Bygg Jordens nästa 50 år med LaRouche!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg Jordens nästa 50 år med LaRouche!"

Transkript

1 Bygg Jordens nästa 50 år med LaRouche! Globalisering gör alla till slavar Ge Sverige en framtid med infrastruktursatsningar och kärnkraft B-POST Avslöja det brittiska imperiets roll i krig mellan civilisationerna Sid. 5 Nu inleder vi den eurasiska epoken! Världens ungdomar, gå med och ta över Sid Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 33 mars 2006 Stephen Brawer, Ulf Sandmark och Hussein Askary kandiderar för EAP i höstens riksdagsval och till Botkyrka kommun. Vi sätter Sverige på världskartan EAP:s ledande kandidater i valet presenterar sig: Ulf Sandmark sid. 2 Stephen Brawer sid. 3 Hussein Askary sid. 4 Medlemmar i LaRouches ungdomsrörelse samlade till en utbildningshelg i Kalifornien. Lyndon LaRouche: Dagens ekonomer vet inte vad ekonomi är! Sid

2 LEDARE Vi sätter Sverige på världskartan! 40-talisterna behöver en framtid! Vi leder LaRoucherörelsen i Sverige och Europeiska arbetarpartiet, EAP. Politiskt ledarskap är inte att lova en massa saker, utan att berätta sanningen och lägga fram idéer och lösningar. Nu, när även Japan stoppar floden av lån till USA:s underskott, kan den internationella bubbelekonomin spricka totalt, speciellt om planerna att även dra in Iran i krigen i Sydvästasien blir verklighet. Vi vill ge Sverige en politik som kan hantera denna gigantiska världskris, ingenting mindre. Vi är hoppfulla, därför att våra vänner i USA och internationellt har fått upp en ny politik på bordet. Det ger Sverige och världen en chans. Det som du måste veta, och som nyhetsrapporteringen från USA hittills bara förmedlat skuggbilder av, är den omsvängning som sker i amerikansk politik under inverkan av den amerikanske statsmannen Lyndon La- Rouche. Han mobiliserar USA på basis av de högsta principerna i den amerikanska konstitutionen och det amerikanska ekonomiska systemet. Ledande personer inom det demokratiska partiet vänder sig dagligen till LaRouche för att stoppa krigspolitiken och de neokonservativa (d.v.s. fascistiska) krigshökarna i Bush-administrationen. Det demokratiska partidistriktet i Los Angeles, som är USA:s största, har bildat en Franklin D. Roosevelt-klubb för att officiellt organisera samarbetet med LaRouches mycket aktiva ungdomsrörelse. Nu, i upptakten till de amerikanska kongressvalen i höst, håller LaRoucherörelsen på att vrida partiet ur händerna på Wall Streets handgångna män Felix Rohatyn och George Soros. LaRouches programskrift sprids i 1,5 miljoner exemplar bland det demokratiska partiets gräsrötter, för att rädda det som finns kvar av den amerikanska industrin från spekulanternas och globaliseringens härjningar och sätta USA i arbete med att bygga en modern infrastruktur med magnettåg, vattensystem och kärnkraftverk. En sådan omställning av USA:s ekonomi till produktion och export är grunden för att ställa om USA:s utrikespolitik till fredligt samarbete, som i Marshallplanen. Den amerikanska Bush-regeringen är mycket farlig, så länge krigshökarna, ledda av Ny Solidaritet ISSN den skjutglade vicepresidenten Dick Cheney, finns kvar vid makten. Men om LaRouches kampanj för att avsätta Cheney lyckas, ger det möjlighet att svänga världen bort från katastrofkursen. Denna amerikanska mobilisering av det demokratiska partiet, och även av många normala republikaner, ger oss hoppet att det nu går att vända utvecklingen även i Sverige, liksom i Tyskland, Frankrike, Italien och Danmark, där vänner till LaRouche och våra systerpartier deltar i val. Tillsammans med vänner i många andra länder har vi möjlighet att vända globaliseringen, som styr mot arbetslöshet, fascism och krig, till ett uppsving som liknar efterkrigstidens amerikanskledda återuppbyggnad i Tyskland och Japan på och talet, men denna gång för hela världen. Vi vill att du skall lära känna Lyndon LaRouche, LaRouches ungdomsrörelse och oss, för att vi tillsammans skall börja ta fram de begrepp vi behöver för att ta itu med denna ekonomiska och politiska kris, en kris som de flesta politiker inte låtsas om därför att de inte har någon lösning att komma med. Vi menar att bara den är kapabel att regera, som vågar ta sig an de mest kritiska frågorna. Ingen som vill vara en verklig medborgare borde nöja sig med mindre. Vi vill inspirera fler att ha modet att, precis som vi, göra sig av med maktlöshetskänslorna, för att ta itu med saker som man aldrig tidigare förmått. Inte för att vi är särskilt duktiga, utan därför att vi anser det meningsfullt att ägna våra liv åt att förbättra världen. Vi vill ha ditt stöd, men vi vill framför allt att du med ditt föredöme inspirerar också andra att växa till medborgare. Oberoende av dina partisympatier, vill vi samarbeta med dig för att skapa en kulturell, vetenskaplig och industriell renässans, som är så stark att den bryter igenom all den dynga, ondska och förnedring som makthavarna och deras pessimistiska följeslagare kastar i ansiktet på oss varje dag i medier och på löpsedlar. Vi vill med denna tidning visa viljan, modet och hoppet att det nu går att bygga upp Sverige, för att kunna spela en viktig roll till det bättre i världen. Organ för Europeiska arbetarpartiet EAP chefred., ansv. utgiv.: Astrid Sandmark redaktion: Göran Haglund, Chris Märlin adress: Box 11918, Bromma tel fax e-post: pg bg Köpenhamn EIR, Postboks 2613, 2100 Kbh Ø, Tlf pren: helår 250:- (stödpren. helår 500:-), halvår 130:- samarbetsavtal: Executive Intelligence Review News Service (EIRNS) hemsida: tryck: Tabloidtryck, 2006 Ulf Sandmark Stephen Brawer Hussein Askary Ulf Sandmark partiledare för EAP och kandidat till Sveriges riksdag Hur kan dina pengar rädda dig från en pandemi skapad ur fågelinfluensan? Vad gör det om du får en bra pension, om civilisationen hotas? För att stoppa en pandemi behövs det ett fungerande samhälle med tillräckliga resurser att hålla en reserv på tusentals extra sjukhusplatser och fabriker för masstillverkning av vaccin till hela befolkningen. Det missade på något sätt 40-talisterna, precis som nödvändigheten att skapa motsvarande resurser för hela världsbefolkningen. När det gäller sjukdomar sitter hela mänskligheten i samma båt. Den svagaste människan i världen kan bli den där viruset muterar och börjar sprida sig. Det här är bara ett exempel på hur min generation, 40-talisterna, låtit hela samhällssektorer förfalla. Trots tidigare generationers ansträngningar att ge rekordgenerationen alla förutsättningar, lämnar vi över ett samhälle utan framtid till ungdomarna. Vi är många som kämpat på och gjort bra saker, men som generation har vi misslyckats. Det måste slås fast! Det gäller även de ytligt sett mest lyckade exemplaren, hur många miljonbonusar de än har tjänat eller hur mycket de än har fått stå i rampljuset, d.v.s. i detta generationsperspektiv är även Göran Persson och Carl Johan Svanberg helt misslyckade. Det som vi som generation lämnar efter oss, är en katastrof. Information för idioter Alltför många av oss lät sig fångas upp av det människofientliga informationssamhället. Där utgör inte heller 60-talisterna, med Fredrik Reinfeldt i spetsen, någon ljusning. I stället för att söka sanningen och begripa verkliga idéer började vi söka information. Som informatörer idiotförklarade vi oss själva, genom att vi lät oss programmeras med andras tankar. Med informationssamhället opererade vi bort det sant mänskliga hos oss, kognitionen, viljan att förstå och skapa begrepp och idéer. Fastän många av våra generationskamrater dog av just detta, genom självmord eller narkotika, tog vi bara avstånd från knarket men inte från det verkliga giftet existentialismen, nihilismen och andra former av den fascistiska meningslöshetsideologin som från 1950-talets Kongress för kulturell frihet påbjöds i hela den Nato-dominerade västvärlden via staten, radio/tv och till slut även i skolan. Med samma reduktionism klamrade vi oss fast vid det tomma begreppet energi, så att en vedpanna blev lika bra som ett kärnkraftverk. Det svåra blev inte längre lika intressant. Vetenskap och industriproduktion blev hotfulla när dumhet jämställdes med kunskap. Vår generation blev parasiter i stället för producenter, och när den anti-industriella vänstervågen ersattes av den lika anti-industriella bubbelekonomin, Med informationssamhället opererade vi bort det sant mänskliga, kognitionen, viljan att förstå och skapa begrepp och idéer. blev vi lättfångade offer för intern och utländsk plundring, privatisering och globalisering. 40-talisternas chans Nu riktar jag detta upprop till 40- talisterna, att som jag medge vår generations misslyckande. Det är nämligen förutsättningen för att vi som generation skall ta ett sista krafttag att bygga en framtid. Vad skall du annars lämna efter dig till nästa generation? Några slitna golfbollar? En trädgård som ingen orkar sköta? Glada fotografier från många vintrar i varmare trakter? Vad skall nästa generation med dem till när ingenting funkar? Har du inte så mycket medborgaranda, att du kan engagera dig för helasamhället, så att ungdomen får en chans? Säg mig, vad är nöjet med att pensionera sig och sin hjärna, jämfört med det? Och till dagens ungdom: Är det inte dags att ställa lite krav på 40-talisterna så att de får en chans att rycka upp sig, så att de som generation kan bli värda att bli ihågkomna i framtiden? Ulf Sandmark 2 NY SOLIDARITET

3 Dags att tala sanning: Vad vi kan lära av tragedins roll i historien Varför jag ställer upp till val i Sverige Stephen Brawer kandidat för EAP till Sveriges riksdag och Botkyrka kommun Som amerikan och medlem i LaRoucherörelsen, som har bott i Sverige i omkring femton år och därmed numera är både amerikansk och svenskt medborgare, har jag fått vissa insikter i den svenska själen, som jag vill dela med mig av. Jag gör det av kärlek och omtanke om det svenska samhället, i en uppriktig önskan om att kunna bidra till dess förbättring och välgång. Jag har bott här med min afrosvenska fru och mina tre barn, med avsikten att aktivt engagera mig i den svenska politiken. Jag gör detta trots de ofta mycket negativa reaktionerna från det politiska etablissemanget. Men det är inte det nuvarande svenska parlamentariska systemet som jag sätter min hopp till, utan till svenskarna och deras möjligheter att åstadkomma en förändring. Exemplet Kreuger För inte så länge sedan skrev jag en artikel här i Ny Solidaritet om den svenske tändstickskungen Ivar Kreugers roll i världshistorien. Det mesta som jag skrev där stämmer fortfarande, men jag har nu fått en djupare insikt i tragedin Ivar Kreuger, än vad jag hade då. Ivar Kreugers tragiska död 1932 är en bra utgångspunkt i både Sveriges och världens historia, för att dra de lärdomar som vi behöver dra i dag. Intresset lever fortfarande för att få veta vad som verkligen hände den svenske tändstickskungen. Men all verklig debatt har tystats av samma mäktiga privata bankintressen, d.v.s. Wallenbergs Enskilda Bank och Handelsbanken, som fick en enormt stärkt ställning efter mordet på Kreuger. Men om man verkligen går in för att söka sanningen, går det att få reda på vad som faktiskt hände. Ivar Kreuger mördades av bankintressen, samma mäktiga bankintressen som hade bestämt sig, omedelbart efter det första världskriget, genom undertecknandet av Versaillesfördraget, för att skapa de ekonomiska och politiska förutsättningarna för fascismen, först under Mussolini, och sedan under Hitler. Kreuger stod på den motsatta sidan, han byggde upp sin internationella finansieringsverksamhet med hjälp av det som han själv kallade amerikanska metoder. Kreuger var först och främst en industriman, en byggherre och ingenjör, inte spekulant eller monetarist, som hans finanskolleger och motståndare var. Men Kreuger spelade trots allt med i spelet. Han ifrågasatte aldrig de falska axiom som finanssystemet vilade på. Därför lät man honom hållas ett tag, trots hans amerikanska metoder. Men när han till slut kom på kollisionskurs med de synarkistiska bankirernas makt, krossades han. Han blev ett blodigt offerlamm för samma internationella finansintressen som hotar att göra slut på civilisationen i dag. Den egentliga gåtan Ivar Kreuger, den kvarvarande paradoxen för svenskarna, är hur en sådan världshistorisk person, med namn om sig som ett affärsgeni, bara kunde bli uppslukad, och släpad i smutsen, över en natt. Kreuger förstod inte det världshistoriska skeende han var indragen i, han var bara en aktör i någon annans manuskript. Det var hans tragiska misstag. Vanliga människor Hela sanningen om mordet på Ivar Kreuger har ännu inte kommit fram. Men mordet tystades ned och hans företagsimperium togs över av samma oligarkiska intressen som än i dag fortsätter att länka Sveriges öden. Låt oss, för sanningens skull, sluta simma i samma gamla grumliga vatten som riskerar att dra in oss alla i en ny tragedi, en ny mörk tid. Det internationella finanssystemet är just nu mitt uppe i en sammanbrottskris, faktiskt den värsta sammanbrottskrisen i modern tid. Detta är ingen vanlig cyklisk konjunkturnedgång eller depression i ordets vanliga bemärkelse. Poängen är att pengar i vilken form som helst som folk kan tänkas vilja placera dem i, inte är säkra. Det största problemet, särskilt här i Sverige, men tyvärr nästan överallt i världen, är att nästan ingen vill tro att det är så. Vanliga människor stiger upp varje dag och går till jobbet, planerar för semestern, bygger ett Det fullkomligaste av alla konstverk är uppyggandet av en sann politisk frihet. Friedrich Schiller nytt hus, köper en bil och sätter in sina sparpengar i en pensionsfond, eller någon annan fond. Sådana vanliga människor tänker: I dag är inte så mycket annorlunda från i går, och i morgon kommer inte att skilja sig särskilt mycket från i dag. Detta patologiska beteende är ett hot mot såväl den svenska nationens framtid som mot de barn och barnbarn som ska ta vid efter oss. Detta är det stoff som klassiska tragedier vävs av. Den senaste fasen i detta finanssammanbrott är beskedet från den japanska centralbanken att det är slut med nollräntepolitiken. Det betyder att möjligheten att pumpa in enorma mängder likviditet i det globala finanssystemet genom att låna yen till noll procents ränta (den s.k yen carry trade) stängs. Det betyder i sin tur att hedgefonderna inte längre kan få tag i pengar i princip gratis att spekulera med. Paniken har redan börjat sprida sig bland hedgefonder och andra spekulanter, och ställde till med stor turbulens på Island, vars valuta har varit direkt ihopkopplad med denna bubbla. Sverige och de svenska storbankerna, SEB, Handelsbanken, Nordea och Föreningssparbanken, är i högsta grad en del av denna bubbelekonomi. Finns det då över huvud taget någonting som backar upp alla dessa pengar som folk tror att de har? I sin dårskap, eftersom folk inte har förstått sig på ekonomi förut, och kanske inte ens vill förstå det nu, tänker svenskarna: Det är inget som jag kan påverka, så varför bry sig och bete sig annorlunda nu. Det är detta slags beteende som leder civilisationen in i en mörk tid. Som tur är finns det ett bättre alternativ. Svårigheten för svenskarna är att denna lösning ligger utanför de vanliga normerna för hur samhället ska tänka och uppföra sig. Vissa traditioner och åsikter som kännetecknar det svenska sättet att tänka måste brytas. Är det möjligt? Ja. Är det lätt att göra? Nej. Men valet borde inte vara svårt: fortsätta med det invanda beteendet som leder till en oundviklig katastrof, eller ändra beteende och trygga en framtid. En princip som befriar Lösningen jag tänker på är ingen specifikt svensk lösning, utan en internationell ekonomisk lösning som innebär att USA återknyter till arvet från Franklin D. Sådana vanliga människor tänker: I dag är inte så mycket annorlunda från i går, och i morgon kommer inte att skilja sig särskilt mycket från i dag. Detta patologiska beteende är det stoff som klassiska tragedier vävs av. Roosevelt det s.k. amerikanska ekonomiska systemet (se Lyndon LaRouches artikel i detta nummer av Ny Solidaritet, Underskott som kapitaltillväxt ). Inget annat land i världen har ett sådant system. Det är varken den socialistiska marxistiska ekonomiska modellen eller det brittiska systemets kapitalistiska ekonomiska modell med s.k. frihandel och laissez-faire. Och det är absolut inte Keynes ekonomiska teori. Var finns då referenspunkterna för svenskar och för européer i allmänhet, när man inte har någon sådan historisk erfarenhet? Problemet här är att Sveriges och Europas historia har dominerats av den oligarkiska modellen, där makten över kreditgivningen har legat i händerna på centralbanker som inte har styrts av suveräna nationalstater, utan av mäktiga privata bankintressen som därmed haft den yttersta makten över de europeiska nationerna och deras befolkningar. Svenska folket är fortfarande förslavat under dessa mäktiga privata bankintressen. Den svenska regeringen tjänar i första hand dessa mäktiga privata bankintressen, inte folkets intressen. Därför är svenskarna så arga på sina politiker och politiska partier. De röstar troget, på det ena eller andra partiet, men ingenting händer. De har inte begripit, att regeringen har satts där inte för att tjäna folkets eller nationens intressen, utan för att tjäna de bankers intressen som äger regeringen. Så har det tråkigt nog alltid varit i Sverige, men inte alltid om man ser till hela mänskligheten. Det är därför som LaRouche lyfter fram Roosevelt, som ett exempel på det amerikanska systemet som återigen måste blåsa liv i USA:s demokratiska parti. Risken är att man kan förstärka svenskarnas litenhetskänsla. Om de får höra sanningen, kommer det att befria dem, eller kommer de att känna sig ännu mindre och därmed mer benägna att fortsätta som förut samma vanor, samma traditioner, samma beteende utan att det händer någonting? Jag hoppas på det förra fallet att befria människor, genom att insistera på att sanningen inte är relativ. Sanningen skiftar inte med människors åsikter, hur djupt den uppfattningen än sitter hos svenskarna en uppfattning som gjort dem mer passiva, mer vanmäktiga än kanske något annat folk i Europa. Människor är inte bara produkter av sina sinnesintryck. De har en gudagiven förmåga att tänka kreativt, d.v.s. att inte bara upprepa samma inlärda beteende som apor kan, utan en förmåga att upptäcka nya universella fysikaliska principer, som kan och kommer att förändra livsvillkoren här i Sverige och i resten av världen. Det är denna kreativa kraft som, om den släpps lös, kommer att ge svenskarna ett verkligt hopp om att kunna förändra framtiden. Det är sanningssökandets kraft. Denna absoluta skillnad mellan människan och djuren är den enda princip som kan befria svenskarna ur deras nuvarande oligarkiska fängelse. Stephen Brawer NY SOLIDARITET 3

4 Vad det innebär Hussein Askary kandidat för EAP till Sveriges riksdag och Botkyrka kommun att vara medborgare Jag har befriat mig från det svenska systemets invandrarslaveri, och är en fullvärdig svensk medborgare. Visst, jag är irakier, men det här är mitt land också. Jag har adopterat det, och tänker ta fullt ansvar för dess välfärd, liksom för resten av världen, nu och i framtiden. Det jag har fått och kommer att få tänker jag ge igen. Jag känner ingen skuld till någon, bara glädje. Det är ingens förtjänst att jag har det bättre eller sämre. Självklart finns det en massa individer vars hjälp och stöd jag uppskattar. Men jag har ingen skuldkänsla som hämmar mig i mitt uppdrag. Tvärtom, att jag har hamnat i Sverige, precis som hundratusentals andra ickesvenskfödda, bör betraktas som en tillgång, en gåva till denna nation, inte en belastning. Det svenska systemets politiska spel, speciellt socialdemokraternas, har varit att använda invandrarna och invandringspolitiken som material i valkampanjerna. Det är dags för nysvenskar och invandrare att befria sig själva och det svenska samhället från detta slaveri. Vi, precis som den tredjedel av alla svenskar och skandinaver som utvandrade till Amerika för att börja ett nytt liv i frihet och delta i att bygga den unga republiken, måste betrakta vår invandring till Sverige som vår suveräna och okränkbara rätt. Inte någon politikers förtjänst. Å andra sidan känner jag att jag måste ta ansvar för nationen politiskt för att, tyvärr, inte tillräckligt många svenskar gör det. Att gå och rösta vart fjärde år räcker inte för att kallas medborgare. Vad medborgarskap betyder är först och främst att ta ansvar för den här nationen och dess framtid: ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Det samma gäller hela mänskligheten. Det är det som ger oss evigt liv. Vi skall sluta vara och tänka som outsiders. Vi skall lära oss det bästa av det här samhället, dess kultur och historia, samtidigt som vi måste kritisera och rätta till felen. Vi har också många gåvor från våra kulturer och historia som vi bör skänka med glädje till Sverige. Suveränitet: för individer och nationer Att ta ansvar för hela samhället, inte bara Sverige utan hela mänskligheten, dess nutid och framtid, är att vara en suverän medborgare, en suverän världsmedborgare. Men vad är suveränitet? För mig är det den medfödda förmågan att bli en kreativ skapare inom den stora skapelsen och delta i universums utveckling. I kristendomen heter det att vara i Guds avbild, i islam att ha Guds ande i sig, bara för att ta två exempel. Det är att använda sin kreativitet och kärlek till hela mänskligheten för att utöka sin kunskap om universum och människans natur och förbättra den. Det betyder också att ha friheten att utveckla denna kognitiva kreativitet. Det finns likadana beskrivningar av denna förmåga även i andra kulturer. Genom mänsklighetens universalhistoria har vi bevittnat en stor, ofta blodig strid, för och emot denna suveränitet. På ena sidan står slaveriets idé: imperieidén om ett samhälle som styrs av en liten elit, som kontrollerar en stor hop av slavar och mänsklig boskap som alltid måste hållas borta från kunskap, frihet och utveckling. På andra sidan har det funnits de humanistiska republikanska idealen om ett fritt samhälle, en republik av fria individer. Den grekiska historien ger oss en strålande bild av den kampen, en viktig läxa om på vilket plan denna strid utspelar sig, och hur samhällen utvecklar sig till det sublima eller förnedrar sig själva till den absoluta avgrunden av krig, kulturellt förfall och sjukdom. I Aischylos drama Den fjättrade Prometheus ser vi den grekiska revolten mot slaveriet och imperiemodellen. Titanen Prometheus döms av ärkefascisten Zeus, gudarnas gud, till evig tortyr och lidande, fastbunden vid en klippa på en öde bergstopp. Prometheus brott: att han inte bara gav de värdelösa människorna eldens gåva, varifrån de lärde sig smide och många hantverk för att förbättra sina liv, utan också lärde dem att bygga hus av tegel, att resa med hjälp av astronomi, samt matematik, språk, poesi och konst, medicin och många andra vetenskaper. Han ville befria dem, en gång för alla, från det insektsliknande livet i grottor. Det var frihet! Förbjudet!, sa fascisten Zeus. Så fatta all sanning, så våga all rätt, och bilda det sköna med glädje! De tre dö ej ut bland mänskors ätt, och till dem från tiden vi vädje. Vad tiden dig gav må du ge igen, blott det eviga bor i ditt hjärta än. Denna frihet för människoindividen att utveckla och använda sin kreativitet till sin fulla potential är grundstenen för all mänsklig civilisation genom hela historien. Den har stött på många hinder och imperier, men fortsätter som den ledande frågan än idag. Men precis som själen behöver en kropp, behöver människan ett kärl som kan skydda och ge näring åt hennes frihet och kreativitet. I modern europeisk tid har detta blivit möjligt, trots alla motgångar, tack vare den moderna formen av nationalstat. Det var genom strävan för fred och rättvisa efter många decennier av Venedigs manipulerade korståg, religionskrig och epidemier, och en lång resa från kardinal Nicolaus Cusanus idé i hans Concordantia catholica till den Westfaliska freden 1648, som nationernas rätt till slut erkändes enligt naturrätten, vars grundpelare är frihet och självständighet (suveränitet) för både individ och nation, trots det fortsatta motståndet från den feodala europeiska eliten. (Se A Contribution for Nicolaus of Cusa s 600th Birthday: A Dialogue of Cultures, av Helga Zepp-LaRouche, EIR 6 juli 2001.) Den amerikanska revolutionen 1776 och grundandet av den amerikanska republiken var en kröning av denna strävan. Men tyvärr har imperiekrafterna, speciellt sedan slutet av andra världskriget, arbetat intensivt, ibland under FN:s flagga, för att demolera den moderna nationalstaten genom globalisering och permanenta religionskrig. Iran varför? Esaias Tegnér Tänk nu på den farliga situation som har uppstått runt Irans önskan att skaffa sig kunskap om kärnteknologi och använda den för att utveckla den iranska nationen. Tänk på detta inom ramarna för ovannämnda Prometheus-drama. För det första har hela situationen manipulerats fram av brittiskamerikanska institutioner runt Blair-regeringen i London och Bush-Cheney i Washington. Det finns ingen hållbar grund för att skapa en kris av det hela, annat än den anglo-amerikanska finansoligarkins önskan att fortsätta det permanenta religionskriget mot den utvalda Kan Sverige försörja Irans eller Indiens befolkning om dessa nationer ger upp kärnkraften? Sverige kan knappt försörja sig självt snart. Utan en återuppbyggnad av hela Europas ekonomi genom de produktiva satsningar som mitt parti och LaRoucherörelsen kräver, kan det här problemet inte lösas. måltavlan islam, efter Sovjetunionens fall. Möjligheterna att granska Irans intentioner gällande atomvapen är vidöppna och mångskiftande. Men dessa eventuella intentioner är inte grunden till krisen. Situationen runt Iran är ändå perfekt ur en annan synvinkel för att slå sönder en massa fördomar, axiom, hyckleri och idioti som har drabbat västvärlden under de senaste 40 åren av post-industriell avveckling. För det första har Iran, som en suverän nationalstat, all rätt i världen att utveckla och utnyttja kärnkraften. Att nationen Sverige har kastat bort denna rätt (som förresten måste tas tillbaka snarast), är inget argument. Det vanliga uttalandet att Iran har mycket olja, varför vill de ha kärnkraft?, är inte bara idiotiskt utan på gränsen till rasism. Ett snällare uttryck är teknologisk apartheid. Det kommer från den stereotyp av muslimer och andra mörkhyade folk som målas upp i europeiska och amerikanska massmedier: skäggiga män som misshandlar kvinnor och lever på kameler i kanten av en öken. Iran är en stor nation med lång historia. Den har bidragit till världen med stora filosofiska, medicinska, matematiska och kulturella verk. Dess befolkning, nära 80 miljoner, varav 70 procent är ungdomar, har en stor framtid framför sig. Den har enorma tillgångar, men också stora behov och utmaningar. Världen har allt att vinna på att stödja Irans industriella utveckling. Kärnkraften är inte bara produktion av energi, som Iran faktiskt behöver mycket av för sin utveckling, utan den har också betydelse för modern medicin, jordbruk, framställning av nya förnybara bränsleformer m.m. Men först och främst är den en strid om kunskap och vem som har rätt till den, Zeus eller människan. Den stolta iranska befolkningen, inte bara dess ledare, står enad bakom sin suveräna rätt att skaffa sig den kunskapen och är redo att kämpa för den. Och de gör rätt! Den här striden slår också hårt mot det europeiska moderna storhetsvansinnet, speciellt mot nationer som historiskt har betraktats som underlägsna. Man tror fortfarande att nationer i söder måste vara helt beroende av västvärlden både för teknik och finansiell hjälp. Inget tillåts att bryta detta beroende. Samtidigt vill man ge den politiken ett snällare och mänskligare ansikte. Det heter bistånd. På svenska Sidas hemsida står det: Varför ger Sverige bistånd? Sverige ger bistånd grundat på medmänsklighet och solidaritet med fattiga och utsatta människor i andra länder. Men vi gör det också för vår egen skull. Det finns ingen förklaring för den sista meningen, men enligt de flesta svenskar jag har frågat betyder det: Det känns bättre, att vi gör någonting för eländet i världen. Men i verkligheten gör det inget nytta. Kan Sverige försörja Irans eller Indiens befolkning om dessa nationer ger upp kärnkraften? Sverige kan knappt försörja sig självt snart. Sveriges olika regeringar har bidragit till fattigdom och elände i utvecklingsländerna genom sitt aktiva stöd till In- 4 NY SOLIDARITET

5 ternationella valutafonden och Världsbanken, vilkas politik och omänskliga villkor anses vara en huvudorsak till fattigdom och brist på utveckling. Samtidigt har det bekräftats i många fall att hjälporganisationer genom sitt stöd till gerillagrupper och militära diktatorer har bidragit till ökat inbördeskrig, som i södra Sudan, Uganda, Rwanda och Burundi. I Europa skyller man gärna allting på korrupta diktatorer med mörk hudfärg, men aldrig på det globala systemet som skapat tragedin. En sak måste nämnas här om den svenska bidragsmentaliteten. Många svenskar tror att invandrare är här för att ta emot socialbidrag. Kanske alla behöver en knuff i början, när man har lämnat nästan allting bakom sig. En del görs beroende av bidrag, för att de betraktas som en belastning och börda från första början. Listan på hur det fungerar kan göras lång. Men gå och titta på alla läkare, tandläkare, vårdpersonal som fyller Sveriges sjukhus och mottagningar, och tänk: Hur mycket har deras ursprungsnationer spenderat av dyrbara resurser för att utbilda dem? Tänk: Hur mycket har Sverige fått gratis från Afrika, Östeuropa och Asien. Religionskrig En militär attack mot Iran kommer att destabilisera hela Sydvästasien och väcka hämndreaktioner som kan sprida elden av ett fullskaligt religionskrig i hela Eurasien. Det finns inget religionskrig just nu, men det finns krafter som leker med elden runt religionens krutdurk. Den kris som skapats genom Mohammad-karikatyrerna i danska Jyllands-Posten har givit Skandinavien ett smakprov på vad som kan komma. Vi i LaRoucherörelsen har Sky Shields från LaRouches ungdomsrörelse visar hur såpvattnet hittar den minsta ytan i den spiraltvinnade ståltråden. avslöjat vilka krafter som ligger bakom denna provokation (se flygbladet Vem vill ha krig mellan Väst och den muslimska världen, Det är inte frikopplat från Iranfrågan. Men Iran är inte målet för de anglo-amerikanska imperieförespråkarna. Iran har valts ut på grund av sitt strategiska, ekonomiska och geografiska läge. Målet är, enligt den amerikanske vicepresidentens teorier, att skapa en världsordning av preventiv krigföring mot alla nationer som Skall ett nytt världskrig startas i Asien? kan utgöra en potentiell ekonomisk och militär utmaning i framtiden. För dem som står bakom Cheney handlar det om vem som kontrollerar världens rikedomar (läs: världsekonomin): den transatlantiska synarkistoligarkin, eller världens suveräna nationalstater? Religionskrig har varit ett perfekt medel för oligarkiska imperier som Rom och Venedig att kontrollera nationer. Genom korstågen fick t.ex. Venedig total kontroll över handel och finanser i hela Medelhavet i år. Det brittiska imperiet ärvde den venetianska modellen, i form av devisen härska genom att söndra. Vi som härstammar från f.d. brittiska kolonier i Sydvästasien förstår väl den brittiska metoden. Den förståelsen ger oss en fördel mot de svenska experter som ser med respekt och beundran på brittisk politik. Den destabilisering som pågår i Sydvästasien just nu är en produkt av den brittiska Sykes- Picot-planen från 1917, då britterna delade upp hela området från Västeuropa genom Mellanöstern till Indien med fransmännen och ryssarna, för att kunna behålla sin imperiemakt efter kriget. Med oljan kom en ny faktor, de så kallade amerikanska intressena. Som Churchill sa efter andra världskriget, med brittisk hjärna och amerikanska muskler kan vi härska över världen. LaRoucherörelsen arbetar intensivt för att befria republiken USA från denna imperiehjärna. (Se ruta.) Britterna studerade grundligt de kulturella, sociala och religiösa förhållandena i de samhällen DEN BRITTISKE premiärministern på 1860-talet, Lord Palmerston, sa en gång: England har inga permanenta allianser, bara permanenta intressen. När det brittiska imperiet såg vilket inflytande det amerikanska ekonomiska systemet vann bland de tunga nationerna på den eurasiska kontinenten Frankrike, Tyskland, Ryssland och t.o.m. Japan under talets senare hälft, tog det till den gamla venetianska metoden att skapa, manipulera och spräcka allianser, för att så split bland de kontinentala makterna och få dem att skära halsen av varandra. Betet som Venedig höll upp för korsfararna var det Heliga landets ära och rikedomar; det brittiska imperiet lockade sina allianspartners med att de kunde få vara med och dela det koloniala bytet i Afrika och Asien. Efter konfrontationen i Fashoda 1898 gav britterna, trots sitt övertag, bort en del av sina afrikanska territorier till Frankrike; den anglo-franska alliansen beseglades med entente cordiale Den ryske tsaren lurades med i spelet med ett erbjudande om att få en del av Persien (nuv. Iran). Genom ett fördrag 1907 delades Persien upp mellan Ryssland (norra delen) och Storbritannien (södra delen) med en persisk marionett i Teheran. När britterna väl hade fått med sig Frankrike och Ryssland i ententen, blev första världskriget oundvikligt. Britterna hade en liknande krigsplan för Mellanöstern. Det handlade om hur man skulle krossa och lägga beslag på det ottomanska riket, Europas sjuke man. För detta ändamål bollade britterna med flera motstridiga planer samtidigt: man lovade helt enkelt bort allt till alla. de hade under ockupation, inte för att ha en dialog med dem, utan för att kunna manipulera. Man profilerar religiösa grupper, sedan manipulerar man deras religiösa känslor för att åstadkomma ett önskat resultat. Ena gången för att få muslimer med i kriget mot Sovjet, de gudlösa kommunisterna, som ockuperade Afghanistan, andra gången för att göra samma mujaheddin, som MI-6 och CIA hade hjälpt att befria Afghanistan, till sin nya globala fiende. Vi nysvenska muslimer, som kan den islamiska världens idéhistoria, historia och kultur, men också har kunskap om västerländsk kultur och historia, är en unik tillgång för Sverige. Det finns muslimer i Sverige bland en miljon nybyggare. I stället för att den svenska staten och Säpo skall betrakta dem som ett potentiellt hot, bör deras potential användas för att berika det svenska samhällets kunskap om islam och världen, samtidigt som de kan bli en bro till en miljard muslimer som bor i nationalstater hela vägen från Indonesien genom Sydvästasien och Afrika till Marocko. Det är en massa nationer, rika på marknader och tillgångar. Många av de svenska muslimerna är flerspråkiga och välutbildade. Varför inte utnyttja dem som ambassadörer för Sverige? Varför skall de dömas till att vara ett afrikanskt eller arabiskt ansikte på någons valaffisch för att visa att det partiet är invandrarvänligt och icke-rasistiskt. De skall ta riktigt ledarskap och ansvar för landet också. De arabiska stammarna i Mellanöstern vanns med ett löfte om självständighet efter kriget. Men fransmännen fick samtidigt löfte om att hela det nuvarande Irak, Syrien, Jordanien, Libanon och Palestina skulle delas i en brittisk och en fransk sfär, det s.k. Sykes Picot-fördraget Ryssland, Italien och Grekland blev lovade delar av Turkiet. Och judarna i England fick löfte om en judisk stat i Palestina, i den s.k. Balfourdeklarationen Härska genom att söndra är imperiereligionen Vid första världskrigets slut svek britterna vartenda löfte de hade gett, och uppror bröt ut i hela området. Deras tidigare erfarenheter av religiösa manipulationer gav dem idén att använda islamistiska rörelser som en motvikt mot nationalistiska befrielserörelser, som var på uppåtgående. Muslimska brödraskapet, som lanserades med hjälp av den brittiska och senare även den amerikanska underrättelsetjänsten, har tillsammans med sina Rädda Sveriges och världens ekonomi Med den nuvarande ekonomiskfinansiella krisen i världen, kommer de ekonomisk-sociala problemen, som arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet att öka. Det är ett faktum att invandrargrupperna i Europa är de sämst lottade ekonomiskt. Klyftan kommer att öka ännu mer. Men det går inte att isolera det problemet som ett invandrarproblem. Utan en återuppbyggnad av hela Europas ekonomi genom de produktiva satsningar som mitt parti och La- Roucherörelsen kräver, kan det här problemet inte lösas. När det gäller kulturen, måste stora steg tas för att återuppbygga den klassiska kulturen och utbildningen, så att nya invandrare introduceras till det bästa av västerländsk kultur, inte bara flum. Utbildningen av barn skall först och främst byggas på det humanistiska klassiska arvet, med fokus på klassisk musik, icke-euklidisk sfärisk geometri, astronomi, flerspråkighet, antikens historia, etc. Det ena följer av det andra. Kan vi lösa de ekonomiska och kulturella problemen, så kan vi rädda civilisationen från en ny mörk tid av religionskrig, epidemier och kulturellt förfall. Svenskarna måste stå upp för sin nation, sin kultur och sin ekonomi, som riktiga medborgare, så att vi blir av med befolkningens litenhetsvansinne och de ledande politikernas storhetsvansinne och arrogans. Vi nysvenskar kommer att ge dem allt stöd. Hussein Askary 5 mars 2006 hemliga militanta organisationer varit en nagel i ögat på samtliga regeringar i området ända sedan självständigheten efter andra världskriget. Kontrollen sköttes framför allt från det brittiska utrikesdepartementets Arab Bureau, som hade inrättats under första världskriget. En av de i dag mest kända personerna från Arab Bureau är Bernard Lewis, den s.k. experten på islam. Han hittade på att man skulle stoppa kommunismens spridning genom att låta det kommunistiska Rysslands veka liv kantas av islamistiska regimer hela vägen från Pakistan, Afghanistan, Iran och Arabiska halvön till Östafrika, den s.k. krisbågen. Detta döptes sedan till islamkortet, när man använde de islamistiska mujaheddin direkt mot de ryska styrkorna i Afghanistan. Efter Afghanistankriget och Sovjetunionens fall hittade Lewis på islamproblemet. Det var Lewis, inte Samuel Huntington, som började tala om en kamp mot islam, i slutet av 1989 efter Afghanistankriget. Lewis tjänstgör nu som rådgivare till de neokonservativa kretsarna runt Bush-administrationen i frågor som rör islam. Hussein Askary NY SOLIDARITET 5

6 UNDERSKOTT SOM KAPITALTILLVÄXT Hur man skapar kapital för en ekonomisk återhämtning Today, as then, the personable and the popular sway the public; today, as then, little men with little minds loom too large for the public good. Hanson Baldwin, Ju större skuld, desto större rikedom UTGIFTSTAK, ÖVERSKOTTSMÅL, Maastricht, stabilitetspakten, EMU, IMFvillkor och andra krav på budgetbalans ligger som ett trycklock över alla möjligheter för land efter land att komma ur depressionen. Dessa dogmer dömer miljoner människor till fortsatt arbetslöshet. Kraven är speciellt perversa, om man samtidigt ser den gigantiska skuldtillväxt som det internationella banksystemet tillåter sig för att bygga upp större och större finansbubblor. Denna skrikande orättvisa och detta slöseri med mänskliga och produktiva resurser upprätthålls med hjälp av barnsligt förenklade monetaristiska dogmer om pengar och ekonomi, som om det var en hushållsbudget. I artikeln på de följande sidorna hugger LaRouche in på dessa begrepp. Principer bättre än regelfusk Ofta går inte bara individer, utan hela nationer under därför att de, som den dumme kung Kroisos, * nöjde sig med att ställa fel fråga, och sedan tolkade svaret på ett sätt som vållade den undergång som de själva var orsaken till. Till exempel har till och med tongivande regeringar, som vår egen, ofta, som forntidens Kroisos, godtagit svaret de fått när de ställt fel fråga till en uppenbart opålitlig källa. Typiska sådana källor är Federal Reserve-chefen Alan Greenspan, eller diverse faktiskt eller underförstått synarkistiska företrädare för de alltid lika delfiska Mont Pelerin Society och American Enterprise Institute. Den främsta orsaken till att vår nation har så svårt att handskas med den annalkande sammanbrottskrisen i det nuvarande internationella finans- och valutasystemet, är de bedrägliga tankemönster som har drivits till ytterlighet under de senaste cirka fyrtio åren, samtidigt som vår republik har fallit från att ha varit världens ledande producentnation, till dagens plundrade post-industriella tjänsteekonomi -vrak. Detta envist dåraktiga, invanda sätt att tänka kommer numera ofta till uttryck i utbrott av typen: Man kan inte stoppa tillbaka tandkrämen i tuben. Samtidigt visar alla jämförelser av de senaste fyrtio årens fysisk-ekonomiska levnadsvillkor i USA, med förbättringstakten i fysisk levnadsstandard och produktivitet under de första två efterkrigsdecennierna, att övergången efter 1968 till en tjänsteekonomi har varit en katastrof i alla avseenden för vår nations fysiska ekonomi, förklaringen till vår nations förlorade kreditvärdighet, och orsaken till att 80 procent av hushållen i USA har fått en kraftigt försämrad ekonomi. I det perspektivet ska vi se de lärdomar vi måste dra av den uppseendeväckande utarmning som skett av den fysiska ekonomin i de västra delarna av delstaterna New York och Pennsylvania, och av hela delstatsekonomierna i Michigan, Ohio och Indiana. I hela nationen har man upplevt en liknande utveckling. Men till och med trots president Trumans dårskaper och Arthur Burns förskräckliga rekommendationer förblev den genom president Franklin Roosevelts ledarskap återuppbyggda amerikanska ekonomin världens mest framgångsrika ekonomi genom tiderna, fram till och med perioden efter mordet på president John F. Kennedy. Det var inte bara starten på USA:s långvariga krig i Indokina som punkterade den ekonomiska uppgången; nedgången orsakades av ett ökat inflytande, särskilt med början , från en efterkrigsgeneration som kom ut från Ivy League-universiteten och liknande ställen, dresserade som Pavlovs hundar till att sofistiskt lämna de godkända svaren på fel frågor. När de stora EU-länderna Tyskland och Frankrike inte kunde uppfylla EMU-systemets krav om underskott i statsbudgeten på högst tre procent, började de fuska. De vill undanta allt mer från det som länge ingått i budgetbalansen: forskning, utbildning och även militärutgifter. På så sätt skall de få budgeten att gå ihop. Vad LaRouche föreslår är en mer principiell hållning. Långsiktiga investeringar i infrastruktur skiljs från de årliga utgifterna. Det liknar den uppdelning av statsbudgeten i en Kapitalbudget och en Driftbudget som fanns under Gunnar Strängs tid som finansminister. Det gjorde det möjligt för staten att låna till investeringar, samtidigt som staten upprätthöll balans i Driftbudgeten. LaRouche framhåller att det amerikanska systemet går mycket längre än så, genom sin konstitutionella kontroll över penningutgivningen och krediterna. Där kan den federala staten låna av sig själv genom vad som motsvarar den svenska statens lån från Riksbanken. I Sverige behövde Sträng inte låna av Riksbanken så länge APfonderna växte och den privata kapitalmarknaden var reglerad. Det viktiga var att regeringen med hjälp av statligt styrda investeringar kunde se till att landets ekonomi växte med alla resurser och all arbetskraft som fanns förhanden. Sätts priser av Gud eller av människor? Det är utifrån regeringarnas uppgift att främja det allmänna bästa, som LaRouche tar tag i själva grundfrågan om pengars värde och prissättning i pengar. Några tydliga exempel kan visa hur den mesta prissättningen sker, så som LaRouche beskriver det. Staten reglerar priset på bilar, el och sprit med skatter, avgifter, acciser m.m. Så sätts det mesta av dessa priser till vad som politiskt anses vara lämpligt. Men styrningsmetoderna är inte bara enkla punktvisa pristillägg, som monetarister tror, utan handlar om hur hela strukturer i samhället organiseras som helheter. Det är t.ex. inte tillgång och efterfrågan som bestämmer att mjölk skall kosta ungefär lika mycket som Coca-Cola. Det är ett jordbrukssystem med många regler och stödformer som ser till att barnfamiljer förses med massor av mjölk till lågt pris. Regeringen styr mjölkens produktion och distribution, så att priserna hamnar där det är lämpligt för att barnen och därmed landet skall utvecklas på bästa sätt. LaRouche betonar att dessa fysisk-ekonomiska system är primära och priserna endast följdeffekter. Genom att lyfta diskussionen på detta sätt, gör han det möjligt för politiker och medborgare att föra en intelligent diskussion om vad som är syftet med ekonomin och hur den skall organiseras. Priset borde inte vara heligt för någon utanför nyliberalernas tempel. Det är i alla fall inte heligt för handlare och andra mellanhänder. Man tar ut vad man kan, oberoende av kostnaden. Det är bara att se på den vilda prissättningen på kläder, där samma märkesplagg kan kosta hälften så mycket i en annan affär ägd av samma ägare! Priset skiftar, som om det vore en loppmarknad! Här kan bara nyliberalismens prissättningsgud veta rätt pris. Den guden säger nämligen, att rätt pris är alltid det pris som det blev. Varför behöver ekonomer en fyraårig universitetsutbildning för att lära en sådan rundgång? Varför inte i stället låta dem läsa LaRouches utläggning på dessa sidor? Ulf Sandmark av Lyndon H. LaRouche Innan denna nedgång började, i slutet av 1960-talet, hade vi officiellt, mer eller mindre uttalat, trott på att måttstocken på hur det stod till med ekonomin var den fysiska förbättringstakten för nationen som helhet. Vi kunde tänka oss att mäta den i motsvarigheter till per capita- och per kvadratkilometer-mått. Men den unga vuxna generationen i slutet av 1960-talet och under hela 1970-talet, med sin avoga inställning till industriarbetare, bönder och riktig naturvetenskap, vände sig, som Kroisos, till delfiska orakel; och i och med övergången till en tjänsteekonomi störtade vi oss själva i fördärvet, så att vi nu står inför ett hot om att hela världen kommer att gå in i en ny mörk tid. Det är självfallet oundvikligt att saker och ting förändras från den ena generationen till den andra. Men det var inte oundvikligt att det skulle förändras till det sämre, så som skett under merparten av de senaste fyrtio åren. Tyvärr biter sig det invanda sättet att tänka och handla fast, som en kronisk sjukdom, även när man, som under de senaste decennierna, har känt en stark längtan tillbaka till det längesedan förlorade ekonomiska välståndet. Först nu, när det har blivit nästan outhärdligt, när folk mer eller mindre sätter sig upp mitt i natten och skriker rakt ut: Så här kan det inte få fortsätta!, och nostalgiskt längtar tillbaka till svunna bättre tider, så är det också allt fler som drar sig till minnes hur vi skötte saker 6 NY SOLIDARITET

7 värde, per capita och per kvadratkilometer, över hela en nations territorium, eller över hela världen. Som stöd för detta måste det finnas ett stabilt penningsystem, eller ett block av var för sig suveräna penningsystem, inom vilket värdet som pengarna ska tillskrivas stabiliseras i ungefärlig överensstämmelse med de relativa fysiska värden som anges av långsiktiga trenders behov. Med fysiskt värde menar jag inte den primitiva betydelse som reduktionisterna lägger i detta ord. Jag menar att det enda kompetenta värdemåttet är det man får genom att mäta den fysiska effekt som förverkligandet av en av människan upptäckt fysikalisk princip åstadkommer, i form av en förbättring av människans villkor. Douglasdammen byggdes 1942 (bilden), som ett led i president Franklin D. Roosevelts stora infrastruktursatsningar som tog USA och därmed så småningom världen ur den djupa depressionen på 1930-talet. och ting då, för flera decennier sedan. Det är alltså fler och fler som känner en växande förtvivlan över att vi har tappat nästan allt! Förtvivlan föder ingen optimism; men visionen om hoppingivande alternativ utövar stark lockelse när, som nu, tron på senare tiders populära illusioner kraftigt försvagas, så som skett under fem bedrövliga år med Bush 43 -administrationen. 1. Grundvalen för en statlig kapitalbudget I tidigare publikationer, t.ex. Vernadsky and Dirichlet s Principle och The Principle of Power, har jag förklarat varför en kompetent ekonomisk vetenskap grundar det funktionella begreppet ekonomiskt värde på de fysikaliska principerna i G.W. Leibniz fysisk-ekonomiska vetenskap, och inte på pengar i sig. Att jag alltså förlitar mig på den fysiska ekonomins principer, och inte på någon monetaristisk frihandel, är ett uttryck för den principiella skillnaden mellan det överlägsna amerikanska nationalekonomiska systemet och de underlägsna, specifikt europeiska monetära system som för närvarande bygger på den anglo-holländska liberala 1700-talstraditionen att låta privata centralbankssystem reglera staters ekonomiska förehavanden. Bank of England, och ännu värre, den europeiska centralbanken ECB, är exempel på de senare systemen. Det amerikanska Federal Reserve-systemets dårskaper, i synnerhet sedan de fördärvliga förändringar som infördes mellan 1971 och 1981, är ett utslag av det främmande inflytandet från det brittiska systemet. De med dagens europeiska centralbanker förknippade monetära systemen är produkter av den form av europeisk imperialism som präglade medeltiden, det vill säga: det ultramontana imperiesystem som styrdes av Venedigs ocker i allians med det normandiska ridderskapets råa styrka. Den nutida versionen av detta feodala system, det s.k. nya Venedig i traditionen från Paolo Sarpi, har legat till grund för det finansimperialistiska angloholländska liberala system som växte fram under 1600-talet. I och med freden i Paris 1763 blev detta system den ledande imperiemakten i världen, grupperad kring Lord Shelburnes med fleras brittiska Ostindiekompani. Den amerikanska revolutionen drevs fram som ett försvar, lett av Benjamin Franklin, för människornas ekonomiska rättigheter i de engelska kolonierna i Nordamerika, mot Londons försök att krossa kolonisternas ekonomier och forna friheter. Denna principiella skillnad kvarstår än i dag. Enligt det amerikanska nationalekonomiska systemet, som infördes i opposition mot de vid den tiden rådande europeiska systemen, är det bara den federala regeringen som har rätt att sätta pengar i omlopp i USA. Denna penningpolitiska egenhet i vår konstitutionella styrelseform går tillbaka, som en tradition, till kolonin i Massachusetts Bay under tiden före 1689 och föreskrifterna som gavs av sådana ledare som Cotton Mather och hans efterträdare Benjamin Franklin angående införandet av sedlar. I vårt eget konstitutionella system, när vi lever upp till det, är pengar en form av kredit som används som betalningsmedel i utbytet av varor och tjänster, och inte någon förmodad värdemätare. Statliga regleringssystem som tullar och andra handelsbestämmelser, möjligheten att ge ut statliga krediter och givetvis beskattningsrätten sörjer för att regeringen har de regleringsverktyg som behövs för att se till att värdet i form av penningpriser på varor i cirkulation håller sig inom ett variationsband som är anpassat till de relativt stabila värdena för handel och långsiktiga investeringar. I vår historia har den bästa tillväxttakten, särskilt tillväxt upp ur tillfälliga ekonomiska nedgångsperioder, berott på att den federala regeringen har använt sin rätt att ge ut långfristiga krediter, som t.ex. under president Franklin Roosevelt. Man har på så sätt befrämjat en långsiktig produktiv kapitalbildning inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Detta har framför allt vilat på att den federala regeringen haft ensamrätt på att omvandla sina långsiktiga statliga underskott till den säkerhet som erhålls genom att man skapar motsvarande, produktiva långsiktiga tillgångar för det offentliga och för privata företagare. På så vis har vi kunnat generera den våg av ökad kapitalbildning som behövts för att ta oss ur ekonomiska kriser, som den som hela vår nation nu är inne i. Den principiella skillnaden är att i det amerikanska systemet är fysiska värden primära. Regleringar ska användas för att koppla detta fysiska värde till ett pris som är anpassat till värdet på pengarna som används som betalningsmedel i utbytet av varor och tjänster. Det amerikanska nationalekonomiska systemet är, trots allt som kan sägas emot det, det enda rationella sättet att inrätta och sköta en fysiskt framgångsrik ekonomi, som varit i funktion under en längre tid: från och med grundandet fram till den dag som i dag är. Europas återuppbyggnad efter kriget, särskilt den utomordentligt lyckade återuppbyggnaden av Tyskland under de första två decennierna efter kriget, är ett typiskt exempel på detta amerikanska system. Utan en återgång till det amerikanska nationalekonomiska systemets beprövade principer finns det för närvarande ingen möjlighet att stoppa det ekonomiska sammanbrott som just nu är ett hot mot hela världen. I detta amerikanska system regleras pengarnas värde till att, i sin funktion som betalningsmedel, rätta sig efter det verkliga relativa fysiska värdet, snarare än något nominellt monetärt värde. Det sålunda definierade värdet mäts som ett fysiskt Denna effekt mäts som en uppskattning av den därmed ökade potentiella relativa befolkningstätheten i ekonomin som helhet, en potential som måste mätas som en dynamisk helhet, som Leibniz gjorde, och inte på det vetenskapligt inkompetenta, cartesianska sättet. Titta i det ljuset på de utmaningar som USA:s och Europas så gott som finansiellt bankrutta ekonomier nu står inför. Fokusera på USA:s situation. Fråga sedan: Hur ska man gå till väga för att införa och upprätthålla en statlig kapitalbudget till skillnad från att bunta ihop kortsiktiga och långsiktiga balanser helt urskillningslöst i en enda meningslös hög, som en enda budget? Det får inte vara en budget av det slag som USA haft på senare tid, under t.ex. de båda presidenterna Bush, 41 och 43, en budget vars konsekvenser skvallrar om att den tycks ha sammanställts av psykiskt obalanserade människor. Långsiktiga kapitalinvesteringar Omkring hälften av årsproduktionen i en sund modern nationalstatsekonomi bör vara vikt för kapital- och andra utgifter för att göra och hålla i gång investeringar i långsiktiga fysiska förbättringar av vad som borde betraktas som den totala ekonomins offentliga sektor. I vår republiks ursprungliga, och fortlevande, amerikanska nationalekonomiska system tar sig denna investering i den offentliga sektorn uttryck i en uppdelning av arbetet mellan myndigheter på statlig, delstatlig, grevskaps- och kommunal nivå. Även om en del av dessa offentliga utgifter övergår till former av privat ägande, som t.ex. obligationsinnehav i ett reglerat affärsdrivande verk, så ligger ansvaret för den offentliga infrastrukturen, tagen som ett sammanhängande helt, hos vårt konstitutionella styrelseskick. Att det är denna utveckling av ekonomin som helhet som är målsättningen slog vår första finansminister, Alexander Hamilton, fast, allra tydligast i sin rapport till kongressen 1791, On the Subject of Manufactures. Denna sida av den totala ekonomin kan inte hanteras på ett kompetent sätt bara med hjälp av en vanlig årlig statsbudget. De mest grundläggande formerna av investeringar i en ekonomi exemplifieras i dag av idén att det tar ungefär ett kvartsse- NY SOLIDARITET 7

Stockholm Köpenhamn 75 min!

Stockholm Köpenhamn 75 min! g ra id 20 tb ge s la re fö LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kr Stockholm Köpenhamn 75 min! Minsta barn vet att vatten kommer från kranen och el från väggkontakten!?! sid. 14 Stockholm Köpenhamn 75 minuter

Läs mer

www.larouche.se EAP Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 36 nr 3 aug.

www.larouche.se EAP Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 36 nr 3 aug. larouche.se BYGG EAP Kampanjblad aug 2010 Sverige ur krisen! Men först måste finanssystemet saneras med ny banklag, Glass Steagall De tomma vallöftena överlever inte finanskrisen, säger Europeiska arbetarpartiets

Läs mer

LaRouche hade rätt om finanskrisen!

LaRouche hade rätt om finanskrisen! 1406 LaRoucherörelsen i Sverige - EAP LaRouche hade rätt om finanskrisen! Lyssna nu på lösningen! För ett och ett halvt år sedan, den 25 juli 2007, sa Lyndon LaRouche detta på sin internetkonferens direkt

Läs mer

Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden?

Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden? Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 39 nr 1 januari 2013 Institutionell revolt i USA mot Wall Street och Obama Sid 10-11 Tre steg mot överlevnad,

Läs mer

MONITOR John Ericsson 1803-89

MONITOR John Ericsson 1803-89 MONITOR John Ericsson 1803-89 Schillerinstitutets nyhetsbrev i John Ericssons anda årg. 21 nr 2 april 2010 Nytt globalt opiumkrig eller en ny ekonomisk ordning? Befolkningen i USA, Europa och andra delar

Läs mer

MONITOR John Ericsson 1803-89

MONITOR John Ericsson 1803-89 MONITOR John Ericsson 1803-89 Schillerinstitutets nyhetsbrev i John Ericssons anda årg. 23 nr 2-3 mars 2012 Vi kan inte fortsätta leva en månad i taget! En liten grupp högt uppsatta amerikanska militärer

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.4/ Den historiska kampen s.24/ En ny ekonomi s.33/ Slutord s.55 Inledning För att förstå

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Inledning Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.2/ Den historiska kampen s.12 / En ny ekonomi s.16/ Slutord s.26/ Noter s.27

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)

UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan) -1- UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Av Michael Tellinger Översättning: Hans Carlsson Utgiven av Zulu Planet Publishers South Africa 2015-2- UBUNTU Bidragande Samverkan En plan

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Förord Eugenio Colorni (Rom, 1944)

Förord Eugenio Colorni (Rom, 1944) Förord Eugenio Colorni (Rom, 1944) Följande skrifter har avfattats och redigerats på ön Ventotene, mellan åren 1941 och 1942. Inom ramarna för en mycket sträng disciplin, genom underrättelser som man försökt

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Levnadsstandard. Kapitel 28. Privat ekonomi och gemensamma resurser

Levnadsstandard. Kapitel 28. Privat ekonomi och gemensamma resurser Kapitel 28 Levnadsstandard Privat ekonomi och gemensamma resurser Den verkliga köpkraften och den verkliga växelkursen Raúl är 52 år gammal, gift och far till två döttrar Han är yrkesutbildad arbetare

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

Rättigheter för alla? En utbildning för tjejjourer om heder, mångkultur och mänskliga rättigheter

Rättigheter för alla? En utbildning för tjejjourer om heder, mångkultur och mänskliga rättigheter Rättigheter för alla? En utbildning för tjejjourer om heder, mångkultur och mänskliga rättigheter S TO C K H O L M 1 6 1 8 N OV E M B E R 2 0 0 7 Rättigheter för alla? om heder, mångkultur och mänskliga

Läs mer

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön Av Robert Wensman Titel: Rätten till Jorden - Ett frihetligt försvar av medborgarlön Datum: Februari 2010 Författare och upphovsrättsinnehavare:

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Till världskapitalismens försvar

Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Johan Norberg Timbro Författaren och AB Timbro 2001 Omslag och foto: Åsa Ölander, Pennywise Productions Sättning: Ateljé Typsnittet L&R

Läs mer

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga.

Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga. J-ä-v-l-a f-a-s-c-i-s-t-j-ä-v-el! Jävla fascist! Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Som ett skällsord. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga. Vilket betyder skällsord. Men

Läs mer

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR FÖRORD Europa och EU har under senare år upplevt ständigt pågående kriser. Uttryck som ekonomisk kris, skuldkris,

Läs mer

Till världskapitalismens försvar

Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Johan Norberg Timbro Författaren och AB Timbro 2001 Tredje upplagan, första tryckningen 2004 Omslag och foto: Åsa Ölander, Pennywise Productions

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer