VECKA 22. Denna vecka är det klasskonferenser VECKOKALENDARIUM 30/5 3/6 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKA 22. Denna vecka är det klasskonferenser VECKOKALENDARIUM 30/5 3/6 2005"

Transkript

1 1 (6) VECKA 22 VECKOKALENDARIUM 30/5 3/ maj 2005 Denna vecka är det klasskonferenser MÅNDAG Heldag Tommy Sedin semester Heldag Raymond Grahn träff med utvecklingsledare i Skellefteå TISDAG 08:10-11:10 Kursprov Kemi A för TE2ab, NV1 och SPNV2 i aulan 13:00 Besök av kontaktpolitiker ONSDAG 08:00-10:30 Åke Collin på rektorsmöte 13:00 Raymond Grahn på sammanträde med BoU TORSDAG 08:10-11:20 Aulaprov SvB för NV2 & SPNV2 (flickor) 08:10-10:30 Åke Collin på rektorsmöte 14:00 Årsmöte med elevrådet i aulan FREDAG 12:30 Stipendiekommittén (klfst åk 3 och rektor) sammanträder i musiksalen Anna Grundström och Hanna Rödström från SPNV3 samt Daniel Olsson, Marcus Nordin och Jonas Lübäck från TETF3 har genom sina projektarbeten vunnit BioFuels resestipendium om kr vardera. AULAPROV SvB NV2 och SPNV2 (flickor) har prov i uppsatsskrivning tor 2 juni, 08:10-11:20 i Aulan. TEMADAGAR I BILD SP1a fullföljer målning av klassrummen F235, F238, F240 på tisdag och onsdag v 23. Inget av klassrummen är tillgängliga för lektioner. Där det finns behov av klassrum hör av er till Raymond. KLASSKONFERENS Klasskonferensschema för v 21 och 22 enl reviderat meddelande nr 79. JPSKOLNET Aktuella analyser och nyheter enligt meddelande nr 81. Hör av dig till Birgitta på exp (883 27) eller Jenny på bibl (883 55) om du vill ha något utskrivet. PARKBIBLIOTEKET Nya böcker på biblioteket enligt meddelande nr 82. Manusstopp för Informationsbladet tisdag kl Parkskolans exp. tfn: E-post:

2 ÅRSMÖTE ELEVRÅD Torsdag den 2 juni kl 14:00 är det årsmöte med elevrådet i aulan. Dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande respektive sekreterare för årsmötet 3 Godkännande av kallelsen 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 5 Kassörens kassarapport 6 Revisorernas rapport 7 Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen Val av styrelse inför nästa verksamhetsår 8 Val av ordförande, sekreterare och kassör 9 Val av tre (3) styrelseledamöter 10 Val av två (2) revisorer inför nästa verksamhetsår 11 Övriga frågor 12 Årsmötets avslutande Personalärenden REHABUS Nu är det dags att anmäla sig till Rehabus styrketräningsgrupper! Anmälan görs till Gudrun Högberg, , senast den 30 maj. Anmälan är bindande. Det viktiga är inte varifrån man kommer, utan vart man går. / Okänd

3 Klasskonferenser Meddelande nr 79 Reviderad 25 maj 2005 Ärenden: Studieresultat Betygssättning, beslut om reducerat program Prövning Stipendiekandidater (åk 3) Kallade: I resp. klass undervisande lärare, elevvårdspersonal, studie- och yrkesvägledare, skolledning Plats: Konferensrummet på expeditionen (om inget annat står). Onsdag 25 maj Torsdag 26 maj Fredag 27 maj 08:20 IP1a 08:20 BP1 08:30 FR1 08:40 IP1b 08:40 BP2a 08:50 FR2 09:00 IP2a 09:00 BP2b 09:10 FR3 09:20 IP2b 10:00 BP3 10:00 FP1a 10:20 BPMI2,3 10:20 FP1b 10:40 EN1 10:40 FP2a 10:50 EN2 11:00 FP3a 11:00 EN3 12:45 IPTÄ1 12:30 EC1a 13:00 IPTÄ2 12:50 EC1b 13:15 IPTÄ3 13:10 ECAT2 13:30 IP3b 13:30 ECAT3 13:50 IP3a 13:45 ECDT, ET2 14:30 HR2a 15:00 HR2b 14:45 HR3 Nedre konferensrummet Nedre konferens-rummet 14:00 MP1 14:30 IV 14:30 MP2 15:45 HR-P 15:00 MP3 Måndag 30 maj Tisdag 31 maj Onsdag 1 juni 09:30 NV3 08:20 ECEL3 08:30 FPTP2 10:10 TETF3a 09:00 TE2a 08:45 FPTP3 10:40 TE3b 09:30 TE2b 14:30 HR1a 12:30 TE1a 10:00 SP2a 15:00 HR1b 13:00 TE1b 10:45 ECEL2 13:20 TE1c 12:30 SP1a Nedre konferens-rummet 13:40 NV2 13:00 SP1b 14:00 NV1 13:20 SPNV2b 15:00 IV-Y Nedre konferensrummet 13:40 SP3a 15:30 IV-V 14:20 SP3b 14:30 IVIK 15:00 IPTÄ 15:30 PF

4 NYHETER FRÅN JPSKOLNET 16-19, 20 maj Maila till Birgitta på exp eller Jenny på bibl för att få intressanta artiklar utskrivna. Meddelande nr maj ANALYSER, REFERAT OCH FRÅGESVAR Kritik mot avskiljande av elev från fristående gymnasium utan föregående utredning/referat av skolverksbeslut Skolverket anser att en fristående gymnasieskola gjort fel när den stängt av en elev från undervisningen utan att utreda och dokumentera situationen och också utan att föräldrarna fått tillfälle att yttra sig. Läs JPSkolnets referat av beslutet. Villkorad rätt att gå i gymnasiesärskola och hantering av LSS-assistent kritiseras/referat av skolverksbeslut Skolverket kritiserar en kommun där en elev i gymnasiesärskolan bara fått fortsätta sin utbildning på villkor att mamman deltog i samtal med skolledningen och för att en LSS-assistent använts felaktigt och nekats tillträde till skolan. Läs JPSkolnets referat av beslutet. NYHETSNOTISER Strikt ansvar för skolan och försäkring för mobbade elever, tycker Rädda barnen Rädda Barnen välkomnar lagförslaget som skärper skolans ansvar för elever som drabbats av kränkning, som presenterats av regeringen och samarbetspartierna. För att undvika att eleven hamnar i en rättegång i sin egen skola föreslår Rädda Barnen att ett särskilt ersättningssystem upp-rättas, liknande patientskadeförsäkringen. Rädda Barnens förslag finansieras av en obligatorisk försäkring betalad av dem som driver skolor i Sverige. En elev som kränks ska kunna vända sig direkt till försäkringsbolaget och begära ersättning. När det är bevisat att eleven har utsatts för mobbning ska ersättning utgå, skriver Rädda barnen i en artikel på sin webbplats. Elev försökte få högre betyg genom att muta lärare "Allt kan köpas för pengar". Så resonerade en då 19-årig elev vid en skola i Närke i december i fjol. I ett brev till en av sina lärare lämnade han över kronor för att han skulle få betyg. Nu har han åtalats för bestickning, dvs. att ha försökt muta läraren. Det skriver Nerikes allehanda i en artikel. Lärare i modersmål dold resurs Satsa på modersmålslärarna. De kan utveckla svenska skolan. Lärarförbundet är stärkt i den uppfattningen efter att ha undersökt läget i Göteborg, Stockholm och Malmö. Det berättar GPi en artikel. Barn och unga ska inte dricka lågprismjölk, säger Livsmedelsverket Lågpriskedjan Lidls importerade mjölk saknar viktiga vitaminer. Därför avråder barnhälsovården och Livsmedelsverket barn och ungdomar från att dricka den. Det berättar SR Ekot i en artikel. Skolverkets programgrupper presenterar förslag till programmål och struktur I början av april publicerade Skolverkets programgrupper inför den nya gymnasieskolan en PM med de första idéerna kring den nya gymnasieskolan. Programgrupperna har tagit del av alla inlägg som kommit in och haft dem i beaktande under arbetet med nästa steg; att skriva underlag till programmål och programstruktur. Nu har FP, HR, NV samt TE publicerat sina förslag. Övriga program presenterar sina förslag denna v och nästa v. Från v 21 och framåt kommer även idéer kring ämnen att succesivt publiceras. Läs mer här. Positiva förändringar av lärarutbildningen, tycker skolutvecklingsmyndigheten Myndigheten för skolutveckling är mycket positiv till de ändringar av lärarutbildningen som regeringen har föreslagit. Men myndigheten vill också rikta uppmärksamhet mot lärarens ledarskap i klassrummet och betonar därför betydelsen av en ökat samarbete mellan lärarutbildningarna och den statliga rektorsutbildningen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Snuskigt, men få inspektioner i Stockholms skolkök Skolkökens hygien och rutiner bör kontrolleras varje år, enligt Livsmedelsverket. Men bara i Stockholms län finns minst 157 skolkök som inte inspekterats en enda gång på tre år, visar SvD:s granskning. Nästan hälften av de som verkligen kontrolleras underkänns - i köken hittas allt från mögel och myror till trasiga termometrar, berättar SD i en artikel. Artikeln ingår i en större granskning av köks- och hygienförhållandena i Stockholms närmare 600 skolor som tidningen inleder nu. Här är också et reportage från en stockholmsskola där många blev matförgiftade i skolbespisningen. Det professionella inflytandet över betygssättningen måste öka, tycker Lärarförbundet Skolverket konstaterar i sin nationella utvärdering av grundskolan att elevernas kunskaper har försämrats på ett antal områden. Skillnaderna mellan olika skolor och mellan olika elever ökar också. Lärar-förbundets ordförande Eva-Lis Preisz säger i en artikel på Lärarförbundets hemsida att grundskolans resultat måste bli bättre och lärarnas röst i hur det ska ske måste väga tungt. Norge ny marknad för friskolorna Det blir tuffare för varje år för friskolorna att rymmas på den svenska marknaden. Antalet ansökningar om etablering har gått ned varje år sedan Så nu börjar friskolebolagen blicka mot grannländerna, skriver Lärarnas riksförbund i en artikel. Nationell koordinator för snabbare etablering på arbetsmarknaden för unga Regeringen har beslutat att tillsätta en nationell koordinator för snabbare etablering på arbetsmarknaden för ungdomar, skriver Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande. Mobbning är redan förbjuden, skriver UNT Skolministern hävdar att det i dag saknas förbud mot diskri-minering i den verksamhet som regleras i skollagen. Det är ett mycket märkligt uttalande. Brottsbalken, regeringsormen och europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-heterna är exempel på lagstiftning som förbjuder diskri-minering och de brott som skolministern kallar för mobbning. Gäller inte dessa lagar även i skolans värld, Ibrahim Baylan? Kanske är skolministerns uttalande just ett bevis på att brott i skolan inte ses som "riktiga brott", som förbjuds i "riktig lagstiftning"? Det skriver Uppsala Nya tidning i en ledare. Kunskapsprov för alla 2:or, 5:or och 8:or När Skolverket nu helt lägger om kursen innebär det ett underkännande av tio års socialdemokratisk skolpolitik. Verket anser att det krävs högst betydande förändringar av den svenska skolpolitiken för att fler elever ska nå kunskapsmålen. Det sätter press på skolministern, som står ensam kvar utan en linje om att varje elev ska nå kunskapsmålen, skriver moderaternas skolpolitiske talesman i en debattartikel i SD. Omorganisationer gör anställda sjuka De många omorganisationerna - och sättet de genomförts på - har gjort de kommunanställda sjuka. Vid var femte kommunal omorganisation leder oron bland personalen till omfattande sjukskrivning. Sex av tio kommunala arbetsplatser har gått igenom minst en omorganisation de senaste fem åren. De återkommande förändringarna har fått stora konsekvenser för de anställdas hälsa, konstaterar forskaren Stefan Szücs,

5 Centrum för forskning om offentlig sektor, Cefos, vid Göteborgs universitet i en artikel på Lärarnas riksförbunds webbplats. Politiskt utspel om ny skollag oroar lärarfacken Lärarfacken kräver att regeringen och samarbetspartierna slutar att förhandla om en ny skollag. - Det finns redan ett bra förslag som ger lärarna befogenheter att skapa arbetsro i skolan, säger LRs förbunds-ordförande Metta Fjelkner i en artikel på förbundets webbplats. Stora skillnader i ungas fritid Ungas fritid ser olika ut beroende på vilka livsvillkor de har. Bostadsort, kön och föräldrarnas utbildning spelar roll. Flickor i Stockholms södra förorter motionerar mindre än flickor i innerstaden. Det är fyra gånger vanligare att barn till högskoleutbildade föräldrar går på teater, opera och balett än att barn med föräldrar som har högst gymnasieutbildning gör det. Pojkar är mer nöjda än flickor med fritidsutbudet. Detta framkommer i Ungdomsstyrelsens nya studie om ungdomars kultur- och fritidsvanor, Arenor för alla. Växling mellan olika språk ger fler nyanser Tvåspråkiga personer runt om i världen använder ofta olika språk i samma samtal, som till exempel i s.k. Rinkebysvenska och Chicano-engelska. En ny avhandling visar att det sättet att använda sina språk, s.k. kod-växling, är en både konstruktiv och belönande strategi. Läs mer i ett pressmeddelande från Umeå universitet. 20 maj ANALYSER, REFERAT OCH FRÅGESVAR Frågor om hemundervisning kräver olika slags ställningstaganden/referat och analys av JO-beslut JO har fattat beslut avseende en anmälan om en skolas hantering av hemundervisning. Här lämnas också en redogörelse för flera domstolsavgöranden om hur hemundervisning ska anordnas för att den ska vara författningsenlig. En av JPSkolnets experter har skrivit ett referat och analys av beslutet. NYHETSNOTISER Omläggning eller finputsning av skolpolitiken? Gårdagens riksdagsdebatt om skolan kommenteras i en ledare i Sydsvenskan. Baylan prickas av KU Skolminister Baylan får formell kritik för att han tog avstånd från en rapport från Skolverket som visade att lärarutbildning inte höjer kvaliteten i skolan. Rapporten drogs strax tillbaka, skriver Svenska Dagbladet i en artikel. Läs också ett pressmeddelande från riksdagen. Baylan lovar bättre skolmat Den svenska skolmaten måste bli bättre. Därför efterlyser kolminister Ibrahim Baylan ett bredare samarbete mellan ministrar, myndigheter och organisationer. Målet är att få en jämnare kvalité på skolmaten, skriver Svenska Dagbladet i en artikel. De borgerliga vill tillåta drogtester på barn Det omtvistade förbudet att drogtesta barn slopas vid en borgerlig valseger. Även ungdomar under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade ska kunna tvingas att lämna blodprov, föreslår de borgerliga partierna inom kort. Men socialtjänstminister Morgan Johansson är kritisk, enligt en artikel i SD. Social situation viktigaste förklaringen till sämre betyg för invandrare Föräldrarnas sociala situation är den viktigaste förklaringen till att elever med utländsk bakgrund klarar sig sämre i skolan än infödda svenskar. Även bostadssegregationen bidrar till skillnaden. Olikheterna kan nästan helt och hållet förklaras med elevernas sociala förhållanden, enligt Skolverkets forskning, skriver SD i en artikel. Läs också en sammanfattning av forskningsrapporten. Skolverkets statistik, del Skolverket har presenterat "Barn, elever och personal - riksnivå", som är den andra av 2005 års publiceringar av den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg skola och vuxenutbildning. Läs mer här.

6 PARKBIBLIOTEKETS NYA BÖCKER Meddelande nr 82 Placering Författare Titel Cm Det mångreligiösa Sverige Dokb Eriksson, Caroline Normal och fin Hce RendelI, Ruth Rottweilern Hce Gibson, William Känna mönster Hce Kay, Patricia En annan kvinnas man Hce Steel, Danielle Bönhörd Hce Pattison, Eliot Stenkällan Hcf Widmark, Martin Tågmysteriet Hcf Widerberg, Siv Hinkar, spadar, krattor Hcf Nicolaysen, Marit Sven och råttan på sjukhus Hcg Jacobsson, Ritta Bonuskärlek Ppb Salzinger, Caroline Från golv till tak Pu Andreasson, Claes Berätta med ljud Qcab Bhumichitr, Vatcharin Thai - på minuten Qcab Sunt, snabbt och smalt med Viktväktarna Qdf Wegler, Monika Dvärgkaniner Qdfm Birmelin,lmmanuel Undulater udofa Stalfelt, Pernilla Dödenboken ughma Lindgren, Astrid Supersysjtjik Kalle Blurnkvist ughma Rowling, Joanne K. Gam Potter i filosofskij kamen ughqca Rowling, Joanne K. Hari Patir va sang-i jadu uhc Olsson, Hans Inga bomber över Skärholmen uhc Hjertzell, Maja Henrietta är min hemlighet uhc Wahl, Mats Återkomst uhc Olsson, Ingrid Stenhj ärta uhc Holmberg, Bo R. Eddie Bolander & jag uhce Thorpe, Kiki Hjärtekrossaren uhce/vk Shrek 2 [Videoupptagning] uhe Ibbotson, Eva Journey to the River Sea ulg Jorsäter, Esbjörn Teckna film uqdfj Dennis-Bryan, Kim Min hundvalp uqdfj Dennis-Bryan, Kim Min kattunge uv Green, Jen Medicin Yxp CD Philipsson, Lena Det gör ont en stund på natten...- ' VÄLKOMMEN ATT LÅNA!

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Byt jobb höj lönen! Ett av flera sätt att höja lönen är att byta arbetsgivare. Läs mer på sidan 2-3.

LÄRARFACKLIGT. Byt jobb höj lönen! Ett av flera sätt att höja lönen är att byta arbetsgivare. Läs mer på sidan 2-3. 18/9 Falun och Göteborg 22/9 Norrköping 18/11 Gävle 19/11 Gällivare och Göteborg 24/11 Sundsvall och Luleå 25/11 Vänersborg LÄRARFACKLIGT NR 4 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET JUNI 2015 Byt jobb höj

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

#välkommen till verkligheten

#välkommen till verkligheten Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Barnombudsmannen 2015 Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012 2014.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

HANDBOK för styrelsen. i en svensk utlandsskola

HANDBOK för styrelsen. i en svensk utlandsskola HANDBOK för styrelsen i en svensk utlandsskola Handbok för utlandsskolorna, 4e upplagan (april 2009): Alla fakta och länkar har uppdaterats. Det är nu möjligt att hitta i boken både via bokmärken och via

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer