Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk"

Transkript

1 Nr Årg 84 Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk

2 Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och staten Israel, förmedla medel till ändamål relaterade till Israel och det Judiska folket, förmedla biblar och positiv litteratur om Israel m.m. Israels Vänner Husie Kyrkoväg Malmö Org.nr: Tlf: +46 (0) E-post: Hemsida: Kontoret nås säkrast: Må 9-15, On 9-12, To 9-15 Verksamhetskoordinator: Mikael Amundsen Styrelse Daniel Byrén, Doréen Hendrickson, Dan Johansson, Bo-Christer Jönsson, Siegfried Luikert, Henry Nordin, Barbro Nylén, Nils Olof Persson, Göte Ragnarp (ordförande). Medlemsavgift/Prenumeration Inom Sverige: 100 kr / år Finland / Åland: 15 / år, Norge: 150 Nkr / år Danmark: 125 Dkr / år, Övriga: 250 kr / år Medlemsavgift kan betalas med inbetalningskort som medföljer tidningen eller via internetbank. Ange namn och adress eller medl.nr. Kontonummer i Sverige Bankgiro: Plusgiro: Kontonummer i Utland Swedbank Finland: Swedbank Norge: Israels Vän Ansvarig utgivare Utgåvor Henry Nordin 6 nr/år Materialet i tidningen får återanvändas efter givet tillstånd av utgivaren samt med tydligt angiven källhänvisning. INNEHÅLL Ledaren Judiska symboler, föremål, seder och bruk, del 3 Från Orits horisont Uppryckandet och Jesu tillkommelse, del 2 Kortnyheter Ska man besöka Hurvasynagogan i Jerusalem? Kalendern Framsidans bild Foto: Henry Nordin På en hedersplats vid Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem finns detta träd planterat till Raoul Wallenbergs minne. Orits föreståndare Siegfried Luckert berättar om Raoul Wallenbergs insats. Inbetalningar, adressändringar, avbeställningar - Ange namn och adress eller medlemsnummer tydligt. Vid adressändring ange även tidigare adress. Testamentsgåvor - Vi konstaterar med tacksamhet att många under de senaste åren valt att testamentera till Israels Vänner, till stor glädje och välsignelse för angivna speciella ändamål samt versamheten i stort. Vi tar tacksamt emot alla gåvor och står till tjänst med råd och stöd i testamentsfrågor. ISRAELS VÄN - 2

3 Glöm aldrig Förintelsen Ännu en gång har vi åter passerat ett märkesdatum den 27 januari som i Sverige sedan 1999 högtidlighålls som Förintelsens minnesdag. FN har fr.o.m deklarerat dagen som en internationell minnesdag för att hedra Förintelsens offer. Det var Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson som tog initiativ till att skapa en Förintelsens minnesdag i kombination med andra insatser för att återuppväcka minnet av Förintelsen. Med stor sannolikhet kommer detta att allt mer framstå som Göran Perssons mest betydelsefulla och positiva insats i hans politiska gärning. Den 27 januari är årsdagen av Auschwitz befrielse och året var När koncentrationslägrets portar slogs upp avslöjades den ohyggliga verkligheten för en förstummad omvärld. Allt detta är världshistoria som det är viktigt för oss alla att känna till. Den viktigaste lärdomen man kan dra av Förintelsen är att antisemitism, som inte hejdas, leder till detta slutmål. Den insikten förstärker då också drivkraften att bekämpa antisemitismen. När den franske litteraturvetaren Robert Faurisson på Ahmed Rami/Radio Islams inbjudan besökte Sverige i början av 1990-talet blev fenomenet förnekande av Förintelsen en överraskande verklighet för många svenskar. Det fanns då och finns tyvärr fortfarande en liten men högljudd grupp som ägnar sig åt att förneka det mycket väldokumenterade och absolut värsta brottet mot mänskligheten som någonsin begåtts. Förintelseförnekelse går också under begreppet historierevisionism. Om det överraskade många av oss så var det en ren chock för dem som själva genomlidit och överlevt Förintelsen. I Sverige fanns det flera och Faurissons framträdande blev då något av ett startskott för kampen mot glömskan och förnekelsen av Förintelsen. Dessa Förintelsens överlevare vanligtvis judar i övre medelåldern organiserade sig i grupper och erbjöd främst skolor att berätta om sina egna traumatiska livsöden. Gruppen i Malmö, som jag bäst känner till, har visitkort med namnet Förintelsens Ögonvittnen. Deras berättelser finns utgiven i en minnesskrift med samma namn. Den har jag fått som en gåva av framlidna Alice Wolfshörndl och hennes son Egon LEDARE och den är en av mina värdefullaste ägodelar. Mer än en gång har jag stått vid Alices grav på Östra Kyrkogårdens judiska begravningsplats i Malmö i bön och uppfylld av tankar av gripenhet och beundran över Alices oerhörda livsöde. Dessa överlevare, som i hög grad och av många skäl dittills förträngt och förtigit vad de upplevde under Förintelsens vedermöda, tog nu bladet från munnen och gav sig ut i uppdraget att berätta om vad de själva upplevt. Deras stora samhällsinsats är absolut oersättlig. Alla dessa hundratusentals elever i svenska skolor, som själva sett och hört en av Förintelsens överlevare, fått dokumenterad information och kanske t.o.m. sett deras inbrända fångnummer glömmer det aldrig. Att på detta sätt ständigt skildra det jordiska helvete de upplevt var, är och förblir ett smärtsamt lidande. Gång på gång tvingar de sig själva att genomlida traumatiska händelser som hur egna barn rycktes ur deras händer och fördes bort till gaskammaren eller hur de med grövsta våld skildes från sina föräldrar o.s.v. Med uppbjudande av hela sin fantasivärld är det ändå svårt att föreställa sig hur man själv skulle uppleva något liknande. Därigenom har dessa överlevande hjältar bidragit till att mentalt vaccinera många mot antisemitism och främlingsfientlighet. Dessutom sker detta helt på egen ekonomisk bekostnad. De vore verkligen förtjänta av Nobels fredspris. Genom tidens naturliga gång står vi nu inför den oundvikliga verkligheten att de flesta överlevares röster har tystnat för gott. Jag vill därför uppmana läsaren att ta varje tillfälle som ännu erbjuds att höra någon som själv var med. Ta gärna initiativ att till någon samling inbjuda någon av dessa hjältar. Ännu finns några kvar men leden glesnar alltmer. Ett stort tack till er alla Förintelsens överlevare för den ovärderliga insats ni gjort för hela vårt samhälle och för den omvärld som står i en oersättlig skuld till er. Henry Nordin Redaktör ISRAELS VÄN - 3

4 Judiska symboler, föremål, seder och bruk Här följer den tredje artikeln, baserad på utdrag ur en omfattande redogörelse av Dan Johansson, i rubricerat ämne. Tefilin Böneremmar med små behållare. Tefila = bön. Tefilin med de små behållarna eller askarna bärs dels på vänstra armen och dels på pannan. I askarna finns nedskrivna bibelverser inlagda. På armen viras böneremmarna på ett sådant sätt att de bildar bokstäverna Shin och Daled. Till detta kommer så själva knuten som bildar bokstaven Yud. Dessa tre bokstäver bildar tillsammans ett av Guds heliga namn, Shadai. Varje liten böneask har på var sida inristat bokstaven Shin. Askarna är en påminnelse i miniatyr om Torahn, buden och föreskrifterna, Guds närvaro och behovet av självrannsakan. Tefilin bärs endast under vanliga veckodagar för att hjälpa bäraren att tänka på Gud i ISRAELS VÄN - 4 sitt vardagsbestyr. Tefilin bärs inte under shabat eller helgdagar, då dessa i sig är ägnade åt tid med Gud. Det är endast män som bär tefilin. Bibelverser som används är: 2 Mos. 13:2-10, 13: (Här är likheten påtalig med det märke på högra handen eller pannan som Antikrist kommer att införa och som resulterar i beseglingen av Skökan och de som väljer att följa henne. Se bland annat Uppenbarelseboken kapitel Mos. 6:4-9, 11: Beredningen av skinnremsorna som används till Tefilin tar cirka ett år. Processen som visar hur det görs finns att se bland annat i en av butikerna på Cardo i Jerusalem. Talit Bönemantel som används vid bönestunder, framför allt i eller på väg till synagogan. Det oftast mycket fina fodralet som den bevaras i visar återigen på vördnaden inför Gud. Bönemanteln finns i två storlekar. En stor som kallas talit gadol och en mindre i väststorlek som kan bäras veckans alla dagar. Den är utformad som en väst talit katan och bärs under skjortan med tofsarna hängande synliga utanför byxorna. Taliten framställs ofta med två blå ränder. En del menar att de blå ränderna på manteln ska ge associationer till den blå tråden som skulle vävas in i hörntofsen. Andra menar att den förenar himmel och hav. Tsitsit = hörntofsarna. Den som ser hörntofsarna skall bli påmind om Herrens alla bud i enlighet med befallningen i 4 Mos. 15: Ibland vävs en blå tråd in i tsitsit. Detta är inte vanligt bland askenasiska judar. Den muntliga lagen beskriver hur tofsarna

5 ska knytas Det har vuxit fram en mystik bland annat kring siffervärdet av antalet vindningar på tofsen. Det numeriska värdet 39 är nämligen detsamma som det i de hebreiska bokstäverna med vilka man skriver Herren är En. Ordet tsitsit har ett motsvarande värde av 600 och sammanräknat med de åtta trådarna och de fem knutarna blir summan 613, vilket står för det totala antalet påbud och förbud i Talmud. När en manlig jude dör är det vanligt att hans bönemantel, talit, läggs med i graven. På samma sätt läser vi om hur Jesu bönesjal låg prydligt hopvikt i den tomma graven medan bindlarna låg för sig själva i en hög. Hattar Ibland ser man judar med svarta hattar, ibland ser man dem med stora skinnhattar. De olika typerna av hattar är kulturellt betingade och betyder inte någon särskild rangskillnad. Under hatten bärs alltid en kippa så att bäraren aldrig av misstag blottar sitt huvud inför den högste Guden. Friköpande av den förstfödde sonen Denna ceremoni som härleder sig till Guds förbund med Abraham, kallas pidjon haben. Detta friköp äger rum när barnet är en månad gammalt. I 4 Mos. 8:17 läser vi: Allt förstfött bland Israels barn tillhör mig, både människor och boskap. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag dem åt mig. De skulle alltså vara ett prästerskap för tjänst åt Herren. Men vid den tragiska händelsen vid Sinai berg, när man tillbad guldkalven, så deltog även förstfödda judar i avfallet. Därför upprättar Gud en ny grupp, leviterna, som genom Aron och hans efterföljare skall tjäna honom i templet. 4 Mos. 8: Eftersom förbundets ursprung var förstfödslorätten, beslutar Herren att man ska kunna friköpa en förstfödd från att ingå i tempeltjänsten, då denna på Guds befallning hade övertagits av leviterna. 4 Mos. 18: Är det svårt att hitta silvermynt i landet där man idag bor så kan man köpa speciella sådana från Israel. Vid ceremonin uttalas orden: Lovad vare Du, vår Gud, världens konung, som helgat oss genom dina bud och befallt oss om den förstfödde sonens utlösning. Shabbat - den sjunde dagen Redan i skapelsen särskiljer Gud på ett särskilt sätt den sjunde dagen från de övriga dagarna. 1 Mos. 2:1-3. På svenska stavar vi det sabbat. Sabbaten bryter in i vardagslivet för att ge människan ett dygn av vila och återhämtning. ISRAELS VÄN - 5

6 Dessutom ett dygn av meditation och tid för extra gemenskap med Gud den allsmäktige. Den är så viktig att den görs till ett av de tio budorden: Tänk på sabbaten så att du helgar den. I Talmud står det att sabbaten gavs till judarna för att de skulle ha en dag till att studera Torahn. Sabbaten skall firas i hemmet varje vecka året runt för evig tid. Den skall börja på fredag kväll när de tre första stjärnorna syns, vilket är omkring klockan Tiden kan variera beroende av vilken årstid det är och var på jorden man befinner sig. Tjugofyra timmar senare, alltså lördag kväll, slutar sabbaten. Den sjunde dagen är således fredag kväll till lördag kväll. Bestämmelserna för vad man fick och inte fick göra på sabbaten var rigorösa. Om någon blev sjuk fick man vänta till första veckodagen med att hjälpa honom. Om det var risk för dödsfall då fick man bryta sabbaten. Man fick gå högst cirka meter på sabbaten, se exemplet i Apg. 1:12. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. ISRAELS VÄN - 6 Närmare sextio gånger, varav några är parallellställen, nämns den som Sabbat i nya testamentet. Alla tio budorden fördes över från gamla testamentet för att också gälla under nya testamentets tid. Inte bara nio utan alla tio buden. Efter korsfästelsen fortsätter nya testamentets författare att under Andens ledning kalla vilodagen, den sjunde dagen, för Sabbat. Ändå verkar en förändrad syn på vilodagen ha utvecklats. Jag har inte funnit någon hänvisning till att någon vilodag fanns bland hednafolken från skapelsen fram till Jesu tid. Det verkar som om hednafolken jobbade jämt och tog vilopaus när det passade. Festdagar av annat slag fanns det ju gott om. Att hålla vilodagen är inte frälsningsavgörande eftersom vi inte blir frälsta genom laggärningar. Däremot hjälper vilodagen oss att leva i frälsningslivets dimension. Vilodagen ger oss mer tid att leva i pånyttfödelsen. Mer tid för brödragemenskapen. Mer tid för Ordets förkunnelse. Mer tid för att växa i de andliga nådegåvorna. Mer tid för Gud. För juden är det inget större problem eftersom sabbaten ligger där den ligger, nämligen på den dag Herren föreskrivit. Det har den gjort sedan Mose tid i ca fyra tusen år. Den finns som ett påbud från Herren Gud. Vi vet från skapelseberättelsen att Herren Gud vilade på den sjunde dagen och det vill han att människan också skall göra. Vi är ju enligt Upp. 12:17 de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. I Dekalogen, de tio budorden, sägs det i det fjärde budet: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 2 Mos. 20:8. Varför firar vi kristna söndagen som vilodag? Varför har vi inte den bibliska sabbaten som vilodag? Frågan har varit på tapeten i ett par tusen år. Skillnaden i synsätt är inte livsavgörande, men det kan ju ändå vara intressant att undersöka var skillnaderna ligger i synen på vilodagen. Att hålla en vilodag i veckan är viktigt för att vi skall kunna behålla en levande gudsrelation Sabbatsmåltiden Middagsbordet innehåller två ljus, eftersom det finns två påbud i Torahn. Sabbaten kallas

7 b r u k a r vara den finaste och v a c k r a s t e huset förmår frambringa. En sparbössa finns ofta på b o r d e t, Främre mannen virar klart sin tefilin - bönerem. t s e d a k a, b e t y d e r både för Drottning eller rättvisa. Den står som Brud. Vilket betyder en påminnelse om att vi accepterar alla den urgamla judiska skyldigheter, ritualer och traditionen att ge pengar regler som ingår i sabbat. till församlingen eller Precis som en Brud eller behövande. En Midrash Drottning förväntas göra. berättar, att det var Sara som var den som tände En beracha, välsignelse, sabbats-ljusen första uttalas över sabbaten: gången. Lovad vare Du, vår Gud Sabbaten avslutas med som helgat oss och befallt havdala, att skiljas. Man oss att tända sabbats-ljusen tar adjö av sabbaten. Vi ställer in oss på att under den nya veckan skilja på ljus och mörker, heligt och sekulärt. Vi glömmer det som ligger bakom och ser fram mot nästa sabbat. Föräldrarna, gärna båda, lägger sina händer på barnets huvud och läser välsignelsen: För pojkar: Må Gud göra dig lik Efraim och Manasse. För flickor: Må Gud göra dig lik Sara, Rebecka, Rakel och Lea. För båda: Må Gud välsigna dig och bevara dig. Må Gud låta sitt ansikte lysa över dig. Må Gud vända sitt ansikte mot dig och ge dig frid. Vin eller druvsaft dricks i en Kidush-bägare. Den Siddur Detta är den judiska bönboken. Avodat Habore, i Skaparens tjänst. Malmö- Siddurn är välkänd och används i flera länder. I förordet till den tredje upplagan av Siddur citeras följande: Genom denna bönboks bibliska psalmer, våra vises böner och välsignelser, medeltida rabbiners hymner förenar vi oss med vår Skapare och med oss själva. Denna upplevelse av närhet till den Evige har förmåga att upphäva den handlingsförlamning som den moderna människans ångest skapar. I stället infinner sig en livsglädje och vilja att hjälpa, handla, bota ja, förena sig med den Gudomliga viljan så att vad som är ojämnt skall jämnas, Jes. 40:4. Det är oerhört gripande att höra Jesu sista ord på korset: Fader i dina armar anbefaller jag min ande, Luk. 23:46. När jag samtidigt läser i min Siddur om den bön som är de judiska barnens aftonbön så upptäcker jag att det är samma bön. Jungfru Maria hade läst den med Jesus under hans barnaår och det fick bli hans avskedsord. Att nalkas Gud i dödsögonblicket med en barnabön på sina läppar är en salig avslutning på en livsvandring. Dan Johansson ISRAELS VÄN - 7

8 Välsigna Israel genom Orit Var med och välsigna både Israel och Israels Vänner genom att delta i vår kampanj för att finansiera den mycket nödvändiga ombyggnaden av Orit. Arbetet har nyss börjat vilket ni kan se bilder av i denna utgåva av Israels Vän Vi har genom åren fått uppleva till vilken välsignelse Orit har varit och är. Vår stora förhoppning är att detta skall fortsätta och växa även i framtiden. Orits välsignelse är på flera plan. Många, särskilt skandinaver, har fått ett svenskspråkigt högkvarter under sin vistelse i Israel. Ytterligare en fördel har varit läget nära stranden i den utsökta badorten Netanya. Samtidigt får Orit också vara en vänskapens ambassad i det israeliska samhället. Relationerna till de närmaste grannarna är en ömsesidigt positiv faktor. Kontakterna med Israel- LÖFTESOFFER iska myndigheter och företag fungerar utmärkt. Orit får därigenom vara med och ge en annan bild av Sverige än den politiskt korrekta antiisraeliska agendan, som Sverige alltför ofta anpassar sig till. Ett konkret sätt att nu visa sitt stöd är att delta i vår kampanj att finansiera Orits ombyggnad. Vi föreslår därför våra vänner och trogna gåvogivare att ge ett extra löftesoffer till ändamålet. Konkret föreslår vi dig att utlova en summa, som inbetalas senast vid israelkonferensen vid Sundsgården Den som välsignar Israel skall själv bli välsignad - är ett löfte som gäller alla och alltid. Det vi gör för Israel i detta fall kanaliserat genom Israels Vänner har evighetsvärde. Israels Vänners styrelse Klipp ur eller gör en kopia, skicka sedan in denna talong till oss så skickar vi ut ett inbetalningskort till dig varje månad fram till och med juni månad. Jag glädjs över att få vara med och dela på kostander för ombyggnationen av Orit. Genom ett löftesoffer är jag villig att fram till kommande sommarkonferens, ge en extra gåva till Israels Vänner för detta ändamål. Namn Gatuadress Postnr / Ort Jag vill ge en gåva om 500 kr 1000 kr 3000 kr 5000 kr kr annat: kr Jag vill att gåvan delas upp månadsvis t.o.m. juni Telefon ISRAELS VÄN - 8

9 I backspegeln - Israelkonferens i Uddevalla - Det är härligt att få samlas i vänners gemenskap och lova och prisa Herren och välsigna hans Heliga land. Detta fick alla som besökte konferensen i Uddevalla i början på februari uppleva. Stämningen vad god och många välbekanta ansikten kunde ses bland besökarna. Pingstkyrkan i Uddevalla var värdförsamling för tvådagarskonferensen där Dan Johansson och Jack-Tommy Ardenfors talade om och kring det profetiska ordet till en mycket intresserad åhörarskara. Sång och musik fick vi njuta av och stämma med i tillsammans med Fredrik Ljungkvist och Lena Segerstark, som är värda ett stor tack och likaså alla andra som var aktiva under helgen. Dan Johansson förkunnade även under söndagförmiddagens bibelstudiepass i församlingen. Ett äldreboende i Haifa I Haifa, Israel finns ett äldreboende som heter Ebenzer och som drivs som ett boende för troende araber, icke judar och messiastroende judar. Ebenezer byggdes 1976 genom att en missionär från norska kyrkans mission, som var verksam i Rumänien fick vara med och ta emot judar från Rumänien som efter kommunismens fall tog sig till Israel. Ett behov av äldreboende på kristen grund uppdagades och insamlingar för detta gjordes både inom och utanför Israel. Ebenezer drivs med gåvor och får inget understöd från israeliska staten. Vi är glada inom Israels Vänner att få vara med och stödja äldreboendet och de män och kvinnor som bor på hemmet. Idag bor det ca 25 personer på hemmet. Fram till 2003 har hemmet haft skandinavisk ansvarig personal men drivs nu av lokala israeliska ansvariga. ISRAELS VÄN - 9

10 ISRAELS VÄN - 10 Där tillbyggnaden med de två nya rummen skall byggas grävs hål för fundament, totalt åtta stycken.

11 Från Orits horisont En lång väntan och många förberedelser visade slutligen resultat. Arbetet med tillbyggnaden kan börja. Tisdagen den 25:e januari kom grävmaskinen. Först fick de gräva ner längs med husväggarna. Eftersom huset är byggt under pionjärtiden finns det inga ritningar hur husets grund är byggt. Trångt på gatan med betongbilar Det behövs åtta femmeters djupa betongpelare för att stabilisera de befintliga husen. Statikern beräknade styrkan och storlek och veckan därpå grävdes hålen. Två lastbilar trängdes sedan i vår trånga gata för att fylla dessa stålcylindrar med betong. Nu är de i jorden och ska vila en vecka. Lagom efter avslutningen av den fasen kom regnet. Det passade perfekt. Under tiden löper planeringen av nästa fas. Parallellt med arbetet på utsidan ska trappuppången till taket byggas. Det blir en lättviktskonstruktion och firman var här idag för att mäta och räkna. Som ni förstår är det spännande att följa utvecklingen. Vi kan säkert berätta mer i nästa nummer. Siegfried och Ruth Luikert Fundamenten fylls med betong. Du kan vara med och stödja arbetet. Läs mer om det i andra delar av tidningen..

12 Mike Huckabee: Bygg-! stoppet är irrationellt Den amerikanske guvernören, pastorn och politikern Mike Huckabee har nyligen besökt Israel för 15:e gången. Han deltog i en ceremoni då grundstenen för ett nytt bostadsprojekt blev lagd i den östra delen av Jerusalem. Jag kan inte se att sovrum för judiska barn på en bergstopp i Samarien är något hot mot världsfreden sa Huckabee och tillade att byggstoppet var irrationellt då israeler bör få bo där de själv önskar i Israel. Huckabee ses som en potentiell republikansk presidentkandidat i valet 2012.! Mindre nederbörd än väntat Uri Schor vid Israels vattenmyndighet meddelar att det i januari registrerades mindre nederbörd än beräknat. I jämförelse med fjolåret var årets nederbörd i januari bara en tredjedel. Detta innebar att vattenståndet i Genesaret endast steg med 16 cm i jämförelse med 60 cm under januari Bed om mycket nederbörd över hela Mellanöstern den närmaste tiden! Arbetslösheten i Israel! på stabil nivå Antalet arbetslösa i Israel var vid senaste mätning, november 2010, på omkring eller 6,8 procent, enl. Israels statistiska centralbyrå. Under finanskrisen hösten 2009 var nivån 7,7 procent. I de flesta andra länder är arbetslösheten högre, bl.a. i USA med ca 10 procents arbetslöshet. Uppryckandet och Jesu tillkommelse I förra numret skrev jag en artikel med ovanstående rubrik och jag vill här fortsätta med några kompletterande tillägg. Den som inte har tillgång till den artikeln kan beställa den som en data-fil på e-post. Meddela det till henry. I förra artikeln nämnde jag bl.a. om uppryckandet och Darbyismen (uppryckandet sker åratal före Jesu synliga återkomst till Oljeberget) och om kristna som inte tolkar de aktuella bibelsammanhangen på det sätt jag redogör för. För att förtydliga mig så skiljer sig våra tolkningar åt när det gäller tidsaspekten men inte tron på att ett uppryckande skall äga rum. De som tar avstånd från den s.k. Darbyismen ser uppryckandet som ett moment i direkt tidsanslutning till när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. Det kanske handlar om timmar före Jesu synliga uppenbarelse för hela världen. Därför vill jag inte alls antyda att kristna med den eller andra tolkningar ställer sig avvisande till Bibelns profetiska budskap. Det rör sig fortfarande om olika tolkningar av samma grunddokument. Tro och förnuft När det gäller Bibelns berättelse om skapelsen, framtidsvisionerna och evigheten så handlar det om tro och förlitande på Gud. De stora livsgåtorna och visionerna visar på att vårt förnuft och logiska tänkande når en bortre gräns där tron får ta vid. Guds ord är inte emot men i en del avseenden över vårt förnuft. I Predikaren 3:11 formuleras detta vårt dilemma. Predikaren konstaterar att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan (ej hjärnor) och att vi inte med vårt förnuft helt kan fatta Guds verk. Vår hjärna har sin uppenbara begränsning men vi har fått förmågan att tro på det vi inte ser, fattar eller förstår. ISRAELS VÄN - 12

13 Församlingens uppryckande av Nils Ibstedt Testa hjärnans begränsning För egen del har jag kommit fram till ett tankeexperiment som bekräftar hjärnans begränsning och som även andra kan testa. Om vi tänker oss vårt universum som obegränsat och utan slut så svindlar perspektivet. Om vi då till slut sätter någon form av gräns en vägg så drabbas vi av följdfrågan om vad som finns på andra sidan väggen. Vad vi än kan föreställa oss så finns då något även där. Till sist måste vi konstatera att vårt förnuft leder till två motsatta slutsatser - att universum måste ha ett slut och inte kan ha något slut. Samma resonemang kan överföras på begreppet tid. Självklart ligger felet inte hos universum eller tiden utan i vår hjärna, som i första hand har till uppgift att på bästa sätt leda oss under jordevandringen från vaggan till graven. Därför är vårt förnuft, som är fastlåst inom begreppen tid och rum, inte det främsta instrumentet när vi skall förstå Guds Ord, Guds Rike och de eviga tingen. Där kommer vår förmåga att tro in i bilden och där får vi räkna med den Helige Ande. Israel Mellanösterns! enda fria land Enligt den årliga rapporten från Freedom House är Israel det enda landet i Mellanöstern som kan klassificeras som ett fritt land. Tre andra länder - Marocko, Libanon och Kuwait - klassas i mellankategorin delvis fritt medan de tretton andra rankas som inte fritt. Rapporten granskar områden som valsystem, pressfrihet, rättssystem, korruption och jämlikhet. Enligt en annan undersökning som publicerades i tisdags av IMPACT-SE (Institutionen för övervakning av fred och kulturell tolerans i utbildningen) är Israel och Tunisien (före den senaste tidens utvecklingar) de mest toleranta länderna i Mellanöstern. Forskningen fastslår vidare att Tunisien visar Israel på kartan, till skillnad mot de flesta andra länderna i regionen och även Egypten. De flesta länder nämner inte ens Israel i sin skolutbildning. Kortnyheter av Henry Nordin Källor: Karmel, Från den ljusa sidan, i textavsnitten angivna källor. Var med och stöd Israels Vänner BLI MÅNADSGIVARE Genom att du är med som månadsgivare skapar du möjligheter för Israels Vänner att mer aktivt kunna arbeta för att hjälpa Israel och det judiska folket genom projekt och kunskapsspridning i Sverige. Enkelt för dig - ovärderbart för oss! Du vet väl om att som AUTOGIROGIVARE kan du också ge direkt till våra projekt! Månadsgivare AUTOGIRO Ett av sätten du kan vara månadsgivare är via autogiro. Fördelen är att du slipper fylla i kontonummer etc. varje månad. 1 2 Två enkla steg Beställ autogiroblankett via israelsvan.com eller Fyll i blanketten med person- och bankuppgifter och skicka till oss. Vi gör resten! ISRAELS VÄN - 13

14 Den Helige Ande vår uttolkare Tron innebär inte att vi överger kritiskt och logiskt tänkande men den befriar oss från att bindas av förnuftets begränsningar inom det korta jordelivets trånga perspektiv. Tron på Bibeln som Guds Ord innebär att vi kan ta till oss och lita på det vi läser utan att alltid begripa allt. Det är här som våra tolkningar kommer in i bilden. Jag tror t.o.m. att Herren har lagt sitt Ord på en sådan nivå att vi behöver den Helige Andes bistånd för att bättre förstå och tolka det vi läser. I den klassiska skildringen Kristens Resa, som räknas in bland de främsta av världslitteraturens verk, är den Helige Ande gestalten Uttolkaren, som är Kristens stora stöd under vandringen från staden Fördärv till Himlen. När Bibeln inte ger klara direktsvar på våra frågeställningar så får vi försöka tolka med den Helige Andes bistånd. Vi får då ofta sammanställa och jämföra skilda bibelsammanhang och dra slutsatser och där kommer givetvis vårt eget förnuft ISRAELS VÄN - 14 att samverka med Ordet och Anden. Detta gäller i högsta grad hur vi skall förstå och tolka frågan om uppryckandet. Antikrists våldsregim Under vreden/vedermödan, som är 3,5 till 7 år lång, blir det en förföljelse utan like. De som inte underordnar sig Antikrists regim och vägrar att ta hans märke på högra handen eller pannan, Upp. 13, överlever knappast. Det verkar då osannolikt att en kristen församling skulle finnas i liv vid vedermödas slut och uppryckandet skulle då gälla endast några få levande. Bibelrum med olika tolkningar Nu finns det visserligen några bibelställen som ger ett visst stöd för tanken på att uppryckandet kan ske vid vedermödas slut. I Upp. 13:7 talas om att Vilddjuret fick makt att strida mot och besegra de heliga, som kan men inte nödvändigtvis behöver vara Församlingen. Det kan kanske också syfta på judarna eller alla dem som efter uppryckandet söker Herren och är beredda att ge sitt liv för sin vägran att ta Antikrist märke. Jag tror att uppryckandet blir den starkaste väckelsesignalen någonsin och det dittills starkaste beviset på Bibelns tillförlitlighet och därför tror jag att det, liksom skildring i Left Behind-serien, då blir en stor skara som väljer att tro på Jesus. Ett annat bibelrum som kan ses som ett stöd för tolkningen om uppryckandet vid vedermödans slut är Matt. 24:31. Där talas om att Herren då skall sända ut sina änglar med uppdraget att hämta de utvalda från de fyra väderstrecken. Det kan gälla den kristna Församlingen men enl. andra tolkningar avser det de judar som fortfarande finns kringspridda över Foto: Nasa

15 hela jorden och/eller kanske de omvända hedningar som fortfarande lever trots sin vägran att ta Antikrist märke. Självklart är det så att Herren skulle ha makt att bevara en stor Församling vid liv under hela vedermödan liksom han då skall bevara det judiska folket. I Upp. 12 beskrivs hur Kvinnan (Israel det judiska folket) räddas undan draken ut till en plats där hon skyddas och försörjs under minst 3,5 års tid. Större sannolikhet för ett tidigare uppryckande På samma sätt som Herren evakuerar det ännu ej omvända Israel till en skyddad plats så tror jag att han evakuerar sin Församling till de himmelska boningarna innan den stora vreden bryter ut, vilket borde vara en trovärdig tolkning av orden frälst oss från den kommande vredesdomen i 1 Tess. 1:10. Guds vrede drabbar jorden p.g.a. människornas synder och ovilja att omvända sig och det skulle då, enl. vårt begränsade logiska tänkande, vara orimligt att de som vänt om till Herren skulle vara med om samma straff. De bibelord som talar om att räddas undan den kommande vreden måste rimligtvis gälla den stora kristna församlingen och vedermödan. Vad och vilka skulle detta bibelord annars syfta på? Därför tror jag på ett uppryckande som sker kanske 3,5 år före Harmageddon och Jesu återkomst till Oljeberget. Till sist vill jag betona att det inte är våra tolkningar, uppfattningar och läror som frälsar oss utan vår tro på Jesus som vår frälsare enl. bl.a. Joh. 3:16. Det är inte våra mer eller mindre tillförlitliga tolkningar av Bibelns framtidsvisioner som öppnar vägen för oss till Himlen utan vår tro på Jesus. Detta frälsningsbudskap är framsprunget och hämtat från vår Bibel och självklart skall vi läsa och studera Bibeln så ofta och så mycket som möjligt under vårt korta jordeliv. Bibeln är och förblir det stora sanningsdokumentet givet av Gud till räddning för en förlorad mänsklighet. Henry Nordin Wikileaksläcka besvärar! PLO Enl. en av många uppmärksammade avslöjanden som gjorts av Wikileaks var PLO vid förhandlingarna 2008 i realiteten beredd att acceptera många av Israels krav. Bl.a. uppges PLO vara införstådd med att inte alla araber som lämnade Israel under självständighetskriget 1948 skulle få möjlighet att återvända och PLO skulle också vara beredd att i hög grad tillmötesgå Israels önskemål för Jerusalemområdet. Avslöjandet har föranlett stora arabiska protestdemonstrationer mot PLO och Hamas har utnyttjat detta till sin fördel. Detta i sin tur har föranlett PLO:s chefsförhandlare Saeb Erekat att lägga skulden på CIA, som beskylls för att medvetet velat skada palestinaarabernas ställning. Vapenbrist bland! terrorister Terrorgrupper i Judéen och Samarien (Västbanken) har problem med att skaffa vapen på den illegala marknaden, enl. det israeliska försvaret, IDF. Priset för ett M16 maskingevär är nu till Shekel. Medan det är positivt för Israel med ökade svårigheter för terrorgrupperna att skaffa vapen är risken att detta innebär att den organiserade kriminaliteten kan tillta då möjligheten att tjäna mer pengar samtidigt växer. Orsaken till bristen på vapen är IDF:s effektivare kontroll och att PLO-myndigheterna är mer restriktiva p.g.a. fruktan att dessa vapen kan komma att användas mot dem. ISRAELS VÄN - 15

16 Ska man besöka Hurvasynagogan i Jerusalem? Absolut! Var först lite skeptisk till en tidsbokad, guidad rundtur i den nya Hurvan, men då vännerna absolut ville, böjde jag mig. Och, tänk om jag missat detta? Denna byggnad med dess historia var så intressant och berörde oss alla. Text: Rose-Marie Harrysson Foto: Rose-Marie Harrysson, Göran Sköld Vi fick sedan uppleva Hurvan ända från underjorden upp till utsidan av kupolen, med en bedårande utsikt över Jerusalem. Vill varmt rekommendera till ett studiebesök där. Kort historik 1700 påbörjades denna synagoga av Rabbi Judah the Hassid, som hade emigrerat tillsammans med några hundra judiska studenter, från Polen. Han köpte lite mark, lånade pengar av muslimerna och började bygga. Tyvärr dog han rätt snart efter byggstarten och studenterna blev lite vilsna, när deras ledare dog. Det blev ekonomiska svårigheter och man kunde inte betala tillbaka de lånade pengarna. Muslimerna ilsknade till efter 20 års väntan på pengar, och brände därför ner hela byggnaden, år Det blev då en Hurva som betyder ruin på hebreiska. Den stod som ruin långt över 100 år, men nya pengar samlades in ISRAELS VÄN - 16

17 från judar runt om i diasporan, och i mitten på 1800-talet, byggdes den upp igen. Så kom 1948, frihetskriget och Hurvan bombades sönder och samman. Kvar blev två pelare, en del av grundfundamentet och en valvbåge. Till historien hör att man fick bara bygga nya synagogor om det fanns en gammal grund eller ruin att bygga på, så därför bevarades denna ruinplats noga av judarna. År 2005 presenterade Israels regering en plan för återuppbyggnad av Hurvan och 2/3-delar av kostnaderna donerades av rika ukrainska judar. Den 15 mars 2010 stod den åter färdig för invigning. Guidar rundtur Den kvinnliga guiden berättade entusiastiskt om den nya Hurvan som alltid byggts upp en gång mer än den blivit förstörd! Vår vandring började i källaren där man grävt fram en bad- och renlighetsinrättning, uthuggen i stora stenblock, kallat Mikvehs, för de judiska prästerna och deras rituella bad. Nyligen har arkeologerna upptäckt en väg därifrån ut till den gamla huvudgatan i Jerusalem, kallad Cardo som är från den bysantinska perioden. Kanske att prästerna gick in där för sina rituella bad före gudstjänst? Vi går högre och högre upp i synagogan, och guiden berättar att ingen visste exakt hur Hurvan hade sett ut. Inga ritningar fanns, men folk kom ihåg hur den såg ut. En mamma, vars son studerade till konstnär, berättade för sonen hur hon mindes den, och sonen ritade och ritade, allt eftersom mamman berättade. Uppe i kupolen är ett fantastiskt vackert svart smidesstaket (man hittade en bit bland ruinerna och kunde återskapa detta staket) runt en smal gång där vi som besökare kunde blicka ner i synagogan. Guiden berättade vidare att denna smala gång används av alla barnen vid sabbaten, då de står runt och sjunger ut över hela synagogan med stolta, lyssnande föräldrar, som publik. Måste vara fantastiskt att lyssna till, då akustiken säkert är enorm i denna höga byggnad. Vackra små målningar pryder väggarna och hela Hurvan ger ett väldigt vackert intryck. Vi går sedan på utsidan runt hela kupolen, njuter av det vi ser och för-evigar de vidsträckta vyerna över Jerusalem, med våra kameror. Väl nere på marknivå igen, tittar vi in genom huvudentrén och ser judiska män sitta lite utspridda i lokalen med sina bönböcker. Bakom det vackra altaret syns delar av ruinerna tydligt de är inte övermålade utan ska vara väl synliga, till minne av det som varit. Vi blev mäkta imponerade över denna synagoga och dess historia. Det blev en minnesvärd upplevelse, en dag i november Källor: Den lokala guiden, samt Wikipedia ISRAELS VÄN - 17

18 ÄR DU FÖRETAGARE? Har du tänkt på att även du som företagare kan vara med och stödja Israels Vänner? Gång på gång kan man läsa i Bibeln om att det är gott att välsigna Herrens verk och Herrens land och folk. Vi tror på att den välsignelse som utlovas till de som genom sin längtan och kärlek är med och uppfyller dessa ord också gäller dig och ditt företag, redan idag. Därför vill vi ge dig möjligheten att vara med och hjälpa oss och samtidigt vara med och bygga för framtiden. Israels Vänner har sedan 1980 drivit ett hotell för att möjliggöra för föreningens medlemmar (och andra), att få stanna i Israel under kortare och längre perioder och uppleva Herrens heliga land. Vi har sett genom åren att de som besökt landet och som får se det med Bibelns ögon också blir ambassadörer när de kommer tillbaka till sina hemorter. Vi vill se detta fortsätta, men nu måste hotellet byggas till för att uppfylla Israeliska krav. I kommande vårspecialnummer vi att göra plats för dig att vara med och bidra till ombyggnaden genom att du är med och annonserar i en specialbilaga just för Orit. Vill du veta mer? Israels Vänner - Kontakta oss på telefon: , e-post: så ger dig mer information. ISRAELS VÄN - 18 ISRAELKONFERENS SUNDSGÅRDEN 7-11 JULI 2011 Planeringen inför sommarkonferensen 2011 har kommit långt men fortfarande återstår en del. Vi kan meddela att det nu är klart att Emanuel Minos och Hans Weichbrodt kommer att medverka och givetvis våra egna Dan Johansson och Göte Ragnarp. Israels Ambassadör är inbjuden och kommer om inte ett annat tidigare planerat evenemang lägger hinder i vägen. Framförallt ser vi alla fram emot dessa dagar på Sundsgården som blivit något av årets höjdpunkt med Israel och det profetiska Ordet i fokus. En ständigt växande skara entusiastiska israelvänner från när och fjärran möts då till en härlig andlig gemenskap och hjärtlig samvaro i en varm och förväntansfylld atmosfär. Du är också välkommen! Kontakta kontoret för platsbokning!

19 Redovisning nov. dec Israels Vän Gåvor Hoppets skola Arbete bland barn Gamla behövande Ukraina Messianska förs Biblar/böcker Paris/Bryssel 300 Magen David Adom 300 Keren Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Keren Kajemet Negev 300 Orit Hörnstenen Summa kronor Ditt ekonomiska stöd är till välsignelse för Israel och blir till välsignelse för Dig själv. Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 26/2 Linköping, Pingstkyrkan 27/2 Linköping, Baptistkyrkan 2-4/3 Borensberg, Salemkyrkan 5-6/3 Kristdala, Betel 11-12/3 Byrsta, Byrsta Friförsamling 13/3 Hidingsta, Norrbyås Baptistkyrka 13/3 Hallsberg, Frälsningsarmén 16-17/4 Timmersdala, Frikyrkan 1/5 Israelmöten i Oslo. NPAI 6-8/5 Tibro, Pingstkyrkan 16-19/6 Gvarv, Norge, NPAI Dans fru Lil har ofta med sitt utbud av Israeliska produkter. Finns även att se på: under rubriken Hudvårdsshop. Se även lokalpressen och andra informationskanaler. KALLELSE ÅRSMÖTE I år drar vi på stort! april har vi en Israelkonferens i Malmö och vi har bjudit in Göran Duveskog att tala under helgen. På lördagen, klockan har vi även föreningens årsmöte i Hyllie Park Kykan dit du som medlem är vamt välkommen. Möteshandlingar kommer att finna tillhanda vid begäran två veckor innan samt under årsmötet. Kaffe serveras från Varmt välkomna! VERKSAMHETSOMRÅDEN Hotell Orit E-post: Hemsida: Telefon: Ansvarig: Siegfried, Ruth Luikert Volontärkoordinator Siegfried Luikert E-post: Israels Vän E-post: Telefon: Redaktör: Henry Nordin Upplaga: 5000 ex. Koordinator Sverige/Regionalt Mikael Amundsen E-post: ISRAELS VÄN - 19

20 Avsändare: Israels Vän, Husie Kyrkoväg 98, Malmö BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Om adressaten begärt eftersändning pga definitiv avflytt skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen. Malmö, Lund Lör 26 februari Hans Weichbrodt - Ty nu skall friden ge utsäde, vinstocken ge sin frukt... Plats: Hyllie Park Kyrkan, Elinelundsvägen 55, Malmö Lör 26 februari Hans Weichbrodt - Har då Guds folk förskjutit sitt folk? Plats: Ad Fontes, Stora Tvärgatan 1C, Lund Lör 19 mars Brith Aspenlind - Antisemitismen inom kyrkan historiskt Plats: Hyllie Park Kykan, Elinelundsvägen 55, Malmö april ISRAELKONFERENS I MALMÖ, med Årsmöte för Israels Vänner Möten och seminarier med Göran Duveskog (se mer information i separat senare annonsering bl.a via israelsvan.com) Linköping KOMMANDE ISRAELMÖTEN (Samlingarna i Linköping arrangeras av Israelgruppen i Linköping) Lör. 26 februari Dan Johansson från Malmö - Jerusalems nya Tempel Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Lör 26 mars Tommy Hagström från Stockholnm - Hebreiska - Guds språk? Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Lör 7 maj Jonas Lönngren från Tenhult - Hedningarna i Galatierbrevet Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Skövde februari ISRAELKONFERENS I SKÖVDE med Lennart Pettersson samt Dan Johansson, fam Nordin m.fl. SÅNG MUSIK SERVERING ISRAELISKA PRODUKTER Lennart Pettersson Hans Weichbrodt Brith Aspenlind Göran Duveskog 19 februari 26 februari 19 mars april

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]y"w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]yw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 22, A Sabbaten den 26 februari 2011 Vayakhel Och han församlade lheq]y"w" Torahtext: 2 Mos 35:1 38:20 Haftarah: 1 Kung 7:40-50 Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 15:47 Din

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 17, A. Sabbaten den 11 februari 2012. Yitro Jetro wrot]yi

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 17, A. Sabbaten den 11 februari 2012. Yitro Jetro wrot]yi Skatter i Torahn Bibelstudium nr 17, A Sabbaten den 11 februari 2012 Yitro Jetro wrot]yi Torahtext: 2 Mos 18:1 20:26 Haftarah: Jes 6:1 7:6; Jes 9:5, 6 Apostoliska skrifterna: Mark 7:1 8:38 Hur kär har

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig! I Mästarens Spår H ISRAEL I MAJ 2014 Res med bibel- och Israelkunniga reseledare Se vi gå upp till Jerusalem Upplev herdarnas

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer