Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk"

Transkript

1 Nr Årg 84 Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk

2 Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och staten Israel, förmedla medel till ändamål relaterade till Israel och det Judiska folket, förmedla biblar och positiv litteratur om Israel m.m. Israels Vänner Husie Kyrkoväg Malmö Org.nr: Tlf: +46 (0) E-post: Hemsida: Kontoret nås säkrast: Må 9-15, On 9-12, To 9-15 Verksamhetskoordinator: Mikael Amundsen Styrelse Daniel Byrén, Doréen Hendrickson, Dan Johansson, Bo-Christer Jönsson, Siegfried Luikert, Henry Nordin, Barbro Nylén, Nils Olof Persson, Göte Ragnarp (ordförande). Medlemsavgift/Prenumeration Inom Sverige: 100 kr / år Finland / Åland: 15 / år, Norge: 150 Nkr / år Danmark: 125 Dkr / år, Övriga: 250 kr / år Medlemsavgift kan betalas med inbetalningskort som medföljer tidningen eller via internetbank. Ange namn och adress eller medl.nr. Kontonummer i Sverige Bankgiro: Plusgiro: Kontonummer i Utland Swedbank Finland: Swedbank Norge: Israels Vän Ansvarig utgivare Utgåvor Henry Nordin 6 nr/år Materialet i tidningen får återanvändas efter givet tillstånd av utgivaren samt med tydligt angiven källhänvisning. INNEHÅLL Ledaren Judiska symboler, föremål, seder och bruk, del 3 Från Orits horisont Uppryckandet och Jesu tillkommelse, del 2 Kortnyheter Ska man besöka Hurvasynagogan i Jerusalem? Kalendern Framsidans bild Foto: Henry Nordin På en hedersplats vid Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem finns detta träd planterat till Raoul Wallenbergs minne. Orits föreståndare Siegfried Luckert berättar om Raoul Wallenbergs insats. Inbetalningar, adressändringar, avbeställningar - Ange namn och adress eller medlemsnummer tydligt. Vid adressändring ange även tidigare adress. Testamentsgåvor - Vi konstaterar med tacksamhet att många under de senaste åren valt att testamentera till Israels Vänner, till stor glädje och välsignelse för angivna speciella ändamål samt versamheten i stort. Vi tar tacksamt emot alla gåvor och står till tjänst med råd och stöd i testamentsfrågor. ISRAELS VÄN - 2

3 Glöm aldrig Förintelsen Ännu en gång har vi åter passerat ett märkesdatum den 27 januari som i Sverige sedan 1999 högtidlighålls som Förintelsens minnesdag. FN har fr.o.m deklarerat dagen som en internationell minnesdag för att hedra Förintelsens offer. Det var Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson som tog initiativ till att skapa en Förintelsens minnesdag i kombination med andra insatser för att återuppväcka minnet av Förintelsen. Med stor sannolikhet kommer detta att allt mer framstå som Göran Perssons mest betydelsefulla och positiva insats i hans politiska gärning. Den 27 januari är årsdagen av Auschwitz befrielse och året var När koncentrationslägrets portar slogs upp avslöjades den ohyggliga verkligheten för en förstummad omvärld. Allt detta är världshistoria som det är viktigt för oss alla att känna till. Den viktigaste lärdomen man kan dra av Förintelsen är att antisemitism, som inte hejdas, leder till detta slutmål. Den insikten förstärker då också drivkraften att bekämpa antisemitismen. När den franske litteraturvetaren Robert Faurisson på Ahmed Rami/Radio Islams inbjudan besökte Sverige i början av 1990-talet blev fenomenet förnekande av Förintelsen en överraskande verklighet för många svenskar. Det fanns då och finns tyvärr fortfarande en liten men högljudd grupp som ägnar sig åt att förneka det mycket väldokumenterade och absolut värsta brottet mot mänskligheten som någonsin begåtts. Förintelseförnekelse går också under begreppet historierevisionism. Om det överraskade många av oss så var det en ren chock för dem som själva genomlidit och överlevt Förintelsen. I Sverige fanns det flera och Faurissons framträdande blev då något av ett startskott för kampen mot glömskan och förnekelsen av Förintelsen. Dessa Förintelsens överlevare vanligtvis judar i övre medelåldern organiserade sig i grupper och erbjöd främst skolor att berätta om sina egna traumatiska livsöden. Gruppen i Malmö, som jag bäst känner till, har visitkort med namnet Förintelsens Ögonvittnen. Deras berättelser finns utgiven i en minnesskrift med samma namn. Den har jag fått som en gåva av framlidna Alice Wolfshörndl och hennes son Egon LEDARE och den är en av mina värdefullaste ägodelar. Mer än en gång har jag stått vid Alices grav på Östra Kyrkogårdens judiska begravningsplats i Malmö i bön och uppfylld av tankar av gripenhet och beundran över Alices oerhörda livsöde. Dessa överlevare, som i hög grad och av många skäl dittills förträngt och förtigit vad de upplevde under Förintelsens vedermöda, tog nu bladet från munnen och gav sig ut i uppdraget att berätta om vad de själva upplevt. Deras stora samhällsinsats är absolut oersättlig. Alla dessa hundratusentals elever i svenska skolor, som själva sett och hört en av Förintelsens överlevare, fått dokumenterad information och kanske t.o.m. sett deras inbrända fångnummer glömmer det aldrig. Att på detta sätt ständigt skildra det jordiska helvete de upplevt var, är och förblir ett smärtsamt lidande. Gång på gång tvingar de sig själva att genomlida traumatiska händelser som hur egna barn rycktes ur deras händer och fördes bort till gaskammaren eller hur de med grövsta våld skildes från sina föräldrar o.s.v. Med uppbjudande av hela sin fantasivärld är det ändå svårt att föreställa sig hur man själv skulle uppleva något liknande. Därigenom har dessa överlevande hjältar bidragit till att mentalt vaccinera många mot antisemitism och främlingsfientlighet. Dessutom sker detta helt på egen ekonomisk bekostnad. De vore verkligen förtjänta av Nobels fredspris. Genom tidens naturliga gång står vi nu inför den oundvikliga verkligheten att de flesta överlevares röster har tystnat för gott. Jag vill därför uppmana läsaren att ta varje tillfälle som ännu erbjuds att höra någon som själv var med. Ta gärna initiativ att till någon samling inbjuda någon av dessa hjältar. Ännu finns några kvar men leden glesnar alltmer. Ett stort tack till er alla Förintelsens överlevare för den ovärderliga insats ni gjort för hela vårt samhälle och för den omvärld som står i en oersättlig skuld till er. Henry Nordin Redaktör ISRAELS VÄN - 3

4 Judiska symboler, föremål, seder och bruk Här följer den tredje artikeln, baserad på utdrag ur en omfattande redogörelse av Dan Johansson, i rubricerat ämne. Tefilin Böneremmar med små behållare. Tefila = bön. Tefilin med de små behållarna eller askarna bärs dels på vänstra armen och dels på pannan. I askarna finns nedskrivna bibelverser inlagda. På armen viras böneremmarna på ett sådant sätt att de bildar bokstäverna Shin och Daled. Till detta kommer så själva knuten som bildar bokstaven Yud. Dessa tre bokstäver bildar tillsammans ett av Guds heliga namn, Shadai. Varje liten böneask har på var sida inristat bokstaven Shin. Askarna är en påminnelse i miniatyr om Torahn, buden och föreskrifterna, Guds närvaro och behovet av självrannsakan. Tefilin bärs endast under vanliga veckodagar för att hjälpa bäraren att tänka på Gud i ISRAELS VÄN - 4 sitt vardagsbestyr. Tefilin bärs inte under shabat eller helgdagar, då dessa i sig är ägnade åt tid med Gud. Det är endast män som bär tefilin. Bibelverser som används är: 2 Mos. 13:2-10, 13: (Här är likheten påtalig med det märke på högra handen eller pannan som Antikrist kommer att införa och som resulterar i beseglingen av Skökan och de som väljer att följa henne. Se bland annat Uppenbarelseboken kapitel Mos. 6:4-9, 11: Beredningen av skinnremsorna som används till Tefilin tar cirka ett år. Processen som visar hur det görs finns att se bland annat i en av butikerna på Cardo i Jerusalem. Talit Bönemantel som används vid bönestunder, framför allt i eller på väg till synagogan. Det oftast mycket fina fodralet som den bevaras i visar återigen på vördnaden inför Gud. Bönemanteln finns i två storlekar. En stor som kallas talit gadol och en mindre i väststorlek som kan bäras veckans alla dagar. Den är utformad som en väst talit katan och bärs under skjortan med tofsarna hängande synliga utanför byxorna. Taliten framställs ofta med två blå ränder. En del menar att de blå ränderna på manteln ska ge associationer till den blå tråden som skulle vävas in i hörntofsen. Andra menar att den förenar himmel och hav. Tsitsit = hörntofsarna. Den som ser hörntofsarna skall bli påmind om Herrens alla bud i enlighet med befallningen i 4 Mos. 15: Ibland vävs en blå tråd in i tsitsit. Detta är inte vanligt bland askenasiska judar. Den muntliga lagen beskriver hur tofsarna

5 ska knytas Det har vuxit fram en mystik bland annat kring siffervärdet av antalet vindningar på tofsen. Det numeriska värdet 39 är nämligen detsamma som det i de hebreiska bokstäverna med vilka man skriver Herren är En. Ordet tsitsit har ett motsvarande värde av 600 och sammanräknat med de åtta trådarna och de fem knutarna blir summan 613, vilket står för det totala antalet påbud och förbud i Talmud. När en manlig jude dör är det vanligt att hans bönemantel, talit, läggs med i graven. På samma sätt läser vi om hur Jesu bönesjal låg prydligt hopvikt i den tomma graven medan bindlarna låg för sig själva i en hög. Hattar Ibland ser man judar med svarta hattar, ibland ser man dem med stora skinnhattar. De olika typerna av hattar är kulturellt betingade och betyder inte någon särskild rangskillnad. Under hatten bärs alltid en kippa så att bäraren aldrig av misstag blottar sitt huvud inför den högste Guden. Friköpande av den förstfödde sonen Denna ceremoni som härleder sig till Guds förbund med Abraham, kallas pidjon haben. Detta friköp äger rum när barnet är en månad gammalt. I 4 Mos. 8:17 läser vi: Allt förstfött bland Israels barn tillhör mig, både människor och boskap. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag dem åt mig. De skulle alltså vara ett prästerskap för tjänst åt Herren. Men vid den tragiska händelsen vid Sinai berg, när man tillbad guldkalven, så deltog även förstfödda judar i avfallet. Därför upprättar Gud en ny grupp, leviterna, som genom Aron och hans efterföljare skall tjäna honom i templet. 4 Mos. 8: Eftersom förbundets ursprung var förstfödslorätten, beslutar Herren att man ska kunna friköpa en förstfödd från att ingå i tempeltjänsten, då denna på Guds befallning hade övertagits av leviterna. 4 Mos. 18: Är det svårt att hitta silvermynt i landet där man idag bor så kan man köpa speciella sådana från Israel. Vid ceremonin uttalas orden: Lovad vare Du, vår Gud, världens konung, som helgat oss genom dina bud och befallt oss om den förstfödde sonens utlösning. Shabbat - den sjunde dagen Redan i skapelsen särskiljer Gud på ett särskilt sätt den sjunde dagen från de övriga dagarna. 1 Mos. 2:1-3. På svenska stavar vi det sabbat. Sabbaten bryter in i vardagslivet för att ge människan ett dygn av vila och återhämtning. ISRAELS VÄN - 5

6 Dessutom ett dygn av meditation och tid för extra gemenskap med Gud den allsmäktige. Den är så viktig att den görs till ett av de tio budorden: Tänk på sabbaten så att du helgar den. I Talmud står det att sabbaten gavs till judarna för att de skulle ha en dag till att studera Torahn. Sabbaten skall firas i hemmet varje vecka året runt för evig tid. Den skall börja på fredag kväll när de tre första stjärnorna syns, vilket är omkring klockan Tiden kan variera beroende av vilken årstid det är och var på jorden man befinner sig. Tjugofyra timmar senare, alltså lördag kväll, slutar sabbaten. Den sjunde dagen är således fredag kväll till lördag kväll. Bestämmelserna för vad man fick och inte fick göra på sabbaten var rigorösa. Om någon blev sjuk fick man vänta till första veckodagen med att hjälpa honom. Om det var risk för dödsfall då fick man bryta sabbaten. Man fick gå högst cirka meter på sabbaten, se exemplet i Apg. 1:12. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. ISRAELS VÄN - 6 Närmare sextio gånger, varav några är parallellställen, nämns den som Sabbat i nya testamentet. Alla tio budorden fördes över från gamla testamentet för att också gälla under nya testamentets tid. Inte bara nio utan alla tio buden. Efter korsfästelsen fortsätter nya testamentets författare att under Andens ledning kalla vilodagen, den sjunde dagen, för Sabbat. Ändå verkar en förändrad syn på vilodagen ha utvecklats. Jag har inte funnit någon hänvisning till att någon vilodag fanns bland hednafolken från skapelsen fram till Jesu tid. Det verkar som om hednafolken jobbade jämt och tog vilopaus när det passade. Festdagar av annat slag fanns det ju gott om. Att hålla vilodagen är inte frälsningsavgörande eftersom vi inte blir frälsta genom laggärningar. Däremot hjälper vilodagen oss att leva i frälsningslivets dimension. Vilodagen ger oss mer tid att leva i pånyttfödelsen. Mer tid för brödragemenskapen. Mer tid för Ordets förkunnelse. Mer tid för att växa i de andliga nådegåvorna. Mer tid för Gud. För juden är det inget större problem eftersom sabbaten ligger där den ligger, nämligen på den dag Herren föreskrivit. Det har den gjort sedan Mose tid i ca fyra tusen år. Den finns som ett påbud från Herren Gud. Vi vet från skapelseberättelsen att Herren Gud vilade på den sjunde dagen och det vill han att människan också skall göra. Vi är ju enligt Upp. 12:17 de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. I Dekalogen, de tio budorden, sägs det i det fjärde budet: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 2 Mos. 20:8. Varför firar vi kristna söndagen som vilodag? Varför har vi inte den bibliska sabbaten som vilodag? Frågan har varit på tapeten i ett par tusen år. Skillnaden i synsätt är inte livsavgörande, men det kan ju ändå vara intressant att undersöka var skillnaderna ligger i synen på vilodagen. Att hålla en vilodag i veckan är viktigt för att vi skall kunna behålla en levande gudsrelation Sabbatsmåltiden Middagsbordet innehåller två ljus, eftersom det finns två påbud i Torahn. Sabbaten kallas

7 b r u k a r vara den finaste och v a c k r a s t e huset förmår frambringa. En sparbössa finns ofta på b o r d e t, Främre mannen virar klart sin tefilin - bönerem. t s e d a k a, b e t y d e r både för Drottning eller rättvisa. Den står som Brud. Vilket betyder en påminnelse om att vi accepterar alla den urgamla judiska skyldigheter, ritualer och traditionen att ge pengar regler som ingår i sabbat. till församlingen eller Precis som en Brud eller behövande. En Midrash Drottning förväntas göra. berättar, att det var Sara som var den som tände En beracha, välsignelse, sabbats-ljusen första uttalas över sabbaten: gången. Lovad vare Du, vår Gud Sabbaten avslutas med som helgat oss och befallt havdala, att skiljas. Man oss att tända sabbats-ljusen tar adjö av sabbaten. Vi ställer in oss på att under den nya veckan skilja på ljus och mörker, heligt och sekulärt. Vi glömmer det som ligger bakom och ser fram mot nästa sabbat. Föräldrarna, gärna båda, lägger sina händer på barnets huvud och läser välsignelsen: För pojkar: Må Gud göra dig lik Efraim och Manasse. För flickor: Må Gud göra dig lik Sara, Rebecka, Rakel och Lea. För båda: Må Gud välsigna dig och bevara dig. Må Gud låta sitt ansikte lysa över dig. Må Gud vända sitt ansikte mot dig och ge dig frid. Vin eller druvsaft dricks i en Kidush-bägare. Den Siddur Detta är den judiska bönboken. Avodat Habore, i Skaparens tjänst. Malmö- Siddurn är välkänd och används i flera länder. I förordet till den tredje upplagan av Siddur citeras följande: Genom denna bönboks bibliska psalmer, våra vises böner och välsignelser, medeltida rabbiners hymner förenar vi oss med vår Skapare och med oss själva. Denna upplevelse av närhet till den Evige har förmåga att upphäva den handlingsförlamning som den moderna människans ångest skapar. I stället infinner sig en livsglädje och vilja att hjälpa, handla, bota ja, förena sig med den Gudomliga viljan så att vad som är ojämnt skall jämnas, Jes. 40:4. Det är oerhört gripande att höra Jesu sista ord på korset: Fader i dina armar anbefaller jag min ande, Luk. 23:46. När jag samtidigt läser i min Siddur om den bön som är de judiska barnens aftonbön så upptäcker jag att det är samma bön. Jungfru Maria hade läst den med Jesus under hans barnaår och det fick bli hans avskedsord. Att nalkas Gud i dödsögonblicket med en barnabön på sina läppar är en salig avslutning på en livsvandring. Dan Johansson ISRAELS VÄN - 7

8 Välsigna Israel genom Orit Var med och välsigna både Israel och Israels Vänner genom att delta i vår kampanj för att finansiera den mycket nödvändiga ombyggnaden av Orit. Arbetet har nyss börjat vilket ni kan se bilder av i denna utgåva av Israels Vän Vi har genom åren fått uppleva till vilken välsignelse Orit har varit och är. Vår stora förhoppning är att detta skall fortsätta och växa även i framtiden. Orits välsignelse är på flera plan. Många, särskilt skandinaver, har fått ett svenskspråkigt högkvarter under sin vistelse i Israel. Ytterligare en fördel har varit läget nära stranden i den utsökta badorten Netanya. Samtidigt får Orit också vara en vänskapens ambassad i det israeliska samhället. Relationerna till de närmaste grannarna är en ömsesidigt positiv faktor. Kontakterna med Israel- LÖFTESOFFER iska myndigheter och företag fungerar utmärkt. Orit får därigenom vara med och ge en annan bild av Sverige än den politiskt korrekta antiisraeliska agendan, som Sverige alltför ofta anpassar sig till. Ett konkret sätt att nu visa sitt stöd är att delta i vår kampanj att finansiera Orits ombyggnad. Vi föreslår därför våra vänner och trogna gåvogivare att ge ett extra löftesoffer till ändamålet. Konkret föreslår vi dig att utlova en summa, som inbetalas senast vid israelkonferensen vid Sundsgården Den som välsignar Israel skall själv bli välsignad - är ett löfte som gäller alla och alltid. Det vi gör för Israel i detta fall kanaliserat genom Israels Vänner har evighetsvärde. Israels Vänners styrelse Klipp ur eller gör en kopia, skicka sedan in denna talong till oss så skickar vi ut ett inbetalningskort till dig varje månad fram till och med juni månad. Jag glädjs över att få vara med och dela på kostander för ombyggnationen av Orit. Genom ett löftesoffer är jag villig att fram till kommande sommarkonferens, ge en extra gåva till Israels Vänner för detta ändamål. Namn Gatuadress Postnr / Ort Jag vill ge en gåva om 500 kr 1000 kr 3000 kr 5000 kr kr annat: kr Jag vill att gåvan delas upp månadsvis t.o.m. juni Telefon ISRAELS VÄN - 8

9 I backspegeln - Israelkonferens i Uddevalla - Det är härligt att få samlas i vänners gemenskap och lova och prisa Herren och välsigna hans Heliga land. Detta fick alla som besökte konferensen i Uddevalla i början på februari uppleva. Stämningen vad god och många välbekanta ansikten kunde ses bland besökarna. Pingstkyrkan i Uddevalla var värdförsamling för tvådagarskonferensen där Dan Johansson och Jack-Tommy Ardenfors talade om och kring det profetiska ordet till en mycket intresserad åhörarskara. Sång och musik fick vi njuta av och stämma med i tillsammans med Fredrik Ljungkvist och Lena Segerstark, som är värda ett stor tack och likaså alla andra som var aktiva under helgen. Dan Johansson förkunnade även under söndagförmiddagens bibelstudiepass i församlingen. Ett äldreboende i Haifa I Haifa, Israel finns ett äldreboende som heter Ebenzer och som drivs som ett boende för troende araber, icke judar och messiastroende judar. Ebenezer byggdes 1976 genom att en missionär från norska kyrkans mission, som var verksam i Rumänien fick vara med och ta emot judar från Rumänien som efter kommunismens fall tog sig till Israel. Ett behov av äldreboende på kristen grund uppdagades och insamlingar för detta gjordes både inom och utanför Israel. Ebenezer drivs med gåvor och får inget understöd från israeliska staten. Vi är glada inom Israels Vänner att få vara med och stödja äldreboendet och de män och kvinnor som bor på hemmet. Idag bor det ca 25 personer på hemmet. Fram till 2003 har hemmet haft skandinavisk ansvarig personal men drivs nu av lokala israeliska ansvariga. ISRAELS VÄN - 9

10 ISRAELS VÄN - 10 Där tillbyggnaden med de två nya rummen skall byggas grävs hål för fundament, totalt åtta stycken.

11 Från Orits horisont En lång väntan och många förberedelser visade slutligen resultat. Arbetet med tillbyggnaden kan börja. Tisdagen den 25:e januari kom grävmaskinen. Först fick de gräva ner längs med husväggarna. Eftersom huset är byggt under pionjärtiden finns det inga ritningar hur husets grund är byggt. Trångt på gatan med betongbilar Det behövs åtta femmeters djupa betongpelare för att stabilisera de befintliga husen. Statikern beräknade styrkan och storlek och veckan därpå grävdes hålen. Två lastbilar trängdes sedan i vår trånga gata för att fylla dessa stålcylindrar med betong. Nu är de i jorden och ska vila en vecka. Lagom efter avslutningen av den fasen kom regnet. Det passade perfekt. Under tiden löper planeringen av nästa fas. Parallellt med arbetet på utsidan ska trappuppången till taket byggas. Det blir en lättviktskonstruktion och firman var här idag för att mäta och räkna. Som ni förstår är det spännande att följa utvecklingen. Vi kan säkert berätta mer i nästa nummer. Siegfried och Ruth Luikert Fundamenten fylls med betong. Du kan vara med och stödja arbetet. Läs mer om det i andra delar av tidningen..

12 Mike Huckabee: Bygg-! stoppet är irrationellt Den amerikanske guvernören, pastorn och politikern Mike Huckabee har nyligen besökt Israel för 15:e gången. Han deltog i en ceremoni då grundstenen för ett nytt bostadsprojekt blev lagd i den östra delen av Jerusalem. Jag kan inte se att sovrum för judiska barn på en bergstopp i Samarien är något hot mot världsfreden sa Huckabee och tillade att byggstoppet var irrationellt då israeler bör få bo där de själv önskar i Israel. Huckabee ses som en potentiell republikansk presidentkandidat i valet 2012.! Mindre nederbörd än väntat Uri Schor vid Israels vattenmyndighet meddelar att det i januari registrerades mindre nederbörd än beräknat. I jämförelse med fjolåret var årets nederbörd i januari bara en tredjedel. Detta innebar att vattenståndet i Genesaret endast steg med 16 cm i jämförelse med 60 cm under januari Bed om mycket nederbörd över hela Mellanöstern den närmaste tiden! Arbetslösheten i Israel! på stabil nivå Antalet arbetslösa i Israel var vid senaste mätning, november 2010, på omkring eller 6,8 procent, enl. Israels statistiska centralbyrå. Under finanskrisen hösten 2009 var nivån 7,7 procent. I de flesta andra länder är arbetslösheten högre, bl.a. i USA med ca 10 procents arbetslöshet. Uppryckandet och Jesu tillkommelse I förra numret skrev jag en artikel med ovanstående rubrik och jag vill här fortsätta med några kompletterande tillägg. Den som inte har tillgång till den artikeln kan beställa den som en data-fil på e-post. Meddela det till henry. I förra artikeln nämnde jag bl.a. om uppryckandet och Darbyismen (uppryckandet sker åratal före Jesu synliga återkomst till Oljeberget) och om kristna som inte tolkar de aktuella bibelsammanhangen på det sätt jag redogör för. För att förtydliga mig så skiljer sig våra tolkningar åt när det gäller tidsaspekten men inte tron på att ett uppryckande skall äga rum. De som tar avstånd från den s.k. Darbyismen ser uppryckandet som ett moment i direkt tidsanslutning till när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. Det kanske handlar om timmar före Jesu synliga uppenbarelse för hela världen. Därför vill jag inte alls antyda att kristna med den eller andra tolkningar ställer sig avvisande till Bibelns profetiska budskap. Det rör sig fortfarande om olika tolkningar av samma grunddokument. Tro och förnuft När det gäller Bibelns berättelse om skapelsen, framtidsvisionerna och evigheten så handlar det om tro och förlitande på Gud. De stora livsgåtorna och visionerna visar på att vårt förnuft och logiska tänkande når en bortre gräns där tron får ta vid. Guds ord är inte emot men i en del avseenden över vårt förnuft. I Predikaren 3:11 formuleras detta vårt dilemma. Predikaren konstaterar att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan (ej hjärnor) och att vi inte med vårt förnuft helt kan fatta Guds verk. Vår hjärna har sin uppenbara begränsning men vi har fått förmågan att tro på det vi inte ser, fattar eller förstår. ISRAELS VÄN - 12

13 Församlingens uppryckande av Nils Ibstedt Testa hjärnans begränsning För egen del har jag kommit fram till ett tankeexperiment som bekräftar hjärnans begränsning och som även andra kan testa. Om vi tänker oss vårt universum som obegränsat och utan slut så svindlar perspektivet. Om vi då till slut sätter någon form av gräns en vägg så drabbas vi av följdfrågan om vad som finns på andra sidan väggen. Vad vi än kan föreställa oss så finns då något även där. Till sist måste vi konstatera att vårt förnuft leder till två motsatta slutsatser - att universum måste ha ett slut och inte kan ha något slut. Samma resonemang kan överföras på begreppet tid. Självklart ligger felet inte hos universum eller tiden utan i vår hjärna, som i första hand har till uppgift att på bästa sätt leda oss under jordevandringen från vaggan till graven. Därför är vårt förnuft, som är fastlåst inom begreppen tid och rum, inte det främsta instrumentet när vi skall förstå Guds Ord, Guds Rike och de eviga tingen. Där kommer vår förmåga att tro in i bilden och där får vi räkna med den Helige Ande. Israel Mellanösterns! enda fria land Enligt den årliga rapporten från Freedom House är Israel det enda landet i Mellanöstern som kan klassificeras som ett fritt land. Tre andra länder - Marocko, Libanon och Kuwait - klassas i mellankategorin delvis fritt medan de tretton andra rankas som inte fritt. Rapporten granskar områden som valsystem, pressfrihet, rättssystem, korruption och jämlikhet. Enligt en annan undersökning som publicerades i tisdags av IMPACT-SE (Institutionen för övervakning av fred och kulturell tolerans i utbildningen) är Israel och Tunisien (före den senaste tidens utvecklingar) de mest toleranta länderna i Mellanöstern. Forskningen fastslår vidare att Tunisien visar Israel på kartan, till skillnad mot de flesta andra länderna i regionen och även Egypten. De flesta länder nämner inte ens Israel i sin skolutbildning. Kortnyheter av Henry Nordin Källor: Karmel, Från den ljusa sidan, i textavsnitten angivna källor. Var med och stöd Israels Vänner BLI MÅNADSGIVARE Genom att du är med som månadsgivare skapar du möjligheter för Israels Vänner att mer aktivt kunna arbeta för att hjälpa Israel och det judiska folket genom projekt och kunskapsspridning i Sverige. Enkelt för dig - ovärderbart för oss! Du vet väl om att som AUTOGIROGIVARE kan du också ge direkt till våra projekt! Månadsgivare AUTOGIRO Ett av sätten du kan vara månadsgivare är via autogiro. Fördelen är att du slipper fylla i kontonummer etc. varje månad. 1 2 Två enkla steg Beställ autogiroblankett via israelsvan.com eller Fyll i blanketten med person- och bankuppgifter och skicka till oss. Vi gör resten! ISRAELS VÄN - 13

14 Den Helige Ande vår uttolkare Tron innebär inte att vi överger kritiskt och logiskt tänkande men den befriar oss från att bindas av förnuftets begränsningar inom det korta jordelivets trånga perspektiv. Tron på Bibeln som Guds Ord innebär att vi kan ta till oss och lita på det vi läser utan att alltid begripa allt. Det är här som våra tolkningar kommer in i bilden. Jag tror t.o.m. att Herren har lagt sitt Ord på en sådan nivå att vi behöver den Helige Andes bistånd för att bättre förstå och tolka det vi läser. I den klassiska skildringen Kristens Resa, som räknas in bland de främsta av världslitteraturens verk, är den Helige Ande gestalten Uttolkaren, som är Kristens stora stöd under vandringen från staden Fördärv till Himlen. När Bibeln inte ger klara direktsvar på våra frågeställningar så får vi försöka tolka med den Helige Andes bistånd. Vi får då ofta sammanställa och jämföra skilda bibelsammanhang och dra slutsatser och där kommer givetvis vårt eget förnuft ISRAELS VÄN - 14 att samverka med Ordet och Anden. Detta gäller i högsta grad hur vi skall förstå och tolka frågan om uppryckandet. Antikrists våldsregim Under vreden/vedermödan, som är 3,5 till 7 år lång, blir det en förföljelse utan like. De som inte underordnar sig Antikrists regim och vägrar att ta hans märke på högra handen eller pannan, Upp. 13, överlever knappast. Det verkar då osannolikt att en kristen församling skulle finnas i liv vid vedermödas slut och uppryckandet skulle då gälla endast några få levande. Bibelrum med olika tolkningar Nu finns det visserligen några bibelställen som ger ett visst stöd för tanken på att uppryckandet kan ske vid vedermödas slut. I Upp. 13:7 talas om att Vilddjuret fick makt att strida mot och besegra de heliga, som kan men inte nödvändigtvis behöver vara Församlingen. Det kan kanske också syfta på judarna eller alla dem som efter uppryckandet söker Herren och är beredda att ge sitt liv för sin vägran att ta Antikrist märke. Jag tror att uppryckandet blir den starkaste väckelsesignalen någonsin och det dittills starkaste beviset på Bibelns tillförlitlighet och därför tror jag att det, liksom skildring i Left Behind-serien, då blir en stor skara som väljer att tro på Jesus. Ett annat bibelrum som kan ses som ett stöd för tolkningen om uppryckandet vid vedermödans slut är Matt. 24:31. Där talas om att Herren då skall sända ut sina änglar med uppdraget att hämta de utvalda från de fyra väderstrecken. Det kan gälla den kristna Församlingen men enl. andra tolkningar avser det de judar som fortfarande finns kringspridda över Foto: Nasa

15 hela jorden och/eller kanske de omvända hedningar som fortfarande lever trots sin vägran att ta Antikrist märke. Självklart är det så att Herren skulle ha makt att bevara en stor Församling vid liv under hela vedermödan liksom han då skall bevara det judiska folket. I Upp. 12 beskrivs hur Kvinnan (Israel det judiska folket) räddas undan draken ut till en plats där hon skyddas och försörjs under minst 3,5 års tid. Större sannolikhet för ett tidigare uppryckande På samma sätt som Herren evakuerar det ännu ej omvända Israel till en skyddad plats så tror jag att han evakuerar sin Församling till de himmelska boningarna innan den stora vreden bryter ut, vilket borde vara en trovärdig tolkning av orden frälst oss från den kommande vredesdomen i 1 Tess. 1:10. Guds vrede drabbar jorden p.g.a. människornas synder och ovilja att omvända sig och det skulle då, enl. vårt begränsade logiska tänkande, vara orimligt att de som vänt om till Herren skulle vara med om samma straff. De bibelord som talar om att räddas undan den kommande vreden måste rimligtvis gälla den stora kristna församlingen och vedermödan. Vad och vilka skulle detta bibelord annars syfta på? Därför tror jag på ett uppryckande som sker kanske 3,5 år före Harmageddon och Jesu återkomst till Oljeberget. Till sist vill jag betona att det inte är våra tolkningar, uppfattningar och läror som frälsar oss utan vår tro på Jesus som vår frälsare enl. bl.a. Joh. 3:16. Det är inte våra mer eller mindre tillförlitliga tolkningar av Bibelns framtidsvisioner som öppnar vägen för oss till Himlen utan vår tro på Jesus. Detta frälsningsbudskap är framsprunget och hämtat från vår Bibel och självklart skall vi läsa och studera Bibeln så ofta och så mycket som möjligt under vårt korta jordeliv. Bibeln är och förblir det stora sanningsdokumentet givet av Gud till räddning för en förlorad mänsklighet. Henry Nordin Wikileaksläcka besvärar! PLO Enl. en av många uppmärksammade avslöjanden som gjorts av Wikileaks var PLO vid förhandlingarna 2008 i realiteten beredd att acceptera många av Israels krav. Bl.a. uppges PLO vara införstådd med att inte alla araber som lämnade Israel under självständighetskriget 1948 skulle få möjlighet att återvända och PLO skulle också vara beredd att i hög grad tillmötesgå Israels önskemål för Jerusalemområdet. Avslöjandet har föranlett stora arabiska protestdemonstrationer mot PLO och Hamas har utnyttjat detta till sin fördel. Detta i sin tur har föranlett PLO:s chefsförhandlare Saeb Erekat att lägga skulden på CIA, som beskylls för att medvetet velat skada palestinaarabernas ställning. Vapenbrist bland! terrorister Terrorgrupper i Judéen och Samarien (Västbanken) har problem med att skaffa vapen på den illegala marknaden, enl. det israeliska försvaret, IDF. Priset för ett M16 maskingevär är nu till Shekel. Medan det är positivt för Israel med ökade svårigheter för terrorgrupperna att skaffa vapen är risken att detta innebär att den organiserade kriminaliteten kan tillta då möjligheten att tjäna mer pengar samtidigt växer. Orsaken till bristen på vapen är IDF:s effektivare kontroll och att PLO-myndigheterna är mer restriktiva p.g.a. fruktan att dessa vapen kan komma att användas mot dem. ISRAELS VÄN - 15

16 Ska man besöka Hurvasynagogan i Jerusalem? Absolut! Var först lite skeptisk till en tidsbokad, guidad rundtur i den nya Hurvan, men då vännerna absolut ville, böjde jag mig. Och, tänk om jag missat detta? Denna byggnad med dess historia var så intressant och berörde oss alla. Text: Rose-Marie Harrysson Foto: Rose-Marie Harrysson, Göran Sköld Vi fick sedan uppleva Hurvan ända från underjorden upp till utsidan av kupolen, med en bedårande utsikt över Jerusalem. Vill varmt rekommendera till ett studiebesök där. Kort historik 1700 påbörjades denna synagoga av Rabbi Judah the Hassid, som hade emigrerat tillsammans med några hundra judiska studenter, från Polen. Han köpte lite mark, lånade pengar av muslimerna och började bygga. Tyvärr dog han rätt snart efter byggstarten och studenterna blev lite vilsna, när deras ledare dog. Det blev ekonomiska svårigheter och man kunde inte betala tillbaka de lånade pengarna. Muslimerna ilsknade till efter 20 års väntan på pengar, och brände därför ner hela byggnaden, år Det blev då en Hurva som betyder ruin på hebreiska. Den stod som ruin långt över 100 år, men nya pengar samlades in ISRAELS VÄN - 16

17 från judar runt om i diasporan, och i mitten på 1800-talet, byggdes den upp igen. Så kom 1948, frihetskriget och Hurvan bombades sönder och samman. Kvar blev två pelare, en del av grundfundamentet och en valvbåge. Till historien hör att man fick bara bygga nya synagogor om det fanns en gammal grund eller ruin att bygga på, så därför bevarades denna ruinplats noga av judarna. År 2005 presenterade Israels regering en plan för återuppbyggnad av Hurvan och 2/3-delar av kostnaderna donerades av rika ukrainska judar. Den 15 mars 2010 stod den åter färdig för invigning. Guidar rundtur Den kvinnliga guiden berättade entusiastiskt om den nya Hurvan som alltid byggts upp en gång mer än den blivit förstörd! Vår vandring började i källaren där man grävt fram en bad- och renlighetsinrättning, uthuggen i stora stenblock, kallat Mikvehs, för de judiska prästerna och deras rituella bad. Nyligen har arkeologerna upptäckt en väg därifrån ut till den gamla huvudgatan i Jerusalem, kallad Cardo som är från den bysantinska perioden. Kanske att prästerna gick in där för sina rituella bad före gudstjänst? Vi går högre och högre upp i synagogan, och guiden berättar att ingen visste exakt hur Hurvan hade sett ut. Inga ritningar fanns, men folk kom ihåg hur den såg ut. En mamma, vars son studerade till konstnär, berättade för sonen hur hon mindes den, och sonen ritade och ritade, allt eftersom mamman berättade. Uppe i kupolen är ett fantastiskt vackert svart smidesstaket (man hittade en bit bland ruinerna och kunde återskapa detta staket) runt en smal gång där vi som besökare kunde blicka ner i synagogan. Guiden berättade vidare att denna smala gång används av alla barnen vid sabbaten, då de står runt och sjunger ut över hela synagogan med stolta, lyssnande föräldrar, som publik. Måste vara fantastiskt att lyssna till, då akustiken säkert är enorm i denna höga byggnad. Vackra små målningar pryder väggarna och hela Hurvan ger ett väldigt vackert intryck. Vi går sedan på utsidan runt hela kupolen, njuter av det vi ser och för-evigar de vidsträckta vyerna över Jerusalem, med våra kameror. Väl nere på marknivå igen, tittar vi in genom huvudentrén och ser judiska män sitta lite utspridda i lokalen med sina bönböcker. Bakom det vackra altaret syns delar av ruinerna tydligt de är inte övermålade utan ska vara väl synliga, till minne av det som varit. Vi blev mäkta imponerade över denna synagoga och dess historia. Det blev en minnesvärd upplevelse, en dag i november Källor: Den lokala guiden, samt Wikipedia ISRAELS VÄN - 17

18 ÄR DU FÖRETAGARE? Har du tänkt på att även du som företagare kan vara med och stödja Israels Vänner? Gång på gång kan man läsa i Bibeln om att det är gott att välsigna Herrens verk och Herrens land och folk. Vi tror på att den välsignelse som utlovas till de som genom sin längtan och kärlek är med och uppfyller dessa ord också gäller dig och ditt företag, redan idag. Därför vill vi ge dig möjligheten att vara med och hjälpa oss och samtidigt vara med och bygga för framtiden. Israels Vänner har sedan 1980 drivit ett hotell för att möjliggöra för föreningens medlemmar (och andra), att få stanna i Israel under kortare och längre perioder och uppleva Herrens heliga land. Vi har sett genom åren att de som besökt landet och som får se det med Bibelns ögon också blir ambassadörer när de kommer tillbaka till sina hemorter. Vi vill se detta fortsätta, men nu måste hotellet byggas till för att uppfylla Israeliska krav. I kommande vårspecialnummer vi att göra plats för dig att vara med och bidra till ombyggnaden genom att du är med och annonserar i en specialbilaga just för Orit. Vill du veta mer? Israels Vänner - Kontakta oss på telefon: , e-post: så ger dig mer information. ISRAELS VÄN - 18 ISRAELKONFERENS SUNDSGÅRDEN 7-11 JULI 2011 Planeringen inför sommarkonferensen 2011 har kommit långt men fortfarande återstår en del. Vi kan meddela att det nu är klart att Emanuel Minos och Hans Weichbrodt kommer att medverka och givetvis våra egna Dan Johansson och Göte Ragnarp. Israels Ambassadör är inbjuden och kommer om inte ett annat tidigare planerat evenemang lägger hinder i vägen. Framförallt ser vi alla fram emot dessa dagar på Sundsgården som blivit något av årets höjdpunkt med Israel och det profetiska Ordet i fokus. En ständigt växande skara entusiastiska israelvänner från när och fjärran möts då till en härlig andlig gemenskap och hjärtlig samvaro i en varm och förväntansfylld atmosfär. Du är också välkommen! Kontakta kontoret för platsbokning!

19 Redovisning nov. dec Israels Vän Gåvor Hoppets skola Arbete bland barn Gamla behövande Ukraina Messianska förs Biblar/böcker Paris/Bryssel 300 Magen David Adom 300 Keren Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Keren Kajemet Negev 300 Orit Hörnstenen Summa kronor Ditt ekonomiska stöd är till välsignelse för Israel och blir till välsignelse för Dig själv. Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 26/2 Linköping, Pingstkyrkan 27/2 Linköping, Baptistkyrkan 2-4/3 Borensberg, Salemkyrkan 5-6/3 Kristdala, Betel 11-12/3 Byrsta, Byrsta Friförsamling 13/3 Hidingsta, Norrbyås Baptistkyrka 13/3 Hallsberg, Frälsningsarmén 16-17/4 Timmersdala, Frikyrkan 1/5 Israelmöten i Oslo. NPAI 6-8/5 Tibro, Pingstkyrkan 16-19/6 Gvarv, Norge, NPAI Dans fru Lil har ofta med sitt utbud av Israeliska produkter. Finns även att se på: under rubriken Hudvårdsshop. Se även lokalpressen och andra informationskanaler. KALLELSE ÅRSMÖTE I år drar vi på stort! april har vi en Israelkonferens i Malmö och vi har bjudit in Göran Duveskog att tala under helgen. På lördagen, klockan har vi även föreningens årsmöte i Hyllie Park Kykan dit du som medlem är vamt välkommen. Möteshandlingar kommer att finna tillhanda vid begäran två veckor innan samt under årsmötet. Kaffe serveras från Varmt välkomna! VERKSAMHETSOMRÅDEN Hotell Orit E-post: Hemsida: Telefon: Ansvarig: Siegfried, Ruth Luikert Volontärkoordinator Siegfried Luikert E-post: Israels Vän E-post: Telefon: Redaktör: Henry Nordin Upplaga: 5000 ex. Koordinator Sverige/Regionalt Mikael Amundsen E-post: ISRAELS VÄN - 19

20 Avsändare: Israels Vän, Husie Kyrkoväg 98, Malmö BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Om adressaten begärt eftersändning pga definitiv avflytt skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen. Malmö, Lund Lör 26 februari Hans Weichbrodt - Ty nu skall friden ge utsäde, vinstocken ge sin frukt... Plats: Hyllie Park Kyrkan, Elinelundsvägen 55, Malmö Lör 26 februari Hans Weichbrodt - Har då Guds folk förskjutit sitt folk? Plats: Ad Fontes, Stora Tvärgatan 1C, Lund Lör 19 mars Brith Aspenlind - Antisemitismen inom kyrkan historiskt Plats: Hyllie Park Kykan, Elinelundsvägen 55, Malmö april ISRAELKONFERENS I MALMÖ, med Årsmöte för Israels Vänner Möten och seminarier med Göran Duveskog (se mer information i separat senare annonsering bl.a via israelsvan.com) Linköping KOMMANDE ISRAELMÖTEN (Samlingarna i Linköping arrangeras av Israelgruppen i Linköping) Lör. 26 februari Dan Johansson från Malmö - Jerusalems nya Tempel Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Lör 26 mars Tommy Hagström från Stockholnm - Hebreiska - Guds språk? Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Lör 7 maj Jonas Lönngren från Tenhult - Hedningarna i Galatierbrevet Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Skövde februari ISRAELKONFERENS I SKÖVDE med Lennart Pettersson samt Dan Johansson, fam Nordin m.fl. SÅNG MUSIK SERVERING ISRAELISKA PRODUKTER Lennart Pettersson Hans Weichbrodt Brith Aspenlind Göran Duveskog 19 februari 26 februari 19 mars april

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära 07 Tegel utan halm Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära Israels folks frihet, hade han och Aron haft ett sammanträde med Israels förtryckta ledare. Vid det här sammanträffandet

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Under de senaste söndagarna i vinter så har jag pratat om Anden. Vi har talat om längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga på vår kristna

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla.

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla. PREDIKAN Apostladagen (5:e söndagen efter Trefaldighet) 20 juli 2014 i S:t Mikaels kyrka, Ängelholm 3:e årgångens texter Jeremia 1:4-10 Romarbrevet 16:1-7 Markusevangeliet 3:7-19 Psaltaren 40:6-12 Idag

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer