Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk"

Transkript

1 Nr Årg 84 Bygget har börjat Judiska symboler, föremål, seder och bruk

2 Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och staten Israel, förmedla medel till ändamål relaterade till Israel och det Judiska folket, förmedla biblar och positiv litteratur om Israel m.m. Israels Vänner Husie Kyrkoväg Malmö Org.nr: Tlf: +46 (0) E-post: Hemsida: Kontoret nås säkrast: Må 9-15, On 9-12, To 9-15 Verksamhetskoordinator: Mikael Amundsen Styrelse Daniel Byrén, Doréen Hendrickson, Dan Johansson, Bo-Christer Jönsson, Siegfried Luikert, Henry Nordin, Barbro Nylén, Nils Olof Persson, Göte Ragnarp (ordförande). Medlemsavgift/Prenumeration Inom Sverige: 100 kr / år Finland / Åland: 15 / år, Norge: 150 Nkr / år Danmark: 125 Dkr / år, Övriga: 250 kr / år Medlemsavgift kan betalas med inbetalningskort som medföljer tidningen eller via internetbank. Ange namn och adress eller medl.nr. Kontonummer i Sverige Bankgiro: Plusgiro: Kontonummer i Utland Swedbank Finland: Swedbank Norge: Israels Vän Ansvarig utgivare Utgåvor Henry Nordin 6 nr/år Materialet i tidningen får återanvändas efter givet tillstånd av utgivaren samt med tydligt angiven källhänvisning. INNEHÅLL Ledaren Judiska symboler, föremål, seder och bruk, del 3 Från Orits horisont Uppryckandet och Jesu tillkommelse, del 2 Kortnyheter Ska man besöka Hurvasynagogan i Jerusalem? Kalendern Framsidans bild Foto: Henry Nordin På en hedersplats vid Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem finns detta träd planterat till Raoul Wallenbergs minne. Orits föreståndare Siegfried Luckert berättar om Raoul Wallenbergs insats. Inbetalningar, adressändringar, avbeställningar - Ange namn och adress eller medlemsnummer tydligt. Vid adressändring ange även tidigare adress. Testamentsgåvor - Vi konstaterar med tacksamhet att många under de senaste åren valt att testamentera till Israels Vänner, till stor glädje och välsignelse för angivna speciella ändamål samt versamheten i stort. Vi tar tacksamt emot alla gåvor och står till tjänst med råd och stöd i testamentsfrågor. ISRAELS VÄN - 2

3 Glöm aldrig Förintelsen Ännu en gång har vi åter passerat ett märkesdatum den 27 januari som i Sverige sedan 1999 högtidlighålls som Förintelsens minnesdag. FN har fr.o.m deklarerat dagen som en internationell minnesdag för att hedra Förintelsens offer. Det var Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson som tog initiativ till att skapa en Förintelsens minnesdag i kombination med andra insatser för att återuppväcka minnet av Förintelsen. Med stor sannolikhet kommer detta att allt mer framstå som Göran Perssons mest betydelsefulla och positiva insats i hans politiska gärning. Den 27 januari är årsdagen av Auschwitz befrielse och året var När koncentrationslägrets portar slogs upp avslöjades den ohyggliga verkligheten för en förstummad omvärld. Allt detta är världshistoria som det är viktigt för oss alla att känna till. Den viktigaste lärdomen man kan dra av Förintelsen är att antisemitism, som inte hejdas, leder till detta slutmål. Den insikten förstärker då också drivkraften att bekämpa antisemitismen. När den franske litteraturvetaren Robert Faurisson på Ahmed Rami/Radio Islams inbjudan besökte Sverige i början av 1990-talet blev fenomenet förnekande av Förintelsen en överraskande verklighet för många svenskar. Det fanns då och finns tyvärr fortfarande en liten men högljudd grupp som ägnar sig åt att förneka det mycket väldokumenterade och absolut värsta brottet mot mänskligheten som någonsin begåtts. Förintelseförnekelse går också under begreppet historierevisionism. Om det överraskade många av oss så var det en ren chock för dem som själva genomlidit och överlevt Förintelsen. I Sverige fanns det flera och Faurissons framträdande blev då något av ett startskott för kampen mot glömskan och förnekelsen av Förintelsen. Dessa Förintelsens överlevare vanligtvis judar i övre medelåldern organiserade sig i grupper och erbjöd främst skolor att berätta om sina egna traumatiska livsöden. Gruppen i Malmö, som jag bäst känner till, har visitkort med namnet Förintelsens Ögonvittnen. Deras berättelser finns utgiven i en minnesskrift med samma namn. Den har jag fått som en gåva av framlidna Alice Wolfshörndl och hennes son Egon LEDARE och den är en av mina värdefullaste ägodelar. Mer än en gång har jag stått vid Alices grav på Östra Kyrkogårdens judiska begravningsplats i Malmö i bön och uppfylld av tankar av gripenhet och beundran över Alices oerhörda livsöde. Dessa överlevare, som i hög grad och av många skäl dittills förträngt och förtigit vad de upplevde under Förintelsens vedermöda, tog nu bladet från munnen och gav sig ut i uppdraget att berätta om vad de själva upplevt. Deras stora samhällsinsats är absolut oersättlig. Alla dessa hundratusentals elever i svenska skolor, som själva sett och hört en av Förintelsens överlevare, fått dokumenterad information och kanske t.o.m. sett deras inbrända fångnummer glömmer det aldrig. Att på detta sätt ständigt skildra det jordiska helvete de upplevt var, är och förblir ett smärtsamt lidande. Gång på gång tvingar de sig själva att genomlida traumatiska händelser som hur egna barn rycktes ur deras händer och fördes bort till gaskammaren eller hur de med grövsta våld skildes från sina föräldrar o.s.v. Med uppbjudande av hela sin fantasivärld är det ändå svårt att föreställa sig hur man själv skulle uppleva något liknande. Därigenom har dessa överlevande hjältar bidragit till att mentalt vaccinera många mot antisemitism och främlingsfientlighet. Dessutom sker detta helt på egen ekonomisk bekostnad. De vore verkligen förtjänta av Nobels fredspris. Genom tidens naturliga gång står vi nu inför den oundvikliga verkligheten att de flesta överlevares röster har tystnat för gott. Jag vill därför uppmana läsaren att ta varje tillfälle som ännu erbjuds att höra någon som själv var med. Ta gärna initiativ att till någon samling inbjuda någon av dessa hjältar. Ännu finns några kvar men leden glesnar alltmer. Ett stort tack till er alla Förintelsens överlevare för den ovärderliga insats ni gjort för hela vårt samhälle och för den omvärld som står i en oersättlig skuld till er. Henry Nordin Redaktör ISRAELS VÄN - 3

4 Judiska symboler, föremål, seder och bruk Här följer den tredje artikeln, baserad på utdrag ur en omfattande redogörelse av Dan Johansson, i rubricerat ämne. Tefilin Böneremmar med små behållare. Tefila = bön. Tefilin med de små behållarna eller askarna bärs dels på vänstra armen och dels på pannan. I askarna finns nedskrivna bibelverser inlagda. På armen viras böneremmarna på ett sådant sätt att de bildar bokstäverna Shin och Daled. Till detta kommer så själva knuten som bildar bokstaven Yud. Dessa tre bokstäver bildar tillsammans ett av Guds heliga namn, Shadai. Varje liten böneask har på var sida inristat bokstaven Shin. Askarna är en påminnelse i miniatyr om Torahn, buden och föreskrifterna, Guds närvaro och behovet av självrannsakan. Tefilin bärs endast under vanliga veckodagar för att hjälpa bäraren att tänka på Gud i ISRAELS VÄN - 4 sitt vardagsbestyr. Tefilin bärs inte under shabat eller helgdagar, då dessa i sig är ägnade åt tid med Gud. Det är endast män som bär tefilin. Bibelverser som används är: 2 Mos. 13:2-10, 13: (Här är likheten påtalig med det märke på högra handen eller pannan som Antikrist kommer att införa och som resulterar i beseglingen av Skökan och de som väljer att följa henne. Se bland annat Uppenbarelseboken kapitel Mos. 6:4-9, 11: Beredningen av skinnremsorna som används till Tefilin tar cirka ett år. Processen som visar hur det görs finns att se bland annat i en av butikerna på Cardo i Jerusalem. Talit Bönemantel som används vid bönestunder, framför allt i eller på väg till synagogan. Det oftast mycket fina fodralet som den bevaras i visar återigen på vördnaden inför Gud. Bönemanteln finns i två storlekar. En stor som kallas talit gadol och en mindre i väststorlek som kan bäras veckans alla dagar. Den är utformad som en väst talit katan och bärs under skjortan med tofsarna hängande synliga utanför byxorna. Taliten framställs ofta med två blå ränder. En del menar att de blå ränderna på manteln ska ge associationer till den blå tråden som skulle vävas in i hörntofsen. Andra menar att den förenar himmel och hav. Tsitsit = hörntofsarna. Den som ser hörntofsarna skall bli påmind om Herrens alla bud i enlighet med befallningen i 4 Mos. 15: Ibland vävs en blå tråd in i tsitsit. Detta är inte vanligt bland askenasiska judar. Den muntliga lagen beskriver hur tofsarna

5 ska knytas Det har vuxit fram en mystik bland annat kring siffervärdet av antalet vindningar på tofsen. Det numeriska värdet 39 är nämligen detsamma som det i de hebreiska bokstäverna med vilka man skriver Herren är En. Ordet tsitsit har ett motsvarande värde av 600 och sammanräknat med de åtta trådarna och de fem knutarna blir summan 613, vilket står för det totala antalet påbud och förbud i Talmud. När en manlig jude dör är det vanligt att hans bönemantel, talit, läggs med i graven. På samma sätt läser vi om hur Jesu bönesjal låg prydligt hopvikt i den tomma graven medan bindlarna låg för sig själva i en hög. Hattar Ibland ser man judar med svarta hattar, ibland ser man dem med stora skinnhattar. De olika typerna av hattar är kulturellt betingade och betyder inte någon särskild rangskillnad. Under hatten bärs alltid en kippa så att bäraren aldrig av misstag blottar sitt huvud inför den högste Guden. Friköpande av den förstfödde sonen Denna ceremoni som härleder sig till Guds förbund med Abraham, kallas pidjon haben. Detta friköp äger rum när barnet är en månad gammalt. I 4 Mos. 8:17 läser vi: Allt förstfött bland Israels barn tillhör mig, både människor och boskap. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag dem åt mig. De skulle alltså vara ett prästerskap för tjänst åt Herren. Men vid den tragiska händelsen vid Sinai berg, när man tillbad guldkalven, så deltog även förstfödda judar i avfallet. Därför upprättar Gud en ny grupp, leviterna, som genom Aron och hans efterföljare skall tjäna honom i templet. 4 Mos. 8: Eftersom förbundets ursprung var förstfödslorätten, beslutar Herren att man ska kunna friköpa en förstfödd från att ingå i tempeltjänsten, då denna på Guds befallning hade övertagits av leviterna. 4 Mos. 18: Är det svårt att hitta silvermynt i landet där man idag bor så kan man köpa speciella sådana från Israel. Vid ceremonin uttalas orden: Lovad vare Du, vår Gud, världens konung, som helgat oss genom dina bud och befallt oss om den förstfödde sonens utlösning. Shabbat - den sjunde dagen Redan i skapelsen särskiljer Gud på ett särskilt sätt den sjunde dagen från de övriga dagarna. 1 Mos. 2:1-3. På svenska stavar vi det sabbat. Sabbaten bryter in i vardagslivet för att ge människan ett dygn av vila och återhämtning. ISRAELS VÄN - 5

6 Dessutom ett dygn av meditation och tid för extra gemenskap med Gud den allsmäktige. Den är så viktig att den görs till ett av de tio budorden: Tänk på sabbaten så att du helgar den. I Talmud står det att sabbaten gavs till judarna för att de skulle ha en dag till att studera Torahn. Sabbaten skall firas i hemmet varje vecka året runt för evig tid. Den skall börja på fredag kväll när de tre första stjärnorna syns, vilket är omkring klockan Tiden kan variera beroende av vilken årstid det är och var på jorden man befinner sig. Tjugofyra timmar senare, alltså lördag kväll, slutar sabbaten. Den sjunde dagen är således fredag kväll till lördag kväll. Bestämmelserna för vad man fick och inte fick göra på sabbaten var rigorösa. Om någon blev sjuk fick man vänta till första veckodagen med att hjälpa honom. Om det var risk för dödsfall då fick man bryta sabbaten. Man fick gå högst cirka meter på sabbaten, se exemplet i Apg. 1:12. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. ISRAELS VÄN - 6 Närmare sextio gånger, varav några är parallellställen, nämns den som Sabbat i nya testamentet. Alla tio budorden fördes över från gamla testamentet för att också gälla under nya testamentets tid. Inte bara nio utan alla tio buden. Efter korsfästelsen fortsätter nya testamentets författare att under Andens ledning kalla vilodagen, den sjunde dagen, för Sabbat. Ändå verkar en förändrad syn på vilodagen ha utvecklats. Jag har inte funnit någon hänvisning till att någon vilodag fanns bland hednafolken från skapelsen fram till Jesu tid. Det verkar som om hednafolken jobbade jämt och tog vilopaus när det passade. Festdagar av annat slag fanns det ju gott om. Att hålla vilodagen är inte frälsningsavgörande eftersom vi inte blir frälsta genom laggärningar. Däremot hjälper vilodagen oss att leva i frälsningslivets dimension. Vilodagen ger oss mer tid att leva i pånyttfödelsen. Mer tid för brödragemenskapen. Mer tid för Ordets förkunnelse. Mer tid för att växa i de andliga nådegåvorna. Mer tid för Gud. För juden är det inget större problem eftersom sabbaten ligger där den ligger, nämligen på den dag Herren föreskrivit. Det har den gjort sedan Mose tid i ca fyra tusen år. Den finns som ett påbud från Herren Gud. Vi vet från skapelseberättelsen att Herren Gud vilade på den sjunde dagen och det vill han att människan också skall göra. Vi är ju enligt Upp. 12:17 de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. I Dekalogen, de tio budorden, sägs det i det fjärde budet: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 2 Mos. 20:8. Varför firar vi kristna söndagen som vilodag? Varför har vi inte den bibliska sabbaten som vilodag? Frågan har varit på tapeten i ett par tusen år. Skillnaden i synsätt är inte livsavgörande, men det kan ju ändå vara intressant att undersöka var skillnaderna ligger i synen på vilodagen. Att hålla en vilodag i veckan är viktigt för att vi skall kunna behålla en levande gudsrelation Sabbatsmåltiden Middagsbordet innehåller två ljus, eftersom det finns två påbud i Torahn. Sabbaten kallas

7 b r u k a r vara den finaste och v a c k r a s t e huset förmår frambringa. En sparbössa finns ofta på b o r d e t, Främre mannen virar klart sin tefilin - bönerem. t s e d a k a, b e t y d e r både för Drottning eller rättvisa. Den står som Brud. Vilket betyder en påminnelse om att vi accepterar alla den urgamla judiska skyldigheter, ritualer och traditionen att ge pengar regler som ingår i sabbat. till församlingen eller Precis som en Brud eller behövande. En Midrash Drottning förväntas göra. berättar, att det var Sara som var den som tände En beracha, välsignelse, sabbats-ljusen första uttalas över sabbaten: gången. Lovad vare Du, vår Gud Sabbaten avslutas med som helgat oss och befallt havdala, att skiljas. Man oss att tända sabbats-ljusen tar adjö av sabbaten. Vi ställer in oss på att under den nya veckan skilja på ljus och mörker, heligt och sekulärt. Vi glömmer det som ligger bakom och ser fram mot nästa sabbat. Föräldrarna, gärna båda, lägger sina händer på barnets huvud och läser välsignelsen: För pojkar: Må Gud göra dig lik Efraim och Manasse. För flickor: Må Gud göra dig lik Sara, Rebecka, Rakel och Lea. För båda: Må Gud välsigna dig och bevara dig. Må Gud låta sitt ansikte lysa över dig. Må Gud vända sitt ansikte mot dig och ge dig frid. Vin eller druvsaft dricks i en Kidush-bägare. Den Siddur Detta är den judiska bönboken. Avodat Habore, i Skaparens tjänst. Malmö- Siddurn är välkänd och används i flera länder. I förordet till den tredje upplagan av Siddur citeras följande: Genom denna bönboks bibliska psalmer, våra vises böner och välsignelser, medeltida rabbiners hymner förenar vi oss med vår Skapare och med oss själva. Denna upplevelse av närhet till den Evige har förmåga att upphäva den handlingsförlamning som den moderna människans ångest skapar. I stället infinner sig en livsglädje och vilja att hjälpa, handla, bota ja, förena sig med den Gudomliga viljan så att vad som är ojämnt skall jämnas, Jes. 40:4. Det är oerhört gripande att höra Jesu sista ord på korset: Fader i dina armar anbefaller jag min ande, Luk. 23:46. När jag samtidigt läser i min Siddur om den bön som är de judiska barnens aftonbön så upptäcker jag att det är samma bön. Jungfru Maria hade läst den med Jesus under hans barnaår och det fick bli hans avskedsord. Att nalkas Gud i dödsögonblicket med en barnabön på sina läppar är en salig avslutning på en livsvandring. Dan Johansson ISRAELS VÄN - 7

8 Välsigna Israel genom Orit Var med och välsigna både Israel och Israels Vänner genom att delta i vår kampanj för att finansiera den mycket nödvändiga ombyggnaden av Orit. Arbetet har nyss börjat vilket ni kan se bilder av i denna utgåva av Israels Vän Vi har genom åren fått uppleva till vilken välsignelse Orit har varit och är. Vår stora förhoppning är att detta skall fortsätta och växa även i framtiden. Orits välsignelse är på flera plan. Många, särskilt skandinaver, har fått ett svenskspråkigt högkvarter under sin vistelse i Israel. Ytterligare en fördel har varit läget nära stranden i den utsökta badorten Netanya. Samtidigt får Orit också vara en vänskapens ambassad i det israeliska samhället. Relationerna till de närmaste grannarna är en ömsesidigt positiv faktor. Kontakterna med Israel- LÖFTESOFFER iska myndigheter och företag fungerar utmärkt. Orit får därigenom vara med och ge en annan bild av Sverige än den politiskt korrekta antiisraeliska agendan, som Sverige alltför ofta anpassar sig till. Ett konkret sätt att nu visa sitt stöd är att delta i vår kampanj att finansiera Orits ombyggnad. Vi föreslår därför våra vänner och trogna gåvogivare att ge ett extra löftesoffer till ändamålet. Konkret föreslår vi dig att utlova en summa, som inbetalas senast vid israelkonferensen vid Sundsgården Den som välsignar Israel skall själv bli välsignad - är ett löfte som gäller alla och alltid. Det vi gör för Israel i detta fall kanaliserat genom Israels Vänner har evighetsvärde. Israels Vänners styrelse Klipp ur eller gör en kopia, skicka sedan in denna talong till oss så skickar vi ut ett inbetalningskort till dig varje månad fram till och med juni månad. Jag glädjs över att få vara med och dela på kostander för ombyggnationen av Orit. Genom ett löftesoffer är jag villig att fram till kommande sommarkonferens, ge en extra gåva till Israels Vänner för detta ändamål. Namn Gatuadress Postnr / Ort Jag vill ge en gåva om 500 kr 1000 kr 3000 kr 5000 kr kr annat: kr Jag vill att gåvan delas upp månadsvis t.o.m. juni Telefon ISRAELS VÄN - 8

9 I backspegeln - Israelkonferens i Uddevalla - Det är härligt att få samlas i vänners gemenskap och lova och prisa Herren och välsigna hans Heliga land. Detta fick alla som besökte konferensen i Uddevalla i början på februari uppleva. Stämningen vad god och många välbekanta ansikten kunde ses bland besökarna. Pingstkyrkan i Uddevalla var värdförsamling för tvådagarskonferensen där Dan Johansson och Jack-Tommy Ardenfors talade om och kring det profetiska ordet till en mycket intresserad åhörarskara. Sång och musik fick vi njuta av och stämma med i tillsammans med Fredrik Ljungkvist och Lena Segerstark, som är värda ett stor tack och likaså alla andra som var aktiva under helgen. Dan Johansson förkunnade även under söndagförmiddagens bibelstudiepass i församlingen. Ett äldreboende i Haifa I Haifa, Israel finns ett äldreboende som heter Ebenzer och som drivs som ett boende för troende araber, icke judar och messiastroende judar. Ebenezer byggdes 1976 genom att en missionär från norska kyrkans mission, som var verksam i Rumänien fick vara med och ta emot judar från Rumänien som efter kommunismens fall tog sig till Israel. Ett behov av äldreboende på kristen grund uppdagades och insamlingar för detta gjordes både inom och utanför Israel. Ebenezer drivs med gåvor och får inget understöd från israeliska staten. Vi är glada inom Israels Vänner att få vara med och stödja äldreboendet och de män och kvinnor som bor på hemmet. Idag bor det ca 25 personer på hemmet. Fram till 2003 har hemmet haft skandinavisk ansvarig personal men drivs nu av lokala israeliska ansvariga. ISRAELS VÄN - 9

10 ISRAELS VÄN - 10 Där tillbyggnaden med de två nya rummen skall byggas grävs hål för fundament, totalt åtta stycken.

11 Från Orits horisont En lång väntan och många förberedelser visade slutligen resultat. Arbetet med tillbyggnaden kan börja. Tisdagen den 25:e januari kom grävmaskinen. Först fick de gräva ner längs med husväggarna. Eftersom huset är byggt under pionjärtiden finns det inga ritningar hur husets grund är byggt. Trångt på gatan med betongbilar Det behövs åtta femmeters djupa betongpelare för att stabilisera de befintliga husen. Statikern beräknade styrkan och storlek och veckan därpå grävdes hålen. Två lastbilar trängdes sedan i vår trånga gata för att fylla dessa stålcylindrar med betong. Nu är de i jorden och ska vila en vecka. Lagom efter avslutningen av den fasen kom regnet. Det passade perfekt. Under tiden löper planeringen av nästa fas. Parallellt med arbetet på utsidan ska trappuppången till taket byggas. Det blir en lättviktskonstruktion och firman var här idag för att mäta och räkna. Som ni förstår är det spännande att följa utvecklingen. Vi kan säkert berätta mer i nästa nummer. Siegfried och Ruth Luikert Fundamenten fylls med betong. Du kan vara med och stödja arbetet. Läs mer om det i andra delar av tidningen..

12 Mike Huckabee: Bygg-! stoppet är irrationellt Den amerikanske guvernören, pastorn och politikern Mike Huckabee har nyligen besökt Israel för 15:e gången. Han deltog i en ceremoni då grundstenen för ett nytt bostadsprojekt blev lagd i den östra delen av Jerusalem. Jag kan inte se att sovrum för judiska barn på en bergstopp i Samarien är något hot mot världsfreden sa Huckabee och tillade att byggstoppet var irrationellt då israeler bör få bo där de själv önskar i Israel. Huckabee ses som en potentiell republikansk presidentkandidat i valet 2012.! Mindre nederbörd än väntat Uri Schor vid Israels vattenmyndighet meddelar att det i januari registrerades mindre nederbörd än beräknat. I jämförelse med fjolåret var årets nederbörd i januari bara en tredjedel. Detta innebar att vattenståndet i Genesaret endast steg med 16 cm i jämförelse med 60 cm under januari Bed om mycket nederbörd över hela Mellanöstern den närmaste tiden! Arbetslösheten i Israel! på stabil nivå Antalet arbetslösa i Israel var vid senaste mätning, november 2010, på omkring eller 6,8 procent, enl. Israels statistiska centralbyrå. Under finanskrisen hösten 2009 var nivån 7,7 procent. I de flesta andra länder är arbetslösheten högre, bl.a. i USA med ca 10 procents arbetslöshet. Uppryckandet och Jesu tillkommelse I förra numret skrev jag en artikel med ovanstående rubrik och jag vill här fortsätta med några kompletterande tillägg. Den som inte har tillgång till den artikeln kan beställa den som en data-fil på e-post. Meddela det till henry. I förra artikeln nämnde jag bl.a. om uppryckandet och Darbyismen (uppryckandet sker åratal före Jesu synliga återkomst till Oljeberget) och om kristna som inte tolkar de aktuella bibelsammanhangen på det sätt jag redogör för. För att förtydliga mig så skiljer sig våra tolkningar åt när det gäller tidsaspekten men inte tron på att ett uppryckande skall äga rum. De som tar avstånd från den s.k. Darbyismen ser uppryckandet som ett moment i direkt tidsanslutning till när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. Det kanske handlar om timmar före Jesu synliga uppenbarelse för hela världen. Därför vill jag inte alls antyda att kristna med den eller andra tolkningar ställer sig avvisande till Bibelns profetiska budskap. Det rör sig fortfarande om olika tolkningar av samma grunddokument. Tro och förnuft När det gäller Bibelns berättelse om skapelsen, framtidsvisionerna och evigheten så handlar det om tro och förlitande på Gud. De stora livsgåtorna och visionerna visar på att vårt förnuft och logiska tänkande når en bortre gräns där tron får ta vid. Guds ord är inte emot men i en del avseenden över vårt förnuft. I Predikaren 3:11 formuleras detta vårt dilemma. Predikaren konstaterar att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan (ej hjärnor) och att vi inte med vårt förnuft helt kan fatta Guds verk. Vår hjärna har sin uppenbara begränsning men vi har fått förmågan att tro på det vi inte ser, fattar eller förstår. ISRAELS VÄN - 12

13 Församlingens uppryckande av Nils Ibstedt Testa hjärnans begränsning För egen del har jag kommit fram till ett tankeexperiment som bekräftar hjärnans begränsning och som även andra kan testa. Om vi tänker oss vårt universum som obegränsat och utan slut så svindlar perspektivet. Om vi då till slut sätter någon form av gräns en vägg så drabbas vi av följdfrågan om vad som finns på andra sidan väggen. Vad vi än kan föreställa oss så finns då något även där. Till sist måste vi konstatera att vårt förnuft leder till två motsatta slutsatser - att universum måste ha ett slut och inte kan ha något slut. Samma resonemang kan överföras på begreppet tid. Självklart ligger felet inte hos universum eller tiden utan i vår hjärna, som i första hand har till uppgift att på bästa sätt leda oss under jordevandringen från vaggan till graven. Därför är vårt förnuft, som är fastlåst inom begreppen tid och rum, inte det främsta instrumentet när vi skall förstå Guds Ord, Guds Rike och de eviga tingen. Där kommer vår förmåga att tro in i bilden och där får vi räkna med den Helige Ande. Israel Mellanösterns! enda fria land Enligt den årliga rapporten från Freedom House är Israel det enda landet i Mellanöstern som kan klassificeras som ett fritt land. Tre andra länder - Marocko, Libanon och Kuwait - klassas i mellankategorin delvis fritt medan de tretton andra rankas som inte fritt. Rapporten granskar områden som valsystem, pressfrihet, rättssystem, korruption och jämlikhet. Enligt en annan undersökning som publicerades i tisdags av IMPACT-SE (Institutionen för övervakning av fred och kulturell tolerans i utbildningen) är Israel och Tunisien (före den senaste tidens utvecklingar) de mest toleranta länderna i Mellanöstern. Forskningen fastslår vidare att Tunisien visar Israel på kartan, till skillnad mot de flesta andra länderna i regionen och även Egypten. De flesta länder nämner inte ens Israel i sin skolutbildning. Kortnyheter av Henry Nordin Källor: Karmel, Från den ljusa sidan, i textavsnitten angivna källor. Var med och stöd Israels Vänner BLI MÅNADSGIVARE Genom att du är med som månadsgivare skapar du möjligheter för Israels Vänner att mer aktivt kunna arbeta för att hjälpa Israel och det judiska folket genom projekt och kunskapsspridning i Sverige. Enkelt för dig - ovärderbart för oss! Du vet väl om att som AUTOGIROGIVARE kan du också ge direkt till våra projekt! Månadsgivare AUTOGIRO Ett av sätten du kan vara månadsgivare är via autogiro. Fördelen är att du slipper fylla i kontonummer etc. varje månad. 1 2 Två enkla steg Beställ autogiroblankett via israelsvan.com eller Fyll i blanketten med person- och bankuppgifter och skicka till oss. Vi gör resten! ISRAELS VÄN - 13

14 Den Helige Ande vår uttolkare Tron innebär inte att vi överger kritiskt och logiskt tänkande men den befriar oss från att bindas av förnuftets begränsningar inom det korta jordelivets trånga perspektiv. Tron på Bibeln som Guds Ord innebär att vi kan ta till oss och lita på det vi läser utan att alltid begripa allt. Det är här som våra tolkningar kommer in i bilden. Jag tror t.o.m. att Herren har lagt sitt Ord på en sådan nivå att vi behöver den Helige Andes bistånd för att bättre förstå och tolka det vi läser. I den klassiska skildringen Kristens Resa, som räknas in bland de främsta av världslitteraturens verk, är den Helige Ande gestalten Uttolkaren, som är Kristens stora stöd under vandringen från staden Fördärv till Himlen. När Bibeln inte ger klara direktsvar på våra frågeställningar så får vi försöka tolka med den Helige Andes bistånd. Vi får då ofta sammanställa och jämföra skilda bibelsammanhang och dra slutsatser och där kommer givetvis vårt eget förnuft ISRAELS VÄN - 14 att samverka med Ordet och Anden. Detta gäller i högsta grad hur vi skall förstå och tolka frågan om uppryckandet. Antikrists våldsregim Under vreden/vedermödan, som är 3,5 till 7 år lång, blir det en förföljelse utan like. De som inte underordnar sig Antikrists regim och vägrar att ta hans märke på högra handen eller pannan, Upp. 13, överlever knappast. Det verkar då osannolikt att en kristen församling skulle finnas i liv vid vedermödas slut och uppryckandet skulle då gälla endast några få levande. Bibelrum med olika tolkningar Nu finns det visserligen några bibelställen som ger ett visst stöd för tanken på att uppryckandet kan ske vid vedermödas slut. I Upp. 13:7 talas om att Vilddjuret fick makt att strida mot och besegra de heliga, som kan men inte nödvändigtvis behöver vara Församlingen. Det kan kanske också syfta på judarna eller alla dem som efter uppryckandet söker Herren och är beredda att ge sitt liv för sin vägran att ta Antikrist märke. Jag tror att uppryckandet blir den starkaste väckelsesignalen någonsin och det dittills starkaste beviset på Bibelns tillförlitlighet och därför tror jag att det, liksom skildring i Left Behind-serien, då blir en stor skara som väljer att tro på Jesus. Ett annat bibelrum som kan ses som ett stöd för tolkningen om uppryckandet vid vedermödans slut är Matt. 24:31. Där talas om att Herren då skall sända ut sina änglar med uppdraget att hämta de utvalda från de fyra väderstrecken. Det kan gälla den kristna Församlingen men enl. andra tolkningar avser det de judar som fortfarande finns kringspridda över Foto: Nasa

15 hela jorden och/eller kanske de omvända hedningar som fortfarande lever trots sin vägran att ta Antikrist märke. Självklart är det så att Herren skulle ha makt att bevara en stor Församling vid liv under hela vedermödan liksom han då skall bevara det judiska folket. I Upp. 12 beskrivs hur Kvinnan (Israel det judiska folket) räddas undan draken ut till en plats där hon skyddas och försörjs under minst 3,5 års tid. Större sannolikhet för ett tidigare uppryckande På samma sätt som Herren evakuerar det ännu ej omvända Israel till en skyddad plats så tror jag att han evakuerar sin Församling till de himmelska boningarna innan den stora vreden bryter ut, vilket borde vara en trovärdig tolkning av orden frälst oss från den kommande vredesdomen i 1 Tess. 1:10. Guds vrede drabbar jorden p.g.a. människornas synder och ovilja att omvända sig och det skulle då, enl. vårt begränsade logiska tänkande, vara orimligt att de som vänt om till Herren skulle vara med om samma straff. De bibelord som talar om att räddas undan den kommande vreden måste rimligtvis gälla den stora kristna församlingen och vedermödan. Vad och vilka skulle detta bibelord annars syfta på? Därför tror jag på ett uppryckande som sker kanske 3,5 år före Harmageddon och Jesu återkomst till Oljeberget. Till sist vill jag betona att det inte är våra tolkningar, uppfattningar och läror som frälsar oss utan vår tro på Jesus som vår frälsare enl. bl.a. Joh. 3:16. Det är inte våra mer eller mindre tillförlitliga tolkningar av Bibelns framtidsvisioner som öppnar vägen för oss till Himlen utan vår tro på Jesus. Detta frälsningsbudskap är framsprunget och hämtat från vår Bibel och självklart skall vi läsa och studera Bibeln så ofta och så mycket som möjligt under vårt korta jordeliv. Bibeln är och förblir det stora sanningsdokumentet givet av Gud till räddning för en förlorad mänsklighet. Henry Nordin Wikileaksläcka besvärar! PLO Enl. en av många uppmärksammade avslöjanden som gjorts av Wikileaks var PLO vid förhandlingarna 2008 i realiteten beredd att acceptera många av Israels krav. Bl.a. uppges PLO vara införstådd med att inte alla araber som lämnade Israel under självständighetskriget 1948 skulle få möjlighet att återvända och PLO skulle också vara beredd att i hög grad tillmötesgå Israels önskemål för Jerusalemområdet. Avslöjandet har föranlett stora arabiska protestdemonstrationer mot PLO och Hamas har utnyttjat detta till sin fördel. Detta i sin tur har föranlett PLO:s chefsförhandlare Saeb Erekat att lägga skulden på CIA, som beskylls för att medvetet velat skada palestinaarabernas ställning. Vapenbrist bland! terrorister Terrorgrupper i Judéen och Samarien (Västbanken) har problem med att skaffa vapen på den illegala marknaden, enl. det israeliska försvaret, IDF. Priset för ett M16 maskingevär är nu till Shekel. Medan det är positivt för Israel med ökade svårigheter för terrorgrupperna att skaffa vapen är risken att detta innebär att den organiserade kriminaliteten kan tillta då möjligheten att tjäna mer pengar samtidigt växer. Orsaken till bristen på vapen är IDF:s effektivare kontroll och att PLO-myndigheterna är mer restriktiva p.g.a. fruktan att dessa vapen kan komma att användas mot dem. ISRAELS VÄN - 15

16 Ska man besöka Hurvasynagogan i Jerusalem? Absolut! Var först lite skeptisk till en tidsbokad, guidad rundtur i den nya Hurvan, men då vännerna absolut ville, böjde jag mig. Och, tänk om jag missat detta? Denna byggnad med dess historia var så intressant och berörde oss alla. Text: Rose-Marie Harrysson Foto: Rose-Marie Harrysson, Göran Sköld Vi fick sedan uppleva Hurvan ända från underjorden upp till utsidan av kupolen, med en bedårande utsikt över Jerusalem. Vill varmt rekommendera till ett studiebesök där. Kort historik 1700 påbörjades denna synagoga av Rabbi Judah the Hassid, som hade emigrerat tillsammans med några hundra judiska studenter, från Polen. Han köpte lite mark, lånade pengar av muslimerna och började bygga. Tyvärr dog han rätt snart efter byggstarten och studenterna blev lite vilsna, när deras ledare dog. Det blev ekonomiska svårigheter och man kunde inte betala tillbaka de lånade pengarna. Muslimerna ilsknade till efter 20 års väntan på pengar, och brände därför ner hela byggnaden, år Det blev då en Hurva som betyder ruin på hebreiska. Den stod som ruin långt över 100 år, men nya pengar samlades in ISRAELS VÄN - 16

17 från judar runt om i diasporan, och i mitten på 1800-talet, byggdes den upp igen. Så kom 1948, frihetskriget och Hurvan bombades sönder och samman. Kvar blev två pelare, en del av grundfundamentet och en valvbåge. Till historien hör att man fick bara bygga nya synagogor om det fanns en gammal grund eller ruin att bygga på, så därför bevarades denna ruinplats noga av judarna. År 2005 presenterade Israels regering en plan för återuppbyggnad av Hurvan och 2/3-delar av kostnaderna donerades av rika ukrainska judar. Den 15 mars 2010 stod den åter färdig för invigning. Guidar rundtur Den kvinnliga guiden berättade entusiastiskt om den nya Hurvan som alltid byggts upp en gång mer än den blivit förstörd! Vår vandring började i källaren där man grävt fram en bad- och renlighetsinrättning, uthuggen i stora stenblock, kallat Mikvehs, för de judiska prästerna och deras rituella bad. Nyligen har arkeologerna upptäckt en väg därifrån ut till den gamla huvudgatan i Jerusalem, kallad Cardo som är från den bysantinska perioden. Kanske att prästerna gick in där för sina rituella bad före gudstjänst? Vi går högre och högre upp i synagogan, och guiden berättar att ingen visste exakt hur Hurvan hade sett ut. Inga ritningar fanns, men folk kom ihåg hur den såg ut. En mamma, vars son studerade till konstnär, berättade för sonen hur hon mindes den, och sonen ritade och ritade, allt eftersom mamman berättade. Uppe i kupolen är ett fantastiskt vackert svart smidesstaket (man hittade en bit bland ruinerna och kunde återskapa detta staket) runt en smal gång där vi som besökare kunde blicka ner i synagogan. Guiden berättade vidare att denna smala gång används av alla barnen vid sabbaten, då de står runt och sjunger ut över hela synagogan med stolta, lyssnande föräldrar, som publik. Måste vara fantastiskt att lyssna till, då akustiken säkert är enorm i denna höga byggnad. Vackra små målningar pryder väggarna och hela Hurvan ger ett väldigt vackert intryck. Vi går sedan på utsidan runt hela kupolen, njuter av det vi ser och för-evigar de vidsträckta vyerna över Jerusalem, med våra kameror. Väl nere på marknivå igen, tittar vi in genom huvudentrén och ser judiska män sitta lite utspridda i lokalen med sina bönböcker. Bakom det vackra altaret syns delar av ruinerna tydligt de är inte övermålade utan ska vara väl synliga, till minne av det som varit. Vi blev mäkta imponerade över denna synagoga och dess historia. Det blev en minnesvärd upplevelse, en dag i november Källor: Den lokala guiden, samt Wikipedia ISRAELS VÄN - 17

18 ÄR DU FÖRETAGARE? Har du tänkt på att även du som företagare kan vara med och stödja Israels Vänner? Gång på gång kan man läsa i Bibeln om att det är gott att välsigna Herrens verk och Herrens land och folk. Vi tror på att den välsignelse som utlovas till de som genom sin längtan och kärlek är med och uppfyller dessa ord också gäller dig och ditt företag, redan idag. Därför vill vi ge dig möjligheten att vara med och hjälpa oss och samtidigt vara med och bygga för framtiden. Israels Vänner har sedan 1980 drivit ett hotell för att möjliggöra för föreningens medlemmar (och andra), att få stanna i Israel under kortare och längre perioder och uppleva Herrens heliga land. Vi har sett genom åren att de som besökt landet och som får se det med Bibelns ögon också blir ambassadörer när de kommer tillbaka till sina hemorter. Vi vill se detta fortsätta, men nu måste hotellet byggas till för att uppfylla Israeliska krav. I kommande vårspecialnummer vi att göra plats för dig att vara med och bidra till ombyggnaden genom att du är med och annonserar i en specialbilaga just för Orit. Vill du veta mer? Israels Vänner - Kontakta oss på telefon: , e-post: så ger dig mer information. ISRAELS VÄN - 18 ISRAELKONFERENS SUNDSGÅRDEN 7-11 JULI 2011 Planeringen inför sommarkonferensen 2011 har kommit långt men fortfarande återstår en del. Vi kan meddela att det nu är klart att Emanuel Minos och Hans Weichbrodt kommer att medverka och givetvis våra egna Dan Johansson och Göte Ragnarp. Israels Ambassadör är inbjuden och kommer om inte ett annat tidigare planerat evenemang lägger hinder i vägen. Framförallt ser vi alla fram emot dessa dagar på Sundsgården som blivit något av årets höjdpunkt med Israel och det profetiska Ordet i fokus. En ständigt växande skara entusiastiska israelvänner från när och fjärran möts då till en härlig andlig gemenskap och hjärtlig samvaro i en varm och förväntansfylld atmosfär. Du är också välkommen! Kontakta kontoret för platsbokning!

19 Redovisning nov. dec Israels Vän Gåvor Hoppets skola Arbete bland barn Gamla behövande Ukraina Messianska förs Biblar/böcker Paris/Bryssel 300 Magen David Adom 300 Keren Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Keren Kajemet Negev 300 Orit Hörnstenen Summa kronor Ditt ekonomiska stöd är till välsignelse för Israel och blir till välsignelse för Dig själv. Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 26/2 Linköping, Pingstkyrkan 27/2 Linköping, Baptistkyrkan 2-4/3 Borensberg, Salemkyrkan 5-6/3 Kristdala, Betel 11-12/3 Byrsta, Byrsta Friförsamling 13/3 Hidingsta, Norrbyås Baptistkyrka 13/3 Hallsberg, Frälsningsarmén 16-17/4 Timmersdala, Frikyrkan 1/5 Israelmöten i Oslo. NPAI 6-8/5 Tibro, Pingstkyrkan 16-19/6 Gvarv, Norge, NPAI Dans fru Lil har ofta med sitt utbud av Israeliska produkter. Finns även att se på: under rubriken Hudvårdsshop. Se även lokalpressen och andra informationskanaler. KALLELSE ÅRSMÖTE I år drar vi på stort! april har vi en Israelkonferens i Malmö och vi har bjudit in Göran Duveskog att tala under helgen. På lördagen, klockan har vi även föreningens årsmöte i Hyllie Park Kykan dit du som medlem är vamt välkommen. Möteshandlingar kommer att finna tillhanda vid begäran två veckor innan samt under årsmötet. Kaffe serveras från Varmt välkomna! VERKSAMHETSOMRÅDEN Hotell Orit E-post: Hemsida: Telefon: Ansvarig: Siegfried, Ruth Luikert Volontärkoordinator Siegfried Luikert E-post: Israels Vän E-post: Telefon: Redaktör: Henry Nordin Upplaga: 5000 ex. Koordinator Sverige/Regionalt Mikael Amundsen E-post: ISRAELS VÄN - 19

20 Avsändare: Israels Vän, Husie Kyrkoväg 98, Malmö BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Om adressaten begärt eftersändning pga definitiv avflytt skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen. Malmö, Lund Lör 26 februari Hans Weichbrodt - Ty nu skall friden ge utsäde, vinstocken ge sin frukt... Plats: Hyllie Park Kyrkan, Elinelundsvägen 55, Malmö Lör 26 februari Hans Weichbrodt - Har då Guds folk förskjutit sitt folk? Plats: Ad Fontes, Stora Tvärgatan 1C, Lund Lör 19 mars Brith Aspenlind - Antisemitismen inom kyrkan historiskt Plats: Hyllie Park Kykan, Elinelundsvägen 55, Malmö april ISRAELKONFERENS I MALMÖ, med Årsmöte för Israels Vänner Möten och seminarier med Göran Duveskog (se mer information i separat senare annonsering bl.a via israelsvan.com) Linköping KOMMANDE ISRAELMÖTEN (Samlingarna i Linköping arrangeras av Israelgruppen i Linköping) Lör. 26 februari Dan Johansson från Malmö - Jerusalems nya Tempel Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Lör 26 mars Tommy Hagström från Stockholnm - Hebreiska - Guds språk? Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Lör 7 maj Jonas Lönngren från Tenhult - Hedningarna i Galatierbrevet Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30. Skövde februari ISRAELKONFERENS I SKÖVDE med Lennart Pettersson samt Dan Johansson, fam Nordin m.fl. SÅNG MUSIK SERVERING ISRAELISKA PRODUKTER Lennart Pettersson Hans Weichbrodt Brith Aspenlind Göran Duveskog 19 februari 26 februari 19 mars april

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus Nr 6 2011 Årg 84 En Resväska berättar förbunds- Tanken i bibeln Från mörker till ljus Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka

Läs mer

Nr 3 2011 Årg 84. Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude

Nr 3 2011 Årg 84. Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude Nr 3 2011 Årg 84 Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse

Läs mer

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Nr 3 2010 Årg 83 Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen

Läs mer

Nr 5 2009 Årg. 82. Höstens tre veckor långa helgperiod i Israel är en blandning av allvarlig självrannsakan

Nr 5 2009 Årg. 82. Höstens tre veckor långa helgperiod i Israel är en blandning av allvarlig självrannsakan Höstens tre veckor långa helgperiod i Israel är en blandning av allvarlig självrannsakan och glädjefylld fest med torgstånd fyllda av godis och frukt. Foto: Israels Ministry of Tourism Nr 5 2009 Årg. 82

Läs mer

Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2)

Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2) Nr 6 2012 Årg 85 MEDLEMS- OCH ORGANISATIONSTIDNING Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2) Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände På egen hand i det Heliga Landet Tvåstatslösningen

Läs mer

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden.

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Foto: Anders E. Lägersten Nr 4 2008 Årg. 81 Georgien Kaukasus

Läs mer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund

Läs mer

Guds Rike och Fridsfursten

Guds Rike och Fridsfursten En judisk chanukia, omgiven av julstjärnor framför en israelisk bonad, får illustrera att de båda högtiderna chanuka och jul har sitt ursprung i Israel, sammanfaller i tiden och har tända ljus som gemensam

Läs mer

Foto: Ulf Cahn. Nr 1 2006 Årg. 79

Foto: Ulf Cahn. Nr 1 2006 Årg. 79 Foto: Ulf Cahn Omgiven av barn med Israeliska fanor hedras den svenska flaggan vid en festlighet på Alumotskolan i Beer Sheva. Anledningen är att den svenska avdelningen av Keren Hayesod Förenade Israelinsamlingen

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell Nr 1 2003 Årg. 76 Malmös ståtliga synagoga, belyst av den lågt stående januarisolen, är ett vackert inslag i stadsbilden. Den 100-åriga synagogan blir årets besöksmål för Israel-konferensens deltagare.

Läs mer

röst i upprättelsens tider

röst i upprättelsens tider Nr 4 En röst i upprättelsens tider Utgiven av rådet för främjande av svensk messiasrörelse Nr 4 Årgång 1 19 augusti 2012 1 Elul 5772 Ansvarig utgivare Johan Bladh johan.bladh@messiasbladet.se Rättfärdighet

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

Foto: Israel Ministry of Tourism

Foto: Israel Ministry of Tourism Foto: Israel Ministry of Tourism Vid Västra Muren i Jerusalem samlas bedjande judar och pilgrimer från hela världen. Israel behöver i dag förebedjare och i förbönstjänsten kan vi alla delta. Nr 2 2002

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet ~ o z w o :J 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1: Försättsblad sid 1. 2: Innehållsförteckning... sid 2. 3: Inledning... sid 3. 4: Judendorn... sid 4. 4:1 Judendomens lära... sid 5. 4:2 Texter... sid 7. 4:3 Människans

Läs mer

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12 Kristet Liv Allkristen väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 1 2012 Karl-Erik Appelfeldt: Jag är inte alkoholist, utan en ny skapelse, en

Läs mer

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Bed och ni skall få (Matt 7:7)

Bed och ni skall få (Matt 7:7) Nr 3 2010 årgång 24. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning Bed och ni skall få (Matt 7:7) Varför går vi till nattvarden? Vilken gudstjänst behagar Gud? BIBEL OCH BEKÄNNELSE Lutherska Bekännelse kyrkans tidning.

Läs mer

Karisma nytt april 2015

Karisma nytt april 2015 Karisma nytt april 2015 EN BRYGGA MELLAN ISRAEL, ÅLAND och ST PETERSBURG INNEHÅLL Sid 2-8 HERRENS HÖGTIDER - Guds kalender Sid 8 Böneresa Sid 9 JUDELÄGER 2-7.5.2015 Sid 10 Församlingens utmaning i dagens

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007 : Vad är meningen med livet? Sid 2 Evangelisten Roger Larsson: Vatten som ger liv Sid 3 Välsigna Israel genom att resa dit Sid 7 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti N R 7 / 8 S O M M A R E N 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap,

Läs mer