Lärarhandledning Andra rum 15 april 18 september Konsthallen, Dunkers kulturhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarhandledning Andra rum 15 april 18 september Konsthallen, Dunkers kulturhus"

Transkript

1 Lärarhandledning Andra rum 15 april 18 september Konsthallen, Dunkers kulturhus Andra Rum är en utställning med samtidskonst av de tre konstnärerna Åsa Maria Bengtsson, Tamara Malmeström de Laval och Charlotte Petersen. Konsten här handlar främst om rum och luft. Den handlar också om frihet och är samhällskritisk, ofta på ett humoristiskt sätt. Utställningen lämpar sig för både teoretiska som praktiska övningar, och det gäller elever i alla åldrar och nivåer. Vi har barn-, vuxen- och engelsk audioguide att låna gratis och jobba utifrån. Dessutom finns en utställningskatalog med mycket information (gratis). Varmt välkomna hit! Kungsgatan 11, Helsingborg,

2 Rum och gränser Rum kan betyda så mycket, det finns så många olika sorters rum. Vi har rum i våra byggnader, rum i våra hjärtan, rum i naturen. Vi har också stadsrum och luftrum. Talar man om rum är det lätt att komma in på gränser, för det är gränserna som formar rummet. Låt eleverna diskutera vad ett rum kan vara och för de yngsta eleverna kan en givande övning vara att hitta rum i olika miljöer. I utställningen kan man leta efter rum som inte är helt självklara och på vägen hem kan man kika efter rum i staden. Kan en parkeringsplats vara ett rum? Kan en gata vara ett rum? Väl hemma igen kan eleverna fundera på om det finns olika rum på skolgården och om det finns rum i rummen. Låt eleverna prata om rum de känner sig trygga i. Om de har egna rum hemma, vad i rummen är det som eleverna uppskattar mest? Var går gränserna för vad andra får göra i deras rum? Finns det andra rum som inte vem som helst får vara i, vilka rum tillhör vem? Vad händer om fel personer använder dem? Titta på Charlotte Petersens verk med flaggor och diskutera vad som utgör en nation och dess gränser. Jämför gärna med revir. Åsa Maria Bengtsson Territories Charlotte Petersen Stereo båt Titta på Åsa Maria Bengtssons verk Territories som handlar om hur olika nationer ligger sida vid sida och ibland strider mot varandra trots att de har så mycket gemensamt. Verket kan ses som en flygbild över vår jord och en gång i tiden fanns det ett enda landområde som så småningom delades upp i de världsdelar vi har numera. Låt eleverna utforska kartor och gränser! Kanske kan man pussla ihop landområden. Vad skulle det i så fall få för konsekvenser? Ta gärna hjälp av barnaudioguiden där en pojke diskuterar frågan och kommer in på bl a gemensamma språk för hela jorden, liksom en gemensam ledare, snabbare framkomlighet och minskad yta av badstränder. Kanske kommer eleverna på fler konsekvenser, goda som dåliga. Kanske är det olika för olika personer om konsekvenserna är just goda eller dåliga. 2

3 Moderna teknikmål och effektivitet I dagens samhälle sker den tekniska utvecklingen väldigt snabbt. Samtidigt krävs det av allt fler av oss att vi hänger med i den tekniska utvecklingen, just för att vara effektiva. Men frågan är hur effektivt eller tidskrävande det är att ständigt sätta sig in i nya funktioner på telefonen eller datorn? Charlotte Petersen har gjort ett verk som heter Videomaskin som är en videoinstallation i en märkvärdig maskin. För att sätta igång filmen drar man i handtaget och vevar tills bilden kommer fram, därefter kan man veva i lugnt tempo för att hålla filmen igång. Hur ser eleverna på denna teknik, föredrar de mindre maskiner som är svarta och glansiga, går att styra med en enda knapp eller touchskärm och kan få plats i fickan? Hur ser eleverna på effektiviteten idag, vad har de att jämföra med? Känner de sig stressade ibland av allt de ska hinna med på kort tid? För äldre elever som är vana vid att ständigt vara uppkopplade vid nätet kan det vara givande att diskutera hur det skulle vara med en dag utan telefon, internet, tv, radio mm? Skulle det vara jobbigt? Varför känner sig vissa otillräckliga om de glömt sin mobiltelefon hemma? Kanske är det någon elev som redan väljer att vara utan internet och telefon då och då för att inte bli stressade? Vad har eleverna för uppfattningar om moderna teknikmål? Diskutera vad människan vill uppnå med tekniska lösningar. Är det ett bättre liv, ett enkare liv, ett lyckligare liv? Vill man utmana naturens gränser och Åsa Maria Bengtsson Zeppelin 3 Charlotte Petersen Videomaskin lyckas med något som ansetts vara omöjligt? Låt eleverna fundera över om våra tekniska landvinningar alltid är av godo? Vad har varit bra och var har varit skadligt? En fördjupning i tekniska uppfinningar kan användas till att se på historien utifrån den teknik som fanns. Vad har tekniska hjälpmedel inneburit för människor genom tiderna? Kanske kan eleverna fundera ut någon teknisk lösning som ännu inte finns men som skulle underlätta vår vardag. Vad efterfrågar eleverna?

4 Charlotte Petersen Vridmaskin och Treenighetsmaskinen demonstrerad av en vakt Kroppsideal och identitet Det kan vara svårt att diskutera kroppsideal men mycket viktigt. De yngsta eleverna har inte alltid en klar uppfattning av sin egen kropp i jämförelse med andras, men det är alltid givande att diskutera fördomar kring olika kroppstyper. Med äldre elever kan man diskutera vad de har för syn på vad en normal kropp kan vara. Vad har de själva för mål för sin kropp? Har de rimliga ideal och mål eller önskar de något som är näst intill omöjligt att uppnå och leder till långvarig besvikelse? Hur hänger kroppsbyggnaden ihop med identiteten? När man är ung är det nog vanligare att man bygger sin identitet kring sitt utseende men när man blir äldre kan det bli större skillnader mellan identiteten och utseendet. Även kroppens rörlighet är en viktig del av identitetsbygget och även där kan det bli skillnader med åldern. Låt eleverna fundera över kroppens betydelse, åldrande och förgänglighet, och hur långt man kan gå för att kroppen ska motsvara ens ideal. Charlotte Petersen har gjort konstverk av ombyggda fitnessmaskiner hon fått av en vän som tog över en lokal som varit ett fitnesscenter. Hon konstruerade maskinerna så att de inte bara tränade kroppen utan även andligheten. Konstverken går att använda som fitnessmaskiner, men med viss försiktighet och utan skor! Tyvärr kan barn inte använda dem fullt ut då de är byggda efter vuxna personers mått. Del av utställningen Andra rum 4

5 Genus Det finns många ingångar i utställningen om man vill diskutera och problematisera maktförhållanden utifrån kön. Låt eleverna fördjupa sig i hur olika samhällen ser ut och vad det har för koppling till jämställdhet eller könsbunden maktfördelning, eller tvärtom, hur könsbunden maktfördelning påverkar samhället. Låt eleverna diskutera vilka konsekvenser manlig överordning får för samhället och hur manlig överordning och kvinnlig underordning vidmakthålls. Vad tycker eleverna om sin egen situation, lever de jämställt? Om inte, vad kan göras för att öka jämställdheten? Tamara Malmeström de Laval har jobbat mycket med genus och i hennes verk finns ofta starka kvinnor eller ifrågasättandet av vår syn på kvinnligt eller manligt. I verket They steal our bodies finns klädmönster avbildade, som kan tolkas som en mall för flickor att passas in i. De har ofta en roll att växa in i, både kroppsligt och själsligt. Detsamma gäller för pojkar. Låt eleverna diskutera vad de har för åsikter om kvinnligt och manligt, naturligt och kulturellt skapat. Ser de en fara i att betrakta något kulturellt skapat, som könsaspekter, som något naturligt? Vad tycker de yngre barnen om gränser mellan flickigt och pojkigt? Vad betyder färgen rosa för dem? Finns det kläder som eleverna tycker är endast för flickor eller pojkar? Vad passar för både och? Är pojkkläder bättre för lek utomhus? Tamara Malmeström de Laval Overtake Tamara Malmeström de Laval In this world I Tamara Malmeström de Lavals måleri förkommer ofta kvinnor med långt mörkt hår. Ibland är de beväpnade men ibland är de helt avklädda. Hur tolkar eleverna det? Kan det nakna visa på styrka eller visar det istället på sårbarhet? Hur ser eleverna på att hud visas, när kan det vara olämpligt och när kan det vara positivt? Vilka skillnader kan finnas om det är en man eller kvinna som visar hud? Låt eleverna diskutera om konsten i utställningen kan ses som manlig och/eller kvinnlig. Viktigt är att motivera varför man tycker det ena eller det andra. Kanske upptäcker man att något man tyckt varit självklart inte alls är självklart. Prova att vända och vrida på olika resonemang, hur skulle det vara om något vore tvärtom? 5

6 Nyhetsrapportering i olika hastigheter Både Åsa Maria Bengtsson och Tamara Malmeström de Laval lyssnar mycket på radio när de jobbar. De lyssnar främst på nyhetsrapporteringar, vilket påverkar deras tankar och arbete. I Tamara Malmeström de Lavals målningar finns ofta motiv som föreställer krig, revolutioner, naturkatastrofer eller annat som uppmärksammats på radio. På så sätt kan man jämföra radions nyhetsrapportering med konsten i utställningen, båda tar upp nyheter och aktuella händelser. Skillnaden är att hastigheten är så mycket snabbare på radion. Konsten kan istället fördjupa sig i en viss händelse eller visst tema. Låt eleverna välja ut några nyheter att fördjupa sig i, hur är skillnaden att höra om dem på radio eller att se dem avbildade i konstverk? Låt eleverna avbilda nyheter, kanske med utgångspunkt från någon dagstidning eller just från radion. Ni får gärna arbeta praktiskt i konsthallen om ni bara har bokat innan. Titta på Åsa Maria Bengtssons Hommage a Sir Alfred, ett verk med staplade resväskor som handlar om Mehran Karimi Nasseri, också känd som Sir Alfred, som utvisades från Iran 1977 för protester mot Shahen. Efter en lång kamp fick han flyktingstatus av FN: s flyktingkommissariat i 6 Åsa Maria Bengtsson Hommage a Sir Alfred Belgien. Men på väg till Storbritannien blev hans portfölj med alla viktiga papper, inklusive pass, stulen på Charles de Gaulles flygplats i Paris. Frankrike vägrade att låta honom lämna flygplatsen. Därför stannade han kvar och bodde i avgångshall 1 på flygplatsen mellan augusti 1988 och juli Åsa Maria Bengtsson har förklarat att de staplade resväskorna är en symbol för tid och resande, en positiv verkan av mötet mellan olika nationaliteter och språk. Det handlar också om tillhörighet eller rättare sagt att inte höra till som Sir Alfred, att hamna mellan gränser i ett ingenmansland, ett ickerum. Det har gjorts två filmer om Sir Alfred, varav den ena är Terminal, regisserad av Steven Spielberg. Om ni har möjlighet kan en bra övning vara att berätta för eleverna om Sir Alfred, låta dem gestalta händelsen på något sätt (t ex i bild eller i skrift), se Åsa Maria Bengtssons skildring och sedan någon av filmerna. På så sätt får eleverna prova olika framställningssätt och se olika perspektiv. För att få ut så mycket som möjligt av uppgiften är det viktigt att eleverna är medvetna om sina egna reaktioner och åsikter. Därför är det bra om de skriver och/eller diskuterar med varandra.

7 Tolka bilder Låt eleverna titta runt i utställningen för att välja ut ett verk att tolka. Var noga med att förklara att man inte kan tolka fel, alla tolkningar är rätt. Passa på att jobba med känslor! Vilka känslor kan man hitta i verken? Vilken roll spelar färg och form? Det kan vara extra givande att titta på Tamara Malmeström de Lavals målningar eftersom de rymmer så mycket. Titta gärna på Åsa Maria Bengtssons bilder av orientaliska mattor där hon lagt till oväntade detaljer i mönstret. Titta sen på mattan som är uppdelad i pusselbitar, Territories, och tolka formerna i mönstret. Låt fantasin skena iväg. Använd fantasin även när ni tittar på de andra verken. Passa på att arbeta praktiskt när ni är i utställningen. Spinn vidare på bildtolkningarna och gör nya bilder eller berättelser. Jobba praktiskt i utställningen Vi museipedagoger visar er gärna runt i utställningen! Vi skräddarsyr varje besök efter vad ni läser om i skolan eller andra önskemål. Vi ger gärna eleverna frågor att fundera över och uppgifter för att fördjupa sig. Vi gör också gärna praktiska övningar i kombination med visning och har många förslag som kan kopplas till temat luft. Vi kan t ex göra vindsnurror, zeppelinare av plastpåsar och ballonger, ballonglinbana för att visa på lufttryck, jobba med ritningar till flygmaskiner och luftfarkoster, göra ett pussel av en bild (t ex av en matta), inspireras av Tamara Malmeström de Laval och rita många minnen i flera nivåer, jobba med nationella symboler med inslag av det främmande, rita orientaliska mattor med oväntade mönster, avbilda nyheter från dagstidningar och göra bilder av luft. Åsa Maria Bengtsson Making space Jobba praktiskt i skolan Det finns bra övningar att göra i samband med besöket i Andra rum. Tyvärr finns det begränsningar i vad som är tillåtet att göra i utställningen, av säkerhetsskäl. Kanske kan ni arbeta vidare i skolan? Då kan ni t ex göra experimentet med ett ägg som pressas genom en trång hals i en vas med undertryck pga eld, göra luftballonger med papperspåsar och värmeljus, göra ljusmålningar mot fönsterrutor, tillverka ballongbilar som kan köra fort tack vare lufttryck, vika flygplan och prova dem. I skolan kanske ni också har möjlighet att jobba med projektioner, inspirerade av Åsa Maria Bengtssons verk, eller spela in filmer med många klipp. Hör gärna av er för mer information! (se kontaktuppgifter på nästa sida) 7

8 Inför ert besök Boka alltid era besök i förväg oavsett om ni vill arbeta med oss museipedagoger (550:-/h) eller inte. Ni får gärna låna ett passerkort till ett litet rum i källaren så ni kan hänga av ytterkläder där. Ni kan också äta medhavd fika eller lunch om ni bokar lokal hos oss innan ert besök. I utställningarna finns audioguider att låna och katalogen till utställningen är gratis så den får ni gärna ta med er hem. Vill ni arbeta praktiskt på egen hand så kolla först med oss så det inte finns säkerhetsregler som hindrar. Vi har ett utmärkt bibliotek, Faktarummet, där ni hittar mer litteratur och kan sitta och skriva eller låna datorer. Bibliotekarien hjälper er gärna. Välkomna att höra av er om ni har frågor eller vill boka ett besök! Jenny Fridh Viktoria Munck Läs gärna mer om utställningen på vår hemsida, Där finns också information om annat som händer i utställningen och i huset, t ex våra familjelördagar som vi har varje lördag med fri entré och aktiviteter för hela familjen. Vi har också lovverksamhet och annat kul och lärorikt! 8

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Memmo och Mysen bråkar i vinden

Memmo och Mysen bråkar i vinden En arbetshandledning från Alvina förlag Memmo och Mysen bråkar i vinden Text: Kristina Hoas Bild: Emma Virke Form: Paula Gustafsson 2013 10 23 ISBN: 978-91-86391-16-4 I Memmo och Mysen bråkar i vinden

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

Entreprenörskap i förskolan. Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus

Entreprenörskap i förskolan. Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus Entreprenörskap i förskolan Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus 2 Entreprenörskap och genus i förskolan i Västerås Under 2007/2008 pågick projektet EIS, Entreprenörskap

Läs mer

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR MÅLGRUPP 8-12 ÅR AKTIVITETS TIPS ETT LEDARMATERIAL MED TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM I DIN BARN- ELLER UNGDOMSGRUPP VILL ARBETA MED INSAMLING, SOLIDARITET OCH INTERNATIONELLA RELATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Temauppgifter Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Temauppgifter Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Temauppgifter Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens temauppgifter Här önskar vi att dina elever ska få öva på att identifiera sig

Läs mer

Aldo en kille med finess

Aldo en kille med finess En arbetshandledning från Alvina förlag Aldo en kille med finess Text:Christina Johnson Bild: Fred L. Form: Eva Englund 2012 09 10 ISBN: 978 91 86391 11 9 Pianot välter över pianisten Aldo. Han blir platt

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

2012-10-30 Föreläsning av Maria Abelsson Beroende/missbruk och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD)

2012-10-30 Föreläsning av Maria Abelsson Beroende/missbruk och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD) 2012-10-30 Föreläsning av Maria Abelsson Beroende/missbruk och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD) Projekt Kunskap gör skillnad Vårdsamverkan Fyrbodal Det är bra att dagdrömma Hur kan det vara det? Att dagdrömma

Läs mer