Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt."

Transkript

1

2 Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

3 Designprocessen: 1. Utgångspunkter Lite basfakta/bra att veta: - För att räknas som en miljöbil är den endast tillåten att släppa ut 120 g CO 2 /km. - Korta sträckor med bilen är miljöfarligast. - Bilen är den största miljöboven, i Sverige står personbilarna för 70 % av utsläppen. - Vi kan inte ta bort koldioxidutsläppen, men de kan minskas. - I nya bilar omvandlas alla giftiga ämnen till CO 2. Tiden till att göra klart projektet är 12 veckor och det är totalt 10 st elever som kommer att arbeta med projektet. Vår lärare Hans Back och även vår industridesigner Erik Verrier kommer hjälpa till. Erik kommer vi ha till hjälp 2 gånger inklusive invigningsdagen av Design Open, vilket är en förutsättning för att klara projektet. Några andra viktiga förutsättningar för att vi ska kunna genomföra det här projektet är tid, kunskap, tillgång till Internet, kontakter och tid att arbeta med detta på tekniklektionerna. 2. Användarstudier Majoriteten av de vi intervjuade var mellan år. De flesta tog sig fram i trafiken med bil och en minoritet åkte kollektivt. Vanligast var att de åkte till arbetet, affären eller till någon fritidsaktivitet. Sträckan de färdades brukade vara under en mil. De flesta skulle kunna tänka sig att åka kollektivt om det blev enklare, smidigare och mer lättillgängligt eftersom de vill minska utsläppen. På sommaren, om vädret är bra, väljer fler att cykla korta sträckor (under 5 km) istället för att ta bilen. 3. Koncept och Visualisering Eftersom att de flesta skulle kunna tänka sig att åka mer kollektivt om det blev enklare och mer tillgängligt, kom vi på idén att utveckla en ny typ av bytespunkt istället för de bytesstationer som redan finns. För att nå ut till fler målgrupper tänkte vi utveckla ett sorts miljöcenter där det finns kollektivtrafik som passar alla. Majoriteten av de som vi intervjuade använder som sagt oftast bilen. Då fick vi idén att utvinna energi av en situation som redan finns. Vi tänkte oss en liknande idé som dansgolvet*. Vägen tar upp energi när bilar åker på den och får den svikta. Energin omvandlas sedan till elektricitet som vi tänkt använda till specifika elstolpar för att ladda elbilar. *

4 Undersökningen visade även att många cyklade på sommaren, däremot inte på vintern. Vi tänkte därför att man genom ett poängsystem kan uppmuntra folk att cykla mer under hela året. Idén var att till exempel sätta en generator kopplat till batteri och sedan ge bort energin till köpcenter, företag eller liknande. I gengälld får man pengar eller poäng som belöning. Pengarna/poängen motsvarar då energins värde. Många vill vara miljövänligare, men eftersom det inte finns något konkret exempel på hur man är det, tänkte vi på ett koncept som liknar bröstcancer-månaden. Istället för temat bröstcancer, byter vi ut det mot ett miljötema. Under miljömånaden skulle folk informeras, aktiveras och påverkas genom föreläsningar, tävlingar, konkreta exempel, bilder och reklam. 4. Utvärdering och Konceptval Vi har intervjuat folk från transportstyrelsen på vägverket, en miljökonsult och utbildade matte- och fysiklärare som har hjälpt till med beräkningar, fakta o.s.v. Miljöcenter: Syftet med miljöcentret är att göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig och att samla många olika miljöanpassade alternativ på en och samma plats. Du kan på miljöcentret välja att hyra en el-/hybridbil, cykel, åka buss, tåg, skolskjuts, tunnelbana, spårvagn etc. Vårt mål med miljöcentret är att bilägandet ska minska och att man i framtiden inte ska vara lika beroende av bilåkandet som i dagsläget. Affärerna i centret ska påverka och uppmuntra till ett mer miljöanpassat beteende. Meningen är att man ska kunna utföra ärenden vid centret för att inte, när man kommit hem, välja bilen för att handla, träna o.s.v. Då det inte finns några direkta beräkningar att göra, gjordes det istället fördjupande användarstudier med inriktning på miljöcentret. Eftersom många vill lägga pengar på tågstationer, gallerior osv. borde även ett miljövänligt alternativ som det här kunna betalas av den kommun eller stat som det berör. Skulle du uppskatta och använda dig utav ett miljöcentrum? Energigupp: Idén finns redan i dansgolv på nattkubbar ute i Europa, men vi vill applicera idén på ett område där det utnyttjas mer, samt har med transport att göra. En sträcka i vägen är täckt med små gupp som trycks med när bildäck passerar. Under den finns kiselkristaller som har piezoelektriska egenskaper. Dessa utvinner alltså elektrisk energi vid deformering. Energin går till gatlyktor och laddningsstolpar för el-/hybridbilar.

5 1. Vägbula Trycks ner då bilen kör över den 2. Stång Sitter ihop med vägbulan som pressas mot kristallerna 3. Fjäder Pressar tillbaka vägbulan efter att däcket har pressat ner det 4. Piezokristall Deformeras och omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi Cykelgeneratorn: 4 En generator lagrar rörelseenergi genom att den kopplas ihop med en cykel. Energin som lagras i generatorn kan man överföra till olika uttag. Uttagen finns antingen i hemmet (där man själv kan nyttja energin) eller i t ex större köpcentrum där energin som överförs omvandlas till poäng. Dessa poäng lagras i ett poängkort. Poängen kan man sedan växla in mot en ekonomisk belöning som betalas ut av företag eller butiken som tar upp energin. Belöningen är direkt, tydlig och lockande. Det blir mindre personbilsanvändande vid korta sträckor (korta sträckor är oftast den största miljöboven). Idén tilltalar alla åldersgrupper, även dem som inte har bil. Beräkningar: Vi antog att J är värt en krona. Under en mil utvinner man ca J vilket leder till att man måste cykla 20 mil för att tjäna en krona. Miljömånad: Miljömånaden är ett koncept som innebär att man under en månad försöker leva mer miljövänligt. Idén är att konceptet ska bli lika utbrett som bröstcancermånaden. Syftet är att övertyga och ändra tänket/vanor inom miljön och transporter. Locka folk till att få fortsatta (miljövänliga) vanor. De som skulle kunna finansiera detta är i så fall stat och sponsorer. Några förslag som skulle kunna vara med under månaden: - Skolor - miljötema: bättre mat, cykla till skolan tävling - Arbetsplats cykla till jobbet tävling, - Affärer erbjuder provsmak, kampanjer på närproducerat. - Reklam företag kör miljötema på reklamer (inte ta bilen) - Föreläsningar att inte ta bilen, förstör miljö.. - Dokumentärer - Kiosker med reklamblad, bilder osv. - Fadderpins - Miljöpin dela ut till folk som väljer miljövänligare transport.

6 Konceptval: Efter många diskussioner bestämde vi vilka av idéerna som vi skulle gå vidare med. Vi kom fram till att Miljöcentret och Energigupp var de idéer vi skulle jobba vidare med. Miljöcentret verkade lönsamt och enligt våra användarstudier fanns det intresse för det. Energiguppen valdes för att vi såg en chans att utnyttja en situation som redan finns till något bättre. Varje dag åker bilar förbi rondeller, korsningar o.s.v. varför inte utnyttja inbromsningen? Anledningen till att vi förkastade idéerna om miljömånad och cykelgeneratorn har flera orsaker: Miljömånad: Eftersom det bara skulle pågå under en månad kände vi att det var för kort tid att påverka folks miljötänk. En annan anledning till att vi valde bort miljömånad var för att syftet nästan var densamma som miljöcentret. Eftersom att miljöcentret i så fall skulle vara igång hela året kände vi att det var ett mer givande koncept. Mycket av det som fanns med i idén kunde vi ta med i miljöcentret. Cykelgeneratorn: Vi tyckte väldigt mycket om den här idén, men efter att ha gjort uträkningar om förtjänsten hos produkten visade det sig att vinsten var minimal. Vi gjorde studier hurvida folk skulle kunna tänka sig att för en krona cykla tjugo mil. Det visade sig att det intresset inte fanns överhuvudtaget. Därför tror vi inte att cykelgeneratorn skulle kunna påverka folks vilja att transportera sig miljövänligt, vilket var syftet och målet med produkten. 5. Justering och genomförande Energigupp: Risken med räfflor eller gupp i vägen är att om en bil åker över dem kan energiåtgången öka och därmed ökar även utsläppen. I så fall skulle det inte vara någonting som gynnade miljön trots att tanken var god. Därför bestämde vi oss för att energiguppen ska placeras ut på platser där bilarna ändå tvingas bromsa in, då hjälper man istället bilen bromsa samtidigt som energi utvinns och kan driva gatubelysning eller laddstolpar till elbilar. Men för att samtidigt locka till att minska utsläppen ansåg vi att energin man kan utvinna borde gå till endast laddstolpar så att endast elbils bilister gynnas. Miljöcenter: I miljöcentret ska det finnas butiker som är mer miljöanpassade än andra affärer, d.v.s butiker som säljer ekologiska varor i större utsträckning. Vi funderade på att slå ihop några av idéerna från miljömånaden med miljöcentret, t.ex. att man gör mycket reklam för mer miljöanpassade val, man kan ha föreläsningar i vänthallen, provsmakning av närproducerad mat och liknande. Miljöcentret ska vara öppet och tillgängligt för alla, det ska inte finnas några hinder som tvingar människor att be om hjälp för att hitta rätt eller ta sig fram.

7 Val av förslag: Vi valde att gå vidare och tävla med miljöcentret. Detta eftersom det var den idén som har störst chans att ändra människors vilja att välja mer miljöanpassade alternativ. Med energiguppen sågs det som en stor svårighet att påverka människors vilja att välja bort bensinbilen mot ett mer miljöanpassat alternativ, Eftersom energiguppen på sätt och vis hjälper alla typer av bilar att bromsa in. Men det främsta skälet till att idén förkastades var att vi under projektets gång insåg att det krävdes mer teknisk fakta än vi kunde få tag på för att genomföra idén. Eftersom den tid det skulle ta att få tag på fakta inte fanns, utan behövdes för att slipa idéerna istället, förkastade vi idén. Presentation: Till presentationen gjordes ett flertal skisser och hela miljön gjordes även i 3D för att man enkelt skulle få fram och visa hur idén är tänkt. Beskrivningar på varje enskild del, argument och all annan text som behövs till presentationen skrevs. Tester: Fördjupade användarstudier där fokus lades på att ta reda på vad man skulle vilja ha i ett sådant center och om man faktiskt skulle utnyttja ett miljöcenter om ett sådant fanns gjordes. Resultatet var positivt och presenteras i beskrivningen.

8 Eco Center När gav du din partner en blomma sist? Eller har du gett din partner en blomma? Om du tänker uppvakta denne väger du då in hur långt dina rosor har transporterats kanske ända från Holland eller Italien. En lång energikrävande färd så varför inte köpa en blomma odlad i energieffektiv närhet istället. Jättelånga transporter tänker du och sätter dig i bilen för att åka 3 km till stationen. Varje dag! Kallstart med bilen, körning med kall motor som inte hinner värmas upp på den korta färden. Din 185 hk starka bilmotor jobbar på sitt mest bränsleslukande och miljöovänliga sätt kanske 3 liter mer per mil dessutom med ineffektiv förbränning. Varje dag och dessutom två gånger om dagen, hela året, år efter år. Det blir många mil det eller annorlunda uttryckt det blir snabbt många ton växthusgaser. Tänk om det kunde göras annorlunda åka kollektivt kanske med buss? Usch vad jobbigt! I det följande finns en idéskiss till ett annorlunda sätt att transportera sig och inte bara det - ett mer miljömedvetet koncept för såväl transporter som konsumtion.

9 Utförande: Resecentrum och samåkningsparkeringar finns sedan tidigare och under festivaldagen fick man i Vägverkets presentation, se exempel på en nybyggd samåkningsparkering. Därför fanns det tidigt i designprocessen en idé om att förbättra dessa platser till den grad att dessa blir tillgängliga för alla. I vår första användarstudie visade det sig att de vanligaste resorna var till affären, arbetet och fritidsaktiviteter. Detta lade grunden till den första idén vi fick, som var att man genom att samla alla kollektivtransportmedel på en och samma plats, skulle kunna underlätta byten mellan t ex: buss och tåg. Genom att samla all kollektivtrafik på samma plats i staden kan man undvika att folk väljer bilen. Problemet med att samla alla kollektiva transportmedel på en och samma plats var att den idén redan existerade. På grund av detta lades bytespunkt på is och fokus lades istället på de andra idéerna och främst på energiguppen. Det var först vid mötet med vår industridesigner som idén togs upp på allvar igen. Under mötet insåg vi att vi hade två idéer som inte fungerade var för sig, men som tillsammans skapade ett helt nytt koncept. Den ena idén var bytespunkten, som redan fanns, och den andra var miljömånaden, som var svår att se som ett vinstgivande koncept. Idén om att på bytespunkten inte bara samla kollektivtrafik utan även samla affärer som är mer miljöanpassade kom till, detta för att minska resor med personbil ännu mera. Tanken var att utnyttja det som redan finns och att flera människor ska få upp ögonen för närproducerat, samtidigt som man ökar intresset för kollektivtrafiken. För att vår nya miljöcenter-idé inte ska bli som vilket köpcenter som helst kom idén om krav upp. För att man ska få ha ett företag i miljöcentret krävs att man på ett eller annat sätt arbetar för att transporterna av produkter till affären ska vara så korta och miljövänliga som möjligt. T.ex. secondhandaffärer som tar tillvara på gamla kläder istället för att de slängs bort, så de får nya ägare. Arbetet gick vidare och fördjupade användarstudier gjordes. Resultatet av dessa visade att 60 % av de som intervjuades skulle uppskatta ett miljöcenter och alla de skulle handla ekologiskt och närproducerat men hur ofta skulle variera. De 40 % som inte skulle handla i miljöcentret hade som anledning att det skulle vara för dyrt. Enligt gruppen kändes det som en fördom. Ekologisk mat kanske är en aning dyrare, men det man inte tänker på är vilken skillnad en ekologisk banan gör för miljön i jämförelse med en vanlig banan och i priset räknar man inte in bensinkostnaden för att ta sig till affären. Kan man få fram det budskapet kan man öka intresset och kanske även få bort några fördomar om ekologiska och närproducerade varor. Tänkta konkurrenter, främst kollektivtransportsmedel och samåkningsparkeringar, kollades upp. De flesta samåkningsparkeringar består endast av parkeringsplatser, en asfalterad plätt som inte ser särskilt lockande ut. De resecentrum man fick upp vid en direkt sökning var kvadratiska hus, oftast i tegel och omgivna av asfalterade vägar och parkeringar. Det mesta kändes inte som konkurrens utan som möljigheter. Då vi fått upp ögonen för de andras brister såg vi möjligheten att göra någonting bättre som lockar människor att välja kollektivtrafik. Under ett möte diskuterade gruppen noggrant igenom vad som skulle kunna finnas i miljöcentret. Alla var överens om att man i största möjliga mån vill värna om miljön. Men ingenting sker över en natt. Därför tänkte man sig att affärerna som håller till i miljöcentret allt eftersom får större krav på att vara mer miljöanpassade och med tiden få in mer närproducerat och ekologiskt i sina sortiment. Den populäraste platsern att placera ett miljöcenter på skulle vara i stadskärnan.

10 Det fanns även en viss önskan om att det skulle finnas bättre förbindelser med kollektivtrafik mellan centrum och landet. När skissandet på en planlösning började var målet att få den öppen, enkel och ljus. Miljöcentret ska vara tillgängligt för alla, det ska inte finnas hinder som kräver att en rullstolsbunden behöver hjälp med att ta sig fram eller liknande. Ett annat mål var att få barnen delaktiga i miljöcentret och ge dem en egen plats att leka på, där ingen kan säga att de är i vägen. Sittplatser och grönska ska kunna leda till en avslappnad miljö på en annars ganska stressig plats. Beskrivning: Ett miljöcenter, eller Eco Center som vi har valt att döpa det till, är en idé om att utnyttja det vi redan vet och det som redan finns till något nytänkande och modernt. Det är en enkel lösning på samåkningsproblem, svårtillgänglighet av kollektivtrafiken, lathet och framförallt oviljan att använda andra transportmedel än bilen. Det miljöcenter vi har skapat är ett förslag på hur det skulle kunna utformas i en stad, i en annan kan det se annorlunda ut. Samla ihop flera miljövänliga medel och idéer och samla de på ett ställe, då har man fått ett Eco Center. Med det menar vi busshållsplatser, uthyrning av miljöbilar och cyklar, tågstation och spårvagnsstation. Centret kan även beskrivas som en mötesplats och ett shoppingcenter. Förutom buss- och tågperronger innehåller centret en rad olika butiker. Secondhandbutik, affär med endast närproducerad mat, blomsteraffär, miljörådgivning, cykelverkstad, miljövänlig biltvätt och ett café med ekologiska varor är några förslag. Andra nödvändiga saker för att centret ska fungera bra är en lekplats för barn, en Pressbyrå, bankomater, biljettautomater, toaletter, tidtabeller och tillgängliga medel för dem med funktionsnedsättningar så som hiss, rulltrappa och stora utrymmen. Utanför centret finns uthyrningen av el-/hybridbilar och korttidsparkeringen vilka ska kunna ligga väldigt nära själva centret för att man ska kunna förflytta sig snabbt och enkelt. För att allt detta inte ska kännas rörigt för allmänheten är det viktigt med kartor, informationsskyltar och högtalare. Det ska vara lätt att röra sig och hitta i Eco Centret för att kunna ta sig snabbt från en plats till en annan utan krångel. Det ska vara en trivsam miljö med modern inredning och mycket växter och grönska. För att insidan ska få in så mycket ljus som möjligt ska det finnas mycket glasfönster och glasväggar. Även utsidan av Eco Centret ser trevligt ut med en park alldeles utanför alla affärer med många bänkar och mycket grönska om sommaren. Designat för alla Eftersom vi vill att en så stor del som möjligt av invånarna i staden ska använda miljöcentret, är det också anpassat efter så många som möjligt. Överallt där det finns trappor finns det även hissar eller ramper, och centret erbjuder även de besökare som är i behov av rullstol att låna det. Alla dörrar är automatöppnade. På både tåg- och busstationen finns högtalare som talar om vilket tåg/vilken buss som är på väg in och på vilket spår. Eventuella förseningar meddelas också via högtalarna. I golven finns reliefmarkeringar som synskadade kan följa med sin käpp. Barnvagnar går att låna.

11 Plan 1 Plan 2

12 Kollektivtrafik Ett av våra stora mål med vårt projekt är att få personer att åka mer kollektivt. Vi har därför både buss och tågförbindelser vid vårt center. För att så många som möjligt ska åka kollektivt, ska det vara smidigt och enkelt. Genom att samla en hel stads kollektivtrafik på en och samma plats underlättar man byten mellan olika transportmedel och det medför, förhoppningsvis, att fler åker kollektivt. Bilpol En bilpol går ut på att låna en bil för rimlig betalning under en tid. Vår bilpool lånar endast ut elbilar samt hybridbilar. Elbilarna används för korta sträckor då de har en gräns på ca 6,5-8 mil per laddning. Dessa används bäst inom stadsområden. Hybridbilarna används för längre sträckor till exempel landsbygden. Betalning sker på plats med en kortregistrering för att visa vem du är. Legitimation i form av körkort är obligatoriskt för att registrera sig. Bilarna får max lånas i tolv timmar, överstigs detta får personen i fråga en böter beroende på antalet timmars försening. Anledningen till att vi har med en bilpol är att alla inte ska behöva äga en egen bil, vilket minskar utsläppen. Lånecykel Tanken med lånecykelsystemet är att personer som kommit till staden med buss eller tåg ska kunna ta sig kortare sträckor snabbt och smidigt. Detta gör att de inte behöver bära tunga kassar eller tränga sig in på trånga parkeringar. När de är klara lämnar de enkelt tillbaka cykeln och kan ta bussen/tåget hem igen. Miljörådgivning Vi erbjuder gratis miljörådgivning. Vid miljörådgivningen erbjuds hjälp och information hur man kan bete sig miljövänligare i vardagen. Lokalen är placerad bredvid macken för maximal tillgänglighet från busshållsplatsen. Verkstad Tanken är att ha en cykel och bilverkstad i centret för att man lätt ska kunna laga mindre saker, eventuellt få de lagade medan man själv är på jobbet. Där erbjuds även biltvätt.

13 Mataffär Närproducerade varor är garanterat färskare än mat som transporterats över halva jordklotet. Sträckan som maten transporteras medför miljöbelastning i form av utsläpp från trafiken. Genom att visa miljöhänsyn och välja närproducerat kan transportsträckorna förkortas. Tanken med att ha en mataffär i centret är att resor till och från dessa ska minska, matinköp ska istället ske i samband med resan hem från jobbet. Affären ska till en början både innehålla både närproducerat och standard utbud. Allt eftersom ska utbudet av de närproducerade varorna expandera. Klädaffär De människor i välden (ca 50 och 60 miljoner) som arbetar i klädfabriker arbetar ofta under omänskliga villkor. De arbetar hårt med orimliga lönesummor.varje kilo bomullskläder som köps har blivit utsatt för ett helt kilo kemikalier och gifter t.ex. gifter vid odling, blekning, färgning, efterbehandling etc. Bomullsodlingarna upptar knappt 5 procent av världens åkerareal men står för 11 procent av de jordbrukskemikalier som säljs i världen. I många länder där bomull odlas har detta därför en mycket negativ inverkan på miljön. Källa: Bomull konventionell och ekologisk odling, Svenska Naturskyddsföreningen Tanken med klädaffären är att hela utbudet ska vara secondhand. På så sätt tas kläderna till vara och kan återanvändas. Affären ska vara modern liksom kläderna, då personerna som lämnar in får ut en procentandel av priset. Mack (Pressbyrå) Vi har planerat att ha en mack, möjligtvis pressbyrån i vårt center. Den är inlagd i planeringen då våra användarstudier indikerar att den är önskvärd. Den lockar folk samt erbjuder lite produkter inför hemresan efter jobbet. Macken kommer att vara öppen dygnet runt. Lekplats Lekplatsen finns för att underhålla yngre barn medans deras föräldrar utför ärenden i centret. Det finns också tillgång till barnpassning vid behov. Lekplatsen är på ett sätt så att barnen kan leka fritt utan att vara i vägen. Träningslokal Träningslokalen ska bestå av en gymlokal och en gympasal, som till exempel Friskis & Svettis. Tanken med att ha en träningslokal på centret är att personer ska kunna träna i samband med resan till eller från skolan/jobbet. På så sätt minskas onödiga resor och därmed utsläppen.

14 Framtidsvisioner med Eco Center är att: Det ska sprida sig internationellt Centret ska vara självförsörjande med hjälp av förnyelsebara energikällor Man i framtiden inte ska behöva välja bort att resa för att fossila bränslen tar slut utan istället välja vårt koncept, som är ett miljövänligare alternativ. Minska den stress som finns i dagens samhälle genom att ha många och regelbundna förbindelser på centret. Vi vill uppnå förbindelser som inte bara vänder sig till stadsbor utan också de som bor utanför. Pontus Julia Hanna Hanna Pernilla Alina Viktoria Louise Malin Therese

15 Vårt koncept är enkelt och går därför att genomföra redan imorgon. Dock kan det komma att bli mer attraktivt i framtiden, då högre krav kommer ställas på att utsläppen i samhället minskas. Denna idé är inte bara genomförbar på nationell nivå. Tack vare att idén bygger på någonting som redan existerar kan konceptet komma att slå igenom även på internationell nivå. Länder som idag har svårt att nå upp till miljökraven på minskade utsläpp kan dra nytta av detta koncept.

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Realize AB 1 (11) 1 Frågor inom Hållbar utveckling Framtagna frågor för arbetet med hållbar utveckling 1.1 Hur kan jag själv agera för att bidra till hållbar

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta till vuxna Hållbar transportkväll Att göra något tillsammans är ofta ett trevligt sätt att lära sig nya saker. En gemensam aktivitet där lärare, föräldrar och elever träffas är ett bra tillfälle att berätta

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 KÖN 8 7 6 5 4 3 1 Kvinna Man Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 HÖGSTA UTBILDNING 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Gymnasium Högskola eller Universitet Zayera

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp?

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Detta är en bild på ett avgasrörs system hos en icke miljöbil. Av: Carl Greinsmark 9c Gunnesboskolan Handledare: Olle Nyhlén

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer