Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt."

Transkript

1

2 Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

3 Designprocessen: 1. Utgångspunkter Lite basfakta/bra att veta: - För att räknas som en miljöbil är den endast tillåten att släppa ut 120 g CO 2 /km. - Korta sträckor med bilen är miljöfarligast. - Bilen är den största miljöboven, i Sverige står personbilarna för 70 % av utsläppen. - Vi kan inte ta bort koldioxidutsläppen, men de kan minskas. - I nya bilar omvandlas alla giftiga ämnen till CO 2. Tiden till att göra klart projektet är 12 veckor och det är totalt 10 st elever som kommer att arbeta med projektet. Vår lärare Hans Back och även vår industridesigner Erik Verrier kommer hjälpa till. Erik kommer vi ha till hjälp 2 gånger inklusive invigningsdagen av Design Open, vilket är en förutsättning för att klara projektet. Några andra viktiga förutsättningar för att vi ska kunna genomföra det här projektet är tid, kunskap, tillgång till Internet, kontakter och tid att arbeta med detta på tekniklektionerna. 2. Användarstudier Majoriteten av de vi intervjuade var mellan år. De flesta tog sig fram i trafiken med bil och en minoritet åkte kollektivt. Vanligast var att de åkte till arbetet, affären eller till någon fritidsaktivitet. Sträckan de färdades brukade vara under en mil. De flesta skulle kunna tänka sig att åka kollektivt om det blev enklare, smidigare och mer lättillgängligt eftersom de vill minska utsläppen. På sommaren, om vädret är bra, väljer fler att cykla korta sträckor (under 5 km) istället för att ta bilen. 3. Koncept och Visualisering Eftersom att de flesta skulle kunna tänka sig att åka mer kollektivt om det blev enklare och mer tillgängligt, kom vi på idén att utveckla en ny typ av bytespunkt istället för de bytesstationer som redan finns. För att nå ut till fler målgrupper tänkte vi utveckla ett sorts miljöcenter där det finns kollektivtrafik som passar alla. Majoriteten av de som vi intervjuade använder som sagt oftast bilen. Då fick vi idén att utvinna energi av en situation som redan finns. Vi tänkte oss en liknande idé som dansgolvet*. Vägen tar upp energi när bilar åker på den och får den svikta. Energin omvandlas sedan till elektricitet som vi tänkt använda till specifika elstolpar för att ladda elbilar. *

4 Undersökningen visade även att många cyklade på sommaren, däremot inte på vintern. Vi tänkte därför att man genom ett poängsystem kan uppmuntra folk att cykla mer under hela året. Idén var att till exempel sätta en generator kopplat till batteri och sedan ge bort energin till köpcenter, företag eller liknande. I gengälld får man pengar eller poäng som belöning. Pengarna/poängen motsvarar då energins värde. Många vill vara miljövänligare, men eftersom det inte finns något konkret exempel på hur man är det, tänkte vi på ett koncept som liknar bröstcancer-månaden. Istället för temat bröstcancer, byter vi ut det mot ett miljötema. Under miljömånaden skulle folk informeras, aktiveras och påverkas genom föreläsningar, tävlingar, konkreta exempel, bilder och reklam. 4. Utvärdering och Konceptval Vi har intervjuat folk från transportstyrelsen på vägverket, en miljökonsult och utbildade matte- och fysiklärare som har hjälpt till med beräkningar, fakta o.s.v. Miljöcenter: Syftet med miljöcentret är att göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig och att samla många olika miljöanpassade alternativ på en och samma plats. Du kan på miljöcentret välja att hyra en el-/hybridbil, cykel, åka buss, tåg, skolskjuts, tunnelbana, spårvagn etc. Vårt mål med miljöcentret är att bilägandet ska minska och att man i framtiden inte ska vara lika beroende av bilåkandet som i dagsläget. Affärerna i centret ska påverka och uppmuntra till ett mer miljöanpassat beteende. Meningen är att man ska kunna utföra ärenden vid centret för att inte, när man kommit hem, välja bilen för att handla, träna o.s.v. Då det inte finns några direkta beräkningar att göra, gjordes det istället fördjupande användarstudier med inriktning på miljöcentret. Eftersom många vill lägga pengar på tågstationer, gallerior osv. borde även ett miljövänligt alternativ som det här kunna betalas av den kommun eller stat som det berör. Skulle du uppskatta och använda dig utav ett miljöcentrum? Energigupp: Idén finns redan i dansgolv på nattkubbar ute i Europa, men vi vill applicera idén på ett område där det utnyttjas mer, samt har med transport att göra. En sträcka i vägen är täckt med små gupp som trycks med när bildäck passerar. Under den finns kiselkristaller som har piezoelektriska egenskaper. Dessa utvinner alltså elektrisk energi vid deformering. Energin går till gatlyktor och laddningsstolpar för el-/hybridbilar.

5 1. Vägbula Trycks ner då bilen kör över den 2. Stång Sitter ihop med vägbulan som pressas mot kristallerna 3. Fjäder Pressar tillbaka vägbulan efter att däcket har pressat ner det 4. Piezokristall Deformeras och omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi Cykelgeneratorn: 4 En generator lagrar rörelseenergi genom att den kopplas ihop med en cykel. Energin som lagras i generatorn kan man överföra till olika uttag. Uttagen finns antingen i hemmet (där man själv kan nyttja energin) eller i t ex större köpcentrum där energin som överförs omvandlas till poäng. Dessa poäng lagras i ett poängkort. Poängen kan man sedan växla in mot en ekonomisk belöning som betalas ut av företag eller butiken som tar upp energin. Belöningen är direkt, tydlig och lockande. Det blir mindre personbilsanvändande vid korta sträckor (korta sträckor är oftast den största miljöboven). Idén tilltalar alla åldersgrupper, även dem som inte har bil. Beräkningar: Vi antog att J är värt en krona. Under en mil utvinner man ca J vilket leder till att man måste cykla 20 mil för att tjäna en krona. Miljömånad: Miljömånaden är ett koncept som innebär att man under en månad försöker leva mer miljövänligt. Idén är att konceptet ska bli lika utbrett som bröstcancermånaden. Syftet är att övertyga och ändra tänket/vanor inom miljön och transporter. Locka folk till att få fortsatta (miljövänliga) vanor. De som skulle kunna finansiera detta är i så fall stat och sponsorer. Några förslag som skulle kunna vara med under månaden: - Skolor - miljötema: bättre mat, cykla till skolan tävling - Arbetsplats cykla till jobbet tävling, - Affärer erbjuder provsmak, kampanjer på närproducerat. - Reklam företag kör miljötema på reklamer (inte ta bilen) - Föreläsningar att inte ta bilen, förstör miljö.. - Dokumentärer - Kiosker med reklamblad, bilder osv. - Fadderpins - Miljöpin dela ut till folk som väljer miljövänligare transport.

6 Konceptval: Efter många diskussioner bestämde vi vilka av idéerna som vi skulle gå vidare med. Vi kom fram till att Miljöcentret och Energigupp var de idéer vi skulle jobba vidare med. Miljöcentret verkade lönsamt och enligt våra användarstudier fanns det intresse för det. Energiguppen valdes för att vi såg en chans att utnyttja en situation som redan finns till något bättre. Varje dag åker bilar förbi rondeller, korsningar o.s.v. varför inte utnyttja inbromsningen? Anledningen till att vi förkastade idéerna om miljömånad och cykelgeneratorn har flera orsaker: Miljömånad: Eftersom det bara skulle pågå under en månad kände vi att det var för kort tid att påverka folks miljötänk. En annan anledning till att vi valde bort miljömånad var för att syftet nästan var densamma som miljöcentret. Eftersom att miljöcentret i så fall skulle vara igång hela året kände vi att det var ett mer givande koncept. Mycket av det som fanns med i idén kunde vi ta med i miljöcentret. Cykelgeneratorn: Vi tyckte väldigt mycket om den här idén, men efter att ha gjort uträkningar om förtjänsten hos produkten visade det sig att vinsten var minimal. Vi gjorde studier hurvida folk skulle kunna tänka sig att för en krona cykla tjugo mil. Det visade sig att det intresset inte fanns överhuvudtaget. Därför tror vi inte att cykelgeneratorn skulle kunna påverka folks vilja att transportera sig miljövänligt, vilket var syftet och målet med produkten. 5. Justering och genomförande Energigupp: Risken med räfflor eller gupp i vägen är att om en bil åker över dem kan energiåtgången öka och därmed ökar även utsläppen. I så fall skulle det inte vara någonting som gynnade miljön trots att tanken var god. Därför bestämde vi oss för att energiguppen ska placeras ut på platser där bilarna ändå tvingas bromsa in, då hjälper man istället bilen bromsa samtidigt som energi utvinns och kan driva gatubelysning eller laddstolpar till elbilar. Men för att samtidigt locka till att minska utsläppen ansåg vi att energin man kan utvinna borde gå till endast laddstolpar så att endast elbils bilister gynnas. Miljöcenter: I miljöcentret ska det finnas butiker som är mer miljöanpassade än andra affärer, d.v.s butiker som säljer ekologiska varor i större utsträckning. Vi funderade på att slå ihop några av idéerna från miljömånaden med miljöcentret, t.ex. att man gör mycket reklam för mer miljöanpassade val, man kan ha föreläsningar i vänthallen, provsmakning av närproducerad mat och liknande. Miljöcentret ska vara öppet och tillgängligt för alla, det ska inte finnas några hinder som tvingar människor att be om hjälp för att hitta rätt eller ta sig fram.

7 Val av förslag: Vi valde att gå vidare och tävla med miljöcentret. Detta eftersom det var den idén som har störst chans att ändra människors vilja att välja mer miljöanpassade alternativ. Med energiguppen sågs det som en stor svårighet att påverka människors vilja att välja bort bensinbilen mot ett mer miljöanpassat alternativ, Eftersom energiguppen på sätt och vis hjälper alla typer av bilar att bromsa in. Men det främsta skälet till att idén förkastades var att vi under projektets gång insåg att det krävdes mer teknisk fakta än vi kunde få tag på för att genomföra idén. Eftersom den tid det skulle ta att få tag på fakta inte fanns, utan behövdes för att slipa idéerna istället, förkastade vi idén. Presentation: Till presentationen gjordes ett flertal skisser och hela miljön gjordes även i 3D för att man enkelt skulle få fram och visa hur idén är tänkt. Beskrivningar på varje enskild del, argument och all annan text som behövs till presentationen skrevs. Tester: Fördjupade användarstudier där fokus lades på att ta reda på vad man skulle vilja ha i ett sådant center och om man faktiskt skulle utnyttja ett miljöcenter om ett sådant fanns gjordes. Resultatet var positivt och presenteras i beskrivningen.

8 Eco Center När gav du din partner en blomma sist? Eller har du gett din partner en blomma? Om du tänker uppvakta denne väger du då in hur långt dina rosor har transporterats kanske ända från Holland eller Italien. En lång energikrävande färd så varför inte köpa en blomma odlad i energieffektiv närhet istället. Jättelånga transporter tänker du och sätter dig i bilen för att åka 3 km till stationen. Varje dag! Kallstart med bilen, körning med kall motor som inte hinner värmas upp på den korta färden. Din 185 hk starka bilmotor jobbar på sitt mest bränsleslukande och miljöovänliga sätt kanske 3 liter mer per mil dessutom med ineffektiv förbränning. Varje dag och dessutom två gånger om dagen, hela året, år efter år. Det blir många mil det eller annorlunda uttryckt det blir snabbt många ton växthusgaser. Tänk om det kunde göras annorlunda åka kollektivt kanske med buss? Usch vad jobbigt! I det följande finns en idéskiss till ett annorlunda sätt att transportera sig och inte bara det - ett mer miljömedvetet koncept för såväl transporter som konsumtion.

9 Utförande: Resecentrum och samåkningsparkeringar finns sedan tidigare och under festivaldagen fick man i Vägverkets presentation, se exempel på en nybyggd samåkningsparkering. Därför fanns det tidigt i designprocessen en idé om att förbättra dessa platser till den grad att dessa blir tillgängliga för alla. I vår första användarstudie visade det sig att de vanligaste resorna var till affären, arbetet och fritidsaktiviteter. Detta lade grunden till den första idén vi fick, som var att man genom att samla alla kollektivtransportmedel på en och samma plats, skulle kunna underlätta byten mellan t ex: buss och tåg. Genom att samla all kollektivtrafik på samma plats i staden kan man undvika att folk väljer bilen. Problemet med att samla alla kollektiva transportmedel på en och samma plats var att den idén redan existerade. På grund av detta lades bytespunkt på is och fokus lades istället på de andra idéerna och främst på energiguppen. Det var först vid mötet med vår industridesigner som idén togs upp på allvar igen. Under mötet insåg vi att vi hade två idéer som inte fungerade var för sig, men som tillsammans skapade ett helt nytt koncept. Den ena idén var bytespunkten, som redan fanns, och den andra var miljömånaden, som var svår att se som ett vinstgivande koncept. Idén om att på bytespunkten inte bara samla kollektivtrafik utan även samla affärer som är mer miljöanpassade kom till, detta för att minska resor med personbil ännu mera. Tanken var att utnyttja det som redan finns och att flera människor ska få upp ögonen för närproducerat, samtidigt som man ökar intresset för kollektivtrafiken. För att vår nya miljöcenter-idé inte ska bli som vilket köpcenter som helst kom idén om krav upp. För att man ska få ha ett företag i miljöcentret krävs att man på ett eller annat sätt arbetar för att transporterna av produkter till affären ska vara så korta och miljövänliga som möjligt. T.ex. secondhandaffärer som tar tillvara på gamla kläder istället för att de slängs bort, så de får nya ägare. Arbetet gick vidare och fördjupade användarstudier gjordes. Resultatet av dessa visade att 60 % av de som intervjuades skulle uppskatta ett miljöcenter och alla de skulle handla ekologiskt och närproducerat men hur ofta skulle variera. De 40 % som inte skulle handla i miljöcentret hade som anledning att det skulle vara för dyrt. Enligt gruppen kändes det som en fördom. Ekologisk mat kanske är en aning dyrare, men det man inte tänker på är vilken skillnad en ekologisk banan gör för miljön i jämförelse med en vanlig banan och i priset räknar man inte in bensinkostnaden för att ta sig till affären. Kan man få fram det budskapet kan man öka intresset och kanske även få bort några fördomar om ekologiska och närproducerade varor. Tänkta konkurrenter, främst kollektivtransportsmedel och samåkningsparkeringar, kollades upp. De flesta samåkningsparkeringar består endast av parkeringsplatser, en asfalterad plätt som inte ser särskilt lockande ut. De resecentrum man fick upp vid en direkt sökning var kvadratiska hus, oftast i tegel och omgivna av asfalterade vägar och parkeringar. Det mesta kändes inte som konkurrens utan som möljigheter. Då vi fått upp ögonen för de andras brister såg vi möjligheten att göra någonting bättre som lockar människor att välja kollektivtrafik. Under ett möte diskuterade gruppen noggrant igenom vad som skulle kunna finnas i miljöcentret. Alla var överens om att man i största möjliga mån vill värna om miljön. Men ingenting sker över en natt. Därför tänkte man sig att affärerna som håller till i miljöcentret allt eftersom får större krav på att vara mer miljöanpassade och med tiden få in mer närproducerat och ekologiskt i sina sortiment. Den populäraste platsern att placera ett miljöcenter på skulle vara i stadskärnan.

10 Det fanns även en viss önskan om att det skulle finnas bättre förbindelser med kollektivtrafik mellan centrum och landet. När skissandet på en planlösning började var målet att få den öppen, enkel och ljus. Miljöcentret ska vara tillgängligt för alla, det ska inte finnas hinder som kräver att en rullstolsbunden behöver hjälp med att ta sig fram eller liknande. Ett annat mål var att få barnen delaktiga i miljöcentret och ge dem en egen plats att leka på, där ingen kan säga att de är i vägen. Sittplatser och grönska ska kunna leda till en avslappnad miljö på en annars ganska stressig plats. Beskrivning: Ett miljöcenter, eller Eco Center som vi har valt att döpa det till, är en idé om att utnyttja det vi redan vet och det som redan finns till något nytänkande och modernt. Det är en enkel lösning på samåkningsproblem, svårtillgänglighet av kollektivtrafiken, lathet och framförallt oviljan att använda andra transportmedel än bilen. Det miljöcenter vi har skapat är ett förslag på hur det skulle kunna utformas i en stad, i en annan kan det se annorlunda ut. Samla ihop flera miljövänliga medel och idéer och samla de på ett ställe, då har man fått ett Eco Center. Med det menar vi busshållsplatser, uthyrning av miljöbilar och cyklar, tågstation och spårvagnsstation. Centret kan även beskrivas som en mötesplats och ett shoppingcenter. Förutom buss- och tågperronger innehåller centret en rad olika butiker. Secondhandbutik, affär med endast närproducerad mat, blomsteraffär, miljörådgivning, cykelverkstad, miljövänlig biltvätt och ett café med ekologiska varor är några förslag. Andra nödvändiga saker för att centret ska fungera bra är en lekplats för barn, en Pressbyrå, bankomater, biljettautomater, toaletter, tidtabeller och tillgängliga medel för dem med funktionsnedsättningar så som hiss, rulltrappa och stora utrymmen. Utanför centret finns uthyrningen av el-/hybridbilar och korttidsparkeringen vilka ska kunna ligga väldigt nära själva centret för att man ska kunna förflytta sig snabbt och enkelt. För att allt detta inte ska kännas rörigt för allmänheten är det viktigt med kartor, informationsskyltar och högtalare. Det ska vara lätt att röra sig och hitta i Eco Centret för att kunna ta sig snabbt från en plats till en annan utan krångel. Det ska vara en trivsam miljö med modern inredning och mycket växter och grönska. För att insidan ska få in så mycket ljus som möjligt ska det finnas mycket glasfönster och glasväggar. Även utsidan av Eco Centret ser trevligt ut med en park alldeles utanför alla affärer med många bänkar och mycket grönska om sommaren. Designat för alla Eftersom vi vill att en så stor del som möjligt av invånarna i staden ska använda miljöcentret, är det också anpassat efter så många som möjligt. Överallt där det finns trappor finns det även hissar eller ramper, och centret erbjuder även de besökare som är i behov av rullstol att låna det. Alla dörrar är automatöppnade. På både tåg- och busstationen finns högtalare som talar om vilket tåg/vilken buss som är på väg in och på vilket spår. Eventuella förseningar meddelas också via högtalarna. I golven finns reliefmarkeringar som synskadade kan följa med sin käpp. Barnvagnar går att låna.

11 Plan 1 Plan 2

12 Kollektivtrafik Ett av våra stora mål med vårt projekt är att få personer att åka mer kollektivt. Vi har därför både buss och tågförbindelser vid vårt center. För att så många som möjligt ska åka kollektivt, ska det vara smidigt och enkelt. Genom att samla en hel stads kollektivtrafik på en och samma plats underlättar man byten mellan olika transportmedel och det medför, förhoppningsvis, att fler åker kollektivt. Bilpol En bilpol går ut på att låna en bil för rimlig betalning under en tid. Vår bilpool lånar endast ut elbilar samt hybridbilar. Elbilarna används för korta sträckor då de har en gräns på ca 6,5-8 mil per laddning. Dessa används bäst inom stadsområden. Hybridbilarna används för längre sträckor till exempel landsbygden. Betalning sker på plats med en kortregistrering för att visa vem du är. Legitimation i form av körkort är obligatoriskt för att registrera sig. Bilarna får max lånas i tolv timmar, överstigs detta får personen i fråga en böter beroende på antalet timmars försening. Anledningen till att vi har med en bilpol är att alla inte ska behöva äga en egen bil, vilket minskar utsläppen. Lånecykel Tanken med lånecykelsystemet är att personer som kommit till staden med buss eller tåg ska kunna ta sig kortare sträckor snabbt och smidigt. Detta gör att de inte behöver bära tunga kassar eller tränga sig in på trånga parkeringar. När de är klara lämnar de enkelt tillbaka cykeln och kan ta bussen/tåget hem igen. Miljörådgivning Vi erbjuder gratis miljörådgivning. Vid miljörådgivningen erbjuds hjälp och information hur man kan bete sig miljövänligare i vardagen. Lokalen är placerad bredvid macken för maximal tillgänglighet från busshållsplatsen. Verkstad Tanken är att ha en cykel och bilverkstad i centret för att man lätt ska kunna laga mindre saker, eventuellt få de lagade medan man själv är på jobbet. Där erbjuds även biltvätt.

13 Mataffär Närproducerade varor är garanterat färskare än mat som transporterats över halva jordklotet. Sträckan som maten transporteras medför miljöbelastning i form av utsläpp från trafiken. Genom att visa miljöhänsyn och välja närproducerat kan transportsträckorna förkortas. Tanken med att ha en mataffär i centret är att resor till och från dessa ska minska, matinköp ska istället ske i samband med resan hem från jobbet. Affären ska till en början både innehålla både närproducerat och standard utbud. Allt eftersom ska utbudet av de närproducerade varorna expandera. Klädaffär De människor i välden (ca 50 och 60 miljoner) som arbetar i klädfabriker arbetar ofta under omänskliga villkor. De arbetar hårt med orimliga lönesummor.varje kilo bomullskläder som köps har blivit utsatt för ett helt kilo kemikalier och gifter t.ex. gifter vid odling, blekning, färgning, efterbehandling etc. Bomullsodlingarna upptar knappt 5 procent av världens åkerareal men står för 11 procent av de jordbrukskemikalier som säljs i världen. I många länder där bomull odlas har detta därför en mycket negativ inverkan på miljön. Källa: Bomull konventionell och ekologisk odling, Svenska Naturskyddsföreningen Tanken med klädaffären är att hela utbudet ska vara secondhand. På så sätt tas kläderna till vara och kan återanvändas. Affären ska vara modern liksom kläderna, då personerna som lämnar in får ut en procentandel av priset. Mack (Pressbyrå) Vi har planerat att ha en mack, möjligtvis pressbyrån i vårt center. Den är inlagd i planeringen då våra användarstudier indikerar att den är önskvärd. Den lockar folk samt erbjuder lite produkter inför hemresan efter jobbet. Macken kommer att vara öppen dygnet runt. Lekplats Lekplatsen finns för att underhålla yngre barn medans deras föräldrar utför ärenden i centret. Det finns också tillgång till barnpassning vid behov. Lekplatsen är på ett sätt så att barnen kan leka fritt utan att vara i vägen. Träningslokal Träningslokalen ska bestå av en gymlokal och en gympasal, som till exempel Friskis & Svettis. Tanken med att ha en träningslokal på centret är att personer ska kunna träna i samband med resan till eller från skolan/jobbet. På så sätt minskas onödiga resor och därmed utsläppen.

14 Framtidsvisioner med Eco Center är att: Det ska sprida sig internationellt Centret ska vara självförsörjande med hjälp av förnyelsebara energikällor Man i framtiden inte ska behöva välja bort att resa för att fossila bränslen tar slut utan istället välja vårt koncept, som är ett miljövänligare alternativ. Minska den stress som finns i dagens samhälle genom att ha många och regelbundna förbindelser på centret. Vi vill uppnå förbindelser som inte bara vänder sig till stadsbor utan också de som bor utanför. Pontus Julia Hanna Hanna Pernilla Alina Viktoria Louise Malin Therese

15 Vårt koncept är enkelt och går därför att genomföra redan imorgon. Dock kan det komma att bli mer attraktivt i framtiden, då högre krav kommer ställas på att utsläppen i samhället minskas. Denna idé är inte bara genomförbar på nationell nivå. Tack vare att idén bygger på någonting som redan existerar kan konceptet komma att slå igenom även på internationell nivå. Länder som idag har svårt att nå upp till miljökraven på minskade utsläpp kan dra nytta av detta koncept.

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4 Green by Bike Bilåkandet är idag ett växande miljöproblem. I ett försök att påverka detta har vi skapat en tjänst som vi hoppas och tror ska få folk att välja cykeln istället för bilen. Vårt bidrag Green

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18 BikeAround Huvudsyftet med vår idé är att göra cykeln mer attraktiv och mer lättillgänglig. Målsättningen är att minska utsläpp, buller och platsbehov i stadsmiljö. Fördelarna med vår produkt är att erbjuda

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd.

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd. 1 BraVal 1. Utgångspunkter Efter en diskussion i klassen tillsammans med vår coach Hans Tollin framkom det att alla såg problem i att så många personer dagligen väljer bilen framför att åka kollektivt.

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia Examensarbete i kulturgeografi Våren: 2015 Handledare: Kerstin Westin 2015-06-07 Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Den här handledningen är ett hjälpmedel för dig som ska arbeta

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Tilloppskraftverket Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Daniel Sjödin, Nv3a och Oscar Bergström, SpHIL3 Projektarbete 100p Nolaskolan 2011/2012 Johan Lundin,

Läs mer