Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt."

Transkript

1

2 Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

3 Designprocessen: 1. Utgångspunkter Lite basfakta/bra att veta: - För att räknas som en miljöbil är den endast tillåten att släppa ut 120 g CO 2 /km. - Korta sträckor med bilen är miljöfarligast. - Bilen är den största miljöboven, i Sverige står personbilarna för 70 % av utsläppen. - Vi kan inte ta bort koldioxidutsläppen, men de kan minskas. - I nya bilar omvandlas alla giftiga ämnen till CO 2. Tiden till att göra klart projektet är 12 veckor och det är totalt 10 st elever som kommer att arbeta med projektet. Vår lärare Hans Back och även vår industridesigner Erik Verrier kommer hjälpa till. Erik kommer vi ha till hjälp 2 gånger inklusive invigningsdagen av Design Open, vilket är en förutsättning för att klara projektet. Några andra viktiga förutsättningar för att vi ska kunna genomföra det här projektet är tid, kunskap, tillgång till Internet, kontakter och tid att arbeta med detta på tekniklektionerna. 2. Användarstudier Majoriteten av de vi intervjuade var mellan år. De flesta tog sig fram i trafiken med bil och en minoritet åkte kollektivt. Vanligast var att de åkte till arbetet, affären eller till någon fritidsaktivitet. Sträckan de färdades brukade vara under en mil. De flesta skulle kunna tänka sig att åka kollektivt om det blev enklare, smidigare och mer lättillgängligt eftersom de vill minska utsläppen. På sommaren, om vädret är bra, väljer fler att cykla korta sträckor (under 5 km) istället för att ta bilen. 3. Koncept och Visualisering Eftersom att de flesta skulle kunna tänka sig att åka mer kollektivt om det blev enklare och mer tillgängligt, kom vi på idén att utveckla en ny typ av bytespunkt istället för de bytesstationer som redan finns. För att nå ut till fler målgrupper tänkte vi utveckla ett sorts miljöcenter där det finns kollektivtrafik som passar alla. Majoriteten av de som vi intervjuade använder som sagt oftast bilen. Då fick vi idén att utvinna energi av en situation som redan finns. Vi tänkte oss en liknande idé som dansgolvet*. Vägen tar upp energi när bilar åker på den och får den svikta. Energin omvandlas sedan till elektricitet som vi tänkt använda till specifika elstolpar för att ladda elbilar. *

4 Undersökningen visade även att många cyklade på sommaren, däremot inte på vintern. Vi tänkte därför att man genom ett poängsystem kan uppmuntra folk att cykla mer under hela året. Idén var att till exempel sätta en generator kopplat till batteri och sedan ge bort energin till köpcenter, företag eller liknande. I gengälld får man pengar eller poäng som belöning. Pengarna/poängen motsvarar då energins värde. Många vill vara miljövänligare, men eftersom det inte finns något konkret exempel på hur man är det, tänkte vi på ett koncept som liknar bröstcancer-månaden. Istället för temat bröstcancer, byter vi ut det mot ett miljötema. Under miljömånaden skulle folk informeras, aktiveras och påverkas genom föreläsningar, tävlingar, konkreta exempel, bilder och reklam. 4. Utvärdering och Konceptval Vi har intervjuat folk från transportstyrelsen på vägverket, en miljökonsult och utbildade matte- och fysiklärare som har hjälpt till med beräkningar, fakta o.s.v. Miljöcenter: Syftet med miljöcentret är att göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig och att samla många olika miljöanpassade alternativ på en och samma plats. Du kan på miljöcentret välja att hyra en el-/hybridbil, cykel, åka buss, tåg, skolskjuts, tunnelbana, spårvagn etc. Vårt mål med miljöcentret är att bilägandet ska minska och att man i framtiden inte ska vara lika beroende av bilåkandet som i dagsläget. Affärerna i centret ska påverka och uppmuntra till ett mer miljöanpassat beteende. Meningen är att man ska kunna utföra ärenden vid centret för att inte, när man kommit hem, välja bilen för att handla, träna o.s.v. Då det inte finns några direkta beräkningar att göra, gjordes det istället fördjupande användarstudier med inriktning på miljöcentret. Eftersom många vill lägga pengar på tågstationer, gallerior osv. borde även ett miljövänligt alternativ som det här kunna betalas av den kommun eller stat som det berör. Skulle du uppskatta och använda dig utav ett miljöcentrum? Energigupp: Idén finns redan i dansgolv på nattkubbar ute i Europa, men vi vill applicera idén på ett område där det utnyttjas mer, samt har med transport att göra. En sträcka i vägen är täckt med små gupp som trycks med när bildäck passerar. Under den finns kiselkristaller som har piezoelektriska egenskaper. Dessa utvinner alltså elektrisk energi vid deformering. Energin går till gatlyktor och laddningsstolpar för el-/hybridbilar.

5 1. Vägbula Trycks ner då bilen kör över den 2. Stång Sitter ihop med vägbulan som pressas mot kristallerna 3. Fjäder Pressar tillbaka vägbulan efter att däcket har pressat ner det 4. Piezokristall Deformeras och omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi Cykelgeneratorn: 4 En generator lagrar rörelseenergi genom att den kopplas ihop med en cykel. Energin som lagras i generatorn kan man överföra till olika uttag. Uttagen finns antingen i hemmet (där man själv kan nyttja energin) eller i t ex större köpcentrum där energin som överförs omvandlas till poäng. Dessa poäng lagras i ett poängkort. Poängen kan man sedan växla in mot en ekonomisk belöning som betalas ut av företag eller butiken som tar upp energin. Belöningen är direkt, tydlig och lockande. Det blir mindre personbilsanvändande vid korta sträckor (korta sträckor är oftast den största miljöboven). Idén tilltalar alla åldersgrupper, även dem som inte har bil. Beräkningar: Vi antog att J är värt en krona. Under en mil utvinner man ca J vilket leder till att man måste cykla 20 mil för att tjäna en krona. Miljömånad: Miljömånaden är ett koncept som innebär att man under en månad försöker leva mer miljövänligt. Idén är att konceptet ska bli lika utbrett som bröstcancermånaden. Syftet är att övertyga och ändra tänket/vanor inom miljön och transporter. Locka folk till att få fortsatta (miljövänliga) vanor. De som skulle kunna finansiera detta är i så fall stat och sponsorer. Några förslag som skulle kunna vara med under månaden: - Skolor - miljötema: bättre mat, cykla till skolan tävling - Arbetsplats cykla till jobbet tävling, - Affärer erbjuder provsmak, kampanjer på närproducerat. - Reklam företag kör miljötema på reklamer (inte ta bilen) - Föreläsningar att inte ta bilen, förstör miljö.. - Dokumentärer - Kiosker med reklamblad, bilder osv. - Fadderpins - Miljöpin dela ut till folk som väljer miljövänligare transport.

6 Konceptval: Efter många diskussioner bestämde vi vilka av idéerna som vi skulle gå vidare med. Vi kom fram till att Miljöcentret och Energigupp var de idéer vi skulle jobba vidare med. Miljöcentret verkade lönsamt och enligt våra användarstudier fanns det intresse för det. Energiguppen valdes för att vi såg en chans att utnyttja en situation som redan finns till något bättre. Varje dag åker bilar förbi rondeller, korsningar o.s.v. varför inte utnyttja inbromsningen? Anledningen till att vi förkastade idéerna om miljömånad och cykelgeneratorn har flera orsaker: Miljömånad: Eftersom det bara skulle pågå under en månad kände vi att det var för kort tid att påverka folks miljötänk. En annan anledning till att vi valde bort miljömånad var för att syftet nästan var densamma som miljöcentret. Eftersom att miljöcentret i så fall skulle vara igång hela året kände vi att det var ett mer givande koncept. Mycket av det som fanns med i idén kunde vi ta med i miljöcentret. Cykelgeneratorn: Vi tyckte väldigt mycket om den här idén, men efter att ha gjort uträkningar om förtjänsten hos produkten visade det sig att vinsten var minimal. Vi gjorde studier hurvida folk skulle kunna tänka sig att för en krona cykla tjugo mil. Det visade sig att det intresset inte fanns överhuvudtaget. Därför tror vi inte att cykelgeneratorn skulle kunna påverka folks vilja att transportera sig miljövänligt, vilket var syftet och målet med produkten. 5. Justering och genomförande Energigupp: Risken med räfflor eller gupp i vägen är att om en bil åker över dem kan energiåtgången öka och därmed ökar även utsläppen. I så fall skulle det inte vara någonting som gynnade miljön trots att tanken var god. Därför bestämde vi oss för att energiguppen ska placeras ut på platser där bilarna ändå tvingas bromsa in, då hjälper man istället bilen bromsa samtidigt som energi utvinns och kan driva gatubelysning eller laddstolpar till elbilar. Men för att samtidigt locka till att minska utsläppen ansåg vi att energin man kan utvinna borde gå till endast laddstolpar så att endast elbils bilister gynnas. Miljöcenter: I miljöcentret ska det finnas butiker som är mer miljöanpassade än andra affärer, d.v.s butiker som säljer ekologiska varor i större utsträckning. Vi funderade på att slå ihop några av idéerna från miljömånaden med miljöcentret, t.ex. att man gör mycket reklam för mer miljöanpassade val, man kan ha föreläsningar i vänthallen, provsmakning av närproducerad mat och liknande. Miljöcentret ska vara öppet och tillgängligt för alla, det ska inte finnas några hinder som tvingar människor att be om hjälp för att hitta rätt eller ta sig fram.

7 Val av förslag: Vi valde att gå vidare och tävla med miljöcentret. Detta eftersom det var den idén som har störst chans att ändra människors vilja att välja mer miljöanpassade alternativ. Med energiguppen sågs det som en stor svårighet att påverka människors vilja att välja bort bensinbilen mot ett mer miljöanpassat alternativ, Eftersom energiguppen på sätt och vis hjälper alla typer av bilar att bromsa in. Men det främsta skälet till att idén förkastades var att vi under projektets gång insåg att det krävdes mer teknisk fakta än vi kunde få tag på för att genomföra idén. Eftersom den tid det skulle ta att få tag på fakta inte fanns, utan behövdes för att slipa idéerna istället, förkastade vi idén. Presentation: Till presentationen gjordes ett flertal skisser och hela miljön gjordes även i 3D för att man enkelt skulle få fram och visa hur idén är tänkt. Beskrivningar på varje enskild del, argument och all annan text som behövs till presentationen skrevs. Tester: Fördjupade användarstudier där fokus lades på att ta reda på vad man skulle vilja ha i ett sådant center och om man faktiskt skulle utnyttja ett miljöcenter om ett sådant fanns gjordes. Resultatet var positivt och presenteras i beskrivningen.

8 Eco Center När gav du din partner en blomma sist? Eller har du gett din partner en blomma? Om du tänker uppvakta denne väger du då in hur långt dina rosor har transporterats kanske ända från Holland eller Italien. En lång energikrävande färd så varför inte köpa en blomma odlad i energieffektiv närhet istället. Jättelånga transporter tänker du och sätter dig i bilen för att åka 3 km till stationen. Varje dag! Kallstart med bilen, körning med kall motor som inte hinner värmas upp på den korta färden. Din 185 hk starka bilmotor jobbar på sitt mest bränsleslukande och miljöovänliga sätt kanske 3 liter mer per mil dessutom med ineffektiv förbränning. Varje dag och dessutom två gånger om dagen, hela året, år efter år. Det blir många mil det eller annorlunda uttryckt det blir snabbt många ton växthusgaser. Tänk om det kunde göras annorlunda åka kollektivt kanske med buss? Usch vad jobbigt! I det följande finns en idéskiss till ett annorlunda sätt att transportera sig och inte bara det - ett mer miljömedvetet koncept för såväl transporter som konsumtion.

9 Utförande: Resecentrum och samåkningsparkeringar finns sedan tidigare och under festivaldagen fick man i Vägverkets presentation, se exempel på en nybyggd samåkningsparkering. Därför fanns det tidigt i designprocessen en idé om att förbättra dessa platser till den grad att dessa blir tillgängliga för alla. I vår första användarstudie visade det sig att de vanligaste resorna var till affären, arbetet och fritidsaktiviteter. Detta lade grunden till den första idén vi fick, som var att man genom att samla alla kollektivtransportmedel på en och samma plats, skulle kunna underlätta byten mellan t ex: buss och tåg. Genom att samla all kollektivtrafik på samma plats i staden kan man undvika att folk väljer bilen. Problemet med att samla alla kollektiva transportmedel på en och samma plats var att den idén redan existerade. På grund av detta lades bytespunkt på is och fokus lades istället på de andra idéerna och främst på energiguppen. Det var först vid mötet med vår industridesigner som idén togs upp på allvar igen. Under mötet insåg vi att vi hade två idéer som inte fungerade var för sig, men som tillsammans skapade ett helt nytt koncept. Den ena idén var bytespunkten, som redan fanns, och den andra var miljömånaden, som var svår att se som ett vinstgivande koncept. Idén om att på bytespunkten inte bara samla kollektivtrafik utan även samla affärer som är mer miljöanpassade kom till, detta för att minska resor med personbil ännu mera. Tanken var att utnyttja det som redan finns och att flera människor ska få upp ögonen för närproducerat, samtidigt som man ökar intresset för kollektivtrafiken. För att vår nya miljöcenter-idé inte ska bli som vilket köpcenter som helst kom idén om krav upp. För att man ska få ha ett företag i miljöcentret krävs att man på ett eller annat sätt arbetar för att transporterna av produkter till affären ska vara så korta och miljövänliga som möjligt. T.ex. secondhandaffärer som tar tillvara på gamla kläder istället för att de slängs bort, så de får nya ägare. Arbetet gick vidare och fördjupade användarstudier gjordes. Resultatet av dessa visade att 60 % av de som intervjuades skulle uppskatta ett miljöcenter och alla de skulle handla ekologiskt och närproducerat men hur ofta skulle variera. De 40 % som inte skulle handla i miljöcentret hade som anledning att det skulle vara för dyrt. Enligt gruppen kändes det som en fördom. Ekologisk mat kanske är en aning dyrare, men det man inte tänker på är vilken skillnad en ekologisk banan gör för miljön i jämförelse med en vanlig banan och i priset räknar man inte in bensinkostnaden för att ta sig till affären. Kan man få fram det budskapet kan man öka intresset och kanske även få bort några fördomar om ekologiska och närproducerade varor. Tänkta konkurrenter, främst kollektivtransportsmedel och samåkningsparkeringar, kollades upp. De flesta samåkningsparkeringar består endast av parkeringsplatser, en asfalterad plätt som inte ser särskilt lockande ut. De resecentrum man fick upp vid en direkt sökning var kvadratiska hus, oftast i tegel och omgivna av asfalterade vägar och parkeringar. Det mesta kändes inte som konkurrens utan som möljigheter. Då vi fått upp ögonen för de andras brister såg vi möjligheten att göra någonting bättre som lockar människor att välja kollektivtrafik. Under ett möte diskuterade gruppen noggrant igenom vad som skulle kunna finnas i miljöcentret. Alla var överens om att man i största möjliga mån vill värna om miljön. Men ingenting sker över en natt. Därför tänkte man sig att affärerna som håller till i miljöcentret allt eftersom får större krav på att vara mer miljöanpassade och med tiden få in mer närproducerat och ekologiskt i sina sortiment. Den populäraste platsern att placera ett miljöcenter på skulle vara i stadskärnan.

10 Det fanns även en viss önskan om att det skulle finnas bättre förbindelser med kollektivtrafik mellan centrum och landet. När skissandet på en planlösning började var målet att få den öppen, enkel och ljus. Miljöcentret ska vara tillgängligt för alla, det ska inte finnas hinder som kräver att en rullstolsbunden behöver hjälp med att ta sig fram eller liknande. Ett annat mål var att få barnen delaktiga i miljöcentret och ge dem en egen plats att leka på, där ingen kan säga att de är i vägen. Sittplatser och grönska ska kunna leda till en avslappnad miljö på en annars ganska stressig plats. Beskrivning: Ett miljöcenter, eller Eco Center som vi har valt att döpa det till, är en idé om att utnyttja det vi redan vet och det som redan finns till något nytänkande och modernt. Det är en enkel lösning på samåkningsproblem, svårtillgänglighet av kollektivtrafiken, lathet och framförallt oviljan att använda andra transportmedel än bilen. Det miljöcenter vi har skapat är ett förslag på hur det skulle kunna utformas i en stad, i en annan kan det se annorlunda ut. Samla ihop flera miljövänliga medel och idéer och samla de på ett ställe, då har man fått ett Eco Center. Med det menar vi busshållsplatser, uthyrning av miljöbilar och cyklar, tågstation och spårvagnsstation. Centret kan även beskrivas som en mötesplats och ett shoppingcenter. Förutom buss- och tågperronger innehåller centret en rad olika butiker. Secondhandbutik, affär med endast närproducerad mat, blomsteraffär, miljörådgivning, cykelverkstad, miljövänlig biltvätt och ett café med ekologiska varor är några förslag. Andra nödvändiga saker för att centret ska fungera bra är en lekplats för barn, en Pressbyrå, bankomater, biljettautomater, toaletter, tidtabeller och tillgängliga medel för dem med funktionsnedsättningar så som hiss, rulltrappa och stora utrymmen. Utanför centret finns uthyrningen av el-/hybridbilar och korttidsparkeringen vilka ska kunna ligga väldigt nära själva centret för att man ska kunna förflytta sig snabbt och enkelt. För att allt detta inte ska kännas rörigt för allmänheten är det viktigt med kartor, informationsskyltar och högtalare. Det ska vara lätt att röra sig och hitta i Eco Centret för att kunna ta sig snabbt från en plats till en annan utan krångel. Det ska vara en trivsam miljö med modern inredning och mycket växter och grönska. För att insidan ska få in så mycket ljus som möjligt ska det finnas mycket glasfönster och glasväggar. Även utsidan av Eco Centret ser trevligt ut med en park alldeles utanför alla affärer med många bänkar och mycket grönska om sommaren. Designat för alla Eftersom vi vill att en så stor del som möjligt av invånarna i staden ska använda miljöcentret, är det också anpassat efter så många som möjligt. Överallt där det finns trappor finns det även hissar eller ramper, och centret erbjuder även de besökare som är i behov av rullstol att låna det. Alla dörrar är automatöppnade. På både tåg- och busstationen finns högtalare som talar om vilket tåg/vilken buss som är på väg in och på vilket spår. Eventuella förseningar meddelas också via högtalarna. I golven finns reliefmarkeringar som synskadade kan följa med sin käpp. Barnvagnar går att låna.

11 Plan 1 Plan 2

12 Kollektivtrafik Ett av våra stora mål med vårt projekt är att få personer att åka mer kollektivt. Vi har därför både buss och tågförbindelser vid vårt center. För att så många som möjligt ska åka kollektivt, ska det vara smidigt och enkelt. Genom att samla en hel stads kollektivtrafik på en och samma plats underlättar man byten mellan olika transportmedel och det medför, förhoppningsvis, att fler åker kollektivt. Bilpol En bilpol går ut på att låna en bil för rimlig betalning under en tid. Vår bilpool lånar endast ut elbilar samt hybridbilar. Elbilarna används för korta sträckor då de har en gräns på ca 6,5-8 mil per laddning. Dessa används bäst inom stadsområden. Hybridbilarna används för längre sträckor till exempel landsbygden. Betalning sker på plats med en kortregistrering för att visa vem du är. Legitimation i form av körkort är obligatoriskt för att registrera sig. Bilarna får max lånas i tolv timmar, överstigs detta får personen i fråga en böter beroende på antalet timmars försening. Anledningen till att vi har med en bilpol är att alla inte ska behöva äga en egen bil, vilket minskar utsläppen. Lånecykel Tanken med lånecykelsystemet är att personer som kommit till staden med buss eller tåg ska kunna ta sig kortare sträckor snabbt och smidigt. Detta gör att de inte behöver bära tunga kassar eller tränga sig in på trånga parkeringar. När de är klara lämnar de enkelt tillbaka cykeln och kan ta bussen/tåget hem igen. Miljörådgivning Vi erbjuder gratis miljörådgivning. Vid miljörådgivningen erbjuds hjälp och information hur man kan bete sig miljövänligare i vardagen. Lokalen är placerad bredvid macken för maximal tillgänglighet från busshållsplatsen. Verkstad Tanken är att ha en cykel och bilverkstad i centret för att man lätt ska kunna laga mindre saker, eventuellt få de lagade medan man själv är på jobbet. Där erbjuds även biltvätt.

13 Mataffär Närproducerade varor är garanterat färskare än mat som transporterats över halva jordklotet. Sträckan som maten transporteras medför miljöbelastning i form av utsläpp från trafiken. Genom att visa miljöhänsyn och välja närproducerat kan transportsträckorna förkortas. Tanken med att ha en mataffär i centret är att resor till och från dessa ska minska, matinköp ska istället ske i samband med resan hem från jobbet. Affären ska till en början både innehålla både närproducerat och standard utbud. Allt eftersom ska utbudet av de närproducerade varorna expandera. Klädaffär De människor i välden (ca 50 och 60 miljoner) som arbetar i klädfabriker arbetar ofta under omänskliga villkor. De arbetar hårt med orimliga lönesummor.varje kilo bomullskläder som köps har blivit utsatt för ett helt kilo kemikalier och gifter t.ex. gifter vid odling, blekning, färgning, efterbehandling etc. Bomullsodlingarna upptar knappt 5 procent av världens åkerareal men står för 11 procent av de jordbrukskemikalier som säljs i världen. I många länder där bomull odlas har detta därför en mycket negativ inverkan på miljön. Källa: Bomull konventionell och ekologisk odling, Svenska Naturskyddsföreningen Tanken med klädaffären är att hela utbudet ska vara secondhand. På så sätt tas kläderna till vara och kan återanvändas. Affären ska vara modern liksom kläderna, då personerna som lämnar in får ut en procentandel av priset. Mack (Pressbyrå) Vi har planerat att ha en mack, möjligtvis pressbyrån i vårt center. Den är inlagd i planeringen då våra användarstudier indikerar att den är önskvärd. Den lockar folk samt erbjuder lite produkter inför hemresan efter jobbet. Macken kommer att vara öppen dygnet runt. Lekplats Lekplatsen finns för att underhålla yngre barn medans deras föräldrar utför ärenden i centret. Det finns också tillgång till barnpassning vid behov. Lekplatsen är på ett sätt så att barnen kan leka fritt utan att vara i vägen. Träningslokal Träningslokalen ska bestå av en gymlokal och en gympasal, som till exempel Friskis & Svettis. Tanken med att ha en träningslokal på centret är att personer ska kunna träna i samband med resan till eller från skolan/jobbet. På så sätt minskas onödiga resor och därmed utsläppen.

14 Framtidsvisioner med Eco Center är att: Det ska sprida sig internationellt Centret ska vara självförsörjande med hjälp av förnyelsebara energikällor Man i framtiden inte ska behöva välja bort att resa för att fossila bränslen tar slut utan istället välja vårt koncept, som är ett miljövänligare alternativ. Minska den stress som finns i dagens samhälle genom att ha många och regelbundna förbindelser på centret. Vi vill uppnå förbindelser som inte bara vänder sig till stadsbor utan också de som bor utanför. Pontus Julia Hanna Hanna Pernilla Alina Viktoria Louise Malin Therese

15 Vårt koncept är enkelt och går därför att genomföra redan imorgon. Dock kan det komma att bli mer attraktivt i framtiden, då högre krav kommer ställas på att utsläppen i samhället minskas. Denna idé är inte bara genomförbar på nationell nivå. Tack vare att idén bygger på någonting som redan existerar kan konceptet komma att slå igenom även på internationell nivå. Länder som idag har svårt att nå upp till miljökraven på minskade utsläpp kan dra nytta av detta koncept.

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

AWARE! DESIGN OPEN 2016

AWARE! DESIGN OPEN 2016 DESIGN OPEN 2016 Användarstudier De första veckorna på projektarbetet arbetade vi med en undersökning för att se hur ofta människor cyklar och vad som skulle få dem att cykla mer. Vi gav ut undersökningen

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

CYKELKORT UPPSALA STAD

CYKELKORT UPPSALA STAD CYKELKORT UPPSALA STAD Hej Vi är en klass med 21 elever som pluggar designprogrammet på GUC (Grafisk Utbildnings Center) i Uppsala. Inom programmet läser vi arkitektur, bild och form, grafisk kommunikation

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner.

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner. Pinni ETT PEDAGOGISKT ARBETSMATERIAL FÖR ATT VÄRNA OM VÅR MILJÖ. Syftet är att påverka viljan till att aktivt vara med och minska på koldioxidutsläpp. Materialet vänder sig till barn mellan 6-10 år. Miljömaterialet

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH DESIGNPROCESSEN Drygt 20 studenter i kursen Industridesign med färg och form II deltog i att skapa detta tävlingsbidrag för Design

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden.

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden. Inledning För en hållbar utveckling behövs alternativa energikällor som aldrig tar slut. Vi behöver vettiga transportalternativ som inte släpper ut giftiga gaser och fortfarande kan vara effektivt och

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky Presentation Skala: 1:500 Inledning Vi har inte fokuserat så mycket på att framtiden ska vara superhäftig med flygande bilar och svävande hus. Istället lagt tid på att staden ska vara funktionell, miljövänlig

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Lysis. Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen.

Lysis. Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen. Lysis Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen. Den är utvecklad i form av ett gosedjur som är självlysande. Med sina solcellsögon, sin inbyggda

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Realize AB 1 (11) 1 Frågor inom Hållbar utveckling Framtagna frågor för arbetet med hållbar utveckling 1.1 Hur kan jag själv agera för att bidra till hållbar

Läs mer

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET KLIMATPROGRAM 2016 2020 Små dagliga val HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET Esbo stad vill vara en ansvarsfull föregångare i att stävja klimatförändringen. Staden har tagit fram ett klimatprogram, som ger staden

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige.

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige. Bromangymnasiet Teknikprogrammet, design och produktutveckling åk.2 Johanna Ring Sixten Brännström Jon Bryngelsson Sofia Strandell Handeldare: Katarina Wilhelmsson Inledning Design Opens uppgift var att

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det Den här texten har tagits fram av den svenska funktionshinderrörelsen genom samarbetsorganisationerna Lika Unika och Handikappförbunden. Vi

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Oktahamn Vårat koncept Energi

Oktahamn Vårat koncept Energi Oktahamn Vårat koncept Vårt koncept bygger på att minska energiåtgången på alla tänkbara sätt. Endast förbruka vad vi kan producera, både gällande elektricitet och livsmedel. Vi vill alltså få en stark

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Punka. Design Open Problembeskrivning

Punka. Design Open Problembeskrivning Design Open 2016 Frida Brännlund, Lisa Liljeström, Dag Schéele, Sandra Westerberg Punka En tjänst som integrerar, engagerar ungdomar och lagar punkteringar. Problembeskrivning När cyklar får punktering

Läs mer

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta till vuxna Hållbar transportkväll Att göra något tillsammans är ofta ett trevligt sätt att lära sig nya saker. En gemensam aktivitet där lärare, föräldrar och elever träffas är ett bra tillfälle att berätta

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten?

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Då har vi den perfekta produkten för dig som ogärna vill belasta rygg och knän.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250

Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250 Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250 Vi har valt att kalla vår stad för Pelo Veluso. Pelo betyder hjärta på Sesotho och vi ser navet som hjärtat i vår stad. Veluso är en egen tolkning av ordet

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer