Minnesanteckningar från Forum för Samråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Forum för Samråd Killebäckskolan sal B 105, kl Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula Nyman, åk 8- Camilla Fors, åk 9- Bonnie Clementsson BSN Lund Öster representerades av Inga-Kerstin Eriksson och Tord Persson Lärarrepresentanter: åk 5-6- Karin Rydheimer, åk 7- Gunilla Hansson, åk 8- Hanna Kassem, Åk 9- Stina Haikola 1 Justering av dagens anteckningar: Bonnie Clementsson 2 Dagordningen godkändes 3 Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar 4 Svar på frågor som tagits upp av föräldrarepresentanterna: Klasstorlekar nästa läsår i åk 6 och 7 Planeringen inför lå är i full gång. Den19/11 hålls ett informationsmöte för föräldrar i kommande år 4-6 på Killebäckskolan. Vad gäller åk7 nästa år kommer ingen förändring att ske, däremot läsåret därefter. Utemiljö för de yngre eleverna En arbetsgrupp under ledning av Anders Thorsell är tillsatt. Arbetsgruppen har mötts två gånger. Preliminär plan kommer att redovisas på mötet den 19/11. Information finns även på respektive skolas hemsida. Tyska åk 6 I en undervisningsklass går 33 elever. Av 2 lektionspass täcks den ena av resurs, således 2 lärare under denna lektion. Då finns också möjlighet att dela gruppen. Elever med läs-och-skrivsvårigheter åk 6 Eleverna har fått vänta på hjälpmedel i form av ipad/dator. Det har inte bara varit en prioriteringsfråga för specialpedagoger att diagnosticera elever, utan även för IKT-pedagogen, som ska lägga in rätt program på datorerna. Dessa är nu på väg ut till eleverna som bör kunna få sina hjälpmedel senast fredag v41. Åk 9, Facebook som information Alla tre niorna använder facebook som information om skolarbete. Detta är ett komplement till it s learning, som alla eleverna ska använda sig av i första hand. I andra hand facebook, som är upp till var och en att utnyttja.

2 Fördelning av skolans resurser åk 5 får datorer på vagn, åk 6-8 kommer att få personliga ipads om några veckor, åk 9 har fått personliga datorer sedan några veckor tillbaka. Detta kostar ca 1,3 Mkr, försäkring och utbildning inkluderat. Därefter en årlig kostnad på kr. En lärartjänst kostar ca 0,5 Mkr/år, läromedel ca 600 kkr i en totalbudget på ca 26Mkr. Ipads försäkras av skolan, är man vårdslös kommer skolan att yrka på ersättning. Kontrakt ska skrivas. Ingen kan tvingas till att låna en ipad. Förvaring av ipads under skoldagen, när de inte används? I elevens skåp som måste förses med kraftigt lås. Den ökade användningen av datorer och ipads i undervisning och skolarbete kan innebära att skolans it-resurs måste utökas. Skolan har bildat en arbetsgrupp med en till två lärare från varje arbetslag som planerar för hur och när ipads ska användas. Studiedagen den 7/11 hålls workshops i bl.a. filmskapande och blogganvändning. Lägerskolan åk7 Lärare från arbetslag 7 berättar om planering och genomförande. Alla inblandade, lärare, elever och föräldrar mycket positiva. Skola 24 Svårighet för en del föräldrar att lägga in ledighet del av dag. It- personalen arbetar med detta. Lathund kommer läggas ut på hemsidan. Ny modell för utvecklingssamtal har börjat införas på skolan fr.o.m. detta läsår. Positiva signaler från föräldrahåll så även från lärarnas/mentorernas sida. Bra att försöka lägga samtalen tidigt på terminen. Rökning är förbjudet inom skolans område. Det gäller även användandet av elcigaretter som är ett nytt problem och som elever i åk 7 har börjat med. Genom inhalerandet av vattenångorna från elcigaretten får man i sig nikotin. Skolsköterskan kommer ut i klasserna och informerar om problemet. Antal föräldrarepresentanter på Forum för Samråd Lämpligt med 5 repr., en för vardera årskursen.

3 5 Målområden för läsåret a) Digitala verktyg b) Bedömning för lärande c) Elevhälsa d) Utvecklingssamtal Tid har avsatts för dessa målområden både vid lärarnas utvecklingsdagar och kontinuerligt på konferenstid. a) För IKT handlar det om att lärarna ska känna sig säkra i användning men även lägga upp plan för hur lektioner kan läggas upp så att man verkligen använder hjälpmedlet. Viktigt att det även finns plan för källkritik. b) Bedömning för lärande är Lunds Kommuns satsning 5 år framöver. Skolans uppgift är att basera sin verksamhet på vetenskaplig grund, vilket arbetet med bedömning för lärande är en del av. Samtalsledarna inom arbetslagen har utbildats och leder pedagogiska samtal utifrån fem nyckelstrategier: att tydliggöra målen för eleverna, att skapa aktiviteter som visar vad eleverna verkligen kan, att återkoppla till eleverna var de befinner sig för att komma vidare, att aktivera eleverna som resurser för varandra- t.ex. genom kamratbedömning, att få eleverna att ta ansvar för sitt lärande gm ex.vis självskattning. c) Elevhälsoteamet, EHT, består av specialpedagoger, skolsköterska, studieyrkesvägledare, psykolog samt rektorer. Nytt fr.o.m. detta läsår är ett preventivt arbete som går ut på att EHT träffar varje arbetslag 2ggr/termin enligt schema. Detta för att i ett tidigt skede kunna fånga upp den oro som kan finnas i arbetslaget kring elevers hela skolsituation samt få direkt helhetsbild av elever i behov av särskilt stöd. Träffarna EHT-arbetslag har också syftet att preventivt handleda personal utifrån olika kompetenser för att snabbare kunna lösa problem på plats. Förutom det preventiva arbetet kring eleverna sker ett åtgärdande arbete, där undervisande lärare, elevs mentor och arbetslaget är det första ledet när det råder osäkerhet kring en elev. Det kan gälla svårigheter att nå lägsta kunskapskrav eller problem av annat slag. Arbetslaget gör en orosanmälan som lämnas till rektor. Utifrån orosanmälan kan rektor gå vidare till EHT för vidare utredning. Efter detta får mentor uppdrag av rektor att upprätta ett åtgärdsprogram. d) Utvecklingssamtal, se ovan punkt 4.

4 6 Ledighet och frånvaro Nya skollagen mer restriktiv med beviljande av ledighet. Skolplikt gäller. Inga generella skäl för ledighet, bedömning görs från fall till fall. Vid nationella prov krävs synnerliga skäl, vilket innebär att ledigheten inte kan planeras i förväg. Mentor har i uppgift att undersöka hur en eventuell ledighet påverkar eleven både kunskapsmässigt och socialt, samt hur angelägen ledigheten är för eleven. 7 Kvalitetsarbetet lå Sammanställning pågår och rapport kommer inom kort presenteras på skolans hemsida. Tre huvudområden: elevernas kunskaper, normer och värden (LUNK) samt elevinflytande. 8 Övriga frågor Skolinspektion under 2014 på Lunds skolor. Svaren på webbaserade enkäter på tre nivåer kommer ligga till grund för inspektionen: En enkät för föräldrar, en för elever i åk 5 och 9, en för pedagoger. Dessa enkäter genomförs under de närmaste veckorna. 9 Mötet avslutades. Minnesanteckningarna fördes av Stina Haikola Justerade av Bonnie Clementsson

5

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolan Lerums kommun Rev.131115 Torpskolan - mitt i en föränderlig värld Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolans systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Målsättning Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013

Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013 Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013 Tryde Friskola ska vara en modern skola i en traditionell miljö. Arbetsmiljö för både personal och elever ska präglas av ett lustfyllt lärande i en trygg miljö.

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Andel elever som når målen i åk 1-7, hela kommunen, tre terminer. ht-10 vt-11 ht-11

Andel elever som når målen i åk 1-7, hela kommunen, tre terminer. ht-10 vt-11 ht-11 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1-2012 Sammanställning alla enheter A. Nationella mål Måluppfyllelse årskurs 1-7 görs i kvartal 3 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% Andel elever som når målen i åk 1-7,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer