PM för lärare i idéhistoria

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM för lärare i idéhistoria"

Transkript

1 PM för lärare i idéhistoria Välkommen som lärare i idéhistoria vid Stockholms universitet. I detta häfte hittar du information som kan vara användbar i arbetet som lärare. Mycket av det som står här finns också på vår hemsida, där finns också mycket annan viktig information, för studenter såväl som för lärare. Mycket information, blanketter och annat, hittar du också på Humanistnätet på Mondo, och du är självklart också välkommen att ställa frågor till studierektor som är ansvarig för grundutbildningen och till dina kolleger. När det gäller frågor rörande administrationen kan du använda e-postadressen ditt mail skickas då vidare till någon som kan hjälpa dig med ditt ärende. När det gäller information till studenterna finns utöver hemsidan också den lilla broschyren Idéhistoria som studenterna får i samband med registreringen. (Extra exemplar finns att hämta på expeditionen.) Lokaler Ämnet idéhistoria tillhör Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria som är belägen i Humanistvillan. Där finns också Institutionen för musik- och teatervetenskap. I villan finns arbetsrum och gemensamma lokaler för de anställda liksom undervisningslokaler. Gemensamma lokaler Köket i Humanistvillan får användas av de anställda studenter hänvisas till fikaautomater vid undervisningslokalerna i källarplanet. Alla anställda har ansvar för ordningen i köket. Det finns en lista där man kan anteckna vilken vecka under terminen som man har särskilt ansvar för att det är diskat och undanställt i köket. Har du frågor om hur diskmaskinen och kaffeautomaten ska skötas kan du kontakta Polly Hsu på expeditionen för idéhistoria. Biblioteket I det gemensamma biblioteket finns böcker och tidskrifter för de anställda att låna. Den idéhistoriska litteraturen står en trappa upp, på kortsidan till höger om ingången. Låna gärna böcker men glöm inte att fylla i en lapp i en liten sticka som skjuts in i bokhyllan. Och glöm inte att lämna tillbaka boken! Biblioteket används ibland för undervisning och möten och självklart bör man undvika att leta böcker då. Biblioteket ska vara låst då ingen är där. Studenter får inte låna böcker från institutionsbiblioteket. De hänvisas till universitetsbiblioteket i Södra husen. Där finns också en avdelning med kurslitteratur med korta lånetider. 1

2 Kurslitteraturen för den vanliga grundkursen finns samlad hos studievägledaren. Böckerna är inte till hemlån utan finns där för kortare påseenden. Kopieringsrummet I kopieringsrummet finns postfack för alla anställda. I rummet finns också en kopieringsmaskin (fungerar även som skrivare och scanner) och annat som kan behövas i undervisningen, såsom visst kontorsmaterial, närvarolistor, formulär för att rapportera in resultat på skrivningar med mera. Om något material eller formulär håller på att ta slut bör detta meddelas Polly. För att använda kopieringsapparaten behövs en kod, kontakta Ann Badlund, administrativ chef på institutionen, för detta eller maila Tänk på att kopiera så lite som möjligt; våra kostnader för kopiering är höga. De som ansvarar för kurslitteraturen bör så långt möjligt anstränga sig att finna litteratur som är tillgänglig så att vi slipper kopiera, då kopieringstillstånd som är nödvändigt ur rättslig synpunkt och som noga övervakas ofta är mycket kostsamma och vi i allmänhet inte kan få full täckning för kostnaden genom priset. (Se vidare under rubriken Kurslitteratur.) I kopieringsrummet finns lådor för utgående post, både inom och utom universitetet. Expeditionen På studentexpeditionen för idéhistoria arbetar Polly Hsu. Hon har speciella öppettider för studenterna (se hemsidan) som lärare kan du kontakta Polly även andra tider, men självklart måste man respektera att hon också har andra arbetsuppgifter att sköta. Är du osäker om det är Polly eller någon annan man bör vända sig till kan du alltid kontakta Undervisningslokaler Det mesta av undervisningen sker i lokaler i Humanistvillan. De flesta undervisningslokalerna finns i källarplanen men vi använder också auditoriet, biblioteket och konferensrummet för undervisning. Eftersom all undervisning inte ryms i villan äger en del undervisning också rum i Geovetarhuset. Det gäller oftast undervisning på kvällstid eftersom auditoriet då är bokat av musikvetarna. Undervisningslokalerna i geovetarhuset är låsta och kräver en nyckel som kan hämtas hos Ann Badlund, rum 212. Det är mycket viktigt att komma ihåg att lämna tillbaka nyckeln direkt efter undervisningen annars riskerar andra lärare och studenter att inte komma in i lokalen. Uppstår akuta problem med lokalerna i Geovetarhuset kan du kontakta Erik Hansson, som har hand om lokalbokningen i huset, anknytning All lokalbokning sköts av och måste ske med god framförhållning. Schemat bokas som regel terminen innan undervisningen äger rum, så eventuella önskemål om tider måste inkomma i mycket god tid till studierektor. Om undervisning blir inställd eller flyttad måste lokaler så snabbt som möjligt av- och ombokas via Karin Berglund. Får du inte tag på henne kan du kontakta Hemsidan 2

3 Viktig information till såväl studenter som lärare finns på hemsidan, Ansvarig för sidan är Det är av yttersta vikt att hemsidan kontinuerligt uppdateras och innehåller färska uppgifter. Var och en måste därför regelbundet kontrollera hemsidan, särskilt de uppgifter som berör den egna undervisningen. Dessutom bör momentansvariga inför varje enskilt moments början kontrollera riktigheten av schema och litteratur. Alla ändringar meddelas den hemsidesansvarige som för in rättelser. Det är också bra att informera studievägledaren. Det finns också en dataansvarig vid institutionen som är här vissa tider och som har hand om den tekniska sidan av datorerna. Har du dataproblem ska du alltid först kontakta eller maila Mondo och Forum I ämnet idéhistoria används två olika lärplattformer, Forum och Mondo. Forum är helt öppet och kan läsas av alla. Mondo är bara tillgängligt för studenter som är registrerade på en viss kurs. Detta sker automatiskt och det finns också möjligheter att lägga till studenter som inte är registrerade genom s.k. gäst-inloggning. På Mondo kan även studenterna själva lägga ut texter och plattformen kan användas för kommunikation mellan lärare och studenter. Kom dock ihåg att man inte får lägga ut texter på Mondo utan tillstånd här gäller inte ens 15 sidor som för papperskopior. På Forum och Mondo ska all viktig information om kurserna, även delkurserna, finnas. Se vidare nedan om kursplaner och kursbeskrivningar. Det är viktigt att rensa regelbundet såväl på Mondo som på Forum! Vill du ha hjälp med Mondo kan du kontakta E-post Alla anställda har en e-postadress med Den adressen ingår också i den allmänna adressen som kan användas för kollektiva utskick till alla idéhistoriker vid institutionen. Vill man även nå litteraturvetarna med mail använder man Vill du ha en annan e-postadress knuten till allihopadressen eller har andra frågor om detta kontaktas Du kan också nå alla studenter som är registrerade vid en viss kurs via mail. Då går du in på Ladok på webb via medarbetarwebben och väljer kurs där det finns uppgift om mailadress till alla studenter på en viss kurs. Kom ihåg att all kommunikation via mail mellan lärare och studenter är offentlig handling och ska kunna uppvisas om så krävs. Tänk alltså på att spara mailkorrespondens, särskilt om det gäller mer kontroversiella ärenden. Enligt förvaltningslagen är du skyldig att besvara mail från studenterna inom rimlig tid det finns inget sagt om vad detta innebär mer konkret, men inom en vecka är ett bra riktmärke. Du ska också meddela om du är borta på semester, särskilt viktigt är detta om denna infaller under terminstid. Det är lätt att koppla in ett autosvar via mailen som meddelar detta och det är bra om man har en hänvisning till annan person som kan vara behjälplig under frånvaron. 3

4 (Detta gäller förstås längre perioder.) Vill du ha hjälp med att koppla in autosvar kan du maila Undervisning Det är mycket som är nytt när man börjar arbeta som universitetslärare och det är viktigt att man inte drar sig för att fråga om allt möjligt! Studierektor finns alltid tillgänglig för alla slags frågor, liksom även andra kollegor. Varje ny lärare får dessutom en mentor som för viss ersättning har till uppgift att bistå den nya läraren på olika sätt det kan handla om att tillhandahålla material, information, ge konkreta tips eller bara om att prata om hur det går med undervisningen. Det är också viktigt att bejaka och våga pröva egna idéer i undervisningen erfarna lärare har i allmänhet mycket stor nytta och glädje av nya uppslag vad gäller undervisningen! Det finns pedagogiska kurser för nya lärare vid universitetet som ges av universitetspedagogiskt centrum, se hemsidan för universitetets medarbetare. De är tänkta för såväl doktorander som för disputerade lärare. Ett allmänt råd är att det tar tid att komma in i undervisningen och de allra flesta behöver ett antal terminer för att växa in i rollen. Det är vanligt att man får en hel del kritik de första gångerna man ger en kurs har man möjlighet att lära av dessa erfarenheter finns goda chanser att utvecklas som lärare. Ett tips är att auskultera på andra lärares lektioner, det ger mycket för alla parter. Vill du ha hjälp med detta kontaktas studierektor! Registrering Alla studenter måste registrera sig för att kunna tillgodoräkna sig poäng. Det sker alltid hos sekreteraren på expeditionen under särskilda registreringsperioder. Sista dag för registrering är en vecka efter kursens början. Studenter som av någon anledning vill registrera sig vid annan tid tar lämpligen kontakt med sekreteraren eller studierektor. Registrering på avancerad nivå kräver godkännande från antagningsenheten. Det gäller varje student för varje enskild kurs. Detta måste därför alltid ske via studierektor. Kom ihåg att påminna studenterna på masterprogrammet om att de måste anmäla sig till varje enskild kurs inom ramen för programmet. Alla som studerar vid Stockholms universitet har ett universitetskonto och kan logga in på Mitt universitet. Här görs skrivningsanmälningar och i vissa fall registrering. Det är också via Mitt universitet som studenterna nås av mail från institutionen det är därför mycket viktigt att de har en aktiv e-adress. Den student som vill avbryta sina studier måste omedelbart meddela detta, så kallat tidigt avbrott, till sekreteraren. Då finns en möjlighet att söka kursen igen; i annat fall kan man ha förverkat sin plats i framtiden. Inför varje delkurs får den undervisande läraren en lista med alla registrerade studenter. Det är viktigt att låta denna lista cirkulera bland studenterna för att upptäcka om det finns studenter som inte är registrerade på kursen. Man bör påminna studenter som gått kursen tidigare om att de måste omregistrera sig annars missar de eventuell information som skickas via mail till registrerade studenter. 4

5 Funktionshinder Studenter med funktionshinder alltifrån påtagliga till sådana som inte är synliga har rätt till speciella stödåtgärder. Observera dock att studenter är att betrakta som funktionshindrade enbart om de har någon form av intyg. Det är inte den enskilde lärarens uppgift att avgöra detta. Ärenden av detta slag sköts på Stockholms universitet av en handikappsansvarig på Studentbyrån (A-huset i Södra husen, plan 4). SU:s hemsida har särskild information om hur studenter ska få tillgång till stödåtgärder. Diskutera med studievägledaren om något är oklart. Lektionerna Vid första undervisningstillfället bör läraren presentera sig och lämna ut sin e-postadress och uppgifter om eventuell mottagningstid. Att lämna ut sitt hemtelefonnummer kan ha sina risker och är upp till var och en det är inte något som kan rekommenderas. Är närvaro obligatorisk måste studenterna vid varje tillfälle antecknas på en närvarolista, som finns att hämta i kopieringsrummet. Även i situationer där närvaro inte är obligatorisk ska närvaron kontrolleras; det ger en viss överblick över antalet och i vilken utsträckning studenter kontinuerligt följer undervisningen. Det ger också signaler om att vi bryr oss om att de är där! Det gäller såväl föreläsningar som seminarier. Av integritetsskäl ska personnummer inte göras tillgängliga för andra. Det innebär en viss försiktighet med närvarolistor: studenter bör uppmanas att inte fylla i personnummer på de närvarolistor som cirkulerar vid undervisningstillfällen. Studenterna bör uppmanas att regelbundet kontrollera hemsidan. Inställda eller ändrade föreläsningar och andra akuta ärenden ska omedelbart anmälas till hemsidesansvarig, eller till studierektor och införas på hemsidan. På hemsidan finns också alltid det uppdaterade schemat och den gällande litteraturlistan. Man bör också skicka ut mail till studenterna om schemaändringar, särskilt sådana som görs med kort varsel. Det finns en e-postadress för varje kurs som går att använda den hittar du under rubriken Ladok på medarbetarwebben. Är du osäker om detta kan du kontakta studierektor eller sekreterare. Det är upp till den enskilda läraren i samråd med studenterna att avgöra om behovet av rast vid föreläsningar eller seminarier. Vid föreläsningar är dock ett avbrott att rekommendera. Det är viktigt att planera sin undervisning väl och sluta i tid och inte pressa in så mycket som möjligt av information de sista minuterna. Nya studentgrupper står ofta på kö och rycker i dörren om det drar ut på tiden. Dessutom bör lokalen ges en chans att vädras. Senast en kvart före nästa undervisningstillfällen måste lokalen vara utrymd. Kursinformation Information om kurserna finns på hemsidan. Här finns kursplaner, schema och litteraturlistor. Detta läggs ut av hemsidesansvarig och lärarna behöver bara kolla att uppgifterna stämmer. Utöver detta behövs också en kursbeskrivning som är terminsaktuell och som varje lärare ansvarar för. Här ska finnas information om kursens uppläggning, litteraturlista, 5

6 betygskriterier och ev annan information. Kursbeskrivningen läggs lämpligen ut på Forum eller Mondo. Här bör man också lägga ut sådant material som används i kursen, exempelvis instuderingsfrågor, föreläsningsöversikter med mera. Det kan vara bra att veta att studenterna är mycket tacksamma för sådant skriftligt material och för så mycket information om kurserna som möjligt. Kurslitteratur Numer behöver man inte föra in uppgift om litteratur i kursplanen. En litteraturlista ska dock finnas senast en månad före kursstart. Den ska tas i Institutionsstyrelsen och finnas lätt tillgänglig på hemsidan. Litteraturen till de olika kurserna beställs av studievägledaren i Akademibokhandeln. De som ansvarar för kurslitteraturen bör så långt möjligt anstränga sig att finna litteratur som är tillgänglig så att vi slipper kopiera, då kopieringstillstånd som är nödvändigt ur rättslig synpunkt och som noga övervakas ofta är mycket kostsamma och vi i allmänhet inte kan få full täckning för kostnaden genom priset. Kopieringstillstånd krävs för alla texter eller delar av texter om de är längre än 15 sidor eller utgör mer än 10 % av hela texten. Varje lärare ansvarar själv för dessa tillstånd och är ansvarig för eventuella lagbrott. Det är viktigt att veta att alla texter som läggs ut på Mondo kräver tillstånd (även texter kortare än 15 sidor). Eftersom det i allmänhet är kostsamt med sådana tillstånd är det bra med en viss restriktivitet gällande detta, information om vad som gäller finns på Humanistnätet, https://mondo.su.se/portal/site/b702ae88-4d64-43cf-8bdf-b5a85131adda/page/4cff89ac-e bb9f-ba Examination Det finns såväl nationella som universitets- och institutionsspecifika bestämmelser för vad som gäller för examination. De som gäller för universitetet generellt finns på hemsidan - de bör noga genomläsas! Se Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, 16.pdf, och Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet, Det är särskilt värt att påpeka att en skriftlig tentamen måste vara rättad och betygsatt inom tre veckor och mer än två veckor före omtentamen. I föreskrifterna sägs också att examinator ska vara tillgänglig för frågor i samband med examinationen hittills har det dock aldrig hänt att detta efterfrågas, skrivvakterna har möjlighet att kontakta Polly vid skrivningens början. Det är inte tillåtet att ge möjlighet till kompletteringar av skrivningar, om inte detta noggrant informerats om i kursplanen. Alla salsskrivningar vid SU ska enligt beslut från rektor ske anonymt. Polly sköter administrationen av detta, som lärare behöver du inte göra någonting mer än att rätta skrivningen och lämna den till Polly när den är färdigrättad. Det är viktigt att du informerar 6

7 studenterna om möjligheter att få en genomgång av deras resp tentor det har studenterna rätt att få om de vill och det är i allmänhet något studenterna kan få ut mycket av. Examinationen kan se ut på olika sätt och vara såväl muntlig som skriftlig. Det är i allmänhet bra att variera examinationsformerna under en kurs. Det viktiga är att studenterna får information om vad som gäller. Det får de genom kursplaner och kursbeskrivningar. I kursplanerna ska det, förutom lärandemål för kursen, finnas tydlig information om vad som gäller för examinationen. I kursbeskrivningen som delas ut vid kursstart ska det dessutom finnas betygskriterier som är formulerade på ett sätt som går att förstå för studenterna. Det är bra om läraren inleder en ny kurs med att kommentera såväl lärandemål som betygskriterier. Vad gäller skrivningar förekommer såväl salsskrivningar som hemskrivningar. Tid och plats för salsskrivningar anges i schemat samt på hemsidan. Det är viktigt att studenter anmäler sig till dessa och att läraren påminner om det. Anmälan sker på nätet via Mitt universitet. Det är mycket viktigt att alla som avser att tentera verkligen anmäler sig detta för att Polly ska kunna boka en tillräckligt stor lokal och studenterna få ett särskilt nummer som behövs på grund av anonymitetskravet. Skrivningar ska lämnas minst 3 arbetsdagar i förväg till sekreteraren. Observera att det är ett fullständigt och kopieringsfärdigt original som ska lämnas, inte bara en uppsättning frågor. Äldre lärare bör bistå med mallar för skrivningar. Hemskrivningen kräver tydliga regler. Det är viktigt att studenterna får veta vad som gäller för inlämningen. Var tydlig i informationen vad gäller tid för inlämning, hur den ska ske digitalt eller på papper och eventuella anvisningar beträffande längden på svaret (säkrast i antal tecken). Erfarenheten säger också att det kan vara bra att påminna om regler för plagiering, eftersom alla studenter inte är medvetna om vad som gäller. Hänvisa gärna till föreskrifterna om plagiering på hemsidan, Varje skrivningstillfälle följs av en omskrivning. Det gäller även hemskrivingar Vi har numera inte schemalagt någon uppsamlingsskrivning i augusti (det fanns tidigare), eftersom det de senaste åren har varit så få studenter som anmält sig till denna. Vi erbjuder dock en sådan om studenterna efterfrågar det de ska i såfall anmäla sig till resp lärare senast den 1 juni, detta för att de lärare det berör ska kunna lämna ett skrivningsex till Polly innan de går på semester. Det händer att studenter av religiösa skäl inte kan tentera de dagar då våra skrivningar äger rum. Om inget annat tentamenstillfälle är tillgängligt bör vi i görligaste mån göra det möjligt för dessa att tentera på annat sätt, som i form av hemtenta, enskild skriftlig eller muntlig tentamen. Oavsett vilket alternativ som väljs innebär det ett extra arbete för den berörda läraren. Beslut om detta fattas av läraren i samråd med studierektor. Studenterna brukar fråga om gamla skrivningar. Eftersom skrivningar är offentlig handling har studenterna rätt att titta på dessa det är dock viktigt att hitta ett praktiskt sätt att hantera detta. Det enklaste är att varje lärare väljer ut en skrivning som exempel och lägger upp den på Forum eller Mondo. Rättning, betygsättning och inrapportering 7

8 Efter skrivningen förvaras tentorna på expeditionen, där de avhämtas efter att sekreteraren skrivit ut ett rättningsprotokoll. Läraren bör vara varsam med tentor och hålla god ordning på dem. De ska räknas och redovisas i klump, inte bitvis. I de fall flera lärare delar på rättningen är detta särskilt viktigt. Huvudläraren/den kursansvarige har ansvaret för att det sköts korrekt. På alla delkurser liksom hela kurser används de så kallade ECTS-betygen som sträcker sig från F upp till A såväl F som Fx är underkända betyg. Undantag från detta gäller för moment om 4.5 hp eller mindre; på dessa går det bra att använda godkänt eller icke godkänt. Det är viktigt att studenterna för varje delkurs är informerade om vilka betygskriterier som gäller dessa ska meddelas före kursstart. Betyg rapporteras antingen på det rättningsprotokoll som tillhandahålls av sekreteraren eller på särskilda formulär för betygsrapportering som finns i skåpet på expeditionen. Den förra metoden ska användas vid inrapportering av stora grupper och tentamensresultat. Rapporterna ska lämnas till Polly. Inget annat system för inrapportering av resultat kan godtas; inga lösa handskrivna lappar eller annat får användas. Efter inrapporteringen till Polly rapporterar hon poängen till Ladok, och läraren får därefter signera ett Ladokutdrag som sedan lämnas till Polly. Rättad tentamen hämtas av studenten på expeditionen. Tentor måste sparas i två år. Vissa institutioner har för vana att skicka ut alla tentor med post. Det är emellertid kostbart och vi gör inte så. Om en lärare föredrar att lämna tillbaka skrivningarna själv måste studenterna få tydlig information om det! Uppmuntra gärna studenterna att hämta sina tentor! Rest och komplettering Det finns inga möjligheter att göra kompletteringar eller få rest på underkända delar av en tentamen om inte annan information finns i kursplanen. Det skulle kräva omfattande redovisningssystem, särskilt som restuppgifter tenderar att komma in sent och kanske inte heller till den lärare som ursprungligen höll i tentamen. Den som blir underkänd på en examination, oavsett form, kan alltså inte bli godkänd på delar av den utan måste göra om hela examinationen. Undantag från detta utgör kurser eller delkurser där examination genomförs medelst aktivt deltagande vid seminarier som alltså är obligatorisk. Enstaka frånvaro kan som regel kompletteras med en skriftlig uppgift. Frånvaro får dock inte utgöra mer än en tredjedel av kursen, då deltagandet i seminariet är en del av inlärningen av såväl materialet som ämnets kultur. All information rörande detta måste finnas i kursplanen! I det fall en uppsats underkänns finns det dock möjligheter att utföra någon form av kompletteringsuppgift för att nå godkänt. Det förutsätter att uppsatsen håller en viss nivå och representerar ett seriöst arbete. En uppsats som accepterats för ventilering är emellertid i princip godkänd av handledaren om inget graverande uppkommer vid oppositionen. Detta måste stå i kursplanen. 8

9 Studenter har inte rätt att överklaga betyg. Det har dock förekommit att betyg har ändrats, kanske särskilt på uppsatser. Om man som lärare är osäker på betygsättningen är det bra att be en kollega eller studierektor om hjälp med bedömningen. Kontakta studierektor om detta! Det kan också vara bra att veta att student som underkänts två gånger av samma lärare har rätt till en annan examinator i alla fall om det är praktiskt möjligt, om det alltså finns någon annan lärare som har rätt kompetens för att göra detta. Temaexamination Vid muntliga tentor, särskilt av temakurserna på fortsättnings- och påbyggnadskurserna, är det viktigt att inrapporteringen sker omedelbart. Det har ibland inte skett, varvid studenter inte har fått sina poäng och vi inte heller våra håpar. Uppsatser och uppsatsseminarier Uppsatskurserna på Idéhistoria II och på Kandidatkursen leds i allmänhet av två lärare som fungerar både som seminarieledare och som handledare. Uppsatser bör inte examineras av handledaren. Det är mycket viktigt att studenterna får utförlig information om vad som gäller för uppsatskurserna. En utförlig kursbeskrivning bör lämnas inför kursstart med information om seminariernas innehåll, former för handledning, deadlines, ventileringar, opposition med mera. Erfarenheten säger att studenterna ofta är mycket osäkra vad gäller uppsatsskrivandet och det är viktigt med såväl skriftlig som muntlig information. De färdiga uppsatserna skickas ut digitalt, via mail eller Mondo. Kom ihåg att du som lärare alltid måste lämna ett arkivexemplar i pappersform av uppsatsen till Polly. En digital variant skickas till som arkiverar den digitalt. Det är mycket viktigt att vi har arkivexemplar av alla uppsatser från kandidatnivå och uppåt det kommer bland annat att behövas för HSV:s kommande kvalitetsgranskning. Det är också mycket viktigt att komma ihåg att rapportera studenternas poäng från uppsatskurserna. Kom också i ihåg att detta kräver att alla kurskrav är uppfyllda, såsom seminariedeltagande, opposition med mera. Utvärderingar Alla universitet och högskolor måste utvärdera hela kurser och enskilda moment på 7.5 hp eller mer. Dessutom måste kursen i sin helhet utvärderas. På grundkurs 30 hp innebär det 4 delutvärderingar och en avslutande rörande kursen i sin helhet. Studievägledaren har hand om utvärderingarna utformning, utdelning och sammanställning. De enskilda momenten utvärderas i regel i samband med undervisningen i slutet av en kurs eller i början på den efterföljande kursen om en sådan finns. Läraren behöver tänka på att avsätta tid för detta prata med studievägledaren hur mycket tid som behövs. 9

10 Utvärderingarna är inte offentliga handlingar och behöver inte sparas. Det har vi dock för vana att göra. Den sammanställning som studievägledaren gör är emellertid en offentlig handling och ska diarieföras och arkiveras. Det betyder också att de ska göras tillgängliga för studenterna, vilket sker genom att de anslås på Forum på hemsidan. Och på hemsidan. Utvärderingarna diskuteras regelbundet på lärarmöten. Utvärderingarnas avsikt är inte att värdera enskilda lärare. Icke desto mindre förekommer sådana kommentarer. En nybliven lärare bör ta eventuella kritiska kommentarer med en stor nypa salt. Även de mest erfarna har en gång varit nybörjare och fått utstå kritik, något som äldre utvärderingar tydligt vittnar om. Det är angeläget att nya lärare därför pratar med studierektor eller mentor om utvärderingarna. Utvärderingen är inget fast formulär utan förändras över tiden. Det ges också stora möjligheter för enskilda lärare, kursansvariga, jämställdhetsansvarig, studierektor eller andra att föreslå speciella frågor eller aspekter som man önskar få belysta eller besvarade. På så sätt kan man få en snabb feedback på kursen. Kontakta i så fall studievägledare. Det åligger oss också att ta studenternas synpunkter i beaktande och i görligaste mån försöka ta hänsyn till krav, kritik och önskemål rörande våra kurser. Även om ambitionen och viljan finns kan det dock i praktiken vara svårt att tillmötesgå studenterna. Kurs- och delkursansvarig Vi har för närvarande ingen särskild kursansvarig för enskilda kurser. Det övergripande kursansvaret har i stället studierektor. Hon/han ansvarar för kursutbudet och sammankallar gemensamma lärarmöten. På varje större enskild delkurs ska såvitt flera lärare är inblandade det finnas en ansvarig. Denne ansvarar för sammanställning och rättning av tentor och ser till att rättningsprotokoll och lärarrapporter lämnas till sekreteraren. Denne ansvarar också för att litteraturlistor är aktuella och tar initiativ till diskussioner om att uppdatera dessa. De delkursansvariga bör dessutom ha överblick över litteraturen, bidra till att hålla den aktuell och ta initiativ till ny litteratur. Detta bör dock ske i samråd med de andra lärarna och studierektor. Alla litteraturförändringar måste beslutas på institutionsstyrelsen. Den delkursansvariga ska också tillhandahålla gamla tentamensfrågor till studenter och se till att uppgifter på Forum och Mondo är uppdaterade. Vid lärarbyten på en delkurs är det angeläget att den avgående läraren bistår den nya med information om litteratur, rutiner, etc. Personal Inom ämnet idéhistoria är det den ämnesansvariga professorn, Elisabeth Mansén, som har ansvar för forskarutbildningen. Hon är dessutom 10

11 ställföreträdande prefekt, Boel Westin, från litteraturvetenskap är prefekt. Studierektor, Inga Sanner, är ansvarig för grundutbildningen och utbildningen på avancerad nivå. Hit hör arbetsuppgifter som schemaläggning, bemanning och lärartillsättning. Hon initierar nya lärare i gällande villkor och är dessutom instans för eventuella klagomål från såväl lärare som studenter. Studierektor anordnar och håller lärarmöten. Hon har också ansvar för nya kurser, kursplaner med mera. Studievägledare, Jenny Leontine Olsson, är kontaktperson för studenterna och bistår i frågor om kursval, studieteknik, studentinflytanden och andra frågor som har med studierna att göra. Hit hör också frågor om kurserna och viss rådgivning. Studievägledaren sköter utformningen och sammanställningen av utvärderingar på alla kurser. Hon har också ansvar för det introduktionshäfte som delas ut till studenterna inför varje termin (och som skiftar färg varje termin för att undvika missförstånd och att gamla uppgifter sprids). Studievägledaren ansvarar även för att litteraturlistor skickas till Akademibokhandeln. Sekreteraren, Polly Hsu, bemannar expeditionen och har hand om olika studentärenden. Han/hon sköter registrering, inrapportering av poäng, salsskrivningar, Ladok och Sisu och mycket annat. Prefekten, Boel Westin, är arbetsgivarens representant och har det övergripande ansvaret för institutionen i sin helhet. Prefekten (eller delegerad) avhåller årligen planeringssamtal för de anställda. Skydds- och miljöombud är Karin Dirke, Jämställdhet Institutionen har en jämställdhetsgrupp med både litteraturvetare och idéhistoriker, sammankallande är Erland Sellberg, Jämställdhetsgruppen diskuterar tjänster, anställningsvillkor, lönesättning, kurslitteratur, undervisning, etc. och bistår prefekten i upprättandet av en jämställdhetsplan. En sådan plan med konkreta förslag till förändringar och förbättringar ska upprättas varje år. Lärarmöte, institutionsnämnd och -styrelse Lärarmöten hålls tre till fyra gånger per termin. Lärarmötet är till för de som undervisar och tar huvudsakligen upp ämnen av relevans för undervisning och kurser i allmänhet. Lärarmötet är inget beslutande organ. Alla som undervisar ska delta i dessa möten. De lärare som inte undervisar på heltid är alltid välkomna att vara med men det är inget krav. Institutionsstyrelsen är det beslutande formella organet på institutionen. Här fattas beslut i anställningsärenden, litteraturlistor, andra gemensamma angelägenheter och större inköp. Till styrelsen väljs representanter för lärarkåren, studenter och den administrativa personalen. De 11

12 korttidsförordnade lärarna saknar formell representation och rösträtt men har närvaro- och yttranderätt vid nämndens möten. Handledarkollegiet samlar de som handleder/kommer att handleda doktorander samt, i vissa fall, en doktorandrepresentant och diskuterar huvudsakligen frågor med anknytning till forskarutbildningen. Kollegiet ansvarar också för värderingen av de sökande till utlysta doktorandtjänster och framlägger förslag om antagning för styrelsen. Övrigt: sjukdom, fakturor, resor med mera. Om du blir sjuk anmäls det enligt nedan. Det är också viktigt att Polly får veta det, eftersom hon har kontakter med studenterna. Polly har också hand om bokning av resor. Övrig information gällande sjukdom, vård av barn, tjänstledighet, utlägg, resor med mera finns på det så kallade intranätet Humanistnätet på Mondo. Mycket information finns också på SU:s medarbetarwebb. Är du det minsta tveksam kontaktar du så får du den hjälp du behöver. Här några viktiga saker: Sjukanmälan eller VAB görs skriftligen till blanketterna lämnas sedan i facket vidtillfriskning. Läkarintyg på sjukskrivningen: ta 2 kopior som lämnas i personalfacket, skicka originalet till Försäkringskassan. Ersättning för sjukvårdkostnader och mediciner: klistra originalkvitto på en A4 ( får ej vara mer en 3 månader gamla ). Skriv namn och Institutionstillhörighet på denna A4. Lämna dessa i personalfacket. Ersättning för friskvård: fyll i blanketten som finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Klistra originalkvitton på en A4 och lämna blanketten i personalfacket. Föräldraledig: 10% föräldrapenningtillägg utbetalas av universitetet och ledigheten blir semesterkvalificerad till viss mån (detta regleras av den nya semesterlagen som trädde i kraft 1 januari aspx ). Ansökan om föräldraledighet ska göras fr o m beräknat förlossningsdatum, datumet kan sedan ändras efteråt vid behov. Semesteransökningar och ledighetsansökningar lämnas i personalfacket, personalhandläggaren ombesörjer vederbörliga namnteckningar. Mertid och övertid Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till prefekten för vidare befordran till personalhandläggaren. Lösa timmar (arvode) Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till studierektor för vidare befordran till personalhandläggaren. 12

13 Ersättning för kvällsundervisning Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till studierektor för vidare befordran till personalhandläggaren. 13

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Tolk- och överarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-06-04 och gäller fr.o.m. ht 2014. 1 Förväntade studieresultat

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

STUDIEHANDBOK JMK. HÖSTTERMINEN 2015 Senast uppdaterad: 2015-06-01

STUDIEHANDBOK JMK. HÖSTTERMINEN 2015 Senast uppdaterad: 2015-06-01 Institutionen för mediestudier STUDIEHANDBOK JMK HÖSTTERMINEN 2015 Senast uppdaterad: 2015-06-01 Här hittar du information om: Funktioner, namn och adresser Student och personal Universitetskonto Studentexpedition

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2014-10-15 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi?

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi? Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10 Hur gör vi? Administrativa rutiner vid Institutionen för Teknik och Byggd miljö Innehåll Introduktion

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska Institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2010 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning... 1 Syfte och innehåll... 1 Undervisning

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013. Universitetskonto. Mitt universitet

Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013. Universitetskonto. Mitt universitet Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013 Universitetskonto Alla som studerar vid Stockholms universitet har ett så kallat Universitetskonto, till vilket en mängd olika tjänster är kopplade.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

Stimulus Utbildningsbevakning

Stimulus Utbildningsbevakning Protokoll från möte 2010 05 11 Närvarande Johan Hansson Malmlöf (termin 2) Linn Lichtenstein (termin 2) Daniel Goine (termin 4) Fanny Capuozzo (termin 4) Maria Norling (termin 6) Tove Windahl (termin 6)

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos har utbildat tre omgångar psykoterapeuter för legitimation sedan 1994. Nu startar SFKH en handledar- och lärarutbildning

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2013-12-17 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer