PM för lärare i idéhistoria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM för lärare i idéhistoria"

Transkript

1 PM för lärare i idéhistoria Välkommen som lärare i idéhistoria vid Stockholms universitet. I detta häfte hittar du information som kan vara användbar i arbetet som lärare. Mycket av det som står här finns också på vår hemsida, där finns också mycket annan viktig information, för studenter såväl som för lärare. Mycket information, blanketter och annat, hittar du också på Humanistnätet på Mondo, och du är självklart också välkommen att ställa frågor till studierektor som är ansvarig för grundutbildningen och till dina kolleger. När det gäller frågor rörande administrationen kan du använda e-postadressen ditt mail skickas då vidare till någon som kan hjälpa dig med ditt ärende. När det gäller information till studenterna finns utöver hemsidan också den lilla broschyren Idéhistoria som studenterna får i samband med registreringen. (Extra exemplar finns att hämta på expeditionen.) Lokaler Ämnet idéhistoria tillhör Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria som är belägen i Humanistvillan. Där finns också Institutionen för musik- och teatervetenskap. I villan finns arbetsrum och gemensamma lokaler för de anställda liksom undervisningslokaler. Gemensamma lokaler Köket i Humanistvillan får användas av de anställda studenter hänvisas till fikaautomater vid undervisningslokalerna i källarplanet. Alla anställda har ansvar för ordningen i köket. Det finns en lista där man kan anteckna vilken vecka under terminen som man har särskilt ansvar för att det är diskat och undanställt i köket. Har du frågor om hur diskmaskinen och kaffeautomaten ska skötas kan du kontakta Polly Hsu på expeditionen för idéhistoria. Biblioteket I det gemensamma biblioteket finns böcker och tidskrifter för de anställda att låna. Den idéhistoriska litteraturen står en trappa upp, på kortsidan till höger om ingången. Låna gärna böcker men glöm inte att fylla i en lapp i en liten sticka som skjuts in i bokhyllan. Och glöm inte att lämna tillbaka boken! Biblioteket används ibland för undervisning och möten och självklart bör man undvika att leta böcker då. Biblioteket ska vara låst då ingen är där. Studenter får inte låna böcker från institutionsbiblioteket. De hänvisas till universitetsbiblioteket i Södra husen. Där finns också en avdelning med kurslitteratur med korta lånetider. 1

2 Kurslitteraturen för den vanliga grundkursen finns samlad hos studievägledaren. Böckerna är inte till hemlån utan finns där för kortare påseenden. Kopieringsrummet I kopieringsrummet finns postfack för alla anställda. I rummet finns också en kopieringsmaskin (fungerar även som skrivare och scanner) och annat som kan behövas i undervisningen, såsom visst kontorsmaterial, närvarolistor, formulär för att rapportera in resultat på skrivningar med mera. Om något material eller formulär håller på att ta slut bör detta meddelas Polly. För att använda kopieringsapparaten behövs en kod, kontakta Ann Badlund, administrativ chef på institutionen, för detta eller maila Tänk på att kopiera så lite som möjligt; våra kostnader för kopiering är höga. De som ansvarar för kurslitteraturen bör så långt möjligt anstränga sig att finna litteratur som är tillgänglig så att vi slipper kopiera, då kopieringstillstånd som är nödvändigt ur rättslig synpunkt och som noga övervakas ofta är mycket kostsamma och vi i allmänhet inte kan få full täckning för kostnaden genom priset. (Se vidare under rubriken Kurslitteratur.) I kopieringsrummet finns lådor för utgående post, både inom och utom universitetet. Expeditionen På studentexpeditionen för idéhistoria arbetar Polly Hsu. Hon har speciella öppettider för studenterna (se hemsidan) som lärare kan du kontakta Polly även andra tider, men självklart måste man respektera att hon också har andra arbetsuppgifter att sköta. Är du osäker om det är Polly eller någon annan man bör vända sig till kan du alltid kontakta Undervisningslokaler Det mesta av undervisningen sker i lokaler i Humanistvillan. De flesta undervisningslokalerna finns i källarplanen men vi använder också auditoriet, biblioteket och konferensrummet för undervisning. Eftersom all undervisning inte ryms i villan äger en del undervisning också rum i Geovetarhuset. Det gäller oftast undervisning på kvällstid eftersom auditoriet då är bokat av musikvetarna. Undervisningslokalerna i geovetarhuset är låsta och kräver en nyckel som kan hämtas hos Ann Badlund, rum 212. Det är mycket viktigt att komma ihåg att lämna tillbaka nyckeln direkt efter undervisningen annars riskerar andra lärare och studenter att inte komma in i lokalen. Uppstår akuta problem med lokalerna i Geovetarhuset kan du kontakta Erik Hansson, som har hand om lokalbokningen i huset, anknytning All lokalbokning sköts av och måste ske med god framförhållning. Schemat bokas som regel terminen innan undervisningen äger rum, så eventuella önskemål om tider måste inkomma i mycket god tid till studierektor. Om undervisning blir inställd eller flyttad måste lokaler så snabbt som möjligt av- och ombokas via Karin Berglund. Får du inte tag på henne kan du kontakta Hemsidan 2

3 Viktig information till såväl studenter som lärare finns på hemsidan, Ansvarig för sidan är Det är av yttersta vikt att hemsidan kontinuerligt uppdateras och innehåller färska uppgifter. Var och en måste därför regelbundet kontrollera hemsidan, särskilt de uppgifter som berör den egna undervisningen. Dessutom bör momentansvariga inför varje enskilt moments början kontrollera riktigheten av schema och litteratur. Alla ändringar meddelas den hemsidesansvarige som för in rättelser. Det är också bra att informera studievägledaren. Det finns också en dataansvarig vid institutionen som är här vissa tider och som har hand om den tekniska sidan av datorerna. Har du dataproblem ska du alltid först kontakta eller maila Mondo och Forum I ämnet idéhistoria används två olika lärplattformer, Forum och Mondo. Forum är helt öppet och kan läsas av alla. Mondo är bara tillgängligt för studenter som är registrerade på en viss kurs. Detta sker automatiskt och det finns också möjligheter att lägga till studenter som inte är registrerade genom s.k. gäst-inloggning. På Mondo kan även studenterna själva lägga ut texter och plattformen kan användas för kommunikation mellan lärare och studenter. Kom dock ihåg att man inte får lägga ut texter på Mondo utan tillstånd här gäller inte ens 15 sidor som för papperskopior. På Forum och Mondo ska all viktig information om kurserna, även delkurserna, finnas. Se vidare nedan om kursplaner och kursbeskrivningar. Det är viktigt att rensa regelbundet såväl på Mondo som på Forum! Vill du ha hjälp med Mondo kan du kontakta E-post Alla anställda har en e-postadress med Den adressen ingår också i den allmänna adressen som kan användas för kollektiva utskick till alla idéhistoriker vid institutionen. Vill man även nå litteraturvetarna med mail använder man Vill du ha en annan e-postadress knuten till allihopadressen eller har andra frågor om detta kontaktas Du kan också nå alla studenter som är registrerade vid en viss kurs via mail. Då går du in på Ladok på webb via medarbetarwebben och väljer kurs där det finns uppgift om mailadress till alla studenter på en viss kurs. Kom ihåg att all kommunikation via mail mellan lärare och studenter är offentlig handling och ska kunna uppvisas om så krävs. Tänk alltså på att spara mailkorrespondens, särskilt om det gäller mer kontroversiella ärenden. Enligt förvaltningslagen är du skyldig att besvara mail från studenterna inom rimlig tid det finns inget sagt om vad detta innebär mer konkret, men inom en vecka är ett bra riktmärke. Du ska också meddela om du är borta på semester, särskilt viktigt är detta om denna infaller under terminstid. Det är lätt att koppla in ett autosvar via mailen som meddelar detta och det är bra om man har en hänvisning till annan person som kan vara behjälplig under frånvaron. 3

4 (Detta gäller förstås längre perioder.) Vill du ha hjälp med att koppla in autosvar kan du maila Undervisning Det är mycket som är nytt när man börjar arbeta som universitetslärare och det är viktigt att man inte drar sig för att fråga om allt möjligt! Studierektor finns alltid tillgänglig för alla slags frågor, liksom även andra kollegor. Varje ny lärare får dessutom en mentor som för viss ersättning har till uppgift att bistå den nya läraren på olika sätt det kan handla om att tillhandahålla material, information, ge konkreta tips eller bara om att prata om hur det går med undervisningen. Det är också viktigt att bejaka och våga pröva egna idéer i undervisningen erfarna lärare har i allmänhet mycket stor nytta och glädje av nya uppslag vad gäller undervisningen! Det finns pedagogiska kurser för nya lärare vid universitetet som ges av universitetspedagogiskt centrum, se hemsidan för universitetets medarbetare. De är tänkta för såväl doktorander som för disputerade lärare. Ett allmänt råd är att det tar tid att komma in i undervisningen och de allra flesta behöver ett antal terminer för att växa in i rollen. Det är vanligt att man får en hel del kritik de första gångerna man ger en kurs har man möjlighet att lära av dessa erfarenheter finns goda chanser att utvecklas som lärare. Ett tips är att auskultera på andra lärares lektioner, det ger mycket för alla parter. Vill du ha hjälp med detta kontaktas studierektor! Registrering Alla studenter måste registrera sig för att kunna tillgodoräkna sig poäng. Det sker alltid hos sekreteraren på expeditionen under särskilda registreringsperioder. Sista dag för registrering är en vecka efter kursens början. Studenter som av någon anledning vill registrera sig vid annan tid tar lämpligen kontakt med sekreteraren eller studierektor. Registrering på avancerad nivå kräver godkännande från antagningsenheten. Det gäller varje student för varje enskild kurs. Detta måste därför alltid ske via studierektor. Kom ihåg att påminna studenterna på masterprogrammet om att de måste anmäla sig till varje enskild kurs inom ramen för programmet. Alla som studerar vid Stockholms universitet har ett universitetskonto och kan logga in på Mitt universitet. Här görs skrivningsanmälningar och i vissa fall registrering. Det är också via Mitt universitet som studenterna nås av mail från institutionen det är därför mycket viktigt att de har en aktiv e-adress. Den student som vill avbryta sina studier måste omedelbart meddela detta, så kallat tidigt avbrott, till sekreteraren. Då finns en möjlighet att söka kursen igen; i annat fall kan man ha förverkat sin plats i framtiden. Inför varje delkurs får den undervisande läraren en lista med alla registrerade studenter. Det är viktigt att låta denna lista cirkulera bland studenterna för att upptäcka om det finns studenter som inte är registrerade på kursen. Man bör påminna studenter som gått kursen tidigare om att de måste omregistrera sig annars missar de eventuell information som skickas via mail till registrerade studenter. 4

5 Funktionshinder Studenter med funktionshinder alltifrån påtagliga till sådana som inte är synliga har rätt till speciella stödåtgärder. Observera dock att studenter är att betrakta som funktionshindrade enbart om de har någon form av intyg. Det är inte den enskilde lärarens uppgift att avgöra detta. Ärenden av detta slag sköts på Stockholms universitet av en handikappsansvarig på Studentbyrån (A-huset i Södra husen, plan 4). SU:s hemsida har särskild information om hur studenter ska få tillgång till stödåtgärder. Diskutera med studievägledaren om något är oklart. Lektionerna Vid första undervisningstillfället bör läraren presentera sig och lämna ut sin e-postadress och uppgifter om eventuell mottagningstid. Att lämna ut sitt hemtelefonnummer kan ha sina risker och är upp till var och en det är inte något som kan rekommenderas. Är närvaro obligatorisk måste studenterna vid varje tillfälle antecknas på en närvarolista, som finns att hämta i kopieringsrummet. Även i situationer där närvaro inte är obligatorisk ska närvaron kontrolleras; det ger en viss överblick över antalet och i vilken utsträckning studenter kontinuerligt följer undervisningen. Det ger också signaler om att vi bryr oss om att de är där! Det gäller såväl föreläsningar som seminarier. Av integritetsskäl ska personnummer inte göras tillgängliga för andra. Det innebär en viss försiktighet med närvarolistor: studenter bör uppmanas att inte fylla i personnummer på de närvarolistor som cirkulerar vid undervisningstillfällen. Studenterna bör uppmanas att regelbundet kontrollera hemsidan. Inställda eller ändrade föreläsningar och andra akuta ärenden ska omedelbart anmälas till hemsidesansvarig, eller till studierektor och införas på hemsidan. På hemsidan finns också alltid det uppdaterade schemat och den gällande litteraturlistan. Man bör också skicka ut mail till studenterna om schemaändringar, särskilt sådana som görs med kort varsel. Det finns en e-postadress för varje kurs som går att använda den hittar du under rubriken Ladok på medarbetarwebben. Är du osäker om detta kan du kontakta studierektor eller sekreterare. Det är upp till den enskilda läraren i samråd med studenterna att avgöra om behovet av rast vid föreläsningar eller seminarier. Vid föreläsningar är dock ett avbrott att rekommendera. Det är viktigt att planera sin undervisning väl och sluta i tid och inte pressa in så mycket som möjligt av information de sista minuterna. Nya studentgrupper står ofta på kö och rycker i dörren om det drar ut på tiden. Dessutom bör lokalen ges en chans att vädras. Senast en kvart före nästa undervisningstillfällen måste lokalen vara utrymd. Kursinformation Information om kurserna finns på hemsidan. Här finns kursplaner, schema och litteraturlistor. Detta läggs ut av hemsidesansvarig och lärarna behöver bara kolla att uppgifterna stämmer. Utöver detta behövs också en kursbeskrivning som är terminsaktuell och som varje lärare ansvarar för. Här ska finnas information om kursens uppläggning, litteraturlista, 5

6 betygskriterier och ev annan information. Kursbeskrivningen läggs lämpligen ut på Forum eller Mondo. Här bör man också lägga ut sådant material som används i kursen, exempelvis instuderingsfrågor, föreläsningsöversikter med mera. Det kan vara bra att veta att studenterna är mycket tacksamma för sådant skriftligt material och för så mycket information om kurserna som möjligt. Kurslitteratur Numer behöver man inte föra in uppgift om litteratur i kursplanen. En litteraturlista ska dock finnas senast en månad före kursstart. Den ska tas i Institutionsstyrelsen och finnas lätt tillgänglig på hemsidan. Litteraturen till de olika kurserna beställs av studievägledaren i Akademibokhandeln. De som ansvarar för kurslitteraturen bör så långt möjligt anstränga sig att finna litteratur som är tillgänglig så att vi slipper kopiera, då kopieringstillstånd som är nödvändigt ur rättslig synpunkt och som noga övervakas ofta är mycket kostsamma och vi i allmänhet inte kan få full täckning för kostnaden genom priset. Kopieringstillstånd krävs för alla texter eller delar av texter om de är längre än 15 sidor eller utgör mer än 10 % av hela texten. Varje lärare ansvarar själv för dessa tillstånd och är ansvarig för eventuella lagbrott. Det är viktigt att veta att alla texter som läggs ut på Mondo kräver tillstånd (även texter kortare än 15 sidor). Eftersom det i allmänhet är kostsamt med sådana tillstånd är det bra med en viss restriktivitet gällande detta, information om vad som gäller finns på Humanistnätet, https://mondo.su.se/portal/site/b702ae88-4d64-43cf-8bdf-b5a85131adda/page/4cff89ac-e bb9f-ba Examination Det finns såväl nationella som universitets- och institutionsspecifika bestämmelser för vad som gäller för examination. De som gäller för universitetet generellt finns på hemsidan - de bör noga genomläsas! Se Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, 16.pdf, och Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet, Det är särskilt värt att påpeka att en skriftlig tentamen måste vara rättad och betygsatt inom tre veckor och mer än två veckor före omtentamen. I föreskrifterna sägs också att examinator ska vara tillgänglig för frågor i samband med examinationen hittills har det dock aldrig hänt att detta efterfrågas, skrivvakterna har möjlighet att kontakta Polly vid skrivningens början. Det är inte tillåtet att ge möjlighet till kompletteringar av skrivningar, om inte detta noggrant informerats om i kursplanen. Alla salsskrivningar vid SU ska enligt beslut från rektor ske anonymt. Polly sköter administrationen av detta, som lärare behöver du inte göra någonting mer än att rätta skrivningen och lämna den till Polly när den är färdigrättad. Det är viktigt att du informerar 6

7 studenterna om möjligheter att få en genomgång av deras resp tentor det har studenterna rätt att få om de vill och det är i allmänhet något studenterna kan få ut mycket av. Examinationen kan se ut på olika sätt och vara såväl muntlig som skriftlig. Det är i allmänhet bra att variera examinationsformerna under en kurs. Det viktiga är att studenterna får information om vad som gäller. Det får de genom kursplaner och kursbeskrivningar. I kursplanerna ska det, förutom lärandemål för kursen, finnas tydlig information om vad som gäller för examinationen. I kursbeskrivningen som delas ut vid kursstart ska det dessutom finnas betygskriterier som är formulerade på ett sätt som går att förstå för studenterna. Det är bra om läraren inleder en ny kurs med att kommentera såväl lärandemål som betygskriterier. Vad gäller skrivningar förekommer såväl salsskrivningar som hemskrivningar. Tid och plats för salsskrivningar anges i schemat samt på hemsidan. Det är viktigt att studenter anmäler sig till dessa och att läraren påminner om det. Anmälan sker på nätet via Mitt universitet. Det är mycket viktigt att alla som avser att tentera verkligen anmäler sig detta för att Polly ska kunna boka en tillräckligt stor lokal och studenterna få ett särskilt nummer som behövs på grund av anonymitetskravet. Skrivningar ska lämnas minst 3 arbetsdagar i förväg till sekreteraren. Observera att det är ett fullständigt och kopieringsfärdigt original som ska lämnas, inte bara en uppsättning frågor. Äldre lärare bör bistå med mallar för skrivningar. Hemskrivningen kräver tydliga regler. Det är viktigt att studenterna får veta vad som gäller för inlämningen. Var tydlig i informationen vad gäller tid för inlämning, hur den ska ske digitalt eller på papper och eventuella anvisningar beträffande längden på svaret (säkrast i antal tecken). Erfarenheten säger också att det kan vara bra att påminna om regler för plagiering, eftersom alla studenter inte är medvetna om vad som gäller. Hänvisa gärna till föreskrifterna om plagiering på hemsidan, Varje skrivningstillfälle följs av en omskrivning. Det gäller även hemskrivingar Vi har numera inte schemalagt någon uppsamlingsskrivning i augusti (det fanns tidigare), eftersom det de senaste åren har varit så få studenter som anmält sig till denna. Vi erbjuder dock en sådan om studenterna efterfrågar det de ska i såfall anmäla sig till resp lärare senast den 1 juni, detta för att de lärare det berör ska kunna lämna ett skrivningsex till Polly innan de går på semester. Det händer att studenter av religiösa skäl inte kan tentera de dagar då våra skrivningar äger rum. Om inget annat tentamenstillfälle är tillgängligt bör vi i görligaste mån göra det möjligt för dessa att tentera på annat sätt, som i form av hemtenta, enskild skriftlig eller muntlig tentamen. Oavsett vilket alternativ som väljs innebär det ett extra arbete för den berörda läraren. Beslut om detta fattas av läraren i samråd med studierektor. Studenterna brukar fråga om gamla skrivningar. Eftersom skrivningar är offentlig handling har studenterna rätt att titta på dessa det är dock viktigt att hitta ett praktiskt sätt att hantera detta. Det enklaste är att varje lärare väljer ut en skrivning som exempel och lägger upp den på Forum eller Mondo. Rättning, betygsättning och inrapportering 7

8 Efter skrivningen förvaras tentorna på expeditionen, där de avhämtas efter att sekreteraren skrivit ut ett rättningsprotokoll. Läraren bör vara varsam med tentor och hålla god ordning på dem. De ska räknas och redovisas i klump, inte bitvis. I de fall flera lärare delar på rättningen är detta särskilt viktigt. Huvudläraren/den kursansvarige har ansvaret för att det sköts korrekt. På alla delkurser liksom hela kurser används de så kallade ECTS-betygen som sträcker sig från F upp till A såväl F som Fx är underkända betyg. Undantag från detta gäller för moment om 4.5 hp eller mindre; på dessa går det bra att använda godkänt eller icke godkänt. Det är viktigt att studenterna för varje delkurs är informerade om vilka betygskriterier som gäller dessa ska meddelas före kursstart. Betyg rapporteras antingen på det rättningsprotokoll som tillhandahålls av sekreteraren eller på särskilda formulär för betygsrapportering som finns i skåpet på expeditionen. Den förra metoden ska användas vid inrapportering av stora grupper och tentamensresultat. Rapporterna ska lämnas till Polly. Inget annat system för inrapportering av resultat kan godtas; inga lösa handskrivna lappar eller annat får användas. Efter inrapporteringen till Polly rapporterar hon poängen till Ladok, och läraren får därefter signera ett Ladokutdrag som sedan lämnas till Polly. Rättad tentamen hämtas av studenten på expeditionen. Tentor måste sparas i två år. Vissa institutioner har för vana att skicka ut alla tentor med post. Det är emellertid kostbart och vi gör inte så. Om en lärare föredrar att lämna tillbaka skrivningarna själv måste studenterna få tydlig information om det! Uppmuntra gärna studenterna att hämta sina tentor! Rest och komplettering Det finns inga möjligheter att göra kompletteringar eller få rest på underkända delar av en tentamen om inte annan information finns i kursplanen. Det skulle kräva omfattande redovisningssystem, särskilt som restuppgifter tenderar att komma in sent och kanske inte heller till den lärare som ursprungligen höll i tentamen. Den som blir underkänd på en examination, oavsett form, kan alltså inte bli godkänd på delar av den utan måste göra om hela examinationen. Undantag från detta utgör kurser eller delkurser där examination genomförs medelst aktivt deltagande vid seminarier som alltså är obligatorisk. Enstaka frånvaro kan som regel kompletteras med en skriftlig uppgift. Frånvaro får dock inte utgöra mer än en tredjedel av kursen, då deltagandet i seminariet är en del av inlärningen av såväl materialet som ämnets kultur. All information rörande detta måste finnas i kursplanen! I det fall en uppsats underkänns finns det dock möjligheter att utföra någon form av kompletteringsuppgift för att nå godkänt. Det förutsätter att uppsatsen håller en viss nivå och representerar ett seriöst arbete. En uppsats som accepterats för ventilering är emellertid i princip godkänd av handledaren om inget graverande uppkommer vid oppositionen. Detta måste stå i kursplanen. 8

9 Studenter har inte rätt att överklaga betyg. Det har dock förekommit att betyg har ändrats, kanske särskilt på uppsatser. Om man som lärare är osäker på betygsättningen är det bra att be en kollega eller studierektor om hjälp med bedömningen. Kontakta studierektor om detta! Det kan också vara bra att veta att student som underkänts två gånger av samma lärare har rätt till en annan examinator i alla fall om det är praktiskt möjligt, om det alltså finns någon annan lärare som har rätt kompetens för att göra detta. Temaexamination Vid muntliga tentor, särskilt av temakurserna på fortsättnings- och påbyggnadskurserna, är det viktigt att inrapporteringen sker omedelbart. Det har ibland inte skett, varvid studenter inte har fått sina poäng och vi inte heller våra håpar. Uppsatser och uppsatsseminarier Uppsatskurserna på Idéhistoria II och på Kandidatkursen leds i allmänhet av två lärare som fungerar både som seminarieledare och som handledare. Uppsatser bör inte examineras av handledaren. Det är mycket viktigt att studenterna får utförlig information om vad som gäller för uppsatskurserna. En utförlig kursbeskrivning bör lämnas inför kursstart med information om seminariernas innehåll, former för handledning, deadlines, ventileringar, opposition med mera. Erfarenheten säger att studenterna ofta är mycket osäkra vad gäller uppsatsskrivandet och det är viktigt med såväl skriftlig som muntlig information. De färdiga uppsatserna skickas ut digitalt, via mail eller Mondo. Kom ihåg att du som lärare alltid måste lämna ett arkivexemplar i pappersform av uppsatsen till Polly. En digital variant skickas till som arkiverar den digitalt. Det är mycket viktigt att vi har arkivexemplar av alla uppsatser från kandidatnivå och uppåt det kommer bland annat att behövas för HSV:s kommande kvalitetsgranskning. Det är också mycket viktigt att komma ihåg att rapportera studenternas poäng från uppsatskurserna. Kom också i ihåg att detta kräver att alla kurskrav är uppfyllda, såsom seminariedeltagande, opposition med mera. Utvärderingar Alla universitet och högskolor måste utvärdera hela kurser och enskilda moment på 7.5 hp eller mer. Dessutom måste kursen i sin helhet utvärderas. På grundkurs 30 hp innebär det 4 delutvärderingar och en avslutande rörande kursen i sin helhet. Studievägledaren har hand om utvärderingarna utformning, utdelning och sammanställning. De enskilda momenten utvärderas i regel i samband med undervisningen i slutet av en kurs eller i början på den efterföljande kursen om en sådan finns. Läraren behöver tänka på att avsätta tid för detta prata med studievägledaren hur mycket tid som behövs. 9

10 Utvärderingarna är inte offentliga handlingar och behöver inte sparas. Det har vi dock för vana att göra. Den sammanställning som studievägledaren gör är emellertid en offentlig handling och ska diarieföras och arkiveras. Det betyder också att de ska göras tillgängliga för studenterna, vilket sker genom att de anslås på Forum på hemsidan. Och på hemsidan. Utvärderingarna diskuteras regelbundet på lärarmöten. Utvärderingarnas avsikt är inte att värdera enskilda lärare. Icke desto mindre förekommer sådana kommentarer. En nybliven lärare bör ta eventuella kritiska kommentarer med en stor nypa salt. Även de mest erfarna har en gång varit nybörjare och fått utstå kritik, något som äldre utvärderingar tydligt vittnar om. Det är angeläget att nya lärare därför pratar med studierektor eller mentor om utvärderingarna. Utvärderingen är inget fast formulär utan förändras över tiden. Det ges också stora möjligheter för enskilda lärare, kursansvariga, jämställdhetsansvarig, studierektor eller andra att föreslå speciella frågor eller aspekter som man önskar få belysta eller besvarade. På så sätt kan man få en snabb feedback på kursen. Kontakta i så fall studievägledare. Det åligger oss också att ta studenternas synpunkter i beaktande och i görligaste mån försöka ta hänsyn till krav, kritik och önskemål rörande våra kurser. Även om ambitionen och viljan finns kan det dock i praktiken vara svårt att tillmötesgå studenterna. Kurs- och delkursansvarig Vi har för närvarande ingen särskild kursansvarig för enskilda kurser. Det övergripande kursansvaret har i stället studierektor. Hon/han ansvarar för kursutbudet och sammankallar gemensamma lärarmöten. På varje större enskild delkurs ska såvitt flera lärare är inblandade det finnas en ansvarig. Denne ansvarar för sammanställning och rättning av tentor och ser till att rättningsprotokoll och lärarrapporter lämnas till sekreteraren. Denne ansvarar också för att litteraturlistor är aktuella och tar initiativ till diskussioner om att uppdatera dessa. De delkursansvariga bör dessutom ha överblick över litteraturen, bidra till att hålla den aktuell och ta initiativ till ny litteratur. Detta bör dock ske i samråd med de andra lärarna och studierektor. Alla litteraturförändringar måste beslutas på institutionsstyrelsen. Den delkursansvariga ska också tillhandahålla gamla tentamensfrågor till studenter och se till att uppgifter på Forum och Mondo är uppdaterade. Vid lärarbyten på en delkurs är det angeläget att den avgående läraren bistår den nya med information om litteratur, rutiner, etc. Personal Inom ämnet idéhistoria är det den ämnesansvariga professorn, Elisabeth Mansén, som har ansvar för forskarutbildningen. Hon är dessutom 10

11 ställföreträdande prefekt, Boel Westin, från litteraturvetenskap är prefekt. Studierektor, Inga Sanner, är ansvarig för grundutbildningen och utbildningen på avancerad nivå. Hit hör arbetsuppgifter som schemaläggning, bemanning och lärartillsättning. Hon initierar nya lärare i gällande villkor och är dessutom instans för eventuella klagomål från såväl lärare som studenter. Studierektor anordnar och håller lärarmöten. Hon har också ansvar för nya kurser, kursplaner med mera. Studievägledare, Jenny Leontine Olsson, är kontaktperson för studenterna och bistår i frågor om kursval, studieteknik, studentinflytanden och andra frågor som har med studierna att göra. Hit hör också frågor om kurserna och viss rådgivning. Studievägledaren sköter utformningen och sammanställningen av utvärderingar på alla kurser. Hon har också ansvar för det introduktionshäfte som delas ut till studenterna inför varje termin (och som skiftar färg varje termin för att undvika missförstånd och att gamla uppgifter sprids). Studievägledaren ansvarar även för att litteraturlistor skickas till Akademibokhandeln. Sekreteraren, Polly Hsu, bemannar expeditionen och har hand om olika studentärenden. Han/hon sköter registrering, inrapportering av poäng, salsskrivningar, Ladok och Sisu och mycket annat. Prefekten, Boel Westin, är arbetsgivarens representant och har det övergripande ansvaret för institutionen i sin helhet. Prefekten (eller delegerad) avhåller årligen planeringssamtal för de anställda. Skydds- och miljöombud är Karin Dirke, Jämställdhet Institutionen har en jämställdhetsgrupp med både litteraturvetare och idéhistoriker, sammankallande är Erland Sellberg, Jämställdhetsgruppen diskuterar tjänster, anställningsvillkor, lönesättning, kurslitteratur, undervisning, etc. och bistår prefekten i upprättandet av en jämställdhetsplan. En sådan plan med konkreta förslag till förändringar och förbättringar ska upprättas varje år. Lärarmöte, institutionsnämnd och -styrelse Lärarmöten hålls tre till fyra gånger per termin. Lärarmötet är till för de som undervisar och tar huvudsakligen upp ämnen av relevans för undervisning och kurser i allmänhet. Lärarmötet är inget beslutande organ. Alla som undervisar ska delta i dessa möten. De lärare som inte undervisar på heltid är alltid välkomna att vara med men det är inget krav. Institutionsstyrelsen är det beslutande formella organet på institutionen. Här fattas beslut i anställningsärenden, litteraturlistor, andra gemensamma angelägenheter och större inköp. Till styrelsen väljs representanter för lärarkåren, studenter och den administrativa personalen. De 11

12 korttidsförordnade lärarna saknar formell representation och rösträtt men har närvaro- och yttranderätt vid nämndens möten. Handledarkollegiet samlar de som handleder/kommer att handleda doktorander samt, i vissa fall, en doktorandrepresentant och diskuterar huvudsakligen frågor med anknytning till forskarutbildningen. Kollegiet ansvarar också för värderingen av de sökande till utlysta doktorandtjänster och framlägger förslag om antagning för styrelsen. Övrigt: sjukdom, fakturor, resor med mera. Om du blir sjuk anmäls det enligt nedan. Det är också viktigt att Polly får veta det, eftersom hon har kontakter med studenterna. Polly har också hand om bokning av resor. Övrig information gällande sjukdom, vård av barn, tjänstledighet, utlägg, resor med mera finns på det så kallade intranätet Humanistnätet på Mondo. Mycket information finns också på SU:s medarbetarwebb. Är du det minsta tveksam kontaktar du så får du den hjälp du behöver. Här några viktiga saker: Sjukanmälan eller VAB görs skriftligen till blanketterna lämnas sedan i facket vidtillfriskning. Läkarintyg på sjukskrivningen: ta 2 kopior som lämnas i personalfacket, skicka originalet till Försäkringskassan. Ersättning för sjukvårdkostnader och mediciner: klistra originalkvitto på en A4 ( får ej vara mer en 3 månader gamla ). Skriv namn och Institutionstillhörighet på denna A4. Lämna dessa i personalfacket. Ersättning för friskvård: fyll i blanketten som finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Klistra originalkvitton på en A4 och lämna blanketten i personalfacket. Föräldraledig: 10% föräldrapenningtillägg utbetalas av universitetet och ledigheten blir semesterkvalificerad till viss mån (detta regleras av den nya semesterlagen som trädde i kraft 1 januari aspx ). Ansökan om föräldraledighet ska göras fr o m beräknat förlossningsdatum, datumet kan sedan ändras efteråt vid behov. Semesteransökningar och ledighetsansökningar lämnas i personalfacket, personalhandläggaren ombesörjer vederbörliga namnteckningar. Mertid och övertid Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till prefekten för vidare befordran till personalhandläggaren. Lösa timmar (arvode) Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till studierektor för vidare befordran till personalhandläggaren. 12

13 Ersättning för kvällsundervisning Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till studierektor för vidare befordran till personalhandläggaren. 13

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010 Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE Checklista Reviderad vt 2010 Bilagor finns på IPDs intranät ( http://www.ipd.gu.se/intranet/utbildning/kursledarguide ) Riktlinjer

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

2. Formalia: Att skriva tentamen

2. Formalia: Att skriva tentamen Institutionen för Orientaliska språk Mellanösterns språk och kulturer 2. Formalia: Att skriva tentamen När och hur får jag mina betyg? Vad innebär plagiering? Vilka examinationsformer används inom Mellanösterns

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst Bilaga 1 till DKK14, 2012 Lärarguide Institutionen för design, konsthantverk och konst 1 Innehåll 1. Bilagor:... 2 1. Rutiner för kursansvariga... 3 1.1 Kursplan... 3 1.1.1 Revideringar av kursplaner...

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Arbetsgång och arbetsfördelning för uppsatser VT13 Förändringar sedan ht12 understrukna. Obs. adress för frågor om uppsatser:

Arbetsgång och arbetsfördelning för uppsatser VT13 Förändringar sedan ht12 understrukna. Obs. adress för frågor om uppsatser: Arbetsgång och arbetsfördelning för uppsatser VT13 Förändringar sedan ht12 understrukna. Obs. adress för frågor om uppsatser: uppsats@socarb.su.se Student Handledare Uppsatsansvariga (Annika och Fyller

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F Kursbeskrivning Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F 2:6 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 3 2.1 Lärandemål... 3 3. Kursens uppläggning... 3 3.1 Arbetsformer...

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Nederländska avdelningen Höstterminen 2014 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen 1 (5) PM 2014-09-03 Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014. Vilka kursmoment utgör examination?

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2013 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma)

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) 1 SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) Kursen utgör en fortsättning fördjupning av vissa områden inom modern sociologisk teori som fortfarande

Läs mer

Lathund för uppsatshandledare, uppsatsstudenter och seminarieledare

Lathund för uppsatshandledare, uppsatsstudenter och seminarieledare Lathund för uppsatshandledare, uppsatsstudenter och seminarieledare Inledning Vissa krav gäller uppsatserna på alla nivåer. De ska vara självständiga arbeten som utgår från en vetenskapligt motiverad fråga

Läs mer

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program:

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Praktik inom översättning, 7,5 hp (TTA007) Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Översättning III,

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp VT16 Institutionen för språk och litteraturer 1 (7) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00

Läs mer

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II (22,5 hp), VT12

Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II (22,5 hp), VT12 STOCKHOLM UNIVERSITET Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II, VT12. Sida 1 av 7 Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II (22,5 hp), VT12 Allmänt Kursen japanska I1 består av en delkurs, Japanska A2, som

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Italienska- Examensarbete för Masterexamen, 15 hp Delkurs inom Italienska - Masterkurs, 30 hp. Undervisning 3 schemalagda uppsatsseminarier (6 timmar) samt ytterligare

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I Kursbeskrivning HT 2010 Denna delkurs syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Teori, 9 hp, Sociologi II och Utredningssociologi II

Teori, 9 hp, Sociologi II och Utredningssociologi II 1 (4) Version 2016-07-08 Sociologiska institutionen Teori, 9 hp, Sociologi II Utredningssociologi II Kursbeskrivning HT 2016 Denna delkurs ger en fördjupad presentation av de teoretiska perspektiv som

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

Pedagogisk grundkurs på distans

Pedagogisk grundkurs på distans INBJUDAN Pedagogisk grundkurs - distans Välkommen till kursen Pedagogisk grundkurs på distans Denna webbaserade kurs vänder sig både till nya lärare och till lärare som arbetat en tid vid Uppsala Universitet

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2017 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Provkod: (bestäms centralt)

Läs mer

Välkommen till studierna i engelska!

Välkommen till studierna i engelska! 1(4) Juli 2011 Information till antagna till EN01H8, Engelska I, med didaktisk inriktning, heltid hösten 2011 Välkommen till studierna i engelska! Vi hoppas att du kommer att trivas som student hos oss

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarna Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se BESLUT

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2016 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Stina Bergman

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp KURSINFORMATION Undervisningsplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Makt och rätt 15 hp VT 2015 Kursinformation Makt och Rätt I Din

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

Kursguide till. Fördjupningskurs del II i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

Kursguide till. Fördjupningskurs del II i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till Fördjupningskurs del II i ryska, 30 hp Institutionen för språk och litteraturer 1 (7) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

Hur kan man värdera uppsatskurser?

Hur kan man värdera uppsatskurser? Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare I, ht 2005 Agnes Edling, Institutionen för lingvistik och filologi Hur kan man värdera uppsatskurser? Inledning I en rapport från Uppsala studentkår

Läs mer

% 0% 9% 24% 43% 24%

% 0% 9% 24% 43% 24% Litteraturvetenskap II HT 15 Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, SU. 21 studenter deltog i utvärderingen 1. Under delkursen Att skriva om litteratur uppnådde jag praktisk kunskap i att

Läs mer

Regler och riktlinjer för salstentamen

Regler och riktlinjer för salstentamen Regler och riktlinjer för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik SU-161-2.3.8-0237-14 Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik Beslutat av Institutionsstyrelsen 2014-06-10 att gälla från

Läs mer

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Johan Plate Anvisningar till kursen IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10 Kursens lärandemål Efter att ha genomgått idrottspsykologikursen förväntas deltagaren

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(6) 2013 02-20 Kursbeskrivning för kursen Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper - ingår i Lärarlyftet 7,5 hp

Läs mer

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Malmö högskola Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Här hittar du information om kursen som är viktig att läsa. Kursplan Kursens kod i ladok är DA120A. Denna beteckning används ofta som unik referens

Läs mer

Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15!

Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15! Göteborgs universitet Institution för Språk och litteraturer Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15! Studieguide Denna guide är ett komplement till kursplan och schema! För ytterligare

Läs mer