PM för lärare i idéhistoria

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM för lärare i idéhistoria"

Transkript

1 PM för lärare i idéhistoria Välkommen som lärare i idéhistoria vid Stockholms universitet. I detta häfte hittar du information som kan vara användbar i arbetet som lärare. Mycket av det som står här finns också på vår hemsida, där finns också mycket annan viktig information, för studenter såväl som för lärare. Mycket information, blanketter och annat, hittar du också på Humanistnätet på Mondo, och du är självklart också välkommen att ställa frågor till studierektor som är ansvarig för grundutbildningen och till dina kolleger. När det gäller frågor rörande administrationen kan du använda e-postadressen ditt mail skickas då vidare till någon som kan hjälpa dig med ditt ärende. När det gäller information till studenterna finns utöver hemsidan också den lilla broschyren Idéhistoria som studenterna får i samband med registreringen. (Extra exemplar finns att hämta på expeditionen.) Lokaler Ämnet idéhistoria tillhör Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria som är belägen i Humanistvillan. Där finns också Institutionen för musik- och teatervetenskap. I villan finns arbetsrum och gemensamma lokaler för de anställda liksom undervisningslokaler. Gemensamma lokaler Köket i Humanistvillan får användas av de anställda studenter hänvisas till fikaautomater vid undervisningslokalerna i källarplanet. Alla anställda har ansvar för ordningen i köket. Det finns en lista där man kan anteckna vilken vecka under terminen som man har särskilt ansvar för att det är diskat och undanställt i köket. Har du frågor om hur diskmaskinen och kaffeautomaten ska skötas kan du kontakta Polly Hsu på expeditionen för idéhistoria. Biblioteket I det gemensamma biblioteket finns böcker och tidskrifter för de anställda att låna. Den idéhistoriska litteraturen står en trappa upp, på kortsidan till höger om ingången. Låna gärna böcker men glöm inte att fylla i en lapp i en liten sticka som skjuts in i bokhyllan. Och glöm inte att lämna tillbaka boken! Biblioteket används ibland för undervisning och möten och självklart bör man undvika att leta böcker då. Biblioteket ska vara låst då ingen är där. Studenter får inte låna böcker från institutionsbiblioteket. De hänvisas till universitetsbiblioteket i Södra husen. Där finns också en avdelning med kurslitteratur med korta lånetider. 1

2 Kurslitteraturen för den vanliga grundkursen finns samlad hos studievägledaren. Böckerna är inte till hemlån utan finns där för kortare påseenden. Kopieringsrummet I kopieringsrummet finns postfack för alla anställda. I rummet finns också en kopieringsmaskin (fungerar även som skrivare och scanner) och annat som kan behövas i undervisningen, såsom visst kontorsmaterial, närvarolistor, formulär för att rapportera in resultat på skrivningar med mera. Om något material eller formulär håller på att ta slut bör detta meddelas Polly. För att använda kopieringsapparaten behövs en kod, kontakta Ann Badlund, administrativ chef på institutionen, för detta eller maila Tänk på att kopiera så lite som möjligt; våra kostnader för kopiering är höga. De som ansvarar för kurslitteraturen bör så långt möjligt anstränga sig att finna litteratur som är tillgänglig så att vi slipper kopiera, då kopieringstillstånd som är nödvändigt ur rättslig synpunkt och som noga övervakas ofta är mycket kostsamma och vi i allmänhet inte kan få full täckning för kostnaden genom priset. (Se vidare under rubriken Kurslitteratur.) I kopieringsrummet finns lådor för utgående post, både inom och utom universitetet. Expeditionen På studentexpeditionen för idéhistoria arbetar Polly Hsu. Hon har speciella öppettider för studenterna (se hemsidan) som lärare kan du kontakta Polly även andra tider, men självklart måste man respektera att hon också har andra arbetsuppgifter att sköta. Är du osäker om det är Polly eller någon annan man bör vända sig till kan du alltid kontakta Undervisningslokaler Det mesta av undervisningen sker i lokaler i Humanistvillan. De flesta undervisningslokalerna finns i källarplanen men vi använder också auditoriet, biblioteket och konferensrummet för undervisning. Eftersom all undervisning inte ryms i villan äger en del undervisning också rum i Geovetarhuset. Det gäller oftast undervisning på kvällstid eftersom auditoriet då är bokat av musikvetarna. Undervisningslokalerna i geovetarhuset är låsta och kräver en nyckel som kan hämtas hos Ann Badlund, rum 212. Det är mycket viktigt att komma ihåg att lämna tillbaka nyckeln direkt efter undervisningen annars riskerar andra lärare och studenter att inte komma in i lokalen. Uppstår akuta problem med lokalerna i Geovetarhuset kan du kontakta Erik Hansson, som har hand om lokalbokningen i huset, anknytning All lokalbokning sköts av och måste ske med god framförhållning. Schemat bokas som regel terminen innan undervisningen äger rum, så eventuella önskemål om tider måste inkomma i mycket god tid till studierektor. Om undervisning blir inställd eller flyttad måste lokaler så snabbt som möjligt av- och ombokas via Karin Berglund. Får du inte tag på henne kan du kontakta Hemsidan 2

3 Viktig information till såväl studenter som lärare finns på hemsidan, Ansvarig för sidan är Det är av yttersta vikt att hemsidan kontinuerligt uppdateras och innehåller färska uppgifter. Var och en måste därför regelbundet kontrollera hemsidan, särskilt de uppgifter som berör den egna undervisningen. Dessutom bör momentansvariga inför varje enskilt moments början kontrollera riktigheten av schema och litteratur. Alla ändringar meddelas den hemsidesansvarige som för in rättelser. Det är också bra att informera studievägledaren. Det finns också en dataansvarig vid institutionen som är här vissa tider och som har hand om den tekniska sidan av datorerna. Har du dataproblem ska du alltid först kontakta eller maila Mondo och Forum I ämnet idéhistoria används två olika lärplattformer, Forum och Mondo. Forum är helt öppet och kan läsas av alla. Mondo är bara tillgängligt för studenter som är registrerade på en viss kurs. Detta sker automatiskt och det finns också möjligheter att lägga till studenter som inte är registrerade genom s.k. gäst-inloggning. På Mondo kan även studenterna själva lägga ut texter och plattformen kan användas för kommunikation mellan lärare och studenter. Kom dock ihåg att man inte får lägga ut texter på Mondo utan tillstånd här gäller inte ens 15 sidor som för papperskopior. På Forum och Mondo ska all viktig information om kurserna, även delkurserna, finnas. Se vidare nedan om kursplaner och kursbeskrivningar. Det är viktigt att rensa regelbundet såväl på Mondo som på Forum! Vill du ha hjälp med Mondo kan du kontakta E-post Alla anställda har en e-postadress med Den adressen ingår också i den allmänna adressen som kan användas för kollektiva utskick till alla idéhistoriker vid institutionen. Vill man även nå litteraturvetarna med mail använder man Vill du ha en annan e-postadress knuten till allihopadressen eller har andra frågor om detta kontaktas Du kan också nå alla studenter som är registrerade vid en viss kurs via mail. Då går du in på Ladok på webb via medarbetarwebben och väljer kurs där det finns uppgift om mailadress till alla studenter på en viss kurs. Kom ihåg att all kommunikation via mail mellan lärare och studenter är offentlig handling och ska kunna uppvisas om så krävs. Tänk alltså på att spara mailkorrespondens, särskilt om det gäller mer kontroversiella ärenden. Enligt förvaltningslagen är du skyldig att besvara mail från studenterna inom rimlig tid det finns inget sagt om vad detta innebär mer konkret, men inom en vecka är ett bra riktmärke. Du ska också meddela om du är borta på semester, särskilt viktigt är detta om denna infaller under terminstid. Det är lätt att koppla in ett autosvar via mailen som meddelar detta och det är bra om man har en hänvisning till annan person som kan vara behjälplig under frånvaron. 3

4 (Detta gäller förstås längre perioder.) Vill du ha hjälp med att koppla in autosvar kan du maila Undervisning Det är mycket som är nytt när man börjar arbeta som universitetslärare och det är viktigt att man inte drar sig för att fråga om allt möjligt! Studierektor finns alltid tillgänglig för alla slags frågor, liksom även andra kollegor. Varje ny lärare får dessutom en mentor som för viss ersättning har till uppgift att bistå den nya läraren på olika sätt det kan handla om att tillhandahålla material, information, ge konkreta tips eller bara om att prata om hur det går med undervisningen. Det är också viktigt att bejaka och våga pröva egna idéer i undervisningen erfarna lärare har i allmänhet mycket stor nytta och glädje av nya uppslag vad gäller undervisningen! Det finns pedagogiska kurser för nya lärare vid universitetet som ges av universitetspedagogiskt centrum, se hemsidan för universitetets medarbetare. De är tänkta för såväl doktorander som för disputerade lärare. Ett allmänt råd är att det tar tid att komma in i undervisningen och de allra flesta behöver ett antal terminer för att växa in i rollen. Det är vanligt att man får en hel del kritik de första gångerna man ger en kurs har man möjlighet att lära av dessa erfarenheter finns goda chanser att utvecklas som lärare. Ett tips är att auskultera på andra lärares lektioner, det ger mycket för alla parter. Vill du ha hjälp med detta kontaktas studierektor! Registrering Alla studenter måste registrera sig för att kunna tillgodoräkna sig poäng. Det sker alltid hos sekreteraren på expeditionen under särskilda registreringsperioder. Sista dag för registrering är en vecka efter kursens början. Studenter som av någon anledning vill registrera sig vid annan tid tar lämpligen kontakt med sekreteraren eller studierektor. Registrering på avancerad nivå kräver godkännande från antagningsenheten. Det gäller varje student för varje enskild kurs. Detta måste därför alltid ske via studierektor. Kom ihåg att påminna studenterna på masterprogrammet om att de måste anmäla sig till varje enskild kurs inom ramen för programmet. Alla som studerar vid Stockholms universitet har ett universitetskonto och kan logga in på Mitt universitet. Här görs skrivningsanmälningar och i vissa fall registrering. Det är också via Mitt universitet som studenterna nås av mail från institutionen det är därför mycket viktigt att de har en aktiv e-adress. Den student som vill avbryta sina studier måste omedelbart meddela detta, så kallat tidigt avbrott, till sekreteraren. Då finns en möjlighet att söka kursen igen; i annat fall kan man ha förverkat sin plats i framtiden. Inför varje delkurs får den undervisande läraren en lista med alla registrerade studenter. Det är viktigt att låta denna lista cirkulera bland studenterna för att upptäcka om det finns studenter som inte är registrerade på kursen. Man bör påminna studenter som gått kursen tidigare om att de måste omregistrera sig annars missar de eventuell information som skickas via mail till registrerade studenter. 4

5 Funktionshinder Studenter med funktionshinder alltifrån påtagliga till sådana som inte är synliga har rätt till speciella stödåtgärder. Observera dock att studenter är att betrakta som funktionshindrade enbart om de har någon form av intyg. Det är inte den enskilde lärarens uppgift att avgöra detta. Ärenden av detta slag sköts på Stockholms universitet av en handikappsansvarig på Studentbyrån (A-huset i Södra husen, plan 4). SU:s hemsida har särskild information om hur studenter ska få tillgång till stödåtgärder. Diskutera med studievägledaren om något är oklart. Lektionerna Vid första undervisningstillfället bör läraren presentera sig och lämna ut sin e-postadress och uppgifter om eventuell mottagningstid. Att lämna ut sitt hemtelefonnummer kan ha sina risker och är upp till var och en det är inte något som kan rekommenderas. Är närvaro obligatorisk måste studenterna vid varje tillfälle antecknas på en närvarolista, som finns att hämta i kopieringsrummet. Även i situationer där närvaro inte är obligatorisk ska närvaron kontrolleras; det ger en viss överblick över antalet och i vilken utsträckning studenter kontinuerligt följer undervisningen. Det ger också signaler om att vi bryr oss om att de är där! Det gäller såväl föreläsningar som seminarier. Av integritetsskäl ska personnummer inte göras tillgängliga för andra. Det innebär en viss försiktighet med närvarolistor: studenter bör uppmanas att inte fylla i personnummer på de närvarolistor som cirkulerar vid undervisningstillfällen. Studenterna bör uppmanas att regelbundet kontrollera hemsidan. Inställda eller ändrade föreläsningar och andra akuta ärenden ska omedelbart anmälas till hemsidesansvarig, eller till studierektor och införas på hemsidan. På hemsidan finns också alltid det uppdaterade schemat och den gällande litteraturlistan. Man bör också skicka ut mail till studenterna om schemaändringar, särskilt sådana som görs med kort varsel. Det finns en e-postadress för varje kurs som går att använda den hittar du under rubriken Ladok på medarbetarwebben. Är du osäker om detta kan du kontakta studierektor eller sekreterare. Det är upp till den enskilda läraren i samråd med studenterna att avgöra om behovet av rast vid föreläsningar eller seminarier. Vid föreläsningar är dock ett avbrott att rekommendera. Det är viktigt att planera sin undervisning väl och sluta i tid och inte pressa in så mycket som möjligt av information de sista minuterna. Nya studentgrupper står ofta på kö och rycker i dörren om det drar ut på tiden. Dessutom bör lokalen ges en chans att vädras. Senast en kvart före nästa undervisningstillfällen måste lokalen vara utrymd. Kursinformation Information om kurserna finns på hemsidan. Här finns kursplaner, schema och litteraturlistor. Detta läggs ut av hemsidesansvarig och lärarna behöver bara kolla att uppgifterna stämmer. Utöver detta behövs också en kursbeskrivning som är terminsaktuell och som varje lärare ansvarar för. Här ska finnas information om kursens uppläggning, litteraturlista, 5

6 betygskriterier och ev annan information. Kursbeskrivningen läggs lämpligen ut på Forum eller Mondo. Här bör man också lägga ut sådant material som används i kursen, exempelvis instuderingsfrågor, föreläsningsöversikter med mera. Det kan vara bra att veta att studenterna är mycket tacksamma för sådant skriftligt material och för så mycket information om kurserna som möjligt. Kurslitteratur Numer behöver man inte föra in uppgift om litteratur i kursplanen. En litteraturlista ska dock finnas senast en månad före kursstart. Den ska tas i Institutionsstyrelsen och finnas lätt tillgänglig på hemsidan. Litteraturen till de olika kurserna beställs av studievägledaren i Akademibokhandeln. De som ansvarar för kurslitteraturen bör så långt möjligt anstränga sig att finna litteratur som är tillgänglig så att vi slipper kopiera, då kopieringstillstånd som är nödvändigt ur rättslig synpunkt och som noga övervakas ofta är mycket kostsamma och vi i allmänhet inte kan få full täckning för kostnaden genom priset. Kopieringstillstånd krävs för alla texter eller delar av texter om de är längre än 15 sidor eller utgör mer än 10 % av hela texten. Varje lärare ansvarar själv för dessa tillstånd och är ansvarig för eventuella lagbrott. Det är viktigt att veta att alla texter som läggs ut på Mondo kräver tillstånd (även texter kortare än 15 sidor). Eftersom det i allmänhet är kostsamt med sådana tillstånd är det bra med en viss restriktivitet gällande detta, information om vad som gäller finns på Humanistnätet, https://mondo.su.se/portal/site/b702ae88-4d64-43cf-8bdf-b5a85131adda/page/4cff89ac-e bb9f-ba Examination Det finns såväl nationella som universitets- och institutionsspecifika bestämmelser för vad som gäller för examination. De som gäller för universitetet generellt finns på hemsidan - de bör noga genomläsas! Se Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, 16.pdf, och Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet, Det är särskilt värt att påpeka att en skriftlig tentamen måste vara rättad och betygsatt inom tre veckor och mer än två veckor före omtentamen. I föreskrifterna sägs också att examinator ska vara tillgänglig för frågor i samband med examinationen hittills har det dock aldrig hänt att detta efterfrågas, skrivvakterna har möjlighet att kontakta Polly vid skrivningens början. Det är inte tillåtet att ge möjlighet till kompletteringar av skrivningar, om inte detta noggrant informerats om i kursplanen. Alla salsskrivningar vid SU ska enligt beslut från rektor ske anonymt. Polly sköter administrationen av detta, som lärare behöver du inte göra någonting mer än att rätta skrivningen och lämna den till Polly när den är färdigrättad. Det är viktigt att du informerar 6

7 studenterna om möjligheter att få en genomgång av deras resp tentor det har studenterna rätt att få om de vill och det är i allmänhet något studenterna kan få ut mycket av. Examinationen kan se ut på olika sätt och vara såväl muntlig som skriftlig. Det är i allmänhet bra att variera examinationsformerna under en kurs. Det viktiga är att studenterna får information om vad som gäller. Det får de genom kursplaner och kursbeskrivningar. I kursplanerna ska det, förutom lärandemål för kursen, finnas tydlig information om vad som gäller för examinationen. I kursbeskrivningen som delas ut vid kursstart ska det dessutom finnas betygskriterier som är formulerade på ett sätt som går att förstå för studenterna. Det är bra om läraren inleder en ny kurs med att kommentera såväl lärandemål som betygskriterier. Vad gäller skrivningar förekommer såväl salsskrivningar som hemskrivningar. Tid och plats för salsskrivningar anges i schemat samt på hemsidan. Det är viktigt att studenter anmäler sig till dessa och att läraren påminner om det. Anmälan sker på nätet via Mitt universitet. Det är mycket viktigt att alla som avser att tentera verkligen anmäler sig detta för att Polly ska kunna boka en tillräckligt stor lokal och studenterna få ett särskilt nummer som behövs på grund av anonymitetskravet. Skrivningar ska lämnas minst 3 arbetsdagar i förväg till sekreteraren. Observera att det är ett fullständigt och kopieringsfärdigt original som ska lämnas, inte bara en uppsättning frågor. Äldre lärare bör bistå med mallar för skrivningar. Hemskrivningen kräver tydliga regler. Det är viktigt att studenterna får veta vad som gäller för inlämningen. Var tydlig i informationen vad gäller tid för inlämning, hur den ska ske digitalt eller på papper och eventuella anvisningar beträffande längden på svaret (säkrast i antal tecken). Erfarenheten säger också att det kan vara bra att påminna om regler för plagiering, eftersom alla studenter inte är medvetna om vad som gäller. Hänvisa gärna till föreskrifterna om plagiering på hemsidan, Varje skrivningstillfälle följs av en omskrivning. Det gäller även hemskrivingar Vi har numera inte schemalagt någon uppsamlingsskrivning i augusti (det fanns tidigare), eftersom det de senaste åren har varit så få studenter som anmält sig till denna. Vi erbjuder dock en sådan om studenterna efterfrågar det de ska i såfall anmäla sig till resp lärare senast den 1 juni, detta för att de lärare det berör ska kunna lämna ett skrivningsex till Polly innan de går på semester. Det händer att studenter av religiösa skäl inte kan tentera de dagar då våra skrivningar äger rum. Om inget annat tentamenstillfälle är tillgängligt bör vi i görligaste mån göra det möjligt för dessa att tentera på annat sätt, som i form av hemtenta, enskild skriftlig eller muntlig tentamen. Oavsett vilket alternativ som väljs innebär det ett extra arbete för den berörda läraren. Beslut om detta fattas av läraren i samråd med studierektor. Studenterna brukar fråga om gamla skrivningar. Eftersom skrivningar är offentlig handling har studenterna rätt att titta på dessa det är dock viktigt att hitta ett praktiskt sätt att hantera detta. Det enklaste är att varje lärare väljer ut en skrivning som exempel och lägger upp den på Forum eller Mondo. Rättning, betygsättning och inrapportering 7

8 Efter skrivningen förvaras tentorna på expeditionen, där de avhämtas efter att sekreteraren skrivit ut ett rättningsprotokoll. Läraren bör vara varsam med tentor och hålla god ordning på dem. De ska räknas och redovisas i klump, inte bitvis. I de fall flera lärare delar på rättningen är detta särskilt viktigt. Huvudläraren/den kursansvarige har ansvaret för att det sköts korrekt. På alla delkurser liksom hela kurser används de så kallade ECTS-betygen som sträcker sig från F upp till A såväl F som Fx är underkända betyg. Undantag från detta gäller för moment om 4.5 hp eller mindre; på dessa går det bra att använda godkänt eller icke godkänt. Det är viktigt att studenterna för varje delkurs är informerade om vilka betygskriterier som gäller dessa ska meddelas före kursstart. Betyg rapporteras antingen på det rättningsprotokoll som tillhandahålls av sekreteraren eller på särskilda formulär för betygsrapportering som finns i skåpet på expeditionen. Den förra metoden ska användas vid inrapportering av stora grupper och tentamensresultat. Rapporterna ska lämnas till Polly. Inget annat system för inrapportering av resultat kan godtas; inga lösa handskrivna lappar eller annat får användas. Efter inrapporteringen till Polly rapporterar hon poängen till Ladok, och läraren får därefter signera ett Ladokutdrag som sedan lämnas till Polly. Rättad tentamen hämtas av studenten på expeditionen. Tentor måste sparas i två år. Vissa institutioner har för vana att skicka ut alla tentor med post. Det är emellertid kostbart och vi gör inte så. Om en lärare föredrar att lämna tillbaka skrivningarna själv måste studenterna få tydlig information om det! Uppmuntra gärna studenterna att hämta sina tentor! Rest och komplettering Det finns inga möjligheter att göra kompletteringar eller få rest på underkända delar av en tentamen om inte annan information finns i kursplanen. Det skulle kräva omfattande redovisningssystem, särskilt som restuppgifter tenderar att komma in sent och kanske inte heller till den lärare som ursprungligen höll i tentamen. Den som blir underkänd på en examination, oavsett form, kan alltså inte bli godkänd på delar av den utan måste göra om hela examinationen. Undantag från detta utgör kurser eller delkurser där examination genomförs medelst aktivt deltagande vid seminarier som alltså är obligatorisk. Enstaka frånvaro kan som regel kompletteras med en skriftlig uppgift. Frånvaro får dock inte utgöra mer än en tredjedel av kursen, då deltagandet i seminariet är en del av inlärningen av såväl materialet som ämnets kultur. All information rörande detta måste finnas i kursplanen! I det fall en uppsats underkänns finns det dock möjligheter att utföra någon form av kompletteringsuppgift för att nå godkänt. Det förutsätter att uppsatsen håller en viss nivå och representerar ett seriöst arbete. En uppsats som accepterats för ventilering är emellertid i princip godkänd av handledaren om inget graverande uppkommer vid oppositionen. Detta måste stå i kursplanen. 8

9 Studenter har inte rätt att överklaga betyg. Det har dock förekommit att betyg har ändrats, kanske särskilt på uppsatser. Om man som lärare är osäker på betygsättningen är det bra att be en kollega eller studierektor om hjälp med bedömningen. Kontakta studierektor om detta! Det kan också vara bra att veta att student som underkänts två gånger av samma lärare har rätt till en annan examinator i alla fall om det är praktiskt möjligt, om det alltså finns någon annan lärare som har rätt kompetens för att göra detta. Temaexamination Vid muntliga tentor, särskilt av temakurserna på fortsättnings- och påbyggnadskurserna, är det viktigt att inrapporteringen sker omedelbart. Det har ibland inte skett, varvid studenter inte har fått sina poäng och vi inte heller våra håpar. Uppsatser och uppsatsseminarier Uppsatskurserna på Idéhistoria II och på Kandidatkursen leds i allmänhet av två lärare som fungerar både som seminarieledare och som handledare. Uppsatser bör inte examineras av handledaren. Det är mycket viktigt att studenterna får utförlig information om vad som gäller för uppsatskurserna. En utförlig kursbeskrivning bör lämnas inför kursstart med information om seminariernas innehåll, former för handledning, deadlines, ventileringar, opposition med mera. Erfarenheten säger att studenterna ofta är mycket osäkra vad gäller uppsatsskrivandet och det är viktigt med såväl skriftlig som muntlig information. De färdiga uppsatserna skickas ut digitalt, via mail eller Mondo. Kom ihåg att du som lärare alltid måste lämna ett arkivexemplar i pappersform av uppsatsen till Polly. En digital variant skickas till som arkiverar den digitalt. Det är mycket viktigt att vi har arkivexemplar av alla uppsatser från kandidatnivå och uppåt det kommer bland annat att behövas för HSV:s kommande kvalitetsgranskning. Det är också mycket viktigt att komma ihåg att rapportera studenternas poäng från uppsatskurserna. Kom också i ihåg att detta kräver att alla kurskrav är uppfyllda, såsom seminariedeltagande, opposition med mera. Utvärderingar Alla universitet och högskolor måste utvärdera hela kurser och enskilda moment på 7.5 hp eller mer. Dessutom måste kursen i sin helhet utvärderas. På grundkurs 30 hp innebär det 4 delutvärderingar och en avslutande rörande kursen i sin helhet. Studievägledaren har hand om utvärderingarna utformning, utdelning och sammanställning. De enskilda momenten utvärderas i regel i samband med undervisningen i slutet av en kurs eller i början på den efterföljande kursen om en sådan finns. Läraren behöver tänka på att avsätta tid för detta prata med studievägledaren hur mycket tid som behövs. 9

10 Utvärderingarna är inte offentliga handlingar och behöver inte sparas. Det har vi dock för vana att göra. Den sammanställning som studievägledaren gör är emellertid en offentlig handling och ska diarieföras och arkiveras. Det betyder också att de ska göras tillgängliga för studenterna, vilket sker genom att de anslås på Forum på hemsidan. Och på hemsidan. Utvärderingarna diskuteras regelbundet på lärarmöten. Utvärderingarnas avsikt är inte att värdera enskilda lärare. Icke desto mindre förekommer sådana kommentarer. En nybliven lärare bör ta eventuella kritiska kommentarer med en stor nypa salt. Även de mest erfarna har en gång varit nybörjare och fått utstå kritik, något som äldre utvärderingar tydligt vittnar om. Det är angeläget att nya lärare därför pratar med studierektor eller mentor om utvärderingarna. Utvärderingen är inget fast formulär utan förändras över tiden. Det ges också stora möjligheter för enskilda lärare, kursansvariga, jämställdhetsansvarig, studierektor eller andra att föreslå speciella frågor eller aspekter som man önskar få belysta eller besvarade. På så sätt kan man få en snabb feedback på kursen. Kontakta i så fall studievägledare. Det åligger oss också att ta studenternas synpunkter i beaktande och i görligaste mån försöka ta hänsyn till krav, kritik och önskemål rörande våra kurser. Även om ambitionen och viljan finns kan det dock i praktiken vara svårt att tillmötesgå studenterna. Kurs- och delkursansvarig Vi har för närvarande ingen särskild kursansvarig för enskilda kurser. Det övergripande kursansvaret har i stället studierektor. Hon/han ansvarar för kursutbudet och sammankallar gemensamma lärarmöten. På varje större enskild delkurs ska såvitt flera lärare är inblandade det finnas en ansvarig. Denne ansvarar för sammanställning och rättning av tentor och ser till att rättningsprotokoll och lärarrapporter lämnas till sekreteraren. Denne ansvarar också för att litteraturlistor är aktuella och tar initiativ till diskussioner om att uppdatera dessa. De delkursansvariga bör dessutom ha överblick över litteraturen, bidra till att hålla den aktuell och ta initiativ till ny litteratur. Detta bör dock ske i samråd med de andra lärarna och studierektor. Alla litteraturförändringar måste beslutas på institutionsstyrelsen. Den delkursansvariga ska också tillhandahålla gamla tentamensfrågor till studenter och se till att uppgifter på Forum och Mondo är uppdaterade. Vid lärarbyten på en delkurs är det angeläget att den avgående läraren bistår den nya med information om litteratur, rutiner, etc. Personal Inom ämnet idéhistoria är det den ämnesansvariga professorn, Elisabeth Mansén, som har ansvar för forskarutbildningen. Hon är dessutom 10

11 ställföreträdande prefekt, Boel Westin, från litteraturvetenskap är prefekt. Studierektor, Inga Sanner, är ansvarig för grundutbildningen och utbildningen på avancerad nivå. Hit hör arbetsuppgifter som schemaläggning, bemanning och lärartillsättning. Hon initierar nya lärare i gällande villkor och är dessutom instans för eventuella klagomål från såväl lärare som studenter. Studierektor anordnar och håller lärarmöten. Hon har också ansvar för nya kurser, kursplaner med mera. Studievägledare, Jenny Leontine Olsson, är kontaktperson för studenterna och bistår i frågor om kursval, studieteknik, studentinflytanden och andra frågor som har med studierna att göra. Hit hör också frågor om kurserna och viss rådgivning. Studievägledaren sköter utformningen och sammanställningen av utvärderingar på alla kurser. Hon har också ansvar för det introduktionshäfte som delas ut till studenterna inför varje termin (och som skiftar färg varje termin för att undvika missförstånd och att gamla uppgifter sprids). Studievägledaren ansvarar även för att litteraturlistor skickas till Akademibokhandeln. Sekreteraren, Polly Hsu, bemannar expeditionen och har hand om olika studentärenden. Han/hon sköter registrering, inrapportering av poäng, salsskrivningar, Ladok och Sisu och mycket annat. Prefekten, Boel Westin, är arbetsgivarens representant och har det övergripande ansvaret för institutionen i sin helhet. Prefekten (eller delegerad) avhåller årligen planeringssamtal för de anställda. Skydds- och miljöombud är Karin Dirke, Jämställdhet Institutionen har en jämställdhetsgrupp med både litteraturvetare och idéhistoriker, sammankallande är Erland Sellberg, Jämställdhetsgruppen diskuterar tjänster, anställningsvillkor, lönesättning, kurslitteratur, undervisning, etc. och bistår prefekten i upprättandet av en jämställdhetsplan. En sådan plan med konkreta förslag till förändringar och förbättringar ska upprättas varje år. Lärarmöte, institutionsnämnd och -styrelse Lärarmöten hålls tre till fyra gånger per termin. Lärarmötet är till för de som undervisar och tar huvudsakligen upp ämnen av relevans för undervisning och kurser i allmänhet. Lärarmötet är inget beslutande organ. Alla som undervisar ska delta i dessa möten. De lärare som inte undervisar på heltid är alltid välkomna att vara med men det är inget krav. Institutionsstyrelsen är det beslutande formella organet på institutionen. Här fattas beslut i anställningsärenden, litteraturlistor, andra gemensamma angelägenheter och större inköp. Till styrelsen väljs representanter för lärarkåren, studenter och den administrativa personalen. De 11

12 korttidsförordnade lärarna saknar formell representation och rösträtt men har närvaro- och yttranderätt vid nämndens möten. Handledarkollegiet samlar de som handleder/kommer att handleda doktorander samt, i vissa fall, en doktorandrepresentant och diskuterar huvudsakligen frågor med anknytning till forskarutbildningen. Kollegiet ansvarar också för värderingen av de sökande till utlysta doktorandtjänster och framlägger förslag om antagning för styrelsen. Övrigt: sjukdom, fakturor, resor med mera. Om du blir sjuk anmäls det enligt nedan. Det är också viktigt att Polly får veta det, eftersom hon har kontakter med studenterna. Polly har också hand om bokning av resor. Övrig information gällande sjukdom, vård av barn, tjänstledighet, utlägg, resor med mera finns på det så kallade intranätet Humanistnätet på Mondo. Mycket information finns också på SU:s medarbetarwebb. Är du det minsta tveksam kontaktar du så får du den hjälp du behöver. Här några viktiga saker: Sjukanmälan eller VAB görs skriftligen till blanketterna lämnas sedan i facket vidtillfriskning. Läkarintyg på sjukskrivningen: ta 2 kopior som lämnas i personalfacket, skicka originalet till Försäkringskassan. Ersättning för sjukvårdkostnader och mediciner: klistra originalkvitto på en A4 ( får ej vara mer en 3 månader gamla ). Skriv namn och Institutionstillhörighet på denna A4. Lämna dessa i personalfacket. Ersättning för friskvård: fyll i blanketten som finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Klistra originalkvitton på en A4 och lämna blanketten i personalfacket. Föräldraledig: 10% föräldrapenningtillägg utbetalas av universitetet och ledigheten blir semesterkvalificerad till viss mån (detta regleras av den nya semesterlagen som trädde i kraft 1 januari aspx ). Ansökan om föräldraledighet ska göras fr o m beräknat förlossningsdatum, datumet kan sedan ändras efteråt vid behov. Semesteransökningar och ledighetsansökningar lämnas i personalfacket, personalhandläggaren ombesörjer vederbörliga namnteckningar. Mertid och övertid Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till prefekten för vidare befordran till personalhandläggaren. Lösa timmar (arvode) Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till studierektor för vidare befordran till personalhandläggaren. 12

13 Ersättning för kvällsundervisning Blanketten finns i Mondo under fliken Humanistnätet/Filsamling/Blanketter. Fyll i blanketten och lämna den till studierektor för vidare befordran till personalhandläggaren. 13

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14 STUDIEORDNING VID SMI Version 2014-08-14 Utskriven 2014-10-14. Studieordningen uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen görs tillgänglig via SMI:s serverplats för studenter. I ändringshistoriken

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Översynsprojektet PM 2010-02-01. Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten

Översynsprojektet PM 2010-02-01. Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten PM 2010-02-01 Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten Översynsprojektet Under höstterminen 2009 har ett antal förvaltningsenheter arbetat med olika delprojekt inom översynsprojektet. Förvaltningsenheterna

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI 2015 2 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi?

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi? Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10 Hur gör vi? Administrativa rutiner vid Institutionen för Teknik och Byggd miljö Innehåll Introduktion

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Handbok i ärendehandläggning

Handbok i ärendehandläggning Juni 2012 Handbok i ärendehandläggning guide och beslutsmallar Handbok i ärendehandläggning 3 Innehållsförteckning Handbok för medarbetare vid Stockholms universitet... 5 1. Ärendehandläggning... 7 1.1

Läs mer