Att finna sig själv utifrån Kierkegaard Frank Lorentzon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon"

Transkript

1 Att finna sig själv utifrån Kierkegaard 2013 Frank Lorentzon

2 Kierkegaard ( )!! Livet förstås baklänges, men måste levas framlänges

3 En förfader till existentialismen Fokus på människan och hennes livssituation Skiljer sig från en mer vetenskaplig syn på människan: Subjektivitet Objektivitet Individ Kollektiv Frihet Kausalitet Handlingar Händelser Skäl Orsaker Betoning av val, ångest och ansvar

4 Personen Søren Aabye Kierkegaard Son till den tungsinte, religiöst grubblande patriarken Michael Pedersen Kirekegaard, och den betydligt mer positive Ane Sørensdotter Lund (dör 1834) men känner mer samhörighet med fadern Lever dandy-liv som teologistudent, tills fadern stryper pengaflödet (strax innan sin död 1838) Søren tar då tag i sin tillvaro, och......skriver 1840 klart sin avhandling om begreppet ironi, ur ett sokratiskt perspektiv Led av manodepressivitet

5 Regine Olsen ( ) Uppvaktas av Søren, och de förlovar sig 1840 Han ångrar sig omedelbart, vill bryta, kanske p.g.a. släktförbannelsen Hon vägrar, så han beter sig som ett svin så att hon skall bryta Detta sker och han ångrar sig igen! Han förblir förälskad i henne, och hon ärver Søren

6 Hegels inflytande Flyr skandalen med Regine, och hamnar i Berlin; åhör Schelling, när denne bryter med Hegels filosofi Kom själv att avsky det Hegelska, men använder ofta Hegels terminologi Definierar sig i medveten opposition till Hegel: Hegel: sanningen finns i de objektiva sammanhangen Kierkegaard: subjektiviteten är sanningen Hegel: Individen är ointressant; Anden och heroerna i fokus Kierkegaard: individen är det enda intressanta

7 Författarskapet Använder ofta pseudonym, ofta i flera lager Varför? Hypoteser: Skriver hela tiden om sig själv egentligen, men vill ändå säga något allmängiltigt (och även kanske mörka att det är sig själv han skriver om!) En metodfråga: hans indirekta kommunikation ville förhindra att läsaren litade på författarens auktoritet; läsaren skall själv ta ansvar för vad han/hon tar för ställning i de existentiella, etiska och religiösa frågor som texterna tar upp Ofta tunga, svåra texter, föga njutbara annat än bitvis

8 Intersubjektivitet (en tolkning utifrån Kierkegaard) Vi brukar tänka i termer av motsättningen subjektiv-objektiv, men: Det finns ofrånkomliga subjektiva element som är nödvändiga för att förstå det mänskliga; ren objektivitet räcker inte! Även om subjektivitet är nödvändig behöver det inte landa i godtycklighet: vissa grunddrag är intersubjektiva dvs. gemensamma eller allmängiltiga alltså säkra, men inte objektiva

9 Grunden Subjektiviteten är sanningen ; handlar om äkthet, om att leva sant Ingen absolut moral; vi väljer vår moral Valets oundviklighet Två livsvägar: Inautentisk: har valt att inte välja; trygghet hellre än frihet; är alienerad Autentisk: väljer själv (om än kanske omedvetet) Ofta är mötet med döden inkörsporten till ett autentiskt liv; döden individualiserar livet De tre livsstadierna

10 Stadier på livets väg Skildrar idealtyper och en en ideal utvecklingslinje inte vad som nödvändigtvis måste bli fallet i en verklig människas liv Utvecklingen sker språngvis; man kan inte rationellt ta sig från ett stadie till ett annat, utan dessa språng är existentiella Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv Inget stadie är egentligen bättre än något annat

11 Esteten Är amoralisk, dvs. varken moralisk eller omoralisk tänker inte i moraliska kategorier Tillfredsställelse i fokus; vill undvika otillfredsställelse Inget valmedvetande Det krävs extern stimulans, och det krävs allt mer för samma effekt; med tiden blir esteten alltmer otillfredsställd, drabbas av leda: Kör fast: blir ironiker Tar steget vidare och blir etiker Inautentisk motsvarighet: konsumtionsmänniskan

12 Etikern Tänker i termer av gott och ont Har valmedvetande, och vet att vi blir vad vi väljer, att vi är ansvariga för vad vi väljer och vilka vi är Principer ger konsekvens i våra val, och därmed i oss själva; etikern är en pliktmänniska Hur veta att vi väljer rätt när det inte finns någon objektiv moral? Det vet vi inte! Har valångest Ackumulerar en skuldbörda gentemot sig själv: Kör fast: blir humorist Tar steget vidare och blir religiös Inautentisk motsvarighet: auktoritetsmänniskan

13 Den religiöse Tar språnget ut på famnars djup och vågar, mot all sannolikhet, lita på att någon tar emot, att någon lyfter av skuldbördan Har satsat maximalt: har maximalt valmedvetande Präglas av helhjärtad hängivenhet En irrationell hållning, tron är djupt personlig För den som tror är allt som sker en bekräftelse på tron, för den som inte tror kan inget yttre bekräfta tron Inautentisk motsvarighet: fanatikern

14 Att (upp)leva sig till sanningen en sammanfattning Det finns ingen absolut och objektivt tillgänglig sanning; sanning måste levas, och är därför alltid i viss mån subjektiv Men det finns vissa allmänna utvecklingssteg: Att välja sitt liv, eller välja bort att välja och bara flyta med strömmen Graden av valmedvetande kan öka allt mer: (Kierkegaard: från estet till etiker till religiös) Det finns en fast grund, en ultimat verklighet, men den är oåtkomlig för förnuftet, och erfarenhet av den är därmed irrationell; det krävs ett existentiellt språng för att nå den i tron finner du dig själv, sanningen och Gud, men detta är bortom förnuftet (men inte nödvändigtvis i trots mot förnuftet) Du måste satsa dig själv för att finna dig själv (som även Jesus säger)

15 Paradoxens dialektik Att aktivt bejaka något, t.ex. trohet eller tro, innebär ett bejakande även av motsatsens möjlighet, men då som en möjlighet som avvisas; den inkluderas som möjlig men exkluderad och den förblir närvarande, men närvarande som frånvarande (erkänd men förnekad) Att verkligen bejaka t.ex. sin tro innebär ett övervägande av tvivlet som en högst påtaglig möjlighet; bara i kontrast till denna, som erkänd men avvisad, kan tron omfattas fullt ut Motsättningarna upplöses inte som i den Hegelska dialektiken, utan lever kvar som möjliga: den troende lever t.ex. ständigt med tvivlets möjlighet

16 Att finna sig själv Att finna sig själv går inte via det förnuftiga resonerandet (även om detta kan stödja processen), utan via att uppleva/leva sig fram till sanningen som då med nödvändighet kommer att innehålla subjektiva element Spänningen mellan det vi valt och det vi valt bort består; vi blir aldrig färdiga med att finna oss själva! Konsekvenser för kyrkan: vi kan och skall möjliggöra mötet mellan människa och Gud, men ytterst kan inte vi tro någons tro för honom; detta steg (denna sanning) måste var och en slutligen ta (erfara/leva) själva Vi måste motstå lockelsen att förmedla blott en etik eller en dogmatik, accepterad på vår auktoritet; vårt ärende är den tyngdpunktsförskjutning till tron, den personlighetsdanande överlåtelse som Jesus själv vill inspirera oss till genom sitt livsexempel och sin undervisning

17 Frågor Fundera först själv några minuter: Hur kan jag få (eller har jag fått) stöd i att hitta mig själv? Av kyrkan? På annat sätt? I smågrupp: Dela erfarenheter. Fundera: Hur kan vi som Kyrka stöda människor att hitta sig själva? Och hur förhåller det sig till att hitta Gud?