Soundlight Comfort Ceiling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Soundlight Comfort Ceiling"

Transkript

1 Soundlight Comfort Ceiling Komfort där ljud möter ljus

2 Inspirerande lugn 2

3 Ta med utomhusmiljön in Människans sinnen har utvecklats för en utomhusmiljö. Naturligt ljud och ljus påverkar positivt våra känslor, vår hälsa och vårt välbefinnande. Vår hörsel fungerar bäst i en miljö utan onaturliga ljud, störande ljudreflexer eller höga ljudnivåer. När det gäller ljus är vi på samma sätt anpassade till den naturliga utomhusmiljön där den biologiska klockan styrs av ljus och mörker, de dagliga cyklerna av natt och dag och den tid vi tillbringar sovande och är vakna. Men idag tillbringar vi % inomhus, inte minst på arbetet där många jobbar på kontor. Om vi kan skapa inomhusmiljöer i kontor där ljud och ljus beter sig mer naturligt får det oss automatiskt att må och fungera bättre. Soundlight Comfort Ceiling en synergi av ljud och ljus Med ny innovativ teknologi kan vi kombinera de positiva effekterna av ljud- och ljuskomfort i kontor. Något som ger synergieffekter för människors effektivitet och välbefinnande. Soundlight Comfort Ceiling bidrar till en lugnare arbetsmiljö där komfort och prestationsförmåga förbättras genom att kombinera LED-belysning med effektiv ljudabsorption i ett integrerat undertaksystem. 3

4 Ett unikt integrerat ljusoch akustiktaksystem Soundlight Comfort Ceiling är ett revolutionerande taksystem. Det är ett fullt integrerat ljus- och akustiktak, främst utvecklat för öppna kontor. Alla delar är noggrant testade och utvecklade för att fungera som ett system. Systemet är patentsökt ( ). Fördelar Uppfyller alla viktiga krav på ett undertaksystem; lägre ljudnivå (absorptionsklass A), minskad ljudutbredning (AC- värde dvs. artikulationsklass = 200) samt övriga kontorsnormer och belysningsstandarder. Den integrerade ljus- och ljudlösningen innebär att även LED-armaturerna fungerar som ljudabsorbenter och därmed blir 100 % av taket ljudabsorberande. Visuellt enhetligt ytskikt på både absorbenter och LEDabsorbenter. Systemet erbjuder allmänbelysning och arbetsbelysning i en och samma lösning samt är flexibelt när det gäller framtida ommöbleringar av kontoret. LED-tekniken leder till energieffektiv lösning med lm/w, jämförbart med de bästa TL5-systemen på marknaden. Belysningen bygger på ett lågspänningssystem, vilket möjliggör säker installation. Connect-bärverk är en del av systemet. Det möjliggör enkel installation och enkelt underhåll med flexibilitet att anpassa belysningens design efter typ av verksamhet i lokalen. 4

5 Ljudkomfort Naturligt ljud: Onaturliga ljud och ljudreflexer minskar Begränsa ljudutbredningen: Störningar från kollegors röster som sitter långt borta minskar, då ljudutbredningen minskar. Lägre ljudnivå: Hög ljudabsorberande förmåga hos taket innebär sänkt ljudnivå och behagligare arbetsmiljö. Ljuskomfort Naturligt ljus: Takets ytegenskaper hjälper dagsljuset att nå långt in i byggnaden. Balanserad ljusspridning: Det spridda ljuset som kommer från en större yta ger en visuellt högre komfort utan starka skuggkontraster. Förhindra och minska bländning: Ljuset är mjukt och klart och ingen bländning förekommer. Vertikala ljusnivåer med hög spridning: Rumsuppfattningen förbättras; de höga vertikala ljusnivåerna ger bättre upplysta väggar och tak, vilket gör att rummet ser större ut och blir trevligare att arbeta i. 5

6 Soundlight Comfort Ceiling Connect Pendelfäste Driftdon Installerad OccuSwitch DALI OccuSwitch DALI Connect bärverk Soundlight Comfort Ceiling Tiles (absorbenter) och LED-Tiles (LEDabsorbenter) är anpassade till ett Connect bärverk. Bärverket består av stålprofiler med en smal rygg där Connect Pendelfästen ansluts, vilket gör att plattorna enkelt kan monteras. Connect bärverk och tillbehör gör att installationen går smidigt. Driftdon Driftdonet är en smart strömförsörjningsenhet för Soundlight Comfort Ceiling. Den kombinerar ström och data från OccuSwitch DALI och har sex lågspänningsutgångar för att styra LED-belysningen. Varje utgång kan styra två till fem LED-absorbenter. OccuSwitch DALI OccuSwitch DALI är en kombinerad sensor och styrenhet. Den reagerar på rörelse och reglerar belysningen i ett rum eller område beroende på närvaro och mängd dagsljus. Man kan även ha lokal styrning, parallelldrift och nätverkslänkar till fastighetsstyrningssystem (Building Management Systems, BMS). OccuSwitch ansluts enkelt till systemet och kan integreras i LED-absorbenten. 6

7 7

8 Soundlight Comfort Ceiling Både LED-absorbenter och absorbenter har kantutförande A med identiska ytskikt som ger ett visuellt enhetligt utseende. Det unika är att LED-absorbenterna dessutom fungerar som effektiva ljudabsorbenter. En mängd olika ljusnivåer kan uppnås med LED-absorbenterna. För att uppnå en ljusnivå enligt kontorsnormer (500 lux) bör ungefär 40 % av taket täckas med LED-absorbenter och 60 % med övriga absorbenter. Procentsatsen beror på kundens önskemål och strukturen i utrymmet. Absorbenter Är ljusreflekterande och ljusspridande. Sänker ljudnivån och minskar ljudutbredning med artikulationsklass AC = 200. Är tillverkade av glasull med en tjocklek på 40 mm. Tillåter integrering av övriga installationer och kan skäras till passbitar. 8

9 LED-absorbenter Är effektiva ljudabsorbenter med integrerad LED-belysning. Uppfyller artikulationsklass AC=200 vilket bidrar till minskad ljudutbredning Består av en 15 mm glasullsabsorbent, 45 mm luftspalt samt ytskikt, vilket ger en total tjocklek på 60 mm. LEDabsorbentens uppbyggnad med absorbent och luftspalt ger en akustisk effekt motsvarande en 40 mm Ecophon Master ljudabsorbent. Har en mekaniskt stark metallram. LED-absorbenten kan inte skäras. Finns i två färgtemperaturer, 3000 K och 4000 K. Ansluts med Cat.5-kablar. Ljusdioderna är helt inbäddade i LED-absorbenten och är osynliga, både när den är tänd och släckt. 9

10 Kontorsdesign med Soundlight Comfort Ceiling Det är viktigt att utforma en flexibel eller aktivitetsbaserad belysning i enlighet med rummets egenskaper och de krav och behov på ljusnivåer som behövs. Soundlight Comfort Ceiling kan anpassas till verksamhetens olika aktiviteter, arbetsplatsstationer, arbetszoner samt rummets egenskaper och speciella funktioner. Flexibel Aktivitetsbaserad Definiera andelen LED-absorbenter efter de belysningsnivåer som krävs. Planera för integrering av in- och utlopp för ventilation, pelare, sprinklers och liknande. Integreringen bör planeras för de delar av taket som täcks av absorbenter eftersom integrering i LED-absorbenter är inte möjlig. Anslutningen mellan väggar och tak ska göras med absorbenter. LEDabsorbenterna kan inte fungera som passbitar eftersom metallramen i LED-absorbenten måste behålla sin ursprungliga form. 10

11 K o m f o r t d ä r l j u d m öt e r l j u s Ta hänsyn till byggmoduler. En noggrann layout av LED-absorbenter och absorbenter möjliggör anpassning till alla kontorsbyggnadsmoduler. 1350mm 1500mm 1800mm Installationen ska göras med hjälp av installationsguiderna för akustiktaket och belysningen. Ladda ner från Definiera kraven för detektering av närvaro och dagsljusstyrning samt hur belysningen ska slås på och av. Definiera antal och placering av driftdonsenheter och OccuSwitchar samt antalet Cat5-kablar, specificera dem i en teknisk installationsplan. Dagsljusstyrning Närvarodetektering 11

12 Miljö Glasullsteknologi Soundlight Comfort Ceiling tillverkas med den senaste teknologin för glasullsproduktion, 3RD Technology, som är en kombination av mer än 70 % återvunnet glas och förnyelsebart växtbaserat bindemedel. Produkter producerade med traditionell glasullsteknologi uppfyller redan de hårda krav som ställs på byggnadsmaterial. Med 3RD Technology tar vi ännu ett steg som förberedelse till att möta ännu högre framtida miljökrav. Inomhusmiljön har stor påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Soundlight Comfort Ceiling uppfyller de högsta kraven i Danska Indeklima (inomhusklimat) och Finska M1-standarderna samt rekommenderas av Svenska Astma- och Allergiförbundet. Energieffektivitet Med låg energiförbrukning, hög effektivitet och lång livslängd är Soundlight Comfort Ceiling en lösning för gröna byggnader och där man vill minska energikostnaden utan att kompromissa beträffande belysningens prestanda. Då ljusdioderna är DALI-drivna fungerar Soundlight Comfort Ceiling utmärkt med intelligent styrning för skräddarsydda ljusinställningar, dagsljusstyrning och detektering av närvaro. Detta möjliggör ett bra sätt att spara ännu mer energi och visa fördelarna med gröna byggnader i bästa möjliga ljus. Den totala takytan bidrar till optimal användning av det dagsljus som kommer in då det sprids vidare in i byggnaden. LED-absorbenten har en systemeffektivitet på lm/w. DALI DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE 12

13 Soundlight Comfort Ceiling A Soundlight Comfort Ceiling A är ett helt integrerat belysningsoch akustiktaksystem. Användningsområdet är främst öppna kontorsytor. Soundlight Comfort Ceiling A har synligt bärverk och varje absorbent är lätt demonterbar. Systemet består av ljudabsorberande belysning LED Tiles (LEDabsorbenter), ljudabsorberande Tiles (absorbenter), driftdonsbox, OccuSwitch DALI och Connect bärverk. Systemet har en vikt av 6 kg/m². Alla absorbenter har en kärna tillverkad av glasull baserad på 3RD Technology. LED-absorbenten har en tjocklek av 60 mm och absorbenten har en tjocklek av 40 mm. Soundlight Comfort Ceiling A är unik med avseende på ljusets design med en bred ljusdistribution, stora belysta ytor och att högsta möjliga ljudabsorption är integrerad i varje absorbent. LED-absorbenten finns i färgtemperatur 3000K och 4000K. För en luxnivå enligt kontorsnormerna bör ca 40% av taket yta täckas med LED-absorbenter. LED Tile (LED-absorbent) är patentsökt ( ). SyStemöverSikt Format c, mm x x T24 Tjocklek Principskiss M324 M324 Sektion av Soundlight Comfort Ceiling A system med anslutningskabel Soundlight Comfort Ceiling A system med anslutningskabel Tänt Soundlight Comfort Ceiling A system Släckt Soundlight Comfort Ceiling A system 13

14 Tekniska egenskaper AkuStik Ljudabsorption: Provningsresultat enligt EN ISO 354 Klassificering enligt SS-EN ISO 11654, värde för NRC och SAA enligt ASTM C 423. α p Praktisk ljudabsorptionsfaktor Soundlight Comfort Ceiling A Tile 200 mm tkh Soundlight Comfort Ceiling A LED Tile 200 mm tkh tkh = total konstruktionshöjd Frekvens Hz produkt LeD Tile Tile tkh (mm) Absorptionsklass A A αw 0,95 1,00 Ljudisolering: Ej tillämplig Avskildhet (Speach Privacy): LED-absorbent AC(1.5)=200 och absorbent AC(1.5)=200 enligt ASTM E 1111 och E tillgänglighet Absorbenterna är demonterbara. rengörbarhet Systemet tål dammtorkning och dammsugning en gång per vecka. ljuseffektivitet Absorbent, närmaste NCS färgprov S 0500-N, 81% ljusreflektion. LED-absorbent (släckt), närmaste NCS färgprov S 1000-N, 66% ljusreflektion. klimatpåverkan Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet upp till 75% vid 30 C utan att formförändras (ISO 4611). inomhusmiljö Certifierad enligt Indeklima-mærkning och rekommenderas av Astma och Allergiförbundet. miljöpåverkan Absorbenten har en kärna av glasull baserad på 3RD Technology. Svanen-märkt. Helt återvinningsbar. LED-absorbenten är delvis återvinningsbar. brandsäkerhet Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO Materialklasser land Standard klass Europa EN A2-s1,d0 kg mekaniska egenskaper Absorbenten klarar små laster på maximalt 500g med en håldiameter på max 100 mm. LED-absorbenten får inte utsättas för ytterligare nyttolaster. montering Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation. Spannet på omgivningstemperaturen för installation av LED-absorbenter, +10 C <T <35 C. Antal LED-absorbenter anslutna till utgångsport på driftdonsbox: Storlek 600x600, 2 n 5. Storlek 1200x600, n = 1-2. Nödljus finns som tillval (beställs separat). elektriska data : Nätspänning: V / 50Hz Effektförbrukning driftdonsbox: 300W max Utgångsport driftdonsbox: Låg spänning (<60V) Ljuskälla: LED (ingår) Systemeffekt LED-absorbent: 10W 600x600, 20W 1200x600 Ljusutbyte: lm / W Ljusreglering: Kompatibel med DALI styrsystem AnSlutning LED-absorbent: RJ45 anslutning med CAT 5-kabel (5m ledarkabel / 2m överkopplingskabel). Driftdonsbox: Wieland för strömanslutning (GST18 / 3) och DALI (BST14). ljusfördelning Spridningsvinkel: 108 Ljusflöde: 700lm storlek 600x600, 1400lm storlek 1200x600 Färgtemperatur: 3000 eller 4000K Färgåtergivningsindex: > 80Ra Förväntad livslängd: L90> h vid 25 C Förväntad livslängd: L70> h vid 25 C godkännande IP20, Class I (Driftdonsbox), Class III (LEDabsorbent). D 14

15 M324 PrinciPskiss (M324) för soundlight comfort ceiling A MAteriAlsPecifikAtion (exkl. spill) format c, mm 600x x600 1 SLCOMF Ceiling A LED Tile (Färgtemperatur: 3000K (830) eller 4000K (840)) efter behov efter behov 2 SLCOMF Ceiling A Tile efter behov efter behov 3 Connect T24 Huvudprofil, c1200 (max avstånd från vägg 300mm) 0,9m/m² 0,9m/m² 4 Connect T24 Tvärprofil, L=1200 mm, c600 1,7m/m² 1,7m/m² 5 Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm 0,9m/m² - 6 Connect Justerbar pendel, c1200 (max. avstånd från vägg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 7 Connect Pendelfäste 0,7/m² 0,7/m² 8 Connect Vägglist, infästning max c300 efter behov efter behov 9 alt. Connect Skugglist (infästning max c300) efter behov efter behov 10 SLCOMF Ceiling Driftdonsbox efter behov efter behov 11 Connect Hattprofil Plus efter behov efter behov 12 SLCOMF Ceiling Kabel efter behov efter behov 13 SLCOMF OccuSwitch efter behov efter behov Δ1 Min. total konstruktionshöjd: 190 mm Δ2 Min. total konstruktionshöjd: 190 mm δ1 Min. höjd för demonterbarhet: 210 mm, Tile är inte direkt demonterbar vid installation under SLCOMF Ceiling driftdonsboxen δ2 Min. höjd för demonterbarhet : 210 mm, LED Tile är inte direkt demonterbar vid installation under SLCOMF Ceiling driftdonsbox Storlek, mm Max nyttolaster (N) Min belastningskapacitet (N) 600x x Se materialspecifikation Se materialspecifikation Nedpendling med Justerbar pendel och Pendelfäste Nyttolast/Belastningskapacitet 15

16 Tillsammans kan vi göra skillnad Soundlight Comfort Ceiling är resultatet av nära samarbete och partnerskap mellan Philips och Ecophon; två företag för vilka miljön och välbefinnande är hjärtat i allt de gör. Förbättrar liv genom ljus Philips Lighting är ledande inom belysningslösningar för både den professionella och konsumentmarknaden, som förändrar hur belysningen används för att förbättra människors upplevelser där de bor och arbetar. A sound effect on people Ecophon är en global leverantör av akustikssystem som bidrar till god rumsakustik och hälsosamma inomhusmiljöer. Ecophon stödjer utvecklingen av nationella standarder för rumsakustik och främjar därmed en bättre arbetsmiljö SE.Artnr:929157

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort där ljud möter ljus Inspirerande lugn 2 Ta med utomhusmiljön in Människans sinnen har utvecklats för en utomhusmiljö. Naturligt ljud och ljus påverkar positivt våra känslor,

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort där ljud möter ljus Inspirerande lugn 2 Ta med utomhusmiljön in Människans sinnen har utvecklats för en utomhusmiljö. Naturligt ljud och ljus påverkar positivt våra känslor,

Läs mer

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage A När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage A har synligt bärverk. Varje absorbent är lätt demonterbar.

Läs mer

Ecophon Focus A. Systemöversikt. Format c, mm. XL 1800x600. XL 1200x x x600. XL 2000x x600 T15 T24 Tjocklek (tj) Principskiss

Ecophon Focus A. Systemöversikt. Format c, mm. XL 1800x600. XL 1200x x x600. XL 2000x x600 T15 T24 Tjocklek (tj) Principskiss Ecophon Focus A När önskemålet är ett akustiktak som är okomplicerat men robust och där varje absorbent är lätt att montera och demontera. Ecophon Focus A har synligt bärverk. Systemet består av Ecophon

Läs mer

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Lämplig för klassrum eller andra lokaler där kraven på god akustik och taluppfattbarhet är viktigt men där också ett slagtåligt och demonterbart undertak önskas. Ecophon Master

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark Ecophon Master Ds Lämplig för kontorslandskap och andra lokaler med höga krav på god akustik och taluppfattbarhet, där man har behov av ett dolt bärverk samt att kunna demontera enskilda takplattor. Bärverket

Läs mer

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat.

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat. Ecophon Focus Ds När önskemålet är ett akustiktak utan synligt bärverk, där enskilda plattor är enkelt demonterbara. Ecophon Focus Ds har dolt bärverk och symmetrisk kantdesign för enklare montering och

Läs mer

Ecophon Focus Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Flexiform A levereras plan och formas vid monteringen till konvex eller konkav form (min. radie 00 mm och max. radie 10 m) med hjälp av speciella profiler. Den är därför

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt Ecophon Focus C För applikationer när man vill att akustiktaket ska ha minsta möjliga konstruktionshöjd. Absorbenterna limmas kant mot kant direkt mot underlaget och skapar ett undertak med slätt utseende.

Läs mer

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A För akustiktak i sporthallar och liknande miljöer där det föreligger stor risk för mekanisk påverkan. Ecophon Super G Plus A har ett robust bärverk bestående av hattprofiler monterade

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

Ecophon Edge 500. Profilerna tillverkas av strängsprutad aluminium, medan hörnen består av formgjuten zink. Båda har en vit.

Ecophon Edge 500. Profilerna tillverkas av strängsprutad aluminium, medan hörnen består av formgjuten zink. Båda har en vit. Ecophon Edge 500 Ecophon Edge 500 är ett system som används för frihängande undertaksenheter i applikationer där vägg till vägg installationer inte är möjliga eller önskade, men där god ljudabsorption

Läs mer

Ecophon Focus Wing. Systemöversikt. Format c, mm. 1200x200 T24. Tjocklek (tj) 50 M143, M209. Principskiss. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Systemöversikt. Format c, mm. 1200x200 T24. Tjocklek (tj) 50 M143, M209. Principskiss. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing är ett system med vingformade ljudabsorbenter som monteras som avslutning på frihängande akustiktak av Ecophon Focus Ds eller Focus E. Systemet består av Ecophon Focus

Läs mer

ECOPHON Focus Ds. Ljudisolering: D n,c,w. Sektion av Focus Ds system. Focus Ds absorbent. Systemöversikt

ECOPHON Focus Ds. Ljudisolering: D n,c,w. Sektion av Focus Ds system. Focus Ds absorbent. Systemöversikt ECOPHON Focus Ds När önskemålet är ett akustiktak utan synligt bärverk, där enskilda plattor är demonterbara. Ecophon Focus Ds har dolt bärverk och symmetrisk kantdesign för enklare montering och integration

Läs mer

Ecophon Solo Rectangle på vägg

Ecophon Solo Rectangle på vägg Ecophon Solo Rectangle på vägg Genom att installera Ecophon Solo Rectangle på vägg kan du öka ljudabsorptionen i rummet. Systemet ger designmöjligheter med olika lager och överlappande paneler för att

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Används som vertikal absorbent tillsammans med akustiktak för att skapa goda akustiska egenskaper i rummet, speciellt större lokaler. Ecophon Akusto Wall C har dolt bärverk och de

Läs mer

Ecophon Square 43 LED

Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 LED Ecophon Square är en infälld och helt integrerad armatur för kant Dg, Ds och E och är utvecklad för Ecophons akustiktak med Akutex FT-ytskikt. En armatur utformad för att skapa spännande

Läs mer

Ecophon Master Rigid. optimerar ljudmiljön för inlärning

Ecophon Master Rigid. optimerar ljudmiljön för inlärning Ecophon Master Rigid optimerar ljudmiljön för inlärning 1 Den naturliga utomhusmiljön - en förebild för ljudmiljön i klassrum Under tusentals år har vår hörsel utvecklats i en utomhusmiljö full av naturliga

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Ecophon Focus E. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör.

Ecophon Focus E. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Ecophon Focus E När önskemålet är ett dekorativt akustiktak och man har behov av att lätt kunna demontera enskilda takplattor. Ecophon Focus E har synligt bärverk och nedsänkt kant, vilket ger ett undertak

Läs mer

ECOPHON FOCUS DG SEPTEMBER 2015

ECOPHON FOCUS DG SEPTEMBER 2015 ECOPHON FOCUS DG SEPTEMBER 2015 ECOPHON FOCUS DG Elegant og svevende 2 Ecophon Focus DG er en demonterbar himling med eksklusivt utseende. Platene har en spalte på 8 mm seg i mellom, og henger 14 mm under

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Används som vertikal absorbent tillsammans med akustiktak för att skapa goda akustiska egenskaper i rummet. Ecophon Akusto Wall A har synliga profiler. av galvaniserat stål (Connect

Läs mer

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Används som vertikal absorbent tillsammans med akustiktak för att skapa goda akustiska egenskaper i ett rum, speciellt i större lokaler. Ecophon Akusto Wall A har ett synligt bärverk.

Läs mer

Ecophon Solo. Befriar kreativiteten

Ecophon Solo. Befriar kreativiteten Ecophon Solo Befriar kreativiteten 2 Fotograf: Saint-Gobain Ecophon Utmana fyrkantigheten akustiklösningar i nya former Ecophon Solo utökas med nya familjemedlemmar vilket innebär ytterligare designmöjligheter

Läs mer

Ecophon Line. Ecophon Line är en helt integrerad infälld armatur, utvecklad för flera av Ecophons Focus system.

Ecophon Line. Ecophon Line är en helt integrerad infälld armatur, utvecklad för flera av Ecophons Focus system. Ecophon Line Ecophon Line är en helt integrerad infälld armatur, utvecklad för flera av Ecophons Focus system. Armaturen kan användas för olika applikationer; arbetsplatser i öppna planlösningar, korridorer

Läs mer

Ecophon Master Matrix. Svävande akustiktak för stora ytor

Ecophon Master Matrix. Svävande akustiktak för stora ytor Ecophon Master Matrix Svävande akustiktak för stora ytor Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad

Läs mer

Ecophon Focus Dg. bästa prestanda och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör.

Ecophon Focus Dg. bästa prestanda och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Ecophon Focus Dg När man vill ha ett akustiktak med full demonterbarhet. Den unika kantutformningen döljer plattornas upplagskanter och ger en smal distinkt spalt mellan plattorna. Bärverket ligger ca

Läs mer

Skapa, definiera, differentiera. med Ecophon Master Solo S

Skapa, definiera, differentiera. med Ecophon Master Solo S Skapa, definiera, differentiera med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mer än god akustik Ecophons vision är att, med kunskap och produkter, bidra till en behaglig rumsmiljö, för ögat, örat och

Läs mer

Ecophon Belyst Nivåövergång

Ecophon Belyst Nivåövergång Ecophon Belyst Nivåövergång Ecophon Belyst Nivåövergång är i praktiken en öppen ljusbrunn. Genom att kombinera flera längder och former skapas ljusbrunnar i specialstorlekar. Ecophon Belyst Nivåövergång

Läs mer

Ecophon Akusto. kontorsskärmar och väggabsorbenter

Ecophon Akusto. kontorsskärmar och väggabsorbenter Ecophon Akusto kontorsskärmar och väggabsorbenter Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för

Läs mer

Utsmyckning eller diskret bakgrund

Utsmyckning eller diskret bakgrund Utsmyckning eller diskret bakgrund Ecophon Wall Panel Vertikal akustik 1 Färg, design och struktur det nya systemet blir vad du gör det till! Genom att kombinera absorbenter, profiler och hörn kan du lätt

Läs mer

God ljudmiljö i skolan. för elever och lärare

God ljudmiljö i skolan. för elever och lärare God ljudmiljö i skolan för elever och lärare 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna

Läs mer

Ecophon Master Rigid. - optimerar rumsakustiken för undervisning

Ecophon Master Rigid. - optimerar rumsakustiken för undervisning Ecophon Master Rigid - optimerar rumsakustiken för undervisning Optimerad rumsakustik - förbättrar elevernas studieresultat Optimerad rumsakustik för undervisning Ecophon har lång erfarenhet av att skapa

Läs mer

Ecophon Solo. kreativa former av ljudabsorption

Ecophon Solo. kreativa former av ljudabsorption Ecophon Solo kreativa former av ljudabsorption Utmana fyrkantigheten akustiklösningar i nya former Med Ecophon Solo Regular och Ecophon Solo Freedom får du nya möjligheter att förverkliga dina designidéer

Läs mer

Ecophon Wall Panel. mångfald inom väggakustik

Ecophon Wall Panel. mångfald inom väggakustik Ecophon Wall Panel mångfald inom väggakustik Akustiska lösningar som uppfyller människors behov Den bästa ljudmiljön finns utomhus. Under bar himmel, i skogen eller på slätterna. Där fungerar din hörsel

Läs mer

Smarta, säkra, snygga. korridorlösningar

Smarta, säkra, snygga. korridorlösningar Smarta, säkra, snygga korridorlösningar Ecophon Group 2009 Idé och layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Tryckeri: Skånetryck AB, Foto, sid 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson,

Läs mer

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda Lighting PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda När det gäller LED-belysning av kontorsutrymmen är kunderna ofta beredda att investera i hållbarhet under förutsättningen att investeringen återbetalar sig.

Läs mer

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design Lighting SmartBalance kombinerar prestanda med smart design SmartBalance, nedpendlad Även om det oftast är prestanda som är det viktigaste när det gäller funktionell belysning vill kunderna helst ha armaturer

Läs mer

CoreLine Waterproof det självklara valet för LED

CoreLine Waterproof det självklara valet för LED Lighting CoreLine Waterproof det självklara valet för LED CoreLine Kapslad IP65 Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljuskvalitet och låga energi- och underhållskostnader.

Läs mer

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design Lighting SmartBalance kombinerar prestanda med smart design SmartBalance, nedpendlad Även om det oftast är prestanda som är det viktigaste när det gäller funktionell belysning vill kunderna helst ha armaturer

Läs mer

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED Lighting CoreLine Wall-mounted rätt val för LED CoreLine Wall-mounted Oavsett om du renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna.

Läs mer

Stilrena nivåövergångar. för kreativa lösningar med akustiktak

Stilrena nivåövergångar. för kreativa lösningar med akustiktak Stilrena nivåövergångar för kreativa lösningar med akustiktak Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

CoreLine Panel det självklara valet för LED

CoreLine Panel det självklara valet för LED Lighting CoreLine Panel det självklara valet för LED CoreLine Panel Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänkta energi- och underhållskostnader.

Läs mer

GreenWarehouse ett trådlöst belysningssystem som ger dig kontroll över energibesparingarna

GreenWarehouse ett trådlöst belysningssystem som ger dig kontroll över energibesparingarna Lighting GreenWarehouse ett trådlöst belysningssystem som ger dig kontroll över energibesparingarna Detta genomtänkta system gör det lätt för byggfirmor och fastighetsförvaltare att maximera energibesparingarna.

Läs mer

Selenium LED enkel och effektiv

Selenium LED enkel och effektiv Lighting Selenium LED enkel och effektiv Selenium LED Selenium LED är en kostnadseffektiv armatur för vägbelysning som ger över 60 % energibesparing jämfört med traditionella lösningar. Den enkla, rundade

Läs mer

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda Lighting PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda PowerBalance gen2 När det gäller LED-belysning av kontorsutrymmen är kunderna ofta beredda att investera i hållbarhet under förutsättningen att investeringen

Läs mer

Ecophon Akusto. Upptäck olika vertikala akustiklösningar

Ecophon Akusto. Upptäck olika vertikala akustiklösningar Ecophon Akusto Upptäck olika vertikala akustiklösningar Utekänsla inomhus förbättrar välbefinnandet och prestationsförmågan Våra öron har utvecklats för att höra perfekt utomhus, i naturen, under hundratusentals

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design Lighting SmartBalance kombinerar prestanda med smart design SmartBalance, utanpåliggande Även om det oftast är prestanda som är det viktigaste när det gäller funktionell belysning vill kunderna helst ha

Läs mer

StoreSet - flexibel stämningsbelysning

StoreSet - flexibel stämningsbelysning Lighting StoreSet - flexibel stämningsbelysning StoreSet Dagens butiksmiljöer lägger fokus på att skapa upplevelser som lockar kunderna att stanna kvar. StoreSet förbättrar atmosfären i din butik genom

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Pacific LED - effektiv och flexibel

Pacific LED - effektiv och flexibel Lighting Pacific LED - effektiv och flexibel Pacific LED WT460C Pacific LED är marknadens mest energieffektiva alternativ för 1:1-ersättning av vattentäta lysrörsarmaturer med effekt på upp till 2x58 W

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Maxos LED Industry en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt ljusflöde

Maxos LED Industry en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt ljusflöde Lighting Maxos LED Industry en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt Maxos LED Kunder inom industri- och butikssektorn behöver lösningar för allmänbelysning som både ger försvarbar avkastning

Läs mer

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4. justerbar LEDstrålkastararmatur. utomhusbruk med smart färgljus. Fördelar

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4. justerbar LEDstrålkastararmatur. utomhusbruk med smart färgljus. Fördelar Lighting ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 justerbar LEDstrålkastararmatur för utomhusbruk med smart färgljus ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 Med de förstklassiga LED-armaturerna ColorBlast IntelliHue

Läs mer

PowerBalance Tunable White, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande

PowerBalance Tunable White, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande Lighting PowerBalance Tunable hite, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande infälld Rätt ljus kan ha stor positiv inverkan på diverse fysiologiska processer. Enligt statistiken känner sig

Läs mer

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning Lighting Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning CoreLine Tempo stor CoreLine Tempo stor är en serie högeffektiva strålkastare för 1:1-ersättning av konventionella armaturer med bibehållen

Läs mer

Världens ljusaste lysrörsbelysning

Världens ljusaste lysrörsbelysning Lighting Världens ljusaste lysrörsbelysning MASTER Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. -lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet

Läs mer

LED Cleanroom hygienisk och effektiv lösning

LED Cleanroom hygienisk och effektiv lösning Lighting LED Cleanroom hygienisk och effektiv lösning Cleanroom LED Kunder som driver anläggningar med väldigt höga hygienkrav sjukhus, laboratorier och vissa produktionslokaler i t ex livsmedelsindustrin

Läs mer

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Lighting Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Iridium gen3 LED Mini Iridium gen3 är den första verkligt intelligenta armaturen. Inga problem med commissioning installera

Läs mer

OptiFlood LED allt du behöver för områdesbelysning

OptiFlood LED allt du behöver för områdesbelysning Lighting OptiFlood LED allt du behöver för områdesbelysning OptiFlood LED BVP506 OptiFlood LED är en serie med elegant och oerhört effektiv asymmetrisk fasadbelysning som kan användas för att ljussätta

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

CityCharm Cordoba - Komfort och prestanda

CityCharm Cordoba - Komfort och prestanda Lighting CityCharm Cordoba - Komfort och prestanda CityCharm Cordoba CityCharm är en serie armaturer för stadsutrymmen där det är viktigt med behaglig belysning, stämning och design. Välj mellan två ikoniska

Läs mer

PowerBalance RC360 hållbar och prisvärd

PowerBalance RC360 hållbar och prisvärd Lighting PowerBalance RC360 hållbar och prisvärd PowerBalance RC360B Kunder som letar efter kontorsbelysning med LED-armaturer vill även ha hållbara lösningar med rimlig återbetalningstid och egenskaper

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner Lighting ClearFlood - LEDlösning för sport- och arealbelsyning ClearFlood ClearFlood är en serie flexibla strålkastare som låter dig välja exakt rätt ljusflöde för ditt specifika användningsområde. Toppmodern

Läs mer

induled Ljusmaskinen

induled Ljusmaskinen induled Ljusmaskinen Investera i hög produktivitet och snabb pay off Att byta till LED-belysning är en investering i din produktivitet. Nya InduLED är en äkta ljusmaskin med överlägsen effektivitet och

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

Behaglig belysning i minimalistisk design

Behaglig belysning i minimalistisk design 2 ETAP Behaglig belysning i minimalistisk design Vid allmänbelysning av kontor och offentliga byggnader används ofta diffusorer vilket är klokt eftersom belysningen blir behaglig och trevlig med diffusorer.

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Världens ljusaste lysrörsbelysning

Världens ljusaste lysrörsbelysning Lighting Världens ljusaste lysrörsbelysning MASTER TL5 HO Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt

Läs mer

Känslan. av den skandinaviska naturen

Känslan. av den skandinaviska naturen Känslan av den skandinaviska naturen Ytskiktsevolutionen Waterschap Rivierenland Arkitekt: AGS Architecten & Planners B.V. Heerlen. Fotograf: Peter Bliek 2 Ytskiktsevolutionen Avancerad teknologi i människans

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning Lighting Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning CoreLine Tempo stor CoreLine Tempo stor är en serie högeffektiva strålkastare för 1:1-ersättning av konventionella armaturer med bibehållen

Läs mer

CoreLine - det självklara valet för LED-belysning

CoreLine - det självklara valet för LED-belysning Lighting CoreLine - det självklara valet för LED-belysning CoreLine för utanpåliggande montage Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljuskvalitet och låga energi-

Läs mer

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning Stads- och parkbelysning TrueForce LED Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning TrueForce. Spara energi och behåll den unika känslan Nu

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Room Acoustic Comfort. - fyra steg till god ljudkomfort

Room Acoustic Comfort. - fyra steg till god ljudkomfort Room Acoustic Comfort - fyra steg till god ljudkomfort 1 Room Acoustic Comfort TM ljuddesign för välbefinnande Room Acoustic Comfort TM är din guide med tips och råd om hur du skapar god ljudkomfort. Genom

Läs mer

CitySphere skapar en lockande och behaglig miljö med en egen färgsignatur

CitySphere skapar en lockande och behaglig miljö med en egen färgsignatur Lighting CitySphere skapar en lockande och behaglig miljö med en egen färgsignatur CitySphere Vi lever i en tid av snabb social förändring och städernas ambition är att bli mer attraktiva, välkomnande,

Läs mer

ClearWay en prisvärd LED-armatur

ClearWay en prisvärd LED-armatur Lighting ClearWay en prisvärd LED-armatur ClearWay LED-teknologin är på många vis ett stort genombrott inom belysningsbranschen. Den höga ljuskvaliteten gör våra vägar säkrare och effektiviteten hjälper

Läs mer

Armaturerna 6721LED och 6741LED MADE IN FINLAND

Armaturerna 6721LED och 6741LED MADE IN FINLAND NYA GENERATIONEN Armaturerna 6721LED och 6741LED MADE IN FINLAND NYA GENERATIONEN Armaturen 6721LED BÄTTRE OMRÅDE FÖR OMGIVANDE TEMPERATUR HÖGRE LJUSFLÖDE MED TILLFÖRLITLIGA LED-MODULER OCH DRIVDON ENKEL

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

lysande ytor Modern kontorsbelysning

lysande ytor Modern kontorsbelysning lysande ytor Modern kontorsbelysning Lysande ytor på kontoret Combilumeserien Tänk stora, ljusa ytor i fantasifulla formationer. Combilume är den kreativa familjen som möjliggör idérika ljussättningar

Läs mer

MesoOptics för topprestanda

MesoOptics för topprestanda UM MesoOptics för topprestanda MesoOptics Mikroteknologi En mikroskopisk struktur garanterar en kontrollerad ljusfördelning. MesoOptics är en innovativ teknologi som skapar särskilt utformade mikrostrukturer

Läs mer

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer