Kyrknytt. J ä m s h ö g s f ö r s a m l i n g N r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrknytt. J ä m s h ö g s f ö r s a m l i n g N r 1 2 0 1 0"

Transkript

1 Kyrknytt J ä m s h ö g s f ö r s a m l i n g N r

2 Jag ser dig mitt barn och jag älskar dig. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Detta är mitt bud, att ni skall älska varandra Han vill att vi skall se på varandra så; med kärlekens ögon. På alla människor i den värld vi lever. Varhelst denna kärlek gestaltas bland människor blir Guds rike synligt och upprättat mitt ibland oss. Ett citat från den afrikanske biskopen Desmond Tutu: Kyrkan är inte sann mot sig själv om den tiger när människor utsätts för övergrepp och utnyttjas. Att kränka människors rätt, är att kränka Gud, vars bild bor i dem. Att vara likgiltig för människor eller göra dem illa är att vara likgiltig för eller göra illa Kristus. Vadhelst vi gör mot andra, gör vi mot honom. Kyrkan måste liera sig med de maktlösa, de åsidosatta och dem utan röst. Den måste sträva efter att bli en röst för de stumma, så att den kan se till att de fattigas, sjukas och föraktades rop hörs. Ett nödvändigt möte. Allt liv är möte. Känslan att vara ett Jag växte fram i mötet med ett du. Det är en hissnande upplevelse att få vila i någons blick och vara omsluten av godhet och ömhet. Någon ser på oss utan att vika undan eller stöta bort. Denna tidiga upplevelse av ett ansikte som ville oss väl ligger gömd inom oss som ett outplånligt minne och tränger fram som en intensiv längtan hela livet. Längtan efter ansikten och ögon att spegla vår själ i. Efter det kravlösa ansikte som bara är. Som tar emot vår gråt eller förtvivlan och vår glädje och vår lust. Mötet med det första ansiktet är därför en viktig erfarenhet som påverkar förmågan att känna tillit och lust till livet. I kärlekens, förtrolighetens och samförståndets möte finns Guds ansikte som lyser över oss och ger oss frid. I återspeglingens möte känner jag att jag lever. Liver rymmer en grundläggande solidaritet. Någon visar mig under sitt liv alla de ansikten det innebär att vara människa. Det övergivna, det sorgsna, det lidande och ångestfyllda, det trygga liksom det glada och hoppfulla. Vi har fastans och påskens tid framför oss, I sitt avskedstal vill Jesus ge oss nycklar till mysteriet, att lidandet talar om Guds kärlek. Det är fullbordat säger han och alla våra nederlag, allt det trasiga och brustna, famnas av Guds blick. Gud vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. Ger oss sin välsignelse. Och bortom livets gräns, på andra sidan bron över de mörka vattnen, vidgar sig hans blick till ett oändligt hav av ljus där uppståndelsens sol lyser som en guldgul tussilago eller som en rapsåker! Guds ansikte lyser över oss. Dopets djupaste innebörd genom död till liv. Livet är givet! Liksom i nattvardens måltid- detta är mitt liv, min kropp, mitt blod - för dig utgivet. Ett tilltal som innebär: Jag ser dig mitt barn och jag älskar dig. Du är utvald, du tillhör mig och jag har bestämt dig till att utföra det som är min vilja med din livsväg. Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus kallar dig att vara hans lärjunge. Så lyfter han in vårt liv i sitt liv. Han ger oss det han har att ge, sitt liv. Det vi delar är inte vårt engagemang eller vår fromhet, utan Honom som led och dog för oss, för att vi i smärtan och övergivenheten skulle få möta ett ansikte som vänder sig till oss. Vi tillhör honom, han är vår starkhet, den stora glädjen i våra liv. Vi är förenade i honom med varandra i en världsvid solidaritet, inneslutna och burna av hans kärlek. Han som är uppståndelsen och livet. Bernt Eriksson, nyligen pensionerad sjukhuspräst, bördig från Olofström. Foto: Bernt Eriksson Periodisk tidskrift för Jämshögs församling Nr 1, 2010, Årgång 7 Ansvarig utgivare: Anders Blixt Redaktionen: Anders Blixt, Alf Carlstedt, Birger Johnson och Christel Andersson Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar. Produktion, Tryck Mixi Print AB, Olofström Tryckt på miljövänligt papper. Omslagsbild: Lottdragning vid fasteinsamlingen. Foto Alf Carlstedt. Övriga foto: Alf Carlstedt om ej annat anges. 2

3 Kyrkofullmäktige i Jämshögs församling för perioden Stående från vänster: Bengt Jämstorp, Lena Eneroth, Birgitta Eidrup Persson, Annika Tabaku Aronsson, Margit Persson, Lisbeth Markström, Gary Carlson, Kersti Gustafsson, Pentti Suua, Gun-Britt Persson, Gert Gustavsson, Evert Larsson, Siw Henriksson, Anders Blixt (kyrkoherde, ej ledamot), Pirjo Veteli (ersättare), Mariann Lundström (ersättare), Linda Rehn (vice sekr), Lars-Göran Larsson, Hans Åkesson, Birger Johnson (2:e vice ordf), Ivan Svensson. Sittande från vänster: Kjell-Åke Hildings, Gunni-Ann Berggren (1:e vice ordf), Eric Aronsson, Ingrid Karlsson, Anders Svensson, Barbro Johnson (ersättare). Saknas på bilden av ordinarie ledamöter: Anita Skarphagen (ordf) och Kerstin Nielsen. Saknas av ersättarna: Anita Sandberg, Patrik Sjöstedt, Mervi Johansson, Maarit Torikka, Inger Sandell Norén, Ingeborg Bydinger, Linda Olsson, Gunde Svensson, Agnetha Andréasson och Ina Jönsson. Dessutom deltar förvaltningschef Alf Carlstedt som sekreterare och föredragande vid kyrkofullmäktiges sammanträden. De som kyrkofullmäktige utsett till ledamöter i kyrkorådet kommer att presenteras i kommande nr av Kyrknytt. Lukaspassionen av Heinrich Schütz i Jämshögs kyrka. Långfredagen den 2 april kl framförs Lukaspassionen i Jämshögs kyrka. Schütz levde mellan 1585 och Under en stor del av sitt liv var han hovkapellmästare i Dresden. Samma befattning hade han också under några perioder hos C IV i Köpenhamn. Tyvärr är hans kompositioner för det danska hovet försvunna. Mot slutet av sin levnad skrev Schütz tre passioner enligt evangelisterna Lukas, Johannes och Matteus. Lukaspassionen är skriven a cappella, dvs. alla partierna, även solisternas, är oackompanjerade. Passionshistorien berättas av evangelisten, kören och övriga roller på ett oerhört gripande och dramatiskt sätt och visar Schütz i all sin mångsidighet, djärvhet och glans som kompositör. Evangelisten sjungs av Johan Linderoth, som varit solist i många oratorieframföranden i Trefaldighetskyrkan i Kristianstad och Jesuspartiet av Per Fernesten, bördig från Kristianstad. Per sjunger i Malmöoperans kör. Övriga roller sjungs av körmedlemmar. Trefaldighetskyrkans Kammarkör från Kristianstad medverkar och dirigent är Torbjörn Gustavsson. 3

4 Samhörighet och solidaritet och Under torkan ransoneras vattnet Byn har brunnar, men under torrtiden blir det ont om vatten och det får bara användas till att dricka. Det är kväll i byn Boi i Liberia. Youngor Mama och Varbah Gbolu har just kommit hem från arbetet på odlingarna, en timmes gångväg bort. Röster hörs från alla håll i byn medan kvällssolen sjunker och kvinnor pumpar upp vatten. En flicka tvättar sig noggrant vid en hink, och avslutar med att hälla vattnet över sig. Varbah Gbolu är medlem i utvecklingsgruppen Samhörighet i byn Boi, Liberia. Foto: Magnus Aronson/IKON Byn har brunnar och pumpar tack vare Lutherska kyrkans utvecklingsprogram (LDS), som stöds av Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete. En handpump kostar cirka kronor. Byborna bidrar med sand, grus och mat till hantverkarna. Gruppen heter Samhörighet Personal från LDS har utbildat bybor i skötsel och underhåll, och vattnet renas regelbundet med klorin. Men trots brunnarna är vattenförsörjningen inte utan bekymmer. Vi har sex handpumpar i byn, men brunnarna ger inte tillräckligt med vatten under torrtiden. Då använder vi det enbart som dricksvatten, berättar Youngor Mama. Hon och Varbah Gbolu är medlemmar i byns utvecklingsgrupp som startats av kyrkan, och som medlemmarna gett namnet Samhörighet. De odlar jordnötter i gruppen, och har nyligen börjat med sparande och lån. Youngor Mama har tagit ett litet lån för att starta en enkel försäljning. 4 Youngor Wolai bär hem rent vatten från en av brunnarna i byn Boi, Liberia. Foto: Magnus Aronson/IKON Sliter för barnen Kvinnornas hembygd drabbades svårt av kriget. Under en period bodde det inte en enda människa här. Somliga gömde sig i skogen, andra flydde till ett annat distrikt och somliga till grannlandet Guinea. Jag var där, och det var sorgligt, berättar Youngor Mama. Men nu tror hon inte att det blir krig igen även om tiderna är hårda. Båda kvinnorna prioriterar barnens utbildning. Jag hoppas att utbildning ska hjälpa dem. Det är därför jag sliter, säger Varbah Gbolu. Samtal i Passionstid Varje torsdag kl t o m mars månad i Gudmorshuset, Jämshögs kyrka

5 får ritet vattnet får vattnet räcka att räcka till till Årets FASTEINSAMLING avslutas Söndagen 28 mars kl ca i Olofströms församlingsgård Gudstjänst med musikal i kyrkan. Barnkör och barn och ungdomar från församlingen medverkar. Kollekten går till insamlingen. Denna dag kan du lämna din insamlingsbössa. Ung och gammal, alla hjälptes åt vid Fasteinsamlingen 2009 Alla aktiviteter kostar något och allt som samlas in går direkt till fasteinsamlingen. Det behövs många som bidrar på olika sätt när det gäller fasteinsamlingen. hör av dig till: Karin Elmblad eller Under eftermiddagen händer bl.a. följande: fika med kaffe och bulle ät en korv barnaktiviteter som ansiktsmålning och barnlotterier gissningstävlingar och vuxenlotterier slå ett slag för Luther utmana församlingens egen pingiskung Bo Johansson försäljning av bröd och bakverk. ca Tjobado tjohej! Anders Blixt leder oss i en frågetävling med musikaliska inslag. Två lag kommer att tävla mot varandra ett av lagen kommer att ledas av kommunens kommunalråd Margareta Olsson! Är du intresserad att göra något praktiskt som att förbereda fika, dela ut fastebössor (vi har 1000 st. som vi vill dela ut), baka bröd/bullar att sälja den 28/3, läsa in dig på Hela världens vattenarbete och kunna berättad lite om det i de sammanhang du befinner dig, be kontinuerligt under fastetiden för Hela världens insamling och arbete 5 Ge en gåva Pg Bg internationelltarbete Foto: Anders Ölund/IKoN Varje minut dör fyra barn av brist på rent vatten

6 Påskägg, st Foto:Tanja Borchardt Ordet påsken härstamma från det hebreiska pesach, en högtid som firas i judendomen. Enligt bibeln var det nämligen så att händelserna kring Jesu död och uppståndelse inföll samma vecka som denna judiska högtid. Pesach i judendomen firas för att påminna om uttåget ur Egypten. Det är berättelsen om Mose och Israeliterna som befriades från slaveriet. Påsken och Pesach Bibeln berättar att Jesus blev korsfäst på pesachdagen. På denna dag offrade man i Jesu tid ett lamm i Jerusalems stora tempel. De första kristna såg offerlammet som en bild för Jesu lidande på korset. Lammet som symbol knyta på så sätt samman påsken och pesach. Berättelsen om Mose och våra påsktraditioner Lite spännande är att vår tradition att fira nattvard med bröd och vin kommer från berättelsen om Mose och Israeliterna som finns i Andra Moseboken kap. 12. Det som hände i Egypten på ca talet f.kr. var att Israeliterna hade så bråttom att fly från faraon att brödet inte kunde jäsa. Därför är det fortfarande så att vårt oblatbröd i kyrkan är ett speciellt, tunt och ojäst bröd. Påskhelgens bibeltexter Foto. Privat berättar om händelserna kring Jesu död och uppståndelse, men berättelsen om Mose och uttåget ur Egypten finns också med på påskhelgen. Påskägg Traditionen att ge bort påskägg på påskhelgen är gammal. Den finns eftersom fastan föregick påskhelgen och då sparade man många ägg som sedan skulle ätas upp. Ägget är också en symbol för det nya livet och uppståndelsen. Tanja Borchardt, komminister Möte med medeltiden i Jämshögs församling lördagen den 29 maj 2010 Jämshögs församling har en lång kyrkohistoria med fem kyrkor som byggts på samma plats Hur var tiden då kyrkorna byggdes? Detta kommer att gestaltas i en serie med fem historiska dagar med början med den medeltida kyrkan och avslutning med invigningen av den nyrenoverade kyrkan.hur var det när kristendomen kom till Jämshög och den första kyrkan byggdes? Den första kyrkodagen i serien den 29 maj kommer att levandegöra detta med drama, mässa på medeltida vis, musik- och sångunderhållning m.m. Medverkar gör Ölands medeltidsensemble, trion Sonatrice 6 från Malmö ( som spelar på tidstrogna instrument), kyrkokören samt församlingsbor. Tider för dagen kommer att annonseras.

7 illhet och uppståndelse När Jesus dött på korset, lades han i en klippgrav. Några dagar senare hände det vi firar på Påskdagen. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Luk 24:1-12 Prova på Retreat på Killans bönegård 7-8 maj 2010 Ett nytt tillfälle för dig som aldrig varit på retreat. Vi åker till Killans bönegård på Österlen för ett dygns tystnad och stillhet. Det finns 10 platser och i första hand är det för dig som aldrig varit på retreat. Blir det platser över finns möjlighet även för dig som tidigare varit med att anmäla dig. Vi åker fredag morgon kl och beräknar vara hemma lördagkväll kl Kostnad 450 kr. Anmälan senast 9 april 2010 till eller Har du frågor om retreaten hör av dig till Karin Elmblad eller Mervi Juutilainen. 7 Olofströms kyrkas påskbord Frågesport om Påsken! 1. Vilket djur har blivit en symbol för Jesu lidande? 2. Vad hette lärjungen som förrådde Jesus? 3. Vi firar påsken eftersom Jesus är igen ifrån de döda, som det heter i trosbekännelsen. 4. Israeliterna i Egypten befriades från Den första bokstaven i de rätta svaren bildar ett ord på något som vi traditionellt tänder under påskdagen!

8 Dop och nattvard våra sakrament Sakrament betyder helig hanling och betecknar därmed de handlingar inom kyrkan som är extra värdefulla. Både katolska och ortodoxa kyrkan har sedan ytterligare sakrament jämfört med vår kyrka. När vi firar nattvard är nattvardsbrödet (oblaterna) glutenfria och vinet alkoholfritt, d v s avalkoholiserat vin. På så vis behöver ingen avstå nattvardsgemenskapen av praktiska skäl. När nattvarden firas kan man doppa oblaten i vinet, det kallas intinktion, och är den nattvardstradition som har blivit vanlig hos oss sedan senare delen av talet. Andra traditioner finns naturligtvis också. Vinkanna, kalk (=bägare) och oblatask (1900-tal) som används vid nattvardsfirandet i Olofströms kyrka. Nattvarden är just vad namnet säger, en kvällsmåltid, instiftad av Jesus själv. Nattvarden blir därmed en mötesplats och minnesplats samtidigt. Dopkannan (1900-tal) används vid dop i Olofströms kyrka. Det vatten den innehåller symboliserar sedan gammalt renhet och liv. Med tanke på vilken stor del av det vardagliga livet vattnet är, förstår vi lätt den symboliken. Dopfunten i Olofströms kyrka är från år 1988 med ett äldre dopfat från

9 Sockentyget heter det bärbara, och därmed lilla, nattvards-set som prästen kan ta med sig på hembesök till den eller de som vill fira nattvard men inte kan ta sig till kyrkan själv. Alltihop är nedpackat i en väska, gjord speciellt för detta. Ofta är väskorna gamla och gjorda i skinn. Vår är en modern metallväska, utökad med kors och ljus. Själva sockentyget är från 1900-talet. Dopkannan, signerad Zilas Mattsson, är från 1987, och används i Jämshögs kyrka. I dopet blir vi delar och medlemmar av Svenska kyrkan och Kristi kyrka på jorden. Nattvardskärlen i Jämshögs kyrka är från 1800-talets första hälft. Det är m a o många generationer som firat mässa med dem. Dopfunten i Jämshögs kyrka är traditionellt utformad men ganska ny, från En äldre dopfunt i trä (från 1800-talet) användes dessförinnan. 9

10 Nya gravplatsalternativ på Jämshögs Där gudstjänstbesökarna satt på kyrkogårdens dag 2008 kommer en ny damm att anläggas. För att tillgodose människors förändrade önskemål om gravplatser planerar församlingen att anlägga nya former av gravplatser. Lapidarium och uppläggningsplats för blomdekorationer Utöver de traditionella kistgravarna och urngravarna har det i drygt 30 år funnits en minneslund för anonyma gravsättningar, utan gravvård och utan krav på skötsel. För 10 år sedan anlades Naturstensängen som också är en plats där man slipper sköta en egen gravplats, men med en förhyrd gravplats där man får placera en natursten med inskription med den avlidnes namn. Denna plats har blivit mycket omtyckt och är redan i det närmaste fullbelagd. För närvarande pågår anläggandet av ett Lapidarium, en plats där man kan låta placera återlämnade gravvårdar. Detta område finns öster om prästgården, på andra sidan Prästgårdsbäcken, den plats där som tidigare låg ett s k Löneboställe. Inom den närmsta tiden kommer ett särskild uppläggningsplats att anordnas för utläggning av kransar och andra blomsterdekorationer för de fall där man inte har utsett någon gravplats på Jämshögs kyrkogård, men ändå haft begravningsgudstjänsten i Jämshögs kyrka. Ny urnlund Härutöver planerar församlingen att framöver anlägga en ny liknade plats sydöst om den nuvarande Naturstensängen. Enligt planerna kommer man att undersöka möjligheterna att anlägga en damm med fontän genom att öppna upp 10 Prästgårdsbäcken som är kulverterad mellan prästgården, under Naturstensängen och öster om ekonomigården. Planerna är att i ett par tre etager i den östra buskbeklädda slänten ge plats åt gravar på liknande sätt som på Naturstensängen. Mellan dessa och dammen anläggs en gångväg. Söder om denna gångväg finns också en slänt, nedanför kvarteret Grönsångaren. Här planeras också att placera urngravar som märks ut genom exempelvis metallbrickor och där man får en gemensam plats för lägga blommor och tända levande ljus men som sedan skötes av kyrkogårdspersonalen. (Se skiss nästa sida). Barngravskvarter En annan plan är att anlägga ett särskilt barngravskvarter. Detta är planerat förläggas till en mera avskild plats vid kyrkogårdens nordöstra hörn, det område som

11 Skiss på ny urnlund, ritad av Pål Reijer. kyrkogård kallas Norrevång, efter kvarteret Sångsvanen. Kvarteret planeras få namnet Körsbärslunden. Gravarna placeras i gruppvis om fem och fem runt en kulle som anläggs i mitten av kvarteret. Lågväxande körsbärsträd och en del buskar planeras att planteras inom området. Totalt kommer kvarteret att inrymma ett 50-tal gravplatser. Kistlund Ytterligare ett gravplatsalternativ som planeras är anläggandet av ett kvarter för kistgravsättningar, på liknande villkor som för Naturstensängen, d v s med hyrda gravplatser utan krav på egen skötsel men med en gemensam pelare av glasblock där namnet på de gravsatta ristas in. Här kommer också att finnas har gemensam plats för lägga blommor och tända levande ljus. Detta kvarter planeras förläggas till kyrkogårdens högst belägna plats invid Höjdaliden. Tidsplanen osäker Någon tidsplan för de här redovisade projekten finns ännu inte. De närmast kommande årens försämrade ekonomi kan komma att innebära att de ännu ej påbörjade projekten flyttas längre framåt i tiden, än som vad som var avsett från början. Alf Carlstedt 11

12 Diakoni Hur möter vi ensamheten? I Jämshögs församling har vi många som engagerar sig i frivilligtarbete. Barn- och ungdomsarbete har frivilliga ledarere, kyrkvärdarna arbetar på söndagens gudstjänster och politikerna i olika möten. Arbetsföreningar som även kallas syföreningar har varje år gjort fina handarbeten, som sedan auktioneras ut. De ordnar även öppethusdagar, som Kanelbullens dag och Våffeldagen. Inom diakonin har vi flera frivilliga medarbetare som gör hembesök, kokar kaffe och värmer soppa i olika träffar. Tänk om du sitter ensam i ditt hus eller lägenhet och ingen som ringer till dig eller besöker dig. Dina vänner lever inte längre, dina barn bor långt borta, eller du har inga barn. Du är för sjuk att gå ut från din bostad. Du blir glad, när nyheterna börjar på TV, för att du ser ett mänskligt ansikte, som säger god morgon till dig. Kanske har du hemtjänsten, som lämnar maten till dig mitt på dagen, annars lever du med TV:n. Du orkar inte läsa böcker för din syn är dålig. Detta är en kort beskrivning hur många äldre har det i dag. Idag lever vi mycket längre än förr i tiden. Vi är mycket friskare längre, men när vi blir sjuka och gamla blir vi ofta mycket ensamma. Ensamhet är inte bara äldreproblem utan även ungdomar och ensamstående föräldrar och olika psykiskt eller fysiskt handikappade kan känna sig ensamma. Hur kan vi möta den ensamheten och möta dessa människor. Det är inte alltid lätt, men vi från kyrkans besöksgrupp försöker göra hembesök hos dem som önskar det. Vi har en grupp frivilliga besökare, som träffas regelbundet. Vi läser en bok och ni besökte mig, som är studiematerial för besöksgruppen. Vi har varje år olika utbildningsdagar i samarbete med andra. Minnesstörningar, som demens och stroke, anhörigvård har varit de senaste årens tema på våra utbildningsdagar. Varje år samlas vi på Södra Hoka, för att träffa andra från kontrakatet. Vi firar mässa, äter något gott, lär oss något eller bara umgås. Förra året var vi sammanlagt 77 frivilliga och diakonianställda samlade på Södra Hoka, för att studera psalmbokens innehåll. Vi fick även sjunga några psalmer och alla besökare fick var sin psalmbok. Kyrkans besöksgrupp är medmänniskor som vill lyssna på den de besöker, inte för att övertyga dem vår tro. Besöket är alltid på den besökandes villkor. Alla har tystnadsplikt, vilket betyder att det du vill berätta stannar mellan er 12 två. Känner du att du har kraft att börja arbeta som frivillig i kyrkans verksamhet är du välkommen att ta kontakt med någon anställd. Det är du som bestämmer hur mycket tid du har att ge. Det är inte det stora som räknas utan det lilla. Alla kan vi något och när vi räknar ihop det blir stort. Du gör även värdefullt arbete när du besöker ensamma men inte är med i någon besöksgrupp. Även många olika föreningar och Röda Korset gör fina insatser för att bryta ensamheten. Lilla Ingrid 8 år har utryckt detta I bibeln står det att man skall älska det mesta som sig själv. Eller hur var det nu egentligen..? Text & foto: Mervi Juutilainen

13 Sverige-Finskt arbete Hyvää vutta vuotta 2010 Emma Chroscielewski Uusi vuosi on taas alkanut ja tuntuu ihmeelliselle, että pian on kulunut jo kymmenen vuotta siitä, kun lähdimme uudelle vuosituhannelle. Toivomme, että tästä vuodesta tulee hyvä vuosi. Seurakunnan toiminnassa saamme viettää suomenkielisen jumalanpalveluksen noin kerran kuukaudessa ja Avoimet ovet jatkavat joka parillinen viikko. Keskiviikkoisin sinulla on mahdollisuus tulla syömään soppaa kirkon Mariasaliin. Parillisella viikolla on myös Bara Vara Jämshögissä Petrusgårdenilla, jossa saa juoda kahvia tai teetä ja vain olla ilman mitään vaatimuksia. Tänäkin vuonna lähdemme Naistenpäiville Helsinborgiin kuudes maaliskuuta. Jaakko Punta on meidän pappimme ja hän tulee Helsingborgista viettämään jumalanpalvelusta meidän kanssamme. Suomenkielinen pappi Anna Hälinen on siirtynyt eläkkeelle Malmön virastaan ja myös hän on lupautunut pitämään meille jumalanpalveluksia. Kirkollisiatoimituksia kuten hautajaiset, kaste ja vihkiminen tekevät kaikki suomenkieliset hiippakuntamme alueella olevat papit, mutta on tärkeää, että sopii ajankohdasta henkilökohtaisesti heidän kanssaan. Tammikuussa tulemme jakamaan keväänohjelman, jonka löydät kirkon eteisestä ja Kirkollisista kuulumisista voit saada kaikkien työntekijöiden nimet ja puhelinnumerot. Malmön uusi pappi on nimeltään Esa Snaula ja hän aloittaa työt tammikuussa. Toivomme kaikille suomalaisille armorikasta uutta vuotta ja siunausta jokaiseen uuteen päivään. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi kevään toimintaan. Rukous uuden vuoden alkaessa (Ruotsin kirkon virsikirja)jumala, kaksi vuosituhatta on valosi loistanut Betlehemin seimestä, vastasyntyneen kasvoilta. Se on kertonut, että hyvyytesi on läsnä pahassa, väkivaltaisessa maailmassa. Uuden vuoden alkaessa 13 Otto Mielonen rukoilemme, vie meidät kuolemasta elämään, valheesta totuuteen, toivottomuudesta toivoon, pelosta luottamukseen, vihasta rakkauteen, sodasta rauhaan. Auta, ettemme syyttäisi pimeyttä vaan sytyttäisimme kynttilän. Täyttäköön rauhasi sydämemme, ympäristömme ja koko maailmankaikkeuden. Suomenkielinen diakoni Mervi Juutilainen Tavattavissa torstaisin klo (os. sama) puh , Kännykkä

14 Församlingsnytt Följande personer har under perioden 1 november januari 2010 blivit medlemmar i församlingen genom dopet: Olivia Tilda Pandari Dotter till Runglawan Yommakot och Roger Adolfsson William Lucas Son till Susanne Nevanranta och Jani Mulari Viggo Lars Edward Son till Benette och Mikael Lewis Agnes Elin Sigrid Dotter tillannika och Mattias Ohlsson Ebba Evelina Dotter till Jennifer och Christian Hansson Tova Alma Karin Dotter till Frida Olsson och Christian Eriksson Alfred Thomas Göran Son till Benita och Thomas Eriksson Casper Björn Neo Son till Anna Olsson och Björn Persson Liam Alex Son till Rebecca Svensson och Mika Kokkonen Milla Adina Dotter till Pamela Bernstein och Jonas Rubin Följande personer har under perioden 1 november januari 2010 avlidit i församlingen: Olsson Bertil 74 år Thulemark Lizzie 92 år Broberg Kristina 71 år Kihlström Ulla-Britt 78 år Hakulinen Petter 71 år Sonesson Karin 88 år Bergström Els-Britt 86 år Turesson Ingvar 78 år Jeppsson Inga 81 år Hansson Albin 94 år Axelsson Maria 83 år Sjöstedt Viola 66 år Persson Harry 100 år Karlsson Rune 74 år Bengtsson Egon 76 år Nilsson Arthur 96 år Rosenqvist Sölve 89 år Eriksson Gerti 97 år Karlsson Jean 54 år Olofsson Ann-Marie 81 år Bengtsson Rune 93 år Mårtensson Leena 70 år Vierikko Hilkka 87 år Herbertsson Roland 78 år Andersson Thord 83 år Nilsson Rune 80 år Mars 6 lördag Jämshög Dopgudstjänst 13 lördag Olofström Dopgudstjänst 13 lördag Olofström Dopgudstjänst April 5 Annandag påsk Jämshög Dopgudstjänst 10 lördag Olofström Dopgudstjänst 25 söndag Olofström Gudstjänst med dop Dopmöjligheter under våren Dopgudstjänster firas två lördagar per månad, som regel kl Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster. Mer om dop, se: Maj 8 lördag Jämshög Dopgudstjänst 13 Kristi Himmf.dag Folkhögskolan Friluftsgudstjänst (kaffekorg) Ett dop kan läggas in 15 lördag Olofström Dopgudstjänst 23 Pingstdagen Olofström Gudstjänst med dop Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel

15 JÄMSHÖGS FÖRSAMLING Box 2124, JÄMSHÖG Växel FÖRsamlingSEXPEDITIONEN Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG E-post: För e-postadresser till de anställda, se hemsidan. Tfn. o. Exp.tid Mån kl , 13-15, Tis Tors Fax till församlingsexp Anders Blixt kyrkoherde Karin Elmblad komm Tanja Borchardt komm Mervi Juutilainen diakon (finskspr.) Ewa Johansson diakoniassistent Susanne Lundgren diakoniassistent Eva Bäckman kantor Bo Johansson församlingsmusiker Siv Carlstedt barnledare Christina Seldevall barnledare Agnetha Andréasson barnledare Inger Remen barnledare Pernilla Möller församlingsvärdinna Roland Nilsson kyrkvaktmästare Alf Carlstedt förvaltningschef Anders Gustafsson kyrkogårdsförman Magnus Ljungberg fastighetsförman DIREKTnummer Olofströms kyrka o. församlingsgård Jämshögs kyrka Petrusgården Den senaste informationen från församlingen hittar du på vår hemsida. Här hit tar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter. Har du synpunkter på vår hemsida? Maila gärna till oss på svenskakyrkan.se Nytt Terminsprogram för våren ute nu! Du hittar det aktuella häftet i våra vanliga lokaler, men också på biblioteket, vårdinrättningarna och folkhögskolan T E R M I N S P R O G R A M JANUARI MAJ 2009 Välkommen till pilgrimsvandring! Tusen pilgrimers dag Lördagen 17 april 2010 Förra året invigdes en ny pilgrimsväg som går genom Skåne och nordvästra Blekinge och nu ska den trampas upp ordentligt! Gemensamt med andra församlingar som ligger vid denna väg inbjuder vi att vandra en kortare sträcka på den nya pilgrimsvägen: Kl träffas vi i Foto: privat. vid Petrusgården i Jämshög för samåkning till Blistorps kapell. Därifrån går pilgrimsvandringen till Vånga. Kl avslutas dagen med en gemensam Mässa i Vånga kyrka. Hemtransporten ordnas också genom samåkning. Medtag matsäck. För mer information och anmälan hör av dig till komminister Tanja Borchardt eller DET HÄR HÄNDER UNDER VÅREN! HELDAG TILL FÖRMÅN FÖR KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE. FÖRSAMLINGENS MEDARBETARE INBJUDER TILL ALLSÅNG IFÖRDA HATTAR 15

16 Kalendarium våren 2010 Mars 3 ons MässaFolkhögskolan 4 tors Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 6 lör Dopgudstjänst Jämshög Dopgudstjänst Jämshög 7 sön 3 söndagen i fastan Mässa Jämshög Mässa i stillhet Olofström 10 ons Mässa Folkhögskolan 11 tors Vardagsgudstjänst Olofström Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 13 lör Dopgudstjänst Olofström 14 sön 4 söndagen i fastan Mässa, kaffe (upptakt. sommarkonf) Olofström Gudstjänst Gränum Ordnära gudstjänst Jämshög 17 ons Mässa Folkhögskolan 18 tors Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 21 sön Jungfru Maria bebådelsedag Mässa Jämshög Musikgudstjänst vi sjunger med Maria Olofström 24 ons Mässa Folkhögskolan 25 tors Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 28 sön Palmsöndag Gudstjänst för stora och små med musikal och Fasteinsamlingsöppet Olofström Mässa i stillhet Jämshög 31 ons Passionsmässa i stilla veckan Folkhögskolan April 1 Skärtorsdag DagCentralen Mässa Jämshög Skärtorsdagsmässa Jämshög Skärtorsdagsmässa, svensk-finsk Olofström 2 Långfredag Långfredagsgudstjänst Olofström Långfredag i stillhet /Lukaspassionen med Kristianstad Motettkör Jämshög 3 lör Påskafton Påsknattsmässa, kör Jämshög 4 sön Påskdagen Påskdagsmässa, svensk-finsk, kaffe barnkör och/instrumentalister Olofström 5 mån Annandag påsk Emmausmässa Jämshög Dopgudstjänst Jämshög 10 lör Dopgudstjänst Olofström 11 sön 2 söndagen i Påsktiden Mässa, kaffe Olofström Ordnära gudstjänst Jämshög 14 ons Mässa Folkhögskolan 18 sön 3 söndagen i Påsktiden Gudstjänst (50-årsjubileum) Folkhögskolan Musikgudstjänst önskepsalmen Olofström 21 ons Mässa Folkhögskolan 25 sön 4 söndagen i Påsktiden Gudstjänst, kaffe Olofström Mässa i stillhet Jämshög 28 ons Mässa Folkhögskolan Maj 2 sön 5 söndagen i Påsktiden Konfirmation Jämshög Konfirmation Jämshög Mässa i stillhet, enkelt kaffe Olofström 5 ons Mässa Folkhögskolan 8 lör Dopgudstjänst Jämshög 9 sön Bönsöndagen Mässa, enkelt kaffe Olofström Gudstjänst Gränum Ordnära Gudstjänst Jämshög 12 ons Mässa Folkhögskolan 13 tors Kristi Himmfärdsdag Friluftsgudstjänst (kaffekorg) Folkhögskolan 15 lör Dopgudstjänst Olofström 16 sön Söndagen före Pingst Mässa Jämshög Musikgudstjänst musik i vårens tid Olofström 19 ons Mässa Folkhögskolan 23 sön Pingstdagen Gudstjänst, kaffe Olofström 26 ons Mässa Folkhögskolan 29 lör Medeltida kyrkodag med drama och gudstjänst Jämshög. (se sid. 6) 30 sön Heliga Trefaldighets Dag Mässa Jämshög OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer eller gå in på Övriga gudstjänster annonseras under I våra kyrkor i dagstidningarna. Mixi Print AB, Olofström

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011 Kyrknytt Jämshögs församling Nr 1 2011 Legenden om rödhaken Det finns en legend om en fågel vi ibland ser på fågelbordet och som hänger ihop med den vår och sommar vi så här års längtar efter. Den väver

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Påsken 2013 Amor mei Crucifixus est Min kärlek är korsfäst - men min kärlek har också förnyats i Jesus Kristi uppståndelse från de döda.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Församlingens hemlighet

Församlingens hemlighet Församlingens hemlighet Församling, gudstjänst och nattvard har varit centrala delar i det kristna livet ända sedan den första pingsten. De hänger ihop. I livet, liksom i den berättelse som bildar ram

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Påskdagen infaller sedan år 325 alltid första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. År 2009 är det den 12 april.

Påskdagen infaller sedan år 325 alltid första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. År 2009 är det den 12 april. Vad är påsken och varför firar vi den? Påsk (hebreiska חספ - pesach "passera", "gå förbi") är en av de största årliga högtiderna inom judendomen. Inom kristendomen är påsken den största högtiden under

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Församlingsblad nr 1 2014

Församlingsblad nr 1 2014 Församlingsblad nr 1 2014 www.vinberg-ljungby.se Innehåll 2 Församlingens liv 3 Det nya kyrkorådet 4 Globala veckan 6 Anslagstavlan 8 Gudstjänster 10 Döpta 12 Telefonlista Församlingens liv Omslagsfoto:

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Begravningspastoral för Jämshögs församling Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Dnr JF 2009-221:610 Innehåll Helheten Tillgänglighet Begravningsalternativ Gudstjänstens utformning Samverkan JÄMSHÖGS KYRKA

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012 KYRKONYTT AKTUELLT FRÅN LIDINGÖ FÖRSAMLING Våren 2012 Dopgemenskap genom dopet hör vi ihop. dopet för människor samman såväl i den världsvida kyrkan som i den egna familjen. läs om dopet i detta nummer

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Väggarna talar Albertus Pictors kyrkor Samtalshandledning Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Om samtalsgruppen I samtalsgruppen får vi ta del av andras perspektiv och erfarenheter. När vi talar om bilderna

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer