Kyrknytt. J ä m s h ö g s f ö r s a m l i n g N r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrknytt. J ä m s h ö g s f ö r s a m l i n g N r 1 2 0 1 0"

Transkript

1 Kyrknytt J ä m s h ö g s f ö r s a m l i n g N r

2 Jag ser dig mitt barn och jag älskar dig. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Detta är mitt bud, att ni skall älska varandra Han vill att vi skall se på varandra så; med kärlekens ögon. På alla människor i den värld vi lever. Varhelst denna kärlek gestaltas bland människor blir Guds rike synligt och upprättat mitt ibland oss. Ett citat från den afrikanske biskopen Desmond Tutu: Kyrkan är inte sann mot sig själv om den tiger när människor utsätts för övergrepp och utnyttjas. Att kränka människors rätt, är att kränka Gud, vars bild bor i dem. Att vara likgiltig för människor eller göra dem illa är att vara likgiltig för eller göra illa Kristus. Vadhelst vi gör mot andra, gör vi mot honom. Kyrkan måste liera sig med de maktlösa, de åsidosatta och dem utan röst. Den måste sträva efter att bli en röst för de stumma, så att den kan se till att de fattigas, sjukas och föraktades rop hörs. Ett nödvändigt möte. Allt liv är möte. Känslan att vara ett Jag växte fram i mötet med ett du. Det är en hissnande upplevelse att få vila i någons blick och vara omsluten av godhet och ömhet. Någon ser på oss utan att vika undan eller stöta bort. Denna tidiga upplevelse av ett ansikte som ville oss väl ligger gömd inom oss som ett outplånligt minne och tränger fram som en intensiv längtan hela livet. Längtan efter ansikten och ögon att spegla vår själ i. Efter det kravlösa ansikte som bara är. Som tar emot vår gråt eller förtvivlan och vår glädje och vår lust. Mötet med det första ansiktet är därför en viktig erfarenhet som påverkar förmågan att känna tillit och lust till livet. I kärlekens, förtrolighetens och samförståndets möte finns Guds ansikte som lyser över oss och ger oss frid. I återspeglingens möte känner jag att jag lever. Liver rymmer en grundläggande solidaritet. Någon visar mig under sitt liv alla de ansikten det innebär att vara människa. Det övergivna, det sorgsna, det lidande och ångestfyllda, det trygga liksom det glada och hoppfulla. Vi har fastans och påskens tid framför oss, I sitt avskedstal vill Jesus ge oss nycklar till mysteriet, att lidandet talar om Guds kärlek. Det är fullbordat säger han och alla våra nederlag, allt det trasiga och brustna, famnas av Guds blick. Gud vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. Ger oss sin välsignelse. Och bortom livets gräns, på andra sidan bron över de mörka vattnen, vidgar sig hans blick till ett oändligt hav av ljus där uppståndelsens sol lyser som en guldgul tussilago eller som en rapsåker! Guds ansikte lyser över oss. Dopets djupaste innebörd genom död till liv. Livet är givet! Liksom i nattvardens måltid- detta är mitt liv, min kropp, mitt blod - för dig utgivet. Ett tilltal som innebär: Jag ser dig mitt barn och jag älskar dig. Du är utvald, du tillhör mig och jag har bestämt dig till att utföra det som är min vilja med din livsväg. Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus kallar dig att vara hans lärjunge. Så lyfter han in vårt liv i sitt liv. Han ger oss det han har att ge, sitt liv. Det vi delar är inte vårt engagemang eller vår fromhet, utan Honom som led och dog för oss, för att vi i smärtan och övergivenheten skulle få möta ett ansikte som vänder sig till oss. Vi tillhör honom, han är vår starkhet, den stora glädjen i våra liv. Vi är förenade i honom med varandra i en världsvid solidaritet, inneslutna och burna av hans kärlek. Han som är uppståndelsen och livet. Bernt Eriksson, nyligen pensionerad sjukhuspräst, bördig från Olofström. Foto: Bernt Eriksson Periodisk tidskrift för Jämshögs församling Nr 1, 2010, Årgång 7 Ansvarig utgivare: Anders Blixt Redaktionen: Anders Blixt, Alf Carlstedt, Birger Johnson och Christel Andersson Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar. Produktion, Tryck Mixi Print AB, Olofström Tryckt på miljövänligt papper. Omslagsbild: Lottdragning vid fasteinsamlingen. Foto Alf Carlstedt. Övriga foto: Alf Carlstedt om ej annat anges. 2

3 Kyrkofullmäktige i Jämshögs församling för perioden Stående från vänster: Bengt Jämstorp, Lena Eneroth, Birgitta Eidrup Persson, Annika Tabaku Aronsson, Margit Persson, Lisbeth Markström, Gary Carlson, Kersti Gustafsson, Pentti Suua, Gun-Britt Persson, Gert Gustavsson, Evert Larsson, Siw Henriksson, Anders Blixt (kyrkoherde, ej ledamot), Pirjo Veteli (ersättare), Mariann Lundström (ersättare), Linda Rehn (vice sekr), Lars-Göran Larsson, Hans Åkesson, Birger Johnson (2:e vice ordf), Ivan Svensson. Sittande från vänster: Kjell-Åke Hildings, Gunni-Ann Berggren (1:e vice ordf), Eric Aronsson, Ingrid Karlsson, Anders Svensson, Barbro Johnson (ersättare). Saknas på bilden av ordinarie ledamöter: Anita Skarphagen (ordf) och Kerstin Nielsen. Saknas av ersättarna: Anita Sandberg, Patrik Sjöstedt, Mervi Johansson, Maarit Torikka, Inger Sandell Norén, Ingeborg Bydinger, Linda Olsson, Gunde Svensson, Agnetha Andréasson och Ina Jönsson. Dessutom deltar förvaltningschef Alf Carlstedt som sekreterare och föredragande vid kyrkofullmäktiges sammanträden. De som kyrkofullmäktige utsett till ledamöter i kyrkorådet kommer att presenteras i kommande nr av Kyrknytt. Lukaspassionen av Heinrich Schütz i Jämshögs kyrka. Långfredagen den 2 april kl framförs Lukaspassionen i Jämshögs kyrka. Schütz levde mellan 1585 och Under en stor del av sitt liv var han hovkapellmästare i Dresden. Samma befattning hade han också under några perioder hos C IV i Köpenhamn. Tyvärr är hans kompositioner för det danska hovet försvunna. Mot slutet av sin levnad skrev Schütz tre passioner enligt evangelisterna Lukas, Johannes och Matteus. Lukaspassionen är skriven a cappella, dvs. alla partierna, även solisternas, är oackompanjerade. Passionshistorien berättas av evangelisten, kören och övriga roller på ett oerhört gripande och dramatiskt sätt och visar Schütz i all sin mångsidighet, djärvhet och glans som kompositör. Evangelisten sjungs av Johan Linderoth, som varit solist i många oratorieframföranden i Trefaldighetskyrkan i Kristianstad och Jesuspartiet av Per Fernesten, bördig från Kristianstad. Per sjunger i Malmöoperans kör. Övriga roller sjungs av körmedlemmar. Trefaldighetskyrkans Kammarkör från Kristianstad medverkar och dirigent är Torbjörn Gustavsson. 3

4 Samhörighet och solidaritet och Under torkan ransoneras vattnet Byn har brunnar, men under torrtiden blir det ont om vatten och det får bara användas till att dricka. Det är kväll i byn Boi i Liberia. Youngor Mama och Varbah Gbolu har just kommit hem från arbetet på odlingarna, en timmes gångväg bort. Röster hörs från alla håll i byn medan kvällssolen sjunker och kvinnor pumpar upp vatten. En flicka tvättar sig noggrant vid en hink, och avslutar med att hälla vattnet över sig. Varbah Gbolu är medlem i utvecklingsgruppen Samhörighet i byn Boi, Liberia. Foto: Magnus Aronson/IKON Byn har brunnar och pumpar tack vare Lutherska kyrkans utvecklingsprogram (LDS), som stöds av Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete. En handpump kostar cirka kronor. Byborna bidrar med sand, grus och mat till hantverkarna. Gruppen heter Samhörighet Personal från LDS har utbildat bybor i skötsel och underhåll, och vattnet renas regelbundet med klorin. Men trots brunnarna är vattenförsörjningen inte utan bekymmer. Vi har sex handpumpar i byn, men brunnarna ger inte tillräckligt med vatten under torrtiden. Då använder vi det enbart som dricksvatten, berättar Youngor Mama. Hon och Varbah Gbolu är medlemmar i byns utvecklingsgrupp som startats av kyrkan, och som medlemmarna gett namnet Samhörighet. De odlar jordnötter i gruppen, och har nyligen börjat med sparande och lån. Youngor Mama har tagit ett litet lån för att starta en enkel försäljning. 4 Youngor Wolai bär hem rent vatten från en av brunnarna i byn Boi, Liberia. Foto: Magnus Aronson/IKON Sliter för barnen Kvinnornas hembygd drabbades svårt av kriget. Under en period bodde det inte en enda människa här. Somliga gömde sig i skogen, andra flydde till ett annat distrikt och somliga till grannlandet Guinea. Jag var där, och det var sorgligt, berättar Youngor Mama. Men nu tror hon inte att det blir krig igen även om tiderna är hårda. Båda kvinnorna prioriterar barnens utbildning. Jag hoppas att utbildning ska hjälpa dem. Det är därför jag sliter, säger Varbah Gbolu. Samtal i Passionstid Varje torsdag kl t o m mars månad i Gudmorshuset, Jämshögs kyrka

5 får ritet vattnet får vattnet räcka att räcka till till Årets FASTEINSAMLING avslutas Söndagen 28 mars kl ca i Olofströms församlingsgård Gudstjänst med musikal i kyrkan. Barnkör och barn och ungdomar från församlingen medverkar. Kollekten går till insamlingen. Denna dag kan du lämna din insamlingsbössa. Ung och gammal, alla hjälptes åt vid Fasteinsamlingen 2009 Alla aktiviteter kostar något och allt som samlas in går direkt till fasteinsamlingen. Det behövs många som bidrar på olika sätt när det gäller fasteinsamlingen. hör av dig till: Karin Elmblad eller Under eftermiddagen händer bl.a. följande: fika med kaffe och bulle ät en korv barnaktiviteter som ansiktsmålning och barnlotterier gissningstävlingar och vuxenlotterier slå ett slag för Luther utmana församlingens egen pingiskung Bo Johansson försäljning av bröd och bakverk. ca Tjobado tjohej! Anders Blixt leder oss i en frågetävling med musikaliska inslag. Två lag kommer att tävla mot varandra ett av lagen kommer att ledas av kommunens kommunalråd Margareta Olsson! Är du intresserad att göra något praktiskt som att förbereda fika, dela ut fastebössor (vi har 1000 st. som vi vill dela ut), baka bröd/bullar att sälja den 28/3, läsa in dig på Hela världens vattenarbete och kunna berättad lite om det i de sammanhang du befinner dig, be kontinuerligt under fastetiden för Hela världens insamling och arbete 5 Ge en gåva Pg Bg internationelltarbete Foto: Anders Ölund/IKoN Varje minut dör fyra barn av brist på rent vatten

6 Påskägg, st Foto:Tanja Borchardt Ordet påsken härstamma från det hebreiska pesach, en högtid som firas i judendomen. Enligt bibeln var det nämligen så att händelserna kring Jesu död och uppståndelse inföll samma vecka som denna judiska högtid. Pesach i judendomen firas för att påminna om uttåget ur Egypten. Det är berättelsen om Mose och Israeliterna som befriades från slaveriet. Påsken och Pesach Bibeln berättar att Jesus blev korsfäst på pesachdagen. På denna dag offrade man i Jesu tid ett lamm i Jerusalems stora tempel. De första kristna såg offerlammet som en bild för Jesu lidande på korset. Lammet som symbol knyta på så sätt samman påsken och pesach. Berättelsen om Mose och våra påsktraditioner Lite spännande är att vår tradition att fira nattvard med bröd och vin kommer från berättelsen om Mose och Israeliterna som finns i Andra Moseboken kap. 12. Det som hände i Egypten på ca talet f.kr. var att Israeliterna hade så bråttom att fly från faraon att brödet inte kunde jäsa. Därför är det fortfarande så att vårt oblatbröd i kyrkan är ett speciellt, tunt och ojäst bröd. Påskhelgens bibeltexter Foto. Privat berättar om händelserna kring Jesu död och uppståndelse, men berättelsen om Mose och uttåget ur Egypten finns också med på påskhelgen. Påskägg Traditionen att ge bort påskägg på påskhelgen är gammal. Den finns eftersom fastan föregick påskhelgen och då sparade man många ägg som sedan skulle ätas upp. Ägget är också en symbol för det nya livet och uppståndelsen. Tanja Borchardt, komminister Möte med medeltiden i Jämshögs församling lördagen den 29 maj 2010 Jämshögs församling har en lång kyrkohistoria med fem kyrkor som byggts på samma plats Hur var tiden då kyrkorna byggdes? Detta kommer att gestaltas i en serie med fem historiska dagar med början med den medeltida kyrkan och avslutning med invigningen av den nyrenoverade kyrkan.hur var det när kristendomen kom till Jämshög och den första kyrkan byggdes? Den första kyrkodagen i serien den 29 maj kommer att levandegöra detta med drama, mässa på medeltida vis, musik- och sångunderhållning m.m. Medverkar gör Ölands medeltidsensemble, trion Sonatrice 6 från Malmö ( som spelar på tidstrogna instrument), kyrkokören samt församlingsbor. Tider för dagen kommer att annonseras.

7 illhet och uppståndelse När Jesus dött på korset, lades han i en klippgrav. Några dagar senare hände det vi firar på Påskdagen. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Luk 24:1-12 Prova på Retreat på Killans bönegård 7-8 maj 2010 Ett nytt tillfälle för dig som aldrig varit på retreat. Vi åker till Killans bönegård på Österlen för ett dygns tystnad och stillhet. Det finns 10 platser och i första hand är det för dig som aldrig varit på retreat. Blir det platser över finns möjlighet även för dig som tidigare varit med att anmäla dig. Vi åker fredag morgon kl och beräknar vara hemma lördagkväll kl Kostnad 450 kr. Anmälan senast 9 april 2010 till eller Har du frågor om retreaten hör av dig till Karin Elmblad eller Mervi Juutilainen. 7 Olofströms kyrkas påskbord Frågesport om Påsken! 1. Vilket djur har blivit en symbol för Jesu lidande? 2. Vad hette lärjungen som förrådde Jesus? 3. Vi firar påsken eftersom Jesus är igen ifrån de döda, som det heter i trosbekännelsen. 4. Israeliterna i Egypten befriades från Den första bokstaven i de rätta svaren bildar ett ord på något som vi traditionellt tänder under påskdagen!

8 Dop och nattvard våra sakrament Sakrament betyder helig hanling och betecknar därmed de handlingar inom kyrkan som är extra värdefulla. Både katolska och ortodoxa kyrkan har sedan ytterligare sakrament jämfört med vår kyrka. När vi firar nattvard är nattvardsbrödet (oblaterna) glutenfria och vinet alkoholfritt, d v s avalkoholiserat vin. På så vis behöver ingen avstå nattvardsgemenskapen av praktiska skäl. När nattvarden firas kan man doppa oblaten i vinet, det kallas intinktion, och är den nattvardstradition som har blivit vanlig hos oss sedan senare delen av talet. Andra traditioner finns naturligtvis också. Vinkanna, kalk (=bägare) och oblatask (1900-tal) som används vid nattvardsfirandet i Olofströms kyrka. Nattvarden är just vad namnet säger, en kvällsmåltid, instiftad av Jesus själv. Nattvarden blir därmed en mötesplats och minnesplats samtidigt. Dopkannan (1900-tal) används vid dop i Olofströms kyrka. Det vatten den innehåller symboliserar sedan gammalt renhet och liv. Med tanke på vilken stor del av det vardagliga livet vattnet är, förstår vi lätt den symboliken. Dopfunten i Olofströms kyrka är från år 1988 med ett äldre dopfat från

9 Sockentyget heter det bärbara, och därmed lilla, nattvards-set som prästen kan ta med sig på hembesök till den eller de som vill fira nattvard men inte kan ta sig till kyrkan själv. Alltihop är nedpackat i en väska, gjord speciellt för detta. Ofta är väskorna gamla och gjorda i skinn. Vår är en modern metallväska, utökad med kors och ljus. Själva sockentyget är från 1900-talet. Dopkannan, signerad Zilas Mattsson, är från 1987, och används i Jämshögs kyrka. I dopet blir vi delar och medlemmar av Svenska kyrkan och Kristi kyrka på jorden. Nattvardskärlen i Jämshögs kyrka är från 1800-talets första hälft. Det är m a o många generationer som firat mässa med dem. Dopfunten i Jämshögs kyrka är traditionellt utformad men ganska ny, från En äldre dopfunt i trä (från 1800-talet) användes dessförinnan. 9

10 Nya gravplatsalternativ på Jämshögs Där gudstjänstbesökarna satt på kyrkogårdens dag 2008 kommer en ny damm att anläggas. För att tillgodose människors förändrade önskemål om gravplatser planerar församlingen att anlägga nya former av gravplatser. Lapidarium och uppläggningsplats för blomdekorationer Utöver de traditionella kistgravarna och urngravarna har det i drygt 30 år funnits en minneslund för anonyma gravsättningar, utan gravvård och utan krav på skötsel. För 10 år sedan anlades Naturstensängen som också är en plats där man slipper sköta en egen gravplats, men med en förhyrd gravplats där man får placera en natursten med inskription med den avlidnes namn. Denna plats har blivit mycket omtyckt och är redan i det närmaste fullbelagd. För närvarande pågår anläggandet av ett Lapidarium, en plats där man kan låta placera återlämnade gravvårdar. Detta område finns öster om prästgården, på andra sidan Prästgårdsbäcken, den plats där som tidigare låg ett s k Löneboställe. Inom den närmsta tiden kommer ett särskild uppläggningsplats att anordnas för utläggning av kransar och andra blomsterdekorationer för de fall där man inte har utsett någon gravplats på Jämshögs kyrkogård, men ändå haft begravningsgudstjänsten i Jämshögs kyrka. Ny urnlund Härutöver planerar församlingen att framöver anlägga en ny liknade plats sydöst om den nuvarande Naturstensängen. Enligt planerna kommer man att undersöka möjligheterna att anlägga en damm med fontän genom att öppna upp 10 Prästgårdsbäcken som är kulverterad mellan prästgården, under Naturstensängen och öster om ekonomigården. Planerna är att i ett par tre etager i den östra buskbeklädda slänten ge plats åt gravar på liknande sätt som på Naturstensängen. Mellan dessa och dammen anläggs en gångväg. Söder om denna gångväg finns också en slänt, nedanför kvarteret Grönsångaren. Här planeras också att placera urngravar som märks ut genom exempelvis metallbrickor och där man får en gemensam plats för lägga blommor och tända levande ljus men som sedan skötes av kyrkogårdspersonalen. (Se skiss nästa sida). Barngravskvarter En annan plan är att anlägga ett särskilt barngravskvarter. Detta är planerat förläggas till en mera avskild plats vid kyrkogårdens nordöstra hörn, det område som

11 Skiss på ny urnlund, ritad av Pål Reijer. kyrkogård kallas Norrevång, efter kvarteret Sångsvanen. Kvarteret planeras få namnet Körsbärslunden. Gravarna placeras i gruppvis om fem och fem runt en kulle som anläggs i mitten av kvarteret. Lågväxande körsbärsträd och en del buskar planeras att planteras inom området. Totalt kommer kvarteret att inrymma ett 50-tal gravplatser. Kistlund Ytterligare ett gravplatsalternativ som planeras är anläggandet av ett kvarter för kistgravsättningar, på liknande villkor som för Naturstensängen, d v s med hyrda gravplatser utan krav på egen skötsel men med en gemensam pelare av glasblock där namnet på de gravsatta ristas in. Här kommer också att finnas har gemensam plats för lägga blommor och tända levande ljus. Detta kvarter planeras förläggas till kyrkogårdens högst belägna plats invid Höjdaliden. Tidsplanen osäker Någon tidsplan för de här redovisade projekten finns ännu inte. De närmast kommande årens försämrade ekonomi kan komma att innebära att de ännu ej påbörjade projekten flyttas längre framåt i tiden, än som vad som var avsett från början. Alf Carlstedt 11

12 Diakoni Hur möter vi ensamheten? I Jämshögs församling har vi många som engagerar sig i frivilligtarbete. Barn- och ungdomsarbete har frivilliga ledarere, kyrkvärdarna arbetar på söndagens gudstjänster och politikerna i olika möten. Arbetsföreningar som även kallas syföreningar har varje år gjort fina handarbeten, som sedan auktioneras ut. De ordnar även öppethusdagar, som Kanelbullens dag och Våffeldagen. Inom diakonin har vi flera frivilliga medarbetare som gör hembesök, kokar kaffe och värmer soppa i olika träffar. Tänk om du sitter ensam i ditt hus eller lägenhet och ingen som ringer till dig eller besöker dig. Dina vänner lever inte längre, dina barn bor långt borta, eller du har inga barn. Du är för sjuk att gå ut från din bostad. Du blir glad, när nyheterna börjar på TV, för att du ser ett mänskligt ansikte, som säger god morgon till dig. Kanske har du hemtjänsten, som lämnar maten till dig mitt på dagen, annars lever du med TV:n. Du orkar inte läsa böcker för din syn är dålig. Detta är en kort beskrivning hur många äldre har det i dag. Idag lever vi mycket längre än förr i tiden. Vi är mycket friskare längre, men när vi blir sjuka och gamla blir vi ofta mycket ensamma. Ensamhet är inte bara äldreproblem utan även ungdomar och ensamstående föräldrar och olika psykiskt eller fysiskt handikappade kan känna sig ensamma. Hur kan vi möta den ensamheten och möta dessa människor. Det är inte alltid lätt, men vi från kyrkans besöksgrupp försöker göra hembesök hos dem som önskar det. Vi har en grupp frivilliga besökare, som träffas regelbundet. Vi läser en bok och ni besökte mig, som är studiematerial för besöksgruppen. Vi har varje år olika utbildningsdagar i samarbete med andra. Minnesstörningar, som demens och stroke, anhörigvård har varit de senaste årens tema på våra utbildningsdagar. Varje år samlas vi på Södra Hoka, för att träffa andra från kontrakatet. Vi firar mässa, äter något gott, lär oss något eller bara umgås. Förra året var vi sammanlagt 77 frivilliga och diakonianställda samlade på Södra Hoka, för att studera psalmbokens innehåll. Vi fick även sjunga några psalmer och alla besökare fick var sin psalmbok. Kyrkans besöksgrupp är medmänniskor som vill lyssna på den de besöker, inte för att övertyga dem vår tro. Besöket är alltid på den besökandes villkor. Alla har tystnadsplikt, vilket betyder att det du vill berätta stannar mellan er 12 två. Känner du att du har kraft att börja arbeta som frivillig i kyrkans verksamhet är du välkommen att ta kontakt med någon anställd. Det är du som bestämmer hur mycket tid du har att ge. Det är inte det stora som räknas utan det lilla. Alla kan vi något och när vi räknar ihop det blir stort. Du gör även värdefullt arbete när du besöker ensamma men inte är med i någon besöksgrupp. Även många olika föreningar och Röda Korset gör fina insatser för att bryta ensamheten. Lilla Ingrid 8 år har utryckt detta I bibeln står det att man skall älska det mesta som sig själv. Eller hur var det nu egentligen..? Text & foto: Mervi Juutilainen

13 Sverige-Finskt arbete Hyvää vutta vuotta 2010 Emma Chroscielewski Uusi vuosi on taas alkanut ja tuntuu ihmeelliselle, että pian on kulunut jo kymmenen vuotta siitä, kun lähdimme uudelle vuosituhannelle. Toivomme, että tästä vuodesta tulee hyvä vuosi. Seurakunnan toiminnassa saamme viettää suomenkielisen jumalanpalveluksen noin kerran kuukaudessa ja Avoimet ovet jatkavat joka parillinen viikko. Keskiviikkoisin sinulla on mahdollisuus tulla syömään soppaa kirkon Mariasaliin. Parillisella viikolla on myös Bara Vara Jämshögissä Petrusgårdenilla, jossa saa juoda kahvia tai teetä ja vain olla ilman mitään vaatimuksia. Tänäkin vuonna lähdemme Naistenpäiville Helsinborgiin kuudes maaliskuuta. Jaakko Punta on meidän pappimme ja hän tulee Helsingborgista viettämään jumalanpalvelusta meidän kanssamme. Suomenkielinen pappi Anna Hälinen on siirtynyt eläkkeelle Malmön virastaan ja myös hän on lupautunut pitämään meille jumalanpalveluksia. Kirkollisiatoimituksia kuten hautajaiset, kaste ja vihkiminen tekevät kaikki suomenkieliset hiippakuntamme alueella olevat papit, mutta on tärkeää, että sopii ajankohdasta henkilökohtaisesti heidän kanssaan. Tammikuussa tulemme jakamaan keväänohjelman, jonka löydät kirkon eteisestä ja Kirkollisista kuulumisista voit saada kaikkien työntekijöiden nimet ja puhelinnumerot. Malmön uusi pappi on nimeltään Esa Snaula ja hän aloittaa työt tammikuussa. Toivomme kaikille suomalaisille armorikasta uutta vuotta ja siunausta jokaiseen uuteen päivään. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi kevään toimintaan. Rukous uuden vuoden alkaessa (Ruotsin kirkon virsikirja)jumala, kaksi vuosituhatta on valosi loistanut Betlehemin seimestä, vastasyntyneen kasvoilta. Se on kertonut, että hyvyytesi on läsnä pahassa, väkivaltaisessa maailmassa. Uuden vuoden alkaessa 13 Otto Mielonen rukoilemme, vie meidät kuolemasta elämään, valheesta totuuteen, toivottomuudesta toivoon, pelosta luottamukseen, vihasta rakkauteen, sodasta rauhaan. Auta, ettemme syyttäisi pimeyttä vaan sytyttäisimme kynttilän. Täyttäköön rauhasi sydämemme, ympäristömme ja koko maailmankaikkeuden. Suomenkielinen diakoni Mervi Juutilainen Tavattavissa torstaisin klo (os. sama) puh , Kännykkä

14 Församlingsnytt Följande personer har under perioden 1 november januari 2010 blivit medlemmar i församlingen genom dopet: Olivia Tilda Pandari Dotter till Runglawan Yommakot och Roger Adolfsson William Lucas Son till Susanne Nevanranta och Jani Mulari Viggo Lars Edward Son till Benette och Mikael Lewis Agnes Elin Sigrid Dotter tillannika och Mattias Ohlsson Ebba Evelina Dotter till Jennifer och Christian Hansson Tova Alma Karin Dotter till Frida Olsson och Christian Eriksson Alfred Thomas Göran Son till Benita och Thomas Eriksson Casper Björn Neo Son till Anna Olsson och Björn Persson Liam Alex Son till Rebecca Svensson och Mika Kokkonen Milla Adina Dotter till Pamela Bernstein och Jonas Rubin Följande personer har under perioden 1 november januari 2010 avlidit i församlingen: Olsson Bertil 74 år Thulemark Lizzie 92 år Broberg Kristina 71 år Kihlström Ulla-Britt 78 år Hakulinen Petter 71 år Sonesson Karin 88 år Bergström Els-Britt 86 år Turesson Ingvar 78 år Jeppsson Inga 81 år Hansson Albin 94 år Axelsson Maria 83 år Sjöstedt Viola 66 år Persson Harry 100 år Karlsson Rune 74 år Bengtsson Egon 76 år Nilsson Arthur 96 år Rosenqvist Sölve 89 år Eriksson Gerti 97 år Karlsson Jean 54 år Olofsson Ann-Marie 81 år Bengtsson Rune 93 år Mårtensson Leena 70 år Vierikko Hilkka 87 år Herbertsson Roland 78 år Andersson Thord 83 år Nilsson Rune 80 år Mars 6 lördag Jämshög Dopgudstjänst 13 lördag Olofström Dopgudstjänst 13 lördag Olofström Dopgudstjänst April 5 Annandag påsk Jämshög Dopgudstjänst 10 lördag Olofström Dopgudstjänst 25 söndag Olofström Gudstjänst med dop Dopmöjligheter under våren Dopgudstjänster firas två lördagar per månad, som regel kl Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster. Mer om dop, se: Maj 8 lördag Jämshög Dopgudstjänst 13 Kristi Himmf.dag Folkhögskolan Friluftsgudstjänst (kaffekorg) Ett dop kan läggas in 15 lördag Olofström Dopgudstjänst 23 Pingstdagen Olofström Gudstjänst med dop Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel

15 JÄMSHÖGS FÖRSAMLING Box 2124, JÄMSHÖG Växel FÖRsamlingSEXPEDITIONEN Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG E-post: För e-postadresser till de anställda, se hemsidan. Tfn. o. Exp.tid Mån kl , 13-15, Tis Tors Fax till församlingsexp Anders Blixt kyrkoherde Karin Elmblad komm Tanja Borchardt komm Mervi Juutilainen diakon (finskspr.) Ewa Johansson diakoniassistent Susanne Lundgren diakoniassistent Eva Bäckman kantor Bo Johansson församlingsmusiker Siv Carlstedt barnledare Christina Seldevall barnledare Agnetha Andréasson barnledare Inger Remen barnledare Pernilla Möller församlingsvärdinna Roland Nilsson kyrkvaktmästare Alf Carlstedt förvaltningschef Anders Gustafsson kyrkogårdsförman Magnus Ljungberg fastighetsförman DIREKTnummer Olofströms kyrka o. församlingsgård Jämshögs kyrka Petrusgården Den senaste informationen från församlingen hittar du på vår hemsida. Här hit tar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter. Har du synpunkter på vår hemsida? Maila gärna till oss på svenskakyrkan.se Nytt Terminsprogram för våren ute nu! Du hittar det aktuella häftet i våra vanliga lokaler, men också på biblioteket, vårdinrättningarna och folkhögskolan T E R M I N S P R O G R A M JANUARI MAJ 2009 Välkommen till pilgrimsvandring! Tusen pilgrimers dag Lördagen 17 april 2010 Förra året invigdes en ny pilgrimsväg som går genom Skåne och nordvästra Blekinge och nu ska den trampas upp ordentligt! Gemensamt med andra församlingar som ligger vid denna väg inbjuder vi att vandra en kortare sträcka på den nya pilgrimsvägen: Kl träffas vi i Foto: privat. vid Petrusgården i Jämshög för samåkning till Blistorps kapell. Därifrån går pilgrimsvandringen till Vånga. Kl avslutas dagen med en gemensam Mässa i Vånga kyrka. Hemtransporten ordnas också genom samåkning. Medtag matsäck. För mer information och anmälan hör av dig till komminister Tanja Borchardt eller DET HÄR HÄNDER UNDER VÅREN! HELDAG TILL FÖRMÅN FÖR KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE. FÖRSAMLINGENS MEDARBETARE INBJUDER TILL ALLSÅNG IFÖRDA HATTAR 15

16 Kalendarium våren 2010 Mars 3 ons MässaFolkhögskolan 4 tors Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 6 lör Dopgudstjänst Jämshög Dopgudstjänst Jämshög 7 sön 3 söndagen i fastan Mässa Jämshög Mässa i stillhet Olofström 10 ons Mässa Folkhögskolan 11 tors Vardagsgudstjänst Olofström Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 13 lör Dopgudstjänst Olofström 14 sön 4 söndagen i fastan Mässa, kaffe (upptakt. sommarkonf) Olofström Gudstjänst Gränum Ordnära gudstjänst Jämshög 17 ons Mässa Folkhögskolan 18 tors Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 21 sön Jungfru Maria bebådelsedag Mässa Jämshög Musikgudstjänst vi sjunger med Maria Olofström 24 ons Mässa Folkhögskolan 25 tors Samtal i passionstid Gudmorshuset Jämshög 28 sön Palmsöndag Gudstjänst för stora och små med musikal och Fasteinsamlingsöppet Olofström Mässa i stillhet Jämshög 31 ons Passionsmässa i stilla veckan Folkhögskolan April 1 Skärtorsdag DagCentralen Mässa Jämshög Skärtorsdagsmässa Jämshög Skärtorsdagsmässa, svensk-finsk Olofström 2 Långfredag Långfredagsgudstjänst Olofström Långfredag i stillhet /Lukaspassionen med Kristianstad Motettkör Jämshög 3 lör Påskafton Påsknattsmässa, kör Jämshög 4 sön Påskdagen Påskdagsmässa, svensk-finsk, kaffe barnkör och/instrumentalister Olofström 5 mån Annandag påsk Emmausmässa Jämshög Dopgudstjänst Jämshög 10 lör Dopgudstjänst Olofström 11 sön 2 söndagen i Påsktiden Mässa, kaffe Olofström Ordnära gudstjänst Jämshög 14 ons Mässa Folkhögskolan 18 sön 3 söndagen i Påsktiden Gudstjänst (50-årsjubileum) Folkhögskolan Musikgudstjänst önskepsalmen Olofström 21 ons Mässa Folkhögskolan 25 sön 4 söndagen i Påsktiden Gudstjänst, kaffe Olofström Mässa i stillhet Jämshög 28 ons Mässa Folkhögskolan Maj 2 sön 5 söndagen i Påsktiden Konfirmation Jämshög Konfirmation Jämshög Mässa i stillhet, enkelt kaffe Olofström 5 ons Mässa Folkhögskolan 8 lör Dopgudstjänst Jämshög 9 sön Bönsöndagen Mässa, enkelt kaffe Olofström Gudstjänst Gränum Ordnära Gudstjänst Jämshög 12 ons Mässa Folkhögskolan 13 tors Kristi Himmfärdsdag Friluftsgudstjänst (kaffekorg) Folkhögskolan 15 lör Dopgudstjänst Olofström 16 sön Söndagen före Pingst Mässa Jämshög Musikgudstjänst musik i vårens tid Olofström 19 ons Mässa Folkhögskolan 23 sön Pingstdagen Gudstjänst, kaffe Olofström 26 ons Mässa Folkhögskolan 29 lör Medeltida kyrkodag med drama och gudstjänst Jämshög. (se sid. 6) 30 sön Heliga Trefaldighets Dag Mässa Jämshög OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer eller gå in på Övriga gudstjänster annonseras under I våra kyrkor i dagstidningarna. Mixi Print AB, Olofström

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011 Kyrknytt Jämshögs församling Nr 1 2011 Legenden om rödhaken Det finns en legend om en fågel vi ibland ser på fågelbordet och som hänger ihop med den vår och sommar vi så här års längtar efter. Den väver

Läs mer

Nya vänner i Estland 6. Anne Westin slutar 7 Vårens program 12 14

Nya vänner i Estland 6. Anne Westin slutar 7 Vårens program 12 14 SAMHÄLLSINFORMATION Nya vänner i Estland 6 Anne Westin slutar 7 Vårens program 12 14 Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr Om vårens själ LEDAREN Kyrkoherde Markus von Martens hoppas

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2013 april / maj. Kärleken

Liv & Längtan. nr 3 2013 april / maj. Kärleken Liv & Längtan nr 3 2013 april / maj Kärleken Utmanande och överflödande kärlek Måndagkväll = gospelkören Agape. Så har det sett ut under terminerna i över tio år. Måndagkvällarna är heliga. Då repar vi

Läs mer

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING VÅREN 2008 TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 Kontakt Box 171 437

Läs mer

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll Kyrkoblad VÅREN 2009 Tema: Musikens roll i kyrkan Andakt: musik till guds ära 4 Tema: Musikens roll i kyrkan 6 9 Församlingsdag på helsjön 10 Nästan 100 000 till Polen 14 Kontakt Din kyrkoherde skriver

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta Liv & Längtan nr 2 2011 februari / mars Helhjärtat vill jag göra allt som jag nånsin gör Helhjärtat vill jag leva Helhjärtat tills jag dör Med hela hjärtat hela tiden Överallt och jämt Med hela hjärtat

Läs mer

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5!

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5! »Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen«lotta Rönngren skriver

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

K Y R K N Y T T. Våren 2015. Soppverksamheten. Utges av Svenska kyrkan/kinnarumma pastorat

K Y R K N Y T T. Våren 2015. Soppverksamheten. Utges av Svenska kyrkan/kinnarumma pastorat K Y R K N Y T T Våren 2015 Soppverksamheten Utges av Svenska kyrkan/kinnarumma pastorat TID FÖR OMTANKE När jag hade varit pensionär något år fick jag förfrågan om jag ville vara med vid soppserveringen

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Stilla veckan. en inre resa dag för dag. i ord och bild. INNEHÅLL. Att älskas fram Tankar om Miklael Mogrens Bok. Stilla Veckan

Stilla veckan. en inre resa dag för dag. i ord och bild. INNEHÅLL. Att älskas fram Tankar om Miklael Mogrens Bok. Stilla Veckan Församlingsblad för Leksand, Djura och Siljansnäs Nr 1 2014 Stilla veckan en inre resa dag för dag i ord och bild. INNEHÅLL Att älskas fram Tankar om Miklael Mogrens Bok Stilla Veckan en inre resa dag

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 4 2015 Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller Det går fort För något år

Läs mer

KYRKBLADET. Hjärtsäkrar bygden. Om Fastan och Påsken. Vad har kärleken med korset att göra. Församling och föreningsliv i samarbete

KYRKBLADET. Hjärtsäkrar bygden. Om Fastan och Påsken. Vad har kärleken med korset att göra. Församling och föreningsliv i samarbete KYRKBLADET en tidning för malungs församling Om Fastan och Påsken Församling och föreningsliv i samarbete Hjärtsäkrar bygden Vad har kärleken med korset att göra VÅREN 2014 Betraktelsen Vad har kärleken

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2015 Kyrkliga arbetskretsen firade 50-års jubileum under 2014. De här damerna har genom sitt arbete samlat

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Kära församling! I skrivande stund har rapporterna om den fruktansvärda jordbävningen på Haiti just

Läs mer

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 1 / 2015

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 1 / 2015 Fjärås - Förlanda församlingsblad 1 / 2015 Kyrkoherden har ordet Mötesplatser Att mötas är viktigt. Att ha goda mötesplatser underlättar. Att mötas över generationsgränserna berikar. Att möta och finna

Läs mer

Kastalakyrkan 25 år Varför åker ungdomar till Taizé?

Kastalakyrkan 25 år Varför åker ungdomar till Taizé? Kungälvs kyrkoblad Årgång 33 Nr 4 Julen 2005 Kastalakyrkan 25 år Varför åker ungdomar till Taizé? I huvudet på kyrkoherden Det skall bli härligt att fira jul! Inte främst med tanke på mat, paket, sånger

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013 SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN LENA HAGMAN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

Slätthögs & Mistelås jultidning 2013

Slätthögs & Mistelås jultidning 2013 Slätthögs & Mistelås jultidning 2013 1 Innehåll Ledare 3 Julbetraktelse 4 28 år med Guds församlingar 5 Hela vägen går han med mig 7 Hälsning från Slätthögs och Mistelås nya församlingspräst 9 Den vackre

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Tema: Dop 2 Jesus Kristus - källan till allt hopp Det är mycket i Älmhults kyrka och församling som ger anledning till tacksamhet. Några exempel: - många gudstjänstbesökare

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

farväl om att ta PLUS: #5. 2008 FÖRSAMLINGSBLAD Nyheter Reportage Aktuellt i dödens närhet påminns vi om livet

farväl om att ta PLUS: #5. 2008 FÖRSAMLINGSBLAD Nyheter Reportage Aktuellt i dödens närhet påminns vi om livet #5. 2008 nov - dec Nyheter Reportage Aktuellt Botkyrka FÖRSAMLINGSBLAD farväl om att ta Liv och död i dödens närhet påminns vi om livet PLUS: kyrkogården en plats att minnas och hämta andan på Fundamentalisten

Läs mer

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap dop tidningen Allt om dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap Danny Saucedo berättar om sin tro Poesi i en dopskål 1 Är ditt barn döpt?

Läs mer

Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Nummer 1 Våren 2011

Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Nummer 1 Våren 2011 Nummer 1 Våren 2011 Här är nästan hela personalstyrkan vid Katrineholmsbygdens församling, samlade på trappan till Katrineholms Kyrka. Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Välkommen till Katrineholmsbygdens

Läs mer

K Y R K N Y T T Våren 2013 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.

K Y R K N Y T T Våren 2013 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan. K Y R K N Y T T Våren 2013 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma KYRKNYTT Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson Redaktör

Läs mer