Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev."

Transkript

1 Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper. Testet estår v tre elr. Vrje el hr ungefär 40 frågor. Frågorn i först el är på nivå A1 oh A2, nr el - B1 oh B2, treje el - C1. Vi föreslår tt u tr 20 minuter för tt klr vrje el. Mn kn koll, vilken nivån i svensk mn hr. De är 6 v em : Svensk A1 (nyörjre) Svensk A2 (nyörjre + ) Svensk B1 (fortsättning) Svensk B2 (fortsättning +) Svensk C1 (vner) Det finns fit till på sin 24. När u är reo me testet, jämför svren mot fit oh räkn ihop itt resultt. Jämför in poäng mot nivåtellen på sin 24 oh 25. Lern Sweish Online Kopiering förjuet 1

2 Nivåtest i svensk Innehåll Del Del Del Fit Nivåtellen Lern Sweish Online Kopiering förjuet 2

3 Nivåtest i svensk Del Jg åker... Stokholm i morgon. ) i ) på ) till ) frm 2. De unervisr... svensk. ) på ) i ) v ) till 3. - V är et för... melln skiåking oh snoworing? - Jg tror tt skiåking är lättre tt lär sig. ) skilln ) prolem ) ffär ) osäkr 4. Mitt prply är smutsigt, så jg måst... et. ) gör ) stä ) tryk ) lg år sk regeringen knske höj sktten. ) Näst ) Sist ) Följne ) Någr 6. - V plnnerr u tt gör? - Jg... utomlns näst vek. ) åker ) går ) flyger Lern Sweish Online Kopiering förjuet 3

4 Nivåtest i svensk ) plnnerr 7. - Skulle u... gå på inneny me mig på freg? - J, gärn. ) oft ) någon gång ) vilj ) - 8. Får jg... på in ny skiv? ) lyssnr ) lyssn ) lyssne ) lyssne 9. Jg äter tre gåner... gen. ) om ) i ) på ) me 10. Tklmpn hänger jg... tket. ) i ) på ) v ) om 11. Hn or i ett småhus... tre rum. ) me ) på ) i ) v 12. Deltgrn kommer från nästn hel värlen. Jg... hn me em. ) krmr ) ugr ) skkr ) kyssr Lern Sweish Online Kopiering förjuet 4

5 Nivåtest i svensk 13. Jg tyker tt Kjs lir... me Jons. Hon tittr oh tittr på honom hel tien! ) förlov ) eunr ) förälsk ) förtroll 14. Jg he... firm hemm i oste. ) min eget ) mitt egett ) egen ) egn 15. Jg trykte mssor v ktloger, oh jg... em grtis till hushållen. ) ele ut ) sål ) köpte ) fn 16. Mn räknr me tt öppn tio ny utiker... ) om ett år ) på sist tien ) i mngs ) i året 17. Len, jg vet egentilgen inte v ör jg gör!...? ) Hr u någr rå? ) Hr u någr råor? ) Hr u något rå? ) Hr u ett något rå? 18. Nej, vårt shem är... ) gott ) höpplost ) r ) uppmärksm Lern Sweish Online Kopiering förjuet 5

6 Nivåtest i svensk itt te men et är vrmt! ) Drik ) Driker ) Drik ) Drikr 20. I prken... ) fotoll rukr spel rnen ) rnen rukr spel fotoll ) rukr rnen spelr fotoll ) rukr rnen spel foroll Jons vr på frik, he någon stulit hns il. ) Men ) Tills ) Eftersom ) Emmellerti 22. Vi såg... på vruhus. ) min ror lärre ) min rors lärre ) min ror lärres ) min ror lärre. 23. Olof är 67 år. Hn hr jot som irottslärre i skoln... mång år. ) för mång år ) men mång år ) om mång år ) i mång år Jg känner gnsk åligt! Jg hr snuv oh feer okså. ) - Gå oktorn! ) -Gå hos oktorn! ) - Gå till oktor! Lern Sweish Online Kopiering förjuet 6

7 Nivåtest i svensk ) - Gå till oktorn! 25. -Erik, titt på et! - Fy fn! V är et...? ) för någon? ) för något? ) något? ) något för? 26. Ligger inte Uppsl i Sverige? ) J, et ligger ) Jo, et gör et ) Jo, förtstås ) J, et är et. 27. Hur oft... u? ) ns ) nr ) n ) ner 28. Förlåt! Jg hr hft.... Min rn är förkyl. ) ett stor prolem ) stort prolemet ) stor prolem ) stor prolem 29. Jg etlr 4000 kronor... ) i månen i hyr ) per månen v hyr ) i månen på hyrn ) v hyrn i månen. 30. Det ligger en mtt... ) på golv uner soffor ) på golvet uner sofforet Lern Sweish Online Kopiering förjuet 7

8 Nivåtest i svensk ) på ett golv uner ett soffor ) på golven uner sofforen 31. Sven hr ott i Polen år. Nu hr två småpojkr på tre oh fyr. ) från ) i ) v ) på 32. Om mn... köpte en il för kronor är en ig vär kring kronor. ) 5 år sen ) om 5 år ) för 5 år sen ) från 5 år 33. Mir hr ett or. Det är... oh pssr r till lägenheten. ) lång ) långt ) lång ) ett långt 34. Röt..., men ett grönt äpple är inte helt moget. ) äpplen är mogen ) äpple är moget ) äpplen är mogn ) äpple är mogn Hur stor är en? - 70 kvrt. Där finns... vrgsrum oh tre... sovrum ) ett stort, små ) en stor, lill ) stor, ett små ) stor, små 36. När är tget... i Lun? Lern Sweish Online Kopiering förjuet 8

9 Nivåtest i svensk ) frmifrån ) frm ) ort ) frmme 37. Jg såg in hef på stn... ) nu ) immorgon ) häromgen ) snrt 38. Jg hr ing pengr,... jg kn inte gå på io me er. ) för ) så ) utn ) fstn 39. Ulf är inte vegetrin, så hn äter gärn... fisk... kött. ) vrken, eller ) åe, oh ) ntingen, eller ) ntingen, oh 40. Vi... åk till Tyskln i vinter. ) tror ) tyker ) tyker om ) tänker Lern Sweish Online Kopiering förjuet 9

10 Nivåtest i svensk Del Riksgen elr upp sig i retsgrupper som... utskott. ) säger ) klls ) nämns ) klles 2. - Hur snt springer u? - Jg springer 6 kilometer minuter. ) uner ) men ) på ) i 3. I g hr mång stillsittne reten. De retr oft... ) vi tor ) frmför torn ) vi en torn ) frmför en tor. 4. De flest som tränr gör et för tt e vill... ) gå upp i vikt ) gå ner i vikt ) går ner i vikt ) gå ner. 5. Om u hr inte myket pengr, u kn löft, jogg eller promener vr som helst. Mn ehöver ingen... ) yr utrustnig ) en yr utrustning ) yr utrustningen ) yr utrustning 6. Jg...pengr en mss gånger men jg får lrig tillk em ) hr lånt ut ) låne ut ) he lånt ) lånr Lern Sweish Online Kopiering förjuet 10

11 Nivåtest i svensk 7. Vem vnn mthen igår? - Det... Lsse. ) vnn ) gjore ) hr vunnit ) vr 8. För mig är et viktigt tt hn... mig. ) llti hjälper ) hjälper llti ) llti hjälps ) hr llti hjälpt 9. V gör Linus me sin... från kursen när e...? ) kompis, träffr ) kompisrn, träffs ) kompisr, träffs ) kompisrn, träffr 10. Gret hr lånt... pengr en mss gånger men hon får llrig tillk em. ) sig ) ut ) - ) v 11. Om... sk u knske prt me hefen. ) hjälper et inte ) et inte hjälper ) inte hjälper et ) et inte hjälps 12. Brigitt oh Linn hr estämt... för tt gift... ) sig, vrnr ) vrnr, sig ) e, em ) sig, sig Lern Sweish Online Kopiering förjuet 11

12 Nivåtest i svensk Jg hr inte hört något, tror jg. Kn u (upprep)... et? ) säg et en gång till ) säg et igen ) säg et till en gång ) säg et på 14. Det är or orättvist! Jons är llti ättre än mig! Jg är... på hns frmgångr. ) rg ) vunsjuk ) träffs ) svrtsjuk 15. Hr u hört...? ) v som hänt ) v hänt ) v hr hänt ) v som hr hänt 16. Jg sprr inte pengr... gör v me llt irekt. ) men ) för ) utn ) så 17. Skogr oh sjör kommer tt försvinn på grun v luftföroreningr från inustrier. Mång tänker... tt vi inte kn gör myket åt ett glol prolem. ) knske ) nästn ) omöjlilen ) tyligen 18. Leonro Vini vr är en eröm itliensk målre. Mest kän lev hn... hns konstverk - Mon Lis. ) nämligen ) ärför ) ärför tt Lern Sweish Online Kopiering förjuet 12

13 Nivåtest i svensk ) på grun v 19. Då förstår e, tt om e sk kunn överlev,... utomlns. ) måste flytt e ) flytt måste e ) måste e flytt ) flytt e måste är et värt tt invester, men å nr sin är et riskelt. ) På en si ) Å en si ) Å en sin ) På en sin 21. Min... fmilj oh min... vänner. ) härlig, go ) härlig, go ) härlig, go ) härlig, go jg vet är sommrstugn över min egen lill sjö. ) Vkrste ) Det vkrste ) Den vkrster ) Denn vkrst 23. Uner e senste årionen hr miljofrågorn fått ett... större utrymme åe ln meorgre oh politiker. ) llt ) för ) gnsk ) på 24. Hon erätte... ) tt hon jor/ i shoppen/ på Norisk museet ) tt hon jor / på Norisk museet / i shoppen ) tt jor hon / på Norisk museet Lern Sweish Online Kopiering förjuet 13

14 Nivåtest i svensk ) tt jor hon / i shoppen / på Norisk museet 25. Sen ligger vi llihop i.... ) vår soff ) soffn ) vår soffn ) vår soffn 26. Vet u vem... prte me mig igår? ) vilken ) v som ) - ) som 27. V skulle u gör om... presient v USA? ) vr u ) u vr ) u vre ) vre u 28. Björn... sttsministerposten efter Hugo. ) tog efter ) tog ur ) tog över ) tog 29. Det är gnsk svårt tt (emsker)... en lögnre. ) vslöj ) upptäk ) lott ) vis ut 30. Chefen är... ) ortrest/ på semester ) på semester/ ortrest ) på ortrest/ i semester Lern Sweish Online Kopiering förjuet 14

15 Nivåtest i svensk ) på semesters ortrest 31. Ungomsgänget... ute på stn. ) träffr ) träff ) träffs ) är träffs 32. Hn lir... henne. ) glen på ) glen i ) glen v ) glen för Krl oh Ellen retr hårt, för tt h myket pengr. ) Antigen ) Vrken ) Inte ) Båe 34. Eftersom Krin vr sjuk i förr vekn,...följ me på utflykten till Göteorg. ) hon kune tyvärr inte ) kune hon tyvärr inte ) kune hon inte tyvärr ) tyvärr kune hon inte 35. Den här filmen... v två million mnniskor. Vilken sué! ) setts ) såg ) hr setts ) hr sett 36. Den här skjortn... sy v min mormor. Fin, v? ) lir Lern Sweish Online Kopiering förjuet 15

16 Nivåtest i svensk ) lev ) är ) hr livit 37. Aners sk... yt jo. Men hn hr inte estämt sig helt än. ) ju ) väl ) nog ) knske 38. Du kn ykl ner på stn minuter. ) på ) i ) om ) uner Lern Sweish Online Kopiering förjuet 16

17 Nivåtest i svensk Del Det... llti länge innn hon svrr på min meelne. ) är ) hr ) vre ) röjer 2. Hn he visserligen ikert men hon förlev kung i... oh hjärt. ) kropp ) själ ) hjärn ) rg från pengrn är et en stor är tt få en här priset. Det är utmärkelse mång forskre vill h. ) Ovsett ) Bortsett ) Bir ) Härstmmer 4. Om... kommer ne i tvättstugn me...stor tvätthög lir mn gnsk rg om någon nnn tvättr på ens tvätti. ) en, sin ) mn, sin ) mn, sin ) mn, et 5. Om kön är lång är et lätt tt... ) här upp ) ge upp ) strömm upp ) r upp Lern Sweish Online Kopiering förjuet 17

18 Nivåtest i svensk 6. Kristin he... flyttt till Chin oh giftt sig men hon förlev smm person i sitt hjärt. ) essutom ) visserligen ) ärme ) givetvis 7. Hn he... rott, som inner tt hn måste stnn i fängelse. ) egått ) ekännt ) utsätt ) givit 8. Aners tyker tt et är viktigt tt ll får förälrr ovsett sexuell... ) nsök ) nkel ) prägl ) läggning 9. Jg är gnsk självstänig oh ehöver större... för egn intressen. ) utse ) utrymme ) förel ) etons 10. Jg hinner inte tt titt in till ig, tyvärr. Jg... ett möte på kvällen. ) hr ) rr ) håller ) släk 11. Förälrr hr... för rnets utvekling. ) stor etyelse ) en stor etyelse ) stor etyelse ) en stor etyelse Lern Sweish Online Kopiering förjuet 18

19 Nivåtest i svensk 12. Freerik oh Elen or tillsmmns. De är.... ) tillsmmnsoene ) smmnoene ) smmnoenern ) smmnoen 13. Melemmrn på mötet (estäme)... tt pengrn skulle speners ättre. ) sätt in ) röt upp ) slog fst ) höll isär 14. Jg är inte så säker men Spnien hr... Europs högst retslöshet frekvens. ) nämligen ) åtminstone ) förmoigen ) i ll fll 15. Nu hr en ny kultur (expnerr)... oh vi vågr förklr för oss mång olik förnringr i smhälle. ) spritt sig ) pränt ) fött ) uppftts 16. Hon ser exkt ut som hennes älre syster. De är... ) som het pottis ) lik som är ) pnkkk v llting ) sötktig. 17. Hennes väninn or numer i Freirug men hon är fortfrne myket... Polen oh Wrszw. ) tillring ) inser ) fäst vi Lern Sweish Online Kopiering förjuet 19

20 Nivåtest i svensk ) förknipp me 18. Bln nnt tykte henne tt et vr gnsk svårt tt vet hur mn kn... till mnnen. ) inle ) förhåll sig ) få tg på ) fäst vi 19. Jg tror tt hon lev rg men et vr svårt tt vet eftersom hon lykes... ) ovr i rmt ) inför öppen riå ) tpp msken ) h en iroll 20. När Elen peke på fönstret oh se : " stäng et",... e oren lite gener. ) upprepe ) tilltog ) inrute ) hntere 21. Innn Stefn skulle gå på en fin eftermigen läste hn nog i oken om... ) en som lever får se ) intet är nytt uner solen ) vett oh etikett ) t ur ruk 22. Telekommuniktioner i hel värlen ht omfttt mång sätt tt kommunier. Me Internet... fik vi ett nytt sätt tt umgås. ) nkomst ) mötte ) tillvro ) usttt 23. De gml torer hr snrt... ) gett sig till ) sett sig till känn ) ttt ur ruk Lern Sweish Online Kopiering förjuet 20

21 Nivåtest i svensk ) vktt sig tung 24. Eftersom vi... pengr ville jg i ll fll tt hitt nytt jo. ) fttr mig kort ) lier rist på ) lier nö ) fttr mistänker på 25. Internet hr på mång sätt... vår liv. ) eteene ) utrust ) påverkt ) tillförlig 26. Jg åker tunneln gligen oh oserverr hufförer, pssgerre eller föripsserne. Det är ju roligt tt... människor. ) tänj ) utmn ) iktt ) råk ut för 27. Jg tyker om tt vnr i ergen. Jg är llti...extr skor (hr extr pr v något). ) förse me ) förnn me ) ämp ) gener 28. Mång kn erätt om sin (synpunkt)... v mötet. ) förörmjukelse ) vseene ) meveten ) intryk 29. Hon retr... et gäller i livet. (konkjunktion) ) lik som ) som om Lern Sweish Online Kopiering förjuet 21

22 Nivåtest i svensk ) likn som ) genom tt 30. Det verkr vr viktigt så... gör jg et så snrt som möjligt. (istskonjuktion) ) för ) ärför ) ärför tt ) eftersom 31. En v min... är tt jg llti kommer försent. (metforer) ) svg sior ) vinn mrk ) svår si ) tung si 32. Elen oh Håkn hr en jup kontkt me vrnr tt et kn eskrivs som.... ) ntipti ) empti ) sympti ) telepti 33. Cyklistern är Amsterms trfikprolem. Häner gnsk oft tt måste ilister... för tt unvik kollision. ) etrkt ) tvärtroms ) ungå ) förkt 34. Pojken,... etlkort vr slut, låne pengr v sin mmm. ) som ) vilken ) vrs ) å 35. Nu sk jg ring min ror... hun tyks h flyttt in i mitt rum. ) vrs Lern Sweish Online Kopiering förjuet 22

23 Nivåtest i svensk ) som ) så ) vems 36. Knske ore hon ge... när hon kört... fem gånger. ) upp, upp ) upp, till ) till, upp ) upp, v 37. När rn lämnr hemorten lämnr e... sitt rnom hemm oskå ) r ) stänigt ) növänigtvis ) tyligen 38. Sist lägenheten är.... Ville u knske köp en? ) till lgs ) till slu ) till skänks ) till us 39. Freerik lämne företget oh åkte till Kin. Tien efter... flykt yrkes Stefn som en hef v företget. ) sitt ) sin ) hns ) hn 40. Aretskmrtern he stött ut honom från gemenskpen. Hn lev... på retspltsen. ) utstött ) utstöttn ) utstött ) utstötte Lern Sweish Online Kopiering förjuet 23

24 Nivåtest i svensk Fit 1 Del 1 Del 2 Del Lern Sweish Online Kopiering förjuet 24

25 Nivåtest i svensk Lern Sweish Online Kopiering förjuet 25

26 Nivåtest i svensk Nivåtellen Punkter (totl) > 20 A A B B2 96 < C1 Nivån Lern Sweish Online Kopiering förjuet 26

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla.

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla. Ny tjänst på oktidningen.se Ingen schger Smörsångre fixr show KULTUR & NÖJE AKTUELLT Obetd tv-icens kn bi dyr histori Kronofogden vrnr obetd tv-icens kn snbbt ed ti en skudfä. Motorko Snåjåp i fokus MOTOR

Läs mer

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en.

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Barn som växer upp i fattigdom i Sverige hamnar i kläm på ett sätt som de själva inte kan påverka. Den här boken tillägnas dem. För fattigdom finns

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare

Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare Inledning Det här är berättelsen om mina tunga skolår. Om mobbingen som kanske egentligen började redan på dagis och pågick ända upp till

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer