Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN fartfyllt på SkEBo floorball open Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden kom in 1 läsning utan kostnad för dig SoM är HYrESgäSt HoS SkEBo

2 ledare bostadsekonomi kontroll och framtidstro i En turbulent tid Skellefteås befolkning fortsätter att öka, dock i något mindre takt än föregående år. Bostadsmarknaden i Skellefteå är i stora delar i balans och det finns lediga lägenheter att erbjuda vid varje månadsskifte. Däremot hade det varit önskvärt om vi kunnat erbjuda fler lediga lägenheter i stadskärnan där efterfrågan är högre än utbudet. Ett av Skellefteå kommuns mål är att öka befolkningen med 250 personer per år. En kommun i tillväxt ställer krav på fler bostäder. För att Skellefteå skall kunna fortsätta växa är det viktigt att det finns tillgång på attraktiva bostäder och inte minst hyresrätter på marknaden. I detta scenario är Skebo ett viktigt verktyg för att klara bostadsförsörjningen och stärka Skellefteås konkurrenskraft. Förra året försvann dock bidragsreglerna vid nyproduktion av lägenheter i form av ränte- och investeringsbidrag. Det har medfört att det är dyrare att bygga idag. Inflationen har också ökat markant det senaste året vilket medfört att Riksbanken höjt reporäntan med en procentenhet sedan september ifjol. Högre räntor är starkt kopplad till vår verksamhet. Att driva bostadsbolag binder mycket kapital och de flesta bolag har stora lån. Det gör att kostnaderna ökar när räntenivåerna stiger. Vi påverkas också av stigande inflation genom den allmänna prisutvecklingen som leder till ökade driftkostnader. Skebo vill och kommer ändå att bidra till kommunens tillväxt genom om- och nybyggnationer av särskilda boenden till äldre- och handikappomsorgen. De verksamheterna har ett behov av cirka 250 nya lägenheter de kommande fem åren. När hyresgäster flyttar in i särskilda boenden frigörs i sin tur andra bostäder och flyttkedjor skapas. Boende är dock inte bara tillgång på bostäder, utan det är också i hög grad en fråga om trivsel. Det är viktigt för mig och mina medarbetare att ni som hyresgäster trivs med oss och med er bostad. Vårt mål är att skapa Nr utgivare: skelleftebostäder ab. ProduktIoN: k2 i skellefteå. ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. redaktion: steve sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och roger Fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. långsiktiga relationer till nöjda hyresgäster. För att följa upp att Skebo uppfyller era förväntningar som hyresgäster genomför vi kundundersökningar vartannat år. I den senaste mätningen som genomfördes år 2006 uppnådde vi ett nöjd boende index på 73, vilket är ett väldigt gott betyg. Faktorerna kundvård och inflytande hade förbättrats jämfört med föregående undersökning. Det visar att företagets strävan med att skapa en organisation som tar hänsyn till era åsikter har varit lyckosam. I skrivandes stund pågår arbetet med att färdigställa en ny kundundersökning i form av en enkät som kommer att skickas ut till er. Som alltid vid undersökningar är det viktigt att så många som möjligt svarar på den, då blir resultatet rättvisande. Jag vill därför passa på att i förskott tacka er som får enkäten för att ni tar er tid att besvara den. Våra hyresgäster är en heterogen grupp med olika förutsättningar, behov och preferenser kring sitt boende. Att undersöka hur ni upplever ert boende och Skebo som hyresvärd är därför en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Rapporten från undersökningen är sedan ett utmärkt underlag i det fortsatta förbättringsarbetet. Nöjda hyresgäster är en förutsättning för att skapa långsiktig lönsamhet. Hyresgäster som trivs vill också bo kvar och rekommenderar oss gärna till andra. Resultatet från era svar ger oss ett preciserat beslutsunderlag och tas med i vår fortsatta verksamhetsplanering. Målsättningen är klar ännu nöjdare hyresgäster. EN reportagetidning FÖr skebos HYrEsGÄstEr redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, ann-christine Marklund, Hans Widmark och kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman. tryck: tryckpoolen, luleå. omslagsbild: alexander Bolin, domare som trivdes på skebo Floorball open. så kontaktar du skebo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: skeppargatan 8, skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄlkoMMEN! JErkEr ErikSSon Vd skelleftebostäder SKELLEFTEBOSTÄDER AB HJälp till att Spara VärME BÅdE du och MIlJÖN BlIr VINNarE! av Skebos lägenheter har de flesta varmhyra, alltså uppvärmning inkluderad i hyran. Men det innebär inte att den är gratis. förra året betalade Skebo 48,8 miljoner kronor för uppvärmning av våra fastigheter. genom att hjälpa till att hålla nere den kostnaden kan man både spara pengar och minska miljöbelastningen, berättar kristina Sundin Jonsson, ekonomichef. Alla vill ha det varmt och skönt inomhus. Inomhusluften bör inte vara för varm, den är nämligen fräschast vid grader. Hos Skebo är målsättningen att hålla temperaturen på i genom snitt grader. I en vanlig lägenhet är målet att temperaturen ska ligga ungefär där i genomsnitt, mätt en meter från yttervägg och en meter från golv, berättar Fredrik Westerlund som arbetar med energifrågor på Skebo. VÄdra snabbt Människor upplever värme olika, och någon kan därför uppleva sin lägen het lite kall medan någon upplever den varm. I vissa hus finns det tekniska begränsningar som gör det omöjligt att uppnå den eftersträvade temperaturen i alla utrymmen. Dessutom är det svårt för husens värmesystem att hinna med då yttertemperaturen svänger kraftigt, berättar Fredrik. Vad kan man då som hyresgäst göra för att bidra till minskad energiförbrukning och därmed hjälpa till att motverka effekterna av de stigande energipriserna och samtidigt hjälpa till att minska utsläppen av koldioxid i vår miljö? När man vädrar ska man vädra snabbt. Ställ hellre ner värmen i lägen heten än vädra bort den, felanmäl till bovärden om det är för varmt någonstans. Har man reglerbar ventilation ska den gå på lägsta hastighet vintertid, nattetid och då man inte är hemma. Men hur gör man då om man vill påverka temperaturen inomhus själv? På de flesta element sitter en termostat som man kan vrida på. Vill man sänka temperaturen 2-4 grader så ställer man ner den från exempelvis 6 till 5. Hur varmt vattnet till elementet behöver vara räknas ut av en central styrdator och varierar med yttertemperaturen. Samma inställning på elementets termostat ska därför alltid ge rätt rumstemperatur, säger Fredrik. släck lampor De lägenhetsinnehavare som även har hushållselen inkluderad i hyran kan dessutom hjälpa till genom att släcka lampor där man inte vistas, stänga av elektrisk utrustning som inte används och så vidare. Att värmen från lampor och apparater bidrar till uppvärmning av bostaden är förvisso i viss mån sant, men den mesta energin går förlorad. Om Skebo skulle höja temperaturen i alla lägenheter med en enda grad skulle uppvärmningskostnaderna öka med mellan fem och sju procent och utsläppen av koldioxid skulle öka i motsvarande grad. Förutom den ökade miljöbelastningen skulle våra kostnader stiga med mellan 2,4 och 3,4 miljoner med förra årets priser. Vi ser och upplever att hyresgästerna försöker bidra till minskade kostnader och det uppskattar vi mycket, avslutar Kristina Sundin Jonsson. 2 kom in kom in 3

3 boråd En dag för Skellefteås seniorer Livet som senior innebär många möjligheter, men också ibland förändrade förutsättningar. Äldreomsorgen anordnade i slutet av september en informationsdag för Skellefteås nuvarande och blivande seniorer. Och Skebo var förstås med. Full fart på Löftesgränd Boråden blir allt aktivare. Ett lysande exempel på en väl fungerande verksamhet är Löftesgränd på Morö Backe där borådet nyss anordnade en uppskattad Norrlandsbuffé. Jättetrevligt, och mycket god mat! säger Mustafa Lagumdzic, en av alla nöjda hyresgäster som åt och umgicks. Eftersom borådet under tidigare tillställningar själva skött matlagningen, ibland i dagar i förväg, hade de nu bestämt sig för att erbjuda hyresgästerna mat från en cateringfirma. Det gjorde det nödvändigt att meddela före taget som skulle laga maten i god tid i förväg hur många vi skulle bli, berättar Gunnar Wedin i borådet. Av den anledningen sattes lapparna upp i trapphusen ett par veckor i förväg. Men efter tidigare lyckade aktiviteter fanns ett stort intresse och det tog inte mer än fyra dagar förrän det blev fullbokat. Fullt utrustad lokal Fantastiskt roligt. Det som är så kul är att vi har en sådan spridning, både gamla och unga, invandrare och infödda, säger Gunnar. Men Gunnar är inte ensam engagerad i borådet. Han har också hjälp av Linnea Larsson, Maj-Britt Granström och Karl-Erik Granström. Tillsammans ger de allt för att skapa trivsamma aktiviteter för hyresgästerna på Löftesgränd. De sköter även bokningar och uthyrning av kvartersgården, bastu och gym. Vi har hållit på i tre år nu och började med att renovera upp lokalen. Nu är den fullt utrustad så att man slipper ta hit privata grejor varje gång. Det under lättar förstås. Årligen hålls en rad aktiviteter som blivit populära traditioner och som alltid lockar många till den mysiga kvartersgården alldeles intill 4H-gården. Vi brukar äta semlor, våfflor, ha en sångafton, en grillfest, allsång och julbord. Plus den här Norrlandsbuffén. Och detta varje år. Nu närmast blir det julmiddag den 29 november. Att bli äldre betyder för många en ny frihet och nya möjligheter. Har man barn har de ofta flyttat ut sedan länge och dessutom slutar man kanske sitt arbete. Dagarna kan fyllas med det man helst av allt vill göra träffa vänner, leka med barnbarn, resa men att bli äldre betyder också att ens behov kan förändras. Kanske orkar man inte längre städa, eller behöver förändra sitt boende. Tanken på att skapa den här seniordagen föddes utifrån det styrkort som reglerar vår verksamhet. Det säger bland annat att vi ska arbeta aktivt med information till allmänheten, berättar projektledaren Karin Eriksson. Många har funderingar kring att bli gammal. Hur blir det med äldreomsorg? Hur fungerar det om man inte kan laga maten själv? Hur gör jag om jag måste flytta för att jag inte klarar mig själv där jag bor längre? Våra olika verksamheter, både boenden, hemtjänst och måltidsverk- samhet visar upp sig här idag. Men vi bjöd också in andra aktörer som är viktiga för den här gruppen. Bland de övriga fanns Apoteket, Landstinget och Skebo. Många har frågor om hur det fungerar när man behöver en bostad. Och det är självklart att vi ställer upp en sådan här gång för att informera. Roligt att så många vet att man måste ställa sig i bostadskö i god tid innan man behöver ny bostad. Och så har vi hjälpt några att ställa sig i kö här idag, berättar Harriet Hedman som var med och svarade på frågor för Skebos räkning. Trots att vädret inte var det allra bästa så var uppslutningen god. Hundratals seniorer tog chansen att få veta mer om boende, hjälpmedel, mat och äldreomsorg. Ett bra initiativ och vi är glada att vi fick möjlighet att medverka. Det var många som uppskattade att vi fanns här. Foto: Karin Långdahl Grillfest på Mo i Ranagatan Trots att solen lyste med sin frånvaro så var stämningen på topp när borådet på Mo i Ranagatan i mitten av augusti bjöd in till grillfest. Janne Marklund och Eva Leonardsson visade vägen, fällde upp parasollen och grillade till de drygt 40 anmälda hyresgästerna. Inne i kvartersgården skötte Laila Holmström och Maj-Britt Bohman ruljangsen och trots vädret gav hyresgästerna arrangemanget med beröm godkänt. 4 kom in kom in 5

4 VinnarE! kågepandorna (åk 4) Övre fr v: alexander lundkvist, Filip Gustavsson, albin Norlin, susanne sundberg. Mitten: Jonathan Forslund, albin Markgren, rasmus sundberg. Målvakt: Jonathan käller. lagledare: Elias lindkvist. Minigirls (åk 5) Övre fr v: Felicia långström, line Christianssen. Mitten: Victoria Bitén, Ida lindgren Målvakt: Erica Carlén. the Sharks (åk 6) : Övre fr v: anton Nystedt, Jesper svedjetorp, Felix Forsberg. Nedre: Victor Nystedt, Emil renström, alexander Hedlund. Målvakt: kristoffer Berglund. SuCCÉ igen för SkEBo floorball open Skebos uppskattade innebandyturnering för mellanstadieungdomar, Skebo floorball open, brakade loss i nyrenoverade Eddahallen. Många av de unga är verkliga talanger, säger domaren alexander Bolin. Som vanligt var det full fart från tidig morgon till sen kväll. Inget av de 30 lagen som kommit för att göra upp om titel och ära hade tänkt ge sig frivilligt. Kampen var stenhård i alla klasser, men det var inte bara ute bland spelarna som fokusen på spelet var total. Med på plan fanns också matchdomare som hade full koll på vad som hände på varje del av rinken. Vi är sex domare totalt som byter av varandra, berättar Alexander Bolin, som är utbildad innebandydomare även om han för närvarande inte är aktiv som domare i vanligt seriespel. Men på Skebo Floorball Open fanns han på plats. Vi träffade honom och hans domarkollega Robin Karlsson för en pratstund. Det är fantastiskt roligt att den här aktiviteten finns. Det är uppskattat av ungdomarna, och en bra möjlighet för Skellefteå IBK att intressera nya ungdomar att börja spela innebandy, säger Alexander. Både Alexander och Robin har själva spelat i många år. Det här är en bra sport att ägna sig åt, och om det här bidrar till att fler blir intresserade så är det perfekt. Under turneringen hinner var och en av de sex domarna med nio matcher vardera. Ett tufft schema eftersom de under spelets gång måste vara totalt koncentrerade på vad som händer på plan. Som tur är byter vi av varandra. team Balubbas (åk 5) Övre fr v: khalid Ibrahim, William strandgren, kalle krantz. Mitten: lucas Hedlund, Mattias karlsson, tim söderlund. liggande: Elias Hult, Jesper lindqvist. Och att återväxten i innebandy- Skellefteå är räddad, det råder inget tvivel om. MÅNGa talanger! Helt klart så ser det ut att finnas en hel del talang här. Det är roligt med den här turneringen och att det ger en möjlighet att se de yngre spela. Det är mycket jobb för alla ideella arbetare i IBK, däribland för domarna. Men det är det värt. Vi har team guldklimparna (åk 6) Övre fr v: Hans Hjalmar, huvudtränare, linnea Bohman, Julia Åhlund, sofia Hjalmar, Pauline Wikberg, Janne Bäckman, ledare. Nedre: Frida Bäckman, Martine Wikberg, Emma Perhult. nog lika roligt som ungdomarna! ENGaGEMaNG Bakgrunden till att Skebo varje år arrangerar Skebo Floorball Open är att bidra med en aktivitet till en åldersgrupp som det annars görs väldigt lite för. Det är verkligen roligt att vi kan göra det här för ungdomarna. Deras engagemang är fantastiskt och det känns väldigt bra att samtidigt kunna bidra till deras fysiska väl befinnande, säger Skebos VD Jerker Eriksson. Och ungdomarna, ja alla lag kunde förstås inte vinna. Men alla hade roligt, och alla fick också möjlighet till ett gratisbad i den nya och fina Eddahallen. Liksom att dansa loss på det traditionsenliga avslutande jättediscot. Ännu ett lyckat Skebo Floorball Open har avslutats. Och spelarna kan återgå till vardagen och ladda inför nästa års turnering. 6 kom in kom in 7

5 det fläktar ännu om nils Han må ha haft en stroke. Men han har huvudet på skaft, nils Bergmark, en gång grundare av futurum i Byske och nu hyresgäst hos Skebo på Morö Backe. Han är lika kvicktänkt som förr och han tror fortfarande på framtiden! obligatorisk Mätning av radon pågår Nils Bergmark har många historier från tiden då han grundade framgångsrika Futurum, numera Franke Futurum i Byske. Men han föredrar att blicka framåt. Jag tror på framtiden, säger han. Som kom in! berättade om i förra numret så har mätning av radon i inomhusluften i Skebos hus påbörjats. arbetet som nu fortsätter med nya områden baseras på ett myndighetskrav som gäller för alla fastighetsägare. Historien om Nils Bergmark, Nisse kallad, började i Ersmark under tidigt 30-tal. Nisses far Johan Otto Bergmark var en aktad person hemma i byn och drev både jordbruk, sågverk och vadmalsstamp, alltså ett vattendrivet verk för att producera vadmalstyg av ylle. Pappa och O.A. Svensson, Skegas grundare, var vänner och kompanjoner. I slutet av 20-talet satte guldfyndet utanför Boliden fart på guldrushen och min far och O.A. ägde inmutningar ihop. O.A. drev sitt företag, då tillverkning av gummihandskar, i Bureå. Handsktillverkningen gick så bra att den 1934 behövde större lokaler. Min far övertygade då O.A. om att flytta verksamheten till Ersmark där det gamla mejeriet var till salu. Han lånade också ut kronor till honom för att han skulle kunna köpa det. MatoZ Nisse växte sedan upp i skuggan av allt det som hände runt Skega. Och han imponerades av det han såg. Redan som liten grabb ville jag bli som O.A. Han var fabrikör, liksom min far. Och i mina sinnebilden av det svenska folkhemmet kompletterades på 60-talet av spisfläkten som skulle sitta i varje kök. Idén var inte svensk och Futurum var inte först, men Nils Bergmarks innovationskraft och entreprenörsförmåga tog Futurumverken till en marknadsledande position. ögon var det absolut det bästa man kunde bli. Vägen fram till att han själv kunde titulera sig fabrikör blev lång och krokig. Den gick via tillverkning av olika jordbruksredskap, bland annat en potatisupptagare som tyvärr var så effektiv att den även råskalade potatisen Jag och min bror Lennart åkte till Stockholm och jag började jobba på verkstadsföretaget Amerco som tillverkade en liten köksfläkt. De hade dock en inte särskilt rationell produktion och produkten lämpade sig med sin utformning inte heller så väl för industriell tillverkning. Nisse var övertygad om att han kunde göra det bättre. Han åkte hem, konstruerade första fläktprototypen och grundade den enskilda firman Matoz Nils Bergmark år Resten är, som man brukar säga, historia. Efter en del inledande motgångar sålde fläkten bra och det gav resurser att fortsätta utvecklingen. Företaget ombildades till aktiebolag och fick det nya namnet Futurum. Futurum betyder framtid, och framtiden såg ljus ut. Verksamheten växte och flyttade 1962 till Byske där fabriken ligger än idag, sedan en tid dock under namnet Franke. realist och optimist! Hur ser då Nisse på Futurum idag? Mitt förhållande till Futurum är som i den där sången i Allsång på Skansen en blandning av sött och salt, säger han och skrattar. Han känner stolthet över att han stod emot alla försök att sälja verksamheten till konkurrenter. Och han ångrar inte att han inte sålde när han blev bjuden mångmiljonbelopp av Electrolux och Hans Werthén. Trots att han tvingades sälja sitt livsverk för en enda krona 1981 när Futurum stod inför konkurs och han inte hade något annat val. Futurum överlevde och fortsatte att vara en framgångssaga, men även Nisse gick vidare. I nya verksamheter utvecklade han nya produkter. Bland annat praktiska lösningar för badrummet. Och trots att han nu är sängliggande har han inte givit upp. NYa ProduktEr PÅ GÅNG Jag anlitar en sjukgymnast och det har nu börj at röra sig lite i tårna igen, säger han hoppfullt och tillägger att han räknar med att komma på benen igen. Och nya produkter har han på gång, liksom massor av idéer. Han har en dator och en stor skärm där han kan sitta och både konstruera och kommunicera. Jag är naturligtvis realist nog för att inse att jag aldrig kommer att kunna komma tillbaka som fabrikör. Men kanske kan mina idéer och produkt er inspirera någon annan att skapa ett nytt Futurum i vår bygd. Då skulle jag bli väldigt glad! Så talar en sann fabrikör. Kanske hör du till dem som redan fått små dosor utplacerade i din bostad. Kanske får du det senare. Men, det är inte alla enskilda lägen heter som mäts utan bara så många som behövs för att få pålitliga mätresultat. Dosorna för radonmätning innehåller en liten filmremsa som fångar upp eventuella spår av den radongas som förekommer naturligt i all mark och berggrund. I hus med väl fungerande ventilation är radonproblem mycket ovanliga, och vi räknar inte heller med några problem inom vårt bestånd. Skulle något förhöjt värde dyka upp så handlar det oftast bara om en enkel ventilationsjustering för att komma tillrätta med detta, berättar Hans Widmark på Skebo. tydliga GrÄNsEr Anledningen till att myndigheterna har satt tydliga gränser för mängden radon är att den som exponeras under lång tid för höga doser löper en ökad risk att drabbas av vissa sjukdomar. Gränsvärdena är därför lågt satta och av samma anledning åläggs nu landets alla ägare av flerfamiljshus att göra radonmätningar. Det är viktigt för oss på Skebo att våra hyresgäster känner att de har en trygg boendemiljö. I detta spelar många faktorer in, och vetskapen att huset är kontrollerat och tryggt även ur radonperspektiv bidrar naturligtvis till denna trygghet. 8 kom in kom in 9

6 på tapeten Så Här fungerar Vår BoStadSkö när man vill ha en ny lägenhet, är det inte först till kvarn som gäller då? och hur kan det komma sig att en person som anmälde sitt intresse långt efter mig fått lägenheten? kom in! reder ut begreppen. Antalet intresserade hyresgäster är nästan alltid större än antalet lägenheter som är lediga vid samma tidpunkt. Speciellt gäller detta i attraktiva och centrala lägen. För att skapa en rättvis hantering och tilldelning av lägenheter så har Skebo en bostadskö. Vi har en enda kö som omfattar hela vårt bostadsbestånd, berättar uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Denna kö kan man själv ställa sig i genom att besöka Skebos webbplats eller genom att ringa till Skebo om man saknar dator eller internetanslutning. I och med att man har fått sitt lösenord och fyllt i sina bostadsönskemål, kan man göra intresseanmälan på den eller de lägenheter som för tillfället är eller håller på att bli tillgängliga. För varje lägenhet sätts ett stoppdatum. Fram till den dagen kan vem som helst som står i kön anmäla sitt intresse för just den lägenheten. Men vem som först anmälde sitt intresse för den tomma lägenheten är ointressant. När bokningstiden gått ut bjuds de 20 personer som stått längst i vår bokningskö in till visning. Alltså inte de som först visade intresse för just denna lägenhet. ställ dig I kö De som besökt visningen får sedan tacka ja eller nej till lägenheten. Och om flera tackar ja går lägenheten till den som stått längst i kön. Och den personen kan till och med ha varit allra sist med att visa intresse för lägenheten. En god chans att få en attraktiv lägenhet får man alltså genom att ha stått i kön länge. Har man stått i fem-sex år brukar man kunna välja ganska fritt bland det som dyker upp. Många väljer att ställa sig i kön långt innan de ens vet att de är i behov av ny bostad. Först när man tackat ja till en lägenhet har man förbrukat sin köplats. Vill man i det läget förbereda sig för ytterligare en framtida flytt så måsta man alltså ställa sig i kö igen. Ställer man sig i kö tidigt ligger man bra till när behovet väl uppstår, kanske flera år senare. Väntar man med att ställa sig i kö tills behovet av ny bostad redan uppstått får man bereda sig på att det blir betydligt knepigare att få just den bostad man kanske skulle vilja ha. Det betyder inte att det är omöjligt att få tak över huvudet om det uppstår ett akut behov och man inte stått i kö. snabbuthyrning Vi erbjuder även vissa så kallade snabbuthyrningslägenheter. Ofta i lite mindre attraktiva lägen, men står man utan så spelar ju det mindre roll. Och till just dessa lägenheter är det först till kvarn som gäller. Men det handlar alltså om ett fåtal lägenheter av alla som blir lediga. Ett gott råd är alltså: ställ dig i Skebos bostadskö. Även om du inte behöver byta bostad just nu! tyck till igen! Att du är nöjd med ditt boende hos Skebo är viktigt. För att kunna följa utvecklingen av hur du och andra hyresgäster upplever ert boende genomför vi vartannat år mätning av det så kallade Nöjd Boende Indexet, NBI. Nu är det dags igen! Dina svar ger oss ett värdefullt verktyg i vår strävan att vara en så bra värd som möjligt. Vi tackar därför på förhand om du som får enkäten tar dig tid att besvara den. I sommar har Skebo satsat på att bygga paviljonger på några av de områden som saknar kvartersgård. De hyresgäster som nu kan glädja sig åt en trivsam miljö att umgås i är de som bor på Östra Nygatan 109, Kanalgatan 5, Storgatan och Prästvägen i Skellefteå. dags för grovsophämtning När det här numret av Kom in! landar i din brevlåda pågår kommunens insamling av grovsopor. På flera områden har arbetet redan genomförts, men flera återstår. Vecka 43: Ursviken, Skelleftehamn, Anderstorp och de områden som finns där emellan. Gäller även centrala Skellefteå, öster om E4. Är du osäker när du har insamling, ring kommunens kundtjänst på så hjälper de dig. Vad får man skicka? 1. Kylar och frysar (hushållsmodeller). 2. Metallavfall som cyklar, utegrillar, snöskyfflar med mera. 3. Deponirest som köksporslin, dricksglas, möbler och husgeråd av blandmaterial. 4. Brännbart avfall som trasmattor, textilier, brännbara möbler. 5. Elavfall som tv- och radioapparater, småapparater, spisar, tvätt- och diskmaskiner, köksfläktar, datorer, skärmar, glödlampor. nya regler för p-platser När du hyr p-plats av oss gäller från och med nu att man hyr på helår med tre månad ers uppsägning före årsförfallodag, något som de flesta andra fastighetsägare sedan länge tillämpar. Syftet är att förhindra att p-platser endast hyrs vintertid och att hyresgästernas bilar sommartid upptar gästparkeringar och andra ytor som inte är avsedda för parker ing. Gästparkeringarna behövs för besökande och får inte användas av hyresgäster. Och på övriga platser skapar otillåten parkering en oordning som riskerar att till exempel försvåra för utryckningsfordon att komma fram. Den som flyttar under pågående avtal har samma uppsägningstid som på lägenheten. anmäl fel på WEBBEn Du glömmer väl inte att du kan anmäla fel i din lägenhet på webben? Smidigt och praktiskt. Du slipper passa telefontider och kan ägna dig åt annat. Akuta fel och skador som exempelvis vattenläckage anmäls till larmnummer Vid brand och andra livshotande situationer, larma kom in kom in 11

7 korsordet SMÄLLA TILL LÄTT JOUR- NALEN KÄND ID- ROTTS- KLUBB GAMMALT MÅTT FÖR TOLV DUSSIN FÖR- FÖLJER VISSA KRITIK- LÖS TILLIT STORA SKAL- BAGG- AR MOT BOTTEN HÖG- DRAG- EN MIN GÅR MAN PÅ RÖDE ORM- KUMPAN HEJDAD SAKNAR INGEN COWBOY SEDVÄNJA ELLER GAMLA TRADITIONER KAN SÄTTA P FÖR IN- TRÄDE PÅ AV- TRÄDE ILSKA TILLHÅLL FÖR MANS- GRIS INOM KORT TÄNKER SLAG- ORD ÅK BORT! GRILL- TILL- BEHÖR ] ÄR FÅGEL- VÄGEN TAR VID- SKEP- LIG I SKRÅMA LU KTAT PYTON HÄLSO- SAMT VISAR SJÖ- VÄGEN BAK- SLUG œ MED- AR- BETARE STÅR FÖR ÅR OFF- ENTLIG BEN- MUSKEL TAXI- BILAR KLYFTA TILL HÄLFT- EN ] OFTA PÅ OST- BRICKA SPETS FULLFJÄDRAD KALLE KALL PERIOD INDI- ANSK HÄRSK- ARKLAN ıcistern MOR- GON- VÄTA I GRÄSET FRUN- TIMMER FÖRR STYCKE BYGGDE NOA FIN- RUM ÄR TON- ÅRING NORR- LANDS- ÄLV HÅLEN I ISEN ALLT HAN RÖRDE VID BLEV GULD INSJÖ- FISK STRID MELLAN TVÅ SÄTTER SMAK PÅ MAT FINARE BROR- SON IBLAND I FÅRA- KLÄDER UT- SÖNDRA JOBBA HJORD- DJUR DEL AV DRAMA RYMMER INJEK- TIONS- VÄTSKA SAKNAR UNG- KARL BIL MED ROMEO BLIR KLIPPT LÄTT VIKT VISAR VÄGEN MEDEL- TIDA FARTYG RAST KÅLLES BRUD STIRRA STINT PLÖTS- LIG ÄR OFTA PIPIG SES UNDER EK KYLIGT KÄK IVÄG ORD- FLÖDE LUGNA AB RIGNELL-ZANDER Var MEd och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 14 november de fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev fred dahlqvist som vann ett presentkort på 100 kr. gertrud Burman, ivan norsten, Ella Stenman och Bengt Josefsson vann var sitt presentkort på 50 kr. grattis! namn adress postnummer & ort

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Bouleturnering vid Westerqwarn

Bouleturnering vid Westerqwarn Bouleturnering vid Westerqwarn Westerqwarn i slutet av maj månad, bedövande vackert i försommarskrud och med Kolbäcksån porlande i bakgrunden. Och de historiska berömda vingslagen känns faktiskt påtagliga.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

LYCKAD FÖRENINGSDAG ***************************************************************************

LYCKAD FÖRENINGSDAG *************************************************************************** LYCKAD FÖRENINGSDAG Juli 2011 Många medlemmar tog chansen att vinna priser i tipsrundan, grilla korv, lyssna på Limpans rock-trio och sist men inte minst låta barnen rida ponny Familjen Peterson som vann

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten!

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2011 16:E ÅRGÅNGEN bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! kom in 1 läsning

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Vägen till ett bra inomhusklimat

Vägen till ett bra inomhusklimat Vägen till ett bra inomhusklimat Tillsammans skapar vi ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat Fabeges ambition är att alltid leverera bästa möjliga inomhusklimat alltid med hänsyn till långsiktig

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST PÅ ANDERSTORP

SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST PÅ ANDERSTORP E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ ACTION! NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1 Byablad Nr 1 2011 Lannavaara minneskyrka Torsdagen den 2/6 kl. 12.00 samt 17.00 är det Laestadianska samlingar i Lannavaara kyrka. Söndagen den 12/6 kl. 11.00 är det söndagsmässa i Lannavaara kyrka. Aktiviteter

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna 2008-12-04 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Seniorlägenheter i Anneberg

Seniorlägenheter i Anneberg Seniorlägenheter i Anneberg Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna, februari 2011 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Seniorlägenheter i Bodafors

Seniorlägenheter i Bodafors Seniorlägenheter i Bodafors Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst ansöker du om det hos kommunens biståndshandläggare, precis

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Nr 1 2014. Geten Lavendel fick ett bättre liv PYSSEL! TECKNINGAR

Nr 1 2014. Geten Lavendel fick ett bättre liv PYSSEL! TECKNINGAR N KLUBBE Nr 1 2014 Geten Lavendel fick ett bättre liv PYSSEL! TECKNINGAR 1 Hej! V isst är det skönt att våren verkar vara tidig i år och på väg med stormsteg! Redan nu kan man promenera i skogen och lyssna

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER HyresgästBarometern 2013 Håbohus Innehåll SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER...1 1. Om undersökningen...3 2. Profil på dem som svarat på enkäten...4 3. Hyresgästernas helhetsbedömning

Läs mer

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Ladda upp inför säsongen med träningsläger på Sportcentret i vackra Hälsingland Upplev Camp Igge Träna, bo, ät gott och ha kul Ett träningsläger

Läs mer