Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN fartfyllt på SkEBo floorball open Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden kom in 1 läsning utan kostnad för dig SoM är HYrESgäSt HoS SkEBo

2 ledare bostadsekonomi kontroll och framtidstro i En turbulent tid Skellefteås befolkning fortsätter att öka, dock i något mindre takt än föregående år. Bostadsmarknaden i Skellefteå är i stora delar i balans och det finns lediga lägenheter att erbjuda vid varje månadsskifte. Däremot hade det varit önskvärt om vi kunnat erbjuda fler lediga lägenheter i stadskärnan där efterfrågan är högre än utbudet. Ett av Skellefteå kommuns mål är att öka befolkningen med 250 personer per år. En kommun i tillväxt ställer krav på fler bostäder. För att Skellefteå skall kunna fortsätta växa är det viktigt att det finns tillgång på attraktiva bostäder och inte minst hyresrätter på marknaden. I detta scenario är Skebo ett viktigt verktyg för att klara bostadsförsörjningen och stärka Skellefteås konkurrenskraft. Förra året försvann dock bidragsreglerna vid nyproduktion av lägenheter i form av ränte- och investeringsbidrag. Det har medfört att det är dyrare att bygga idag. Inflationen har också ökat markant det senaste året vilket medfört att Riksbanken höjt reporäntan med en procentenhet sedan september ifjol. Högre räntor är starkt kopplad till vår verksamhet. Att driva bostadsbolag binder mycket kapital och de flesta bolag har stora lån. Det gör att kostnaderna ökar när räntenivåerna stiger. Vi påverkas också av stigande inflation genom den allmänna prisutvecklingen som leder till ökade driftkostnader. Skebo vill och kommer ändå att bidra till kommunens tillväxt genom om- och nybyggnationer av särskilda boenden till äldre- och handikappomsorgen. De verksamheterna har ett behov av cirka 250 nya lägenheter de kommande fem åren. När hyresgäster flyttar in i särskilda boenden frigörs i sin tur andra bostäder och flyttkedjor skapas. Boende är dock inte bara tillgång på bostäder, utan det är också i hög grad en fråga om trivsel. Det är viktigt för mig och mina medarbetare att ni som hyresgäster trivs med oss och med er bostad. Vårt mål är att skapa Nr utgivare: skelleftebostäder ab. ProduktIoN: k2 i skellefteå. ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. redaktion: steve sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och roger Fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. långsiktiga relationer till nöjda hyresgäster. För att följa upp att Skebo uppfyller era förväntningar som hyresgäster genomför vi kundundersökningar vartannat år. I den senaste mätningen som genomfördes år 2006 uppnådde vi ett nöjd boende index på 73, vilket är ett väldigt gott betyg. Faktorerna kundvård och inflytande hade förbättrats jämfört med föregående undersökning. Det visar att företagets strävan med att skapa en organisation som tar hänsyn till era åsikter har varit lyckosam. I skrivandes stund pågår arbetet med att färdigställa en ny kundundersökning i form av en enkät som kommer att skickas ut till er. Som alltid vid undersökningar är det viktigt att så många som möjligt svarar på den, då blir resultatet rättvisande. Jag vill därför passa på att i förskott tacka er som får enkäten för att ni tar er tid att besvara den. Våra hyresgäster är en heterogen grupp med olika förutsättningar, behov och preferenser kring sitt boende. Att undersöka hur ni upplever ert boende och Skebo som hyresvärd är därför en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Rapporten från undersökningen är sedan ett utmärkt underlag i det fortsatta förbättringsarbetet. Nöjda hyresgäster är en förutsättning för att skapa långsiktig lönsamhet. Hyresgäster som trivs vill också bo kvar och rekommenderar oss gärna till andra. Resultatet från era svar ger oss ett preciserat beslutsunderlag och tas med i vår fortsatta verksamhetsplanering. Målsättningen är klar ännu nöjdare hyresgäster. EN reportagetidning FÖr skebos HYrEsGÄstEr redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, ann-christine Marklund, Hans Widmark och kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman. tryck: tryckpoolen, luleå. omslagsbild: alexander Bolin, domare som trivdes på skebo Floorball open. så kontaktar du skebo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: skeppargatan 8, skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄlkoMMEN! JErkEr ErikSSon Vd skelleftebostäder SKELLEFTEBOSTÄDER AB HJälp till att Spara VärME BÅdE du och MIlJÖN BlIr VINNarE! av Skebos lägenheter har de flesta varmhyra, alltså uppvärmning inkluderad i hyran. Men det innebär inte att den är gratis. förra året betalade Skebo 48,8 miljoner kronor för uppvärmning av våra fastigheter. genom att hjälpa till att hålla nere den kostnaden kan man både spara pengar och minska miljöbelastningen, berättar kristina Sundin Jonsson, ekonomichef. Alla vill ha det varmt och skönt inomhus. Inomhusluften bör inte vara för varm, den är nämligen fräschast vid grader. Hos Skebo är målsättningen att hålla temperaturen på i genom snitt grader. I en vanlig lägenhet är målet att temperaturen ska ligga ungefär där i genomsnitt, mätt en meter från yttervägg och en meter från golv, berättar Fredrik Westerlund som arbetar med energifrågor på Skebo. VÄdra snabbt Människor upplever värme olika, och någon kan därför uppleva sin lägen het lite kall medan någon upplever den varm. I vissa hus finns det tekniska begränsningar som gör det omöjligt att uppnå den eftersträvade temperaturen i alla utrymmen. Dessutom är det svårt för husens värmesystem att hinna med då yttertemperaturen svänger kraftigt, berättar Fredrik. Vad kan man då som hyresgäst göra för att bidra till minskad energiförbrukning och därmed hjälpa till att motverka effekterna av de stigande energipriserna och samtidigt hjälpa till att minska utsläppen av koldioxid i vår miljö? När man vädrar ska man vädra snabbt. Ställ hellre ner värmen i lägen heten än vädra bort den, felanmäl till bovärden om det är för varmt någonstans. Har man reglerbar ventilation ska den gå på lägsta hastighet vintertid, nattetid och då man inte är hemma. Men hur gör man då om man vill påverka temperaturen inomhus själv? På de flesta element sitter en termostat som man kan vrida på. Vill man sänka temperaturen 2-4 grader så ställer man ner den från exempelvis 6 till 5. Hur varmt vattnet till elementet behöver vara räknas ut av en central styrdator och varierar med yttertemperaturen. Samma inställning på elementets termostat ska därför alltid ge rätt rumstemperatur, säger Fredrik. släck lampor De lägenhetsinnehavare som även har hushållselen inkluderad i hyran kan dessutom hjälpa till genom att släcka lampor där man inte vistas, stänga av elektrisk utrustning som inte används och så vidare. Att värmen från lampor och apparater bidrar till uppvärmning av bostaden är förvisso i viss mån sant, men den mesta energin går förlorad. Om Skebo skulle höja temperaturen i alla lägenheter med en enda grad skulle uppvärmningskostnaderna öka med mellan fem och sju procent och utsläppen av koldioxid skulle öka i motsvarande grad. Förutom den ökade miljöbelastningen skulle våra kostnader stiga med mellan 2,4 och 3,4 miljoner med förra årets priser. Vi ser och upplever att hyresgästerna försöker bidra till minskade kostnader och det uppskattar vi mycket, avslutar Kristina Sundin Jonsson. 2 kom in kom in 3

3 boråd En dag för Skellefteås seniorer Livet som senior innebär många möjligheter, men också ibland förändrade förutsättningar. Äldreomsorgen anordnade i slutet av september en informationsdag för Skellefteås nuvarande och blivande seniorer. Och Skebo var förstås med. Full fart på Löftesgränd Boråden blir allt aktivare. Ett lysande exempel på en väl fungerande verksamhet är Löftesgränd på Morö Backe där borådet nyss anordnade en uppskattad Norrlandsbuffé. Jättetrevligt, och mycket god mat! säger Mustafa Lagumdzic, en av alla nöjda hyresgäster som åt och umgicks. Eftersom borådet under tidigare tillställningar själva skött matlagningen, ibland i dagar i förväg, hade de nu bestämt sig för att erbjuda hyresgästerna mat från en cateringfirma. Det gjorde det nödvändigt att meddela före taget som skulle laga maten i god tid i förväg hur många vi skulle bli, berättar Gunnar Wedin i borådet. Av den anledningen sattes lapparna upp i trapphusen ett par veckor i förväg. Men efter tidigare lyckade aktiviteter fanns ett stort intresse och det tog inte mer än fyra dagar förrän det blev fullbokat. Fullt utrustad lokal Fantastiskt roligt. Det som är så kul är att vi har en sådan spridning, både gamla och unga, invandrare och infödda, säger Gunnar. Men Gunnar är inte ensam engagerad i borådet. Han har också hjälp av Linnea Larsson, Maj-Britt Granström och Karl-Erik Granström. Tillsammans ger de allt för att skapa trivsamma aktiviteter för hyresgästerna på Löftesgränd. De sköter även bokningar och uthyrning av kvartersgården, bastu och gym. Vi har hållit på i tre år nu och började med att renovera upp lokalen. Nu är den fullt utrustad så att man slipper ta hit privata grejor varje gång. Det under lättar förstås. Årligen hålls en rad aktiviteter som blivit populära traditioner och som alltid lockar många till den mysiga kvartersgården alldeles intill 4H-gården. Vi brukar äta semlor, våfflor, ha en sångafton, en grillfest, allsång och julbord. Plus den här Norrlandsbuffén. Och detta varje år. Nu närmast blir det julmiddag den 29 november. Att bli äldre betyder för många en ny frihet och nya möjligheter. Har man barn har de ofta flyttat ut sedan länge och dessutom slutar man kanske sitt arbete. Dagarna kan fyllas med det man helst av allt vill göra träffa vänner, leka med barnbarn, resa men att bli äldre betyder också att ens behov kan förändras. Kanske orkar man inte längre städa, eller behöver förändra sitt boende. Tanken på att skapa den här seniordagen föddes utifrån det styrkort som reglerar vår verksamhet. Det säger bland annat att vi ska arbeta aktivt med information till allmänheten, berättar projektledaren Karin Eriksson. Många har funderingar kring att bli gammal. Hur blir det med äldreomsorg? Hur fungerar det om man inte kan laga maten själv? Hur gör jag om jag måste flytta för att jag inte klarar mig själv där jag bor längre? Våra olika verksamheter, både boenden, hemtjänst och måltidsverk- samhet visar upp sig här idag. Men vi bjöd också in andra aktörer som är viktiga för den här gruppen. Bland de övriga fanns Apoteket, Landstinget och Skebo. Många har frågor om hur det fungerar när man behöver en bostad. Och det är självklart att vi ställer upp en sådan här gång för att informera. Roligt att så många vet att man måste ställa sig i bostadskö i god tid innan man behöver ny bostad. Och så har vi hjälpt några att ställa sig i kö här idag, berättar Harriet Hedman som var med och svarade på frågor för Skebos räkning. Trots att vädret inte var det allra bästa så var uppslutningen god. Hundratals seniorer tog chansen att få veta mer om boende, hjälpmedel, mat och äldreomsorg. Ett bra initiativ och vi är glada att vi fick möjlighet att medverka. Det var många som uppskattade att vi fanns här. Foto: Karin Långdahl Grillfest på Mo i Ranagatan Trots att solen lyste med sin frånvaro så var stämningen på topp när borådet på Mo i Ranagatan i mitten av augusti bjöd in till grillfest. Janne Marklund och Eva Leonardsson visade vägen, fällde upp parasollen och grillade till de drygt 40 anmälda hyresgästerna. Inne i kvartersgården skötte Laila Holmström och Maj-Britt Bohman ruljangsen och trots vädret gav hyresgästerna arrangemanget med beröm godkänt. 4 kom in kom in 5

4 VinnarE! kågepandorna (åk 4) Övre fr v: alexander lundkvist, Filip Gustavsson, albin Norlin, susanne sundberg. Mitten: Jonathan Forslund, albin Markgren, rasmus sundberg. Målvakt: Jonathan käller. lagledare: Elias lindkvist. Minigirls (åk 5) Övre fr v: Felicia långström, line Christianssen. Mitten: Victoria Bitén, Ida lindgren Målvakt: Erica Carlén. the Sharks (åk 6) : Övre fr v: anton Nystedt, Jesper svedjetorp, Felix Forsberg. Nedre: Victor Nystedt, Emil renström, alexander Hedlund. Målvakt: kristoffer Berglund. SuCCÉ igen för SkEBo floorball open Skebos uppskattade innebandyturnering för mellanstadieungdomar, Skebo floorball open, brakade loss i nyrenoverade Eddahallen. Många av de unga är verkliga talanger, säger domaren alexander Bolin. Som vanligt var det full fart från tidig morgon till sen kväll. Inget av de 30 lagen som kommit för att göra upp om titel och ära hade tänkt ge sig frivilligt. Kampen var stenhård i alla klasser, men det var inte bara ute bland spelarna som fokusen på spelet var total. Med på plan fanns också matchdomare som hade full koll på vad som hände på varje del av rinken. Vi är sex domare totalt som byter av varandra, berättar Alexander Bolin, som är utbildad innebandydomare även om han för närvarande inte är aktiv som domare i vanligt seriespel. Men på Skebo Floorball Open fanns han på plats. Vi träffade honom och hans domarkollega Robin Karlsson för en pratstund. Det är fantastiskt roligt att den här aktiviteten finns. Det är uppskattat av ungdomarna, och en bra möjlighet för Skellefteå IBK att intressera nya ungdomar att börja spela innebandy, säger Alexander. Både Alexander och Robin har själva spelat i många år. Det här är en bra sport att ägna sig åt, och om det här bidrar till att fler blir intresserade så är det perfekt. Under turneringen hinner var och en av de sex domarna med nio matcher vardera. Ett tufft schema eftersom de under spelets gång måste vara totalt koncentrerade på vad som händer på plan. Som tur är byter vi av varandra. team Balubbas (åk 5) Övre fr v: khalid Ibrahim, William strandgren, kalle krantz. Mitten: lucas Hedlund, Mattias karlsson, tim söderlund. liggande: Elias Hult, Jesper lindqvist. Och att återväxten i innebandy- Skellefteå är räddad, det råder inget tvivel om. MÅNGa talanger! Helt klart så ser det ut att finnas en hel del talang här. Det är roligt med den här turneringen och att det ger en möjlighet att se de yngre spela. Det är mycket jobb för alla ideella arbetare i IBK, däribland för domarna. Men det är det värt. Vi har team guldklimparna (åk 6) Övre fr v: Hans Hjalmar, huvudtränare, linnea Bohman, Julia Åhlund, sofia Hjalmar, Pauline Wikberg, Janne Bäckman, ledare. Nedre: Frida Bäckman, Martine Wikberg, Emma Perhult. nog lika roligt som ungdomarna! ENGaGEMaNG Bakgrunden till att Skebo varje år arrangerar Skebo Floorball Open är att bidra med en aktivitet till en åldersgrupp som det annars görs väldigt lite för. Det är verkligen roligt att vi kan göra det här för ungdomarna. Deras engagemang är fantastiskt och det känns väldigt bra att samtidigt kunna bidra till deras fysiska väl befinnande, säger Skebos VD Jerker Eriksson. Och ungdomarna, ja alla lag kunde förstås inte vinna. Men alla hade roligt, och alla fick också möjlighet till ett gratisbad i den nya och fina Eddahallen. Liksom att dansa loss på det traditionsenliga avslutande jättediscot. Ännu ett lyckat Skebo Floorball Open har avslutats. Och spelarna kan återgå till vardagen och ladda inför nästa års turnering. 6 kom in kom in 7

5 det fläktar ännu om nils Han må ha haft en stroke. Men han har huvudet på skaft, nils Bergmark, en gång grundare av futurum i Byske och nu hyresgäst hos Skebo på Morö Backe. Han är lika kvicktänkt som förr och han tror fortfarande på framtiden! obligatorisk Mätning av radon pågår Nils Bergmark har många historier från tiden då han grundade framgångsrika Futurum, numera Franke Futurum i Byske. Men han föredrar att blicka framåt. Jag tror på framtiden, säger han. Som kom in! berättade om i förra numret så har mätning av radon i inomhusluften i Skebos hus påbörjats. arbetet som nu fortsätter med nya områden baseras på ett myndighetskrav som gäller för alla fastighetsägare. Historien om Nils Bergmark, Nisse kallad, började i Ersmark under tidigt 30-tal. Nisses far Johan Otto Bergmark var en aktad person hemma i byn och drev både jordbruk, sågverk och vadmalsstamp, alltså ett vattendrivet verk för att producera vadmalstyg av ylle. Pappa och O.A. Svensson, Skegas grundare, var vänner och kompanjoner. I slutet av 20-talet satte guldfyndet utanför Boliden fart på guldrushen och min far och O.A. ägde inmutningar ihop. O.A. drev sitt företag, då tillverkning av gummihandskar, i Bureå. Handsktillverkningen gick så bra att den 1934 behövde större lokaler. Min far övertygade då O.A. om att flytta verksamheten till Ersmark där det gamla mejeriet var till salu. Han lånade också ut kronor till honom för att han skulle kunna köpa det. MatoZ Nisse växte sedan upp i skuggan av allt det som hände runt Skega. Och han imponerades av det han såg. Redan som liten grabb ville jag bli som O.A. Han var fabrikör, liksom min far. Och i mina sinnebilden av det svenska folkhemmet kompletterades på 60-talet av spisfläkten som skulle sitta i varje kök. Idén var inte svensk och Futurum var inte först, men Nils Bergmarks innovationskraft och entreprenörsförmåga tog Futurumverken till en marknadsledande position. ögon var det absolut det bästa man kunde bli. Vägen fram till att han själv kunde titulera sig fabrikör blev lång och krokig. Den gick via tillverkning av olika jordbruksredskap, bland annat en potatisupptagare som tyvärr var så effektiv att den även råskalade potatisen Jag och min bror Lennart åkte till Stockholm och jag började jobba på verkstadsföretaget Amerco som tillverkade en liten köksfläkt. De hade dock en inte särskilt rationell produktion och produkten lämpade sig med sin utformning inte heller så väl för industriell tillverkning. Nisse var övertygad om att han kunde göra det bättre. Han åkte hem, konstruerade första fläktprototypen och grundade den enskilda firman Matoz Nils Bergmark år Resten är, som man brukar säga, historia. Efter en del inledande motgångar sålde fläkten bra och det gav resurser att fortsätta utvecklingen. Företaget ombildades till aktiebolag och fick det nya namnet Futurum. Futurum betyder framtid, och framtiden såg ljus ut. Verksamheten växte och flyttade 1962 till Byske där fabriken ligger än idag, sedan en tid dock under namnet Franke. realist och optimist! Hur ser då Nisse på Futurum idag? Mitt förhållande till Futurum är som i den där sången i Allsång på Skansen en blandning av sött och salt, säger han och skrattar. Han känner stolthet över att han stod emot alla försök att sälja verksamheten till konkurrenter. Och han ångrar inte att han inte sålde när han blev bjuden mångmiljonbelopp av Electrolux och Hans Werthén. Trots att han tvingades sälja sitt livsverk för en enda krona 1981 när Futurum stod inför konkurs och han inte hade något annat val. Futurum överlevde och fortsatte att vara en framgångssaga, men även Nisse gick vidare. I nya verksamheter utvecklade han nya produkter. Bland annat praktiska lösningar för badrummet. Och trots att han nu är sängliggande har han inte givit upp. NYa ProduktEr PÅ GÅNG Jag anlitar en sjukgymnast och det har nu börj at röra sig lite i tårna igen, säger han hoppfullt och tillägger att han räknar med att komma på benen igen. Och nya produkter har han på gång, liksom massor av idéer. Han har en dator och en stor skärm där han kan sitta och både konstruera och kommunicera. Jag är naturligtvis realist nog för att inse att jag aldrig kommer att kunna komma tillbaka som fabrikör. Men kanske kan mina idéer och produkt er inspirera någon annan att skapa ett nytt Futurum i vår bygd. Då skulle jag bli väldigt glad! Så talar en sann fabrikör. Kanske hör du till dem som redan fått små dosor utplacerade i din bostad. Kanske får du det senare. Men, det är inte alla enskilda lägen heter som mäts utan bara så många som behövs för att få pålitliga mätresultat. Dosorna för radonmätning innehåller en liten filmremsa som fångar upp eventuella spår av den radongas som förekommer naturligt i all mark och berggrund. I hus med väl fungerande ventilation är radonproblem mycket ovanliga, och vi räknar inte heller med några problem inom vårt bestånd. Skulle något förhöjt värde dyka upp så handlar det oftast bara om en enkel ventilationsjustering för att komma tillrätta med detta, berättar Hans Widmark på Skebo. tydliga GrÄNsEr Anledningen till att myndigheterna har satt tydliga gränser för mängden radon är att den som exponeras under lång tid för höga doser löper en ökad risk att drabbas av vissa sjukdomar. Gränsvärdena är därför lågt satta och av samma anledning åläggs nu landets alla ägare av flerfamiljshus att göra radonmätningar. Det är viktigt för oss på Skebo att våra hyresgäster känner att de har en trygg boendemiljö. I detta spelar många faktorer in, och vetskapen att huset är kontrollerat och tryggt även ur radonperspektiv bidrar naturligtvis till denna trygghet. 8 kom in kom in 9

6 på tapeten Så Här fungerar Vår BoStadSkö när man vill ha en ny lägenhet, är det inte först till kvarn som gäller då? och hur kan det komma sig att en person som anmälde sitt intresse långt efter mig fått lägenheten? kom in! reder ut begreppen. Antalet intresserade hyresgäster är nästan alltid större än antalet lägenheter som är lediga vid samma tidpunkt. Speciellt gäller detta i attraktiva och centrala lägen. För att skapa en rättvis hantering och tilldelning av lägenheter så har Skebo en bostadskö. Vi har en enda kö som omfattar hela vårt bostadsbestånd, berättar uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Denna kö kan man själv ställa sig i genom att besöka Skebos webbplats eller genom att ringa till Skebo om man saknar dator eller internetanslutning. I och med att man har fått sitt lösenord och fyllt i sina bostadsönskemål, kan man göra intresseanmälan på den eller de lägenheter som för tillfället är eller håller på att bli tillgängliga. För varje lägenhet sätts ett stoppdatum. Fram till den dagen kan vem som helst som står i kön anmäla sitt intresse för just den lägenheten. Men vem som först anmälde sitt intresse för den tomma lägenheten är ointressant. När bokningstiden gått ut bjuds de 20 personer som stått längst i vår bokningskö in till visning. Alltså inte de som först visade intresse för just denna lägenhet. ställ dig I kö De som besökt visningen får sedan tacka ja eller nej till lägenheten. Och om flera tackar ja går lägenheten till den som stått längst i kön. Och den personen kan till och med ha varit allra sist med att visa intresse för lägenheten. En god chans att få en attraktiv lägenhet får man alltså genom att ha stått i kön länge. Har man stått i fem-sex år brukar man kunna välja ganska fritt bland det som dyker upp. Många väljer att ställa sig i kön långt innan de ens vet att de är i behov av ny bostad. Först när man tackat ja till en lägenhet har man förbrukat sin köplats. Vill man i det läget förbereda sig för ytterligare en framtida flytt så måsta man alltså ställa sig i kö igen. Ställer man sig i kö tidigt ligger man bra till när behovet väl uppstår, kanske flera år senare. Väntar man med att ställa sig i kö tills behovet av ny bostad redan uppstått får man bereda sig på att det blir betydligt knepigare att få just den bostad man kanske skulle vilja ha. Det betyder inte att det är omöjligt att få tak över huvudet om det uppstår ett akut behov och man inte stått i kö. snabbuthyrning Vi erbjuder även vissa så kallade snabbuthyrningslägenheter. Ofta i lite mindre attraktiva lägen, men står man utan så spelar ju det mindre roll. Och till just dessa lägenheter är det först till kvarn som gäller. Men det handlar alltså om ett fåtal lägenheter av alla som blir lediga. Ett gott råd är alltså: ställ dig i Skebos bostadskö. Även om du inte behöver byta bostad just nu! tyck till igen! Att du är nöjd med ditt boende hos Skebo är viktigt. För att kunna följa utvecklingen av hur du och andra hyresgäster upplever ert boende genomför vi vartannat år mätning av det så kallade Nöjd Boende Indexet, NBI. Nu är det dags igen! Dina svar ger oss ett värdefullt verktyg i vår strävan att vara en så bra värd som möjligt. Vi tackar därför på förhand om du som får enkäten tar dig tid att besvara den. I sommar har Skebo satsat på att bygga paviljonger på några av de områden som saknar kvartersgård. De hyresgäster som nu kan glädja sig åt en trivsam miljö att umgås i är de som bor på Östra Nygatan 109, Kanalgatan 5, Storgatan och Prästvägen i Skellefteå. dags för grovsophämtning När det här numret av Kom in! landar i din brevlåda pågår kommunens insamling av grovsopor. På flera områden har arbetet redan genomförts, men flera återstår. Vecka 43: Ursviken, Skelleftehamn, Anderstorp och de områden som finns där emellan. Gäller även centrala Skellefteå, öster om E4. Är du osäker när du har insamling, ring kommunens kundtjänst på så hjälper de dig. Vad får man skicka? 1. Kylar och frysar (hushållsmodeller). 2. Metallavfall som cyklar, utegrillar, snöskyfflar med mera. 3. Deponirest som köksporslin, dricksglas, möbler och husgeråd av blandmaterial. 4. Brännbart avfall som trasmattor, textilier, brännbara möbler. 5. Elavfall som tv- och radioapparater, småapparater, spisar, tvätt- och diskmaskiner, köksfläktar, datorer, skärmar, glödlampor. nya regler för p-platser När du hyr p-plats av oss gäller från och med nu att man hyr på helår med tre månad ers uppsägning före årsförfallodag, något som de flesta andra fastighetsägare sedan länge tillämpar. Syftet är att förhindra att p-platser endast hyrs vintertid och att hyresgästernas bilar sommartid upptar gästparkeringar och andra ytor som inte är avsedda för parker ing. Gästparkeringarna behövs för besökande och får inte användas av hyresgäster. Och på övriga platser skapar otillåten parkering en oordning som riskerar att till exempel försvåra för utryckningsfordon att komma fram. Den som flyttar under pågående avtal har samma uppsägningstid som på lägenheten. anmäl fel på WEBBEn Du glömmer väl inte att du kan anmäla fel i din lägenhet på webben? Smidigt och praktiskt. Du slipper passa telefontider och kan ägna dig åt annat. Akuta fel och skador som exempelvis vattenläckage anmäls till larmnummer Vid brand och andra livshotande situationer, larma kom in kom in 11

7 korsordet SMÄLLA TILL LÄTT JOUR- NALEN KÄND ID- ROTTS- KLUBB GAMMALT MÅTT FÖR TOLV DUSSIN FÖR- FÖLJER VISSA KRITIK- LÖS TILLIT STORA SKAL- BAGG- AR MOT BOTTEN HÖG- DRAG- EN MIN GÅR MAN PÅ RÖDE ORM- KUMPAN HEJDAD SAKNAR INGEN COWBOY SEDVÄNJA ELLER GAMLA TRADITIONER KAN SÄTTA P FÖR IN- TRÄDE PÅ AV- TRÄDE ILSKA TILLHÅLL FÖR MANS- GRIS INOM KORT TÄNKER SLAG- ORD ÅK BORT! GRILL- TILL- BEHÖR ] ÄR FÅGEL- VÄGEN TAR VID- SKEP- LIG I SKRÅMA LU KTAT PYTON HÄLSO- SAMT VISAR SJÖ- VÄGEN BAK- SLUG œ MED- AR- BETARE STÅR FÖR ÅR OFF- ENTLIG BEN- MUSKEL TAXI- BILAR KLYFTA TILL HÄLFT- EN ] OFTA PÅ OST- BRICKA SPETS FULLFJÄDRAD KALLE KALL PERIOD INDI- ANSK HÄRSK- ARKLAN ıcistern MOR- GON- VÄTA I GRÄSET FRUN- TIMMER FÖRR STYCKE BYGGDE NOA FIN- RUM ÄR TON- ÅRING NORR- LANDS- ÄLV HÅLEN I ISEN ALLT HAN RÖRDE VID BLEV GULD INSJÖ- FISK STRID MELLAN TVÅ SÄTTER SMAK PÅ MAT FINARE BROR- SON IBLAND I FÅRA- KLÄDER UT- SÖNDRA JOBBA HJORD- DJUR DEL AV DRAMA RYMMER INJEK- TIONS- VÄTSKA SAKNAR UNG- KARL BIL MED ROMEO BLIR KLIPPT LÄTT VIKT VISAR VÄGEN MEDEL- TIDA FARTYG RAST KÅLLES BRUD STIRRA STINT PLÖTS- LIG ÄR OFTA PIPIG SES UNDER EK KYLIGT KÄK IVÄG ORD- FLÖDE LUGNA AB RIGNELL-ZANDER Var MEd och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 14 november de fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev fred dahlqvist som vann ett presentkort på 100 kr. gertrud Burman, ivan norsten, Ella Stenman och Bengt Josefsson vann var sitt presentkort på 50 kr. grattis! namn adress postnummer & ort

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Kungsberget - Verandan

Kungsberget - Verandan Kungsberget - Verandan Pris fr: 1 149 000 kr Avgift fr: 1 400 kr/mån inkl. Värme,VVS o El Typ: Lägenhet Rum: 3 4 rum + kök och bastu Bäddar: 6-8st Boarea: 52 eller 77 kvm Byggår: 2011 6 Bädds lägenheter

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 6 1 1 : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS

Läs mer

Seniorlägenheter i Bodafors

Seniorlägenheter i Bodafors Seniorlägenheter i Bodafors Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst ansöker du om det hos kommunens biståndshandläggare, precis

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Vardagsrum Vardagsrum

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Fogdevreten 4 Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Fogdevreten 4 Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge med promenadavstånd in till stan. Bra bussförbindelser, galleria och matbutik

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Nöjd med nyproduktion

Nöjd med nyproduktion Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2015 Beställ tillval på webben! Nöjd med nyproduktion Träffa Eivor, hyresgäst hos Stockholmshem i 75 år Välkomna våren under våra inspirationsdagar

Läs mer

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2002 7:E ÅRGÅNGEN VIOLA HAR BOTT 50 ÅR I SAMMA LÄGENHET NÄR-TV PÅ SJUNGANDE DALEN NYTT OCH FRÄSCHT I SKELLEFTEHAMN ERIK KOPPLAR AV MED RESOR OCH JAKT SPARA

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Vad är en seniorlägenhet? Att bo i en seniorlägenhet är samma sak som att bo i vilken lägenhet som helst. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast " Enligt överenskommelse Lugnt område där man kan känna sig trygg. Både skola och affär finns

Läs mer

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi!

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi! släck när du går! Källor Länkar till hemsidor med energiinformation Energimyndigheten www.stem.se Konsumentverket www.konsumentverket.se Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kalkstensvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kalkstensvägen 17 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 46 m² Område Victoria Park Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Njut av all komfort som Victoria Park kan erbjuda; restaurang, inom-

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det har varit skönt att bo högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer