Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN fartfyllt på SkEBo floorball open Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden kom in 1 läsning utan kostnad för dig SoM är HYrESgäSt HoS SkEBo

2 ledare bostadsekonomi kontroll och framtidstro i En turbulent tid Skellefteås befolkning fortsätter att öka, dock i något mindre takt än föregående år. Bostadsmarknaden i Skellefteå är i stora delar i balans och det finns lediga lägenheter att erbjuda vid varje månadsskifte. Däremot hade det varit önskvärt om vi kunnat erbjuda fler lediga lägenheter i stadskärnan där efterfrågan är högre än utbudet. Ett av Skellefteå kommuns mål är att öka befolkningen med 250 personer per år. En kommun i tillväxt ställer krav på fler bostäder. För att Skellefteå skall kunna fortsätta växa är det viktigt att det finns tillgång på attraktiva bostäder och inte minst hyresrätter på marknaden. I detta scenario är Skebo ett viktigt verktyg för att klara bostadsförsörjningen och stärka Skellefteås konkurrenskraft. Förra året försvann dock bidragsreglerna vid nyproduktion av lägenheter i form av ränte- och investeringsbidrag. Det har medfört att det är dyrare att bygga idag. Inflationen har också ökat markant det senaste året vilket medfört att Riksbanken höjt reporäntan med en procentenhet sedan september ifjol. Högre räntor är starkt kopplad till vår verksamhet. Att driva bostadsbolag binder mycket kapital och de flesta bolag har stora lån. Det gör att kostnaderna ökar när räntenivåerna stiger. Vi påverkas också av stigande inflation genom den allmänna prisutvecklingen som leder till ökade driftkostnader. Skebo vill och kommer ändå att bidra till kommunens tillväxt genom om- och nybyggnationer av särskilda boenden till äldre- och handikappomsorgen. De verksamheterna har ett behov av cirka 250 nya lägenheter de kommande fem åren. När hyresgäster flyttar in i särskilda boenden frigörs i sin tur andra bostäder och flyttkedjor skapas. Boende är dock inte bara tillgång på bostäder, utan det är också i hög grad en fråga om trivsel. Det är viktigt för mig och mina medarbetare att ni som hyresgäster trivs med oss och med er bostad. Vårt mål är att skapa Nr utgivare: skelleftebostäder ab. ProduktIoN: k2 i skellefteå. ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. redaktion: steve sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och roger Fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. långsiktiga relationer till nöjda hyresgäster. För att följa upp att Skebo uppfyller era förväntningar som hyresgäster genomför vi kundundersökningar vartannat år. I den senaste mätningen som genomfördes år 2006 uppnådde vi ett nöjd boende index på 73, vilket är ett väldigt gott betyg. Faktorerna kundvård och inflytande hade förbättrats jämfört med föregående undersökning. Det visar att företagets strävan med att skapa en organisation som tar hänsyn till era åsikter har varit lyckosam. I skrivandes stund pågår arbetet med att färdigställa en ny kundundersökning i form av en enkät som kommer att skickas ut till er. Som alltid vid undersökningar är det viktigt att så många som möjligt svarar på den, då blir resultatet rättvisande. Jag vill därför passa på att i förskott tacka er som får enkäten för att ni tar er tid att besvara den. Våra hyresgäster är en heterogen grupp med olika förutsättningar, behov och preferenser kring sitt boende. Att undersöka hur ni upplever ert boende och Skebo som hyresvärd är därför en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Rapporten från undersökningen är sedan ett utmärkt underlag i det fortsatta förbättringsarbetet. Nöjda hyresgäster är en förutsättning för att skapa långsiktig lönsamhet. Hyresgäster som trivs vill också bo kvar och rekommenderar oss gärna till andra. Resultatet från era svar ger oss ett preciserat beslutsunderlag och tas med i vår fortsatta verksamhetsplanering. Målsättningen är klar ännu nöjdare hyresgäster. EN reportagetidning FÖr skebos HYrEsGÄstEr redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, ann-christine Marklund, Hans Widmark och kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman. tryck: tryckpoolen, luleå. omslagsbild: alexander Bolin, domare som trivdes på skebo Floorball open. så kontaktar du skebo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: skeppargatan 8, skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄlkoMMEN! JErkEr ErikSSon Vd skelleftebostäder SKELLEFTEBOSTÄDER AB HJälp till att Spara VärME BÅdE du och MIlJÖN BlIr VINNarE! av Skebos lägenheter har de flesta varmhyra, alltså uppvärmning inkluderad i hyran. Men det innebär inte att den är gratis. förra året betalade Skebo 48,8 miljoner kronor för uppvärmning av våra fastigheter. genom att hjälpa till att hålla nere den kostnaden kan man både spara pengar och minska miljöbelastningen, berättar kristina Sundin Jonsson, ekonomichef. Alla vill ha det varmt och skönt inomhus. Inomhusluften bör inte vara för varm, den är nämligen fräschast vid grader. Hos Skebo är målsättningen att hålla temperaturen på i genom snitt grader. I en vanlig lägenhet är målet att temperaturen ska ligga ungefär där i genomsnitt, mätt en meter från yttervägg och en meter från golv, berättar Fredrik Westerlund som arbetar med energifrågor på Skebo. VÄdra snabbt Människor upplever värme olika, och någon kan därför uppleva sin lägen het lite kall medan någon upplever den varm. I vissa hus finns det tekniska begränsningar som gör det omöjligt att uppnå den eftersträvade temperaturen i alla utrymmen. Dessutom är det svårt för husens värmesystem att hinna med då yttertemperaturen svänger kraftigt, berättar Fredrik. Vad kan man då som hyresgäst göra för att bidra till minskad energiförbrukning och därmed hjälpa till att motverka effekterna av de stigande energipriserna och samtidigt hjälpa till att minska utsläppen av koldioxid i vår miljö? När man vädrar ska man vädra snabbt. Ställ hellre ner värmen i lägen heten än vädra bort den, felanmäl till bovärden om det är för varmt någonstans. Har man reglerbar ventilation ska den gå på lägsta hastighet vintertid, nattetid och då man inte är hemma. Men hur gör man då om man vill påverka temperaturen inomhus själv? På de flesta element sitter en termostat som man kan vrida på. Vill man sänka temperaturen 2-4 grader så ställer man ner den från exempelvis 6 till 5. Hur varmt vattnet till elementet behöver vara räknas ut av en central styrdator och varierar med yttertemperaturen. Samma inställning på elementets termostat ska därför alltid ge rätt rumstemperatur, säger Fredrik. släck lampor De lägenhetsinnehavare som även har hushållselen inkluderad i hyran kan dessutom hjälpa till genom att släcka lampor där man inte vistas, stänga av elektrisk utrustning som inte används och så vidare. Att värmen från lampor och apparater bidrar till uppvärmning av bostaden är förvisso i viss mån sant, men den mesta energin går förlorad. Om Skebo skulle höja temperaturen i alla lägenheter med en enda grad skulle uppvärmningskostnaderna öka med mellan fem och sju procent och utsläppen av koldioxid skulle öka i motsvarande grad. Förutom den ökade miljöbelastningen skulle våra kostnader stiga med mellan 2,4 och 3,4 miljoner med förra årets priser. Vi ser och upplever att hyresgästerna försöker bidra till minskade kostnader och det uppskattar vi mycket, avslutar Kristina Sundin Jonsson. 2 kom in kom in 3

3 boråd En dag för Skellefteås seniorer Livet som senior innebär många möjligheter, men också ibland förändrade förutsättningar. Äldreomsorgen anordnade i slutet av september en informationsdag för Skellefteås nuvarande och blivande seniorer. Och Skebo var förstås med. Full fart på Löftesgränd Boråden blir allt aktivare. Ett lysande exempel på en väl fungerande verksamhet är Löftesgränd på Morö Backe där borådet nyss anordnade en uppskattad Norrlandsbuffé. Jättetrevligt, och mycket god mat! säger Mustafa Lagumdzic, en av alla nöjda hyresgäster som åt och umgicks. Eftersom borådet under tidigare tillställningar själva skött matlagningen, ibland i dagar i förväg, hade de nu bestämt sig för att erbjuda hyresgästerna mat från en cateringfirma. Det gjorde det nödvändigt att meddela före taget som skulle laga maten i god tid i förväg hur många vi skulle bli, berättar Gunnar Wedin i borådet. Av den anledningen sattes lapparna upp i trapphusen ett par veckor i förväg. Men efter tidigare lyckade aktiviteter fanns ett stort intresse och det tog inte mer än fyra dagar förrän det blev fullbokat. Fullt utrustad lokal Fantastiskt roligt. Det som är så kul är att vi har en sådan spridning, både gamla och unga, invandrare och infödda, säger Gunnar. Men Gunnar är inte ensam engagerad i borådet. Han har också hjälp av Linnea Larsson, Maj-Britt Granström och Karl-Erik Granström. Tillsammans ger de allt för att skapa trivsamma aktiviteter för hyresgästerna på Löftesgränd. De sköter även bokningar och uthyrning av kvartersgården, bastu och gym. Vi har hållit på i tre år nu och började med att renovera upp lokalen. Nu är den fullt utrustad så att man slipper ta hit privata grejor varje gång. Det under lättar förstås. Årligen hålls en rad aktiviteter som blivit populära traditioner och som alltid lockar många till den mysiga kvartersgården alldeles intill 4H-gården. Vi brukar äta semlor, våfflor, ha en sångafton, en grillfest, allsång och julbord. Plus den här Norrlandsbuffén. Och detta varje år. Nu närmast blir det julmiddag den 29 november. Att bli äldre betyder för många en ny frihet och nya möjligheter. Har man barn har de ofta flyttat ut sedan länge och dessutom slutar man kanske sitt arbete. Dagarna kan fyllas med det man helst av allt vill göra träffa vänner, leka med barnbarn, resa men att bli äldre betyder också att ens behov kan förändras. Kanske orkar man inte längre städa, eller behöver förändra sitt boende. Tanken på att skapa den här seniordagen föddes utifrån det styrkort som reglerar vår verksamhet. Det säger bland annat att vi ska arbeta aktivt med information till allmänheten, berättar projektledaren Karin Eriksson. Många har funderingar kring att bli gammal. Hur blir det med äldreomsorg? Hur fungerar det om man inte kan laga maten själv? Hur gör jag om jag måste flytta för att jag inte klarar mig själv där jag bor längre? Våra olika verksamheter, både boenden, hemtjänst och måltidsverk- samhet visar upp sig här idag. Men vi bjöd också in andra aktörer som är viktiga för den här gruppen. Bland de övriga fanns Apoteket, Landstinget och Skebo. Många har frågor om hur det fungerar när man behöver en bostad. Och det är självklart att vi ställer upp en sådan här gång för att informera. Roligt att så många vet att man måste ställa sig i bostadskö i god tid innan man behöver ny bostad. Och så har vi hjälpt några att ställa sig i kö här idag, berättar Harriet Hedman som var med och svarade på frågor för Skebos räkning. Trots att vädret inte var det allra bästa så var uppslutningen god. Hundratals seniorer tog chansen att få veta mer om boende, hjälpmedel, mat och äldreomsorg. Ett bra initiativ och vi är glada att vi fick möjlighet att medverka. Det var många som uppskattade att vi fanns här. Foto: Karin Långdahl Grillfest på Mo i Ranagatan Trots att solen lyste med sin frånvaro så var stämningen på topp när borådet på Mo i Ranagatan i mitten av augusti bjöd in till grillfest. Janne Marklund och Eva Leonardsson visade vägen, fällde upp parasollen och grillade till de drygt 40 anmälda hyresgästerna. Inne i kvartersgården skötte Laila Holmström och Maj-Britt Bohman ruljangsen och trots vädret gav hyresgästerna arrangemanget med beröm godkänt. 4 kom in kom in 5

4 VinnarE! kågepandorna (åk 4) Övre fr v: alexander lundkvist, Filip Gustavsson, albin Norlin, susanne sundberg. Mitten: Jonathan Forslund, albin Markgren, rasmus sundberg. Målvakt: Jonathan käller. lagledare: Elias lindkvist. Minigirls (åk 5) Övre fr v: Felicia långström, line Christianssen. Mitten: Victoria Bitén, Ida lindgren Målvakt: Erica Carlén. the Sharks (åk 6) : Övre fr v: anton Nystedt, Jesper svedjetorp, Felix Forsberg. Nedre: Victor Nystedt, Emil renström, alexander Hedlund. Målvakt: kristoffer Berglund. SuCCÉ igen för SkEBo floorball open Skebos uppskattade innebandyturnering för mellanstadieungdomar, Skebo floorball open, brakade loss i nyrenoverade Eddahallen. Många av de unga är verkliga talanger, säger domaren alexander Bolin. Som vanligt var det full fart från tidig morgon till sen kväll. Inget av de 30 lagen som kommit för att göra upp om titel och ära hade tänkt ge sig frivilligt. Kampen var stenhård i alla klasser, men det var inte bara ute bland spelarna som fokusen på spelet var total. Med på plan fanns också matchdomare som hade full koll på vad som hände på varje del av rinken. Vi är sex domare totalt som byter av varandra, berättar Alexander Bolin, som är utbildad innebandydomare även om han för närvarande inte är aktiv som domare i vanligt seriespel. Men på Skebo Floorball Open fanns han på plats. Vi träffade honom och hans domarkollega Robin Karlsson för en pratstund. Det är fantastiskt roligt att den här aktiviteten finns. Det är uppskattat av ungdomarna, och en bra möjlighet för Skellefteå IBK att intressera nya ungdomar att börja spela innebandy, säger Alexander. Både Alexander och Robin har själva spelat i många år. Det här är en bra sport att ägna sig åt, och om det här bidrar till att fler blir intresserade så är det perfekt. Under turneringen hinner var och en av de sex domarna med nio matcher vardera. Ett tufft schema eftersom de under spelets gång måste vara totalt koncentrerade på vad som händer på plan. Som tur är byter vi av varandra. team Balubbas (åk 5) Övre fr v: khalid Ibrahim, William strandgren, kalle krantz. Mitten: lucas Hedlund, Mattias karlsson, tim söderlund. liggande: Elias Hult, Jesper lindqvist. Och att återväxten i innebandy- Skellefteå är räddad, det råder inget tvivel om. MÅNGa talanger! Helt klart så ser det ut att finnas en hel del talang här. Det är roligt med den här turneringen och att det ger en möjlighet att se de yngre spela. Det är mycket jobb för alla ideella arbetare i IBK, däribland för domarna. Men det är det värt. Vi har team guldklimparna (åk 6) Övre fr v: Hans Hjalmar, huvudtränare, linnea Bohman, Julia Åhlund, sofia Hjalmar, Pauline Wikberg, Janne Bäckman, ledare. Nedre: Frida Bäckman, Martine Wikberg, Emma Perhult. nog lika roligt som ungdomarna! ENGaGEMaNG Bakgrunden till att Skebo varje år arrangerar Skebo Floorball Open är att bidra med en aktivitet till en åldersgrupp som det annars görs väldigt lite för. Det är verkligen roligt att vi kan göra det här för ungdomarna. Deras engagemang är fantastiskt och det känns väldigt bra att samtidigt kunna bidra till deras fysiska väl befinnande, säger Skebos VD Jerker Eriksson. Och ungdomarna, ja alla lag kunde förstås inte vinna. Men alla hade roligt, och alla fick också möjlighet till ett gratisbad i den nya och fina Eddahallen. Liksom att dansa loss på det traditionsenliga avslutande jättediscot. Ännu ett lyckat Skebo Floorball Open har avslutats. Och spelarna kan återgå till vardagen och ladda inför nästa års turnering. 6 kom in kom in 7

5 det fläktar ännu om nils Han må ha haft en stroke. Men han har huvudet på skaft, nils Bergmark, en gång grundare av futurum i Byske och nu hyresgäst hos Skebo på Morö Backe. Han är lika kvicktänkt som förr och han tror fortfarande på framtiden! obligatorisk Mätning av radon pågår Nils Bergmark har många historier från tiden då han grundade framgångsrika Futurum, numera Franke Futurum i Byske. Men han föredrar att blicka framåt. Jag tror på framtiden, säger han. Som kom in! berättade om i förra numret så har mätning av radon i inomhusluften i Skebos hus påbörjats. arbetet som nu fortsätter med nya områden baseras på ett myndighetskrav som gäller för alla fastighetsägare. Historien om Nils Bergmark, Nisse kallad, började i Ersmark under tidigt 30-tal. Nisses far Johan Otto Bergmark var en aktad person hemma i byn och drev både jordbruk, sågverk och vadmalsstamp, alltså ett vattendrivet verk för att producera vadmalstyg av ylle. Pappa och O.A. Svensson, Skegas grundare, var vänner och kompanjoner. I slutet av 20-talet satte guldfyndet utanför Boliden fart på guldrushen och min far och O.A. ägde inmutningar ihop. O.A. drev sitt företag, då tillverkning av gummihandskar, i Bureå. Handsktillverkningen gick så bra att den 1934 behövde större lokaler. Min far övertygade då O.A. om att flytta verksamheten till Ersmark där det gamla mejeriet var till salu. Han lånade också ut kronor till honom för att han skulle kunna köpa det. MatoZ Nisse växte sedan upp i skuggan av allt det som hände runt Skega. Och han imponerades av det han såg. Redan som liten grabb ville jag bli som O.A. Han var fabrikör, liksom min far. Och i mina sinnebilden av det svenska folkhemmet kompletterades på 60-talet av spisfläkten som skulle sitta i varje kök. Idén var inte svensk och Futurum var inte först, men Nils Bergmarks innovationskraft och entreprenörsförmåga tog Futurumverken till en marknadsledande position. ögon var det absolut det bästa man kunde bli. Vägen fram till att han själv kunde titulera sig fabrikör blev lång och krokig. Den gick via tillverkning av olika jordbruksredskap, bland annat en potatisupptagare som tyvärr var så effektiv att den även råskalade potatisen Jag och min bror Lennart åkte till Stockholm och jag började jobba på verkstadsföretaget Amerco som tillverkade en liten köksfläkt. De hade dock en inte särskilt rationell produktion och produkten lämpade sig med sin utformning inte heller så väl för industriell tillverkning. Nisse var övertygad om att han kunde göra det bättre. Han åkte hem, konstruerade första fläktprototypen och grundade den enskilda firman Matoz Nils Bergmark år Resten är, som man brukar säga, historia. Efter en del inledande motgångar sålde fläkten bra och det gav resurser att fortsätta utvecklingen. Företaget ombildades till aktiebolag och fick det nya namnet Futurum. Futurum betyder framtid, och framtiden såg ljus ut. Verksamheten växte och flyttade 1962 till Byske där fabriken ligger än idag, sedan en tid dock under namnet Franke. realist och optimist! Hur ser då Nisse på Futurum idag? Mitt förhållande till Futurum är som i den där sången i Allsång på Skansen en blandning av sött och salt, säger han och skrattar. Han känner stolthet över att han stod emot alla försök att sälja verksamheten till konkurrenter. Och han ångrar inte att han inte sålde när han blev bjuden mångmiljonbelopp av Electrolux och Hans Werthén. Trots att han tvingades sälja sitt livsverk för en enda krona 1981 när Futurum stod inför konkurs och han inte hade något annat val. Futurum överlevde och fortsatte att vara en framgångssaga, men även Nisse gick vidare. I nya verksamheter utvecklade han nya produkter. Bland annat praktiska lösningar för badrummet. Och trots att han nu är sängliggande har han inte givit upp. NYa ProduktEr PÅ GÅNG Jag anlitar en sjukgymnast och det har nu börj at röra sig lite i tårna igen, säger han hoppfullt och tillägger att han räknar med att komma på benen igen. Och nya produkter har han på gång, liksom massor av idéer. Han har en dator och en stor skärm där han kan sitta och både konstruera och kommunicera. Jag är naturligtvis realist nog för att inse att jag aldrig kommer att kunna komma tillbaka som fabrikör. Men kanske kan mina idéer och produkt er inspirera någon annan att skapa ett nytt Futurum i vår bygd. Då skulle jag bli väldigt glad! Så talar en sann fabrikör. Kanske hör du till dem som redan fått små dosor utplacerade i din bostad. Kanske får du det senare. Men, det är inte alla enskilda lägen heter som mäts utan bara så många som behövs för att få pålitliga mätresultat. Dosorna för radonmätning innehåller en liten filmremsa som fångar upp eventuella spår av den radongas som förekommer naturligt i all mark och berggrund. I hus med väl fungerande ventilation är radonproblem mycket ovanliga, och vi räknar inte heller med några problem inom vårt bestånd. Skulle något förhöjt värde dyka upp så handlar det oftast bara om en enkel ventilationsjustering för att komma tillrätta med detta, berättar Hans Widmark på Skebo. tydliga GrÄNsEr Anledningen till att myndigheterna har satt tydliga gränser för mängden radon är att den som exponeras under lång tid för höga doser löper en ökad risk att drabbas av vissa sjukdomar. Gränsvärdena är därför lågt satta och av samma anledning åläggs nu landets alla ägare av flerfamiljshus att göra radonmätningar. Det är viktigt för oss på Skebo att våra hyresgäster känner att de har en trygg boendemiljö. I detta spelar många faktorer in, och vetskapen att huset är kontrollerat och tryggt även ur radonperspektiv bidrar naturligtvis till denna trygghet. 8 kom in kom in 9

6 på tapeten Så Här fungerar Vår BoStadSkö när man vill ha en ny lägenhet, är det inte först till kvarn som gäller då? och hur kan det komma sig att en person som anmälde sitt intresse långt efter mig fått lägenheten? kom in! reder ut begreppen. Antalet intresserade hyresgäster är nästan alltid större än antalet lägenheter som är lediga vid samma tidpunkt. Speciellt gäller detta i attraktiva och centrala lägen. För att skapa en rättvis hantering och tilldelning av lägenheter så har Skebo en bostadskö. Vi har en enda kö som omfattar hela vårt bostadsbestånd, berättar uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Denna kö kan man själv ställa sig i genom att besöka Skebos webbplats eller genom att ringa till Skebo om man saknar dator eller internetanslutning. I och med att man har fått sitt lösenord och fyllt i sina bostadsönskemål, kan man göra intresseanmälan på den eller de lägenheter som för tillfället är eller håller på att bli tillgängliga. För varje lägenhet sätts ett stoppdatum. Fram till den dagen kan vem som helst som står i kön anmäla sitt intresse för just den lägenheten. Men vem som först anmälde sitt intresse för den tomma lägenheten är ointressant. När bokningstiden gått ut bjuds de 20 personer som stått längst i vår bokningskö in till visning. Alltså inte de som först visade intresse för just denna lägenhet. ställ dig I kö De som besökt visningen får sedan tacka ja eller nej till lägenheten. Och om flera tackar ja går lägenheten till den som stått längst i kön. Och den personen kan till och med ha varit allra sist med att visa intresse för lägenheten. En god chans att få en attraktiv lägenhet får man alltså genom att ha stått i kön länge. Har man stått i fem-sex år brukar man kunna välja ganska fritt bland det som dyker upp. Många väljer att ställa sig i kön långt innan de ens vet att de är i behov av ny bostad. Först när man tackat ja till en lägenhet har man förbrukat sin köplats. Vill man i det läget förbereda sig för ytterligare en framtida flytt så måsta man alltså ställa sig i kö igen. Ställer man sig i kö tidigt ligger man bra till när behovet väl uppstår, kanske flera år senare. Väntar man med att ställa sig i kö tills behovet av ny bostad redan uppstått får man bereda sig på att det blir betydligt knepigare att få just den bostad man kanske skulle vilja ha. Det betyder inte att det är omöjligt att få tak över huvudet om det uppstår ett akut behov och man inte stått i kö. snabbuthyrning Vi erbjuder även vissa så kallade snabbuthyrningslägenheter. Ofta i lite mindre attraktiva lägen, men står man utan så spelar ju det mindre roll. Och till just dessa lägenheter är det först till kvarn som gäller. Men det handlar alltså om ett fåtal lägenheter av alla som blir lediga. Ett gott råd är alltså: ställ dig i Skebos bostadskö. Även om du inte behöver byta bostad just nu! tyck till igen! Att du är nöjd med ditt boende hos Skebo är viktigt. För att kunna följa utvecklingen av hur du och andra hyresgäster upplever ert boende genomför vi vartannat år mätning av det så kallade Nöjd Boende Indexet, NBI. Nu är det dags igen! Dina svar ger oss ett värdefullt verktyg i vår strävan att vara en så bra värd som möjligt. Vi tackar därför på förhand om du som får enkäten tar dig tid att besvara den. I sommar har Skebo satsat på att bygga paviljonger på några av de områden som saknar kvartersgård. De hyresgäster som nu kan glädja sig åt en trivsam miljö att umgås i är de som bor på Östra Nygatan 109, Kanalgatan 5, Storgatan och Prästvägen i Skellefteå. dags för grovsophämtning När det här numret av Kom in! landar i din brevlåda pågår kommunens insamling av grovsopor. På flera områden har arbetet redan genomförts, men flera återstår. Vecka 43: Ursviken, Skelleftehamn, Anderstorp och de områden som finns där emellan. Gäller även centrala Skellefteå, öster om E4. Är du osäker när du har insamling, ring kommunens kundtjänst på så hjälper de dig. Vad får man skicka? 1. Kylar och frysar (hushållsmodeller). 2. Metallavfall som cyklar, utegrillar, snöskyfflar med mera. 3. Deponirest som köksporslin, dricksglas, möbler och husgeråd av blandmaterial. 4. Brännbart avfall som trasmattor, textilier, brännbara möbler. 5. Elavfall som tv- och radioapparater, småapparater, spisar, tvätt- och diskmaskiner, köksfläktar, datorer, skärmar, glödlampor. nya regler för p-platser När du hyr p-plats av oss gäller från och med nu att man hyr på helår med tre månad ers uppsägning före årsförfallodag, något som de flesta andra fastighetsägare sedan länge tillämpar. Syftet är att förhindra att p-platser endast hyrs vintertid och att hyresgästernas bilar sommartid upptar gästparkeringar och andra ytor som inte är avsedda för parker ing. Gästparkeringarna behövs för besökande och får inte användas av hyresgäster. Och på övriga platser skapar otillåten parkering en oordning som riskerar att till exempel försvåra för utryckningsfordon att komma fram. Den som flyttar under pågående avtal har samma uppsägningstid som på lägenheten. anmäl fel på WEBBEn Du glömmer väl inte att du kan anmäla fel i din lägenhet på webben? Smidigt och praktiskt. Du slipper passa telefontider och kan ägna dig åt annat. Akuta fel och skador som exempelvis vattenläckage anmäls till larmnummer Vid brand och andra livshotande situationer, larma kom in kom in 11

7 korsordet SMÄLLA TILL LÄTT JOUR- NALEN KÄND ID- ROTTS- KLUBB GAMMALT MÅTT FÖR TOLV DUSSIN FÖR- FÖLJER VISSA KRITIK- LÖS TILLIT STORA SKAL- BAGG- AR MOT BOTTEN HÖG- DRAG- EN MIN GÅR MAN PÅ RÖDE ORM- KUMPAN HEJDAD SAKNAR INGEN COWBOY SEDVÄNJA ELLER GAMLA TRADITIONER KAN SÄTTA P FÖR IN- TRÄDE PÅ AV- TRÄDE ILSKA TILLHÅLL FÖR MANS- GRIS INOM KORT TÄNKER SLAG- ORD ÅK BORT! GRILL- TILL- BEHÖR ] ÄR FÅGEL- VÄGEN TAR VID- SKEP- LIG I SKRÅMA LU KTAT PYTON HÄLSO- SAMT VISAR SJÖ- VÄGEN BAK- SLUG œ MED- AR- BETARE STÅR FÖR ÅR OFF- ENTLIG BEN- MUSKEL TAXI- BILAR KLYFTA TILL HÄLFT- EN ] OFTA PÅ OST- BRICKA SPETS FULLFJÄDRAD KALLE KALL PERIOD INDI- ANSK HÄRSK- ARKLAN ıcistern MOR- GON- VÄTA I GRÄSET FRUN- TIMMER FÖRR STYCKE BYGGDE NOA FIN- RUM ÄR TON- ÅRING NORR- LANDS- ÄLV HÅLEN I ISEN ALLT HAN RÖRDE VID BLEV GULD INSJÖ- FISK STRID MELLAN TVÅ SÄTTER SMAK PÅ MAT FINARE BROR- SON IBLAND I FÅRA- KLÄDER UT- SÖNDRA JOBBA HJORD- DJUR DEL AV DRAMA RYMMER INJEK- TIONS- VÄTSKA SAKNAR UNG- KARL BIL MED ROMEO BLIR KLIPPT LÄTT VIKT VISAR VÄGEN MEDEL- TIDA FARTYG RAST KÅLLES BRUD STIRRA STINT PLÖTS- LIG ÄR OFTA PIPIG SES UNDER EK KYLIGT KÄK IVÄG ORD- FLÖDE LUGNA AB RIGNELL-ZANDER Var MEd och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 14 november de fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev fred dahlqvist som vann ett presentkort på 100 kr. gertrud Burman, ivan norsten, Ella Stenman och Bengt Josefsson vann var sitt presentkort på 50 kr. grattis! namn adress postnummer & ort

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 6 1 1 : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN naser en blivande polis hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp kom in 1 läsning utan kostnad för Dig Som är hyresgäst

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 1 1 1 6 : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 Skryt upp dig. byt och Skryt. Flytta till kvarteret Pärllöken*, ett modernt och centralt boende, och upptäck

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät.

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät. »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB hösten 2011 Hitta rätt hus och vinn ett presentkort på 200 kr hos Coop MÄSTAREN FRÅN ARLÖV Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun

Läs mer

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld 4-11 Fr. Förvaltaren SKÖNA HEM I URSVIK Nu startar uthyrningen PASSION FÖR POP OCH HOCKEY Möt Alexander Schöld GEMENSKAP OCH TRIVSEL Inflyttat i Trygghetsboendet GROVSOPSTURNÉ. HÄNG MED VÅR ELEKTRIKER.

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

årsredovisning Det är så omväxlande

årsredovisning Det är så omväxlande ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning 2007 1 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro,

Läs mer

Glad sommar! Vi önskar er alla. Alla öppettider i sommar på sid 8! PRESENTKORT PÅ LIDENS SID 4 TÄVLA OCH VINN

Glad sommar! Vi önskar er alla. Alla öppettider i sommar på sid 8! PRESENTKORT PÅ LIDENS SID 4 TÄVLA OCH VINN BOMÄRKET NYHETER & INFORMATION FRÅN AB BOSTÄDER I LIDKÖPING» JUNI 2014 TÄVLA OCH VINN PRESENTKORT PÅ LIDENS SID 4 SID 2 DEN CYKLANDE HOLLÄNDAREN Alla öppettider i sommar på sid 8! SID 5 NÖJDA KUNDER SID

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer