Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek."

Transkript

1 Protokoll årsmöte Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling, Hans Henrik Herlofsen, Joachim Olsson, Maria Karlsson, Marie Spencer, Jörn Kjosbakken, Annika Lager, Fredrik Stenbråten, Lars-Christian Hofbrink, Marit o Terje Lillenes, Alex Larsen, Mikael Källsvik, Robert Rasmussen, Pelle Olausson, Ragnhild Magnusson, Svein Jargvoll, Oskar Sörman, Dennis Landgren; Stare 1 :94 och 1 :93 genom fullmakt. 1. Val av ordförande Till ordförande på mötet valdes Robert Rasmussen. 2. Val av sekreterare Till sekreterare valdes Pelle Olausson. 3. Val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Malin Strand och Thomas Carlsson. 4. Mötets ordförande redogör för det gångna året Styrelse Styrelsen har sedan årsstämman den 9 augusti 2009 bestått av Robert Rasmussen, Pelle Olausson, Jerker Lindhav, Kajsa Oderbrant och Malin Strand. Ersättare för dessa har varit Hans Henrik Herlofsen och Helena Hansson. Under året har hållits sex styrelsemöten. Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Området Träd och buskar planterades vid lekplatsen under städdagen. Fyra nya fastigheter har inträtt i föreningen. Avgiften för inträdet blev totalt 217 OOOkr. I samband med anslutningen i norr fårdigställdes vägen inom föreningen fram till bäcken för en kostnad av kr. Andelstal Fastighet Namn Gatuadress Stare 1 :67 Carina Landuren BräckemEsv~en 1 1,5 1 5 Stare 1 :112 Dennis Landgren Bräckemyrsvägen ,5 1,5 Stare 1 :116 Anna Landgren och Oscar Sörman Bräckemyrsvägen ,5 1,5 Stare 1 :118 Joakim o Elisabeth Coster Tjärndalsvägen 2 0,5 0,5 Tj ärndalsvägen Ej varit några problem under året. Inget arbete har skett på denna sträcka. Dikning och justering av lutningen mot kanterna är beställd och kommer att göras hösten Ekonomi Ser bra ut. Har vissa obetalda avgifter. Birgitte Appelong, Stare 1 :91 är skyldig föreningen ca13 800kr. Ärendet pågår. På kontot för S 1 finns ca kr netto. På kontot står även kr som är det som återstår av inträdesavgifterna för de fyra nya fastigheterna. På kontot för S4 finns ett överskott på drygt kr. 1(6)

2 ,, 5, Resultat, Budget och avgifter Ordföranden för mötet redogör för ekonomin under det gångna året och konstaterar att föreningen har det bra ställt, men att driften av föreningen har ett underskott om kr. Delvis p,g,a, av att alla medlemmar inte har betalt i tid. Kommande år skall inte detta att accepteras utan ärendet går till indrivning efter 2 påminnelser. Bokslut Stare Samfällighetsförening SI Intäkter Inträde Nya Medlemmar Obetalda Intäkter Planändring Intäkter Fortum EL Summa Intäkter * -1000* , , , ,00 Exkl inträde , , ,00 Kostnader Gatubelysning El Gatubelysning Stolpar Uttag Gatubelysning Lampbyte, skylift Försäkring Växter Internetbank, port, hemsida mm Städdagar Lån Lekplats(amortering ränta 7167,85) Lån 51 (amortering ränsta 27444) Inträde kostnad väg Landgrens Summa Kostnader 7851, , ,50 566, , , , , , , , , , ,50 566, , , , , ,00 Resultat Behållning Bank 2(6)

3 Bokslut Stare Samfällighetsförening S Intäkter Obetalda Statsbidrag Summa Intäkter 10000,00 300, , , ,00 300, , ,00 Kostnader Summa kostnader Resultat 4870, ,00 Rest Lån Asfaltering Rest Lån Lekplats , , , ,00 * Avser ej betalda avgifter från tidigare år. Bokslut Stare Samfällighetsförening S Intäkter Statsbidrag Summa Intäkter 11506, ,00 Kostnader Rev Summa Kostnader 4222,50 805, ,50 Resultat 6478,50 Behållning Bank 61190,82 3(6)

4 Efter genomgång av bokslutet redogjorde ordföranden för olika förslag till budget för område S 1 och S2. Alt 1 Förslag budget for Sl och S till Avbetalning Lån kr och 100 OOOkr till upprustning av lekplatsen Försäkring 600 Växter 2000 Underhåll lekplats O Städdagar Administration 2000 Lån asfaltering Lån lekplats, asfalt Övrigt 5000 Summa Beslut: Genom omröstning, 20 röster mot 5, beslutade mötet att godkänna budgeten enligt alternativ l. Mötet beslutade att upp fillloo OOOkr skall gå til/lekplatsen. Behövs inte hela beloppet för detta skall resten lägga på avbetalning av lånen. Följande förslag presenterades gällande budget för S4. Förslag budget for S till Dikning, justering vägkant Nytt väggrus, hyvling mm Summa Beslut: Mötet beslutade att godta budgeten och uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med frågan. Det beslutades också att styrelsen ska arbeta fram en långsiktig underhållsplan för S4. Förslag årsavgift till SI 2650 S2 100 S (6)

5 SI PIanområdet S2 Underhåll nedre Tjärndalsvägen S4 Övre Tjärndalsvägen Beslut: Mötet beslutade att godkänna ovanstående förslag gällande årsavgift per andel. 6. Ansvarsfrihet Mötet beslutar att ge avgående styrelsen ansvarsfrihet. 7. Diverse frågor a. Skötsel av området - pärmen. Deltagarna på mötet hade inga kommentarer. Det fungerar bra med pärmen. b. Eventuellt extra årsmöte. Ibland har styrelsen känt behov av ett extra styrelsemöte. Om ett sådant ska ske är tidpunkten satt till slutet av februari. Eventuella förslag ska vara styrelsen tillhanda innan årsskiftet. c. Farten i området. Det är ett allmänt och känt problem. Fler blomsterlådor ska sättas upp och alla ombeds att tänka på sin egen fart, samt prata med sin granne eller kompis om denne kör för fort. d. Staket i sydvästra delen av området? En fråga har ställts till styrelsen angående att sätta upp staket för att skydda människor från att ramla nedför berget. Kostnaden är ca kronor. Mötet kom fram till att frågeställningen är mer komplex än vad kostnaden ger. Finns det fler farliga ställen på området? Ska varje fastighetsägare själv ansvara för sin del? Vem har ansvar för underhåll? Vem bär ansvaret om det händer något? Mötet beslutar att avslå förslaget men vill ha en utredning i frågan som kan ge svar på de oklara frågeställningar som finns bl. a. i ansvarsfrågan. Ett nytt förslag inkluderat en inventering av alla föreningens ytor skall tas fram. Ansvariga Joachim Olsson och Johan Emterling. 8. Val till Trivselgruppen Till medlemmar i trivselgruppen valdes: Fredrik Jakobsson, Anna Emterling, Fredrik Sten bråten och Joachim Olsson. Trivselgruppen får också i ansvar att ta fram förslag till hur pengarna till lekplatsen ska användas. 9. Val av styrelse Till nya styrelsemedlemmar valdes: Thomas Carlsson, Ordförande (2år) och Hans Christer Andersson Ledamot (2år) Jerker Lindhav, Kassör; Pelle Olausson, Sekreterare och Kajsa Oderbrant Ledamot, sitter kvar ytterligare ett år. Styrelsen beslutar enhälligt att utse Jerker Lindhav och Thomas Carlsson att teckna föreningens firma var och en för sig. 10. Val av styrelsesuppleanter Till styrelsesuppleanter valdes: Hans-Henrik Herlofsen och Malin Strand 5(6)

6 11. Val av revisorer Till revisorer valdes Peter Datek och Alex Larsen. 12. Övriga frågor a. Valberedning: Mötet beslutade att Styrelsesuppleanterna och Trivselgruppen har till ansvar att agera valberedning till nästa årsmöte. b. Diket vid Bratteklevsvägen 8 håller på att växa igen. Känner de nya ägarna till att var och en har ansvar för diket utanför sin tomt? c. Vägen förbi Folkessons diskuterades. Många känner obehag när man passerar förbi Folkessons och anser att stigen borde få vara kvar. Var och en uppmanas att skriva in till kommunen för att på så sätt påverka ärendet. d. Bryggor i Starekilen. Alla på mötet hade tagit del av det material som Kommunen skickat ut angående Detaljplan för Stare 1: 109 mfl. Efter en genomgång av innehållet i planförslaget, röstade årsmötet för Stare Samfällighet om, huruvida man är positiv eller negativ till en utveckling av bryggor och sjöbodar istarekilen. Beslut: Av de 27 fastigheter som fanns representerade var det en näst intill 100% majoritet som var positiva till förslaget om utvecklingen av hamnen. Stare Samfällighet är alltså positivt inställda. Pelle Olausson Malin Strand Thomas Carlsson 6(6)

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan 19.00 (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar 19.00

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären 2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären Till samtliga medlemmar i Ekonomiska föreningen Pionjären Tid och Plats: onsdag 2:a okt 2013 klockan 19:00, vid bouleplanen.

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till EXTRASTÄMMA Onsdagen den 18 juni 2014 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Sida 1 EXTRASTÄMMA Onsdagen den

Läs mer