Strategi och åtgärder. Underlag för dialog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi och åtgärder. Underlag för dialog"

Transkript

1 Strategi och åtgärder Underlag för dialog 1

2 Byggbranschen kundvärde för pengarna fåtalsdominans med föga kundorientering, låg effektivitet, => lågt kundvärde pengarna (låg kvalitet) och för litet utbud (kvantitet) standardiserar hus (typhus) i stället för komponenter (som bilbranschen, som härigenom erbjuder köpare mängder av alternativ) 2

3 Arkitekter Delvis beroende av byggare Rita typhusen, det gäller att få jobb Arkitektutbildning kvar i modernismens gamla funktionalistiska stadsbyggnadsnorm: Avskalad arkitektur i funktionsseparerad stad Men det jäser? Undersökning bland arkitekter: Sverige har minst kreativ arkitektur, Stockholm sämst bland stora städer 3

4 Avvägning hårda mjuka faktorer Ärenden går först till Exploateringskontoret: Markpris och exploateringsgrad Sedan till Stadsbyggnadskontoret: Arkitektur, stadsrum mm Risk för avvägning hårda mjuka faktorer Samordningen förbättrad Men samhällsekonomisk kalkyl görs inte Samråd förbättras, men i skisstadiet när det verkligen går att påverka? 4

5 Stress i staden Pressad mellan dåligt presterande marknad och missnöjda brukare Varken byggandets kvantitet eller kvalitet/kundvärde för pengar räcker Inget mindre än ett kulturskifte behöver åstadkommas Stadens ledarskap utvecklas, men fler initiativ behövs, och potential finns 5

6 Ingen kan hjälpa Stockholm och Stockholm har resurser Mobilisera alla resurser i ett helhetsgrepp 6

7 Potentialer för att rymma tillväxt Innerstaden har ytterst liten potential Jättepotential i förorter avseende volym och kvalitet utnyttjas för litet Oproportionerligt tryck på innerstaden som byggs sönder i onödan, trafikinfarkt Brist på bostäder för staden som helhet även om det byggs i områdena närmast utanför innerstaden 7

8 Förtäta förorter Kvantitet med kvalitet/låg kostnad Potential att rymma det mesta av Stockholms tillväxt bostäder + service Förtäta med kompletterande bebyggelse mellan lameller och punkthus, så att man blandar funktioner (ABC) med varierad fin arkitektur, även vid samtidig renovering av det gamla Förtätningen ger underlag för service, arbete Ställa krav på låga kostnader => stadskvaliteter till hundratusentals stockholmare, motverkar segregation 8

9 Stockholm Kärrtorpsvägen Arkitekt Ola Andersson 9

10 Bygg samman förorter Där var och en är för liten att bära god service Där det kan ske utan att ta mer värdefulla grönområden i anspråk, det mest uppskattade i många förorter Näraliggande förorter kan länkas samman med några gator och torg i den smala gröna avskärmningen som blir mer tillgänglig 10

11 Pilotprojekt i förorter Har största potentialen i kvantitet och kvalitet till låg kostnad => Högsta prioritet Ge 3 kommunala fastighetsbolagen uppdrag att leda och gå före ny inriktning för stor resurs, en politisk och ledningsmässig utmaning! Var sin typ av förort: Miljonprogram, T-baneförort, sekundär kärna i översiktsplanens flerkärniga stad Undersök/beskriv/sprid erfarenhet och modeller Samarbeta med forskare, staten och andra städer för resultat och finansiering 11

12 Kvalitet och kvantitet i nya områden Ännu finns stor potential bygga nya områden nära innerstaden: N. Djurgården, Gullmarsplan, Årsta Förebilder finns 12

13 Bo01 Malmö hamn: Styra rätt saker på mänsklig grund => Skönhet, variation, trivsel Små markanvisningar, en per byggherre med olika arkitekter (skulle godkännas, enkel kvalitetssäkring) => Konkurrens och kreativitet => Variation Samråd med byggherrar => avtalat kvalitetsprogram vid markanvisning, villkor för bygglov Styrning med tydliga ramar och riktlinjer, frihet i detaljer/tillämpning: Klas Thams Människan i arkitekturen, forskningsbaserad, inte modernismens stadsideal, utan förnyelse av den traditionella staden Struktur: Funktionsstruktur, stadsrum för olika sorters liv => Trivsel, hälsa Husen: Arkitektonisk o a kvalitet, höjd, läge mm => Sammanhållet och varierat Styra m riktlinjer kräver resurser, kompetens: Bolag m professor Klas Tham som chefsark. m eget plankontor 13

14 Möten Bilar helt på barns och gåendes villkor Trätrappa bjuder in Bo01

15 Behov av avskildhet Bo01

16 Förebild 2: Stockholm Byggnadsstadga för rikets städer 1878 En byggnadslagstiftning för självbyggeri Staden styrde grova drag: gatunät, gränsdragning mellan allmän plats och kvartersmark, husens höjd Aktörer: Staden och medborgarna själva Ett stort antal byggherrar, som hade för avsikt att förvalta, t o m bodde där själva Byggdes hus för hus => Stockholms innerstad, stor volym snabbt. Sveriges mest attraktiva område idag 16

17 Stadens åtgärder för variation och förnyelse i nya områden Riktigt tidigt samråd/lärprocess med kunder/allmänhet kring behov, referensexempel, skisser och eventuellt förslag från parallella uppdrag Mindre markanvisningar Bjud in valda aktörer, även mindre, eventuellt godkänna arkitekter => konkurrens Styrning inför markanvisning genom dialog med byggherrar om tämligen vida, men tydliga ramar och riktlinjer för arkitektur/struktur/innehåll/kostnadsnivå, inskrivna i avtal - uppföljning, godkännande före bygglov => högre kvalitet för kunder/kostnad, bidrag till stadens karaktär Modellen kräver politisk vilja, spetskompetens och beslutskraft hos förvaltningen 17

18 Stadens åtgärder för innerstaden Utvidga innerstaden f f g på 100 år: T ex vid Värtan kan en ny generation tillföra ny arkitektur av hög kvalitet, för bestående värde Utveckla riksintresset innerstaden med stor varsamhet med dess karaktär, Stockholms unika identitet som skärgårdsstad upprätta områdesplaner med riktlinjer och råd, bl. a med Stockholms Byggnadsordning som kunskapskälla Passa på att stärka sammanhållna helheter vid renovering mm Utbilda BRF-styrelser m. fl. - Pris till årets bästa bevarande/återställande insats 18

19 Det går ju! Norra Bantorget 19

20 Kvalitet/låg kostnad generellt - styrning och processer Tydliga riktlinjer för kvalitet i arkitektur och stadsstruktur: Ramar med utrymme för variation Fortsätt samordna Exploatering och Stadsbyggnad - Utforma gemensam modell för samhällsekonomisk kalkyl (hårda + mjuka värden) i planprocesser Gör områdesplaner för nya och existerande områden enligt brukarnas prioriteringar => bättre förslag i de enskilda projekten => mindre klagomål, enklare/snabbare detaljplaneprocess 20

21 Kvalitet, kundvärde/kostnad generellt - konkurrens och samverkan Samverka med marknadsaktörer om ambitionshöjning de kan skapa varumärken genom att utveckla kvalitet och sänka kostnader I projekten: Bjud in fler aktörer med dokumenterad kvalitet, även små Ge de kommunala bostadsbolagen rollen som föregångare och kravställare avseende kvalitet även generellt (inte bara pilotprojekt förort) 21

22 Kvalitet/kostnad generellt Krav på, och samverkan med, staten Lagar och regler ta bort kostnadsdrivande regler, storstadsmodell Successiv avveckling av hyresregleringen Utveckla utbildningen inom arkitektur och stadsplanering i samklang med forskning och allmänhetens krav Stöd utbildning för BRF m fl förvaltare, forskning om förortutveckling 22

23 Stadens resurser för kulturskifte Staden behöver stimulera och driva på marknadens utveckling Samverkan, samråd och egen styrning genom planer behöver utvecklas vidare (riktlinjer, kvalitet, områdesplaner, dialoger med kunder och marknadsaktörer ) De kommunala bolagen ny inriktning för stor resurs Det ska byggas enormt mycket och bättre => Stora krav på stadens resurser: Både spetskompetens och kvantitet 23

24 Marknadens aktörer kan ta utmaningen och vinna Bygga varumärken som i modebranschen, med unika kvaliteter inom arkitektur, kostnadsanpassning till kundgrupper kvalitet kostar inte, den lönar sig! Effektivisering, utveckling av komponenter, beställarkompetens, produkter, tillverkning och logistik som branscher i hård konkurrens Fackmän och lärande från bygge till bygge, i stället för inhyrda, ger effektivitet och kvalitet 24

25 Frihet alla kan vinna Arkitekter och antikvarier får utlopp för hela sin kompetens Politiker vinner förtroende Stockholmarna får Human arkitektur Staden kan stimulera Human arkitektur och Konkurrens 25

26 I mån av tid Mer om konkurrens Den är drivkraft för mer kundvärde för pengarna i marknadsekonomin Marknadsekonomin är central för välfärd och demokrati menar vi borgerliga Central uppgift för borgerliga: Vårda marknadsekonomin S vill i stället minska den Verka för ökad konkurrens i byggandet en huvuduppgift för oss 26

27 Extremkvalitet för normal kostnad Bispebjerg Bakke Köpenhamn 27

28 Hållbara beprövade material: Tegel, kinesisk keramik 28

29 Köpenhamns Hantverksförening tuff, kompetent beställare - Föredöme för kommunala fastighetsbolag Hantverk t v Prefab t h 29

30 Professor Björn Nörgaard: Kvalitet i allt - lönar sig på sikt Dyrare bygga mindre underhåll, längre livslängd Normal månadskostnad Humana kvaliteter ger trivsel och hälsa Blandade fritt nytt och gammalt till ny unik skapelse 30

31 Mode, hård konkurrens => Kundfokus H&M design använder hela verktygslådan Gammalt och nytt => Ny helhet 31

32 Samma konkurrens, kundfokus Burberry, Armani blandar fritt gammalt och nytt => Nyskapande! 32

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få?

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Politiska mål och medel för human arkitektur - Ulf.johannisson@telia.com En cykeltur i nytt område med toppläge vid vattnet DN 110921: Dagens storskaliga nybyggen, framtidens

Läs mer

Stockholm: Växa med kvalitet skapa framtid i nutid

Stockholm: Växa med kvalitet skapa framtid i nutid Stockholm: Växa med kvalitet skapa framtid i nutid BILD 1,2,3 (se pdf Växa med kvalitet) Stockholms nya översiktsplan har ett positiv anslag: Stockholm ska växa, och det ska växa inåt genom förtätning,

Läs mer

Estetik och kulturella värden inom stadsbyggnad

Estetik och kulturella värden inom stadsbyggnad Estetik och kulturella värden inom stadsbyggnad Utdrag ur Plan- och bygglagen 1 kap Inledande bestämmelser 3 Där står att översiktsplanen inte är bindande för myndigheter och enskilda. Reglering av markens

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13 RESOLUTION I N N E H Å L L INLEDNING 2 BOENDETS VÄRDEN Långsiktighet 3 Produktionskostnad 6 Kvalitet 7 ATT BYGGA I TRÄ Den moderna trästaden 9 Industriellt träbyggande 11 Flerbostadshus i trä 13 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för 2014. Gröna staden. Jäm- Ställdhet.

Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för 2014. Gröna staden. Jäm- Ställdhet. Malmö en hållbar stad genom hela livet Malmöcenterns budgetförslag för 2014 Medborgaren IT BUSS Jäm- Ställdhet Spår vagn Ett levande Näringsliv läkaren Fler bostäder Bättre skola Gröna staden Öppen Stad

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Svar från partier i Göteborg. på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014

Svar från partier i Göteborg. på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014 Svar från partier i Göteborg på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014 S T A D E N V I V I L L H A Svaren från partier i Göteborg på förslagen överst på Göteborgs Medborgaragenda 2014 mottogs från respektive

Läs mer

2006:2. Hur fungerar bostadsförsörjningen?

2006:2. Hur fungerar bostadsförsörjningen? 2006:2 Hur fungerar bostadsförsörjningen? MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-18 2005/393-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Skåne bygger. Slutrapport

Skåne bygger. Slutrapport Skåne bygger Slutrapport 1 Titel: Skåne bygger. Slutrapport. Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län 2010 Författare: Cecilia von Schéele Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för samhällplanering

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer