10-årsfirandet!. Hela nyårsprogrammet sid 6-7 NYTT FRÅN SKOLAN OCH FÖRSKOLAN JÄGARSKOGEN BLIR NATURRESERVAT MÖT NYE KOMMUNCHEFEN NY VA-TAXA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10-årsfirandet!. Hela nyårsprogrammet sid 6-7 NYTT FRÅN SKOLAN OCH FÖRSKOLAN JÄGARSKOGEN BLIR NATURRESERVAT MÖT NYE KOMMUNCHEFEN NY VA-TAXA"

Transkript

1 Nykvarns kommuntidning Nr årsfirandet!. Hela nyårsprogrammet sid 6-7 NYTT FRÅN SKOLAN OCH FÖRSKOLAN JÄGARSKOGEN BLIR NATURRESERVAT MÖT NYE KOMMUNCHEFEN NY VA-TAXA

2 TUTAN DECEMBER 2008 Träffa närpolisen varje vecka! Om du tycker att vi ser närpolisen alltför sällan här i Nykvarn så blir det snart ändring på det. Faktum är att du efter årsskiftet kan få träffa närpolisen varje vecka! Nicolai Kling (man bara måste få kalla honom konstapel Kling!) är gruppchef för närpolisen i Järna och Nykvarn, och han berättar om en nyhet från årsskiftet. Varje torsdag, med start den 8 januari 2009, finns han eller någon annan närpolis på plats i foajén i kommunhuset klockan Medborgarservice - Det här är en viktig del av medborgarservicen, säger han. Vi vill finnas på plats för att kunna föra en förutsättningslös dialog med människor som vill träffa oss. I första hand kommer polisen att kunna ge information och ge lite grundläggande service lyssna, leda vidare till rätt instans, tillhandahålla blanketter och liknande. Tanken är alltså inte att man ska komma hit för att göra anmälningar, till exempel. - För oss är det viktigaste att lyssna på människor, ha en god och kontinuer- lig kontakt och finnas till hands, säger Nicolai. Men skulle man behöva prata mer avskilt, så finns det också tillgång till rum för detta. Begränsad tid Närpolisgruppen för Järna/Nykvarn består av fyra personer och omfattar också Hölö, Mörkö och Vårdinge. Det innebär att tiden är begränsad för den här typen av aktiviteter. - Vi vill naturligtvis använda så mycket tid som möjligt till patrullering, därför har vi i det här läget valt att begränsa oss till två timmar i veckan, säger Nicolai. - Dessvärre kommer det också med all säkerhet att hända att vi inte kan komma alls någon gång vårt arbetes karaktär är ju sådant att vi ibland måste rycka ut! Erfarenheterna från den här typen av öppethållande är goda, bland annat från närpoliskontoren i Hovsjö och Ronna. Och framför allt är det viktigt att medborgarna får en god och mer ihållande kontakt med sin polis. - Därför kommer också vi i närpolisgruppen till exempel att vara med på kvällen under nyårsfirandet, berättar Nicolai. Det är ett bra tillfälle att vara ute bland människor och knyta kontakter. Öppet i jul och nyår Kommunkontoret Måndag 22/ reception lunchstängt Tisdag 23/ Onsdag 24/12- fredag 26/12 Stängt Måndag 29/ reception lunchstängt Tisdag 30/ Onsdag 31/12- torsdag 1/1 Stängt Fredag 2/ reception lunchstängt Måndag 5/ Tisdag 6/1 Stängt Därefter ordinarie öppettider reception och växel: Måndag Tisdag-torsdag Fredag Lunchstängt Biblioteket/ Qulturum Sländan Måndag 22/ Tisdag 23/ Onsdag 24- söndag 28/12 Stängt Måndag 29/ Tisdag 30/ Onsdag 31/ Torsdag 1/1 Stängt Fredag 2/ Lördag 3/ Måndag 5- tisdag 6/1 Stängt Tutan tillönskar alla läsare En God Jul och ett Gott Nytt År! Nykvarns kommuntidning NR 4 DECEMBER Nykvarns kommun, Nykvarn Tel Ansvarig utgivare: Bengt Persson Redaktör: Lena Ramdani Text: Lena Ramdani, Peter Eneström, Anita Angleby Teknisk produktion: eneström dialog ab Trycks på Svanenmärkt papper av Kringel-Offset ex (2008)

3 DECEMBER 2008 TUTAN Paviljonger vid nya konstgräsplanen I vår sker den officiella invigningen av den nya konstgräsplanen på Strängbetongområdet. Men redan dessförinnan kommer anläggningen att få några viktiga tillskott. - Totalt 500 kvm paviljonger flyttas nu från AstraZeneca i Södertälje till konstgräsplanen, berättar kultur- och fritidschef Kent Påledal. Ett viktigt tillskott för fritidsområdet som helhet och förmodligen för fotbollen i synnerhet. Omklädning och möten En positiv samverkan mellan Nykvarns Sportklubb och kommunen har gjort det möjligt att få riktigt bra lokaler i anslutning till den nya konstgräsplanen. - Kommunen är, efter kontraktsskrivning med sportklubben, ägare av paviljongerna som från början skänkts av AstraZeneca i Södertälje till Nykvarns Sportklubb, säger Kent. Kommunen bekostar montering, frakt och inkoppling av de två paviljongerna. Enplanspaviljongen ska bland annat rymma omklädningsrum, duschar, toaletter och förvaringsutrymmen, medan paviljongen med två våningar kan erbjuda utrymmen för kansliverksamhet, möten och liknande. - Båda paviljongerna måste byggas om och inredas för att anpassas till respektive användningsområde. Detta kommer att ta några månader, men planeringen är att allt ska vara klart till invigningen av konstgräsplanen våren 2009, avslutar Kent. n Från slott till slott Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg skapar nu en museijärnväg hela sträckan mellan Gripsholms slott och Taxinge slott. Idag kör man ångtåg på smalspår från Mariefred till Läggesta och rälsbuss på normalspår vidare till Taxinge Näsby, men från 2010 ska alltså de tuffande ångtågen gå på smalspår hela vägen till Taxinge. - Vårt syfte är att främja att smalspår i trafik lever vidare, säger museiföreningens ordförande Per Englund. Stort intresse Trafiken med rälsbuss från Läggesta till Taxinge har givit en möjlighet att testa idéns bärkraft. - Att vi trafikerade den sträckan med rälsbuss var ett sätt att mäta intresset för sträckan, berättar Per Englund. Vi har haft resenärer om året på museijärnvägen under somrarna, och nu räknar vi med att det ska bli betydligt fler. Att kunna ta den idylliska järnvägen vidare på en tur till Taxinge slott för ett besök där kommer givetvis att höja intresset för banan. Vi räknar också med att kunna erbjuda ångbåt tillbaka från Taxinge till Om ett drygt år, i januari 2010, planeras den nya förskolan med sex avdelningar stå klar i närheten av Turingeskolan. - Det kommer att bli en förskola med kommunen som huvudman, men driven på entreprenad av någon privat aktör, berättar utbildningschef Anna Zachrisson. Ett förfrågningsunderlag har gått ut till olika intressenter för anbud på driften av Mariefred, så att man ska kunna ta en utflykt med både tåg och båt under dagen, avslöjar Per. Bidrag Museiföreningen har idag cirka 800 medlemmar, varav 150 deltar aktivt i arbetet, med allt från teknik till förtroendeuppdrag. Och nu har man alltså påbörjat ombyggnaden med att riva upp den gamla rälsen, med början från Taxingehållet. Det är ett stort jobb, som totalt kostar nästan fyra miljoner kronor. Hur har föreningen klarat finansieringen? - Med en kombination av ideella insatser och stöd från Leader Inlandet. Från Leader Inlandets projektstöd har vi fått nära 1,4 miljoner kronor. Närmare en miljon kronor kommer från EU:s Jordbruksfond och statliga medel från Landsbygdsprogram för Sverige. Drygt kronor kommer från den pott som gäller för Nykvarns kommun och drygt kronor från potten för Strängnäs kommun. - Vi har inget ekonomiskt stöd till detta förutom det vi nu fått från Leader Inlandet. Utan det skulle byggandet ha tagit betydligt längre tid, säger Per Englund. Projektet pågår fram till 31 december 2010, men trafikstarten planeras till sommaren Förskolan vid Turingeskolan verksamheten. När upphandlingen är genomförd och byggandet påbörjat är det också dags för föräldrarna att börja anmäla intresse för plats på förskolan. - Anmälan kan göras via kommunens hemsida under menyn Förskoleverksamhet, berättar Anna. Där kan man också se information om hur arbetet fortskrider och när det är dags att skicka in sin anmälan. n 3

4 TUTAN DECEMBER 2008 Nästa steg om skolan Under september behandlades konsultförslaget om skolans framtid av kommunstyrelsen och av kommunstyrelsens utbildningsutskott. Som redan hade framkommit krävs ytterligare utredningar innan ärendet kan leda till ett beslut i kommunfullmäktige, troligen i början av Kommunstyrelsen har givit utbildningschefen Anna Zachrisson i uppdrag att utreda olika kostnadsbilder för de huvudalternativ som finns i förslaget samt att utreda och föreslå en ledningsorganisation efter den modell som föreslagits. Kostnader? I början av december samlades utbildningschefen, rektorerna och facken för att gemensamt gå igenom hur läget på skolorna kommer att se ut i detalj de kommande åren. - Vi tittar på hur många barn som finns, i vilka åldrar, vilka ämnen de läser, vilka skollokaler som finns, hur schemat kan läggas, vilken personal som finns tillgänglig med andra ord en komplett genomlysning av de kommande årens behov i detalj, säger Anna Zachrisson. - Detta är nödvändigt för att se hur vi bäst kan möta de kommande behoven, och därmed också vilka kostnader de olika alternativen kommer att innebära. En generell ambition är att skapa mer tid då lärarna finns tillsammans med eleverna. Idag är ett visst antal timmar schemalagda för så kallad elevtid, och för att öka den tiden ses också lärarnas schemalagda tid över. Skolpengen Efter en djupare studie av skolpengen har kommunstyrelsen konstaterat att systemet med skolpeng är det som bäst tar hänsyn till de behov som finns på skolorna. Däremot behöver man revidera hur systemet är konstruerat. - Det har vi gjort nu, säger Anna Zachrisson. Och vi har gjort på samma sätt här gått igenom punkt för punkt vilka kostnader och behov som finns fördelat på varje barn i olika åldrar. Det har lett till att vi kommit fram till ett förslag till justerad skolpeng som ger en bättre fördelning över de olika åldersgrupperna. Denna revidering beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 november, och kommer att gälla redan i budgeten för år n Titti Linder agerar ut i en lek som heter jägare, räv och hare under utbildningsveckan i utomhuspedagogik i Tjeckien. Med miljön som läromedel Sju förskollärare och barnskötare från Nykvarn har deltagit i en utbildning i utomhuspedagogik. Utbildningen, som hölls i Tjeckien i samarbete med Kinda Lärocenter och Outdoors Centre vid Charlesuniversitetet i södra Tjeckien, hade lockat deltagare från flera europeiska länder. - Det var en fantastisk och späckad vecka, berättar Jane Wetterstrand vid Sandtorps förskola, som var en av dem som deltog i utbildningen. Vi fick delta i en serie workshops, studiebesök och praktiska övningar. Lära av naturen Tanken bakom utomhuspedagogiken är att man ska kunna använda själva naturen och miljön för att lära sig mer. - Kort och gott kan man säga så här: istället för att läsa om en björk i en bok kan man se och studera björken i verkligheten, förklarar Jane. Parallellt med utbildningen i Tjeckien deltog en annan grupp i motsvarande utbildning i Skottland. - Den vände sig mer till lärare för lite äldre barn, medan vår vecka var mer fokuserad på förskolebarn och yngre skolbarn. Utvecklas vidare Förhoppningen är att utbildningarna och vidare intern utbildning av personal ske leda till att barnen får arbeta mer och lära sig av utomhusmiljön. - Vi som har deltagit i utbildningarna kommer att sätta oss med förskolecheferna i januari och diskutera hur vi kan gå vidare, berättar Jane. Om allt går som man hoppas kan personalen få en internutbildning under våren, och därefter kan man starta verksamheten. - Det finns förstås mer att göra när det är barmark men också vintern erbjuder en hel del möjligheter att lära i naturen, säger Jane. En lek där deltagarna försöker ta pinnen från Eva Jansson, som har ögonen förbundna. 4

5 DECEMBER 2008 TUTAN Nykvarns utbildningschef Anna Zachrisson visar stolt upp utmärkelsen. - Vår skolutredning syftar till att skolan i Nykvarn ska bli ännu bättre, fortsätter Anna. Vi vill vara med och kriga om titeln bästa skolkommun, dels i länet, men också i landet i övrigt! Fler utmärkelser för skolan! Lärarförbundet har utsett Nykvarns kommun till årets skolförbättrare i Stockholms län 2008, sedan kommunens skolor klättrat hela 61 placeringar från förra året. Särskilt roligt i en tid då den framtida skolorganisationen ses över. - En glädjande trend, säger utbildningschef Anna Zachrisson. I Ur och Skur i förskolan Mer nyheter om förskolan. Det går nämligen bra att ha både skola och förskola nästan helt utomhus, säger Friluftsfrämjandet i sitt program I Ur och Skur. Smutsigare barn, men friskare och starkare det blir resultatet. I Ur och Skur är ett helt eget sätt att bedriva skol- och förskoleverksamhet. Barnen vistas mycket utomhus, och pedagogiken bygger på en upptäckarglädje och en nyfikenhet som lär barnen att se sambanden i naturen och att använda alla sina sinnen. I Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanernas mål. På samma sätt som i frågan om utomhuspedagogiken som vi berättar om på annan plats i tidningen, så har viss förskolepersonal i Nykvarn blivit intresserade av I Ur och Skur, och nu startar verksamheten här i Nykvarn. 14 kriterier Rankingen bygger på undersökningar av 14 olika kriterier i skolan som omfattar bland annat resurser som tilldelas skolan, lärarsituationen och elevernas resultat. Bästa skolkommun i länet blev Nacka, och i landet tog Lund hem titeln. Onsdagen den 22 oktober tog utbildningschef Anna Zachrisson, utbildningsutskottets Lennart Ygstedt (c) och Lärarförbundets Annika Persson stolta emot priset som består av ett diplom, vackra blommor och en glasskål. - Ett stort tack till alla på våra förskolor och skolor som har gjort detta möjligt. Tillsammans jobbar vi vidare och utmanar landets övriga kommuner inför nästa års undersökning, säger Anna Zachrisson. Snart i Nykvarn I januari 2009 öppnar Hökmossens Naturförskola med två avdelningar i paviljonger vid skogen intill Turingeskolan. Ambitionen är att bli certifierade som I Ur och Skur-förskola under året. - Vi ska kunna ta emot barn, säger utbildningschef Anna Zachrisson. Vi har idag cirka 40 barn i kö för en förskoleplats, så det skulle täcka behoven för stunden. Det innebär dock en del pusslande, tror hon. - Vi vill ha barn i blandade åldrar, fortsätter Anna. I kön finns ett- och tvååringar, men vi välkomnar även de barn som redan har plats på andra förskolor att söka till Naturförskolan. Certifiering Steget för att bli en fullvärdig I Ur och Skur-förskola är ganska långt, och därför tror Anna Zachrisson att vi kanske måste påbörja verksamheten i en mer provisorisk form i väntan på certifieringen. Personalen måste först genomgå en grundkurs, och först när man har godkänts kan förskolan använda namnet I Ur och Skur. Då får man också tillgång till det speciella verksamhetsmaterial som Friluftsfrämjandet tagit fram till sin barnverksamhet. Den sista dagen för anmälan till Hökmossens Naturförskola var den 10 december. Men om du vill ställa ditt barn i kö till Naturförskolan kan du kontakta Margareta Karlsson på tel Håll utkik efter hur planerna fortskrider på kommunens hemsida och Tutan lovar förstås att också komma med mer information framöver. 5

6 TUTAN DECEMBER 2008 Jubileumsfirandet! PROGRAM: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi firar i Nykvarns centrum! Fri entré. Konferencier Torbjörn Westerberg hälsar välkommen till Nykvarns kommuns 10-års firande. Uppträdanden på torgscenen. Idol-vinnaren och ytterligare två Idoler uppträder på torgscenen. Efter uppträdandet kan du köpa Idol-skivan och få den signerad av Idolerna. Alexander Vasiliou Master of Illusions, känd från Talang 2008 underhåller med magi och trolleri i Qulturum Sländan. Fribiljetter, max fyra per familj, hämtas på Nykvarns bibliotek från och med den 8 december. Mora Träsk uppträder på torgscenen. Vinnarna i tävlingen Baka bästa födelsedagstårtan presenteras. ICA Supermarket Nykvarn delar ut godis till alla barn. Torgscenen. Idolvinnaren 2008 och ytterligare två Idoler uppträder och signerar skivor kl 11.30! Mora Träsk, barnens favoriter, kl Nu är det dags! På nyårsafton den 31 december ordnar vi en bubblande födelsedagsfest för kommunen, och du och alla andra är välkomna att göra firandet lite extra festligt! På det här uppslaget ser du programmet för dagen och kvällen. På kommunens hemsida www. nykvarn.se finns löpande alla detaljer om firandet och de nyheter som tillkommer efter den här tidningens pressläggning. Välkommen - nu ska vi fira! Övriga aktiviteter Nykvarns Graffiti målar tavlan Nykvarn 10 år Gratis ridning på islandshäst Ansiktsmålning på bibliotekets barnavdelning i Qulturum Sländan Rithörna: teckna en Nykvarnstavla för att fira födelsedagsbarnet. Harrys rum i biblioteket. Lämna in ditt tårtbidrag till tävlingen Baka bästa födelsedagstårtan i Qulturum Sländan kl Magi och trolleri med Alexander Vasiliou - Master of Illusions kl Uppvärmt restaurangtält Alla Tiders Matlagare finns i centrum i ett uppvärmt restaurangtält. Här kan du köpa korv, nybakat fikabröd, fräscha smörgåsar, kaffe, godis, snacks, dryck med mera. På kvällen serveras även en nyårsmeny - stekt fläskytterfilé eller lax med potatispanna, BBQ-sås och vitlöksyoghurt. Pris 90 kronor. Du kan även köpa öl, vin och cider samt dansa på vårt dansgolv. 6 Öppettider: Kl , kl Alla Tiders Matlagares man på plats, Mathias Ericsson, hälsar välkommen! Parkering Parkeringen i centrum är avstängd hela nyårsafton. Parkering finns på följande platser. Björkestahallens fotbollsplan infart från Järnavägen Björkestaskolans parkering infart från Tjusarstigen Pendlarparkeringen på Norra Stationsvägen Pendlarparkeringen på Trädgårdsvägen Lillhagaskolans parkering infart från Holländarevägen Vid Kulturmagasinet Ge Järnet infart från Stallbacksvägen Vid Turinge Scoutkårs lokal infart Allévägen. OBS! Parkering är förbjuden på Allévägen. Handikapparkering - ett antal platser för dig med handikapptillstånd finns vid ICA Supermarket, Nykvarns centrum infart från Hökmossvägen/Mikael Wincklers väg.

7 Kl , torgscenen Kl Konferencier Torbjörn Westerberg inleder kvällens födelsedagsfirande. En hyllning till 10-åringen. Kommunfullmäktiges ordförande Effe Östman (m), kommunstyrelsens ordförande Ann Johansson (np) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Märtha Dahlberg (s) Eldshow med Fenix kl DECEMBER 2008 TUTAN Med reservation för eventuella ändringar. Mer information om programmet hittar du på Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Peter Lundblad underhåller Eldslukargruppen Fenix bjuder på en fartfylld eldshow Sprängsten rockar loss Vokalgruppen SALT uppträder Leif Eriksson läser dikten Nyårsklockan Centrumkyrkans klockor ringer in det nya året. Nykvarn fyller 10 år! Lasershow på centrumparkeringen Joseph Barabas underhåller med låtar från 50-talet och framåt Tack och god natt! Peter Lundblad Kl Joseph Barabas kl Fritidsgårdens Nyårsfest kl i Qulturum Sländan Kl Lokalt popband Kl Musikmellanspel Kl Hardcore/ punkbandet Wrong Exit från Strängnäs Sprängsten kl Vokalgruppen SALT kl Tävla - baka bästa födelsedagstårtan Nu har du möjlighet att fira Nykvarn genom att baka ditt förslag på födelsedagstårta. Lämna in tårtan och recept till Födelsedagskansliet i Qulturum Sländan, Nykvarns centrum, klockan på nyårsaftonen. 1:a pris: Välj mellan: Chokladprovning för två på Chokladfabriken på Söder, värde 700 kronor, eller barnkalas med saft och tårta för 10 barn på bondgården Åbytorp i Taxinge, värde 1000 kronor. 2:a pris: Presentkort på Taxinge Slottscafé, värde 500 kronor. 3:e pris: Stora dessert kokboken, värde 259 kronor. Bilder på de vinnande tårtorna kommer att publiceras på www. nykvarn.se Läs tävlingsbestämmelserna på Buss till/från nyårsfirandet i Nykvarns centrum Finkarby - Nykvarn Finkarby (ordinarie tur), (extra tur) Taxinge 19.10, Nygård 19.19, Nedre Bruksvägen Sundsvik Värsta Backe 19.34, Nykvarn Lillhaga 19.40, Nykvarn - Nygård Nykvarn Lillhaga (extra tur) Värsta Backe Sundsvik Finkarby Taxinge Nygård

8 TUTAN DECEMBER 2008 Röststyrning i kommunens växel Vi har tidigare skrivit om kommunens nya telefonisystem i Tutan, och de möjligheter det medför. En av nyheterna prövas nu internt bland personalen röststyrning. I praktiken innebär det att man får frågan Vart vill du bli kopplad?, och sedan lyssnar systemet automatiskt av svaret och kopplar vidare, säger kommunens IT-chef Göran Hoffman. Frigör tid Den största vinsten är att systemet frigör tid för kommunens telefonister, tid som de kan använda till att hjälpa andra som behöver mer omfattande hjälp. På så sätt hålls köerna av väntande samtal också nere. - Svårigheterna är dels att namnet måste sägas tydligt för att fungera, och att vi måste täcka upp för olika alternativ säger man till exempel Liselotte eller Lottie om samma person så måste båda alternativen finnas med, förklarar Göran. Redan nu har han dock märkt att systemet har minskat belastningen på växeln och med tiden ska det bli ännu bättre, tror han. Externt? Nu är förstås frågan om det ska gå att använda systemet med röststyrning även för externt bruk? - Jag hoppas det, och tror att vi ska kunna hitta alternativ så att man först försöker med det, sedan hamnar hos en telefonist om det inte fungerar, säger Göran Hoffman. - Det finns påtagliga fördelar om vi kunde få till ett sådant system, inte minst efter växelns stängning. Göran undersöker möjligheterna vidare, och vi hoppas kunna berätta mer om röststyrningen i kommande nummer av Tutan. Ponnyridning är alltid lika kul och uppskattat bland barnen. Under kampanjdagarna för Världens Barn bidrog det till att samla in pengar. Foto: Jan-Åke Terner Näst bäst till Världens Barn Nästan kronor. Så mycket samlade Nykvarnsborna in till Världens Barn under de stora kampanjdagarna den oktober. Med det var vi näst bäst i länet. Kampanjdagarna i Nykvarn arrangerades av Lions Club Turinge, Röda Korset, Turinge-Taxinge församling och Nykvarns bibliotek. - Det märktes att det skulle bli mer än vanligt. Vi hade till och med några 500-lappar i bössorna, säger Röda Korsets Ulla Höglund. Gåva och försäljning Lions Club Turinge skänkte kronor till evenemanget, i övrigt samlades pengarna in av de arrangerande Under hösten har kommunens fritidsgård på Björkestaskolan testat med att ha lördagsöppet. Även lördagen den 20 december har fritidsgården öppet klockan I första hand är det öppet till jul, sedan får vi utvärdera försöket och se vad som händer efter nyår, säger fritidsgårdens föreståndare Anneli Orre. organisationerna genom ponnyridning, korvgrillning, ansiktsmålning, högläsning och bokförsäljning, bland annat av sex kommunfullmäktigeledamöter, och förstås med de traditionella insamlingsbössorna. - Kul att vi var näst bäst i länet, men framför allt roligt att vi nästan fördubblade resultatet från förra året, säger Lions Gunilla Wallenberg. - Vi ökade med exakt 93,4% från året innan och vi kan bli ännu bättre kommande år. Resultatet räknas per invånare Nykvarn samlade in 5:43 kronor per person, medan vinnarna Vaxholm samlade in 8:75. I den landsomfattande kampanjen är det dock långt upp till toppnoteringarna. Sorsele vann, och där samlade man in hela 101:50 kronor per person. Lördagsöppet på fritidsgården Erfarenheterna sedan starten den 18 oktober har varit väldigt goda andra aktiviteter för ungdomar på lördagskvällar i Nykvarn är sparsamma, så fritidsgården blir en naturlig samlingsplats. Du kan få mer information om vad beslutet blir på fritidsgården och på kommunens hemsida 8

9 Kommunens näringslivspolicy Nykvarns kommun har nu antagit en näringslivspolicy. Den omfattar tio programpunkter, och syftar till att tydliggöra den gemensamma strävan som kommunen har med näringslivet för att utveckla näringslivet i kommunen. - Policyn ska fokusera på att vi strävar åt samma håll, säger kommunchef Bengt Persson, som också är näringslivschef i kommunen. På så sätt vill vi skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och ökad tillväxt i kommunen. Tio punkter Näringslivspolicyn sammanfattas i tio huvudrubriker: Nykvarns kommun ska sträva efter ett differentierat näringsliv som leder till ett allsidigt utbud av varor och tjänster. Även de kommundelar som ligger utanför Nykvarns tätort ska beredas möjligheter till ett utvecklat näringsliv, med tillgång till arbetsplatser, service, varor och tjänster. Kommunen ska stimulera och stödja entreprenörsanda, företagsbildande och företagsutveckling. Utveckling och förstärkning av spetskunskap/spetskompetens ska särskilt beaktas vid kommunens insatser för Nykvarns näringsliv. Kommunens förutsättningar som lokaliseringsort för näringslivet ska tas tillvara och stärkas. Nykvarns kommun ska erbjuda näringslivet goda och attraktiva företagsområden inom olika delar av kommunen. Kommunen ska aktivt arbeta med information och marknadsföring, både nationellt och internationellt, för att skapa nyetableringar. Kommunen ska genom ett serviceinriktat arbetssätt stödja och underlätta företagandet i kommunen. Kommunen, de lokala företagen, bransch- och intresseorganisationer, fackliga organisationer samt övriga samhällsorgan ska samverka. Kommunen ska vara aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Lots och mätbara mål Dessa är huvudrubrikerna under var och en av dem finns exempel på hur kommunen mer konkret kan arbeta efter de olika målsättningarna. - Ett exempel är att vi har utsett kultur- och fritidschef Kent Påledal till företagslots, säger Bengt Persson. Det innebär att företag får en person i kommunen de kan vända sig till, och som i sin tur kan leda dem tillrätta. Policyn innehåller också fem mätbara mål som ska börja gälla redan för år 2009: Nykvarn ska rankas bland de 75 bästa i Svenskt Näringslivs årliga ranking. 25 nya arbetstillfällen ska skapas i nyetablerade företag varje år. Minst tio hektar mark ska kontinuerligt finnas tillgängliga. Representanter för tjänstemän och politiker ska göra minst 10 företagsbesök om året. Informationsbrev och protokoll från Näringslivsrådet ska skickas via e- post till samtliga företag som är registrerade i Nykvarns kommun. - Näringslivsrådet ska göra en utvärdering och en uppföljning av policyn varje år, avslutar Bengt Persson. Årets Lionsstipendiater Årets stipendiater har utsetts av Lions Club Turinge. Stipendierna, som är på kronor var, delades ut i två klasser: Ungdomsledare Till förtjänta ungdomsledare i kommunen utsågs och belönades Caroline Öberg från Nykvarns Gymnastikförening och konfirmandledare Lars Nygren-Lind. Ungdomar Som stöd till särskilt förtjänta ungdomar gavs stipendiet till konfirmandledare Linnea Eriksson och till Oscar Jante från Nykvarns IF. Den högtidliga utdelningen skedde den 14 december - Tutan ber att få gratulera! n DECEMBER 2008 TUTAN Björkestaskolans nya kök Sedan i somras pågår ombyggnaden av Björkestaskolans kök. Nu börjar det bli klart, och till starten av vårterminen kan skolans elever och personal dra nytta av ett nytt och fräscht tillagningskök. - En ombyggnad av skolans kök har länge varit påkallat, säger kommunens fastighetschef Per-Göran Skog. Krävdes nytt - Det gamla köket och den gamla matsalen höll inte måttet för skolans behov, säger han. Vårt alternativ hade varit att bygga om till ett nytt mottagningskök, och då framstod det här alternativet som betydligt bättre. Man har alltså rivit ut det gamla köket helt och gjort en ny matsal, och dessutom byggt till ett helt nytt kök. - Nu är det ett modernt kök som ger helt andra möjligheter, säger Per-Göran Skog. Personalen kan laga egen mat efter önskemål och får dessutom en fungerande arbetsmiljö. Under ombyggnaden har man ordnat ett provisorium i Björkestahallen, men nu ska alltså den tiden vara över. - Jag tror att alla på skolan kommer att vara glada över det nya köket och den nya matsalen, säger Per-Göran. n 9

10 TUTAN DECEMBER 2008 Foto: Mikael Essmyren Till sommaren ska vi i Nykvarn förhoppningsvis ha ett alldeles nytt naturreservat. Då kan nämligen Jägarskogen få denna status, sedan kommunen under flera år arbetat med en omställning av marken för rekreation och naturvärden. - Men allt fler människor har redan hittat hit och börjat njuta av den fina omgivningen, säger kommunens miljöinspektör och naturvårdare Mikael Essmyren. De sista arbetena återstår för att färdigställa de 50 hektar skogsmark som ska bli naturreservat innan fullmäktige kan fatta beslut, förhoppningsvis i början av Just nu håller vi på att färdigställa skötselplanen för området med hjälp av Skogssällskapet, berättar Mikael Essmyren. Därefter kvarstår vissa samråd och justeringar samt lite information och dokumentation innan det politiska beslutet kan fattas. Vårt nya naturreservat - Jägarskogsudden betecknas idag som ett objekt med naturvärde, men det kommer inom kort att ändras till en s.k. nyckelbiotop, säger Mikael. En nyckelbiotop är ett skogsområde med mycket höga naturvärden och där man kan finna rödlistade arter, det vill säga arter som riskerar att försvinna. Just Jägarskogsudden är fin till hela sin karaktär med lövträd ek, hassel, björk och asp, men här finns även olika rödlistade svampar. - Det finns flera rödlistade svampar här, bland annat scharlakansvaxskivling, gropticka, kandelabersvamp och druvfingersvamp, berättar Mikael. Här finns också insekter, lavar och mossor som är rödlistade eller signalarter, d.v.s. arter som talar om för oss att här finns det höga naturvärden. Skogssällskapet har också vid en snabbkontroll av området hittat vissa ekar som tycks vara från omkring år 1850, liksom gran och tall som är 140 år gamla. Av några borrprover som tagits framgick att en tall var från år 1790, så antagligen finns flera träd som är av mycket hög ålder, omkring 220 år. - Jägarskogen är vad man kan kalla naturskog - vissa partier börjar bli lite urskogslika, även om de inte kan anses vara direkt urskog. Foto: Mikael Essmyren Värdefullt Skogen är i sig ett vackert område med mycket att njuta av, men det finns också partier som är särskilt känsliga. Informationstavlor och spårpreparering förhöjer tillgängligheten i Jägarskogen. 10

11 DECEMBER 2008 TUTAN Mer tillgängligt Under de senaste åren har alltså kommunen, med stöd av s.k. LONA-pengar från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, gjort stora satsningar på att göra Jägarskogen mer tillgänglig för besökare. Man har preparerat och markerat spår och stigar, satt upp bänkar, vindskydd, tavlor och en fin eldstad på udden. - Ambitionen är att den preparerade slingan ska prepareras ytterligare så att det blir en jämn yta med fint material. Det ska göra spåren tillgängliga även för dem som har lite svårt att röra sig, även om det i detta fall inte är en handikappsanpassning, säger Mikael Essmyren. Det blir även möjligt att ta sig fram med barnvagn. Just nu ser man över hur de olika delarna och stigarna i Jägarskogen bäst kan användas för att alla ska kunna ha glädje av dem. - Vi vill till exempel sära på vandringsstigar och häststigar, förklarar Mikael. Därför försöker vi nu lägga olika slingor som är avsedda för ridning, och där man inte ska behöva krocka med besökare till fots. Redan igång Det faktum att det formella beslutet om naturreservat inte är taget förhindrar förstås inte att man redan nu kan ströva omkring i Jägarskogen. - Vi har redan märkt en ökning av antalet besökare, och det är bara roligt, säger Mikael. Idag finns en så kallad counter som räknar antalet besökare. Det blir intressant att följa upp hur många som besöker reservatet efter reservatsbildningen. Mikael uppmanar alla att ta sig tid att vandra runt i området. - Det är ett fint rekreationsområde med stora värden. Här kan man få se olika naturligt avgränsade områden där särskilda växt- eller djursamhällen hör hemma, så kallade biotoper, så det finns mycket att se. - Och så finns det två gamla kolmilor; och allt detta ska till invigningen ha fått informationstavlor, så att man kan läsa mer om vad det är man ser. Passa på att besöka Jägarskogen, med andra ord, och gläds åt vårt blivande naturreservat. Och kom samtidigt ihåg att ett naturreservat är extra känsligt visa aktsamhet om den fina natur du har omkring dig! Nykvarns Graffitis Martin Norlind, ordförande Rasmus Johansson och Dennis Norlind tar emot gåvan från Rotary Nykvarns president James Tersmeden. Rotarygåva till Nykvarns Graffiti Nykvarns Rotaryklubb har skänkt kronor till Nykvarns Graffiti. Det är ett led i arbetet för att stödja samhällsinsatser som är ett av organisationens kännetecken. - De här pengarna kommer att räcka till mycket, säger Nykvarns Graffitis ordförande Rasmus Johansson. Led i arbetet Rotary har under lång tid arbetat aktivt med insatser för att stödja samhället, inte minst barn och ungdomar. Och just Nykvarns Rotaryklubb är kanske särskilt aktiva i det sammanhanget. Vi har tidigare i Tutan berättat om klubbens gåvor till fritidsgården fotbollsspel, klätterutrustning och en hel del annat skänktes tidigare i år, och klubben arbetar även lite bredare med olika förebyggande program. - Vi arbetar med ett lokalt program som kallas Drogstickan, och som syftar till att förebygga droganvändning, berättar klubbens president James Tersmeden. Dessutom har vi ett projekt mot tidig alkoholdebut som följer den så kallade Örebromodellen. Och dessa och andra program samlar vi i ett regionalt sam- arbete som heter Gula Rutan, där vi också jobbar med föräldrars medvetenhet om hur barnen använder Internet, med teaterföreställningar mot alkohol och mycket annat. Mycket på gång Men den här gången valde man alltså att stödja Nykvarns Graffiti, och den 25 november överlämnade James Tersmeden och Björn Håkansson från Rotary en check till ordförande Rasmus Johansson och föreningsmedlemmarna Dennis och Martin Norlind. - Vi tycker det är ett jättebra arbete ni gör, sa James vid överlämnandet. Rasmus och hans medlemmar är förstås glada över gåvan. - Vi kommer att använda pengarna till material, och det här räcker till mycket! Sa en glad ordförande. Pengarna kommer väl till pass, eftersom man har mycket på gång i graffitiföreningen den kommande tiden, och det tiotal medlemmar som är aktiva är fullt sysselsatta. - Just nu gör vi sex stycken tavlor till kommunens vård- och omsorgskontor, berättar Rasmus. Och till nyårsfirandet ska vi producera en målning i centrum. De har några idéer om innehållet, men vill inte avslöja något ännu. Än så länge skissar man på det i lokalerna i Kulturmagasinet Ge Järnet. 11

12 TUTAN DECEMBER 2008 Här växer en stadspark fram Parkkaraktären förstärks ytterligare av de lyktstolpar och bänkar som används. Stolparna är svarta och lite lägre, bänkarna av svart metall med armstöd. I dammen huserar även en grupp änder, vilka kommer att få en förhöjd boendestandard. - Ja, det är vårt ansvar att ta hand om dem, skrattar Kjell. De ska få ett andhus och en platå att vila på. Det kanske inte är alldeles lätt att föreställa sig en prunkande park när snön ligger på marken och alla träd är kala. Och nåja, en stadspark i en kommun som Nykvarn är kanske att ta i. Men en tätortsnära park kan vi i alla fall kalla den. Och den ska växa fram i samspel med medborgarna: - Först ska vi skapa själva parkkaraktären, säger kommunens tekniske driftschef Kjell Åström. Den första etappen har startat nu i höst, och i den tar man bland annat itu med en entré till det som ska bli parken. Belysning, pergola, bänkar - Vi anlägger en belyst gång- och cykelväg utefter Turingeån, mellan Hökmossvägen och Holländarevägen, säger Kjell. Några har kanske redan sett den konstruktion som uppförts vid entrén, från Hökmossvägen. Det är en pergola som med tiden ska vara överväxt av blommor. - Den ska vara som ett valv som leder in till parken, klädd med rosor, fortsätter han. Vad är e-tjänster? E-tjänster är olika tjänster som vi kan erbjuda medborgarna via kommunens hemsida, förklarar kommunens IT-chef Göran Hoffman. Vi har redan idag en del sådana tjänster, till exempel bibliotekskatalogen eller blanketter och formulär som kan fyllas i. Men i framtiden finns det utrymme för nästan hur många sådana tjänster som helst. Kommunen arbetar just nu med fem olika arbetsgrupper som ska se över vilka e-tjänster som är önskvärda inom respektive verksamhet. - Detta ska leda fram till en samlad e-strategi för kommunen, förklarar Göran. Vi måste ha en uppsättning gemensamma regler, så att vi hanterar e-tjänsterna på samma sätt i olika verksamheter. Exempel Exempel på tjänster som ligger nära till hands är just blanketter och formulär, men även synpunktshantering och ärendehantering där man ska kunna gå in på nätet och se hur ens ärende, till exempel ansökan till förskolan, ligger till. - Men det finns också möjlighet att utveckla mer avancerade tjänster under sekretess, säger Göran. Man skulle till Steg två Redan till 2009 fortsätter arbetet med parken i en andra etapp. - Då bygger vi i första hand en gångbro med spångar mellan ån och Stålbruket. Därefter är frågan öppen hur parken ska gestaltas vidare. - Vi bygger förutsättningarna nu, förklarar Kjell. För den fortsatta utformningen ska vi luta oss mot de omkringboende och medborgarna i allmänhet. Tanken är att parken ska få växa fram i enlighet med de önskemål och förslag som kommer till oss. Arbetena utförs i stor utsträckning med egna resurser, vilket innebär att man kan hålla kostnaderna nere. - Det kommer att ta några år innan parken är färdigställd, men det kommer att bli ganska fint redan till sommaren, avslutar Kjell. exempel kunna söka socialbidrag via hemsidan, och få ärendet förberett i förväg innan man träffar en handläggare. Bra för invånarna - Vi är en liten kommun med snabba beslutsvägar, så för oss är det relativt enkelt att snabbt sjösätta olika nyheter, säger Göran Hoffman. Så även om vi ska bygga på strategi under några år ska vi lansera olika tjänster allt eftersom de växer fram. - E-tjänsterna underlättar arbetet för oss och är bra för invånarna. Vi ska nu också se på vilka e-tjänster som erbjuds i andra kommuner och på annat håll. Vissa är lätta att införa, andra mer komplicerade. - Men redan till nästa år räknar jag med att fler e-tjänster ska kunna införas i Nykvarns kommun. 12

13 DECEMBER 2008 TUTAN Nye kommunchefen Sune Eriksson heter den nye kommunchefen i Nykvarns kommun. Han tillträder den 1 mars 2009, och kommer närmast från Gnesta kommun, där han varit kommunchef i sju år. - Det är en ny utmaning för mig att komma till Nykvarn, säger Sune. Nykvarn är en spännande kommun med stor potential, och den ligger väl till i näringslivsrankningar och andra mätningar. Sune är 51 år och bor på landet i Strängnäs kommun med sin fru. Han har två utflugna barn. Sedan 2001 har han arbetat som kommunchef i Gnesta kommun och dessförinnan bland annat som socialchef i Upplands Väsby kommun. - Jag är intresserad av näringslivsfrågor, och har också arbetat som näringslivschef i Gnesta kommun, fortsätter han. - Men som kommunchef handlar det inte om att ha fokus på en fråga i en framgångsrik kommun ska all verksamhet utvecklas på ett bra sätt för att ge medborgarna en god service. Nykvarn befinner sig i ett utvecklings- Ny chef på Kvarntunet Den 1 november tillträdde Yvonne Fröberg som ny chef på Kvarntunet på heltid. Yvonne kommer närmast från arbetet som resultatenhetschef i Södertälje kommun, där hon ansvarade för Geneta gruppbostäder och det mobila teamet i kommunen. - Det är en stor utmaning, och det finns mycket att göra, säger Yvonne. Jag ser fram emot att utveckla verksamheten i samarbete med personalen skede som Sune har erfarenheter från. - Kommunen är nu tio år gammal, och det finns olika språng i en kommuns utveckling då det gäller att arbeta fram hållbara strukturer för arbetet. I början når man långt med pionjäranda, men så småningom går arbetet in i andra utvecklingsstadier. och brukarna det är så jag arbetar, där vi alla är delaktiga i utvecklingsarbetet. Yvonne hade redan före tillträdet påbörjat arbetet på Kvarntunet på viss timtid. Skolpsykolog och författare Sedan den 1 oktober är Homayoun Fallah ny skolpsykolog i Nykvarns skolor. Hans arbetsplats är vanligen förlagd till Lillhagaskolan, men han finns på kommunens alla skolor. - Jag tycker att Nykvarn är en vacker kommun, jag bor i närheten och jag gillar att arbeta med barnpsykologi, säger han som motivering till varför han sökt sig till Nykvarn. - Det är ett både viktigt och roligt arbete, där den stora belöningen ligger i att kunna hjälpa andra. För den som inte känner till det har Homayoun dessutom flera strängar på sin lyra. Han är en flerfaldigt publicerad författare, bland annat med den uppmärksammade barnboken Varför gråter du?. Det är hans första barnbok på svenska och bygger på hans erfarenheter från barnpsykiatriskt arbete. Boken är en enkel färdighetsträning i ämnet empati och bygger på idén att deltagande i andras sorg kan leda till delad glädje. I början av november har ytterligare tre böcker utgivits Lysmasken, Mus och Penna och Om äpplet inte faller. Thomas efter Roffe Från den 17 november har Nykvarns kommun en ny gatu- och trafikingenjör efter Rolf Nilsson. Han heter Thomas Sjöstrand och kommer närmast från Vägverkets Region Stockholm i Solna, där han arbetat som trafikingenjör med frågor över hela länet. - Jag bor i Nykvarn sedan 2007, trivs jättebra här och tycker att det är en trevlig kommun att både vistas och arbeta i, säger Thomas. En av fördelarna med att arbeta i Nykvarn är att han får fler olika saker att arbeta med. - På Vägverket blir man mer av specialist inom ett område. Här får jag flera saker att göra, och det passar mig bra eftersom jag känner starkt för många olika frågor. 13

14 TUTAN DECEMBER 2008 Här hittar du ett urval av alla de evenemang som arrangeras i Nykvarns kommun den aktuella perioden. Mer information hittar du i evenemangskalendern på Se även sid 6-7! 14 DET HÄNDER I NYKVARN DECEMBER-MARS Biblioteket/Qulturum Sländan Författarbesök Martina Haag. Första krönikesamlingen Hemma hos Martina kom Därefter debutromanen Underbar och älskad av alla (och på jobbet går det också bra). I somras kom uppföljaren. Torsdagen den 18 december kl Susanna Alakoski, Augustprisvinnare med boken Svinaängorna besöker oss : Torsdagen den 22 januari kl Författaren och kåsören Ludvig Rasmusson föreläser på temat Åldersupproret Torsdagen den 19 februari kl Film för daglediga Colorado Avenue. Det här är den gripande historien om Dollar-Hanna Östmans liv. Lars Sunds österbottniska epos är en fantastisk berättelse som speglar våra grannars historia från emigrationen till Amerika fram till spritsmugglingen i Österbotten under förbudslagens tid. Från 11 år. Fri entré. Fredagen den 9 januari kl Barnfilm Den stora utvandringen en film om både vänskap och mångfald är en rolig och fängslande berättelse för hela familjen. Längd 80 min. Från 7 år. Fri entré. Fredagen den 9 januari kl Djungelboken. Klassikern från 1967 med Beppe Wolgers som Baloo. En jättehärlig film! Längd 78 min. Barntillåten. Fri entré. Lördagen den 10 januari kl Rim & Ramsor och Sagostund För barn 0-6 år. Fredagar 16 januari-24 april kl Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I anslutning till sammanträdena anordnas ett politikercafé där du som medborgare kan diskutera frågor med våra förtroendevalda. Torsdagen den 12 februari kl i Qulturum Sländan Torsdagen den 2 april kl se för lokal Turinge-Taxinge hembygdsförening Smedsbygget Öppet hus Passa på och titta in i Smedsbygget. Ta gärna med dig några bilder, en berättelse eller något annat av intresse för hembygdsföreningen. Välkommen! Söndagen den 4 januari och 1 februari kl Julfest Traditionsenlig julfest. Spelmännen medverkar. Torsdagen den 8 januari kl Kartafton Vi tittar på gamla kartor över Turinge och Taxinge och jämför med hur det ser ut idag. Torsdagen den 29 januari kl Årsmöte Söndagen den 15 februari kl Julotta Julmässa Julkonserter Se löpande uppdatering i evenemangskalendern på Anställningsoch inköpsstopp i kommunen Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 november om anställnings- och inköpsstopp för kommunens alla verksamheter. Beslutet gäller från och med den 26 november och till årets slut. Bakgrunden till beslutet är det försämrade budgetläget, som orsakats av ökade kostnader i verksamheterna. Dessa kostnader beror i stor utsträckning på icke påverkbara orsaker. Men åtgärder måste vidtas för att om möjligt undvika att 2008 års resultat blir negativt. Ett sådant resultat ger i så fall konsekvenser för de kommande åren med ytterligare krav på besparingar. I delårsrapporten den sista augusti gjordes en helårsprognos som pekar på att verksamheterna totalt kommer att överskrida sina budgetramar med 8 miljoner kronor. Därefter har prognosen försämrats ytterligare genom framförallt nya obudgeterade kostnader för socialtjänsten på cirka 1,6 miljoner kronor. Vissa inköp som är nödvändiga för löpande verksamhet mot barn, elever, vårdtagare och klienter får göras utan att begära dispens från inköpsstoppet. Det gäller t ex mat, blöjor, inkontinensartiklar och liknande. I kommentarer till nyheten har synpunkter framförts i media på att kommunens jubileumsfirande borde ställas in. - Jubileumsfirandet har bokats och planerats under lång tid och är dessutom till viss del finansierat genom sponsorsinsatser, förklarar kultur- och fritidschef Kent Påledal. Artister kan inte avbokas så här nära inpå evenemanget. Jag hoppas att våra medborgare ändå ska uppskatta den extra festlighet som både 10-årsjubileet och nyårsfirandet innebär. n

15 DECEMBER 2008 TUTAN Än så länge är det inte mycket mer än en markröjning i skogen vid Sandtorp. Men till nästa höst ska här stå ett nytt LSS-boende med sex lägenheter - och bygget sker med särskild aktsamhet om den omkringliggande naturen. Äntligen dags för LSS-boendet Det har stötts och blötts under några år, men nu är det äntligen dags att sätta spadarna i marken för det nya LSS-boendet. Det ska ligga vid Maskinförarevägen och innehålla sex lägenheter för personer med behov av särskilt stöd. Kommunens LSS-handläggare Lena Jonsson ser fram emot det nya boendet. - Det blir sex små lägenheter om kvadratmeter, berättar hon. De är kompletta med kök, badrum, sovrum och vardagsrum. Behov Byggnaden kommer också att innehålla gemensamma utrymmen större kök, allrum för gemensam verksamhet och utrymmen för personalen. - Behoven för de boende ser lite olika ut, men i stort sett är alla i behov av tillsyn dygnet runt, förklarar Lena. Stödet kommer att utformas utifrån individens behov så långt det går, vilket innebär att stödet för de olika personerna kan skilja sig ganska mycket. LSS-boendet kommer att fylla ett viktigt behov. - Dels kommer det att kunna ge plats för en del invånare som fortfarande bor hemma, och som nu får möjlighet till ett eget boende. Dels kan vi också erbjuda boende för Nykvarnsbor som idag har fått söka LSS-boende i andra kommuner, och som nu kan flytta hem till Nykvarn. Fin utemiljö - Vi har börjat med markberedningen, berättar kommunens fastighetschef Per- Göran Skog. För just det här bygget lägger man ner lite extra omsorg på markarbetena, förklarar Per-Göran. - Vi sparar så många träd som möjligt för att ha en levande utemiljö. Och vi kommer att arbeta mycket med att skapa en så rofylld och fin utomhusmiljö som vi bara kan. Han räknar med att spadarna kan komma i marken för själva bygget innan årsskiftet, och till oktober 2009 beräknas det nya huset stå klart. Driften av verksamheten läggs ut på entreprenad. Frivilligcentralen har flyttat Den 1 december flyttade Frivilligcentralen från sina lokaler i herrgårdsflygeln till nya lokaler på Gammeltorpsvägen 3, lokalerna intill Restaurang Terrassen. - Vi sitter nu här tillsammans med PRO och SPF, så vi har alla studiecirklar och läsekretsar på ett och samma ställe, berättar föreståndare Lotta Ferrer. Annars är det mesta sig likt. Man har öppet måndag-torsdag kl , och aktiviteterna är desamma. Med ett undantag, än så länge. - Snickarverkstaden ligger kvar vid herrgården, säger Lotta. Den är ju inte alldeles lätt att flytta, så där har vi inte riktigt bestämt var den ska finnas i framtiden, om den över huvudtaget ska flyttas. Du når frivilligcentralen på telefon , om du vill ha mer information. Var rädd om dig. Testa brandvarnaren. Glöm inte släcka ljusen. Södertörns brandförsvarsförbund Tfn:

16 TUTAN DECEMBER 2008 Ny VA-taxa Från den 1 januari kommer vi i Nykvarn att få en ny VA-taxa. Det blir marginella ändringar i brukningsavgifterna för flertalet, medan anläggningskostnaderna kommer att öka mer påtagligt. Information om detaljerna i den nya taxan kommer att skickas ut tillsammans med den första räkningen för året, men enligt förslaget framgår att brukningsavgiften kommer att få mycket små ändringar för bostadsfastigheter. Succé för nya skolgården! Den nya skolgården på Björkestaskolan har blivit en succé. Sedan invigningen den 20 oktober har den blivit både populär och välanvänd bland eleverna. - Vi har verkligen fått mycket för pengarna! säger biträdande rektor Dennis Jarl entusiastiskt. Tjejtrion är en av de tre skolorkestrar som framträdde vid invigningen. Mycket nytt Det är en hel rad nya och spännande tillskott som har gjort skolgården så populär. Totalt har man fått två s.k. supernovor, nya gungor, ny sandlåda, en spännande motorikbana, två pingisbord, en innebandyplan och en basketplan, ett volträcke, en klättervägg och en gradäng. - Vi är tacksamma mot politikerna som satsade 2 miljoner kronor, och pengarna har räckt till mycket, säger Dennis Jarl. Redskapen har blivit oerhört uppskattade bland eleverna, intygar han. - Just nu är det kanske innebandyplanen som är särskilt uppskattad, eftersom den nu är helt klar med sarger. Där är det verksamhet varje rast. Rock och glass Men alla redskap används flitigt, säger Dennis. - Och gradängen alltså den lilla läktarliknande samlingen av bänkar - är verkligen bra för möten och uppträdanden. Den kommer vi att ha mycket nytta av. - Dessutom har säkerheten blivit bättre vid skolan inga bilar kan nu köra in på skolgården, utan de kommer till en vändplan. Den högtidliga invigningen genomfördes av kommunalrådet Ann Johansson (np), och som om inte den nya fina skolgården var festligt nog så bjöds alla dessutom på glass och fick lyssna till skolans egna orkestrar. n n n Några tior Det handlar normalt om några tior mer eller mindre ja, det blir faktiskt inte bara höjningar, utan vissa fastigheter kommer att få en liten sänkning. - Detta är de ändringar som är aktuella för bostäder, säger kommunens VAingenjör Åke Svensson. För andra fastigheter, till exempel industrier, kan dock ökningarna bli påtagligt större. Däremot kommer kostnaderna för anläggning av VA till fastigheter att öka. - Detta är en engångskostnad, där vi tidigare har varit långt ifrån att täcka våra kostnader för insatsen, säger Åke. Där kommer vi nu att eftersträva kostnadstäckning, vilket kommer att ge högre avgifter. Hur används vatten och avlopp? Utöver den nya taxan kommer också en ny s.k. ABVA allmänna bestämmelser om hur man som fastighetsägare får använda vatten- och avloppsanläggningen. - Vi har alla vissa skyldigheter och rättigheter, både kommunen och brukarna, förklarar Åke Svensson. Därför måste det vara klart vad man får göra och vad man inte får göra för att inte riskera VA-systemets funktion och kvalitet. Får man ha avfallskvarnar eller inte, till exempel? Det är den typen av frågor som regleras. Förvaltningen tittar nu närmare på hur informationen om ABVA ska distribueras. Den kommer troligen att återfinnas på kommunens hemsida, men någon form av tryckt material kan också komma att distribueras direkt till fastighetsägarna. n 16

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

aktiviteter i stockholm lan gröna lund matlagning egen tid bad islandshästar roliga läger på dina villkor! avkoppling go-cart bio tv-spelturneringar

aktiviteter i stockholm lan gröna lund matlagning egen tid bad islandshästar roliga läger på dina villkor! avkoppling go-cart bio tv-spelturneringar aktiviteter i stockholm lan gröna lund matlagning egen tid bad islandshästar roliga läger på dina villkor! avkoppling go-cart bio tv-spelturneringar dataspel för dig med högfungerande autism och aspergers

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

BRUNNBY PARK SKOGSBRYNET

BRUNNBY PARK SKOGSBRYNET BRUNNBY PARK SKOGSBRYNET VÄLKOMMEN TILL BRUNNBY PARK I Brunnby Park bor du behagligt och lugnt i natursköna omgivningar. Parkmiljön med uppväxt grönska, träd som blommar om våren och de bevarade stengärdsgårdarna

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Plats och tid: Nämndhuset 900-1100 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 1 (9) Välkommen till fritidshemmen i Boxholms kommun Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 2 (9) Innehåll VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEMMEN I BOXHOLMS KOMMUN 3 Föräldrasamverkan 3 PLATS I FRITIDSHEM 3 I BOXHOLMS KOMMUN

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17 ida 1 Plats och tid ammanträdesrum Eken, Långbackagatan 1, Motala Tisdag 17 augusti 2010, kl 08:30 11:30 Beslutande Martina Axene KD ordf iv Ludén Jan Arvidsson C Hans Hollander PI Ingeman vensson Carl-Gunnar

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl. NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Rytmiskt Skapande Liv

Rytmiskt Skapande Liv Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshems Sommarkurs Vintern rasar snart ut och vår dvala är över. Ljuset och värmen släpper alla hämningar Nu är det sommar, livet leker och människor provar sina

Läs mer

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Grästorps kommun Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Sportlovsprogrammet finns även på www.grastorp.se Evenemangskalendern har aktiviteter under hela året. LÖRDAG 9 FEBRUARI Naturskyddsföreningen/Fältbiologerna

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-09-09 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 september kl. 13.15-15.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Marlene Johansson, ks Roland Mähl (PRO) Roger

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Hälsningar från arrangörsgruppen Att få ha privilegiet att arrangera ett sådant stort arrangemang som Rix13 på den allra bästa platsen i Sverige

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-12-01 1 Plats och tid avgörande Lessebo Kommunhus Torsdagen den 1 december 2011 kl. 17.00 18.45 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir Zekic

Läs mer