Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2011"

Transkript

1 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2011

2 Naturskyddsföreningen i Alingsås Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Styrelse: Ordförande: Ingvar Andersson, Svarteviksvägen 15, ALINGSÅS, tel , , e-post: Sekreterare: Viveca Johansson, Östra Ringgatan 9M, ALINGSÅS, tel , e-post: Vice ordförande: Stellan Andersson, Ravinvägen 13, ALINGSÅS, tel , e-post: Kassör: Tomas Gideflod, Jasmingatan 5, ALINGSÅS, tel , e-post: Övriga ledamöter: David Fredriksson Nygård, Edshultsvägen 7, Alingsås, tel , e-post: Fredrik Åstrand Hagavägen Alingsås, tel e-post: Hemsidesansvarig: Stefan Bydén, Viktoriagatan 9, ALINGSÅS, tel , e-post: Suppleanter: Pernilla Krantz, Laggarebacken 12, ALINGSÅS tel , e-post: Erik Larsson, Enehagsgatan 15, ALINGSÅS, tel , e-post: Kontaktpersoner kommundelar: Alingsås Ingvar Andersson Bjärke Mats Andersson Hemsjö Ödenäs David Fredriksson Nygård Vill du vara med i en Handla- Miljövänligt-grupp! Vi söker medlemmar som vill engagera sig och lära sig mer inom detta område och dela egna erfarenheter med oss andra. Har du idéer? Vill du vara med? Hör av dig till Viveca Johansson, 2

3 Ett par stora steg samt ett tuppfjät framåt Så har ännu ett år, den biologiska mångfaldens år, förlupit. Två internationella miljömöten, båda av stor vikt för framtiden har genomförts, och världen slapp fiaskon som i Köpenhamn. På mötet om biologisk mångfald i japanska Nagoya konstaterades att förlusten av biologisk mångfald inte hejdats. Mötet antog en vision om att 2050 lever vi i harmoni med en natur där biologisk mångfald värdesätts, bevaras eller återskapas och nyttjas framsynt. Vidare antogs ett bindande protokoll om tillgång till och rättvis fördelning av de ekonomiska vinsterna från genetiska resurser. Ett dokument som dock kritiseras av miljö- och rättviseorganisationer i syd. Ett strategiskt program med ett antal delmål att nå till 2020 ska leda arbetet framåt. Det viktigaste delmålet är att; för att säkra ekosystem, arter och genetisk mångfald ska minst 17 % av landareal och inlandsvatten samt 10 % av kust och marina områden ha skyddats från exploatering. I mexikanska Cancún möttes parterna inom klimatkonventionen. Resultatet blev en diffus och oklar uppgörelse som åtminstone räddar förhandlingsprocessen i kampen mot den globala uppvärmningen. Man fastslog dessutom att en uppvärmning över 2 grader är oacceptabel. Kravet på långtgående utsläppsminskningar accentueras genom ny forskning om den globala uppvärmningens allt allvarligare effekter. Det är bara att hoppas och kräva att utvecklade rika länder slutligen axlar sitt historiska ansvar. I Sverige kom under året ett par dokument som visade hur den sittande regeringen genom att minska anslagen till naturvård verksamt bidragit till att Sverige liksom, andra länder, var långt från att uppfylla målen för den biologiska mångfalden. Hur regeringen skall hantera det nya målet att 17 % av landarealen och 10 % av kuster och marina områden ska skyddas från exploatering för att säkra den biologiska mångfalden återstår att se. Kostnaderna för skydd har ökat med 25 % till följd av regeringsbeslut. Nya urvattnade miljömål har antagits, i stället för att agera offensivt och skjuta till de pengar som krävs för att komma framåt i ett viktigt arbete för Naturpriset Alingsås Naturskyddsförening har genom en välvillig sponsring av Centraltryckeriet fått möjligheten att dela ut ett årligt pris. Naturpriset, som vi valt att kalla priset, ges till någon person som förtjänstfullt gagnat lokal naturvård eller genom verksamhet bidragit till en ökad kännedom om vår närnatur. Priset utdelades första gången 2009 till Hans-Christer Lindberg års pristagare Karl-Erik Andersson och Bo Björklund honoreras för Risveden En västsvensk obygds historia i tre böcker. Böckerna ger Risvedenvandraren möjlighet att vid lämningar av torp eller liknande få veta något om människorna som en gång bodde och verkade på platsen. Föreningens styrelse, utgör priskommitté och mottar tacksamt förslag på kandidater till 2011 års pris. 3

4 våra barn och barnbarns framtid, i Sverige saknas inte pengar. Fortsättningen av den skandalösa vargjakten inger inte precis förtroende, och att EU nu tar upp frågan kanske resulterar i en för regeringen smärtsam näsknäpp. Alingsås kommun agerar framsynt när man inrättar naturreservaten i Hjortmarka och Nolhaga berg och satsar på att miljöutbilda all sin personal. Men samtidigt som man gör detta så fortsätter man och transporterar sopor tvärs över Sverige. Även en del andra beslut är minst sagt märkliga ur synpunkten att det ändå står i vision 2019 att vi ska ha en hållbar utveckling av staden. Förslag om en rejäl satsning för att få oss invånare att ändra attityder (och livsstil) i akt och mening att kunna driva miljöarbetet framåt är naturligtvis bra, men i ljuset av kommunens eget agerande så kan man undra om inte en satsning även på ledande tjänstemän och framförallt politiker vore väl så angeläget. Det krävs nämligen klarsyn och känsla för Alingsås fantastiska natur och miljö för att kommunen inte ska ödelägga alltför mycket i sin strävan efter utveckling och tillväxt är det skogens år. Vi har inom föreningens verksamhetsområde Risveden, ett av de finaste skogsområdena i södra Sverige. Rationellt skogsbruk sedan mitten av förra seklet har omvandlat stora delar, men reservaten ger en partiell bild av områdets tidigare karaktär. Så kära medlemmar ta tillfället i akt; ut och gå! Jämför granplantager och hyggen med natur- och gammelskogar i reservaten. Njut av och nyttja den biologiska mångfaldens nyttigheter i form av bär, svamp eller enbart för en rogivande promenad. Gör det enskilt eller med likasinnade på någon av vandringarna i Risvedenskogarna. Naturskyddsföreningen har alltid plats för fler! Ingvar Andersson Välkommen till våra träffar Även grannkommunen Vårgårdas naturreservat, som här Yxnås är värda ett besök. Från blomsterresan Foto: Stefan Bydén. Såväl medlemmar som ni som kanske blir medlemmar är välkomna på våra arrangemang. Det mesta är gratis, eventuellt inträde står på varje punkt. Villd u ha påminnelse på epost meddela 4

5 Nya reservat i Alingsås Under år 2010, Naturen år, fick vi tre nya reservat i Alingsås kommun; Nolhaga berg, Hjortmarka och Gräfsnäs slottspark. Nolhaga berg och Hjortmarka är naturreservat och omfattar 26 respektive 360 ha. Reservatet i Gräfsnäs är ett kulturreservat på 12 ha och innefattar slottsparken från museijärnvägen och Wasaallén ner till udden där slottsruinen är belägen. Avsikten var att alla reservaten skulle antas av kommunfullmäktige på sammanträdet i maj månad, men eftersom regeringen under våren 2010 föreslog en generell ökning av intrångsersättningar med 25 %, beslöt man att skjuta på beslutet för Hjortmarkareservatet till september för att de nya reglerna skulle hinna tas i bruk. Samtliga reservat har kommit till tack vare statliga LONA-pengar, (LONA = Lokal Naturvård). Kulturreservatet i Gräfsnäs invigdes redan den 12 september 2010 av landshövding Lars Bäckström i samband med att delar av Anten Gräfsnäs museijärnväg förklarades som byggnadsminne. Invigningen av Hjortmarka har tyvärr försenats på grund av att naturreservatet har överklagats av några markägare, däremot är planerna att naturreservatet Nolhaga berg och den nybyggda tillgänglighetsanpassade spången i Kongo, skall invigas den 29 maj Se vidare information senare i press och på kommunens hemsida! Naturskyddsföreningen kommer att deltaga och ordna en mängd aktiviteter denna dag. Stellan Andersson Hjortmarka vid Kroksjön. Foto: Stefan Bydén 5

6 Ugglekväll Sannolikt någon dag iv8eller v 9. Vi åker ut för att lyssna efter ugglor och hoppas på att få höra kattuggla, berguv, pärluggla och sparvuggla. Samarrangemang med Alingsås Ornitologiska Sällskap. Exakt datum utannonseras på Naturskyddsföreningens och AOS (http://www.aos.nu) hemsidor när vi vet vad det blir för väder, Ansvariga: Fredrik Åstrand, tfn eller samt Mikael Danielsson, tfn Tisdag 1/3 Säveån i bilder Bildvisning av Mikael Madenfalk/N. Till fantastiska bilder färdas vi längs ån från källorna, över de stora sjöarna och vidare mot utloppet i Göta Älv. På 10-milaresan längs ån ser vi naturligtvis såväl den omväxlande naturen som spår och monument av all mänsklig aktivitet som har varit och är i ådalen. Brunnsgårdens samlingssal kl Inträde 50 kr. Ansvarig: Stefan Bydén, tfn Tisdag 29/3 Risveden Historia och historier Karl-Erik Andersson visar bilder och berättar både om obygdens historia och skrönor om dess tidigare inbyggare. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Fredag 22/4 Brobackavandring i Vitsippstid På en kortare vandring under några timmar njuter vi av vårens överdådiga vitsippsblomning i Brobacka samt tittar på en del växter, fåglar och andra invånare i naturen. Medtag fika. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Söndag 15/5 Fågelmorgon i Nolhaga Ta med kikare och kom till fågeltornet i Nolhagaviken. Tornet är bemannat mellan kl. 600 och 1100 av föreningens fågelexperter som hjälper till att bestämma vårens fåglar. Sjungande fåglar i Kongo identifieras på turer som avgår 615 och 715. Tag med fika och njut av Nolhagas underbara närnatur. Ansvariga: Tomas Gideflod, tfn och Lars-Åke Thunberg, tfn Söndagen 29/5 Nolhagadagen Denna dag skall massor av olika arrangemang genomföras som ska visa på alla de olika begivenheter som finns i Nolhaga. Föreningar ska visa upp sina verksamheter, tex Kulturföreningen Tornet, Discgolfklubben, Naturskyddsföreningen, Koloniföreningen, Alingsås Handbollsklubb, Alingsås Sim och Liv, Alingsås Tennisklubb m.fl. Om vädret vill kommer kommunen att anordna ett s.k. kosläpp, då vänekorna släpps ut i Nolhagavikens naturreservat. Avsikten är även att Nolhaga slott och Tallhyddan skall hålla öppet denna dag. Besökare ska kunna passa på att fira Mors dag efter att sett sig runt i parken och på berget! Naturskyddsföreningen deltar och kommer bl.a. att ordna guidade turer i Kongo och runt i Parken vid flera tillfällen.fågeltornet hålls bemannat och vi hoppas via informationsbord med broschyrer, natursnoksvandring m.m. nå ut till nya människor. 6

7 Vill du hjälpa till att planera eller ingå i en aktivitetsgrupp? Kontakta Stellan Andersson som leder och samordnar, tfn , Söndag 5/6 Naturnatta med fladdermuskväll Erik Larsson leder oss på vandringen genom Nolhaga och berättar om vilka arter som döljer sig bakom de olika klickljuden som vi hör i transpondrarna. Samling kl vid Tallhyddan. Ansvarig: Erik Larsson, tfn Lördag 7/5 Länsförbundets årsmöte Anordnas av Färgelandakretsen. Intresserad ta kontakt med: Ingvar Andersson, tfn , Lördag-söndag 21-22/5 Rikskonferens Eskiltuna. För information ta kontakt med: Ingvar Andersson, tfn , Onsdag 8/6 Brobackareservatet Kortare kvällsvandring inom Brobackareservatet. Stellan Andersson guidar genom fagra försommarmarker. Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Stellan Andersson, tfn , Vacker försommarhelg I eftersommartid Konst och natur i Brobacka Vi ska bjuda in föreningen närstående konstnärer att ställa ut en del av sina alster i Höges stuga under ett par sommarhelger. Dels en gång i början av sommaren (juni) och dels fram i augusti. Förhoppningsvis ska vi kunna få både tavlor och skulpturer. I samband med dessa helger ordnar föreningen också informationsbord och kanske guidade kortturer för den som så önskar. Även Natursnokarna kan kanske vara aktiva. Njut av fika bland ängens blommo Ansvariga: Tomas Gideflod, tfn och Pernilla Krantz, tfn, Miljödiplomerat Alingsåsföretag Plangatan 20 * Alingsås Tel * E-post: Alla arrangemang görs i samarbete med Studiefrämjandet 7

8 Söndag 19/6 Blomstervandring Vi firar de vilda blommornas dag med en vandring i markerna på Valås i Risveden. Vad kan man se i skogen och på skogsgårdens igenväxande marker? Vi njuter vår fika i en solig skogsbacke till insektssurr. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Söndag 11/9 Svampexkursion Hjortmarka examination och utställning. I vackert förhöstväder samlas de som vill plocka svamp vid Hjortgården kl Under dagen kan den som sedan vill bese vår svamputställning eller få hjälp med examinationen av svampkunniga, eller ta en liten runda på vår medarrangör Skogshjortarnas tipspromenad. Ansvariga: Tomas Gideflod, tfn och Viveca Johansson, tfn /7 10/8 Slåtter med Alingsås lierade Ängsgrupp På sidorna 13 och 14 finns program för de 13 ängar som slås på lokaler runt om i trakten. Se annonser i lokalpressen, vår hemsida eller kontakta: Stellan Andersson, tfn eller för information. Vecka 40 Miljövänliga veckan Värvaraktiviteter m.m. i Storken v.40 Detaljprogram bestäms senare och presenteras på hemsidan. Pernilla Krantz,tel Viveca Johansson, tfn

9 Tisdag 4/10 Vad har hänt i Risveden? Skogsgruppen informerar om det pågående arbetet ihop med kretsarna från Ale och Lerum. Bilder av fantastisk natur, skogsplantager och styggelsen på kalhyggen. Nya pärlor att besöka (se nästa programpunkt) och en inblick i den närmsta framtiden. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig:Skogsgruppen, för info: Ingvar Andersson, tfn , Söndag 23/10 Risvedenskogarna Skogsvandring i nya marker på Risveden. Ca 6 km och 4 timmar. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Påmind om programpunkt? Vill du få en påminnelse på e-posten en vecka före nästa programpunkt? Skicka ett e-brev till Torsdag 3/11 Från Österlen till Ritsemjokk Fotograf Bengt Andréasson tar oss med på en fotografisk resa till svenska smultronställen. Vi startar i Kåseberga och efteer vandring genom landskapen avslutar vi med utsikten över Akkajaure med Akkamassivet i bakgrunden. Brunnsgårdens samlingssal kl Inträde 50:- Ansvarig: David Fredriksson Nygård, tfn Söndag 20/11 Senhöst i markerna Vi gör en riktig långvandring på Rödeneplatån, ca 10 km och 6 7 timmar. Ta med fika för två raster. Start från parkeringen vid Fjällsjön kl Vi går mycket på väg. Ansvarig: Fredrik Åstrand, tfn

10 Torsdag 1/12 Årets bilder Ta med dig några av de finaste, häftigaste eller på annat sätt speciella bilder du plåtat under året och som du vill visa. Föreningen bjuder på fika. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig: Stefan Bydén, tfn Lördag 3/12 Klimatmarsch En manifestation för en besinning av vår klimatpåverkan. Mer info kommer på hemsidan. Ansvarig: Viveca Johansson, tfn Lördag 17/12 Traditionell julgranshuggning på Mysten. kl Efter instruktion hugger du din egen gran samt ger valfri gåva till ett behjärtansvärt ändamål. Gårdsbutiken är öppen med försäljning av ekologisk mat och hantverksprodukter. Beställ gärna i förväg. Info: Ingemar Zachrisson, tfn Torsdag 19/1 Naturbilder från Alingsåstrakten ett smakprov på vad som kan hittas i olika miljöer i vår närmsta omgivning. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig: Tomas Gideflod, tfn Tisdag 7/2 Naturskyddsföreningens årsmöte Skogens år och Risveden År 2011 är utlyst som det internationella Skogens år och föreningens skogsgrupp kommer att ägna Risveden speciell uppmärksamhet. Tillsammans med grupperna i Ale och Lerum startar ett arbete för att inventera vad som finns kvar av natur- eller gammelskog inom delar av främst centrala Risveden. Föreningen har dessutom fått projektpengar för att ordna ett par utbildningar i artkunskap och inventeringsteknik för att identifiera värdena i skog. Pengarna ger möjlighet att anlita kunniga proffsinventerare. Det hela avslutas med en inventering av något av de skogsobjekt som vi har letat fram inom Risvedengruppen. Tillsammans med Länsförbundets skogssamordnare, Kasplina Berggren, kommer vi dessutom att ha en utställning om våra skogar. Då ska vi också satsa lite extra på att värva medlemmar. Är du intresserad, vill du vara med i arbetet? Hör av dig till Ingvar Andersson, , , eller e-post: 10

11 Brobacka i vår vård Sedan några år är det Naturskyddsföreningen som vårdar stugan och marken kring den.normala aktiviteter har varit att vi håller stugan öppen på sommarsöndagarna, ordna slåtter på ängarna och städa upp i närmarkerna. I somras gjorde vi en stor del av upprustningen av gärdsgården vid entrén. Men det skulle nog kunna bli ännu bättre om ansvaret för samordningen av aktiviteterna frikopplades från styrelsearbetet. Vi hoppas därför att vi kan starta en Brobackagrupp som kan fördela detta ansvar mellan sig. De som kan tänka sig att vårda denna pärla eller öppna stugan en helg får gärna meddela: Bodil Hildenwall, , e-post: Stellan Andersson, , e-post: eller Stefan Bydén, tel , e-post: Natursnokarna Genom arbetet med natursnokarna vill naturskyddsföreningen ge förutsättningar för barn och vuxna att tillsammans utforska naturen. Glädjen i den gemensamma upplevelsen står i fokus för oss i en tid då barn och vuxna tenderar att i allt större utsträckning uppleva saker var och en på sitt håll. Både barn och vuxna blir friskare av att vistas i naturen och varje barn som finner ett intresse för bäcken, skogsdungen runt knuten eller fåglarna vid fågelbordet bidrar till en hoppfullare framtid. Natursnokarna vänder sig främst till barn i åldrarna 4 9 år tillsammans med föräldrar eller andra vuxna, men äldre och yngre barn är välkomna att delta efter förmåga. Alingsåskretsen startar nu en natursnoksgrupp och alla barn tillsammans med vuxna är välkomna att uppleva lusten i att utforska naturen tillsammans med oss. Ansvariga för natursnokarna är David Fredriksson Nygård tfn eller och Tomas Gideflod tfn

12 Alingsås lierade ängsgrupp Alingsås lierade ängsgrupp medverkar även denna sommar vid slåttergillen på flera slåttermarker i våra trakter. Totalt blir det 13 ängar och mader som ingår i årets kalender, från den nya slåtterängen, Lekarevallen på Gräfsnäs den 10/7 till vår egna äng på Brobacka onsdagen den 10/8. Välkommen till slåtterängarna önskar Alingsås lierade ängsgrupp! Kom en eller flera gånger för att slå eller räfsa. Notis finns i Alingsås Tidning under klubbannonser för olika hembygdsföreningar, etc. För frågor eller samåkning kontakta Ingemar Zachrisson , Ewald Jonsson tfn eller Stellan Andersson tfn Se slåtterängarna från luften? Länkar till flygbilder finns på vår hemsida lievag.htm Sandhult Brobacka Torstö Gräfsnäs Bryngels gärde Alingsås Damsjöås Yxnås Åsgärde Ljungås Vrån Gantarås Långeviken Örsbråten Ingemar Zachrisson visar en rar ört från slåtterängen på Gantarås. Foto: Stefan Bydén 12

13 Slåtterkalender Söndag 10/ Gräfsnäs, Lekarevallen Väg 190 mot Sollebrunn, ta av mot Gräfsnäs slottsruin. Efter slåttern bjuds på kaffe och bulle. Lördag 16/ Långeviken, Ödenäs Kör från Edsås och ta vänster mot Närsbo 1 km före Ödenäs kyrka och höger efter 60 m och kör 1,2 km söderut. Efter slåttern bjuds på soppa med efterätt o fika. Tisdag 19/7 kl Vrån Ta av från Boråsvägen mot Ljurhalla. Efter 2 km vägskylt till höger. Kör 200 m och sväng höger på grusväg Vrån efter 300 m. Efter slåttern bjuds på kaffe o bulle. Onsdag 20/ Madslåtter på Torstö Samling vid Willys p-plats kl , samåkning till Simmenäs fiskestuga, båt hämtar. Efter slåttern bjuds på kaffe och tårta i trädgården. Lördag 23/ Slåtterkurs vid Ödenäs skola Späd ögontröst på Gantarås. Foto: Stefan Bydén. Lördag 23/ Slåtter i Bryngels gärde Kör från Ödenäs kyrka söderut en km. Parkera vid skylt Tallåsen. Ängen ligger på höger sida ner i backen. Ödenäs hembygdsförening står för fika. Liekursen börjar Efter slåttern bjuds på kaffe o bulle. Måndag 25/ Yxnås Vägen till Kärtared, vidare vägen mot Vårgårda, norr om Säveån. Efter en km parkering på höger sida. Efteråt bjuds på fika. Onsdag 27/ Örsbråten, Ödenäs 225 m efter Ödenäs kyrka (från Alingsås), sväng vänster mot Örsbråten. Passera sjön Ören. Uppe i Örsbråten, ta vänster, fortsätt till sista huset i byn. Ta med eget fika. Lördag 30/ Gantarås, Töllsjö Kör väg mot Borås, passera väg mot Töllsjö. Efter 4 km skylt Gantarås. Kör 1 km till 13

14 flera röda hus på backkrön, höger sida. Musik och fika. Måndag 1/ Åsgärde, Nårunga E20 mot Vårgårda. Höger mot Ljurhalla i Bälinge. 5,6 km efter Kärtared vänster mot Brunnlid. Håll höger efter 150 m. Ca 1 km till. Slåttergille med sång och mat med ekologiska förtecken. Tisdag 2/ Sandhult, Risveden Från Alingsås ut till Brobacka, höger mot Sollebrunn, efter 3,5 km vänster mot Granvattnet, efter 1,5 km torpet Sandhult på vänster sida. Efter slåttern bjuds på massor av hembakat. Göran Franz först i raden av slåttrare i Långevika. Foto: Stefan Bydén. Torsdag 4/ Damsjöås Vägen till Maryd, vidare vägen söder om ån c:a 2 km. Efteråt bjuds på fika. Lördag 6/ Ljungås, Skogsbygden Boråsvägen förbi Lygnared, skylt Ljurhalla efter 6 km parkeringsplats Ljungås. Promenad upp till gården 400 m. Förtäring och fika. Onsdag 10/ Brobacka Naturcentrum Uppdukat på Torstö efter slåttern. Foto: Stefan Bydén Väg från Alingsås mot Älvängen. Skylt efter 9 km Brobacka Naturum. Föreningen står för fika. 14

15 Maxi Alingsås den generösa stormarknaden. Sjön Gerdsken en tidig morgon i september. Vi värnar om Alingsåsmiljön! Maxi är miljödiplomerade enligt Svanen och av Göteborgs Stads Miljöförvaltning Öppet 7 22 alla dagar 15

16 Jag heter Adress Postadress Jag vill bli medlem i Född år Jag vill bli fullbetalande medlem Vi vill att hela familjen skall vara med Medlemsavgift 295 kr Familjemedlemskap 365 kr Naturskyddsföreningen skickar inbetalningskort och välkommenpaketet till ovanstående adress Medlemmen värvad av Alingsåskretsen Avs. Ingvar Andersson Svarteviksvägen ALINGSÅS Telefon e-post Snabbprogram till kylskåpet Program 2011 Tisdag 1/3 Säveån i bilder Tisdag 29/3 Risveden Historia och historier Fredag 22/4 Brobackavandring i Vitsippstid Lördag 7/5 Länsstämma Söndag 15/5 Fågelmorgon i Nolhagaviken Söndagen 29/5 Nolhagadagen Söndag 5/6 Naturnatta med fladdermuskväll 21 22/5 Rikskonferens i Eskilstuna Torsdag 27/5 Kvällsvandring i närnatur Näset Onsdag 8/6 Vandring i Brobackareservatet Försommar Konst och natur i Brobacka Söndag 19/6 Blomstervandring Söndag 10/7 onsdag 10/8 Slåttertid Onsdag 10/8 Slåtter och Gille i Brobacka Sensommar Konst och natur i Brobacka Söndag 11/9 Svampexkursion Hjortmarka Vecka 40 Miljövänliga veckan Tisdag 4/10 Vad har hänt i Risveden? Söndag 23/10 Risvedenskogarna Torsdag 3/11 Från Österlen till Ritsemjokk Söndag 20/11 Senhöst i markerna Torsdag 1/12 Årets bilder Lördag 3/12 Klimatvandring Lördagen 17/12 Traditionell julgranshuggning på Mysten Torsdag 19/1 Naturbilder från Alingsåstrakten Tisdag 7/2 Naturskyddsföreningens årsmöte 16

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program höst-vinter 2015-16

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program höst-vinter 2015-16 Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program höst-vinter 2015-16 Naturskyddsföreningen i Alingsås Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Styrelse: Ordförande: Anna Hansson, Röhultsvägen 2, 441 95 Alingsås tfn 0322-148 44, e-post:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

PROGRAM 2014. nacka.naturskyddsforeningen.se. i NACKA

PROGRAM 2014. nacka.naturskyddsforeningen.se. i NACKA PROGRAM 2014 nacka.naturskyddsforeningen.se i NACKA Välkommen till Grodans år! Naturskyddsföreningen har utlyst 2014 till Grodans år. Grodor är känsliga djur som behöver bra vatten- och landmiljöer för

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna.

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna. Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512 Välkomna. 1. Individuell presentation. Max 2-3 minuter per person. Bakgrund, egna tankar kring styrelsearbetet och Skånes roll. 2. Introduktion

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Naturskyddsföreningen i Kristianstad Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla Höstprogram 2015 Sockertoppen vid Degeberga backar Ordföranden har ordet Under senare år har vi försökt att ha åtminstone någon aktivitet varje halvår

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26. Svenska Naturskyddsföreningen

Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26. Svenska Naturskyddsföreningen Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26 Svenska Naturskyddsföreningen Natur och miljövänner! Nu stundar ännu en fin vår. I skrivande stund är det fortfarande snö och is ute

Läs mer

Program för länsstämmohelg 2008

Program för länsstämmohelg 2008 Program för länsstämmohelg 2008 Tid: Fredag-söndag 11-13 april 2008 Plats: Kalix folkhögskola Fredag 18.00-22.00 Välkommen! Introduktion med fika. Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?

Läs mer

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II)

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II) Norrbottens Ornitologiska Förening Program april-oktober 2015 Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter. För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna: I - För nybörjare och familjer.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Skövde Naturskydds- förening

Skövde Naturskydds- förening Skövde Naturskydds- förening Foto Sofia Berg PROGRAM 2015 Ordföranden har ordet För snart sju år sedan avled fågelskådaren och naturvårdaren Bernt Wilson, Skövde i en ålder av 83 år. När hans testamente

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00.

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00. KM-helg på Gotland 10-12 juni Helgen 10-12 juni tar vi båten över till Gotland för att beta av sprint-, natt-, medel- och dag-km samt en del andra trevligheter. Resa Utresa: från Nynäshamn fre 10/6 kl.

Läs mer

Ta med en kompis ut i naturen!

Ta med en kompis ut i naturen! Information från Naturskyddsföreningen i Skåne Ta med en kompis ut i naturen! Vad vet du om oss i Skåne? 350 events i år hänger du med? Har du en natursnok där hemma? En krets i varje kommun. Yes! Häng

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

På gång i Falköping. Juni 2010. Underhållning på Åsle Tå Café & Kök med Tom Svensson. Kl 20.00

På gång i Falköping. Juni 2010. Underhållning på Åsle Tå Café & Kök med Tom Svensson. Kl 20.00 2010 06 03 2010 06 03 2010 06 05 På gång i Falköping Juni 2010 Underhållning på Café & Kök med Tom Svensson. Kl 20.00 Föredrag "Energispar i vardagen" på. Föreläsning Sömn på Mösseberg. Tips och råd hur

Läs mer

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015 Som vanligt har vi våra fasta träffar. Januari uppdaterad 2015-09-12 Flitiga fingrar, för oss som vill träffas och prata och skapa lite tillsammans. Datum 2015: 10.00-12.00 i Ingelstad. För mer information,

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Kungsörnsymposium 2007

Kungsörnsymposium 2007 MAGNUS MARTINSSON Kungsörnsymposium 2007 Kungsörnsymposiet är det 9:e i ordningen och vänder sig till dig som jobbar ideellt eller yrkesmässigt med inventering av och forskning om kungsörn. Gotland har

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Sid 1(7) Naturavdelningen Jennifer Hood Regeringen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Uppdraget

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program hösten 2015 www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Man blir medlem i klubben genom att sätta i 150 kr

Läs mer

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Skellefteå kommun Fotboll - Norrlångträsk Var: fotbollsplanen Norrlångträsk När: Måndagar Tid: 19.00 Ungefär När barnen får sommarlov till och med cirka 15 augusti Kontaktperson:

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Tid:19.00-21.00 Plats: Personalrummet, Ellagårdsskolan Närvarande: Louise Rosenlund, sekr (4a) Stephan Fickler, 1-3c, 5c Jessica Lundahl, 1-3c Pernilla Ramslöv, Fc,1-3c

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Årsmöte Tors 26 mars. Ska torpet i Årtakan säljas? Klädbytardag på Ritz lördagen den 18 april!

Årsmöte Tors 26 mars. Ska torpet i Årtakan säljas? Klädbytardag på Ritz lördagen den 18 april! Medlemsblad för Nr 1 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Bergs Klätt Foto:Ann-Christin Karlsson Årsmöte Tors 26 mars. Ska torpet i Årtakan säljas? Klädbytardag

Läs mer

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 21 april, kl 13.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Styrelsen beslutar att ta kontakt med geldenärerna till de skulder som finns till kåren. Det överskott som finns från

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Sommarkul med Ungdomsgården Fenix!

Sommarkul med Ungdomsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Tillsammans provar vi på nya spännande ativiteter, träffar nya kompisar och lär oss nya saker. Kom och var med på sommarens absolut

Läs mer

PAC- manualen 2013 #1

PAC- manualen 2013 #1 PACmanualen 2013 #1 Hej & hopp från redaktionen Innehåll Vår allas chefsredaktör, reporter och layoutare Andrea Lindahl har semester från PAC-manualen. Istället har Sofie Larsson och Nina Forsberg (+Siggan)

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Senast reviderad av kommunfullmäktige den 27 februari 2008, 43. Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011 Hejsan Alla Glada Ådror! Nu är det vår och försommar i ett slag. Syrener, äppelträd och liljekonvaljer står nu i full blom trots att det är en hel månad kvar till skolavslutningar och Ransäter. Det finns

Läs mer

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen Beslutande Ledamöter Göran Löfgren (M), ordförande Bo Hammarlund (FP) Anna-Carin Stålgren (KD) Ann-Britt Lindberg (C) Madeleine Mjöberg

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer