Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2011"

Transkript

1 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2011

2 Naturskyddsföreningen i Alingsås Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Styrelse: Ordförande: Ingvar Andersson, Svarteviksvägen 15, ALINGSÅS, tel , , e-post: Sekreterare: Viveca Johansson, Östra Ringgatan 9M, ALINGSÅS, tel , e-post: Vice ordförande: Stellan Andersson, Ravinvägen 13, ALINGSÅS, tel , e-post: Kassör: Tomas Gideflod, Jasmingatan 5, ALINGSÅS, tel , e-post: Övriga ledamöter: David Fredriksson Nygård, Edshultsvägen 7, Alingsås, tel , e-post: Fredrik Åstrand Hagavägen Alingsås, tel e-post: Hemsidesansvarig: Stefan Bydén, Viktoriagatan 9, ALINGSÅS, tel , e-post: Suppleanter: Pernilla Krantz, Laggarebacken 12, ALINGSÅS tel , e-post: Erik Larsson, Enehagsgatan 15, ALINGSÅS, tel , e-post: Kontaktpersoner kommundelar: Alingsås Ingvar Andersson Bjärke Mats Andersson Hemsjö Ödenäs David Fredriksson Nygård Vill du vara med i en Handla- Miljövänligt-grupp! Vi söker medlemmar som vill engagera sig och lära sig mer inom detta område och dela egna erfarenheter med oss andra. Har du idéer? Vill du vara med? Hör av dig till Viveca Johansson, 2

3 Ett par stora steg samt ett tuppfjät framåt Så har ännu ett år, den biologiska mångfaldens år, förlupit. Två internationella miljömöten, båda av stor vikt för framtiden har genomförts, och världen slapp fiaskon som i Köpenhamn. På mötet om biologisk mångfald i japanska Nagoya konstaterades att förlusten av biologisk mångfald inte hejdats. Mötet antog en vision om att 2050 lever vi i harmoni med en natur där biologisk mångfald värdesätts, bevaras eller återskapas och nyttjas framsynt. Vidare antogs ett bindande protokoll om tillgång till och rättvis fördelning av de ekonomiska vinsterna från genetiska resurser. Ett dokument som dock kritiseras av miljö- och rättviseorganisationer i syd. Ett strategiskt program med ett antal delmål att nå till 2020 ska leda arbetet framåt. Det viktigaste delmålet är att; för att säkra ekosystem, arter och genetisk mångfald ska minst 17 % av landareal och inlandsvatten samt 10 % av kust och marina områden ha skyddats från exploatering. I mexikanska Cancún möttes parterna inom klimatkonventionen. Resultatet blev en diffus och oklar uppgörelse som åtminstone räddar förhandlingsprocessen i kampen mot den globala uppvärmningen. Man fastslog dessutom att en uppvärmning över 2 grader är oacceptabel. Kravet på långtgående utsläppsminskningar accentueras genom ny forskning om den globala uppvärmningens allt allvarligare effekter. Det är bara att hoppas och kräva att utvecklade rika länder slutligen axlar sitt historiska ansvar. I Sverige kom under året ett par dokument som visade hur den sittande regeringen genom att minska anslagen till naturvård verksamt bidragit till att Sverige liksom, andra länder, var långt från att uppfylla målen för den biologiska mångfalden. Hur regeringen skall hantera det nya målet att 17 % av landarealen och 10 % av kuster och marina områden ska skyddas från exploatering för att säkra den biologiska mångfalden återstår att se. Kostnaderna för skydd har ökat med 25 % till följd av regeringsbeslut. Nya urvattnade miljömål har antagits, i stället för att agera offensivt och skjuta till de pengar som krävs för att komma framåt i ett viktigt arbete för Naturpriset Alingsås Naturskyddsförening har genom en välvillig sponsring av Centraltryckeriet fått möjligheten att dela ut ett årligt pris. Naturpriset, som vi valt att kalla priset, ges till någon person som förtjänstfullt gagnat lokal naturvård eller genom verksamhet bidragit till en ökad kännedom om vår närnatur. Priset utdelades första gången 2009 till Hans-Christer Lindberg års pristagare Karl-Erik Andersson och Bo Björklund honoreras för Risveden En västsvensk obygds historia i tre böcker. Böckerna ger Risvedenvandraren möjlighet att vid lämningar av torp eller liknande få veta något om människorna som en gång bodde och verkade på platsen. Föreningens styrelse, utgör priskommitté och mottar tacksamt förslag på kandidater till 2011 års pris. 3

4 våra barn och barnbarns framtid, i Sverige saknas inte pengar. Fortsättningen av den skandalösa vargjakten inger inte precis förtroende, och att EU nu tar upp frågan kanske resulterar i en för regeringen smärtsam näsknäpp. Alingsås kommun agerar framsynt när man inrättar naturreservaten i Hjortmarka och Nolhaga berg och satsar på att miljöutbilda all sin personal. Men samtidigt som man gör detta så fortsätter man och transporterar sopor tvärs över Sverige. Även en del andra beslut är minst sagt märkliga ur synpunkten att det ändå står i vision 2019 att vi ska ha en hållbar utveckling av staden. Förslag om en rejäl satsning för att få oss invånare att ändra attityder (och livsstil) i akt och mening att kunna driva miljöarbetet framåt är naturligtvis bra, men i ljuset av kommunens eget agerande så kan man undra om inte en satsning även på ledande tjänstemän och framförallt politiker vore väl så angeläget. Det krävs nämligen klarsyn och känsla för Alingsås fantastiska natur och miljö för att kommunen inte ska ödelägga alltför mycket i sin strävan efter utveckling och tillväxt är det skogens år. Vi har inom föreningens verksamhetsområde Risveden, ett av de finaste skogsområdena i södra Sverige. Rationellt skogsbruk sedan mitten av förra seklet har omvandlat stora delar, men reservaten ger en partiell bild av områdets tidigare karaktär. Så kära medlemmar ta tillfället i akt; ut och gå! Jämför granplantager och hyggen med natur- och gammelskogar i reservaten. Njut av och nyttja den biologiska mångfaldens nyttigheter i form av bär, svamp eller enbart för en rogivande promenad. Gör det enskilt eller med likasinnade på någon av vandringarna i Risvedenskogarna. Naturskyddsföreningen har alltid plats för fler! Ingvar Andersson Välkommen till våra träffar Även grannkommunen Vårgårdas naturreservat, som här Yxnås är värda ett besök. Från blomsterresan Foto: Stefan Bydén. Såväl medlemmar som ni som kanske blir medlemmar är välkomna på våra arrangemang. Det mesta är gratis, eventuellt inträde står på varje punkt. Villd u ha påminnelse på epost meddela 4

5 Nya reservat i Alingsås Under år 2010, Naturen år, fick vi tre nya reservat i Alingsås kommun; Nolhaga berg, Hjortmarka och Gräfsnäs slottspark. Nolhaga berg och Hjortmarka är naturreservat och omfattar 26 respektive 360 ha. Reservatet i Gräfsnäs är ett kulturreservat på 12 ha och innefattar slottsparken från museijärnvägen och Wasaallén ner till udden där slottsruinen är belägen. Avsikten var att alla reservaten skulle antas av kommunfullmäktige på sammanträdet i maj månad, men eftersom regeringen under våren 2010 föreslog en generell ökning av intrångsersättningar med 25 %, beslöt man att skjuta på beslutet för Hjortmarkareservatet till september för att de nya reglerna skulle hinna tas i bruk. Samtliga reservat har kommit till tack vare statliga LONA-pengar, (LONA = Lokal Naturvård). Kulturreservatet i Gräfsnäs invigdes redan den 12 september 2010 av landshövding Lars Bäckström i samband med att delar av Anten Gräfsnäs museijärnväg förklarades som byggnadsminne. Invigningen av Hjortmarka har tyvärr försenats på grund av att naturreservatet har överklagats av några markägare, däremot är planerna att naturreservatet Nolhaga berg och den nybyggda tillgänglighetsanpassade spången i Kongo, skall invigas den 29 maj Se vidare information senare i press och på kommunens hemsida! Naturskyddsföreningen kommer att deltaga och ordna en mängd aktiviteter denna dag. Stellan Andersson Hjortmarka vid Kroksjön. Foto: Stefan Bydén 5

6 Ugglekväll Sannolikt någon dag iv8eller v 9. Vi åker ut för att lyssna efter ugglor och hoppas på att få höra kattuggla, berguv, pärluggla och sparvuggla. Samarrangemang med Alingsås Ornitologiska Sällskap. Exakt datum utannonseras på Naturskyddsföreningens och AOS (http://www.aos.nu) hemsidor när vi vet vad det blir för väder, Ansvariga: Fredrik Åstrand, tfn eller samt Mikael Danielsson, tfn Tisdag 1/3 Säveån i bilder Bildvisning av Mikael Madenfalk/N. Till fantastiska bilder färdas vi längs ån från källorna, över de stora sjöarna och vidare mot utloppet i Göta Älv. På 10-milaresan längs ån ser vi naturligtvis såväl den omväxlande naturen som spår och monument av all mänsklig aktivitet som har varit och är i ådalen. Brunnsgårdens samlingssal kl Inträde 50 kr. Ansvarig: Stefan Bydén, tfn Tisdag 29/3 Risveden Historia och historier Karl-Erik Andersson visar bilder och berättar både om obygdens historia och skrönor om dess tidigare inbyggare. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Fredag 22/4 Brobackavandring i Vitsippstid På en kortare vandring under några timmar njuter vi av vårens överdådiga vitsippsblomning i Brobacka samt tittar på en del växter, fåglar och andra invånare i naturen. Medtag fika. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Söndag 15/5 Fågelmorgon i Nolhaga Ta med kikare och kom till fågeltornet i Nolhagaviken. Tornet är bemannat mellan kl. 600 och 1100 av föreningens fågelexperter som hjälper till att bestämma vårens fåglar. Sjungande fåglar i Kongo identifieras på turer som avgår 615 och 715. Tag med fika och njut av Nolhagas underbara närnatur. Ansvariga: Tomas Gideflod, tfn och Lars-Åke Thunberg, tfn Söndagen 29/5 Nolhagadagen Denna dag skall massor av olika arrangemang genomföras som ska visa på alla de olika begivenheter som finns i Nolhaga. Föreningar ska visa upp sina verksamheter, tex Kulturföreningen Tornet, Discgolfklubben, Naturskyddsföreningen, Koloniföreningen, Alingsås Handbollsklubb, Alingsås Sim och Liv, Alingsås Tennisklubb m.fl. Om vädret vill kommer kommunen att anordna ett s.k. kosläpp, då vänekorna släpps ut i Nolhagavikens naturreservat. Avsikten är även att Nolhaga slott och Tallhyddan skall hålla öppet denna dag. Besökare ska kunna passa på att fira Mors dag efter att sett sig runt i parken och på berget! Naturskyddsföreningen deltar och kommer bl.a. att ordna guidade turer i Kongo och runt i Parken vid flera tillfällen.fågeltornet hålls bemannat och vi hoppas via informationsbord med broschyrer, natursnoksvandring m.m. nå ut till nya människor. 6

7 Vill du hjälpa till att planera eller ingå i en aktivitetsgrupp? Kontakta Stellan Andersson som leder och samordnar, tfn , Söndag 5/6 Naturnatta med fladdermuskväll Erik Larsson leder oss på vandringen genom Nolhaga och berättar om vilka arter som döljer sig bakom de olika klickljuden som vi hör i transpondrarna. Samling kl vid Tallhyddan. Ansvarig: Erik Larsson, tfn Lördag 7/5 Länsförbundets årsmöte Anordnas av Färgelandakretsen. Intresserad ta kontakt med: Ingvar Andersson, tfn , Lördag-söndag 21-22/5 Rikskonferens Eskiltuna. För information ta kontakt med: Ingvar Andersson, tfn , Onsdag 8/6 Brobackareservatet Kortare kvällsvandring inom Brobackareservatet. Stellan Andersson guidar genom fagra försommarmarker. Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Stellan Andersson, tfn , Vacker försommarhelg I eftersommartid Konst och natur i Brobacka Vi ska bjuda in föreningen närstående konstnärer att ställa ut en del av sina alster i Höges stuga under ett par sommarhelger. Dels en gång i början av sommaren (juni) och dels fram i augusti. Förhoppningsvis ska vi kunna få både tavlor och skulpturer. I samband med dessa helger ordnar föreningen också informationsbord och kanske guidade kortturer för den som så önskar. Även Natursnokarna kan kanske vara aktiva. Njut av fika bland ängens blommo Ansvariga: Tomas Gideflod, tfn och Pernilla Krantz, tfn, Miljödiplomerat Alingsåsföretag Plangatan 20 * Alingsås Tel * E-post: Alla arrangemang görs i samarbete med Studiefrämjandet 7

8 Söndag 19/6 Blomstervandring Vi firar de vilda blommornas dag med en vandring i markerna på Valås i Risveden. Vad kan man se i skogen och på skogsgårdens igenväxande marker? Vi njuter vår fika i en solig skogsbacke till insektssurr. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Söndag 11/9 Svampexkursion Hjortmarka examination och utställning. I vackert förhöstväder samlas de som vill plocka svamp vid Hjortgården kl Under dagen kan den som sedan vill bese vår svamputställning eller få hjälp med examinationen av svampkunniga, eller ta en liten runda på vår medarrangör Skogshjortarnas tipspromenad. Ansvariga: Tomas Gideflod, tfn och Viveca Johansson, tfn /7 10/8 Slåtter med Alingsås lierade Ängsgrupp På sidorna 13 och 14 finns program för de 13 ängar som slås på lokaler runt om i trakten. Se annonser i lokalpressen, vår hemsida eller kontakta: Stellan Andersson, tfn eller för information. Vecka 40 Miljövänliga veckan Värvaraktiviteter m.m. i Storken v.40 Detaljprogram bestäms senare och presenteras på hemsidan. Pernilla Krantz,tel Viveca Johansson, tfn

9 Tisdag 4/10 Vad har hänt i Risveden? Skogsgruppen informerar om det pågående arbetet ihop med kretsarna från Ale och Lerum. Bilder av fantastisk natur, skogsplantager och styggelsen på kalhyggen. Nya pärlor att besöka (se nästa programpunkt) och en inblick i den närmsta framtiden. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig:Skogsgruppen, för info: Ingvar Andersson, tfn , Söndag 23/10 Risvedenskogarna Skogsvandring i nya marker på Risveden. Ca 6 km och 4 timmar. Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn , Påmind om programpunkt? Vill du få en påminnelse på e-posten en vecka före nästa programpunkt? Skicka ett e-brev till Torsdag 3/11 Från Österlen till Ritsemjokk Fotograf Bengt Andréasson tar oss med på en fotografisk resa till svenska smultronställen. Vi startar i Kåseberga och efteer vandring genom landskapen avslutar vi med utsikten över Akkajaure med Akkamassivet i bakgrunden. Brunnsgårdens samlingssal kl Inträde 50:- Ansvarig: David Fredriksson Nygård, tfn Söndag 20/11 Senhöst i markerna Vi gör en riktig långvandring på Rödeneplatån, ca 10 km och 6 7 timmar. Ta med fika för två raster. Start från parkeringen vid Fjällsjön kl Vi går mycket på väg. Ansvarig: Fredrik Åstrand, tfn

10 Torsdag 1/12 Årets bilder Ta med dig några av de finaste, häftigaste eller på annat sätt speciella bilder du plåtat under året och som du vill visa. Föreningen bjuder på fika. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig: Stefan Bydén, tfn Lördag 3/12 Klimatmarsch En manifestation för en besinning av vår klimatpåverkan. Mer info kommer på hemsidan. Ansvarig: Viveca Johansson, tfn Lördag 17/12 Traditionell julgranshuggning på Mysten. kl Efter instruktion hugger du din egen gran samt ger valfri gåva till ett behjärtansvärt ändamål. Gårdsbutiken är öppen med försäljning av ekologisk mat och hantverksprodukter. Beställ gärna i förväg. Info: Ingemar Zachrisson, tfn Torsdag 19/1 Naturbilder från Alingsåstrakten ett smakprov på vad som kan hittas i olika miljöer i vår närmsta omgivning. Brunnsgårdens samlingssal kl Ansvarig: Tomas Gideflod, tfn Tisdag 7/2 Naturskyddsföreningens årsmöte Skogens år och Risveden År 2011 är utlyst som det internationella Skogens år och föreningens skogsgrupp kommer att ägna Risveden speciell uppmärksamhet. Tillsammans med grupperna i Ale och Lerum startar ett arbete för att inventera vad som finns kvar av natur- eller gammelskog inom delar av främst centrala Risveden. Föreningen har dessutom fått projektpengar för att ordna ett par utbildningar i artkunskap och inventeringsteknik för att identifiera värdena i skog. Pengarna ger möjlighet att anlita kunniga proffsinventerare. Det hela avslutas med en inventering av något av de skogsobjekt som vi har letat fram inom Risvedengruppen. Tillsammans med Länsförbundets skogssamordnare, Kasplina Berggren, kommer vi dessutom att ha en utställning om våra skogar. Då ska vi också satsa lite extra på att värva medlemmar. Är du intresserad, vill du vara med i arbetet? Hör av dig till Ingvar Andersson, , , eller e-post: 10

11 Brobacka i vår vård Sedan några år är det Naturskyddsföreningen som vårdar stugan och marken kring den.normala aktiviteter har varit att vi håller stugan öppen på sommarsöndagarna, ordna slåtter på ängarna och städa upp i närmarkerna. I somras gjorde vi en stor del av upprustningen av gärdsgården vid entrén. Men det skulle nog kunna bli ännu bättre om ansvaret för samordningen av aktiviteterna frikopplades från styrelsearbetet. Vi hoppas därför att vi kan starta en Brobackagrupp som kan fördela detta ansvar mellan sig. De som kan tänka sig att vårda denna pärla eller öppna stugan en helg får gärna meddela: Bodil Hildenwall, , e-post: Stellan Andersson, , e-post: eller Stefan Bydén, tel , e-post: Natursnokarna Genom arbetet med natursnokarna vill naturskyddsföreningen ge förutsättningar för barn och vuxna att tillsammans utforska naturen. Glädjen i den gemensamma upplevelsen står i fokus för oss i en tid då barn och vuxna tenderar att i allt större utsträckning uppleva saker var och en på sitt håll. Både barn och vuxna blir friskare av att vistas i naturen och varje barn som finner ett intresse för bäcken, skogsdungen runt knuten eller fåglarna vid fågelbordet bidrar till en hoppfullare framtid. Natursnokarna vänder sig främst till barn i åldrarna 4 9 år tillsammans med föräldrar eller andra vuxna, men äldre och yngre barn är välkomna att delta efter förmåga. Alingsåskretsen startar nu en natursnoksgrupp och alla barn tillsammans med vuxna är välkomna att uppleva lusten i att utforska naturen tillsammans med oss. Ansvariga för natursnokarna är David Fredriksson Nygård tfn eller och Tomas Gideflod tfn

12 Alingsås lierade ängsgrupp Alingsås lierade ängsgrupp medverkar även denna sommar vid slåttergillen på flera slåttermarker i våra trakter. Totalt blir det 13 ängar och mader som ingår i årets kalender, från den nya slåtterängen, Lekarevallen på Gräfsnäs den 10/7 till vår egna äng på Brobacka onsdagen den 10/8. Välkommen till slåtterängarna önskar Alingsås lierade ängsgrupp! Kom en eller flera gånger för att slå eller räfsa. Notis finns i Alingsås Tidning under klubbannonser för olika hembygdsföreningar, etc. För frågor eller samåkning kontakta Ingemar Zachrisson , Ewald Jonsson tfn eller Stellan Andersson tfn Se slåtterängarna från luften? Länkar till flygbilder finns på vår hemsida lievag.htm Sandhult Brobacka Torstö Gräfsnäs Bryngels gärde Alingsås Damsjöås Yxnås Åsgärde Ljungås Vrån Gantarås Långeviken Örsbråten Ingemar Zachrisson visar en rar ört från slåtterängen på Gantarås. Foto: Stefan Bydén 12

13 Slåtterkalender Söndag 10/ Gräfsnäs, Lekarevallen Väg 190 mot Sollebrunn, ta av mot Gräfsnäs slottsruin. Efter slåttern bjuds på kaffe och bulle. Lördag 16/ Långeviken, Ödenäs Kör från Edsås och ta vänster mot Närsbo 1 km före Ödenäs kyrka och höger efter 60 m och kör 1,2 km söderut. Efter slåttern bjuds på soppa med efterätt o fika. Tisdag 19/7 kl Vrån Ta av från Boråsvägen mot Ljurhalla. Efter 2 km vägskylt till höger. Kör 200 m och sväng höger på grusväg Vrån efter 300 m. Efter slåttern bjuds på kaffe o bulle. Onsdag 20/ Madslåtter på Torstö Samling vid Willys p-plats kl , samåkning till Simmenäs fiskestuga, båt hämtar. Efter slåttern bjuds på kaffe och tårta i trädgården. Lördag 23/ Slåtterkurs vid Ödenäs skola Späd ögontröst på Gantarås. Foto: Stefan Bydén. Lördag 23/ Slåtter i Bryngels gärde Kör från Ödenäs kyrka söderut en km. Parkera vid skylt Tallåsen. Ängen ligger på höger sida ner i backen. Ödenäs hembygdsförening står för fika. Liekursen börjar Efter slåttern bjuds på kaffe o bulle. Måndag 25/ Yxnås Vägen till Kärtared, vidare vägen mot Vårgårda, norr om Säveån. Efter en km parkering på höger sida. Efteråt bjuds på fika. Onsdag 27/ Örsbråten, Ödenäs 225 m efter Ödenäs kyrka (från Alingsås), sväng vänster mot Örsbråten. Passera sjön Ören. Uppe i Örsbråten, ta vänster, fortsätt till sista huset i byn. Ta med eget fika. Lördag 30/ Gantarås, Töllsjö Kör väg mot Borås, passera väg mot Töllsjö. Efter 4 km skylt Gantarås. Kör 1 km till 13

14 flera röda hus på backkrön, höger sida. Musik och fika. Måndag 1/ Åsgärde, Nårunga E20 mot Vårgårda. Höger mot Ljurhalla i Bälinge. 5,6 km efter Kärtared vänster mot Brunnlid. Håll höger efter 150 m. Ca 1 km till. Slåttergille med sång och mat med ekologiska förtecken. Tisdag 2/ Sandhult, Risveden Från Alingsås ut till Brobacka, höger mot Sollebrunn, efter 3,5 km vänster mot Granvattnet, efter 1,5 km torpet Sandhult på vänster sida. Efter slåttern bjuds på massor av hembakat. Göran Franz först i raden av slåttrare i Långevika. Foto: Stefan Bydén. Torsdag 4/ Damsjöås Vägen till Maryd, vidare vägen söder om ån c:a 2 km. Efteråt bjuds på fika. Lördag 6/ Ljungås, Skogsbygden Boråsvägen förbi Lygnared, skylt Ljurhalla efter 6 km parkeringsplats Ljungås. Promenad upp till gården 400 m. Förtäring och fika. Onsdag 10/ Brobacka Naturcentrum Uppdukat på Torstö efter slåttern. Foto: Stefan Bydén Väg från Alingsås mot Älvängen. Skylt efter 9 km Brobacka Naturum. Föreningen står för fika. 14

15 Maxi Alingsås den generösa stormarknaden. Sjön Gerdsken en tidig morgon i september. Vi värnar om Alingsåsmiljön! Maxi är miljödiplomerade enligt Svanen och av Göteborgs Stads Miljöförvaltning Öppet 7 22 alla dagar 15

16 Jag heter Adress Postadress Jag vill bli medlem i Född år Jag vill bli fullbetalande medlem Vi vill att hela familjen skall vara med Medlemsavgift 295 kr Familjemedlemskap 365 kr Naturskyddsföreningen skickar inbetalningskort och välkommenpaketet till ovanstående adress Medlemmen värvad av Alingsåskretsen Avs. Ingvar Andersson Svarteviksvägen ALINGSÅS Telefon e-post Snabbprogram till kylskåpet Program 2011 Tisdag 1/3 Säveån i bilder Tisdag 29/3 Risveden Historia och historier Fredag 22/4 Brobackavandring i Vitsippstid Lördag 7/5 Länsstämma Söndag 15/5 Fågelmorgon i Nolhagaviken Söndagen 29/5 Nolhagadagen Söndag 5/6 Naturnatta med fladdermuskväll 21 22/5 Rikskonferens i Eskilstuna Torsdag 27/5 Kvällsvandring i närnatur Näset Onsdag 8/6 Vandring i Brobackareservatet Försommar Konst och natur i Brobacka Söndag 19/6 Blomstervandring Söndag 10/7 onsdag 10/8 Slåttertid Onsdag 10/8 Slåtter och Gille i Brobacka Sensommar Konst och natur i Brobacka Söndag 11/9 Svampexkursion Hjortmarka Vecka 40 Miljövänliga veckan Tisdag 4/10 Vad har hänt i Risveden? Söndag 23/10 Risvedenskogarna Torsdag 3/11 Från Österlen till Ritsemjokk Söndag 20/11 Senhöst i markerna Torsdag 1/12 Årets bilder Lördag 3/12 Klimatvandring Lördagen 17/12 Traditionell julgranshuggning på Mysten Torsdag 19/1 Naturbilder från Alingsåstrakten Tisdag 7/2 Naturskyddsföreningens årsmöte 16

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM Naturcentrum En kreativ arena för alla. Calluna AB driver Naturcentrum med uppdrag av Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun sen 1999. I vårt uppdrag ingår

Läs mer

Naturskyddsföreningen Linköping

Naturskyddsföreningen Linköping Kretstidning med information och aktiviteter våren 2007 I det här numret: Kallelse till årsmöte 2 Naturvårdsfonden 2 Tinnerö eklandskap 2 Aktiviteter 2006 2 Aktiviteter 2007 Kretsen Aktiviteter 2007 Studiefrämjandet

Läs mer

Medlemsblad. Årsmöte. haninge.naturskyddsföreningen.se. Torsdag 20 mars Kallelse till alla medlemmar Läs mer på sidan 4

Medlemsblad. Årsmöte. haninge.naturskyddsföreningen.se. Torsdag 20 mars Kallelse till alla medlemmar Läs mer på sidan 4 Medlemsblad 2014 Årsmöte Torsdag 20 mars Kallelse till alla medlemmar Läs mer på sidan 4 haninge.naturskyddsföreningen.se Naturskyddsföreningen i Haninge bildades år 1970 som en lokal krets av Naturskyddsföreningen

Läs mer

NATURAktuellt. Kossor och lavar. Naturreservat i Forshaga. Cecilia Pärn & Gunnel Jedvik årets Miljöstipendiater i Forshaga.

NATURAktuellt. Kossor och lavar. Naturreservat i Forshaga. Cecilia Pärn & Gunnel Jedvik årets Miljöstipendiater i Forshaga. NATURAktuellt Medlemsblad för Svenska Naturskyddsföreningens lokalkrets i Forshaga kommun NUMMER 153 januari 2007 Se Naturreservat i Forshaga BULLSHIT! Filmen om kvinnan som fått kodynga i pris av nyliberaler

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

KNF Program april 2015 till mars 2016

KNF Program april 2015 till mars 2016 KNF Program april 2015 till mars 2016 Datum och samling 1 Mån 6 april 9.30 för Aktivitet Tre aktiviteter - tema solenergi! Solx1 Utflykt till Egenel-kullen i Katrineholm Är inte vädret soligt så blir det

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB MARS 2014

MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB MARS 2014 SVARTHAKEN MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB MARS 2014 Det har varit bändelkorsnäbbarnas vinter. Aldrig har man väl kunnat se dem så fint som de gångna månaderna. Helt oskygga, man har kunnat komma

Läs mer

Månadsbladet. Pilgrimsfalken ska spana över Stockholm igen! KALENDER Kansliet är stängt för sommaren. Vi öppnar åter 11 augusti. Glad sommar!

Månadsbladet. Pilgrimsfalken ska spana över Stockholm igen! KALENDER Kansliet är stängt för sommaren. Vi öppnar åter 11 augusti. Glad sommar! Juli-Augusti 2014 Månadsbladet Pilgrimsfalken ska spana över Stockholm igen! Foto: Nordens Ark Äntligen! Måndagen den 30 juni placerades fyra pilgrimsfalkungar i en bolåda på taket till Folksamskrapan

Läs mer

Stockholms Natur. Bevara Stockholms naturpärlor för mångfald och hälsa!

Stockholms Natur. Bevara Stockholms naturpärlor för mångfald och hälsa! Bevara Stockholms naturpärlor för mångfald och hälsa! Rågsveds friområde, Stockholm Stockholms Natur PROGRAMBLADET FEBRUARI OKTOBER 2014 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Inget parti värnar

Läs mer

KFV-kontakten. Foto: Kalle Hammarberg

KFV-kontakten. Foto: Kalle Hammarberg KFV-kontakten Foto: Kalle Hammarberg Nr 35 KFVs Riksförbund november 2008 KFVs Riksförbunds styrelse Ordförande Magnus Edelius Allarpsvägen 439, 295 91 Bromölla Tel: 0456-231 14 Mobil: 0705-47 16 10 E-post:

Läs mer

Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst

Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst NR 3 2008 www.svanetorp.se Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst Dessutom i detta nummer: Krydda, järnväg och annat, sid 4 Trädgårdsbestyr del 3, sid 7 med mera! Ordförande

Läs mer

Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen:

Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen: Kungsfiskaren Medlemsblad för Naturskyddsföreningen Örebro. Hösten 2004, årgång 12. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6 På gång i kretsen: Fladdermus-safari torsdag 26 aug. Inspirationskväll

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

Bengt-Göran Nortlin omvaldes som ordförande vid Naturskyddsföreningens årsstämma.

Bengt-Göran Nortlin omvaldes som ordförande vid Naturskyddsföreningens årsstämma. Information från Nr 2 2015 timra.naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen slår medlemsrekord Naturskyddsföreningen har aldrig varit större. Föreningen slår rekord med 221 000 medlemmar, en ökning

Läs mer

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Presentation av Naturcentrum Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen, centralt i Linköping. Naturcentrum är öppet måndag till fredag från 12.00 till 16.00,

Läs mer

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb 1 Linköpings fågelklubb Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se Postadress: Linköpings Fågelklubb c/o Stefan Desai O G Svenssons väg 20 590

Läs mer

Fåglar i Leksand. En tidskrift från Leksands fågelklubb. Nr 3, ÅR 2009. Pris 40 SEK. www.fagelklubben.leksand.nu

Fåglar i Leksand. En tidskrift från Leksands fågelklubb. Nr 3, ÅR 2009. Pris 40 SEK. www.fagelklubben.leksand.nu Fåglar i Leksand En tidskrift från Leksands fågelklubb Nr 3, ÅR 2009 Pris 40 SEK www.fagelklubben.leksand.nu Redaktionen Ansvarig utgivare Staffan Müller 070-322 23 45 Redaktör/Layout: Martin Linzie 073-048

Läs mer

Guideprogram till Linköpings natur

Guideprogram till Linköpings natur Guideprogram till Linköpings natur 2015 Linköpings kommun linkoping.se 1 Innehåll Viktigt om guidningarna... 4 Föreningen Linköpings ekopark... 4 Eklandskapsfonden... 4 Naturguidningar 2015 - översiktskarta...

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

Trevlig vinterläsning

Trevlig vinterläsning Nummer 1 - Årgång 14 2013 Trevlig vinterläsning Björkö-Nytt ges ut av Björkö Samhällsförening. Ansvarig utgivare: Helena Larsson Redaktion: Helena Larsson Styrelsen för BSF Tel 031 961620 475 37 Bohus

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

Slalomnytt. Vi ses i backen! Niklas Thorén, Ordförande Nolby Alpina SK 070-239 69 02. Styrelsen i Nolby Alpina 2012/2013

Slalomnytt. Vi ses i backen! Niklas Thorén, Ordförande Nolby Alpina SK 070-239 69 02. Styrelsen i Nolby Alpina 2012/2013 Sept 2012 Slalomnytt Ordförande har ordet. Vintern närmar sig och det känns riktigt bra! Sommaren var inte den bästa om man önskar soltimmar och värme så vi hoppas på en riktigt kall och snörik vinter

Läs mer

Spray-Stänk. Hösten 2015. Anna-Liisa Ekku Åstrand målade denna på Vårfesten (Se referat sid 15)

Spray-Stänk. Hösten 2015. Anna-Liisa Ekku Åstrand målade denna på Vårfesten (Se referat sid 15) Spray-Stänk Hösten 2015 Anna-Liisa Ekku Åstrand målade denna på Vårfesten (Se referat sid 15) Akvarell sällskapet Spray Vi vill stimulera och aktivera till akvarellmåleri och försöka visa på akvarellens

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015 Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015 Häng med ut i naturen! Här finns information om utflykterna: www.biotopia.nu/kalender Utflykterna finns även i appen Naturtipset Biotopia: 018-727 63 70 Länsstyrelsen,

Läs mer

VÄSTRA TORSÅSNuoch i FRAMTIDEN. Västra Torsås. Maries franska boktrippel. Svara på frågor om kommunikation, barnomsorg och boende.

VÄSTRA TORSÅSNuoch i FRAMTIDEN. Västra Torsås. Maries franska boktrippel. Svara på frågor om kommunikation, barnomsorg och boende. Västra Torsås SOCKENBLAD NR 1 2012 Nationalpark vid västra Åsnen Maries franska boktrippel VÄSTRA TORSÅSNuoch i FRAMTIDEN Svara på frågor om kommunikation, barnomsorg och boende. Västra Torsås SOCKENBLAD

Läs mer

MEDLEMS-NYTT. NHR Karlstad m.o. September 2010. Utskick 3/2010 INNEHÅLL. Ansvarig för utskick: Susanne Tågmark karlstad@nhr.se

MEDLEMS-NYTT. NHR Karlstad m.o. September 2010. Utskick 3/2010 INNEHÅLL. Ansvarig för utskick: Susanne Tågmark karlstad@nhr.se MEDLEMS-NYTT NHR Karlstad m.o. September 2010 Utskick 3/2010 INNEHÅLL Ledare 2 Medlemsmöten 3 Min drömsemester 4 NHR-dagen 5 Bibliotekstips 5 Rapport från Våravslutningen 6 Annons 7 Provning av båtbuss

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer