KRAV-aktuellt. Kor på bete ett mervärde som lönar sig Nya regler med nya märken Konsumenter kan bli KRAV-supportrar JUNI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV-aktuellt. Kor på bete ett mervärde som lönar sig Nya regler med nya märken Konsumenter kan bli KRAV-supportrar JUNI 2010"

Transkript

1 JUNI 2010 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Kor på bete ett mervärde som lönar sig Nya regler med nya märken Konsumenter kan bli KRAV-supportrar

2 några ord Marknadsstatistik på webben Hallå Susanne Johansson marknad/sälj på Hjordnära ekologiska mejeri Ni får all mjölk från 7 KRAV-anslutna gårdar i närområdet och lantbrukarna är delägare. I september 2009 gick den första leveransen. Hur går det för er? Det går jättebra. Vi började sälja i gamla Skaraborg och sedan i Jönköping, Örebro, Borås och ner mot Göteborg. Nu har vi börjat sälja i Göteborg. Vi demar ute i butik tre till fem dagar i veckan. Huvuddelen av demotillfällena står bönderna själva för. Det är väldigt populärt att få träffa den riktiga bonden. Ett par gånger i veckan har vi också studiebesök på mejeriet som ligger på Nygården här utanför Hjo. Gymnasieklasser, kommuner, politiker och föreningar kommer och i stort sett alla besöker med glädje ladugården. Mejeriet ligger högst 50 meter från den. Och nu ska vi även ha ett besök från Tyskland. Satsningen är rätt i tiden. När den nya EU-förordningen antogs 2009 blev några frågor över som kommer att beslutas om senare. Det gäller bland annat växthus och fjäderfä. IFOAMs* EU-grupp arbetar nu med att ta fram ett förslag till regler kring dessa frågor. Målet är att från den europeiska ekobranschen lägga fram ett gemensamt förslag till EU-kommissionens arbetsgrupp. Från KRAV deltar Kjell Sjödahl Svensson i EU-gruppen och för där fram argument för de KRAV-anslutnas sätt att odla i växthus och att hålla höns. Enligt KRAVs regler får man till exempel odla i krukor förutsatt att hälften av växtnäringen kommer från Hur stor KRAV-areal finns det i min kommun och hur många KRAV-kor i mitt län? Nu kan du få svar på sådana frågor på KRAVs webbplats. Statistiken gäller lantbruk och är uppdelad i tre huvudområden: växtodling, djurhållning och producentstatistik. Du hittar uppgifter på såväl kommunal, som länsoch riksnivå Krukodling och trädkänsla för höns *International federation of organic agriculture movements. jorden. I Sverige är det också vanligt med KRAV-odling i avskild markbädd. Men en del andra regelverk har som princip att odlingen ska ske i jord som har kontakt med mark, säger Kjell Sjödahl Svensson. Vi tycker också att det är bra med flervåningssystem inom äggproduktionen, medan en del aktörer i andra länder tycker att det är helt fel. Behovet av uppvärmning minskar med ett sådant system och det kan också ge hönsen en trädkänsla samt en bättre miljö eftersom utgödslingen underlättas. Flera andra frågor som rör fjäderfä är också uppe till diskussion. Redaktör: Solweig Wall Ellström Tel: Formgivning: José Barrios Lancellotti Ansvarig utgivare: Solweig Wall Ellström Utgiven av KRAV Box 1037, Uppsala Tel: e-post: - webb: Repro och tryck: Grafiska Punkten, Växjö Omslagets foto: Anders Carlborg/KRAV Extra pengar för marknadsföring Har du en bra idé om hur du skulle kunna marknadsföra dina KRAV-certifierade produkter eller din verksamhet mot konsumenter i höst. Då kan KRAV delfinansiera dina marknadsinsatser. Vi satsar nu en miljon kronor i extra marknadsföringsstöd. Tanken är att ni som är KRAV-producenter ska få nytta av dessa pengar som kommer från försäljningen av vårt dotterbolag Aranea Certifiering, säger Pia Högström, marknadschef på KRAV. Förutsättningen för att få ta del av pengarna är att det nya KRAV-märket lyfts fram. E-posta dina idéer så fort som möjligt till I augusti meddelar vi vilka som får bidrag. 2 Juni 2010

3 notiser Konsumenter kan bli KRAV-supportrar De som köper KRAV-märkt mat, och känner att de vill göra något mer kan nu stödja KRAV genom att bli KRAVsupportrar. Det innebär att det finns möjlighet att stödja ekologisk produktion på fler sätt. Genom KRAV-supporter har vi fått en kanal direkt till engagerade konsumenter, säger Helena Bengtsson, konsumentinformatör på KRAV. KRAV blir mer öppet och utåtriktat och kommer att mer än tidigare uppfattas som idéell förening. Vi kan också få en djupare kontakt med konsumenter och stärka KRAVs varumärke. KRAV-supporter startade i maj Gå in på: Stödprojekt utomlands 20 kronor av varje supporteravgift går till marknadsföringsbidrag till ekologiska producenter från ett tredje land går stödpengarna till producentens medverkan på tyska ekologiska och kommer att lanseras bland annat under Stockholm Grönt 2-6 juni. Supporterskapet kostar 195 kronor per år och av det kommer 50 kronor att gå till stödprojekt i Sverige och utomlands. I supporterskapet ingår också magasinet Reko Mat som är KRAVs egen tidning för en hållbar livsstil, och så skickas ett digitalt nyhetsbrev ut med tips på intressanta aktiviteter, nya KRAV-märkta produkter och nyheter från den ekologiska världen. Vi har också planer på att utbilda KRAV-ambassadörer som kan vara ute på butiksevent, mässor och festivaler, säger Helena Bengtsson. JA! Jag vill bli KRAV-supporter för 195kr/år KRAV-supporters marknadsföringsbidrag 30 kronor från varje supporteravgift går till marknadsföringsbidrag till KRAV-producenter. Bidraget ska gå till en konkret marknadsföringsåtgärd och främst till små eller nya producenter. Den som får bidraget kommer att presenteras för KRAV-supportrarna via webbplatsen och nyhetsbrev. Mer information hittar du på www. krav.se klicka på KRAV-supporter. mässan BioFach Där finns möjlighet att hitta importörer i Europa och få igång en export av de ekologiska produkterna. Rekordmånga offentliga verksamheter köper ekologiskt Under 2009 klarade fem kommuner och landsting regeringens målsättning om 25 procent ekologiska matinköp. Det visar siffror från Ekomatsligan som presenteras i tidningen Proffs med KRAV*. Det är fantastiskt att så många kommuner och landsting redan ett år innan måldatum nått 25-procentmålet. Det visar vilken stor betydelse det nationella målet haft för utvecklingen av ekologiskt i offentlig sektor. Nu behöver vi ett nytt nationellt mål och jag kastar bollen vidare till politikerna, säger Eva Fröman, EkoMat- Centrum som med finansiering från KRAV sammanställt den enkät som ligger till grund för Ekomatsligan. Ekomatsligan 2010 toppas av Lunds kommun med 33,6 procent följd av Uppsala Läns Landsting med 27,8 procent och Torshälla stadsdelsförvaltning med 27,4 procent. * Proffs med KRAV utges av KRAV och ex skickas till alla offentliga och privata kök inom offentlig verksamhet, samt till alla SHR-anslutna restauranger Stor KRAV anknytning bland Änglamarksprisets finalister Djuromsorgen står i fokus för årets Änglamarkspris och bland de 12 finalisterna finns flera KRAV-anslutna gårdar och personer med anknytning till KRAV. Priset delas ut 3 juni. Här är finalisterna: Bo Algers, veterinär, professor Claes och Birgitta Alwén, Bosarps gård (KRAV) Lennart E Bengtsson, Wapnö gård (växtodling KRAV) Rickard Björklund, Järinge gård, Skebo Kött (KRAV) Anders och Maria Engvall, Forsa gård (KRAV) Eva Mattsson, opinionsbildare (utvecklat KRAV-regler) Åsa Odelros, rådgivare (drivande för KRAVhöns) Malin Olofsson och Daniel Öhman, Sveriges Radio Gun och Martin Ragnarsson Kärragärde gård (EU-eko) Maria och Göran Roman, Säby gård (EU-eko) Gunnela Ståhle, opinionsbildare, Svenskt Sigill Lotta Wiringe, mjölkbonde LRF Värmlands djuromsorgsgrupp. Juni

4 Kor på bete ett mervärde som lönar sig KRAVs betesregler ger mjölkkorna en god välfärd samtidigt som det ger mjölken ett starkt mervärde som motiverar ett högre pris. Men ett bra bete lönar sig också i sig självt, både ekonomiskt och ur energisynpunkt. I min kontakt med konsumenter är det uppenbart att djurens utevistelse och möjlighet att få beta är väldigt viktig för valet av KRAV-märka animalieprodukter, säger Helena Bengtsson, konsumentinformatör på KRAV. Hennes dagliga kontakter med konsumenter visar att de helt enkelt förväntar sig att djuren går på bete och att djuren mår bra av det. Denna positiva syn på betet får också stöd av forskningen. På betet vandrar kon efter ätbart gräs. Det är inte ovanligt att hon går 4-8 km per dag under betessäsongen, medan kor som går inne i lösdriftsstall bara rör sig meter. Motionen ökar immunförsvaret och är bra för leder, ben och klövar och vid betesdrift drabbas färre kor av kalvförlamning jämfört med kor som enbart går inne (källa Svensk Mjölk). Bete är bra på många sätt och djuren bör beta så lång tid som möjligt, säger Ingrid Redbo, fil dr i etologi och ledamot i förbundsstyrelsen för Djurskyddet Sverige. Att beta är ett beteendebehov och det underlättar för djuret att vara aktivt. På betet har kor optimal möjlighet att utföra naturliga beteenden. Nötkreatur är förprogrammerade för väldigt långa ättider, många timmar per dag, och betet ger en unik möjlighet att gå under tiden de äter. De går sakta framåt, sveper huvudet åt sidorna, rullar tungan runt gräset och drar det till sig. På betet har korna också tillräckligt med utrymme för att kunna utöva andra naturliga beteenden. De har till exempel lättare att lägga sig och resa sig enligt sitt fastlagda rörelsemönster där det bland annat ingår att kunna skjuta fram huvudet samtidigt som de får ett bra fäste med klövarna. Spen- trampen blir därför färre. Korna kan också utveckla sociala kontakter på ett naturligt sätt där exempelvis lågrankade kor har möjlighet att gå undan och slippa vänta på att få äta. Ingrid Redbo lyfter också fram att kor på bete har större möjlighet att göra egna val, till exempel vart de vill gå, och så får de mängder av stimulans genom sinnesintryck från dofter, regn, sol och skugga, gräsets rörelser i vinden, ljud mm. KRAVs betesregler säger att minst hälften av grovfodret ska komma från betet under betesperioden och att det måste utgöra minst 6 kg ts per dag. Är dessa regler svåra att leva upp till? Frågan ställs till Margareta Dahlberg som är ekologisk rådgivare hos LG Husdjurstjänst i Linköping. Jag tycker inte det, inte för dem som redan är med, men det gäller att ha tillräckligt med betesareal, svarar hon. Margareta Dahlberg har studerat hur betesdriften fungerar i kombination med mjölkningsrobot och har bland annat dragit slutsatsen att det för stora besättningar krävs mer planering av betet. Åtgärder behövs för att inte drivgångarna ska bli kladdiga och större besättningar kan behöva delas upp bland annat för att alla kor ska komma åt vattnet. Men allt är mycket gårdsspecifikt förklarar hon. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare. Foto: Anders Carlborg/KRAV 4 Juni 2010

5 Regler Separation av ko och kalv När KRAVs djurregler revideras under hösten är det framför allt med syftet att införa regler som visar att KRAV-märkt produktion tar hänsyn till klimatet. Men även andra frågor tas upp. En sådan handlar om Foto: Kent Holmberg/bildarkivet.se huruvida den nuvarande regeln om att kalven ska gå hos sin mamma under hela råmjölksperioden ska gälla eller inte. KRAV har låtit göra en utredning om detta som kommer att publiceras tillsammans med flera andra utredningar i mitten av maj på: För de stora besättningarna är det ofrånkomligt att betet tar slut nära mjölkninsanläggningen så att det tidvis ligger långt bort. De som har robotbesättningar och ligger högt i avkastning, ropar eller driver hem djuren, de flesta jobbar så, säger Margareta Dahlberg och ger några råd om hur man hjälper korna att få bra vanor: Släpp ut dem innan det börjat växa. Då tycker de att det är kul att gå ut och går gärna hem när de blir hungriga. Se till att inte ha med lata gamla kor i flocken. När de stannar kvar på betet vågar inte lågrankade kor gå hem. Att ha någon form av styrning ut till betet är också bra så korna även går till roboten. Men besväret att fösa kor till och från bete är mödan värt. När korna betar hämtar de själva fodret på ett energieffektivt sätt. Att odla och skörda Foto: Uffe Andersso/svenskmjolk.se foder kräver både arbete och energi. Ett bra bete har högt energioch näringsinnehåll, säger Margareta Dahlberg och förklarar att det kan ersätta mycket av det betydligt dyrare ensilaget och kraftfodret. Det gäller att våga gå ner ordentligt i giva inne, säger hon. Det är då man får korna att vilja beta. Att de får tillräckligt med bete kan man kontrollera genom att ge dem ensilage inne och se hur hungriga de är. Margareta Dahlberg ger slutligen några råd om hur man får en bra produktion på betet. Ha en riktigt bra fröblandning, och den ska vara för betesvall, släpp ut korna så tidigt som möjligt på våren, putsa redan efter första eller andra betningen så att det inte blir rator och utöka betet vid torrperioder och i slutet av sommaren till exempel på återväxt. Uppbundna djur Ekologiska djur ska inte vara uppbundna, men det finns idag undantag för nötkreatur i äldre byggnader. För 2011 och framåt gäller följande: Vill du ha fler än 45 nötkreatur uppbundna måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket. Den kan medges till och med 2013, men kräver två kontrollbesök per år. För små besättningar gäller att nötkreatur får vara uppbundna under stallperioden även längre fram i tiden och utan extra kontrollbesök. Med små besättningar menas högst 45 uppbundna djur. Det är antalet båsplatser som är avsedda för uppbundna djur som ska räknas. Det får finnas fler djur på företaget än antalet platser för uppbundna djur. Sinkor och kvigor kan till exempel hållas i lösdrift samtidigt som man har 45 uppbundna mjölkkor. Det är dock inte tillåtet med en permanent lösning med en stor lösdrift kombinerat med en mindre byggnad med uppbundna djur. Tack för remissvar Tack till alla som svarat på remisserna om regler för restaurang samt import/införsel. Styrelsen fattar beslut i juni. Juni

6 notiser Nyhetsbrev och aktiviteter för butiker Alla anslutna butiker som önskar kan få ett nyhetsbrev per e-post där jag samlar sådant som är intressant för dem, säger Veronica Karlsson ekocoach på KRAV. Exempel är listor på nya KRAV-märkta produkter och info om säljstöd. Nyhetsbrevet ska också informera om KRAVs satsningar där djuromsorgen nu står på tur att lyftas fram under juli och augusti. Därefter blir det den klimatsmarta växthusodlingen. Vi kommer att ta fram material och broschyrer som passar till dessa teman och dessutom tar vi fram förslag på butiksaktiviteter som ni lätt kan genomföra. Håll utkik på www. krav.se, säger Veronica Karlsson. Vill du ha nyhetsbrevet för butiker eller beställa mobiler, hyllkantsskyltar, flaggor och broschyrer ska du kontakta Foto: Bengt Ekberg/bildarkivet.se KRAV satsar på rekrytering av grisproducenter När låga grispriser och anklagelser om vanvård håller på att knäcka den svenska grisbranschen vill KRAV visa på ett alternativ som erbjuder tillgång till en god marknad, en ökad makt över priset och, inte minst, ett bättre liv för våra grisar. Det säger Anna Ellström, kundansvarig för KRAV-märkt lantbruk. I grisproduktionen syns KRAVs mervärden extra tydligt i form av ökad djuromsorg, men samtidigt är gris det djurslag där ökningen i KRAV-produktionen går långsammast. Anna Ellström kommer under den närmaste tiden att arbeta med en särskild satsning för att rekrytera nya grisproducenter till KRAV. Som en första liten uppmuntran kommer KRAV att erbjuda kronor till de grisproducenter som ansluter sig under året som bidrag till kostnaden för certifieringen. På marknaden är efterfrågan på KRAV-grisar stor både i Sverige och i övriga Europa, säger Anna Ellström. Nya regler med nya märken Du får använda det nya KRAV-märket och den nya EU-logotypen redan nu om du vill, men du behöver inte byta ut logotyperna på befintliga förpackningar förrän 1 juli På nya förpackningar med ekologiska produkter från EU är det däremot obligatoriskt att använda den nya EU-logotypen från och med 1 juli i år. Den får dock endast användas om minst 95 procent av ingredienserna som har jordbruksursprung är ekologiska och den är förbjuden för restauranger, på produkter från fiske, på textilier och på foder till sällskapsdjur. Pl a c e r i n g: Du ska sätta KRAVmärket på förpackningens framsida, front eller annan yta i blickfånget för konsumenten. EU-logotypen behöver inte placeras på framsidan, men ska vara väl synlig. St o r l e k: KRAV-märket ska vara minst 12 mm brett och lika framträdande som EU-logotypen som ska vara minst 9 mm hög och 13,5 mm bred. Om du gör EU-logtypen större ska KRAV-märket ha minst samma storlek som den. På förpackningar som definieras av myndigheterna som små får logotyperna vara 9 mm breda. Fr i y t a: Runt KRAV-märket ska det finnas en friyta som är lika stor som texten KRAV är hög och runt EUlogotypen ska friytan vara 1/10 av märkets höjd. Ytorna ska vara fria från logotyper, symboler och texter. Det gäller även certifieringsorganets kod. Du får heller inte sammanfoga eller överlappa logotyperna med andra märken eller text. Undvik att placera nya KRAV-märket alldeles intill nya EU-logotypen, men om du gör det så får friytorna överlappa varandra. 1x Fä r g: KRAV-märket ska vara grönt (pantone 342) eller svart. EU-logotypens huvudfärg är grön (pantone 376), men svart och negativt tryck accepteras liksom andra färger om förpackningen har en enda färg. När EUlogotypen används tillsammans med KRAV-märket får den ha KRAV-grön färg. Ur s p r u n g: I samma synfält som EU-logotypen ska produktens ursprung anges direkt under koden för certifieringsorganet. Ursprunget ska anges för 98 procent av produkten. För sammansatta produkter kan det därför bli vanligt att skriva EU/icke EU-jordbruk. Ko d e r: Certifieringsorganens koder har ändrats till SE-EKO-X. Me r o m m ä r k n i n g: Alla detaljer kring märkningen hittar du i första kapitlet i KRAVs regler. Syns det att din gård är KRAV-certifierad? Nu har KRAV tagit fram plåtskyltar med nya märket. De passar bra att hänga vid infarten till gården eller att spika upp på en synlig vägg eller dörr. Skyltarna är 50 cm breda och 34 cm höga och kostar 400 kr exkl moms. För att beställa, kontakta: Anna Ellström Tel E-post 6 Juni 2010

7 miljö & hälsa Ännu högre kännedom för KRAVmärket i ny SIFO-undersökning Jordens mat2010 ekologisk marknad i skördetid 99 procent känner igen KRAV-märket. Det visar den nya Sifoundersökning som KRAV låtit göra intervjuer har genomförts med urvalet konsumenter som själva eller tillsammans med någon ansvarar för hushållens inköp av livsmedel. Den höga kännedomen har till och med ökat en procentenhet sedan förra SIFO-undersökningen som gjordes Hela 60 procent är också mycket positivt inställda till KRAV-märket. Vi tar ansvar för så många aspekter av en hållbar utveckling, här skiljer vi ut oss, och det har konsumenterna tagit fasta på, säger Pia Högström, marknadschef på KRAV. Den KRAV-märkta produkt som har störst krets av trogna köpare är ägg som 30 procent anger att de oftast köper KRAV-märkta. Mjölk och bananer kommer på andra plats med 23 procent. 22 procent räknar med att köpa fler KRAV-märkta produkter framöver. Kom och sälj på Jordens mat Möt köpsugna konsumenter på Jordens Mat och sälj dina produkter. Den september arrangerar Gunnebo Slott och Trädgårdar tillsammans med KRAV denna ekologiska marknad utanför Göteborg. Förra året kom besökare. KRAV sponsrar deltagandet. KRAV lyfter fram klimatsmarta växthusodlare Under sommaren och hösten kommer KRAV att särskilt uppmärksamma sina anslutna växthusodlare i olika sammanhang. 15 juni blir det ett stort seminarium i Stockholm där miljöministern är med. Då lyfter vi fram Hornudden där klimatsmarta tomater produceras enligt våra nya klimatregler för växthus, säger Kristin Cooper, pressansvarig på KRAV. Seminariet anordnas av det projekt som KRAV drivit tillsammans med bland annat Svenskt Sigill och som tagit fram klimatregler för livsmedelsproduktion. Det är dessa regler som KRAV nu har införlivat i sina regler för växthus. Vidare kommer KRAV, i sin konsumenttidning Reko Mat och på webbplatsen, att berätta om KRAV-märkt växthusodling och visa på hur odlare lägger om till förnybar energi. Och så kommer skyltar och annat material att tas fram för butik och för odlare som säljer på marknader eller i egen gårdsbutik. KRAV tipsar också media och nu skriver Coop i senaste Mersmak om Orust Grönt. Mer mineraler i KRAV-ägg Det finns högre halter av mineraler och vitaminer i ekologiska ägg än i konventionella, konstaterar Livsmedelsverket. Skillnaderna förklaras huvudsakligen av att hönorna har fått olika foder, menar verket. Enligt Livsmedelsverkets analyser innehåller eko-äggen mer jod, vitamin B12, järn och selen än konventionella ägg, medan till exempel halten av K-vitamin är något lägre. SLV:s analyser som gjordes 2009 är de första som gjorts på ekologiska ägg och analyserna visar att halterna av viktiga näringsämnen i både konventionella och ekologiska ägg är högre än vad man tidigare trott. GMO-majs påverkar råttors lever och njurar negativt Utfodringsförsök på råttor med tre varianter av genmodifierad majs visar tydligt en negativ inverkan på inre organ, bland annat njurar och lever. Det konstaterar en grupp forskare i den ansedda tidskriften International Journal of Biological Sciences. Forskarna analyserade testresultat som de fått tillgång till tack vare bland annat svenska Jordbruksdepartementet. De tre GMO-sorterna används kommersiellt till mat och foder. Alla tre innehåller bekämpningsmedelsrester som har med genmodifieringen att göra. Klimattips Att effektivisera och minska användningen av energi på gården är bra för miljön och kan bli en ekonomiskt lönsam affär. Byt om från traktordrift till eldrift där det är möjligt. 1 kwh elenergi används betydligt mer effektivt än 1 kwh från diesel. Gå en kurs i sparsam körning för att minska dieselanvändningen upp till 15 procent. Fler tips hittar du i Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008, från LRF Konsult. Den finns på bioenergiportalen.se, klicka på Bibliotek och kategori energieffektivisering. Juni

8 Postadress: KRAV Box 1037, Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: Fax: Webb: E-post: Nyhet! Först i världen med regler som verkligen ger klimatsmart mat Dackeskolan i Mjölby vann tävlingen för unga ekokockar Det blev jämnt när finalen i tävlingen Unga Ekokockar i Lejonkampen hölls den 29 april på småländska Ryssbygymnasiet. Denna lagtävling som vänder sig till årskurs 2 vid de sydsvenska gymnasieskolornas hotelloch restaurangprogram arrangerades av Miljöresurs Linné tillsammans med Svenska kockars förening i Småland och med stöd bland annat från KRAV, SHR syd och Jordbruksverket. Ett lag från Dackeskolan i Mjölby vann med motiveringen Mycket bra smak och presentation av samtliga rätter, fackmässig tillverkning samt bäst körschema. Västerviks Restauranggymnasium blev god tvåa och fick dessutom ta emot vandringspriset Stekpannan som bästa smålandslag. I samband med prisutdelningen fick också Ryssbygymnasiet motta ett certifikat som visar att de uppfyller kriterierna för KRAV-certifiering. KRAV finns i Uppsala. Du når oss på tel , eller via Du får mer Annonskampanj Nu genomför KRAV en annonskampanj för att locka fler kunder till KRAV. Annonserna riktar sig till beslutsfattare i livsmedelsbranschen och förs in i åtta tidningar under veckorna samt Banners för webbsidor har också producerats. KRAV utbildning Hållbar kunskap Gratis utbildning för skolor! Staffan Carlberg, Ledare KRAV Utbildning KRAV Utbildning har glädjande nog beviljats stöd från Jordbruksverket för att kunna erbjuda en kostnadsfri utbildning, Ekologisk grundkurs, till elever och lärare på landets restaurangskolor och naturbruksgymnasier. Intresset för ekologisk mat ökar i samhället, både inom den offentliga och den privata sektorn. Allmänheten blir alltmer kunnig och krävande och vill bidra till en hållbar utveckling, inte minst via maten. Men för att kunna möta en växande efterfrågan behövs det fler understödjande åtgärder som skyndar på omställningen och produktionen av ekologisk mat. Detta gäller såväl på restaurangen som inom lantbruket. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om vad ekologiskt innebär, vilka fördelar det bär med sig både för miljön och för oss som äter maten, samt en säkerhet i att förmedla detta vidare. Utbildningen som är 2 timmar lång kommer att belysa bland annat följande: ekologisk produktion, miljöfördelar, skillnader mellan EUs och KRAVs regelverk samt ekologiskt som en bärande affärsidé. Jordbruksverkets stöd är begränsat, vilket gör att vi kanske inte kommer att kunna besöka alla intresserade skolor. Först till kvarn gäller därför. Kontakta oss snarast så att vi gemensamt kan planera in en utbildning under året. Alla utbildningstillfällen måste vara genomförda senast under november månad 2010.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning 2015-03-30/Eva-Lena Rådberg Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning Sammanfattning Mjölkkor 74% anser att beteskravet är viktigt för mjölkens mervärde. 60 % av producenterna

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

KRAV-märkt mer värt!

KRAV-märkt mer värt! Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV OKTOBER 2008 Jord på trynet? Bara hos KRAV-bonden Djurens välfärd i centrum? Ja! hos KRAV-bonden KRAV-märkt mer

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV APRIL 2008 KRAV-märkningen det bästa valet! Foto: Kajsa Friberg Remiss om klimatregler KRAV driver ett projekt

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal 1. Vad är KRAV? En ekonomisk förening och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på

Läs mer

Kyckling med kvalité

Kyckling med kvalité Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV DECEMBER 2008 stöd för butiker Kyckling med kvalité Den har högre smak och bättre kvalité. Det är mycket stor skillnad,

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt April 2013 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4 I DETTA NUMMER: White guide och KRAV sid. 3,5 Om kravet på förnybar el sid. 6 Hjälp för

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Rekordhög kännedom om KRAV-märket KRAV har fått en

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

KRAV-aktuellt. Renare jord, renare mat sid 5. besök oss på krav.se/krav-aktuellt

KRAV-aktuellt. Renare jord, renare mat sid 5. besök oss på krav.se/krav-aktuellt juni 2013 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Renare jord, renare mat sid 5 I DETTA NUMMER: 20 procent år 2020 sid 2 Kul kurs i sparsamt körsätt sid 4 Kött med snabb leverans sid 7

Läs mer

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT INNEHÅLL I DENNA RAPPORT 1. Bakgrund 2. Målsättning med förstudien 3. Syfte med certifiering av viltkött 4. Syfte med särskild logotyp 5.

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Ändringar i IP SIGILL Gris_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Rapport Unga Ekokockar genomförande

Rapport Unga Ekokockar genomförande 1(5) 2010-11-29 Rapport Unga Ekokockar genomförande 2(5) 2010-11-29 1. Sammanfattning Positiva effekter och utfall Sex stycken regionala, publika evenemang (regionfinaler) har genomförts i landet - i Kristianstad,

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige

Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige - under de senaste 15 åren Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), maria.wivstad@slu.se Nasjonal

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Du har en produkt som får oss att må bra

Du har en produkt som får oss att må bra Du har en produkt som får oss att må bra Bra mat för människan Nyckeln till din merförsäljning Allt fler svenskar intresserar sig för en kosthållning vars inverkan på kroppens blodsockernivå är så minimal

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år KRAV fick Konsumentpris

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar)

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar) Ändringar i IP SIGILL Mjölk_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Mjölk, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Ett riktigt grisliv. KRAV-aktuellt

Ett riktigt grisliv. KRAV-aktuellt KRAV-aktuellt DEC - 2009 NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Ska jag ha grisar ska de gå ute, säger lantbrukaten Anders Karlsson och tilläger att betet också är konsumentens sinnebild av KRAV-grisar.

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014 Tertialrapport Årets första månader visar på en fortsatt uppgång för ekologiska varor och konsumenterna har dessutom börjar efterfråga produkter rena från hormoner och antibiotika. Efterfrågan på viltkött

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll. tio goda exempel

Ekologiskt i offentliga storhushåll. tio goda exempel Ekologiskt i offentliga storhushåll tio goda exempel 2010 Innehållsförteckning sid Inledning 1 Lunds kommun 2 Uppsala läns landsting 3 Åre kommun 4 Malmö Stad 5 Svedala Kommun 6 Lärjedalens SDF, Göteborg

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke Dok version: 4.0 (2015-03- 03) Innehåll Om detta dokument:... 3 Generella regler:... 3 Vilka produkter avses?... 3 Hur ska man skriva?... 3

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 7 Interfood 07 Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år Matministern

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer