KRAV-aktuellt. Kor på bete ett mervärde som lönar sig Nya regler med nya märken Konsumenter kan bli KRAV-supportrar JUNI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV-aktuellt. Kor på bete ett mervärde som lönar sig Nya regler med nya märken Konsumenter kan bli KRAV-supportrar JUNI 2010"

Transkript

1 JUNI 2010 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Kor på bete ett mervärde som lönar sig Nya regler med nya märken Konsumenter kan bli KRAV-supportrar

2 några ord Marknadsstatistik på webben Hallå Susanne Johansson marknad/sälj på Hjordnära ekologiska mejeri Ni får all mjölk från 7 KRAV-anslutna gårdar i närområdet och lantbrukarna är delägare. I september 2009 gick den första leveransen. Hur går det för er? Det går jättebra. Vi började sälja i gamla Skaraborg och sedan i Jönköping, Örebro, Borås och ner mot Göteborg. Nu har vi börjat sälja i Göteborg. Vi demar ute i butik tre till fem dagar i veckan. Huvuddelen av demotillfällena står bönderna själva för. Det är väldigt populärt att få träffa den riktiga bonden. Ett par gånger i veckan har vi också studiebesök på mejeriet som ligger på Nygården här utanför Hjo. Gymnasieklasser, kommuner, politiker och föreningar kommer och i stort sett alla besöker med glädje ladugården. Mejeriet ligger högst 50 meter från den. Och nu ska vi även ha ett besök från Tyskland. Satsningen är rätt i tiden. När den nya EU-förordningen antogs 2009 blev några frågor över som kommer att beslutas om senare. Det gäller bland annat växthus och fjäderfä. IFOAMs* EU-grupp arbetar nu med att ta fram ett förslag till regler kring dessa frågor. Målet är att från den europeiska ekobranschen lägga fram ett gemensamt förslag till EU-kommissionens arbetsgrupp. Från KRAV deltar Kjell Sjödahl Svensson i EU-gruppen och för där fram argument för de KRAV-anslutnas sätt att odla i växthus och att hålla höns. Enligt KRAVs regler får man till exempel odla i krukor förutsatt att hälften av växtnäringen kommer från Hur stor KRAV-areal finns det i min kommun och hur många KRAV-kor i mitt län? Nu kan du få svar på sådana frågor på KRAVs webbplats. Statistiken gäller lantbruk och är uppdelad i tre huvudområden: växtodling, djurhållning och producentstatistik. Du hittar uppgifter på såväl kommunal, som länsoch riksnivå Krukodling och trädkänsla för höns *International federation of organic agriculture movements. jorden. I Sverige är det också vanligt med KRAV-odling i avskild markbädd. Men en del andra regelverk har som princip att odlingen ska ske i jord som har kontakt med mark, säger Kjell Sjödahl Svensson. Vi tycker också att det är bra med flervåningssystem inom äggproduktionen, medan en del aktörer i andra länder tycker att det är helt fel. Behovet av uppvärmning minskar med ett sådant system och det kan också ge hönsen en trädkänsla samt en bättre miljö eftersom utgödslingen underlättas. Flera andra frågor som rör fjäderfä är också uppe till diskussion. Redaktör: Solweig Wall Ellström Tel: Formgivning: José Barrios Lancellotti Ansvarig utgivare: Solweig Wall Ellström Utgiven av KRAV Box 1037, Uppsala Tel: e-post: - webb: Repro och tryck: Grafiska Punkten, Växjö Omslagets foto: Anders Carlborg/KRAV Extra pengar för marknadsföring Har du en bra idé om hur du skulle kunna marknadsföra dina KRAV-certifierade produkter eller din verksamhet mot konsumenter i höst. Då kan KRAV delfinansiera dina marknadsinsatser. Vi satsar nu en miljon kronor i extra marknadsföringsstöd. Tanken är att ni som är KRAV-producenter ska få nytta av dessa pengar som kommer från försäljningen av vårt dotterbolag Aranea Certifiering, säger Pia Högström, marknadschef på KRAV. Förutsättningen för att få ta del av pengarna är att det nya KRAV-märket lyfts fram. E-posta dina idéer så fort som möjligt till I augusti meddelar vi vilka som får bidrag. 2 Juni 2010

3 notiser Konsumenter kan bli KRAV-supportrar De som köper KRAV-märkt mat, och känner att de vill göra något mer kan nu stödja KRAV genom att bli KRAVsupportrar. Det innebär att det finns möjlighet att stödja ekologisk produktion på fler sätt. Genom KRAV-supporter har vi fått en kanal direkt till engagerade konsumenter, säger Helena Bengtsson, konsumentinformatör på KRAV. KRAV blir mer öppet och utåtriktat och kommer att mer än tidigare uppfattas som idéell förening. Vi kan också få en djupare kontakt med konsumenter och stärka KRAVs varumärke. KRAV-supporter startade i maj Gå in på: Stödprojekt utomlands 20 kronor av varje supporteravgift går till marknadsföringsbidrag till ekologiska producenter från ett tredje land går stödpengarna till producentens medverkan på tyska ekologiska och kommer att lanseras bland annat under Stockholm Grönt 2-6 juni. Supporterskapet kostar 195 kronor per år och av det kommer 50 kronor att gå till stödprojekt i Sverige och utomlands. I supporterskapet ingår också magasinet Reko Mat som är KRAVs egen tidning för en hållbar livsstil, och så skickas ett digitalt nyhetsbrev ut med tips på intressanta aktiviteter, nya KRAV-märkta produkter och nyheter från den ekologiska världen. Vi har också planer på att utbilda KRAV-ambassadörer som kan vara ute på butiksevent, mässor och festivaler, säger Helena Bengtsson. JA! Jag vill bli KRAV-supporter för 195kr/år KRAV-supporters marknadsföringsbidrag 30 kronor från varje supporteravgift går till marknadsföringsbidrag till KRAV-producenter. Bidraget ska gå till en konkret marknadsföringsåtgärd och främst till små eller nya producenter. Den som får bidraget kommer att presenteras för KRAV-supportrarna via webbplatsen och nyhetsbrev. Mer information hittar du på www. krav.se klicka på KRAV-supporter. mässan BioFach Där finns möjlighet att hitta importörer i Europa och få igång en export av de ekologiska produkterna. Rekordmånga offentliga verksamheter köper ekologiskt Under 2009 klarade fem kommuner och landsting regeringens målsättning om 25 procent ekologiska matinköp. Det visar siffror från Ekomatsligan som presenteras i tidningen Proffs med KRAV*. Det är fantastiskt att så många kommuner och landsting redan ett år innan måldatum nått 25-procentmålet. Det visar vilken stor betydelse det nationella målet haft för utvecklingen av ekologiskt i offentlig sektor. Nu behöver vi ett nytt nationellt mål och jag kastar bollen vidare till politikerna, säger Eva Fröman, EkoMat- Centrum som med finansiering från KRAV sammanställt den enkät som ligger till grund för Ekomatsligan. Ekomatsligan 2010 toppas av Lunds kommun med 33,6 procent följd av Uppsala Läns Landsting med 27,8 procent och Torshälla stadsdelsförvaltning med 27,4 procent. * Proffs med KRAV utges av KRAV och ex skickas till alla offentliga och privata kök inom offentlig verksamhet, samt till alla SHR-anslutna restauranger Stor KRAV anknytning bland Änglamarksprisets finalister Djuromsorgen står i fokus för årets Änglamarkspris och bland de 12 finalisterna finns flera KRAV-anslutna gårdar och personer med anknytning till KRAV. Priset delas ut 3 juni. Här är finalisterna: Bo Algers, veterinär, professor Claes och Birgitta Alwén, Bosarps gård (KRAV) Lennart E Bengtsson, Wapnö gård (växtodling KRAV) Rickard Björklund, Järinge gård, Skebo Kött (KRAV) Anders och Maria Engvall, Forsa gård (KRAV) Eva Mattsson, opinionsbildare (utvecklat KRAV-regler) Åsa Odelros, rådgivare (drivande för KRAVhöns) Malin Olofsson och Daniel Öhman, Sveriges Radio Gun och Martin Ragnarsson Kärragärde gård (EU-eko) Maria och Göran Roman, Säby gård (EU-eko) Gunnela Ståhle, opinionsbildare, Svenskt Sigill Lotta Wiringe, mjölkbonde LRF Värmlands djuromsorgsgrupp. Juni

4 Kor på bete ett mervärde som lönar sig KRAVs betesregler ger mjölkkorna en god välfärd samtidigt som det ger mjölken ett starkt mervärde som motiverar ett högre pris. Men ett bra bete lönar sig också i sig självt, både ekonomiskt och ur energisynpunkt. I min kontakt med konsumenter är det uppenbart att djurens utevistelse och möjlighet att få beta är väldigt viktig för valet av KRAV-märka animalieprodukter, säger Helena Bengtsson, konsumentinformatör på KRAV. Hennes dagliga kontakter med konsumenter visar att de helt enkelt förväntar sig att djuren går på bete och att djuren mår bra av det. Denna positiva syn på betet får också stöd av forskningen. På betet vandrar kon efter ätbart gräs. Det är inte ovanligt att hon går 4-8 km per dag under betessäsongen, medan kor som går inne i lösdriftsstall bara rör sig meter. Motionen ökar immunförsvaret och är bra för leder, ben och klövar och vid betesdrift drabbas färre kor av kalvförlamning jämfört med kor som enbart går inne (källa Svensk Mjölk). Bete är bra på många sätt och djuren bör beta så lång tid som möjligt, säger Ingrid Redbo, fil dr i etologi och ledamot i förbundsstyrelsen för Djurskyddet Sverige. Att beta är ett beteendebehov och det underlättar för djuret att vara aktivt. På betet har kor optimal möjlighet att utföra naturliga beteenden. Nötkreatur är förprogrammerade för väldigt långa ättider, många timmar per dag, och betet ger en unik möjlighet att gå under tiden de äter. De går sakta framåt, sveper huvudet åt sidorna, rullar tungan runt gräset och drar det till sig. På betet har korna också tillräckligt med utrymme för att kunna utöva andra naturliga beteenden. De har till exempel lättare att lägga sig och resa sig enligt sitt fastlagda rörelsemönster där det bland annat ingår att kunna skjuta fram huvudet samtidigt som de får ett bra fäste med klövarna. Spen- trampen blir därför färre. Korna kan också utveckla sociala kontakter på ett naturligt sätt där exempelvis lågrankade kor har möjlighet att gå undan och slippa vänta på att få äta. Ingrid Redbo lyfter också fram att kor på bete har större möjlighet att göra egna val, till exempel vart de vill gå, och så får de mängder av stimulans genom sinnesintryck från dofter, regn, sol och skugga, gräsets rörelser i vinden, ljud mm. KRAVs betesregler säger att minst hälften av grovfodret ska komma från betet under betesperioden och att det måste utgöra minst 6 kg ts per dag. Är dessa regler svåra att leva upp till? Frågan ställs till Margareta Dahlberg som är ekologisk rådgivare hos LG Husdjurstjänst i Linköping. Jag tycker inte det, inte för dem som redan är med, men det gäller att ha tillräckligt med betesareal, svarar hon. Margareta Dahlberg har studerat hur betesdriften fungerar i kombination med mjölkningsrobot och har bland annat dragit slutsatsen att det för stora besättningar krävs mer planering av betet. Åtgärder behövs för att inte drivgångarna ska bli kladdiga och större besättningar kan behöva delas upp bland annat för att alla kor ska komma åt vattnet. Men allt är mycket gårdsspecifikt förklarar hon. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare. Foto: Anders Carlborg/KRAV 4 Juni 2010

5 Regler Separation av ko och kalv När KRAVs djurregler revideras under hösten är det framför allt med syftet att införa regler som visar att KRAV-märkt produktion tar hänsyn till klimatet. Men även andra frågor tas upp. En sådan handlar om Foto: Kent Holmberg/bildarkivet.se huruvida den nuvarande regeln om att kalven ska gå hos sin mamma under hela råmjölksperioden ska gälla eller inte. KRAV har låtit göra en utredning om detta som kommer att publiceras tillsammans med flera andra utredningar i mitten av maj på: För de stora besättningarna är det ofrånkomligt att betet tar slut nära mjölkninsanläggningen så att det tidvis ligger långt bort. De som har robotbesättningar och ligger högt i avkastning, ropar eller driver hem djuren, de flesta jobbar så, säger Margareta Dahlberg och ger några råd om hur man hjälper korna att få bra vanor: Släpp ut dem innan det börjat växa. Då tycker de att det är kul att gå ut och går gärna hem när de blir hungriga. Se till att inte ha med lata gamla kor i flocken. När de stannar kvar på betet vågar inte lågrankade kor gå hem. Att ha någon form av styrning ut till betet är också bra så korna även går till roboten. Men besväret att fösa kor till och från bete är mödan värt. När korna betar hämtar de själva fodret på ett energieffektivt sätt. Att odla och skörda Foto: Uffe Andersso/svenskmjolk.se foder kräver både arbete och energi. Ett bra bete har högt energioch näringsinnehåll, säger Margareta Dahlberg och förklarar att det kan ersätta mycket av det betydligt dyrare ensilaget och kraftfodret. Det gäller att våga gå ner ordentligt i giva inne, säger hon. Det är då man får korna att vilja beta. Att de får tillräckligt med bete kan man kontrollera genom att ge dem ensilage inne och se hur hungriga de är. Margareta Dahlberg ger slutligen några råd om hur man får en bra produktion på betet. Ha en riktigt bra fröblandning, och den ska vara för betesvall, släpp ut korna så tidigt som möjligt på våren, putsa redan efter första eller andra betningen så att det inte blir rator och utöka betet vid torrperioder och i slutet av sommaren till exempel på återväxt. Uppbundna djur Ekologiska djur ska inte vara uppbundna, men det finns idag undantag för nötkreatur i äldre byggnader. För 2011 och framåt gäller följande: Vill du ha fler än 45 nötkreatur uppbundna måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket. Den kan medges till och med 2013, men kräver två kontrollbesök per år. För små besättningar gäller att nötkreatur får vara uppbundna under stallperioden även längre fram i tiden och utan extra kontrollbesök. Med små besättningar menas högst 45 uppbundna djur. Det är antalet båsplatser som är avsedda för uppbundna djur som ska räknas. Det får finnas fler djur på företaget än antalet platser för uppbundna djur. Sinkor och kvigor kan till exempel hållas i lösdrift samtidigt som man har 45 uppbundna mjölkkor. Det är dock inte tillåtet med en permanent lösning med en stor lösdrift kombinerat med en mindre byggnad med uppbundna djur. Tack för remissvar Tack till alla som svarat på remisserna om regler för restaurang samt import/införsel. Styrelsen fattar beslut i juni. Juni

6 notiser Nyhetsbrev och aktiviteter för butiker Alla anslutna butiker som önskar kan få ett nyhetsbrev per e-post där jag samlar sådant som är intressant för dem, säger Veronica Karlsson ekocoach på KRAV. Exempel är listor på nya KRAV-märkta produkter och info om säljstöd. Nyhetsbrevet ska också informera om KRAVs satsningar där djuromsorgen nu står på tur att lyftas fram under juli och augusti. Därefter blir det den klimatsmarta växthusodlingen. Vi kommer att ta fram material och broschyrer som passar till dessa teman och dessutom tar vi fram förslag på butiksaktiviteter som ni lätt kan genomföra. Håll utkik på www. krav.se, säger Veronica Karlsson. Vill du ha nyhetsbrevet för butiker eller beställa mobiler, hyllkantsskyltar, flaggor och broschyrer ska du kontakta Foto: Bengt Ekberg/bildarkivet.se KRAV satsar på rekrytering av grisproducenter När låga grispriser och anklagelser om vanvård håller på att knäcka den svenska grisbranschen vill KRAV visa på ett alternativ som erbjuder tillgång till en god marknad, en ökad makt över priset och, inte minst, ett bättre liv för våra grisar. Det säger Anna Ellström, kundansvarig för KRAV-märkt lantbruk. I grisproduktionen syns KRAVs mervärden extra tydligt i form av ökad djuromsorg, men samtidigt är gris det djurslag där ökningen i KRAV-produktionen går långsammast. Anna Ellström kommer under den närmaste tiden att arbeta med en särskild satsning för att rekrytera nya grisproducenter till KRAV. Som en första liten uppmuntran kommer KRAV att erbjuda kronor till de grisproducenter som ansluter sig under året som bidrag till kostnaden för certifieringen. På marknaden är efterfrågan på KRAV-grisar stor både i Sverige och i övriga Europa, säger Anna Ellström. Nya regler med nya märken Du får använda det nya KRAV-märket och den nya EU-logotypen redan nu om du vill, men du behöver inte byta ut logotyperna på befintliga förpackningar förrän 1 juli På nya förpackningar med ekologiska produkter från EU är det däremot obligatoriskt att använda den nya EU-logotypen från och med 1 juli i år. Den får dock endast användas om minst 95 procent av ingredienserna som har jordbruksursprung är ekologiska och den är förbjuden för restauranger, på produkter från fiske, på textilier och på foder till sällskapsdjur. Pl a c e r i n g: Du ska sätta KRAVmärket på förpackningens framsida, front eller annan yta i blickfånget för konsumenten. EU-logotypen behöver inte placeras på framsidan, men ska vara väl synlig. St o r l e k: KRAV-märket ska vara minst 12 mm brett och lika framträdande som EU-logotypen som ska vara minst 9 mm hög och 13,5 mm bred. Om du gör EU-logtypen större ska KRAV-märket ha minst samma storlek som den. På förpackningar som definieras av myndigheterna som små får logotyperna vara 9 mm breda. Fr i y t a: Runt KRAV-märket ska det finnas en friyta som är lika stor som texten KRAV är hög och runt EUlogotypen ska friytan vara 1/10 av märkets höjd. Ytorna ska vara fria från logotyper, symboler och texter. Det gäller även certifieringsorganets kod. Du får heller inte sammanfoga eller överlappa logotyperna med andra märken eller text. Undvik att placera nya KRAV-märket alldeles intill nya EU-logotypen, men om du gör det så får friytorna överlappa varandra. 1x Fä r g: KRAV-märket ska vara grönt (pantone 342) eller svart. EU-logotypens huvudfärg är grön (pantone 376), men svart och negativt tryck accepteras liksom andra färger om förpackningen har en enda färg. När EUlogotypen används tillsammans med KRAV-märket får den ha KRAV-grön färg. Ur s p r u n g: I samma synfält som EU-logotypen ska produktens ursprung anges direkt under koden för certifieringsorganet. Ursprunget ska anges för 98 procent av produkten. För sammansatta produkter kan det därför bli vanligt att skriva EU/icke EU-jordbruk. Ko d e r: Certifieringsorganens koder har ändrats till SE-EKO-X. Me r o m m ä r k n i n g: Alla detaljer kring märkningen hittar du i första kapitlet i KRAVs regler. Syns det att din gård är KRAV-certifierad? Nu har KRAV tagit fram plåtskyltar med nya märket. De passar bra att hänga vid infarten till gården eller att spika upp på en synlig vägg eller dörr. Skyltarna är 50 cm breda och 34 cm höga och kostar 400 kr exkl moms. För att beställa, kontakta: Anna Ellström Tel E-post 6 Juni 2010

7 miljö & hälsa Ännu högre kännedom för KRAVmärket i ny SIFO-undersökning Jordens mat2010 ekologisk marknad i skördetid 99 procent känner igen KRAV-märket. Det visar den nya Sifoundersökning som KRAV låtit göra intervjuer har genomförts med urvalet konsumenter som själva eller tillsammans med någon ansvarar för hushållens inköp av livsmedel. Den höga kännedomen har till och med ökat en procentenhet sedan förra SIFO-undersökningen som gjordes Hela 60 procent är också mycket positivt inställda till KRAV-märket. Vi tar ansvar för så många aspekter av en hållbar utveckling, här skiljer vi ut oss, och det har konsumenterna tagit fasta på, säger Pia Högström, marknadschef på KRAV. Den KRAV-märkta produkt som har störst krets av trogna köpare är ägg som 30 procent anger att de oftast köper KRAV-märkta. Mjölk och bananer kommer på andra plats med 23 procent. 22 procent räknar med att köpa fler KRAV-märkta produkter framöver. Kom och sälj på Jordens mat Möt köpsugna konsumenter på Jordens Mat och sälj dina produkter. Den september arrangerar Gunnebo Slott och Trädgårdar tillsammans med KRAV denna ekologiska marknad utanför Göteborg. Förra året kom besökare. KRAV sponsrar deltagandet. KRAV lyfter fram klimatsmarta växthusodlare Under sommaren och hösten kommer KRAV att särskilt uppmärksamma sina anslutna växthusodlare i olika sammanhang. 15 juni blir det ett stort seminarium i Stockholm där miljöministern är med. Då lyfter vi fram Hornudden där klimatsmarta tomater produceras enligt våra nya klimatregler för växthus, säger Kristin Cooper, pressansvarig på KRAV. Seminariet anordnas av det projekt som KRAV drivit tillsammans med bland annat Svenskt Sigill och som tagit fram klimatregler för livsmedelsproduktion. Det är dessa regler som KRAV nu har införlivat i sina regler för växthus. Vidare kommer KRAV, i sin konsumenttidning Reko Mat och på webbplatsen, att berätta om KRAV-märkt växthusodling och visa på hur odlare lägger om till förnybar energi. Och så kommer skyltar och annat material att tas fram för butik och för odlare som säljer på marknader eller i egen gårdsbutik. KRAV tipsar också media och nu skriver Coop i senaste Mersmak om Orust Grönt. Mer mineraler i KRAV-ägg Det finns högre halter av mineraler och vitaminer i ekologiska ägg än i konventionella, konstaterar Livsmedelsverket. Skillnaderna förklaras huvudsakligen av att hönorna har fått olika foder, menar verket. Enligt Livsmedelsverkets analyser innehåller eko-äggen mer jod, vitamin B12, järn och selen än konventionella ägg, medan till exempel halten av K-vitamin är något lägre. SLV:s analyser som gjordes 2009 är de första som gjorts på ekologiska ägg och analyserna visar att halterna av viktiga näringsämnen i både konventionella och ekologiska ägg är högre än vad man tidigare trott. GMO-majs påverkar råttors lever och njurar negativt Utfodringsförsök på råttor med tre varianter av genmodifierad majs visar tydligt en negativ inverkan på inre organ, bland annat njurar och lever. Det konstaterar en grupp forskare i den ansedda tidskriften International Journal of Biological Sciences. Forskarna analyserade testresultat som de fått tillgång till tack vare bland annat svenska Jordbruksdepartementet. De tre GMO-sorterna används kommersiellt till mat och foder. Alla tre innehåller bekämpningsmedelsrester som har med genmodifieringen att göra. Klimattips Att effektivisera och minska användningen av energi på gården är bra för miljön och kan bli en ekonomiskt lönsam affär. Byt om från traktordrift till eldrift där det är möjligt. 1 kwh elenergi används betydligt mer effektivt än 1 kwh från diesel. Gå en kurs i sparsam körning för att minska dieselanvändningen upp till 15 procent. Fler tips hittar du i Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008, från LRF Konsult. Den finns på bioenergiportalen.se, klicka på Bibliotek och kategori energieffektivisering. Juni

8 Postadress: KRAV Box 1037, Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: Fax: Webb: E-post: Nyhet! Först i världen med regler som verkligen ger klimatsmart mat Dackeskolan i Mjölby vann tävlingen för unga ekokockar Det blev jämnt när finalen i tävlingen Unga Ekokockar i Lejonkampen hölls den 29 april på småländska Ryssbygymnasiet. Denna lagtävling som vänder sig till årskurs 2 vid de sydsvenska gymnasieskolornas hotelloch restaurangprogram arrangerades av Miljöresurs Linné tillsammans med Svenska kockars förening i Småland och med stöd bland annat från KRAV, SHR syd och Jordbruksverket. Ett lag från Dackeskolan i Mjölby vann med motiveringen Mycket bra smak och presentation av samtliga rätter, fackmässig tillverkning samt bäst körschema. Västerviks Restauranggymnasium blev god tvåa och fick dessutom ta emot vandringspriset Stekpannan som bästa smålandslag. I samband med prisutdelningen fick också Ryssbygymnasiet motta ett certifikat som visar att de uppfyller kriterierna för KRAV-certifiering. KRAV finns i Uppsala. Du når oss på tel , eller via Du får mer Annonskampanj Nu genomför KRAV en annonskampanj för att locka fler kunder till KRAV. Annonserna riktar sig till beslutsfattare i livsmedelsbranschen och förs in i åtta tidningar under veckorna samt Banners för webbsidor har också producerats. KRAV utbildning Hållbar kunskap Gratis utbildning för skolor! Staffan Carlberg, Ledare KRAV Utbildning KRAV Utbildning har glädjande nog beviljats stöd från Jordbruksverket för att kunna erbjuda en kostnadsfri utbildning, Ekologisk grundkurs, till elever och lärare på landets restaurangskolor och naturbruksgymnasier. Intresset för ekologisk mat ökar i samhället, både inom den offentliga och den privata sektorn. Allmänheten blir alltmer kunnig och krävande och vill bidra till en hållbar utveckling, inte minst via maten. Men för att kunna möta en växande efterfrågan behövs det fler understödjande åtgärder som skyndar på omställningen och produktionen av ekologisk mat. Detta gäller såväl på restaurangen som inom lantbruket. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om vad ekologiskt innebär, vilka fördelar det bär med sig både för miljön och för oss som äter maten, samt en säkerhet i att förmedla detta vidare. Utbildningen som är 2 timmar lång kommer att belysa bland annat följande: ekologisk produktion, miljöfördelar, skillnader mellan EUs och KRAVs regelverk samt ekologiskt som en bärande affärsidé. Jordbruksverkets stöd är begränsat, vilket gör att vi kanske inte kommer att kunna besöka alla intresserade skolor. Först till kvarn gäller därför. Kontakta oss snarast så att vi gemensamt kan planera in en utbildning under året. Alla utbildningstillfällen måste vara genomförda senast under november månad 2010.

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV APRIL 2008 KRAV-märkningen det bästa valet! Foto: Kajsa Friberg Remiss om klimatregler KRAV driver ett projekt

Läs mer

Kyckling med kvalité

Kyckling med kvalité Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV DECEMBER 2008 stöd för butiker Kyckling med kvalité Den har högre smak och bättre kvalité. Det är mycket stor skillnad,

Läs mer

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt April 2013 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4 I DETTA NUMMER: White guide och KRAV sid. 3,5 Om kravet på förnybar el sid. 6 Hjälp för

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

KRAV-aktuellt. Odling som ger bättre liv. Kenya: OKTOBER 2011 NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV

KRAV-aktuellt. Odling som ger bättre liv. Kenya: OKTOBER 2011 NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV OKTOBER 2011 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Kenya: Odling som ger bättre liv några ord Hallå! Jan Janson, marknadschef vid Domstein Sverige AB som är ny medlem i KRAV. Vad vill

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år Matministern

Läs mer

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 7 Interfood 07 Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september

Läs mer

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år KRAV fick Konsumentpris

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Rekordhög kännedom om KRAV-märket KRAV har fått en

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Efter en valhänt inledning har nu allt fler företag på allvar börjat arbeta med sitt ekologiska sortiment. Framför

Läs mer

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept Klimatsmarta restauranger Tips och lyckade koncept Innehållsförteckning sid Vi vill stödja förändring 1 Mat och klimat 2 Vad är ekologiska livsmedel? 3 Hållbar ekonomi 4 Goda exempel 5-10 Lär dig mer!

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen tidningen djurskyddet Medlemstidning för Djurskyddet Sverige Nummer 3/2014 årgång 124 Älgarna demonstreras Landets älgparker drar turister. Skogens konung trivs bäst på stora ytor. sid 22 + djurskyddets

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010 Ekologiskt i offentliga storhushåll Årets sponsor: 2010-04-27 Årets sponsor: Nytt KRAV-märke Medvetet val för en hållbar livsstil KRAV har tillsammans med medlemmar och kunder varit drivande inom

Läs mer

Ekomatcentrums Nyhetsbrev 21 Februari 2014

Ekomatcentrums Nyhetsbrev 21 Februari 2014 Ekomatcentrums Nyhetsbrev 21 Februari 2014 Det nya året har sparkat igång med buller och brak. Först ut var Ekogalan i slutet av januari där Ekoweb presenterade glädjande siffror från en ökande ekologisk

Läs mer

EGENSINNIGA FÖRETAGARE

EGENSINNIGA FÖRETAGARE EGENSINNIGA FÖRETAGARE ENTREPRENÖRER KOMBINERAR TRADITION OCH FÖRNYELSE EKOLOGISKT LANTBRUK ÄR EN BRA UTGÅNGSPUNKT FÖR EGENSINNIGT OCH NYSKAPANDE FÖRETAGANDE EKOLOGISKA LANTBRUKARNA 2014 MÖT ENTREPRENÖRERNA

Läs mer

EGENSINNIGA FÖRETAGARE

EGENSINNIGA FÖRETAGARE EGENSINNIGA FÖRETAGARE ENTREPRENÖRER KOMBINERAR TRADITION OCH FÖRNYELSE EKOLOGISKT LANTBRUK ÄR EN BRA UTGÅNGSPUNKT FÖR EGENSINNIGT OCH NYSKAPANDE FÖRETAGANDE EKOLOGISKA LANTBRUKARNA 2014 MÖT ENTREPRENÖRERNA

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Mila. 4 7 februari MalmöMässan. www.milamassan.se. MÖTESPLATSEN för alla inom de gröna näringarna. Mila 2009 på MalmöMässan

Mila. 4 7 februari MalmöMässan. www.milamassan.se. MÖTESPLATSEN för alla inom de gröna näringarna. Mila 2009 på MalmöMässan Mila 2009 på MalmöMässan B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Mila 4 7 februari MalmöMässan www.milamassan.se MÖTESPLATSEN för alla inom de gröna näringarna 2 Mila 2009 på MalmöMässan. LANDET KOMMER TILL STAN

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer