Rapport Utvecklingsberedningen. Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2 2013-03-27. Utvecklingsberedningen. Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen"

Transkript

1 Rapport Utvecklingsberedningen Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Metod Planeringsmöten Aktiviteter Nätverk medborgardialog Stormöten Studiebesök Webbformulär Aktivitetskalender Seminarium med tjänstemän Noresund Synpunkter från Eda Golfklubb Golfveckan Stormöte för boende vid Noresund Höstårsmöte med Eda Golfklubb Övriga synpunkter Noresund Förslag från Wiveca Axelsson Medborgarförslag från Annie Fredriksson Sammanfattning synpunkter om Noresund Valfjället Dialog med skidåkare Slalomskoleavslutning Träff med slalomklubben Dialog med skidåkare och anställda Stormöte för boende och markägare vid Valfjället Möte med HÖGAB Övriga synpunkter Valfjället Sammanfattning synpunkter om Valfjället Kölaviken och Sandviken Simskoleavslutning Förslag från Michael Bergström Övriga synpunkter om badplatserna Sammanfattning synpunkter Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen Loppis Örnvallen Kick off Åsvallen Övriga synpunkter om fotbollsplaner Sammanfattning Hammarsvallen Norra Mon Redovisning av webbformulär Resultat Antal, grupper och geografi Synpunkter som blivit åtgärdade eller planeras Sammanfattning Analys och avslutning.47 1

3 1. Uppdrag Utvecklingsberedningen fick sitt andra uppdrag av kommunfullmäktige i februari En delrapportering av beredningens uppdrag skedde inför kommunfullmäktige i september Uppdraget var att i dialog med besökare och medborgare samla in synpunkter på utvecklingsmöjligheter av områdena: Noresund Valfjället Kölaviken och Sandviken Hammarsvallen Områdena Noresund, Valfjället, Kölaviken, Sandviken och Hammarsvallen har alla gemensamt att de ligger geografiskt centralt i kommunen och är ett område med utvecklingsmöjligheter. Med anledning av detta har beredningen valt att kalla området för Gyllene triangeln. Definition Kölaviken: Kölaviken kallas även Kyrkviken och Klockarsand Utvecklingsberedningens fokusområden är utveckling, framtid, demokrati och medborgardialog. Utvecklingsberedningen består av: John Badh, ordförande Jannica Bergström Mats-Åke Knutsson Jan Silverås Mia Nerander Mattias Mellgren Birgitta Eklund Jessica Nilsson, ansvarig tjänsteman 2

4 2. Metod Inom ramen för sitt uppdrag beslutar utvecklingsberedningen själva vilka metoder som ska användas för att slutföra sitt uppdrag. 2.1 Planeringsmöten Utvecklingsberedningen har ett planeringsmöte i månaden. Dessa möten är till för att planera och besluta om aktiviteter som ska göras inom ramen för uppdraget samt att analysera de aktiviteter som gjorts sedan föregående möte. Beredningen försöker att i så stor utsträckning som möjligt ha dessa möten ute i kommunen och besöka företag, föreningar och andra verksamheter i samband med mötet. Den som besöks får då möjligheten att visa och berätta om sin verksamhet för beredningen samt framföra sina synpunkter. De som blivit besökta är Valfjället Skicenter, Tallmostugan, Arbetsmarknadsenheten, Eda Golfklubb, Köla Kyrka, SMU-gården, Ishallen och Gymnasieskolan. 2.2 Aktiviteter Totalt har beredningen deltagit i 33 olika aktiviteter under detta uppdrag. De aktiviteter som genomförts är medverkande vid Charlottadagen, Kommunkväll, Eda Klassikern, Äldredag på biblioteket, Slalomskoleavslutning, Simskoleavslutning, Arbetsplatsträff inom barnomsorgen, Skillingmarkshälja, Häljebodadagen, Open Art, Golfveckan, Loppis Örnvallen, Kick off Åsvallen, Tallmon Runt, besök fritidsgårdar, julmarknad och skyltsöndag, Utöver deltagande på olika arrangemang och aktiviteter har beredningen blivit inbjudna till Sunne och Hjo kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting för att berätta om sitt sätt att arbeta med medborgardialog. 2.3 Nätverk Medborgardialog Utvecklingsberedningen beslutade att delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverk för kommuner som vill utveckla medborgardialog. Totalt deltar 140 kommuner. Inom ramen för detta har beredningen även deltagit i ett webbseminarium. 2.4 Stormöten Beredningen har arrangerat 3 stormöten för boende vid Valfjället respektive Noresund samt ett möte för föreningar som verkar inom den Gyllene triangeln Studiebesök 2 av ledamöterna samt representant från Golfklubben åkte till Vreta Kloster för att lyssna på ett seminarium där konstsnöanläggningen Vretaslingan (www.vretaslingan.se) presenterades. Det är en ekonomisk förening som byggt en 3,3 km, elbelyst konstsnöanläggning för längdskidåkning på Vreta Kloster Golf AB:s mark. 2.6 Webbformulär Mellan perioden har det funnits ett webbformulär på kommunens hemsida, där allmänheten kunnat lämna synpunkter om de områden som ingår i uppdraget och det har totalt kommit in 18 synpunkter genom formuläret. 2.7 Aktivitetskalender För att informera och återrapportera till medborgare och andra intresserade om beredningens arbete finns en aktivitetskalender på hemsidan. Där finns datum och platser där man kan 3

5 träffa ledamöterna för att lämna synpunkter, men även plats för referat och minnesanteckningar av synpunkter som inkommit. Denna knapp finns på kommunens hemsida och där kan man läsa mer om utvecklingsberedningens arbete, planerade aktiviteter och minnesanteckningar med synpunkter från möten och aktiviteter. 2.8 Seminarium med tjänstemän Ledamöterna ville få en nyanserad bild av hinder och möjligheter av synpunkter som inkommit från dialog med medborgare och besökare inför slutredovisningen till fullmäktige i mars och träffade därför berörda tjänstemän Dialogseminarium Ledamöterna i utvecklingsberedningen inledde varje synpunkt och berättade mer nyanserat och gav exempel om respektive synpunkt nedan. Tjänstemännen gavs sedan tillfälle att berätta om sitt arbete med frågorna och ledamöterna och tjänstemännen hade sedan en gemensam dialog. Synpunkter som diskuterades med temat Gyllene Triangeln: 1. Budget och budgetplan 2. Avtal med golfklubben och kommunen 3. Avloppsfrågan/Detaljplan 4. Markfrågan 5. Kommunikationer 6. Handikappanpassning 7. Aktiviteter i området 8. Gång och cykelbana 9. Destination Eda 10. Gemensamt föreningskansli 11. Ändrad organisation för Valfjället/Noresund 12. Fotbollsplaner 13. Badplatser 4

6 Redovisning av aktiviteter 3. Noresund De aktiviteter som gjorts för att samla in synpunkter runt Noresund är bla träffar med Golfklubben och företagare i området, möte med ansvariga tjänstemän, deltagande under Golfveckan, Golfklubbens höstårsmöte, studiebesök vid Vretaslingan och stormöte riktat till boende i området Skarbol, Ånnebol och Flogned. Dessutom har det inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige ang Noresund samt att Utvecklingsberedningen fått ett förslag från Wiveca Axelsson Synpunkter från Eda Golfklubb Besök Eda Golfklubb Börje Östensson, styrelsens ordförande och klubbchef Fredrik Karlsson visade oss runt på golfbanan. Deltog på mötet efter rundvisningen gjorde även Nisse Olsson från styrelsen samt Renée och Ståle Nesbakken som har hand om Golfkrogen och uthyrningen vid Noresund samt Valfjällsbyn. Bilden: Planeringsmöte vid Noresund Foto: Jessica Nilsson Synpunkter som framkom var: Avtalet mellan kommunen och Eda golfklubb är uppsagt av kommunen och nytt avtal måste till. Golfklubben vill gärna ha en dialog med kommunen, innan förslag till nytt avtal görs. Avtalet bör vara längre än ett år, för att klubben ska våga satsa. Fastighetsskötsel är viktigt. Det mest akuta är målarfärg. Klubben erbjuder sig att göra jobbet om kommunen betalar färgen. 5

7 På bilden: Huvudbyggnaden Foto: Jessica Nilsson Huvudbyggnaden är hjärtat på Noresund, men behöver rustas upp eller rivas och byggas upp igen. Kostnadsberäkning bör tas fram. Ex på vad byggnaden kan användas till: - Ett föreningsgemensamt kansli. Klubben sökte eu-pengar och gjorde en undersökning om andra föreningar hade intresse av det och det visade sig att det fanns ett intresse. - Caféverksamhet och restaurang - Hyra ut kontorslokaler Triangeln skulle kunna bli verklighet och använd det nya bolaget som bildats vid Noresund. Valfjället och Noresund skulle kunna samverka mer med en gemensam organisation. Personal och uppgifter som gräsklippning och skötsel av maskiner behövs på båda platserna. Summan av kardemumman kan ge vinst. Dvs om herrgården blir i ordning och flera aktörer samverkar om den och driver Valfjället och Noresund tillsammans med fler aktiviteter skulle det kunna ge vinst året runt. Klubben kan på sikt sköta sig själv, utan bidrag från kommunen, men då krävs bättre tillgång till fastigheterna. På längre sikt kan klubben tänka sig att själv äga dem. De intäkter som klubben har är medlemsavgifter och greenfee avgifter. Måste Valfjället och Noresund gå med vinst? Vad är vinst? Det handlar också mycket om att kunna erbjuda medborgare och besökare något bra! Fler aktiviteter som tex fiske, kanotuthyrning, boule, minigolf och bowling behövs i området. Längdskidspår kommer att göras till vintern. Maskin är inköpt. Detta kan också bidra till att kunna erbjuda tex Vasaloppsåkare träningsläger vid Noresund. 6

8 Naturstig är pågång som projekt. Tanken är att kunna erbjuda mer än bara golf i den fina naturen. Kulturspår, vindskydd m grillplats mm planeras efter stigen. Kommunens miljösektionen söker eu-bidrag. (Har nu erhållit LONA bidrag) Marknadsföring viktigt. När man marknadsför golfbanan är det inte bara naturen som är viktig utan även att kunna erbjuda bra bankvalité. Fler boendemöjligheter både vid Noresund och Valfjället är viktigt. - Bygg småstugor vid sjötomter - Boende vid annexen - Ev nytt annex Slutligen frågade beredningen vad som är viktigast nu direkt på kort sikt och vad som ligger på framtiden: Nu: Att avtal skrivs med kommunen på längre sikt än 1 år, då kan klubben våga satsa och göra nödvändiga investeringar som på längre sikt kan leda till framgång och utveckling. Vidare behövs målarfärg på husen och komma igång med planerad fiskecamp och längdskidspår under vintern. Framtid: Upprustning av herrgården som är hjärtat i området, bättre väg från nr 177 och in till golfbanan, bättre skyltning från 61:an, naturstig med stöd av EU (LONA) medel och gärna ytterligare aktiviteter för dem som inte spelar golf som tex boule eller minigolf. Foto: Jessica Nilsson 7

9 3.2 Golfveckan Besök på Noresund, förberedelse för golfvecka och träff för nya golfare Totalt 33 personer, både anställda och golfgäster, Edabor och besökare. Vanligaste åsikten med starkast eftertryck var: Renovera huvudbyggnaden och ha aktiviteter där: servering, kansli, uthyrningsrum, föreningssupport/föreningsgemensamt kansli, konferenslokal, lokaler färdigställda (med bredband, fax etc) för att hyra ut till företag. De flesta ansåg att renovering av hela huvudbyggnaden var avgörande för att öka Noresunds attraktionskraft. Kommersiellt måste byggnaderna se fräscha ut. Färg på annexen! Mindre konferenslokaler med hyfsade priser är efterfrågat. Andra vanligaste åsikten: Satsa på marknadsföring! I Oslo syns ingen marknadsföring av Eda. Däremot för Töcksfors köpcenter, på t.ex. stadsbussar. Sedan kan man göra relativt billig radioreklam. Jämfört med Årjäng håller Eda låg nivå som turistkommun. Årjäng är mer "på bettet". En sådan här bana är en stor möjlighet och kan skapa mervärden genom att kommunen syns och marknadsförs. Men då måste det vara attraktivt, med fräscha byggnader och skyltning. Läget är attraktivt, det kan man konkurrera med! Vissa ställen, t.ex. Haganäset är bättre på reklam, t.ex. på internet. Man behöver "göra paket", knyta ihop olika verksamheter och erbjuda skjuts. Camping, boende och skjutsar är viktiga frågor. Golfgäster vill ha paket. Göra reklam för Noresund på Haganäset och under sommaren i Valfjället. Var är den informationstavla Morokulien utlovat till Noresund? Där man skulle ha all intressant Eda-info? Behövs vara stadig och rejäl, med glasskiva. Tredje vanligaste åsikten: Boende. Inte stugby men några "hyttor" på Noresund. Periodvis saknas boende. (Finns 54 bäddar) Samarbete med Valfjället om boende. Bygga om herrgården. Bygga lägenhetshotell. Saknas busskommunikationer - för äldre, ungdomar och golfgäster utan bil. Andra idéer och åsikter: Valfjället är bra, men bör bli bättre för att konkurrera - längre säsong och "uppkört" till toppen av backen. Samma personal i Valfjället och Noresund, för att kunna ha fulltalig stab. Nu stänger de för tidigt på t.ex. söndagar i golfshopen. Marknadsför Noresund som rekreationsområde för alla, inte bara för golfare. Vandringsleder och äventyrsgolf! Naturstigar. Skidspår på Noresund om vintern. I Kongsvinger fick de in pengar genom att klubbhuset hade öppet (och värme!) om vintern på helgerna och man sålde kaffe och våfflor. 8

10 På bilden: Ett av annexen Foto: Jessica Nilsson Downhill-cykling i Valfjället. Uthyrning av Mountainbikes, kanoter, fiskebåtar och färjeturer över till Valfjället. Få turister som kommer till köpcentret stannar ett dygn i kommunen. Kommunen behöver stötta entreprenörer och företagare på olika sätt och skaffa sig ett gott rykte. Dessutom behöver man investera rejält i Noresund (och Valfjället) för att skapa en positiv utveckling med ökade besök och inkomster. Då får man också entreprenörer som vill satsa. Utbyggnad av bredband. Vägen in till Noresund måste förbättras. Från klubbens sida vill man att kommun satsar långsiktigt på Noresund. Bl.a. vill man ha kontrakt som gäller flera år framåt, så att man har trygghet att satsa framåt och bygga upp verksamheten bättre, eventuellt genom att ta lån. Man vill att kommunen satsar på att rusta upp byggnaderna. Det klubben ser som behövligt är bl.a. att skaffa mer sand till greener och fairway, för att göra banan torrare. Detta ger längre säsong. Man kan också tänka sig att bygga en snygg uteplats bakom Herrgården, som ett första steg i en upprustning av densamma. Dessutom behöver man ha folk tidigt i mars varje år för att få fina greener. Åsikter om banan från spelare: Banan är fin med fina greener. Flott, prima, lite våt. Svår bana, jobbig, men en av Sveriges vackraste. 9

11 Värmlands bästa greener. Saknas resurser för det lilla extra. Fler greenfee-gäster med bättre marknadsföring. Fastigheterna är undermåliga. Gör iordning ett område vid Noresund där camping kan ske. Ett gäng från Vita Älgen kommer tillbaka varje år, till Vita Älgen och Noresund. De lovprisar Vita Älgen som det bästa i Eda, bl.a. för maten. De har ej hört något om banan utomlands utan bara genom Vita Älgen. Om Edas föreningsliv: Eda behöver ett gemensamt föreningskansli med kopiator, fax och annat, där en gemensam föreningskassör kan vara. Med allt färre eldsjälar och mindre resurser, krävs en gemensam föreningsorganisation på något sätt, för att sänka utgifter och samordna. Dessutom skulle en sådan person kunna satsa tid på att söka bidrag för de olika föreningarna. En sådan person måste vara kunnig, driftig och engagerad. Ett gemensamt föreningskansli skulle kunna finnas på Noresund och/eller i Valfjället. Båda platserna beroende på säsong? Lokaler kan användas till olika föreningars årsmöten mm. Fotbollsföreningarna skulle kunna ha gemensamma såddmaskiner och anställda att sköta planerna. Foto: Jessica Nilsson 10

12 Besök på Noresund under Golfveckan Totalt ca 15 personer (och långa samtal med 6 personer) Turister: Eda ser "trött" ut (Åmotfors) Bättre på att visa upp vad som finns tex här finns en vacker vägskylt Missade Åmotfors pga dålig skyltning. Info om lanthandel, restaurang osv Marknadsföring? Var finns den? Edabor: Renovera de stugor som finns vid Noresund Samma entreprenör för Noresund och Valfjället för att höja kvalitén på kök och boende Huvudbyggnaden till shop och restaurang Entreprenörer behövs, ser ingen ekonomi i verksamheten. Se Noresund som kommunservice Golfsimulator för verksamhet under vinterhalvåret Golfare vana att betala. Billigt att spela i Eda, gör All inclusive paket Badplats vid Noresund och utveckla fiske och fisketurism Träningsanläggning under vintern Dragbåt till Aluminia af Hugn alt hjälpmotor på pråmen. Bostadsbolaget tar över huvudbyggnad och annex, renoverar och hyr ut. Friggebodar (15m2) för sommarboende och Ställplatser med eluttag för husbilar Värna om befintlig arkitektur vid ev nybyggnation för att behålla miljön Behov av små konferensanläggningar finns Flytta all verksamhet i nuvarande klubbhus och restaurang och gör till träningsanläggning Dra fiber (bredband) till Noresund. Exempel på aktiviteter vid Noresund: Vattenskidor, Minigolf, Tennisbanor, campingmöjligheter, Utsiktstorn i silon, Seglarskola (optimistjollar) för barn, Bamseklubb" under såväl sommar- (Noresund) som vintersäsong (Valfjället) och träningsanläggning. 11

13 3.3 Stormöte för boende i området Skarbol, Ånnebol och Flogned Referat från stormöte Totalt kom 50 boende i området Skarbol, Ånnebol och Flogned till mötet. 82 inlägg noterades, 3 skrivelser lämnades in på mötet och 2 stycken har inkommit före och efter mötet. Utvecklingsberedningen representerades av: John Badh, Jannica Bergström, Mia Nerander, Birgitta Eklund och Mats-Åke Knutsson samt tjänsteman Jessica Nilsson. Foto: Jessica Nilsson Inledning John Badh, ordförande i utvecklingsberedningen och moderator för kvällen hälsade alla välkomna. Diskussion Utvecklingsberedningen hade frågor som alla berör det uppdrag som beredningen fått av kommunfullmäktige. Frågor Noresund Hur kan vi utveckla området Noresund? Vad behövs för att driva verksamhet året runt vid Noresund? Upprusta huvudbyggnaden och använd till: Senior & ungdomsboende, center för svenskamerikaner som vill besöka bygden, uthyrning av turistbyrån, boende för besökare till Noresund, Valfjället mm. Företagssamverkan: Företagen får samverka och köpa in sig och sedan göra något tillsammans, t.ex. konferenslokal café och restaurang. Eller alltihopa ovan, i samarbete med kommunen. Huvudbyggnaden är för liten för att få en verksamhet att bära sig utan tillbyggnad. Nuvarande byggnad är rutten. Riv och bygg upp på nytt i samma stil (ev större). Den har stått tom i 32 år. Viktigast för verksamheten vid Noresund är att huvudbyggnaden ställs i ordning. 12

14 Noresund har ett kulturellt värde sök stödpengar för att underhålla det kulturella värdet. Ta kontakt med Olav Thon, om han är intresserad av utveckling i området. Konstrunda i hela Eda med centrum i Noresund. Båtuthyrning nere vid sjön, strövområde, badplats, skridskoåkning. Fiskecamp. Längdskidbana på Noresund skulle underlätta för åretrunt aktiviteter och boende. Ha riktigt hotell & restaurang & minigolfbana. Ha kurser - kursgård i ladan. Vi måste göra något för att få hit turister. Både Valfjället och Noresund betalas med skattemedel. Det behövs en driftig verksamhetschef utifrån. Kommunen bör rusta upp och hyra ut till entreprenör, sedan kan det bli snurr på ruljansen. Det finns för få boenden för turisterna. Tackar nej till jättemånga. Även för lite boendemöjligheter vid orientering och skidåkning. Seniorboende för golfintresserade seniorer. Fint med små stugor både uppe i Valfjället och på Noresund runt udden. Borde göra mer av naturen. Boulebana för seniorer. Bredda 177:an och/eller bygg gång/cykelbana bredvid! Som den är nu är den livsfarlig. Med långtradare som kör förbi måste gående ner i diket. Vill ha gatljus tillbaka. Rusta upp vägen in till Noresund. Den slits hårt av tung trafik in till Noresund och är hålig, vilket även drabbar de boende som använder vägen. Skylta bättre in till Noresund! Bör stå skylt vid 61:an. Den skylt som finns bör flyttas fram. Skylta med "Golf & restaurang". Skylta vid gränsen. Skyltningen till de stora vägarna, ofta kommer folk och frågar efter vägen. Badhus vid Noresund - vinterbad och sommarbad! Busskommunikationer saknas Sammanfattning: Huvudbyggnaden Boende Aktiviteter Restaurang och kursgård Väg nr 177 Skyltning Valfjället Hur kan vi utveckla Valfjället? Vad behövs för att driva verksamhet året runt vid Noresund? Valfjället skulle kunna vara friskvårdscentrum året runt, Nytt/renoverat utkikstorn. Vägen är även farlig nedanför Valfjället, Handikappanpassning i Valfjället, då finns det pengar att söka! Asfaltera skidbana. Busskommunikationer saknas. Den mest centrala platsen i kommunen för ett Badhus är i Valfjället. Eda är en av få kommuner som inte har badhus. Om även ishallen flyttas dit skulle det kunna gå att få energivinster för uppvärmning och spara personalkostnader. Ishall och badhus i Valfjället för året runt-aktiviteter. En riktig idrottshall i Valfjället, med bowling, bågskytte, innebandy mm Lyssna på ungdomarna - deras 5 stora B:en: bowling, badhus, bio, buss och bredband. Sammanfattning: Friskvårdscentrum med badhus och andra aktiviteter året runt. 13

15 Hammarsvallen Vilka behov och möjligheter finns att utveckla Hammarsvallen? Vad behöver finnas i framtiden på Hammarsvallen? Hammarsvallen är tillsammans med planen i Morast bästa fotbollsplanerna i kommunen som fortast blir torra. Hammarsvallen har dock inte så bra lokaliteter, utan det måste upprustas med tex bättre omklädningsrum. Ordna bättre lokaliteter och mer parkering. Några tycker att kommunen ska satsa på en plan och göra den lite bättre och ge alla föreningar möjligheter att använda den och några vill ha kvar alla planer som de är idag. Undersök om det går att få EU-bidrag till upprustning. Sammanfattning: Hammarsvallen bra, men bättre lokaler och parkering behövs. Kölaviken och Sandviken Ska vi satsa extra på några bra badplatser i kommunen? Vad behöver finnas på bra badplatser? Kölaviken är inte rätt namn, det heter Kyrkviken säger någon och en annan säger Klockarsan Denna badplats behöver handikappanpassning, få större och bättre parkering och fler aktiviteter både på land och i vattnet. Omklädningsmöjligheter är inte så bra. Sammanfattning: OK att satsa mer på en badplats, men ingen får läggas ner. Avslutande diskussion och allmänna synpunkter Bra med medborgardialog och att utvecklingsberedningen är ute och hämtar synpunkter innan beslut är fattade. Triangeln som beskrivs är ett attraktivt område i kommunen och det finns många utvecklingsmöjligheter och en vilja bland boende att det ska hända saker i området framöver. Det är unikt med de korta avstånden mellan Valfjället, Noresund, Hammarsvallen och Kölaviken. Det viktigaste kring Noresund är enligt boende i området att huvudbyggnaden rustas upp, att det blir mer boende för uthyrning och fler aktiviteter för att få allt igång året runt. En bra restaurang/café, andra aktiviteter som tex boule, bowling och minigolf och kursgård för företag och föreningar mfl skulle kunna bidra till utvecklingen i området. Väg 177 behöver bättras och gång och cykelbana byggas och vägskyltningen måste bli bättre och på fler platser. För både Valfjället och Noresund är boendet största dilemmat. Valfjället skulle kunna vara friskvårdscentrum året runt och där är också bästa platsen för ett badhus i kommunen. På detta vis skulle triangelområdet i kommunen kunna utvecklas i framtiden. 14

16 3.4 Höstårsmöte med Eda Golfklubb Totalt: 20 personer Önskemål om Golf i skolan som en del av idrotten. Bättre uppskyltning på Rv 61 Bättre samordning Valfjället - Golfen Samarbeta med Valfjället om utvecklingsfrågor Blåsa liv i Noresundsbolaget Billigare att riva herrgården och bygga ny i liknande stil. Svårt att få bra lösningar i befintlig byggnad Detaljlösningar före ritningar för att få fram vilka aktiviteter som ska finnas där Enkelrumsboende förutsättning för golfpaketlösningar Viktigt att något händer med herrgården Boende även problem för Valfjället Marknadsföring förutsätter boendemöjligheter Saknas möjlighet för boende för hel buss Lösa kommunikation mellan Noresund och Valfjället Detaljplan för att få fram konkreta förslag Gemensam drift och underhåll Valfjället - Kyrkviken Bygga nya hål för att komma från "mördarbacken" Herrgården skulle behövas som nav i verksamheten Dränneringsarbete för att förlänga spelbarheten på banan Vattentrappa vid några av hålen Naturstig med hjälp av LONA-pengar planeras Upprustning av herrgården ger kringeffekter för många Utnyttja sjösystemet till båttrafik, kanotleder och fiske mm Knyt ihop Kyrkviken till golfen med hjälp av båttrafik Längdskidspår Gemensam arrendator för restaurangerna vid Noresund och Valfjället för att skapa lönsamhet Kanotuthyrning Cykeluthyrning Fiskutrusningsuthyrning Konferenscentrum Minigolf av mästerskapsstandard Inomhusboule i befintliga lokaler Golfsimulator Området bör öppnas upp, naturstig, grillplatser, uppskyltning av vad man ser Restaurang året om 15

17 3.5 Övriga synpunkter om Noresund från andra aktiviteter Charlotta Noresund är det finaste området i hela kommunen och är en av Sveriges finaste golfbanor. Rusta upp herrgården. Hotell, boende. Fina banor, slitsam bana, ordna torrare banor för längre säsong. Ordna båtturer från Valfjället till Noresund, det är bra fiskevatten omkring. Förskolepersonal Golfbanan är inte i första hand för barn, utan för vuxna i nuläget. Erbjud barn möjligheter att börja spela golf. Det finns idag ingen golf för låg- och mellanstadieelever. Det finns en bra gångväg mellan förskolan och Hammarsvallen som används. Renovera huvudbyggnaden och de andra byggnaderna. Gärna vandrarhem. Ta fram och berätta om historien om Noresund. Fritidsgårdarna i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors Bättre skyltning till Noresund och det är svårt att ta sig till golfbanan. Vill gärna ha aktiviteter där som tex bowling, minigolf, tennis, fiske, vattensporter, volleyboll och pool. Skillingmark samt Skillingmarkshelgen Lokala företag kan använda Noresund som kontorsbyggnad. Noresund borde vara föreningslivets centrum. Kan inte Noresund bli ett ungdomens hus? Utveckla Noresund, sälj andelar till företag ex HAL som får ett rum i huvudbyggnaden Noresund och Valfjället bör dela personal. Massiv marknadsföring gemensamt för området. Noresund kan utvecklas med båtar av olika slag. Häljebodadagen Prova på dagar på Noresund är uppskattat. Mer boende. Större samarbete mellan Noresund och Valfjället och ev vd för detsamma. Mindre projekt på flera ställen och inte som gamla satsningen på Noresund. Loppis, Örnvallen Bra golfbana, men bättre marknadsföring behövs. Medborgarmöte SMU-gården Bra om allt kunde bli samlat på ett ställe vid golfen, bra område att utveckla, bilda bolag för både Noresund och Valfjället, bra område mitt i kommunen och inte långt för någon att åka till. Herrgården har potential och behöver rustas. Fördelen med Noresund är att det kan vara en liten konferensanläggning. Använd Noresund och marknadsför som en sommaranläggning. Vintertid skulle det finnas tex klättervägg inomhus och även andra aktiviteter, kanotcenter. Gör en ordentlig kalkyl på vad det skulle kosta att ex renovera huvudbyggnad och annex. Julshow Norra Mon Fixa bussar till Noresund under högsäsong från Edas alla orter samt Norge. Mer reklam. 16

18 Open Art Tycker att Open Art även ska ha utställningar på Noresund och i Valfjället. Det kan vara duktiga skolelever som får visa sina alster där. De kan få uppgiften redan när skolan börjar till hösten. ( sagt av en förälder) (Barnets kommentar) "Jag vill visa mina teckningar så kan vi ha musik med." Ska man utöka med fler aktiviteter på Noresund, måste det vara med större bredd. Barn, unga, äldre som kan hitta det som man orkar med. Minigolf, boule, gungor, klätterbanor efter stranden och badplats. Noresund måste ordna bättre parkeringsmöjligheter även för handikappade om det ska kunna vara för alla. Lite fler villor i Noresundsområdet. Mail med synpunkter från Fredrik Karlsson, klubbchef Noresund 1. Långsiktigt avtal, går inte att bedriva en bra verksamhet med bara ett årigt avtal. Vi behöver lite arbetsro dvs vi vill inte ha försäljningshot vartannat år. Vi vill kunna utveckla området utan att inte veta om de pengar vi lägger ner är borta nästa dag för att kommunen sålt anläggningen utan vår vetskap. 2. Herrgårdsbyggnaden, A och O i utvecklingen av området är att få i ordning huvudbyggnaden. Det är ju där motorn i kommunens turismverksamhet ska vara. Restaurang, reception och shop, kontor för företag och föreningsgemensamt kansli, konferenslokal och eventuella hotellrum kan inrymmas. Lokala konstnärer kan erbjudas ställa ut i herrgården. 3. Ett annex med enkel och dubbelrum och handikappanpassad och några småstugor vid vattnet skulle passa in i miljön samtidigt som boendeproblem löstes. Finns även områden runt hål 5 och 6 som skulle passa för mindre stugor. 4. Ta vara på naturen, det är en unik plats golfbanan är belägen på. Vandringsleder, fiske, badplats och båtuthyrning, längdskidspår på vintern, kanske en anläggning á la Vretaslingan, Intressant idé med vildsvin men kanske inte på banan men bredvid. Minigolfbana och boule kan ju locka alla generationer och en lekplats för de yngre barnen finns ju också möjligheter att anordna. Grillplats finns fler på gång. 5. En punkt som kommit upp är kursgård och den är inte så tokig om herrgårdsbyggnaden renoveras och servicefaciliteterna flyttas dit. Då finns det ju möjligheter till matlagningskurser i gamla restaurangen, lokalerna kan ju även användas till ungdomsgård finns ju gott om plats för biljard, pingis, tv-spel mm. 6. Just nu är klubben i ett läge där vi behöver kommunalt stöd men på längre sikt kan klubben tänka sig att ta över och satsa på området. 17

19 3.6 Förslag från Wiveca Axelsson Släktforskning och turism på Noresund Idag finns ett stort intresse för släktforskning och det finns lättillgängliga program och kyrkböcker som är inlästa och enkelt kan sökas på nätet. I USA finns fler svenskättlingar än det finns invånare i Sverige. Många av dessa är dessutom framgångsrika och intresserade av sina rötter i Sverige. Därför föreslår Wiveca att: Ordna turistpaket med tema släktforskning för amerikaner. Detta skulle ge några datakunniga personer jobb med sökning i släktregister. - Gör Noresunds herrgård till släktforskningscentrum. - Ordna boende i samarbete med Golfklubben, Ånnebols Bed and Breakfast mfl. Mat finns flera lösningar för. Aktiviteter medan man väntar på släktutredningen: golf, fiske, bad, strövtåg i natur, shopping, lektioner i svenska och historia om utvandringen från Sverige, matkultur mm. Amerikanska turister kan betala mycket om servicegraden är hög. Förslag på paket: - Hämtning och lämning vid flygplats - Erbjudande om golflektioner - Erbjudande om fiskeutrustning och båt - Möjlighet till sightseeing - Avsluta med en resa till den trakt man kommer från. Turistbyrån kan kanske marknadsföra resan med inriktning Värmland i USA? 3.7 Medborgarförslag från Annie Fredriksson Underhåll och bevarande av herrgården på Noresund I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annie Fredriksson att: Kommunen startar ett projekt där unga arbetslösa ges möjligheten att vara med och renovera/underhålla herrgården vid Noresund. Herrgården på Noresund från 1700-talet förfaller enligt Annie och inget sätt vore bättre än att ge unga chansen att renovera/underhålla den. Sök medel ur statliga fonder, samarbeta med lokala entreprenörer och starta ett projekt med en projektplan snarast. 3.8 Sammanfattning synpunkter om Noresund Golfbanan är en av Sveriges finaste och ska utvecklas till en åretruntanläggning med konferensverksamhet och olika sommar och vinteraktiviteter enligt beslutad turismstrategi. De synpunkter som beredningen främst samlat in är: 18

20 Fastigheter och huvudbyggnad Fastigheterna vid Noresund får inte förfalla, utan måste underhållas med färg, nya brädor etc. Huvudbyggnaden/Herrgården bör renoveras alternativt rivas och byggas upp igen. Den beskrivs av medborgarna som hjärtat vid Noresund och det har inkommit förslag om att den kan användas till vandringshem, lägenhetshotell, hotell och konferensanläggning. Kommunikationer Fler kommunikationer dit behövs både genom bussar och ev via båt. Väg 177 behöver förbättras och bättre skyltning till området behövs. Vägen in till Golfbanan behöver också rustas. Aktivitetsanläggning För att utveckla området krävs en satsning på fler aktiviteter än bara golf. Det behövs fler aktiviteter för fler åldersgrupper året runt. Olika förslag på tema som tex sagotema och handikappinriktning har också framkommit. Aktiviteter som föreslås både på land och i vatten är: längdskidåkning, minigolf, bowling, volleyboll, fiske, kanot, boule, tennis, mountinbikeleder, vandring med rastplatser och pool. Många ungdomar har föreslagit tennisbanor och minigolf vid Noresund. Ta även fram produkter och paket för både sommar och vinteraktiviteter och gärna i samverkan med andra företag och föreningar i området. Foto: Jessica Nilsson 19

21 4. Valfjället De aktiviteter som gjorts för att samla in synpunkter om Valfjället är bla träffar med Slalomklubben och styrelsen för Skicentret, träffar med företagare i området, möte med ansvariga tjänstemän, deltagande vid slalomskoleavslutning och stormöte riktat till boende och markägare i området Gryttved och Köla Prästgård. Ledamöterna har också åkt till Valfjället under pågående säsong för att prata med skidåkare och anställda. Foto: Michael Johansson 4.1 Dialog med skidåkare Totalt: 14 personer Fler aktiviteter för barn: Lekslott, mer skid/slalomskola, göra lekinlärning, högre pulkabacke, Utöka pulkaområdet och ha en lift där, downhill, vildmarkssafari, kasino, safari, svamp och bärkurser, skoterutbildning, skoterleder och skoteruthyrning, cykeluthyrning, kanotuthyrning, Skicart, fiske, badplats, turridning, vandring och badtunnor. Satsa på boende och restaurang, små stugor för uthyrning, boende i backen, servicehus med kök mm och toppstuga med servering. Ta sig till toppen för dem som inte har skidor för att grilla (Grillmöjligheterna är bra) Större sanitetsanläggning, ordna parkeringen och asfaltera den Liftarna, otillräcklig kapacitet Hugga ut vid Älgstråket för att få bättre ljus, mot toppen för längre backar och ut mellan ankarlift och tävlingsbacken Nytt snösystem som klarar av att täcka längre backar Mer och bättre marknadsföring mot skolor, företag och i köpcentrat med fokus på barnen 20

22 Viktigt att satsa nu! Simhall/badhus Informationsmaterial om Edaaktiviteter, även privata, mer reklam på kommunens hemsida Dränera backarna, värmestugorna och husvagnsplattorna och flytta avloppstankar Bygg ut backarna till full längd och fler liftar, högre kapacitet Handikappanpassningar, utveckla skidsport för funktionshindrade tex synskadade Bilden är från slalomskoleavslutningen Foto: Jessica Nilsson 4.2 Slalomskoleavslutning Totalt: 27 vuxna och 13 ungdomar. VALFJÄLLET Vuxna: Det går att göra mycket mer med Valfjället. Fin anläggning. Ha mer aktiviteter där; familjekvällar, pulkatävling. Problem med för kort säsong. Kommunen borde satsa mer på Valfjället, bygga ut, lägre priser för barnfamiljer. Badhus vid Valfjället. Bygga elsmart. Tornet ska upp igen - högre och finare! Satsa hellre på handikappanpassad simhall. Satsa ordentligt på Valfjället! Det är många projekt som dras igång och sen blir det inget. Valfjället och Noresund är Edas reklampelare. Bygga turistattraktion på Valfjället, t.ex. torn med servering. Eda kommun fostrar många längdskidåkare. Kommer minst tre från Eda till elitgymnasiet/år. 21

23 Åmotsfors IF, Köla AIK. Även kommer "landslagsmaterial." i skidskytte från OK Hierne. Det är för dyrt för alla klubbarna att ha eget. Istället borde man ha rejäla längdskidbanor vid Valfjället där alla klubbar kan åka. Ungdomar: Lite tråkigt, bara två backar. Fler hopp och tricksterpark önskas. Crossskiingbana. Många norska ungdomar vid gränsen åker, borde vara buss. Lift i pulkabacken. Mer hopp och backar. Bra familjebacke. Bättre kortsystem nu. Snö upp till toppen. Syns väldigt lite reklam på att de finns. Mer belysning i hoppbacken åt ungdomar som åker kvällstid. VANDRINGSLEDER mm Vandringsleder skulle marknadsföras mer. Dra led till Golfrestaurangen och öppna sedan lederna för snöskoter på vintern. Eljusspår från Köla till Valfjället. Ordna cykelled från Charlottenberg till Haganäset till Åmotfors till Charlottenberg. Optimal sträcka är över Kölaåsen. 61:an livsfarlig för cyklister. NORESUND Finaste läget i hela kommunen. Rusta upp herrgården. Hotell, boende. Fina banor, slitsam bana, ordna torrare banor för längre säsong. En av Sveriges finaste banor. Ordna båtturer från Valfjället till Noresund - bra fiskevatten omkring. Lägg pengarna på skolan istället. BAD De flesta vill att alla badplatser bevaras. Det bör satsas mer på badplatser, de drar turister. Fint i Köla, sämre i Åmotfors, satsa på Åmotfors. Skräpigt på Vadljungens badplats. Mer tillsyn. Gå tillbaka till gamla badskolan. Under all kritik nu med bara 40 minuter och simlärare utan erfarenhet. Blir bara lek. Önskas: badhus med fik, bowling, squash-hall, sportcenter. För gamla, unga, handikappade och turister. I Charlottenberg eller Valfjället. FOTBOLL Arrangera fotbollsdag. Skolan borde få eleverna att idrotta. Fotbollsambassadörer ut i skolorna. Konstgräsplan viktigt för Västra Värmland. Vid Gunnarsbyskolan, där det finns omklädningsrum på skolan. Använd grusplan så är underlaget klart. Satsa mer på idrottsanläggningar. 22

24 4.3 Träff med slalomklubben Utvecklingsberedningen träffade slalomklubbens styrelse. Styrelsen hade haft ett medlemsmöte/föräldramöte inför denna träff och hade även med sig deras synpunkter. Ca barn är aktiva i klubben under vintersäsong. Nyckeln till utveckling av Valfjället anser föreningen är BOENDE. För att locka hit turister och andra klubbar måste vi kunna erbjuda ett bra boende och det ska ligga nära backen. Kopplingen med Noresund och boende där är bra, men golfare kan i större utsträckning tänka sig att åka en bit till golfbanan från sitt boende. Idag finns ingen internet kommunikation i området vilket är en nödvändighet utveckling och bostadsbyggande. Ett asfalterat längdskidspår med handikapp inriktning vore bra. Det skulle kunna utnyttjas vintertid till längdträning och sommartid till vandring, rullstolar, rullskidor och rollerblades. Detta skulle även kunna byggas i förbindelse med Sandviken badplats där båtar skulle kunna åka mellan badplatserna Sandviken/Kölaviken och Noresund med fiskemöjligheter. Valfjället skulle kunna vara ett åretrunt TRÄNINGSCENTER med aktiviteter som: Asfalterade längdskidspår, fiske, slalom, vandring, crossbana, scootersafari, orientering, häst och vagn, downhill, paintball och bergsklättring. Valfjället ligger också centralt i kommunen och skulle därför kunna ha ett äventyrsbad. Alla möjligheter finns i området! Vidare föreslås olika typer av företagsbesök/happening och att hitta former för att locka andra föreningar både inom och utom kommunen till Valfjället. För att företag och föreningar utifrån ska kunna komma, krävs återigen bra boende och nära backen. Det skulle även fungera att kombinera aktiviteter i Valfjället med tex motorsport på Hökedalen och ishockey i ishallen. För att förlänga vintersäsongen föreslås att marken breddas mellan liften och tävlingsbacken genom att avverka skog där. På så sätt skulle både klubben och allmänheten kunna utnyttja backen samtidigt och snötillverkningen påbörjas där i början av december för att kunna öppna i mitten av december. Andra föreningar skulle då (under förutsättning att boende finns) kunna komma på träningsläger redan i december. Slalomklubben anser att satsningar i Valfjället måste göras. Låt det kosta! Använd gärna föreningen till att generera pengar till Skicentret. Tävlingar som arrangeras bidrar till inkomster. Om det blir för många entreprenörer tror några att föreningarna kan behöva ge vika. Idag jobbar föreningen till sig rätten att få vara i backen. Ett avtal finns mellan Skicentret och föreningen som gäller för ett år i taget och förlängs eller omförhandlas vid träff minst en gång per år. Hovfjället är ett bra exempel. Om kommunen visar att vi tror på backen, får vi entreprenörer! Marknadsföringen av Valfjället måste bli mycket bättre. Förslag har funnits om att klistra reklam om Valfjället på lastbilar som åker, sätta upp en stor skylt vid Nolbykorset mm. Branäs är ett bra exempel på bra marknadsföring. Att använda sig av klubbens duktiga åkare som tex Matts Olsson är också bra marknadsföring. 23

25 Vi kan inte bara ha en backe för Eda bor, utan måste också se till att turisterna kommer till Valfjället. Därför kan inte anläggningen ha öppettider från kl utan behöver öppna tidigare och gärna vara öppen hela dagen. Busskommunikationer behövs. Idag finns ingen kollektivtrafik till Valfjället och skulle behövas från alla orter. Ett steg i rätt riktning skulle kunna vara att se till att det går bussar till och från Valfjället några gånger per dag under sportlovet samt likadant till badplatsen vid Kölaviken under simskolan. Handikappanpassning är viktigt både i backen och i övriga delar av anläggningen. Det bör också finnas skötbord mm för barnfamiljer. Övrigt: Fler lekaktiviteter vid Kölaviken som tex hoppborg och vattenlek. Foto: Michael Bergström 24

26 4.4 Dialog med skidåkare och anställda Sälj Valfjället om det finns intressenter som är seriösa eller fram med kommunala pengar, det måste få kosta. Det är inte lönsamt att driva för enbart ortsbor. Sunne och Hovfjället bygger ut så vi måste också göra det för att hänga med. Det finns dem som är beredda att betala om det bara fanns något att betala för. Kommunen måste satsa och det är nu med en gång! Fortsätt inte driften med underskott. Investeringsbehov finns för att kunna få igen på driften tex liftsystem. Boendemöjligheter saknas, det är idag för få bäddar att erbjuda. Hotellet är för långt bort pga gästerna vill bo i eller bredvid backen. Ordna olika boendemöjligheter i olika prisklasser. Sjö och natur underutnyttjad. Utnyttja sjöar, skogen och vandringslederna i närheten. Lite mer variation på aktiviteter anpassade för fler åldrar skulle behövas. Vid dåligt väder behövs andra/kompletterande aktiviteter. Dagsturisterna är beroende på väder. Kommunikation till Valfjället från olika kommundelar måste bli bättre och ordna med direktbussar från Kongsvingerområdet. Få hit grupper som nyttjar såväl uthyrningen som restaurangen. Marknadsför färdiga paket- resa-boende-liftkort-utrustning-frukost-lunchmiddag mm. Liten affär med bake off för att serva turister i stugbyn och husvagnsparken. Marknadsför Valfjället, få vet om denna fina anläggning. Marknadsföring i det nära Norgeområdet. Foto: Michael Bergström 25

27 4.5 Referat från stormöte med boende och markägare Totalt kom 30 boende, markägare och andra intresserade i området Gryttved och Köla Prästgård till mötet. 1 skrivelse/förslag lämnades in på mötet och 2 stycken har inkommit före och efter mötet. Utvecklingsberedningen: John Badh, Jannica Bergström, Mia Nerander, Mattias Mellgren och Mats-Åke Knutsson samt tjänsteman Jessica Nilsson. Foto: Jessica Nilsson Inledning John Badh, ordförande i utvecklingsberedningen och moderator för kvällen hälsade alla välkomna och berättade om syftet med träffen som är att lyssna på synpunkter kring utvecklingsmöjligheter av områdena Noresund, Valfjället, Hammarsvallen och Kölaviken/Sandviken. Dialog Noresund Bygg hotell för åretruntboende vid Noresund, skapa dansrunda där, verksamhet behövs året runt. Positivt med vandringsleder. Valfjället Det är viktigt att avloppsfrågan löses. Om någon intressent vill komma till området och satsa bör den kunna få besked om vad som gäller i frågan. Längdskidspår av konstsnö önskas i anslutning till anläggningen. Detaljplanen som är påbörjad, måste snart kunna bli klar och är en förutsättning för etableringar. Anläggningen bör handikappanpassas och marknadsföras med handikappinriktning. 26

28 På sommaren är också området intressant med närhet till vatten, vandringsleder, fiske, kanotpaddling och ridning vid Norra Mon. Mer boende, bättre marknadsföring. Samarbeta med köpcentret som skickar reklam om shopping till hushåll i Osloregionen. Samarbeta med andra intressenter i området tex Haganäset camping och erbjud paketlösningar med boende och liftkort mm. Erbjud gratisbussar till Valfjället. Bättre skyltning till området. Kommunen ska fortsätta ha kontrollen över Valfjället och området runt omkring, även om det blir utveckling och etableringar i området. Åsikt gällande övernattning för husvagnar och husbilar: Vid väg 61 finns idag en hänvisning mot Valfjället gällande husvagns/husbilsparkering. Denna hänvisning saknas dock när man kommer fram till Valfjället vilket förvirrar många besökare som åker längs hela Hugns sida och söker efter campingplatsen som de sett hänvisning för. Ofta missuppfattas som att det är Sandviken som åsyftas vilket leder till frustration och olägenheter för övriga omgivningen. Förslag: Titta på Nya Kungsberget som år 2014 ska vara en attraktiv destination. Förutsättningarna där jämfört med Valfjället är lika bra, om inte bättre i Valfjället. Byt namn till Charlottenberg Skicenter. (Alla vet vart Charlottenberg är i Norge, men nästan ingen känner till Valfjället.) Sandviken Vägen från Valfjället till Sandviken är livsfarlig. Det har hänt svåra olyckor och kommer ske många om det inte görs förändringar. En gång och cykelbana behövs och asfaltera gärna hela vägen runt sjön Hugn med hjälp av Eu-bidrag. Bra med en badplats utan brygga och bra möjligheter för båtar. Hammarsvallen Bron vid kyrkan till badplatsen och fotbollsplanen är farlig, men en viktig förbindelse som måste åtgärdas omgående. Kölaviken Även kallat Klockarsan Badplatsen är bra, men kan utvecklas. Fler sittplatser behövs. Idag finns ingen bra toalett och det behöver röjas runt samtliga toaletter vid kommunens alla badplatser. En önskan är också att dem städas oftare och att kanadagässen hålls borta, speciellt under veckor med simskoleundervisning. Avslutande diskussion och allmänna synpunkter Triangeln som beskrivs är ett attraktivt område i kommunen och det finns många utvecklingsmöjligheter och en vilja bland deltagarna att det ska hända saker i området framöver. Det bör göras satsningar i etapper/steg, så att det inte blir ett för stort projekt. Sök EU-bidrag för olika former av utveckling av området. Fisket är mycket bra i området. Det är en historisk bygd! 27

29 4.6 Möte med företaget HÖGAB Utvecklingsberedningen ville träffa det företag som verkar och har verkat i Valfjället under många år, för att samla in synpunkter. Synpunkter om Valfjället: Marknadsföringen måste bli bättre, anlägg gärna en skridskobana, arrangera mer tävlingar och aktiviteter för turister och barn/ungdomar. Mer samarbete med andra aktörer tex Thon Hotel Fokus på barnfamiljer! Fiske och natur är bra. Översiktsplan över området måste till först, sedan detaljplan. Kommunen bör aktivt köpa in mark och fastigheter i triangelområdet tex Prästgården i Köla. Det är tungt arbete att göra i ordning backen inför varje säsong, det bör underlättas. 4.7 Övriga synpunkter om Noresund från andra aktiviteter Charlotta Vuxna: Det går att göra mycket mer med Valfjället. Fin anläggning. Ha mer aktiviteter där; familjekvällar, pulkatävling. Problem med för kort säsong. Kommunen borde satsa mer på Valfjället, bygga ut, lägre priser för barnfamiljer. Badhus vid Valfjället. Bygga elsmart. Tornet ska upp igen - högre och finare! Satsa hellre på handikappanpassad simhall. Det är många projekt som dras igång och sen blir det inget. Valfjället och Noresund är Edas reklampelare. Bygga turistattraktion på Valfjället, t.ex. torn med servering. Eda kommun fostrar många längdskidåkare. Kommer minst tre från Eda till elitgymnasiet/år. Även kommer "landslagsmaterial." i skidskytte. Det är för dyrt för alla klubbarna att ha eget. Istället borde man ha rejäla längdskidbanor vid Valfjället där alla klubbar kan åka. Ungdomar: Lite tråkigt, bara två backar. Fler hopp och tricksterpark önskas. Crossskiingbana. Många norska ungdomar vid gränsen åker, borde vara buss. Lift i pulkabacken. Mer hopp och backar. Bra familjebacke. Bättre kortsystem nu. Snö upp till toppen! Syns väldigt lite reklam på att de finns. Mer belysning i hoppbacken åt ungdomar som åker kvällstid. Förslag: Anordna Wild Kids i Valfjället. Förskolepersonal Badhus i Valfjället. Boendet viktigt. Gång/cykelväg från Valfjället till sjön Riktigt lekland med linbanor mm som även kan användas sommartid, rodelbana, strövområde, Aktivitetspark för barn, ungdom, vuxen, senior, äventyrsbana och agilitybana. Lär av Arvika, deras nya stora lekpark är mycket uppskattad av barnen. Dem åker dit ibland. Fritidsgårdarna i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors Det är svårt att ta sig till Valfjället, vill gärna att det går bussar under sportlovet. Valfjället är mycket uppskattat! Det är bra backar för alla åldrar men några vill gärna ha fler nedfarter, skogsbanor, lekland, fritidscenter med datorer, biljard, karaoke, playstation, bowlig, badhus och souvenirshop vid Valfjället. Skillingmark samt Skillingmarkshelgen Delade meningar om Valfjället. En del vill att det ska satsas mer och att det gärna får kosta, medan andra inte vill att det ska kosta kommunen pengar att driva. 28

30 Det behövs mer boende. Förslag lämnas om ishall, badhus och skola/barnomsorg vid Valfjället. Häljebodadagen Allt bör ligga vid Valfjället, för det ligger mitt i kommunen. Valfjället behöver inte gå med vinst. Tydlig inriktning i Valfjället för att få privata entreprenörer att satsa Valfjället är en kärngrej i Eda, investeringar krävs bla bättre snö och liftsystem Bra att längdspår finns mellan Valfjället och Kiöln, utveckla med konstsnö och även till toppen. Mer skogsbanor. Något att göra för de som kör till Valfjället ex bowling, biljardbord och pingis Cykelträning och backträning på sommaren mm Tillsvidareanställ bra personal, inte bara bidrags personal utan professionella. En VD för Valfjället och golfen. Loppis, Örnvallen Fler värmestugor, nedfarter, liftar, toaletter, boenden. Större husvagnsplats, parkering högre upp för att kunna köra till värmestuga. Riktig pulkabacke för de minsta och lekplats/lekland. Badhus. Bättre marknadsföring, särskilt till Oslo. Samarbeta med Thon center om turistinfo. I Norge känner man till Valfjället men vet inte exakt var det ligger. Bussar från C-bergs järnvägsstation till Valfjället under sportlovet. Kan betala sig, men man måste göra reklam för turerna då! Erbjuda övernattning och paket till norrmän. Äventyrspaket för företagare; Skidor, ridning, klättring i Valfjället sommartid, svampsafari, boende. Bra att området utvecklas. Medborgarmöte SMU-gården Upprustning av Valfjället, det behövs en rejäl satsning, mycket är gammalt och slitet i Valfjället, Använd Valfjället och marknadsför som en vinteranläggning. Behöver Valfjället och Noresund vara en kommunal angelägenhet? Undersök om det finns någon privat entreprenör som kan utveckla det, sälj till intresserade som kan visa upp en bra plan. Julshow Norra Mon Norskar intresserade av Valfjället. Ge rabatt på slalomkort till boende i Eidskog. Satsa på stor fritidsanläggning i Valfjället med bad/sporthall/äventyrsbad och åretrunt evenemang. Ger vidareeffekter i kommunen. Använd överskottsvärme från ishall till badhus. Äventyr i Valfjället året runt. Bussar från alla Edas orter till Valfjället under sportlov och helger. Bowling och simhall i Valfjället. En liten kommun måste ha nåt extra som tex snögaranti. Behöver ha aktiviteter året runt för att kunna stå på egna ben. Saknar lekborg. Avloppet luktar. Open Art Tycker att Open Art även ska ha utställningar på Noresund och i Valfjället. Gör en klasstävling om de bästa idéerna för utveckling av triangelområdet med priser. Önskemål om asfalterad rullstol/rullskidebana. Skyltsöndag Biblioteket Charlottenberg Viktigt att Valfjället finns kvar, utkikstornet måste renoveras, gör grillplats med sittplatser på Valfjällstoppen. Bättre information och marknadsföring av Valfjället. 29

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Samtliga arrangörer hälsar alla hjärtligt välkomna!

Samtliga arrangörer hälsar alla hjärtligt välkomna! Samtliga arrangörer hälsar alla hjärtligt välkomna! Eda kommun Fritids- och kulturavdelningen. Välkomna till 2016 års sportlov i Eda kommun! Detta är en sammanställning över de fritidsaktiviteter som finns

Läs mer

Medborgarförslag om satsning på skidspår - Skidtunnel, Frozen Track, Konstsnö

Medborgarförslag om satsning på skidspår - Skidtunnel, Frozen Track, Konstsnö Kommunfullmäktige 2007-05-02 107 200 2007-12-17 310 644 Kommunstyrelsen 2007-12-03 213 496 Arbets- och personalutskottet 2007-11-12 229 495 07.220-008 aprilkf16 Medborgarförslag om satsning på skidspår

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

Samtliga arrangörer hälsar alla hjärtligt välkomna!

Samtliga arrangörer hälsar alla hjärtligt välkomna! Samtliga arrangörer hälsar alla hjärtligt välkomna! Eda kommun Fritids- och kulturavdelningen. Välkomna till 2017 års sportlov i Eda kommun! Detta är en sammanställning över de fritidsaktiviteter som finns

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt.

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt. 14038 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KILS KOMMUN Fördjupning för Nedre Fryken Resultat workshop 2 Workshopen hölls onsdagen den 1 oktober 2014 på Stora Kils hembygdsgård och ett drygt 30-tal personer deltog. Under

Läs mer

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana.

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana. Landskrona 2011-03-10 KS 45 Stadsbyggnadskontoret har lämnat ut till samråd förslag till planprogram för Norra Borstahusen. Avsikten med programmet är att skapa planstöd för byggnation på upp till 1100

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för Möre Golfklubb 2015-2019

Mål- och verksamhetsplan för Möre Golfklubb 2015-2019 Sidan 1 av 6 Version: 2014-09-25 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Huvudmål...3 4 Målplan för golfklubben 2015-2019...3 4.1 Golfbanan...3 4.2 Klubbområde...4 4.3 Området Möre...4 4.4 Marknadsaktiviteter...4

Läs mer

Finansiering av friluftsanläggningar

Finansiering av friluftsanläggningar 2016-03-30 1 (5) Finansiering av friluftsanläggningar Konstsnöanläggning Rocklunda Västerås stad har investerat i en ny modern konstsnöanläggning för att skapa ett konstsnöspår på Rocklunda inför säsongen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta.

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta. Stormöte 2013-03-06 Syftet med mötet var att träffas för att prata om Åsljungas framtid. Hur få vi det mer lockande att bo och leva i Åsljunga? Uppslutningen blev mycket stor. Tydligt var att byborna ville

Läs mer

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Klubbkommttén 2017. Klubbkommittén strategi för att nå det långsiktiga målet 2017

Klubbkommttén 2017. Klubbkommittén strategi för att nå det långsiktiga målet 2017 Klubbkommttén 2017 Klubbkommittén strategi för att nå det långsiktiga målet 2017 Hög och jämn servicekvalitet Medlemsanpassad information Gästvård och gästvårdsbearbetning Varumärkesutveckling Aktiv marknadsföring

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Dagsläget i Trehörna Ca 350 invånare Naturskönt belägen vid sjö Skolbyggnaden

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Motor og spill. Torsby och Sunne

Motor og spill. Torsby och Sunne Motor og spill Torsby och Sunne KUL TÄVLING FÖR KONFERENSEN, FAMILJEN O KOMPISARNA Adventure Challange, 3-, 4-, eller 5-kamp med vildmarksbad i badtunna Tävling Det traditionella 3, 4 eller 5-kampspelet

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Rapport medborgardialog i Gäddede 2011-03-23 Sidan 1 av 8 Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Bakgrund och syfte Medborgardialog är ett sätt för politiska ledningen att få ett större beslutsunderlag genom

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

1(7) VISION ÖREGRUND 2015

1(7) VISION ÖREGRUND 2015 1(7) VISION ÖREGRUND 2015 BAKGRUND Öregrund fick sitt privilegiebrev 1491 av Sveriges rikes råd i Uppsala. Skälet till att staden grundades var att Östhammarsborna ville flytta sin stad som var på väg

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Uppdrag 1.3.3. (Mål 3) i regleringsbrev 2015 för Tillväxtverket Dnr 4.2.7Ä2015-383 Sammanställning av redovisningar från

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE

GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE BJURÅKER WORKSHOP 2016-04-10 OMSTÄLLNING 1. Vandringsleder och skoterleder kostar att drifta och det är svårt att dra in pengar, men vi måste våga ta betalt för sådant

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Hängde uppe 17 mars 23 mars Mötesplatser Behövs bättre mötesplatser (inomhus/utomhus)? För vem och var någonstans? Nåt ställe

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Förutsättningar Riksintresse för rörligt friluftsliv Norrlandets strandremsa mot Gudingen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Lögareberget Lögareberget är ett välbesökt

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna skolbyggnad Stora generösa utrymmen på alla tre plan, ca 900kvm

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Möjlighet att bygga större än dagens tillåtna 80 + 20 m 2 -Ingen ny väg intill/nära min fastighet -Vill kunna välja NÄR vi

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2 Kvällen den 8 december 2011 samlades medborgare i Rengsjöbygden och tjänstemän från Bollnäs

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER,

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, LJUNGSBRO OCH BERG MED OMNEJD VRETA KLOSTER TURISM - natur och kultur i skön förening UPPLEV GÖTA KANAL! Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Kanalen slingrar

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka?

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Här tas ämnen upp som medborgarna vill vara med och diskutera, påverka och vara delaktiga i. Skola & omsorg Barnomsorg Äldreomsorgen

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

Folkhälsoåret 2012: Summering 2013-01-21

Folkhälsoåret 2012: Summering 2013-01-21 Folkhälsoåret 2012: Summering 2013-01-21 Vad är folkhälsa? Folkhälsa är ett uttryck för en befolknings hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa. Hälsa är en resurs för individen

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Ladda upp inför säsongen med träningsläger på Sportcentret i vackra Hälsingland Upplev Camp Igge Träna, bo, ät gott och ha kul Ett träningsläger

Läs mer

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Rapport Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Juli-augusti 22 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 27-31 22 Projektledare Christina Gerhardsson-Areblad, Umeå Camping Sammanställning av enkäten

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Sida 1 av 7 MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Syfte Att ha ett väl fungerande skidspår för träningar, tävlingar, vasaloppsträning och motionsåkning som kan användas även snöfattiga vintrar. Förslaget

Läs mer

Gästundersökning 2016

Gästundersökning 2016 Gästundersökning 2016 Under nio sommarveckor 2016 har 27 ungdomar samlat in mer än 2 000 enkätsvar via onlinetjänsten SurveyMonkey. Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av vem våra besökare

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

, 19:00-21:30. Bohus servicehus, Bohus

, 19:00-21:30. Bohus servicehus, Bohus MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte: Bohus Höst 2015 Datum och tid 2015-10-07, 19:00-21:30 1(9) ALE t..., Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus servicehus, Bohus lnga-lill Andersson, ordförande

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Åseda 2014 11 19 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog Lindman,

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA!

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! FJÄLLNORA VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! NATUREN Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Stöten är till salu!

Stöten är till salu! Stöten är till salu! Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSNÖBYN RANCHEN Investera i Stöten bo mitt i pisten! Pistbyn Fjällbyn Projekterad golfbana Ranchen Yrsnöbyn

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer