Rapport Utvecklingsberedningen. Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2 2013-03-27. Utvecklingsberedningen. Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen"

Transkript

1 Rapport Utvecklingsberedningen Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Metod Planeringsmöten Aktiviteter Nätverk medborgardialog Stormöten Studiebesök Webbformulär Aktivitetskalender Seminarium med tjänstemän Noresund Synpunkter från Eda Golfklubb Golfveckan Stormöte för boende vid Noresund Höstårsmöte med Eda Golfklubb Övriga synpunkter Noresund Förslag från Wiveca Axelsson Medborgarförslag från Annie Fredriksson Sammanfattning synpunkter om Noresund Valfjället Dialog med skidåkare Slalomskoleavslutning Träff med slalomklubben Dialog med skidåkare och anställda Stormöte för boende och markägare vid Valfjället Möte med HÖGAB Övriga synpunkter Valfjället Sammanfattning synpunkter om Valfjället Kölaviken och Sandviken Simskoleavslutning Förslag från Michael Bergström Övriga synpunkter om badplatserna Sammanfattning synpunkter Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen Loppis Örnvallen Kick off Åsvallen Övriga synpunkter om fotbollsplaner Sammanfattning Hammarsvallen Norra Mon Redovisning av webbformulär Resultat Antal, grupper och geografi Synpunkter som blivit åtgärdade eller planeras Sammanfattning Analys och avslutning.47 1

3 1. Uppdrag Utvecklingsberedningen fick sitt andra uppdrag av kommunfullmäktige i februari En delrapportering av beredningens uppdrag skedde inför kommunfullmäktige i september Uppdraget var att i dialog med besökare och medborgare samla in synpunkter på utvecklingsmöjligheter av områdena: Noresund Valfjället Kölaviken och Sandviken Hammarsvallen Områdena Noresund, Valfjället, Kölaviken, Sandviken och Hammarsvallen har alla gemensamt att de ligger geografiskt centralt i kommunen och är ett område med utvecklingsmöjligheter. Med anledning av detta har beredningen valt att kalla området för Gyllene triangeln. Definition Kölaviken: Kölaviken kallas även Kyrkviken och Klockarsand Utvecklingsberedningens fokusområden är utveckling, framtid, demokrati och medborgardialog. Utvecklingsberedningen består av: John Badh, ordförande Jannica Bergström Mats-Åke Knutsson Jan Silverås Mia Nerander Mattias Mellgren Birgitta Eklund Jessica Nilsson, ansvarig tjänsteman 2

4 2. Metod Inom ramen för sitt uppdrag beslutar utvecklingsberedningen själva vilka metoder som ska användas för att slutföra sitt uppdrag. 2.1 Planeringsmöten Utvecklingsberedningen har ett planeringsmöte i månaden. Dessa möten är till för att planera och besluta om aktiviteter som ska göras inom ramen för uppdraget samt att analysera de aktiviteter som gjorts sedan föregående möte. Beredningen försöker att i så stor utsträckning som möjligt ha dessa möten ute i kommunen och besöka företag, föreningar och andra verksamheter i samband med mötet. Den som besöks får då möjligheten att visa och berätta om sin verksamhet för beredningen samt framföra sina synpunkter. De som blivit besökta är Valfjället Skicenter, Tallmostugan, Arbetsmarknadsenheten, Eda Golfklubb, Köla Kyrka, SMU-gården, Ishallen och Gymnasieskolan. 2.2 Aktiviteter Totalt har beredningen deltagit i 33 olika aktiviteter under detta uppdrag. De aktiviteter som genomförts är medverkande vid Charlottadagen, Kommunkväll, Eda Klassikern, Äldredag på biblioteket, Slalomskoleavslutning, Simskoleavslutning, Arbetsplatsträff inom barnomsorgen, Skillingmarkshälja, Häljebodadagen, Open Art, Golfveckan, Loppis Örnvallen, Kick off Åsvallen, Tallmon Runt, besök fritidsgårdar, julmarknad och skyltsöndag, Utöver deltagande på olika arrangemang och aktiviteter har beredningen blivit inbjudna till Sunne och Hjo kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting för att berätta om sitt sätt att arbeta med medborgardialog. 2.3 Nätverk Medborgardialog Utvecklingsberedningen beslutade att delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverk för kommuner som vill utveckla medborgardialog. Totalt deltar 140 kommuner. Inom ramen för detta har beredningen även deltagit i ett webbseminarium. 2.4 Stormöten Beredningen har arrangerat 3 stormöten för boende vid Valfjället respektive Noresund samt ett möte för föreningar som verkar inom den Gyllene triangeln Studiebesök 2 av ledamöterna samt representant från Golfklubben åkte till Vreta Kloster för att lyssna på ett seminarium där konstsnöanläggningen Vretaslingan (www.vretaslingan.se) presenterades. Det är en ekonomisk förening som byggt en 3,3 km, elbelyst konstsnöanläggning för längdskidåkning på Vreta Kloster Golf AB:s mark. 2.6 Webbformulär Mellan perioden har det funnits ett webbformulär på kommunens hemsida, där allmänheten kunnat lämna synpunkter om de områden som ingår i uppdraget och det har totalt kommit in 18 synpunkter genom formuläret. 2.7 Aktivitetskalender För att informera och återrapportera till medborgare och andra intresserade om beredningens arbete finns en aktivitetskalender på hemsidan. Där finns datum och platser där man kan 3

5 träffa ledamöterna för att lämna synpunkter, men även plats för referat och minnesanteckningar av synpunkter som inkommit. Denna knapp finns på kommunens hemsida och där kan man läsa mer om utvecklingsberedningens arbete, planerade aktiviteter och minnesanteckningar med synpunkter från möten och aktiviteter. 2.8 Seminarium med tjänstemän Ledamöterna ville få en nyanserad bild av hinder och möjligheter av synpunkter som inkommit från dialog med medborgare och besökare inför slutredovisningen till fullmäktige i mars och träffade därför berörda tjänstemän Dialogseminarium Ledamöterna i utvecklingsberedningen inledde varje synpunkt och berättade mer nyanserat och gav exempel om respektive synpunkt nedan. Tjänstemännen gavs sedan tillfälle att berätta om sitt arbete med frågorna och ledamöterna och tjänstemännen hade sedan en gemensam dialog. Synpunkter som diskuterades med temat Gyllene Triangeln: 1. Budget och budgetplan 2. Avtal med golfklubben och kommunen 3. Avloppsfrågan/Detaljplan 4. Markfrågan 5. Kommunikationer 6. Handikappanpassning 7. Aktiviteter i området 8. Gång och cykelbana 9. Destination Eda 10. Gemensamt föreningskansli 11. Ändrad organisation för Valfjället/Noresund 12. Fotbollsplaner 13. Badplatser 4

6 Redovisning av aktiviteter 3. Noresund De aktiviteter som gjorts för att samla in synpunkter runt Noresund är bla träffar med Golfklubben och företagare i området, möte med ansvariga tjänstemän, deltagande under Golfveckan, Golfklubbens höstårsmöte, studiebesök vid Vretaslingan och stormöte riktat till boende i området Skarbol, Ånnebol och Flogned. Dessutom har det inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige ang Noresund samt att Utvecklingsberedningen fått ett förslag från Wiveca Axelsson Synpunkter från Eda Golfklubb Besök Eda Golfklubb Börje Östensson, styrelsens ordförande och klubbchef Fredrik Karlsson visade oss runt på golfbanan. Deltog på mötet efter rundvisningen gjorde även Nisse Olsson från styrelsen samt Renée och Ståle Nesbakken som har hand om Golfkrogen och uthyrningen vid Noresund samt Valfjällsbyn. Bilden: Planeringsmöte vid Noresund Foto: Jessica Nilsson Synpunkter som framkom var: Avtalet mellan kommunen och Eda golfklubb är uppsagt av kommunen och nytt avtal måste till. Golfklubben vill gärna ha en dialog med kommunen, innan förslag till nytt avtal görs. Avtalet bör vara längre än ett år, för att klubben ska våga satsa. Fastighetsskötsel är viktigt. Det mest akuta är målarfärg. Klubben erbjuder sig att göra jobbet om kommunen betalar färgen. 5

7 På bilden: Huvudbyggnaden Foto: Jessica Nilsson Huvudbyggnaden är hjärtat på Noresund, men behöver rustas upp eller rivas och byggas upp igen. Kostnadsberäkning bör tas fram. Ex på vad byggnaden kan användas till: - Ett föreningsgemensamt kansli. Klubben sökte eu-pengar och gjorde en undersökning om andra föreningar hade intresse av det och det visade sig att det fanns ett intresse. - Caféverksamhet och restaurang - Hyra ut kontorslokaler Triangeln skulle kunna bli verklighet och använd det nya bolaget som bildats vid Noresund. Valfjället och Noresund skulle kunna samverka mer med en gemensam organisation. Personal och uppgifter som gräsklippning och skötsel av maskiner behövs på båda platserna. Summan av kardemumman kan ge vinst. Dvs om herrgården blir i ordning och flera aktörer samverkar om den och driver Valfjället och Noresund tillsammans med fler aktiviteter skulle det kunna ge vinst året runt. Klubben kan på sikt sköta sig själv, utan bidrag från kommunen, men då krävs bättre tillgång till fastigheterna. På längre sikt kan klubben tänka sig att själv äga dem. De intäkter som klubben har är medlemsavgifter och greenfee avgifter. Måste Valfjället och Noresund gå med vinst? Vad är vinst? Det handlar också mycket om att kunna erbjuda medborgare och besökare något bra! Fler aktiviteter som tex fiske, kanotuthyrning, boule, minigolf och bowling behövs i området. Längdskidspår kommer att göras till vintern. Maskin är inköpt. Detta kan också bidra till att kunna erbjuda tex Vasaloppsåkare träningsläger vid Noresund. 6

8 Naturstig är pågång som projekt. Tanken är att kunna erbjuda mer än bara golf i den fina naturen. Kulturspår, vindskydd m grillplats mm planeras efter stigen. Kommunens miljösektionen söker eu-bidrag. (Har nu erhållit LONA bidrag) Marknadsföring viktigt. När man marknadsför golfbanan är det inte bara naturen som är viktig utan även att kunna erbjuda bra bankvalité. Fler boendemöjligheter både vid Noresund och Valfjället är viktigt. - Bygg småstugor vid sjötomter - Boende vid annexen - Ev nytt annex Slutligen frågade beredningen vad som är viktigast nu direkt på kort sikt och vad som ligger på framtiden: Nu: Att avtal skrivs med kommunen på längre sikt än 1 år, då kan klubben våga satsa och göra nödvändiga investeringar som på längre sikt kan leda till framgång och utveckling. Vidare behövs målarfärg på husen och komma igång med planerad fiskecamp och längdskidspår under vintern. Framtid: Upprustning av herrgården som är hjärtat i området, bättre väg från nr 177 och in till golfbanan, bättre skyltning från 61:an, naturstig med stöd av EU (LONA) medel och gärna ytterligare aktiviteter för dem som inte spelar golf som tex boule eller minigolf. Foto: Jessica Nilsson 7

9 3.2 Golfveckan Besök på Noresund, förberedelse för golfvecka och träff för nya golfare Totalt 33 personer, både anställda och golfgäster, Edabor och besökare. Vanligaste åsikten med starkast eftertryck var: Renovera huvudbyggnaden och ha aktiviteter där: servering, kansli, uthyrningsrum, föreningssupport/föreningsgemensamt kansli, konferenslokal, lokaler färdigställda (med bredband, fax etc) för att hyra ut till företag. De flesta ansåg att renovering av hela huvudbyggnaden var avgörande för att öka Noresunds attraktionskraft. Kommersiellt måste byggnaderna se fräscha ut. Färg på annexen! Mindre konferenslokaler med hyfsade priser är efterfrågat. Andra vanligaste åsikten: Satsa på marknadsföring! I Oslo syns ingen marknadsföring av Eda. Däremot för Töcksfors köpcenter, på t.ex. stadsbussar. Sedan kan man göra relativt billig radioreklam. Jämfört med Årjäng håller Eda låg nivå som turistkommun. Årjäng är mer "på bettet". En sådan här bana är en stor möjlighet och kan skapa mervärden genom att kommunen syns och marknadsförs. Men då måste det vara attraktivt, med fräscha byggnader och skyltning. Läget är attraktivt, det kan man konkurrera med! Vissa ställen, t.ex. Haganäset är bättre på reklam, t.ex. på internet. Man behöver "göra paket", knyta ihop olika verksamheter och erbjuda skjuts. Camping, boende och skjutsar är viktiga frågor. Golfgäster vill ha paket. Göra reklam för Noresund på Haganäset och under sommaren i Valfjället. Var är den informationstavla Morokulien utlovat till Noresund? Där man skulle ha all intressant Eda-info? Behövs vara stadig och rejäl, med glasskiva. Tredje vanligaste åsikten: Boende. Inte stugby men några "hyttor" på Noresund. Periodvis saknas boende. (Finns 54 bäddar) Samarbete med Valfjället om boende. Bygga om herrgården. Bygga lägenhetshotell. Saknas busskommunikationer - för äldre, ungdomar och golfgäster utan bil. Andra idéer och åsikter: Valfjället är bra, men bör bli bättre för att konkurrera - längre säsong och "uppkört" till toppen av backen. Samma personal i Valfjället och Noresund, för att kunna ha fulltalig stab. Nu stänger de för tidigt på t.ex. söndagar i golfshopen. Marknadsför Noresund som rekreationsområde för alla, inte bara för golfare. Vandringsleder och äventyrsgolf! Naturstigar. Skidspår på Noresund om vintern. I Kongsvinger fick de in pengar genom att klubbhuset hade öppet (och värme!) om vintern på helgerna och man sålde kaffe och våfflor. 8

10 På bilden: Ett av annexen Foto: Jessica Nilsson Downhill-cykling i Valfjället. Uthyrning av Mountainbikes, kanoter, fiskebåtar och färjeturer över till Valfjället. Få turister som kommer till köpcentret stannar ett dygn i kommunen. Kommunen behöver stötta entreprenörer och företagare på olika sätt och skaffa sig ett gott rykte. Dessutom behöver man investera rejält i Noresund (och Valfjället) för att skapa en positiv utveckling med ökade besök och inkomster. Då får man också entreprenörer som vill satsa. Utbyggnad av bredband. Vägen in till Noresund måste förbättras. Från klubbens sida vill man att kommun satsar långsiktigt på Noresund. Bl.a. vill man ha kontrakt som gäller flera år framåt, så att man har trygghet att satsa framåt och bygga upp verksamheten bättre, eventuellt genom att ta lån. Man vill att kommunen satsar på att rusta upp byggnaderna. Det klubben ser som behövligt är bl.a. att skaffa mer sand till greener och fairway, för att göra banan torrare. Detta ger längre säsong. Man kan också tänka sig att bygga en snygg uteplats bakom Herrgården, som ett första steg i en upprustning av densamma. Dessutom behöver man ha folk tidigt i mars varje år för att få fina greener. Åsikter om banan från spelare: Banan är fin med fina greener. Flott, prima, lite våt. Svår bana, jobbig, men en av Sveriges vackraste. 9

11 Värmlands bästa greener. Saknas resurser för det lilla extra. Fler greenfee-gäster med bättre marknadsföring. Fastigheterna är undermåliga. Gör iordning ett område vid Noresund där camping kan ske. Ett gäng från Vita Älgen kommer tillbaka varje år, till Vita Älgen och Noresund. De lovprisar Vita Älgen som det bästa i Eda, bl.a. för maten. De har ej hört något om banan utomlands utan bara genom Vita Älgen. Om Edas föreningsliv: Eda behöver ett gemensamt föreningskansli med kopiator, fax och annat, där en gemensam föreningskassör kan vara. Med allt färre eldsjälar och mindre resurser, krävs en gemensam föreningsorganisation på något sätt, för att sänka utgifter och samordna. Dessutom skulle en sådan person kunna satsa tid på att söka bidrag för de olika föreningarna. En sådan person måste vara kunnig, driftig och engagerad. Ett gemensamt föreningskansli skulle kunna finnas på Noresund och/eller i Valfjället. Båda platserna beroende på säsong? Lokaler kan användas till olika föreningars årsmöten mm. Fotbollsföreningarna skulle kunna ha gemensamma såddmaskiner och anställda att sköta planerna. Foto: Jessica Nilsson 10

12 Besök på Noresund under Golfveckan Totalt ca 15 personer (och långa samtal med 6 personer) Turister: Eda ser "trött" ut (Åmotfors) Bättre på att visa upp vad som finns tex här finns en vacker vägskylt Missade Åmotfors pga dålig skyltning. Info om lanthandel, restaurang osv Marknadsföring? Var finns den? Edabor: Renovera de stugor som finns vid Noresund Samma entreprenör för Noresund och Valfjället för att höja kvalitén på kök och boende Huvudbyggnaden till shop och restaurang Entreprenörer behövs, ser ingen ekonomi i verksamheten. Se Noresund som kommunservice Golfsimulator för verksamhet under vinterhalvåret Golfare vana att betala. Billigt att spela i Eda, gör All inclusive paket Badplats vid Noresund och utveckla fiske och fisketurism Träningsanläggning under vintern Dragbåt till Aluminia af Hugn alt hjälpmotor på pråmen. Bostadsbolaget tar över huvudbyggnad och annex, renoverar och hyr ut. Friggebodar (15m2) för sommarboende och Ställplatser med eluttag för husbilar Värna om befintlig arkitektur vid ev nybyggnation för att behålla miljön Behov av små konferensanläggningar finns Flytta all verksamhet i nuvarande klubbhus och restaurang och gör till träningsanläggning Dra fiber (bredband) till Noresund. Exempel på aktiviteter vid Noresund: Vattenskidor, Minigolf, Tennisbanor, campingmöjligheter, Utsiktstorn i silon, Seglarskola (optimistjollar) för barn, Bamseklubb" under såväl sommar- (Noresund) som vintersäsong (Valfjället) och träningsanläggning. 11

13 3.3 Stormöte för boende i området Skarbol, Ånnebol och Flogned Referat från stormöte Totalt kom 50 boende i området Skarbol, Ånnebol och Flogned till mötet. 82 inlägg noterades, 3 skrivelser lämnades in på mötet och 2 stycken har inkommit före och efter mötet. Utvecklingsberedningen representerades av: John Badh, Jannica Bergström, Mia Nerander, Birgitta Eklund och Mats-Åke Knutsson samt tjänsteman Jessica Nilsson. Foto: Jessica Nilsson Inledning John Badh, ordförande i utvecklingsberedningen och moderator för kvällen hälsade alla välkomna. Diskussion Utvecklingsberedningen hade frågor som alla berör det uppdrag som beredningen fått av kommunfullmäktige. Frågor Noresund Hur kan vi utveckla området Noresund? Vad behövs för att driva verksamhet året runt vid Noresund? Upprusta huvudbyggnaden och använd till: Senior & ungdomsboende, center för svenskamerikaner som vill besöka bygden, uthyrning av turistbyrån, boende för besökare till Noresund, Valfjället mm. Företagssamverkan: Företagen får samverka och köpa in sig och sedan göra något tillsammans, t.ex. konferenslokal café och restaurang. Eller alltihopa ovan, i samarbete med kommunen. Huvudbyggnaden är för liten för att få en verksamhet att bära sig utan tillbyggnad. Nuvarande byggnad är rutten. Riv och bygg upp på nytt i samma stil (ev större). Den har stått tom i 32 år. Viktigast för verksamheten vid Noresund är att huvudbyggnaden ställs i ordning. 12

14 Noresund har ett kulturellt värde sök stödpengar för att underhålla det kulturella värdet. Ta kontakt med Olav Thon, om han är intresserad av utveckling i området. Konstrunda i hela Eda med centrum i Noresund. Båtuthyrning nere vid sjön, strövområde, badplats, skridskoåkning. Fiskecamp. Längdskidbana på Noresund skulle underlätta för åretrunt aktiviteter och boende. Ha riktigt hotell & restaurang & minigolfbana. Ha kurser - kursgård i ladan. Vi måste göra något för att få hit turister. Både Valfjället och Noresund betalas med skattemedel. Det behövs en driftig verksamhetschef utifrån. Kommunen bör rusta upp och hyra ut till entreprenör, sedan kan det bli snurr på ruljansen. Det finns för få boenden för turisterna. Tackar nej till jättemånga. Även för lite boendemöjligheter vid orientering och skidåkning. Seniorboende för golfintresserade seniorer. Fint med små stugor både uppe i Valfjället och på Noresund runt udden. Borde göra mer av naturen. Boulebana för seniorer. Bredda 177:an och/eller bygg gång/cykelbana bredvid! Som den är nu är den livsfarlig. Med långtradare som kör förbi måste gående ner i diket. Vill ha gatljus tillbaka. Rusta upp vägen in till Noresund. Den slits hårt av tung trafik in till Noresund och är hålig, vilket även drabbar de boende som använder vägen. Skylta bättre in till Noresund! Bör stå skylt vid 61:an. Den skylt som finns bör flyttas fram. Skylta med "Golf & restaurang". Skylta vid gränsen. Skyltningen till de stora vägarna, ofta kommer folk och frågar efter vägen. Badhus vid Noresund - vinterbad och sommarbad! Busskommunikationer saknas Sammanfattning: Huvudbyggnaden Boende Aktiviteter Restaurang och kursgård Väg nr 177 Skyltning Valfjället Hur kan vi utveckla Valfjället? Vad behövs för att driva verksamhet året runt vid Noresund? Valfjället skulle kunna vara friskvårdscentrum året runt, Nytt/renoverat utkikstorn. Vägen är även farlig nedanför Valfjället, Handikappanpassning i Valfjället, då finns det pengar att söka! Asfaltera skidbana. Busskommunikationer saknas. Den mest centrala platsen i kommunen för ett Badhus är i Valfjället. Eda är en av få kommuner som inte har badhus. Om även ishallen flyttas dit skulle det kunna gå att få energivinster för uppvärmning och spara personalkostnader. Ishall och badhus i Valfjället för året runt-aktiviteter. En riktig idrottshall i Valfjället, med bowling, bågskytte, innebandy mm Lyssna på ungdomarna - deras 5 stora B:en: bowling, badhus, bio, buss och bredband. Sammanfattning: Friskvårdscentrum med badhus och andra aktiviteter året runt. 13

15 Hammarsvallen Vilka behov och möjligheter finns att utveckla Hammarsvallen? Vad behöver finnas i framtiden på Hammarsvallen? Hammarsvallen är tillsammans med planen i Morast bästa fotbollsplanerna i kommunen som fortast blir torra. Hammarsvallen har dock inte så bra lokaliteter, utan det måste upprustas med tex bättre omklädningsrum. Ordna bättre lokaliteter och mer parkering. Några tycker att kommunen ska satsa på en plan och göra den lite bättre och ge alla föreningar möjligheter att använda den och några vill ha kvar alla planer som de är idag. Undersök om det går att få EU-bidrag till upprustning. Sammanfattning: Hammarsvallen bra, men bättre lokaler och parkering behövs. Kölaviken och Sandviken Ska vi satsa extra på några bra badplatser i kommunen? Vad behöver finnas på bra badplatser? Kölaviken är inte rätt namn, det heter Kyrkviken säger någon och en annan säger Klockarsan Denna badplats behöver handikappanpassning, få större och bättre parkering och fler aktiviteter både på land och i vattnet. Omklädningsmöjligheter är inte så bra. Sammanfattning: OK att satsa mer på en badplats, men ingen får läggas ner. Avslutande diskussion och allmänna synpunkter Bra med medborgardialog och att utvecklingsberedningen är ute och hämtar synpunkter innan beslut är fattade. Triangeln som beskrivs är ett attraktivt område i kommunen och det finns många utvecklingsmöjligheter och en vilja bland boende att det ska hända saker i området framöver. Det är unikt med de korta avstånden mellan Valfjället, Noresund, Hammarsvallen och Kölaviken. Det viktigaste kring Noresund är enligt boende i området att huvudbyggnaden rustas upp, att det blir mer boende för uthyrning och fler aktiviteter för att få allt igång året runt. En bra restaurang/café, andra aktiviteter som tex boule, bowling och minigolf och kursgård för företag och föreningar mfl skulle kunna bidra till utvecklingen i området. Väg 177 behöver bättras och gång och cykelbana byggas och vägskyltningen måste bli bättre och på fler platser. För både Valfjället och Noresund är boendet största dilemmat. Valfjället skulle kunna vara friskvårdscentrum året runt och där är också bästa platsen för ett badhus i kommunen. På detta vis skulle triangelområdet i kommunen kunna utvecklas i framtiden. 14

16 3.4 Höstårsmöte med Eda Golfklubb Totalt: 20 personer Önskemål om Golf i skolan som en del av idrotten. Bättre uppskyltning på Rv 61 Bättre samordning Valfjället - Golfen Samarbeta med Valfjället om utvecklingsfrågor Blåsa liv i Noresundsbolaget Billigare att riva herrgården och bygga ny i liknande stil. Svårt att få bra lösningar i befintlig byggnad Detaljlösningar före ritningar för att få fram vilka aktiviteter som ska finnas där Enkelrumsboende förutsättning för golfpaketlösningar Viktigt att något händer med herrgården Boende även problem för Valfjället Marknadsföring förutsätter boendemöjligheter Saknas möjlighet för boende för hel buss Lösa kommunikation mellan Noresund och Valfjället Detaljplan för att få fram konkreta förslag Gemensam drift och underhåll Valfjället - Kyrkviken Bygga nya hål för att komma från "mördarbacken" Herrgården skulle behövas som nav i verksamheten Dränneringsarbete för att förlänga spelbarheten på banan Vattentrappa vid några av hålen Naturstig med hjälp av LONA-pengar planeras Upprustning av herrgården ger kringeffekter för många Utnyttja sjösystemet till båttrafik, kanotleder och fiske mm Knyt ihop Kyrkviken till golfen med hjälp av båttrafik Längdskidspår Gemensam arrendator för restaurangerna vid Noresund och Valfjället för att skapa lönsamhet Kanotuthyrning Cykeluthyrning Fiskutrusningsuthyrning Konferenscentrum Minigolf av mästerskapsstandard Inomhusboule i befintliga lokaler Golfsimulator Området bör öppnas upp, naturstig, grillplatser, uppskyltning av vad man ser Restaurang året om 15

17 3.5 Övriga synpunkter om Noresund från andra aktiviteter Charlotta Noresund är det finaste området i hela kommunen och är en av Sveriges finaste golfbanor. Rusta upp herrgården. Hotell, boende. Fina banor, slitsam bana, ordna torrare banor för längre säsong. Ordna båtturer från Valfjället till Noresund, det är bra fiskevatten omkring. Förskolepersonal Golfbanan är inte i första hand för barn, utan för vuxna i nuläget. Erbjud barn möjligheter att börja spela golf. Det finns idag ingen golf för låg- och mellanstadieelever. Det finns en bra gångväg mellan förskolan och Hammarsvallen som används. Renovera huvudbyggnaden och de andra byggnaderna. Gärna vandrarhem. Ta fram och berätta om historien om Noresund. Fritidsgårdarna i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors Bättre skyltning till Noresund och det är svårt att ta sig till golfbanan. Vill gärna ha aktiviteter där som tex bowling, minigolf, tennis, fiske, vattensporter, volleyboll och pool. Skillingmark samt Skillingmarkshelgen Lokala företag kan använda Noresund som kontorsbyggnad. Noresund borde vara föreningslivets centrum. Kan inte Noresund bli ett ungdomens hus? Utveckla Noresund, sälj andelar till företag ex HAL som får ett rum i huvudbyggnaden Noresund och Valfjället bör dela personal. Massiv marknadsföring gemensamt för området. Noresund kan utvecklas med båtar av olika slag. Häljebodadagen Prova på dagar på Noresund är uppskattat. Mer boende. Större samarbete mellan Noresund och Valfjället och ev vd för detsamma. Mindre projekt på flera ställen och inte som gamla satsningen på Noresund. Loppis, Örnvallen Bra golfbana, men bättre marknadsföring behövs. Medborgarmöte SMU-gården Bra om allt kunde bli samlat på ett ställe vid golfen, bra område att utveckla, bilda bolag för både Noresund och Valfjället, bra område mitt i kommunen och inte långt för någon att åka till. Herrgården har potential och behöver rustas. Fördelen med Noresund är att det kan vara en liten konferensanläggning. Använd Noresund och marknadsför som en sommaranläggning. Vintertid skulle det finnas tex klättervägg inomhus och även andra aktiviteter, kanotcenter. Gör en ordentlig kalkyl på vad det skulle kosta att ex renovera huvudbyggnad och annex. Julshow Norra Mon Fixa bussar till Noresund under högsäsong från Edas alla orter samt Norge. Mer reklam. 16

18 Open Art Tycker att Open Art även ska ha utställningar på Noresund och i Valfjället. Det kan vara duktiga skolelever som får visa sina alster där. De kan få uppgiften redan när skolan börjar till hösten. ( sagt av en förälder) (Barnets kommentar) "Jag vill visa mina teckningar så kan vi ha musik med." Ska man utöka med fler aktiviteter på Noresund, måste det vara med större bredd. Barn, unga, äldre som kan hitta det som man orkar med. Minigolf, boule, gungor, klätterbanor efter stranden och badplats. Noresund måste ordna bättre parkeringsmöjligheter även för handikappade om det ska kunna vara för alla. Lite fler villor i Noresundsområdet. Mail med synpunkter från Fredrik Karlsson, klubbchef Noresund 1. Långsiktigt avtal, går inte att bedriva en bra verksamhet med bara ett årigt avtal. Vi behöver lite arbetsro dvs vi vill inte ha försäljningshot vartannat år. Vi vill kunna utveckla området utan att inte veta om de pengar vi lägger ner är borta nästa dag för att kommunen sålt anläggningen utan vår vetskap. 2. Herrgårdsbyggnaden, A och O i utvecklingen av området är att få i ordning huvudbyggnaden. Det är ju där motorn i kommunens turismverksamhet ska vara. Restaurang, reception och shop, kontor för företag och föreningsgemensamt kansli, konferenslokal och eventuella hotellrum kan inrymmas. Lokala konstnärer kan erbjudas ställa ut i herrgården. 3. Ett annex med enkel och dubbelrum och handikappanpassad och några småstugor vid vattnet skulle passa in i miljön samtidigt som boendeproblem löstes. Finns även områden runt hål 5 och 6 som skulle passa för mindre stugor. 4. Ta vara på naturen, det är en unik plats golfbanan är belägen på. Vandringsleder, fiske, badplats och båtuthyrning, längdskidspår på vintern, kanske en anläggning á la Vretaslingan, Intressant idé med vildsvin men kanske inte på banan men bredvid. Minigolfbana och boule kan ju locka alla generationer och en lekplats för de yngre barnen finns ju också möjligheter att anordna. Grillplats finns fler på gång. 5. En punkt som kommit upp är kursgård och den är inte så tokig om herrgårdsbyggnaden renoveras och servicefaciliteterna flyttas dit. Då finns det ju möjligheter till matlagningskurser i gamla restaurangen, lokalerna kan ju även användas till ungdomsgård finns ju gott om plats för biljard, pingis, tv-spel mm. 6. Just nu är klubben i ett läge där vi behöver kommunalt stöd men på längre sikt kan klubben tänka sig att ta över och satsa på området. 17

19 3.6 Förslag från Wiveca Axelsson Släktforskning och turism på Noresund Idag finns ett stort intresse för släktforskning och det finns lättillgängliga program och kyrkböcker som är inlästa och enkelt kan sökas på nätet. I USA finns fler svenskättlingar än det finns invånare i Sverige. Många av dessa är dessutom framgångsrika och intresserade av sina rötter i Sverige. Därför föreslår Wiveca att: Ordna turistpaket med tema släktforskning för amerikaner. Detta skulle ge några datakunniga personer jobb med sökning i släktregister. - Gör Noresunds herrgård till släktforskningscentrum. - Ordna boende i samarbete med Golfklubben, Ånnebols Bed and Breakfast mfl. Mat finns flera lösningar för. Aktiviteter medan man väntar på släktutredningen: golf, fiske, bad, strövtåg i natur, shopping, lektioner i svenska och historia om utvandringen från Sverige, matkultur mm. Amerikanska turister kan betala mycket om servicegraden är hög. Förslag på paket: - Hämtning och lämning vid flygplats - Erbjudande om golflektioner - Erbjudande om fiskeutrustning och båt - Möjlighet till sightseeing - Avsluta med en resa till den trakt man kommer från. Turistbyrån kan kanske marknadsföra resan med inriktning Värmland i USA? 3.7 Medborgarförslag från Annie Fredriksson Underhåll och bevarande av herrgården på Noresund I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annie Fredriksson att: Kommunen startar ett projekt där unga arbetslösa ges möjligheten att vara med och renovera/underhålla herrgården vid Noresund. Herrgården på Noresund från 1700-talet förfaller enligt Annie och inget sätt vore bättre än att ge unga chansen att renovera/underhålla den. Sök medel ur statliga fonder, samarbeta med lokala entreprenörer och starta ett projekt med en projektplan snarast. 3.8 Sammanfattning synpunkter om Noresund Golfbanan är en av Sveriges finaste och ska utvecklas till en åretruntanläggning med konferensverksamhet och olika sommar och vinteraktiviteter enligt beslutad turismstrategi. De synpunkter som beredningen främst samlat in är: 18

20 Fastigheter och huvudbyggnad Fastigheterna vid Noresund får inte förfalla, utan måste underhållas med färg, nya brädor etc. Huvudbyggnaden/Herrgården bör renoveras alternativt rivas och byggas upp igen. Den beskrivs av medborgarna som hjärtat vid Noresund och det har inkommit förslag om att den kan användas till vandringshem, lägenhetshotell, hotell och konferensanläggning. Kommunikationer Fler kommunikationer dit behövs både genom bussar och ev via båt. Väg 177 behöver förbättras och bättre skyltning till området behövs. Vägen in till Golfbanan behöver också rustas. Aktivitetsanläggning För att utveckla området krävs en satsning på fler aktiviteter än bara golf. Det behövs fler aktiviteter för fler åldersgrupper året runt. Olika förslag på tema som tex sagotema och handikappinriktning har också framkommit. Aktiviteter som föreslås både på land och i vatten är: längdskidåkning, minigolf, bowling, volleyboll, fiske, kanot, boule, tennis, mountinbikeleder, vandring med rastplatser och pool. Många ungdomar har föreslagit tennisbanor och minigolf vid Noresund. Ta även fram produkter och paket för både sommar och vinteraktiviteter och gärna i samverkan med andra företag och föreningar i området. Foto: Jessica Nilsson 19

21 4. Valfjället De aktiviteter som gjorts för att samla in synpunkter om Valfjället är bla träffar med Slalomklubben och styrelsen för Skicentret, träffar med företagare i området, möte med ansvariga tjänstemän, deltagande vid slalomskoleavslutning och stormöte riktat till boende och markägare i området Gryttved och Köla Prästgård. Ledamöterna har också åkt till Valfjället under pågående säsong för att prata med skidåkare och anställda. Foto: Michael Johansson 4.1 Dialog med skidåkare Totalt: 14 personer Fler aktiviteter för barn: Lekslott, mer skid/slalomskola, göra lekinlärning, högre pulkabacke, Utöka pulkaområdet och ha en lift där, downhill, vildmarkssafari, kasino, safari, svamp och bärkurser, skoterutbildning, skoterleder och skoteruthyrning, cykeluthyrning, kanotuthyrning, Skicart, fiske, badplats, turridning, vandring och badtunnor. Satsa på boende och restaurang, små stugor för uthyrning, boende i backen, servicehus med kök mm och toppstuga med servering. Ta sig till toppen för dem som inte har skidor för att grilla (Grillmöjligheterna är bra) Större sanitetsanläggning, ordna parkeringen och asfaltera den Liftarna, otillräcklig kapacitet Hugga ut vid Älgstråket för att få bättre ljus, mot toppen för längre backar och ut mellan ankarlift och tävlingsbacken Nytt snösystem som klarar av att täcka längre backar Mer och bättre marknadsföring mot skolor, företag och i köpcentrat med fokus på barnen 20

22 Viktigt att satsa nu! Simhall/badhus Informationsmaterial om Edaaktiviteter, även privata, mer reklam på kommunens hemsida Dränera backarna, värmestugorna och husvagnsplattorna och flytta avloppstankar Bygg ut backarna till full längd och fler liftar, högre kapacitet Handikappanpassningar, utveckla skidsport för funktionshindrade tex synskadade Bilden är från slalomskoleavslutningen Foto: Jessica Nilsson 4.2 Slalomskoleavslutning Totalt: 27 vuxna och 13 ungdomar. VALFJÄLLET Vuxna: Det går att göra mycket mer med Valfjället. Fin anläggning. Ha mer aktiviteter där; familjekvällar, pulkatävling. Problem med för kort säsong. Kommunen borde satsa mer på Valfjället, bygga ut, lägre priser för barnfamiljer. Badhus vid Valfjället. Bygga elsmart. Tornet ska upp igen - högre och finare! Satsa hellre på handikappanpassad simhall. Satsa ordentligt på Valfjället! Det är många projekt som dras igång och sen blir det inget. Valfjället och Noresund är Edas reklampelare. Bygga turistattraktion på Valfjället, t.ex. torn med servering. Eda kommun fostrar många längdskidåkare. Kommer minst tre från Eda till elitgymnasiet/år. 21

23 Åmotsfors IF, Köla AIK. Även kommer "landslagsmaterial." i skidskytte från OK Hierne. Det är för dyrt för alla klubbarna att ha eget. Istället borde man ha rejäla längdskidbanor vid Valfjället där alla klubbar kan åka. Ungdomar: Lite tråkigt, bara två backar. Fler hopp och tricksterpark önskas. Crossskiingbana. Många norska ungdomar vid gränsen åker, borde vara buss. Lift i pulkabacken. Mer hopp och backar. Bra familjebacke. Bättre kortsystem nu. Snö upp till toppen. Syns väldigt lite reklam på att de finns. Mer belysning i hoppbacken åt ungdomar som åker kvällstid. VANDRINGSLEDER mm Vandringsleder skulle marknadsföras mer. Dra led till Golfrestaurangen och öppna sedan lederna för snöskoter på vintern. Eljusspår från Köla till Valfjället. Ordna cykelled från Charlottenberg till Haganäset till Åmotfors till Charlottenberg. Optimal sträcka är över Kölaåsen. 61:an livsfarlig för cyklister. NORESUND Finaste läget i hela kommunen. Rusta upp herrgården. Hotell, boende. Fina banor, slitsam bana, ordna torrare banor för längre säsong. En av Sveriges finaste banor. Ordna båtturer från Valfjället till Noresund - bra fiskevatten omkring. Lägg pengarna på skolan istället. BAD De flesta vill att alla badplatser bevaras. Det bör satsas mer på badplatser, de drar turister. Fint i Köla, sämre i Åmotfors, satsa på Åmotfors. Skräpigt på Vadljungens badplats. Mer tillsyn. Gå tillbaka till gamla badskolan. Under all kritik nu med bara 40 minuter och simlärare utan erfarenhet. Blir bara lek. Önskas: badhus med fik, bowling, squash-hall, sportcenter. För gamla, unga, handikappade och turister. I Charlottenberg eller Valfjället. FOTBOLL Arrangera fotbollsdag. Skolan borde få eleverna att idrotta. Fotbollsambassadörer ut i skolorna. Konstgräsplan viktigt för Västra Värmland. Vid Gunnarsbyskolan, där det finns omklädningsrum på skolan. Använd grusplan så är underlaget klart. Satsa mer på idrottsanläggningar. 22

24 4.3 Träff med slalomklubben Utvecklingsberedningen träffade slalomklubbens styrelse. Styrelsen hade haft ett medlemsmöte/föräldramöte inför denna träff och hade även med sig deras synpunkter. Ca barn är aktiva i klubben under vintersäsong. Nyckeln till utveckling av Valfjället anser föreningen är BOENDE. För att locka hit turister och andra klubbar måste vi kunna erbjuda ett bra boende och det ska ligga nära backen. Kopplingen med Noresund och boende där är bra, men golfare kan i större utsträckning tänka sig att åka en bit till golfbanan från sitt boende. Idag finns ingen internet kommunikation i området vilket är en nödvändighet utveckling och bostadsbyggande. Ett asfalterat längdskidspår med handikapp inriktning vore bra. Det skulle kunna utnyttjas vintertid till längdträning och sommartid till vandring, rullstolar, rullskidor och rollerblades. Detta skulle även kunna byggas i förbindelse med Sandviken badplats där båtar skulle kunna åka mellan badplatserna Sandviken/Kölaviken och Noresund med fiskemöjligheter. Valfjället skulle kunna vara ett åretrunt TRÄNINGSCENTER med aktiviteter som: Asfalterade längdskidspår, fiske, slalom, vandring, crossbana, scootersafari, orientering, häst och vagn, downhill, paintball och bergsklättring. Valfjället ligger också centralt i kommunen och skulle därför kunna ha ett äventyrsbad. Alla möjligheter finns i området! Vidare föreslås olika typer av företagsbesök/happening och att hitta former för att locka andra föreningar både inom och utom kommunen till Valfjället. För att företag och föreningar utifrån ska kunna komma, krävs återigen bra boende och nära backen. Det skulle även fungera att kombinera aktiviteter i Valfjället med tex motorsport på Hökedalen och ishockey i ishallen. För att förlänga vintersäsongen föreslås att marken breddas mellan liften och tävlingsbacken genom att avverka skog där. På så sätt skulle både klubben och allmänheten kunna utnyttja backen samtidigt och snötillverkningen påbörjas där i början av december för att kunna öppna i mitten av december. Andra föreningar skulle då (under förutsättning att boende finns) kunna komma på träningsläger redan i december. Slalomklubben anser att satsningar i Valfjället måste göras. Låt det kosta! Använd gärna föreningen till att generera pengar till Skicentret. Tävlingar som arrangeras bidrar till inkomster. Om det blir för många entreprenörer tror några att föreningarna kan behöva ge vika. Idag jobbar föreningen till sig rätten att få vara i backen. Ett avtal finns mellan Skicentret och föreningen som gäller för ett år i taget och förlängs eller omförhandlas vid träff minst en gång per år. Hovfjället är ett bra exempel. Om kommunen visar att vi tror på backen, får vi entreprenörer! Marknadsföringen av Valfjället måste bli mycket bättre. Förslag har funnits om att klistra reklam om Valfjället på lastbilar som åker, sätta upp en stor skylt vid Nolbykorset mm. Branäs är ett bra exempel på bra marknadsföring. Att använda sig av klubbens duktiga åkare som tex Matts Olsson är också bra marknadsföring. 23

25 Vi kan inte bara ha en backe för Eda bor, utan måste också se till att turisterna kommer till Valfjället. Därför kan inte anläggningen ha öppettider från kl utan behöver öppna tidigare och gärna vara öppen hela dagen. Busskommunikationer behövs. Idag finns ingen kollektivtrafik till Valfjället och skulle behövas från alla orter. Ett steg i rätt riktning skulle kunna vara att se till att det går bussar till och från Valfjället några gånger per dag under sportlovet samt likadant till badplatsen vid Kölaviken under simskolan. Handikappanpassning är viktigt både i backen och i övriga delar av anläggningen. Det bör också finnas skötbord mm för barnfamiljer. Övrigt: Fler lekaktiviteter vid Kölaviken som tex hoppborg och vattenlek. Foto: Michael Bergström 24

26 4.4 Dialog med skidåkare och anställda Sälj Valfjället om det finns intressenter som är seriösa eller fram med kommunala pengar, det måste få kosta. Det är inte lönsamt att driva för enbart ortsbor. Sunne och Hovfjället bygger ut så vi måste också göra det för att hänga med. Det finns dem som är beredda att betala om det bara fanns något att betala för. Kommunen måste satsa och det är nu med en gång! Fortsätt inte driften med underskott. Investeringsbehov finns för att kunna få igen på driften tex liftsystem. Boendemöjligheter saknas, det är idag för få bäddar att erbjuda. Hotellet är för långt bort pga gästerna vill bo i eller bredvid backen. Ordna olika boendemöjligheter i olika prisklasser. Sjö och natur underutnyttjad. Utnyttja sjöar, skogen och vandringslederna i närheten. Lite mer variation på aktiviteter anpassade för fler åldrar skulle behövas. Vid dåligt väder behövs andra/kompletterande aktiviteter. Dagsturisterna är beroende på väder. Kommunikation till Valfjället från olika kommundelar måste bli bättre och ordna med direktbussar från Kongsvingerområdet. Få hit grupper som nyttjar såväl uthyrningen som restaurangen. Marknadsför färdiga paket- resa-boende-liftkort-utrustning-frukost-lunchmiddag mm. Liten affär med bake off för att serva turister i stugbyn och husvagnsparken. Marknadsför Valfjället, få vet om denna fina anläggning. Marknadsföring i det nära Norgeområdet. Foto: Michael Bergström 25

27 4.5 Referat från stormöte med boende och markägare Totalt kom 30 boende, markägare och andra intresserade i området Gryttved och Köla Prästgård till mötet. 1 skrivelse/förslag lämnades in på mötet och 2 stycken har inkommit före och efter mötet. Utvecklingsberedningen: John Badh, Jannica Bergström, Mia Nerander, Mattias Mellgren och Mats-Åke Knutsson samt tjänsteman Jessica Nilsson. Foto: Jessica Nilsson Inledning John Badh, ordförande i utvecklingsberedningen och moderator för kvällen hälsade alla välkomna och berättade om syftet med träffen som är att lyssna på synpunkter kring utvecklingsmöjligheter av områdena Noresund, Valfjället, Hammarsvallen och Kölaviken/Sandviken. Dialog Noresund Bygg hotell för åretruntboende vid Noresund, skapa dansrunda där, verksamhet behövs året runt. Positivt med vandringsleder. Valfjället Det är viktigt att avloppsfrågan löses. Om någon intressent vill komma till området och satsa bör den kunna få besked om vad som gäller i frågan. Längdskidspår av konstsnö önskas i anslutning till anläggningen. Detaljplanen som är påbörjad, måste snart kunna bli klar och är en förutsättning för etableringar. Anläggningen bör handikappanpassas och marknadsföras med handikappinriktning. 26

28 På sommaren är också området intressant med närhet till vatten, vandringsleder, fiske, kanotpaddling och ridning vid Norra Mon. Mer boende, bättre marknadsföring. Samarbeta med köpcentret som skickar reklam om shopping till hushåll i Osloregionen. Samarbeta med andra intressenter i området tex Haganäset camping och erbjud paketlösningar med boende och liftkort mm. Erbjud gratisbussar till Valfjället. Bättre skyltning till området. Kommunen ska fortsätta ha kontrollen över Valfjället och området runt omkring, även om det blir utveckling och etableringar i området. Åsikt gällande övernattning för husvagnar och husbilar: Vid väg 61 finns idag en hänvisning mot Valfjället gällande husvagns/husbilsparkering. Denna hänvisning saknas dock när man kommer fram till Valfjället vilket förvirrar många besökare som åker längs hela Hugns sida och söker efter campingplatsen som de sett hänvisning för. Ofta missuppfattas som att det är Sandviken som åsyftas vilket leder till frustration och olägenheter för övriga omgivningen. Förslag: Titta på Nya Kungsberget som år 2014 ska vara en attraktiv destination. Förutsättningarna där jämfört med Valfjället är lika bra, om inte bättre i Valfjället. Byt namn till Charlottenberg Skicenter. (Alla vet vart Charlottenberg är i Norge, men nästan ingen känner till Valfjället.) Sandviken Vägen från Valfjället till Sandviken är livsfarlig. Det har hänt svåra olyckor och kommer ske många om det inte görs förändringar. En gång och cykelbana behövs och asfaltera gärna hela vägen runt sjön Hugn med hjälp av Eu-bidrag. Bra med en badplats utan brygga och bra möjligheter för båtar. Hammarsvallen Bron vid kyrkan till badplatsen och fotbollsplanen är farlig, men en viktig förbindelse som måste åtgärdas omgående. Kölaviken Även kallat Klockarsan Badplatsen är bra, men kan utvecklas. Fler sittplatser behövs. Idag finns ingen bra toalett och det behöver röjas runt samtliga toaletter vid kommunens alla badplatser. En önskan är också att dem städas oftare och att kanadagässen hålls borta, speciellt under veckor med simskoleundervisning. Avslutande diskussion och allmänna synpunkter Triangeln som beskrivs är ett attraktivt område i kommunen och det finns många utvecklingsmöjligheter och en vilja bland deltagarna att det ska hända saker i området framöver. Det bör göras satsningar i etapper/steg, så att det inte blir ett för stort projekt. Sök EU-bidrag för olika former av utveckling av området. Fisket är mycket bra i området. Det är en historisk bygd! 27

29 4.6 Möte med företaget HÖGAB Utvecklingsberedningen ville träffa det företag som verkar och har verkat i Valfjället under många år, för att samla in synpunkter. Synpunkter om Valfjället: Marknadsföringen måste bli bättre, anlägg gärna en skridskobana, arrangera mer tävlingar och aktiviteter för turister och barn/ungdomar. Mer samarbete med andra aktörer tex Thon Hotel Fokus på barnfamiljer! Fiske och natur är bra. Översiktsplan över området måste till först, sedan detaljplan. Kommunen bör aktivt köpa in mark och fastigheter i triangelområdet tex Prästgården i Köla. Det är tungt arbete att göra i ordning backen inför varje säsong, det bör underlättas. 4.7 Övriga synpunkter om Noresund från andra aktiviteter Charlotta Vuxna: Det går att göra mycket mer med Valfjället. Fin anläggning. Ha mer aktiviteter där; familjekvällar, pulkatävling. Problem med för kort säsong. Kommunen borde satsa mer på Valfjället, bygga ut, lägre priser för barnfamiljer. Badhus vid Valfjället. Bygga elsmart. Tornet ska upp igen - högre och finare! Satsa hellre på handikappanpassad simhall. Det är många projekt som dras igång och sen blir det inget. Valfjället och Noresund är Edas reklampelare. Bygga turistattraktion på Valfjället, t.ex. torn med servering. Eda kommun fostrar många längdskidåkare. Kommer minst tre från Eda till elitgymnasiet/år. Även kommer "landslagsmaterial." i skidskytte. Det är för dyrt för alla klubbarna att ha eget. Istället borde man ha rejäla längdskidbanor vid Valfjället där alla klubbar kan åka. Ungdomar: Lite tråkigt, bara två backar. Fler hopp och tricksterpark önskas. Crossskiingbana. Många norska ungdomar vid gränsen åker, borde vara buss. Lift i pulkabacken. Mer hopp och backar. Bra familjebacke. Bättre kortsystem nu. Snö upp till toppen! Syns väldigt lite reklam på att de finns. Mer belysning i hoppbacken åt ungdomar som åker kvällstid. Förslag: Anordna Wild Kids i Valfjället. Förskolepersonal Badhus i Valfjället. Boendet viktigt. Gång/cykelväg från Valfjället till sjön Riktigt lekland med linbanor mm som även kan användas sommartid, rodelbana, strövområde, Aktivitetspark för barn, ungdom, vuxen, senior, äventyrsbana och agilitybana. Lär av Arvika, deras nya stora lekpark är mycket uppskattad av barnen. Dem åker dit ibland. Fritidsgårdarna i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors Det är svårt att ta sig till Valfjället, vill gärna att det går bussar under sportlovet. Valfjället är mycket uppskattat! Det är bra backar för alla åldrar men några vill gärna ha fler nedfarter, skogsbanor, lekland, fritidscenter med datorer, biljard, karaoke, playstation, bowlig, badhus och souvenirshop vid Valfjället. Skillingmark samt Skillingmarkshelgen Delade meningar om Valfjället. En del vill att det ska satsas mer och att det gärna får kosta, medan andra inte vill att det ska kosta kommunen pengar att driva. 28

30 Det behövs mer boende. Förslag lämnas om ishall, badhus och skola/barnomsorg vid Valfjället. Häljebodadagen Allt bör ligga vid Valfjället, för det ligger mitt i kommunen. Valfjället behöver inte gå med vinst. Tydlig inriktning i Valfjället för att få privata entreprenörer att satsa Valfjället är en kärngrej i Eda, investeringar krävs bla bättre snö och liftsystem Bra att längdspår finns mellan Valfjället och Kiöln, utveckla med konstsnö och även till toppen. Mer skogsbanor. Något att göra för de som kör till Valfjället ex bowling, biljardbord och pingis Cykelträning och backträning på sommaren mm Tillsvidareanställ bra personal, inte bara bidrags personal utan professionella. En VD för Valfjället och golfen. Loppis, Örnvallen Fler värmestugor, nedfarter, liftar, toaletter, boenden. Större husvagnsplats, parkering högre upp för att kunna köra till värmestuga. Riktig pulkabacke för de minsta och lekplats/lekland. Badhus. Bättre marknadsföring, särskilt till Oslo. Samarbeta med Thon center om turistinfo. I Norge känner man till Valfjället men vet inte exakt var det ligger. Bussar från C-bergs järnvägsstation till Valfjället under sportlovet. Kan betala sig, men man måste göra reklam för turerna då! Erbjuda övernattning och paket till norrmän. Äventyrspaket för företagare; Skidor, ridning, klättring i Valfjället sommartid, svampsafari, boende. Bra att området utvecklas. Medborgarmöte SMU-gården Upprustning av Valfjället, det behövs en rejäl satsning, mycket är gammalt och slitet i Valfjället, Använd Valfjället och marknadsför som en vinteranläggning. Behöver Valfjället och Noresund vara en kommunal angelägenhet? Undersök om det finns någon privat entreprenör som kan utveckla det, sälj till intresserade som kan visa upp en bra plan. Julshow Norra Mon Norskar intresserade av Valfjället. Ge rabatt på slalomkort till boende i Eidskog. Satsa på stor fritidsanläggning i Valfjället med bad/sporthall/äventyrsbad och åretrunt evenemang. Ger vidareeffekter i kommunen. Använd överskottsvärme från ishall till badhus. Äventyr i Valfjället året runt. Bussar från alla Edas orter till Valfjället under sportlov och helger. Bowling och simhall i Valfjället. En liten kommun måste ha nåt extra som tex snögaranti. Behöver ha aktiviteter året runt för att kunna stå på egna ben. Saknar lekborg. Avloppet luktar. Open Art Tycker att Open Art även ska ha utställningar på Noresund och i Valfjället. Gör en klasstävling om de bästa idéerna för utveckling av triangelområdet med priser. Önskemål om asfalterad rullstol/rullskidebana. Skyltsöndag Biblioteket Charlottenberg Viktigt att Valfjället finns kvar, utkikstornet måste renoveras, gör grillplats med sittplatser på Valfjällstoppen. Bättre information och marknadsföring av Valfjället. 29

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Motor og spill. Torsby och Sunne

Motor og spill. Torsby och Sunne Motor og spill Torsby och Sunne KUL TÄVLING FÖR KONFERENSEN, FAMILJEN O KOMPISARNA Adventure Challange, 3-, 4-, eller 5-kamp med vildmarksbad i badtunna Tävling Det traditionella 3, 4 eller 5-kampspelet

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick

Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick Tema Böle-Orrviken-Hara 2020 Infrastruktur Orrviken Kollektivtrafik varje

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på campingplats i Sverige har

Läs mer

Tältläger. Oväder. Mycket vatten inte bara i...utan också i tälten... luften... ...slutlig räddning: egen "vallgrav"

Tältläger. Oväder. Mycket vatten inte bara i...utan också i tälten... luften... ...slutlig räddning: egen vallgrav 2004 2004-08-10 Tältläger Från 6. till 14. augusti fick vi besök av 28 ungdomar från "Kreisjugendring Deggendorf" i Bayern, Tyskland. De upplevde en äventyrssemester med älgsafari, kanottur, klättring

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Åseda 2014 11 19 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog Lindman,

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Skidresa Whistler ***

Skidresa Whistler *** Skidresa Whistler *** Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser.

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser. UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser Rapport 2014:5 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby Biosfärkontoret

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2010-04-29 Eleverna från Öxnehagaskolan

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Ski. Torsby och Sunne

Ski. Torsby och Sunne Ski Torsby och Sunne BOENDE I SVERIGES BÄSTA SKIDORT FÖR FAMILJER Branäs erbjuder fullt utrustade och moderna lägenheter eller stugor. Här finns alla bekvämligheter du kan önska dig, både på toppen av

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Torekovs Turist och Badförening 2014

Verksamhetsberättelse för Torekovs Turist och Badförening 2014 Verksamhetsberättelse för Torekovs Turist och Badförening 2014 2014 var ytterligare ett händelserikt år för Torekovs Turist och Badförening (TTBF) med vidareutveckling och nya utmaningar. Turistbyrån får

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Åre eller Sälen i vinter? Fundera en gång till. Det finns närmare ett 20-tal andra vinteranläggningar som gärna är med och konkurrerar om dina semesterpengar. En

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret)

PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) LÄS ANVISNINGARNA TILL

Läs mer

13.6 Rekreation på Östberget

13.6 Rekreation på Östberget 13.6 Rekreation på Östberget Östberget har inventerats ur rekreation och friluftslivssynpunkt. Detta för att få veta vilka rekreationsvärden berget har. Föreningar har tillfrågats om hur de använder berget

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29 PJÄTTERYD Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd 2014-05-20 Samrådsredogörelse,

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012 Semesterprogram Sommaren 2012 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2012. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer 2009-3465 Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, 670 41 KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden,

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Plogad bana på Ältasjön?

Plogad bana på Ältasjön? 2014-03-26 Plogad bana på Ältasjön? Förfrågan från kitewingoch isbrädeåkare ställd till Nacka Kommun Bakgrund Södertörns Surfklubb och Sällskapet Skridsoseglarna önskar på detta vis framföra en förfrågan

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Vinter i Smålandsfjällen

Vinter i Smålandsfjällen Vinter Vinter i Smålandsfjällen Begreppet Smålandsfjällen är vårt sätt att beskriva vad Isaberg egentligen är; ett riktigt berg med nedfarter i flera väderstreck, en stor stugby och camping med naturligt

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

Gotland Idrottens Ö. Idrottsanläggningar med boendemöjligheter. Ett arrangemang inom Gotland Idrottens Ö

Gotland Idrottens Ö. Idrottsanläggningar med boendemöjligheter. Ett arrangemang inom Gotland Idrottens Ö Gotland Idrottens Ö Idrottsanläggningar med boendemöjligheter Ett arrangemang inom Gotland Idrottens Ö Välkommen till Gotland Idrottens Ö som är mer än bara tävling! Västerhejde IP 1 Rävhagen 2 Gotland

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer