Hösten i antågande. Minnebergs samfällighetsförening har fått en ny ordförande, Birgitta Darell som bor i brf Tangen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten i antågande. Minnebergs samfällighetsförening har fått en ny ordförande, Birgitta Darell som bor i brf Tangen."

Transkript

1 DETTA NUMMER NR 3/2005 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin utvecklas väl Sid 3 Krönika av Jonas Sima Sid 4 Lite av varje Sid 5 Dags för radonmätning Sid 6 Minneberg 20 år Sid 7 Övernattningsrummet Nya medlemmar Sid 8 Fototävling Ansvarig utgivare Tomas Jonsson Tel: Redaktör Karin Burman Tel: Fotografier Karin Burman och Tomas Jonsson Hösten i antågande Hej igen! Nu börjar hösten närma sig med stormsteg. Löven har börjat falla i vackra Minneberg och ett nytt läsår har börjat. Vad har hänt i Minneberg sen sist? Jo, en hel del har hänt. Vi har ju firat Minnebergs 20-årsjubileum. Massor av fina bilder finns att beskåda på Internet. Länken till fotona finner du på Hastigheten har satts till 30 km i timmen i hela Minneberg. Motorvärmarsystemet i garagen har renoverats. Påfarten till Tranebergsbron har öppnat, ja för den delen hela bron är färdig. Våra stadgar har registrerats hos erforderliga myndigheter. Vi har nästan slutfört översynen av våra fasader, endast ett par sidor återstår. Markentreprenören har fällt en del träd och gallrat i våra buskar. Minnebergs samfällighetsförening har fått en ny ordförande, Birgitta Darell som bor i brf Tangen. Sommaren har i övrigt varit lugn sånär som på lite störande mopedåkning. Lite krångel har det varit med ett par hissar, annars inget anmärkningsvärt. Noteras kan väl att grillningen inte varit lika intensiv som tidigare, kanske på grund av vädret. nyinflyttade i vårat område. Vi planerar även för traditionellt höstmöte där delårsbokslut med tillhörande helårsprognos presenteras. Alf Rydestam har efter lång och trogen tjänst avsagt sig uppdraget som ansvarig för vårat uthyrningsrum, ansvaret har övertagits av Lotta Åhman. Avslutningsvis så har alla fått en uppdaterad att tänka på folder i somras. Jag vill passa på att påminna om vikten att respektera tidsangivelserna avseende borrning. Många lägenheter har bytt ägare och renoveringar pågår lite varstans. Jag inledde med vackra Minneberg, det vittnar många boende och besökare om. Att Minneberg ser ut som det gör är en mans förtjänst, Jan Inghe-Hagström, områdets arkitekt som hastigt lämnat oss vid en ålder av 61 år. Jan Inghe-Hagström var under många år boende i Svartvik och var även aktiv i styrelsearbetet. Styrelsen har kommit i gång med arbetet efter sommaren. Vi håller som bäst på med delårsbokslut och att planera och genomföra ett informationsmöte till de Tomas Jonsson ordförande 1

2 Brf Svartviks delårsrapport Ekonomin utvecklas väl Styrelsen arbetar för närvarande med att färdigställa delårsrapporten för årets första månader. En utförlig redovisning kommer att presenteras inför informationsmötet den 24 november. Redan nu kan sägas att ekonomin utvecklas väl. I denna artikel ska nämnas några poster. Investeringar I år har vi investerat i nya skärmtak vid de 21 entréer där vi riskerar snöras. Beslutet var nödvändigt av säkerhetsskäl. Ingen ska behöva riskera att få en istapp i huvudet när man passerar porten. Ett skärmtak underlättar dessutom passagen vid regn. Det är svårt att både öppna dörren och hålla i en paraply. Vi har också i år investerat i ytterligare en tvättmaskin i port 45. Det är fråga om ett nytillskott i en port med ursprungligen bara två maskiner. Fler maskiner ger kortare tvättid. Periodiskt underhåll Vårt periodiska underhåll har ökat mycket kraftigt. Hittills i år har det uppgått till mer än 1,1 miljoner kronor mot endast kronor samma period förra året. Ca två tredjedelar av detta beror på att vi tidigarelagt planerade fasadarbeten, som annars skulle ha utförts år Alla har väl sett de stora maskinerna, skyliftarna, som hissat personal upp och ner efter fasaderna. Det arbete som utförts är att täta fogarna mellan betongelementen. Samtidigt har man passat på att tvätta balkongfronterna och bättringsmåla vindskivor och vissa dekorationer. avsatt fullt ut till Yttre underhållsfonden. Det betyder att vi i år tar ut ur fonden det som är reserverat för ändamålet. Våra månadsavgifter påverkas därför inte av tidigareläggningen av arbetena. Till saken hör att de arbeten som utfördes till och med sista juni 2005 omfattas av statens s k ROTavdrag. Det betyder att föreningens fastighetsskatt minskas med 30 procent av de sammanlagda lönekostnaderna (inkl. moms) som betalats ut för byggnadsoch underhållsarbeten. Enbart för fasadarbetena kan vi preliminärt uppskatta att vi får kr tillbaka i form av lägre skatt. Beslut om detta får vi emellertid först nästa år. I år fick vi en skattereduktion på kronor. Det ROT-avdraget beräknades på 2004 års underhållsarbeten. Någon förlängning av ROT-avdraget efter sista juni i år är tyvärr inte planerad. Räntorna Vår största enskilda kostnad i brf Svartvik är fortfarande räntorna. För 2005 hade vi, som vanligt höll jag på att säga, räknat med att räntorna skulle börja stiga. Istället blev det en gradvis sänkning av räntorna för både kort- och långfristig upplåning. Styrelsen har utnyttjat detta. I mars omsattes ett lån på 16,6 Mkr som löper till december 2008 till en ränta på då gynnsamma 3,36 procent. Återstående bindningstid okt år 20% Rörligt 37% 2 år 21% 0,5-1 år 22% Skyliften underlättar vid fasadarbetena som utförs just nu. Kostnaderna för detta periodiska underhåll finns i föreningens 20-åriga underhållsplan. Vi har årligen Nu i oktober lägger vi vårt största lån på 26,9 Mkr rörligt med en ränta som väntas bli strax under 2 procent. Efter omsättningarna blir ca 37 procent av vår lånestock rörlig och ca 20 procent bunden på 3 4 år. Redan i mars och april 2006 ska två lån på sammanlagt närmare 27 Mkr omsättas. Det är två dyra lån, så chansen att sänka räntorna rejält är stor. Vi räknar med att vår genomsnittliga upplåning under återstående 2005 ska hamna på 3,4 procents ränta. Vid ingången av 2005 var genomsnittsräntan 3,99 procent. forts. på sid 5 2

3 KRÖNIKA Moln över Minneberg Jag inbillar mig att jag inte är ensam om min mardröm. Vi som kan se flygplanen stryka över taken i Minneberg till och från Bromma flygplats känner igen känslan och bilden: att en maskin en dag flyger rätt in i vårt vardagsrum. Hos mig har skräckvisionen troligen förbindelse med en hemsk flygolycka i Bromma som jag kom obehagligt nära. När jag var reporter på Expressen skickades jag i maj 1978 till ett haveri som just inträffat på Huvudstaleden. Det var en Piper Comanche som störtat. Vraket låg på körbanan, en presenning dolde hjälpligt två sönderbrända offer, en man och en kvinna. Piloten hade fått motorstopp över Ulvsunda. Enligt utredningen hade inte bränsletanken dränerats före start. I januari 1977 inträffade katastrofen i Kälvesta, där en Vickers Viscount med tjugotalet passagerare under inflygning störtat på en parkeringsplats. Samtliga omkom. En av orsakerna var is på stabilisatorn. En ovanlig olycka som inte kan hända igen då kontrollen och utbildningen nu förbättrats, betonar experter. Det har inträffat flera flygolyckor kring Bromma. En kall decembermorgon 1969 brakade en Jet Commander efter start in i en bilverkstad i Ulvsunda industriområde. Båda piloterna omkom. Ingen människa fanns i lokalerna. Haveriorsaken var frost på vingarna, vilket räckte för att förstöra lyftkraften. En oerfaren pilot tappade i december 1992 kontrollen över sin Piper Malibou efter start i blåst och mörker och hamnade utanför ett hus i Abrahamsberg. Piloten och två passagerare omkom. - Märk väl att ingen människa i Bromma har skadats på marken av flygplan. Det säger min gamle filmkamrat Åke Åstrand, tillika flygkapten och uppvuxen i Ängby. Han är också redaktör för facktidningen Flygposten. Han försöker dämpa mina farhågor att en dag få min lägenhet krossad av ett flygplan. - Du kan sova lugnt, det är nattflygningsförbud på Bromma. Bara ambulansflyg, kungahuset och regeringen har rätt att begagna andra tider. När du vaknat kan du sitta och njuta av dessa vackra flygkroppar! Foto: Jonas Sima - Det saknas empiriska bevis för att det är riskabelt att bo i Minneberg. Köp en lott i stället, chansen för högvinst är betydligt större än risken att få ett flygplan i skallen. Han är heller inte imponerad av opinionen för att lägga ner Bromma flygplats. - Flygsäkerheten har utvecklats enormt. Det är ovanligt att professionella piloter råkar ut för ett tillbud före sin pensionering. Men, invänder jag, det är väl ändå en säkerhetsrisk med flygplats i tätbebyggda områden? Dessutom bullrar planen och luktar illa av fotogen. Åke Åstrand förklarar att det finns 8000 sådana flygplatser runt om i världen. Moderna flygplan har bättre inkapslade motorer, som släpper ut mindre föroreningar och luktar inte. Flygplatsen i Bromma har miljörestriktioner, plan som bullrar mycket får t ex inte flyga där. - Alla städer bör ha en central flygplats, anser Åke. Bromma är en tillgång för Stockholm och vi behöver snabba direktförbindelser med Europa, inte minst med Bryssel. Åke Åstrand, bofast i Lännersta, är också fritid(s)politiker i Nacka kommun. Men i Brommafrågan går han emot partilinjen. - Jag beklagar kortsiktiga socialdemokrater. Enkäter har visat att flertalet brommabor vill behålla flygplatsen. Alla som flugit med än två gånger från Bromma vill ha den kvar, medan dom som aldrig flyger vill lägga ner. Du låter som en lobbyist, säger jag spydigt. Vore det inte bättre med bostäder där? Åke fnyser. Sedan flygplatsens start 1936 har marken, gammal sjöbotten som sjunker, ackumulerats med föroreningar. Det blir en kostsam sanering. Få skulle ha råd att bo där. Men min mardröm lever och drömmen om en nedlagd flygplats överlever. Åke skrattar åt min mardröm. 3 Jonas Sima

4 Lite av varje Nya krav på brandvarnare för hushåll Nu har det kommit en gemensam europeisk standard för brandvarnare för bostäder och liknande boendeformer. Standarden anger konstruktionskrav och provningsmetoder och omfattar både optiska och joniserande brandvarnare. Om kraven i standarden uppfylls så gäller också CE-märkning. Standarden riktar sig främst till tillverkare, leverantörer och myndigheter, men även konsumenter som köper brandvarnare till sina hem, säger Gundega Muchks, projektledare på SIS. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns brandvarnare installerade i bostäder. Allt fler kommuner ställer nu krav på byggherrar att nybyggda lägenheter ska ha brandvarnare installerade. Vissa försäkringsbolag ger lägre premier om det finns brandvarnare i bostaden. Den nya standarden heter SS-EN och finns hos SIS Förlag. Nytt motorvärmarsystem Efter 20 års drift sa det gamla Thermotaktsystemet upp sig. P-garagen har nu ett nytt modernt motorvärmarsystem. Ni som har motorvärmaruttag kan hämta nycklar nere hos maskinisten i panncentralen mellan kl på vardagar. Minnebergs grundutbud av Tv-kanaler utan digitalbox Idessa tider då vi översköljs av erbjudanden om digitalboxar kan det vara bra att känna till vilka kanaler vi har tillgång till genom att fastigheterna i Svartvik är anslutna till comhem kabelnät. TV-kanal Kanalplats SVT 1 VHF 5 SVT 2 VHF 7 SVT 24 VHF 10 Barnkanalen/ S 13 Kunskapskanalen TV 3 VHF 11 TV 4 VHF 6 TV 4 + K 57 Kanal 5 S11 Eurosport Nordic S 17 MTV S 16 ZTV VHF 8 Discovery Mix S 36 Finlands TV S 12 Lokalkanalen VHF 9 Com Hem-kanalen S 14 Radiokanaler P1 - P4 och lokala närradiostationer (FM87,0-108,0 MHz) Telefon kundtjänst: Höststädning i Svartvik Datum för höststädning har satts till 12 november. Vi träffas som vanligt på gården Svartviksslingan 15 och hämtar ut redskap. En container kommer att finnas på vändplan, sedvanlig korvgrillning med lotteri efteråt. Väl mött! Gruppboendet på 45:an Gruppboendet för dövhandikappade, som förut fanns på Svartviksslingan 45, har flyttat till Vällingby. Från årsskiftet 2005/2006 kommer det att bli ett korttidshem för handikappade ungdomar i 45:an. Ungdomarna bor hemma med sina föräldrar och kommer till korttidshemmet när föräldrarna behöver avlastning. Flaggningen i Svartvik Kan du tänka dig att hjälpa till med flaggningen. Meddela styrelsen ditt intresse. Om vi blir ett par stycken så finns ju chansen att flaggan vajar något oftare än vad som varit hittills. Du behöver inte ta hela ansvaret utan ställa upp när det känns rätt för dig. Kanske på din egen födelsedag. Eller varför inte på din kärestas födelsedag. Om vi får ihop ett par namn så skall vi nog kunna lösa logistiken så att det inte blir allt för betungande. 4

5 Radonmätning Dags för radonmätning Svartvik har av Stockholm Stads Miljöförvaltning fått ett föreläggande om att genomföra radonmätning i bostäder och lokaler. Denna mätning kan endast utföras under perioden 1/10 30/4 för att få riktiga inomhusvärden. Rekommendationen är att mätningen pågår minst under 2 månader, t.ex. november-december. Vi kommer att dela ut paket med mätare till ett antal boende i föreningen under oktober månad. Dessa mätare innehåller en film som tar upp eventuell strålning från fastigheten. Der är viktigt att ni som får ett paket följer instruktionerna noga. Bland annat så kommer alla som bor i en lägenhet med markkontakt dvs. utan källare att erhålla mätare. Övriga mätare kommer att spridas i samtliga fastigheter på olika våningar. Du som erhåller ett paket skall placera ut den samt plocka in och skicka iväg den i bifogat kuvert. Om ni har några frågor så ombeds ni kontakta förvaltaren Michael Grufman med dessa på telefon Resultatet av radonmätningen kommer så småningom att redovisas till samtliga boende i ett kommande Svartviksblad. Mer information finns att läsa på Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Alla hus löper risk att markradon kan tränga in i huset från underliggande jordlager och berggrund. Risken är större på rullstensåsar och annan luftgenomsläpplig mark, men de mätningar som är utförda i Stockholm visar att det är det enskilda husets ventilation och grundläggning som är avgörande för om radonhalterna inomhus blir höga. Hus byggda i s.k. blå lättbetong innehåller förhöjda halter av uran och kan avge radon i sådana mängder att halten inomhus kan bli hög om husets ventilation är dålig. Blå lättbetong tillverkades mellan 1928 och Tomas Jonsson Ordförande Ekonomin...forts. från sid 2 Placeringarna Brf Svartvik har i år 16 Mkr placerade på kortare och längre period. När räntorna sjunker är det allt svårare att få bra avkastning på likvida medel. I september förra året valde vi därför att experimentera med en placering i Öhmans Företagsobligationsfond. Det är en räntefond med låg risk och med en möjlighet att med någon dags varsel dra sig ur, om vi behöver pengarna eller tycker att utvecklingen blir sämre än väntat. Vi placerade en miljon kronor i fonden. Den har på ett år ökat i värde med ca 7 procent. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att satsa ytterligare 3 Mkr i denna fond. Vi tror inte att avkastningen kommer att bli lika stor som under det gångna året. Hälften, dvs 3 3,5 procent är nog mer realistiskt. Men även det är en avsevärt bättre ränta än andra alternativa placeringar. Den närmaste framtiden Detta är några axplock ur den redovisning vi kommer att lämna i delårsrapporten och i kommande årsredovisning. Sammantaget är utvecklingen ljus. Orosmolnen är som vanligt räntorna och uppvärmningskostnader-na. Vår strategi att sprida ränteriskerna genom lån med olika bindningstider gör att vi sover gott om natten. Uppvärmningen hittills följer budget. Men en vargavinter vill vi inte ha. Hans Almgren Ekonomiansvarig 5

6 20-årsjubileum Den juni firade Minneberg 20-årsjubileum. En mängd olika aktiviteter och evenemang pågick under dagarna. HSB-Stockholms nya VD, Charlotte Axelsson höll tal. Författarna till Jubileumsskriften, Jonas Sima och Arne Nygren, signerade boken. Jonas Sima filmade en del under dagarna. Bodils minicirkus hade en bejublad föreställning för hela familjen. I Båtviken hade barnen i Minneberg sin vårsalong och i Badviken fanns vårsalongen för vuxna. Scouterna visade upp en del av sina aktiviteter. Studsmattor på gräsmattan var populära. En positivhalare gick runt och spred glädje med sin musik. På eftermiddagen fick man prova på både streetdance och salsa. Lördagen avslutades med en uppskattad pub och danskväll i Minnebergsparken. 6

7 Nya medlemmar Övernattningsrummet Brf Svartvik har ett övernattningsrum på Svartviksslingan 15 som man kan hyra när man får gäster och den egna lägenheten känns lite för trång. Rummet kostar 200 kr per natt och bokas genom Lotta Åhman på tel Lotta lyssnar av telefonen varje kväll och ringer upp de som talat in meddelanden med önskemål om att hyra rummet. Information till nyinflyttade Den 6 oktober genomförde styrelsen ett informationsmöte till alla nyinflyttade dvs. alla som flyttat tilll Brf Svartvik sedan april Vi pratade bl.a. om: Parkeringsfrågor, sophantering, lägenhetsrenovering, grillning, HSB, badtemperatur, radon, råttor, hundar, katter, festlokaler, fritidsaktiviteter, ekonomi, underhåll, parkskötsel, portkoder, nycklar, ventilation, båtplats, förråd, certifiering, Svartviksbladet, ordningsregler, Samfällighetsföreningen, högstubben, växtligheten, hemsidan, maskinisten, TV-utbudet, Bredbandsnätet, balkonginglasning m.m. På mötet dök 22 personer som fick träffa nästan hela styrelsen och ställa de frågor som de burit på. Alla som flyttat in efter jubileet erhöll dessutom ett exemplar av jubileumsboken. Informationsmötet för nyinflyttade besöktes av 22 personer som bjöds på smörgåstårta och fick träffa större delen av styrelsen. Vi välkomnar våra nya medlemmar Port 23: Anna Bergström & Arne Lohage Port 25: Janet Suslick Port 27: Morad Khorshidi & Sedigheh Koulaian Port 29: Anna Lönnerö & Thomas Taavo Port 29: Andreas & Åsa Beijer Port 33: Peter Wendel & Anette Jeansson Port 39: Rikard Burlin & Maile Muts Port 39: Elisabeth Stockman Port 39 : Camilla Storfjell 7

8 Fototävling Vid årets Sommarsalong som genomfördes i samband med Minnebergs 20-årsjubileum hade Minnebergs Fotoklubb en fototävling. Engångskameror delades ut under utställningen. Temat för tävlingen var att skildra Minnebergs 20- årsjubileum. Tävlingen var även öppen för andra bilder än de som togs med engångskamerorna. Många fina bilder lämnades in men flera visade miljöbilder från Minneberg med omgivning. Många barn deltog i tävlingen. Tre pristagare som fångat jubileet med kamerans hjälp utsågs bland de inlämnade bidragen. Första pris: Patricia Pawlowski, bild ansiktsmålade flickor. 1:a pris gick till Patricia Pawlowski för bilden på ansiktsmålade flickor Andra pris: Sara, Stina, Astrid (Svartviksslingan 21), bild träd/vatten Tredje pris: Hanna, Lisa, Linnea (Svartviksslingan 69) bild flickor vid bänken. Vinnarna vann biobiljetter. Är du också intresserad av fotografering? Har du fotograferat och skulle vilja lära dig att framkalla dina egna bilder? Kan du redan mörkrumsteknik men har ingen plats att utöva din hobby på? Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i Minnebergs Fotoklubb. Vi har ett bra mörkrum med tillgång till förstoringsapparat för framkallning av både färg och svart/vita bilder. Som medlem får du tillträde till lokalen genom att boka en mörkrumstid ungefär som du bokar tvättstugan. Smidigt eller hur? Så tveka inte - utan bli medlem i Minnebergs fotoklubb! För anmälan eller mer information kontakta Anita Gustafsson tel: eller Pia Ljunggren tel: :a pris fick Sara, Stina och Astrid för sin bild av den gamla ihåliga pilen. 3:e pris fick Hanna, Lisa och Linnea som tog bilder av varandra på Minnergs jubileum. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Tomas Jonsson , Hans Almgren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Karin Burman , Pia Ljunggren , Birgitta Nygren , Lotta Åhman , Lars Hörnesten HSB. Suppleant: Gordon Rönnberg

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Information från MINNEBERGS SAMFÄLLIGHET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARNA SANDVIK, SVARTVIK, TANGEN OCH TRANAN

Information från MINNEBERGS SAMFÄLLIGHET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARNA SANDVIK, SVARTVIK, TANGEN OCH TRANAN Information från MINNEBERGS SAMFÄLLIGHET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARNA SANDVIK, SVARTVIK, TANGEN OCH TRANAN NR.3 NOVEMBER 2005 Ordförande har ordet, Ny styrelse Uthyrningsrum, Fritidsverksamhet, Gemensamhetslokalerna.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats.

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats. 20 ÅR 1986-2006 NR 4/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Tiden går fort när man har roligt Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad Sid 3 Bredbandsbolaget Höststämma Kontorlokal uthyres Sid

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Juletid = överraskningarnas tid

Juletid = överraskningarnas tid Detta nummer Sid 2 Ekonomin utvecklas väl Sid 3 Krönika av Jonas Sima Sid 4 Informationsmöte Sid 5 Lite av varje Nya medlemmar Sid 6 Kompost eller inte? Sid 7 Styrelsekonferens Sid 8 Portombud Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Römö i Stockholm År 2011-2015 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2009/03B 1 Innehållsförteckning HSB

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Sommaren inom räckhåll!

Sommaren inom räckhåll! DETTA NUMMER NR 2/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin fortsatt god de närmaste åren Sid 3 Presentation av nya styrelsen Sid 4 Rapport från stämman Sid 5 Vår bygds historia

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

HSB Certifiering Verksamhetsplanering

HSB Certifiering Verksamhetsplanering HSB-Certifiering HSB Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Brf Volten i Täby År 2009-2013 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område. Perfekt med månadsavgift där även hushållsel och parkering

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Västra Berga Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt för barnfamiljer, dagis och f9 skola i området. Lättskött

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

Snart är det jul. lite hissar och som kulmen om en 10-20 år, nya tak. Däremellan så kanske vi bör göra något åt våra fasader m.m.

Snart är det jul. lite hissar och som kulmen om en 10-20 år, nya tak. Däremellan så kanske vi bör göra något åt våra fasader m.m. Detta Nummer Sid 2 Informationsmötet 25 november: Ekonomi på topp, men med oroande inslag Sid 4-5 Jonas Sima personligt med Inger Edvardsson Senaste nytt om tvättstugerenoveringen Sid 6 Glöm inte ljusen!

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll lägenheten för att den har ett riktigt kök där man även får plats med ett

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2009 Hej alla 122 st medlemmar i samfälligheten. Det är dags för ett informationsbrev igen. Små och stora saker har hänt, och är på gång. På sista sidan vill vi veta vad Du tycker.

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt naturnära boende men ändå centralt och nära till allt. Härlig utemiljö

Läs mer

Sammanfattning av informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård

Sammanfattning av informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård Sundbyberg 2012-10-19 Sammanfattning av informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård Hej, Onsdagen den 17:e oktober hölls ett välbesökt informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård. Nedan har jag skrivit ihop

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område. Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område. Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område Norra Guldheden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevlig och lugnt område med närhet till både city

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Untravägen 3 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Untravägen 3 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med extremt goda kommunikationer - busshållplats finns

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Nu är sommaren här. Efter en något kylslagen vår är sommaren äntligen här även om de första badgästerna premiärbadade Valborgsmässohelgen.

Nu är sommaren här. Efter en något kylslagen vår är sommaren äntligen här även om de första badgästerna premiärbadade Valborgsmässohelgen. DETTA NUMMER NR 2/2005 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Vad hände på stämman? Vårstädning Sid 3 Människor i Minneberg av Jonas Sima Sid 4 Salong Anami Sid 5 Vår bygds historia av Arne

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Kontakta gärna Hazze Molin, telefon 08-767 03 55, om det är någon ytterligare information du efterfrågar i pappersformat.

Kontakta gärna Hazze Molin, telefon 08-767 03 55, om det är någon ytterligare information du efterfrågar i pappersformat. Hej! Här kommer en sammanställning av den information som vi har publicerat på www.korvetten.se sedan förra utdraget som skickades ut den 2010-07-02. Hemsidan innehåller dock en mängd information i fasta

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Hallongatan 15 Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Gatuadress Hallongatan 15 enligt överenskommelse Familjevänlig villa på lugnt läge! För att boka enskild

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Man blir förvånad över hur tyst och lugnt det är här, trots det centrala läget.

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 PROJEKT Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Svartviksbladet. Nyheter från brf Svartvik Mars 2015 www.brfsvartvik.com. Foto: Karin Burman

Svartviksbladet. Nyheter från brf Svartvik Mars 2015 www.brfsvartvik.com. Foto: Karin Burman Svartviksbladet Nyheter från brf Svartvik Mars 2015 www.brfsvartvik.com Foto: Karin Burman Ansvarig utgivare: Agnetha Lund Tel: 08-26 77 15 info@brfsvartvik.com Redaktör: Karin Burman Tel: 070-242 36 46

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten har det bästa läget i föreningen med fri utsikt och inga hus som

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en perfekt lägenhet när man pluggar, nära till Linero centrum där man

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008 JUNI 2008 Kåpan Nytt Parkering i och kring Kåpan Innehåll: Parkering i och kring Kåpan (sid 1-2) Grovsoprummet (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong (sid 3) Nytt i föreningen (sid

Läs mer

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenheten är en ljus modern bostadsrättslägenhet på bästa

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Svartvik lämnar tonåren

Svartvik lämnar tonåren 20 ÅR 1986-2006 NR 1/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet DETTA NUMMER Sid 2 Underhåll: Detta måste du betala själv Förmånligt HSB-avtal med Bredbandsbolaget Sid 3 Krönika av Jonas Sima

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 3 Ny styrelse nya utmaningar Vi i den nya styrelsen tackar för förtroendet från årsstämman den 21 maj. Vi har haft vårt första sammanträde och snabbt konstaterat

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till denna trivsamma och mycket välplanerade

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det har varit skönt att bo högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer