Hösten i antågande. Minnebergs samfällighetsförening har fått en ny ordförande, Birgitta Darell som bor i brf Tangen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten i antågande. Minnebergs samfällighetsförening har fått en ny ordförande, Birgitta Darell som bor i brf Tangen."

Transkript

1 DETTA NUMMER NR 3/2005 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin utvecklas väl Sid 3 Krönika av Jonas Sima Sid 4 Lite av varje Sid 5 Dags för radonmätning Sid 6 Minneberg 20 år Sid 7 Övernattningsrummet Nya medlemmar Sid 8 Fototävling Ansvarig utgivare Tomas Jonsson Tel: Redaktör Karin Burman Tel: Fotografier Karin Burman och Tomas Jonsson Hösten i antågande Hej igen! Nu börjar hösten närma sig med stormsteg. Löven har börjat falla i vackra Minneberg och ett nytt läsår har börjat. Vad har hänt i Minneberg sen sist? Jo, en hel del har hänt. Vi har ju firat Minnebergs 20-årsjubileum. Massor av fina bilder finns att beskåda på Internet. Länken till fotona finner du på Hastigheten har satts till 30 km i timmen i hela Minneberg. Motorvärmarsystemet i garagen har renoverats. Påfarten till Tranebergsbron har öppnat, ja för den delen hela bron är färdig. Våra stadgar har registrerats hos erforderliga myndigheter. Vi har nästan slutfört översynen av våra fasader, endast ett par sidor återstår. Markentreprenören har fällt en del träd och gallrat i våra buskar. Minnebergs samfällighetsförening har fått en ny ordförande, Birgitta Darell som bor i brf Tangen. Sommaren har i övrigt varit lugn sånär som på lite störande mopedåkning. Lite krångel har det varit med ett par hissar, annars inget anmärkningsvärt. Noteras kan väl att grillningen inte varit lika intensiv som tidigare, kanske på grund av vädret. nyinflyttade i vårat område. Vi planerar även för traditionellt höstmöte där delårsbokslut med tillhörande helårsprognos presenteras. Alf Rydestam har efter lång och trogen tjänst avsagt sig uppdraget som ansvarig för vårat uthyrningsrum, ansvaret har övertagits av Lotta Åhman. Avslutningsvis så har alla fått en uppdaterad att tänka på folder i somras. Jag vill passa på att påminna om vikten att respektera tidsangivelserna avseende borrning. Många lägenheter har bytt ägare och renoveringar pågår lite varstans. Jag inledde med vackra Minneberg, det vittnar många boende och besökare om. Att Minneberg ser ut som det gör är en mans förtjänst, Jan Inghe-Hagström, områdets arkitekt som hastigt lämnat oss vid en ålder av 61 år. Jan Inghe-Hagström var under många år boende i Svartvik och var även aktiv i styrelsearbetet. Styrelsen har kommit i gång med arbetet efter sommaren. Vi håller som bäst på med delårsbokslut och att planera och genomföra ett informationsmöte till de Tomas Jonsson ordförande 1

2 Brf Svartviks delårsrapport Ekonomin utvecklas väl Styrelsen arbetar för närvarande med att färdigställa delårsrapporten för årets första månader. En utförlig redovisning kommer att presenteras inför informationsmötet den 24 november. Redan nu kan sägas att ekonomin utvecklas väl. I denna artikel ska nämnas några poster. Investeringar I år har vi investerat i nya skärmtak vid de 21 entréer där vi riskerar snöras. Beslutet var nödvändigt av säkerhetsskäl. Ingen ska behöva riskera att få en istapp i huvudet när man passerar porten. Ett skärmtak underlättar dessutom passagen vid regn. Det är svårt att både öppna dörren och hålla i en paraply. Vi har också i år investerat i ytterligare en tvättmaskin i port 45. Det är fråga om ett nytillskott i en port med ursprungligen bara två maskiner. Fler maskiner ger kortare tvättid. Periodiskt underhåll Vårt periodiska underhåll har ökat mycket kraftigt. Hittills i år har det uppgått till mer än 1,1 miljoner kronor mot endast kronor samma period förra året. Ca två tredjedelar av detta beror på att vi tidigarelagt planerade fasadarbeten, som annars skulle ha utförts år Alla har väl sett de stora maskinerna, skyliftarna, som hissat personal upp och ner efter fasaderna. Det arbete som utförts är att täta fogarna mellan betongelementen. Samtidigt har man passat på att tvätta balkongfronterna och bättringsmåla vindskivor och vissa dekorationer. avsatt fullt ut till Yttre underhållsfonden. Det betyder att vi i år tar ut ur fonden det som är reserverat för ändamålet. Våra månadsavgifter påverkas därför inte av tidigareläggningen av arbetena. Till saken hör att de arbeten som utfördes till och med sista juni 2005 omfattas av statens s k ROTavdrag. Det betyder att föreningens fastighetsskatt minskas med 30 procent av de sammanlagda lönekostnaderna (inkl. moms) som betalats ut för byggnadsoch underhållsarbeten. Enbart för fasadarbetena kan vi preliminärt uppskatta att vi får kr tillbaka i form av lägre skatt. Beslut om detta får vi emellertid först nästa år. I år fick vi en skattereduktion på kronor. Det ROT-avdraget beräknades på 2004 års underhållsarbeten. Någon förlängning av ROT-avdraget efter sista juni i år är tyvärr inte planerad. Räntorna Vår största enskilda kostnad i brf Svartvik är fortfarande räntorna. För 2005 hade vi, som vanligt höll jag på att säga, räknat med att räntorna skulle börja stiga. Istället blev det en gradvis sänkning av räntorna för både kort- och långfristig upplåning. Styrelsen har utnyttjat detta. I mars omsattes ett lån på 16,6 Mkr som löper till december 2008 till en ränta på då gynnsamma 3,36 procent. Återstående bindningstid okt år 20% Rörligt 37% 2 år 21% 0,5-1 år 22% Skyliften underlättar vid fasadarbetena som utförs just nu. Kostnaderna för detta periodiska underhåll finns i föreningens 20-åriga underhållsplan. Vi har årligen Nu i oktober lägger vi vårt största lån på 26,9 Mkr rörligt med en ränta som väntas bli strax under 2 procent. Efter omsättningarna blir ca 37 procent av vår lånestock rörlig och ca 20 procent bunden på 3 4 år. Redan i mars och april 2006 ska två lån på sammanlagt närmare 27 Mkr omsättas. Det är två dyra lån, så chansen att sänka räntorna rejält är stor. Vi räknar med att vår genomsnittliga upplåning under återstående 2005 ska hamna på 3,4 procents ränta. Vid ingången av 2005 var genomsnittsräntan 3,99 procent. forts. på sid 5 2

3 KRÖNIKA Moln över Minneberg Jag inbillar mig att jag inte är ensam om min mardröm. Vi som kan se flygplanen stryka över taken i Minneberg till och från Bromma flygplats känner igen känslan och bilden: att en maskin en dag flyger rätt in i vårt vardagsrum. Hos mig har skräckvisionen troligen förbindelse med en hemsk flygolycka i Bromma som jag kom obehagligt nära. När jag var reporter på Expressen skickades jag i maj 1978 till ett haveri som just inträffat på Huvudstaleden. Det var en Piper Comanche som störtat. Vraket låg på körbanan, en presenning dolde hjälpligt två sönderbrända offer, en man och en kvinna. Piloten hade fått motorstopp över Ulvsunda. Enligt utredningen hade inte bränsletanken dränerats före start. I januari 1977 inträffade katastrofen i Kälvesta, där en Vickers Viscount med tjugotalet passagerare under inflygning störtat på en parkeringsplats. Samtliga omkom. En av orsakerna var is på stabilisatorn. En ovanlig olycka som inte kan hända igen då kontrollen och utbildningen nu förbättrats, betonar experter. Det har inträffat flera flygolyckor kring Bromma. En kall decembermorgon 1969 brakade en Jet Commander efter start in i en bilverkstad i Ulvsunda industriområde. Båda piloterna omkom. Ingen människa fanns i lokalerna. Haveriorsaken var frost på vingarna, vilket räckte för att förstöra lyftkraften. En oerfaren pilot tappade i december 1992 kontrollen över sin Piper Malibou efter start i blåst och mörker och hamnade utanför ett hus i Abrahamsberg. Piloten och två passagerare omkom. - Märk väl att ingen människa i Bromma har skadats på marken av flygplan. Det säger min gamle filmkamrat Åke Åstrand, tillika flygkapten och uppvuxen i Ängby. Han är också redaktör för facktidningen Flygposten. Han försöker dämpa mina farhågor att en dag få min lägenhet krossad av ett flygplan. - Du kan sova lugnt, det är nattflygningsförbud på Bromma. Bara ambulansflyg, kungahuset och regeringen har rätt att begagna andra tider. När du vaknat kan du sitta och njuta av dessa vackra flygkroppar! Foto: Jonas Sima - Det saknas empiriska bevis för att det är riskabelt att bo i Minneberg. Köp en lott i stället, chansen för högvinst är betydligt större än risken att få ett flygplan i skallen. Han är heller inte imponerad av opinionen för att lägga ner Bromma flygplats. - Flygsäkerheten har utvecklats enormt. Det är ovanligt att professionella piloter råkar ut för ett tillbud före sin pensionering. Men, invänder jag, det är väl ändå en säkerhetsrisk med flygplats i tätbebyggda områden? Dessutom bullrar planen och luktar illa av fotogen. Åke Åstrand förklarar att det finns 8000 sådana flygplatser runt om i världen. Moderna flygplan har bättre inkapslade motorer, som släpper ut mindre föroreningar och luktar inte. Flygplatsen i Bromma har miljörestriktioner, plan som bullrar mycket får t ex inte flyga där. - Alla städer bör ha en central flygplats, anser Åke. Bromma är en tillgång för Stockholm och vi behöver snabba direktförbindelser med Europa, inte minst med Bryssel. Åke Åstrand, bofast i Lännersta, är också fritid(s)politiker i Nacka kommun. Men i Brommafrågan går han emot partilinjen. - Jag beklagar kortsiktiga socialdemokrater. Enkäter har visat att flertalet brommabor vill behålla flygplatsen. Alla som flugit med än två gånger från Bromma vill ha den kvar, medan dom som aldrig flyger vill lägga ner. Du låter som en lobbyist, säger jag spydigt. Vore det inte bättre med bostäder där? Åke fnyser. Sedan flygplatsens start 1936 har marken, gammal sjöbotten som sjunker, ackumulerats med föroreningar. Det blir en kostsam sanering. Få skulle ha råd att bo där. Men min mardröm lever och drömmen om en nedlagd flygplats överlever. Åke skrattar åt min mardröm. 3 Jonas Sima

4 Lite av varje Nya krav på brandvarnare för hushåll Nu har det kommit en gemensam europeisk standard för brandvarnare för bostäder och liknande boendeformer. Standarden anger konstruktionskrav och provningsmetoder och omfattar både optiska och joniserande brandvarnare. Om kraven i standarden uppfylls så gäller också CE-märkning. Standarden riktar sig främst till tillverkare, leverantörer och myndigheter, men även konsumenter som köper brandvarnare till sina hem, säger Gundega Muchks, projektledare på SIS. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns brandvarnare installerade i bostäder. Allt fler kommuner ställer nu krav på byggherrar att nybyggda lägenheter ska ha brandvarnare installerade. Vissa försäkringsbolag ger lägre premier om det finns brandvarnare i bostaden. Den nya standarden heter SS-EN och finns hos SIS Förlag. Nytt motorvärmarsystem Efter 20 års drift sa det gamla Thermotaktsystemet upp sig. P-garagen har nu ett nytt modernt motorvärmarsystem. Ni som har motorvärmaruttag kan hämta nycklar nere hos maskinisten i panncentralen mellan kl på vardagar. Minnebergs grundutbud av Tv-kanaler utan digitalbox Idessa tider då vi översköljs av erbjudanden om digitalboxar kan det vara bra att känna till vilka kanaler vi har tillgång till genom att fastigheterna i Svartvik är anslutna till comhem kabelnät. TV-kanal Kanalplats SVT 1 VHF 5 SVT 2 VHF 7 SVT 24 VHF 10 Barnkanalen/ S 13 Kunskapskanalen TV 3 VHF 11 TV 4 VHF 6 TV 4 + K 57 Kanal 5 S11 Eurosport Nordic S 17 MTV S 16 ZTV VHF 8 Discovery Mix S 36 Finlands TV S 12 Lokalkanalen VHF 9 Com Hem-kanalen S 14 Radiokanaler P1 - P4 och lokala närradiostationer (FM87,0-108,0 MHz) Telefon kundtjänst: Höststädning i Svartvik Datum för höststädning har satts till 12 november. Vi träffas som vanligt på gården Svartviksslingan 15 och hämtar ut redskap. En container kommer att finnas på vändplan, sedvanlig korvgrillning med lotteri efteråt. Väl mött! Gruppboendet på 45:an Gruppboendet för dövhandikappade, som förut fanns på Svartviksslingan 45, har flyttat till Vällingby. Från årsskiftet 2005/2006 kommer det att bli ett korttidshem för handikappade ungdomar i 45:an. Ungdomarna bor hemma med sina föräldrar och kommer till korttidshemmet när föräldrarna behöver avlastning. Flaggningen i Svartvik Kan du tänka dig att hjälpa till med flaggningen. Meddela styrelsen ditt intresse. Om vi blir ett par stycken så finns ju chansen att flaggan vajar något oftare än vad som varit hittills. Du behöver inte ta hela ansvaret utan ställa upp när det känns rätt för dig. Kanske på din egen födelsedag. Eller varför inte på din kärestas födelsedag. Om vi får ihop ett par namn så skall vi nog kunna lösa logistiken så att det inte blir allt för betungande. 4

5 Radonmätning Dags för radonmätning Svartvik har av Stockholm Stads Miljöförvaltning fått ett föreläggande om att genomföra radonmätning i bostäder och lokaler. Denna mätning kan endast utföras under perioden 1/10 30/4 för att få riktiga inomhusvärden. Rekommendationen är att mätningen pågår minst under 2 månader, t.ex. november-december. Vi kommer att dela ut paket med mätare till ett antal boende i föreningen under oktober månad. Dessa mätare innehåller en film som tar upp eventuell strålning från fastigheten. Der är viktigt att ni som får ett paket följer instruktionerna noga. Bland annat så kommer alla som bor i en lägenhet med markkontakt dvs. utan källare att erhålla mätare. Övriga mätare kommer att spridas i samtliga fastigheter på olika våningar. Du som erhåller ett paket skall placera ut den samt plocka in och skicka iväg den i bifogat kuvert. Om ni har några frågor så ombeds ni kontakta förvaltaren Michael Grufman med dessa på telefon Resultatet av radonmätningen kommer så småningom att redovisas till samtliga boende i ett kommande Svartviksblad. Mer information finns att läsa på Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Alla hus löper risk att markradon kan tränga in i huset från underliggande jordlager och berggrund. Risken är större på rullstensåsar och annan luftgenomsläpplig mark, men de mätningar som är utförda i Stockholm visar att det är det enskilda husets ventilation och grundläggning som är avgörande för om radonhalterna inomhus blir höga. Hus byggda i s.k. blå lättbetong innehåller förhöjda halter av uran och kan avge radon i sådana mängder att halten inomhus kan bli hög om husets ventilation är dålig. Blå lättbetong tillverkades mellan 1928 och Tomas Jonsson Ordförande Ekonomin...forts. från sid 2 Placeringarna Brf Svartvik har i år 16 Mkr placerade på kortare och längre period. När räntorna sjunker är det allt svårare att få bra avkastning på likvida medel. I september förra året valde vi därför att experimentera med en placering i Öhmans Företagsobligationsfond. Det är en räntefond med låg risk och med en möjlighet att med någon dags varsel dra sig ur, om vi behöver pengarna eller tycker att utvecklingen blir sämre än väntat. Vi placerade en miljon kronor i fonden. Den har på ett år ökat i värde med ca 7 procent. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att satsa ytterligare 3 Mkr i denna fond. Vi tror inte att avkastningen kommer att bli lika stor som under det gångna året. Hälften, dvs 3 3,5 procent är nog mer realistiskt. Men även det är en avsevärt bättre ränta än andra alternativa placeringar. Den närmaste framtiden Detta är några axplock ur den redovisning vi kommer att lämna i delårsrapporten och i kommande årsredovisning. Sammantaget är utvecklingen ljus. Orosmolnen är som vanligt räntorna och uppvärmningskostnader-na. Vår strategi att sprida ränteriskerna genom lån med olika bindningstider gör att vi sover gott om natten. Uppvärmningen hittills följer budget. Men en vargavinter vill vi inte ha. Hans Almgren Ekonomiansvarig 5

6 20-årsjubileum Den juni firade Minneberg 20-årsjubileum. En mängd olika aktiviteter och evenemang pågick under dagarna. HSB-Stockholms nya VD, Charlotte Axelsson höll tal. Författarna till Jubileumsskriften, Jonas Sima och Arne Nygren, signerade boken. Jonas Sima filmade en del under dagarna. Bodils minicirkus hade en bejublad föreställning för hela familjen. I Båtviken hade barnen i Minneberg sin vårsalong och i Badviken fanns vårsalongen för vuxna. Scouterna visade upp en del av sina aktiviteter. Studsmattor på gräsmattan var populära. En positivhalare gick runt och spred glädje med sin musik. På eftermiddagen fick man prova på både streetdance och salsa. Lördagen avslutades med en uppskattad pub och danskväll i Minnebergsparken. 6

7 Nya medlemmar Övernattningsrummet Brf Svartvik har ett övernattningsrum på Svartviksslingan 15 som man kan hyra när man får gäster och den egna lägenheten känns lite för trång. Rummet kostar 200 kr per natt och bokas genom Lotta Åhman på tel Lotta lyssnar av telefonen varje kväll och ringer upp de som talat in meddelanden med önskemål om att hyra rummet. Information till nyinflyttade Den 6 oktober genomförde styrelsen ett informationsmöte till alla nyinflyttade dvs. alla som flyttat tilll Brf Svartvik sedan april Vi pratade bl.a. om: Parkeringsfrågor, sophantering, lägenhetsrenovering, grillning, HSB, badtemperatur, radon, råttor, hundar, katter, festlokaler, fritidsaktiviteter, ekonomi, underhåll, parkskötsel, portkoder, nycklar, ventilation, båtplats, förråd, certifiering, Svartviksbladet, ordningsregler, Samfällighetsföreningen, högstubben, växtligheten, hemsidan, maskinisten, TV-utbudet, Bredbandsnätet, balkonginglasning m.m. På mötet dök 22 personer som fick träffa nästan hela styrelsen och ställa de frågor som de burit på. Alla som flyttat in efter jubileet erhöll dessutom ett exemplar av jubileumsboken. Informationsmötet för nyinflyttade besöktes av 22 personer som bjöds på smörgåstårta och fick träffa större delen av styrelsen. Vi välkomnar våra nya medlemmar Port 23: Anna Bergström & Arne Lohage Port 25: Janet Suslick Port 27: Morad Khorshidi & Sedigheh Koulaian Port 29: Anna Lönnerö & Thomas Taavo Port 29: Andreas & Åsa Beijer Port 33: Peter Wendel & Anette Jeansson Port 39: Rikard Burlin & Maile Muts Port 39: Elisabeth Stockman Port 39 : Camilla Storfjell 7

8 Fototävling Vid årets Sommarsalong som genomfördes i samband med Minnebergs 20-årsjubileum hade Minnebergs Fotoklubb en fototävling. Engångskameror delades ut under utställningen. Temat för tävlingen var att skildra Minnebergs 20- årsjubileum. Tävlingen var även öppen för andra bilder än de som togs med engångskamerorna. Många fina bilder lämnades in men flera visade miljöbilder från Minneberg med omgivning. Många barn deltog i tävlingen. Tre pristagare som fångat jubileet med kamerans hjälp utsågs bland de inlämnade bidragen. Första pris: Patricia Pawlowski, bild ansiktsmålade flickor. 1:a pris gick till Patricia Pawlowski för bilden på ansiktsmålade flickor Andra pris: Sara, Stina, Astrid (Svartviksslingan 21), bild träd/vatten Tredje pris: Hanna, Lisa, Linnea (Svartviksslingan 69) bild flickor vid bänken. Vinnarna vann biobiljetter. Är du också intresserad av fotografering? Har du fotograferat och skulle vilja lära dig att framkalla dina egna bilder? Kan du redan mörkrumsteknik men har ingen plats att utöva din hobby på? Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i Minnebergs Fotoklubb. Vi har ett bra mörkrum med tillgång till förstoringsapparat för framkallning av både färg och svart/vita bilder. Som medlem får du tillträde till lokalen genom att boka en mörkrumstid ungefär som du bokar tvättstugan. Smidigt eller hur? Så tveka inte - utan bli medlem i Minnebergs fotoklubb! För anmälan eller mer information kontakta Anita Gustafsson tel: eller Pia Ljunggren tel: :a pris fick Sara, Stina och Astrid för sin bild av den gamla ihåliga pilen. 3:e pris fick Hanna, Lisa och Linnea som tog bilder av varandra på Minnergs jubileum. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Tomas Jonsson , Hans Almgren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Karin Burman , Pia Ljunggren , Birgitta Nygren , Lotta Åhman , Lars Hörnesten HSB. Suppleant: Gordon Rönnberg

Svartvik lämnar tonåren

Svartvik lämnar tonåren 20 ÅR 1986-2006 NR 1/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet DETTA NUMMER Sid 2 Underhåll: Detta måste du betala själv Förmånligt HSB-avtal med Bredbandsbolaget Sid 3 Krönika av Jonas Sima

Läs mer

Ny säsong i Svartvik

Ny säsong i Svartvik Detta Nummer Sid 2 Svartviks ekonomi: Dramatisk förbättring under första halvåret 2009 Sid 3 Brand i lägenhet - vad ska jag göra? Nya medlemmar Sid 4 Bort med boxen! Sid 5 Svar på kåseri Brandskyddskurs

Läs mer

Framgångarna 2002 bäddar för ett gott 2003

Framgångarna 2002 bäddar för ett gott 2003 DETTA NUMMER Sid 2 Brf Svartviks finansieringsoch placeringsstrategi Sid 3 Brf Svartviks budget för 2003 Sid 4 Minnen från Minneberg Sid 5 Första snön i Minneberg Varning för svag is! NR 4/2002 NYHETER

Läs mer

Pinnen blev grön till sist

Pinnen blev grön till sist DETTA NUMMER NR 3/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin Sid 3 Jonas Sima Sid 4 Fotoklubben Motion i Minneberg Sid 5 För hundra år sedan : Sid 6 Nya stadgar på gång Sid 7 Information

Läs mer

Sommaren inom räckhåll!

Sommaren inom räckhåll! DETTA NUMMER NR 2/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin fortsatt god de närmaste åren Sid 3 Presentation av nya styrelsen Sid 4 Rapport från stämman Sid 5 Vår bygds historia

Läs mer

Långväga besökare hos brf Svartvik

Långväga besökare hos brf Svartvik DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Varde ljus... Detta är inte den enda ljusglimten i juletid. Styrelsen kunde på informationsmötet

Varde ljus... Detta är inte den enda ljusglimten i juletid. Styrelsen kunde på informationsmötet Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad igen Sid 3 Cykeln i sjön Sid 4 Våra gårdar Sid 5 Studiebesök från Ryssland Vi välkomnar våra nya medlemmar Sid 6 Tidningsanka Hisskrångel Konferensresa till Dublin Sid

Läs mer

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Ingen kan göra allt men alla kan göra något DETTA NUMMER Sid 2 Räntan åker berg- och dalbana Har du akvarium? Sid 3 Brf Svartviks styrelse Sid 4 Så här fungerar en sopsug Blötaste sommaren i Svartviks historia! Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6

Läs mer

Tårtkalas i Svartvik

Tårtkalas i Svartvik 20 ÅR 1986-2006 NR 3/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Tårtkalas i Svartvik Detta nummer Sid 2 Oväntad återbetalning Sid 3 Elin och Jim har hittat sin oas Sid 4-5 Brf Svartviks 20-årsfest

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande

Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande Detta Nummer Sid 2 Rekordresultat både 2009 och 2010 Sid 3 Självrisken i bostadsrättstillägget Sid 4-5 Jonas Sima personligt med Lasse Mossberg Ljust eller mörkt på våra gårdar Nya medlemmar Sid 6 Lyckad

Läs mer

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats.

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats. 20 ÅR 1986-2006 NR 4/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Tiden går fort när man har roligt Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad Sid 3 Bredbandsbolaget Höststämma Kontorlokal uthyres Sid

Läs mer

Det våras för Minneberg

Det våras för Minneberg Detta Nummer Sid 2 Vart tar räntorna vägen? Sid 4 Isglatt i Minneberg NR 1/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Det våras för Minneberg Sid 5 Äldres säkerhet Bygg-info Minnebegs Vårsalong

Läs mer

Ni äger en K-märkt fastighet

Ni äger en K-märkt fastighet Detta Nummer Sid 2 Ny styrelse i brf Svartvik Sid 3 Våra gårdar NR 2/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ni äger en K-märkt fastighet Sid 4 Kanske en deckare Sid 5 Vårstädningen Nya medlemmar

Läs mer

Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet

Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER Sid 2 Din andel av brf Svartviks förmögenhet Gynnsam trend för räntor Sid 3 Mycket intressant i Vår bygds historia Allsångskväll med Minnebergskören Sid 4 Bästa Svartvikare Tillfället gör

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Kvalitet viktigt för brf Svartvik

Kvalitet viktigt för brf Svartvik DETTA NUMMER Sidan 2 Årsavgifterna har följt konsumentprisindex Svartvik bland de första att bli certifierad brf NR 1/2002 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 3 Minnen från Minneberg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Brf Svartvik 2010 Viktiga händelser Föreningen beslutar återigen om en

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE M I N N E B E R G

FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE M I N N E B E R G FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE Nr.5, r vintern 2011 M I N N E B E R G - ISSN 1653-1612 Ordföranden har ordet! Tomas Jonsson, Ordföranden Oj vad tiden går... Snart står Julen för dörren igen. Granarna

Läs mer

Ljus framtid för Svartvik

Ljus framtid för Svartvik DETTA NUMMER NR 2/2000 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Nuvarande vinster - Svartviks nya styrelse - Brandvarnare - Spaljèer - Högtrycksspolning - Hemförsäkring

Läs mer

M I N N E B E R G. Äntligen Sommar. Nr.2,sommar 2012. Fotograf Marie Barrymore

M I N N E B E R G. Äntligen Sommar. Nr.2,sommar 2012. Fotograf Marie Barrymore Nr.2,sommar 2012 M I N N E B E R G - ISSN 1653-1612 Fotograf Marie Barrymore Äntligen Sommar Nu har Berth tagit över rodret som ordförande! Minnebergsbladet har intervjuat vår nya ordförande så att vi

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 4/03. Välbesökt budgetmöte Roligt styrelsearbete Eldsjäl fixade pergolan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 4/03. Välbesökt budgetmöte Roligt styrelsearbete Eldsjäl fixade pergolan Bostadsrättsföreningen Masthugget 4/03 Välbesökt budgetmöte Roligt styrelsearbete Eldsjäl fixade pergolan Ledare styrelsens syn på saken Nu har mörkret kommit för att stanna och träden står nakna. På gården

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer