Koppargruvindustrin i Zambia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koppargruvindustrin i Zambia"

Transkript

1 Koppargruvindustrin i Zambia Gymnasiearbete 2013/2014 Kungsholmens Gymnasium Av: Oscar Will Johansson Handledare: Kerstin Heimer-Sundström

2 Abstract Oscar Will Johansson This diploma project will focus on the production of copper, the environmental effects of copper production, the effects copper production has on humans, the working conditions in the mines and the multinational company called Glencore in Zambia. A study trip to Zambia was done in week 14, 2014 where a study visit to the Ministry of Mines in Lusaka (the capital of Zambia) was made. Reports, articles and websites have also provided the text with its facts. This diploma project strives to answer three different questions; How is the environment affected by the copper production in Zambia? How are the people affected by the copper production in Zambia and how are the working conditions in the mines? How do foreign companies in the copper industry exploit Zambia? The results show that the environment in Zambia is affected badly by the mistreatment and the pollution made by the copper mines, as well as the fact that people suffer due to the production, get breathing problems, as well as they cannot plant their food etc. The biggest part of the money that is earned due to the production of copper goes to foreign companies, and only a small amount is given back to Zambia. Sustainable development must be created where copper production must become more environmentally friendly, more controlled and tougher laws for foreign companies must be introduced if this is to succeed. 2

3 Sammanfattning Oscar Will Johansson Detta gymnasiearbete lägger sitt fokus på kopparproduktionen, kopparproduktionens påverkan på miljön, kopparproduktionens effekt på människan, arbetsförhållandena i koppargruvorna and det multinationella företag Glencore i Zambia. En studieresa gjordes till Zambia vecka 14, 2014 där ett studiebesök gjordes på Ministry of Mines i Lusaka (Zambias huvudstad). Rapport, artiklar och websidor har också använts för att få fakta till rapporten. Det här gymnasiearbetet strävar efter att svara på tre olika frågeställningar; Hur påverkas miljön av kopparproduktionen i Zambia? Hur påverkas människorna av kopparproduktionen i Zambia och hur är arbetsförhållandena i gruvorna? Hur utnyttjas Zambia av utländska företag i kopparindustrin? Resultaten visar att miljön i Zambia påverkas mycket negativt av misskötte och föroreningar av koppargruvorna, även så lider människor på grund av föroreningarna, de får andningsproblem, kan inte plantera sina grödor etc. Största delen av pengarna som tjänas vid kopparproduktionen går till utländska företag, och bara en liten del går till Zambia. En hållbar utveckling måste skapas där kopparproduktionen blir mer miljövänlig, mer kontrollerad och strängare lagar måste skapas för utländska företag ifall detta ska uppnås. 3

4 1. Inledning: Teori Geografi och landets utseende Zambia historiskt och politiskt Nyckelbegrepp Koppar Koppar genom historien i Zambia Användning av koppar Koppar fyndigheter i dagens Zambia Metod Resultat Kopparindustrins påverkan på miljön och människan Arbetsvillkor och arbetsmiljö i gruvorna Glencore ett förödande företag för Zambia Diskussion Litteraturförteckning

5 1. Inledning: Zambia är tionde i världen största kopparexportör (Chomba, 2014), trots detta råder extrem fattigdom där ca 64 procent av befolkningen i Zambia, alltså ca 9 miljoner människor, lever på mindre än 1 dollar om dagen (Unicef, 2014). Kopparindustrin i Zambia har nästan helt tagits över utländska multikoncern företag som endast tänker på sin egen vinst och inte på det zambiska folket eller miljön. Korruption vid försäljning av de statliga gruvorna ledde till avtal som idag aldrig skulle tillåtas och ständigt fusk av miljöregler och skatter försiggår för att maximera vinsten (UR, 2012). Mitt gymnasiearbete kommer beröra kopparindustrins påverkan på miljön och vem som egentligen tjänar på att gruvorna finns i Zambia. Post-kolonialism är en term som blir oundviklig i detta fall att inte använda utan beskriver bra situationen i Zambia och många andra afrikanska länder idag. Avgränsningar som gjorts är att bara kolla på kopparindustrin i Zambia och påverkan på miljön i Zambia och att jag har bara valt ut ett företag som arbetar i Zambia. Frågeställningarna som arbeten kommer att bearbeta är; Hur påverkas miljön av kopparproduktionen i Zambia? Hur påverkas människorna av kopparproduktionen i Zambia och hur är arbetsförhållandena i gruvorna? Hur utnyttjas Zambia av utländska företag i kopparindustrin? 5

6 2. Teori 2.1 Geografi och landets utseende Zambia är en stat i södra Östafrika med en area på km 2 och 14,2 miljoner invånare. Zambia gränsar mot många olika länder; i norr till Tanzania, i öster till Malawi och Moçambique, i sydöst till Zimbabwe, i söder till Botswana och Namibia, i väster till Angola och i nordväst till Kongo (Kinshasa). Huvudstaden i Zambia är Lusaka med 1,4 miljoner invånare (Rundquist, 2014). Växt- och djurlivet i Zambia är rikt på många olika arter. Den vanligaste vegetationstypen är gles savannskog (Behrens, 2014), vilket har bidragit till att faunan domineras av savannlevande arter såsom afrikanska elefanter, afrikansk buffel, zebror, lejon och geparder (Anderberg, 2014). Det centrala afrikanska kopparbältet sträcker sig från nordvästra Zambia till södra Demokratiska republiken Kongo och är en av världens största kopparprovinser i världen. Det Zambiska kopparbältet skapades för ca 877 miljoner år sedan då två kontinentalplattor kolliderade och berikade området med mineraler och ädelstenar från sedimenten hos de två plattorna. Kopparbältet beräknas att innehålla ca 88 miljoner ton av koppar, detta skulle vara av värde av 650 miljarder dollar vid 2007:s metall priser. Kopparbält regionen är på en platå och är därför högre upp än andra delar av landet och ligger på ca 1300 meter över havet (McIntyre, 2008, s ). Zambia ligger i den tropiska klimatzonen, vilket bidrar till ett fuktigt klimat med återkommande regnperioder (Britannica, 2014). De flesta kopparfyndigheterna finns vid kopparbältsprovinsen med centrum omkring städerna Kiwte och Ndola som ligger i centrala delen av Zambia. Kopparbältet innehåller mer än en tiondel av världens kopparfyndigheter. Kopparfyndigheterna hittas mest vid kullar, stränder eller nära till sjöar och floder. Befolkningen i kopparbältprovinsen är omkring 2 miljoner och koppargruvorna ligger inte långt ifrån städerna och befolkningen (Zambia Tourism, 2014). 2.2 Zambia historiskt och politiskt För att förstå hur situationen i Zambia har uppstått så måste man gå tillbaka i historien både politiskt och historiskt. I Zambia finns det många olika stammar och 6

7 urbefolkning. Zambias första kända befolkning var, som i övriga södra Afrika, sanfolket. Tongafolket som var jordbrukande folk är den grupp som bott längs på nuvarande boplats, ca 1000 år. Från och med 1600-talet bosatte sig mycket annat bantutalande folk. Bemba kom från kongo på 1800-talet, Lozifolket från väst på 1700-talet och många fler. Det var lozifolkets kung Lewanika som 1890 slöt ett avtal med exploateringsföretaget British South Africa Company. På 1890-talet tvingades folket i dåvarande Rhodesia, som idag är Zambia och Zimbabwe, underkasta sig kompaniet. År 1911 blev nuvarande Zambia Nordrhodesia och järnvägar byggdes för att knyta samman med Sydafrika övertogs Nordrhodesia av den Brittiska kronan och den vita populationen växte mellan världskrigen då Nordrhodesia blev världens största kopparexportör. Vinsterna av kopparen gick varken till infrastruktur eller social och ekonomisk utveckling i Nordrhodesia utan rakt till britterna. Jordbruket blev lidande då många män jobbade i gruvorna istället för på åkrarna (Holmberg & Palmberg, 2014). År 1964 blev Zambia självständigt men det fanns fortfarande många ekonomiska problem i landet. Man var beroende på sin kopparexport och kopparpriserna på Londons Metallbörs sjönk priserna på koppar på världsmarknaden och oljepriserna steg. Zambia hamnade i inflation och blev en av världens mest skuldsatta nation. Enpartisystemet, som skapats av Kaunda (president i Zambia sen självständighetsdagen) för att eliminera hot av andra partier, gynnade korruption och vanstyre (Holmberg & Palmberg, 2014). De zambiska koppargruvorna privatiserades och såldes till utländska investerare år Det statliga zambiska gruvbolaget såldes för ca fyra och en halv miljard kronor. Bara år 2011 producerade gruvorna koppar värt 42 miljarder kronor. Zambia var tvungen att sälja gruvorna på grund av dyra lån till Världsbanken och IMF. Kopparpriset var dessutom väldigt lågt vid den tiden, vilket gjorde att vinsterna blev ännu mindre. Nästan alla koppargruvor i Zambia ägs av multinationella företag. Under tio år har de utvunnit koppar för mer än 200 miljarder kronor (UR, 2012). 7

8 2.3 Nyckelbegrepp Nyckelbegreppen som kommer nedan är begrepp som är essentiella i resultatet och diskussionen där miljöpåverkan av koppar diskuteras utifrån dessa begrepp och andra teorier. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av (UHCF, 2014). Ekosystem är, enligt NE, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö inom ett område (Sjörs, Ulfstrand, & Söderström, 2014). Ekosystem byggs upp av primärproducenter, gröna växter som använder solljuset för att tillverka energi genom fotosyntes, primärkonsumenter, vilket är växtätande djur, och sekundärkonsumenter, predatorer, samt destruenter, de organismer och djur som bryter ner dött material. Ekosystem är dynamiska och kan ständigt förändras genom att olika populationer inom system ökar. Detta löses ofta ut automatiskt, då ifall t.ex. antal zebror ökar på grund av god växtlighet så ökar antalet lejon i samma grad på grund av större tillgång till kött. Detta är naturliga processer som ständigt händer hela tiden i ett ekosystem. Ett ekosystem är en slags naturlig harmoni (Sjörs, Ulfstrand, & Söderström, 2014). Att ekosystem är dynamiska är både positivt och negativt. Ett ekosystem är mycket mer komplext och skört än man kan tro. Minsta förändringen utifrån kan bli katastrofal för ett helt system. Detta är logiskt om man tänker efter. Om något, till exempel en klimatförändring eller mänskligt ingrepp, sker och sätter något av konsumenterna eller producenten i obalans så kan hela ekosystemet krascha. Om gräs eller växter slutar växa på grund av utsläpp av gifter, som spridit sig till grund vattnet, av människor så finns det ingen mat för konsumenterna och de dör också då ut. Påverkan på ekosystem sker överallt i världen där människan finns och har skett genom hela historien sen människan funnits (Sjörs, Ulfstrand, & Söderström, 2014). 8

9 2.4 Koppar Koppar genom historien i Zambia Koppar är något som människan har använt i flera tusen år och det finns spår att av att koppar används redan så tidigt som år 7000 f.kr i mellanöstern. Koppar var en av de första metallerna som människan lärde sig att bearbeta. Koppar har inte bara använts som vapen utan också som prestigeföremål och smycken (Reimers, 2014) Användning av koppar Koppar är något vi idag inte skulle kunna leva utan. Kopparen i dagens samhälle bygger upp vår infrastruktur, industrin och vår transportsektor. Användningsområdena är stora för kopparen och sträcker sig från att transportera el och vatten till rör och takplåtar. Utan kopparen skulle inte vårt samhälle fungera på samma sätt som det gör idag. Tack vare att det finns mycket koppar på jorden idag och att kopparen har sina speciella egenskaper så har det lett till att kopparen är grundpelare i dagens samhälle, infrastruktur och kommer förmodligen även vara det i framtiden också. Det är kopparens egenskaper som gör den så speciell, att den går att använda till nästan vad som helst. Koppar är lätt att forma, den är ledande, fogbar, smidig, tänjbar, hållbar, återvinningsbar, tålig och mycket mer. Utan koppar skulle vårt samhälle vara mycket mer primitivt (European Copper Institute, 2014) Koppar fyndigheter i dagens Zambia Idag så är de flesta gruvföretagen intresserade av Lufillan Arc vilket motsvarar på en geologisk karta från centrala provinsen i Zambia, genom kopparbältsprovinsen och till nordvästra provinsen. Den går även genom Kongo. De utländska företagen har mest fokuserat på kopparbältsprovinsen då kopparfyndigheterna har varit väldigt lättåtkomliga sedan början av kolonialiseringen. Idag är det fortfarande mycket koppar kvar i kopparbältsprovinsen och då det funnits så mycket koppar i provinsen så har man inte behövt söka efter andra kopparfyndigheter i landet. En växande ekonomi på grund av kopparindustrin bidrar till att alltfler företag söker sig till Zambia och det har därför gjorts mer sökning efter fler kopparfyndigheter. Idag har man hittat fler kopparfyndigheter runt om i Zambia och speciellt i nordvästra provinsen, där man innan trott att det bara fanns sand (Chomba, 2014). Enligt Mathews Chomba (2014) så kommer kopparfyndigheterna i nordvästra provinsen, där kopparen ligger mellan meter under sanden, överta produktionen av mängden 9

10 koppar i landet och gå om kopparbältprovinsen i produktion. Antalet företag kommer att öka i provinsen och landet vilket resulterar i att ekonomin kommer att växa i Zambia Produktion av koppar Kopparfyndigheterna i Zambia utvinns i gruvor i Kopparbältprovinsen (Chomba, 2014). Kopparen finns både i gedigen form och som kemiska föreningar i jordskorpan. Världens totala reserver av koppar räknas till att vara ca 3700 miljoner ton. Av dagens kända tillgångar av koppar så utgör ca 90 % sulfidiska malmer, ca 9 % oxidiska malmer och gedigen koppar motsvarar ca 1 %. De viktigaste malmbildande sulfidmineralerna som finns är kopparglans (Cu 2 S), kopparkis (CuFeS 2 ) samt bornit (Cu 5 FeS 4 ) (Sundberg, 2014). Kopparen, som finns i Zambia, utvinns ur berg och jorden och måste gå igenom många steg tills det blivit råkoppar, alltså 99,99 % ren koppar som används för att skapa de vardagliga sakerna vi använder (Chomba, 2014). Gedigen koppar är mycket svår att hitta utan man får bryta malmer som innehåller koppar. Detta görs genom sprängning eller brytning med maskiner där malmen blir till småbitar och därav mycket lättare att transportera. Den sprängda malmen transporteras till industrin där malmen sedan mals till ännu mindre bitar. För att separera kopparen från resten av ämnena i malmen så blandas det malda materialet med vatten, luft och kemikalier som får kopparmineralerna att flytta upp till ytan i blandningen. Kopparkoncentrat materialet som ligger på ytan består av ca 28 % koppar. Därefter torkas koncentratet och smälts sedan. Vid denna process oxiderar svavelgaserna (svaveldioxid, SO 2 ) och kopparen sjunker till botten av den smälta massan och består nu av ca 70 % koppar. Därefter skickas den 70 procentiga kopparen genom ännu en till smältning som bränner av resterande ämnen som inte önskas och kvar är 99 procentig koppar. För att få kopparen till 99,99 % används elektrolys. De 99 procentiga kopparplåtarna sätts ner tankar som är designade att leda ström. Tanken fylls med elektrolytisk lösning som skapar positiva och negativa strömmar. Detta gör så att kopparjonerna (Cu 2+ ) åker mot det rostfria stålet och skapar 10

11 en emalj av koppar som innehåller 99,99 % koppar. Kopparen skeppas därefter ut i världen (Veritelife, 2009). 3. Metod Fakta insamlas genom studerande av böcker, artiklar, avhandlingar, rapporter och data. Den insamlande fakta kommer bearbetas med mina tidigare kunskaper och erfarenheter från naturvetenskapliga programmet och studieresa till Zambia. Studieresan till Zambia anordnades av Kungsholmens Musikgymnasium och skedde vecka 11 och 12. Totalt reste 23 elever med 4 lärare till Lusaka och Livingstone i Zambia där 10 dagar tillbringades. Under vistelsen gavs tid för att prata med det zambiska folket och ett studiebesök hos Ministry of Mines i Lusaka gjordes för att få fakta till mitt gymnasiearbete. Vid Ministry of Mines möttes jag av Mathews Chomba. Under studiebesöket diskuterades framtiden för kopparindustrin i Zambia, den nuvarande kopparproduktionen och dess påverkan på miljö och vilken stor roll koppar spelar för Zambias ekonomi. Mycket fakta ficks av studiebesöket, bland annat en geologisk karta över kopparfyndigheter, broschyrer etc. En stor del av resan till Zambia bestod av att samtala med andra elever och lärare för att två olika kulturer skulle integreras. Mycket positiva saker kom ut ur dessa samtal, man lärde sig mer om det zambiska livet, tron och även så lärde jag mig mycket om hur kopparindustrin fungerar och hur det är att leva nära dem. Som vid alla arbeten som görs måste man vara källkritisk till de källor man använder. Fakta har tagits från både böcker, internetsidor och rapporter för att försöka få så många olika perspektiv på koppargruvorna i Zambia. Många källor är hämtade från NE (Nationalencyklopedin) som är ett välkänt uppslagsverk där fakta ständigt kontrolleras. Fakta är även opartisk, man beskriver endast hur det är och tar inte ställning till något. Annan källa som använts är Britannica, kommer från Storbritannien, som också är ett välkänt uppslagsverk. Det är mycket likt NE, där fakta också ständig kontrolleras och att fakta som publiceras är opartisk. Som tidigare nämnt så gjordes ett studiebesök hos Ministry of Mines där jag fick mycket fakta om koppar i Zambia. Fakta som ficks av studiebesöket är trovärdigt då 11

12 allt jag fick av dem baserades på olika rapporter och studier och undersökningar på kopparfyndigheter och kopparindustrin i Zambia. Mycket av arbetet av Ministry of Mines bestod också av att samla in fakta och korrekta siffror för kopparindustrin som man antingen gjorde själva eller fick av andra opartiska organisationer. European Copper Institute är en annan källa som har använts i detta arbete för att få fram all den fakta som behövs. European Copper Institute representerar större del av världens stora gruvföretag, fabriker och smältverk samt den europeiska kopparindustrin. Dess mål är att försvara, förbättra och öka kopparindustrin i samband med säkrare produtkion där miljön påverkas så lite som möjligt. Fakta som kommer här baserar på ren fakta och är opartisk, man redovisar siffror för olika företag, vad koppar har för roll i samhället med mera. Det har även använts två olika böcker; Zambia (Bradt Travel Guides) och Copper Health and Hazard. Den ena boken, alltså Zambia, är en resebok och endast lite fakta har använts där beskrivande om kopparbältsprovinsen och historian om hur detta skapas. Fakta är trovärdig och Bradt Travel Guides böcker är stora och välkända över hela världen där konkret och korrekt fakta publiceras. Den andra boken är Copper Health and Hazard som är skriven av två professorer på Stockholms Universitet där man har gjort studier på vad koppar har för påverkan på djur, människor, ekosystem etc. En rapport om Mopani Mines har använts där rapporten visar på hur mycket just den gruvan förstör för miljön, människornas hälsa och djuren runt omkring. Fakta är trovärdig då den baseras på siffror som har erhållits genom granskning av Mopani Mines. Två tidningsartiklar har använts, den ena från SVT Nyheter och den andra från The Guardian. Både SVT Nyheter och The Guardian är kända nyhetsforum där konkret fakta publiceras. Fakta kan bestå av intervjuer, rapporter, siffror etc. Fakta som kommer från The Guardian består mesta dels av intervjuer från tidigare arbetare i koppargruvor, det ger då en partisk bild men även en trovärdig bild. Det har använts två filmer, den ena från UR som gör många faktafilmer och dokumentärer där all fakta är trovärdig. Den andra handla om hur koppar produceras, den filmen har vunnit många priser och därför bör fakta vara trovärdig. Det har även använts flera internetsidor, bland annat SMHI, Zambia tourism, Miljö Körkortet och UHCF, där fakta också bör anses vara trovärdig då det är stora organisationer som inte skulle vinna något på att vinkla eller vara partisk om den fakta de publicerat. 12

13 4. Resultat 4.1 Kopparindustrins påverkan på miljön och människan Kopparindustrin i Zambia påverkar miljön mycket negativt på grund av att ständiga regler och lagar bryts av koppargruvföretagen, exempelvis Mopani Mines, som utnyttjar den svaga makten hos regeringen, där svavelutsläppen är över 72 gånger högre än den legala gränsen, arsenikutsläppen 16 gånger så högt och blyutsläppen 90 gånger så högt än tillåtet enligt de gränser som satts av WHO. Den dåliga hantering av utsläppen och överskridningarna av hur mycket man egentligen får släppa ut har bidragit till att människorna i när bebodda områden har fått problem med andningen och vissa till och med astma på grund av den dåliga luften (Simpere, 2010). Vid kopparutvinning så är det inte bara de ämnen och metaller som sitter fast med kopparen som kommer ut i miljön utan massor av andra ämnen som finns i berggrunden och industrin. Dålig hantering av industrin och avfall bidrar till att många ämnen som egentligen inte ska komma ut vid vanlig hantering av industrier släpps ut i miljön. T.ex. så är gruvorna i Zambia öppna gruvor vilket bidrar till att många metaller vid brytning kan oxidera med kontakt av syre och då spridas ut över stora ytor i naturen då de oxideras (Simpere, 2010). Som tidigare nämnt vid koppartillverkningen så bildas svaveldioxid vid förbränningen av kopparkoncentratet. Svaveldioxid i luften oxiderar till svavelsyra. Svaveldioxid kan reagera antingen i vätskefas eller genom gasfas. Reaktionen går till så att svaveldioxiden antingen löser sig i vattendroppar eller i det tunna lagret vätska som finns på fasta partiklar i atmosfären där svaveldioxiden förvandlas till svavelsyra (H 2 SO 4 ). Svavelsyran försvinner från atmosfären genom nederbörd och når då människor och naturen. Svavelsyra är surt vilket bidrar till många negativa saker för miljön men också människors hälsa, byggnader och statyer. Den sura nederbörden bidrar till korrosion, vilket nöter på statyer och byggnader och förstör deras struktur och utseende. Svavelsyran, som förs ner i marken och vatten med regn, försurar. Ekosystem är väldigt känsliga och kan lätt rubbas. Ifall för mycket svavelsyra släpps ut i miljön så minskar ph-värdet, det försuras alltså, vilket orsakar att vissa djur och växter inte kan leva längre i den miljö som de gjort under en lång tid. De dör istället ut eller så minskar mängden/populationen drastiskt. Ett ekosystem handlar om att det finns en balans och om balansen rubbas, t.ex. genom försurning orsakat av 13

14 svavelutsläpp från koppargruvorna, så fungerar ekosystemet inte längre (SMHI, 2012). Koppar, som grundämne, kan vara farligt för både människor, natur och djur. Koppar i gedigen form som blivit utsläppt i miljön kan resultera i förstörelse av hela ekosystem. Koppar med andra metaller som rinner ut i vatten, sjöar eller dylikt där det finns fisk, kan leda till att fiskarna får Vibrio som resulterar i massiv död av fiskar. Detta påverkar då direkt ekosystemet som fiskarna var en del av och påverkar då också resten av systemet, vilket kan få förödande effekter (Bergqvist & Sundbom, 1978, s ). Det sura regnet påverkar jorden mycket negativt, det gör den obrukbar vilket bidrar till att man inte kan odla den mat man behöver och ifall det går att odla maten så kan den innehålla gifter som inte är bra för människan, eller djur ifall växter har tagit upp gifter från jorden (Simpere, 2010). Försurningen av marken orsakar också att näringsämnen försvinner från jorden vilket resulterar i att växter inte kan ta upp den näring de behöver, vilket då resulterar i att människor och djur inte får upp den näring de behöver heller (Bernes, 2014). Markförsurningen orsakar så att de viktiga mineralnäringsjonerna såsom kalium och magnesium urlakas, vilka är en viktig beståndsdel i klorofyll. Urlakningen gör så att t.ex. träd kan bli sjuka och dö, de fäller också även sina blad tidigare än vad de skulle ha gjort normaltsätt (Petersson, 2008). Markförsurningen som sker när det sura regnet når maken orsakar ett jonbyte, alltså då t.ex. kalium och magnesium urlakas. Jonbytet sker på fast material, kol eller lera, där de positiva baskatjoner (K +, Ca 2+ och Mg 2+ ) används som buffrande medel för att förhindra försurning, de lakas tillslut ut och kvar finns sen inga viktiga näringsämnen i marken (LTH, 2014). Gifter som släpps ut i miljön och naturen på grund av kopparindustrin påverkar djur och växter mycket negativt. Gifterna anrikas i näringskedjorna vilket resulterar i att ifall producenterna i en näringskedja fått i sig någon slags gift så kommer den procentuella gifthalten att öka i konsumenterna och i predatorerna då giftet motsvarar en större procentuell del hos dem, då de äter många producenter/konsumenter. Med högre gifthalter i ett djur så är risken större att det djuret tar allvarlig skada eller dör, 14

15 vilket kan rubba balansen i ekosystem. Ifall en art tar skada av gifterna så behöver det inte bara betyda att den arten dör ut eller minskar i population, utan andra arter kan vara beroende av den arten i form av näring och kan då dö ut också, och så kan den onda cirkeln fortsätta. Alla olika organismer är beroende av varandra i ett ekosystem, det är en helhet och om en del fallerar så kan det riskera att hela ekosystem fallerar (Miljö Körkortet, 2014). 4.2 Arbetsvillkor och arbetsmiljö i gruvorna Att jobba i de Zambiska gruvorna är något som inte är lätt utan är hälsofarligt. I många av koppargruvorna som finns i Zambia så får man lågt betalda löner och blir tvungna att jobba långa arbetspass där man kan behöva jobba mellan timmar i sträck. På arbetsplatserna och nere i gruvorna så är arbetsmiljön och säkerheten mycket dålig. Arbetare får inte tillräckligt med säkerhetsutrustning och blir tvingade att jobba i damm och rök. Detta har lett till att många arbetar får problem med andning och lungor då man andas in de farliga gaserna och den dåliga luften utan någon säkerhetsutrustning. Arbetare blir även tvingade att jobba i osäkra områden, för ifall de inte gör det så förlorar de jobbet. De riskerar alltså sina liv. Ifall en arbetare försöker rapportera de dåliga förhållandena i gruvorna så blir man av med sitt jobb eller mutad. Ifall man vägrar så byts man ut mot en ny arbetare som står och väntar. Det är alltid människor som behöver jobb i Zambia och när folk är så fattiga så tar man vilket jobb som helst oavsett vad konsekvenserna eller hälsofarorna kan vara (Smith, 2011). Ett exempel där det är sådana här arbetsvillkor är i gruvor hos företaget Glencore. 4.3 Glencore ett förödande företag för Zambia Ett resultat av den svaga makten hos Zambia och landets kris på grund av sänkta kopparpriser och inflation under början av 70-talet, som tidigare nämnts, är att stora utländska företag har fått rättigheter över koppargruvorna. Idag finns det många olika koppargruvsföretag i Zambia. Glencore är ett av de största gruvföretagen som är aktiva i Zambia. Företaget Glencore grundades 1974 av den amerikanske affärsmannen Marc Rich och hette till en början Marc Rich & Co. Idag är Ivan Glasenberg VD för Glencore som är världens största råvaruhandlare, med en omsättning på 1250 miljarder kronor. Vilket är åttio gånger mer än Zambias BNP. 15

16 Glencore äger 73 procent av Mopani Copper Mines som är en av de företag som släpper ut enorma miljögifter i Zambia och arbetsförhållandena är hemska. Vissa av Glencores verksamheter har stoppats av miljömyndigheterna. Korruption har haft en stor maktroll Zambia och speciellt vid koppargruvorna, då man kan tjäna enorma summor pengar på export av koppar (UR, 2012). Glencore lyckades förhandla sig till skatt på 0,6 procent och lyckades köpa kopparfyndigheter i Zambia för 627 miljoner dollar och årligen tjänar man 6 miljarder dollar på kopparproduktionen (Skillemar, 2012). Idag är det många som anser att västvärlden är generösa med sina bistånd till u- länderna, men sanningen är att utflödet av pengar från u-länder är tio gånger större än bidragen. Zambia är ett av världens 20 fattigaste länder. Afrika förlorar mer pengar på de utländska företagens skatteflykt än bistånden som ges. Från 2001 till 2008 så fyrdubblades priset på koppar, trots det så betalade gruvföretagen nästan ingen skatt alls i Zambia. Internprissättning i Zambia är ett stort problem. Man tar vinsten från länderna där vinsten egentligen skapas och flyttar den till lågskatteländer och skatteparadis där skatten är minimal. De multinationella koncerner företagen såsom Glencore använder sig av dotterbolag som handlar med varandra. Dotterbolagen kan manipulera priserna på de varor som de handlar med genom att dotterbolaget i skatteparadiset köper billigt och säljer dyrt, då uppstår en vinst som man då slipper skatta på (UR, 2012). Siffror för 2006 för Glencore: Exportvärdet av koppar uppgick till 3 miljarder dollar. Zambias inkomster stannade på totalt 50 miljoner dollar. Det finns avtal som ålägger att Zambia ska stå för elförsörjningen i gruvorna. Detta kostade staten 150 miljoner dollar, totalt blev det alltså en förlust att ha Glencore i Zambia (UR, 2012) så utgjorde skatteintäkterna från gruvsektorn bara 0,2 procent av Zambias BNP. Samtidigt så stod kopparen för 70 procent av Zambias export. Om Zambia 2008 hade fått samma pris för sin kopparexport som Schweiz fick för sin kopparexport i motsvarande grad av bearbetning så hade Zambias BNP fördubblas. Deras BNP hade istället varit 25 miljarder än 14 miljarder. Mellan 2006 och 2007 hade Glencore manipulerat kopparpriset med sitt dotterbolag Mopani och på så sätt minskat sin 16

17 vinstskatt i Zambia, vilket leder till att den zambiska befolkningen lider istället (UR, 2012). 5. Diskussion Zambia ett land så rikt på naturresurser, speciellt koppar, borde ha en stark ekonomi och det zambiska folket borde leva bra liv där alla har råd att utbilda sig. Tyvärr är inte detta verkligheten i Zambia trots att man är tionde världens största kopparexportör (Chomba, 2014). Istället lever ca 9 miljoner av Zambias befolkning på mindre 1 dollar om dagen (Unicef, 2014). De utländska företagen har tagit över stora delar av kopparfyndigheterna i Zambia och tjänar idag multum på fyndigheterna och ger knappt något tillbaka till landet, Zambia. Företagen har alla olika slags knep för att undkomma att behöva skattas, man använder sig av dotterbolag och korruption (UR, 2012). Utöver det att de utländska företagen tar pengar som egentligen tillhör Zambia så påverkar det miljön mycket negativt med alla utsläpp, regler och lagar som de ständigt bryter (Simpere, 2010). Zambia är i behov av drastiska förändringar för att rädda/hjälpa miljön och naturen och människornas hälsa. Nya lagar och regler måste skapas från den nuvarande regeringen och dessutom så måste de utländska företagen kontrolleras mer kontinuerligt och inga lagbrytningar ska få undantas. Korruption är inte något som ska vara acceptabelt eller finnas i en regering som ska styra utifrån landets bästa och inte några personers bästa. Detta är tydligt exempel med Glencore som lyckats få en så oerhört liten skatt att Zambia ett år inte tjänade på deras kopparproduktion. Det mest negativa är inte att utländska företag beter sig som post-kolonialister, att man kan komma och ta lite vad man vill, utan det är att man förstår Zambias natur, miljö och orsakar dålig hälsa till befolkningen. En hållbar utveckling är något som inte de utländska företagen bryr sig om någonting, man släpper ut allt möjligt i natur och tänker inte på konsekvenserna av deras agerande. De multinationella företagen tar inte bara stora delar av all vinst på koppargruvorna utan också miljön i landet blir lidande. Efter att koppargruvorna blir uttömda kommer företagen att lämna området och inte tänka något mer på den gamla arbetsplatsen. Det 17

18 som finns kvar av koppargruvan är en helt annan miljö och natur än den var när kopparindustrin påbörjades. Det är inte kopparen som är farlig för människor och naturen utan det är alla ämnen som används eller som inte behövs som man bara släpper ut i miljön som påverkar. Ett ämne som påverkar mest är svavel som blir till svavelsyra när den kommer ut i luften från kopparproduktionen och orsakar surt regn (SMHI, 2012). Svavelsyran försurar sjöar och dödar mycket av den naturliga mångfalden som påverkar hela ekosystem. Vissa växter och djur kan inte längre överleva och vissa arter kanske inte bara minskar i population eller antal utan försvinner helt och hållet för gott. Det är inte bara djur och växter som lider av koppargruvorna utan även människor gör det också. Människor får andningsproblem av den förorenade luften, man kan inte längre odla den mat man tidigare gjort för jorden har blivit obrukbar (Simpere, 2010). Det är ännu värre för de människor som jobbar i gruvorna där arbetsförhållandena är extrema och man får riskera sitt liv varje dag på jobbet för en liten summa pengar medan företagen tjänar enorma pengar på produktionen (Smith, 2011). Att bevara naturen och miljön och människors hälsa är något som vi måste tänka på idag när vi använder oss av naturens resurser. Det positiva med koppar är att det återanvändningsbart så ämnet i sig självt påverkar inte miljön så mycket (European Copper Institute, 2014). Det som måste fokuseras i Zambia är att skapa en säker relation mellan regeringen, landet och de utländska företagen. Handel och speciellt kopparutvinningarna måste gynna alla parter och inte där den ena blir lidande. Det måste läggas mer fokus på att kopparutvinningen måste gå i hand med naturen och miljön. En hållbar utveckling måste skapas där kopparproduktionen måste bli miljövänlig och mer kontrollerad. 18

19 6. Litteraturförteckning Anderberg, A. (2014). Zambia: Natur. Hämtad 14 mars, 2014, från NE SKOLA: Behrens, S. (2014). Zambia: Natur. Hämtad 13 mars, 2014, från NE SKOLA: Bergqvist, U., & Sundbom, M. (1978). Copper - Health and Hazard. Stockholm: Stockholms Universitet. Bernes, C. (2014). Försurning. Hämtad 05 februari, 2014, från NE SKOLA: Britannica. (2014). Zambia. Hämtad 25 mars, 2014, från Britannica School: Chomba, M. (2014, 21 03). Coppermines in Zambia. (O. W. Johansson, Intervjuare) European Copper Institute. (2014). Koppar är. Hämtad 10 februari, 2014, från SCDA: Holmberg, Å., & Palmberg, M. (2014). Zambia: Historia. Hämtad 12 mars, 2014, från NE SKOLA: LTH. (2014). Försurning handlar om... Hämtad 03 april, 2014, från Miljökemi: McIntyre, C. (2008). Zambia. England: Bradt Travel Guides. Miljö Körkortet. (2014). Påverkan av organiska miljögifter. Hämtad 22 januari, 2014, från Miljögifter: Petersson, G. (2008). Försurning. Hämtad 03 april, 2014, från Kemisk Miljövetenskap: Reimers, P. (2014). Koppar. Hämtad 10 mars, 2014, från NE SKOLA: Rundquist, F.-M. A. (2014). Zambia. Hämtad 13 mars, 2014, från NE SKOLA: Simpere, A.-S. (2010, 10). How European development money has fed a mining scandal. Hämtad 25 mars, 2014, från The Mopani Copper Mine, Zambia: Sjörs, H., Ulfstrand, S., & Söderström, B. (2014). Ekosystem. Hämtad 15 februari, 2014, från NE SKOLA: 19

20 Skillemar, F. (2012, 25 november). Zambias koppar når rekord - han blir rik. Hämtad 07 mars, 2014, från SVT Nyheter: SMHI. (2012, 23 januari). Svaveldioxid. Hämtad 18 januari, 2014, från Om luftföroreningar: Smith, D. (2011, 11 mars). Chinese mining firms in Zambia under fire for mistreating workers. Hämtad 12 februari, 2014, från Global Development: Sundberg, R. (2014). Koppar. Hämtad 25 mars, 2014, från NE SKOLA: UHCF. (2014). Vad är Hållbar utveckling? Hämtad 15 februari, 2014, från Chefsforumet för hållbar utveckling: d=17&itemid=98 Unicef. (2014). Tuff kamp mot undernäring i Zambia. Hämtad 25 mars, 2014, från Unicef Sverige: UR (Regissör). (2012). Why Poverty?:Kopparkuppen [Videofil]. Hämtad från Veritelife. (2009, 21 augusti) Ore to More (The History of Copper) [Videofil]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=rmagh4g1jty&feature=player_embedded Zambia Tourism. (2014). The Copperbelt. Hämtad 11 mars, 2014, från Zambia: 20

18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA. Kungsholmens Gymnasium Victor Bao N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström

18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA. Kungsholmens Gymnasium Victor Bao N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström 18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA Kungsholmens Gymnasium N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström 2 1 Inledning sid 4 1.1 Bakgrund sid 4 1.2 Frågeställning sid 4 1.3 Syfte sid

Läs mer

Internationella. Engelska Skolan i Linköping. Länderanalys: Bolivia. Amanda Pettersson 9C. Ms. Andersson 2012-02-16

Internationella. Engelska Skolan i Linköping. Länderanalys: Bolivia. Amanda Pettersson 9C. Ms. Andersson 2012-02-16 Internationella Engelska Skolan i Linköping Länderanalys: Bolivia Amanda Pettersson 9C Ms. Andersson 2012-02-16 Innehållsförteckning Inledning 3 Metod 4 Placering och klimat 5 Vegetation 7 Jordbruk 8 Befolkning

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material.

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material. För dig som läsare Läromedlet Att leva i diktaturen Zimbabwe beskriver vilka förhållanden som råder i en diktatur. Hur lever och påverkas människorna i Zimbabwe? Vilka strategier har en diktator? Vilka

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

En rapport i kursen Projektarbete klass NV3

En rapport i kursen Projektarbete klass NV3 USA:s miljö Ida Andersson & Kerstin Wolme En rapport i kursen Projektarbete klass NV3 Läsåret 11/12 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Syftet med projektarbetet var att ta reda på mer om miljösituationen

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia Examensarbete i kulturgeografi Våren: 2015 Handledare: Kerstin Westin 2015-06-07 Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI - våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad värld DENNIS PAMLIN Innehållsförteckning 3 0 Inledning 4 0.1 syfte

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Helena Piehl Handledare: Karin Edmark VT 2008 Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nytt busslinjenät i Luleå tätort. Utveckling och utvärdering av olika alternativ med datorstöd MATTIAS HÄGGSTRÖM

EXAMENSARBETE. Nytt busslinjenät i Luleå tätort. Utveckling och utvärdering av olika alternativ med datorstöd MATTIAS HÄGGSTRÖM 2002:064 CIV EXAMENSARBETE Nytt busslinjenät i Luleå tätort Utveckling och utvärdering av olika alternativ med datorstöd MATTIAS HÄGGSTRÖM CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman 1. Vad avser författaren med titeln The world is flat? Författaren ger många exempel på hur platt jorden har blivit men jag har satt upp en annan bild

Läs mer

Emma Käldström HANDBOK FÖR HANDEL MED ARABLÄNDER

Emma Käldström HANDBOK FÖR HANDEL MED ARABLÄNDER Emma Käldström HANDBOK FÖR HANDEL MED ARABLÄNDER Företagsekonomi 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Emma Käldström Lärdomsprovets titel Handbok för

Läs mer

Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning

Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning Linköpings universitet Institutionen för Tema Avdelningen för Geografi Examens uppsats, 15 HP HT 2007 Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning

Läs mer

Förbannelsen över Kongos naturtillgångar

Förbannelsen över Kongos naturtillgångar Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT09 Handledare: Anders Sannerstedt Förbannelsen över Kongos naturtillgångar En undersökning om sambandet mellan demokrati och naturtillgångar

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för samhällsvetenskap Kulturgeografi C, 41-60 p Uppsats 10 p VT-2006 Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien - genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete?

Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete? Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete? Av: Ebba Sunnerman och Ida Vesterinen BC09. Butikschefsutbildningen Examensarbete VT 2011 Handledare Lars

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer