Minnesanteckningar vid möte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 13 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar vid möte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 13 februari 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar vid möte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 13 februari 2014 Närvarande: Ulla Herlitz Oscar Kjellberg Rebecca Källström Magnus Nordgren Jörgen Andersson Thomas Norrby Anders Johansson Nils Lagerroth Anmält förhinder: Andreas Heimbrandt 1. Öppnande Efter stor möda lyckades mötet dra igång med Anders som ordförande och Nils som sekreterare. 2. Tidigare mötesanteckningar Var utsända, godkändes och lades till handlingarna. 3. Runda - vad händer i "kapitalförsörjningssverige" Jörgen berättade om utvecklingen av Lokalkapital i Sverige. I Åre har de nu kommit igång med sitt första skarpa objekt för finansiering. Det var klart i helgerna. Det har fått in ca kr men har ännu inte kommit över gränsen. Det är nu vi testar intresset hos allmänheten. Systemet efterfrågar bankkontonumret vilket en del är tveksamma till. De håller på och ändrar det. De har även förloppet på Gotland där man ännu inte registerat sig publikt. På Gotland är det bygdebolagen som är igång med processen. De är nära att bli klara. I Kronobergs län lär de också vara nära. 1

2 Det är klokt att få igång ett sätt där människor får göra enskilda investeringsobjekt. Det är en lång väg att gå med att få igång ett lokal kapitalbolag. Det är enklare att börja med att köpa objekt som sedan kan få en hemvist i ett senare bildat lokalkapitalbolag. Ulla: Det är samma erfarenhet som crowdfunding bolagen har. En fråga är hur man får spararna med sig i de nya initiativen? Rebecca: Vem kontaktar man på Gotland? Hur ser nätverket ut? Jörgen: Håkan Ahlsten på Gotland är en lämplig person att kontakta. Gotlands science park borde kunna vara med. I Västerås är det en science park med. I en del ställen blir det renodlande inkubator kontrollerade bolag, På Gotland gör man det till ett helt bolag. Roligt där man kan gifta ihop science delen med landsbygdsutveckling. Rebecca: Man har inte sett någon trend ännu vad gäller riskkapitalavdrag eftersom det infördes vid årsskiftet. Företagarna har gjort en film och har info på websidan om riskkapitalavdraget. Man måste uppmärksamma investerarna om att detta finns. De ska även fråga den panel som sagt att de vill använda avdraget om de verkligen har gjort något. Det ska ske under våren. En fråga är vad denna grupp vill ha från Företagarna. Hur kan vi jobba mer med spararana? Rebecca vill ha inspel från samtliga i den frågan. Vad skulle underlätta i ett sådant spridande. Det finns en finanseringpanel som frågas tre gånger om året. De får nytt resultat i den närmaste veckan. De kan då se hur finansieringen utvecklas för småföretagen. De genomför kapitalmarknadsdagar i slutet av mars. De fortsätter med finansieringsturnén. De ska sätta upp den med fler aktörer. Ex Stockholm business development region. Mycket jobb nu med skattefrågan. De ska presentera ett eget arbete innan valet. Jörgen: När det gäller investeringsavdraget? Finns det idag något som sammanställer det i sociala medier? Rebecca: Vi har en hel del om detta på vår hemsida med film, etc. Vi ska även sätta ihop en enkel handbok som lätt kan spridas. Rebecca skickar länken igen. Oscar: Mest intresserad av den stora bilden. Vi ser nu tendens till skuld deflation. Priset på pengar stiger i förhållande till annat. Det är en utveckling som växer fram långsamt men säkert. Vid en deflation så väntar folk med att investera. Väntar man så säljs det mindre, etc. Den negativa spiralen förstärks. Belastningen för vanligt folk att betala sina skulder kommer att öka. Tillägg till Oscars presentation som han delgett oss skriftligt: Vid gruppens senaste möte gjorde vi en runda där vi berättade hur det såg ut från vår respektive horisont. Min beskrivning var att Den Globala Finansiella Krisen och alla de andra som följer på den, åter håller på att fördjupas. Zerohedge har sammanställt en kort översikt i form av tjugo tecken på just detta. För några dagar sedan kommenterade han Reuters artikel om ett dokument som någon läckt från EUkommissionen. Den går igenom ett antal åtgärder som man överväger för att hantera krisen. Det ser ut som att man vänder på alla stenar och man drar sig inte ens för att lagstifta om att mobilisera pensionssparandet i EUländerna. Man har, som jag sade på mötet, med egna ögon sett att stödet för att rädda bankerna har gjort deras ägare mer förmögna och skapat bubblor i tillgångar som fastigheter och aktier samtidigt som småföretag drabbas av dyra lån eller inga lån och vanligt folk blir arbetslösa. 2

3 En intressant sak i det läckta dokumentet är, förutom alla väl beprövade och misslyckade metoder som att låna pengar till en som inte bör låna eller värdepapperisering (som var en av de två orsakerna till att den globala finansiella krisen bröt ut 2008), att man också överväger "possible steps to aid crowdfunding, where many people contribute relatively small amounts of money to create a sizeable funding pool. (För att se detta får man gå till Reuters artikel.) Sedan 2008 har centralbanker och regeringar vidtagit den ena vansinniga åtgärden efter den andra för att i det längsta förhindra den anpassning till verkligheten som krisen egentligen är. Man kan inte öka penningmängden i en skuldbaserad ekonomi hur länge som helst. Krisen var väntad om än inte av nationalekonomer och en fördjupad kris är oundviklig. I denna anpassning till verkligheten kommer, som alltid, kapitalförsörjningen att vara ett bekymmer. Till exempel att banksystemets anpassning kommer att innebära att dess tillgångar krymper och penningmängden med dem, samtidigt som pengarnas omsättningshastighet sjunker. Det kallas skulddeflation. Vi börjar redan känna av den och när den har nått oss till fotknölarna kommer resten att gå fort. Eftersom alla nivåer i en näringspyramid i ett ekosystem är tärande utom det understa, så är antalet nivåer helt beroende av hur mycket energi och näring som kan samlas in av det understa. När detta minskar så krymper ekosystemets pyramid. Den översta nivån kommer att i det längsta försöka rädda sig kvar genom att intensifiera sina försök att tvinga resurser av den underliggande nivån. EU kommer att pressa medlemsstaternas regeringar som kommer att pressa sina respektive folk. Landsbygdsutveckling eller omställning till en uthållig lokal livsmedelsproduktion är det sista som de tänker på just nu. Om ni inte gillar denna bild av verkligheten så rekommenderar jag att ni "tar det blå pillret och fortsätter att följa massmedia som vanligt. Magnus: I den nationella arbetsgruppen för LEK har vi sett att de regionala träffarna varit lyckosamma. Nils och jag sitter och förbereder oss för att vara i startblocket när vi får en signal från gemensamhetsberedning från regeringskansliet om finansiella instrument. Då förutsätter jag att vi tar till oss mycket synpunkter från verkligheten. Nils: Bra om vi kan plocka fram tankar och idéer från andra europeiska länder. Vi behöver dem till vårt eget arbete framöver med finansiella instrument. Anders: Det är ett antal Coompanion som är på gång med mikrofonder. Thomas: Departementet är öppen för olika möjligheter, ex med fond i fond varianten. De är för projektstödstänk i den här riktningen för att hitta kapitalförsörjningslösningar. Vi har 740 människor som delat på facebook om lokalkapital men bara 38 personer som vill investera. Hur ska vi tyda det? Tålmodigt kapital mellan risk och gåvokapital kan vara ett intressant sätt att tänka. Det är många studenter som under våren kommer att skriva uppsatser i denna typ av ämnen. 4. Företagarnas och LRFs prioriteringar/aktiviteter under året Rebecca: Det pågår diskussion med crowdfundingsaktörer om det är något rent politiskt som är intressant att driva. Rebecca skickar ut resultat från finansieringspanelen till gruppen. 3

4 5. Vi behöver veta mer om spararna... - spararnas preferenser - ser vi någon förändring över tid? - "tålmodigt kapital" - patient capital: vet någon mer om detta begrepp (mitt emellan riskkapital och gåvokapital) - effekter av riskkapitalavdraget - har man sett någon trend? Ulla: Frågorna är viktiga och intressanta, bra om vi tar med dessa framöver. Oscar: I de stora städerna föredrar spararna att spekulera i stigande fastighetspriser. Anders: Vi kommer att få jobba med dessa frågor mer framöver. 6. Arbetet praktikernätverket, Ulla rapporterar En av praktikerna var kreditgarantiföreningen i Västra Götaland. HSsL har medel från Jordbruksverket för att utveckla mikrofonderna i hela Sverige. Nu har vi kontaker med 10 regioner i Sverige där det kan bli mikrofonder för lokal ekonomi och social utveckling. Mikrofonder kan jobba med finanseringsfrågan på olika sätt. Det är på gång i Jämtland, i Skåne, Småland, Örebro, Halland, Jönköping och i Dalarna. Det rör sig mycket i detta arbete. Vi ska försöka få till ett möte ihop med riksdagspolitiker. Det finns med i planen. Räknar med att så småningom under våren jobba vidare med den planen. Det ingår i planen att göra en förening av praktikernätverket. Ulla diskuterar med Röstånga och Flyinge att vara en motor för den föreningen. I slutet av april ska en rapport vara klar. 7. Lokala sparbolag, Jörgen rapporterar Jörgen: Det vi inte har gjort är att rubriken Nalle lanserats. I övrigt har vi gjort det som var beskrivet i det dokument som vi följer i det här uppdraget. Jörgen har gjort ett föredrag på video om lokalkapital på svenska. Jörgen skickar den till oss. Det finns intresse i Härjedalen, Uddevalla, Klarälvsdalen av Lokalkapital. Det finns en grupp från Irland som var intresserade plus från Norra Mälarstrand. Det finns ett område i Ångermanland, Ramsele, som är intresserade. Umeå är intresserade, Stehag i Skåne kan vara intresserade. I funktionen Lokalkapital kan även finnas med alternativet gåva. Många människor ryggar från begreppet investerare. Många känner att de hellre vill vara givare som kan vara ett enklare förlopp. Nästa nivå kan vara lån, d v s att man lånar ut och får tillbaka samma belopp. Under tiden kan man få ickemonetära vinster. Tredje alternativet är att få tillbaka pengar och först då använder man begreppet investering. 4

5 Fr o m denna vecka kommer dessa möjligheter att att finnas på lokalkapital sajten. Vi kommer att gå vidare med Saminvest som har medel för riskkapital. De arbetar med att få ihop ett bra system för hur lokalkapital och saminvest kan arbete tillsammans. I Lettland finns ett projekt om ett bra samarbete som vi har kontakt med. 8. Lokalekonomidagarna, LEK 2014 Ulla: De fyra LEK är på gång och man kan anmäla sig. Ulla har tagit över planeringen till mötet i Göteborg där man vänder sig till förorten i ett samarbete med bostadbolagen i Göteborg för att stimulera lokal ekonomi. Thomas: Vi kommer vara i Knivsta. Det finns ca 30 anmälda. Bra att vi har dessa regionaliserade dagar. Magnus: Programmen är anpassade efter de funderingar som finns regionalt och lokalt med influenser av nationella perspektiv. Det ger en bra kick! Ulla: LEK är regionala eftersom det tar upp frågor som tar upp det som engagerar lokalt men samtidigt är de nationella. Det vi tar upp i Gårdsten är intressant för alla städers ytteområden. Vi sprider då idén om lokal ekonomi i den lokala utvecklingen. Tänker vi framåt kan man organisera detta med ett franchising koncept längre fram på ett bättre sätt. Det har blivit en väldig skjuts i dessa frågor som vi jobbat med länge. Det blir en central panel för de som sitter på resurser i Gbg. De kommer ta med transfereringssystemen. De vidgar från att bara handla om pengar. Imorgon lägger de ut programmet för Gbg. Huvudaktörerna är klara. Thomas: Hur kommer vi in i nästa steg efter LEA. Vi kommer att titta på LERA, lokalekonomisk resursanalys. Det går tillbaka till begreppet ekonomi, hushållning med resurser. Nils: Kan regionalfonden kunna vara med på LEK i Gbg? Thomas: Får vi noder med LLU i städernas förorter så kan vi knyta ihop med Socialfonden och Regionalfonden Anders: Samverkangruppen inom Leader vill vara med och påverka hur kriterierna för LLU ska se ut. 9. Gruppen och framtiden? - ska vi göra en större gemensam aktivitet till hösten? - kommande möten för gruppen under

6 Anders: Det nuvarande nätverket är under avveckling och de nuvarande grupperna ska avvecklas. Ekonomiskt finns det inte några medel från nätverket. Däremot är vi kvar som människor och individer. Vill vi vara kvar som grupp? Ulla: Jag tycker det vore bra om vi kan fortsätta. Om Nils håller i trådarna så kan vi i en övergångsperiod träffas på telefon. Det går bra. I framtiden bör vi samarbeta mer mellan strukturfonderna. Jag är med i Temagruppen Entreprenörskap och Företagande som socialfonden har och där har vi nu bildat en undergrupp om kapitalförsörjningsfrågor. Det vore väldigt intressant om vi kunde göra en strukturfondsövergripande grupp som kunde jobba med detta. ESF gruppen har haft betydligt större resurser än vad vi har haft i vår grupp. Kapitalförsörjningsfrågor går ju över de tre fonderna som vi kunde samlas kring. Thomas: Vi har ju sagt att detta är en fråga som slår en brygga mellan fonderna. Det skulle vara bra om vi kunde komma med en propå om hur det skulle kunna organiseras. Det vore bra om vi kunde få mer resurser för detta. Bra om landsbygdsnätverket kunde härbärgera detta. Bra om vi kunde skriva ett PM om detta. Bra om vi redan nu kunde ta initiativ till ett Event under hösten. Det borde inte vara något större risktagande. Ulla. Temagrupp entreprenörskap och företagande skulle kunna härbärgera en aktivitet under hösten. Jörgen: Det som gjordes under november i fjol kommer igen i höst. Inuti den summiten kan det bli en diskussion om kapitalförsörjning. Rebecca: Vi kommer på tisdagen på Almedalen fokusera på finansieringsfrågor. Jag tar med mig tanken om samarbete med gruppen. Magnus: Det finns nu en plattform att jobba med dessa frågor inom JV. Jörgen: Ev. kan Gotlands kapitalbolag vara med på Almedalen med någonting. Thomas: Denna typ av information kan vara bra att vi utbyter med varandra. Bealutades att gruppen fortsätter under våren med minst två ytterligare telefonmöten, även om gruppen vid dessa möten eventuellt ej kan få arvoden. Beslutades att Ulla undersöker tänkbara samarbetsmöjligheter med socialfondens Temagruppen Entreprenörskap och Företagande. 10. Nästa möte Nya möten bestämdes till: 14 mars kl maj kl

7 11. Övriga frågor Thomas: Innovationscheckar från Vinnova är ett bra och tillgängligt medel som flera kan ha nytta av. 12. Avslutning Anders avslutade mötet och tackade de närvarande. Antecknade gjorde Nils 7

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Dokumentation: Seminarier och föreläsningar

Dokumentation: Seminarier och föreläsningar Dokumentation: Seminarier och föreläsningar Lokalekonomidagarna 15-16 juni 2011 på Sätra Brunn, Sala. Del 1 av Ylva Lundkvist, del 2 av Karin Wenström. Del 1 Under Lokalekonomidagarna 2011 hölls 18 seminarier

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013 4/2013 LOKAL FINANSIERING 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll 2. Ledaren 3. Tema LOKAL FINANSIERING Regionala

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år 2012 Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år Charlotte Norrman, IEI Christer Johansson, IBL Linköpings Universitet Mars 2012 Innehåll FÖRORD... 2 INLEDNING... 3 METOD... 4 URVAL AV REGIONER

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer