Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan."

Transkript

1 POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen i kroppen. En form av kvävning med dödligutgång. I ytterluften finns ca 21 % syre och resten är nästan enbart kväve. Luften (syret) tas in via lungorna till lungblåsorna där syret upptas till blodet. Man kan dela in andningen i två olika faser, inandning och utandning. Vid inandning blir utrymmet i brösthålan större och luften sugs in i det utspända lungorna. Vid utandning sjunker lungorna ihop och luften pressas ut. Normalt så tar man andetag per minut (5-8 liter luft/minut). Vid ansträngning kan andningsfrekvensen öka upp till andetag per minut( liter luft/minut). Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. Bilden visar bröstkorgensläge vid inandningsläge och utandningsläge. 1

2 Halsen är en av människans känsliga områden vad beträffar risk för allvarlig skada. De stora blodkärlen, nerverna och luftvägarna är endast omgivna av mjukdelar och såväl tryck och åtstramning kan leda till en livshotande situation eller skada. Alla former av tryck mot halsen och åtstramning runt halsen kan få dramatiska konsekvenser. Under olyckliga omständigheter krävs inte särskild stor kraft eller långvarigt tryck för att livsfara skall uppstå. Orsaker som kan bidra till att syresättningen till hjärnan minskar eller uteblir: andningen hindras blodflöde till och från hjärnan hindras slag/tryck på halsens nervknuta kan påverka blodtrycket och pulsen Hos personer med astma, emfysem (väggarna i luftblåsorna kan utvidgas, vilket ger svår andnöd), hjärt-/kärlsjuka personer eller vid påverkan av t.ex. amfetamin, är riskerna klart större för positionsasfyxi. 2

3 Några exempel där positionsasfyxi kan förekomma: Ofri luftväg Hopbindning av händer och vrister (hog-tying) OBS! FÖRBJUDEN TEKNIK Tryck mot buk och bröstkorg OBS! FÖRBJUDEN TEKNIK Tryck mot hals OBS! FÖRBJUDEN TEKNIK Förhindrande åtgärder: Vid skyddsingripande får man lägga den gripne i bukläge med applicerat benlås och belägga denne med handfängsel på ryggen. Man skall hela tiden ha kontroll över den gripne och dennes hälsotillstånd. Bukläget får endast förekomma så kort tid som möjligt Undvik tryck mot hals, buk och bröstkorg. 3

4 FYSISKA REAKTIONER När tolkningen att ett hot föreligger, sätter en serie fysiologiska reaktioner igång, vilkas funktion är att förbereda kroppen för kamp eller flykt. Detta innebär att: en ökad beredskap hos muskler, hjärta och hormonsystem under minuter uppstår. hormonsystemet reagerar genom att binjuremärgen utsöndrar adrenalin för att förbättra fysiska prestandan. blodcirkulation ökar pulsen ökar blodkärlen i huden (huden vitnar) och inälvor sammandras så att blodtrycket stiger de verksamma musklernas blodkärl utvidgas immunförsvaret aktiveras genom ökad produktion av vita blodkroppar blodet koagulerar lättare luftrörens glatta muskler avslappnas så att luftrören vidgas för att lättare kunna syresätta kroppen. andningsfrekvensen ökar vilket leder till en ökning av syret i blodet, vilket i sin tur skall syresätta musklerna. leverns glykogen sönderdelas och blodsocker frisätts (energitillskott till musklerna) svettutsöndringen ökar pupillerna vidgas muskeltonus (sammandragning)och darrningar (skakningar) ökar Det är alltså omfattande fysiska förändringar som sker i kroppen. Systemet förblir totalaktiverat i minuter (motståndsfasen) innan utmattningsfasen börjar göra sig gällande det är så lång tid som naturen ger oss innan kampen så att säga är avgjord eller flykten genomförd. Man räknar med att fysiska återverkningar är övervunna inom ett dygn. De fysiska reaktionerna sker även hos personal vid hot- och våldssituationer under stress. 4

5 Plötsligt dödsfall efter kroppsansträngning: Vid fysisk ansträngning och emotionellt engagemang ökar utsöndringen av adrenalin och noradrenalin. Ökningen fortsätter efter det att kroppsansträngningen avbrutits. Adrenalin och noradrenalin leder till blodtrycksstegring och kan eventuellt leda till, hjärtrubbningar och död. Påverkad av centralstimulerande medel, alkohol samt vissa psykofarmaka ökar risken för hjärtrubbningar. Åtgärd vid medvetslöshet: Så snart medvetslöshet har konstaterats, så skall ambulans larmas Lossa på eventuella fängsel LABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock) HLR (Hjärt- och Lung- Räddning) Eventuellt lägga den intagne i stabilt sidoläge. 5

6 Referenslitteratur: Magnus Hägerdal, Lund (1997) Kompendium Lägesbetingad syrgasbrist Stefand Sandström, (1996) Våld och hot i människovårdande yrken Kari Ormstad, RMV, Rättsmedicinska avd. i Stockholm (1992) Kompendium Kroppen är sårbar Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist-Franson-Kvist (1985) Människans fysiologi och anatomi Asta Bengtsson, Elsie Setterberg (1995) "Medicinsk grundkurs A och B" 6