Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom"

Transkript

1 Krokom idag 3/ 08 Aktuell information från Krokoms kommun Årets Guldstjärnor; serviceperson och serviceföretag, kultur- och idrottsstipendier, miljöpris, tillgänglighetspris, företagarpris! Grattis alla pristagare! Ungdomsledarstipendium Ungdomssledarstipendium Årets Serviceföretag Miljöpris Liv Ekerwald och Lars Olsson, Ås Trädgård Årets serviceperson Foto: Anneli Åman Fölinge Såg, Föllinge, Dan Eliasson och Martin Helmersson Foto: Tord Semb Torsten Tossa Olofsson, Krokom/Dvärsätts IF Ungdomskulturstipendium Foto privat Annelie Olausson, Krokoms Gymnastikförening Årets företagare Foto: Anders Selander Mikael Ring flankerad av kommunalrådet Maria Söderberg och ordföranden i Företagarnas krokomsavdelning Bengt-Owe Palmgren. Utvecklingsstipendium för ungdom Foto: Anneli Åman Kulturpris Carina Grahn Hellberg, Krokom Utvecklingsstipendium för ungdom Sigvard Birgersson, Kaxås Krokoms handikappråds tillgänglighetspris Gudrun Wilhelmsson, Aspås, som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt och därmed varit föregångare i arbetet med att skapa tillgänglighet för kommuninvånare. Foto privat Foto privat Sofie Runesson, Trångsvikens IF Foto: Klaus Kurzawa Jon Persson, Alsens IF Mattias Olsson, Tulleråsen Krokoms kommun Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 3/2008

2 Var med och påverka! En ny hemsida 2009 Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge. Fotograf Heimer Andersson. Medborgarcafé i Föllinge 20 november Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge kyrka, som kommunfullmäktige och EU-projektet Fria Föllinge inbjudit till. Vägverket och länsstyrelsen redovisade vilka förutsättningar för väginvesteringar som finns under planeringsperioden Det utmynnade i en livlig diskussion, där oron för att Föllingebygden ska gå miste om utlovade väginvesteringar var tydlig. Ett annat ämne som diskuterades var vad som krävs för att Föllinge ska utveckla sin attraktionskraft inom livsmiljö och turism. Det finns mycket att göra för att förbättra den yttre miljön i Föllinge. Invigningen av Allaktivitetshallen den 9 maj med festvecka, blir självklart 2009 års stora händelse i Föllinge. Förutom information och möjlighet att påverka, fick deltagarna avnjuta en god smörgåstårta från Camp Z i Laxviken. Medborgarcaféer 2009 Ortsbor och andra intresserade får möjlighet att diskutera aktuella frågor med politiker på kommande medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort läggs ut på vår hemsida och anslås på respektive ort. Allmänhetens frågestund På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan annonseras en vecka före sammanträdet i lokala tidningar och på vår hemsida. Medborgarförslag Du som är folkbokförd och bor i Krokoms kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget ska vara skriftligt och underskrivet av en eller flera personer, inte förening (endast ett ämne per förslag). Kommunfullmäktige i radion Kommunfullmäktige sänds direkt via Radio Krokom på 101,0 mhz. Du kan nu även lyssna via internet på Vi planerar att publicera vår nya hemsida i början av Det ska bli lättare att hitta det som efterfrågas på nya hemsidan och den kommer att få en tydlig och lättmanövrerad struktur samt en igenkännande krokomsprofil. (Se bild.) Hemsidan kommer också att få fler blanketter och andra e-tjänster samt även e-id, med start inom barn- och utbildningsförvaltningen. E-id innebär en möjlighet att kunna signera ansökningar, inkomstuppgifter mm elektroniskt och skicka in direkt till kommunen via hemsidan. Senare under 2009 kommer även pågående ärenden att läggas ut på hemsidan för att kunna följas hela vägen fram till beslut. Kontaktperson: Lars Wiklund, projektledare, tfn , Sammanträden 2009 Kommunfullmäktige sammanträder följande onsdagar: 11 februari, 29 april, 10 juni, 23 september, 4 november och tisdag 8 december. Sammanträden hålls i Trångsvikens bygdegård alla datum, utom 10 juni då kommunfullmäktige är förlagt till Valsjöbyn, Årets bygd Krokoms Turistbyrå och Turistkompaniet Krokoms kommun har nu genom ett 3-årigt avtal, gett ett fortsatt uppdrag till Turistkompaniet Krokom ek. förening att driva turistbyrån i Krokomsviken. Föreningen och kommunen samarbetar även i övriga turistiska utvecklingsfrågor. Caféet på turistbyrån drivs sedan 1 juli 2008 av Jämtbagarn. Turistkompaniet har i dag ett 70-tal medlemmar och en ideellt arbetande styrelse. Eftersom turistbyrån och turistkompaniet verksamhetsmässigt är detsamma, kan ett medlemskap i föreningen även ge inflytande över, och möjlighet att påverka hur turistinformationen i kommunen bedrivs! Föreningen har två deltidsanställda på turistbyrån året om, och en till två extra anställda under sommaren. Personalen verkställer uppgifter och uppdrag som styrelsen, eller i vissa fall medlemmarna uppdrar till dem, t ex marknadsföring eller att delta i olika projekt. Såväl styrelsen som anställda ska fullfölja och på ett tillfredsställande sätt, utföra det uppdrag som föreningen åtagit sig åt Krokoms kommun. Antalet besökare på turistbyrån har på senare år minskat konstant, medan antalet besökare på hemsidan ökat desto mer. Turistkompaniet/ turistbyrån omarbetar därför sina strategier för verksamheten och lägger mer fokus på den virtuella världen. Bland annat kommer inom kort en ny turistisk hemsida, med nya möjligheter till on line bokning att lanseras. Anneli Åman, ansvarig för turistbyrån 2

3 Fritid och idrott Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos oss och det bidrar starkt till vår livskvalitet. I kommunen ordnas årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet, Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången. I maj 2009 kommer en allaktivitetshall att stå klar i Föllinge som kommer att kunna ge mjölighet till fler trevliga idrotts-, kultur- och andra evenemang. Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande idrottsledare. Våra ledare och föreningar möjliggör en utvecklande verksamhet på anläggningarna på orter runt om i kommunen. Idrottsalliansen Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun, som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en remissinstans i idrottsfrågor som bevakar de ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet idrott och näringsliv, och idrottsledaren i centrum. Kontaktperson: Mårten Suorra, Idrottssamordnare, tfn , Folkhälsa Nu tar vi krafttag mot allmän ohälsa i vår kommun! I folkhälsoprojektet, som startade i september är det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar i fokus. Målet är att skapa olika aktiviteter i förebyggande syfte. Vi hoppas i första hand på ett samarbete med föräldrar och folkrörelse. Vi ska också slutföra det påbörjade alkohol- och drogpolitiska programmet och bearbeta folkhälsoplanen från Under det första året ska vi arbeta för en minskad alkohol- och drogkonsumtion i kommunen, verka för en höjd debutålder bland barn och unga samt ökad medvetenhet, bland kommuninvånare och -anställda, om alkohol och drogers skadeverkningar. Information om vårdnadsbidraget Krokoms kommun erbjuder vårdnadshavare till barn, som fyllt ett men inte tre år, ett skattefritt vårdnadsbidrag på 3000 kronor per kalendermånad från 1 januari 2009 under förutsättning att: - barnet är folkbokfört i kommunen - barnet inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet - vårdnadshavare har tagit ut föräldrapenning med anledning av barnets födelse, för sammanlagt 250 hela dagar på sjukpenning- eller grundnivå. Vårdnadsbidrag får inte lämnas till hushåll där vårdnadshavaren eller dennes make/maka/sambo som bor ihop med vårdnadshavaren, får ersättning i form av: - föräldrapenning för barnet eller syskon - arbetslöshetsersättning - aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - sjukpenning eller rehabiliteringspenning som ersatts för längre tid än 365 dagar - sjukpenning omedelbart efter arbetslöshetsersättning - sjukersättning eller aktivitetsersättning- ålderspension eller äldreförsörjningsersättning - introduktionsersättning Läs mer om vårdnadsbidraget på kommunens hemsida, Kontaktperson: Anna Mårtensson, barn- och utbildningsförvaltningen tfn , Barnkonventionen i Krokom 1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla nämnder och styrelser skulle arbeta med barncheck. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms kommun. Handlingsplanen har omarbetats och uppdaterats vid flera tillfällen, i samarbete med elever i Krokoms skolor. Kommunens barnkonventions-grupp ar- betar med att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. Målet är att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen. Krokoms kommun har blivit utsedd till Bästa Barnkommun i länet och 2004, för det arbetet. Mer information om Barnkonventionen i vår kommun finns att ladda ner på Kontaktperson: Kajsa Eklund, Elevhälsan, tfn Integration Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi arbetar med mottagning och introduktion samt samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete. Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av Förenta Nationerna i olika delar av världen. Tänk om vi måste fly tilltadzmbekistan Vårt folkhälsoarbete och -program ska på lång sikt bidra till en bra miljö för våra kommuninnevånare att leva och bo i. Kontaktperson: Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare, tfn , , Läs mer på se och på Vårt uppdrag är att: - ordna bostad och introduktionslön - erbjuda Svenska för Invandrare SFI - bedriva individualiserad introduktion - erbjuda kontakt med arbetslivet - samordna integrationsfrågor i kommunen Kontaktperson: Karin Blom, Integrationssamordnare, tfn , VId en föreläsning på Nyhedens skola den 12 november tog Kjell Kampe oss med på en resa till TadzMbeKistan som flyktingar. Vi fick en känsla av vad det innebär att inte förstå språket och kulturen, och att vara skild från nära och kära. Kjell Kampe har bland annat arbetat med utbildningsbistånd i olika delar av världen och varit lärare i svenska för invandrare. 3

4 Vi inför en ny VA-taxa och vattenmätning 2009 Krokoms kommunfullmäktige beslutade 22 oktober 2008 att införa en ny taxa för vatten och avlopp från januari 2009 och om installation av vattenmätare hos alla abonnenter. Genom att byta till modernare och tydligare taxa samt vattenmätning, får våra abonnenter mer rättvisa avgifter och dessutom blir administrationen av avgifter enklare. Installation av vattenmätare kommer att starta i Ås-området under 2009, för att efter utvärdering fortsätta i övriga områden i kommunen. Fastighetsägarna kommer i god tid att få information om när vattenmätare ska installeras i respektive område. Vilka är fördelarna med det här, Kenth Blom? - Med vattenmätning grundar avgiften sig på verklig förbrukning. Det blir därför en mer rättvis avgift. Abonnenten kan själv läsa av vattenmätaren och också påverka både konsumtion och kostnad. Vid omotiverad ökning av förbrukningen kan fastighetsägaren själv lokalisera fel i installationen inomhus. Dessutom ger vattenmätning möjlighet till hushållning med vattenresurser ur ett miljöperspektiv. - Jag kan ge några exempel och jämförelser av avgifter för småhus: Avgift för småhus, enligt ny taxa 2009 utan vattenmätning Fastigheten är ansluten till vatten, spillvatten och dagvattenledning men har ingen vattenmätning. Den årliga förbrukningen är 180 m 3 enligt den föreslagna schablonen. Årsavgift per fastighet, inklusive 25 procent moms: a) Fast abonnentavgift 625 kr = 625 kr b) Förbrukningsavgift 180 m 3 á 22,50 kr/m 3 = 4050 kr c) Avgift per lägenhet 1500 kr = 1500 kr Årsavgift enligt ny taxa 2009 = 6175 kr Årsavgift 2008 = 5973 kr Avgiften höjs från 1 januari 2009 med ca 50 kr per kvartalsdebitering. Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten och dagvatten, reduceras avgiften. VA-chef Kenth Blom visar hur vattenmätaren ska monteras. Avgift med vattenmätning, enligt ny taxa 2009 Småhuset har installerad vattenmätare och årsförbrukningen blir avläst till 140 m 3. Avgiften minskar då med 40 m 3 á 22,50 kr som motsvarar 900 kr per år. Om förbrukningen i stället ökar med 40 m 3 till 220 m 3 per år ökar avgiften med 900 kr per år. Prisuppgifterna är hämtade ur VA-taxa (a, b, c) och Anläggningsavgift för fastighetsägare som inte har VA-anslutning men vill ansluta sig Vid anslutning av en småhusfastighet med en lägenhet till allmän vatten-, spillvatten- och dagvattenledning blir avgiften, inklusive 25 procent moms: a) en avgift för varje uppsättning förbindelsepunkterför vatten, spillvatten och dagvatten i tomtgräns kr b) en avgift per lägenhet kr Summa avgifter kr Anläggningsavgift kr En höjning med kr Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten- och dagvatten reduceras avgiften! Prisuppgifter ur VA-taxa (a,b) VA-taxa 2009 Prisuppgifterna för exemplen ovan är hämtade ur VA-taxa 2009 som finns att hämta på servicekontoren i Föllinge och Änge, samt på kommunkontoret i Krokom men även, från december, som pdf-fil på kommunens hemsida Vilka lokala föreskrifter gäller för VA-verkets kunder? - Under hösten 2008 gör vi en översyn av gällande regler Allmänna Bestämmelser för användande av Krokom kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA). ABVA reglerar rättigheter och skyldigheter mellan abonnenten och VA-verket och det är viktigt att alla abonnenter känner till vad som gäller. De nya reglerna i ABVA tas i bruk under 2009 och kommer när de är klara att skickas ut till alla våra abonnenter, avslutar VA-chefen Kenth Blom. Laxsjö har får nytt dricksvatten Vi har under flera år sökt efter grundvatten för Laxsjö by och nu har vi funnit bra vatten på en lämplig plats. Grundvatten har många fördelar jämfört med ytvatten. Det har ett naturligt skydd mot föroreningar och behöver inte kloreras. Det har jämnare temperatur, innehåller inget organiskt material och är färglöst. Det har jämnare phvärde och smakar bättre. Vattnet pumpas från en 64 meter djup, borrad brunn några hundra meter från vattenverket, där det bland annat luftas och belyses med UV-ljus, innan det leds ut i ledningsnätet. Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (7 dh) och har ett ph på ca 7,8. Vårt mål är att leverera ett bra grundvatten, till alla våra abonnenter. När Laxsjö nu har ny vattentäkt är ca 80 procent av abonnenterna anslutna till grundvatten. Vi kommer att ha kvar den gamla anslutningen till Kvarnån om något oförutsett skulle inträffa med den nya anläggningen. Vi hoppas ni blir nöjda med ert nya dricksvatten och att ni tycker det smakar bra. Kontakta VA-verket, Kenth Blom, om ni har frågor om dricksvattnet. Provborrning i Trångsviken Det pågår provborrning efter nytt kommunalt dricksvatten även i Trångsviken. Målsättningen är att Trångsviksborna ska erbjudas ett grundvatten av bra kvalitet. Det finns tyvärr inte någon fastlagd tidsplan för detta i dagsläget. Vill du veta mer? Kontakta VA-verket, Kenth Blom, tfn eller Hans Dumky, tfn

5 Snålkörning för miljön Snålkörning minskar utsläppen i Krokoms kommun med motsvarande bilar! Foto från Trafikveckan i september. Majoriteten av kommuninvånarnas bilar drivs med fossil bensin och diesel. Krokoms kommuns personbilar släpper årligen ut cirka ton koldioxid med känd växthuseffekt och klimatpåverkan. Med ett förändrat körsätt, snålkörning, skulle koldioxidutsläppen reduceras till cirka ton. Skillnaden, ton, motsvarar utsläpp från bilar under ett år. På ger Motormännen tips om hur man blir en god snålbilsförare och därmed skonar både miljö och plånbok. Konsumentinformation I Krokoms kommun kan du få konsumentinformation och -vägledning på följande adresser: Krokoms kommunkontor, besöks- och telefontid, mån-fre 10-12, tfn (nytt nummer) e-post: Föllinge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag , tisdag-fredag tfn (obs riktnummer 0640) Änge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag, torsdag och fredag 9-12 och 13-16, tisdag och Obs! begränsade öppettider februarimars 2009, se sista sidan tfn Kvalificerade ärenden/vägledning Kontaktperson: Ingrid Krylén Telefontid, mån-fre 9-14, tfn Renhållning och avfall Sophämtning under juloch nyårshelgen Vi hämtar era sopor enligt ordinarie hämtningsschema: Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton och Nyårsdagen samt Trettondagen (tisdag 6 januari 2009). ÅVC Återvinningscentralen i Krokom är stängd under i jul- och nyårshelgen, men är i stället öppen måndag 29 och tisdag 30 december, kl Vår- och höststädning 2009 Boka redan nu in vår och höststädning 2009 Vecka 22 och 23 (25-29 maj, 1-5 juni) Vecka 38 och 39 (14-18 och sept) Ställ fram ert sopkärl, vid sopbilens färdväg senast kl på tömningsdagen. Enligt vägverkets regler får kärlets framkant inte stå närmare än 50 cm från vägbanans ytterkant. Kärlet skall stå fritt och stadigt och med lockets öppning vänd mot vägbanan. Vid frågor som gäller tömning, placering av kärl mm kan ni ringa direkt till Hämtningsbilen, tfn Sortera dina sopor! Hur man gör kan du läsa i Avfallsguiden. Ladda hem som pdf på vår hemsida eller beställ via Renhållarna! Mer om återvinning och sophantering finns att läsa på under Renhållning. God Jul och Gott Nytt År! önskar Renhållarna Om något händer! Lyssna på lokalradion P4! På kommunens hemsida finns aktuell informtion om händelsen. Du kan också ringa vår informationsbox: tfn för att få information. Ha detta i beredskap Det här bör du ha hemma om det blir strömavbrott eller inträffar någon annan extraordinär händelse: Batteriradio, reservbatterier Tändstickor Stearinljus, värmeljus Trangiakök med drivmedel Konserver, socker Choklad, kaffepulver, tepåsar Kaffefilter för vattenrening Kniv Spel Telefonlista till släkt, vänner och grannar Några goda råd Om du saknar friskt vatten kan du använda sjövatten, vatten från vattendrag och brunnar, smält snö och is. Sila vattnet i kaffefilter och koka det i 5-10 minuter utan lock. Förvara vattnet mörkt och kallt. Om det blir strömavbrott kan det vara bra att tappa upp vatten i kärl, dunkar eller i PETflaskor. Förbered ett nödrum, gärna ett som ligger mellan två rum och i söderläge. Dra för gardiner eller häng en filt för fönstren. Om du har ett tält, använd det inomhus eller bygg en koja med hjälp av bord, stolar och filtar. Lägg mattor på golvet. Ha ordentligt på fötterna. Stearinljus och värmeljus ger viss värme. Använd rejäla och obrännbara ljusstakar. Obs!! Lämna aldrig ljusen obevakade! Kontrollera din brandvarnare och släckutrustning; brandsläckare, brandfilt eller vatten upphällt i hinkar. Du släckte väl ljusen!! 5

6 Bo i Krokoms kommun I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen gård och ha nära till utbildning och tillgång till ett aktivt förenings- och kulturliv. Nu sätter vi igång med Sånghusvallen 2 Inom kort startar upphandlingen av markarbeten, vägar, vatten och avlopp för Sånghusvallen etapp 2 i Ås. Området som är ca 5 ha stort, ligger 3 km från centrala Ås och 5 km från centrala Östersund. Sånghusvallen 2 kommer att ge plats för cirka 32 tomter. - Med den mycket positiva respons vi fått i etapp 1 och med många intressenter i tomtkön för etapp 2, känns det mycket bra att vi, trots finansoro, kan välja att gå vidare med vår plan för Sånghusvallen. Den nya förskolan med fem avdelningar ska stå klar i Sånghusvallen i augusti 2009, säger Nils Johnsson (C), samhällbyggnadsnämndens ordförande. - Idag har vi cirka 100 intressenter i tomtkö till Sånghusvallen. Vi planerar att lägga ut tomterna i etapp 2 till försäljning i februari 2009 och att tomtägarna ska få tillträde till sina tomter i september 2009, säger Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef. Det finns flera andra attraktiva områden invid Storsjöns stränder, i bland annat Dvärsätt med privatägda tomter som ett gott alternativ för den golfintresserade. Kontaktpersoner för tomter: Tomas Nilsson, tomter, tfn , Birgitha Olsson, tomtkö, tfn Bostäder och lokaler Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av attraktiva boendemiljöer lägenheter och cirka kvadratmeter lokaler, alltifrån stadsnära till fjällnära områden i kommunen. Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med undantag för vatten- och reningsverk samt vissa idrottsanläggningar. Kommunen har cirka kvadratmeter lokaler. Kontaktpersoner för bostäder: Ulla Nilsson, tfn Ing-Marie Andersson, tfn Mer information finns på och 6 Inflyttarservice Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad kan du kontakta vår Inflyttarservice, som kan ge svar på dina frågor, lämna allmän kommuninformation, kommunfakta med mera och lotsar dig vidare till någon annan om det behövs i ditt ärende. Inflyttarservice, tfn: (nytt nummer) e-post: Nyinflyttarträffar Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff, för att våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett tillfälle att ställa frågor om kommunens verksamheter, turism mm, lämna synpunkter och få mer information. Michael Fredriksson, Ulrika och Theo Bergman, nyinflyttade i centrala Krokom. Datum för 2009 års inflyttarträffar: måndag 27 april och tisdag 6 oktober. Vi skickar ut en personlig inbjudan till våra nyinflyttade kommuninvånare. Bygdemedel 2008 Kommunen ser positivt på att bygdemedlen söks ur fonden för medfinansiering av olika EU-projekt, kopplat till allmän landsbygdsoch näringslivsutveckling i den bygd som berörs av vattenreglering. Allmänna insatser Ansökan om bidrag ur fonden för allmänna insatser kan göras senast den 31 januari varje år. Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund. Näringslivsinsatser Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser. Tillgängliga medel: Område 1. Hotagen-Föllinge, kr Område 2. Rönnöfors-Offerdal-Aspås, kr Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås, kr Ansökan om bidrag ur fonden lämnas senast 31 januari, 30 april resp 30 september varje år, till Krokoms kommun, Krokom. Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida, under rubriken Näringsliv Arbete och kan även beställas från näringslivsavdelningen. Har du rätt till att utföra betaltjänster i anslutning till din bostad? Bor du i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år och/eller har en funktionsnedsättning? I sådana fall har du rätt till en betaltjänst som du kan använda i anslutning till din bostad. PTS (kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen) har tecknat avtal med Kuponginlösen och ICA Banken om en ny betaltjänst för äldre och funktionsnedsatta i glesbygd. Tjänsten ersätter den kassaservice dessa hushåll tidigare har fått via Postens lantbrevbärare på uppdrag av Svensk Kassaservice. Läs mer om detta i PTS-informationsblad (som kommer till hushåll via lantbrevbäraren) och på och Vuxnas lärande Kommunstyrelsen har gjort studiebesök i Röda paviljongen på Nyheden där enheten för Vuxnas lärande med KomVux, Svenska för invandrare (SFI), LärCentrum och Arena projektet har sina nya lokaler. Kommunstyrelsen fick också möta personal, mentor och deltagare i Navigator. Kontaktpersoner: Ulf Bäckman, rektor KomVux/SFI, tfn , Kjell Sundström, Lärcentrum, tfn , Kommunstyrelsen passade på att besöka SFI-elever.

7 Olle Arnsten, Kälen, Margareta Runnsäter, Föllinge, Sigvard Birgersson, Kaxås (vinnare) och Mats-Håkan Olsson, Föllinge var nominerade till Årets serviceperson. Birgitta Sjöström, Ås, var också nominerad men kunde inte delta. Till Årets serviceföretag var dessa nominerade: Valsjöbua, Valsjöbyn, Elkedjan, Krokom, Föllinge Såg, Föllinge (vinnare) och Handelsbanken, Krokom. Almåsabergets Skid- och Äventyrsanläggning, Almåsa var också nominerad men kunde inte delta på prisutdelningen. Näringsliv Näringslivet i kommunen består av cirka 700 företag. Verkstadsindustri, träindustri samt livsmedelsproduktion är de tre största branscherna och turism-, tjänste- och serviceföretag är också betydelsefulla näringar. Näringslivstorget Om du är företagare eller funderar på att starta en verksamhet eller etablera dig i kommunen, kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen som har kontor på Näringslivstorget, Genvägen 1 i centrala Krokom. Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen: Calle Jonsson, näringslivsrådgivare, , Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare, , Årets Guldstjärnor är utsedda! Prisutdelningen ägde rum på Krokoms turistbyrå onsdagen den 26 november. Till prisutdelningen hade samtliga personfinalister med respektive, samt företagsfinalisterna med företagsrepresentanter bjudits in. Föreningen Fördel Jämtland och länets kommuner arrangerar Guldstjärnan med utmärkelser till Årets serviceföretag respektive Årets serviceperson i länet varje år med en avslutande länsfinal i januari Kriterierna för de nominerade finalisterna och slutligen vinnarna är: Utmärkelsen tilldelas den person respektive det företag/arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande. Jury: Göte W Swén, kommunalråd, Bengt-Owe Palmgren, Företagarna, Krokom, Hans Öhrberg, näringslivsavdelningen, Åsa Wiklund, Idrottsalliansen, Linnea Hurtigh, ungdomskulturrådet, Oscar Kjellberg, ungdomskulturrådet, Anneli Åman, Turistkompaniet Krokom, sammankallande. Totalt har 67 st nomineringar kommit in till Guldstjärnan Det är 19 nomineringar fler än föregående år. Nomineringarna har lämnats in av 52 personer, det är 17 fler än i fjol. Det får vi vara nöjda med, även om det fortfarande fattas en del för att komma upp i målsättningen på 100 nomineringar. Anneli Åman, Krokoms turistbyrå Arena i Krokom ALMI, Arenan för nyföretagare och entreprenörskap hade sin kick off den 23 oktober. Alla samarbetspartners och att stort antal etablerade företagare hade fått en inbjudan till dagen. En föreläsning där ämnet var Blue ocean strategier som gavs i Östersund skickades ut till alla länets Arenor via videolänk. Det var en jättelyckad föreläsning. Alla tyckte också att det var härligt att få se LärCentrums videokonferensutrustning in action. Arenan kommer att ha flera sådana arrangemang. Alla som har intresse att få vara med kan kolla på vår hemsida: för att få veta mera om vem, vad, när och hur. Syftet med vår kick off var också att visa Arenan och dess lokaler med arbetsplatser för entreprenörer som går med en företagsidé. De kan sitta här och jobba och få både professionell coachning samt rådgivning. Tack till alla som tog sig tid att komma och vara med! Nina Plesner, coach, Arena för entreprenörskap tfn , PS. Funderar du på att starta ett företag och är mellan 19 och 35 år? Då kanske vår kuvösverksamhet är någonting för dig? Företagarkuvösen är en arbetsplats och utrustad som ett fullvärdigt kontor med allt som du behöver för att driva en verksamhet samt en nyföretagscoach för att hjälpa dig att komma vidare i processen mot ett eget företagande./ds Jobba i Krokom Kommunen som arbetsgivare Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare. De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade. Lediga jobb inom kommunen finns på under rubriken Aktuellt samt på Kontaktperson: Mia Högström, PA-konsult, tfn , Andra arbetsgivare i kommunen Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande arbeten. Men inom arbetsmarknadsområdet finns även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar. Kontakt: Arbetsförmedlingen i Krokom tfn , 7

8 Nytt system i biblioteket! Kultur Vi kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett brett kulturutbud som har förankring i det lokala föreningslivet, bygdens traditioner och historia. Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och dans m m året om. Om du vill veta vad som är på gång. Titta i kalendern: Kontaktperson Mats Hurtig, kultursamordnare, tfn , Vi byter till ett modernare och effektivare bibliotekssystem, vilket kommer att innebära förändrade öppettider och begränsad service under januari-mars För att möjliggöra viss biblioteksservice under denna tid håller huvudbiblioteket och filialerna öppet olika perioder, se nedan. Krokoms bibliotek Stängt 7-30 januari. Begränsat öppethållande 2-27 februari, öppet måndag-torsdag , fredag Ordinarie öppettider från 2 mars. Bokbussen Inga bokbussturer 7 januari-5 februari. Ordinarie turer från 10 februari. Föllinge servicekontor Stängt 2-27 februari. Kommunal service utförs som vanligt. Kluks bibliotek Stängt 2 februari-6 mars. Begränsade öppettider 9-27 mars, mån Ordinarie öppettider från 30 mars. Näldens bibliotek Stängt 2-27 februari. Begränsade öppettider 2-27 mars, ons Ordinarie öppettider från 30 mars. Ås bibliotek Stängt 2-20 februari. Ordinarie öppettider från 23 februari. Änge servicekontor Stängt 2-13 februari. Begränsade öppettider 16 februari- 6 mars, mån, tor, fre 9-12, tis Ordinarie öppettider från 9 mars. Vi behöver din hjälp! Du kan hjälpa oss att genomföra detta så smidigt som möjligt genom att återlämna böcker även under stängningstid i våra bokinkast. Dina ev reservationer kommer att falla bort i och med bytet av bibliotekssystemet. Vi ber dig att själv uppmärksamma detta och be oss lägga in reservationen på nytt när vi öppnar igen. Välkommen in! Bibliotekspersonalen PETTER uppträdde i Krokomshallen den 24 oktober, vid en konsert som arrangerades av Krokoms Ungdomskulturråd. Även DJ Sleepy, Miki, Östersundsbandet Pulpa och DJ Nic Deelay fanns bland artisterna. Helgstängt Våra kontor och bibliotek håller stängt; jul, nyårsoch trettondagshelgen samt röda dagar. Begränsat öppet dag före röd dag. Ordinarie öppettider Kommunhuset, växel och reception mån-fre 8-16 Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge mån , tis-fre Servicekontoret/biblioteket i Änge mån, tor och fre 9-12 och 13-16, tis och Turistbyrån i Krokomsviken vid E14 mån-fre, 9-13 Biblioteket i Krokom mån, tis-torsdag, fredag, Med reservation för ändringar. Tiderna finns anslagna vid respektive entré. Biblioteksfilialer: Kluk mån 17-20, tis 9-11 och Nälden mån 10-12, onsdag och 16-19, tor 13-15, fre Ås mån 10-12, tis-fre , 10-12, tis även 17-20, tor även Halvett-Onsdagar 2009! Med anledning av lite stök i bilioteket med nytt system startar våra Halvett-onsdagar inte förrän i början på mars. Fler tips om vad som är på gång finns på; och på Ungdomskultur Ungdomskulturrådet (UK) i Krokoms kommun har funnits sen 2002 och arbetar för att främja och sprida ungdomskultur i kommunen. UK vill bidra till en meningsfull fritid och ge bra förutsättningar både för dig som utövar någon form av kultur och för dig som bara vill konsumera. Vi jobbar mycket tillsammans med fritidsgårdar och fritidsledare. Vår målgrupp är ungdomar år Om du är år, bor i Krokoms kommun, och är intresserad av kultur och att arrangera är du välkommen att vara med i UK. Kontaktperson Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare, tfn , God Jul och Gott Nytt År!!! Krokom idag nr Krokom idag - finns även tillgänglig på och kan laddas ner (pdf-fil). Krokom idag - kommer 2009 ut vecka 10, vecka 24, vecka 40 och vecka 50. Krokom idag - skickas ut till hushåll och företag samt finns att hämta på våra servicekontor i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen och på turistbyrån i Krokomsviken. Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn , e-post: Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, Krokom, tfn vx: , fax Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Landshövding Britt Bohlin på besök i Krokoms kommun. Krokoms kommun Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 2/2008

Landshövding Britt Bohlin på besök i Krokoms kommun. Krokoms kommun Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 2/2008 Krokom idag 2/08 Krokom idag- är vår nya folder med information om kommunens verksamheter, projekt med mera. Krokom idag uppdateras fyra gånger per år med aktuell information, kontaktpersoner mm. Detta

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Alla kan vara vinnare!

Alla kan vara vinnare! Stipendier & priser Alla kan vara vinnare! Skola, förening, föreningspersoner, personer i näringsliv eller privatpersoner. Välkommen att nominera stipendiater och söka priser. I år delas priser och stipendier

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Framtidstro. Foto: Jenny Henriksson. Centerpartiet i Krokoms kommun

Framtidstro. Foto: Jenny Henriksson. Centerpartiet i Krokoms kommun Framtidstro Foto: Jenny Henriksson Centerpartiet i Krokoms kommun Välj Din centerkandidat! VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5 Krokom idag Krokom idag- är vår nya broschyr med information om kommunens verksamheter, projekt med mera. Den skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Krokom idag uppdateras fyra gånger per

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Alla kan vara vinnare!

Alla kan vara vinnare! Stipendier & priser Alla kan vara vinnare! Skola, förening, föreningspersoner, personer i näringsliv eller privatpersoner. Välkommen att nominera stipendiater och söka priser. Vinnare 2015! Guldkroken

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

VANSBRO. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

VANSBRO. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning VANSBRO 2016 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Var med i medborgardialogen!

Var med i medborgardialogen! Var med i medborgardialogen! Krokoms kommun bjuder in dig att vara med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och vill att du är

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev KROKOMS KOMMUN PM angående ÖVERSYN AV VA-TAXA Rev. 2008-12-05 1 Innehåll 1. Bakgrund och beslut 2. Allmänt om ny va-taxa 3. Anläggningstaxan ny konstruktion 4. Brukningstaxan ny konstruktion 5. Förslag

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Vi har lediga jobb! Välkommen med din ansökan!

Vi har lediga jobb! Välkommen med din ansökan! Här finner du information från kommunen i varje nummer av Ragundabladet. Kontakt: Ragunda kommuns Kundcenter kundcenter@ragunda.se tel: 0696-68 20 00 Mer information hittar du på: www.ragunda.se och på

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Mobiltelefon: Telefon, dagtid Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon

Mobiltelefon: Telefon, dagtid Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon Sida 1 av 5 Barnet Gatuadress Bostadsområde Postnummer, postadress Telefon, bostaden Talas annat språk än svenska i hemmet, ange vilket Har barnet allergi? Mobiltelefon: Har barnet särskilda behov? FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Innehållsförteckning Skurups kommun... 3 Arbetsförmedling, Migrationsverket... 4 Utbildning i svenska... 5 Skola... 6 Förskola... 7 Fritidshem... 7 Fritidsgårdar...

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem Regler och avgifter för barns placering i fritidshem 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det mesta du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns fritidshem. Broschyren

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning RÄTTVIK 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Innehållsförteckning. * Budget 2010, plan , besparingar 2010,

Innehållsförteckning. * Budget 2010, plan , besparingar 2010, Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Budget 2010, plan 2011-2012, besparingar 2010, 46...2-4 * Lokal- och verksamhetsutredningar, Nälden/Alsen och Offerdal, 47... 5 * Sviten, 48... 6 * Bärbara

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1) KROKOMS KOMMUN 6 november 2012 (1) Plats: Mus-Olle, Kommunhuset i Krokom Datum och tid: Tisdagen den 6 november 2012 kl 8.30-15.45 Beslutande: Övriga deltagande: Karin Wallén, (C), ordf Leif Olsson (C),

Läs mer

Kommunbladet oktober 2015

Kommunbladet oktober 2015 Kommunbladet oktober 2015 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Flykting-katastrofen En stor flykting-katastrof pågår just nu och därför är det många människor som söker

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen Information om förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-13 Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen? Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP. All information finns även på vår hemsida. under bygga och bo

REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP. All information finns även på vår hemsida.  under bygga och bo R INGA HÄLSN FRÅN Å OSS P E ERVIC S KUND TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE

Läs mer

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017-03-01 Diarienummer UN 2015:170 Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 1 november 2015 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationspunkter, 85 2 * Detaljplan Ytterån 1:62, 86 3 * Ändring detaljplan, Mo 1:141 m fl, 87 4 * Igångsättningstillstånd, hyresgästanpassning för Eldrimner,

Läs mer

Bilaga till Föreskrifter för vatten- och avloppstaxa i Göteborg

Bilaga till Föreskrifter för vatten- och avloppstaxa i Göteborg Kretslopp och vatten VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Bilaga till Föreskrifter för vatten- och avloppstaxa i Göteborg www.goteborg.se Brukningsavgifter 2017 Fast avgift för dricksvatten och spillvatten För

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer