Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom"

Transkript

1 Krokom idag 3/ 08 Aktuell information från Krokoms kommun Årets Guldstjärnor; serviceperson och serviceföretag, kultur- och idrottsstipendier, miljöpris, tillgänglighetspris, företagarpris! Grattis alla pristagare! Ungdomsledarstipendium Ungdomssledarstipendium Årets Serviceföretag Miljöpris Liv Ekerwald och Lars Olsson, Ås Trädgård Årets serviceperson Foto: Anneli Åman Fölinge Såg, Föllinge, Dan Eliasson och Martin Helmersson Foto: Tord Semb Torsten Tossa Olofsson, Krokom/Dvärsätts IF Ungdomskulturstipendium Foto privat Annelie Olausson, Krokoms Gymnastikförening Årets företagare Foto: Anders Selander Mikael Ring flankerad av kommunalrådet Maria Söderberg och ordföranden i Företagarnas krokomsavdelning Bengt-Owe Palmgren. Utvecklingsstipendium för ungdom Foto: Anneli Åman Kulturpris Carina Grahn Hellberg, Krokom Utvecklingsstipendium för ungdom Sigvard Birgersson, Kaxås Krokoms handikappråds tillgänglighetspris Gudrun Wilhelmsson, Aspås, som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt och därmed varit föregångare i arbetet med att skapa tillgänglighet för kommuninvånare. Foto privat Foto privat Sofie Runesson, Trångsvikens IF Foto: Klaus Kurzawa Jon Persson, Alsens IF Mattias Olsson, Tulleråsen Krokoms kommun Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 3/2008

2 Var med och påverka! En ny hemsida 2009 Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge. Fotograf Heimer Andersson. Medborgarcafé i Föllinge 20 november Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge kyrka, som kommunfullmäktige och EU-projektet Fria Föllinge inbjudit till. Vägverket och länsstyrelsen redovisade vilka förutsättningar för väginvesteringar som finns under planeringsperioden Det utmynnade i en livlig diskussion, där oron för att Föllingebygden ska gå miste om utlovade väginvesteringar var tydlig. Ett annat ämne som diskuterades var vad som krävs för att Föllinge ska utveckla sin attraktionskraft inom livsmiljö och turism. Det finns mycket att göra för att förbättra den yttre miljön i Föllinge. Invigningen av Allaktivitetshallen den 9 maj med festvecka, blir självklart 2009 års stora händelse i Föllinge. Förutom information och möjlighet att påverka, fick deltagarna avnjuta en god smörgåstårta från Camp Z i Laxviken. Medborgarcaféer 2009 Ortsbor och andra intresserade får möjlighet att diskutera aktuella frågor med politiker på kommande medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort läggs ut på vår hemsida och anslås på respektive ort. Allmänhetens frågestund På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan annonseras en vecka före sammanträdet i lokala tidningar och på vår hemsida. Medborgarförslag Du som är folkbokförd och bor i Krokoms kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget ska vara skriftligt och underskrivet av en eller flera personer, inte förening (endast ett ämne per förslag). Kommunfullmäktige i radion Kommunfullmäktige sänds direkt via Radio Krokom på 101,0 mhz. Du kan nu även lyssna via internet på Vi planerar att publicera vår nya hemsida i början av Det ska bli lättare att hitta det som efterfrågas på nya hemsidan och den kommer att få en tydlig och lättmanövrerad struktur samt en igenkännande krokomsprofil. (Se bild.) Hemsidan kommer också att få fler blanketter och andra e-tjänster samt även e-id, med start inom barn- och utbildningsförvaltningen. E-id innebär en möjlighet att kunna signera ansökningar, inkomstuppgifter mm elektroniskt och skicka in direkt till kommunen via hemsidan. Senare under 2009 kommer även pågående ärenden att läggas ut på hemsidan för att kunna följas hela vägen fram till beslut. Kontaktperson: Lars Wiklund, projektledare, tfn , Sammanträden 2009 Kommunfullmäktige sammanträder följande onsdagar: 11 februari, 29 april, 10 juni, 23 september, 4 november och tisdag 8 december. Sammanträden hålls i Trångsvikens bygdegård alla datum, utom 10 juni då kommunfullmäktige är förlagt till Valsjöbyn, Årets bygd Krokoms Turistbyrå och Turistkompaniet Krokoms kommun har nu genom ett 3-årigt avtal, gett ett fortsatt uppdrag till Turistkompaniet Krokom ek. förening att driva turistbyrån i Krokomsviken. Föreningen och kommunen samarbetar även i övriga turistiska utvecklingsfrågor. Caféet på turistbyrån drivs sedan 1 juli 2008 av Jämtbagarn. Turistkompaniet har i dag ett 70-tal medlemmar och en ideellt arbetande styrelse. Eftersom turistbyrån och turistkompaniet verksamhetsmässigt är detsamma, kan ett medlemskap i föreningen även ge inflytande över, och möjlighet att påverka hur turistinformationen i kommunen bedrivs! Föreningen har två deltidsanställda på turistbyrån året om, och en till två extra anställda under sommaren. Personalen verkställer uppgifter och uppdrag som styrelsen, eller i vissa fall medlemmarna uppdrar till dem, t ex marknadsföring eller att delta i olika projekt. Såväl styrelsen som anställda ska fullfölja och på ett tillfredsställande sätt, utföra det uppdrag som föreningen åtagit sig åt Krokoms kommun. Antalet besökare på turistbyrån har på senare år minskat konstant, medan antalet besökare på hemsidan ökat desto mer. Turistkompaniet/ turistbyrån omarbetar därför sina strategier för verksamheten och lägger mer fokus på den virtuella världen. Bland annat kommer inom kort en ny turistisk hemsida, med nya möjligheter till on line bokning att lanseras. Anneli Åman, ansvarig för turistbyrån 2

3 Fritid och idrott Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos oss och det bidrar starkt till vår livskvalitet. I kommunen ordnas årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet, Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången. I maj 2009 kommer en allaktivitetshall att stå klar i Föllinge som kommer att kunna ge mjölighet till fler trevliga idrotts-, kultur- och andra evenemang. Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande idrottsledare. Våra ledare och föreningar möjliggör en utvecklande verksamhet på anläggningarna på orter runt om i kommunen. Idrottsalliansen Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun, som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en remissinstans i idrottsfrågor som bevakar de ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet idrott och näringsliv, och idrottsledaren i centrum. Kontaktperson: Mårten Suorra, Idrottssamordnare, tfn , Folkhälsa Nu tar vi krafttag mot allmän ohälsa i vår kommun! I folkhälsoprojektet, som startade i september är det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar i fokus. Målet är att skapa olika aktiviteter i förebyggande syfte. Vi hoppas i första hand på ett samarbete med föräldrar och folkrörelse. Vi ska också slutföra det påbörjade alkohol- och drogpolitiska programmet och bearbeta folkhälsoplanen från Under det första året ska vi arbeta för en minskad alkohol- och drogkonsumtion i kommunen, verka för en höjd debutålder bland barn och unga samt ökad medvetenhet, bland kommuninvånare och -anställda, om alkohol och drogers skadeverkningar. Information om vårdnadsbidraget Krokoms kommun erbjuder vårdnadshavare till barn, som fyllt ett men inte tre år, ett skattefritt vårdnadsbidrag på 3000 kronor per kalendermånad från 1 januari 2009 under förutsättning att: - barnet är folkbokfört i kommunen - barnet inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet - vårdnadshavare har tagit ut föräldrapenning med anledning av barnets födelse, för sammanlagt 250 hela dagar på sjukpenning- eller grundnivå. Vårdnadsbidrag får inte lämnas till hushåll där vårdnadshavaren eller dennes make/maka/sambo som bor ihop med vårdnadshavaren, får ersättning i form av: - föräldrapenning för barnet eller syskon - arbetslöshetsersättning - aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - sjukpenning eller rehabiliteringspenning som ersatts för längre tid än 365 dagar - sjukpenning omedelbart efter arbetslöshetsersättning - sjukersättning eller aktivitetsersättning- ålderspension eller äldreförsörjningsersättning - introduktionsersättning Läs mer om vårdnadsbidraget på kommunens hemsida, Kontaktperson: Anna Mårtensson, barn- och utbildningsförvaltningen tfn , Barnkonventionen i Krokom 1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla nämnder och styrelser skulle arbeta med barncheck. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms kommun. Handlingsplanen har omarbetats och uppdaterats vid flera tillfällen, i samarbete med elever i Krokoms skolor. Kommunens barnkonventions-grupp ar- betar med att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. Målet är att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen. Krokoms kommun har blivit utsedd till Bästa Barnkommun i länet och 2004, för det arbetet. Mer information om Barnkonventionen i vår kommun finns att ladda ner på Kontaktperson: Kajsa Eklund, Elevhälsan, tfn Integration Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi arbetar med mottagning och introduktion samt samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete. Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av Förenta Nationerna i olika delar av världen. Tänk om vi måste fly tilltadzmbekistan Vårt folkhälsoarbete och -program ska på lång sikt bidra till en bra miljö för våra kommuninnevånare att leva och bo i. Kontaktperson: Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare, tfn , , Läs mer på se och på Vårt uppdrag är att: - ordna bostad och introduktionslön - erbjuda Svenska för Invandrare SFI - bedriva individualiserad introduktion - erbjuda kontakt med arbetslivet - samordna integrationsfrågor i kommunen Kontaktperson: Karin Blom, Integrationssamordnare, tfn , VId en föreläsning på Nyhedens skola den 12 november tog Kjell Kampe oss med på en resa till TadzMbeKistan som flyktingar. Vi fick en känsla av vad det innebär att inte förstå språket och kulturen, och att vara skild från nära och kära. Kjell Kampe har bland annat arbetat med utbildningsbistånd i olika delar av världen och varit lärare i svenska för invandrare. 3

4 Vi inför en ny VA-taxa och vattenmätning 2009 Krokoms kommunfullmäktige beslutade 22 oktober 2008 att införa en ny taxa för vatten och avlopp från januari 2009 och om installation av vattenmätare hos alla abonnenter. Genom att byta till modernare och tydligare taxa samt vattenmätning, får våra abonnenter mer rättvisa avgifter och dessutom blir administrationen av avgifter enklare. Installation av vattenmätare kommer att starta i Ås-området under 2009, för att efter utvärdering fortsätta i övriga områden i kommunen. Fastighetsägarna kommer i god tid att få information om när vattenmätare ska installeras i respektive område. Vilka är fördelarna med det här, Kenth Blom? - Med vattenmätning grundar avgiften sig på verklig förbrukning. Det blir därför en mer rättvis avgift. Abonnenten kan själv läsa av vattenmätaren och också påverka både konsumtion och kostnad. Vid omotiverad ökning av förbrukningen kan fastighetsägaren själv lokalisera fel i installationen inomhus. Dessutom ger vattenmätning möjlighet till hushållning med vattenresurser ur ett miljöperspektiv. - Jag kan ge några exempel och jämförelser av avgifter för småhus: Avgift för småhus, enligt ny taxa 2009 utan vattenmätning Fastigheten är ansluten till vatten, spillvatten och dagvattenledning men har ingen vattenmätning. Den årliga förbrukningen är 180 m 3 enligt den föreslagna schablonen. Årsavgift per fastighet, inklusive 25 procent moms: a) Fast abonnentavgift 625 kr = 625 kr b) Förbrukningsavgift 180 m 3 á 22,50 kr/m 3 = 4050 kr c) Avgift per lägenhet 1500 kr = 1500 kr Årsavgift enligt ny taxa 2009 = 6175 kr Årsavgift 2008 = 5973 kr Avgiften höjs från 1 januari 2009 med ca 50 kr per kvartalsdebitering. Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten och dagvatten, reduceras avgiften. VA-chef Kenth Blom visar hur vattenmätaren ska monteras. Avgift med vattenmätning, enligt ny taxa 2009 Småhuset har installerad vattenmätare och årsförbrukningen blir avläst till 140 m 3. Avgiften minskar då med 40 m 3 á 22,50 kr som motsvarar 900 kr per år. Om förbrukningen i stället ökar med 40 m 3 till 220 m 3 per år ökar avgiften med 900 kr per år. Prisuppgifterna är hämtade ur VA-taxa (a, b, c) och Anläggningsavgift för fastighetsägare som inte har VA-anslutning men vill ansluta sig Vid anslutning av en småhusfastighet med en lägenhet till allmän vatten-, spillvatten- och dagvattenledning blir avgiften, inklusive 25 procent moms: a) en avgift för varje uppsättning förbindelsepunkterför vatten, spillvatten och dagvatten i tomtgräns kr b) en avgift per lägenhet kr Summa avgifter kr Anläggningsavgift kr En höjning med kr Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten- och dagvatten reduceras avgiften! Prisuppgifter ur VA-taxa (a,b) VA-taxa 2009 Prisuppgifterna för exemplen ovan är hämtade ur VA-taxa 2009 som finns att hämta på servicekontoren i Föllinge och Änge, samt på kommunkontoret i Krokom men även, från december, som pdf-fil på kommunens hemsida Vilka lokala föreskrifter gäller för VA-verkets kunder? - Under hösten 2008 gör vi en översyn av gällande regler Allmänna Bestämmelser för användande av Krokom kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA). ABVA reglerar rättigheter och skyldigheter mellan abonnenten och VA-verket och det är viktigt att alla abonnenter känner till vad som gäller. De nya reglerna i ABVA tas i bruk under 2009 och kommer när de är klara att skickas ut till alla våra abonnenter, avslutar VA-chefen Kenth Blom. Laxsjö har får nytt dricksvatten Vi har under flera år sökt efter grundvatten för Laxsjö by och nu har vi funnit bra vatten på en lämplig plats. Grundvatten har många fördelar jämfört med ytvatten. Det har ett naturligt skydd mot föroreningar och behöver inte kloreras. Det har jämnare temperatur, innehåller inget organiskt material och är färglöst. Det har jämnare phvärde och smakar bättre. Vattnet pumpas från en 64 meter djup, borrad brunn några hundra meter från vattenverket, där det bland annat luftas och belyses med UV-ljus, innan det leds ut i ledningsnätet. Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (7 dh) och har ett ph på ca 7,8. Vårt mål är att leverera ett bra grundvatten, till alla våra abonnenter. När Laxsjö nu har ny vattentäkt är ca 80 procent av abonnenterna anslutna till grundvatten. Vi kommer att ha kvar den gamla anslutningen till Kvarnån om något oförutsett skulle inträffa med den nya anläggningen. Vi hoppas ni blir nöjda med ert nya dricksvatten och att ni tycker det smakar bra. Kontakta VA-verket, Kenth Blom, om ni har frågor om dricksvattnet. Provborrning i Trångsviken Det pågår provborrning efter nytt kommunalt dricksvatten även i Trångsviken. Målsättningen är att Trångsviksborna ska erbjudas ett grundvatten av bra kvalitet. Det finns tyvärr inte någon fastlagd tidsplan för detta i dagsläget. Vill du veta mer? Kontakta VA-verket, Kenth Blom, tfn eller Hans Dumky, tfn

5 Snålkörning för miljön Snålkörning minskar utsläppen i Krokoms kommun med motsvarande bilar! Foto från Trafikveckan i september. Majoriteten av kommuninvånarnas bilar drivs med fossil bensin och diesel. Krokoms kommuns personbilar släpper årligen ut cirka ton koldioxid med känd växthuseffekt och klimatpåverkan. Med ett förändrat körsätt, snålkörning, skulle koldioxidutsläppen reduceras till cirka ton. Skillnaden, ton, motsvarar utsläpp från bilar under ett år. På ger Motormännen tips om hur man blir en god snålbilsförare och därmed skonar både miljö och plånbok. Konsumentinformation I Krokoms kommun kan du få konsumentinformation och -vägledning på följande adresser: Krokoms kommunkontor, besöks- och telefontid, mån-fre 10-12, tfn (nytt nummer) e-post: Föllinge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag , tisdag-fredag tfn (obs riktnummer 0640) Änge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag, torsdag och fredag 9-12 och 13-16, tisdag och Obs! begränsade öppettider februarimars 2009, se sista sidan tfn Kvalificerade ärenden/vägledning Kontaktperson: Ingrid Krylén Telefontid, mån-fre 9-14, tfn Renhållning och avfall Sophämtning under juloch nyårshelgen Vi hämtar era sopor enligt ordinarie hämtningsschema: Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton och Nyårsdagen samt Trettondagen (tisdag 6 januari 2009). ÅVC Återvinningscentralen i Krokom är stängd under i jul- och nyårshelgen, men är i stället öppen måndag 29 och tisdag 30 december, kl Vår- och höststädning 2009 Boka redan nu in vår och höststädning 2009 Vecka 22 och 23 (25-29 maj, 1-5 juni) Vecka 38 och 39 (14-18 och sept) Ställ fram ert sopkärl, vid sopbilens färdväg senast kl på tömningsdagen. Enligt vägverkets regler får kärlets framkant inte stå närmare än 50 cm från vägbanans ytterkant. Kärlet skall stå fritt och stadigt och med lockets öppning vänd mot vägbanan. Vid frågor som gäller tömning, placering av kärl mm kan ni ringa direkt till Hämtningsbilen, tfn Sortera dina sopor! Hur man gör kan du läsa i Avfallsguiden. Ladda hem som pdf på vår hemsida eller beställ via Renhållarna! Mer om återvinning och sophantering finns att läsa på under Renhållning. God Jul och Gott Nytt År! önskar Renhållarna Om något händer! Lyssna på lokalradion P4! På kommunens hemsida finns aktuell informtion om händelsen. Du kan också ringa vår informationsbox: tfn för att få information. Ha detta i beredskap Det här bör du ha hemma om det blir strömavbrott eller inträffar någon annan extraordinär händelse: Batteriradio, reservbatterier Tändstickor Stearinljus, värmeljus Trangiakök med drivmedel Konserver, socker Choklad, kaffepulver, tepåsar Kaffefilter för vattenrening Kniv Spel Telefonlista till släkt, vänner och grannar Några goda råd Om du saknar friskt vatten kan du använda sjövatten, vatten från vattendrag och brunnar, smält snö och is. Sila vattnet i kaffefilter och koka det i 5-10 minuter utan lock. Förvara vattnet mörkt och kallt. Om det blir strömavbrott kan det vara bra att tappa upp vatten i kärl, dunkar eller i PETflaskor. Förbered ett nödrum, gärna ett som ligger mellan två rum och i söderläge. Dra för gardiner eller häng en filt för fönstren. Om du har ett tält, använd det inomhus eller bygg en koja med hjälp av bord, stolar och filtar. Lägg mattor på golvet. Ha ordentligt på fötterna. Stearinljus och värmeljus ger viss värme. Använd rejäla och obrännbara ljusstakar. Obs!! Lämna aldrig ljusen obevakade! Kontrollera din brandvarnare och släckutrustning; brandsläckare, brandfilt eller vatten upphällt i hinkar. Du släckte väl ljusen!! 5

6 Bo i Krokoms kommun I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen gård och ha nära till utbildning och tillgång till ett aktivt förenings- och kulturliv. Nu sätter vi igång med Sånghusvallen 2 Inom kort startar upphandlingen av markarbeten, vägar, vatten och avlopp för Sånghusvallen etapp 2 i Ås. Området som är ca 5 ha stort, ligger 3 km från centrala Ås och 5 km från centrala Östersund. Sånghusvallen 2 kommer att ge plats för cirka 32 tomter. - Med den mycket positiva respons vi fått i etapp 1 och med många intressenter i tomtkön för etapp 2, känns det mycket bra att vi, trots finansoro, kan välja att gå vidare med vår plan för Sånghusvallen. Den nya förskolan med fem avdelningar ska stå klar i Sånghusvallen i augusti 2009, säger Nils Johnsson (C), samhällbyggnadsnämndens ordförande. - Idag har vi cirka 100 intressenter i tomtkö till Sånghusvallen. Vi planerar att lägga ut tomterna i etapp 2 till försäljning i februari 2009 och att tomtägarna ska få tillträde till sina tomter i september 2009, säger Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef. Det finns flera andra attraktiva områden invid Storsjöns stränder, i bland annat Dvärsätt med privatägda tomter som ett gott alternativ för den golfintresserade. Kontaktpersoner för tomter: Tomas Nilsson, tomter, tfn , Birgitha Olsson, tomtkö, tfn Bostäder och lokaler Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av attraktiva boendemiljöer lägenheter och cirka kvadratmeter lokaler, alltifrån stadsnära till fjällnära områden i kommunen. Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med undantag för vatten- och reningsverk samt vissa idrottsanläggningar. Kommunen har cirka kvadratmeter lokaler. Kontaktpersoner för bostäder: Ulla Nilsson, tfn Ing-Marie Andersson, tfn Mer information finns på och 6 Inflyttarservice Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad kan du kontakta vår Inflyttarservice, som kan ge svar på dina frågor, lämna allmän kommuninformation, kommunfakta med mera och lotsar dig vidare till någon annan om det behövs i ditt ärende. Inflyttarservice, tfn: (nytt nummer) e-post: Nyinflyttarträffar Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff, för att våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett tillfälle att ställa frågor om kommunens verksamheter, turism mm, lämna synpunkter och få mer information. Michael Fredriksson, Ulrika och Theo Bergman, nyinflyttade i centrala Krokom. Datum för 2009 års inflyttarträffar: måndag 27 april och tisdag 6 oktober. Vi skickar ut en personlig inbjudan till våra nyinflyttade kommuninvånare. Bygdemedel 2008 Kommunen ser positivt på att bygdemedlen söks ur fonden för medfinansiering av olika EU-projekt, kopplat till allmän landsbygdsoch näringslivsutveckling i den bygd som berörs av vattenreglering. Allmänna insatser Ansökan om bidrag ur fonden för allmänna insatser kan göras senast den 31 januari varje år. Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund. Näringslivsinsatser Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser. Tillgängliga medel: Område 1. Hotagen-Föllinge, kr Område 2. Rönnöfors-Offerdal-Aspås, kr Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås, kr Ansökan om bidrag ur fonden lämnas senast 31 januari, 30 april resp 30 september varje år, till Krokoms kommun, Krokom. Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida, under rubriken Näringsliv Arbete och kan även beställas från näringslivsavdelningen. Har du rätt till att utföra betaltjänster i anslutning till din bostad? Bor du i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år och/eller har en funktionsnedsättning? I sådana fall har du rätt till en betaltjänst som du kan använda i anslutning till din bostad. PTS (kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen) har tecknat avtal med Kuponginlösen och ICA Banken om en ny betaltjänst för äldre och funktionsnedsatta i glesbygd. Tjänsten ersätter den kassaservice dessa hushåll tidigare har fått via Postens lantbrevbärare på uppdrag av Svensk Kassaservice. Läs mer om detta i PTS-informationsblad (som kommer till hushåll via lantbrevbäraren) och på och Vuxnas lärande Kommunstyrelsen har gjort studiebesök i Röda paviljongen på Nyheden där enheten för Vuxnas lärande med KomVux, Svenska för invandrare (SFI), LärCentrum och Arena projektet har sina nya lokaler. Kommunstyrelsen fick också möta personal, mentor och deltagare i Navigator. Kontaktpersoner: Ulf Bäckman, rektor KomVux/SFI, tfn , Kjell Sundström, Lärcentrum, tfn , Kommunstyrelsen passade på att besöka SFI-elever.

7 Olle Arnsten, Kälen, Margareta Runnsäter, Föllinge, Sigvard Birgersson, Kaxås (vinnare) och Mats-Håkan Olsson, Föllinge var nominerade till Årets serviceperson. Birgitta Sjöström, Ås, var också nominerad men kunde inte delta. Till Årets serviceföretag var dessa nominerade: Valsjöbua, Valsjöbyn, Elkedjan, Krokom, Föllinge Såg, Föllinge (vinnare) och Handelsbanken, Krokom. Almåsabergets Skid- och Äventyrsanläggning, Almåsa var också nominerad men kunde inte delta på prisutdelningen. Näringsliv Näringslivet i kommunen består av cirka 700 företag. Verkstadsindustri, träindustri samt livsmedelsproduktion är de tre största branscherna och turism-, tjänste- och serviceföretag är också betydelsefulla näringar. Näringslivstorget Om du är företagare eller funderar på att starta en verksamhet eller etablera dig i kommunen, kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen som har kontor på Näringslivstorget, Genvägen 1 i centrala Krokom. Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen: Calle Jonsson, näringslivsrådgivare, , Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare, , Årets Guldstjärnor är utsedda! Prisutdelningen ägde rum på Krokoms turistbyrå onsdagen den 26 november. Till prisutdelningen hade samtliga personfinalister med respektive, samt företagsfinalisterna med företagsrepresentanter bjudits in. Föreningen Fördel Jämtland och länets kommuner arrangerar Guldstjärnan med utmärkelser till Årets serviceföretag respektive Årets serviceperson i länet varje år med en avslutande länsfinal i januari Kriterierna för de nominerade finalisterna och slutligen vinnarna är: Utmärkelsen tilldelas den person respektive det företag/arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande. Jury: Göte W Swén, kommunalråd, Bengt-Owe Palmgren, Företagarna, Krokom, Hans Öhrberg, näringslivsavdelningen, Åsa Wiklund, Idrottsalliansen, Linnea Hurtigh, ungdomskulturrådet, Oscar Kjellberg, ungdomskulturrådet, Anneli Åman, Turistkompaniet Krokom, sammankallande. Totalt har 67 st nomineringar kommit in till Guldstjärnan Det är 19 nomineringar fler än föregående år. Nomineringarna har lämnats in av 52 personer, det är 17 fler än i fjol. Det får vi vara nöjda med, även om det fortfarande fattas en del för att komma upp i målsättningen på 100 nomineringar. Anneli Åman, Krokoms turistbyrå Arena i Krokom ALMI, Arenan för nyföretagare och entreprenörskap hade sin kick off den 23 oktober. Alla samarbetspartners och att stort antal etablerade företagare hade fått en inbjudan till dagen. En föreläsning där ämnet var Blue ocean strategier som gavs i Östersund skickades ut till alla länets Arenor via videolänk. Det var en jättelyckad föreläsning. Alla tyckte också att det var härligt att få se LärCentrums videokonferensutrustning in action. Arenan kommer att ha flera sådana arrangemang. Alla som har intresse att få vara med kan kolla på vår hemsida: för att få veta mera om vem, vad, när och hur. Syftet med vår kick off var också att visa Arenan och dess lokaler med arbetsplatser för entreprenörer som går med en företagsidé. De kan sitta här och jobba och få både professionell coachning samt rådgivning. Tack till alla som tog sig tid att komma och vara med! Nina Plesner, coach, Arena för entreprenörskap tfn , PS. Funderar du på att starta ett företag och är mellan 19 och 35 år? Då kanske vår kuvösverksamhet är någonting för dig? Företagarkuvösen är en arbetsplats och utrustad som ett fullvärdigt kontor med allt som du behöver för att driva en verksamhet samt en nyföretagscoach för att hjälpa dig att komma vidare i processen mot ett eget företagande./ds Jobba i Krokom Kommunen som arbetsgivare Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare. De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade. Lediga jobb inom kommunen finns på under rubriken Aktuellt samt på Kontaktperson: Mia Högström, PA-konsult, tfn , Andra arbetsgivare i kommunen Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande arbeten. Men inom arbetsmarknadsområdet finns även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar. Kontakt: Arbetsförmedlingen i Krokom tfn , 7

8 Nytt system i biblioteket! Kultur Vi kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett brett kulturutbud som har förankring i det lokala föreningslivet, bygdens traditioner och historia. Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och dans m m året om. Om du vill veta vad som är på gång. Titta i kalendern: Kontaktperson Mats Hurtig, kultursamordnare, tfn , Vi byter till ett modernare och effektivare bibliotekssystem, vilket kommer att innebära förändrade öppettider och begränsad service under januari-mars För att möjliggöra viss biblioteksservice under denna tid håller huvudbiblioteket och filialerna öppet olika perioder, se nedan. Krokoms bibliotek Stängt 7-30 januari. Begränsat öppethållande 2-27 februari, öppet måndag-torsdag , fredag Ordinarie öppettider från 2 mars. Bokbussen Inga bokbussturer 7 januari-5 februari. Ordinarie turer från 10 februari. Föllinge servicekontor Stängt 2-27 februari. Kommunal service utförs som vanligt. Kluks bibliotek Stängt 2 februari-6 mars. Begränsade öppettider 9-27 mars, mån Ordinarie öppettider från 30 mars. Näldens bibliotek Stängt 2-27 februari. Begränsade öppettider 2-27 mars, ons Ordinarie öppettider från 30 mars. Ås bibliotek Stängt 2-20 februari. Ordinarie öppettider från 23 februari. Änge servicekontor Stängt 2-13 februari. Begränsade öppettider 16 februari- 6 mars, mån, tor, fre 9-12, tis Ordinarie öppettider från 9 mars. Vi behöver din hjälp! Du kan hjälpa oss att genomföra detta så smidigt som möjligt genom att återlämna böcker även under stängningstid i våra bokinkast. Dina ev reservationer kommer att falla bort i och med bytet av bibliotekssystemet. Vi ber dig att själv uppmärksamma detta och be oss lägga in reservationen på nytt när vi öppnar igen. Välkommen in! Bibliotekspersonalen PETTER uppträdde i Krokomshallen den 24 oktober, vid en konsert som arrangerades av Krokoms Ungdomskulturråd. Även DJ Sleepy, Miki, Östersundsbandet Pulpa och DJ Nic Deelay fanns bland artisterna. Helgstängt Våra kontor och bibliotek håller stängt; jul, nyårsoch trettondagshelgen samt röda dagar. Begränsat öppet dag före röd dag. Ordinarie öppettider Kommunhuset, växel och reception mån-fre 8-16 Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge mån , tis-fre Servicekontoret/biblioteket i Änge mån, tor och fre 9-12 och 13-16, tis och Turistbyrån i Krokomsviken vid E14 mån-fre, 9-13 Biblioteket i Krokom mån, tis-torsdag, fredag, Med reservation för ändringar. Tiderna finns anslagna vid respektive entré. Biblioteksfilialer: Kluk mån 17-20, tis 9-11 och Nälden mån 10-12, onsdag och 16-19, tor 13-15, fre Ås mån 10-12, tis-fre , 10-12, tis även 17-20, tor även Halvett-Onsdagar 2009! Med anledning av lite stök i bilioteket med nytt system startar våra Halvett-onsdagar inte förrän i början på mars. Fler tips om vad som är på gång finns på; och på Ungdomskultur Ungdomskulturrådet (UK) i Krokoms kommun har funnits sen 2002 och arbetar för att främja och sprida ungdomskultur i kommunen. UK vill bidra till en meningsfull fritid och ge bra förutsättningar både för dig som utövar någon form av kultur och för dig som bara vill konsumera. Vi jobbar mycket tillsammans med fritidsgårdar och fritidsledare. Vår målgrupp är ungdomar år Om du är år, bor i Krokoms kommun, och är intresserad av kultur och att arrangera är du välkommen att vara med i UK. Kontaktperson Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare, tfn , God Jul och Gott Nytt År!!! Krokom idag nr Krokom idag - finns även tillgänglig på och kan laddas ner (pdf-fil). Krokom idag - kommer 2009 ut vecka 10, vecka 24, vecka 40 och vecka 50. Krokom idag - skickas ut till hushåll och företag samt finns att hämta på våra servicekontor i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen och på turistbyrån i Krokomsviken. Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn , e-post: Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, Krokom, tfn vx: , fax Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5 Krokom idag Krokom idag- är vår nya broschyr med information om kommunens verksamheter, projekt med mera. Den skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Krokom idag uppdateras fyra gånger per

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Var med i medborgardialogen!

Var med i medborgardialogen! Var med i medborgardialogen! Krokoms kommun bjuder in dig att vara med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och vill att du är

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2008-10-28 1-13 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo tisdagen den 28 oktober 2008 kl 14.00 17.00 Beslutande Anders Palmengren, ordf tom 73 Rolf Söderberg Örjan Wilhelmsson Eva Kabanda

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med 2010-07-01 Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Kenneth Österberg informerar 4-5 Information från socialnämnden 6 Tjänsteutlåtande, upphandling av samhällsbetalda

Läs mer

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30.

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30. 1(7) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gäller fr.o.m. 2012-09-01 Dnr 2012/2 REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM DEFINITIONER Med barnomsorg menas förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Regler för avgifter & betalning

Regler för avgifter & betalning Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Foto: Lovisa Lindblom Regler för avgifter & betalning Enköpings kommun REGLER 2013-04-22 SKN2012/338 Reviderad av skolnämnden 2013-05-16 Fastställd av skolnämnden

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Taxa för vattentjänster

Taxa för vattentjänster 2013 Taxa för vattentjänster Gäller från 2013 och tills vidare. 00760076 Utelämna inledande nollor och de tre sista siffrorna vid avläsning. Vattenmätare Mölnlycke Landvetter Härryda hindås Rävlanda Hällingsjö

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer