Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom"

Transkript

1 Krokom idag 3/ 08 Aktuell information från Krokoms kommun Årets Guldstjärnor; serviceperson och serviceföretag, kultur- och idrottsstipendier, miljöpris, tillgänglighetspris, företagarpris! Grattis alla pristagare! Ungdomsledarstipendium Ungdomssledarstipendium Årets Serviceföretag Miljöpris Liv Ekerwald och Lars Olsson, Ås Trädgård Årets serviceperson Foto: Anneli Åman Fölinge Såg, Föllinge, Dan Eliasson och Martin Helmersson Foto: Tord Semb Torsten Tossa Olofsson, Krokom/Dvärsätts IF Ungdomskulturstipendium Foto privat Annelie Olausson, Krokoms Gymnastikförening Årets företagare Foto: Anders Selander Mikael Ring flankerad av kommunalrådet Maria Söderberg och ordföranden i Företagarnas krokomsavdelning Bengt-Owe Palmgren. Utvecklingsstipendium för ungdom Foto: Anneli Åman Kulturpris Carina Grahn Hellberg, Krokom Utvecklingsstipendium för ungdom Sigvard Birgersson, Kaxås Krokoms handikappråds tillgänglighetspris Gudrun Wilhelmsson, Aspås, som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt och därmed varit föregångare i arbetet med att skapa tillgänglighet för kommuninvånare. Foto privat Foto privat Sofie Runesson, Trångsvikens IF Foto: Klaus Kurzawa Jon Persson, Alsens IF Mattias Olsson, Tulleråsen Krokoms kommun Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 3/2008

2 Var med och påverka! En ny hemsida 2009 Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge. Fotograf Heimer Andersson. Medborgarcafé i Föllinge 20 november Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge kyrka, som kommunfullmäktige och EU-projektet Fria Föllinge inbjudit till. Vägverket och länsstyrelsen redovisade vilka förutsättningar för väginvesteringar som finns under planeringsperioden Det utmynnade i en livlig diskussion, där oron för att Föllingebygden ska gå miste om utlovade väginvesteringar var tydlig. Ett annat ämne som diskuterades var vad som krävs för att Föllinge ska utveckla sin attraktionskraft inom livsmiljö och turism. Det finns mycket att göra för att förbättra den yttre miljön i Föllinge. Invigningen av Allaktivitetshallen den 9 maj med festvecka, blir självklart 2009 års stora händelse i Föllinge. Förutom information och möjlighet att påverka, fick deltagarna avnjuta en god smörgåstårta från Camp Z i Laxviken. Medborgarcaféer 2009 Ortsbor och andra intresserade får möjlighet att diskutera aktuella frågor med politiker på kommande medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort läggs ut på vår hemsida och anslås på respektive ort. Allmänhetens frågestund På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan annonseras en vecka före sammanträdet i lokala tidningar och på vår hemsida. Medborgarförslag Du som är folkbokförd och bor i Krokoms kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget ska vara skriftligt och underskrivet av en eller flera personer, inte förening (endast ett ämne per förslag). Kommunfullmäktige i radion Kommunfullmäktige sänds direkt via Radio Krokom på 101,0 mhz. Du kan nu även lyssna via internet på Vi planerar att publicera vår nya hemsida i början av Det ska bli lättare att hitta det som efterfrågas på nya hemsidan och den kommer att få en tydlig och lättmanövrerad struktur samt en igenkännande krokomsprofil. (Se bild.) Hemsidan kommer också att få fler blanketter och andra e-tjänster samt även e-id, med start inom barn- och utbildningsförvaltningen. E-id innebär en möjlighet att kunna signera ansökningar, inkomstuppgifter mm elektroniskt och skicka in direkt till kommunen via hemsidan. Senare under 2009 kommer även pågående ärenden att läggas ut på hemsidan för att kunna följas hela vägen fram till beslut. Kontaktperson: Lars Wiklund, projektledare, tfn , Sammanträden 2009 Kommunfullmäktige sammanträder följande onsdagar: 11 februari, 29 april, 10 juni, 23 september, 4 november och tisdag 8 december. Sammanträden hålls i Trångsvikens bygdegård alla datum, utom 10 juni då kommunfullmäktige är förlagt till Valsjöbyn, Årets bygd Krokoms Turistbyrå och Turistkompaniet Krokoms kommun har nu genom ett 3-årigt avtal, gett ett fortsatt uppdrag till Turistkompaniet Krokom ek. förening att driva turistbyrån i Krokomsviken. Föreningen och kommunen samarbetar även i övriga turistiska utvecklingsfrågor. Caféet på turistbyrån drivs sedan 1 juli 2008 av Jämtbagarn. Turistkompaniet har i dag ett 70-tal medlemmar och en ideellt arbetande styrelse. Eftersom turistbyrån och turistkompaniet verksamhetsmässigt är detsamma, kan ett medlemskap i föreningen även ge inflytande över, och möjlighet att påverka hur turistinformationen i kommunen bedrivs! Föreningen har två deltidsanställda på turistbyrån året om, och en till två extra anställda under sommaren. Personalen verkställer uppgifter och uppdrag som styrelsen, eller i vissa fall medlemmarna uppdrar till dem, t ex marknadsföring eller att delta i olika projekt. Såväl styrelsen som anställda ska fullfölja och på ett tillfredsställande sätt, utföra det uppdrag som föreningen åtagit sig åt Krokoms kommun. Antalet besökare på turistbyrån har på senare år minskat konstant, medan antalet besökare på hemsidan ökat desto mer. Turistkompaniet/ turistbyrån omarbetar därför sina strategier för verksamheten och lägger mer fokus på den virtuella världen. Bland annat kommer inom kort en ny turistisk hemsida, med nya möjligheter till on line bokning att lanseras. Anneli Åman, ansvarig för turistbyrån 2

3 Fritid och idrott Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos oss och det bidrar starkt till vår livskvalitet. I kommunen ordnas årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet, Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången. I maj 2009 kommer en allaktivitetshall att stå klar i Föllinge som kommer att kunna ge mjölighet till fler trevliga idrotts-, kultur- och andra evenemang. Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande idrottsledare. Våra ledare och föreningar möjliggör en utvecklande verksamhet på anläggningarna på orter runt om i kommunen. Idrottsalliansen Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun, som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en remissinstans i idrottsfrågor som bevakar de ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet idrott och näringsliv, och idrottsledaren i centrum. Kontaktperson: Mårten Suorra, Idrottssamordnare, tfn , Folkhälsa Nu tar vi krafttag mot allmän ohälsa i vår kommun! I folkhälsoprojektet, som startade i september är det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar i fokus. Målet är att skapa olika aktiviteter i förebyggande syfte. Vi hoppas i första hand på ett samarbete med föräldrar och folkrörelse. Vi ska också slutföra det påbörjade alkohol- och drogpolitiska programmet och bearbeta folkhälsoplanen från Under det första året ska vi arbeta för en minskad alkohol- och drogkonsumtion i kommunen, verka för en höjd debutålder bland barn och unga samt ökad medvetenhet, bland kommuninvånare och -anställda, om alkohol och drogers skadeverkningar. Information om vårdnadsbidraget Krokoms kommun erbjuder vårdnadshavare till barn, som fyllt ett men inte tre år, ett skattefritt vårdnadsbidrag på 3000 kronor per kalendermånad från 1 januari 2009 under förutsättning att: - barnet är folkbokfört i kommunen - barnet inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet - vårdnadshavare har tagit ut föräldrapenning med anledning av barnets födelse, för sammanlagt 250 hela dagar på sjukpenning- eller grundnivå. Vårdnadsbidrag får inte lämnas till hushåll där vårdnadshavaren eller dennes make/maka/sambo som bor ihop med vårdnadshavaren, får ersättning i form av: - föräldrapenning för barnet eller syskon - arbetslöshetsersättning - aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - sjukpenning eller rehabiliteringspenning som ersatts för längre tid än 365 dagar - sjukpenning omedelbart efter arbetslöshetsersättning - sjukersättning eller aktivitetsersättning- ålderspension eller äldreförsörjningsersättning - introduktionsersättning Läs mer om vårdnadsbidraget på kommunens hemsida, Kontaktperson: Anna Mårtensson, barn- och utbildningsförvaltningen tfn , Barnkonventionen i Krokom 1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla nämnder och styrelser skulle arbeta med barncheck. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms kommun. Handlingsplanen har omarbetats och uppdaterats vid flera tillfällen, i samarbete med elever i Krokoms skolor. Kommunens barnkonventions-grupp ar- betar med att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. Målet är att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen. Krokoms kommun har blivit utsedd till Bästa Barnkommun i länet och 2004, för det arbetet. Mer information om Barnkonventionen i vår kommun finns att ladda ner på Kontaktperson: Kajsa Eklund, Elevhälsan, tfn Integration Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi arbetar med mottagning och introduktion samt samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete. Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av Förenta Nationerna i olika delar av världen. Tänk om vi måste fly tilltadzmbekistan Vårt folkhälsoarbete och -program ska på lång sikt bidra till en bra miljö för våra kommuninnevånare att leva och bo i. Kontaktperson: Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare, tfn , , Läs mer på se och på Vårt uppdrag är att: - ordna bostad och introduktionslön - erbjuda Svenska för Invandrare SFI - bedriva individualiserad introduktion - erbjuda kontakt med arbetslivet - samordna integrationsfrågor i kommunen Kontaktperson: Karin Blom, Integrationssamordnare, tfn , VId en föreläsning på Nyhedens skola den 12 november tog Kjell Kampe oss med på en resa till TadzMbeKistan som flyktingar. Vi fick en känsla av vad det innebär att inte förstå språket och kulturen, och att vara skild från nära och kära. Kjell Kampe har bland annat arbetat med utbildningsbistånd i olika delar av världen och varit lärare i svenska för invandrare. 3

4 Vi inför en ny VA-taxa och vattenmätning 2009 Krokoms kommunfullmäktige beslutade 22 oktober 2008 att införa en ny taxa för vatten och avlopp från januari 2009 och om installation av vattenmätare hos alla abonnenter. Genom att byta till modernare och tydligare taxa samt vattenmätning, får våra abonnenter mer rättvisa avgifter och dessutom blir administrationen av avgifter enklare. Installation av vattenmätare kommer att starta i Ås-området under 2009, för att efter utvärdering fortsätta i övriga områden i kommunen. Fastighetsägarna kommer i god tid att få information om när vattenmätare ska installeras i respektive område. Vilka är fördelarna med det här, Kenth Blom? - Med vattenmätning grundar avgiften sig på verklig förbrukning. Det blir därför en mer rättvis avgift. Abonnenten kan själv läsa av vattenmätaren och också påverka både konsumtion och kostnad. Vid omotiverad ökning av förbrukningen kan fastighetsägaren själv lokalisera fel i installationen inomhus. Dessutom ger vattenmätning möjlighet till hushållning med vattenresurser ur ett miljöperspektiv. - Jag kan ge några exempel och jämförelser av avgifter för småhus: Avgift för småhus, enligt ny taxa 2009 utan vattenmätning Fastigheten är ansluten till vatten, spillvatten och dagvattenledning men har ingen vattenmätning. Den årliga förbrukningen är 180 m 3 enligt den föreslagna schablonen. Årsavgift per fastighet, inklusive 25 procent moms: a) Fast abonnentavgift 625 kr = 625 kr b) Förbrukningsavgift 180 m 3 á 22,50 kr/m 3 = 4050 kr c) Avgift per lägenhet 1500 kr = 1500 kr Årsavgift enligt ny taxa 2009 = 6175 kr Årsavgift 2008 = 5973 kr Avgiften höjs från 1 januari 2009 med ca 50 kr per kvartalsdebitering. Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten och dagvatten, reduceras avgiften. VA-chef Kenth Blom visar hur vattenmätaren ska monteras. Avgift med vattenmätning, enligt ny taxa 2009 Småhuset har installerad vattenmätare och årsförbrukningen blir avläst till 140 m 3. Avgiften minskar då med 40 m 3 á 22,50 kr som motsvarar 900 kr per år. Om förbrukningen i stället ökar med 40 m 3 till 220 m 3 per år ökar avgiften med 900 kr per år. Prisuppgifterna är hämtade ur VA-taxa (a, b, c) och Anläggningsavgift för fastighetsägare som inte har VA-anslutning men vill ansluta sig Vid anslutning av en småhusfastighet med en lägenhet till allmän vatten-, spillvatten- och dagvattenledning blir avgiften, inklusive 25 procent moms: a) en avgift för varje uppsättning förbindelsepunkterför vatten, spillvatten och dagvatten i tomtgräns kr b) en avgift per lägenhet kr Summa avgifter kr Anläggningsavgift kr En höjning med kr Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten- och dagvatten reduceras avgiften! Prisuppgifter ur VA-taxa (a,b) VA-taxa 2009 Prisuppgifterna för exemplen ovan är hämtade ur VA-taxa 2009 som finns att hämta på servicekontoren i Föllinge och Änge, samt på kommunkontoret i Krokom men även, från december, som pdf-fil på kommunens hemsida Vilka lokala föreskrifter gäller för VA-verkets kunder? - Under hösten 2008 gör vi en översyn av gällande regler Allmänna Bestämmelser för användande av Krokom kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA). ABVA reglerar rättigheter och skyldigheter mellan abonnenten och VA-verket och det är viktigt att alla abonnenter känner till vad som gäller. De nya reglerna i ABVA tas i bruk under 2009 och kommer när de är klara att skickas ut till alla våra abonnenter, avslutar VA-chefen Kenth Blom. Laxsjö har får nytt dricksvatten Vi har under flera år sökt efter grundvatten för Laxsjö by och nu har vi funnit bra vatten på en lämplig plats. Grundvatten har många fördelar jämfört med ytvatten. Det har ett naturligt skydd mot föroreningar och behöver inte kloreras. Det har jämnare temperatur, innehåller inget organiskt material och är färglöst. Det har jämnare phvärde och smakar bättre. Vattnet pumpas från en 64 meter djup, borrad brunn några hundra meter från vattenverket, där det bland annat luftas och belyses med UV-ljus, innan det leds ut i ledningsnätet. Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (7 dh) och har ett ph på ca 7,8. Vårt mål är att leverera ett bra grundvatten, till alla våra abonnenter. När Laxsjö nu har ny vattentäkt är ca 80 procent av abonnenterna anslutna till grundvatten. Vi kommer att ha kvar den gamla anslutningen till Kvarnån om något oförutsett skulle inträffa med den nya anläggningen. Vi hoppas ni blir nöjda med ert nya dricksvatten och att ni tycker det smakar bra. Kontakta VA-verket, Kenth Blom, om ni har frågor om dricksvattnet. Provborrning i Trångsviken Det pågår provborrning efter nytt kommunalt dricksvatten även i Trångsviken. Målsättningen är att Trångsviksborna ska erbjudas ett grundvatten av bra kvalitet. Det finns tyvärr inte någon fastlagd tidsplan för detta i dagsläget. Vill du veta mer? Kontakta VA-verket, Kenth Blom, tfn eller Hans Dumky, tfn

5 Snålkörning för miljön Snålkörning minskar utsläppen i Krokoms kommun med motsvarande bilar! Foto från Trafikveckan i september. Majoriteten av kommuninvånarnas bilar drivs med fossil bensin och diesel. Krokoms kommuns personbilar släpper årligen ut cirka ton koldioxid med känd växthuseffekt och klimatpåverkan. Med ett förändrat körsätt, snålkörning, skulle koldioxidutsläppen reduceras till cirka ton. Skillnaden, ton, motsvarar utsläpp från bilar under ett år. På ger Motormännen tips om hur man blir en god snålbilsförare och därmed skonar både miljö och plånbok. Konsumentinformation I Krokoms kommun kan du få konsumentinformation och -vägledning på följande adresser: Krokoms kommunkontor, besöks- och telefontid, mån-fre 10-12, tfn (nytt nummer) e-post: Föllinge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag , tisdag-fredag tfn (obs riktnummer 0640) Änge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag, torsdag och fredag 9-12 och 13-16, tisdag och Obs! begränsade öppettider februarimars 2009, se sista sidan tfn Kvalificerade ärenden/vägledning Kontaktperson: Ingrid Krylén Telefontid, mån-fre 9-14, tfn Renhållning och avfall Sophämtning under juloch nyårshelgen Vi hämtar era sopor enligt ordinarie hämtningsschema: Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton och Nyårsdagen samt Trettondagen (tisdag 6 januari 2009). ÅVC Återvinningscentralen i Krokom är stängd under i jul- och nyårshelgen, men är i stället öppen måndag 29 och tisdag 30 december, kl Vår- och höststädning 2009 Boka redan nu in vår och höststädning 2009 Vecka 22 och 23 (25-29 maj, 1-5 juni) Vecka 38 och 39 (14-18 och sept) Ställ fram ert sopkärl, vid sopbilens färdväg senast kl på tömningsdagen. Enligt vägverkets regler får kärlets framkant inte stå närmare än 50 cm från vägbanans ytterkant. Kärlet skall stå fritt och stadigt och med lockets öppning vänd mot vägbanan. Vid frågor som gäller tömning, placering av kärl mm kan ni ringa direkt till Hämtningsbilen, tfn Sortera dina sopor! Hur man gör kan du läsa i Avfallsguiden. Ladda hem som pdf på vår hemsida eller beställ via Renhållarna! Mer om återvinning och sophantering finns att läsa på under Renhållning. God Jul och Gott Nytt År! önskar Renhållarna Om något händer! Lyssna på lokalradion P4! På kommunens hemsida finns aktuell informtion om händelsen. Du kan också ringa vår informationsbox: tfn för att få information. Ha detta i beredskap Det här bör du ha hemma om det blir strömavbrott eller inträffar någon annan extraordinär händelse: Batteriradio, reservbatterier Tändstickor Stearinljus, värmeljus Trangiakök med drivmedel Konserver, socker Choklad, kaffepulver, tepåsar Kaffefilter för vattenrening Kniv Spel Telefonlista till släkt, vänner och grannar Några goda råd Om du saknar friskt vatten kan du använda sjövatten, vatten från vattendrag och brunnar, smält snö och is. Sila vattnet i kaffefilter och koka det i 5-10 minuter utan lock. Förvara vattnet mörkt och kallt. Om det blir strömavbrott kan det vara bra att tappa upp vatten i kärl, dunkar eller i PETflaskor. Förbered ett nödrum, gärna ett som ligger mellan två rum och i söderläge. Dra för gardiner eller häng en filt för fönstren. Om du har ett tält, använd det inomhus eller bygg en koja med hjälp av bord, stolar och filtar. Lägg mattor på golvet. Ha ordentligt på fötterna. Stearinljus och värmeljus ger viss värme. Använd rejäla och obrännbara ljusstakar. Obs!! Lämna aldrig ljusen obevakade! Kontrollera din brandvarnare och släckutrustning; brandsläckare, brandfilt eller vatten upphällt i hinkar. Du släckte väl ljusen!! 5

6 Bo i Krokoms kommun I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen gård och ha nära till utbildning och tillgång till ett aktivt förenings- och kulturliv. Nu sätter vi igång med Sånghusvallen 2 Inom kort startar upphandlingen av markarbeten, vägar, vatten och avlopp för Sånghusvallen etapp 2 i Ås. Området som är ca 5 ha stort, ligger 3 km från centrala Ås och 5 km från centrala Östersund. Sånghusvallen 2 kommer att ge plats för cirka 32 tomter. - Med den mycket positiva respons vi fått i etapp 1 och med många intressenter i tomtkön för etapp 2, känns det mycket bra att vi, trots finansoro, kan välja att gå vidare med vår plan för Sånghusvallen. Den nya förskolan med fem avdelningar ska stå klar i Sånghusvallen i augusti 2009, säger Nils Johnsson (C), samhällbyggnadsnämndens ordförande. - Idag har vi cirka 100 intressenter i tomtkö till Sånghusvallen. Vi planerar att lägga ut tomterna i etapp 2 till försäljning i februari 2009 och att tomtägarna ska få tillträde till sina tomter i september 2009, säger Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef. Det finns flera andra attraktiva områden invid Storsjöns stränder, i bland annat Dvärsätt med privatägda tomter som ett gott alternativ för den golfintresserade. Kontaktpersoner för tomter: Tomas Nilsson, tomter, tfn , Birgitha Olsson, tomtkö, tfn Bostäder och lokaler Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av attraktiva boendemiljöer lägenheter och cirka kvadratmeter lokaler, alltifrån stadsnära till fjällnära områden i kommunen. Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med undantag för vatten- och reningsverk samt vissa idrottsanläggningar. Kommunen har cirka kvadratmeter lokaler. Kontaktpersoner för bostäder: Ulla Nilsson, tfn Ing-Marie Andersson, tfn Mer information finns på och 6 Inflyttarservice Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad kan du kontakta vår Inflyttarservice, som kan ge svar på dina frågor, lämna allmän kommuninformation, kommunfakta med mera och lotsar dig vidare till någon annan om det behövs i ditt ärende. Inflyttarservice, tfn: (nytt nummer) e-post: Nyinflyttarträffar Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff, för att våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett tillfälle att ställa frågor om kommunens verksamheter, turism mm, lämna synpunkter och få mer information. Michael Fredriksson, Ulrika och Theo Bergman, nyinflyttade i centrala Krokom. Datum för 2009 års inflyttarträffar: måndag 27 april och tisdag 6 oktober. Vi skickar ut en personlig inbjudan till våra nyinflyttade kommuninvånare. Bygdemedel 2008 Kommunen ser positivt på att bygdemedlen söks ur fonden för medfinansiering av olika EU-projekt, kopplat till allmän landsbygdsoch näringslivsutveckling i den bygd som berörs av vattenreglering. Allmänna insatser Ansökan om bidrag ur fonden för allmänna insatser kan göras senast den 31 januari varje år. Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund. Näringslivsinsatser Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser. Tillgängliga medel: Område 1. Hotagen-Föllinge, kr Område 2. Rönnöfors-Offerdal-Aspås, kr Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås, kr Ansökan om bidrag ur fonden lämnas senast 31 januari, 30 april resp 30 september varje år, till Krokoms kommun, Krokom. Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida, under rubriken Näringsliv Arbete och kan även beställas från näringslivsavdelningen. Har du rätt till att utföra betaltjänster i anslutning till din bostad? Bor du i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år och/eller har en funktionsnedsättning? I sådana fall har du rätt till en betaltjänst som du kan använda i anslutning till din bostad. PTS (kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen) har tecknat avtal med Kuponginlösen och ICA Banken om en ny betaltjänst för äldre och funktionsnedsatta i glesbygd. Tjänsten ersätter den kassaservice dessa hushåll tidigare har fått via Postens lantbrevbärare på uppdrag av Svensk Kassaservice. Läs mer om detta i PTS-informationsblad (som kommer till hushåll via lantbrevbäraren) och på och Vuxnas lärande Kommunstyrelsen har gjort studiebesök i Röda paviljongen på Nyheden där enheten för Vuxnas lärande med KomVux, Svenska för invandrare (SFI), LärCentrum och Arena projektet har sina nya lokaler. Kommunstyrelsen fick också möta personal, mentor och deltagare i Navigator. Kontaktpersoner: Ulf Bäckman, rektor KomVux/SFI, tfn , Kjell Sundström, Lärcentrum, tfn , Kommunstyrelsen passade på att besöka SFI-elever.

7 Olle Arnsten, Kälen, Margareta Runnsäter, Föllinge, Sigvard Birgersson, Kaxås (vinnare) och Mats-Håkan Olsson, Föllinge var nominerade till Årets serviceperson. Birgitta Sjöström, Ås, var också nominerad men kunde inte delta. Till Årets serviceföretag var dessa nominerade: Valsjöbua, Valsjöbyn, Elkedjan, Krokom, Föllinge Såg, Föllinge (vinnare) och Handelsbanken, Krokom. Almåsabergets Skid- och Äventyrsanläggning, Almåsa var också nominerad men kunde inte delta på prisutdelningen. Näringsliv Näringslivet i kommunen består av cirka 700 företag. Verkstadsindustri, träindustri samt livsmedelsproduktion är de tre största branscherna och turism-, tjänste- och serviceföretag är också betydelsefulla näringar. Näringslivstorget Om du är företagare eller funderar på att starta en verksamhet eller etablera dig i kommunen, kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen som har kontor på Näringslivstorget, Genvägen 1 i centrala Krokom. Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen: Calle Jonsson, näringslivsrådgivare, , Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare, , Årets Guldstjärnor är utsedda! Prisutdelningen ägde rum på Krokoms turistbyrå onsdagen den 26 november. Till prisutdelningen hade samtliga personfinalister med respektive, samt företagsfinalisterna med företagsrepresentanter bjudits in. Föreningen Fördel Jämtland och länets kommuner arrangerar Guldstjärnan med utmärkelser till Årets serviceföretag respektive Årets serviceperson i länet varje år med en avslutande länsfinal i januari Kriterierna för de nominerade finalisterna och slutligen vinnarna är: Utmärkelsen tilldelas den person respektive det företag/arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande. Jury: Göte W Swén, kommunalråd, Bengt-Owe Palmgren, Företagarna, Krokom, Hans Öhrberg, näringslivsavdelningen, Åsa Wiklund, Idrottsalliansen, Linnea Hurtigh, ungdomskulturrådet, Oscar Kjellberg, ungdomskulturrådet, Anneli Åman, Turistkompaniet Krokom, sammankallande. Totalt har 67 st nomineringar kommit in till Guldstjärnan Det är 19 nomineringar fler än föregående år. Nomineringarna har lämnats in av 52 personer, det är 17 fler än i fjol. Det får vi vara nöjda med, även om det fortfarande fattas en del för att komma upp i målsättningen på 100 nomineringar. Anneli Åman, Krokoms turistbyrå Arena i Krokom ALMI, Arenan för nyföretagare och entreprenörskap hade sin kick off den 23 oktober. Alla samarbetspartners och att stort antal etablerade företagare hade fått en inbjudan till dagen. En föreläsning där ämnet var Blue ocean strategier som gavs i Östersund skickades ut till alla länets Arenor via videolänk. Det var en jättelyckad föreläsning. Alla tyckte också att det var härligt att få se LärCentrums videokonferensutrustning in action. Arenan kommer att ha flera sådana arrangemang. Alla som har intresse att få vara med kan kolla på vår hemsida: för att få veta mera om vem, vad, när och hur. Syftet med vår kick off var också att visa Arenan och dess lokaler med arbetsplatser för entreprenörer som går med en företagsidé. De kan sitta här och jobba och få både professionell coachning samt rådgivning. Tack till alla som tog sig tid att komma och vara med! Nina Plesner, coach, Arena för entreprenörskap tfn , PS. Funderar du på att starta ett företag och är mellan 19 och 35 år? Då kanske vår kuvösverksamhet är någonting för dig? Företagarkuvösen är en arbetsplats och utrustad som ett fullvärdigt kontor med allt som du behöver för att driva en verksamhet samt en nyföretagscoach för att hjälpa dig att komma vidare i processen mot ett eget företagande./ds Jobba i Krokom Kommunen som arbetsgivare Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare. De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade. Lediga jobb inom kommunen finns på under rubriken Aktuellt samt på Kontaktperson: Mia Högström, PA-konsult, tfn , Andra arbetsgivare i kommunen Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande arbeten. Men inom arbetsmarknadsområdet finns även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar. Kontakt: Arbetsförmedlingen i Krokom tfn , 7

8 Nytt system i biblioteket! Kultur Vi kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett brett kulturutbud som har förankring i det lokala föreningslivet, bygdens traditioner och historia. Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och dans m m året om. Om du vill veta vad som är på gång. Titta i kalendern: Kontaktperson Mats Hurtig, kultursamordnare, tfn , Vi byter till ett modernare och effektivare bibliotekssystem, vilket kommer att innebära förändrade öppettider och begränsad service under januari-mars För att möjliggöra viss biblioteksservice under denna tid håller huvudbiblioteket och filialerna öppet olika perioder, se nedan. Krokoms bibliotek Stängt 7-30 januari. Begränsat öppethållande 2-27 februari, öppet måndag-torsdag , fredag Ordinarie öppettider från 2 mars. Bokbussen Inga bokbussturer 7 januari-5 februari. Ordinarie turer från 10 februari. Föllinge servicekontor Stängt 2-27 februari. Kommunal service utförs som vanligt. Kluks bibliotek Stängt 2 februari-6 mars. Begränsade öppettider 9-27 mars, mån Ordinarie öppettider från 30 mars. Näldens bibliotek Stängt 2-27 februari. Begränsade öppettider 2-27 mars, ons Ordinarie öppettider från 30 mars. Ås bibliotek Stängt 2-20 februari. Ordinarie öppettider från 23 februari. Änge servicekontor Stängt 2-13 februari. Begränsade öppettider 16 februari- 6 mars, mån, tor, fre 9-12, tis Ordinarie öppettider från 9 mars. Vi behöver din hjälp! Du kan hjälpa oss att genomföra detta så smidigt som möjligt genom att återlämna böcker även under stängningstid i våra bokinkast. Dina ev reservationer kommer att falla bort i och med bytet av bibliotekssystemet. Vi ber dig att själv uppmärksamma detta och be oss lägga in reservationen på nytt när vi öppnar igen. Välkommen in! Bibliotekspersonalen PETTER uppträdde i Krokomshallen den 24 oktober, vid en konsert som arrangerades av Krokoms Ungdomskulturråd. Även DJ Sleepy, Miki, Östersundsbandet Pulpa och DJ Nic Deelay fanns bland artisterna. Helgstängt Våra kontor och bibliotek håller stängt; jul, nyårsoch trettondagshelgen samt röda dagar. Begränsat öppet dag före röd dag. Ordinarie öppettider Kommunhuset, växel och reception mån-fre 8-16 Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge mån , tis-fre Servicekontoret/biblioteket i Änge mån, tor och fre 9-12 och 13-16, tis och Turistbyrån i Krokomsviken vid E14 mån-fre, 9-13 Biblioteket i Krokom mån, tis-torsdag, fredag, Med reservation för ändringar. Tiderna finns anslagna vid respektive entré. Biblioteksfilialer: Kluk mån 17-20, tis 9-11 och Nälden mån 10-12, onsdag och 16-19, tor 13-15, fre Ås mån 10-12, tis-fre , 10-12, tis även 17-20, tor även Halvett-Onsdagar 2009! Med anledning av lite stök i bilioteket med nytt system startar våra Halvett-onsdagar inte förrän i början på mars. Fler tips om vad som är på gång finns på; och på Ungdomskultur Ungdomskulturrådet (UK) i Krokoms kommun har funnits sen 2002 och arbetar för att främja och sprida ungdomskultur i kommunen. UK vill bidra till en meningsfull fritid och ge bra förutsättningar både för dig som utövar någon form av kultur och för dig som bara vill konsumera. Vi jobbar mycket tillsammans med fritidsgårdar och fritidsledare. Vår målgrupp är ungdomar år Om du är år, bor i Krokoms kommun, och är intresserad av kultur och att arrangera är du välkommen att vara med i UK. Kontaktperson Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare, tfn , God Jul och Gott Nytt År!!! Krokom idag nr Krokom idag - finns även tillgänglig på och kan laddas ner (pdf-fil). Krokom idag - kommer 2009 ut vecka 10, vecka 24, vecka 40 och vecka 50. Krokom idag - skickas ut till hushåll och företag samt finns att hämta på våra servicekontor i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen och på turistbyrån i Krokomsviken. Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn , e-post: Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, Krokom, tfn vx: , fax Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5 Krokom idag Krokom idag- är vår nya broschyr med information om kommunens verksamheter, projekt med mera. Den skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Krokom idag uppdateras fyra gånger per

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Var med i medborgardialogen!

Var med i medborgardialogen! Var med i medborgardialogen! Krokoms kommun bjuder in dig att vara med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och vill att du är

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning RÄTTVIK 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Brand För information om brandskydd i hemmet läs avsnittet Systematiskt brandskyddsarbete på www.halmstad.se.

Brand För information om brandskydd i hemmet läs avsnittet Systematiskt brandskyddsarbete på www.halmstad.se. Hemberedskap Vad kan Du göra för att vara förberedd? Hemberedskap betyder att man ska förbereda sig själv och sin bostad för att i en krissituation kunna klara sig själv en tid. För att mildra effekterna

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Nyhetsbrev 8. COACHANDE AKTIVITETER Prova på coachning. Rektor är processägare! Innehåll. [Volym 1, utgåva 1] Huvudartiklar

Nyhetsbrev 8. COACHANDE AKTIVITETER Prova på coachning. Rektor är processägare! Innehåll. [Volym 1, utgåva 1] Huvudartiklar 2010 10 13 MPLL 070 532 32 10 [Volym 1, utgåva 1] Nyhetsbrev 8 COACHANDE AKTIVITETER Prova på coachning U ppskattad utbildning med Lysande Utsikter. Lars Sjödin från Co aching leaders leder utbildningen.

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2008-10-28 1-13 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo tisdagen den 28 oktober 2008 kl 14.00 17.00 Beslutande Anders Palmengren, ordf tom 73 Rolf Söderberg Örjan Wilhelmsson Eva Kabanda

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Sommarbroschyr 2015. Hämtningsveckor. 12 hämtningar, jämna veckor. Månad Vecka

Sommarbroschyr 2015. Hämtningsveckor. 12 hämtningar, jämna veckor. Månad Vecka till dig med sommarabonnemang för renhållning Sommarbroschyr 2015 Hämtningsveckor 12 hämtningar, jämna veckor Månad Vecka Maj 18 20 Juni 22 24 26 Juli 28 30 Augusti 32 34 September 36 38 Oktober 40 Markerade

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Kommunbladet oktober 2015

Kommunbladet oktober 2015 Kommunbladet oktober 2015 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Flykting-katastrofen En stor flykting-katastrof pågår just nu och därför är det många människor som söker

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kvarnbacksskolan, kl 8.00-9.20 Beslutande Karin Wallén, C, ordf Niclas Höglund, C, tjg ers för Leif Olsson, C Leo Olofsson M, 1:e

Läs mer

Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

Krokom idag3/2010. Ur innehållet denna gång: Förnyat förtroende för C, M, Mp, Kd och Fp i Krokom, sidan 2

Krokom idag3/2010. Ur innehållet denna gång: Förnyat förtroende för C, M, Mp, Kd och Fp i Krokom, sidan 2 Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidhusägare i kommunen. Krokom idag3/2010 Tema: unga entreprenörer I det här numret fokuserar vi på tre unga entreprenörer som har vågat ta

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer