Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom"

Transkript

1 Krokom idag 3/ 08 Aktuell information från Krokoms kommun Årets Guldstjärnor; serviceperson och serviceföretag, kultur- och idrottsstipendier, miljöpris, tillgänglighetspris, företagarpris! Grattis alla pristagare! Ungdomsledarstipendium Ungdomssledarstipendium Årets Serviceföretag Miljöpris Liv Ekerwald och Lars Olsson, Ås Trädgård Årets serviceperson Foto: Anneli Åman Fölinge Såg, Föllinge, Dan Eliasson och Martin Helmersson Foto: Tord Semb Torsten Tossa Olofsson, Krokom/Dvärsätts IF Ungdomskulturstipendium Foto privat Annelie Olausson, Krokoms Gymnastikförening Årets företagare Foto: Anders Selander Mikael Ring flankerad av kommunalrådet Maria Söderberg och ordföranden i Företagarnas krokomsavdelning Bengt-Owe Palmgren. Utvecklingsstipendium för ungdom Foto: Anneli Åman Kulturpris Carina Grahn Hellberg, Krokom Utvecklingsstipendium för ungdom Sigvard Birgersson, Kaxås Krokoms handikappråds tillgänglighetspris Gudrun Wilhelmsson, Aspås, som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt och därmed varit föregångare i arbetet med att skapa tillgänglighet för kommuninvånare. Foto privat Foto privat Sofie Runesson, Trångsvikens IF Foto: Klaus Kurzawa Jon Persson, Alsens IF Mattias Olsson, Tulleråsen Krokoms kommun Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 3/2008

2 Var med och påverka! En ny hemsida 2009 Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge. Fotograf Heimer Andersson. Medborgarcafé i Föllinge 20 november Ett femtiotal intresserade och debattglada personer kom till medborgarcaféet i Föllinge kyrka, som kommunfullmäktige och EU-projektet Fria Föllinge inbjudit till. Vägverket och länsstyrelsen redovisade vilka förutsättningar för väginvesteringar som finns under planeringsperioden Det utmynnade i en livlig diskussion, där oron för att Föllingebygden ska gå miste om utlovade väginvesteringar var tydlig. Ett annat ämne som diskuterades var vad som krävs för att Föllinge ska utveckla sin attraktionskraft inom livsmiljö och turism. Det finns mycket att göra för att förbättra den yttre miljön i Föllinge. Invigningen av Allaktivitetshallen den 9 maj med festvecka, blir självklart 2009 års stora händelse i Föllinge. Förutom information och möjlighet att påverka, fick deltagarna avnjuta en god smörgåstårta från Camp Z i Laxviken. Medborgarcaféer 2009 Ortsbor och andra intresserade får möjlighet att diskutera aktuella frågor med politiker på kommande medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort läggs ut på vår hemsida och anslås på respektive ort. Allmänhetens frågestund På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan annonseras en vecka före sammanträdet i lokala tidningar och på vår hemsida. Medborgarförslag Du som är folkbokförd och bor i Krokoms kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget ska vara skriftligt och underskrivet av en eller flera personer, inte förening (endast ett ämne per förslag). Kommunfullmäktige i radion Kommunfullmäktige sänds direkt via Radio Krokom på 101,0 mhz. Du kan nu även lyssna via internet på Vi planerar att publicera vår nya hemsida i början av Det ska bli lättare att hitta det som efterfrågas på nya hemsidan och den kommer att få en tydlig och lättmanövrerad struktur samt en igenkännande krokomsprofil. (Se bild.) Hemsidan kommer också att få fler blanketter och andra e-tjänster samt även e-id, med start inom barn- och utbildningsförvaltningen. E-id innebär en möjlighet att kunna signera ansökningar, inkomstuppgifter mm elektroniskt och skicka in direkt till kommunen via hemsidan. Senare under 2009 kommer även pågående ärenden att läggas ut på hemsidan för att kunna följas hela vägen fram till beslut. Kontaktperson: Lars Wiklund, projektledare, tfn , Sammanträden 2009 Kommunfullmäktige sammanträder följande onsdagar: 11 februari, 29 april, 10 juni, 23 september, 4 november och tisdag 8 december. Sammanträden hålls i Trångsvikens bygdegård alla datum, utom 10 juni då kommunfullmäktige är förlagt till Valsjöbyn, Årets bygd Krokoms Turistbyrå och Turistkompaniet Krokoms kommun har nu genom ett 3-årigt avtal, gett ett fortsatt uppdrag till Turistkompaniet Krokom ek. förening att driva turistbyrån i Krokomsviken. Föreningen och kommunen samarbetar även i övriga turistiska utvecklingsfrågor. Caféet på turistbyrån drivs sedan 1 juli 2008 av Jämtbagarn. Turistkompaniet har i dag ett 70-tal medlemmar och en ideellt arbetande styrelse. Eftersom turistbyrån och turistkompaniet verksamhetsmässigt är detsamma, kan ett medlemskap i föreningen även ge inflytande över, och möjlighet att påverka hur turistinformationen i kommunen bedrivs! Föreningen har två deltidsanställda på turistbyrån året om, och en till två extra anställda under sommaren. Personalen verkställer uppgifter och uppdrag som styrelsen, eller i vissa fall medlemmarna uppdrar till dem, t ex marknadsföring eller att delta i olika projekt. Såväl styrelsen som anställda ska fullfölja och på ett tillfredsställande sätt, utföra det uppdrag som föreningen åtagit sig åt Krokoms kommun. Antalet besökare på turistbyrån har på senare år minskat konstant, medan antalet besökare på hemsidan ökat desto mer. Turistkompaniet/ turistbyrån omarbetar därför sina strategier för verksamheten och lägger mer fokus på den virtuella världen. Bland annat kommer inom kort en ny turistisk hemsida, med nya möjligheter till on line bokning att lanseras. Anneli Åman, ansvarig för turistbyrån 2

3 Fritid och idrott Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos oss och det bidrar starkt till vår livskvalitet. I kommunen ordnas årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet, Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången. I maj 2009 kommer en allaktivitetshall att stå klar i Föllinge som kommer att kunna ge mjölighet till fler trevliga idrotts-, kultur- och andra evenemang. Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande idrottsledare. Våra ledare och föreningar möjliggör en utvecklande verksamhet på anläggningarna på orter runt om i kommunen. Idrottsalliansen Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun, som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en remissinstans i idrottsfrågor som bevakar de ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet idrott och näringsliv, och idrottsledaren i centrum. Kontaktperson: Mårten Suorra, Idrottssamordnare, tfn , Folkhälsa Nu tar vi krafttag mot allmän ohälsa i vår kommun! I folkhälsoprojektet, som startade i september är det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar i fokus. Målet är att skapa olika aktiviteter i förebyggande syfte. Vi hoppas i första hand på ett samarbete med föräldrar och folkrörelse. Vi ska också slutföra det påbörjade alkohol- och drogpolitiska programmet och bearbeta folkhälsoplanen från Under det första året ska vi arbeta för en minskad alkohol- och drogkonsumtion i kommunen, verka för en höjd debutålder bland barn och unga samt ökad medvetenhet, bland kommuninvånare och -anställda, om alkohol och drogers skadeverkningar. Information om vårdnadsbidraget Krokoms kommun erbjuder vårdnadshavare till barn, som fyllt ett men inte tre år, ett skattefritt vårdnadsbidrag på 3000 kronor per kalendermånad från 1 januari 2009 under förutsättning att: - barnet är folkbokfört i kommunen - barnet inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet - vårdnadshavare har tagit ut föräldrapenning med anledning av barnets födelse, för sammanlagt 250 hela dagar på sjukpenning- eller grundnivå. Vårdnadsbidrag får inte lämnas till hushåll där vårdnadshavaren eller dennes make/maka/sambo som bor ihop med vårdnadshavaren, får ersättning i form av: - föräldrapenning för barnet eller syskon - arbetslöshetsersättning - aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - sjukpenning eller rehabiliteringspenning som ersatts för längre tid än 365 dagar - sjukpenning omedelbart efter arbetslöshetsersättning - sjukersättning eller aktivitetsersättning- ålderspension eller äldreförsörjningsersättning - introduktionsersättning Läs mer om vårdnadsbidraget på kommunens hemsida, Kontaktperson: Anna Mårtensson, barn- och utbildningsförvaltningen tfn , Barnkonventionen i Krokom 1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla nämnder och styrelser skulle arbeta med barncheck. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms kommun. Handlingsplanen har omarbetats och uppdaterats vid flera tillfällen, i samarbete med elever i Krokoms skolor. Kommunens barnkonventions-grupp ar- betar med att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. Målet är att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen. Krokoms kommun har blivit utsedd till Bästa Barnkommun i länet och 2004, för det arbetet. Mer information om Barnkonventionen i vår kommun finns att ladda ner på Kontaktperson: Kajsa Eklund, Elevhälsan, tfn Integration Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi arbetar med mottagning och introduktion samt samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete. Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av Förenta Nationerna i olika delar av världen. Tänk om vi måste fly tilltadzmbekistan Vårt folkhälsoarbete och -program ska på lång sikt bidra till en bra miljö för våra kommuninnevånare att leva och bo i. Kontaktperson: Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare, tfn , , Läs mer på se och på Vårt uppdrag är att: - ordna bostad och introduktionslön - erbjuda Svenska för Invandrare SFI - bedriva individualiserad introduktion - erbjuda kontakt med arbetslivet - samordna integrationsfrågor i kommunen Kontaktperson: Karin Blom, Integrationssamordnare, tfn , VId en föreläsning på Nyhedens skola den 12 november tog Kjell Kampe oss med på en resa till TadzMbeKistan som flyktingar. Vi fick en känsla av vad det innebär att inte förstå språket och kulturen, och att vara skild från nära och kära. Kjell Kampe har bland annat arbetat med utbildningsbistånd i olika delar av världen och varit lärare i svenska för invandrare. 3

4 Vi inför en ny VA-taxa och vattenmätning 2009 Krokoms kommunfullmäktige beslutade 22 oktober 2008 att införa en ny taxa för vatten och avlopp från januari 2009 och om installation av vattenmätare hos alla abonnenter. Genom att byta till modernare och tydligare taxa samt vattenmätning, får våra abonnenter mer rättvisa avgifter och dessutom blir administrationen av avgifter enklare. Installation av vattenmätare kommer att starta i Ås-området under 2009, för att efter utvärdering fortsätta i övriga områden i kommunen. Fastighetsägarna kommer i god tid att få information om när vattenmätare ska installeras i respektive område. Vilka är fördelarna med det här, Kenth Blom? - Med vattenmätning grundar avgiften sig på verklig förbrukning. Det blir därför en mer rättvis avgift. Abonnenten kan själv läsa av vattenmätaren och också påverka både konsumtion och kostnad. Vid omotiverad ökning av förbrukningen kan fastighetsägaren själv lokalisera fel i installationen inomhus. Dessutom ger vattenmätning möjlighet till hushållning med vattenresurser ur ett miljöperspektiv. - Jag kan ge några exempel och jämförelser av avgifter för småhus: Avgift för småhus, enligt ny taxa 2009 utan vattenmätning Fastigheten är ansluten till vatten, spillvatten och dagvattenledning men har ingen vattenmätning. Den årliga förbrukningen är 180 m 3 enligt den föreslagna schablonen. Årsavgift per fastighet, inklusive 25 procent moms: a) Fast abonnentavgift 625 kr = 625 kr b) Förbrukningsavgift 180 m 3 á 22,50 kr/m 3 = 4050 kr c) Avgift per lägenhet 1500 kr = 1500 kr Årsavgift enligt ny taxa 2009 = 6175 kr Årsavgift 2008 = 5973 kr Avgiften höjs från 1 januari 2009 med ca 50 kr per kvartalsdebitering. Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten och dagvatten, reduceras avgiften. VA-chef Kenth Blom visar hur vattenmätaren ska monteras. Avgift med vattenmätning, enligt ny taxa 2009 Småhuset har installerad vattenmätare och årsförbrukningen blir avläst till 140 m 3. Avgiften minskar då med 40 m 3 á 22,50 kr som motsvarar 900 kr per år. Om förbrukningen i stället ökar med 40 m 3 till 220 m 3 per år ökar avgiften med 900 kr per år. Prisuppgifterna är hämtade ur VA-taxa (a, b, c) och Anläggningsavgift för fastighetsägare som inte har VA-anslutning men vill ansluta sig Vid anslutning av en småhusfastighet med en lägenhet till allmän vatten-, spillvatten- och dagvattenledning blir avgiften, inklusive 25 procent moms: a) en avgift för varje uppsättning förbindelsepunkterför vatten, spillvatten och dagvatten i tomtgräns kr b) en avgift per lägenhet kr Summa avgifter kr Anläggningsavgift kr En höjning med kr Om fastigheten inte har alla anslutningar för vatten, spillvatten- och dagvatten reduceras avgiften! Prisuppgifter ur VA-taxa (a,b) VA-taxa 2009 Prisuppgifterna för exemplen ovan är hämtade ur VA-taxa 2009 som finns att hämta på servicekontoren i Föllinge och Änge, samt på kommunkontoret i Krokom men även, från december, som pdf-fil på kommunens hemsida Vilka lokala föreskrifter gäller för VA-verkets kunder? - Under hösten 2008 gör vi en översyn av gällande regler Allmänna Bestämmelser för användande av Krokom kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA). ABVA reglerar rättigheter och skyldigheter mellan abonnenten och VA-verket och det är viktigt att alla abonnenter känner till vad som gäller. De nya reglerna i ABVA tas i bruk under 2009 och kommer när de är klara att skickas ut till alla våra abonnenter, avslutar VA-chefen Kenth Blom. Laxsjö har får nytt dricksvatten Vi har under flera år sökt efter grundvatten för Laxsjö by och nu har vi funnit bra vatten på en lämplig plats. Grundvatten har många fördelar jämfört med ytvatten. Det har ett naturligt skydd mot föroreningar och behöver inte kloreras. Det har jämnare temperatur, innehåller inget organiskt material och är färglöst. Det har jämnare phvärde och smakar bättre. Vattnet pumpas från en 64 meter djup, borrad brunn några hundra meter från vattenverket, där det bland annat luftas och belyses med UV-ljus, innan det leds ut i ledningsnätet. Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (7 dh) och har ett ph på ca 7,8. Vårt mål är att leverera ett bra grundvatten, till alla våra abonnenter. När Laxsjö nu har ny vattentäkt är ca 80 procent av abonnenterna anslutna till grundvatten. Vi kommer att ha kvar den gamla anslutningen till Kvarnån om något oförutsett skulle inträffa med den nya anläggningen. Vi hoppas ni blir nöjda med ert nya dricksvatten och att ni tycker det smakar bra. Kontakta VA-verket, Kenth Blom, om ni har frågor om dricksvattnet. Provborrning i Trångsviken Det pågår provborrning efter nytt kommunalt dricksvatten även i Trångsviken. Målsättningen är att Trångsviksborna ska erbjudas ett grundvatten av bra kvalitet. Det finns tyvärr inte någon fastlagd tidsplan för detta i dagsläget. Vill du veta mer? Kontakta VA-verket, Kenth Blom, tfn eller Hans Dumky, tfn

5 Snålkörning för miljön Snålkörning minskar utsläppen i Krokoms kommun med motsvarande bilar! Foto från Trafikveckan i september. Majoriteten av kommuninvånarnas bilar drivs med fossil bensin och diesel. Krokoms kommuns personbilar släpper årligen ut cirka ton koldioxid med känd växthuseffekt och klimatpåverkan. Med ett förändrat körsätt, snålkörning, skulle koldioxidutsläppen reduceras till cirka ton. Skillnaden, ton, motsvarar utsläpp från bilar under ett år. På ger Motormännen tips om hur man blir en god snålbilsförare och därmed skonar både miljö och plånbok. Konsumentinformation I Krokoms kommun kan du få konsumentinformation och -vägledning på följande adresser: Krokoms kommunkontor, besöks- och telefontid, mån-fre 10-12, tfn (nytt nummer) e-post: Föllinge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag , tisdag-fredag tfn (obs riktnummer 0640) Änge servicekontor, besöks- och telefontid: måndag, torsdag och fredag 9-12 och 13-16, tisdag och Obs! begränsade öppettider februarimars 2009, se sista sidan tfn Kvalificerade ärenden/vägledning Kontaktperson: Ingrid Krylén Telefontid, mån-fre 9-14, tfn Renhållning och avfall Sophämtning under juloch nyårshelgen Vi hämtar era sopor enligt ordinarie hämtningsschema: Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton och Nyårsdagen samt Trettondagen (tisdag 6 januari 2009). ÅVC Återvinningscentralen i Krokom är stängd under i jul- och nyårshelgen, men är i stället öppen måndag 29 och tisdag 30 december, kl Vår- och höststädning 2009 Boka redan nu in vår och höststädning 2009 Vecka 22 och 23 (25-29 maj, 1-5 juni) Vecka 38 och 39 (14-18 och sept) Ställ fram ert sopkärl, vid sopbilens färdväg senast kl på tömningsdagen. Enligt vägverkets regler får kärlets framkant inte stå närmare än 50 cm från vägbanans ytterkant. Kärlet skall stå fritt och stadigt och med lockets öppning vänd mot vägbanan. Vid frågor som gäller tömning, placering av kärl mm kan ni ringa direkt till Hämtningsbilen, tfn Sortera dina sopor! Hur man gör kan du läsa i Avfallsguiden. Ladda hem som pdf på vår hemsida eller beställ via Renhållarna! Mer om återvinning och sophantering finns att läsa på under Renhållning. God Jul och Gott Nytt År! önskar Renhållarna Om något händer! Lyssna på lokalradion P4! På kommunens hemsida finns aktuell informtion om händelsen. Du kan också ringa vår informationsbox: tfn för att få information. Ha detta i beredskap Det här bör du ha hemma om det blir strömavbrott eller inträffar någon annan extraordinär händelse: Batteriradio, reservbatterier Tändstickor Stearinljus, värmeljus Trangiakök med drivmedel Konserver, socker Choklad, kaffepulver, tepåsar Kaffefilter för vattenrening Kniv Spel Telefonlista till släkt, vänner och grannar Några goda råd Om du saknar friskt vatten kan du använda sjövatten, vatten från vattendrag och brunnar, smält snö och is. Sila vattnet i kaffefilter och koka det i 5-10 minuter utan lock. Förvara vattnet mörkt och kallt. Om det blir strömavbrott kan det vara bra att tappa upp vatten i kärl, dunkar eller i PETflaskor. Förbered ett nödrum, gärna ett som ligger mellan två rum och i söderläge. Dra för gardiner eller häng en filt för fönstren. Om du har ett tält, använd det inomhus eller bygg en koja med hjälp av bord, stolar och filtar. Lägg mattor på golvet. Ha ordentligt på fötterna. Stearinljus och värmeljus ger viss värme. Använd rejäla och obrännbara ljusstakar. Obs!! Lämna aldrig ljusen obevakade! Kontrollera din brandvarnare och släckutrustning; brandsläckare, brandfilt eller vatten upphällt i hinkar. Du släckte väl ljusen!! 5

6 Bo i Krokoms kommun I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen gård och ha nära till utbildning och tillgång till ett aktivt förenings- och kulturliv. Nu sätter vi igång med Sånghusvallen 2 Inom kort startar upphandlingen av markarbeten, vägar, vatten och avlopp för Sånghusvallen etapp 2 i Ås. Området som är ca 5 ha stort, ligger 3 km från centrala Ås och 5 km från centrala Östersund. Sånghusvallen 2 kommer att ge plats för cirka 32 tomter. - Med den mycket positiva respons vi fått i etapp 1 och med många intressenter i tomtkön för etapp 2, känns det mycket bra att vi, trots finansoro, kan välja att gå vidare med vår plan för Sånghusvallen. Den nya förskolan med fem avdelningar ska stå klar i Sånghusvallen i augusti 2009, säger Nils Johnsson (C), samhällbyggnadsnämndens ordförande. - Idag har vi cirka 100 intressenter i tomtkö till Sånghusvallen. Vi planerar att lägga ut tomterna i etapp 2 till försäljning i februari 2009 och att tomtägarna ska få tillträde till sina tomter i september 2009, säger Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef. Det finns flera andra attraktiva områden invid Storsjöns stränder, i bland annat Dvärsätt med privatägda tomter som ett gott alternativ för den golfintresserade. Kontaktpersoner för tomter: Tomas Nilsson, tomter, tfn , Birgitha Olsson, tomtkö, tfn Bostäder och lokaler Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av attraktiva boendemiljöer lägenheter och cirka kvadratmeter lokaler, alltifrån stadsnära till fjällnära områden i kommunen. Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med undantag för vatten- och reningsverk samt vissa idrottsanläggningar. Kommunen har cirka kvadratmeter lokaler. Kontaktpersoner för bostäder: Ulla Nilsson, tfn Ing-Marie Andersson, tfn Mer information finns på och 6 Inflyttarservice Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad kan du kontakta vår Inflyttarservice, som kan ge svar på dina frågor, lämna allmän kommuninformation, kommunfakta med mera och lotsar dig vidare till någon annan om det behövs i ditt ärende. Inflyttarservice, tfn: (nytt nummer) e-post: Nyinflyttarträffar Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff, för att våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett tillfälle att ställa frågor om kommunens verksamheter, turism mm, lämna synpunkter och få mer information. Michael Fredriksson, Ulrika och Theo Bergman, nyinflyttade i centrala Krokom. Datum för 2009 års inflyttarträffar: måndag 27 april och tisdag 6 oktober. Vi skickar ut en personlig inbjudan till våra nyinflyttade kommuninvånare. Bygdemedel 2008 Kommunen ser positivt på att bygdemedlen söks ur fonden för medfinansiering av olika EU-projekt, kopplat till allmän landsbygdsoch näringslivsutveckling i den bygd som berörs av vattenreglering. Allmänna insatser Ansökan om bidrag ur fonden för allmänna insatser kan göras senast den 31 januari varje år. Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund. Näringslivsinsatser Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser. Tillgängliga medel: Område 1. Hotagen-Föllinge, kr Område 2. Rönnöfors-Offerdal-Aspås, kr Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås, kr Ansökan om bidrag ur fonden lämnas senast 31 januari, 30 april resp 30 september varje år, till Krokoms kommun, Krokom. Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida, under rubriken Näringsliv Arbete och kan även beställas från näringslivsavdelningen. Har du rätt till att utföra betaltjänster i anslutning till din bostad? Bor du i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år och/eller har en funktionsnedsättning? I sådana fall har du rätt till en betaltjänst som du kan använda i anslutning till din bostad. PTS (kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen) har tecknat avtal med Kuponginlösen och ICA Banken om en ny betaltjänst för äldre och funktionsnedsatta i glesbygd. Tjänsten ersätter den kassaservice dessa hushåll tidigare har fått via Postens lantbrevbärare på uppdrag av Svensk Kassaservice. Läs mer om detta i PTS-informationsblad (som kommer till hushåll via lantbrevbäraren) och på och Vuxnas lärande Kommunstyrelsen har gjort studiebesök i Röda paviljongen på Nyheden där enheten för Vuxnas lärande med KomVux, Svenska för invandrare (SFI), LärCentrum och Arena projektet har sina nya lokaler. Kommunstyrelsen fick också möta personal, mentor och deltagare i Navigator. Kontaktpersoner: Ulf Bäckman, rektor KomVux/SFI, tfn , Kjell Sundström, Lärcentrum, tfn , Kommunstyrelsen passade på att besöka SFI-elever.

7 Olle Arnsten, Kälen, Margareta Runnsäter, Föllinge, Sigvard Birgersson, Kaxås (vinnare) och Mats-Håkan Olsson, Föllinge var nominerade till Årets serviceperson. Birgitta Sjöström, Ås, var också nominerad men kunde inte delta. Till Årets serviceföretag var dessa nominerade: Valsjöbua, Valsjöbyn, Elkedjan, Krokom, Föllinge Såg, Föllinge (vinnare) och Handelsbanken, Krokom. Almåsabergets Skid- och Äventyrsanläggning, Almåsa var också nominerad men kunde inte delta på prisutdelningen. Näringsliv Näringslivet i kommunen består av cirka 700 företag. Verkstadsindustri, träindustri samt livsmedelsproduktion är de tre största branscherna och turism-, tjänste- och serviceföretag är också betydelsefulla näringar. Näringslivstorget Om du är företagare eller funderar på att starta en verksamhet eller etablera dig i kommunen, kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen som har kontor på Näringslivstorget, Genvägen 1 i centrala Krokom. Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen: Calle Jonsson, näringslivsrådgivare, , Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare, , Årets Guldstjärnor är utsedda! Prisutdelningen ägde rum på Krokoms turistbyrå onsdagen den 26 november. Till prisutdelningen hade samtliga personfinalister med respektive, samt företagsfinalisterna med företagsrepresentanter bjudits in. Föreningen Fördel Jämtland och länets kommuner arrangerar Guldstjärnan med utmärkelser till Årets serviceföretag respektive Årets serviceperson i länet varje år med en avslutande länsfinal i januari Kriterierna för de nominerade finalisterna och slutligen vinnarna är: Utmärkelsen tilldelas den person respektive det företag/arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande. Jury: Göte W Swén, kommunalråd, Bengt-Owe Palmgren, Företagarna, Krokom, Hans Öhrberg, näringslivsavdelningen, Åsa Wiklund, Idrottsalliansen, Linnea Hurtigh, ungdomskulturrådet, Oscar Kjellberg, ungdomskulturrådet, Anneli Åman, Turistkompaniet Krokom, sammankallande. Totalt har 67 st nomineringar kommit in till Guldstjärnan Det är 19 nomineringar fler än föregående år. Nomineringarna har lämnats in av 52 personer, det är 17 fler än i fjol. Det får vi vara nöjda med, även om det fortfarande fattas en del för att komma upp i målsättningen på 100 nomineringar. Anneli Åman, Krokoms turistbyrå Arena i Krokom ALMI, Arenan för nyföretagare och entreprenörskap hade sin kick off den 23 oktober. Alla samarbetspartners och att stort antal etablerade företagare hade fått en inbjudan till dagen. En föreläsning där ämnet var Blue ocean strategier som gavs i Östersund skickades ut till alla länets Arenor via videolänk. Det var en jättelyckad föreläsning. Alla tyckte också att det var härligt att få se LärCentrums videokonferensutrustning in action. Arenan kommer att ha flera sådana arrangemang. Alla som har intresse att få vara med kan kolla på vår hemsida: för att få veta mera om vem, vad, när och hur. Syftet med vår kick off var också att visa Arenan och dess lokaler med arbetsplatser för entreprenörer som går med en företagsidé. De kan sitta här och jobba och få både professionell coachning samt rådgivning. Tack till alla som tog sig tid att komma och vara med! Nina Plesner, coach, Arena för entreprenörskap tfn , PS. Funderar du på att starta ett företag och är mellan 19 och 35 år? Då kanske vår kuvösverksamhet är någonting för dig? Företagarkuvösen är en arbetsplats och utrustad som ett fullvärdigt kontor med allt som du behöver för att driva en verksamhet samt en nyföretagscoach för att hjälpa dig att komma vidare i processen mot ett eget företagande./ds Jobba i Krokom Kommunen som arbetsgivare Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare. De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade. Lediga jobb inom kommunen finns på under rubriken Aktuellt samt på Kontaktperson: Mia Högström, PA-konsult, tfn , Andra arbetsgivare i kommunen Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande arbeten. Men inom arbetsmarknadsområdet finns även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar. Kontakt: Arbetsförmedlingen i Krokom tfn , 7

8 Nytt system i biblioteket! Kultur Vi kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett brett kulturutbud som har förankring i det lokala föreningslivet, bygdens traditioner och historia. Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och dans m m året om. Om du vill veta vad som är på gång. Titta i kalendern: Kontaktperson Mats Hurtig, kultursamordnare, tfn , Vi byter till ett modernare och effektivare bibliotekssystem, vilket kommer att innebära förändrade öppettider och begränsad service under januari-mars För att möjliggöra viss biblioteksservice under denna tid håller huvudbiblioteket och filialerna öppet olika perioder, se nedan. Krokoms bibliotek Stängt 7-30 januari. Begränsat öppethållande 2-27 februari, öppet måndag-torsdag , fredag Ordinarie öppettider från 2 mars. Bokbussen Inga bokbussturer 7 januari-5 februari. Ordinarie turer från 10 februari. Föllinge servicekontor Stängt 2-27 februari. Kommunal service utförs som vanligt. Kluks bibliotek Stängt 2 februari-6 mars. Begränsade öppettider 9-27 mars, mån Ordinarie öppettider från 30 mars. Näldens bibliotek Stängt 2-27 februari. Begränsade öppettider 2-27 mars, ons Ordinarie öppettider från 30 mars. Ås bibliotek Stängt 2-20 februari. Ordinarie öppettider från 23 februari. Änge servicekontor Stängt 2-13 februari. Begränsade öppettider 16 februari- 6 mars, mån, tor, fre 9-12, tis Ordinarie öppettider från 9 mars. Vi behöver din hjälp! Du kan hjälpa oss att genomföra detta så smidigt som möjligt genom att återlämna böcker även under stängningstid i våra bokinkast. Dina ev reservationer kommer att falla bort i och med bytet av bibliotekssystemet. Vi ber dig att själv uppmärksamma detta och be oss lägga in reservationen på nytt när vi öppnar igen. Välkommen in! Bibliotekspersonalen PETTER uppträdde i Krokomshallen den 24 oktober, vid en konsert som arrangerades av Krokoms Ungdomskulturråd. Även DJ Sleepy, Miki, Östersundsbandet Pulpa och DJ Nic Deelay fanns bland artisterna. Helgstängt Våra kontor och bibliotek håller stängt; jul, nyårsoch trettondagshelgen samt röda dagar. Begränsat öppet dag före röd dag. Ordinarie öppettider Kommunhuset, växel och reception mån-fre 8-16 Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge mån , tis-fre Servicekontoret/biblioteket i Änge mån, tor och fre 9-12 och 13-16, tis och Turistbyrån i Krokomsviken vid E14 mån-fre, 9-13 Biblioteket i Krokom mån, tis-torsdag, fredag, Med reservation för ändringar. Tiderna finns anslagna vid respektive entré. Biblioteksfilialer: Kluk mån 17-20, tis 9-11 och Nälden mån 10-12, onsdag och 16-19, tor 13-15, fre Ås mån 10-12, tis-fre , 10-12, tis även 17-20, tor även Halvett-Onsdagar 2009! Med anledning av lite stök i bilioteket med nytt system startar våra Halvett-onsdagar inte förrän i början på mars. Fler tips om vad som är på gång finns på; och på Ungdomskultur Ungdomskulturrådet (UK) i Krokoms kommun har funnits sen 2002 och arbetar för att främja och sprida ungdomskultur i kommunen. UK vill bidra till en meningsfull fritid och ge bra förutsättningar både för dig som utövar någon form av kultur och för dig som bara vill konsumera. Vi jobbar mycket tillsammans med fritidsgårdar och fritidsledare. Vår målgrupp är ungdomar år Om du är år, bor i Krokoms kommun, och är intresserad av kultur och att arrangera är du välkommen att vara med i UK. Kontaktperson Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare, tfn , God Jul och Gott Nytt År!!! Krokom idag nr Krokom idag - finns även tillgänglig på och kan laddas ner (pdf-fil). Krokom idag - kommer 2009 ut vecka 10, vecka 24, vecka 40 och vecka 50. Krokom idag - skickas ut till hushåll och företag samt finns att hämta på våra servicekontor i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen och på turistbyrån i Krokomsviken. Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn , e-post: Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, Krokom, tfn vx: , fax Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5

Många bollar i luften På mittuppslaget finns kommunens ekonomiska årsredovisning för 2007. Läs mer på sidan 4-5 Krokom idag Krokom idag- är vår nya broschyr med information om kommunens verksamheter, projekt med mera. Den skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Krokom idag uppdateras fyra gånger per

Läs mer

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003 Skogstorpsskolan sid 4-5 Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11 Nyårsfirande sid 12 Våga förändra Det huvudsakliga arbetet som heltidsarvoderad politiker

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

Årsredovisning 2009 Krokoms kommun

Årsredovisning 2009 Krokoms kommun Årsredovisning 2009 Krokoms kommun 1 Innehållsförteckning Politiska ledningens kommentar 3 Kommunfullmäktiges vision/ 4 Kommunens övergripande 5 Kommunchefens kommentar 6 Organisation/kommunfakta/fakta

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Krokom idag 01/14. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare

Krokom idag 01/14. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare Krokom idag 01/14 Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare CAFE VILAN EN OAS FÖR FIKASUGNA VEM TYCKER DU ÄR GULD VÄRD? TEMA: OMSORG MED VÄRDIGHETSGARANTI PORTRÄTTET: JONAS

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

vänersborg.kommunguide.se

vänersborg.kommunguide.se KOMMUNGUIDE 2015/2016 I kampen för en friskare jord är varje insats värdefull. Våra handlingar i dag bestämmer hur världen vi lämnar till kommande generationer skall se ut. Genom att återvinna vårt avfall

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo. 2014 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.se Vår oslipade diamant Lövhult Välkommen till medborgarkontoret! Läs också om... Bostäder Utbildning Barnomsorg Kommunikationer

Läs mer

Sommaren är här. Ladies Villa. Behöver du fixarhjälp? Flykting- och invandrarkvinnor lär sig mer om Sverige. Tjänsten som ska minska fallolyckor

Sommaren är här. Ladies Villa. Behöver du fixarhjälp? Flykting- och invandrarkvinnor lär sig mer om Sverige. Tjänsten som ska minska fallolyckor Ett magasin från Östersunds kommun # 1/2010 Ladies Villa Flykting- och invandrarkvinnor lär sig mer om Sverige Behöver du fixarhjälp? Tjänsten som ska minska fallolyckor Sommaren är här Hitta guldkornen

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

KommunNytt. Fortsatt satsning i Fryksta! November 2000. Ur innehållet... Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100

KommunNytt. Fortsatt satsning i Fryksta! November 2000. Ur innehållet... Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100 November 2000 Kil Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100 Ur innehållet... Bokslutsprognos Landshövdningen på besök! Hur skall framtiden i Kil se ut? Kommunens hemsidor Näringslivschefen

Läs mer

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN NOVEMBER 2013 REPORTAGE: Kultur är Dramalogens redskap ÅRETS ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström Med fokus på näringsliv, Halmstads Big 5 för nöjdare företagare,

Läs mer

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet,

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Värmdöbor Kontaktcenter ger information & service Har du frågor som rör kommunen men vet inte riktigt vem du ska vända dig till? Välkommen att ringa Kontaktcenter

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden HEMMA I EKSJÖ NR 1 MARS 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN SÅ SKA STADEN MÖBLERAS Eksjös attraktivitet är obestridlig. Och trivselfaktorn kan heller ingen klaga på. Men nu lägger Eksjö i ytterligare

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer