VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 SPF BRO Kristinehamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för SPF BRO Kristinehamn får härmed avge följande berättelse för år 2013: AV ÅRSMÖTET VALDA FUNKTIONÄRER Styrelse Ledamöter: Ulf Björkbäck Maj-Lis Kabo Ingalill Ohlson Bo Sevelin Elly-Britt Sundman Dalsjö, sekreterare Elisabeth Thorén, kassör Vilmar Torneborg, ordförande Ersättare: Liselotte Bengtzing Roland Stenbäck Revisorer Ordinarie: Ersättare: Kjell Larsson Kjell Levin Ulf Lännerberg Valberedning Bror Andersson Pelle Carlsson Mats Thorén, ordförande Inger Thunegard, ersättare

2 Ledamot och ersättare i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) Vilmar Torneborg, Elly-Britt Sundman Dalsjö, ersättare. 2(8) REPRESENTATION Vilmar Torneborg har varit i PSAK (Pensionärsföreningarnas samarbetskommitté) och Elly-Britt Sundman Dalsjö ersättare. Vid distriktets årsmöte i Arvika representerade Maj-Lis Kabo, Elly-Britt Sundman Dalsjö, Elisabeth Thorén och Mats Thorén SPF BRO. I nationaldagsfirandet på Hembygdsgården representerade Alfhild Ljung, Lennart Sperens och Vilmar Torneborg SPF BRO. VERKSAMHETSPLANEN 2013: Genomförande styrelsens arbetsuppgifter Föreningens stadgar och den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen är de dokument enligt vilka styrelsen arbetar. I verksamhetsplanen 2013 fastställde årsmötet följande arbetsuppgifter för styrelsen: * hålla minst 5 protokollförda sammanträden Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. * hålla 9 månadsmöten, varav ett utgör årsmöte Årsmöte hölls Föreningen håller månadsmöten inkl årsmötet i Församlingshemmet. Brosångarna under ledning av Margot Carlstedt har medverkat vid mötena med undantag för årsmötet samt månadsmötet i oktober. Marianne Fyhr och Pelle Carlsson har sålt lotter och Elly-Britt Sundman Dalsjö har varit lotteriansvarig. Medlemmar har bidragit med vinster till lotterierna. Vid månadsmötet i december har Systugan ansvarat för lottförsäljningen och trevliga och uppskattade handarbeten har lottats ut. Ansvarig för Systugans verksamhet har Siv Bäckström varit. Värdinnor vid månadsmöten har varit Alfhild Ljung, Ulla Olsson och Anne-Marie Magnusson. Solweig Lemfjord har sålt inträdesbiljetter. Styrelsen fastställer Föreningens program för månadsmöten efter förslag från Programkommittén. Programkommitté har varit Liselotte Bengtzing, kontaktperson, Larsgöran Larsson och Inga Laurentz. Följande månadsmöten har hållits: : På vandring i Kristinehamn. Björn Nyström kåserade : Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar därefter underhållning av en grupp från Kristinehamns Dragspelsklubb under ledning av Gunnar Lindström : Barn i Nepal. Karin Söderlind, Värmlands Museum, visade bilder och berättade : Att vara fågelskådare sett ur mitt perspektiv. Program med Ulf T. Carlsson : Bin till nytta och nöje. Gudrun Olsson, Biodlarföreningen, visade bilder och berättade : Mina uppdrag i Asien och Afrika. Torsten Bergstedt berättade.

3 3(8) : Glad folkmusik med Sam och Marianne : Första kvinnliga polisen. Kerstin Pettersson berättade : Luciatåg av elever från Brogårdsskolans estetiska linje. Inga Laurentz läste valda delar ur Legenden om julrosorna av Selma Lagerlöf. * arrangera sammankomster och fester i föreningslokalen Varje fredag under året med undantag för helger samt tiden juni till och med augusti har styrelsen arrangerat Öppet hus i föreningslokalen. Varje Öppet hus har ett tema och en eller ett par styrelseledamöter har ansvaret för verksamheten. Följande teman har tagits upp: : Sällskapsspel med Maj-Lis Kabo : Sittgymnastik med Roland : Sittgymnastik med Roland : Programmet Barn och konst blev inställt. Deltagarna i dagens Öppet hus blev i stället hembjudna till Lena Lööf för att se på konst : Blommor i min trädgård. Lars Hertin visade bilder och berättade : Att vara flyglärare och ambulanspilot. Lill Mitakidou berättade om sitt yrke : Pierre Kärfstedt informerade om motionsanläggningen Wellnes Center Gym och Sannabadet : Linedance med Get in Line : Film Time Kemi finns överallt : Författarmödor. Paul Blomgren berättade : Järsberg ortnamn, runstenen och trakten. Hans Olsson informerade : Linedance med Get in Line : Musikkryss med Yngve Nyberg : Empatibrist i vårt samhälle. Barbro Palm berättade : Sommarläsning. Bibliotekschef Lena Saltberg gav tips : Korvgrillning utanför Föreningslokalen. Vädret tillät inte besök vid Kungens rastplats : Frågetävlingen Hjärnkoll : Torsö ett paradis i Vänern. Hampus Johansson berättade : Om MS. Inger Boström informerade : Lite av varje. Kerstin Fahlén kåserade : Mineraler. Mats Thorén visade bilder och berättade : Hur mår du egentligen? Liselotte Bengtzing, Ulf Lännerberg och Vilmar Torneborg gav tips och Liselotte kontrollerade Öppet hus-deltagarnas blodtryck : Varifrån kommer alla ord i svenskan? Esperanto. En jämförelse mellan ett svårt språk och ett lätt. Nils Dåverhög berättade : En resa till Egypten med Elisabeth och Mats Thorén : Musikkryss med Yngve Nyberg : En resa till Nepal. Henry Rådbo berättade och visade bilder : Ed i Dalsland. Bo Sevelin berättade : Sång och dikt med Ingalill. Ingalill Ohlson och Yngve Nyberg underhöll : Järnleden. Mats Öhman informerade. Fem fredagar har Öppet hus varit inställt och i stället har styrelsen inbjudit till fester. Följande fester har arrangerats:

4 4(8) : Vinterfest : Vårfest : Sommarfest : Höstfest : Julfest Ansvaret för festerna har Festkommittén haft. I den ingår Pelle Carlsson, Maj-Lis Kabo, Elly- Britt Sundman Dalsjö, Elisabeth Thorén och Mats Thorén. * genom studiecirklar, även i samarbete med andra pensionärsföreningar, sprida kunskaper till nytta och nöje för medlemmarna Under våren erbjöds medlemmarna att delta i studiecirklarna Lär dig hantera digitalkameran, Trafik, Ukulele och Linedance. Under hösten erbjöds medlemmarna kurser i Gitarr för nybörjare, Kloka rättigheter och kloka frågor samt Släktforsning. Kurserna Trafik, Kloka rättigheter och kloka frågor och Släktforskning genomfördes. Övriga cirklar ställdes in på grund av för få deltagare. Mats Thorén har varit SPF BRO:s studieombud. Den 30 augusti arrangerade SPF BRO frågetävlingen Hjärnkoll under ett Öppet hus i föreningslokalen. Efter tävlingen utsågs Nils Dåverhög, Anna Nyquist och Mats Thorén att representera SPF BRO i det värmländska mästerskapet, som avgjordes i Karlstad under distriktets Kick Off-dag den 5 september. Den 6 7 november deltog laget under ledning av lagledaren Roland Stenbäck och uppbackat av en hejarklack från SPF BRO i SPFmästerskapet i Hjärnkoll, vilket avgjordes under en kryssning till Åland. Laget vann inte men fanns med t o m andra utslagstävlingen. * arrangera resor i samarbete med andra pensionärsföreningar SPF BRO har under året inte haft någon resekommitté. Övriga pensionärsföreningar arrangerar resor och styrelsen uppmanade reseintresserade medlemmar att ta kontakt med reseledarna för PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och SKPF (Sv. KommunalPensionärers Förbund). Några SPF-föreningar i Värmland och SPF-distriktet ordnade också resor. Styrelsen informerade om möjligheten att ta kontakt med dem. * ordna möjligheter för medlemmarna att delta i motion, utomhus- och inomhusaktiviteter Solweig Lemfjord har varit ledare för boule och Alfhild Ljung biträdande ledare. Föreningen deltog i Värmländska SPF-mästerskapen i boule i Filipstad den 26 juni. SPF BRO representerades av Ulla-Britt Eriksson, Ulla Olsson och Solweig Lemfjord. Under våren har Ove Hagberg varit ledare för bowling. Till hösten lades verksamheten ned på grund av bristande intresse från medlemmarna i föreningen. Bo Sevelin har varit ledare för bridge. Vilmar Torneborg har varit föreningens folkhälso- och trafikombud och varit ledare för studiecirkeln Trafik. Under våren deltog ett antal medlemmar i aktiviteten I bättre form till sommaren, vilken innefattade stavgång, promenader mm under Vilmars ledning. Den 24 september deltog medlemmar i ett studiebesök på Sannabadet och Wellnes Center Gym. Pierre Kärfstedt visade motionsanläggningen och badet.

5 5(8) Arbetsgruppen för uppmärksamhetsveckan Ett friskare Värmland förlade sina aktiviteter till vecka 40. I arbetsgruppen representerade Vilmar Torneborg och Mats Thorén SPF BRO. Föreningens konferensdag den 1 oktober FN:s Internationella dag för äldre och Öppet husprogrammet den 4 oktober Hur mår du egentligen? ingick som delar av uppmärksamhetsveckan. Den 5 oktober arrangerades en föreningsdag i Kristinehamn Arena. Alfhild Ljung, Lennart Sperens, Elly-Britt Sundman Dalsjö och Vilmar Torneborg representerade föreningen med aktiviteter som stavgång, balansgång, träningsband, hantlar, Systugans arbete, en frågetävling och ett lotteri. * informera medlemmarna i för äldre aktuella frågor Information från Förbundet, Distriktet, KPR och PSAK har givits vid månadsmöten. * hålla informationen på Föreningens hemsida aktuell Mats Thorén har varit IT- och hemsidesansvarig. Hemsidan innehåller information om styrelse och övriga funktionärer, aktiviteter, foton från olika möten mm. * delta aktivt i PSAK (Pensionärsföreningarnas Samarbetskommitté) Vilmar Torneborg har varit i PSAK och Elly-Britt Sundman Dalsjö ersättare. I PSAK diskuteras bland annat ärenden, som gruppen sedan tar upp i KPR (Kommunala Pensionärsrådet), t ex hyresavtal för kommunens boenden, parboende, dygnsfasta. En arbetsgrupp i PSAK har utarbetat ett förslag till nytt reglemente för KPR. I arbetsgruppen har Vilmar Torneborg varit sammankallande och Elly-Britt Sundman Dalsjö sekreterare. Förslaget har lämnats till pensionärsföreningarna för yttrande. PSAK inställde årets gemensamma pensionärsdag och beslöt att fira FN:s Internationella dag för äldre i stället. * delta aktivt i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) Årsmötet utsåg Vilmar Torneborg till i KPR och Elly-Britt Sundman Dalsjö till ersättare. SPF BRO har bland annat drivit frågan om gratis buss för seniorer 75+. * söka påverka beslutande organ i frågor som berör medlemmarna såsom boende, hälsa, vård och omsorg, kultur, trafik mm Styrelsen har försökt påverka i dessa frågor via KPR. * finnas med i massmedia genom artiklar, annonser mm Styrelsen har annonserat varje månadsmöte i Nya Kristinehamns-Posten. Bo Sevelin har utsetts till pressombud. Han har informerat om aktiviteter under rubriken Föreningsliv. I anslutning till 1 oktober FN:s Internationella dag för äldre skrev en journalist från Nya Kristinehamns-Posten om Barbro Westerholms föreläsning. Vilmar Torneborg har i insändarspalten vid några tillfällen debatterat frågan om gratis buss för seniorer 75+. * öka föreningens medlemsantal Vid årets början hade föreningen 302 medlemmar och vid årets slut personer har lämnat föreningen på grund av dödsfall, flyttning eller andra orsaker. 27 nya medlemmar har tillkommit. SPF BRO har deltagit i Värmlands SPF-distrikts projekt gällande information om SPF till personer, som har fyllt 65 år. Dessa personer har erbjudits tre nummer av tidskriften Veteranen och information om SPF. Distriktet har erhållit projektbidrag från Förbundet. Medlemsregisteransvarig har Mats Thorén varit.

6 * arrangera möte för nya medlemmar Den 17 april bjöd föreningen nya medlemmar på eftermiddagskaffe med tårta. Ett stort antal nya medlemmar hörsammade inbjudan. Styrelsen presenterade sig och informerade om kommande verksamhet i föreningen. * arrangera möte för samtliga funktionärer Den 7 maj bjöd föreningen samtliga funktionärer på eftermiddagskaffe med information om kommande aktiviteter och diskussioner om verksamheten. * uppmärksamma FN:s Internationella dag för äldre den 1 oktober SPF BRO arrangerade i samarbete med Kristinehamns FN-förening, PRO i Björneborg, Bäckhammar och Kristinehamn, SPRF, SKPF, Kristinehamns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan FN:s Internationella dag för äldre En arbetsgrupp, bestående av representanter för SPF BRO och FN-föreningen, planerade en konferens för dagen. 6(8) Inbjudna föreläsare var Wilhelmina Hoffman, specialist i geriatrik, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum. Hennes föreläsning hade rubriken För ett demensvänligt samhälle. Barbro Westerholm, riksdags och tidigare ordförande i SPF, talade om framtidens äldreomsorg. Eva Brattander, organisationssekreterare Svenska FN-förbundet, gav utblickar i världen rörande äldres situation. Eva-Lotta Lindskog, socialchef i Kristinehamn, informerade om äldreomsorgen i kommunen. Eivor Nilsson, sekreterare Värmlands SPF-distrikt, informerade om ålderism, som definieras som fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering. Lillemor Johansson, vice ordförande PRO Värmland, redogjorde för PRO:s arbete. Vilmar Torneborg, ordförande SPF BRO, höll inledningsanförandet och Jan Rülcker, ordförande Värmlands SPF-distrikt, avslutade dagen. Moderator var Stig Axelsson, tidigare kyrkoherde. Hörsalen i KCC hyrdes för arrangemanget och ett stort antal besökare kom. Hörsalen var så gott som fylld till sista plats. Avsikten att nå många människor med information uppfylldes. VERKSAMHETSPLANEN 2013: Förväntat resultat * Vid verksamhetsårets slut ska intresset för Föreningens verksamhet ha förbättrats bland medlemmarna och antalet besökare på möten och andra aktiviteter ha ökat. Styrelsen konstaterar att antalet besökare på månadsmötena är ungefär lika stort som under Antalet besökare på Öppet hus har ökat. * Att vara medlem i SPF BRO ska vara meningsfullt och ge social gemenskap. SPF BRO ska vara en aktiv och utåtriktad förening. Styrelsen anser att Föreningens verksamhet förbättrats under året med fler aktiviteter och ökad öppenhet. * Medlemsantalet ska ha ökat med 30 personer. 27 nya medlemmar har tillkommit.

7 * Föreningen ska ha bevakat äldrefrågor i kommunen såsom boende, hälsa, friskvård. Styrelsen har arbetat via KPR (Kommunala Pensionärsrådet) för att bevaka äldrefrågor. 7(8) * Kunskapen om SPF BRO ska ha ökat bland kommunens invånare. Genom att arbeta utåtriktat och synas i samhället anser styrelsen att kunskapen om SPF BRO ökas bland kommunens invånare. EKONOMI Årets resultat visar ett överskott på kr. Pensionärsföreningarna erhåller bidrag från socialnämnden till hyreskostnader samt ett bidrag per medlem. För 2013 erhöll SPF BRO bidrag på totalt kr. Hyreskostnaderna uppgick till kr. SPF BRO ansvarade för ekonomin för konferensdagen den 1 oktober. Kostnaden uppgick till kr. Kristinehamns kommun beviljade ett bidrag på kr. Varje arrangerande förening betalade 300 kr. Kristinehamns FN-förening erhöll ett bidrag på kr från Svenska FN-förbundet. Bidraget överfördes till SPF BRO. Överskottet 514 kr har tilldelats SPRF, som kommer att arrangera pensionärsföreningarnas gemensamma aktivitetsdag Se bifogad balans- och resultaträkning. SLUTORD SPF BRO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars främsta uppgift är att ta tillvara, främja och verka för medlemmarnas intressen samt verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna. Genom månadsmöten, fester, studiecirklar och övriga arrangemang har styrelsen arbetat för att uppfylla syftet. På månadsmöten har styrelsen informerat medlemmarna om vad som har diskuterats i PSAK (Pensionärsföreningarnas samarbetskommitté) och KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och genom information i lokalpressen försökt sprida kunskap om SPF BRO. Styrelsen tackar föreningens medlemmar för visat intresse och stöd under det gångna verksamhetsåret! Kristinehamn i januari 2014 Vilmar Torneborg ordförande Liselotte Bengtzing ersättare

8 8 Ulf Björkbäck Maj-Lis Kabo Ingalill Ohlson Bo Sevelin Roland Stenbäck ersättare Elly-Britt Sundman Dalsjö Elisabeth Thorén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Årsmöte hölls den 13 februari 2013 i Nybrokyrkan. Förhandlingarna leddes av Kerstin Söderbaum- Fletcher. Ca 120 medlemmar deltog. Styrelsens sammansättning

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1, Hörnefors Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelseledamöter Christer Fredriksson, ordförande Gun Jonsson, vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 1 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos årsmöte fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Vi får lyssna på Hasse E-son

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014

PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014 PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande Kassör Studieorganisatör Sekreterare Styrelseledamot/ väntänst Styrelseledamot/vice.sek Styrelseledamot/resor/kult. Ersättare/vice

Läs mer

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425 Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn Förening nr. 456 Org.nr. 802417-6425 Årsredovisning 2014 Verksamhetsidé SPF (Sveriges Pensionärsförbund) vill öka och förbättra äldres inflytande i samhället, valfrihet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2015:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2011 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Runo Carlsson, sekreterare Kerstin

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2014 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2014, distriktets trettionionde verksamhetsår. Styrelsen har haft

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. 100421 Runo

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Gun och Ove Ramberg är PRO-filer denna gång. Ove har varit mattläggare i 38 år och Gun har jobbat som damfrisör innan barnen blev stora, och sedan på vårdcentralen i Trollbäcken. Foto: Christer Källström

Läs mer

"Låt tusentals blommor blomma" Höstprogram 2015. Brasken Eklandet Filbyter Gripen Plogen Rengen Roxen Stångå Tinnerbäcken Vreta kloster

Låt tusentals blommor blomma Höstprogram 2015. Brasken Eklandet Filbyter Gripen Plogen Rengen Roxen Stångå Tinnerbäcken Vreta kloster Brasken Eklandet Filbyter Gripen Plogen Rengen Roxen Stångå Tinnerbäcken Vreta kloster Linköpingskretsens Höstprogram 2015 "Låt tusentals blommor blomma" Innehåll Föreningar Välkommen in på föreningarnas

Läs mer