En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage."

Transkript

1 LÄRA NYTT, TÄNKA NYTT En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage. Creative learning environments Schools building competences to lead and learn in a rapidly changing world. TEACHING COURAGE! 1

2 Ansvarig utgivare: Riksteatern och Kalmar kommun Textförfattare: Elin Johansson för Riksteatern Layout: Christina Olsén, KST Infoservice Kalmar Besök hemsidan för mer info: TEACHING COURAGE! 2

3 Välkommen till CreatLearn... 3 DANMARK / GULDBORGSUND:... 5 Att använda kulturen för att motivera bättre lärande TYSKLAND / ROSTOCK COUNTY COUNCIL:... 8 Världen är färgglad tillsammans är vi starka TYSKLAND/ ROSTOCK: Kreativt lärande genom ett världsspråk musik LITAUEN/ KLAIPEDA: Tre hundra elever på fem skolor arbetar tillsammans i gemensamt scenprojekt Tidsresor: en metod att skapa djupare förståelse för samtiden med hjälp av historien SVERIGE / KALMAR: Världen består inte av 16 ämnen, den hänger ihop Samtal med Birgitta E. Gustafsson, forskare vid Linnéuniversitetet IDÉER OCH METODER Summering av CreatLearn erfarenheter från projektet Det är viktigt att tro på framgång VIKTIGA FRAMSTEGSFAKTORER AHA OCH WOW - ÖGONBLICK Till sist Expert pool TEACHING COURAGE! 3

4 VÄLKOMMEN TILL CREATLEARN! Vi lever i en osäker värld med omvälvande samhällsförändringar, där de globala utmaningarna kring miljö och klimat, fred och samexistens är enorma. I en sådan tid blir förmågan till kreativt tänkande allt viktigare för unga människor i deras framtida liv och för vår gemensamma samhällsutveckling. Forskningen visar att kultur både den du konsumerar och den du tar del i eller skapar själv aktivt bidrar till dina skapande förmågor. De kulturella språken, vid sidan av de traditionella läsa och skriva, kan inte saknas när det gäller en ung människas bildningsresa i att upptäcka världen och sig själv. Inte heller när det kommer till att utveckla sin kreativitet och kommunikationsförmåga. Kulturen har en självklar plats i många skolor idag. Elever får exempelvis se och lära sig om film, musik, teater och dans. Professor Anne Bamford visar i sin avhandling The Wow factor, att i skolor där kulturen har en stark ställning trivs elever bättre och presterar också bättre generellt i alla ämnen. Men hur kan vi utveckla nya metoder och hur kan vi komma längre när det gäller att ge kulturen en fördjupad roll i skolans arbete. Detta ville vi undersöka i CreatLearn. Vårt projekt har samlat partners runt Östersjön, från Danmark Guldborgsund kommun, Tyskland Rostock stad och region, Litauen Klaipedas skoldistrikt och Sverige Kalmar kommun. Svenska Riksteatern och Linnéuniversitetet är också partners ansvariga för kommunikation samt följeforskning av det svenska projektet. Projektet är ett EU-projekt inom South Baltic-programmet. Lärare och kulturexperter inom film, teater, bild och musik och även elever har samverkat kring att göra CreatLearn till ett viktigt utvecklingsprojekt. TEACHING COURAGE! 4

5 Projektet består av många delprojekt som engagerat elever i grundskolans åldrar och som vi berättar om i denna inspirations bok. Dessa delprojekt är delvis sinsemellan mycket olika, vilket du upptäcker när du bläddrar vidare. Och så måste det vara. De har skapats utifrån de förutsättningar och behov som finns i våra olika länder, skolor och skolsystem. Men gemensamt är just viljan att komma vidare, att fördjupa kulturens roll i skolan. Det som också gav oss en riktning var när vi tillsammans bestämde oss för det gemensamma temat civilkurage. Ett tema som tyvärr blir alltmer aktuellt men också engagerande i ett Europa som präglas av växande sociala motsättningar. Projekten har utvecklats främst i varje land, men lärare och kulturexperter har träffats fyra gånger under projekttiden för att dela erfarenheter och för gemensamma metod-workshops. Idématerial, tips om metoder och en expertpool har också samlats under resans gång på vår hemsida där också projekten kan följas över tid. Varje land har där ett eget bloggflöde där de kontinuerligt uppdaterat kring sitt projekt. Med texter, foton och filmklipp. Vi hoppas att denna bok ska ge dig som lärare, kulturarbetare eller beslutsfattare inspiration, men kanske framför allt konkreta idéer kring hur man kan utveckla: CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS (CreatLearn) Schools building competences to lead and learn in a rapidly changing world. Björn Samuelsson Projektledare TEACHING COURAGE! 5

6 DANMARK / GULDBORGSUND: Att använda kulturen för att motivera BÄTTRE LÄRANDE Från föreställningen The Dream. I Guldborgssund har närmare 350 elever i åldrarna år varit delaktiga i CreatLearn. Temat civilkurage har man närmat sig med hjälp av forumteater. Eleverna medverkade först i workshops som professionella forumteater-aktörer från Theatr Fforwm Cymru i Wales höll i. Efter att lärarna gått en utbildning i forumteater kunde de fortsätta arbeta vidare med denna metod i undervisningen. Som grund för partnerskapen i Guldborgsund fanns det tidigare kultur/skola-samarbetet Youth-culture and Learning. När utformningen av CreatLearn skulle ta sin form ville lärarna behålla samma approach och fortsätta samarbeta med kulturexperter från andra länder som man gjort i det tidigare projektet. Detta för att uppfylla två huvudsakliga mål: Att använda kulturen för att motivera bättre lärande i skolan. Använda en internationell dimension som ett lärandeverktyg. Tre skolor i Guldborgsund har deltagit i CreatLearn. Fjordskolen i Nykøbing och skolorna i Eskilstrup och Stubbekøbing. Under två år har representanter från skolorna kontinuerligt träffat representanter från den lokala teatern The Mask och från CultHus, kulturhuset i Nykøbing F som samordnat aktiviteterna ute på skolorna. Aktiviteter i klassrummen Tre olika klassrumsprojekt har genomförts. Först handlade det om dans-workshops som öppnade för möjligheten att vara med i föreställningen The Dream som visades upp på CultHus vid den gemensamma uppstarten för CreatLearn i augusti Genom den föreställningen öppnades ögonen för projektet och man kunde fortsätta arbeta vidare med den del som blev den betydande under projektet: forumteater. Projektet avslutades sedan med kreativa workshops som var kopplade till den gemensamma vykortskampanjen för Creat- Learn, där eleverna illustrerade temat civilkurage. Forumteater i fokus Att CreatLearn i Guldborgsund skulle handla om forumteater var ett val som baserades på två punkter: att forumteater inte är någon komplicerad metod och att den alltid har utgångspunkt i någonting som är på riktigt. TEACHING COURAGE! 6

7 DANMARK / GULDBORGSUND: Gill Dowsett från Theatr Fforwm Cymru håller i en forumteater-utbildning för lärarna. aktörer ledde workshops som innehöll en rad olika övningar. Bland annat Fruktsallad och Staty improvisation som finns att läsa mer om i avsnittet Idéer och metoder. Sju lärare från varje skola påbörjade sedan en utbildning i forumteater. De var på två utbildningsdagar i november 2012 och ytterligare två i februari Efter det höll lärarna i egna workshops där de förde in metoden som ett nytt verktyg i undervisningen. De tre skolorna samarbetade med varandra och lärarna arbetade inte i sina vanliga klasser utan bytte med varandra mellan skolorna. Forumteater är inte en dramaform med manus och agerande skådespelare. Istället utgår den från ens egna upplevelser och kan fungera som en metod för att arbeta med både den personliga och sociala utvecklingen. Detta såg lärarna därför som en väldigt passande metod för att ta sig an temat civilkurage. Arbetet med forumteater planerades in i tre huvudsteg på skolorna. Först fick eleverna under två dagar delta i workshops som professionella forumteater-aktörer från Theatr Fforwm Cymru höll i. Eleverna delades in i mindre grupper och sex Oanade förmågor kom fram Arbetet med CreatLearn har genererat i flera positiva aspekter tycker lärarna. Bland annat lyfter de fram en motivation som höjts hos eleverna överlag och en vilja att aktivt delta i aktiviteterna. Hos flera har de även fått syn på oanade förmågor, exempelvis i de kreativa workshopsen. Detta har bland annat visats hos elever som inte lika ofta visar sin fulla potential. Lärarna berättar att det inte bara är synen på elevernas kunskaper och förmågor som ändrats i och med projektet, det har även skapat en annan sorts kontakt mellan lärare och elever och fört dem närmare varandra. För lärarna har projektet inneburit att de fått ny kunskap och nya verktyg att kunna fortsätta arbeta vidare med både civilkurage och med forumteater som metod. På skolorna kommer arbetet med forumteater att fortsätta och man hoppas även kunna inspirera andra skolor i Guldborgssund att ta efter med liknande projekt de kommande åren. Eleverna medverkar i ett dansprojekt tillsammans med dansläraren Francisco Pako Almeida från Portugal. TEACHING COURAGE! 7

8 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: Världen är färgglad tillsammans är vi starka Rostock County Council valde ut två skolor till CreatLearnsamarbetet. Prof.-Franz-Bunke Schule Schwaan var huvudskolan i projektet med elever från första till tionde klass. Deltog gjorde även elever i femte klass från Förderzentrum Güstrow. Sammanlagt handlade det om 450 elever, 24 lärare och 18 kulturexperter som medverkade i 30 olika workshops. I projektet såg man en möjlighet att tillsammans utveckla det kreativa lärandet. Till den gemensamma vykortskampanjen skapade alla på skolan i Schwaan en liten bild som sattes upp på en vägg. Tillsammans mätte bilderna ungefär 3,5 meter 2,5 meter. Och med alla menas verkligen alla: elever, lärare, städpersonal, fastighetsskötaren TEACHING COURAGE! 8

9 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: Chill-out-loungen. De flesta av de trettio workshops skedde under projektveckan i mars 2013 på skolan i Schwaan då samtliga elever och lärare på skolan deltog. Förutom projektveckan har det varje vecka under ett år pågått olika workshops i Schwaan. Eleverna har även tagit del i workshops tillsammans med elever från skolan i Güstrow. Två i Stomp och en i Gamelan. De har även tagit del i en keramik-workshop och tre dans-workshops tillsammans med elever från Europaschule i Rövershagen som till en början även var en del av CreatLearn-samarbetet. Stor aktivitet i olika workshops Aktiviteterna på skolan i Schwaan har varit åtskilliga och verkligen bjudit på mångfald. Eleverna har bland annat producerat filmer, elever från sjunde och åttonde klass medverkade i en teater-workshop med mobbing och civilkurage som tema. De har i återkommande anti-mobbning-workshops reflekterat över bland annat tolerans för varandra och hur de tillsammans kan arbeta för att ingen ska känna sig utanför. Sex elever i åldrarna år har gått en kurs i hur en bok blir till, hela vägen från den första idén till färdig slutprodukt. Tillsammans skapade de sedan en egen bok. De skrev berättelser, illustrerade dem och band samman till en gemensam bok. I arbetsprocessen besökte de Kunsthaus i Güstrow där de fick hjälp av två bildlärare i hur de kunde illustrera sina berättelser. Chill-out-lounge Under projekttiden har en grupp elever tillsammans med två lärare skapat en chill-out-lounge. Från början var det ett gammalt klassrum men nu har det fått ett helt nytt utseende och syfte. Tanken är att chill-out-loungen ska fungera lite som ett anti-aggressions-rum. En plats dit eleverna kan gå för att lugna ner sig eller vara på under rasterna. Eleverna har verkligen gjort rummet till sitt. De började med att tillsammans skissa upp en planlösning. De valde ut färger och målade sedan väggarna i rummet. De hittade överblivna möbler på skolan som nu fick en ny plats. Några möbler byggde Skolan är så fin nu. Överallt kan jag se konst. Jag tycker om att se på konsten tillsammans med mina vänner. Jag skulle vilja ha fler projektveckor. Man får testa så många nya saker. När det var öppet hus visade jag allt för mina föräldrar. De gillade det också väldigt mycket. /Elevröst eleverna till och med själva, exempelvis en hörnsoffa. Och de tillverkade dessutom egna lampor till rummet. När allt stod klart kunde de bjuda in de andra eleverna på en invigning. Och tanken är att rummet ska finnas kvar även framöver. Allt från trumspel till tovning Under projektveckan fick eleverna ta del i en rad olika workshop, variationen var mycket stor. Tanken var att skapa ett rikt utbud för att tilltala så många som möjligt av elevernas intressen. De fick själva välja vilken workshop de ville vara med i och förhoppningen var att alla då skulle hitta ett sätt att använda just sin kreativitet. Till varje workshop samarbetade lärarna med både internationella kulturexperter och de som kom från regionen. Det handlade bland annat om workshops i: teater, dans, tovning, graffiti, trä-skulptering, att tillverka gipsmasker, skapa plexiglas-installationer och konstverk av metall. Några elever gjorde väggdekorationer i klassrummen, några spelade trummor och andra deltog i media-workshops. Det pågick även workshops där eleverna fick testa på yoga, göra avslappningsövningar och delta i olika handikappidrotter. Svar: 12!!! /Frågan eleven besvarade var: Hur skulle du gradera workshopen i trummor på en skala från 1 till 10? I graffiti-workshopen fick eleverna till uppgift att med olika tryck- och spraytekniker skapa en stor tavla med temat Världen är färgglad tillsammans är vi starka. När elever från Guldborgsund besökte skolan fick de också skapa sin egen tavla. TEACHING COURAGE! 9

10 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: workshops reflekterade de över temat och diskuterade hur de kunde få in betydelsen av det i det kreativa arbetet. Orden fungerade som en inspiration till projektet. Det var ett sätt att visa att vi alla är olika men att vi kan lära av varandra, arbeta tillsammans och att vi alla har våra egna färdigheter som vi kan dela med oss av. Att ta sig an ämnen som mobbing, våld, hat och fördomar med eleverna kan vara svårt tycker lärarna själva trots att det hela tiden är någonting som finns i elevernas vardag. Under projektet insåg de däremot att kultur kan vara ett sätt. Att det blev en ingång till att diskutera och närma sig ämnena. Både eleverna och lärarna var sedan väldigt stolta när de kunde bjuda in föräldrarna till ett öppet hus för att visa resultaten av projektveckan. Med konst som ingång Under projektveckan arbetade de med ett gemensamt tema: Världen är färgglad tillsammans är vi starka. I alla Eleverna imponerade! Projektet har på flera sätt varit lärorikt och utvecklande för eleverna. Först och främst fick de nya kunskaper i en rad olika hantverk. En elev visade framstående konstnärliga färdigheter och blev kort därefter antagen till en konstkurs under sommaren. För eleverna i stort gav projektet dem förmågan att ifrågasätta, att skapa kontakter, att lösa problem, kommunicera, samarbeta, reflektera över sitt arbete och det gav dem en möjlighet att utveckla sin kreativitet. Under projektet har eleverna även visat stort ansvarstagande. De har arbetat i grupper som blandat elever från olika årskurser men hela tiden har de arbetat tillsammans och behandlat varandra väl och med respekt. Eleverna säger själva att det varit något av det roligaste med projektet, att de fått arbeta med och lära känna elever även i de andra klasserna. Eleverna har också visat på en stor nyfikenhet och det tycker lärarna bevisade hur mottagliga de är för kreativa metoder i undervisningen. De har verkligen lyssnat på kulturexperterna och tagit åt sig av deras råd och tips. Samarbetet fungerade över förväntan. Kulturexperterna var dessutom skickliga på att arbeta med eleverna, att motivera dem till att uttrycka sin kreativitet. Jag deltog i media-workshopen och eftersom jag var med och spelade in filmer var jag runt på skolan en hel del. Oavsett vilken workshop jag besökte märkte jag av den pågående kreativiteten och skapandet. Varje workshop var unik men alla arbetade med temat: Världen är färgglad tillsammans är vi starka. Personligen tycker jag att det är mycket viktigt att diskutera ämnen som mobbning och civilkurage i skolan och jag hoppas verkligen att alla elever har lärt sig något för framtiden. Alla elever jag intervjuade tyckte att projektet varit givande och de skulle vilja göra någon ting liknande igen. Många tyckte även att invigningen var fantastisk. Och jag trodde dem, för när jag såg på dem så strålade de! /Utdrag från det tal som Jacob Rese, en elev i årskurs 9, höll vid invigningen av den utställning som redovisade projektet. TEACHING COURAGE! 10

11 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: Nu fortsätter arbetet Skolan i Schwaan har tidigare erfarenheter av att arbeta i liknande projekt men aldrig tidigare har hela skolan arbetat i ett och samma. Det var en ny upplevelse, en positiv sådan. Effekterna av det kunde man se blev mycket större, både på skolan och utåt sett. Under projektet har man bland annat arbetat för att omgivningen ska få upp ögonen för skolan. Både tv och tidningar har rapporterat om projektet. Responsen av det har varit mycket positiv och det ser skolan som en väldig fördel när man nu önskar hitta samarbetspartners inför framtida projekt. På skolan fanns redan ett nätverk med olika kulturexperter baserat på tidigare samarbeten. Genom CreatLearn har det nätverket både utökats och förbättrats. Möjligheterna för framtida projekt ser därför än bättre ut nu. De nya kontakterna med partner-skolorna i de övriga länderna hoppas man även kunna utveckla framöver, genom att man bland annat håller ett lärarutbildningsseminarium. Samtidigt fortsätter veckovisa workshops på skolan i Schwaan. Just nu arbetar de med att sätta samman en modevisning där eleverna själva skapat kläderna, accessoarerna och scenografin. De planerar även för en workshop i streetdance tillsammans med skolan i Güstrow. Vi projektledarna, kulturexperterna och lärarna fick uppleva att skolan i Schwaan är mycket mer än en plats för kunskap. Skolan lever! Vi upplevde en god atmosfär för lärande. Medverkan av externa kulturexperter i samarbete med elever, lärare och föräldrar visade sig bli väldigt positivt och givande för alla inblandade parter. /Christine Donath, konstnär som höll i graffiti-workshop. TEACHING COURAGE! 11

12 TYSKLAND / ROSTOCK: Kreativt lärande genom ett världsspråk musik TEACHING COURAGE! 12

13 TYSKLAND / ROSTOCK: Under två år har man arbetat med CreatLearn på Schulcampus Evershagen. Projektet har fokuserat på musikskapande där eleverna bland annat lärt sig spela olika instrument. Målet har varit att utveckla elevernas samarbetsförmåga. Med utgångspunkt i de erfarenheter som projektet givit vill man nu fortsätta arbeta vidare med liknande projekt under Det andra CreatLearn-projektet i Rostock är ett samarbete mellan Schulcampus Evershagen och Welt-Musik-Schule Carl Orff. Även Rostock stad och utbildningsförvaltningen har varit involverade i det projekt som sträckt sig över två år och inkluderat trettio elever i åldrarna 9-12 år. Projektet har inneburit att eleverna fått möjlighet att lära sig spela en rad olika typer av slagverk och rytmiska instrument. Eleverna har haft veckovisa lektioner med lärare från Welt-Musik-Schule Carl Orff där fokus har legat på att eleverna ska introduceras till och få lära känna andra musikkulturer. Gamelan, introduktion till Stomp Projektet startade i januari 2012 med att eleverna fick träffa sina lärare på musikskolan för första gången. Redan vid första mötet fick eleverna testa att tillsammans spela Gamelan, en typ av slagverksensemble som ursprungligen kommer från den sydöstasiatiska övärlden. Efter en kort introduktion i melodi och rytm kunde de ganska snart spela ett enkelt stycke tillsammans. Därefter fick eleverna lära sig att spela på helt andra instrument. Nämligen sådana som finns runt oss i vår vardag: kvastar, soptunnor, skyfflar Eleverna övade varje vecka tillsammans med sina lärare för att sätta samman en föreställning som de visade upp på teatern Bühne 602 dit föräldrarna bjöds in. Som final av hela årets arbete gjorde eleverna även ett framträdande inför skolan. Nu dags för samba! Projektet fortsatte efter sommarledigheten med att eleverna fick lära sig grunderna för samba. Under en brainstorming fick eleverna först utbyta sina kunskaper kring samba och senare fick de veta mer om sambans centrala delar. Rörelserna, dansen, rytmerna och instrumenten. Att spela samba tillsammans innebar att eleverna hela tiden blev tvungna att koncentrera sig och inte påverkas av den som satt bredvid. Detta ställde krav på deras rytmiska säkerhet. Men eleverna lärde sig snabbt och det gick tydligt att se hur de förvärvade sina tidigare kunskaper från projektets första termin in i samban. När lärare från CreatLearn i Guldborgsund kom och hälsade på visade eleverna upp vad de lärt sig och sedan spelade eleverna och de danska lärarna samba tillsammans. Eleverna framträdde senare vid Schulcampus Evershagens julkonsert med sin samba och de var öppningsnummer vid Welt-Musik-Schule Carl Orff julkonsert. Att skapa filmmusik I nästa fas av projektet delades eleverna in i mindre grupper. En av grupperna besökte The Philharmonie, för flera av eleverna var detta första gången de fick se en symfoniorkester spela och detta lämnade bestående intryck hos dem. De som inför besöket hade med sig en negativ inställning till symfoniorkestrar ändrade uppfattning. Efter besöket blev de både intresserade av att spela instrument själva och på att skapa musik. En annan grupp analyserade problematiken i hur våld skildras på film och hur det påverkar oss i det vardagliga livet. Diskussionen kopplades till temat civilkurage och reflektionerna öppnade för diskussioner kring hur vardagen ser ut för många av eleverna själva. Det som diskuterades var aggression och var våld kommer ifrån. Hur kan man förhindra att våld förs vidare till nästa generation? Och hur kan icke-våldsamma filmer se ut? I de övriga grupperna skrev man manus till en film som spelades in med stillbilder, en annan grupp skrev därefter filmmusiken. Ingen av eleverna kunde egentligen läsa noter eller skriva musik. Istället fick de god hjälp av de rytmiska färdigheter som de fick från projektets första år. Tillbaka till början Gamelan Under höstterminen 2013 fortsatte eleverna med lektioner en gång i månaden med lärare på musikskolan och de återgick till att spela Gamelan. Förändringen och framstegen hos eleverna var tydlig. Nu krävdes inte längre långa instruktioner eller lika mycket övning. Deras musikaliska och rytmiska känsla hade utvecklats och det både underlättade i spelandet lika mycket som det visade resultat i musiken de skapade tillsammans. Eleverna kunde nu inte bara spela sina instrument. De hade utvecklats så i sitt spelande att de även nått nivån då de kunde improvisera. De spelade nu tillsammans i gruppen men hela tiden gavs utrymme för att de själva skulle gå på den egna känslan och följa musiken. Flera mål uppfylldes Under projektet har flera viktiga mål uppfyllts och ett av dem är att eleverna besegrat sin scenskräck. De har under projektets gång framträtt offentligt vid ett flertal tillfällen och det har givit positiva resultat på flera sätt. Elevernas självförtroende har växt av att de själva kunnat se vilket fantastiskt resultat de kan åstadkomma tillsammans. I arbetet med de olika framträdanden har de även blivit medvetna om vilket ansvarstagande det innebär att stå på scen. En annan viktig slutsats man dragit av att genomföra så många offentliga framträdanden är att eleverna aldrig hunnit bli uttråkade. Hela tiden har det hänt någonting nytt och det har funnits ett nytt framträdande att ställa in siktet på. TEACHING COURAGE! 13

14 TYSKLAND / ROSTOCK: Projektet har på många sätt fokuserat på att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, vilket det syns tydliga framsteg i. Mycket av projektet har handlat om att eleverna ska lära känna varandra, skapa grupper där de gemensamt arbetar mot samma mål. Att tillsammans skapa en gruppkänsla där alla i gruppen ser varandra, att tillsammans skapa en stark enhet där alla fortfarande får behålla en individualitet som kan stärka gruppen i helhet. På detta vis har eleverna blivit stärkta i sitt självförtroende, i sin empati, tolerans och solidariteten. Alla viktiga delar för det egna civilkuraget. Det internationella utbytet Hos alla projektdeltagare, elever och lärare, syns en annan öppenhet mot andra kulturer efter arbetet med projektet. Speciellt när det kommer till andra musikkulturer. Deltagarna känner nu ett behov av att kliva in i även de okända världarna. Det internationella utbytet ses även det som någonting väldigt positivt. Lärarna uppskattar den input de fått från kollegor i de andra länderna, det har verkligen skapat nya idéer och öppnat för nya tankar. För eleverna var en av höjdpunkterna under projektet att få åka till Nykøbing och hälsa på de som var delaktiga i Creat- Learn där. De besökte bland annat CultHus i Guldborgssund, Kulturfabriken och gjorde besök i de danska skolorna. För många var resan till Nykøbing första mötet med ett annat språk och därför fanns det språkliga barriärer som behövde brytas, vilket ganska snart gjordes. Ett av de mest spännande inslagen under resan enligt eleverna var när de fick speed-dejta de danska eleverna. De delades då in i mindre grupper med två elever från varje land och så fick de några minuter på sig att lära känna varandra. De berättade om sina familjer, hobbys, vilken musik de tyckte om och om deras karriärdrömmar och så vidare. Efter några minuter byttes grupperna och så även konversationerna. Några språkliga barriärer syntes inte längre. Klimatet blev mer och mer öppet och eleverna bytte nummer med varandra efteråt och fortsatte hålla kontakten. När de åkte hem igen till Rostock sade en av eleverna: Nu kommer jag att vara mer uppmärksam på engelskalektionerna. TEACHING COURAGE! 14

15 LITAUEN / KLAIPEDA: 300 elever på fem skolor arbetar tillsammans i gemensamt scenprojekt I Klaipeda distriktet är det fem skolor som varit delaktiga i CreatLearn. Sammanlagt nästan tre hundra elever i åldrarna år och tjugo lärare har arbetat mot ett gemensamt mål: att sätta samman föreställningen Sandbox Citizens. Med projektet ville man visa att lärande är möjligt även i okonventionella lärmiljöer. Jag har lärt mig att respektera människor som jag arbetar tillsammans med, jag har fått ny kunskap och en hel del känslor kring vad våra föräldrar och mor- och farföräldrar genomlevt. Jag har nu mer förståelse för deras livshistoria, känslor och lidande. /Elevröst I februari 2012 hölls det första planeringsmötet för CreatLearn på Klaipeda distriktets Utbildningscenter. På det mötet träffades skolledarna från de fem skolorna för att diskutera och fastställa hur projektets olika stadier skulle genomföras. Tillsammans skulle de arbeta mot samma mål bestämdes det. En gemensam föreställning skulle sättas upp under våren Alla som deltog i projektet skulle på ett eller annat sätt vara delaktiga, antingen aktiva på eller bakom scen. Arbetet fördelades mellan skolorna och man såg då till att utnyttja varje skolas starkaste sidor då några är extra skickliga på modedesign medan andra är kända för sina teater-, sång-, och dansgrupper. Det är Utbildningscentret som samordnat arbetet ute på skolorna och en referensgrupp har stämt av så projektet fortlöpt som planerat. Åtta stycken från referensgruppen, sex kulturexperter och fyra kommunala skolpolitiker har sedan arbetat för att ta projektet framåt. Man ville med projektet i sin helhet och med den slutliga föreställningen visa vad som händer och vilka resultat som går att uppnå när skolor samarbetar och alla använder sina starkaste sidor. Man önskade också visa ett gott exempel på hur lärare och kulturexperter kan arbeta efter samma agenda. Att på så vis uppnå positiva resultat när det kommer till elevernas lärande och till den kreativa utvecklingen hos både elever och lärare. Tre hundra elever mot samma mål På de fem skolorna är det närmare tre hundra elever i åldrarna Under projektet har jag lärt mig att civilkurage är att ta personligt ansvar för det gemsamma resultatet och att göra sitt bästa. /Elevröst TEACHING COURAGE! 15

16 LITAUEN / KLAIPEDA: år som varit involverade i projektet. Eleverna har varit indelade i arton grupper där varje grupp haft en särskild uppgift till den gemensamma föreställningen. Några har haft scenografi som ansvarsområde och några var ansvariga för kostym. Det bildades dansgrupper, sånggrupper, band för både folkmusik och samtida musik och en teatergrupp för de som skulle agera på scen. Arbetet i de olika grupperna har skett i en rad workshops som Föreställningen överträffade våra förväntningar. Det var en oväntad sammankoppling av det förflutna och nutiden, sångerna skapade dessutom en trovärdighet i föreställningen. Vi skulle inte kunna förvänta oss mer! Utmärkt! Vi är glada över att våra sånger kunde användas i ett utbildningssyfte på det här sättet. /Aiste Smilgeviciute, låtskrivare och sångare i gruppen Skyle vars låtar användes som bakgrundsmusik i Sandbox Citizens. lärarna haft hand om med stöd från en rad olika kulturexperter: scenografer, kostymörer, konstnärer, musiker, koreografer, producenter från Music Theatre och Klaipeda University Art Faculty samt skådespelare och experter med inriktning på teknik och historia. Att få stöd utifrån av kulturexperter har lärarna värdesatt högt. De upplever att eleverna både blev mer motiverade och inspirerade då det fick möjlighet att lära sig någonting nytt på ett nytt sätt. Till varje workshop bjöds även lärare från andra skolor i distriktet in så att de fick möjlighet att lära sig och ta del av de metoder och tekniker som kulturexperterna visade. Lärarna kunde sedan föra de nya kunskaperna vidare till sina respektive skolor. Arbetet med föreställningen har utgjort huvudparten av projektet men utöver det har fyra skolor medverkat i den gemensamma vykortskampanjen för CreatLearn. En utställning med de vykort som eleverna skapat hölls i mars 2013 på Utbildningscentret. De femtio bästa exemplen valdes ut och skickades till fyra nationella och regionala utbildningsmyndigheter. En föreställning om civilkurage Målet för hela projektet var att sätta samman föreställningen Sandbox Citizens som skrevs av professionella manusförfattare och lärare i litauiska och som bygger på temat civilkurage. Målet med föreställningen har varit att belysa hur viktigt civilkurage är både för dig som person och att det blir viktigt i kontakt med andra då samhällsutvecklingen kräver civilkurage hos var och en av oss. TEACHING COURAGE! 16

17 LITAUEN / KLAIPEDA: CreatLearn ledde till förändringar i skolans lärandekultur dels nya metoder som tidsresor, att integrera konstnärliga ämnen och att samarbeta med professionella kulturexperter men även nya traditioner har skapats, som att samarbeta mellan flera skolor för ett gemensamt resultat och att samarbeta mellan lärarna. Dessutom har både elever och lärare fått flera nya personliga upplevelser. /Arûnas Grimalis, historielärare och rektor på Dovilai. school headmaster. I slutet av föreställningen säger en av huvudkaraktärerna: Jag kommer inte gömma mig längre, jag kommer att stå kvar här, i min sandlåda med mina önskningar och drömmar. För projektet har de orden speglat den egentliga kärnan. Det har handlat om att visa för de yngre att de är en del i den litauiska historien. Den historia som för dem både inneburit perioder av segrar och förluster för deras hemland och där alla, deras föräldrar och mor- och farföräldrar, var hjältar på scenen i det verkliga livet. Tanken med föreställningen var att spegla händelser i Litauens historia och utveckling som man ansåg både var viktiga och kritiska. På scen visades de olika händelserna i vardagliga miljöer utifrån barnens perspektiv. I ett helt år arbetade skolorna för att slutföra föreställningen som skulle få sin premiär i början av juni När representanter från de fyra CreatLearn-länderna träffades i Klaipeda i slutet av maj fick de vara med under generalrepetitionen. Som gåva till publiken delade eleverna ut ett äpple som de själva tillverkat. För dem symboliserade äpplet medborgerligt medvetande. Äpplet kommer fortsätta leva vidare som symbol på skolorna som ett tecken på förverkligande av nya idéer och metoder. Tålamod, punktlighet och koncentration I och med CreatLearn är det första gången skolorna fått möjlighet att arbeta i ett gemensamt projekt. Under den här kreativa processen har de utvecklat sin förmåga att både kommunicera Jag kunde inte se några omotiverade elever på scenen. / Antanas Jacikas, rektor för Gargzdai Minija, efter föreställningen. Den största upplevelsen var att se hur kreativa eleverna är och att inse att kreativiteten är nödvändig att både främja och uppmuntra. I en process då professionella kulturexperter arbetar tillsammans med eleverna växer den kreativiteten. /Renata Valcik, scenograf. och samarbeta. De har delat med sig av sina tidigare erfarenheter och tillsammans skapat nya. Samarbetet har fört skolorna närmare varandra. Inte bara mellan lärarna utan även eleverna har uppskattat att lära känna och arbeta med elever från andra skolor i distriktet. Att genomföra ett projekt med så många inblandade har krävt effektiv samordning. Det har därför ställts krav på elevernas förmåga att både ta ansvar och utveckla känslan för teamwork. Lärarna har sett hur eleverna utvecklats på båda områden. De har även sett hur självförtroende växt då de skådat slutresultatet i Sandbox Citizens och insett att de alla varit en del i föreställningen. Jag tror att publiken som såg föreställningen lämnade salongen med tanken att den här gruppen av unga aktörer inte bara kommer förbli medborgare i deras egen Sandbox utan även medborgare i det egna landet starka, självständiga och ansvarstagande. / Genovaite Butkiene, representant för Utbildning- och vetenskapsministeriet i Litauen. Lärarna ser hur erfarenheter skapats hos eleverna genom projektet som inte skulle nås under ordinarie lektioner. Inte bara i att ta ansvar och i att visa respekt för att man tillsammans arbetar för ett gemensamt resultat och mål. Eleverna tvingades även att använda och utveckla sin kreativitet, träna sitt tålamod, punktlighet och koncentration. Vilket alla har varit viktiga delar lika väl som att tillsammans i teamet lösa problem som kommit upp längs vägen. För att läsa mer om föreställningen Sandbox Citizens, gå in på: TEACHING COURAGE! 17

18 Tidsresor en metod att skapa djupare förståelse för samtiden med hjälp av historien Som en del i CreatLearn har Klaipeda distriktet använt lokala kulturmiljöer och tidsresor i undervisningen, detta i ett samarbete med Kalmar läns museum. Tidsresemetodik/ Kulturmiljöpedagogik är ett sätt för eleverna att lära sig om den lokala historien på ett kreativt sätt och få en djupare förståelse för dagens frågor med hjälp av lokala historiska platser och berättelser. Tidsresemetodiken utvecklades omkring 1985 av Kalmar läns museum tillsammans med lokala skolor. Det är en pedagogisk metod, där eleverna både forskar om och deltar i livet på en lokal historisk plats, och på så sätt lär sig mer om sitt eget samhälle och om sig själva, dagens frågor insatta i ett historiskt sammanhang. Kalmar läns museum har genom åren samarbetat med skolor och museer i ett 20-tal länder över hela världen och inspirerat till användning av det här arbetssättet. Tidsresemetodiken är inte en fristående verksamhet utan en arbetsmetod nära kopplad till läroplanen. Vad är tidsresemetodik? Tidsresemetodiken innehåller flera steg: val av en historisk plats i närheten av skolan, tydliggörande av målen, research, ofta en eller flera utbildningsdagar för lärarna. Baserat på kunskapen om platsen skrivs ett scenario, en berättelse som fokuserar på en särskild händelse på platsen vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara ett möte, förberedelse för att ta emot gäster, någon som ska resa iväg... Allt detta förklaras i ett scenario som skrivs i förväg av museipersonal tillsammans med de berörda lärarna. I skolan förbereder elever och lärare tidsresan i flera ämnen. Själva tidsresedagen är ett drama/rollspel där berättelsen återskapas. Alla deltar på sina egna villkor, det finns inga åskådare. Varje tidsresa är unik: en lokal plats, ett bestämt år och en särskild händelse. Nyckelfrågor Alla tidsresor har en eller två viktiga nyckelfrågor som diskuteras grundligt och är i centrum för hela dagen - frågor som är relevanta i vår egen tid, men också i historien. Det är ofta stora sociala eller politiska frågor som demokrati, jämställdhet, våld, frihet, miljö, frågor som transformeras till den lokala berättelsen, så att deltagarna reflekterar och finner lösningar både för sig själva och för hela gruppen. Man kan säga att tidsresemetodiken är ett sätt att forma en pedagogisk ram för TEACHING COURAGE! 18

19 att reflektera över och diskutera aktuella frågor både i mindre grupper och gemensamt, och för att skapa läranderum, där det är accepterat att tänka annorlunda och att uttrycka det. Att vara sig själv, men i en annan tid När eleverna kommer till dagen för tidsresan, har de under en tid förberett sig i skolan, kanske till och med skrivit en egen karaktär med synpunkter på nyckelfrågorna. I tidsresan blir de en annan person i en annan tid, men är samtidigt sig själva, alla behåller sin ålder och sitt kön. Historiska kläder och rekvisita används för att skapa en genuin känsla. Aktiviteterna i tidsresan kan ske individuellt, i små Det mest intressanta var förberedelserna för tidsresan: samla fakta om den historiska platsen nära skolan, studier i den valda tidsperioden och att utforska arkiv och andra källor. /Ingrida Jancauskiene, historielärare grupper eller alla tillsammans. Det är praktiska sysslor, som till exempel hantverk, trädgårdsarbete eller tvätt, allt beroende på vad man vill berätta i scenariot. Gemensamma aktiviteter handlar om sång, musik eller dans. Tidstypisk mat lagas alltid. Det är viktigt att ha en tydlig början och ett tydligt slut på tidsresan, där avslutningsceremonin ofta sammanfattar dagens tema. Vezaicai Manor 1888 I maj 2013 organiserade Kalmar läns museum, tillsammans med litauiska kollegor, två tidsresor för elever och lärare från två lokala skolor, på en historisk plats i Klaipeda distriktet, nämligen Vezaiciai herrgård. Under hösten 2012 och våren 2013 genomförde Kalmar läns museum en utbildning i tidsresemetodiken, både i Sverige och i Litauen, för pedagogerna från Klaipeda distriktet. Litauiska lärare deltog i tidsresor i Sverige, seminarier och workshops arrangerades innan pilot platsen beslutades, liksom tema och nyckelfrågorna för de första tidsresorna i Litauen. Det gjordes research och samlades in fakta om historien vid Vezaicia Manor och slutligen skrevs scenariot. Eleverna i de deltagande skolorna förberedde sig i skolan. TEACHING COURAGE! 19

20 Året i tidsresan var 1888 och scenariot fokuserade på de anställdas och arbetarnas förberedelser inför ett möte på herrgården med den regionala guvernören. Nyckelfrågorna handlade om yttrandefrihet, oberoende, identitet och civilkurage. Vem vågar framföra klagomål till guvernören om dåliga arbetsförhållanden och förryskningen av landet? I tidsresan gjordes platsen i ordning, välkomstskyltar skrevs, maten lagades. Till slut kom guvernören. De tidigare synpunkterna i mindre grupper var nu möjliga att föra fram till guvernören. Vem har modet att uttala sina åsikter? Efter tidsresan gjordes jämförelser då och nu. Vad hände med Jag har lärt mig mycket mer om den historiska perioden genom tidsresan, eftersom jag själv levde i den tiden: utförde arbetena, bar kläderna, sjöng sångerna och var engagerad i deras problem. /Elevröst dem som klagade år 1888? Vad betydde frihet, självständighet och identitet då, vad betyder det i Litauen i dag? För lärarna i Klaipeda blev denna nya undervisningsmetod en riktig aha-upplevelse, en metod med många fördelar. Tidsresan gjorde ett stort intryck på eleverna. De fick möjlighet att diskutera självständighet och ryskt inflytande på ett annorlunda sätt än vad som är vanligt och på samma gång fick de en djupare förståelse för livet på den historiska platsen. I Klaipeda distriktet vill man fortsätta att använda tidsresemetodiken. Arbetssättet har redan presenterats och diskuterats vid seminarier för historielärare i regionen. Förhoppningen är att samarbetet med Kalmar läns museum ska fortsätta. TEACHING COURAGE! 20

21 SWEDEN / KALMAR Världen består inte av 16 ämnen, den hänger ihop I Kalmar har CreatLearn inte stannat innanför skolans väggar. Bland annat har de 150 eleverna ställt ut sina alster i en fotoutställning och en konstutställning. Kortfilmer som eleverna skapat har visats på tv-monitorer på Kalmar konstmuseum och på stadsbussarna. De två skolor som varit delaktiga valde lite olika inriktningar på sina projekt. Men på en punkt var de överens: temat civilkurage skulle vara tydligt kopplat till elevernas verklighet. På båda skolor har det funnits en kärngrupp bestående av fyra-fem lärare som tagit ansvar för CreatLearn. Målbilden var att projekten skulle inkludera alla ämnen och att det skulle bli en del av alla faser av lärandet. Man ville få in mer kreativitet. Använda kreativa vägar i lärandet och involvera kreativitet än mer i undervisningen. Målet var att få eleverna att samarbeta i grupp och att undervisningen än mer skulle länka samman teori med praktik. Att få in mer praktiskt arbete var även någonting som eleverna önskade, att få göra någonting som kändes på riktigt. Grundidén var att inte förutbestämma hela händelseförloppet. Istället ville man utveckla varje steg allteftersom det kom och göra det tillsammans med både eleverna och kulturexperterna. Chockerande kick-off Lärarna ville att projektet skulle få lite av en chockerande start, för att verkligen markera att de nu skulle arbeta med någonting nytt. De planerade för en kick-off som eleverna skulle minnas. Något som de kunde relatera till på ett personligt plan med förhoppning om att det skulle göra dem än mer engagerade i projektet. Valet föll på teater. Att det handlade om teater och att det var en kick-off visste eleverna däremot inte om. De trodde att mannen som stod längst fram i klassrummet var en konsult som skolledningen Lär man sig på ett annorlunda sätt, tänker man på ett annorlunda sätt. /Elevröst TEACHING COURAGE! 21

22 SWEDEN / KALMAR bjudit in eftersom de var bekymrade över elevernas uppträdande mot varandra. Konsulten som var en skådespelare började tala till eleverna och höll då en linje rakt av: blåögda är bättre människor än brunögda. Nu blev eleverna verkligen utmanade i sitt civilkurage. Skulle någon våga protestera? Till en början satt de tysta men efter en stund började flera argumentera emot. Då det avslöjades att mannen var skådespelare gav det starka reaktioner. Flera blev upprörda, arga och ledsna. Upplevelsen bearbetades i gruppdiskussioner efteråt. Eleverna fick då fundera över vad det är som krävs för att vi inte automatiskt ska göra eller säga någonting som inte känns rätt för oss själva, eller som strider mot våra egna värderingar. Filmskapande med olika vinklar På den ena skolan, Falkenbergsskolan, är det runt femtio elever i nionde klass som varit delaktiga i CreatLearn. Lärarnas förhoppning var att projektet skulle göra eleverna mer medvetna om hur de är mot varandra i både det verkliga livet och på exempelvis sociala medier. Förhoppningen var att de skulle bli bättre på att stå upp för sig själva och andra. Med teater som introduktion besökte eleverna sedan den lokala teatern för workshops under två dagar. De fick bland annat se skådespelare från Byteatern agera på scen i olika dilemman kring civilkurage som eleverna fick ta ställning till. Senare fick eleverna även till uppgift att själva beskriva liknande dilemman. De skrev både manus och agerade på scen. Förutom Byteatern har Reaktor Sydost, ett regionalt filmresurscentrum, funnits med som kulturexpert. Det handlade då om att finnas med som stöd i ett filmskapande. Eleverna delades in i mindre grupper och producerade tillsammans nio filmer. Alla med civilkurage som tema. Att få hjälp utifrån av kulturexperter tycker lärarna varit ett måste. De upplevde att intresset hos eleverna dessutom växte då de fick träffa någon som verkligen hade kunskaper och erfarenheter på området. Vad kan du skapa av en tom stålkub? På den andra skolan, Södermöreskolan, är det nästan hundra elever i årskurs nio som varit delaktiga i projektet. Fyra elever har ingått i en arbetsgrupp tillsammans med fyra lärare och skolans rektor. Detta eftersom skolan ville utveckla och stärka elevernas inflytande och låta även dem påverka hur arbetet skulle se ut. Kul att lära sig på annat sätt, inte bara sitta i skolbänken. Bra att få sätta sig och tänka till lite om till exempel kränkande behandling och ge uttryck för sina tankar genom gestaltning. /Elevröster Som jag ser det behöver alla elever flera sätt att lära sig på, oavsett om du jobbar med matematik eller läser en bok. I alla ämnen finns det kreativitet, det handlar bara om hur man lockar fram den. Att skola och kultur närmar sig varandra, det är det som är de stora vinsterna i det här projektet. /Lotta Rautio, bildlärare på Södermöreskolan. Under projektet har en rad olika workshops ägt rum. En av dem var densamma som för Falkenbergsskolan då eleverna besökte teatern för att ta ställning i olika dilemman som skådespelare från Byteatern agerade på scen. En annan workshop höll Reaktor Sydost i. Eleverna fick då med hjälp av sina egna mobiltelefoner göra kortfilmer där de presenterade olika dilemman av civilkurage. Den tredje workshopen handlade om att beskriva civilkurage genom konst. Efter en inspirationsprocess delades eleverna in i mindre grupper. Varje grupp fick till uppgift att beskriva och TEACHING COURAGE! 22

23 SWEDEN / KALMAR Det har varit mycket positivt att jobba så nära skolorna och Byteatern i det här projektet, att vi verkligen har planerat ordentligt och diskuterat tillsammans. Ofta är det ju det som saknas, det finns för lite tid för planering och reflektion, då blir det mest in och göra lite film med ungarna. Här hade vi en möjlighet att koppla arbetet till olika ämnen och verkligen låta det vara ett viktigt arbete. Jag upplever även att vi genom projektet har fått en god inblick i och förståelse för varandras verksamheter, både skolor och kulturaktörer. Det är väldigt stor skillnad på att komma in som ett kulturinslag i skolan, än att verkligen samarbeta på riktigt. Det har varit en väldigt positiv upplevelse att känna att man verkligen jobbar tillsammans i ett sånt här stort och viktigt projekt, både lärare, elever och kulturaktörer! Allas engagemang har varit lika viktigt. /Ida Qvarnström, filmkonsulent på Reaktor Sydost. presentera civilkurage i en stålkub som mätte ungefär en kubikmeter. I februari 2013 visades elevernas kuber upp i Kalmar Stadspark. I workshopen där stålkuberna växte fram användes ett material som Forum för levande historia skapat: Spelar roll. Detta material användes även i en workshop där eleverna skrev varsin text kring åskådarrollen. Skolan arbetade även med ett annat projekt som var kopplat till CreatLearn: Agera och reagera civilkurage. Eleverna gjorde då enkelt animerade kortfilmer i små kuber. Filmerna var ungefär två minuter och visades sedan på tv-monitorer på både Kalmar konstmuseum och på stadsbussarna. Från utställningen i Kalmar Stadspark. Att integrera kultur i undervisningen På båda skolor är man sedan tidigare van att arbeta med kultur. En tydlig skillnad syns ändå på de tidigare erfarenheterna tycker lärarna. Tidigare har kulturen haft en tendens att ses som ett roligt avbrott från allt annat. Inte lika ofta har det varit förberett eller följts upp efteråt. Det har mer skett som en fristående och enskild aktivitet. Att mötet med kultur kan ske på det sättet kan självklart även det ha en tjusning och ett syfte. På ett sätt har kultur alltid en mening tänker lärarna, men det uppnår än högre höjder om alla möjligheter i mötet togs till vara. Om inte kulturinslagen integreras ser lärarna även att det blir en större risk att de upplevs som någonting som stjäl tid från den övriga undervisningen och stör i det ordinarie schemat. Erfarenheterna från CreatLearn blev därför någonting annat. Kulturexperterna har nu inte bara kommit på besök utan blivit en del av elevernas arbete varje dag. I flera fall tidigare har aktiviteterna varit någonting som kulturexperterna själva planerat men nu har både planering och arbetet skett ute på skolorna tillsammans med både lärare och elever. På det här sättet fick kulturen en given plats. Och det blev ett sätt att visa att kultur också är ett sätt bland alla sätt att lära. Lärarna tänker att med kultur är det möjligt att ta sig an ett ämne med en annan vinkel. Det kan då skapa både en djupare Världen består inte av 16 ämnen, den hänger ihop. Därför vill vi hitta andra vägar att jobba på, både för lärare och elever. Vi vill komma bort från snuttifieringen och se helheter och sammanhang. /Ulf Nilsson, rektor på Södermöreskolan. TEACHING COURAGE! 23

24 SWEDEN / KALMAR förståelse och även öppna för andra sätt att tänka. Det öppnar för en utveckling i elevernas kreativa förmåga och deras förmåga att tänka själva. Arbetet fortsätter på skolorna Den största svårigheten som lärarna ser har varit att organisera arbetet. Trots att de tillsammans med kulturexperterna träffats kontinuerligt upplever de ändå att det är de själva som organiserat det mesta av arbetet. En positiv erfarenhet av detta är ändå att både lärarna och kulturexperterna upplever att de fått en bredare insyn i varandras verkligheter. I framtiden kommer det både förenkla och förstärka samarbetet. När skolorna blickar framåt vill de fortsätta samarbeta nära kulturen. De vill skapa en gemensam planering tillsammans med kulturexperter för att bli samstämda i vilken roll kulturen ska ha i skolan på ett långvarigt plan. På en av skolorna arbetar man exempelvis för ett fortsatt samarbete med Byteatern och Reaktor Sydost i ett projekt kring miljö och goda gärningar. Lärarna talar om projektet i sin helhet som en stor succé. De tycker att eleverna varit intresserade, motiverade och engagerade. De ser efter projektet både en mognad och ett djup i elevernas sätt att tänka som de inte tidigare sett lika tydligt. Detta är någonting som även eleverna märkt av hos sig själva, att projektet skapade en inre resa. Ett nätverk har skapats mellan skolans lärare och oss på kulturinstitutionerna. Det är viktigt att vi kan fortsätta att utveckla det nätverket. Så att vi tillsammans och långsiktigt och med god tid för planering utvecklar idéer kring hur vi ska jobba med eleverna. Teaterns roll är inte primärt att leverera dramapedagoger på beställning utan möjligheterna är mycket större än så. Det kan handla om forumspel, liveprojekt, textarbete, att diskutera dramatik med eleverna eller arbete kopplat till föreställningsproduktion. Till exempel. Men det viktiga är att skolan och kulturen utvecklar detta arbete med fokus på elevernas utveckling och skapande tillsammans. /Anna-Greta Larsson, pedagogiskt ansvarig på Byteatern. TEACHING COURAGE! 24

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Lika olika! ISBN: 978-91-980128-0-4

Lika olika! ISBN: 978-91-980128-0-4 Lika olika! Manus, text, musik, sång, kör, formgivning, produktion: Maud Mamma Måd Cederlöw, www.mammamåd.se Arrangemang, musik m.m.: Andreas Hedlund (för övrig CD-info se konvolut) Urval av och omarbetning

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013 Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla Vårterminen 2013 Beskrivning av elevgruppen: Västermålas Fritidshem i år 30 st. förskoleklasselever, 28 st.1:or, 28st. 2:or och 6 st. Fritidslärare har som tradition

Läs mer

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING Maha Said Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING LPP Samling på fritidshem tema normer och värdegrund - Årskurs 2 På fritids har vi 26 andraklasselever. Det finns en del konflikter

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Rapport. Folksagor-Lextorpslaget

Rapport. Folksagor-Lextorpslaget Rapport Folksagor-Lextorpslaget Bakgrund Vi har arbetat med folksagor under ca 10 veckor. I arbetslaget har vi varit 2 klasser, en åk 6 och en åk 3. Fyra lärare har varit inblandade, 2 klasslärare och

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Lärarmaterial. Himladrumlar. en roadmovie ovan molnen

Lärarmaterial. Himladrumlar. en roadmovie ovan molnen Lärarmaterial Himladrumlar en roadmovie ovan molnen VÄLKOMMEN TILL BYTEATERN OCH FÖRESTÄLLNINGEN HIMLADRUMLAR! Det var en gång tre änglar som kom ner till jorden eller egentligen var de två och en halv,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Hej! Pär Johansson Grundare- och Verksamhetsledare. Peter Hallberg Projektledare. För tredje året genomför vi ett omtyckt projekt som vi vet fungerar!

Hej! Pär Johansson Grundare- och Verksamhetsledare. Peter Hallberg Projektledare. För tredje året genomför vi ett omtyckt projekt som vi vet fungerar! ARBETSMATERIAL 2.0 Hej! För tredje året genomför vi ett omtyckt projekt som vi vet fungerar! Vad roligt att ni vill vara med! Projektet Barn föds inte med fördomar har sin utgångspunkt i Glada Hudik-teaterns

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 31 augusti 2007 Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 Vad har SoL-uppdragen handlat om? Fole skola, åk F-2, har arbetat med hembygdens historia och hur denna har format kulturen. Detta har

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

HANDLEDNINGSMATERIAL UPPSALA>>>> STADSTEATER FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA BRÖDERNA LEJONHJÄRTA. Foto: Micke Sandström

HANDLEDNINGSMATERIAL UPPSALA>>>> STADSTEATER FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA BRÖDERNA LEJONHJÄRTA. Foto: Micke Sandström HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA BRÖDERNA LEJONHJÄRTA UPPSALA>>>> STADSTEATER Foto: Micke Sandström VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Bröderna Lejonhjärta på Uppsala stadsteater med din

Läs mer

F Ö R L ÄR AR E O C H A N D RA VUXNA. Foto: Micke Sandström F N I SS V Ä R L D E N S T RÅKIGASTE PJÄS UP PSALA>>> > ST ADSTEATE R

F Ö R L ÄR AR E O C H A N D RA VUXNA. Foto: Micke Sandström F N I SS V Ä R L D E N S T RÅKIGASTE PJÄS UP PSALA>>> > ST ADSTEATE R HA NDLEDNIN G S M A T E R I A L Foto: Micke Sandström F Ö R L ÄR AR E O C H A N D RA VUXNA F N I SS V Ä R L D E N S T RÅKIGASTE PJÄS UP PSALA>>> > ST ADSTEATE R VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Fniss

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Affischen. sid 3-6visar ungdomarnas verk

Affischen. sid 3-6visar ungdomarnas verk Utvärderingssvar finns nederst, först finns bilder av piloten med ungdomar ifrån Naturvetenskapligt program ifrån St Eriks gymnasium i Sthlm i arbete med två konstnärer hösten/vintern 2010-2011, av INGRID

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia Projektbeskrivning Burkpojken Teater Arcadia Projektidén Med uppförandet av Christine Nöstlingers Burkpojken vill vi närma oss de barn i Västra Götalandsregionen som snart kommer att tas upp i tonårens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Kulturama. Grundskolor ÖPPET HUS! BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9. Välkommen på. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama. Grundskolor ÖPPET HUS! BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9. Välkommen på. Sveriges största center för estetiska utbildningar BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9 Välkommen på ÖPPET HUS! Läs mer på sid 3 Kulturama Grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar Det ska vara ROLIGT att gå i skolan! Tycker

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

The English Nursery INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE

The English Nursery INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE The English Nursery INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE The English Nursery är belägen på Södermalm, nära Tantolunden, på öns södra sida. Förskolan har 30 platser för barn mellan 1-6 år. Fem heltidsanställda

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Bilaga 5 Årsberättelse 2013/2014 Förskoleområde: Stigslund/Strömsbro Förskolans namn: Åbyggeby förskola Ansvarig förskolechef: Annika Proos Biträdande förskolechef: Lena Hornéy Inledning för Årsberättelse

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer