En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage."

Transkript

1 LÄRA NYTT, TÄNKA NYTT En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage. Creative learning environments Schools building competences to lead and learn in a rapidly changing world. TEACHING COURAGE! 1

2 Ansvarig utgivare: Riksteatern och Kalmar kommun Textförfattare: Elin Johansson för Riksteatern Layout: Christina Olsén, KST Infoservice Kalmar Besök hemsidan för mer info: TEACHING COURAGE! 2

3 Välkommen till CreatLearn... 3 DANMARK / GULDBORGSUND:... 5 Att använda kulturen för att motivera bättre lärande TYSKLAND / ROSTOCK COUNTY COUNCIL:... 8 Världen är färgglad tillsammans är vi starka TYSKLAND/ ROSTOCK: Kreativt lärande genom ett världsspråk musik LITAUEN/ KLAIPEDA: Tre hundra elever på fem skolor arbetar tillsammans i gemensamt scenprojekt Tidsresor: en metod att skapa djupare förståelse för samtiden med hjälp av historien SVERIGE / KALMAR: Världen består inte av 16 ämnen, den hänger ihop Samtal med Birgitta E. Gustafsson, forskare vid Linnéuniversitetet IDÉER OCH METODER Summering av CreatLearn erfarenheter från projektet Det är viktigt att tro på framgång VIKTIGA FRAMSTEGSFAKTORER AHA OCH WOW - ÖGONBLICK Till sist Expert pool TEACHING COURAGE! 3

4 VÄLKOMMEN TILL CREATLEARN! Vi lever i en osäker värld med omvälvande samhällsförändringar, där de globala utmaningarna kring miljö och klimat, fred och samexistens är enorma. I en sådan tid blir förmågan till kreativt tänkande allt viktigare för unga människor i deras framtida liv och för vår gemensamma samhällsutveckling. Forskningen visar att kultur både den du konsumerar och den du tar del i eller skapar själv aktivt bidrar till dina skapande förmågor. De kulturella språken, vid sidan av de traditionella läsa och skriva, kan inte saknas när det gäller en ung människas bildningsresa i att upptäcka världen och sig själv. Inte heller när det kommer till att utveckla sin kreativitet och kommunikationsförmåga. Kulturen har en självklar plats i många skolor idag. Elever får exempelvis se och lära sig om film, musik, teater och dans. Professor Anne Bamford visar i sin avhandling The Wow factor, att i skolor där kulturen har en stark ställning trivs elever bättre och presterar också bättre generellt i alla ämnen. Men hur kan vi utveckla nya metoder och hur kan vi komma längre när det gäller att ge kulturen en fördjupad roll i skolans arbete. Detta ville vi undersöka i CreatLearn. Vårt projekt har samlat partners runt Östersjön, från Danmark Guldborgsund kommun, Tyskland Rostock stad och region, Litauen Klaipedas skoldistrikt och Sverige Kalmar kommun. Svenska Riksteatern och Linnéuniversitetet är också partners ansvariga för kommunikation samt följeforskning av det svenska projektet. Projektet är ett EU-projekt inom South Baltic-programmet. Lärare och kulturexperter inom film, teater, bild och musik och även elever har samverkat kring att göra CreatLearn till ett viktigt utvecklingsprojekt. TEACHING COURAGE! 4

5 Projektet består av många delprojekt som engagerat elever i grundskolans åldrar och som vi berättar om i denna inspirations bok. Dessa delprojekt är delvis sinsemellan mycket olika, vilket du upptäcker när du bläddrar vidare. Och så måste det vara. De har skapats utifrån de förutsättningar och behov som finns i våra olika länder, skolor och skolsystem. Men gemensamt är just viljan att komma vidare, att fördjupa kulturens roll i skolan. Det som också gav oss en riktning var när vi tillsammans bestämde oss för det gemensamma temat civilkurage. Ett tema som tyvärr blir alltmer aktuellt men också engagerande i ett Europa som präglas av växande sociala motsättningar. Projekten har utvecklats främst i varje land, men lärare och kulturexperter har träffats fyra gånger under projekttiden för att dela erfarenheter och för gemensamma metod-workshops. Idématerial, tips om metoder och en expertpool har också samlats under resans gång på vår hemsida där också projekten kan följas över tid. Varje land har där ett eget bloggflöde där de kontinuerligt uppdaterat kring sitt projekt. Med texter, foton och filmklipp. Vi hoppas att denna bok ska ge dig som lärare, kulturarbetare eller beslutsfattare inspiration, men kanske framför allt konkreta idéer kring hur man kan utveckla: CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS (CreatLearn) Schools building competences to lead and learn in a rapidly changing world. Björn Samuelsson Projektledare TEACHING COURAGE! 5

6 DANMARK / GULDBORGSUND: Att använda kulturen för att motivera BÄTTRE LÄRANDE Från föreställningen The Dream. I Guldborgssund har närmare 350 elever i åldrarna år varit delaktiga i CreatLearn. Temat civilkurage har man närmat sig med hjälp av forumteater. Eleverna medverkade först i workshops som professionella forumteater-aktörer från Theatr Fforwm Cymru i Wales höll i. Efter att lärarna gått en utbildning i forumteater kunde de fortsätta arbeta vidare med denna metod i undervisningen. Som grund för partnerskapen i Guldborgsund fanns det tidigare kultur/skola-samarbetet Youth-culture and Learning. När utformningen av CreatLearn skulle ta sin form ville lärarna behålla samma approach och fortsätta samarbeta med kulturexperter från andra länder som man gjort i det tidigare projektet. Detta för att uppfylla två huvudsakliga mål: Att använda kulturen för att motivera bättre lärande i skolan. Använda en internationell dimension som ett lärandeverktyg. Tre skolor i Guldborgsund har deltagit i CreatLearn. Fjordskolen i Nykøbing och skolorna i Eskilstrup och Stubbekøbing. Under två år har representanter från skolorna kontinuerligt träffat representanter från den lokala teatern The Mask och från CultHus, kulturhuset i Nykøbing F som samordnat aktiviteterna ute på skolorna. Aktiviteter i klassrummen Tre olika klassrumsprojekt har genomförts. Först handlade det om dans-workshops som öppnade för möjligheten att vara med i föreställningen The Dream som visades upp på CultHus vid den gemensamma uppstarten för CreatLearn i augusti Genom den föreställningen öppnades ögonen för projektet och man kunde fortsätta arbeta vidare med den del som blev den betydande under projektet: forumteater. Projektet avslutades sedan med kreativa workshops som var kopplade till den gemensamma vykortskampanjen för Creat- Learn, där eleverna illustrerade temat civilkurage. Forumteater i fokus Att CreatLearn i Guldborgsund skulle handla om forumteater var ett val som baserades på två punkter: att forumteater inte är någon komplicerad metod och att den alltid har utgångspunkt i någonting som är på riktigt. TEACHING COURAGE! 6

7 DANMARK / GULDBORGSUND: Gill Dowsett från Theatr Fforwm Cymru håller i en forumteater-utbildning för lärarna. aktörer ledde workshops som innehöll en rad olika övningar. Bland annat Fruktsallad och Staty improvisation som finns att läsa mer om i avsnittet Idéer och metoder. Sju lärare från varje skola påbörjade sedan en utbildning i forumteater. De var på två utbildningsdagar i november 2012 och ytterligare två i februari Efter det höll lärarna i egna workshops där de förde in metoden som ett nytt verktyg i undervisningen. De tre skolorna samarbetade med varandra och lärarna arbetade inte i sina vanliga klasser utan bytte med varandra mellan skolorna. Forumteater är inte en dramaform med manus och agerande skådespelare. Istället utgår den från ens egna upplevelser och kan fungera som en metod för att arbeta med både den personliga och sociala utvecklingen. Detta såg lärarna därför som en väldigt passande metod för att ta sig an temat civilkurage. Arbetet med forumteater planerades in i tre huvudsteg på skolorna. Först fick eleverna under två dagar delta i workshops som professionella forumteater-aktörer från Theatr Fforwm Cymru höll i. Eleverna delades in i mindre grupper och sex Oanade förmågor kom fram Arbetet med CreatLearn har genererat i flera positiva aspekter tycker lärarna. Bland annat lyfter de fram en motivation som höjts hos eleverna överlag och en vilja att aktivt delta i aktiviteterna. Hos flera har de även fått syn på oanade förmågor, exempelvis i de kreativa workshopsen. Detta har bland annat visats hos elever som inte lika ofta visar sin fulla potential. Lärarna berättar att det inte bara är synen på elevernas kunskaper och förmågor som ändrats i och med projektet, det har även skapat en annan sorts kontakt mellan lärare och elever och fört dem närmare varandra. För lärarna har projektet inneburit att de fått ny kunskap och nya verktyg att kunna fortsätta arbeta vidare med både civilkurage och med forumteater som metod. På skolorna kommer arbetet med forumteater att fortsätta och man hoppas även kunna inspirera andra skolor i Guldborgssund att ta efter med liknande projekt de kommande åren. Eleverna medverkar i ett dansprojekt tillsammans med dansläraren Francisco Pako Almeida från Portugal. TEACHING COURAGE! 7

8 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: Världen är färgglad tillsammans är vi starka Rostock County Council valde ut två skolor till CreatLearnsamarbetet. Prof.-Franz-Bunke Schule Schwaan var huvudskolan i projektet med elever från första till tionde klass. Deltog gjorde även elever i femte klass från Förderzentrum Güstrow. Sammanlagt handlade det om 450 elever, 24 lärare och 18 kulturexperter som medverkade i 30 olika workshops. I projektet såg man en möjlighet att tillsammans utveckla det kreativa lärandet. Till den gemensamma vykortskampanjen skapade alla på skolan i Schwaan en liten bild som sattes upp på en vägg. Tillsammans mätte bilderna ungefär 3,5 meter 2,5 meter. Och med alla menas verkligen alla: elever, lärare, städpersonal, fastighetsskötaren TEACHING COURAGE! 8

9 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: Chill-out-loungen. De flesta av de trettio workshops skedde under projektveckan i mars 2013 på skolan i Schwaan då samtliga elever och lärare på skolan deltog. Förutom projektveckan har det varje vecka under ett år pågått olika workshops i Schwaan. Eleverna har även tagit del i workshops tillsammans med elever från skolan i Güstrow. Två i Stomp och en i Gamelan. De har även tagit del i en keramik-workshop och tre dans-workshops tillsammans med elever från Europaschule i Rövershagen som till en början även var en del av CreatLearn-samarbetet. Stor aktivitet i olika workshops Aktiviteterna på skolan i Schwaan har varit åtskilliga och verkligen bjudit på mångfald. Eleverna har bland annat producerat filmer, elever från sjunde och åttonde klass medverkade i en teater-workshop med mobbing och civilkurage som tema. De har i återkommande anti-mobbning-workshops reflekterat över bland annat tolerans för varandra och hur de tillsammans kan arbeta för att ingen ska känna sig utanför. Sex elever i åldrarna år har gått en kurs i hur en bok blir till, hela vägen från den första idén till färdig slutprodukt. Tillsammans skapade de sedan en egen bok. De skrev berättelser, illustrerade dem och band samman till en gemensam bok. I arbetsprocessen besökte de Kunsthaus i Güstrow där de fick hjälp av två bildlärare i hur de kunde illustrera sina berättelser. Chill-out-lounge Under projekttiden har en grupp elever tillsammans med två lärare skapat en chill-out-lounge. Från början var det ett gammalt klassrum men nu har det fått ett helt nytt utseende och syfte. Tanken är att chill-out-loungen ska fungera lite som ett anti-aggressions-rum. En plats dit eleverna kan gå för att lugna ner sig eller vara på under rasterna. Eleverna har verkligen gjort rummet till sitt. De började med att tillsammans skissa upp en planlösning. De valde ut färger och målade sedan väggarna i rummet. De hittade överblivna möbler på skolan som nu fick en ny plats. Några möbler byggde Skolan är så fin nu. Överallt kan jag se konst. Jag tycker om att se på konsten tillsammans med mina vänner. Jag skulle vilja ha fler projektveckor. Man får testa så många nya saker. När det var öppet hus visade jag allt för mina föräldrar. De gillade det också väldigt mycket. /Elevröst eleverna till och med själva, exempelvis en hörnsoffa. Och de tillverkade dessutom egna lampor till rummet. När allt stod klart kunde de bjuda in de andra eleverna på en invigning. Och tanken är att rummet ska finnas kvar även framöver. Allt från trumspel till tovning Under projektveckan fick eleverna ta del i en rad olika workshop, variationen var mycket stor. Tanken var att skapa ett rikt utbud för att tilltala så många som möjligt av elevernas intressen. De fick själva välja vilken workshop de ville vara med i och förhoppningen var att alla då skulle hitta ett sätt att använda just sin kreativitet. Till varje workshop samarbetade lärarna med både internationella kulturexperter och de som kom från regionen. Det handlade bland annat om workshops i: teater, dans, tovning, graffiti, trä-skulptering, att tillverka gipsmasker, skapa plexiglas-installationer och konstverk av metall. Några elever gjorde väggdekorationer i klassrummen, några spelade trummor och andra deltog i media-workshops. Det pågick även workshops där eleverna fick testa på yoga, göra avslappningsövningar och delta i olika handikappidrotter. Svar: 12!!! /Frågan eleven besvarade var: Hur skulle du gradera workshopen i trummor på en skala från 1 till 10? I graffiti-workshopen fick eleverna till uppgift att med olika tryck- och spraytekniker skapa en stor tavla med temat Världen är färgglad tillsammans är vi starka. När elever från Guldborgsund besökte skolan fick de också skapa sin egen tavla. TEACHING COURAGE! 9

10 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: workshops reflekterade de över temat och diskuterade hur de kunde få in betydelsen av det i det kreativa arbetet. Orden fungerade som en inspiration till projektet. Det var ett sätt att visa att vi alla är olika men att vi kan lära av varandra, arbeta tillsammans och att vi alla har våra egna färdigheter som vi kan dela med oss av. Att ta sig an ämnen som mobbing, våld, hat och fördomar med eleverna kan vara svårt tycker lärarna själva trots att det hela tiden är någonting som finns i elevernas vardag. Under projektet insåg de däremot att kultur kan vara ett sätt. Att det blev en ingång till att diskutera och närma sig ämnena. Både eleverna och lärarna var sedan väldigt stolta när de kunde bjuda in föräldrarna till ett öppet hus för att visa resultaten av projektveckan. Med konst som ingång Under projektveckan arbetade de med ett gemensamt tema: Världen är färgglad tillsammans är vi starka. I alla Eleverna imponerade! Projektet har på flera sätt varit lärorikt och utvecklande för eleverna. Först och främst fick de nya kunskaper i en rad olika hantverk. En elev visade framstående konstnärliga färdigheter och blev kort därefter antagen till en konstkurs under sommaren. För eleverna i stort gav projektet dem förmågan att ifrågasätta, att skapa kontakter, att lösa problem, kommunicera, samarbeta, reflektera över sitt arbete och det gav dem en möjlighet att utveckla sin kreativitet. Under projektet har eleverna även visat stort ansvarstagande. De har arbetat i grupper som blandat elever från olika årskurser men hela tiden har de arbetat tillsammans och behandlat varandra väl och med respekt. Eleverna säger själva att det varit något av det roligaste med projektet, att de fått arbeta med och lära känna elever även i de andra klasserna. Eleverna har också visat på en stor nyfikenhet och det tycker lärarna bevisade hur mottagliga de är för kreativa metoder i undervisningen. De har verkligen lyssnat på kulturexperterna och tagit åt sig av deras råd och tips. Samarbetet fungerade över förväntan. Kulturexperterna var dessutom skickliga på att arbeta med eleverna, att motivera dem till att uttrycka sin kreativitet. Jag deltog i media-workshopen och eftersom jag var med och spelade in filmer var jag runt på skolan en hel del. Oavsett vilken workshop jag besökte märkte jag av den pågående kreativiteten och skapandet. Varje workshop var unik men alla arbetade med temat: Världen är färgglad tillsammans är vi starka. Personligen tycker jag att det är mycket viktigt att diskutera ämnen som mobbning och civilkurage i skolan och jag hoppas verkligen att alla elever har lärt sig något för framtiden. Alla elever jag intervjuade tyckte att projektet varit givande och de skulle vilja göra någon ting liknande igen. Många tyckte även att invigningen var fantastisk. Och jag trodde dem, för när jag såg på dem så strålade de! /Utdrag från det tal som Jacob Rese, en elev i årskurs 9, höll vid invigningen av den utställning som redovisade projektet. TEACHING COURAGE! 10

11 TYSKLAND ROSTOCK COUNTY COUNCIL: Nu fortsätter arbetet Skolan i Schwaan har tidigare erfarenheter av att arbeta i liknande projekt men aldrig tidigare har hela skolan arbetat i ett och samma. Det var en ny upplevelse, en positiv sådan. Effekterna av det kunde man se blev mycket större, både på skolan och utåt sett. Under projektet har man bland annat arbetat för att omgivningen ska få upp ögonen för skolan. Både tv och tidningar har rapporterat om projektet. Responsen av det har varit mycket positiv och det ser skolan som en väldig fördel när man nu önskar hitta samarbetspartners inför framtida projekt. På skolan fanns redan ett nätverk med olika kulturexperter baserat på tidigare samarbeten. Genom CreatLearn har det nätverket både utökats och förbättrats. Möjligheterna för framtida projekt ser därför än bättre ut nu. De nya kontakterna med partner-skolorna i de övriga länderna hoppas man även kunna utveckla framöver, genom att man bland annat håller ett lärarutbildningsseminarium. Samtidigt fortsätter veckovisa workshops på skolan i Schwaan. Just nu arbetar de med att sätta samman en modevisning där eleverna själva skapat kläderna, accessoarerna och scenografin. De planerar även för en workshop i streetdance tillsammans med skolan i Güstrow. Vi projektledarna, kulturexperterna och lärarna fick uppleva att skolan i Schwaan är mycket mer än en plats för kunskap. Skolan lever! Vi upplevde en god atmosfär för lärande. Medverkan av externa kulturexperter i samarbete med elever, lärare och föräldrar visade sig bli väldigt positivt och givande för alla inblandade parter. /Christine Donath, konstnär som höll i graffiti-workshop. TEACHING COURAGE! 11

12 TYSKLAND / ROSTOCK: Kreativt lärande genom ett världsspråk musik TEACHING COURAGE! 12

13 TYSKLAND / ROSTOCK: Under två år har man arbetat med CreatLearn på Schulcampus Evershagen. Projektet har fokuserat på musikskapande där eleverna bland annat lärt sig spela olika instrument. Målet har varit att utveckla elevernas samarbetsförmåga. Med utgångspunkt i de erfarenheter som projektet givit vill man nu fortsätta arbeta vidare med liknande projekt under Det andra CreatLearn-projektet i Rostock är ett samarbete mellan Schulcampus Evershagen och Welt-Musik-Schule Carl Orff. Även Rostock stad och utbildningsförvaltningen har varit involverade i det projekt som sträckt sig över två år och inkluderat trettio elever i åldrarna 9-12 år. Projektet har inneburit att eleverna fått möjlighet att lära sig spela en rad olika typer av slagverk och rytmiska instrument. Eleverna har haft veckovisa lektioner med lärare från Welt-Musik-Schule Carl Orff där fokus har legat på att eleverna ska introduceras till och få lära känna andra musikkulturer. Gamelan, introduktion till Stomp Projektet startade i januari 2012 med att eleverna fick träffa sina lärare på musikskolan för första gången. Redan vid första mötet fick eleverna testa att tillsammans spela Gamelan, en typ av slagverksensemble som ursprungligen kommer från den sydöstasiatiska övärlden. Efter en kort introduktion i melodi och rytm kunde de ganska snart spela ett enkelt stycke tillsammans. Därefter fick eleverna lära sig att spela på helt andra instrument. Nämligen sådana som finns runt oss i vår vardag: kvastar, soptunnor, skyfflar Eleverna övade varje vecka tillsammans med sina lärare för att sätta samman en föreställning som de visade upp på teatern Bühne 602 dit föräldrarna bjöds in. Som final av hela årets arbete gjorde eleverna även ett framträdande inför skolan. Nu dags för samba! Projektet fortsatte efter sommarledigheten med att eleverna fick lära sig grunderna för samba. Under en brainstorming fick eleverna först utbyta sina kunskaper kring samba och senare fick de veta mer om sambans centrala delar. Rörelserna, dansen, rytmerna och instrumenten. Att spela samba tillsammans innebar att eleverna hela tiden blev tvungna att koncentrera sig och inte påverkas av den som satt bredvid. Detta ställde krav på deras rytmiska säkerhet. Men eleverna lärde sig snabbt och det gick tydligt att se hur de förvärvade sina tidigare kunskaper från projektets första termin in i samban. När lärare från CreatLearn i Guldborgsund kom och hälsade på visade eleverna upp vad de lärt sig och sedan spelade eleverna och de danska lärarna samba tillsammans. Eleverna framträdde senare vid Schulcampus Evershagens julkonsert med sin samba och de var öppningsnummer vid Welt-Musik-Schule Carl Orff julkonsert. Att skapa filmmusik I nästa fas av projektet delades eleverna in i mindre grupper. En av grupperna besökte The Philharmonie, för flera av eleverna var detta första gången de fick se en symfoniorkester spela och detta lämnade bestående intryck hos dem. De som inför besöket hade med sig en negativ inställning till symfoniorkestrar ändrade uppfattning. Efter besöket blev de både intresserade av att spela instrument själva och på att skapa musik. En annan grupp analyserade problematiken i hur våld skildras på film och hur det påverkar oss i det vardagliga livet. Diskussionen kopplades till temat civilkurage och reflektionerna öppnade för diskussioner kring hur vardagen ser ut för många av eleverna själva. Det som diskuterades var aggression och var våld kommer ifrån. Hur kan man förhindra att våld förs vidare till nästa generation? Och hur kan icke-våldsamma filmer se ut? I de övriga grupperna skrev man manus till en film som spelades in med stillbilder, en annan grupp skrev därefter filmmusiken. Ingen av eleverna kunde egentligen läsa noter eller skriva musik. Istället fick de god hjälp av de rytmiska färdigheter som de fick från projektets första år. Tillbaka till början Gamelan Under höstterminen 2013 fortsatte eleverna med lektioner en gång i månaden med lärare på musikskolan och de återgick till att spela Gamelan. Förändringen och framstegen hos eleverna var tydlig. Nu krävdes inte längre långa instruktioner eller lika mycket övning. Deras musikaliska och rytmiska känsla hade utvecklats och det både underlättade i spelandet lika mycket som det visade resultat i musiken de skapade tillsammans. Eleverna kunde nu inte bara spela sina instrument. De hade utvecklats så i sitt spelande att de även nått nivån då de kunde improvisera. De spelade nu tillsammans i gruppen men hela tiden gavs utrymme för att de själva skulle gå på den egna känslan och följa musiken. Flera mål uppfylldes Under projektet har flera viktiga mål uppfyllts och ett av dem är att eleverna besegrat sin scenskräck. De har under projektets gång framträtt offentligt vid ett flertal tillfällen och det har givit positiva resultat på flera sätt. Elevernas självförtroende har växt av att de själva kunnat se vilket fantastiskt resultat de kan åstadkomma tillsammans. I arbetet med de olika framträdanden har de även blivit medvetna om vilket ansvarstagande det innebär att stå på scen. En annan viktig slutsats man dragit av att genomföra så många offentliga framträdanden är att eleverna aldrig hunnit bli uttråkade. Hela tiden har det hänt någonting nytt och det har funnits ett nytt framträdande att ställa in siktet på. TEACHING COURAGE! 13

14 TYSKLAND / ROSTOCK: Projektet har på många sätt fokuserat på att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, vilket det syns tydliga framsteg i. Mycket av projektet har handlat om att eleverna ska lära känna varandra, skapa grupper där de gemensamt arbetar mot samma mål. Att tillsammans skapa en gruppkänsla där alla i gruppen ser varandra, att tillsammans skapa en stark enhet där alla fortfarande får behålla en individualitet som kan stärka gruppen i helhet. På detta vis har eleverna blivit stärkta i sitt självförtroende, i sin empati, tolerans och solidariteten. Alla viktiga delar för det egna civilkuraget. Det internationella utbytet Hos alla projektdeltagare, elever och lärare, syns en annan öppenhet mot andra kulturer efter arbetet med projektet. Speciellt när det kommer till andra musikkulturer. Deltagarna känner nu ett behov av att kliva in i även de okända världarna. Det internationella utbytet ses även det som någonting väldigt positivt. Lärarna uppskattar den input de fått från kollegor i de andra länderna, det har verkligen skapat nya idéer och öppnat för nya tankar. För eleverna var en av höjdpunkterna under projektet att få åka till Nykøbing och hälsa på de som var delaktiga i Creat- Learn där. De besökte bland annat CultHus i Guldborgssund, Kulturfabriken och gjorde besök i de danska skolorna. För många var resan till Nykøbing första mötet med ett annat språk och därför fanns det språkliga barriärer som behövde brytas, vilket ganska snart gjordes. Ett av de mest spännande inslagen under resan enligt eleverna var när de fick speed-dejta de danska eleverna. De delades då in i mindre grupper med två elever från varje land och så fick de några minuter på sig att lära känna varandra. De berättade om sina familjer, hobbys, vilken musik de tyckte om och om deras karriärdrömmar och så vidare. Efter några minuter byttes grupperna och så även konversationerna. Några språkliga barriärer syntes inte längre. Klimatet blev mer och mer öppet och eleverna bytte nummer med varandra efteråt och fortsatte hålla kontakten. När de åkte hem igen till Rostock sade en av eleverna: Nu kommer jag att vara mer uppmärksam på engelskalektionerna. TEACHING COURAGE! 14

15 LITAUEN / KLAIPEDA: 300 elever på fem skolor arbetar tillsammans i gemensamt scenprojekt I Klaipeda distriktet är det fem skolor som varit delaktiga i CreatLearn. Sammanlagt nästan tre hundra elever i åldrarna år och tjugo lärare har arbetat mot ett gemensamt mål: att sätta samman föreställningen Sandbox Citizens. Med projektet ville man visa att lärande är möjligt även i okonventionella lärmiljöer. Jag har lärt mig att respektera människor som jag arbetar tillsammans med, jag har fått ny kunskap och en hel del känslor kring vad våra föräldrar och mor- och farföräldrar genomlevt. Jag har nu mer förståelse för deras livshistoria, känslor och lidande. /Elevröst I februari 2012 hölls det första planeringsmötet för CreatLearn på Klaipeda distriktets Utbildningscenter. På det mötet träffades skolledarna från de fem skolorna för att diskutera och fastställa hur projektets olika stadier skulle genomföras. Tillsammans skulle de arbeta mot samma mål bestämdes det. En gemensam föreställning skulle sättas upp under våren Alla som deltog i projektet skulle på ett eller annat sätt vara delaktiga, antingen aktiva på eller bakom scen. Arbetet fördelades mellan skolorna och man såg då till att utnyttja varje skolas starkaste sidor då några är extra skickliga på modedesign medan andra är kända för sina teater-, sång-, och dansgrupper. Det är Utbildningscentret som samordnat arbetet ute på skolorna och en referensgrupp har stämt av så projektet fortlöpt som planerat. Åtta stycken från referensgruppen, sex kulturexperter och fyra kommunala skolpolitiker har sedan arbetat för att ta projektet framåt. Man ville med projektet i sin helhet och med den slutliga föreställningen visa vad som händer och vilka resultat som går att uppnå när skolor samarbetar och alla använder sina starkaste sidor. Man önskade också visa ett gott exempel på hur lärare och kulturexperter kan arbeta efter samma agenda. Att på så vis uppnå positiva resultat när det kommer till elevernas lärande och till den kreativa utvecklingen hos både elever och lärare. Tre hundra elever mot samma mål På de fem skolorna är det närmare tre hundra elever i åldrarna Under projektet har jag lärt mig att civilkurage är att ta personligt ansvar för det gemsamma resultatet och att göra sitt bästa. /Elevröst TEACHING COURAGE! 15

16 LITAUEN / KLAIPEDA: år som varit involverade i projektet. Eleverna har varit indelade i arton grupper där varje grupp haft en särskild uppgift till den gemensamma föreställningen. Några har haft scenografi som ansvarsområde och några var ansvariga för kostym. Det bildades dansgrupper, sånggrupper, band för både folkmusik och samtida musik och en teatergrupp för de som skulle agera på scen. Arbetet i de olika grupperna har skett i en rad workshops som Föreställningen överträffade våra förväntningar. Det var en oväntad sammankoppling av det förflutna och nutiden, sångerna skapade dessutom en trovärdighet i föreställningen. Vi skulle inte kunna förvänta oss mer! Utmärkt! Vi är glada över att våra sånger kunde användas i ett utbildningssyfte på det här sättet. /Aiste Smilgeviciute, låtskrivare och sångare i gruppen Skyle vars låtar användes som bakgrundsmusik i Sandbox Citizens. lärarna haft hand om med stöd från en rad olika kulturexperter: scenografer, kostymörer, konstnärer, musiker, koreografer, producenter från Music Theatre och Klaipeda University Art Faculty samt skådespelare och experter med inriktning på teknik och historia. Att få stöd utifrån av kulturexperter har lärarna värdesatt högt. De upplever att eleverna både blev mer motiverade och inspirerade då det fick möjlighet att lära sig någonting nytt på ett nytt sätt. Till varje workshop bjöds även lärare från andra skolor i distriktet in så att de fick möjlighet att lära sig och ta del av de metoder och tekniker som kulturexperterna visade. Lärarna kunde sedan föra de nya kunskaperna vidare till sina respektive skolor. Arbetet med föreställningen har utgjort huvudparten av projektet men utöver det har fyra skolor medverkat i den gemensamma vykortskampanjen för CreatLearn. En utställning med de vykort som eleverna skapat hölls i mars 2013 på Utbildningscentret. De femtio bästa exemplen valdes ut och skickades till fyra nationella och regionala utbildningsmyndigheter. En föreställning om civilkurage Målet för hela projektet var att sätta samman föreställningen Sandbox Citizens som skrevs av professionella manusförfattare och lärare i litauiska och som bygger på temat civilkurage. Målet med föreställningen har varit att belysa hur viktigt civilkurage är både för dig som person och att det blir viktigt i kontakt med andra då samhällsutvecklingen kräver civilkurage hos var och en av oss. TEACHING COURAGE! 16

17 LITAUEN / KLAIPEDA: CreatLearn ledde till förändringar i skolans lärandekultur dels nya metoder som tidsresor, att integrera konstnärliga ämnen och att samarbeta med professionella kulturexperter men även nya traditioner har skapats, som att samarbeta mellan flera skolor för ett gemensamt resultat och att samarbeta mellan lärarna. Dessutom har både elever och lärare fått flera nya personliga upplevelser. /Arûnas Grimalis, historielärare och rektor på Dovilai. school headmaster. I slutet av föreställningen säger en av huvudkaraktärerna: Jag kommer inte gömma mig längre, jag kommer att stå kvar här, i min sandlåda med mina önskningar och drömmar. För projektet har de orden speglat den egentliga kärnan. Det har handlat om att visa för de yngre att de är en del i den litauiska historien. Den historia som för dem både inneburit perioder av segrar och förluster för deras hemland och där alla, deras föräldrar och mor- och farföräldrar, var hjältar på scenen i det verkliga livet. Tanken med föreställningen var att spegla händelser i Litauens historia och utveckling som man ansåg både var viktiga och kritiska. På scen visades de olika händelserna i vardagliga miljöer utifrån barnens perspektiv. I ett helt år arbetade skolorna för att slutföra föreställningen som skulle få sin premiär i början av juni När representanter från de fyra CreatLearn-länderna träffades i Klaipeda i slutet av maj fick de vara med under generalrepetitionen. Som gåva till publiken delade eleverna ut ett äpple som de själva tillverkat. För dem symboliserade äpplet medborgerligt medvetande. Äpplet kommer fortsätta leva vidare som symbol på skolorna som ett tecken på förverkligande av nya idéer och metoder. Tålamod, punktlighet och koncentration I och med CreatLearn är det första gången skolorna fått möjlighet att arbeta i ett gemensamt projekt. Under den här kreativa processen har de utvecklat sin förmåga att både kommunicera Jag kunde inte se några omotiverade elever på scenen. / Antanas Jacikas, rektor för Gargzdai Minija, efter föreställningen. Den största upplevelsen var att se hur kreativa eleverna är och att inse att kreativiteten är nödvändig att både främja och uppmuntra. I en process då professionella kulturexperter arbetar tillsammans med eleverna växer den kreativiteten. /Renata Valcik, scenograf. och samarbeta. De har delat med sig av sina tidigare erfarenheter och tillsammans skapat nya. Samarbetet har fört skolorna närmare varandra. Inte bara mellan lärarna utan även eleverna har uppskattat att lära känna och arbeta med elever från andra skolor i distriktet. Att genomföra ett projekt med så många inblandade har krävt effektiv samordning. Det har därför ställts krav på elevernas förmåga att både ta ansvar och utveckla känslan för teamwork. Lärarna har sett hur eleverna utvecklats på båda områden. De har även sett hur självförtroende växt då de skådat slutresultatet i Sandbox Citizens och insett att de alla varit en del i föreställningen. Jag tror att publiken som såg föreställningen lämnade salongen med tanken att den här gruppen av unga aktörer inte bara kommer förbli medborgare i deras egen Sandbox utan även medborgare i det egna landet starka, självständiga och ansvarstagande. / Genovaite Butkiene, representant för Utbildning- och vetenskapsministeriet i Litauen. Lärarna ser hur erfarenheter skapats hos eleverna genom projektet som inte skulle nås under ordinarie lektioner. Inte bara i att ta ansvar och i att visa respekt för att man tillsammans arbetar för ett gemensamt resultat och mål. Eleverna tvingades även att använda och utveckla sin kreativitet, träna sitt tålamod, punktlighet och koncentration. Vilket alla har varit viktiga delar lika väl som att tillsammans i teamet lösa problem som kommit upp längs vägen. För att läsa mer om föreställningen Sandbox Citizens, gå in på: TEACHING COURAGE! 17

18 Tidsresor en metod att skapa djupare förståelse för samtiden med hjälp av historien Som en del i CreatLearn har Klaipeda distriktet använt lokala kulturmiljöer och tidsresor i undervisningen, detta i ett samarbete med Kalmar läns museum. Tidsresemetodik/ Kulturmiljöpedagogik är ett sätt för eleverna att lära sig om den lokala historien på ett kreativt sätt och få en djupare förståelse för dagens frågor med hjälp av lokala historiska platser och berättelser. Tidsresemetodiken utvecklades omkring 1985 av Kalmar läns museum tillsammans med lokala skolor. Det är en pedagogisk metod, där eleverna både forskar om och deltar i livet på en lokal historisk plats, och på så sätt lär sig mer om sitt eget samhälle och om sig själva, dagens frågor insatta i ett historiskt sammanhang. Kalmar läns museum har genom åren samarbetat med skolor och museer i ett 20-tal länder över hela världen och inspirerat till användning av det här arbetssättet. Tidsresemetodiken är inte en fristående verksamhet utan en arbetsmetod nära kopplad till läroplanen. Vad är tidsresemetodik? Tidsresemetodiken innehåller flera steg: val av en historisk plats i närheten av skolan, tydliggörande av målen, research, ofta en eller flera utbildningsdagar för lärarna. Baserat på kunskapen om platsen skrivs ett scenario, en berättelse som fokuserar på en särskild händelse på platsen vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara ett möte, förberedelse för att ta emot gäster, någon som ska resa iväg... Allt detta förklaras i ett scenario som skrivs i förväg av museipersonal tillsammans med de berörda lärarna. I skolan förbereder elever och lärare tidsresan i flera ämnen. Själva tidsresedagen är ett drama/rollspel där berättelsen återskapas. Alla deltar på sina egna villkor, det finns inga åskådare. Varje tidsresa är unik: en lokal plats, ett bestämt år och en särskild händelse. Nyckelfrågor Alla tidsresor har en eller två viktiga nyckelfrågor som diskuteras grundligt och är i centrum för hela dagen - frågor som är relevanta i vår egen tid, men också i historien. Det är ofta stora sociala eller politiska frågor som demokrati, jämställdhet, våld, frihet, miljö, frågor som transformeras till den lokala berättelsen, så att deltagarna reflekterar och finner lösningar både för sig själva och för hela gruppen. Man kan säga att tidsresemetodiken är ett sätt att forma en pedagogisk ram för TEACHING COURAGE! 18

19 att reflektera över och diskutera aktuella frågor både i mindre grupper och gemensamt, och för att skapa läranderum, där det är accepterat att tänka annorlunda och att uttrycka det. Att vara sig själv, men i en annan tid När eleverna kommer till dagen för tidsresan, har de under en tid förberett sig i skolan, kanske till och med skrivit en egen karaktär med synpunkter på nyckelfrågorna. I tidsresan blir de en annan person i en annan tid, men är samtidigt sig själva, alla behåller sin ålder och sitt kön. Historiska kläder och rekvisita används för att skapa en genuin känsla. Aktiviteterna i tidsresan kan ske individuellt, i små Det mest intressanta var förberedelserna för tidsresan: samla fakta om den historiska platsen nära skolan, studier i den valda tidsperioden och att utforska arkiv och andra källor. /Ingrida Jancauskiene, historielärare grupper eller alla tillsammans. Det är praktiska sysslor, som till exempel hantverk, trädgårdsarbete eller tvätt, allt beroende på vad man vill berätta i scenariot. Gemensamma aktiviteter handlar om sång, musik eller dans. Tidstypisk mat lagas alltid. Det är viktigt att ha en tydlig början och ett tydligt slut på tidsresan, där avslutningsceremonin ofta sammanfattar dagens tema. Vezaicai Manor 1888 I maj 2013 organiserade Kalmar läns museum, tillsammans med litauiska kollegor, två tidsresor för elever och lärare från två lokala skolor, på en historisk plats i Klaipeda distriktet, nämligen Vezaiciai herrgård. Under hösten 2012 och våren 2013 genomförde Kalmar läns museum en utbildning i tidsresemetodiken, både i Sverige och i Litauen, för pedagogerna från Klaipeda distriktet. Litauiska lärare deltog i tidsresor i Sverige, seminarier och workshops arrangerades innan pilot platsen beslutades, liksom tema och nyckelfrågorna för de första tidsresorna i Litauen. Det gjordes research och samlades in fakta om historien vid Vezaicia Manor och slutligen skrevs scenariot. Eleverna i de deltagande skolorna förberedde sig i skolan. TEACHING COURAGE! 19

20 Året i tidsresan var 1888 och scenariot fokuserade på de anställdas och arbetarnas förberedelser inför ett möte på herrgården med den regionala guvernören. Nyckelfrågorna handlade om yttrandefrihet, oberoende, identitet och civilkurage. Vem vågar framföra klagomål till guvernören om dåliga arbetsförhållanden och förryskningen av landet? I tidsresan gjordes platsen i ordning, välkomstskyltar skrevs, maten lagades. Till slut kom guvernören. De tidigare synpunkterna i mindre grupper var nu möjliga att föra fram till guvernören. Vem har modet att uttala sina åsikter? Efter tidsresan gjordes jämförelser då och nu. Vad hände med Jag har lärt mig mycket mer om den historiska perioden genom tidsresan, eftersom jag själv levde i den tiden: utförde arbetena, bar kläderna, sjöng sångerna och var engagerad i deras problem. /Elevröst dem som klagade år 1888? Vad betydde frihet, självständighet och identitet då, vad betyder det i Litauen i dag? För lärarna i Klaipeda blev denna nya undervisningsmetod en riktig aha-upplevelse, en metod med många fördelar. Tidsresan gjorde ett stort intryck på eleverna. De fick möjlighet att diskutera självständighet och ryskt inflytande på ett annorlunda sätt än vad som är vanligt och på samma gång fick de en djupare förståelse för livet på den historiska platsen. I Klaipeda distriktet vill man fortsätta att använda tidsresemetodiken. Arbetssättet har redan presenterats och diskuterats vid seminarier för historielärare i regionen. Förhoppningen är att samarbetet med Kalmar läns museum ska fortsätta. TEACHING COURAGE! 20

21 SWEDEN / KALMAR Världen består inte av 16 ämnen, den hänger ihop I Kalmar har CreatLearn inte stannat innanför skolans väggar. Bland annat har de 150 eleverna ställt ut sina alster i en fotoutställning och en konstutställning. Kortfilmer som eleverna skapat har visats på tv-monitorer på Kalmar konstmuseum och på stadsbussarna. De två skolor som varit delaktiga valde lite olika inriktningar på sina projekt. Men på en punkt var de överens: temat civilkurage skulle vara tydligt kopplat till elevernas verklighet. På båda skolor har det funnits en kärngrupp bestående av fyra-fem lärare som tagit ansvar för CreatLearn. Målbilden var att projekten skulle inkludera alla ämnen och att det skulle bli en del av alla faser av lärandet. Man ville få in mer kreativitet. Använda kreativa vägar i lärandet och involvera kreativitet än mer i undervisningen. Målet var att få eleverna att samarbeta i grupp och att undervisningen än mer skulle länka samman teori med praktik. Att få in mer praktiskt arbete var även någonting som eleverna önskade, att få göra någonting som kändes på riktigt. Grundidén var att inte förutbestämma hela händelseförloppet. Istället ville man utveckla varje steg allteftersom det kom och göra det tillsammans med både eleverna och kulturexperterna. Chockerande kick-off Lärarna ville att projektet skulle få lite av en chockerande start, för att verkligen markera att de nu skulle arbeta med någonting nytt. De planerade för en kick-off som eleverna skulle minnas. Något som de kunde relatera till på ett personligt plan med förhoppning om att det skulle göra dem än mer engagerade i projektet. Valet föll på teater. Att det handlade om teater och att det var en kick-off visste eleverna däremot inte om. De trodde att mannen som stod längst fram i klassrummet var en konsult som skolledningen Lär man sig på ett annorlunda sätt, tänker man på ett annorlunda sätt. /Elevröst TEACHING COURAGE! 21

22 SWEDEN / KALMAR bjudit in eftersom de var bekymrade över elevernas uppträdande mot varandra. Konsulten som var en skådespelare började tala till eleverna och höll då en linje rakt av: blåögda är bättre människor än brunögda. Nu blev eleverna verkligen utmanade i sitt civilkurage. Skulle någon våga protestera? Till en början satt de tysta men efter en stund började flera argumentera emot. Då det avslöjades att mannen var skådespelare gav det starka reaktioner. Flera blev upprörda, arga och ledsna. Upplevelsen bearbetades i gruppdiskussioner efteråt. Eleverna fick då fundera över vad det är som krävs för att vi inte automatiskt ska göra eller säga någonting som inte känns rätt för oss själva, eller som strider mot våra egna värderingar. Filmskapande med olika vinklar På den ena skolan, Falkenbergsskolan, är det runt femtio elever i nionde klass som varit delaktiga i CreatLearn. Lärarnas förhoppning var att projektet skulle göra eleverna mer medvetna om hur de är mot varandra i både det verkliga livet och på exempelvis sociala medier. Förhoppningen var att de skulle bli bättre på att stå upp för sig själva och andra. Med teater som introduktion besökte eleverna sedan den lokala teatern för workshops under två dagar. De fick bland annat se skådespelare från Byteatern agera på scen i olika dilemman kring civilkurage som eleverna fick ta ställning till. Senare fick eleverna även till uppgift att själva beskriva liknande dilemman. De skrev både manus och agerade på scen. Förutom Byteatern har Reaktor Sydost, ett regionalt filmresurscentrum, funnits med som kulturexpert. Det handlade då om att finnas med som stöd i ett filmskapande. Eleverna delades in i mindre grupper och producerade tillsammans nio filmer. Alla med civilkurage som tema. Att få hjälp utifrån av kulturexperter tycker lärarna varit ett måste. De upplevde att intresset hos eleverna dessutom växte då de fick träffa någon som verkligen hade kunskaper och erfarenheter på området. Vad kan du skapa av en tom stålkub? På den andra skolan, Södermöreskolan, är det nästan hundra elever i årskurs nio som varit delaktiga i projektet. Fyra elever har ingått i en arbetsgrupp tillsammans med fyra lärare och skolans rektor. Detta eftersom skolan ville utveckla och stärka elevernas inflytande och låta även dem påverka hur arbetet skulle se ut. Kul att lära sig på annat sätt, inte bara sitta i skolbänken. Bra att få sätta sig och tänka till lite om till exempel kränkande behandling och ge uttryck för sina tankar genom gestaltning. /Elevröster Som jag ser det behöver alla elever flera sätt att lära sig på, oavsett om du jobbar med matematik eller läser en bok. I alla ämnen finns det kreativitet, det handlar bara om hur man lockar fram den. Att skola och kultur närmar sig varandra, det är det som är de stora vinsterna i det här projektet. /Lotta Rautio, bildlärare på Södermöreskolan. Under projektet har en rad olika workshops ägt rum. En av dem var densamma som för Falkenbergsskolan då eleverna besökte teatern för att ta ställning i olika dilemman som skådespelare från Byteatern agerade på scen. En annan workshop höll Reaktor Sydost i. Eleverna fick då med hjälp av sina egna mobiltelefoner göra kortfilmer där de presenterade olika dilemman av civilkurage. Den tredje workshopen handlade om att beskriva civilkurage genom konst. Efter en inspirationsprocess delades eleverna in i mindre grupper. Varje grupp fick till uppgift att beskriva och TEACHING COURAGE! 22

23 SWEDEN / KALMAR Det har varit mycket positivt att jobba så nära skolorna och Byteatern i det här projektet, att vi verkligen har planerat ordentligt och diskuterat tillsammans. Ofta är det ju det som saknas, det finns för lite tid för planering och reflektion, då blir det mest in och göra lite film med ungarna. Här hade vi en möjlighet att koppla arbetet till olika ämnen och verkligen låta det vara ett viktigt arbete. Jag upplever även att vi genom projektet har fått en god inblick i och förståelse för varandras verksamheter, både skolor och kulturaktörer. Det är väldigt stor skillnad på att komma in som ett kulturinslag i skolan, än att verkligen samarbeta på riktigt. Det har varit en väldigt positiv upplevelse att känna att man verkligen jobbar tillsammans i ett sånt här stort och viktigt projekt, både lärare, elever och kulturaktörer! Allas engagemang har varit lika viktigt. /Ida Qvarnström, filmkonsulent på Reaktor Sydost. presentera civilkurage i en stålkub som mätte ungefär en kubikmeter. I februari 2013 visades elevernas kuber upp i Kalmar Stadspark. I workshopen där stålkuberna växte fram användes ett material som Forum för levande historia skapat: Spelar roll. Detta material användes även i en workshop där eleverna skrev varsin text kring åskådarrollen. Skolan arbetade även med ett annat projekt som var kopplat till CreatLearn: Agera och reagera civilkurage. Eleverna gjorde då enkelt animerade kortfilmer i små kuber. Filmerna var ungefär två minuter och visades sedan på tv-monitorer på både Kalmar konstmuseum och på stadsbussarna. Från utställningen i Kalmar Stadspark. Att integrera kultur i undervisningen På båda skolor är man sedan tidigare van att arbeta med kultur. En tydlig skillnad syns ändå på de tidigare erfarenheterna tycker lärarna. Tidigare har kulturen haft en tendens att ses som ett roligt avbrott från allt annat. Inte lika ofta har det varit förberett eller följts upp efteråt. Det har mer skett som en fristående och enskild aktivitet. Att mötet med kultur kan ske på det sättet kan självklart även det ha en tjusning och ett syfte. På ett sätt har kultur alltid en mening tänker lärarna, men det uppnår än högre höjder om alla möjligheter i mötet togs till vara. Om inte kulturinslagen integreras ser lärarna även att det blir en större risk att de upplevs som någonting som stjäl tid från den övriga undervisningen och stör i det ordinarie schemat. Erfarenheterna från CreatLearn blev därför någonting annat. Kulturexperterna har nu inte bara kommit på besök utan blivit en del av elevernas arbete varje dag. I flera fall tidigare har aktiviteterna varit någonting som kulturexperterna själva planerat men nu har både planering och arbetet skett ute på skolorna tillsammans med både lärare och elever. På det här sättet fick kulturen en given plats. Och det blev ett sätt att visa att kultur också är ett sätt bland alla sätt att lära. Lärarna tänker att med kultur är det möjligt att ta sig an ett ämne med en annan vinkel. Det kan då skapa både en djupare Världen består inte av 16 ämnen, den hänger ihop. Därför vill vi hitta andra vägar att jobba på, både för lärare och elever. Vi vill komma bort från snuttifieringen och se helheter och sammanhang. /Ulf Nilsson, rektor på Södermöreskolan. TEACHING COURAGE! 23

24 SWEDEN / KALMAR förståelse och även öppna för andra sätt att tänka. Det öppnar för en utveckling i elevernas kreativa förmåga och deras förmåga att tänka själva. Arbetet fortsätter på skolorna Den största svårigheten som lärarna ser har varit att organisera arbetet. Trots att de tillsammans med kulturexperterna träffats kontinuerligt upplever de ändå att det är de själva som organiserat det mesta av arbetet. En positiv erfarenhet av detta är ändå att både lärarna och kulturexperterna upplever att de fått en bredare insyn i varandras verkligheter. I framtiden kommer det både förenkla och förstärka samarbetet. När skolorna blickar framåt vill de fortsätta samarbeta nära kulturen. De vill skapa en gemensam planering tillsammans med kulturexperter för att bli samstämda i vilken roll kulturen ska ha i skolan på ett långvarigt plan. På en av skolorna arbetar man exempelvis för ett fortsatt samarbete med Byteatern och Reaktor Sydost i ett projekt kring miljö och goda gärningar. Lärarna talar om projektet i sin helhet som en stor succé. De tycker att eleverna varit intresserade, motiverade och engagerade. De ser efter projektet både en mognad och ett djup i elevernas sätt att tänka som de inte tidigare sett lika tydligt. Detta är någonting som även eleverna märkt av hos sig själva, att projektet skapade en inre resa. Ett nätverk har skapats mellan skolans lärare och oss på kulturinstitutionerna. Det är viktigt att vi kan fortsätta att utveckla det nätverket. Så att vi tillsammans och långsiktigt och med god tid för planering utvecklar idéer kring hur vi ska jobba med eleverna. Teaterns roll är inte primärt att leverera dramapedagoger på beställning utan möjligheterna är mycket större än så. Det kan handla om forumspel, liveprojekt, textarbete, att diskutera dramatik med eleverna eller arbete kopplat till föreställningsproduktion. Till exempel. Men det viktiga är att skolan och kulturen utvecklar detta arbete med fokus på elevernas utveckling och skapande tillsammans. /Anna-Greta Larsson, pedagogiskt ansvarig på Byteatern. TEACHING COURAGE! 24

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG

ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG Kent Ericsson Patricia Ericsson En rapport från EU-Projekt STEPS/Lidingö Program Handikapp & Omsorg Pedagogiska

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Text: Eva Leffler Traditionellt är det framför allt inom företagarsektorn som vikten av entreprenörskap och företagsamhet betonats, men sedan några år lyfts begreppen

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer