FOLKFEST PÅ NYKVARNS- DAGEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKFEST PÅ NYKVARNS- DAGEN!"

Transkript

1 NR 2 JUNI 2012 FOLKFEST PÅ NYKVARNS- DAGEN! TEMA: NYA ÖVERSIKTS PLANEN SOMMAR I FOLK- PARKEN SAMRÅD OM VÅRT NYA CENTRUM

2 TUTAN JUNI 2012 Åke Andersson, Harald Holm och Östen Norlén leder allsången i Folkets Park. Allsång i Folkets Park - och mycket annat I sommar kan du få njuta av en hel del nyheter i Folkets Park. Allsång och testverkstad finns bland sommarens aktiviteter. Åke Andersson, Harald Holm och Östen Norén brukar framträda på bland annat Frivilligcentralens våffelkvällar, där de spelar, sjunger och får folk att sjunga med. - Vi tänkte att det kunde vara trevligt att köra allsångskvällar även i Folkets Park, säger Åke. Redan förra sommaren tänkte man dra igång, men av olika skäl blev det inte av. Men i år kommer vi att kunna vara med och sjunga allsång i parken vid tre tillfällen. - Vi leder allsången, det finns ett särskilt sånghäfte och det blir allmänt trevligt, lovar Åke. - En annan nyhet är bakluckeloppis som SPF anordnar vid ett flertal tillfällen, berättar kommunens kultur- och fritidsstrateg Lottie Palmborg. I samarbete med kommunens dagliga verksamhet hålls Folkets Park öppen under perioden den 25 juni- 19 augusti. På vardagarna är det öppet klockan och på söndagar klockan Café, minigolf och boule Precis som förra sommaren är minigolf och boule gratis när parken är öppen. Samtidigt är caféet öppet, där man kan köpa fika och glass. På tisdagar och torsdagar kan man äta sopplunch kl Vår målsättning förra sommaren var att fler människor skulle hitta till Folkets Park, säger Lottie Palmborg. Och det lyckades verkligen det var en markant ökning av besökare En lyckad erfarenhet, med andra ord, vilket gör att man fortsätter på den inslagna vägen. Fler aktiviteter Till innevarande sommar har därför Lottie tillsammans med framför allt SPF och Folkets Husföreningen siktat på att utveckla sommarverksamheten i parken med ytterligare aktiviteter. - Det blir betydligt fler aktiviteter, konstaterar Lottie. Sedan tidigare har vi vant oss vid att det finns sommarbingo, barnteater och sagostunder under sommaren i Folkets Park. De återkommer givetvis även i år, liksom Seniordagen och linedance. För ungdomar blir det i år en testverkstad det är roliga tester ur boken Bästa testboken av Oskar Ekman som görs under ledning av författaren själv. Där kan man testa precis hur pinsamma ens föräldrar är eller hur stort monster syrran eller brorsan är, bland annat! - Tillsammans med Nationaldagen & Nykvarnsdagen, midsommarfirandet och övriga aktiviteter tycker jag att det är en riktigt fullmatad sommar, säger Lottie. Det finns något för alla åldrar och dessutom är ju Folkets Park en härlig miljö att bara vistas i. Alla sommarens aktiviteter finns i evenemangskalendern på kommunens hemsida, i bibliotekets informations-tv och kommer dessutom att presenteras både på affischer och i annonser. Precis som förra året är minigolfen gratis i folkparken i sommar. Nykvarns kommuntidning NR 2 JUNI 2012 Nykvarns kommun, Nykvarn Tel Ansvarig utgivare: Sune Eriksson Redaktör: Lena Ramdani Text: Peter Eneström Teknisk produktion: eneström dialog ab Tryck: DIXA ex (2012) 2

3 JUNI 2012 TUTAN Kommunens öppettider i sommar Under sommaren har kundcenter och biblioteket följande öppettider: Måndag kl Tisdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Under tiden 9 juni-25 augusti är det lördagsstängt. n Platschef Monica Wall övervakar bygget av tunneln som ska gå under järnvägen. Här byggs den nya tunneln I månadsskiftet september-oktober ska tunneln under järnvägen lanseras, det vill säga sättas på plats. Fast egentligen är det snarare en bro som placeras in och på vilken man lägger rälsen. Tutan önskar alla Nykvarnsbor (och alla andra med, för den delen!) en riktigt skön sommar! - Vi bygger just nu bron på Norra Stationsvägen, berättar Monica Wall, arbetsledare på PEAB Sverige AB. Det är den som sedan gör att det blir en gångtunnel under järnvägen. Grävs upp Bilden av ett rör som sticks in under järnvägen är med andra ord helt vilseledande. - Järnvägen stängs av och vi gräver ur en sektion där bron ska förläggas, säger Monica. Järnvägen stängs alltså av helt under en helg. - Egentligen blir det redan från kvällen fredagen den 28 september och järnvägstrafiken släpps fram igen måndagen den 1 oktober, fortsätter hon. Däremot räknar man inte med att biltrafiken ska beröras av avstängningen under dessa dagar. - När bron är på plats fortsätter vi sedan med den anslutande tunneln på centrumsidan, säger Monica Wall. Se filmen! Bron flyttas på plats ungefär som när man sjösätter ett fartyg. Man lägger balkar på varsin sida om bron och använder sig sedan av domkrafter på hjul med hjälp av dem rullas bron i läge och släpps ner. Sedan återställer man rälsen och finputsar området. - Det är ett lite speciellt arbete, medger Monica. Du som är intresserad kan se hur det går till genom att besöka entreprenören Tunga Lyfts hemsida. På går du in under fliken Tjänster och sedan Lansering så kan du se en kort film som visar ett liknande arbete. 3

4 TUTAN JUNI 2012 I det aktuella samrådsskedet ska alla få en möjlighet att lämna synpunkter på hur man tycker att centrum ska utformas. Själva arbetena planeras bli genomförda i etapper, enligt den indelning som syns på skissen. Skiss: Reflex Arkitektbyrå. Centrum i bred dialog Frågan om utvecklingen av Nykvarns centrum har vi berört många gånger tidigare i Tutan och får anledning att fortsätta med även framöver. Nu närmast ska detaljplanen för centrum ut på samråd, sedan allmänhet, föreningar och andra fått möjlighet att i ett tidigare skede lämna synpunkter. Under perioden 11 april-11 maj har detaljplanen varit ute på ett så kallat plansamråd ett mer strategiskt samråd där olika intressenter har fått lämna mer generella synpunkter på de grundidéer som har presenterats för utvecklingen. Småskaligt Synpunkterna har varierat, men ett mer genomgående tema i synpunkterna har varit att man betraktar de liggande idéerna i planen som alltför storskaliga. - Det är framför allt den så kallade kampanilen, tornet om elva våningar, som har varit föremål för diskussion, säger Nykvarns kommuns samhällsbyggnadschef Lena Steffner. Men över huvud taget har det funnits ganska många synpunkter om att vi bör utveckla småstadskänslan, även med det historiska arvet från bruksmiljön i bakhuvudet. I avtalet mellan Nykvarns kommun och de nya markägarna Broadgate & Stendörren Fastigheter AB anges att vårt nya centrum ska innehålla lägenheter, kvadratmeter för kommersiell service och upp till kvadratmeter kontorslokaler. - Det är en viktig markering, säger Lena Steffner. De byggnader som nu planeras för kontor, handel och bostäder blir sammanlagt ca kvadratmeter vilket man eftersträvar enligt avtalen - utan ett extra högt hus vid torget. Kampanilen skulle i så fall vara ett tillskott med extra kontorsytor. Olika faktorer styr I sammanhanget är det viktigt att notera att det är en rad olika faktorer som styr hur centrum kan planeras och byggas. - Dels måste en rad tekniska frågor utredas, säger Lena Steffner. Frågor om ledningar, grundläggningsförhållanden, radon, dagvatten, buller och riskbedömningar samt trafik och parkeringar måste klargöras ytterligare. - Dels finns det också frågor kring gestaltning och ekonomiska faktorer som påverkar planen. En sådan är den nya trappan som ska leda upp från tunneln under Centumvägen och järnvägen. Där har man tagit fram ett förslag med trappor och 4

5 gradänger - trappstegsläktare - vilket gör att man kan använda trappan för olika ändamål men det är också ett utrymme som tar en viss yta från centrum och som måste fungera ihop med kommande byggnader. Just nu utreds den nya trappan, innan kommunen och Trafikverket som delar på kostnaderna för stationsprojektet kan fatta beslut om slutligt utseende. Stationsprojektet är alltså ett separat projekt som tangerar och påverkar centrumplanerna. Andra sådana faktorer är rent ekonomiska. - För att motivera de ganska omfattande arbeten som måste göras med omdragning av vägar och ledningar och olika markarbeten krävs det också att det byggs ett visst antal bostäder, förklarar Lena. Det innebär att de lägenheter som är planerade för centrum måste finnas med, man kan inte nöja sig med betydligt färre. Det kan i sin tur få konsekvenser för hur höga husen måste bli. Samråd I samrådsmaterialet som ligger till grund för det samråd som startade den 4 juni har man dock valt att vara så förutsättningslösa som möjligt från samhällsbyggnadsverksamhetens sida. - Huruvida vi ska ha en kampanil, vilken utformning byggnaderna ska ha, vilken service man vill ha allt detta är frågor som nu invånare, föreningar, näringsidkare och andra intressenter får lämna synpunkter om, säger Lena Steffner. Trappan kan utformas på olika sätt och möjliggöra flera användningsområden. Foto: Reflex Arkitektbyrå Fram till september kommer samrådet att pågå, och därefter sammanställs alla synpunkter som har kommit in. - Sedan har man ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter när detaljplanen ställs ut, troligen framåt november, påpekar Lena Steffner. Till årsskiftet ska den nya detaljplanen för centrum vara klar. Gestaltning Detaljplanen är en plan som sätter ramarna för hur ett markområde får användas. Sedan ska centrum byggas ut i ett antal etapper. Den nuvarande vårdcentralen och området väster om kyrkan och järnvägsbygget ligger i den första etappen. - Den slutliga utformningen finns i de bygglov man sedan söker för att sätta igång med det faktiska byggandet av respektive etapp, säger Lena. Men självklart ska utseendet vara genomtänkt och presenterat så långt som det är möjligt redan i detaljplanearbetet. Under hösten kommer man därför att med hjälp av Reflex Arkitektbyrå ta fram mer detaljerade bilder av hur byggnaderna kan se ut. - Det är viktigt att samordna användning och gestaltning, säger Lena. Att man funderar på vad som behövs i centrum, var de olika verksamheterna kan förläggas så att utbyggnaderna kan utformas så harmoniskt som möjligt med de funktioner de ska fylla. Det kompletta samrådsmaterialet finns på kommunens hemsida www. nykvarn.se. JUNI 2012 TUTAN Brokvarnsdagen Lördagen den 15 september anordnar Ny kvarns kommun Bro kvarnsdagen. Syftet med dagen är att marknadsföra områdets småhustomter och informera om de parhus och radhus som planeras inom området. - Vi har precis börjat planera dagen och programmet är ännu inte klart, berättar kommunens markoch exploateringsingenjör Stefan Sköldén. När programmet är klart kommer vi att lägga ut det på kommunens hemsida www. nykvarn.se. Aktiviteterna pågår klockan På programmet Bland de programpunkter som är klara i skrivande stund finns: Visning av området och de tomter som finns till försäljning Information om kommunens tomtkö Kommunens konsumentvägledare finns på plats för att svara på frågor, t.ex. om att anlita hantverkare Träffa en bygglovshandläggare Information om förskolor och skolor i kommunen Tipspromenad med fina priser Kommunen bjuder på fika och grillad korv Information om de parhus, radhus och annat som planeras att byggas inom Brokvarnsområdet. Dagen anordnas av Nykvarns kommun och Fastighetsbyrån, den mäklarbyrå som sköter försäljningen av tomter i området. n 5

6 TUTAN JUNI 2012 Så tvättade man förr... Foto: Lennart Söderman Jättesuccé för hembygdsföreningens skoldagar! I slutet av maj fick alla elever i år 2 samt Turingeskolans år 3 besöka Smedsbygget, där Turinge-Taxinge Hembygdsförening ordnade skoldagar med historiska förtecken. Sammanlagt nio klasser och 225 elever fick på det här sättet lära sig mycket om gamla tiders Nykvarn. Tillsammans med en guide från hembygdsföreningen gick små grupper om åtta elever runt de fem stationerna. Prova på - De delades upp i mindre grupper av pedagogiska skäl, förklarar hembygdsföreningens Lennart Söderman. Varje grupp tillbringade en halvdag i Smedsbygget och på det här sättet fick alla en möjlighet att handgripligen känna på olika uppgifter. Ett resultat av dagen blev en matta som är en meter lång. - Varje elev fick väva två inslag, så nu har vi en matta som bokstavligen är gjord av 225 elever! Initiativet kommer helt från hembygdsföreningen. 16 personer från föreningen deltog under de tre dagarna i ett uppskattat arrangemang som därtill var helt gratis för skolorna. n Kommunens detaljplaner på hemsidan Nu håller kommunens samtliga 130 detaljplaner på att läggas ut digitalt på kommunens hemsida. - Det är en service som gör materialet både tillgängligt och användbart för olika intressenter, säger Stefan Andersson, byggnadsinspektör i Nykvarns kommun. De första 23 detaljplanerna som omfattar knappt 700 av Nykvarns fastigheter - ligger ute på hemsidan, resten planeras att läggas ut löpande fram till hösten De första är samtliga detaljplaner som finns utanför tätorten, säger Stefan Andersson. Nu kommer vi till den mer komplicerade delen med tätortens detaljplaner där ska mycket kollas upp och koordineras innan de kan läggas ut. Programvara För att kunna se planerna krävs att du första laddar hem ett program som kan läsa DjVu-filer till din dator. Anvisningar finns på hemsidan om hur det går till och det är en väldigt enkel och självförklarande procedur. Med det nedladdade programmet kan man läsa detaljplanerna. Stefan Andersson - Jag ser att ganska många redan har varit inne på sidan och laddat ner programmet, säger Stefan. Anledningen till att Stefan har valt den här lösningen är att det ger betydligt större möjligheter att arbeta med materialet än om man till exempel skannade alla dokument och la in dem som pdf-filer. - De här går att förstora väldigt mycket mer med bibehållen kvalitet och dessutom kan man göra direkta mätningar i programmet, säger Stefan. Du som är intresserad av att se detaljplanerna går in på kommunens hemsida och klickar på Bygga och bo och därefter Detaljplaner. Där finns all information du behöver, inklusive länken för nedladdning av programvaran. 6

7 Hur ska vi bygga ut och bevara Nykvarn? Bilaga till Tutan 2-12 Programsamråd för Nykvarns kommuns nya översiktsplan

8 ii Vad är en översiktsplan? Programsamråd för Nykvarns översiktsplan Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Mark- och vattenanvändning, miljökvalitetsnormer samt hantering av riksintressen ska redovisas. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring för den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för hur man kan använda mark- och vattenområden de kommande åren och är ett viktigt strategiskt dokument som talar om hur man vill att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen är också ett stöd för kommunala eller andra beslut när det gäller mark- och vattenanvändning. Den är dock inte juridiskt bindande - det inträffar först när detaljplaner antas för varje enskilt projekt. Detta är en sammanfattning av det kompletta underlaget för programsamrådet, ett underlag som du kan läsa och hämta i sin helhet på Nykvarns kommuns devis Ung, vild och vacker ska genomsyra både planarbetet och den färdiga planen. Det du håller i handen är inte en översiktsplan - det är ett underlag för en första diskussion bland Nykvarns medborgare, beslutsfattare, föreningar, företag och andra intressenter om hur Nykvarns mark och vatten ska användas framöver. Planprocessen i korthet: Programsamråd 20 juni-30 september Bred diskussion bland medborgare, myndigheter och intressenter runt strategierna och huvudlinjerna i översiktsplanen Sammanställning Sammanställning av synpunkter, utredningar och andra anvisningar till ett samrådsförslag till översiktsplan Samråd december 2012-februari 2013 Bred dialog igen, denna gång runt konkreta förslag i översiktsplanen Sammanställning Inkomna synpunkter sammanställs och materialet kompletteras med olika utredningar Granskning tredje kvartalet 2013 Slutlig justering av förslaget till översiktsplan Sammanställning Slutlig justering av förslaget till översiktsplan Antagande tredje kvartalet 2013 Kommunfullmäktige antar Nykvarns nya översiktsplan Hur är processen? Det här första skedet kallas för ett programsamråd. I det samrådet vill kommunen samla in kunskap om hur Nykvarns medborgare, organisationer och andra intressenter - inklusive olika myndigheter - vill att Nykvarn ska utvecklas i stora drag. Vilka områden ska i huvudsak utvecklas för bostäder? Vilka för näringsliv och andra verksamheter? Vilka ska bevaras som grönområden? Vilka hänsyn ska tas i övrigt? Det är den typ av frågor som ska belysas i programsamrådet. När alla synpunkter har samlats in sammanställs de i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplan revideras och skickas sedan ut ännu en gång för ett samråd. I det skedet har de övergripande synpunkterna från programsamrådet vävts in i samrådsförslaget och ger mer detaljerade anvisningar om var man ska utveckla bostäder, företag, friluftsliv och liknande. På samma sätt finns här förslag om i vilken utsträckning sådan utbyggnad ska ske - antal lägenheter, ytor och så vidare. Synpunkterna från samrådet samlas in och bakas in i förslaget tillsammans med eventuella andra hänsyn som har tillkommit och resultatet av olika utredningar eller lagstiftning. Nu får man en tredje möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen när den går till en så kallad granskning, tidigare kallat utställning. Samrådsmöten kommer att hållas och det kompletta materialet kommer att finnas att hämta eller att ladda ner från kommunens hemsida. Först när alla dessa steg är genomgångna kan kommunfullmäktige anta en ny översiktsplan - och därmed ett styrdokument för de kommande årens utveckling av kommunen.

9 Vad ska finnas med? Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i hur man vill använda mark- och vattenområden. Den beskriver hur kommunen ser på utveckling och bevarande av den byggda miljön, samtidigt som man tar hänsyn till riksintressen och konsekvenser för miljön. Vision och mål I visionsarbetet som ledde fram till Vision Nykvarn 2025 deltog ett stort antal Nykvarnsbor. Visionen sätter fokus på fem områden som vi ska satsa lite extra på med utgångspunkt från devisen Ung, vild och vacker - dessa områden är: boende näringsliv infrastruktur och pendling centrum skolan/lärande I Vision Nykvarn 2025 finns målbilder för hur vi tillsammans önskar att dessa områden ska utvecklas, bland annat med målen: Attraktivt, spännande och hållbart boende för alla åldrar med en kombination av arkitektur i framkant och närhet till naturen. Kreativa och utvecklande miljöer för ett växande företagande. Samarbete runt forskning och utveckling inom områdena miljö, energi och fordon och en satsning på besöksnäringen. Pendling och arbetsresor ska underlättas genom god turtäthet, SL-taxa på tåget, matarlinjer inom kommunen och god tillgänglighet till stationen, inklusive goda parkeringsmöjligheter. Nykvarns centrum ska med en blandning av butiker, bostäder och aktiviteter vara levande dygnet runt. Nykvarn ska ha Sveriges bästa skola, där en bred kompetens och ämneskunskaper varvas med sociala och kulturella färdigheter - en skola som lockar och motiverar elever och som dessutom erbjuder en kunskapsgaranti. Hållbar utveckling Översiktsplanen ska stödja Nykvarns ambition att utvecklas till en attraktiv och hållbar kommun - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I ekologisk hållbarhet ska det råda en balans mellan tillgången på naturresurser och hur dessa förbrukas. Vår påverkan på naturen, vattnen och människors hälsa ska begränsas. Ekonomiskt hållbar blir kommunen genom att vi hushållar med materiella och mänskliga reurser på både kort och lång sikt - bland annat genom att utnyttja markresurser effektivt. Genom att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls skapar vi också social hållbarhet. Alla grupper ska ha en chans att bli hörda i en ständig dialog, och samhällsplaneringen ska ta hänsyn till olika livssituationer.

10 iv Vilka hänsyn måste man ta? Man kan givetvis inte bygga hur som helst i en kommun. Till att börja med finns det hänsyn som bygger på lagstiftning och riksintressen men även mer övergripande överenskommelser, till exempel överenskommelser mellan olika kommuner i regionen eller mellan regioner. Kulturmiljöer Kulturmiljöer är viktiga för sina kunskapsvärden, upplevelsevärden och bruksvärden. Värdefulla kulturmiljöer ska bevaras, vårdas och göras tillgängliga. Tänk särskilt på miljöer som Nykvarns herrgård, Bruksgatan, Sundsörs säteri, Näsby gods, prästgården i Åbytorp, Stensättra säteri, Turinge kyrkby, Bommersvik och Hanstavik vid funderingar om hur Nykvarn ska utvecklas - vilka blir konsekvenserna för dessa kulturmiljöer och andra kulturobjekt som kyrkor, gårdar, industrimiljöer, bybildningar, fornminnen och landskapsvärden? Programsamråd för Nykvarns översiktsplan Grönområden Grönområden är givetvis avgörande för trivsel och rekreation. I Sverige finns 16 nationella miljömål som ska iakttas vid planering och byggande. De nationella miljömål som berör Nykvarn är En god bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. I det kompletta materialet kan du läsa mer om dessa miljömål. Riksintressen Av kartan över riksintressen (nedan) framgår vilka områden som skyddas särskilt med avseende på kulturmiljövård, Natura 2000-områden och yrkesfiske. Natura 2000 är ett EU-beslutat område som skyddas för bevarandet av den biologiska mångfalden. När det gäller områden för turism, naturvård och friluftsliv i kartan nedan så är dessa inriktningar - det innebär med andra ord att det rekommenderas att man i första hand söker sig till dessa områden för respektive typ av insatser eller verksamhet. Hur påverkar det? Oavsett vilka särintressen som kan finnas för ett område bör man alltid ha en faktor i tankarna - vilka effekter får mitt förslag för andra? Det som upplevs som optimalt för mig kan få stora konsekvenser för andra. Kom ihåg att planeringen i översiktsplanen ska fungera för alla medborgare! På kan du ladda hem en tydligare karta. Riksintressen i Nykvarns kommun. Gränserna är schematiska - var de exakta gränserna går för olika typer av markanvändning prövas i detaljplanearbetet.

11 Programsamråd för Nykvarns översiktsplan I underlaget för den kommunövergripande planeringen finns utbyggnaden av bostäder och verksamheter huvudsakligen i kommunens norra delar samt runt tätorten. v På kan du ladda hem en tydligare karta. Nykvarn utanför tätorten Min- och maxförslag I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (industri, kontor etc). Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som finns i det gällande bostadsförsörjningsprogrammet. Maximiförslaget representerar en fördubbling av Nykvarns folkmängd till 2025, till ungefär invånare. Utanför Nykvarns tätort finns stora natur- och kulturvärden i Turinge, Vidbynäs, Taxinge och ut mot Mälarens kust. Området kring Stensättra och Sundsvik, mot delar av Mälarens strand, är attraktivt för bostäder. A och O är att lösa VA-frågan innan ny bebyggelse kan tillåtas. Det är mycket viktigt att den bebyggelse som tillkommer är hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Samlade ledningslösningar En politisk ambition i kommunen är att bygga ut ledningar för el, telefoni, bredband, vatten och avlopp i samlade lösningar som kan ge fullgod service i alla dessa avseenden. Vidbynäs C:a 30 lgh I Vidbynäs finns planer på totalt cirka 30 villatomter. Ytterligare bostadsprojekt kan startas om de kan anpassas till områdets natur- och kulturvärden samt andra krav på ny bebyggelse. Turinge I Turinge söder om korsningen mellan väg 576 och väg 523 finns förslag på tillkommande bebyggelse. Sundsör Detaljplan finns för totalt 36 lägenheter i sex hus i en särpräglad kulturhistorisk miljö vid Mälaren. En permanentning av fritidshusbebyggelsen i Stensättra pågår. Finkarby Norr om korsningen mellan väg 576 och väg 526 finns förslag om tillkommande bebyggelse. Nygård I Nygård föreslås en försiktig utbyggnad i de befintliga områdena. Maxförslaget Av kartan framgår ytterligare områden som skulle kunna tas i anspråk för bostadsbyggande vid en kraftigare expansion.

12 vi Programsamråd för Nykvarns översiktsplan På kan du ladda hem en tydligare karta. I tätortskartan kan man se var bostäder och verksamheter kan läggas i min- respektive maxförslaget. Ett utvecklingsområde längs väg 509 och Södertäljevägen sparas och Stockholm Syd- Mörby viks huvudsakligen för industri. Nykvarns tätort En stor del av föreslagen bebyggelse och utveckling i kommunen kommer att ske i och omedelbart runt Nykvarns tätort. Här finns ett stort behov av bostäder med tillgång till kommunikationer och service. I Stockholm Syd-Mörby finns utrymme för expansion av både verksamheter och eventuellt bostäder. Stora stråk av naturmark och skogsområden bevaras. Ett nytt miljömotorcenter kan komma att anläggas i området. Nykvarns centrum lgh En parallell process pågår med planering av Nykvarns centrum med ungefär lägenheter samt kvadratmeter för verksamheter, främst kontor och butiker. Detaljplanen beräknas vara klar till december Gamla Idrottsplatsen Minst 30 lgh Kommunen äger marken där den tidigare idrottsplatsen låg. Minst 30 attraktiva, centralt belägna lägenheter kan tillskapas med omedelbar närhet till grönområden och goda kommunikationer. Kv. Karaffen C:a 60 lgh Kvarteret Karaffen utefter Skogsvägen-Järnavägen ligger nära centrum och här kan man genom förtätning och med förbättringar av gatumiljön och trafiksäkerheten skapa ett tillskott av centrala bostäder. Stålbruksdammen C:a 30 lgh Centralt utefter Hökmossvägen med långsidan mot Engelska parken kan tre huskroppar byggas i anslutning till befintliga flerbostadshus. Kv. Stöpplaren C:a 30 lgh Norr om järnvägen vid Norra Stationsvägens östra ände finns det planer på att uppföra radhus runt skyddande gårdar. Kv. Baffeln C:a 20 lgh På en villatomt vid Maskinförarevägen kan tvåvåningshus byggas, om trafiksäkerheten och anpassningen till omkringliggande villor kan säkerställas.

13 Programsamråd för Nykvarns översiktsplan Nordväst om centrum Möjligheterna finns att förbinda Sandtorp med Hökmossområdet genom att i framtiden förbinda Maskinförarevägen med Hökmossvägen. vii Betongen På Strängbetongs område finns planer på bostäder och en framtida förskola. I norr finns ytterligare ett stort område för en framtida utbyggnad. Området står i kontakt med Sandtorp via en gångbro. Tidigare har även en ytterligare utbyggnad av idrottsanläggningar diskuterats här. Sandtorp lgh Vid Maskinförarevägens vändplats planeras idag 40 lägenheter i hyresrätt. Ytterligare bebyggelse kan tillkomma med möjlig förbindelse till Hökmossvägen. Så kallade grönkilar till och från skogsområdet är viktiga att spara. Norr om centrum Här finns flera byggnader av kulturhistoriskt värde liksom naturområden längs Turingeån vilka måste beaktas. Plafondpenseln 24 På platsen där solfångaranläggningen låg finns möjlighet till annan verksamhet eller bostäder. Kräver dock åtgärder med anledning av skjutbanan alldeles intill. Alcrofältet Fritid och rekreation Området utvecklas tillsammans med Oxvreten för sport och fritid. Söder om centrum Ett attraktivt område för utbyggnad av bostäder. Fritidshusbebyggelsen runt den känsliga sjön Yngern måste dock få en mer hållbar VA-lösning, vilket skulle kunna samordnas vid en utbyggnad. Hökmossen Vid Hökmossen planeras en utbyggnad om cirka 60 lägenheter och en utveckling av Hökmossbadet till ett rekreationsområde. För att kunna genomföra detta krävs en lösning av VA-frågor samt vägutbyggnad. Ladvreta Markägaren har presenterat ett förslag som pågår i ett parallellt program som omfattar upp till 70 lägenheter. Här finns också utrymme för ytterligare utbyggnad. Brokvarn Är under utbyggnad och kan eventuellt bebyggas med ytterligare bostäder. Rimsjön Ett område vid Rimsjön kan bebyggas om VA-frågor samt vägutbyggnaden till Ladvreta blir löst. Markägaren har presenterat ett program som pågår parallellt med översiktsplanearbetet. Ströpsta Kan bebyggas med cirka 30 lägenheter samt en etablering invid väg 509. Markägaren presenterar ett separat program som pågår parallellt med översiktsplanearbetet. Stockholm Syd-Mörby/Almnäs Området är strategiskt intressant för utveckling till ett av Stockholmsregionens nya logistiska nav och utvecklas i dialog med andra kommuner och i regionala samarbetsprojekt. En ny motorvägsavfart gör området särskilt intressant för såväl möjliga bostäder som industrier och annan ytkrävande verksamhet. Ett miljömotorcenter är ett exempel på verksamhet som har diskuterats för området.

14 viii Tyck till! Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nykvarns kommun befinner sig i sin linda. Det är med andra ord ett bra tillfälle att på ett tidigt stadium ge uttryck för idéer och synpunkter som sedan kan bidra till styrningen av planens framtida innehåll. Du behöver inte vara proffs! Du kanske tror att det är svårt eller att man måste uttrycka sig på ett särskilt sätt för att kunna komma med synpunkter. Så är det inte alls. Översiktsplanens styrgrupp och arbetsgrupp är angelägna om att översiktsplanen ska vara ett välgrundat underlag för kommunens framtida utveckling och representera folkviljan i största möjliga utsträckning. Därför kommer dina synpunkter att tas på största allvar, oavsett hur de formuleras eller hur små eller stora frågor du än tar upp. Kom också ihåg att en översiktsplan ska ge stöd och vägledning för framtida planering och att den ska revideras minst en gång varje mandatperiod. Ju bättre översiktsplanen är, desto bättre är förutsättningarna att den framtida utbyggnaden av Nykvarns kommun sker i största möjliga samförstånd med medborgarnas, näringsidkarnas, föreningarnas och andra intressenters önskemål. Så här kan du lämna synpunkter i programsamrådet: E-post: Skicka dina synpunkter till Programsamråd för Nykvarns översiktsplan Att tänka på I underlaget för programsamrådet kan du fördjupa dig i förslaget till samhällsbyggnadsstrategier och mark- och vattenanvändning. Några faktorer att ha i åtanke: Ambitionen är att Nykvarns cent rum ska få en mer stadsliknande utformning och struktur Stationsnära bostäder bidrar till att man väljer kollektivtrafik framför biltrafik. Ett väl utbyggt gång- och cykelvägsnät möjliggör vardagstransporter och pendling utan bil. Näringsverksamheten i Stockholm Syd beräknas växa kraftigt i enlighet med utvecklingsplanen för Stockholms län, huvudsakligen med betoning på logistik. Det är viktigt att produktiv odlingsmark inte bebyggs. Ny bebyggelse måste ta hänsyn till landskapsbild, kulturvärden och sin omgivning. I januari 2012 fanns drygt åringar i Nykvarn och befolkningsprognoserna pekar på en fortsatt ökning. Antalet barn i grundskoleåldern var i april 2012 cirka och antalet väntas öka de kommande åren, liksom antalet ungdomar i gymnasieålder. Det är viktigt att försäkra sig om ett tillräckligt utbud av bostäder för äldre och boende för grupper med speciella behov. Detta sker bland annat genom analys av befolkningsprognosen. Formulär på webben: Fyll i formuläret på kommunens hemsida Skicka brev: till Nykvarns kommun, Nykvarn eller lägg brevet i kommunens brevlåda, Centrumvägen 26, eller lämna det i Kundcenter. Samrådsmöten: Samrådsmöten kommer att hållas med olika teman 13/8, 20/8, 27/8, 3/9 och 10/9 kl i salongen Qulturum Sländan, Centrumvägen 26, Nykvarns centrum. Sista dagen att lämna synpunkter är den 30 september

15 JUNI 2012 TUTAN Publikrekord på Nykvarnsdagen! Det finns inga officiella siffror, men det var en allmän uppfattning att årets upplaga av Nykvarnsdagen i Folkets Park drog ovanligt många besökare, uppskattningsvis cirka Kanske var det framträdandet av Markoolio som hade lockat en extra stor ungdomlig publik. När han dessutom drog upp inte bara två utan sedemera ett helt gäng barn på scenen och avslutade med att signera sin precis nysläppta skiva - då var glädjen total. Mycket att göra Det var annars som vanligt en blandad kompott av aktiviteter, både för barn och vuxna. Karuseller och hoppborg, grillning, torgstånd, utställningar, ponnyridning, tennis, bågskytte... det fanns mycket att göra, precis som det ska vara den här dagen! TACK! Ett stort tack till de företag, föreningar och organisationer som med sitt stöd gjorde Nationaldagsfirandet och Nykvarnsdagen möjlig. Ett särskilt tack till ICA Nykvarn, som lånade ut sin hoppborg. 7

16 TUTAN JUNI 2012 Fortsatt återhållsamma budgetramar - Ekonomin sätter ramarna för driften av kommunens verksamheter. Vårt uppdrag gentemot Nykvarnsborna är att säkerställa en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Så skriver kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg i inledningen till Nykvarns kommuns mål och budgetramar inför år Nykvarns kommun uppvisade stora negativa budgetavvikelser för verksamheterna minus 16,6 miljoner kronor - under Den politiska majoritetens fokus ligger därför nu på att bryta det negativa resultatet. - Det viktigaste är utväxlingen på skattepengarna, säger Bob Wållberg att vi får högsta möjliga kvalitet och mesta möjliga service för skattepengen. Processen Budgetramarna för 2013 är således försiktigt återhållsamma. Samtliga kommunens nämnder har under våren fått möjlighet att kommentera de preliminära budgetramarna och beskriva vilka konsekvenser dessa skulle få. Detta arbete har sedan sammanställts till Mål och budgetramar för 2013 med ekonomisk flerårsplan Processen är nu den att kommunfullmäktige fastställer mål och budgetramar under juni, och därefter arbetar nämnderna fram detaljerade budgetar och effektmål under hösten. Men det är ju inte bara storleken på intäkterna som avgör hur budgeten ska se ut. I Vision Nykvarn 2025 gör också Nykvarns kommun utfästelser om vad det är vi vill erbjuda kommunens invånare. - Åren ser lite ljusare ut när det gäller ekonomin, säger Bob Wållberg. Men det förutsätter att vi fortsätter att vara attraktiva som bo- - Budgeten inför de närmaste tre åren andas framtidstro, säger kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg (NP) endeort och att vi kan konkurrera på arbets- och bostadsmarknaden. Därför ingår visionens fem fokusområden: boende, näringsliv, infrastruktur och pendling, centrum samt lärandet/skolan som grundstenar i kommunens planer för framtiden vilket också ska synas i budgeten. Orolig omvärld 2011 präglades starkt av den ekonomiska krisen i Europa och den håller i sig. Även om en viss förbättring i konjunkturerna har förutspåtts råder en stor oro för hela Europas ekonomiska situation, särskilt i Sydeuropa, och hur det ska påverka oss här i Sverige. En effekt tros bli att tillväxten under både 2012 och 2013 blir relativt liten, vilket i sin tur innebär att sysselsättningen inte ökar i någon större utsträckning. - Det har förutspåtts att konjunkturen ska bli något bättre framöver, säger kommunens ekonomichef Anders Sloma. Men allt beror på om man lyckas lösa krisen i den europeiska ekonomin. I annat fall kommer vi här i Sverige och Nykvarn troligen att beröras mer än idag, främst i form av högre räntor. Mer i detalj förutspås skatteunderlaget öka med omkring 4 procent under åren fram till år Antalet förskolebarn blir i stort sett oförändrat, men antalet barn i grundskoleåldern kommer att öka kraftigt och förutspås uppgå till cirka barn i Nykvarn om tre år. Totalt sett kommer kommunens prognos om en årlig befolkningsökning om 1,8 procent inte att uppnås. Däremot väntas både gruppen yngre och äldre pensionärer (65-79 år respektive över 80 år) att öka under samma period. Blicken framåt När man i mål och budgetramar blickar framåt med allt detta i åtanke tror man att de kommunala verksamheterna totalt har ett utrymme att öka sina nettokostnader med 4 procent 2013, 2,9 procent och 3,9 procent de kommande två åren. För 2013 innebär det i enkelhet att det inte finns utrymme för några egentliga satsningar eller reformer. - Det är trots allt en stark budget, menar Anders Sloma. Den tillåter att alla verksamheter får generella förstärkningar i budgetramarna. Samtliga investeringar betraktas i det här läget som preliminära och ska omprövas när en eventuell byggstart blir aktuell. Ett anslag om 8

17 JUNI 2012 TUTAN 15 miljoner kronor är dock vikt för två LSS-boenden för totalt 12 vuxna personer - ytterligare 10 miljoner kronor ligger redan i 2012 års investeringsbudget. I övrigt finns följande att notera för respektive nämnd: Kommunstyrelsen Budget 2013: kronor I en ny budgetstruktur för året samlas ett antal centrala verksamheter under kommunstyrelsen. Hit hör, utöver kommunstyrelsens egna kostnader, även mark och fastigheter, gator, vägar och parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, information och gemensam administration samt kommunledningsfunktioner. Kundcenter med sin samlade verksamhet gentemot medborgarna finns också här. Utbildningsnämnden Budget 2013: kronor Uppförande av nya lokaler för förskola och grundskola har skjutits fram till efter Ett mindre anslag markeras i ramarna för en ombyggnad av Björkestaskolans gamla idrottshall för att bättre kunna användas för undervisning. Vård- och omsorgsnämnden Budget 2013: kronor 1,5 miljoner kronor tillskjuts eftersom LSS-boendet inte kan bedrivas effektivt i Kvarntunets nuvarande lokaler. De 12 nya platserna beräknas stå klara först 2014 och kommer därför inte med i driftbudgeten för Budgetramarna inför 2013 och målen de följande två åren präglas av ambitionen att hålla budgeten i balans snarare än att tillåta stora satsningar. Bygg- och miljönämnden Budget 2013: kronor Nämnden har ett uppdrag från tidigare att få budgeten i balans. Ett tillskott om kronor baseras på att nämnden bedömts vara underbudgeterad tidigare. I övrigt upphör mindre kostnader för kommunens insats i uppföljningen av sjön Turingens rening. Valnämnden, kommunrevisionen och överförmyndaren Budget 2013: kronor Dessa tre noterar inga förändringar för perioden. Sammantaget innebär budgetramarna för 2013 att hela kommunens driftbudget omfattar kronor, knappa 10 miljoner mer än utfallet för år 2011 och 14 miljoner mer än budgeterat för innevarande år. I budgeten räknar man med ett positivt resultat om kronor för 2013, vilket motsvarar det balanskrav om 2 procent som är kommunfullmäktiges strategiska mål för kommunens resultat. - Budgeten för den närmaste treårsperioden andas en stark framtidstro, även om 2013 ser lite bekymmersamt ut, säger Bob Wållberg. Men vi har en vacker och härlig kommun att förvalta, och som kommunstyrelsens ordförande är jag både glad och stolt över kommunens fortsatt positiva utveckling. Tillfällig projektledare I april började Sven-Olov Walleräng som projektledare på Nykvarns kommuns verksamhet Uppdrag och planering. Sven-Olof kom närmast från en kortare anställning i Eskilstuna, men jobbade dessförinnan i tio år på Strängnäs Vatten med VA-frågor. Han har också under sin karriär hunnit med att tillbringa fyra år med ett biståndsprojekt i Tanzania. - Jag kommer att arbeta med pro- jektering av all byggnation, främst när det gäller vägar och VA, säger Sven-Olov. Han blev tillfrågad om jobbet i Nykvarn när en lucka uppstod på kommunkontoret i avvaktan på en kommande rekrytering. - Jobbet här blir lite av en övergångsperiod under ett år tills en ordinarie projektledare kan anställas, säger Sven-Olov. n 9

18 TUTAN JUNI 2012 Närpoliserna Maria Ingelskog och Daniel Lennmark får under sina besök på kommunens Kundcenter möjlighet att träffa medborgare under avspända former. Populärt att träffa polisen Kommunens Kundcenter fortsätter att utvecklas. Ny service och fler tjänster kommer till fortlöpande. Bland de mest populära inslagen har varit att få träffa närpolisen. Varje torsdag mellan finns polisen på plats i Kundcenter. Då kan allmänheten träffa våra närpoliser och ställa frågor om polisens arbete, få information eller lämna tips. - Jag har varit med i stort sett varje gång, säger närpolis Maria Ingelskog. Vi har haft besökare varje gång och inte minst ungdomar. Just detta är särskilt glädjande, tycker hon och kollegan Daniel Lennmark, som besöker Kundcenter för första gången. - Det är bra att vi kan träffas under odramatiska omständigheter och bygga upp ett ömsesidigt förtroende, säger han. Det är en viktig del i närpolisens arbete, just att nå ut till människor på ett sådant här sätt. Försiktig start Två andra verksamheter som har fått en mer försiktig start är besöken av arbetsförmedlingen och den fria juridiska rådgivningen. - Arbetsförmedlingen finns i Kundcenter den sista måndagen i månaden mellan klockan , säger Markku Petäjäniemi, chef för Kundcenter. De har ännu inte fått så många besök, men det känns viktigt att vi är ihärdiga och fortsätter erbjuda den här servicen. Den fria juridiska rådgivningen börjar dock komma igång bra. - Det är lite tunt i början men det tar också lite tid innan folk tar till sig att den här servicen finns. I Gnesta, där man har provat fri juridisk service i många år, har det blivit en välbesökt och etablerad verksamhet. - Det som samhällsvägledarna däremot får väldigt många samtal om är konsumentfrågor, fortsätter Markku. Vi har ju tagit över den verksamheten i egen regi efter att tidigare ha köpt tjänsten från Södertälje, och det finns uppenbarligen ett stort behov av just konsumentvägledning. En annan verksamhet som har tagits över i egen regi är borgerliga vigslar. - Vi har två vigselförrättare men behöver flera, säger Markku Petäjäniemi. Turistbyrå Kundcenter är numera också en auktoriserad turistbyrå, något som innebär lite mer än man kanske kan tro. - Det handlar inte bara om att dela ut lite broschyrer till besökare, förklarar Markku. För att bli auktoriserad av Föreningen Turism i Sverige den instans som formellt sköter detta ställs också särskilda krav på utbildning, språkkunskaper, öppettider, material och information inte bara om Nykvarn utan om hela regionen. - Vi har nu personal både på biblioteket och på Kundcenter som är utbildade, säger Markku. Efter midsommar kommer turistbyråverksamheten igång. Enklare hantering En av grundidéerna med Kundcenter är också att man här ska kunna få 10

19 hjälp med olika ärenden över disk. - Vi har nu överenskommelser med verksamheterna om tre sådana ärenden som vi börjar med, säger Markku. Det är fastställande av faderskap, lotteritillstånd och serveringstillstånd. Fler sådana ärenden är på gång till hösten, bland dem ansökan om parkeringstillstånd för funktionsnedsatta och bedömning av ansökan om färdtjänst. - Det här är en fortgående process som vi utvecklar i samråd med verksamheterna, förklarar Markku Petäjäniemi. Det är frågor som inte bara ska tas emot över disk utan de ska ju också rapporteras tillbaka till verksamheterna och där dokumenthanteringen ska fungera smidigt. Vi håller löpande kontakter med verksamheterna för att hålla oss uppdaterade. Att man inte tar in höstens ärenden redan nu beror på att Markku vill att man ska ha lite tid att låta ärendena sätta sig i verksamheten, att personalen inte ska få alltför många nya frågor att hantera på en gång. Hemsidan På Nykvarns kommuns hemsida finns all aktuell information om Kundcenter. - Hemsidan ligger för övrigt också under Kundcenters verksamhetsområde, och den ska utvecklas ytterligare under 2013, säger Markku. Redan nu har bibliotekarie Carita Långsjö-Rabo i samarbete med Finska Föreningen och företaget Funka Nu som är specialister på tillgänglighetsfrågor lagt ut ett antal sidor på finska på hemsidan, en service som ska byggas ut ännu mer framöver. - Vi ska också utveckla e-tjänsterna ytterligare, lovar Markku Petäjäniemi. Apropå biblioteket så finns här nu en helt ny inlämnings- och utlåningsautomat. - Den frigör tid för personalen, tid som de kan ägna åt andra arbetsuppgifter, säger Markku. Visionsturné hos personalen Nykvarns kommuns vision inför 2025 är resultatet av en bred dialog bland såväl invånare som politiker, anställda, föreningar och näringsliv. Att ta fram mål och fokusområden är en sak nu handlar det också om att omsätta tankarna i handling. Kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg (NP) och kommunchef Sune Eriksson har under våren varit ute på en visionsturné bland alla kommunanställda för att diskutera visionen. - Den är ett koncentrat av folkviljan, som den uttrycktes i en väldigt aktiv process under 2010, säger Bob Wållberg. Prata ihop sig Bob Wållberg och Sune Eriksson har deltagit halvannan timme på de olika personalgruppernas arbetsplatsträffar och både presenterat konceptet med Vision Nykvarn 2025 och lyssnat in vilka synpunkter man har från personalens sida. - Det har varit en väldigt positiv upplevelse, säger Bob. Mötena har varit riktigt kreativa, där olika verksamheter har suttit i mindre grupper och diskuterat: Hur kan jag bidra till den här utvecklingen?. Syftet är givetvis just detta att prata ihop sig om vilka mål och strategier som gäller, att diskutera vilka förutsättningar som finns i form av lagar, budget och andra omvärldsfaktorer och att på det sättet mejsla ut hur arbetet ska gå vidare på kort och lång sikt. Folkusområden På mötena går man igenom den vision som antogs av kommunfull- JUNI 2012 TUTAN mäktige i juni 2010 och som ska fungera som vägledning för den kommunala verksamheten fram till Vi ägnar mycket uppmärksamhet på våra fem fokusområden, säger Bob. De är: boende näringsliv infrastruktur och pendling centrum lärande/skolan - En av de bästa delarna i träffarna är att vi får träffa alla verksamheter och kan prata med dem om deras arbete, säger Bob. På det här sättet kan vi sätta in kommunens olika verksamheter i ett sammanhang och gemensamt diskutera hur det ska omsättas i praktisk handling. Vision Nykvarn 2025 är inte ett tomt dokument den är ett erbjudande som kommunen gör ut mot alla medborgare, och därför är det avgörande att den personal som faktiskt ska leverera verksamheten är med och utformar hur arbetet ska gå till. - Därför är de här träffarna viktiga, menar Bob Wållberg. Man känner med hela kroppen hur de olika verksamheterna är och hur man kan baka in visionen i arbetet. I mitten av juni avslutades turnén och då hade majoriteten av kommunens 554 tillsvidareanställda omfattats av diskussionerna. 11

20 TUTAN JUNI 2012 Kick-off för Nybos nya organisation I början av april kunde AB Nykvarnsbostäder fira att den nya organisationen var sjösatt. Med en kick-off i Nybos lokaler fick de 37 Nyboanställda träffas, lära känna varandra och prata om den nya situationen. Den nya organisationen innebär att kommunens tekniska driftenhet flyttats från kommunens organisation och istället hamnat under AB Nykvarnsbostäder. - Nybo växte i ett slag från sju anställda till 37, förklarar VD Ann Johansson. - Det känns spännande, säger Leila Halvardsson om sina nya arbetsuppgifter med kundkontakter i AB Nykvarnsbostäders nya organisation. Känns bra! Ordförande Bengt Zetterberg (M) är tillfreds med sammanslagningen. - Det känns bra, det här, säger han. Det har varit en resa att komma hit och nu ser jag fram emot ett bra resultat. Bengt menar att man nu kan samutnyttja resurser bättre och få en större samsyn inom kommunens hela fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Även personalen tycker att den nya ordningen är spännande. - Jag jobbar som lokalvårdare och kommer nog inte att märka någon större skillnad i mitt dagliga arbete, säger Eva Nordstedt. Men jag är jätteglad det ska bli kul att jobba med Ann Johansson som är framåt, kul och trygg. Leila Halvardsson kommer närmast från vikarieförmedlingen i kommunen och ska framöver ta hand om kundkontakterna med hyresgästerna. - Jag kan avlasta Pernilla Mattsson Egnér och Catharina Eriksson en smula, säger hon. Det känns spännande det är helt nya marker för mig. Jag ska visa och besiktiga lägenheter, övervaka renoveringar och jobba med tillval, bland annat. Samlad kompetens Utöver de tidigare fastighetsskötarna, förvaltarna och kontorspersonalen ingår nu alltså även kommunens tekniska verksamhet, gatukontoret, servicetekniker och lokalvårdare i AB Nykvarnsbostäders nya organisation. VD Ann Johansson tror att det är en organisation som snart ska ge resultat. - Vi kan jobba tillsammans på ett annat sätt, säger hon. När vi samlar kompetensen så här kan den användas på bästa sätt. Nybos styrelse har antagit styrdokument som ska ligga till grund för arbetet. - Inom kort ska personalen ta fram handlingsplaner för hur arbetet konk ret ska gå till, säger Ann. På några punkter har man redan genomfört förändringar. - Vi har utvecklat vår hemsida och kommer löpande att lägga ut information på den, säger Ann. De nya verksamheterna har också förts in på hemsidan och tekniske driftchefen Kjell Åström räknar med att den delen ska utvecklas framöver. Kjell Åström och så här gör du felanmälan: I all huvudsak ska Nykvarns invånare i allmänhet och Nybos hyresgäster i synnerhet inte märka någon skillnad av den nya organisationen, med undantag för att man hoppas att allt ska bli lite bättre, förstås. - Felanmälan i boendet går till precis som tidigare, säger tekniske driftschefen Kjell Åström. På Nybos hemsida finns, precis som tidigare, ett formulär för felanmälan för Nybos hyresgäster. - Dessutom finns det två ytterligare formulär, förklarar Kjell. Det ena är för allmänheten och rör felanmälan på gator, parker, vatten och avlopp. Och då handlar det inte om vatten och avlopp för Nybos hyresgäster, utan om problem som kan uppstå med dagvatten, spillvatten och liknande. - Det andra formuläret är för de anställda inom olika verksamheter i kommunen skolor, förskolor och liknande, säger Kjell. Om man inte har tillgång till dator och internet kan man förstås ringa kommunens växel eller direkt till Nykvarnsbostäder på telefon Då skapar personalen en skriftlig order som går in i våra system, vilket är bättre på alla sätt, säger Kjell. Vi kollar av alla felanmälningar flera gånger om dagen i våra system. n

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN TEMA: NÄRINGS- LIVET NYTT KUND- CENTER TUTAN JUNI 2011 Nytt utseende - men samma Tutan i grunden Som du säkert märker

Läs mer

Flisterminal som ger stora miljövinster!

Flisterminal som ger stora miljövinster! Nykvarns kommuntidning Nr 4-09 Flisterminal som ger stora miljövinster! UNIKT SAMARBETE GAV SNYGG FASAD SUCCÉ FÖR NYKVARNSMODELLEN FÖRSIKTIGHET I BUDGETEN SKOLGÅRDENS DAG PÅ LILLHAGASKOLAN TUTAN DECEMBER

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN

Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN Nykvarns kommuntidning Nr 4-06 Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN TUTAN DECEMBER 2006 Vår nye IFO-chef I

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014 NR 3/2014 VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO BO-BOOM! Folket är med och skapar sin stad NÄRINGSLIVET I VÄSBY Entreprenörskap och socialt ansvar på Näringslivsdagen er du fl i t t ar

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

TUTAN ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9

TUTAN ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9 TUTAN TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 2/2014. 2 ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 OMSORG Vill du bli kontaktperson?

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 102 Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer