Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2009"

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2009 Glad Midsommar! Midsommarfirande i Sundbornsby! Torsdag 18 juni Bondes Gård inför midsommar. Vi binder blomsterkransar och lövrumpor. Kom och hjälp till! Ta med blommor och material. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe. Midsommarafton 19 juni Annacari Jardling-Olsson och Stefan Olsson sjunger in midsommaren i Stora Hyttnäs park Samling vid Stora Hyttnäs Vandring med kransar och lövrumpor till dansbanan Majstångsresning Tal av Britt Källström, Lions stipendieutdelning. Dans runt stången till spelmansmusik Sundéns loge Dans till Chapelle Disco Muck Rick Midsommar i Karlsby Fäbodar Midsommardagen 20 juni Servering kl Kl Majstångsresning Musik Gubbôle Gille Gun Nygren leder lekarna Lekar Fiskdamm Chokladhjul Tombola Godisförsäljning Kaffeservering Finngärdet

2 Nu är den efterlängtade sommaren här, men inte problemfri för alla 2 Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare sid 2 American Spirit sid 3 Från ord till handling sid 4 Sanningen bakom sid 5 EU-pengar kan utveckla sid 6 Naturupplevelse med skoter... sid 7 Kyrkofullmäktigelistan för S.... sid 8 Vad har hänt i församlingen.... sid 9 Danholnsskolans nyinvigning... sid 10 Vi vill halvera sid 11 Midsommar Risholn sid 12 Karlborgs fäbodar sid 13 Hebygdsföreningen. Sockenråd. sid 14 Så minns vi Ivar sid 15 Annonser Colorama, Hyttstugan sid 16 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: e-post: Annonser beställes av: Gärd Hedlund Christina Knutsson Sundborns S-förening Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun Vilken tur att man bor där man bor. Att kunna leva i fyra olika årstider med all sin variation till väder och aktiviteter. Så tråkigt det skulle vara att bara att leva i två årstider, torrt eller regnigt. Eller rent av bara torrperiod. Att aldrig få uppleva det magiska ljuset som vårvintern, våren och försommaren ger oss. Det är en rikedom. Att få inandas doften av grönt och förförande liljekonvalj. Det är härligt det. Det gäller bara att leva i nuet. Och särskilt i Sundborn. Utanför Kvarnen står ikonen för Karin Larsson med sin blå- och vitrandiga klänning med blomsterkrans på huvudet. Bara den åsynen förstärker sommaren i Sundborn. Håller med Marianne Nilsson att Karin Larsson måste nu få komma i första rummet. Det finns en tänkvärt kinesiskt ordspråk, som säger: Hundra män kan åstadkomma ett läger men för att skapa ett hem krävs en kvinna! Det var vad Karin Larson gjorde. Hoppas att många kommer att besöka utställningen. Men allt är inte skönt och grönt för alla. Även om man skulle önska det. Bristen på jobb som gör att bland andra ungdomar inte kommer in i arbetslivet. Andra blir av med sina jobb. Försäkringskassan klarar inte av sitt uppdrag. Socialförsäkringar har försämrats. Den som är drabbad har det oerhört besvärligt. Lena Engkvist ny ordförande i Sundborns Hembygdsförening Alldeles i slutet av mars höll hembygdsföreningen sitt årsmöte i Karlsby-hedens Folkets Hus. Till ny ordförande valdes Lena Engkvist efter Patrik Frieberg, som avböjt omval. Övriga i styrelsen är Ann Christine Wiborgh, Lena Persson, Per Rönnings, Tobias Bylund, Kerstin Aspman och Ingrid Norgren. S-ledamöterna på Dalabänken i riksdagen skriver på annan plats i midsommarnumret av SundbornNytt hur viktigt det är att regeringen vidtar sådana åtgärder att problemen med jobbristen undanröjs. Att vara utan jobb är att inte behövas. Att inte bli efterfrågad. Att inte ha någon plats. Det kan stuka det bästa självförtroende hos en människa oavsett om man är ung eller äldre. Det är människoovärdigt i allra högsta grad. Vissa arbetsgivares attityd mot anställda har hårdnat. Förväntan på att anställda skall avstå lön och gå ner i arbetstid. Kvartalsekonomin får styra. Det finns inte långsiktighet i tänkandet. Jämförelser görs med 2008, som var ett extremt tillväxtår. Jämförelser sker i procent och med procent kan man bevisa det mesta, tror man. Om några dagar är det midsommarfirande. Både i Sundbornsby och i Karlsby fäbodar. Och inte minst den sommarljuvliga samlingen på Stora Hyttnäs. Det är många som finner vägarna till Sundborn då. Det lilla midsommarfirandet vid Risholnsgården är viktigt. Att yngre och äldre kommer samman och firar. Det är en mycket uppskattad midsommartradition. Med önskan om en Glad Midsommar till alla läsare av SundbornsNytt. Britt Källström Resursgrupp Vid årsmötet beslutades också att inrätta en resursgrupp. Det är ju många aktiviteter i hembygdsföreningens regi, så många krafter behövs. Till resursgruppen valdes Camilla Höijer, Annelie Grönberg, Madelaine Wahlberg, Taimi Hermansson, Margareta Ericson, Daniel Isacson, Ann-Cathrine Swärd, Lotta Sundbom och Birgitta Persson. Framtidskommitténs vara eller inte vara Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att fram till nästa årsmöte föra en dialog med det nybildade Sundborn sockenråd om samordning av aktiviteter mellan sockenrådet och hembygdsföreningens framtidskommitté.

3 American Spirit i Sundborn Det är många som har intresse av motorcyklar. Det finns en särskild känsla för olika märken som HD, Indian, Triumph m fl. Det känns som att man blir ung på nytt, när man hör hur motorn spinner och man får dra iväg och känna vinddraget, finns det entusiaster som säger och ler med hela ansiktet av förtjusning. I Sundborn, särskilt i Lövänget hos Per Rönnings och Ove Fahlström finns entusiasm för märket Indian respektive Triumph. Här kan man beskåda modell 1936 och Verkliga läckerheter! En av dem har också sidovagn. Ove har köpt en lika Triumph Trophy som han körde i ungdomen. Riktiga dyrgripar! Förvaringen sker t o m i vardagsrummet väl bevakade med larm direkt till Securitas. Så eventuella intressenter göre sig icke besvär! På annan plats i Sundborn finns också en riktig pärla, en Indian Chief från 1926 i originalfärgerna. Motorerna tillverkades i Springfield, Mass, USA. Fabriken, som stod för tillverkningen, fanns mellan åren 1922 till Per Rönnings med Ove Fahlström i sidovagnen då den lades ner. Innovatör och en av Indian Motocycles grundare var en svensk, Karl Oskar Hedström, från Lönneberga i Småland. Han levde mellan 1871 till Denne Karl Oskar Hedström var för övrigt skolkamrat med Albert Engström i Lönneberga levererades den första Indiancykeln. Det var två år innan HD, Harley Davidson kom på marknaden. En motor till en Indian kan kosta kronor. Man får leta delar på nätet och kanske göra fynd i bl a USA. Min söndagscykel är köpt i Tyskland, berättar Per Rönnings. Det finns givetvis en Indianklubb. Per är just vid mitt besök på väg till Tyskland för att hälsa på flera Indian-kompisar och deltaga i en Indian-träff. Annars kan man delta i träffar i bl a Norge, Danmark och i Sverige förstås. I år blir det också en Internationalträff i Skottland, berättar Per. Som sig bör finns det klädesplagg med Indianmärken på. Skinnjackor, T-shirts, kepsar mm. På cyklarna sitter det vackra bilder av en indianhövding. Även för den som inte begriper så mycket av motorcyklar och inte tidigare stiftat bekantskap med Indiancyklar, kan inte låta bli att imponeras av det fina gamla märket. Britt Källström Indian Chief från Tommy Söderbergs Indian-skinnjacka. 3

4 Från ord till handling! Vi måste se alla barn! Varje möte med barn är livsviktigt, säger artikelförfattarna Christina Knutsson och Claes Mankler, båda ledamöter av socialnämnden i Falu kommun. Ett barn som i sin närhet möter missbruket, våldet och sveket, mår allt sämre och kommer att visa detta på många olika sätt. Sätt som vuxna inte tycker om och olyckligtvis, sätt som vuxenvärlden står handfallen inför. Detta stora vuxenproblem kan lösas. Frågan är bara om vi vuxna har kunskapen, modet och respekten för våra barn och ungdomar att åstadkomma denna förändring. En förändring som alltid påbörjas inom oss själva och som ställer oss som vuxna till ansvar för hur barnens situation ser ut. Att förbättra samarbetet mellan hemmet, skolan och det sociala Vi ser att föräldrarna är mycket viktiga att samarbeta med för att verksamheten i skolan ska fungera. Det är i hemmet, ibland kallat humanismens verkstad, som vi nästan alltid kan finna de bakomliggande orsakerna till de problem som sedan dyker upp i skolan och/eller ute i samhället. Därför måste vi bli bättre på att närma oss hemmen. Få fler föräldrar att inse, att det är de som har huvudansvaret för sina barn, men att vi tillsammans: hemmen, skolan och det sociala kan och ska stötta barnen. Att höja kunskapsnivån hos oss alla som möter barn och ungdomar Dels genom att skapa tydliga rutiner för exempelvis skolans personal, hur de ska agera när de upptäcker att barn far illa. Dels att även höja kunskapen om varför ett barn agerar som det gör och hur vi som vuxna kan bli bättre på att i situationen möta det barnet. I möten med små barn som går på förskola är det extra viktigt att personalen får stöd och hjälp att se signaler om att allt inte står rätt till. I nuläget sker de flesta anmälningar när barnen börjat skolan. Om man i tid kan hjälpa ett barn blir traumat mindre. Att man som personal "vågar", trots att man ställs till svars av omgivningen. Då är det viktigt med en klar rutin om hur man ska agera. Allt med barnets bästa i centrum. Anmälningarna till socialförvaltningen har ökat från 2008 till 2009 med 20-30%. I hela landet har man sett en ökning av anmälningar om barn som far illa i samband med det uppmärksammade fallet "Bobby". I rådande konjunktur när man bedriver en politik med sänkta socialbidrag, sänkt a-kassa och sjukkassa, drabbar detta de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Dock sker övergrepp mot barn i alla grupper oavsett social tillhörighet. Att stärka samverkan mellan skolans politiker/tjänstemän och socialnämndens politiker/ tjänstemän Ett led i detta skulle kunna vara att vi åker till samma utbildningsställe där vi får se och lära om varandras verksamheter. Inte som i nuläget fundera om det kostar mer pengar för någon av förvaltningarna. Det kommer att visa sig at vi i Falun har gott om resurser vad det gäller kunskapen om barn som far illa, men att vi kan bli bättre på att samordna dem. Detta gagnar de gömda barnen. Det ökar samtidigt den känsla av sammanhang som vi politiker och tjänstemän så väl behöver, för att vackra ord ska leda till konkreta handlinar. Vi har väl alla någon gång hört orden: "Vi måste se alla barn". Christina Knutsson Socialdemokraterna, Motion Motion gällande ett förbättrat samarbete mellan skolförvaltningen och socialförvaltningen i Falu kommun. Motionsställarna önskar ett fördjupat samarbete, som skall leda till en ökad förståelse mellan förvaltningarna. Vi vill därför att det utreds om det går: Att skapa en gemensam rutin för samtliga skoldistrikt, när det upptäcks missförhållanden som rör barn och ungdomar i Falu kommun. Rutinen ska klargöra skolornas agerande och när kontakt måste tas med socialförvaltningen. Att skapa gemensamma utbildningsdagar för skolnämnden, socialnämnden och berörda tjänstmän. Falun Christina Knutsson Fullmäktigeledamot (s) Claes Mankler Fullmäktigeledamot (s) Claes Mankler DD - nu i två delar Sport & Nöje 6 dagar i veckan Jag vill läsa DD för HALVA PRISET 1 mån 115:- (ord 230: ) 3 mån 339:- (ord 678: ) DD betalar portot Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... E-post:... SVARSPOST Kundnummer FALUN 4

5 Sanningen bakom Carl Larssonstilen stilikonen Karin Larsson 150 år Lördagen den 23 maj slog portarna upp till Konsthallen Kvarnen och utställningen "Sanningen bakom Carl Larssonstilen stilikonen Karin 150 år". För första gången skulle Karin stå i centrum och ett hundratal personer fanns på plats för att vara med om denna historiska dag. Och precis lagom till invigningen kom även sommaren. Regnskurarna var som bortblåsta och i stället spred solen sin värme över Sundbornsbygden. Precis den värme som Karin spridit i många hem genom sina textila skapelser. Utanför Kavrnen står Karin i jättteformat och håller ett vakande öga över utställningen och Sundbornsbygden. Och under hennes kjol kan man beskåda diverse handdukar, grytlappar, virkade dukar mm. Allt virkat, sytt och broderat av bygdens kvinnor. Det har varit en aktivititet som är enorm. Hela bygden har ställt upp och hjälpt till. Det är en dröm som gått i uppfyllelse. Ända sedan jag tillträdde 1991 har jag tänkt och drömt om denna utsätllning. Tänk att få vara med om detta, sade avgående Intendent Marianne Nilsson. Hela utställnignen är onekligen en hyllning för det mest föraktade det kvinnnliga handarbetet. Utställningen är uppdelad i tre plan. På plan ett kan man köpa tyger, hästar, böcker mm. Allt för att förgylla sitt hem eller öka kunskapen om Karin Larsson. På andra våningen hittar man en fascinerande flora av Karins alster eller som utställningens färgstarka curator Wanja Djanaieff berättar om sitt möte med Karin. Onekligen en fräck blandning av stilar. Se bara på draperiet Kärlekens ros. I makramé har hon lämnat öppningar i väven så de kunde se varandra genom draperiet som hänger mellan deras sovrum. Karins kreativitet riktigt lyser upp rummet. Och visst får man en tanke av att flitens lampa varit stark inte bara hos Carl utan även hos Karin kanske till och med starkare. Otaliga timmar har lagts ner på att skapa alla dessa fantastiska textilier på ett sätt som gör att det fortfarande är modernt. Just det moderna mötet med Karin kan man beskåda på våning tre.ett trettiotal elever från Mode- och Textildesign vid Textilhögskolan i Borås har tolkat Karins skapelser och gjort en modern tappning. Karin var på sin tid en nyskapande och stark designer och detsamma uttrycker dagens studenter. Framförallt fängslas man av deras starka färger i kretaiva och fängslande alster. Hela tredje våningen är en stor hyllning till Karin i moderna, spännande och variationsrika teaman. Invigningsdagen fortsatte på kvällen med diverse trevliga och spännande aktiviteter på Dansbanan. Fyra dansare visade studenternas verk i rörelse till harmonisk och skön musik av Torbjörn Allard. Ett uppskattat och annorlunda inslag där musiken, dansen och tolkningen av Karins alster blev en helhet. Efter mat och dryck avslutades kvällen med rockiga toner och dans till Sonny Rogers and The Sleazy Rustic Boys. Och för den som bara ville njuta av muskien den första riktiga sommarkvällen fanns ingen bättre plats än att luta sig tillbaks i en av många gungstolar som diverse företag adopterat. En glädjens dag var till ända och det är bara att suga på Carl Larssons ord Allt vad Karin tar i blir vackert. PeO Karlström Alltek Elektriska Sundborn AB Vi utför allt inom el- och datanät I bostäder, jordbruk, kontor och industrier Jonas Persson Överbackavägen Sundborn Telefon War välkommen kära Du... till oss på Carl Larsson-gården Sommarutställning i Kvarnen Stilikonen Karin 150 år 24/5 31/ Carl Larsson-gården öpppen hela sommaren till den 30/9 kl Konstnärskrockar och specialarrangemang se vår hemsida eller ring för mer information 5

6 EU-pengar kan komma att utveckla Karlsbyheden Under november 2008 träffades överenskommelse mellan styrelserna för Karlsbyhedens IK och Sundborns Folkets hus förening om att gemensamt söka bidrag ur det EU-projekt som startat med landsbygden i Falun-Borlängeområdet med beteckningen LEADER och som till huvudsyfte har att utveckla landsbygden. Projektansökan har beviljats och medel tilldelats för arbetet som skall vara avslutat senast 30 september i år. Folkets hus i Karlsbyheden har i mer än 50 år varit samlingsplats, festlokal, logement m m. Under många år har diskuterats behovet av ombyggnad för att bl a få ett kök på samma plan som samlingslokalen. I samband med att de konstfrusna bandybanorna kunde frysas i planerad tid dvs 15 oktober visade sig intresset för att hyra träningstid vara betydligt större än beräknat. Genom den isolering som lades under rören var Hedvallen en av de få banor som kunde erbjuda is när träningsbehovet var som störst. Förutom Kazakstans och Ungerns landslag tränade sju ryska topplag liksom flera svenska bandylag. Vad som saknades var möjligheter att erbjuda mat och logi på plats som skulle ha gett ytterligare inkomster till föreningarna. Totalt har investerats inte mindre än 15 miljoner kronor i konstfruset och Årbergsspåret. Frågan är alltså om anläggningarna skulle kunna nyttjas mera av flera. Genom att skapa mera arbetsuppgifter kanske möjligheter finns att heltidsanställa vaktmästare och administrativ personal. EU-medlen skall nyttjas för att göra en förstudie av om de praktiska och ekonomiska möjligheterna finns för att uppe på de tillbyggda omklädningslokalerna göra en tillbyggnad som skall innehålla bostäder för 30 personer liksom kök, kanslilokaler och sammanträdesrum. Vidare skall en förstudie göras av möjligheterna till en campingplats vid Hedkarlssjön som skulle ge ytterligare underlag för arbetstillfällen. Projektarbetena har just startat med de intressenter som visade intresse vid en informationskväll om projektet i slutet av mars månad. Skulle det finnas ytterligare intresserade är det bara att ta kontakt med Torsten Sundén tel eller Jan Bunner Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst 50 personer Stora salen högst 150 personer sittande gäster Kontakta Peter Andersson Overaller Jackor Tröjor för sport, motion och fritid Vårt textiltryckeri ordnar trycket! Butiksförsäljning vardagar Danholn, Falun

7 Naturupplevelse med skoter i den verkliga fjällvärlden Kebnekaise-massivet Vår färd började med 110 mil med bil och skotersläp upp till Ritsem. När vi kom mellan Porjus och Stora Sjöfallet mötte oss snöstorm så det blev att övernatta i STF-stugan i Ritsem. Telefonkontakt via Norge till vår bekant Peter Tengbrant som var stugvärd vid Sitasjaurestugorna talade om att vi inte kunde ta oss genom snöstormen utan avvakta till dagen efter. Vid de flesta STF stugorna finns det lite proviant som man kan köpa om det skulle tryta.så började färden med skoter och släp med proviant mot Sitasjaure (25 km) naturen som möter oss är storslagen tänk bara att bedöma avstånd man åker och åker och tanken slår en när är vi framme! Vädret här uppe är nyckfullt ena stunden sol nästa snöbyar! Vyerna är slående vackra som fjället Áhkká, Lapplands drottning, som gett namn åt ledargåsen i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Nu är vi på väg till Hukejaure stugan (19 km) där Assar och frun är stugvärdar: På vägen passerar vi flera sameläger där man bor och vaktar renhjordarna under sommaren. Det kan vara ett par tusen renar samlade på samma plats. Vi åker vidare mot slutmålet som är Nikkaluokta. Avståndet till nästa STF stuga Singi är 25 km. Färden går vidare på Nordkalott-leden där dalgången omges av fjäll på m ö h. Vi kan nu se Kebbne (2 111 m ö h) man känner sej verkligen liten ibland dessa massiv. Kommer ner till Kebbne dalen där vi att få uppleva en överraskning. Ingen snö bara is troligen har det år 2009 varit hårda västvindar och milt väder som har påverkat klimatet. Den här resan vi gjorde gick i Laponia- Lapplands världsarv som utsågs av UNES- CO till världsarv Är Nordens enda kombinerade natur- och kulturvärldsarv och endas tett av fyra i världen som representerar ett urfolks landskap. Kjell och Carin Gustafsson 7

8 Kyrkofullmäktigelistan för S i Sundborn Till hösten är det val till kyrkofullmäktige. Det kan tyckas att det är långt till dess, men sommarmånaderna går fort med semestrar och många sommaraktiviteter. Vips så är vi inne i september och då är det dags att lämna sin röst för hur kyrkan skall styras. Det är viktigt att använda sin rösträtt även för kyrkan. De flesta är ju ändå medlemmar i svenska kyrkan och då skall man också tycka till. S-föreningen i Sundborn har sin lista till valet klar. På listan finns följande kandidater. En bra fördelning mellan de olika byarna samt mellan kvinnor och män. Inger Wahlman, Danholn Carl-Axel Axelsson, Danholn Barbro Norman, Lövänget Erik Larsson, Karlsbyheden Elsa Bergsten, Sundbornsby Leif Hedenström, Kårtäkt Marie Sjögren, Sundbornsby Mats Stenberg, Rommarbacken Ingvor Lindqvist, Sundbornsby Mats Andersson, Danholn Barbro Nordin, Sundbornsby Gert Gustafsson, Danholn Carin Gustafsson, Sundbornsby Marianne Larsson, Karlsbyheden 8 Mobil Telefon/Fax Kom och delta i kyrkans internationella verksamhet! I Sundborn bedrivs en omfattande aktivitet för hjälpverksamhet utomlands. Den har inriktningen Hjälp till självhjälp och spänner över religionerna. Gunnel Nordin, som är mycket verksam här i Sundborn, berättar: Vi har en hel rad aktiviteter här hos oss. Vi samlar in pengar genom att bl a ordna soppluncher, trivselkvällar och tårtkalas. Vi har haft mannekänguppvisning, blomsteraftnar med medverkan av florist. Vi har haft loppis och basar. Idéerna är många och det fina är att vem som helst kan vara med. Alla är välkomna. Med våra insamlade pengar kan vi bidra till att ge s k smålån för att kunna köpa en ko eller get. Att ge tillgång till rent vatten. Ja, ändamålen är många. Det kan vara till en skola eller ett sjukhus. Våra aktiviteter skapar ju också sociala kontakter här hemma. Inte minst viktigt, understryker Gunnel. Sedan vill jag gärna lyfta fram syföreningen, som träffas var fjortonde dag utom under sommaren och vid julhelgerna. Det brukar vara c:a 15 personer som träffas. Prästen kan delta med läsning och litet psalmsång. De här träffarna är både trevliga och socialt viktiga och för dem som inte tar sig dit själva, ordnar vi skjuts, avslutar Gunnel Nordin.

9 Vad har hänt i Sundborns församling under de senaste åren? Tiden går fort och det är mycket som händer under en mandatperiod på nästan fyra år. Det är bra med summeringar, för då ser man vilken aktivitet det har varit. Både när det gäller fastigheterna och det inre livet, verksamheten, som är det väsentliga. Olika kommittéer har tillsatts för olika uppdrag som fastigheter och tillskapande av en asklund. Fastighetsfrågorna Klockargården och kyrkan Inom denna mandatperiod har Klockargården upprustats både invändigt och utvändigt. Utvändigt har fastigheten fått ny färg och taket samt grunden har renoverats. Stora samlingssalen har förnyats ordentligt och givits en behaglig miljö med mjuka färger. Kapphallen har också målats. Dessutom har köket byggts om. Kyrkan har fått nytt värmesystem med värme från sjön. Klockstapeln och bisättningshuset har målats om. Det som återstår är att komma på något sätt att minimera draget vid kyrkdörrarna. Därutöver skall en handikappramp ordnas vid en av ingångarna. För att underlätta ljuständningen i takkronorna har hissar installerats. Kyrkan har fått ny brandlarmsanläggning. 100-årsfirandet av kyrkorgeln ägde rum under Innan det var dags för sekelfirande, renoverades orgeln också. Sundborn har en mycket fin orgel, som bidrar till ett bra musikliv. Verksamheten Sundborns församling är ju en liten församling men med stora möjligheter. Barnoch ungdomsverksamheten är omfattande med olika gruppverksamheter för kyrkråttor, tisdagsklubb, barntimme samt onsdagsklubb och öppen förskola. Genom diakon Tina Gregori Eriksson har samverkan med skolan inletts. Därutöver har hon givit stöd till dem som sökt kontakt för stödjande samtal. Ett församlingsutbyte har inletts med Skärholmens fösamling. Ett sommarungdomsprojekt har pågått ett par år. Fyra ungdomar har kunnat er-bjudas feriearbete. Det har varit en enklare caféverksamheten, som uppskattats mycket. Den internationella gruppens verksamhet har varit omfattande. Syftet har varit och är att ge hjälp till självhjälp för verksamheter utomlands. Det har ordnats soppluncher, basarer m m för att samla in pengar som kan gå till t ex skolor, sjukhus m m. Syföreningen har också varit fortsatt aktiv med sina träffar var fjortonde dag en viktig social samvaro. By- och fäbodgudstjänster har hållits under somrarna och hela tiden prövas kreativiteten att hitta nya former för samlingar för att tilltala så många som möjligt. Konfirmationsundervisning har skett i samverkan med församlingarna i Enviken och Svärdsjö. Musiklivet Med Beatrice Paping som enstusiastisk körledare och organist har musiklivet utvecklats med både kyrkokör och barnkörer. Askgravlund Sådan plats finns på vissa kyrkogårdar. Önskemål har framförts att även Sundborn skall ha en asklund, som beräknas vara klar Ja, detta är en beskrivning av en del som har hänt inom församlingen och säkert finns det ännu mera att berätta. Inger Wahlman och Barbro Norman INTERVJU med kyrkofullmäktigekadidater Marianne Larsson -Jag tror att kyrkan är betydelsefull för många och vad som känns väsentligt i livet. Därutöver har kyrkan stora kulturvärden att vårda. Mats Andersson Min känsla är att kyrkan är en samlingsplats för byn. Så som det alltid har varit. Tror också att ungdomar tycker att kyrkan är viktig. Ingvor Lindqvist För mig är det intressant, att det finns en bra verksamhet för barn och ungdomar. Att hjälpa till så att de får en trygg uppväxt med gudsord på ett lekfullt sätt. Gert Gustavsson Kyrkan håller samman ett samhälle genom livets alla skeden som t ex konfirmation, begravning m m. Carin Gustafsson Barn- och ungdomsfrågorna i kyrkan är viktiga. Traditioner knutna till kyrkliga högtider betyder mycket för många och när det krisar av någon anledning är kyrkan en trygghet. 9

10 Danholnsskolans nyinvigning efter ombyggnaden Paviljong från Hosjöskolan har sammanbyggts och gett nya klassrum, utrymme för fritids och förskoleklass och för skolbibliotek. Nu återstår åtgärder på skolgården. Undertecknad fick nöjet, att som skolans fadder, hålla ett kort tal där jag sa att man skulle vara stolta över sin skola och vara rädda om den. Pengar kan användas till så mycket annat istället för att man måste göra åtgärder efter skadegörelser. Rektorn Tove Jenssen klippte bandet. Jag sa sedan att nu gör vi två ringdansraketer och att göra detta tyckte barnen var jättekul. Årskurs 1 3 sjöng en egen komponerad sång om hur de trivs i skolan med ackompanjemang av Åsa Junkas. Mattanten Carin Bodén gläds att ha fått ett ordentligt kök, kylrum och kontor med dator. Senare på dagen var det öppet hus för föräldrar, syskon och övriga intresserade. Naturskolans Stina Bucht kom med utmärkelsen Grön flagg, för bra utfört miljöarbete. Den hissades upp i skolgårdens flaggstång. GRATTIS! Carin Gustafsson (s) skolnämndsledamot Marita Ulvskog, EU och jobben Jag började min Europavalrörelse redan i början av mars. Då åkte jag till Avesta och det dominerande företaget där - Outokumpu eller Avesta Jernverk som det hette förr - där drygt 200 varslats om uppsägning och en mångmiljardinvestering snabbt avbrutits. Det är nämligen så krisen ser ut - i Sverige och i Europa. Vanliga löntagare får betala priset för att finansmarknadens aktörer lekt med våra pengar. Och att de fått göra det utan stadiga regler, utan insyn, utan sanktioner. Redan i slutet av det här året räknar man med 25 miljoner arbetslösa i EU och cirka 10 procents arbetslöshet i Sverige. Med blått styre både här hemma och i Europaparlamentet riskerar vi att krisen fördjupas och förlängs. Vad kan vi göra? 1 Först se till så att vi blir fler socialdemokrater i Europaparlamentet. 2. Använda EU:s budget till investeringar i fler jobb, bra jobb och gröna jobb: Stora investeringar i exempelvis järnvägar och annan infrastruktur i Sverige och Europa, i industri- och tjänstesektor, i upprustning och klimatomställning av bostäder, i utbildning. Istället för att merparten av budgeten ska fortsätta gå till EU:s storjordbruk. 3. Reglera finansmarknaden, stänga skatteflyktsparadisen. 4. Sätta fackliga rättigheter före den fria rörligheten i EU genom ändringar i utstationeringsdirektivet; d v s säkra att alla som arbetar i Sverige ska gå på de avtal och villkor som gäller här precis som varje lands lagar/avtal ska gälla på deras arbetsmarknad. 5. Öppna EU:s maktorgan för fler löntagare och kvinnor. 6. Bekämpa den gränsöverskridande, organiserade brottsligheten. 7. Få EU att inte lägga sig i beslut som vi bäst fattar här hemma men istället våga fatta beslut om sådant som ger jobb men begränsar marknadsfundamentalismen. Med ett bra valresultat den 7 juni har vi dessutom tagit ett viktigt steg på vägen mot valvinst och Marita Ulvskog, socialdemokratisk kandidat till Europaparlamentet Glad Midsommar tillönskas alla Sundbornsbor! 10

11 I juni tar svenska ungdomar studenten mitt i jobbkrisen. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är redan bland de högsta i hela EU. Den är nu uppe i hela tjugofem procent. Det får förödande konsekvenser för enskilda tjejer och killar och för Sverige som land. Många av de som snart tar studenten går rakt ut i arbetslöshet. Här har politiken ett jobb att göra. Vi socialdemokrater vill att EU ska vara en union för full sysselsättning. Som ett första steg vill vi halvera ungdomsarbetslösheten i EU. Ungdomar ska erbjudas jobb, utbildning och praktik. Det är möjligt eftersom vi sätter jobb före stora skattesänkningar. I Dalarna är ungdomsarbetslösheten uppe i över 2400 personer. Många unga beskriver frustration, ovisshet och maktlöshet. Hur ska man få den arbetslivserfarenhet som krävs om man inte ens får chansen till ett första jobb? Inget arbete, ingen möjlighet att flytta till egen bostad, ingen möjlighet att leva ett självständigt liv. Framtidstron viker. Ungdomars situation påverkar samhällsbygget i grunden. Även utanför ungdomskullarna stiger arbetslösheten snabbt i Sverige. Oron för den egna framtiden och hushållsekonomin växer. Vad händer om arbetslösheten når den egna familjen? Kan räkningarna SUNDBORNS NYTT NR 2 JUNI 2009 Vi vill halvera ungdomsarbetslösheten betalas? Kommer vi ha råd att låta barnen gå på sin efterlängtade fotbollsskola i sommar? Idag dominerar högern i EU. I Europaparlamentet, i kommissionen och i regeringarna styr Fredrik Reinfeldts partivänner. De väljer bort jobbpolitiken. Det blir dyrt. Vi ser hur Sverige halkar efter. Nu behövs förändring och framtidstro. Vi socialdemokrater, i skarp kontrast till högern i Sverige och resten av Europa, sätter jobben först. EU ska vara en union för full sysselsättning. Unga ska inte behöva inleda sitt vuxenliv med arbetslöshet. Unga har rätt till meningsfull sysselsättning med jobb, utbildning och praktik, som stärker möjligheterna till en egen försörjning. Vi vill att EU ska anta ett nytt mål om att halvera arbetslösheten senast till år 2015 bland unga som inte studerar. Det är ett viktigt första steg. Och med kloka investeringar går det att uppnå! Vi socialdemokrater är övertygade om att vägen till fler jobb går via kunskap och investeringar i ny grön teknik, inte via låga löner och försämrade arbetsvillkor. Vi vill avveckla EU:s jordbrukssubventioner och istället investera i kunskap och utbildning som stärker industrin och skapar fler jobb. Vi vill stärka den svenska kollektivavtalsmodellen och sätta ditt jobb och dina villkor i arbetslivet före marknaden. Vi vet att det är en framgångsrik modell som uppmuntrar utveckling och tillväxt. Lika lön för lika arbete ska gälla i alla EU:s länder. Vi kräver därför att EU:s utstationeringsdirektiv ändras. Vi har övertygelsen att Sverige och Europa måste agera nu för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa fler jobb. I vårt valmanifest presenterade vi ytterligare en rad förslag för fler jobb, klimatinvesteringar och ett öppet och demokratiskt EU. Hela vårt valmanifest finns att läsa på socialdemokraterna.se. Sverige och Europa har inte råd med att människor fastnar i arbetslöshet. Vi väljer investeringar i jobb istället för att stå passiva inför arbetslösheten. Med fler jobb växer ekonomin och vi får resurser för att utveckla välfärden. Så kan jobbkris vändas i framtidstro. Med en högerregering i Sverige är det viktigt med starka socialdemokratiska röster i Europaparlamentet. S-ledamöter på Dalabänken Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Återförsäljare för reservkraft Greenpower Säkrar värmen för vintern vid strömavbrott. Hög kvalité, fungerar även för värmepumpar 11

12 12 Fotbollsstuga vid Grånäsvallen Sundborns GoIF har planer på att bygga omklädningsrum och toaletter vid Grånäsvallen. Fotbollsverksamheten är stundtals omfattande och det har varit ett problem, att det inte har funnits några bekvämligheter vid planen. Ambitionerna var ursprunglingen att huset skulle ha stått färdigt till innevarande säsong, men så blev det inte. Bygglovsproceduren och en del annat tog längre tid än beräknat. Därav fördröjningen. Nu är istället planerna så här, att den gjutna plattan skall vara klar veckan efter midsommar. Dalahus skall sedan leverera huset och resningen beräknas ske i juli. Förhoppningsvis skall anläggningen vara klar till höstsäsongen, berättar Henrik Englund, som är engagerad i projektet. Skuggarvsvägen Arbetsläget på Skuggarvsvägen är följande. Länsstyrelsen har inget att erindra angående reparation av vägsträckan ur miljösynpunkt och Vägverket svarar att man väntar på länsstyrelsen. Så det är bara att sätta igång att reparera och bygga. Droppen urholkar sten vi fortsätter. Kjell Gustafsson Handikappanpassad fiskebrygga vid Toxen Det händer saker också litet i utkanten av sundbornsbyarna. För att underlätta för rörelsehindrade att kunna fiska håller Stigmar Nordin och medhjälpare från Hinsens-Logärdens fiskevårdsområde på att färdigställa en fiskebrygga vid Toxen. Projektet kommer att vara färdigt till midsommar, säger Stigmar, som hoppas att bryggan skall uppskattas av fiskeintresserade, som annars kan ha svårt för att komma till sjön. SUNDBORNS NYTT NR 2 JUNI 2009 Välkommen till midsommarfirande på Risholnsgården I många år har Ungdomens Röda Korskrets och Gubbôle Gille ordnat midsommarfirande på Risholnsgården torsdagen före midsommarafton. Dagen före, på onsdagen, samlas Rödakorsare, unga som gamla, för att plocka blommor och klä midsommarstången. Till firandet på torsdagen är bybor, dagis- och fritidsbarn samt dagmammor med barn inbjudna att tillsammans med de boende på Risholnsgården fira midsommar. Med spelmän i täten bärs stången fram av sockenklädda barn. Efter det att stången rests leks det av hjärtans lust. I pausen bjuder Ungdomskretsen alla på kaffe, saft och hembakat bröd. Midsommarfirandet vid Risholnsgården brukar vara mycket populärt. Det är ett trivsamt lagom firande i byagemenskapens tecken. Torsdagen den 18 juni kl är det dags igen. I ÅRETS 1:A MAJDEMONSTRATION i Falun deltog Elsa Bergsten, Ingvor Lindqvist, Inger Wahlman, Birgitta Gradén, Britt Källström och Carin Gustafsson med aktuella krav och budskap för Sundborn. Foto: JOHNNY FREDBORG, DALA-DEMOKRATEN

13 Välkommen till Karlborgs fäbod hälsar Anders Bengtsson, ledamot av Carlborgsons stiftelse och gläntar på dörren till den nyrustade stugan. Stugan har fått ny skorsten, så nu kan man elda i kaminen, berättar Anders. Sedan har stugan fått ny färg och det har rensats upp runt omkring. Det finns också några bänkar och en eldring på planen utanför, där man kan grilla korv, om man känner för det. Skolans elever är välkomna och förstås även andra som vill ta sig en skogstur. Vi förväntar oss att alla är rädda om stugan med omgivning, för det är tänkt att stugan skall vara olåst. Om man viker in på Övertjärnsvägen i Baggärdet, så hittar man till Karlborgs fäbod. ALLT UNDER TAK 2009 FREDAGSDANSA på Dalarnas mysigaste loge Svärdsjövägen 15 km från Falun JUNI 19 CHAPELLE ( ) 26 CLAES LÖVGRENS JULI 3 JONTES 10 MATS BERGMANS AUGUSTI 7 BHONUS 14 JANNEZ 21 CAVALKAD 28 DRIFTERS The Cowhouse Saloon Disco Muck Rick Mat, öl och vin Nu tillverkar vi den nya Sundbornsmuren Den finns i fyra färger, grå, svart, rött och terakotta Karlsbyheden 62, Sundborn Tel Egen tillverkning av L-stöd. Självklart har vi som tidigare Betonghålsten och Brunnsringar. Vi har även sand, grus och singel att sälja. 13

14 När vintern började gå mot vår den 1 april somnade Ivar efter en tid sjukdom. Han skulle verkligen ha fått vara med längre, men det blev inte så. Ivar var starkt engagerad i samhällsfrågor och i människors behov samt hade en aldrig sinande energi för att hjälpa till och lösa frågor. Man visste, att när Ivar engagerade sig i en fråga, ja, då fick den en lösning och som var bra för flertalet. Ingen egennytta där inte. Det är ganska svårt att skriva om hur vi minns Ivar. Det är så mycket. Det är genom olika verksamheter som Ivar kan gestaltas. Några exempel nämns här. Vi minns, nu för många år sedan, frågan om det dåliga vattnet i Danholn med flera byar. Ivar inbjöd till möten där byborna fick komma till tals och möta personer, som hade ansvar för vattenfrågan. Han tvingade fram provtagning av vattnet samt lösningar, som gav byborna ett bra vatten så småningom. Det saknades hyresbostäder i Danholn. Om någon inte orkade bo kvar i sitt hus, blev man tvungen att flytta till sta n. Orimligt och okänsligt tyckte Ivar. Sagt och gjort. Med s-föreningens intresse och stöd, kontaktade Ivar byggföretag. Kopparstaden var ju inte med på vagnen. Sedan många år finns nu hyreslägenheter i Danholn till mångas glädje! En annan fråga, som Ivar engagerade sig i fullt och helt under senare tid, var möjligheten med anslutning till stadsnätet. Det hölls öppna möten för intresserade hushåll. Representanter för Falu Energi & Vatten bjöds in för att informera om möjligheterna. Det bildades arbetsgrupper. Ivar förhandlade villkor och SUNDBORNS NYTT NR 2 JUNI 2009 Så minns vi Ivar genomförandet är idag ett faktum. Inte bara i Danholn utan även i Sundbornsby. Ivar var alltid energisk och målinriktad. Han såg, att det behövdes en kanal till sockenborna, där samhällsfrågor utifrån socialdemokratiska grunder behövde kommuniceras. Vilka frågor kändes viktiga? Då var Ivar också ordförande i Sundborns s-förening. I oktober 1981 utkom första numret av SundbornNytt. Med Ivar som grundare har nu tidningen utgivits i nästan 28 år. Inte dåligt. Tidningen delas ut till 1200 hushåll i Sundborn och läses av många. Så nog har Ivars idé varit framgångsrik. I påsknumret hade Ivar sin sista artikel. Den om särtaxa för vatten och avlopp och som särskilt berörde Överbackaborna. Särtaxefrågan var jobbig för Ivar av olika anledningar, men han gav inte upp trots motstånd. Till det hela hör också att påsknumret av SundbornNytt utkom efter Ivars bortgång. Det kändes! Då tidningen startades var det fråga om riktigt "handarbete". Idag finns ju program i datorn. Men då var det att räkna rader i de texter som tagits fram. Det var 37 tecken för enkel spalt och 78 för dubbelspalt. Det var arbete med blyertspenna och linjal. Efter mycket nattarbete blev det en tidning. Andra engagerades i arbetet, men Ivar offrade nattsömnen många gånger. Det skulle bara vara klart. Under senaste hösten kom Ivar med förslaget, att S-föreningen borde ha en egen hemsida. Visst. Han satte igång med arbetet och hemsidan är nu under uppbyggnad. Ivar hade en så stark drivkraft och betydande envishet. Massor av energi som han också gav till oss andra. I Sundborns s-förening saknas Ivar mycket. Han var den som drev på övriga, sparade aldrig sig själv. Men hade också förväntningar på andra. Ivar lämnade ett arv att förvalta och även att utveckla. Något annat skulle han inte acceptera. Det var framåt som gällde. Vi minns honom med glädje och tacksamhet Britt Källström Välkommen till Om gatubelysningen slocknar... ska du anmäla det. I Sundborn är telefonnumret Hoppas att det händer något! ENGKVIST TAXI & BUSSAR Sundborn Falun Annelie s Salong Husmansvägen 9 Sundborn Tel Trevlig sommar! 15

15

16 Utanmyra 50, Sundborn. Tel Hyttstugan Restaurang & Café Öppet 1 maj 30 september ÖPPETTIDER Maj kl Juni, Juli, Augusti kl September kl SOMMARKVÄLLAR Torsdagar i juli 2, 9, 16, 23, 30 Öppet kl Tel Övriga tider efter överenskommelse Välkommen önskar Lena & Leif med personal! 16

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 38 Fredag 2 december 2011 NORRBOTTEN Inga operationer i Kalix Landstinget föreslår att operationerna ska flyttas från Kalix lasarett. -Det sparar sju miljoner kronor om året, säger

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Ombonat med trä och rotting Behåll värmen i vinter HelaHelgen

Ombonat med trä och rotting Behåll värmen i vinter HelaHelgen bostad FREDAG 10 FEB 2012 V06 Ljusa vårnyheter Ombonat med trä och rotting Behåll värmen i vinter Höst i trädgården Tema kök Personligt på landet Hela Helgen vänd på tidningen! 06 Fredag 2012-02-10 De

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Lördag den 1 Mars Skoterträff vid slalombacken och After skoter på hembygdsgården Arrangör Los-Hamra skoterklubb Teknikbana, skoterhandledare, knallar,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00 www.raabladet.nu Nummer 24 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 24 juni 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 9 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Bankgiro: 5310-9997

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv 7 Min midsommar Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet från AV-media och på långlån! Se även Generell

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Nu börjar vi... I restaurangen på Scandic Star Hotell i Lund samlades 16 deltagare, en kursledare, två medhälpare och personliga assistenter för att äta en god trerätters

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer