Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2009"

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2009 Glad Midsommar! Midsommarfirande i Sundbornsby! Torsdag 18 juni Bondes Gård inför midsommar. Vi binder blomsterkransar och lövrumpor. Kom och hjälp till! Ta med blommor och material. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe. Midsommarafton 19 juni Annacari Jardling-Olsson och Stefan Olsson sjunger in midsommaren i Stora Hyttnäs park Samling vid Stora Hyttnäs Vandring med kransar och lövrumpor till dansbanan Majstångsresning Tal av Britt Källström, Lions stipendieutdelning. Dans runt stången till spelmansmusik Sundéns loge Dans till Chapelle Disco Muck Rick Midsommar i Karlsby Fäbodar Midsommardagen 20 juni Servering kl Kl Majstångsresning Musik Gubbôle Gille Gun Nygren leder lekarna Lekar Fiskdamm Chokladhjul Tombola Godisförsäljning Kaffeservering Finngärdet

2 Nu är den efterlängtade sommaren här, men inte problemfri för alla 2 Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare sid 2 American Spirit sid 3 Från ord till handling sid 4 Sanningen bakom sid 5 EU-pengar kan utveckla sid 6 Naturupplevelse med skoter... sid 7 Kyrkofullmäktigelistan för S.... sid 8 Vad har hänt i församlingen.... sid 9 Danholnsskolans nyinvigning... sid 10 Vi vill halvera sid 11 Midsommar Risholn sid 12 Karlborgs fäbodar sid 13 Hebygdsföreningen. Sockenråd. sid 14 Så minns vi Ivar sid 15 Annonser Colorama, Hyttstugan sid 16 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: e-post: Annonser beställes av: Gärd Hedlund Christina Knutsson Sundborns S-förening Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun Vilken tur att man bor där man bor. Att kunna leva i fyra olika årstider med all sin variation till väder och aktiviteter. Så tråkigt det skulle vara att bara att leva i två årstider, torrt eller regnigt. Eller rent av bara torrperiod. Att aldrig få uppleva det magiska ljuset som vårvintern, våren och försommaren ger oss. Det är en rikedom. Att få inandas doften av grönt och förförande liljekonvalj. Det är härligt det. Det gäller bara att leva i nuet. Och särskilt i Sundborn. Utanför Kvarnen står ikonen för Karin Larsson med sin blå- och vitrandiga klänning med blomsterkrans på huvudet. Bara den åsynen förstärker sommaren i Sundborn. Håller med Marianne Nilsson att Karin Larsson måste nu få komma i första rummet. Det finns en tänkvärt kinesiskt ordspråk, som säger: Hundra män kan åstadkomma ett läger men för att skapa ett hem krävs en kvinna! Det var vad Karin Larson gjorde. Hoppas att många kommer att besöka utställningen. Men allt är inte skönt och grönt för alla. Även om man skulle önska det. Bristen på jobb som gör att bland andra ungdomar inte kommer in i arbetslivet. Andra blir av med sina jobb. Försäkringskassan klarar inte av sitt uppdrag. Socialförsäkringar har försämrats. Den som är drabbad har det oerhört besvärligt. Lena Engkvist ny ordförande i Sundborns Hembygdsförening Alldeles i slutet av mars höll hembygdsföreningen sitt årsmöte i Karlsby-hedens Folkets Hus. Till ny ordförande valdes Lena Engkvist efter Patrik Frieberg, som avböjt omval. Övriga i styrelsen är Ann Christine Wiborgh, Lena Persson, Per Rönnings, Tobias Bylund, Kerstin Aspman och Ingrid Norgren. S-ledamöterna på Dalabänken i riksdagen skriver på annan plats i midsommarnumret av SundbornNytt hur viktigt det är att regeringen vidtar sådana åtgärder att problemen med jobbristen undanröjs. Att vara utan jobb är att inte behövas. Att inte bli efterfrågad. Att inte ha någon plats. Det kan stuka det bästa självförtroende hos en människa oavsett om man är ung eller äldre. Det är människoovärdigt i allra högsta grad. Vissa arbetsgivares attityd mot anställda har hårdnat. Förväntan på att anställda skall avstå lön och gå ner i arbetstid. Kvartalsekonomin får styra. Det finns inte långsiktighet i tänkandet. Jämförelser görs med 2008, som var ett extremt tillväxtår. Jämförelser sker i procent och med procent kan man bevisa det mesta, tror man. Om några dagar är det midsommarfirande. Både i Sundbornsby och i Karlsby fäbodar. Och inte minst den sommarljuvliga samlingen på Stora Hyttnäs. Det är många som finner vägarna till Sundborn då. Det lilla midsommarfirandet vid Risholnsgården är viktigt. Att yngre och äldre kommer samman och firar. Det är en mycket uppskattad midsommartradition. Med önskan om en Glad Midsommar till alla läsare av SundbornsNytt. Britt Källström Resursgrupp Vid årsmötet beslutades också att inrätta en resursgrupp. Det är ju många aktiviteter i hembygdsföreningens regi, så många krafter behövs. Till resursgruppen valdes Camilla Höijer, Annelie Grönberg, Madelaine Wahlberg, Taimi Hermansson, Margareta Ericson, Daniel Isacson, Ann-Cathrine Swärd, Lotta Sundbom och Birgitta Persson. Framtidskommitténs vara eller inte vara Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att fram till nästa årsmöte föra en dialog med det nybildade Sundborn sockenråd om samordning av aktiviteter mellan sockenrådet och hembygdsföreningens framtidskommitté.

3 American Spirit i Sundborn Det är många som har intresse av motorcyklar. Det finns en särskild känsla för olika märken som HD, Indian, Triumph m fl. Det känns som att man blir ung på nytt, när man hör hur motorn spinner och man får dra iväg och känna vinddraget, finns det entusiaster som säger och ler med hela ansiktet av förtjusning. I Sundborn, särskilt i Lövänget hos Per Rönnings och Ove Fahlström finns entusiasm för märket Indian respektive Triumph. Här kan man beskåda modell 1936 och Verkliga läckerheter! En av dem har också sidovagn. Ove har köpt en lika Triumph Trophy som han körde i ungdomen. Riktiga dyrgripar! Förvaringen sker t o m i vardagsrummet väl bevakade med larm direkt till Securitas. Så eventuella intressenter göre sig icke besvär! På annan plats i Sundborn finns också en riktig pärla, en Indian Chief från 1926 i originalfärgerna. Motorerna tillverkades i Springfield, Mass, USA. Fabriken, som stod för tillverkningen, fanns mellan åren 1922 till Per Rönnings med Ove Fahlström i sidovagnen då den lades ner. Innovatör och en av Indian Motocycles grundare var en svensk, Karl Oskar Hedström, från Lönneberga i Småland. Han levde mellan 1871 till Denne Karl Oskar Hedström var för övrigt skolkamrat med Albert Engström i Lönneberga levererades den första Indiancykeln. Det var två år innan HD, Harley Davidson kom på marknaden. En motor till en Indian kan kosta kronor. Man får leta delar på nätet och kanske göra fynd i bl a USA. Min söndagscykel är köpt i Tyskland, berättar Per Rönnings. Det finns givetvis en Indianklubb. Per är just vid mitt besök på väg till Tyskland för att hälsa på flera Indian-kompisar och deltaga i en Indian-träff. Annars kan man delta i träffar i bl a Norge, Danmark och i Sverige förstås. I år blir det också en Internationalträff i Skottland, berättar Per. Som sig bör finns det klädesplagg med Indianmärken på. Skinnjackor, T-shirts, kepsar mm. På cyklarna sitter det vackra bilder av en indianhövding. Även för den som inte begriper så mycket av motorcyklar och inte tidigare stiftat bekantskap med Indiancyklar, kan inte låta bli att imponeras av det fina gamla märket. Britt Källström Indian Chief från Tommy Söderbergs Indian-skinnjacka. 3

4 Från ord till handling! Vi måste se alla barn! Varje möte med barn är livsviktigt, säger artikelförfattarna Christina Knutsson och Claes Mankler, båda ledamöter av socialnämnden i Falu kommun. Ett barn som i sin närhet möter missbruket, våldet och sveket, mår allt sämre och kommer att visa detta på många olika sätt. Sätt som vuxna inte tycker om och olyckligtvis, sätt som vuxenvärlden står handfallen inför. Detta stora vuxenproblem kan lösas. Frågan är bara om vi vuxna har kunskapen, modet och respekten för våra barn och ungdomar att åstadkomma denna förändring. En förändring som alltid påbörjas inom oss själva och som ställer oss som vuxna till ansvar för hur barnens situation ser ut. Att förbättra samarbetet mellan hemmet, skolan och det sociala Vi ser att föräldrarna är mycket viktiga att samarbeta med för att verksamheten i skolan ska fungera. Det är i hemmet, ibland kallat humanismens verkstad, som vi nästan alltid kan finna de bakomliggande orsakerna till de problem som sedan dyker upp i skolan och/eller ute i samhället. Därför måste vi bli bättre på att närma oss hemmen. Få fler föräldrar att inse, att det är de som har huvudansvaret för sina barn, men att vi tillsammans: hemmen, skolan och det sociala kan och ska stötta barnen. Att höja kunskapsnivån hos oss alla som möter barn och ungdomar Dels genom att skapa tydliga rutiner för exempelvis skolans personal, hur de ska agera när de upptäcker att barn far illa. Dels att även höja kunskapen om varför ett barn agerar som det gör och hur vi som vuxna kan bli bättre på att i situationen möta det barnet. I möten med små barn som går på förskola är det extra viktigt att personalen får stöd och hjälp att se signaler om att allt inte står rätt till. I nuläget sker de flesta anmälningar när barnen börjat skolan. Om man i tid kan hjälpa ett barn blir traumat mindre. Att man som personal "vågar", trots att man ställs till svars av omgivningen. Då är det viktigt med en klar rutin om hur man ska agera. Allt med barnets bästa i centrum. Anmälningarna till socialförvaltningen har ökat från 2008 till 2009 med 20-30%. I hela landet har man sett en ökning av anmälningar om barn som far illa i samband med det uppmärksammade fallet "Bobby". I rådande konjunktur när man bedriver en politik med sänkta socialbidrag, sänkt a-kassa och sjukkassa, drabbar detta de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Dock sker övergrepp mot barn i alla grupper oavsett social tillhörighet. Att stärka samverkan mellan skolans politiker/tjänstemän och socialnämndens politiker/ tjänstemän Ett led i detta skulle kunna vara att vi åker till samma utbildningsställe där vi får se och lära om varandras verksamheter. Inte som i nuläget fundera om det kostar mer pengar för någon av förvaltningarna. Det kommer att visa sig at vi i Falun har gott om resurser vad det gäller kunskapen om barn som far illa, men att vi kan bli bättre på att samordna dem. Detta gagnar de gömda barnen. Det ökar samtidigt den känsla av sammanhang som vi politiker och tjänstemän så väl behöver, för att vackra ord ska leda till konkreta handlinar. Vi har väl alla någon gång hört orden: "Vi måste se alla barn". Christina Knutsson Socialdemokraterna, Motion Motion gällande ett förbättrat samarbete mellan skolförvaltningen och socialförvaltningen i Falu kommun. Motionsställarna önskar ett fördjupat samarbete, som skall leda till en ökad förståelse mellan förvaltningarna. Vi vill därför att det utreds om det går: Att skapa en gemensam rutin för samtliga skoldistrikt, när det upptäcks missförhållanden som rör barn och ungdomar i Falu kommun. Rutinen ska klargöra skolornas agerande och när kontakt måste tas med socialförvaltningen. Att skapa gemensamma utbildningsdagar för skolnämnden, socialnämnden och berörda tjänstmän. Falun Christina Knutsson Fullmäktigeledamot (s) Claes Mankler Fullmäktigeledamot (s) Claes Mankler DD - nu i två delar Sport & Nöje 6 dagar i veckan Jag vill läsa DD för HALVA PRISET 1 mån 115:- (ord 230: ) 3 mån 339:- (ord 678: ) DD betalar portot Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... E-post:... SVARSPOST Kundnummer FALUN 4

5 Sanningen bakom Carl Larssonstilen stilikonen Karin Larsson 150 år Lördagen den 23 maj slog portarna upp till Konsthallen Kvarnen och utställningen "Sanningen bakom Carl Larssonstilen stilikonen Karin 150 år". För första gången skulle Karin stå i centrum och ett hundratal personer fanns på plats för att vara med om denna historiska dag. Och precis lagom till invigningen kom även sommaren. Regnskurarna var som bortblåsta och i stället spred solen sin värme över Sundbornsbygden. Precis den värme som Karin spridit i många hem genom sina textila skapelser. Utanför Kavrnen står Karin i jättteformat och håller ett vakande öga över utställningen och Sundbornsbygden. Och under hennes kjol kan man beskåda diverse handdukar, grytlappar, virkade dukar mm. Allt virkat, sytt och broderat av bygdens kvinnor. Det har varit en aktivititet som är enorm. Hela bygden har ställt upp och hjälpt till. Det är en dröm som gått i uppfyllelse. Ända sedan jag tillträdde 1991 har jag tänkt och drömt om denna utsätllning. Tänk att få vara med om detta, sade avgående Intendent Marianne Nilsson. Hela utställnignen är onekligen en hyllning för det mest föraktade det kvinnnliga handarbetet. Utställningen är uppdelad i tre plan. På plan ett kan man köpa tyger, hästar, böcker mm. Allt för att förgylla sitt hem eller öka kunskapen om Karin Larsson. På andra våningen hittar man en fascinerande flora av Karins alster eller som utställningens färgstarka curator Wanja Djanaieff berättar om sitt möte med Karin. Onekligen en fräck blandning av stilar. Se bara på draperiet Kärlekens ros. I makramé har hon lämnat öppningar i väven så de kunde se varandra genom draperiet som hänger mellan deras sovrum. Karins kreativitet riktigt lyser upp rummet. Och visst får man en tanke av att flitens lampa varit stark inte bara hos Carl utan även hos Karin kanske till och med starkare. Otaliga timmar har lagts ner på att skapa alla dessa fantastiska textilier på ett sätt som gör att det fortfarande är modernt. Just det moderna mötet med Karin kan man beskåda på våning tre.ett trettiotal elever från Mode- och Textildesign vid Textilhögskolan i Borås har tolkat Karins skapelser och gjort en modern tappning. Karin var på sin tid en nyskapande och stark designer och detsamma uttrycker dagens studenter. Framförallt fängslas man av deras starka färger i kretaiva och fängslande alster. Hela tredje våningen är en stor hyllning till Karin i moderna, spännande och variationsrika teaman. Invigningsdagen fortsatte på kvällen med diverse trevliga och spännande aktiviteter på Dansbanan. Fyra dansare visade studenternas verk i rörelse till harmonisk och skön musik av Torbjörn Allard. Ett uppskattat och annorlunda inslag där musiken, dansen och tolkningen av Karins alster blev en helhet. Efter mat och dryck avslutades kvällen med rockiga toner och dans till Sonny Rogers and The Sleazy Rustic Boys. Och för den som bara ville njuta av muskien den första riktiga sommarkvällen fanns ingen bättre plats än att luta sig tillbaks i en av många gungstolar som diverse företag adopterat. En glädjens dag var till ända och det är bara att suga på Carl Larssons ord Allt vad Karin tar i blir vackert. PeO Karlström Alltek Elektriska Sundborn AB Vi utför allt inom el- och datanät I bostäder, jordbruk, kontor och industrier Jonas Persson Överbackavägen Sundborn Telefon War välkommen kära Du... till oss på Carl Larsson-gården Sommarutställning i Kvarnen Stilikonen Karin 150 år 24/5 31/ Carl Larsson-gården öpppen hela sommaren till den 30/9 kl Konstnärskrockar och specialarrangemang se vår hemsida eller ring för mer information 5

6 EU-pengar kan komma att utveckla Karlsbyheden Under november 2008 träffades överenskommelse mellan styrelserna för Karlsbyhedens IK och Sundborns Folkets hus förening om att gemensamt söka bidrag ur det EU-projekt som startat med landsbygden i Falun-Borlängeområdet med beteckningen LEADER och som till huvudsyfte har att utveckla landsbygden. Projektansökan har beviljats och medel tilldelats för arbetet som skall vara avslutat senast 30 september i år. Folkets hus i Karlsbyheden har i mer än 50 år varit samlingsplats, festlokal, logement m m. Under många år har diskuterats behovet av ombyggnad för att bl a få ett kök på samma plan som samlingslokalen. I samband med att de konstfrusna bandybanorna kunde frysas i planerad tid dvs 15 oktober visade sig intresset för att hyra träningstid vara betydligt större än beräknat. Genom den isolering som lades under rören var Hedvallen en av de få banor som kunde erbjuda is när träningsbehovet var som störst. Förutom Kazakstans och Ungerns landslag tränade sju ryska topplag liksom flera svenska bandylag. Vad som saknades var möjligheter att erbjuda mat och logi på plats som skulle ha gett ytterligare inkomster till föreningarna. Totalt har investerats inte mindre än 15 miljoner kronor i konstfruset och Årbergsspåret. Frågan är alltså om anläggningarna skulle kunna nyttjas mera av flera. Genom att skapa mera arbetsuppgifter kanske möjligheter finns att heltidsanställa vaktmästare och administrativ personal. EU-medlen skall nyttjas för att göra en förstudie av om de praktiska och ekonomiska möjligheterna finns för att uppe på de tillbyggda omklädningslokalerna göra en tillbyggnad som skall innehålla bostäder för 30 personer liksom kök, kanslilokaler och sammanträdesrum. Vidare skall en förstudie göras av möjligheterna till en campingplats vid Hedkarlssjön som skulle ge ytterligare underlag för arbetstillfällen. Projektarbetena har just startat med de intressenter som visade intresse vid en informationskväll om projektet i slutet av mars månad. Skulle det finnas ytterligare intresserade är det bara att ta kontakt med Torsten Sundén tel eller Jan Bunner Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst 50 personer Stora salen högst 150 personer sittande gäster Kontakta Peter Andersson Overaller Jackor Tröjor för sport, motion och fritid Vårt textiltryckeri ordnar trycket! Butiksförsäljning vardagar Danholn, Falun

7 Naturupplevelse med skoter i den verkliga fjällvärlden Kebnekaise-massivet Vår färd började med 110 mil med bil och skotersläp upp till Ritsem. När vi kom mellan Porjus och Stora Sjöfallet mötte oss snöstorm så det blev att övernatta i STF-stugan i Ritsem. Telefonkontakt via Norge till vår bekant Peter Tengbrant som var stugvärd vid Sitasjaurestugorna talade om att vi inte kunde ta oss genom snöstormen utan avvakta till dagen efter. Vid de flesta STF stugorna finns det lite proviant som man kan köpa om det skulle tryta.så började färden med skoter och släp med proviant mot Sitasjaure (25 km) naturen som möter oss är storslagen tänk bara att bedöma avstånd man åker och åker och tanken slår en när är vi framme! Vädret här uppe är nyckfullt ena stunden sol nästa snöbyar! Vyerna är slående vackra som fjället Áhkká, Lapplands drottning, som gett namn åt ledargåsen i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Nu är vi på väg till Hukejaure stugan (19 km) där Assar och frun är stugvärdar: På vägen passerar vi flera sameläger där man bor och vaktar renhjordarna under sommaren. Det kan vara ett par tusen renar samlade på samma plats. Vi åker vidare mot slutmålet som är Nikkaluokta. Avståndet till nästa STF stuga Singi är 25 km. Färden går vidare på Nordkalott-leden där dalgången omges av fjäll på m ö h. Vi kan nu se Kebbne (2 111 m ö h) man känner sej verkligen liten ibland dessa massiv. Kommer ner till Kebbne dalen där vi att få uppleva en överraskning. Ingen snö bara is troligen har det år 2009 varit hårda västvindar och milt väder som har påverkat klimatet. Den här resan vi gjorde gick i Laponia- Lapplands världsarv som utsågs av UNES- CO till världsarv Är Nordens enda kombinerade natur- och kulturvärldsarv och endas tett av fyra i världen som representerar ett urfolks landskap. Kjell och Carin Gustafsson 7

8 Kyrkofullmäktigelistan för S i Sundborn Till hösten är det val till kyrkofullmäktige. Det kan tyckas att det är långt till dess, men sommarmånaderna går fort med semestrar och många sommaraktiviteter. Vips så är vi inne i september och då är det dags att lämna sin röst för hur kyrkan skall styras. Det är viktigt att använda sin rösträtt även för kyrkan. De flesta är ju ändå medlemmar i svenska kyrkan och då skall man också tycka till. S-föreningen i Sundborn har sin lista till valet klar. På listan finns följande kandidater. En bra fördelning mellan de olika byarna samt mellan kvinnor och män. Inger Wahlman, Danholn Carl-Axel Axelsson, Danholn Barbro Norman, Lövänget Erik Larsson, Karlsbyheden Elsa Bergsten, Sundbornsby Leif Hedenström, Kårtäkt Marie Sjögren, Sundbornsby Mats Stenberg, Rommarbacken Ingvor Lindqvist, Sundbornsby Mats Andersson, Danholn Barbro Nordin, Sundbornsby Gert Gustafsson, Danholn Carin Gustafsson, Sundbornsby Marianne Larsson, Karlsbyheden 8 Mobil Telefon/Fax Kom och delta i kyrkans internationella verksamhet! I Sundborn bedrivs en omfattande aktivitet för hjälpverksamhet utomlands. Den har inriktningen Hjälp till självhjälp och spänner över religionerna. Gunnel Nordin, som är mycket verksam här i Sundborn, berättar: Vi har en hel rad aktiviteter här hos oss. Vi samlar in pengar genom att bl a ordna soppluncher, trivselkvällar och tårtkalas. Vi har haft mannekänguppvisning, blomsteraftnar med medverkan av florist. Vi har haft loppis och basar. Idéerna är många och det fina är att vem som helst kan vara med. Alla är välkomna. Med våra insamlade pengar kan vi bidra till att ge s k smålån för att kunna köpa en ko eller get. Att ge tillgång till rent vatten. Ja, ändamålen är många. Det kan vara till en skola eller ett sjukhus. Våra aktiviteter skapar ju också sociala kontakter här hemma. Inte minst viktigt, understryker Gunnel. Sedan vill jag gärna lyfta fram syföreningen, som träffas var fjortonde dag utom under sommaren och vid julhelgerna. Det brukar vara c:a 15 personer som träffas. Prästen kan delta med läsning och litet psalmsång. De här träffarna är både trevliga och socialt viktiga och för dem som inte tar sig dit själva, ordnar vi skjuts, avslutar Gunnel Nordin.

9 Vad har hänt i Sundborns församling under de senaste åren? Tiden går fort och det är mycket som händer under en mandatperiod på nästan fyra år. Det är bra med summeringar, för då ser man vilken aktivitet det har varit. Både när det gäller fastigheterna och det inre livet, verksamheten, som är det väsentliga. Olika kommittéer har tillsatts för olika uppdrag som fastigheter och tillskapande av en asklund. Fastighetsfrågorna Klockargården och kyrkan Inom denna mandatperiod har Klockargården upprustats både invändigt och utvändigt. Utvändigt har fastigheten fått ny färg och taket samt grunden har renoverats. Stora samlingssalen har förnyats ordentligt och givits en behaglig miljö med mjuka färger. Kapphallen har också målats. Dessutom har köket byggts om. Kyrkan har fått nytt värmesystem med värme från sjön. Klockstapeln och bisättningshuset har målats om. Det som återstår är att komma på något sätt att minimera draget vid kyrkdörrarna. Därutöver skall en handikappramp ordnas vid en av ingångarna. För att underlätta ljuständningen i takkronorna har hissar installerats. Kyrkan har fått ny brandlarmsanläggning. 100-årsfirandet av kyrkorgeln ägde rum under Innan det var dags för sekelfirande, renoverades orgeln också. Sundborn har en mycket fin orgel, som bidrar till ett bra musikliv. Verksamheten Sundborns församling är ju en liten församling men med stora möjligheter. Barnoch ungdomsverksamheten är omfattande med olika gruppverksamheter för kyrkråttor, tisdagsklubb, barntimme samt onsdagsklubb och öppen förskola. Genom diakon Tina Gregori Eriksson har samverkan med skolan inletts. Därutöver har hon givit stöd till dem som sökt kontakt för stödjande samtal. Ett församlingsutbyte har inletts med Skärholmens fösamling. Ett sommarungdomsprojekt har pågått ett par år. Fyra ungdomar har kunnat er-bjudas feriearbete. Det har varit en enklare caféverksamheten, som uppskattats mycket. Den internationella gruppens verksamhet har varit omfattande. Syftet har varit och är att ge hjälp till självhjälp för verksamheter utomlands. Det har ordnats soppluncher, basarer m m för att samla in pengar som kan gå till t ex skolor, sjukhus m m. Syföreningen har också varit fortsatt aktiv med sina träffar var fjortonde dag en viktig social samvaro. By- och fäbodgudstjänster har hållits under somrarna och hela tiden prövas kreativiteten att hitta nya former för samlingar för att tilltala så många som möjligt. Konfirmationsundervisning har skett i samverkan med församlingarna i Enviken och Svärdsjö. Musiklivet Med Beatrice Paping som enstusiastisk körledare och organist har musiklivet utvecklats med både kyrkokör och barnkörer. Askgravlund Sådan plats finns på vissa kyrkogårdar. Önskemål har framförts att även Sundborn skall ha en asklund, som beräknas vara klar Ja, detta är en beskrivning av en del som har hänt inom församlingen och säkert finns det ännu mera att berätta. Inger Wahlman och Barbro Norman INTERVJU med kyrkofullmäktigekadidater Marianne Larsson -Jag tror att kyrkan är betydelsefull för många och vad som känns väsentligt i livet. Därutöver har kyrkan stora kulturvärden att vårda. Mats Andersson Min känsla är att kyrkan är en samlingsplats för byn. Så som det alltid har varit. Tror också att ungdomar tycker att kyrkan är viktig. Ingvor Lindqvist För mig är det intressant, att det finns en bra verksamhet för barn och ungdomar. Att hjälpa till så att de får en trygg uppväxt med gudsord på ett lekfullt sätt. Gert Gustavsson Kyrkan håller samman ett samhälle genom livets alla skeden som t ex konfirmation, begravning m m. Carin Gustafsson Barn- och ungdomsfrågorna i kyrkan är viktiga. Traditioner knutna till kyrkliga högtider betyder mycket för många och när det krisar av någon anledning är kyrkan en trygghet. 9

10 Danholnsskolans nyinvigning efter ombyggnaden Paviljong från Hosjöskolan har sammanbyggts och gett nya klassrum, utrymme för fritids och förskoleklass och för skolbibliotek. Nu återstår åtgärder på skolgården. Undertecknad fick nöjet, att som skolans fadder, hålla ett kort tal där jag sa att man skulle vara stolta över sin skola och vara rädda om den. Pengar kan användas till så mycket annat istället för att man måste göra åtgärder efter skadegörelser. Rektorn Tove Jenssen klippte bandet. Jag sa sedan att nu gör vi två ringdansraketer och att göra detta tyckte barnen var jättekul. Årskurs 1 3 sjöng en egen komponerad sång om hur de trivs i skolan med ackompanjemang av Åsa Junkas. Mattanten Carin Bodén gläds att ha fått ett ordentligt kök, kylrum och kontor med dator. Senare på dagen var det öppet hus för föräldrar, syskon och övriga intresserade. Naturskolans Stina Bucht kom med utmärkelsen Grön flagg, för bra utfört miljöarbete. Den hissades upp i skolgårdens flaggstång. GRATTIS! Carin Gustafsson (s) skolnämndsledamot Marita Ulvskog, EU och jobben Jag började min Europavalrörelse redan i början av mars. Då åkte jag till Avesta och det dominerande företaget där - Outokumpu eller Avesta Jernverk som det hette förr - där drygt 200 varslats om uppsägning och en mångmiljardinvestering snabbt avbrutits. Det är nämligen så krisen ser ut - i Sverige och i Europa. Vanliga löntagare får betala priset för att finansmarknadens aktörer lekt med våra pengar. Och att de fått göra det utan stadiga regler, utan insyn, utan sanktioner. Redan i slutet av det här året räknar man med 25 miljoner arbetslösa i EU och cirka 10 procents arbetslöshet i Sverige. Med blått styre både här hemma och i Europaparlamentet riskerar vi att krisen fördjupas och förlängs. Vad kan vi göra? 1 Först se till så att vi blir fler socialdemokrater i Europaparlamentet. 2. Använda EU:s budget till investeringar i fler jobb, bra jobb och gröna jobb: Stora investeringar i exempelvis järnvägar och annan infrastruktur i Sverige och Europa, i industri- och tjänstesektor, i upprustning och klimatomställning av bostäder, i utbildning. Istället för att merparten av budgeten ska fortsätta gå till EU:s storjordbruk. 3. Reglera finansmarknaden, stänga skatteflyktsparadisen. 4. Sätta fackliga rättigheter före den fria rörligheten i EU genom ändringar i utstationeringsdirektivet; d v s säkra att alla som arbetar i Sverige ska gå på de avtal och villkor som gäller här precis som varje lands lagar/avtal ska gälla på deras arbetsmarknad. 5. Öppna EU:s maktorgan för fler löntagare och kvinnor. 6. Bekämpa den gränsöverskridande, organiserade brottsligheten. 7. Få EU att inte lägga sig i beslut som vi bäst fattar här hemma men istället våga fatta beslut om sådant som ger jobb men begränsar marknadsfundamentalismen. Med ett bra valresultat den 7 juni har vi dessutom tagit ett viktigt steg på vägen mot valvinst och Marita Ulvskog, socialdemokratisk kandidat till Europaparlamentet Glad Midsommar tillönskas alla Sundbornsbor! 10

11 I juni tar svenska ungdomar studenten mitt i jobbkrisen. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är redan bland de högsta i hela EU. Den är nu uppe i hela tjugofem procent. Det får förödande konsekvenser för enskilda tjejer och killar och för Sverige som land. Många av de som snart tar studenten går rakt ut i arbetslöshet. Här har politiken ett jobb att göra. Vi socialdemokrater vill att EU ska vara en union för full sysselsättning. Som ett första steg vill vi halvera ungdomsarbetslösheten i EU. Ungdomar ska erbjudas jobb, utbildning och praktik. Det är möjligt eftersom vi sätter jobb före stora skattesänkningar. I Dalarna är ungdomsarbetslösheten uppe i över 2400 personer. Många unga beskriver frustration, ovisshet och maktlöshet. Hur ska man få den arbetslivserfarenhet som krävs om man inte ens får chansen till ett första jobb? Inget arbete, ingen möjlighet att flytta till egen bostad, ingen möjlighet att leva ett självständigt liv. Framtidstron viker. Ungdomars situation påverkar samhällsbygget i grunden. Även utanför ungdomskullarna stiger arbetslösheten snabbt i Sverige. Oron för den egna framtiden och hushållsekonomin växer. Vad händer om arbetslösheten når den egna familjen? Kan räkningarna SUNDBORNS NYTT NR 2 JUNI 2009 Vi vill halvera ungdomsarbetslösheten betalas? Kommer vi ha råd att låta barnen gå på sin efterlängtade fotbollsskola i sommar? Idag dominerar högern i EU. I Europaparlamentet, i kommissionen och i regeringarna styr Fredrik Reinfeldts partivänner. De väljer bort jobbpolitiken. Det blir dyrt. Vi ser hur Sverige halkar efter. Nu behövs förändring och framtidstro. Vi socialdemokrater, i skarp kontrast till högern i Sverige och resten av Europa, sätter jobben först. EU ska vara en union för full sysselsättning. Unga ska inte behöva inleda sitt vuxenliv med arbetslöshet. Unga har rätt till meningsfull sysselsättning med jobb, utbildning och praktik, som stärker möjligheterna till en egen försörjning. Vi vill att EU ska anta ett nytt mål om att halvera arbetslösheten senast till år 2015 bland unga som inte studerar. Det är ett viktigt första steg. Och med kloka investeringar går det att uppnå! Vi socialdemokrater är övertygade om att vägen till fler jobb går via kunskap och investeringar i ny grön teknik, inte via låga löner och försämrade arbetsvillkor. Vi vill avveckla EU:s jordbrukssubventioner och istället investera i kunskap och utbildning som stärker industrin och skapar fler jobb. Vi vill stärka den svenska kollektivavtalsmodellen och sätta ditt jobb och dina villkor i arbetslivet före marknaden. Vi vet att det är en framgångsrik modell som uppmuntrar utveckling och tillväxt. Lika lön för lika arbete ska gälla i alla EU:s länder. Vi kräver därför att EU:s utstationeringsdirektiv ändras. Vi har övertygelsen att Sverige och Europa måste agera nu för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa fler jobb. I vårt valmanifest presenterade vi ytterligare en rad förslag för fler jobb, klimatinvesteringar och ett öppet och demokratiskt EU. Hela vårt valmanifest finns att läsa på socialdemokraterna.se. Sverige och Europa har inte råd med att människor fastnar i arbetslöshet. Vi väljer investeringar i jobb istället för att stå passiva inför arbetslösheten. Med fler jobb växer ekonomin och vi får resurser för att utveckla välfärden. Så kan jobbkris vändas i framtidstro. Med en högerregering i Sverige är det viktigt med starka socialdemokratiska röster i Europaparlamentet. S-ledamöter på Dalabänken Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Återförsäljare för reservkraft Greenpower Säkrar värmen för vintern vid strömavbrott. Hög kvalité, fungerar även för värmepumpar 11

12 12 Fotbollsstuga vid Grånäsvallen Sundborns GoIF har planer på att bygga omklädningsrum och toaletter vid Grånäsvallen. Fotbollsverksamheten är stundtals omfattande och det har varit ett problem, att det inte har funnits några bekvämligheter vid planen. Ambitionerna var ursprunglingen att huset skulle ha stått färdigt till innevarande säsong, men så blev det inte. Bygglovsproceduren och en del annat tog längre tid än beräknat. Därav fördröjningen. Nu är istället planerna så här, att den gjutna plattan skall vara klar veckan efter midsommar. Dalahus skall sedan leverera huset och resningen beräknas ske i juli. Förhoppningsvis skall anläggningen vara klar till höstsäsongen, berättar Henrik Englund, som är engagerad i projektet. Skuggarvsvägen Arbetsläget på Skuggarvsvägen är följande. Länsstyrelsen har inget att erindra angående reparation av vägsträckan ur miljösynpunkt och Vägverket svarar att man väntar på länsstyrelsen. Så det är bara att sätta igång att reparera och bygga. Droppen urholkar sten vi fortsätter. Kjell Gustafsson Handikappanpassad fiskebrygga vid Toxen Det händer saker också litet i utkanten av sundbornsbyarna. För att underlätta för rörelsehindrade att kunna fiska håller Stigmar Nordin och medhjälpare från Hinsens-Logärdens fiskevårdsområde på att färdigställa en fiskebrygga vid Toxen. Projektet kommer att vara färdigt till midsommar, säger Stigmar, som hoppas att bryggan skall uppskattas av fiskeintresserade, som annars kan ha svårt för att komma till sjön. SUNDBORNS NYTT NR 2 JUNI 2009 Välkommen till midsommarfirande på Risholnsgården I många år har Ungdomens Röda Korskrets och Gubbôle Gille ordnat midsommarfirande på Risholnsgården torsdagen före midsommarafton. Dagen före, på onsdagen, samlas Rödakorsare, unga som gamla, för att plocka blommor och klä midsommarstången. Till firandet på torsdagen är bybor, dagis- och fritidsbarn samt dagmammor med barn inbjudna att tillsammans med de boende på Risholnsgården fira midsommar. Med spelmän i täten bärs stången fram av sockenklädda barn. Efter det att stången rests leks det av hjärtans lust. I pausen bjuder Ungdomskretsen alla på kaffe, saft och hembakat bröd. Midsommarfirandet vid Risholnsgården brukar vara mycket populärt. Det är ett trivsamt lagom firande i byagemenskapens tecken. Torsdagen den 18 juni kl är det dags igen. I ÅRETS 1:A MAJDEMONSTRATION i Falun deltog Elsa Bergsten, Ingvor Lindqvist, Inger Wahlman, Birgitta Gradén, Britt Källström och Carin Gustafsson med aktuella krav och budskap för Sundborn. Foto: JOHNNY FREDBORG, DALA-DEMOKRATEN

13 Välkommen till Karlborgs fäbod hälsar Anders Bengtsson, ledamot av Carlborgsons stiftelse och gläntar på dörren till den nyrustade stugan. Stugan har fått ny skorsten, så nu kan man elda i kaminen, berättar Anders. Sedan har stugan fått ny färg och det har rensats upp runt omkring. Det finns också några bänkar och en eldring på planen utanför, där man kan grilla korv, om man känner för det. Skolans elever är välkomna och förstås även andra som vill ta sig en skogstur. Vi förväntar oss att alla är rädda om stugan med omgivning, för det är tänkt att stugan skall vara olåst. Om man viker in på Övertjärnsvägen i Baggärdet, så hittar man till Karlborgs fäbod. ALLT UNDER TAK 2009 FREDAGSDANSA på Dalarnas mysigaste loge Svärdsjövägen 15 km från Falun JUNI 19 CHAPELLE ( ) 26 CLAES LÖVGRENS JULI 3 JONTES 10 MATS BERGMANS AUGUSTI 7 BHONUS 14 JANNEZ 21 CAVALKAD 28 DRIFTERS The Cowhouse Saloon Disco Muck Rick Mat, öl och vin Nu tillverkar vi den nya Sundbornsmuren Den finns i fyra färger, grå, svart, rött och terakotta Karlsbyheden 62, Sundborn Tel Egen tillverkning av L-stöd. Självklart har vi som tidigare Betonghålsten och Brunnsringar. Vi har även sand, grus och singel att sälja. 13

14 När vintern började gå mot vår den 1 april somnade Ivar efter en tid sjukdom. Han skulle verkligen ha fått vara med längre, men det blev inte så. Ivar var starkt engagerad i samhällsfrågor och i människors behov samt hade en aldrig sinande energi för att hjälpa till och lösa frågor. Man visste, att när Ivar engagerade sig i en fråga, ja, då fick den en lösning och som var bra för flertalet. Ingen egennytta där inte. Det är ganska svårt att skriva om hur vi minns Ivar. Det är så mycket. Det är genom olika verksamheter som Ivar kan gestaltas. Några exempel nämns här. Vi minns, nu för många år sedan, frågan om det dåliga vattnet i Danholn med flera byar. Ivar inbjöd till möten där byborna fick komma till tals och möta personer, som hade ansvar för vattenfrågan. Han tvingade fram provtagning av vattnet samt lösningar, som gav byborna ett bra vatten så småningom. Det saknades hyresbostäder i Danholn. Om någon inte orkade bo kvar i sitt hus, blev man tvungen att flytta till sta n. Orimligt och okänsligt tyckte Ivar. Sagt och gjort. Med s-föreningens intresse och stöd, kontaktade Ivar byggföretag. Kopparstaden var ju inte med på vagnen. Sedan många år finns nu hyreslägenheter i Danholn till mångas glädje! En annan fråga, som Ivar engagerade sig i fullt och helt under senare tid, var möjligheten med anslutning till stadsnätet. Det hölls öppna möten för intresserade hushåll. Representanter för Falu Energi & Vatten bjöds in för att informera om möjligheterna. Det bildades arbetsgrupper. Ivar förhandlade villkor och SUNDBORNS NYTT NR 2 JUNI 2009 Så minns vi Ivar genomförandet är idag ett faktum. Inte bara i Danholn utan även i Sundbornsby. Ivar var alltid energisk och målinriktad. Han såg, att det behövdes en kanal till sockenborna, där samhällsfrågor utifrån socialdemokratiska grunder behövde kommuniceras. Vilka frågor kändes viktiga? Då var Ivar också ordförande i Sundborns s-förening. I oktober 1981 utkom första numret av SundbornNytt. Med Ivar som grundare har nu tidningen utgivits i nästan 28 år. Inte dåligt. Tidningen delas ut till 1200 hushåll i Sundborn och läses av många. Så nog har Ivars idé varit framgångsrik. I påsknumret hade Ivar sin sista artikel. Den om särtaxa för vatten och avlopp och som särskilt berörde Överbackaborna. Särtaxefrågan var jobbig för Ivar av olika anledningar, men han gav inte upp trots motstånd. Till det hela hör också att påsknumret av SundbornNytt utkom efter Ivars bortgång. Det kändes! Då tidningen startades var det fråga om riktigt "handarbete". Idag finns ju program i datorn. Men då var det att räkna rader i de texter som tagits fram. Det var 37 tecken för enkel spalt och 78 för dubbelspalt. Det var arbete med blyertspenna och linjal. Efter mycket nattarbete blev det en tidning. Andra engagerades i arbetet, men Ivar offrade nattsömnen många gånger. Det skulle bara vara klart. Under senaste hösten kom Ivar med förslaget, att S-föreningen borde ha en egen hemsida. Visst. Han satte igång med arbetet och hemsidan är nu under uppbyggnad. Ivar hade en så stark drivkraft och betydande envishet. Massor av energi som han också gav till oss andra. I Sundborns s-förening saknas Ivar mycket. Han var den som drev på övriga, sparade aldrig sig själv. Men hade också förväntningar på andra. Ivar lämnade ett arv att förvalta och även att utveckla. Något annat skulle han inte acceptera. Det var framåt som gällde. Vi minns honom med glädje och tacksamhet Britt Källström Välkommen till Om gatubelysningen slocknar... ska du anmäla det. I Sundborn är telefonnumret Hoppas att det händer något! ENGKVIST TAXI & BUSSAR Sundborn Falun Annelie s Salong Husmansvägen 9 Sundborn Tel Trevlig sommar! 15

15

16 Utanmyra 50, Sundborn. Tel Hyttstugan Restaurang & Café Öppet 1 maj 30 september ÖPPETTIDER Maj kl Juni, Juli, Augusti kl September kl SOMMARKVÄLLAR Torsdagar i juli 2, 9, 16, 23, 30 Öppet kl Tel Övriga tider efter överenskommelse Välkommen önskar Lena & Leif med personal! 16

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 Mars 2013

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 Mars 2013 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 Mars 2013 Anderssons Smedja i Finngärdet. I maj 1975 fick Brandkåren i uppdrag att bränna ner den. (Läs mer på sid 8 och 9)

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007. Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år.

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007. Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år. Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007 30 år 30 år nya VARM, VAKEN, VIKTIG! PROVA PÅ 1 MÅNAD FÖR 149:- (ordinarie pris 223:-) Sundbornskören och Gubbôle

Läs mer

Midsommar i Karlsby Fäbodar

Midsommar i Karlsby Fäbodar Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2006 Midsommarfirande i Sundborn! Torsdag 22 juni 18.00 Bondes Gård inför midsommar. Vi binder blomsterkransar och lövrumpor.

Läs mer

Glad Midsommar! SOMMAR- KVÄLLAR Torsdagar i juli 3, 10, 17, 24, 31. Hyttstugan Restaurang & Café Tel 023-602 71 www.hyttstugan.

Glad Midsommar! SOMMAR- KVÄLLAR Torsdagar i juli 3, 10, 17, 24, 31. Hyttstugan Restaurang & Café Tel 023-602 71 www.hyttstugan. Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2014 Glad Midsommar! Foto: Malin Lundberg PIZZA KEBAB SALLAD ÖPPETTIDER: Mån Fre 11.00 21.00 Lör Sön 12.00 21.00 DAGENS

Läs mer

Julfest. God Jul. Gott Nytt År! En riktigt. och ett. Söndag 7/1-07 kl 15.00 Folkets Hus, Karlsbyheden

Julfest. God Jul. Gott Nytt År! En riktigt. och ett. Söndag 7/1-07 kl 15.00 Folkets Hus, Karlsbyheden Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 4 December 2006 En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! tillönskas alla Sundbornsbor Julfest Söndag 7/1-07 kl 15.00 Folkets Hus,

Läs mer

Julfest. God Jul. och Gott Nytt År! Lördag 7/1 2006 kl 15.00. Folkets Hus, Karlsbyheden

Julfest. God Jul. och Gott Nytt År! Lördag 7/1 2006 kl 15.00. Folkets Hus, Karlsbyheden Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 4 December 2005 God Jul och Gott Nytt År! tillönskas alla Sundbornsbor Julfest Lördag 7/1 2006 kl 15.00 (Dagen efter Trettondagen)

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006 Glad Påsk! Finngärdets fäbodar mars 2006. Det är säkert inte bara majstången som väntar på sommaren. DU ÄR VÄRD ETT

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 2/10. Du vet väl om att du är värdefull?

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 2/10. Du vet väl om att du är värdefull? Västanfors Västervåla församlings tidning nr 2/10 Du vet väl om att du är värdefull? Att värna värdefulla värderingar DDu vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för

Läs mer

S P E G E L N HOLSLJUNGA BYALAG. nr 95 årgång 33. En tidning från

S P E G E L N HOLSLJUNGA BYALAG. nr 95 årgång 33. En tidning från S P E G E L N 2015 En tidning från nr 95 årgång 33 HOLSLJUNGA BYALAG En ny Pärla står på garageuppfarten och riktigt lyser. Tänk att det blev en ny bil till slut med den beslutsångest som undertecknad

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013 En månadstidning Nr 3-2013 Lösnummer: 15 kr Sid 3 Satsningarna i Agunnarydsstiftelsen Sid 4-5 Utbygget av Agunnaryds service Sid 6-7 Brogård Sid 8-9 Trettondagsfirande och Kyndelsmäss Sid 10-11 Sportlovet

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS ANGELA SVENSSON BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN SOFIA LINDSTEDT LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 3 Nr 2 maj 2010 Nu med korsord Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Azza från Kairo vandrar i Lycksele sid 24

Azza från Kairo vandrar i Lycksele sid 24 Våga bry dig våga vara vuxen Nr 3 4 - december 2013 - årgång 6 FOTO: RICHARD ELIASSON Husby efter kravallerna sid 4 Nattvandrarna hade riksmöte sid 14 Matkassen en hjälp i nöden sid 22 Azza från Kairo

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv!

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! En månadstidning 2013 Nr 6-7 Gratisnummer Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! Hot eller möjlighet? Det sägs ibland: Jag ser inte problem utan lösningar. Hellre formulerar jag:

Läs mer

Träskop osten. Tema: Levnadsberättelser. Nyhetsblad för Långasjö socken. Nr 3 Hösten 2015

Träskop osten. Tema: Levnadsberättelser. Nyhetsblad för Långasjö socken. Nr 3 Hösten 2015 Träskop osten Nr 3 Hösten 2015 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Levnadsberättelser 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2015 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post:

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

MANDATUM. Äntligen! Första numret. Här är nya näringslivstidningen. Från innehållet. Kvinnan som brinner för sina uppdrag

MANDATUM. Äntligen! Första numret. Här är nya näringslivstidningen. Från innehållet. Kvinnan som brinner för sina uppdrag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB NOVEMBER 2014 NR.1 MANDATUM Från innehållet Kvinnan som brinner för sina uppdrag Arbetslös men absolut inte värdelös Äntligen! Här är nya näringslivstidningen Mandatum är en

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

JAG-medlemmar drabbas av Försäkringskassans nya regler. JAG påverkade politikerna i EU-parlamentet. Svårare få hjälpmedel

JAG-medlemmar drabbas av Försäkringskassans nya regler. JAG påverkade politikerna i EU-parlamentet. Svårare få hjälpmedel Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 3 2011 JAG påverkade politikerna i EU-parlamentet Svårare få hjälpmedel JAG-medlemmar drabbas av Försäkringskassans nya regler Låt ilskan

Läs mer