SYSKON- BREVET. Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. och Syskonbrevets redaktion önskar alla läsare en välsignad adventstid och en riktigt God Jul!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSKON- BREVET. Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. och Syskonbrevets redaktion önskar alla läsare en välsignad adventstid och en riktigt God Jul!"

Transkript

1 SYSKON- BREVET Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. Nr. 112 december 2011 Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. och Syskonbrevets redaktion önskar alla läsare en välsignad adventstid och en riktigt God Jul!

2 Ett prästöde När Johannes Paulus II blev saligförklarad kom jag att tänka på en anspråkslös, tystlåten och modig polsk präst. Hans namn var Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe föddes år 1894 i Zduńska Wola nära Łódź som andra son till sina fromma föräldrar. Under det ryska styret blev familjen fattig, och hans föräldrar anslöt sig till den franciskanska tredje orden. År 1907, som endast 13-åring, for Maximilian till seminariet i Lviv och anslöt sig år 1910 till franciskanerna. Hans föräldrar övergick till klosterliv: hans mor blev först benektin-, senare franciskanlekmannasyster, hans far blev franciskan tills han lämnade orden för att öppna bokhandel i Częstochowa. I början av första världskriget sårades han i kamp mot ryssarna, och han hängdes som landsförrädare år Maximilian studerade i Rom, där han blev prästvigd år När han insjuknade i tuberkulos återvände han till Polen, där hans huvudsakliga arbete var att undervisa kyrkohistoria vid seminariet. Trots att hans hälsa fortsättningsvis var dålig, beslöt han att grunda en tidning för de kristna i Kraków. Snart flyttade redaktionen till Hrodna, tidningens upplaga ökade till , man skaffade nya tryckerimaskiner 2 och präster och lekmannabröder arbetade tillsammans. Maximilian grundade en franciskanergemenskap i Warszawa, en gemenskap som förenade bön med glädje och fattigdom med modern teknologi. Nu utkom både en dags- och en veckotidning. Maximilian reste också till Japan, där han grundade en gemenskap i Nagasaki. Han kallades hem år 1936 för att bli förman klostret i Niepokalanów. När tyskarna år 1939 ockuperade Polen skickade Kolbe hem de flesta av bröderna, och varnade dem för att bilda en motståndsrörelse. Maximilian och de bröder som blivit kvar arresterades, men frisläpptes snart. De återvände till sitt kloster, som snart blev flyktingläger för 3000 polacker och 1500 judar. Maximilians tidningar fortsatte utkomma, med en kritisk inställning mot nazisterna och Tredje riket. Gestapo arresterade Maximilian Kolbe och fyra av hans vänner i maj 1941, och transporterade dem till Auschwitz. Maximilian bar stenar och stockar från plats till plats, ackompanjerad av sparkar och slag, han flyttade deras kroppar som torterats till döds, och fortsatte vid sidan av detta med sin prästgärning: han tog emot bikt på oväntade ställen och smugglade bröd och vin till eukaristin. När någon flydde, fick resten av barackens män betala med sitt liv.

3 I slutet av juli år 1941 lyckades någon fly från Maximilians barack. Till följd av det kommenderades barackens invånare ut på gården, och från varje rad valdes slumpmässigt ut en att dödas. En av dem var en ung familjefar, sergeant Franciszek Gajowniczek. När Maximilian Kolbe såg hans plåga sa han: Jag är katolsk präst. Jag vill dö i stället för den där mannen. Jag är gammal, han har fru och barn. För den tyska officeren var det egalt vem som dog, och Maximilian gick med de andra till dödscell nummer 18. Med värdighet förberedde han de andra för döden med psalmer, böner och exempel på Kristi lidande. Fyra veckor senare var det bara fyra av dem som levde, de andra hade dött av hunger, och bara Maximilian Kolbe var vid medvetande. Han mördades med en fenolspruta den 14 augusti. Påven Paulus VI saligförklarade honom år 1971 och påven Johannes Paulus II, före detta ärkebiskop i Krakóws stift, dit Auschwitz hade hört, kanoniserade honom år Sergeanten som Maximilian hade räddat deltog i kanoniseringsfesten. Maximilian Kolbe sägs karaktärisera den polska tron: hans energi, fattigdom och fosterländskhet som kulminerade i hans död gjorde honom till en förebild för tyst hjältedom. Tuula Luoma Nya medlemmar Vi har den stora glädjen att hälsa några nya medlemmar välkomna med i syskonkretsen. Våra nya medlemmar är: Karin och Kaj-Gustav Sandholm Mariehamn Marita och Jan-Erik Backman Vasa John Vikström Åbo Föreningen Franciskus på Kökar r.f. 3

4 Franciskusfesten på Kökar sommaren 2011 Enligt traditionellt mönster firades också detta år Broder Franciskus dag på Kökar under det första veckoslutet i juli, 1 3 juli. På grund av täta prästbyten i lokalförsamlingen och osäkerhet om vem som är kyrkoherde i den södra skärgårdsförsamlingen, beslöts att en förening skulle bildas, som kan garantera att festarrangemangen fungerar. Föreningen Franciskus på Kökar r.f. stiftades är 2008 av Ålands Södra skärgårdsförsamling, Kökar Hembygdsförening, Kökar Kultur, Franciskussällskapet i Finland och Kökar kommun. Under de senaste åren har Christian Pleijel varit verksamhetsledare. Fredagens program präglades långt av att pilgrimerna anlände och installerade sig. På kvällen gjordes en sightseeing på Kökar och kvällen avslutades med konsert med gruppen PeeGees i kyrkan. Festen präglades av natur och ekologi som tema vid sidan av pilgrimskapet. Under ledning av fågelexperten Ari Linna gick ett tjugotal Årets fest hade pilgrimskap som tema. Liksom senaste år företogs under ledning av Maria Båsk en pilgrimsvandring från fasta Åland med Kökar som mål. Likaså företog en grupp franciskusvänner från Sverige en pilgrimssegling med några båtar. Också i år seglade några med en kopia av en vikingatida farkost den s.k. Viksbåten. De som seglade med Viksbåten fick en historisk upplevelse genom att ta sig över Ålands hav och genom skärgården på medeltidens villkor. intresserade på lördag förmiddag på fågelexkursion och många fick lära sig känna igen fågelläten och ny kunskap om fåglarnas liv och beteende. Franciskanerpatern Henrik Roelvink från Stockholm besökte liksom tidigare år festen och hade ett uppmärksammat föredrag om franciskanernas liv och fromhet under medeltiden. Med djup insikt och stort engagemang 4

5 berättade fader Henrik om de händelser som ligger till grund för att festerna överhuvudtaget firas idag på Kökar. På lördag kväll hölls en konsert med Våra Skärgårdars Kör i kyrkan. Temat var nyskrivna psalmer och sånger som körernas dirigent Philip Hällund komponerat. Konserten var mycket omtyckt och dirigenten fick motta välförtjänta applåder för sin imponerande insats som komponist och dirigent. Festens tema underströks genom att en pilgrimsvandring företogs på söndag morgon med andakt ute vid ruinerna av sjöfararkapellet. Efter vandringen hölls föreningen Franciskus på Kökar r.f. sitt stadgeenliga årsmöte med tillhörande val och granskningar. Festen avslutades som tidigare år med ekumenisk festgudstjänst. Den längtan som präglats festerna på Kökar från första början att Guds folk oberoende av kyrko- och samfundstillhörighet skulle kunna fira nattvard tillsammans kunde klart märkas också i år, På grund av det ständiga problemet med försenad färja, beslöts att man detta år skulle fira gudstjänsterna senare på dagen. Efter lunchen vid församlingshemmet hölls därför den katolska mässan kl. 13 och den lutherska mässan kl. 14. Markant var att till stor del samma människor deltog i båda gudstjänsterna, så att vid den katolska mässans nattvardsfirande ickekatolikerna mottog välsignelsen och katolikerna fick välsignelsen i den lutherska mässan. Vi respekterade varandras traditioner genom att delta på det sätt som officiellt är möjligt. Hos många deltagare märktes ändå längtan att en dag få fira gemensam eukaristi. Under dagarna kunde man stifta bekantskap med flera utställningar under temat Konst på Kökar. I församlingshemmet fanns konstverk målade av pastor Stig Petrone från den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Årets kökarfest präglades av medmänsklig värme och öppenhet. Det är bra att gå vidare mot kommande år med de erfarenheter som årets fest gav. Det ständigt återkommande problemet som gäller alla dem som kommer från Riket via Galtby, är de problematiska kommunikationerna. Att använda allmänna färdmedel, utan att ordna resan med egen bil med tillhörande övernattningsarrangemang, är en praktisk omöjlighet. Enda sättet att komma med en större grupp är att ha en egen buss och arrangera övernattningen i så god tid att allt detta kan bli praktiskt möjligt. Detta borde ske nu. Stefan Djupsjöbacka 5

6 Francikussällskapets styrelse 2011 Kontaktuppgifter Stefan Djupsjöbacka, ordf. Kaplansvägen 88, Sibbo Benita Bast Svalstigen 8, Karis Iris Ericsson Svalstigen 8, Karis Håkan Hellberg Tempelgatan 8 bst 10, Karis Leif-Erik Holmqvist Choraeusgatan 12 a 12, Jakobstad , Tuula Luoma, viceordf. Grällevägen 1 A 3, Vanda Pia Mantila Kavallbacken 7, Esbo (gärna textmeddelanden) Tage Olander, sekr. Afrikavägen 6, Sibbo Inger Wikström Kopparnäsv. 285, Degerby Yvonne Terlinden, sekr. Leasgränd 5, Karis

7 Hälsning från Assissi Jag har haft en dröm, som nu har gått i uppfyllelse. I Församlingsförbundets regi ordnades i september en resa till Italien, kallad Italiens pärlor och i den ingick också ett besök i Assissi. Jag tog vara på tillfället och följde med och vill nu hälsa därifrån samt dela med mig några intryck från Staden, där minnet av den helige Franciskus lever starkt. Efter 230 km från Rom nådde vi den 18.9 vårt mål, Assissi. Checkade in på Hotell Subasio, som närmaste granne till Franciskusbasilikan. Kvällsmörkret sänkte sig över bygden och belysningen nere i dalen var hänförande. På natten fick vi bevittna ett sällan skådat natursceneri, åska och blixt, slag i slag. Ljungeldarna lyste upp himlavalvet samt de vidsträckta fälten nedanför oss. Regnet piskade mot fönsterbläcket och vattnet skvalade i gatrännorna. Det var ett möte med naturens storslagna krafter. Lovad vare du, Herre, för broder Vinden och för luften och molnet och aftondaggen, ja, för all väderlek, genom vilken du håller din skapelse vid makt, sjöng Franciskus i sin Solsång.- Några timmar senare strålade solen från en klarblå himmel. På Franciskus-Sällskapets resor på 80-talet citerade vår förre ordförande Bo-Göran Öhblom ofta orden: En främling är en vän, som du ännu inte känner. Det är så sant som det var sagt. Vi kände att vi som var främmande för varann vid starten från Vanda flygterminal nu var på väg att få fler och fler goda vänner. Givetvis stod Franciskusbasilikan som första programpunkt i dagens rundvandring. En enorm basilika, byggd på den helige Franciskus grav i två vå- 7

8 ningar, rikt bemålade med scener ur Jesu liv i den nedre våningen och ur Franciskus liv i den övre, de flesta av dem bär Giottos handstil. Allt det här var för mäktigt att ta till sig. I folkträngseln besökte jag inte Franciskus grav utan valde att under en ledig stund delta i en vesper i franciskuskapellet i källarvåningen där musikledaren uppmuntrade oss att lyssna till den musik som vinden, trädens bladverk och hela naturen sjunger till Guds lov. San Damiano var nästa haltpunkt, detta kloster där den rike köpmanssonen Franciskus (född 1182) i stillhet inför Kristi kors fick sin gudomliga kallelse. Han hade flytt sitt hem, sin far Pietro Bernardone och mor Donna Pica. Klostret var då förfallet och Franciskus kände att han fick uppdraget att återställa Guds hus, inte bara själva klosterbyggnaden utan också hela Kristi kyrka på jorden. Reparationsarbetet sattes igång. En krets av unga människor i Assissi slöt upp kring Franciskus och följde hans livsideal i praktiskt arbete och Kristi efterföljelse. Jag såg för mitt inre öga den grupp ungdomar, som i början av 1200 talet brann för Kristi sak. De engagerade sig i renoveringen av klosterbyggnaden. Tydligen fick också flickor vara med i den rörelsen. Jag kan tänka mig att de unga adelsfröknarna Clara och hennes syster Agnes sällade sig till dem som rustade upp San Damiano. Clara (Chiara Scifi, född 1197) blev ledare för rörelsens kvinnliga gren, klarissorna. Tack vare det stöd som Franciskus gav fick de ha San Damiano som sitt kloster. Till detta kloster, en bit nedanför stadsmuren, var vi alltså på väg i sol och hetta, längs grusväg, på kalkstensplattor och asfalt omgivna av vingårdar, blomsterängar och pinjealléer. Ett par i vår grupp sammanstrålade med en bekant från Sverige och jag växlade ett par ord med en pilgrim från Australien. Franciskuskorset förenade oss och vi skiljdes med God bless you. Min grupp gick in i klostret, dess relativt små, mörka utrymmen och kom ut till den lilla klosterträdgården med öppen himmel och värme. 8

9 Så bar det av tillbaka in till staden, till det lilla torget som sades vara hjärtat för assissiborna. Där stannade vi till, såg oss omkring och tog in atmosfären i staden. Vår utmärkta guide Camilla (hemma från Pedersöre, nu bosatt i Italien)) visade oss på Sta Chiara kyrkan där heliga Claras stoft är bevarat, taket och kupolen på St. Rufino kyrkan, dvs. domkyrkan i Assissi, Franciskus och Claras dopkyrka samt ett hus med två ingångar, den ena välhållen, den andra omålad och sliten av tidens tand. Varför dessa två dörrar? Den snygga dörren var huset entré. Den andra öppnades endast inifrån och det skedde då någon i huset hade avlidit och anträdde den sista resan. Genom den dörren gick ingen in utan genom den bars man ut. Detta hade dörren bevittnat i många århundrade, generation efter generation Det var helgd kring den slitna dörren. Vi gick vidare, släntrade gatan fram, gick förbi små butiker. Min blick stannade vid något föga vanligt och jag ropade åt kollegan Karin, som gick ett litet stycke framför mig: Karin, här hänger stolor! Vi gick in och det blev affär av. När den vänliga expediten fattade att Karin själv skulle bära stolan blev hon alldeles ifrån sig av glädje. Vänta lite! utbrast hon och försvann bakom ett draperi, kom fram därifrån och överräckte åt Karin en bok om Franciskus. Det var uppenbart att hon var lycklig och jag upplevde stunden som ett gränsöverskridande brobygge. Dagen kröntes med musikalen om Chiara, Franciskus och den förklädde Kristus. Vi förenade oss i Franciskus Solsång och i den välsignelse som Franciskus bad på sin dödsbädd när vi följande morgon lämnade Assissi: Välsignad av Herren vare du, O stad. Jag beder dig o Herre Jesus Kristus att du alltid av Din oändligt överflödande godhet, som Du låtit lysa klart inom denna stad, må låta den i all tid bli en hemvist och boning för sådana, som i sanning bekänna sig till Dig och ära Ditt namn i evigheters evighet. Amen Iris Ericsson 9

10 Julkrubbans historia I många europeiska länder är julkrubban en gammal, älskad tradition. Julen började firas först på 300-talet och julkrubbstraditionen anses ha börjat efter att Franciskus av Assisi julen 1223 nära sitt kloster i en grotta byggde en krubba. Han ville själv uppleva hur platsen såg ut där Jesus föddes i fattigdom. I Franciskus grotta fanns bara en krubba fylld med hö, en levande oxe och åsna. Men i julnattsmässan, när nattvarden instiftades tyckte människorna sig se Franciskus, från krubban på altaret lyfta ett barn, som smålog emot honom och klappade hans skäggiga kind. Redan långt före julnatten i Greccio hade man visat julnattstablåer. Stjärngossarna i Uleåborg är ett fjärran eko från de medeltida tablåerna. Den tidigaste bevarade bilden av krubban finns i S. Sebastianos katakomber i Rom. På den bleknade bilden syns Jesusbarnet mellan oxens och åsnans huvuden. Ovanför finns Gud Fader och båda gestalterna har en gloria. Liknande bilder finns rikligen graverade på urkristna sarkofager. Franciskus krubba gav upphov till seden att pryda kyrkorna med Betlehems julnatt. Den första uppgiften om en sådan krubba finns från Santa 10 Maria Maggiorekyrkan i Rom från år Seden spred sig snabbt i Italien, och i slutet av 1500-talet fanns krubban redan i Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Polen och Tjeckoslovakien. Kyrkkrubbornas blomstringstid var på och 1700-talen. Kyrkorna t.o.m. tävlade om krubbornas prakt och mäktighet. I slutet av 1700-talet var man tvungen att ge ett påbud att det bara fick finnas en helig familj, herdar och de vise männen runt krubban. Man ville på så sätt gå tillbaka till den urtida enkla andäktigheten. Från kyrkorna spred sig krubban till hemmen. Först till furstars och högbornas slott och senare ständeroch borgarhem. Från Italien spred sig seden runt den övriga världen med missionärer och köpmän. I Sydeuropa och en del av Mellaneuropa blev den vida utbredd och i Latinamerika tog man helhjärtat emot den. Däremot blev inte krubban hemmastadd i Nordeuropa, Brittiska öarna eller Nordamerika där den protestantiska kyrkan var dominerande. Inte heller i Asien fick krubban fotfäste. Först under senare år har krubban funnit sin väg till dessa länder. I Finland började man bygga krubbor efter Sveriges exempel. Malmös lutherska St Petri kyrkan var den första kyrkan med krubba år 1929 och år 1974 fanns det på olika håll i Sverige redan 951 krubbor. Man har också byggt

11 krubbor utanför kyrkorna, bl.a. på Stortorget i Stockholm fanns julkrubban redan år Till finländska kyrkor kom krubban egentligen först på 1980-talet men spred sig därefter snabbt. Åbo domkyrka torde vara den tidigaste kyrka med krubba där den byggts sedan I de katolska kyrkorna och kapellen finns alltid en krubba, och nuförtiden har man också i nästan alla Finlands lutherska kyrkor framme julkrubba eller visar tablåer från julnattens händelser. Man har också ställt ut krubbor på olika håll i Finland, i Helsingfors har man redan under flera år jultiden ställt ut julkrubbor från olika delar av världen längs Alexandersgatan med omnejd. Nuförtiden skaffar man ivrigt också krubbor till privata hem. Man tillverkar dem själv eller samlar varje år något till julkrubban. I en del familjer hoppas man på att krubban går i arv till barn och barnbarn, som får leva sig in i julens händelser. I månget hem har julkrubban kommit att bli lika viktig som granen och ljusen. Visst påminner den om julens sanna verklighet mer än något annat. Varje jul föds han på nytt, Betlehems lilla barn, hämtar med sig julens frid och välsignelse till våra hjärtan. Tuula Luoma (översatt av Pia Mantila) Kassören meddelar Medlemsavgiften. En stor del har betalt sin avgift. Per den har inbetalningar gjorts sammanlagt 1580 euro, jämfört med år 2010 var det 1140 euro vid samma tidpunkt. Några medlemmar har inte kommit ihåg medlemsavgiften. Då inbetalning ej noterats före den bifogas påminnelsebankgiro med Nordea kontonummer IBAN: FI Tage Olander, kassör ( ) e-post: com Ge yrke som en etisk julgåva Med en annorlunda Gåva via Kvinnobanken kan du stöda kvinnors företagsamhet och utkomst i u-länder. Ett yrke kostar 25 euro. För den summan kan en kvinna i ett u-land få ett lån i en bybank som tryggar hennes fortsatta utkomst. I Kvinnobanken ingår yrkesutbildning i bland annat jordbruk, catering, handel, sömnad, vävnad och hårfrisering. Nu är det möjligt att ge ett understöd via Franciskus-Sällskapet till förmån för Kvinnobanken. Bifogar en bankgiroblankett med Andelsbankens kontonummer IBAN: FI och referensnummer Kampanjtid till den 11

12 23 december, de insamlade medlen skickas efter jul till mottagaren. Vad är Kvinnobanken? Kvinnobanken är ett samfund och en fond för att stöda kvinnors företagsamhet och utkomst i u-länder. Kvinnobanken startades i maj 2007 i samarbete med inflytelserika kvinnor som besökt Liberia och Kyrkans Utlandshjälp. Mera info på internetadressen: Med de givna medlen finansieras: Projekt som förbättrar kvinnors ekonomiska utkomst, kunnande och rättigheter Smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet som syftar till företagsamhet Andra nya pilotprojekt som uppmuntrar kvinnors företagsamhet Utgångspunkten och målen för Kvinnobanken Målet för Kvinnobanken är att stöda kvinnors arbete i u-länder för att övervinna fattigdomen både i Afrika och i de andra världsdelarna. I synnerhet i u-länderna är kvinnorna och flickorna en outnyttjad resurs då det gäller att skapa utveckling i samhället. Det är viktigt att förbättra kvinnornas ställning och utkomst, om man vill avskaffa fattigdomen och förbättra levnadsstandarden. Genom att på ett hållbart sätt stöda kvinnor stöder du familjen och ofta hela bygemenskapen. Då kvinnornas utkomst förbättras ökar det hela familjens inkomster. I många projekt har också männen sin egen roll. Till exempel i Kambodja är både män och kvinnor medlemmar i bybankerna. 12

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SYSKON- BREVET. Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. Nr. 100 juni 2007

SYSKON- BREVET. Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. Nr. 100 juni 2007 SYSKON- BREVET Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. Nr. 100 juni 2007 Syskonbrevet utkommer inför sommarens franciskusfest på Kökar med ett jubileumsnummer. Som den uppmärksamma läsaren har kunnat iakttaga,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8

Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8 Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8 1 OBS! OBS! OBS! Kyrkfrukost 10.00 Gudstjänst 11.00 Varje söndag Alla välkomna! 2 Källan Källan, vår ungdomssamling, har träff de allra flesta fredagar

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Medverkande Karin Strandberg är ledande diakonissa vid Diakonissanstalten i Helsingfors. Hon har arbetat som lärare inom

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden.

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden. DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11 Den heliga anden Den heliga anden När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer