SYSKON- BREVET. Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. och Syskonbrevets redaktion önskar alla läsare en välsignad adventstid och en riktigt God Jul!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSKON- BREVET. Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. och Syskonbrevets redaktion önskar alla läsare en välsignad adventstid och en riktigt God Jul!"

Transkript

1 SYSKON- BREVET Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. Nr. 112 december 2011 Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. och Syskonbrevets redaktion önskar alla läsare en välsignad adventstid och en riktigt God Jul!

2 Ett prästöde När Johannes Paulus II blev saligförklarad kom jag att tänka på en anspråkslös, tystlåten och modig polsk präst. Hans namn var Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe föddes år 1894 i Zduńska Wola nära Łódź som andra son till sina fromma föräldrar. Under det ryska styret blev familjen fattig, och hans föräldrar anslöt sig till den franciskanska tredje orden. År 1907, som endast 13-åring, for Maximilian till seminariet i Lviv och anslöt sig år 1910 till franciskanerna. Hans föräldrar övergick till klosterliv: hans mor blev först benektin-, senare franciskanlekmannasyster, hans far blev franciskan tills han lämnade orden för att öppna bokhandel i Częstochowa. I början av första världskriget sårades han i kamp mot ryssarna, och han hängdes som landsförrädare år Maximilian studerade i Rom, där han blev prästvigd år När han insjuknade i tuberkulos återvände han till Polen, där hans huvudsakliga arbete var att undervisa kyrkohistoria vid seminariet. Trots att hans hälsa fortsättningsvis var dålig, beslöt han att grunda en tidning för de kristna i Kraków. Snart flyttade redaktionen till Hrodna, tidningens upplaga ökade till , man skaffade nya tryckerimaskiner 2 och präster och lekmannabröder arbetade tillsammans. Maximilian grundade en franciskanergemenskap i Warszawa, en gemenskap som förenade bön med glädje och fattigdom med modern teknologi. Nu utkom både en dags- och en veckotidning. Maximilian reste också till Japan, där han grundade en gemenskap i Nagasaki. Han kallades hem år 1936 för att bli förman klostret i Niepokalanów. När tyskarna år 1939 ockuperade Polen skickade Kolbe hem de flesta av bröderna, och varnade dem för att bilda en motståndsrörelse. Maximilian och de bröder som blivit kvar arresterades, men frisläpptes snart. De återvände till sitt kloster, som snart blev flyktingläger för 3000 polacker och 1500 judar. Maximilians tidningar fortsatte utkomma, med en kritisk inställning mot nazisterna och Tredje riket. Gestapo arresterade Maximilian Kolbe och fyra av hans vänner i maj 1941, och transporterade dem till Auschwitz. Maximilian bar stenar och stockar från plats till plats, ackompanjerad av sparkar och slag, han flyttade deras kroppar som torterats till döds, och fortsatte vid sidan av detta med sin prästgärning: han tog emot bikt på oväntade ställen och smugglade bröd och vin till eukaristin. När någon flydde, fick resten av barackens män betala med sitt liv.

3 I slutet av juli år 1941 lyckades någon fly från Maximilians barack. Till följd av det kommenderades barackens invånare ut på gården, och från varje rad valdes slumpmässigt ut en att dödas. En av dem var en ung familjefar, sergeant Franciszek Gajowniczek. När Maximilian Kolbe såg hans plåga sa han: Jag är katolsk präst. Jag vill dö i stället för den där mannen. Jag är gammal, han har fru och barn. För den tyska officeren var det egalt vem som dog, och Maximilian gick med de andra till dödscell nummer 18. Med värdighet förberedde han de andra för döden med psalmer, böner och exempel på Kristi lidande. Fyra veckor senare var det bara fyra av dem som levde, de andra hade dött av hunger, och bara Maximilian Kolbe var vid medvetande. Han mördades med en fenolspruta den 14 augusti. Påven Paulus VI saligförklarade honom år 1971 och påven Johannes Paulus II, före detta ärkebiskop i Krakóws stift, dit Auschwitz hade hört, kanoniserade honom år Sergeanten som Maximilian hade räddat deltog i kanoniseringsfesten. Maximilian Kolbe sägs karaktärisera den polska tron: hans energi, fattigdom och fosterländskhet som kulminerade i hans död gjorde honom till en förebild för tyst hjältedom. Tuula Luoma Nya medlemmar Vi har den stora glädjen att hälsa några nya medlemmar välkomna med i syskonkretsen. Våra nya medlemmar är: Karin och Kaj-Gustav Sandholm Mariehamn Marita och Jan-Erik Backman Vasa John Vikström Åbo Föreningen Franciskus på Kökar r.f. 3

4 Franciskusfesten på Kökar sommaren 2011 Enligt traditionellt mönster firades också detta år Broder Franciskus dag på Kökar under det första veckoslutet i juli, 1 3 juli. På grund av täta prästbyten i lokalförsamlingen och osäkerhet om vem som är kyrkoherde i den södra skärgårdsförsamlingen, beslöts att en förening skulle bildas, som kan garantera att festarrangemangen fungerar. Föreningen Franciskus på Kökar r.f. stiftades är 2008 av Ålands Södra skärgårdsförsamling, Kökar Hembygdsförening, Kökar Kultur, Franciskussällskapet i Finland och Kökar kommun. Under de senaste åren har Christian Pleijel varit verksamhetsledare. Fredagens program präglades långt av att pilgrimerna anlände och installerade sig. På kvällen gjordes en sightseeing på Kökar och kvällen avslutades med konsert med gruppen PeeGees i kyrkan. Festen präglades av natur och ekologi som tema vid sidan av pilgrimskapet. Under ledning av fågelexperten Ari Linna gick ett tjugotal Årets fest hade pilgrimskap som tema. Liksom senaste år företogs under ledning av Maria Båsk en pilgrimsvandring från fasta Åland med Kökar som mål. Likaså företog en grupp franciskusvänner från Sverige en pilgrimssegling med några båtar. Också i år seglade några med en kopia av en vikingatida farkost den s.k. Viksbåten. De som seglade med Viksbåten fick en historisk upplevelse genom att ta sig över Ålands hav och genom skärgården på medeltidens villkor. intresserade på lördag förmiddag på fågelexkursion och många fick lära sig känna igen fågelläten och ny kunskap om fåglarnas liv och beteende. Franciskanerpatern Henrik Roelvink från Stockholm besökte liksom tidigare år festen och hade ett uppmärksammat föredrag om franciskanernas liv och fromhet under medeltiden. Med djup insikt och stort engagemang 4

5 berättade fader Henrik om de händelser som ligger till grund för att festerna överhuvudtaget firas idag på Kökar. På lördag kväll hölls en konsert med Våra Skärgårdars Kör i kyrkan. Temat var nyskrivna psalmer och sånger som körernas dirigent Philip Hällund komponerat. Konserten var mycket omtyckt och dirigenten fick motta välförtjänta applåder för sin imponerande insats som komponist och dirigent. Festens tema underströks genom att en pilgrimsvandring företogs på söndag morgon med andakt ute vid ruinerna av sjöfararkapellet. Efter vandringen hölls föreningen Franciskus på Kökar r.f. sitt stadgeenliga årsmöte med tillhörande val och granskningar. Festen avslutades som tidigare år med ekumenisk festgudstjänst. Den längtan som präglats festerna på Kökar från första början att Guds folk oberoende av kyrko- och samfundstillhörighet skulle kunna fira nattvard tillsammans kunde klart märkas också i år, På grund av det ständiga problemet med försenad färja, beslöts att man detta år skulle fira gudstjänsterna senare på dagen. Efter lunchen vid församlingshemmet hölls därför den katolska mässan kl. 13 och den lutherska mässan kl. 14. Markant var att till stor del samma människor deltog i båda gudstjänsterna, så att vid den katolska mässans nattvardsfirande ickekatolikerna mottog välsignelsen och katolikerna fick välsignelsen i den lutherska mässan. Vi respekterade varandras traditioner genom att delta på det sätt som officiellt är möjligt. Hos många deltagare märktes ändå längtan att en dag få fira gemensam eukaristi. Under dagarna kunde man stifta bekantskap med flera utställningar under temat Konst på Kökar. I församlingshemmet fanns konstverk målade av pastor Stig Petrone från den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Årets kökarfest präglades av medmänsklig värme och öppenhet. Det är bra att gå vidare mot kommande år med de erfarenheter som årets fest gav. Det ständigt återkommande problemet som gäller alla dem som kommer från Riket via Galtby, är de problematiska kommunikationerna. Att använda allmänna färdmedel, utan att ordna resan med egen bil med tillhörande övernattningsarrangemang, är en praktisk omöjlighet. Enda sättet att komma med en större grupp är att ha en egen buss och arrangera övernattningen i så god tid att allt detta kan bli praktiskt möjligt. Detta borde ske nu. Stefan Djupsjöbacka 5

6 Francikussällskapets styrelse 2011 Kontaktuppgifter Stefan Djupsjöbacka, ordf. Kaplansvägen 88, Sibbo Benita Bast Svalstigen 8, Karis Iris Ericsson Svalstigen 8, Karis Håkan Hellberg Tempelgatan 8 bst 10, Karis Leif-Erik Holmqvist Choraeusgatan 12 a 12, Jakobstad , Tuula Luoma, viceordf. Grällevägen 1 A 3, Vanda Pia Mantila Kavallbacken 7, Esbo (gärna textmeddelanden) Tage Olander, sekr. Afrikavägen 6, Sibbo Inger Wikström Kopparnäsv. 285, Degerby Yvonne Terlinden, sekr. Leasgränd 5, Karis

7 Hälsning från Assissi Jag har haft en dröm, som nu har gått i uppfyllelse. I Församlingsförbundets regi ordnades i september en resa till Italien, kallad Italiens pärlor och i den ingick också ett besök i Assissi. Jag tog vara på tillfället och följde med och vill nu hälsa därifrån samt dela med mig några intryck från Staden, där minnet av den helige Franciskus lever starkt. Efter 230 km från Rom nådde vi den 18.9 vårt mål, Assissi. Checkade in på Hotell Subasio, som närmaste granne till Franciskusbasilikan. Kvällsmörkret sänkte sig över bygden och belysningen nere i dalen var hänförande. På natten fick vi bevittna ett sällan skådat natursceneri, åska och blixt, slag i slag. Ljungeldarna lyste upp himlavalvet samt de vidsträckta fälten nedanför oss. Regnet piskade mot fönsterbläcket och vattnet skvalade i gatrännorna. Det var ett möte med naturens storslagna krafter. Lovad vare du, Herre, för broder Vinden och för luften och molnet och aftondaggen, ja, för all väderlek, genom vilken du håller din skapelse vid makt, sjöng Franciskus i sin Solsång.- Några timmar senare strålade solen från en klarblå himmel. På Franciskus-Sällskapets resor på 80-talet citerade vår förre ordförande Bo-Göran Öhblom ofta orden: En främling är en vän, som du ännu inte känner. Det är så sant som det var sagt. Vi kände att vi som var främmande för varann vid starten från Vanda flygterminal nu var på väg att få fler och fler goda vänner. Givetvis stod Franciskusbasilikan som första programpunkt i dagens rundvandring. En enorm basilika, byggd på den helige Franciskus grav i två vå- 7

8 ningar, rikt bemålade med scener ur Jesu liv i den nedre våningen och ur Franciskus liv i den övre, de flesta av dem bär Giottos handstil. Allt det här var för mäktigt att ta till sig. I folkträngseln besökte jag inte Franciskus grav utan valde att under en ledig stund delta i en vesper i franciskuskapellet i källarvåningen där musikledaren uppmuntrade oss att lyssna till den musik som vinden, trädens bladverk och hela naturen sjunger till Guds lov. San Damiano var nästa haltpunkt, detta kloster där den rike köpmanssonen Franciskus (född 1182) i stillhet inför Kristi kors fick sin gudomliga kallelse. Han hade flytt sitt hem, sin far Pietro Bernardone och mor Donna Pica. Klostret var då förfallet och Franciskus kände att han fick uppdraget att återställa Guds hus, inte bara själva klosterbyggnaden utan också hela Kristi kyrka på jorden. Reparationsarbetet sattes igång. En krets av unga människor i Assissi slöt upp kring Franciskus och följde hans livsideal i praktiskt arbete och Kristi efterföljelse. Jag såg för mitt inre öga den grupp ungdomar, som i början av 1200 talet brann för Kristi sak. De engagerade sig i renoveringen av klosterbyggnaden. Tydligen fick också flickor vara med i den rörelsen. Jag kan tänka mig att de unga adelsfröknarna Clara och hennes syster Agnes sällade sig till dem som rustade upp San Damiano. Clara (Chiara Scifi, född 1197) blev ledare för rörelsens kvinnliga gren, klarissorna. Tack vare det stöd som Franciskus gav fick de ha San Damiano som sitt kloster. Till detta kloster, en bit nedanför stadsmuren, var vi alltså på väg i sol och hetta, längs grusväg, på kalkstensplattor och asfalt omgivna av vingårdar, blomsterängar och pinjealléer. Ett par i vår grupp sammanstrålade med en bekant från Sverige och jag växlade ett par ord med en pilgrim från Australien. Franciskuskorset förenade oss och vi skiljdes med God bless you. Min grupp gick in i klostret, dess relativt små, mörka utrymmen och kom ut till den lilla klosterträdgården med öppen himmel och värme. 8

9 Så bar det av tillbaka in till staden, till det lilla torget som sades vara hjärtat för assissiborna. Där stannade vi till, såg oss omkring och tog in atmosfären i staden. Vår utmärkta guide Camilla (hemma från Pedersöre, nu bosatt i Italien)) visade oss på Sta Chiara kyrkan där heliga Claras stoft är bevarat, taket och kupolen på St. Rufino kyrkan, dvs. domkyrkan i Assissi, Franciskus och Claras dopkyrka samt ett hus med två ingångar, den ena välhållen, den andra omålad och sliten av tidens tand. Varför dessa två dörrar? Den snygga dörren var huset entré. Den andra öppnades endast inifrån och det skedde då någon i huset hade avlidit och anträdde den sista resan. Genom den dörren gick ingen in utan genom den bars man ut. Detta hade dörren bevittnat i många århundrade, generation efter generation Det var helgd kring den slitna dörren. Vi gick vidare, släntrade gatan fram, gick förbi små butiker. Min blick stannade vid något föga vanligt och jag ropade åt kollegan Karin, som gick ett litet stycke framför mig: Karin, här hänger stolor! Vi gick in och det blev affär av. När den vänliga expediten fattade att Karin själv skulle bära stolan blev hon alldeles ifrån sig av glädje. Vänta lite! utbrast hon och försvann bakom ett draperi, kom fram därifrån och överräckte åt Karin en bok om Franciskus. Det var uppenbart att hon var lycklig och jag upplevde stunden som ett gränsöverskridande brobygge. Dagen kröntes med musikalen om Chiara, Franciskus och den förklädde Kristus. Vi förenade oss i Franciskus Solsång och i den välsignelse som Franciskus bad på sin dödsbädd när vi följande morgon lämnade Assissi: Välsignad av Herren vare du, O stad. Jag beder dig o Herre Jesus Kristus att du alltid av Din oändligt överflödande godhet, som Du låtit lysa klart inom denna stad, må låta den i all tid bli en hemvist och boning för sådana, som i sanning bekänna sig till Dig och ära Ditt namn i evigheters evighet. Amen Iris Ericsson 9

10 Julkrubbans historia I många europeiska länder är julkrubban en gammal, älskad tradition. Julen började firas först på 300-talet och julkrubbstraditionen anses ha börjat efter att Franciskus av Assisi julen 1223 nära sitt kloster i en grotta byggde en krubba. Han ville själv uppleva hur platsen såg ut där Jesus föddes i fattigdom. I Franciskus grotta fanns bara en krubba fylld med hö, en levande oxe och åsna. Men i julnattsmässan, när nattvarden instiftades tyckte människorna sig se Franciskus, från krubban på altaret lyfta ett barn, som smålog emot honom och klappade hans skäggiga kind. Redan långt före julnatten i Greccio hade man visat julnattstablåer. Stjärngossarna i Uleåborg är ett fjärran eko från de medeltida tablåerna. Den tidigaste bevarade bilden av krubban finns i S. Sebastianos katakomber i Rom. På den bleknade bilden syns Jesusbarnet mellan oxens och åsnans huvuden. Ovanför finns Gud Fader och båda gestalterna har en gloria. Liknande bilder finns rikligen graverade på urkristna sarkofager. Franciskus krubba gav upphov till seden att pryda kyrkorna med Betlehems julnatt. Den första uppgiften om en sådan krubba finns från Santa 10 Maria Maggiorekyrkan i Rom från år Seden spred sig snabbt i Italien, och i slutet av 1500-talet fanns krubban redan i Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Polen och Tjeckoslovakien. Kyrkkrubbornas blomstringstid var på och 1700-talen. Kyrkorna t.o.m. tävlade om krubbornas prakt och mäktighet. I slutet av 1700-talet var man tvungen att ge ett påbud att det bara fick finnas en helig familj, herdar och de vise männen runt krubban. Man ville på så sätt gå tillbaka till den urtida enkla andäktigheten. Från kyrkorna spred sig krubban till hemmen. Först till furstars och högbornas slott och senare ständeroch borgarhem. Från Italien spred sig seden runt den övriga världen med missionärer och köpmän. I Sydeuropa och en del av Mellaneuropa blev den vida utbredd och i Latinamerika tog man helhjärtat emot den. Däremot blev inte krubban hemmastadd i Nordeuropa, Brittiska öarna eller Nordamerika där den protestantiska kyrkan var dominerande. Inte heller i Asien fick krubban fotfäste. Först under senare år har krubban funnit sin väg till dessa länder. I Finland började man bygga krubbor efter Sveriges exempel. Malmös lutherska St Petri kyrkan var den första kyrkan med krubba år 1929 och år 1974 fanns det på olika håll i Sverige redan 951 krubbor. Man har också byggt

11 krubbor utanför kyrkorna, bl.a. på Stortorget i Stockholm fanns julkrubban redan år Till finländska kyrkor kom krubban egentligen först på 1980-talet men spred sig därefter snabbt. Åbo domkyrka torde vara den tidigaste kyrka med krubba där den byggts sedan I de katolska kyrkorna och kapellen finns alltid en krubba, och nuförtiden har man också i nästan alla Finlands lutherska kyrkor framme julkrubba eller visar tablåer från julnattens händelser. Man har också ställt ut krubbor på olika håll i Finland, i Helsingfors har man redan under flera år jultiden ställt ut julkrubbor från olika delar av världen längs Alexandersgatan med omnejd. Nuförtiden skaffar man ivrigt också krubbor till privata hem. Man tillverkar dem själv eller samlar varje år något till julkrubban. I en del familjer hoppas man på att krubban går i arv till barn och barnbarn, som får leva sig in i julens händelser. I månget hem har julkrubban kommit att bli lika viktig som granen och ljusen. Visst påminner den om julens sanna verklighet mer än något annat. Varje jul föds han på nytt, Betlehems lilla barn, hämtar med sig julens frid och välsignelse till våra hjärtan. Tuula Luoma (översatt av Pia Mantila) Kassören meddelar Medlemsavgiften. En stor del har betalt sin avgift. Per den har inbetalningar gjorts sammanlagt 1580 euro, jämfört med år 2010 var det 1140 euro vid samma tidpunkt. Några medlemmar har inte kommit ihåg medlemsavgiften. Då inbetalning ej noterats före den bifogas påminnelsebankgiro med Nordea kontonummer IBAN: FI Tage Olander, kassör ( ) e-post: com Ge yrke som en etisk julgåva Med en annorlunda Gåva via Kvinnobanken kan du stöda kvinnors företagsamhet och utkomst i u-länder. Ett yrke kostar 25 euro. För den summan kan en kvinna i ett u-land få ett lån i en bybank som tryggar hennes fortsatta utkomst. I Kvinnobanken ingår yrkesutbildning i bland annat jordbruk, catering, handel, sömnad, vävnad och hårfrisering. Nu är det möjligt att ge ett understöd via Franciskus-Sällskapet till förmån för Kvinnobanken. Bifogar en bankgiroblankett med Andelsbankens kontonummer IBAN: FI och referensnummer Kampanjtid till den 11

12 23 december, de insamlade medlen skickas efter jul till mottagaren. Vad är Kvinnobanken? Kvinnobanken är ett samfund och en fond för att stöda kvinnors företagsamhet och utkomst i u-länder. Kvinnobanken startades i maj 2007 i samarbete med inflytelserika kvinnor som besökt Liberia och Kyrkans Utlandshjälp. Mera info på internetadressen: Med de givna medlen finansieras: Projekt som förbättrar kvinnors ekonomiska utkomst, kunnande och rättigheter Smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet som syftar till företagsamhet Andra nya pilotprojekt som uppmuntrar kvinnors företagsamhet Utgångspunkten och målen för Kvinnobanken Målet för Kvinnobanken är att stöda kvinnors arbete i u-länder för att övervinna fattigdomen både i Afrika och i de andra världsdelarna. I synnerhet i u-länderna är kvinnorna och flickorna en outnyttjad resurs då det gäller att skapa utveckling i samhället. Det är viktigt att förbättra kvinnornas ställning och utkomst, om man vill avskaffa fattigdomen och förbättra levnadsstandarden. Genom att på ett hållbart sätt stöda kvinnor stöder du familjen och ofta hela bygemenskapen. Då kvinnornas utkomst förbättras ökar det hela familjens inkomster. I många projekt har också männen sin egen roll. Till exempel i Kambodja är både män och kvinnor medlemmar i bybankerna. 12

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7.

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7. Nr 4 2014 årgång 28. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning FOTO: BJARTE EDVARDSEN Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL

Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 Kateket Nytt Den största gåvan av dem alla... INNEHÅLL u Nytt material från KPN u Enkät till församlingar och missioner Att mötas, att lyssna, att

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 2 2007 TULLGARN 12 maj 2007 VÄRLDENS FEST I ÅRE Temat för dagarna är Mellan himmel och jord. Vi möts i Åre 10-12 augusti 2007 För information 018-169500

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27. Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE 28060 Broby

PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27. Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE 28060 Broby PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27 Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE 28060 Broby www.cdsf.org Heliga Birgitta på mitt sätt Citat av Birgitta

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Den som byggde ska stå. för notan Kyrkans pengar tryter och gamla kyrkor kostar. Staten borde stå för det kungen byggde, lyder ett initiativ.

Den som byggde ska stå. för notan Kyrkans pengar tryter och gamla kyrkor kostar. Staten borde stå för det kungen byggde, lyder ett initiativ. 13 Sid 2 Ledaren. Ansvaret för kulturarvet knäcker församlingarna. I framtiden blir det allt tyngre för Kyrkan att betala för kyrkan. TORSDAG 29 Mars. Nr 13/2012 Ny struktur skaver på stiftet Sidan 10

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

Min levnadsbeskrivning

Min levnadsbeskrivning Gunborg Carlsson Min levnadsbeskrivning (2010) 1 Förord Det är nu två år sedan jag avslutade min levnadsbeskrivning. Det är mycket som har hänt de senaste åren. År 2010 ramlade jag framåt och slog i pannan

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

insidan Att dygna i bön distans *!20111015 Våga vara kristen! Kristen ungdomstidning 2011 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

insidan Att dygna i bön distans *!20111015 Våga vara kristen! Kristen ungdomstidning 2011 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec insidan Kristen ungdomstidning 2011 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Våga vara kristen! *!20111015 Att dygna i bön 1 Bönnärhet på distans insidan Kristen ungdomstidning Redaktionschef

Läs mer

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN WWW.OPUSDEI.ORG J. A. Loarte Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN Berättelsen om människan på jorden är historien om Guds barmhärtighet. Han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå

Läs mer

Kyrkan och den nya andligheten

Kyrkan och den nya andligheten Kyrkan och den nya andligheten Brobygge och dialog Konferens om Kyrkan och den nya andligheten i Göteborg den 21-22 april 2006 Inledningsföredrag av Margareta Melin I förstone kan man tänka att kyrkan

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Slätthögs & Mistelås jultidning 2013

Slätthögs & Mistelås jultidning 2013 Slätthögs & Mistelås jultidning 2013 1 Innehåll Ledare 3 Julbetraktelse 4 28 år med Guds församlingar 5 Hela vägen går han med mig 7 Hälsning från Slätthögs och Mistelås nya församlingspräst 9 Den vackre

Läs mer

Äntligen är den här en bok på det finska språket

Äntligen är den här en bok på det finska språket Äntligen är den här en bok på det finska språket Det är otroligt att det kan ha tagit såhär länge innan vi har fått se skriven finska. Utgivandet av Mikael Agricolas ABC-kiria kan innebära ett stort steg

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

Himmelska toner SIDAN 2

Himmelska toner SIDAN 2 Nr 5 12 maj 2006 Årgång 114 FOTO: ANDREAS FORSBERG I detta nummer: SVAR PÅ TAL Sten-Göran Liljeström tycker det verkar absurt att en biskop eller präst ska vara tvungen att ägna en massa tid åt att förklara

Läs mer

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Nr 6-7, 2010 Årgång 102 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Hur kan vi hjälpa barn med albinism? Kerstin Strindberg i samtal med en av eleverna på Glädjens skola i

Läs mer

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi)

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi) Studieplan KRISTi kärlek till migranterna (Erga migrantes caritas Christi) Innehåll Inledning 3 Till dig som leder en Bildacirkel 4 Första träffen 7 Andra träffen Migrationen ett tidens tecken 13 Tredje

Läs mer