BUILDING WITH CONFIDENCE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUILDING WITH CONFIDENCE."

Transkript

1 BUILDING WITH CONFIDENCE.

2 ROTO EN OSTOPPBAR KRAFT Merlos tekniker och ingenjbrer har alltid fascinerats av forskning och teknologisk innovation. De sporrar var utveckling och vart svar pa dagliga utmaningar, varigenom obverstigliga hinder bvervinns. Styrkan i Merlos teknologi ligger i kapaciteten att tillverka banbrytande maskiner som fbrandrar sattet pa vilket manniskor arbetar. Okad sakerhet, komfort och prestanda ar malen som varje design siktar mot att uppna. Detta ar varfbr varje ny maskin fran Merlo satter nya rekord da det galler design, styrka och hansyn fbr bade manniskor och miljb. Varje ny typ blir en del av ett vinnande lag bestaende av en ostoppbar kraft som kan bvervinna aven de mest utmanande hinder. 100 % Merlo, 100 % Tillverkad i Italien.

3 ROTOKONCEPTET.... OVER HELA VARDEN ETT NYTT KONCEPT AV PRODUKTIVITET OCH SAKERHET Da traditionella arbetsmetoder inte kan klara av arbetet ar det dags for en ny ide'; Roto P en teleskoplastare med en ny dimension bestaende av en roterande overdel, Sakerhet, effektivitet och manoverformaga ar nyckelfunktionerna i detta revolutionerande koncept, frukten av Merlo's research och erfarenhet sedan Roto teleskoplastare forkroppsligar ett nytt koncept av styrka i farten, framgangsrikt aven i de mest utmanande hanterings- och Iyftarbeten, tack vare sina goda terrangegenskaper. Tank dig en familj av maskiner som kombinerar alia teleskoplastarens fordelar plus stor Iyftkapacitet trots lag vikt och formagan att sakert placera personal pa hoga hojder. I tillagg till detta, oovertraffad rorlighet pa vag och utmarkta prestanda pa arbetsplatsen, med Iyftkapaciteter pa upp till 5 ton och Iyfthojder pa over 31 meter. Enkelt uttryckt, detta ar Roto! Tre distinkta produktfamiljer erbjuder hog lonsamhet och mangsidighet da det galler alia uppgifter pa arbetsplatsen sam normalt kraver flera specialiserade eller storre maskiner.

4 ROTO ROTOKONCEPTET ROTO 600 SERlE Erbjuder kompromisslos prestanda och sakerhet samt en svang av overdelen upp till 600 grader tillsammans med ett unikt, automatiskt stabiliserings- och nivelleringssystem. ROTO 400 SERlE Hog hastighet, kompakta och lattmanovrerade maskiner med en svangrorelse for overdelen pa upp till 415 grader, automatiskt stabiliserings- och nivelleringssystem. ROTO MCSS SERlE Med den basta banbrytande teknologin och mangsidighet genom vertikala stodben. Med fordelarna av automatisk, digital stabilitetskontroll och obegransad svang av overdelen. ROTOSERIEN - C1lj!ouo"io'''' ~.t - a.jl.i..." liilm4-i : - :.. _ 'jjeii,,"j 'M4-1""j( JI,,"j '... D 'ji.ii.tcf:ig"i1.ji.i':it'-i D C1lj!oUol!:8Iitjj!oiiol!:81iJ.i l1li.: I I IIII -.. _ l;iouotiiof+jmii i"i Q a l;t )..tuf1f1m'f.~i III III I

5 I VINNANDE INNOVATION SAKERHET, KOMFORT, PRESTANDA ETT INTEGRERAT SYSTEM FOR HANTERING OCH LYFT [ I Hjartat i Roto ar ett robust sjalvbarande chassi, utrustad med stbdben fbr att sakerstalla stabiliteten, den svangbara bverdelen ar monterad tillsammans med fbrarhytten och teleskopbommen. Oetta ar mycket mobila maskiner. Styrkan pa chassiet, de Merlo designade och byggda driv/styraxlarna, den utomordentliga markfrigangen med generbsa frigangsvinklar bade fram och bak samt en kbrhastighet pa upp till 40 km/tim, ger obvertraffad kbrdynamik. Rotomaskinerna ar byggda fbr att latt och sakert kunna kbras pa ojamnt underlag, i lera och snb och aven i grunt vatten. En lag tyngdpunkt ger saker kbrning pa alia underlag. Oa du kraver alit fran Roto teleskoplastare, dag efter dag kommer du att upptacka att de ar bland de sakraste och mest komfortabla arbetsmaskinerna som ger sitt basta da det galler tillfbrlitlighet, kvalitet, Ibnsamhet och mest av alit, sakerhet!

6 Manga Roto modeller har hydropneumatisk fjadring vilken mojliggor korhastigheter pa upp till 40 km/tim, samtidigt som maximal korkomfort sakerstalls. Den maximerar aven stabiliteten vid Iyft pa hjul, genom att maskinen kan nivelleras. Snabbfastet med hydraulisk Iflsning, som ar standard, gor att utrustningar snabbt kan bylas med hjalp av manovrering fran hylten. Ett dubbelverkande hydrauliskt uttag med snabbkopplingar ger kraften till hydrauliskt drivna utrustningar. Fyra hydrauliska stodben, som kan manovreras oberoende av varandra ger en horisontell, stabil bas for sakra Iyft. Den teleskopiska bommekanismen ar helt innesluten i bommen vilket skyddar den fran skador och sakerstaller maximal produktivitet. Den kontinuerliga svangrorelsen pfl overdelen pa MeSS modellerna erhalls genom en revolutionerande och exklusiv elektrohydrau Iisk central roterande koppiing. Axlarna ar designade och tillverkade av Merlo, exklusivt for applikation pa teleskoplastare. Hytten ger superb sikt runt om maskinen och kan, pa vissa modeller, tiltas upp till 18 grader vilket ger en ojamforbar sikt vid lasthantering pa maximal Iyfthojd. Strflkastarna ar monterade pfl overdelen, vilket ger optimal belysning over arbetsomradet oberoende av overdelens svangvinkel. De lastbarande strukturerna pa maskinen ar omgivna av en solid stfllring (70 mm), som har bade strukturella och skyddande funktioner.

7 HYTTEN MERUTRYMME.. FOR ERGONOMTRI OCH DESIGN ARBETE HAR ALDRIG FORR VARIT Err SADANT NOJE Hytten ar designad for att sakerstalla komfort och korsakerhet. Modern och elegant design, den har det storsta invandiga utrymmet inom sin sektor. Stalramen uppfyller kraven i internationella standarden ISO 3449 FOPS (Falling Object Protective Structure). Hytten ar fast pa speciella elastiska fasten, designade for att reducera vibrationer och oka forarens produktivitet. Av samma anledning ar mekaniska och hydrauliska manoverenheter placerade direkt pa chassiet, med alia huvudmanovrer elektriskt styrda. En exceptionellt djup vindruta och mycket breda fonster baktill, bada oppningsbara, sakerstaller utmarkt sikt over arbetsomradet. Utomordentlig sikt uppat ges genom det breda, stottaliga takfonstret och toppmodellerna har aven en modul for hyttiltning vilket ger utmarkt sikt vid lasthantering pa hog hojd!

8 ROTO HYTTEN Modellerna Roto MCSS ar utrustade med elektronisk fler funktions joystick, placerade pa det justerbara armstaden (fotot till vanster). Roto 600 och 400 serierna ar utrustade med enklare etektro-proportionella joystick (foto nedan). En stabilitetsindikering "Iampor" ar synligt monterad i forarens ogonhojd. Pa Roto 400 seriens maskiner indikerar den aven bomvinkeln. En rattstangs monterad elektrisk fram/backreglage mojliggor for foraren att andra korriktning utan att ta handerna fran ratten. Valet av hog/i~g korhastighet styrs elektriskt via manoverknappar pa Roto MCSS (foto till hager) eller med en vippstrombrytare pa Roto 600 och 400 seriens modeller (foto nedan).

9 HYTTEN ROTO Den nya forarstolen frfm Merlo kan justeras inom ett brett omrade och bade sate och ryggstbd ar utrustade med stbd fbr maximal komfort. Vissa modeller har en pneumatiskt fjadrande stol monterad som standard. Hytten kan tiltas hydrauliskt upp till 18 grader pa modellerna Roto och MCSS vilket ger utmarkt sikt, vid arbete pa full arbetshbjd. utan att fbrarens nacke anstrangs. Hytten ar lau au komma in i tack vare sjalvrensande steg och slatt hyttgolv utan hinder. Bade bvre och nedre sektionerna pa hyttdbrren kan bppnas 180. Roto MCSS modellerna ar utrustade med digitala instrument och indikeringar. Bade 600 och 400 serierna har analoga instrumentpaneler.

10 ROTO.' HYTTEN Rattens lutning kan justeras upp till 16 grader, for att matcha olika forares form och storlek. Ett tvalages solskydd, kan fas som extrautrustning, detta okar komforten, aven i starkt solljus. Knapparna for bflde stodben och hydropneumatiska fjadringen ar grupperade pa sidokonsolen. Forvaringsutrymmen av varierande storlekar finns inne i hytten,

11 " I MERLIN SYSTEMET MANOVRERING MED DINA FINGERTOPPAR TEKNOLOGI EN GENERATION FRAMAT! Merlinsystemet (Merlo Local Interactive Network) anvands pa alia modellerna i MeSS serien. Det ger en helt ny vag att elektroniskt styra alia maskinens driftsparametrar. Karnan i systemet ar en dator som, i realtid, inhamtar och behandlar alia ingaende- och utgaende signaler fran maskinens olika arbetsomraden. De huvudsakliga arbetsvillkoren och all nodvandigt information for foraren visas kontinuerligt i ett latt och logiskt format. Melinsystemet styr aven alia sakerhetsfunktioner och verkar som ett mangsidigt och effektivt verktyg for avancerad fjarrdiagnostik. I tillagg kan det aven anvandas som ett stbldskydd vilket ger en mycket hogre grad av sakerhet mot obehorig anvandning.

12 ROTO MERLIN SYSTEMET.' ~ ::. ~.'! :: Ii ~ " ~ :: Ii ~ Programvaran ger foraren mojlighet att valja ett stort antal interaktiva menyer som ger atkomst till olika nivaer i systemet. 1 - Huvudmeny Visar konstant maskinens arbetsparametrar och ger foraren mojlighet att stal/a in hyttemperaturen, begransa olika arbetsomraden, justera svanghastighet och aktivera extra arbetsljus mm. 2 - Utrustningsmeny Ger foraren mojlighet au valja huvudtyperna av utbytbar utrustning. 3 - Generell kontrollmeny Ger en systemdiagnos efter vi/ken statusen pa alia system visas. 4 - Servicemeny I rea/iteten en "svart lada" som spararinformationen fran de olika systemen och paminner foraren om underhbl/sintervallerna. 5 - Kontrollmeny En enkel knapptryckning avslojar, i realtid, statusinformationen for ai/a system. 6 - Justermeny for bildskarmen Ger foraren mojlighet att stal/a in bi/dparametrarna sa au de anpassas till ljusforhbl/andena. DRIFTSMENY. VISNING AV TYNGPUNKTSCENTRUM Ett exklusivt kannetecken for Melinsystemet ar realtidsdisplayen, (bade i numerisk och grafisk form), av tyngdpunktscentrum och lasten och hur det forflyttar sig under maskinmanovrering. Systemet overvakar aven avstandet mellan lasten och marken, avstandet mellan lasten och maskinens centrumlinje och vikten pa den last som hanteras. Foraren kan fordefiniera arbetsomradet for maskinen genom att forinstalla begransningarna for overdelens svang, bommens Iyftvinkel och bommens utskjut. Vid visning av totala tyngdpunktscentrum bestams maskinens begransningar, beroende pa positionen och utskjutet av stodbenen och var lasten ar placerad. Pa detta satt kan foraren se da maskinen narmar sig D li!~~!!!",".m:':e:':r::l::i~n:":s~y~s~t~e~m~::::::::::::::::::;~~~.j begransningarna lasten och kan maximera for den aktuella maskinens prestanda. Systemets exakthet ar opaverkad av den utrustning som monteras pa gaffelstativet, (t.ex. gafflar, vinschar, jibbar, krokar och personkorgar). 1 - Position av tyngdpunktscentrum i relation till arbetsomradet; 2 - Langs- och tvargaende stabi/itetsindikering; 3 - Maskinens stabi/itetsstatus; 4 - Arbetsomradesbegransning aktiveradlavstangd; 5 - Avstand mel/an lasten och overdelens centrumlinje; 6 - Avstand mel/an lasten och marken; 7 - Vikten pa den last som hanteras; 8 - Typ av utrustning som anvands.

13 'I' I DEN SVANGANDE OVERDELEN ARBETE GENOM MANGSIDIGHET UTAN BEGRANSNING Den maximala svangvinkeln for overdelen pa Roto teleskoplastare varierar beroende pa modell. Pa Rotomodeller i MeSS serien kan overdelen svangas kontinuerligt, daremot ar svangrorelsen begransad till 600 grader for 600 serien och till 415 grader for 400 serien. Kontinuerlig svangrorelse okar maskinens prestanda och snabbar upp hanteringen eftersom overdelen inte behover svangas tillbaka till utgangspunkten. Kontinuerlig svangrorelse uppnas genom anvandningen av den revolutionerande Merlo elektrohydrauliska centrumkopplingen. Alia signaler och kommandon som kravs for svang av overdelen sands genom en enkel elektronisk kanal som inte ar kanslig for svangvinkelpositionen pa sandaren och mottagaren, vilket eliminerar elektriska anslutningar och alia begransningar som finns pa konventionella glidkont~kter. Oetta innovativa system ar tillforlitligt, luft- och vattentatt och mycket kompakt. Tva mikroprocessorer, en pa overdelen och den andra pa chassiet konverterar elektriska signaler till kodade impulser och vice versa.

14 ROTO SVANGANDE OVERDELEN Fbraren har ocksa utmarkt sikt bakat, vilket ar viktigt bade under svang av bverdelen och vid man6vrering pa arbetsplatsen. Verktyg som anvands pa arbetsplattformen kan anslutas till ett elektriskt uttag (med avstangningsbrytare) detta kan bestallas som extrautrustning monterat pa bverdelen. o Den elektrohydrauliska centrumkopplingen inkluderar en separat sektion av rostfritt stal, genom vilken varmvatten som genereras av motom kan cirkuleras till ett varmepaket i hytten. Darfbr behbvs ingen extravarmare monteras i hytten. 1 - Roterande hydraulgenomforning 2 - Kodad transmissions/edning 3 - Mikroprocessor och lank till manoverpanel i hytten 4 - Mikroprocessor och lank till styrenheten i chassit Bland flera extrautrustningar sam 6kar praduktiviteten och mangsidigheten pa teleskaplastare, ar en bommonterad kamera med en monitor i hytten.

15 TELESKOPBOMMEN BRILLIANT ENKELHET NUAR ALLTING NARMARE TILL HANDS Teleskopbommen ar karnan i varje teleskoplastare. Den maste vara robust och stark - for att sakerstalla en bra lastkapacitet och att bommen kan teleskoperas ut pa ett sakert satt. Merlos ingenjorer har framgangsrikt skapat en teleskopbom som blivit ett riktmarke inom industrin. Bomsektionerna ar tillverkade av tva u-formade stalplattor av hogvardigt stal som svetsats ihop pa langden med varandra langs eller nara sin neutrala axel. En hydrauliskt driven utskjutsmekanism sitter helt innesluten i bomsektionerna vilket skyddar den fran yttre skador. Bomsektionerna glider pa justerbara glidplattor, tillverkade av den nya generationen polymer och exklusivt anvanda av Merlo.

16 ROTO dukter, hantering av batar, placering av tunnelrbr och bekladnad av byggnader ar bara nagra fa exempel. Det tar bara en kort stund at! ansiuta en utrustning pa snabbfastet (Fig. 1). Monteringen och lilisningen styrs direkt frilln hytten och hydrauliska snabbkopplingar gbr anslutningen av hydrauliken enkel och maskinen kan TELESKOPBOMMEN omedelbart tas i drift. En kopplingsbox ar monterad pa bomtoppen fbr val av en rad elektriskt styrda utrustningar. En standard dubbelverkande hydraulledning med snabbkopplingar ar monterad pa bommen fbr drift av hydrauliska utrustningar (Fig. 2). Mangsidigheten pa Roto teleskoplastare kan ytterligare bkas med en nastan andlbs lista av utrustningar och specialutrustningar, vilka kan monteras pa snabbfastet med endast nagra fa moment. Variationen av applikationer ar star: Iyft av material, placera personal pa ett sakert satt, underh811 pa broar och via- Bommens utskjutsmekanism, tillsammans med sina hydrauliska och elektriska komponenter ar helt monterade inne i bomsektionerna vilket sakerstaller maximalt skydd och tillfbrlitlighet. MERLO RADIOSTYRNING En digital f1erfunktions radiostyrning gbr att fbraren kan fjarrmanovrera maskinen pill ett exakt satt och pa sa vis sakerstalla sakerheten aven i de mest utmanande situationer. Denna nyligen introducerade innovativa teknologin fran Merlo ar certifierad av EU:s organ och mbjliggbr att alia maskinens funktioner kan styras proportionellt. Radiotransmissionssystemet anvander det senaste konceptet "Hoppfrekvens" vilket ger stort skydd mot stbrningar och levererar maximal transmissionssakerhet. Merlos radiostyrning ar dubbelriktad: den bade sander kommandon till maskinen och mottar information betraffande driftstatusen (t.ex. motorn igang eller inte, bransleniva, stabilitetskondition, bverlast, etc.). och har darmed en fbrmaga till realtidsdiagnostik.

17 STODBEN STABILITET BETYDER ATT ALLTID 0 HA FOTTERNA PA MARKEN! II II STABILITET ARSTANDARD Fyra hydrauliskt drivna stbdben sakerstaller au Roto teleskoplastare ar stabila pa alia underlag. Fbraren kan konfigurera stbdbenen au passa till typen av terrang och lutning sa au arbete alltid sker med maximal sakerhet. Unikt ar au MeSS modellerna kan manbvreras pa eu sakert sau med stbdbenen bara delvis utskjutna vilket mbjliggbr arbete nara trouoarkanter eller murar, eller pa mycket tranga gator. Oberoende av stbdbenens lage, sakerstalls maximal driftssakerhet inom det arbetsomrade som stabilitetspolygonen skapar. Alia Rotomodeller kan lau nivelleras genom au stbdbenen manbvreras parvis. Sido- och langsgaende lutning kan justeras separat. Pa vissa modeller kan de fyra stbdbenen automatsikt och samtidigt dras upp/in helt genom en enda tryckning pa en manbverknapp. Da stbdbenen ar indragna ar de innanfbr maskinens yttermatt.

18 ROTO STOOBEN Fallbara stodben pa Roto 400 seriens modeller. Stodben med kombination av utskjutning och ansattning pa Roto 600 seriens modeller. Det unika, automatiska Merlo stabiliserings och nivelleringssystemet gor uppstallning av maskinen lattare och sakrare. Stodben med oberoende utskjutning och ansattning pa Roto MCSS. Ytterligare lastfordelande plattor kan anvandas pa mjukare underlag. Mess. KONTINUERLIG KONTROLL AV STABILITETEN Da Roto MCSS teleskoplastare manovreras med ansatta stbdben, overvakar det kontinuerliga kontrollsystemet for stabi Iiteten (MCSS: Merlin Continuous Slew Safety) konstant de kralter som verkar pa de fyra stodbensfotterna. Systemet anvander dessa varden for att automatiskt kalkylera positionen pa tyngdpunkten for maskinen och lasten. Av detta kan mikroprocessorn bestam- ma stabilitetsnivan i det ogonblicket. Om stabiliteten ar mindre an vad som kravs for saker manovrering blockeras omedelbart rorelser som forsamrar stabiliteten. Berakningen galler oavsett stodbenens lage. Detta gor att foraren kan placera stodbenen elter behov, beroende pa arbetsuppgilten; Iyftdiagrammet justeras automatiskt och dynamiskt att passa den stodbensposition som foraren har vait. Systemet kontrollerar automatiskt och kontinuerligt maskinens stabilitet sa att foraren kan fokusera pa sitt arbete, eftersom lastkurvan skapas dynamiskt beroende pa totala tyngdpunktscentrum vilket ger maximal sakerhet i varje lage. / ) o MCSS systemet til/ater arbete med maskinen aven da stodbenen arplacerade i en ovanlig konfiguration. Oavsett stodbensbasen skapar systemet dynamiskt en virtueillastkurva inom vilken maskinen kan arbeta. Oberoende av monterad utrustning kan Iyftdiagrammet for den konfigurationen utnyttjas helt (inkluderande arbetsplattformar). oa stodbenen ar helt utkorda och ansatta (Fig. A), ar arbetsomradet cirkulart och ger full kapacitet under hela svangrorelsen. Arbetsomradet begransas automatiskt av datom da, beroende pa forarens behov, stodbenen skjutits ut olika langt (t.ex. ett stodben ar bara delvis utkort enligt Fig. B). En annan begransande forutsattning uppstar da ett stodben inte ar i kontakt med marken, t.ex. beroende pa att marken sjunkit under en stodbensfot (Fig. C). Aven i handelse av detta begransas arbetsomradet automatiskt.

19 MOTORN KRAFT I RORELSE HOGRE EFFEKTIVITET pa ARBETPLATSEN Teleskoplastarna i alia Roto serierna drivs av fyra eller sexcylinders dieselrnotorer med turbo, som uppfyller kraven enligt Steg 3 avgasstandard och som ger tillrackligt moment fbr hela driftsomradet. Ett snabbt svar pa ett effektbehov ar avgarande for dessa maskiner, som behaver kraft under de mest varierande farutsattningar. Motorn ar lagt monterad pa chassiets hagra sida vilket gar att service och underhall kan utfaras pa ett sakert satt dar underhallspersonalen kan ha bada fbtterna pa marken och alia mekaniska och hydrauliska enheter inorn rackhall. Merlo var det farsta teleskoplastarfaretaget med denna placering vilken senare blivit en industrinorm. Transmissionen ar hydrostatiskt och utnyttjar motor och pump med variabelt flade vilket sakerstaller hog prestanda och ett brett arbetsomrade med full kraft. Maximal karhastighet ar, pa vissa rnodeller, sa hog som 40 km/tim.

20 ROTO MOTORN Permanent 4-hjulsdrift sakerstaller bra framkomlighet pa alia underlag. Motorn med hog prestanda och effektiv hydrostatisk transmission ger hog korprestanda och sakerhet, aven pa lutande underlag. Den hydrostatiska transmissionen, som har en oberoende hydraulkrets, har en hog dynamiskt bromseffekt sa att anvandningen av bromsarna kan minimeras. Oljeflodet, kommer fran en hydraulpump som i sin tur driver hydrostatmotorn som sedan overgar till mekanisk kraft. Denna kraft overfors till axlarna genom en vaxellada och kardanaxlar. Korhastigheten varieras endast med hjalp av gaspedalen, utan att vaxla som med konventionella mekaniska transmissioner. Den hydrostatiskatransmissionen ar kombinerad med en permanent 4-hjulsdrift, vilket ger optimal framkomlighet och vaghflllning aven under svflra forhflllanden. 1 - Axel 2 - Hydrostatoljetank 3 - Kardanaxel 4 - Hydrostatmotor 5 - Hydrostatoljekylare 6 - Oieselmotor 7 - Hydrostatpump 8 - Hydrauls/anga... Alia modeller ar utrustade med en lastkannande hydraulpump. Hydrauloljeflodet varieras automatiskt beroende pa behovet fran de olika hydraulkretsarna. Detta system ar mycket effektivt under svara kontinuerliga driftsforhallanden eftersom det sakerstaller krafttillgang och ett snabbt svar pa manovrerna da det kravs, aven am flera maskinsystem skall matas samtidigt. Oljeflodet matchar alltid bara kravet fran hydraulkretsarna som utgar fran joystickens rorelse, vilket reducerar bransleforbrukningen och okar komponenternas hallbarhet.

21 PORTALAXLAR.. MASTARE o PA VARJE VAGVAL EXKLUSIV STYRKA OCH TILLFORLlTLIGHET Portalaxlarna, designade och tillverkade av Merlo, okar bade kortillfredsstallelse och maskinstabilitet pa alia underlag. Designade for tunga applikationer placerar konceptet axelhuset over centrumlinjen pa navreduktionerna. Jamfort med traditionella axeldesigner ger denna storre markfrigang med lika stora dack. Permanent 4-hjulsdrift gor att maskinen ror sig lattare aven i forradiska situationer. Bakaxeln pendlar och anpassar sig till ojamnheter aven vid terrangkorning och sakerstaller maximalt dackgrepp aven i stora lutningar genom att reducera slirning. Vid behov finns differentialsparr pa bakaxeln som extrautrustning.

22 e'.... Portalaxlarna har en navreduktion med kronhjul och pinjong och ger en exceptionell markfrigang. Layouten pa drivlinan, utvecklad av Merlos ingenjorer reducerar bade Ijud och kast under inbromsning och acceleration vilket okar korkomforten och minskar belastningen pa lager. BROMS PALLA HJULEN Servoassisterade hydrauliska skivbromsar, med flytande bromsok, ar monterade pfl varje nay. En tvakrets hydrauliskt system anvands for att garantera maximal sakerhet. En automatisk parkeringsbroms ansatts automatiskt dfl motorn stoppas (eller via manuell brytare). En oberoende, fjii.deraktiverad skivbroms verkar pa kardanaxeln fran vaxelladan. Axelpendling okar maskinens terrangprestanda. Maskinerna har en imponerande markfrigang. Maskinens lemmgpreslanda ar spec/ellt Imponerande for sin klass beroende pa de slora fngangsvinklarna..;...; ' TRE STYRSATT De fyra drivhjulen ar alia styrbara med hjalp av ett hydrauliskt styrsystem. Foraren kan valja mellan tre styrsatt och automatiskt synkronisering av hjulen kan ske vid eventuell forskjutning mel Ian hjulen. e Framhjulsstyrning for korning pa vag (fig. A); 4-hjulsstyrning for minsta svangradie (fig. B); Krabbstyrning for att forflytta maskinen i sidled, utan att stabiliteten forandras (fig. C). Tack yare den lilla svangradien kan en Roto teleskoplastare latt arbeta bade pa smala gator och pa tranga arbetsplatser.

23 HYDROPENUMATISK FJADRING STABILITET AVEN I TERRANG DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV KOMFORT OCH SAKERHET En innovativ, sjalvnivellerande hydropneumatisk fjadring ger optimal komfort aven vid korning pa ojamnt underlag. Denna teknologi ar exklusiv for Merlo och ger eftektiv dampning oberoende av last, underlag och korhastighet, utan att foraren behover utfora nagon justering. Den perfekta kombinationen av hydraulik och elektronik i fjadringssystemet resulterar i ett aktivt system som ger basta mojliga utnyttjande av teleskoplastarens prestanda och som ger foraren oovertraftad komfort och sakerhet.

24 ROTO HYDROPENUMATISK FJADRING Automatiska fjadringen i:ir idealiskt for terrangkorning och for transportkorningar pa vag och sakersti:iller utmarkt fordonsstabilitet upp till 4Okm/tim. Fjadringen kan lasas i onskat lage sa att nodvandig stabilitet och sakerhet ges under Iyft da maskinen anvands for "Iyft pa hjulen". Knapparna ger foraren mojlighet att stalla in alia driftsparametrar. Da manuell installning av fjadringen valjs, kan foraren kontinuerligt andra bade sidolutningen upp till ±9 grader (±16%) och langdlutningen upp till ±5 grader (±9%).

25 l MERLOMOBILITY MERLO GROUP INFOMOBILITY* finns bara i vissa lander DIN TELEKOMMUNICERANDE PARTNER GOR ATT DU KAN KONTROLLERA ALLT MerloMobility ar ett enkelt, ekonomiskt och helt anpassningsbart system som datoriserar, fbrvaltar och lokaliserar din privata och fbretagets fordonsflotta. Det ger lokalisering, i realtid, av flera fordon via GPS, och gbr det mbjligt att bvervaka de viktigaste fordonsparametrarna, tar emot och behandlar larm samt sander kommandon fbr hantering av handelser. MerloMobility sander och tar emot information via GSM/GPRS/UMTS mobiltelefonnat och bver internet. Systemet kan nas via World Wide Web (WWW); komplexa programvaror behbver inte installeras eftersom en vanlig Webblasare kan na alia systemfunktioner fran en dator eller en PDA. Sa du kan se var dina fordon ar, vem som anvander dem och under vilka fbrutsattningar de arbetar. Vi dare fungerar MerloMobility aven som ett stbldskydd vid obehbrig anvandning eller skadegbrelse. Annu en gang ar Merlo Group ledande inom teknologis innovation och research.

26 ROTO MERLOMOBILITY LOGISTIK Fordonets lage / Fordonsflottans lage / Maskiner som inte anvands/ Maskinens driftstimmar / Karta bver fordonsflottan / Arbetsomraden / Branslefbrbrukning / Fordonshastighet ~, _.'" I I I I, STOLDSKYDD Driftstider / Skydd mot obehbrig anvandning / Rbrelselarm / Bogserlarm / Sparrning av motorn / Fbraridentifiering / Inbrottslarm / Deplacement larm MerloMobility ger dig mbjlighet att hiimta information om logistik, diagnostik och underhilll direkt fran CAN-BUS systemet pa ditt fordon. Pa Merlo maskiner som ar utrustade med antingen MCSS- eller Merlinsystemet, ar MerloMobility det enda system som kan komma at dessa signaler. DIAGNOSTIK Kylvatsketemperatur / Motoroljetryck / Maskineffektivitet / Underhallsdata / Lyfttabeller / Underhallsbvervakning / Anvandningsrapporter / Sparning av handelser DRIFTSPLANNERING Arbetsschema / Reseplanering / Anpassning av intressanta punkter / Optimering av fardvagar / Anpassning av fordonet till fbrare / Vecko- och manatlig statistik / Anpassningsbara listor och rapporter / Export av data till Excelfiler MERLO MOBILITY. FORDELARNA Reglering av varje resa Det producerar en detaljerad grafisk visning och ger mbjligheten att kontrollera maskinens lage och rbrelser inom en fbrbestamd tidsintervall. Varningsovervakning av larm och handelser Ett larm ges via Web, E-post eller SMS varje gang maskinen aktiveras och manbvreras utanfbr de fbrinstallda parametrarna. Exakt information All viktig maskininformation sparas i databasens "svarta lada" och kan snabbt nas automatiskt eller manuellt via Internet. Dessa data kan exporteras i Excelformat. Det ar mycket konkurrenskraftigt Denna interna research och utveckling ger Merlo mbjlighet all erbjuda en produkt av hbgsta kvalitet och effektivitet. Innovativ teknologi MerloMobility har redan integrerats i manga maskiner och kommer att bli kompatibel med alia produkter fran Merlo. Milngsidighet Alia funktioner ar integrerade inom ett system. Tidsoptimering Det mbjliggbr planering, styrning och programmering av transporter och arbetsuppgifter. Reducerad bransleforbrukning En mer rationell anvandning av maskinparken leder till optimering av transporter och arbetsaktiviteter vilket reducerar den anvanda branslemangden. Reducerade underhilllskostnader Systemet signalerar om fel uppstar och ger mbjlighet till fjarrdiagnostik och fbrebyggande bvervakning.

27 SPACE SYSTEM OCH ARBETSPLATTFORMAR.. 0 SAKERHET PA HOG HOJD II HOGA FORVANTNINGAR Roto teleskoplastare anvands med stor framgang vid manga olika uppgifter pa arbetsplatsen. Ett flertal utbytbara system for Iyft av material och personal kompletterar anvandningen for dessa teleskoplastare, vilket ger ett stort anvandningsomrade. Alia system uppfyller kraven i EN280 for mobila arbetsplattformar - ytterligare ett bevis pa overlagsenhet da det galler teknologisk innovation. "Space System" ar ett utmarkt exempel; en hogteknologisk arbetsplattform utrustad med en teleskopbom, som innehailer sin egen forlangning och svangfunktion. Det finns aven manga andra system utrustade med personkorgar. Prestanda och sakerhet vid drift ar bara tva av de manga konkurrenskraftiga fordelarna med denna teknologi som ersatter konventionella byggstallningar och mobila stallningar vilket sparar tid och arbetskostnad. Detta ar ett klart tecken pa Merlos atagande att erbjuda banbrytande teknologi, frukten av konstant research och innovation, garanterad av mer an 40 ars erfarenhet.

28 ROTO SPACE SYSTEM OCH ARBETSPlATTFORMAR "Space System" kan snabbt fallas ihop pa Rotomaskinen fbr bekvam transportkbrning. Flera Merlo personkorgar ar utrustade med en hydrau Iisk svangfunktion, vilket gbr del mbjligt att arbeta oberoende av maskinens position. Den anvandbara bredden pa denna personkorg fran Merlo kan justeras med det patenterade utskjuts systemet, aven da den ar uppkbrd! Teleskopbommen pfl "Space System", pa vilken plattformen ar monterad, ar svangbar i sig sjalv, vilket gbr det mbjligt att na aven de mest svaratkomliga platser. "Space System" kan konfigureras att na over 9 meter under gatunivfln. Oavsett vilken Merlo personkorg som anvands kan foraren manovrera alia rorelser frfln korgen.

29 MERLO UTRUSTNING.. SLAPP LOSS KRAFTEN AV MANGSIDIGHET MANGA MASKINER len Merlo utrustning ar ett bra koncept vilket ytterligare har okat den stora mangsidigheten for Roto teleskoplastare. For alia modeller finns orakneligt antal teknologiskt avancerade verktyg vilka maximerar sin potential, starker sin mangsidighet och optimerar sin anvandning inom alia sektorer. Den utmarkta prestandan och karakteristiken pa utrustningarna fran Merlo ar resultatet av integrering av tekniken med grundmaskinen och av en exklusiv tillverkningsprocess. Da utrustade med Merlos utrustning ger Roto teleskoplastare effektivitet, lonsamhet och betydande kostnadsbesparingar.det gar snabbt och ar enkelt att koppla en Merlo utrustning pa gaffelstativet och snabbt och effektivt uppfylla alternativa Iyft, transport- och lastnings/lossningsbehov. Merlos multifunktionella system ar alltid beredda att arbeta i orakneligt antal olika applikationer och att ge sitt basta da det galler mangsidighet, kvalitet, lonsamhet och mest av alit, sakerhet.

Säkerheten är viktig vid arbete med kabel. Dels för maskinföraren men också för eventuella personer som jobbar i närheten av maskinen.

Säkerheten är viktig vid arbete med kabel. Dels för maskinföraren men också för eventuella personer som jobbar i närheten av maskinen. Ombyggnad av elledning. Arbetet innebär resning av nya stolpar, montering av ledning med hjälp av lift samt nedmontering av gamla stolpar. VI VET HUR DIN VARDAG SER UT Linjearbete och kabelplöjning innebär

Läs mer

Svenska. Arbetsplattformar. Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160. Member of AVANT Group

Svenska. Arbetsplattformar. Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160. Member of AVANT Group Svenska Arbetsplattformar Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160 Member of AVANT Group Leguan arbetsplattformar är konstruerade för tunga professionella jobb och för uthyrning. Det

Läs mer

BUILDING WITH CONFIDENCE.

BUILDING WITH CONFIDENCE. BUILDING WITH CNFIDENCE. TURBFARMER TEKNIK I AKTIN! Efter skapandet av den första Merlomaskinen, redan 1964, har våra tekniker och ingenjörer varit fascinerade av forskning och teknisk innovation. De

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering Svenska Twin Demolition Ett nytt koncept för demolering ROBOT 185 Nytänkande inom rivningsrobotar Teleskopbom ger 46 cm extra räckvidd och anpassning vid krävande applikationer Speciella polykarbonatskydd

Läs mer

VI VET HUR DIN VARDAG SER UT

VI VET HUR DIN VARDAG SER UT VI VET HUR DIN VARDAG SER UT I städer eller i miljöer med mycket trafik uppstår arbetssituationer där utrymmet är begränsat och tempot högt. Att snabbt och säkert kunna förflytta sig inom och mellan arbetsplatserna

Läs mer

FOREST PRO Skogsvagnar för fyrhjulingar

FOREST PRO Skogsvagnar för fyrhjulingar FOREST PRO Skogsvagnar för fyrhjulingar MADE IN FINLAND VÅRA NYA MODELLER HAR ANLÄNT Forest Pro Forest Pro FL Forest Pro Plus Förvandla din fyrhjuling till en skogsmaskin Fyrhjulingen är ett utmärkt fordon

Läs mer

Hjullastare 2,8-8,0 ton

Hjullastare 2,8-8,0 ton Hjullastare 2,8-8,0 ton Atlas Weyhausen GmbH & Co. KG är ett medelstort, traditionellt tyskt oberoende företag. Ursprunget går tillbaka till 1919 då företaget startades av Hinrich Weyhausen KG, med säte

Läs mer

Innovation inom transport

Innovation inom transport Innovation inom transport GR GRS LYFTBARA AXLAR TVÅNGSSTYRDA AXLAR grs 4+2 - pvl 1x ROJOs semi-trailers serie GR och GRS konfigureras med olika kombinationer av extra låg lastyta och avbröstbar svanhals.

Läs mer

Svenska 130/160. LEGUAN Member of Avant Group

Svenska 130/160. LEGUAN Member of Avant Group Svenska 130/160 LEGUAN Member of Avant Group Leguan - föregångare Leguan Lifts var den första tillverkaren i 1994 som kom ut med självgående mobila arbetsplattformar, utrustade med stödben. Leguan har

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240

VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240 VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240 Avancerad teknik har fört fram Volvos grävmaskiner till toppen när det gäller effektivitet och produktivitet. Oberoende av hur krävande arbetsplatsen än är har Volvos grävmaskiner

Läs mer

VOLVO GRÄVMASKINER EC140/EC290 EC360/EC460

VOLVO GRÄVMASKINER EC140/EC290 EC360/EC460 VOLVO GRÄVMASKINER EC140/EC290 EC360/EC460 Kraftfull Tillförlitlig Bevisat höga prestanda Komfort och säkerhet Volvos grävmaskiner är konstruerade för en världsomspännande marknad. Den avancerade teknologi

Läs mer

EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION

EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION SKÖRDAREN PONSSE SCORPION ÖVERLÄGSEN KRAFT OCH ERGONOMI Otrolig sikt och styrförmåga, oslagbar stabilitet, kraft och produktivitet med miljön i åtanke och

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

Välkommen till Alstors värld

Välkommen till Alstors värld Välkommen till Alstors värld Först av allt vill jag tacka alla er, över 500 kunder som följt oss under de 15 år vi byggt Alstor. Det är tillsammans som vi, med er erfarenhet och vår kunskap, nu med stolthet

Läs mer

Invacare Moover Delta II

Invacare Moover Delta II Invacare Moover Delta II Oberoende och säkerhet Invacare Moover Delta scooter är konstruerad för att skapa ökade möjligheter till utomhusliv. Moover Delta med tonvikt på säkerhet, användarvänlighet och

Läs mer

NY INNOVATIV & ROBUST SOPMASKIN. MC 130 - En maskin som gör skillnad PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKIN

NY INNOVATIV & ROBUST SOPMASKIN. MC 130 - En maskin som gör skillnad PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKIN NY INNOVATIV & ROBUST SOPMASKIN MC 130 - En maskin som gör skillnad PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKIN VÅR NYA MC 130 - EN SOPMASKIN FÖR ALLA När Kärcher Belos som är marknadsledare inom två områden med sina

Läs mer

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande LASTARE 3248/A 3248/TA med hytt Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande 3248/A för panoramasikt, se det du lastar Säker skyddshytt.

Läs mer

SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING. PONSSE fox

SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING. PONSSE fox SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING PONSSE fox PONSSE FOX-SKÖRDAREN JÄMN PRODUKTIVITET PONSSE Fox-skördaren har den senaste tekniken och tillförlitliga baslösningar för utmärkt övergripande effektivitet. En innovativ

Läs mer

DÄr arbete och nöje möts.

DÄr arbete och nöje möts. 2210 Där arbete och nöje möts. Mechron 2210 MECHRON 2210 Oavsett om du behöver en arbetshäst på gården eller en väg i skogen tar KIOTI MECHRON 4X4 arbetsfordon hand om jobbet åt dig. Fordonet är utrustat

Läs mer

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Produktbroschyr Hiab Multilift XR ger dig ett enastående utförande Maximera din mångsidighet Montering av Hiab Multilift XR lätta lastväxlare på vilken lastbil

Läs mer

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion Rapide Siwa Finsnittvagnar Ensilagevagnar foderproduktion Schuitemaker Machines BV etablerades 1919 som tillverkare av maskiner för lantbruk och industri. Tack vare många års erfarenhet har Schuitemaker

Läs mer

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet PALIFT Lastväxlare Kundernas behov är vår prioritet TELESCOPIC T 17 T 20 T 22 Den kraftiga allväxlaren Våra lastväxlare är kända för optimal balans mellan vikt och lyftkapacitet såväl som för det utmärka

Läs mer

Invacare. Enkel att använda, enkel att hantera!

Invacare. Enkel att använda, enkel att hantera! Janus 2010 de la Santé Enkel att använda, enkel att hantera! har tagits fram för att uppfylla högt ställda krav avseende funktion, möjlighet att konfigurera och möjlighet att anpassa. Den är inte bara

Läs mer

5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw)

5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw) 5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw) 2 5E-serien traktorer inledning Möt den lilla jätten Ägnar du dig åt djurhållning? Driver du en liten vinodling? Den nya

Läs mer

MINI DUMPER C08. YANMAR LN 100 AE 10 HK 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm. Motor Effekt Arbetsvikt Mått

MINI DUMPER C08. YANMAR LN 100 AE 10 HK 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm. Motor Effekt Arbetsvikt Mått MINI DUMPER C08 Motor Effekt Arbetsvikt Mått YANMAR LN 100 AE 10 HK 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm C08 EFFEKTIVITET I ALLA KOMPAKT Reducerad totalbredd och en liten svängradie för att passa i trånga ytor.

Läs mer

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter PRODUKTBROSCHYR LOGLIFT 118S EN ARBETSHÄST PÅ 12 tonmeter Denna kran för hantering av kortvirke finns tillgänglig i flera olika räckvidder från 7,9 upp till 10,1 meter.

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Atlet Balance Eldrivna motviktstruckar ET EF EH 1,25 3 ton

Atlet Balance Eldrivna motviktstruckar ET EF EH 1,25 3 ton Atlet Balance Eldrivna motviktstruckar ET EF EH 1,25 3 ton 3 modeller. Harmoniskt samarbete. Säkra din verksamhet från beställning till leverans med Atlet Balance eldrivna motviktstruckar Atlet Balance

Läs mer

3080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata. Cylinderantal 4. www.weidemann.de 24.04.2015 Sida: 1 / 8

3080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata. Cylinderantal 4. www.weidemann.de 24.04.2015 Sida: 1 / 8 3080 Tekniska data Motordata Tillverkare Deutz Motortyp TCD 2,9 L4 Cylinderantal 4 Effekt (max.) 55,4 (75*) kw (HP) vid (max.) 2,3 varv/min Cylindervolym 2,9 cm³ Kylning Vatten/laddluft www.weidemann.de

Läs mer

Motoreffekt : 20 hk Maskinens tjänstevikt : 1000 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT100 Swedish.indd 1 01/12/2014 15:07:28

Motoreffekt : 20 hk Maskinens tjänstevikt : 1000 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT100 Swedish.indd 1 01/12/2014 15:07:28 Motoreffekt : 20 hk Maskinens tjänstevikt : 1000 KUBOTA HJULLASTARE RT100 Swedish.indd 1 01/12/2014 15:07:28 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

Pushing Limits: Den nya generationens skjutstativtruckar R14 R20

Pushing Limits: Den nya generationens skjutstativtruckar R14 R20 Pushing Limits: Den nya generationens skjutstativtruckar R14 R20 1 2 Pushing limits Den nya generationens skjutstativtruckar från Linde flyttar fram gränserna i sin klass på fler än ett sätt: De nya truckarna

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

HIAB T-kranar Klass 0,9-3,3 tm

HIAB T-kranar Klass 0,9-3,3 tm HIAB T-kranar Klass 0,9-3,3 tm Lätta teleskopkranar www.hiab.com Lättvikslösningen T-kranar Klass 0,9-3,3 tm Lätta och kraftfulla T-kranar T-kranarna från HIAB har mycket låg vikt och är dessutom små

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

JCB din nya favorit

JCB din nya favorit JCB 457 - din nya favorit En ny maskin i maskinparken. För att göra det enkelt vill vi presentera en ny JCB 457 med bara några få bilder. Låt dina medarbetare ta del av denna nya fantastiska produkt från

Läs mer

Gödselvagnar. Gödselvagnar Slangramper Nedmyllare Gödseltrailers Bufferttankar. www.ap-gyllevogne.dk

Gödselvagnar. Gödselvagnar Slangramper Nedmyllare Gödseltrailers Bufferttankar. www.ap-gyllevogne.dk Gödselvagnar Gödselvagnar Slangramper Nedmyllare Gödseltrailers Bufferttankar www.ap-gyllevogne.dk Effektivitet och driftsäkerhet Många års erfarenhet AP Gyllevogne AS har mer än 20 års erfarenhet när

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

RAVAGLIOLI. Art nr. RAV 4350 RAV 4501E. Tekniska egenskaper:

RAVAGLIOLI. Art nr. RAV 4350 RAV 4501E. Tekniska egenskaper: Art nr. 4350 4501E Tekniska egenskaper: Den hydrauliska cylindern är placerad inuti den fasta plattformen och är därmed helt skyddad. Hög-resistent, förzinkad och försträckta vajrar. Stor diameter på remskivor

Läs mer

VOLVO är partnern du kan lita på för kompletta demoleringslösningar.

VOLVO är partnern du kan lita på för kompletta demoleringslösningar. VOLVO är partnern du kan lita på för kompletta demoleringslösningar. Demolering. En viktig del på vägen till framgång. Nedmontering av byggnader, broar, och andra konstruktioner är tuffa och smutsiga jobb.

Läs mer

Hiab XS 044 Klass 3,7 4,0 tm

Hiab XS 044 Klass 3,7 4,0 tm Hiab XS 044 Klass 3,7 4,0 tm Produktbroschyr Utmärkt räckvidd Total kranupplevelse med Hiab XS 044 Hiab har alltid varit synonymt med hög kvalité och ständigt utvecklingsarbete. Hiab XS 044 är speciellt

Läs mer

PTH 900/820 E PTH 1200/1000 HACKERTRUCK

PTH 900/820 E PTH 1200/1000 HACKERTRUCK 1200/1000 HACKERTRUCK 89, Envie (CN) 077 - Fax +39 0175 278421 - info@pezzolato.it www.pezzolato.it Trumhuggar Serien Det bästa fliset av alla typer av trä GREENLINE HACKERTRUCK 1000/820 HACKERTRUCK HACKERTRUCK

Läs mer

Eldrivna motviktstruckar

Eldrivna motviktstruckar Eldrivna motviktstruckar 24/7 support worldwide network TX3 TX4 QX2 Säkra din verksamhet från beställning till leverans med UniCarriers eldriv motviktstruckar THE BEST OF UniCarriers utformar, tillverkar

Läs mer

T5522 Teleskoplastare

T5522 Teleskoplastare T5522 Teleskoplastare Tekniska data Motordata Tillverkare Perkins Motortyp (tillval) 404D-22 (404F-22T) Cylinderantal 4 Effekt (max.) /tillval 36.3/ 44,7 ( 49 / 61 ) kw (HP) vid (max.) 2,8 varv/min Cylindervolym

Läs mer

Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm

Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm Produktbroschyr Lättviktslösningen Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm Lätta och kraftfulla T-kranar T-kranarna från Hiab har mycket låg vikt och är dessutom små och kompakta.

Läs mer

AL275 AL350 AL440 KOMPAKTA HJULLASTARE. AL275 AL350 AL440 Tjänstevikt 3900 kg 4800 kg 5700 kg. 61,2 kw (82,1 Hk) 45,1 kw (60,5 Hk) 35,9 kw (48,1 Hk)

AL275 AL350 AL440 KOMPAKTA HJULLASTARE. AL275 AL350 AL440 Tjänstevikt 3900 kg 4800 kg 5700 kg. 61,2 kw (82,1 Hk) 45,1 kw (60,5 Hk) 35,9 kw (48,1 Hk) AL275 AL350 AL440 AL275 AL350 AL440 Tjänstevikt 3900 kg 4800 kg 5700 kg Motoreffekt 35,9 kw (48,1 Hk) 45,1 kw (60,5 Hk) 61,2 kw (82,1 Hk) Skopkapacitet 0,65-1,00 m 3 0,80-1,20 m 3 1,00-1,55 m 3 KOMPAKTA

Läs mer

C 250/C 270 Den nya 110-cm-klassen

C 250/C 270 Den nya 110-cm-klassen C 50/C 70 Den nya 110cmklassen Mot nya dimensioner Den nya Cserien från Holder erbjuder hög effekt i kompakt form. Den helt nykonstruerade midjestyrda arbetsmaskinen är utrustad med alla Holderfördelar

Läs mer

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF Burna slåtterkrossar GXS GXS P GXS Triple GXF Rotorbalk GXS GXS-slåtterkrossarna är utrustade med den unika JF-rotorbalken med slät undersida som utmärker sig genom: Top Service Helt slät undersida Låg

Läs mer

EKONOMISK OCH EFFEKTIV. PONSSE BEAver

EKONOMISK OCH EFFEKTIV. PONSSE BEAver EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAver En allsidig liten skördare som är ett riktigt kraftpaket Mångsidiga PONSSE Beaver är perfekt lämpad för avverkning från första gallringen till slutavverkning. PONSSE

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

GENIE gasflaska. För en bättre arbetsmiljö. AGA PREMIUM

GENIE gasflaska. För en bättre arbetsmiljö. AGA PREMIUM GENIE gasflaska. För en bättre arbetsmiljö. AGA PREMIUM Smart Praktisk Bärbar Gör livet enkelt. GENIE gasflaskan är en revolutionerande ny produkt från AGA. Med en elegant, bärbar design och smarta innehållsindikatorer

Läs mer

1880 Hoftrac. Tekniska data. Motordata. Elektromotor Batterie Standard Batterie Optional. 1880 FSD 1880 Hytt

1880 Hoftrac. Tekniska data. Motordata. Elektromotor Batterie Standard Batterie Optional. 1880 FSD 1880 Hytt Tekniska data 1880 FSD 1880 Hytt Motordata Tillverkare Perkins Perkins Motortyp 404D-22 404D-22 Cylinderantal 4 4 Effekt (max.) kw (HP) 36,3 (50*) 36,3 (50*) vid (max.) varv/min 2.800 2.800 Cylindervolym

Läs mer

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 KUBOTA HJULLASTARE RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Ideen bewegen mehr > PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11 D-72458 Albstadt Tfn.: 0049 74 31.12 95-0 Fax: 12 95-35 www.aat-online.de

Läs mer

TELESKOPLASTARE FRÅN MASSEY FERGUSON. MF 9205, MF 9306 Xtra, MF 9407 Xtra, MF 9407S Xtra 75-122 HPMF

TELESKOPLASTARE FRÅN MASSEY FERGUSON. MF 9205, MF 9306 Xtra, MF 9407 Xtra, MF 9407S Xtra 75-122 HPMF TELESKOPLASTARE MF 9, MF 9 Xtra, MF 9 Xtra, MF 9S Xtra - HPMF FRÅN MASSEY FERGUSON Funktioner för alla behov Ett stort urval redskap som krävs för alla jobb Hydrauliska snabbkopplingar för snabbt, effektivt

Läs mer

LÅG BAKRE RAM Tack vare den låga bakre ramen är sikten bakåt bra och konstruktionen gör det möjligt att koppla redskapen även ovanför motorhuven.

LÅG BAKRE RAM Tack vare den låga bakre ramen är sikten bakåt bra och konstruktionen gör det möjligt att koppla redskapen även ovanför motorhuven. HYDRAULIK Willeredskapsbärare är som standard utrustade med ett mångsidigt hydraulsystem. Det gör det möjligt att använda ett mycket brett sortiment av olika redskap. MIDJESTYRNING Tack vare att maskinerna

Läs mer

Plocktruck för nivå ett och två 1.0 ton

Plocktruck för nivå ett och två 1.0 ton Plocktruck för nivå ett och två 1.0 ton OPBM10K Egenskaper 1.1 Tillverkare Mitsubishi 1.2 Modellbeteckning OPBM10K 1.3 1.4 1.5 Drivmedel (batteri, diesel, LP gas, bensin) Förarens placering (gång, stående,

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn Zhafir Zeres Serie 400-2,300 kn Utökade funktioner som standard Zhafir ZERES Serie Zhafir har utvecklat den nya elektriska maskinserien Zeres, för att bli en flexibel formsprutningsmaskin baserad på det

Läs mer

V6004T TELE. Minilastare. Giant made in Holland. Giant made in Holland. www.tobroco.com

V6004T TELE. Minilastare. Giant made in Holland. Giant made in Holland. www.tobroco.com V6004T TELE Minilastare Giant made in Holland Giant made in Holland www.tobroco.com Minilastare För att möta sina kunders krav och behov erbjuder Tobroco ett brett utbud av minilastare. Serien består av

Läs mer

Innovation inom transport

Innovation inom transport Innovation inom transport gpd8 SJÄLVSTYRANDE LYFTBARA TVÅNGSSTYRDA Rojo Trailer har nyligen uppdaterat sina låglastande trailers GP och GPD, som fått avsevärt högre prestanda. Den nya versionen har optimerad

Läs mer

Hiab Moffett Lastbilsmonterade gaffeltruckar

Hiab Moffett Lastbilsmonterade gaffeltruckar Hiab Moffett Lastbilsmonterade gaffeltruckar TEKNISK INFORMATION M4 Hiab Moffett lastbilsmonterade gaffeltruckar Godshanterings- och leveranslösningar Lastbilsmonterade gaffeltruckar är en viktig tillgång

Läs mer

JLG PS-SERIEN TELESKOPLASTARE

JLG PS-SERIEN TELESKOPLASTARE JLG PS-SERIEN TELESKOPLASTARE REACHING OUT PS-serien teleskoplastare från JLG är avsedda att ge optimal produktivitet, tillförlitlighet och prestanda i miljöer som kräver särskilt kraftig utrustning. Byggda

Läs mer

PEMA Rullbockar. Rullbockar

PEMA Rullbockar. Rullbockar Rullbockar PEMA Rullbockar Rullbockar är en nödvändighet vid hantering av cylindriska objekt såsom tankar, tryckkärl, vindkrafttorn, stora rör eller liknande vid svetsning, målning, blästring eller montering.

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Groundsmaster 4000-D/4100-D. Byggd för PRODUKTIVITET INNOVATION KOMFORT PÅLITLIGHET HÅLLBARHET. www.toro.com

Groundsmaster 4000-D/4100-D. Byggd för PRODUKTIVITET INNOVATION KOMFORT PÅLITLIGHET HÅLLBARHET. www.toro.com Groundsmaster 4000-D/4100-D Byggd för PRODUKTIVITET INNOVATION KOMFORT PÅLITLIGHET HÅLLBARHET www.toro.com Groundsmaster 4000-D/4100-D Innovativa tekniska lösningar och funktioner gör det här till den

Läs mer

A-serien A 72 A 82 A 92

A-serien A 72 A 82 A 92 A-serien A 72 A 82 A 92 SE Innehåll Inbyggd styrka 3 Hytt 4-5 Transmission och kraftöverföring 6 Motor 7 Hydraulik 8-9 Tekniska specifikationer 10 Extrautrustning 11 Valtra service 11 2 Inbyggd styrka

Läs mer

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare AP Gyllevogne Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare Tillverkas i Danmark Kvalitet för den professionella användaren Våra gödselvagnar används av maskinstationer, entreprenörer och lantbrukare med höga krav

Läs mer

Kompakta maskiner med stora egenskaper. För effektiv gallring och modern skogsvård med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kompakta maskiner med stora egenskaper. För effektiv gallring och modern skogsvård med minsta möjliga miljöpåverkan. Malwa, i en helt Kompakta maskiner med stora egenskaper. För effektiv gallring och modern skogsvård med minsta möjliga miljöpåverkan. egen klass Malwa 560 Kombi är idealisk när du vill ha en beståndsgående

Läs mer

Huddig - ett verktyg för proffs

Huddig - ett verktyg för proffs 1260B service huddig 1260B Huddig - ett verktyg för proffs Huddig Telematik gör det möjligt för Huddigs servicetekniker och Huddigs auktoriserade servicelämnare att snabbt göra både diagnostik samt uppdateringar

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm.

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm. PRESS info P13102SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania har marknadens bredaste utbud av tunga lastbilar Tack vare Scanias moduluppbyggda produktsystem kan kunderna välja bland miljontals specifikationer

Läs mer

Hultdins SuperSaw flexibilitet i ett nötskal

Hultdins SuperSaw flexibilitet i ett nötskal Hultdins SuperSaw, högproduktiv buntkapning i Brasilien Hultdins gripsågar i SuperSaw-serien har under många år varit det naturliga kvalitetsvalet bland skogsentreprenörer världen över. Kaptillsatsen appliceras

Läs mer

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI NX Serien traktorer från Kioti traktor NX4510/NX5010/NX5510/NX6010 NX Ny avancerad TEKNIK Modern och elegant Kioti-design Kiotis nya, moderna och elegant utformade motorhuv ger snabb och bekväm åtkomst

Läs mer

HIAB 220 C Kapacitet 21 tm

HIAB 220 C Kapacitet 21 tm HIAB 220 C Kapacitet 21 tm Produktbroschyr www.hiab.se För hastighet och effektivitet HIAB 220 C tillhandahåller prestanda Den enastående HIAB 220 C kombinerar kraften och styrkan hos en större kran med

Läs mer

Trumhuggar PTH Serien. www.pezzolato.it. Det bästa fliset av alla typer av trä PTH 1000/820 PTH 1200/820 GREENLINE

Trumhuggar PTH Serien. www.pezzolato.it. Det bästa fliset av alla typer av trä PTH 1000/820 PTH 1200/820 GREENLINE PTH 1000/820 M 9, Envie (CN) 77 - Fax +39 0175 278421 - info@pezzolato.it Trumhuggar PTH Serien www.pezzolato.it Det bästa fliset av alla typer av trä GREENLINE PTH 1000/820 PTH 1200/820 PTH 1200/820 G

Läs mer

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4 Maeda Minikranar Gång på gång visar dessa innovativa maskiner sitt stora värde. Från stenläggning och panelsättning, genom hela spektret av glashantering till restaureringsprojekt, speciella lyftsituationer

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta Volvo Buses. Driving quality of life Grunden till en bra buss Volvo B8R/RLE chassina möter varje behov av trafiktyp. Ett stort antal modell varianter ger dig

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

ETT HELT UPPGRADERAT KRAFTPAKET PONSSE BEAR

ETT HELT UPPGRADERAT KRAFTPAKET PONSSE BEAR ETT HELT UPPGRADERAT KRAFTPAKET PONSSE BEAR NYA PONSSE BEAR KRAFT, PRODUKTIVITET OCH ARBETSGLÄDJE Helt nya PONSSE Bear är en sann skogens konung. Den representerar bästa tänkbara prestanda, produktivitet

Läs mer

TERGO UFW Fyrvägstruck

TERGO UFW Fyrvägstruck TERGO UFW Fyrvägstruck 24/7 support worldwide network reach trucks UFW Fyrvägstrucken UFW 200/250 Maximal flexibilitet Nya UFW är flexibel och effektiv med långgods och även en fantastisk skjutstativtruck

Läs mer

Trumhuggar PTH Serien. www.pezzolato.it. Det bästa fliset av alla typer av trä PTH 1000/1000 PTH 1200/1000 GREENLINE

Trumhuggar PTH Serien. www.pezzolato.it. Det bästa fliset av alla typer av trä PTH 1000/1000 PTH 1200/1000 GREENLINE PTH 1000/1000 M 89, Envie (CN) 077 - Fax +39 0175 278421 - info@pezzolato.it www.pezzolato.it Trumhuggar PTH Serien Det bästa fliset av alla typer av trä GREENLINE PTH 1000/1000 PTH 1200/1000 PTH 1200/1000

Läs mer

Lift 1420 & 2000. Teknik på hög nivå! Huddig Lift 1420 och 2000: Manövrering sker antingen från personkorgen eller från förarhytten.

Lift 1420 & 2000. Teknik på hög nivå! Huddig Lift 1420 och 2000: Manövrering sker antingen från personkorgen eller från förarhytten. LIFT 1420 & 2000 Lift 1420 & 2000 Teknik på hög nivå! Huddig Lift 2000 20,1 m arbetshöjd Maxlast 200 kg Huddig Lift 1420 14,2 m arbetshöjd Maxlast 200 kg Huddig Lift 1420 och 2000: Huddig Lift 1420 och

Läs mer

FOREST PRO Skogsvagnar för fyrhjulingar

FOREST PRO Skogsvagnar för fyrhjulingar Skogsvagnar för fyrhjulingar MADE IN FINLAND Forest Pro Forest Pro FL Forest Pro Plus VÅRA NYA MODELLER HAR ANLÄNT Förvandla din fyrhjuling till en skogsmaskin Fyrhjulingen är ett utmärkt fordon i olika

Läs mer

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 1(6) VTA-axlar Volvo FH och FM med fyra axlar, 8x2 eller 8x4 VTA-modellbeskrivning; VTA4111.3T bladfjädrad

Läs mer

Produktnytt ECR145CL Tvåvägsmaskin. Från idé till komplett produkt

Produktnytt ECR145CL Tvåvägsmaskin. Från idé till komplett produkt Produktnytt ECR145CL Tvåvägsmaskin Från idé till komplett produkt Rälsaxel monterad på schaktblad fram och svetsad i undervagnsram bak Rälsutrustning fram Schaktbladet tas bort framför schaktbladscylindrarnas

Läs mer

Tekniska specifikationer Användningsområden Teknologi. Sporadisk (plus) användning. 180-340 l/min. 1,5 3 Hk. Effekt. 8-10 bar.

Tekniska specifikationer Användningsområden Teknologi. Sporadisk (plus) användning. 180-340 l/min. 1,5 3 Hk. Effekt. 8-10 bar. Kolvkompressorer Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Ett differentierat erbjudande som matchar ditt behov av tryckluft Vår produktportfölj med kolvkompressorer omfattar ett brett

Läs mer

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 Instrumentpanel Lätt åtkomliga funktioner Översiktlig instrumentpanel Olycka, cruise & PTO kontakter powerstyrning Hydraulisk power styrning ger optimal

Läs mer

Suverän offroad prestanda Lång fjädringsväg Hög markfrigång Övre A-armar smidda i aluminium Låg vikt Lättmanövrerad Utmärkt balans och stabilitet

Suverän offroad prestanda Lång fjädringsväg Hög markfrigång Övre A-armar smidda i aluminium Låg vikt Lättmanövrerad Utmärkt balans och stabilitet FUN TO RIDE I kommer innovationen från vår passion att göra ATV-körandet bekvämt och roligt. Vi har byggt den mest innovativa ATV som du kommer att njuta av att åka på. Framtidens ATV har blivit utrustad,

Läs mer

906H,907H,908H. Kompakthjullastare

906H,907H,908H. Kompakthjullastare 906H,907H,908H Kompakthjullastare 906H 907H 908H Cat motor C3.4 C3.4 C3.4 Nettoeffekt - (ISO 9249) 51 kw/68 hk 51 kw/68 hk 58 kw/78 hk Arbetsvikt 5630 kg 5810 kg 6465 kg Skopkapacitet 0.9 m 3 1,0 m 3 1,1

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO VARIOMATIC SKRIDAR. ASFALTLÄGGARENS SJÄL. Skriden är asfaltläggarens viktigaste del, och har avgörande betydelse för beläggningskvaliteten. Volvo Variomatic

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer