BUILDING WITH CONFIDENCE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUILDING WITH CONFIDENCE."

Transkript

1 BUILDING WITH CONFIDENCE.

2 ROTO EN OSTOPPBAR KRAFT Merlos tekniker och ingenjbrer har alltid fascinerats av forskning och teknologisk innovation. De sporrar var utveckling och vart svar pa dagliga utmaningar, varigenom obverstigliga hinder bvervinns. Styrkan i Merlos teknologi ligger i kapaciteten att tillverka banbrytande maskiner som fbrandrar sattet pa vilket manniskor arbetar. Okad sakerhet, komfort och prestanda ar malen som varje design siktar mot att uppna. Detta ar varfbr varje ny maskin fran Merlo satter nya rekord da det galler design, styrka och hansyn fbr bade manniskor och miljb. Varje ny typ blir en del av ett vinnande lag bestaende av en ostoppbar kraft som kan bvervinna aven de mest utmanande hinder. 100 % Merlo, 100 % Tillverkad i Italien.

3 ROTOKONCEPTET.... OVER HELA VARDEN ETT NYTT KONCEPT AV PRODUKTIVITET OCH SAKERHET Da traditionella arbetsmetoder inte kan klara av arbetet ar det dags for en ny ide'; Roto P en teleskoplastare med en ny dimension bestaende av en roterande overdel, Sakerhet, effektivitet och manoverformaga ar nyckelfunktionerna i detta revolutionerande koncept, frukten av Merlo's research och erfarenhet sedan Roto teleskoplastare forkroppsligar ett nytt koncept av styrka i farten, framgangsrikt aven i de mest utmanande hanterings- och Iyftarbeten, tack vare sina goda terrangegenskaper. Tank dig en familj av maskiner som kombinerar alia teleskoplastarens fordelar plus stor Iyftkapacitet trots lag vikt och formagan att sakert placera personal pa hoga hojder. I tillagg till detta, oovertraffad rorlighet pa vag och utmarkta prestanda pa arbetsplatsen, med Iyftkapaciteter pa upp till 5 ton och Iyfthojder pa over 31 meter. Enkelt uttryckt, detta ar Roto! Tre distinkta produktfamiljer erbjuder hog lonsamhet och mangsidighet da det galler alia uppgifter pa arbetsplatsen sam normalt kraver flera specialiserade eller storre maskiner.

4 ROTO ROTOKONCEPTET ROTO 600 SERlE Erbjuder kompromisslos prestanda och sakerhet samt en svang av overdelen upp till 600 grader tillsammans med ett unikt, automatiskt stabiliserings- och nivelleringssystem. ROTO 400 SERlE Hog hastighet, kompakta och lattmanovrerade maskiner med en svangrorelse for overdelen pa upp till 415 grader, automatiskt stabiliserings- och nivelleringssystem. ROTO MCSS SERlE Med den basta banbrytande teknologin och mangsidighet genom vertikala stodben. Med fordelarna av automatisk, digital stabilitetskontroll och obegransad svang av overdelen. ROTOSERIEN - C1lj!ouo"io'''' ~.t - a.jl.i..." liilm4-i : - :.. _ 'jjeii,,"j 'M4-1""j( JI,,"j '... D 'ji.ii.tcf:ig"i1.ji.i':it'-i D C1lj!oUol!:8Iitjj!oiiol!:81iJ.i l1li.: I I IIII -.. _ l;iouotiiof+jmii i"i Q a l;t )..tuf1f1m'f.~i III III I

5 I VINNANDE INNOVATION SAKERHET, KOMFORT, PRESTANDA ETT INTEGRERAT SYSTEM FOR HANTERING OCH LYFT [ I Hjartat i Roto ar ett robust sjalvbarande chassi, utrustad med stbdben fbr att sakerstalla stabiliteten, den svangbara bverdelen ar monterad tillsammans med fbrarhytten och teleskopbommen. Oetta ar mycket mobila maskiner. Styrkan pa chassiet, de Merlo designade och byggda driv/styraxlarna, den utomordentliga markfrigangen med generbsa frigangsvinklar bade fram och bak samt en kbrhastighet pa upp till 40 km/tim, ger obvertraffad kbrdynamik. Rotomaskinerna ar byggda fbr att latt och sakert kunna kbras pa ojamnt underlag, i lera och snb och aven i grunt vatten. En lag tyngdpunkt ger saker kbrning pa alia underlag. Oa du kraver alit fran Roto teleskoplastare, dag efter dag kommer du att upptacka att de ar bland de sakraste och mest komfortabla arbetsmaskinerna som ger sitt basta da det galler tillfbrlitlighet, kvalitet, Ibnsamhet och mest av alit, sakerhet!

6 Manga Roto modeller har hydropneumatisk fjadring vilken mojliggor korhastigheter pa upp till 40 km/tim, samtidigt som maximal korkomfort sakerstalls. Den maximerar aven stabiliteten vid Iyft pa hjul, genom att maskinen kan nivelleras. Snabbfastet med hydraulisk Iflsning, som ar standard, gor att utrustningar snabbt kan bylas med hjalp av manovrering fran hylten. Ett dubbelverkande hydrauliskt uttag med snabbkopplingar ger kraften till hydrauliskt drivna utrustningar. Fyra hydrauliska stodben, som kan manovreras oberoende av varandra ger en horisontell, stabil bas for sakra Iyft. Den teleskopiska bommekanismen ar helt innesluten i bommen vilket skyddar den fran skador och sakerstaller maximal produktivitet. Den kontinuerliga svangrorelsen pfl overdelen pa MeSS modellerna erhalls genom en revolutionerande och exklusiv elektrohydrau Iisk central roterande koppiing. Axlarna ar designade och tillverkade av Merlo, exklusivt for applikation pa teleskoplastare. Hytten ger superb sikt runt om maskinen och kan, pa vissa modeller, tiltas upp till 18 grader vilket ger en ojamforbar sikt vid lasthantering pa maximal Iyfthojd. Strflkastarna ar monterade pfl overdelen, vilket ger optimal belysning over arbetsomradet oberoende av overdelens svangvinkel. De lastbarande strukturerna pa maskinen ar omgivna av en solid stfllring (70 mm), som har bade strukturella och skyddande funktioner.

7 HYTTEN MERUTRYMME.. FOR ERGONOMTRI OCH DESIGN ARBETE HAR ALDRIG FORR VARIT Err SADANT NOJE Hytten ar designad for att sakerstalla komfort och korsakerhet. Modern och elegant design, den har det storsta invandiga utrymmet inom sin sektor. Stalramen uppfyller kraven i internationella standarden ISO 3449 FOPS (Falling Object Protective Structure). Hytten ar fast pa speciella elastiska fasten, designade for att reducera vibrationer och oka forarens produktivitet. Av samma anledning ar mekaniska och hydrauliska manoverenheter placerade direkt pa chassiet, med alia huvudmanovrer elektriskt styrda. En exceptionellt djup vindruta och mycket breda fonster baktill, bada oppningsbara, sakerstaller utmarkt sikt over arbetsomradet. Utomordentlig sikt uppat ges genom det breda, stottaliga takfonstret och toppmodellerna har aven en modul for hyttiltning vilket ger utmarkt sikt vid lasthantering pa hog hojd!

8 ROTO HYTTEN Modellerna Roto MCSS ar utrustade med elektronisk fler funktions joystick, placerade pa det justerbara armstaden (fotot till vanster). Roto 600 och 400 serierna ar utrustade med enklare etektro-proportionella joystick (foto nedan). En stabilitetsindikering "Iampor" ar synligt monterad i forarens ogonhojd. Pa Roto 400 seriens maskiner indikerar den aven bomvinkeln. En rattstangs monterad elektrisk fram/backreglage mojliggor for foraren att andra korriktning utan att ta handerna fran ratten. Valet av hog/i~g korhastighet styrs elektriskt via manoverknappar pa Roto MCSS (foto till hager) eller med en vippstrombrytare pa Roto 600 och 400 seriens modeller (foto nedan).

9 HYTTEN ROTO Den nya forarstolen frfm Merlo kan justeras inom ett brett omrade och bade sate och ryggstbd ar utrustade med stbd fbr maximal komfort. Vissa modeller har en pneumatiskt fjadrande stol monterad som standard. Hytten kan tiltas hydrauliskt upp till 18 grader pa modellerna Roto och MCSS vilket ger utmarkt sikt, vid arbete pa full arbetshbjd. utan att fbrarens nacke anstrangs. Hytten ar lau au komma in i tack vare sjalvrensande steg och slatt hyttgolv utan hinder. Bade bvre och nedre sektionerna pa hyttdbrren kan bppnas 180. Roto MCSS modellerna ar utrustade med digitala instrument och indikeringar. Bade 600 och 400 serierna har analoga instrumentpaneler.

10 ROTO.' HYTTEN Rattens lutning kan justeras upp till 16 grader, for att matcha olika forares form och storlek. Ett tvalages solskydd, kan fas som extrautrustning, detta okar komforten, aven i starkt solljus. Knapparna for bflde stodben och hydropneumatiska fjadringen ar grupperade pa sidokonsolen. Forvaringsutrymmen av varierande storlekar finns inne i hytten,

11 " I MERLIN SYSTEMET MANOVRERING MED DINA FINGERTOPPAR TEKNOLOGI EN GENERATION FRAMAT! Merlinsystemet (Merlo Local Interactive Network) anvands pa alia modellerna i MeSS serien. Det ger en helt ny vag att elektroniskt styra alia maskinens driftsparametrar. Karnan i systemet ar en dator som, i realtid, inhamtar och behandlar alia ingaende- och utgaende signaler fran maskinens olika arbetsomraden. De huvudsakliga arbetsvillkoren och all nodvandigt information for foraren visas kontinuerligt i ett latt och logiskt format. Melinsystemet styr aven alia sakerhetsfunktioner och verkar som ett mangsidigt och effektivt verktyg for avancerad fjarrdiagnostik. I tillagg kan det aven anvandas som ett stbldskydd vilket ger en mycket hogre grad av sakerhet mot obehorig anvandning.

12 ROTO MERLIN SYSTEMET.' ~ ::. ~.'! :: Ii ~ " ~ :: Ii ~ Programvaran ger foraren mojlighet att valja ett stort antal interaktiva menyer som ger atkomst till olika nivaer i systemet. 1 - Huvudmeny Visar konstant maskinens arbetsparametrar och ger foraren mojlighet att stal/a in hyttemperaturen, begransa olika arbetsomraden, justera svanghastighet och aktivera extra arbetsljus mm. 2 - Utrustningsmeny Ger foraren mojlighet au valja huvudtyperna av utbytbar utrustning. 3 - Generell kontrollmeny Ger en systemdiagnos efter vi/ken statusen pa alia system visas. 4 - Servicemeny I rea/iteten en "svart lada" som spararinformationen fran de olika systemen och paminner foraren om underhbl/sintervallerna. 5 - Kontrollmeny En enkel knapptryckning avslojar, i realtid, statusinformationen for ai/a system. 6 - Justermeny for bildskarmen Ger foraren mojlighet att stal/a in bi/dparametrarna sa au de anpassas till ljusforhbl/andena. DRIFTSMENY. VISNING AV TYNGPUNKTSCENTRUM Ett exklusivt kannetecken for Melinsystemet ar realtidsdisplayen, (bade i numerisk och grafisk form), av tyngdpunktscentrum och lasten och hur det forflyttar sig under maskinmanovrering. Systemet overvakar aven avstandet mellan lasten och marken, avstandet mellan lasten och maskinens centrumlinje och vikten pa den last som hanteras. Foraren kan fordefiniera arbetsomradet for maskinen genom att forinstalla begransningarna for overdelens svang, bommens Iyftvinkel och bommens utskjut. Vid visning av totala tyngdpunktscentrum bestams maskinens begransningar, beroende pa positionen och utskjutet av stodbenen och var lasten ar placerad. Pa detta satt kan foraren se da maskinen narmar sig D li!~~!!!",".m:':e:':r::l::i~n:":s~y~s~t~e~m~::::::::::::::::::;~~~.j begransningarna lasten och kan maximera for den aktuella maskinens prestanda. Systemets exakthet ar opaverkad av den utrustning som monteras pa gaffelstativet, (t.ex. gafflar, vinschar, jibbar, krokar och personkorgar). 1 - Position av tyngdpunktscentrum i relation till arbetsomradet; 2 - Langs- och tvargaende stabi/itetsindikering; 3 - Maskinens stabi/itetsstatus; 4 - Arbetsomradesbegransning aktiveradlavstangd; 5 - Avstand mel/an lasten och overdelens centrumlinje; 6 - Avstand mel/an lasten och marken; 7 - Vikten pa den last som hanteras; 8 - Typ av utrustning som anvands.

13 'I' I DEN SVANGANDE OVERDELEN ARBETE GENOM MANGSIDIGHET UTAN BEGRANSNING Den maximala svangvinkeln for overdelen pa Roto teleskoplastare varierar beroende pa modell. Pa Rotomodeller i MeSS serien kan overdelen svangas kontinuerligt, daremot ar svangrorelsen begransad till 600 grader for 600 serien och till 415 grader for 400 serien. Kontinuerlig svangrorelse okar maskinens prestanda och snabbar upp hanteringen eftersom overdelen inte behover svangas tillbaka till utgangspunkten. Kontinuerlig svangrorelse uppnas genom anvandningen av den revolutionerande Merlo elektrohydrauliska centrumkopplingen. Alia signaler och kommandon som kravs for svang av overdelen sands genom en enkel elektronisk kanal som inte ar kanslig for svangvinkelpositionen pa sandaren och mottagaren, vilket eliminerar elektriska anslutningar och alia begransningar som finns pa konventionella glidkont~kter. Oetta innovativa system ar tillforlitligt, luft- och vattentatt och mycket kompakt. Tva mikroprocessorer, en pa overdelen och den andra pa chassiet konverterar elektriska signaler till kodade impulser och vice versa.

14 ROTO SVANGANDE OVERDELEN Fbraren har ocksa utmarkt sikt bakat, vilket ar viktigt bade under svang av bverdelen och vid man6vrering pa arbetsplatsen. Verktyg som anvands pa arbetsplattformen kan anslutas till ett elektriskt uttag (med avstangningsbrytare) detta kan bestallas som extrautrustning monterat pa bverdelen. o Den elektrohydrauliska centrumkopplingen inkluderar en separat sektion av rostfritt stal, genom vilken varmvatten som genereras av motom kan cirkuleras till ett varmepaket i hytten. Darfbr behbvs ingen extravarmare monteras i hytten. 1 - Roterande hydraulgenomforning 2 - Kodad transmissions/edning 3 - Mikroprocessor och lank till manoverpanel i hytten 4 - Mikroprocessor och lank till styrenheten i chassit Bland flera extrautrustningar sam 6kar praduktiviteten och mangsidigheten pa teleskaplastare, ar en bommonterad kamera med en monitor i hytten.

15 TELESKOPBOMMEN BRILLIANT ENKELHET NUAR ALLTING NARMARE TILL HANDS Teleskopbommen ar karnan i varje teleskoplastare. Den maste vara robust och stark - for att sakerstalla en bra lastkapacitet och att bommen kan teleskoperas ut pa ett sakert satt. Merlos ingenjorer har framgangsrikt skapat en teleskopbom som blivit ett riktmarke inom industrin. Bomsektionerna ar tillverkade av tva u-formade stalplattor av hogvardigt stal som svetsats ihop pa langden med varandra langs eller nara sin neutrala axel. En hydrauliskt driven utskjutsmekanism sitter helt innesluten i bomsektionerna vilket skyddar den fran yttre skador. Bomsektionerna glider pa justerbara glidplattor, tillverkade av den nya generationen polymer och exklusivt anvanda av Merlo.

16 ROTO dukter, hantering av batar, placering av tunnelrbr och bekladnad av byggnader ar bara nagra fa exempel. Det tar bara en kort stund at! ansiuta en utrustning pa snabbfastet (Fig. 1). Monteringen och lilisningen styrs direkt frilln hytten och hydrauliska snabbkopplingar gbr anslutningen av hydrauliken enkel och maskinen kan TELESKOPBOMMEN omedelbart tas i drift. En kopplingsbox ar monterad pa bomtoppen fbr val av en rad elektriskt styrda utrustningar. En standard dubbelverkande hydraulledning med snabbkopplingar ar monterad pa bommen fbr drift av hydrauliska utrustningar (Fig. 2). Mangsidigheten pa Roto teleskoplastare kan ytterligare bkas med en nastan andlbs lista av utrustningar och specialutrustningar, vilka kan monteras pa snabbfastet med endast nagra fa moment. Variationen av applikationer ar star: Iyft av material, placera personal pa ett sakert satt, underh811 pa broar och via- Bommens utskjutsmekanism, tillsammans med sina hydrauliska och elektriska komponenter ar helt monterade inne i bomsektionerna vilket sakerstaller maximalt skydd och tillfbrlitlighet. MERLO RADIOSTYRNING En digital f1erfunktions radiostyrning gbr att fbraren kan fjarrmanovrera maskinen pill ett exakt satt och pa sa vis sakerstalla sakerheten aven i de mest utmanande situationer. Denna nyligen introducerade innovativa teknologin fran Merlo ar certifierad av EU:s organ och mbjliggbr att alia maskinens funktioner kan styras proportionellt. Radiotransmissionssystemet anvander det senaste konceptet "Hoppfrekvens" vilket ger stort skydd mot stbrningar och levererar maximal transmissionssakerhet. Merlos radiostyrning ar dubbelriktad: den bade sander kommandon till maskinen och mottar information betraffande driftstatusen (t.ex. motorn igang eller inte, bransleniva, stabilitetskondition, bverlast, etc.). och har darmed en fbrmaga till realtidsdiagnostik.

17 STODBEN STABILITET BETYDER ATT ALLTID 0 HA FOTTERNA PA MARKEN! II II STABILITET ARSTANDARD Fyra hydrauliskt drivna stbdben sakerstaller au Roto teleskoplastare ar stabila pa alia underlag. Fbraren kan konfigurera stbdbenen au passa till typen av terrang och lutning sa au arbete alltid sker med maximal sakerhet. Unikt ar au MeSS modellerna kan manbvreras pa eu sakert sau med stbdbenen bara delvis utskjutna vilket mbjliggbr arbete nara trouoarkanter eller murar, eller pa mycket tranga gator. Oberoende av stbdbenens lage, sakerstalls maximal driftssakerhet inom det arbetsomrade som stabilitetspolygonen skapar. Alia Rotomodeller kan lau nivelleras genom au stbdbenen manbvreras parvis. Sido- och langsgaende lutning kan justeras separat. Pa vissa modeller kan de fyra stbdbenen automatsikt och samtidigt dras upp/in helt genom en enda tryckning pa en manbverknapp. Da stbdbenen ar indragna ar de innanfbr maskinens yttermatt.

18 ROTO STOOBEN Fallbara stodben pa Roto 400 seriens modeller. Stodben med kombination av utskjutning och ansattning pa Roto 600 seriens modeller. Det unika, automatiska Merlo stabiliserings och nivelleringssystemet gor uppstallning av maskinen lattare och sakrare. Stodben med oberoende utskjutning och ansattning pa Roto MCSS. Ytterligare lastfordelande plattor kan anvandas pa mjukare underlag. Mess. KONTINUERLIG KONTROLL AV STABILITETEN Da Roto MCSS teleskoplastare manovreras med ansatta stbdben, overvakar det kontinuerliga kontrollsystemet for stabi Iiteten (MCSS: Merlin Continuous Slew Safety) konstant de kralter som verkar pa de fyra stodbensfotterna. Systemet anvander dessa varden for att automatiskt kalkylera positionen pa tyngdpunkten for maskinen och lasten. Av detta kan mikroprocessorn bestam- ma stabilitetsnivan i det ogonblicket. Om stabiliteten ar mindre an vad som kravs for saker manovrering blockeras omedelbart rorelser som forsamrar stabiliteten. Berakningen galler oavsett stodbenens lage. Detta gor att foraren kan placera stodbenen elter behov, beroende pa arbetsuppgilten; Iyftdiagrammet justeras automatiskt och dynamiskt att passa den stodbensposition som foraren har vait. Systemet kontrollerar automatiskt och kontinuerligt maskinens stabilitet sa att foraren kan fokusera pa sitt arbete, eftersom lastkurvan skapas dynamiskt beroende pa totala tyngdpunktscentrum vilket ger maximal sakerhet i varje lage. / ) o MCSS systemet til/ater arbete med maskinen aven da stodbenen arplacerade i en ovanlig konfiguration. Oavsett stodbensbasen skapar systemet dynamiskt en virtueillastkurva inom vilken maskinen kan arbeta. Oberoende av monterad utrustning kan Iyftdiagrammet for den konfigurationen utnyttjas helt (inkluderande arbetsplattformar). oa stodbenen ar helt utkorda och ansatta (Fig. A), ar arbetsomradet cirkulart och ger full kapacitet under hela svangrorelsen. Arbetsomradet begransas automatiskt av datom da, beroende pa forarens behov, stodbenen skjutits ut olika langt (t.ex. ett stodben ar bara delvis utkort enligt Fig. B). En annan begransande forutsattning uppstar da ett stodben inte ar i kontakt med marken, t.ex. beroende pa att marken sjunkit under en stodbensfot (Fig. C). Aven i handelse av detta begransas arbetsomradet automatiskt.

19 MOTORN KRAFT I RORELSE HOGRE EFFEKTIVITET pa ARBETPLATSEN Teleskoplastarna i alia Roto serierna drivs av fyra eller sexcylinders dieselrnotorer med turbo, som uppfyller kraven enligt Steg 3 avgasstandard och som ger tillrackligt moment fbr hela driftsomradet. Ett snabbt svar pa ett effektbehov ar avgarande for dessa maskiner, som behaver kraft under de mest varierande farutsattningar. Motorn ar lagt monterad pa chassiets hagra sida vilket gar att service och underhall kan utfaras pa ett sakert satt dar underhallspersonalen kan ha bada fbtterna pa marken och alia mekaniska och hydrauliska enheter inorn rackhall. Merlo var det farsta teleskoplastarfaretaget med denna placering vilken senare blivit en industrinorm. Transmissionen ar hydrostatiskt och utnyttjar motor och pump med variabelt flade vilket sakerstaller hog prestanda och ett brett arbetsomrade med full kraft. Maximal karhastighet ar, pa vissa rnodeller, sa hog som 40 km/tim.

20 ROTO MOTORN Permanent 4-hjulsdrift sakerstaller bra framkomlighet pa alia underlag. Motorn med hog prestanda och effektiv hydrostatisk transmission ger hog korprestanda och sakerhet, aven pa lutande underlag. Den hydrostatiska transmissionen, som har en oberoende hydraulkrets, har en hog dynamiskt bromseffekt sa att anvandningen av bromsarna kan minimeras. Oljeflodet, kommer fran en hydraulpump som i sin tur driver hydrostatmotorn som sedan overgar till mekanisk kraft. Denna kraft overfors till axlarna genom en vaxellada och kardanaxlar. Korhastigheten varieras endast med hjalp av gaspedalen, utan att vaxla som med konventionella mekaniska transmissioner. Den hydrostatiskatransmissionen ar kombinerad med en permanent 4-hjulsdrift, vilket ger optimal framkomlighet och vaghflllning aven under svflra forhflllanden. 1 - Axel 2 - Hydrostatoljetank 3 - Kardanaxel 4 - Hydrostatmotor 5 - Hydrostatoljekylare 6 - Oieselmotor 7 - Hydrostatpump 8 - Hydrauls/anga... Alia modeller ar utrustade med en lastkannande hydraulpump. Hydrauloljeflodet varieras automatiskt beroende pa behovet fran de olika hydraulkretsarna. Detta system ar mycket effektivt under svara kontinuerliga driftsforhallanden eftersom det sakerstaller krafttillgang och ett snabbt svar pa manovrerna da det kravs, aven am flera maskinsystem skall matas samtidigt. Oljeflodet matchar alltid bara kravet fran hydraulkretsarna som utgar fran joystickens rorelse, vilket reducerar bransleforbrukningen och okar komponenternas hallbarhet.

21 PORTALAXLAR.. MASTARE o PA VARJE VAGVAL EXKLUSIV STYRKA OCH TILLFORLlTLIGHET Portalaxlarna, designade och tillverkade av Merlo, okar bade kortillfredsstallelse och maskinstabilitet pa alia underlag. Designade for tunga applikationer placerar konceptet axelhuset over centrumlinjen pa navreduktionerna. Jamfort med traditionella axeldesigner ger denna storre markfrigang med lika stora dack. Permanent 4-hjulsdrift gor att maskinen ror sig lattare aven i forradiska situationer. Bakaxeln pendlar och anpassar sig till ojamnheter aven vid terrangkorning och sakerstaller maximalt dackgrepp aven i stora lutningar genom att reducera slirning. Vid behov finns differentialsparr pa bakaxeln som extrautrustning.

22 e'.... Portalaxlarna har en navreduktion med kronhjul och pinjong och ger en exceptionell markfrigang. Layouten pa drivlinan, utvecklad av Merlos ingenjorer reducerar bade Ijud och kast under inbromsning och acceleration vilket okar korkomforten och minskar belastningen pa lager. BROMS PALLA HJULEN Servoassisterade hydrauliska skivbromsar, med flytande bromsok, ar monterade pfl varje nay. En tvakrets hydrauliskt system anvands for att garantera maximal sakerhet. En automatisk parkeringsbroms ansatts automatiskt dfl motorn stoppas (eller via manuell brytare). En oberoende, fjii.deraktiverad skivbroms verkar pa kardanaxeln fran vaxelladan. Axelpendling okar maskinens terrangprestanda. Maskinerna har en imponerande markfrigang. Maskinens lemmgpreslanda ar spec/ellt Imponerande for sin klass beroende pa de slora fngangsvinklarna..;...; ' TRE STYRSATT De fyra drivhjulen ar alia styrbara med hjalp av ett hydrauliskt styrsystem. Foraren kan valja mellan tre styrsatt och automatiskt synkronisering av hjulen kan ske vid eventuell forskjutning mel Ian hjulen. e Framhjulsstyrning for korning pa vag (fig. A); 4-hjulsstyrning for minsta svangradie (fig. B); Krabbstyrning for att forflytta maskinen i sidled, utan att stabiliteten forandras (fig. C). Tack yare den lilla svangradien kan en Roto teleskoplastare latt arbeta bade pa smala gator och pa tranga arbetsplatser.

23 HYDROPENUMATISK FJADRING STABILITET AVEN I TERRANG DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV KOMFORT OCH SAKERHET En innovativ, sjalvnivellerande hydropneumatisk fjadring ger optimal komfort aven vid korning pa ojamnt underlag. Denna teknologi ar exklusiv for Merlo och ger eftektiv dampning oberoende av last, underlag och korhastighet, utan att foraren behover utfora nagon justering. Den perfekta kombinationen av hydraulik och elektronik i fjadringssystemet resulterar i ett aktivt system som ger basta mojliga utnyttjande av teleskoplastarens prestanda och som ger foraren oovertraftad komfort och sakerhet.

24 ROTO HYDROPENUMATISK FJADRING Automatiska fjadringen i:ir idealiskt for terrangkorning och for transportkorningar pa vag och sakersti:iller utmarkt fordonsstabilitet upp till 4Okm/tim. Fjadringen kan lasas i onskat lage sa att nodvandig stabilitet och sakerhet ges under Iyft da maskinen anvands for "Iyft pa hjulen". Knapparna ger foraren mojlighet att stalla in alia driftsparametrar. Da manuell installning av fjadringen valjs, kan foraren kontinuerligt andra bade sidolutningen upp till ±9 grader (±16%) och langdlutningen upp till ±5 grader (±9%).

25 l MERLOMOBILITY MERLO GROUP INFOMOBILITY* finns bara i vissa lander DIN TELEKOMMUNICERANDE PARTNER GOR ATT DU KAN KONTROLLERA ALLT MerloMobility ar ett enkelt, ekonomiskt och helt anpassningsbart system som datoriserar, fbrvaltar och lokaliserar din privata och fbretagets fordonsflotta. Det ger lokalisering, i realtid, av flera fordon via GPS, och gbr det mbjligt att bvervaka de viktigaste fordonsparametrarna, tar emot och behandlar larm samt sander kommandon fbr hantering av handelser. MerloMobility sander och tar emot information via GSM/GPRS/UMTS mobiltelefonnat och bver internet. Systemet kan nas via World Wide Web (WWW); komplexa programvaror behbver inte installeras eftersom en vanlig Webblasare kan na alia systemfunktioner fran en dator eller en PDA. Sa du kan se var dina fordon ar, vem som anvander dem och under vilka fbrutsattningar de arbetar. Vi dare fungerar MerloMobility aven som ett stbldskydd vid obehbrig anvandning eller skadegbrelse. Annu en gang ar Merlo Group ledande inom teknologis innovation och research.

26 ROTO MERLOMOBILITY LOGISTIK Fordonets lage / Fordonsflottans lage / Maskiner som inte anvands/ Maskinens driftstimmar / Karta bver fordonsflottan / Arbetsomraden / Branslefbrbrukning / Fordonshastighet ~, _.'" I I I I, STOLDSKYDD Driftstider / Skydd mot obehbrig anvandning / Rbrelselarm / Bogserlarm / Sparrning av motorn / Fbraridentifiering / Inbrottslarm / Deplacement larm MerloMobility ger dig mbjlighet att hiimta information om logistik, diagnostik och underhilll direkt fran CAN-BUS systemet pa ditt fordon. Pa Merlo maskiner som ar utrustade med antingen MCSS- eller Merlinsystemet, ar MerloMobility det enda system som kan komma at dessa signaler. DIAGNOSTIK Kylvatsketemperatur / Motoroljetryck / Maskineffektivitet / Underhallsdata / Lyfttabeller / Underhallsbvervakning / Anvandningsrapporter / Sparning av handelser DRIFTSPLANNERING Arbetsschema / Reseplanering / Anpassning av intressanta punkter / Optimering av fardvagar / Anpassning av fordonet till fbrare / Vecko- och manatlig statistik / Anpassningsbara listor och rapporter / Export av data till Excelfiler MERLO MOBILITY. FORDELARNA Reglering av varje resa Det producerar en detaljerad grafisk visning och ger mbjligheten att kontrollera maskinens lage och rbrelser inom en fbrbestamd tidsintervall. Varningsovervakning av larm och handelser Ett larm ges via Web, E-post eller SMS varje gang maskinen aktiveras och manbvreras utanfbr de fbrinstallda parametrarna. Exakt information All viktig maskininformation sparas i databasens "svarta lada" och kan snabbt nas automatiskt eller manuellt via Internet. Dessa data kan exporteras i Excelformat. Det ar mycket konkurrenskraftigt Denna interna research och utveckling ger Merlo mbjlighet all erbjuda en produkt av hbgsta kvalitet och effektivitet. Innovativ teknologi MerloMobility har redan integrerats i manga maskiner och kommer att bli kompatibel med alia produkter fran Merlo. Milngsidighet Alia funktioner ar integrerade inom ett system. Tidsoptimering Det mbjliggbr planering, styrning och programmering av transporter och arbetsuppgifter. Reducerad bransleforbrukning En mer rationell anvandning av maskinparken leder till optimering av transporter och arbetsaktiviteter vilket reducerar den anvanda branslemangden. Reducerade underhilllskostnader Systemet signalerar om fel uppstar och ger mbjlighet till fjarrdiagnostik och fbrebyggande bvervakning.

27 SPACE SYSTEM OCH ARBETSPLATTFORMAR.. 0 SAKERHET PA HOG HOJD II HOGA FORVANTNINGAR Roto teleskoplastare anvands med stor framgang vid manga olika uppgifter pa arbetsplatsen. Ett flertal utbytbara system for Iyft av material och personal kompletterar anvandningen for dessa teleskoplastare, vilket ger ett stort anvandningsomrade. Alia system uppfyller kraven i EN280 for mobila arbetsplattformar - ytterligare ett bevis pa overlagsenhet da det galler teknologisk innovation. "Space System" ar ett utmarkt exempel; en hogteknologisk arbetsplattform utrustad med en teleskopbom, som innehailer sin egen forlangning och svangfunktion. Det finns aven manga andra system utrustade med personkorgar. Prestanda och sakerhet vid drift ar bara tva av de manga konkurrenskraftiga fordelarna med denna teknologi som ersatter konventionella byggstallningar och mobila stallningar vilket sparar tid och arbetskostnad. Detta ar ett klart tecken pa Merlos atagande att erbjuda banbrytande teknologi, frukten av konstant research och innovation, garanterad av mer an 40 ars erfarenhet.

28 ROTO SPACE SYSTEM OCH ARBETSPlATTFORMAR "Space System" kan snabbt fallas ihop pa Rotomaskinen fbr bekvam transportkbrning. Flera Merlo personkorgar ar utrustade med en hydrau Iisk svangfunktion, vilket gbr del mbjligt att arbeta oberoende av maskinens position. Den anvandbara bredden pa denna personkorg fran Merlo kan justeras med det patenterade utskjuts systemet, aven da den ar uppkbrd! Teleskopbommen pfl "Space System", pa vilken plattformen ar monterad, ar svangbar i sig sjalv, vilket gbr det mbjligt att na aven de mest svaratkomliga platser. "Space System" kan konfigureras att na over 9 meter under gatunivfln. Oavsett vilken Merlo personkorg som anvands kan foraren manovrera alia rorelser frfln korgen.

29 MERLO UTRUSTNING.. SLAPP LOSS KRAFTEN AV MANGSIDIGHET MANGA MASKINER len Merlo utrustning ar ett bra koncept vilket ytterligare har okat den stora mangsidigheten for Roto teleskoplastare. For alia modeller finns orakneligt antal teknologiskt avancerade verktyg vilka maximerar sin potential, starker sin mangsidighet och optimerar sin anvandning inom alia sektorer. Den utmarkta prestandan och karakteristiken pa utrustningarna fran Merlo ar resultatet av integrering av tekniken med grundmaskinen och av en exklusiv tillverkningsprocess. Da utrustade med Merlos utrustning ger Roto teleskoplastare effektivitet, lonsamhet och betydande kostnadsbesparingar.det gar snabbt och ar enkelt att koppla en Merlo utrustning pa gaffelstativet och snabbt och effektivt uppfylla alternativa Iyft, transport- och lastnings/lossningsbehov. Merlos multifunktionella system ar alltid beredda att arbeta i orakneligt antal olika applikationer och att ge sitt basta da det galler mangsidighet, kvalitet, lonsamhet och mest av alit, sakerhet.