BUILDING WITH CONFIDENCE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUILDING WITH CONFIDENCE."

Transkript

1 BUILDING WITH CONFIDENCE.

2 ROTO EN OSTOPPBAR KRAFT Merlos tekniker och ingenjbrer har alltid fascinerats av forskning och teknologisk innovation. De sporrar var utveckling och vart svar pa dagliga utmaningar, varigenom obverstigliga hinder bvervinns. Styrkan i Merlos teknologi ligger i kapaciteten att tillverka banbrytande maskiner som fbrandrar sattet pa vilket manniskor arbetar. Okad sakerhet, komfort och prestanda ar malen som varje design siktar mot att uppna. Detta ar varfbr varje ny maskin fran Merlo satter nya rekord da det galler design, styrka och hansyn fbr bade manniskor och miljb. Varje ny typ blir en del av ett vinnande lag bestaende av en ostoppbar kraft som kan bvervinna aven de mest utmanande hinder. 100 % Merlo, 100 % Tillverkad i Italien.

3 ROTOKONCEPTET.... OVER HELA VARDEN ETT NYTT KONCEPT AV PRODUKTIVITET OCH SAKERHET Da traditionella arbetsmetoder inte kan klara av arbetet ar det dags for en ny ide'; Roto P en teleskoplastare med en ny dimension bestaende av en roterande overdel, Sakerhet, effektivitet och manoverformaga ar nyckelfunktionerna i detta revolutionerande koncept, frukten av Merlo's research och erfarenhet sedan Roto teleskoplastare forkroppsligar ett nytt koncept av styrka i farten, framgangsrikt aven i de mest utmanande hanterings- och Iyftarbeten, tack vare sina goda terrangegenskaper. Tank dig en familj av maskiner som kombinerar alia teleskoplastarens fordelar plus stor Iyftkapacitet trots lag vikt och formagan att sakert placera personal pa hoga hojder. I tillagg till detta, oovertraffad rorlighet pa vag och utmarkta prestanda pa arbetsplatsen, med Iyftkapaciteter pa upp till 5 ton och Iyfthojder pa over 31 meter. Enkelt uttryckt, detta ar Roto! Tre distinkta produktfamiljer erbjuder hog lonsamhet och mangsidighet da det galler alia uppgifter pa arbetsplatsen sam normalt kraver flera specialiserade eller storre maskiner.

4 ROTO ROTOKONCEPTET ROTO 600 SERlE Erbjuder kompromisslos prestanda och sakerhet samt en svang av overdelen upp till 600 grader tillsammans med ett unikt, automatiskt stabiliserings- och nivelleringssystem. ROTO 400 SERlE Hog hastighet, kompakta och lattmanovrerade maskiner med en svangrorelse for overdelen pa upp till 415 grader, automatiskt stabiliserings- och nivelleringssystem. ROTO MCSS SERlE Med den basta banbrytande teknologin och mangsidighet genom vertikala stodben. Med fordelarna av automatisk, digital stabilitetskontroll och obegransad svang av overdelen. ROTOSERIEN - C1lj!ouo"io'''' ~.t - a.jl.i..." liilm4-i : - :.. _ 'jjeii,,"j 'M4-1""j( JI,,"j '... D 'ji.ii.tcf:ig"i1.ji.i':it'-i D C1lj!oUol!:8Iitjj!oiiol!:81iJ.i l1li.: I I IIII -.. _ l;iouotiiof+jmii i"i Q a l;t )..tuf1f1m'f.~i III III I

5 I VINNANDE INNOVATION SAKERHET, KOMFORT, PRESTANDA ETT INTEGRERAT SYSTEM FOR HANTERING OCH LYFT [ I Hjartat i Roto ar ett robust sjalvbarande chassi, utrustad med stbdben fbr att sakerstalla stabiliteten, den svangbara bverdelen ar monterad tillsammans med fbrarhytten och teleskopbommen. Oetta ar mycket mobila maskiner. Styrkan pa chassiet, de Merlo designade och byggda driv/styraxlarna, den utomordentliga markfrigangen med generbsa frigangsvinklar bade fram och bak samt en kbrhastighet pa upp till 40 km/tim, ger obvertraffad kbrdynamik. Rotomaskinerna ar byggda fbr att latt och sakert kunna kbras pa ojamnt underlag, i lera och snb och aven i grunt vatten. En lag tyngdpunkt ger saker kbrning pa alia underlag. Oa du kraver alit fran Roto teleskoplastare, dag efter dag kommer du att upptacka att de ar bland de sakraste och mest komfortabla arbetsmaskinerna som ger sitt basta da det galler tillfbrlitlighet, kvalitet, Ibnsamhet och mest av alit, sakerhet!

6 Manga Roto modeller har hydropneumatisk fjadring vilken mojliggor korhastigheter pa upp till 40 km/tim, samtidigt som maximal korkomfort sakerstalls. Den maximerar aven stabiliteten vid Iyft pa hjul, genom att maskinen kan nivelleras. Snabbfastet med hydraulisk Iflsning, som ar standard, gor att utrustningar snabbt kan bylas med hjalp av manovrering fran hylten. Ett dubbelverkande hydrauliskt uttag med snabbkopplingar ger kraften till hydrauliskt drivna utrustningar. Fyra hydrauliska stodben, som kan manovreras oberoende av varandra ger en horisontell, stabil bas for sakra Iyft. Den teleskopiska bommekanismen ar helt innesluten i bommen vilket skyddar den fran skador och sakerstaller maximal produktivitet. Den kontinuerliga svangrorelsen pfl overdelen pa MeSS modellerna erhalls genom en revolutionerande och exklusiv elektrohydrau Iisk central roterande koppiing. Axlarna ar designade och tillverkade av Merlo, exklusivt for applikation pa teleskoplastare. Hytten ger superb sikt runt om maskinen och kan, pa vissa modeller, tiltas upp till 18 grader vilket ger en ojamforbar sikt vid lasthantering pa maximal Iyfthojd. Strflkastarna ar monterade pfl overdelen, vilket ger optimal belysning over arbetsomradet oberoende av overdelens svangvinkel. De lastbarande strukturerna pa maskinen ar omgivna av en solid stfllring (70 mm), som har bade strukturella och skyddande funktioner.

7 HYTTEN MERUTRYMME.. FOR ERGONOMTRI OCH DESIGN ARBETE HAR ALDRIG FORR VARIT Err SADANT NOJE Hytten ar designad for att sakerstalla komfort och korsakerhet. Modern och elegant design, den har det storsta invandiga utrymmet inom sin sektor. Stalramen uppfyller kraven i internationella standarden ISO 3449 FOPS (Falling Object Protective Structure). Hytten ar fast pa speciella elastiska fasten, designade for att reducera vibrationer och oka forarens produktivitet. Av samma anledning ar mekaniska och hydrauliska manoverenheter placerade direkt pa chassiet, med alia huvudmanovrer elektriskt styrda. En exceptionellt djup vindruta och mycket breda fonster baktill, bada oppningsbara, sakerstaller utmarkt sikt over arbetsomradet. Utomordentlig sikt uppat ges genom det breda, stottaliga takfonstret och toppmodellerna har aven en modul for hyttiltning vilket ger utmarkt sikt vid lasthantering pa hog hojd!

8 ROTO HYTTEN Modellerna Roto MCSS ar utrustade med elektronisk fler funktions joystick, placerade pa det justerbara armstaden (fotot till vanster). Roto 600 och 400 serierna ar utrustade med enklare etektro-proportionella joystick (foto nedan). En stabilitetsindikering "Iampor" ar synligt monterad i forarens ogonhojd. Pa Roto 400 seriens maskiner indikerar den aven bomvinkeln. En rattstangs monterad elektrisk fram/backreglage mojliggor for foraren att andra korriktning utan att ta handerna fran ratten. Valet av hog/i~g korhastighet styrs elektriskt via manoverknappar pa Roto MCSS (foto till hager) eller med en vippstrombrytare pa Roto 600 och 400 seriens modeller (foto nedan).

9 HYTTEN ROTO Den nya forarstolen frfm Merlo kan justeras inom ett brett omrade och bade sate och ryggstbd ar utrustade med stbd fbr maximal komfort. Vissa modeller har en pneumatiskt fjadrande stol monterad som standard. Hytten kan tiltas hydrauliskt upp till 18 grader pa modellerna Roto och MCSS vilket ger utmarkt sikt, vid arbete pa full arbetshbjd. utan att fbrarens nacke anstrangs. Hytten ar lau au komma in i tack vare sjalvrensande steg och slatt hyttgolv utan hinder. Bade bvre och nedre sektionerna pa hyttdbrren kan bppnas 180. Roto MCSS modellerna ar utrustade med digitala instrument och indikeringar. Bade 600 och 400 serierna har analoga instrumentpaneler.

10 ROTO.' HYTTEN Rattens lutning kan justeras upp till 16 grader, for att matcha olika forares form och storlek. Ett tvalages solskydd, kan fas som extrautrustning, detta okar komforten, aven i starkt solljus. Knapparna for bflde stodben och hydropneumatiska fjadringen ar grupperade pa sidokonsolen. Forvaringsutrymmen av varierande storlekar finns inne i hytten,

11 " I MERLIN SYSTEMET MANOVRERING MED DINA FINGERTOPPAR TEKNOLOGI EN GENERATION FRAMAT! Merlinsystemet (Merlo Local Interactive Network) anvands pa alia modellerna i MeSS serien. Det ger en helt ny vag att elektroniskt styra alia maskinens driftsparametrar. Karnan i systemet ar en dator som, i realtid, inhamtar och behandlar alia ingaende- och utgaende signaler fran maskinens olika arbetsomraden. De huvudsakliga arbetsvillkoren och all nodvandigt information for foraren visas kontinuerligt i ett latt och logiskt format. Melinsystemet styr aven alia sakerhetsfunktioner och verkar som ett mangsidigt och effektivt verktyg for avancerad fjarrdiagnostik. I tillagg kan det aven anvandas som ett stbldskydd vilket ger en mycket hogre grad av sakerhet mot obehorig anvandning.

12 ROTO MERLIN SYSTEMET.' ~ ::. ~.'! :: Ii ~ " ~ :: Ii ~ Programvaran ger foraren mojlighet att valja ett stort antal interaktiva menyer som ger atkomst till olika nivaer i systemet. 1 - Huvudmeny Visar konstant maskinens arbetsparametrar och ger foraren mojlighet att stal/a in hyttemperaturen, begransa olika arbetsomraden, justera svanghastighet och aktivera extra arbetsljus mm. 2 - Utrustningsmeny Ger foraren mojlighet au valja huvudtyperna av utbytbar utrustning. 3 - Generell kontrollmeny Ger en systemdiagnos efter vi/ken statusen pa alia system visas. 4 - Servicemeny I rea/iteten en "svart lada" som spararinformationen fran de olika systemen och paminner foraren om underhbl/sintervallerna. 5 - Kontrollmeny En enkel knapptryckning avslojar, i realtid, statusinformationen for ai/a system. 6 - Justermeny for bildskarmen Ger foraren mojlighet att stal/a in bi/dparametrarna sa au de anpassas till ljusforhbl/andena. DRIFTSMENY. VISNING AV TYNGPUNKTSCENTRUM Ett exklusivt kannetecken for Melinsystemet ar realtidsdisplayen, (bade i numerisk och grafisk form), av tyngdpunktscentrum och lasten och hur det forflyttar sig under maskinmanovrering. Systemet overvakar aven avstandet mellan lasten och marken, avstandet mellan lasten och maskinens centrumlinje och vikten pa den last som hanteras. Foraren kan fordefiniera arbetsomradet for maskinen genom att forinstalla begransningarna for overdelens svang, bommens Iyftvinkel och bommens utskjut. Vid visning av totala tyngdpunktscentrum bestams maskinens begransningar, beroende pa positionen och utskjutet av stodbenen och var lasten ar placerad. Pa detta satt kan foraren se da maskinen narmar sig D li!~~!!!",".m:':e:':r::l::i~n:":s~y~s~t~e~m~::::::::::::::::::;~~~.j begransningarna lasten och kan maximera for den aktuella maskinens prestanda. Systemets exakthet ar opaverkad av den utrustning som monteras pa gaffelstativet, (t.ex. gafflar, vinschar, jibbar, krokar och personkorgar). 1 - Position av tyngdpunktscentrum i relation till arbetsomradet; 2 - Langs- och tvargaende stabi/itetsindikering; 3 - Maskinens stabi/itetsstatus; 4 - Arbetsomradesbegransning aktiveradlavstangd; 5 - Avstand mel/an lasten och overdelens centrumlinje; 6 - Avstand mel/an lasten och marken; 7 - Vikten pa den last som hanteras; 8 - Typ av utrustning som anvands.

13 'I' I DEN SVANGANDE OVERDELEN ARBETE GENOM MANGSIDIGHET UTAN BEGRANSNING Den maximala svangvinkeln for overdelen pa Roto teleskoplastare varierar beroende pa modell. Pa Rotomodeller i MeSS serien kan overdelen svangas kontinuerligt, daremot ar svangrorelsen begransad till 600 grader for 600 serien och till 415 grader for 400 serien. Kontinuerlig svangrorelse okar maskinens prestanda och snabbar upp hanteringen eftersom overdelen inte behover svangas tillbaka till utgangspunkten. Kontinuerlig svangrorelse uppnas genom anvandningen av den revolutionerande Merlo elektrohydrauliska centrumkopplingen. Alia signaler och kommandon som kravs for svang av overdelen sands genom en enkel elektronisk kanal som inte ar kanslig for svangvinkelpositionen pa sandaren och mottagaren, vilket eliminerar elektriska anslutningar och alia begransningar som finns pa konventionella glidkont~kter. Oetta innovativa system ar tillforlitligt, luft- och vattentatt och mycket kompakt. Tva mikroprocessorer, en pa overdelen och den andra pa chassiet konverterar elektriska signaler till kodade impulser och vice versa.

14 ROTO SVANGANDE OVERDELEN Fbraren har ocksa utmarkt sikt bakat, vilket ar viktigt bade under svang av bverdelen och vid man6vrering pa arbetsplatsen. Verktyg som anvands pa arbetsplattformen kan anslutas till ett elektriskt uttag (med avstangningsbrytare) detta kan bestallas som extrautrustning monterat pa bverdelen. o Den elektrohydrauliska centrumkopplingen inkluderar en separat sektion av rostfritt stal, genom vilken varmvatten som genereras av motom kan cirkuleras till ett varmepaket i hytten. Darfbr behbvs ingen extravarmare monteras i hytten. 1 - Roterande hydraulgenomforning 2 - Kodad transmissions/edning 3 - Mikroprocessor och lank till manoverpanel i hytten 4 - Mikroprocessor och lank till styrenheten i chassit Bland flera extrautrustningar sam 6kar praduktiviteten och mangsidigheten pa teleskaplastare, ar en bommonterad kamera med en monitor i hytten.

15 TELESKOPBOMMEN BRILLIANT ENKELHET NUAR ALLTING NARMARE TILL HANDS Teleskopbommen ar karnan i varje teleskoplastare. Den maste vara robust och stark - for att sakerstalla en bra lastkapacitet och att bommen kan teleskoperas ut pa ett sakert satt. Merlos ingenjorer har framgangsrikt skapat en teleskopbom som blivit ett riktmarke inom industrin. Bomsektionerna ar tillverkade av tva u-formade stalplattor av hogvardigt stal som svetsats ihop pa langden med varandra langs eller nara sin neutrala axel. En hydrauliskt driven utskjutsmekanism sitter helt innesluten i bomsektionerna vilket skyddar den fran yttre skador. Bomsektionerna glider pa justerbara glidplattor, tillverkade av den nya generationen polymer och exklusivt anvanda av Merlo.

16 ROTO dukter, hantering av batar, placering av tunnelrbr och bekladnad av byggnader ar bara nagra fa exempel. Det tar bara en kort stund at! ansiuta en utrustning pa snabbfastet (Fig. 1). Monteringen och lilisningen styrs direkt frilln hytten och hydrauliska snabbkopplingar gbr anslutningen av hydrauliken enkel och maskinen kan TELESKOPBOMMEN omedelbart tas i drift. En kopplingsbox ar monterad pa bomtoppen fbr val av en rad elektriskt styrda utrustningar. En standard dubbelverkande hydraulledning med snabbkopplingar ar monterad pa bommen fbr drift av hydrauliska utrustningar (Fig. 2). Mangsidigheten pa Roto teleskoplastare kan ytterligare bkas med en nastan andlbs lista av utrustningar och specialutrustningar, vilka kan monteras pa snabbfastet med endast nagra fa moment. Variationen av applikationer ar star: Iyft av material, placera personal pa ett sakert satt, underh811 pa broar och via- Bommens utskjutsmekanism, tillsammans med sina hydrauliska och elektriska komponenter ar helt monterade inne i bomsektionerna vilket sakerstaller maximalt skydd och tillfbrlitlighet. MERLO RADIOSTYRNING En digital f1erfunktions radiostyrning gbr att fbraren kan fjarrmanovrera maskinen pill ett exakt satt och pa sa vis sakerstalla sakerheten aven i de mest utmanande situationer. Denna nyligen introducerade innovativa teknologin fran Merlo ar certifierad av EU:s organ och mbjliggbr att alia maskinens funktioner kan styras proportionellt. Radiotransmissionssystemet anvander det senaste konceptet "Hoppfrekvens" vilket ger stort skydd mot stbrningar och levererar maximal transmissionssakerhet. Merlos radiostyrning ar dubbelriktad: den bade sander kommandon till maskinen och mottar information betraffande driftstatusen (t.ex. motorn igang eller inte, bransleniva, stabilitetskondition, bverlast, etc.). och har darmed en fbrmaga till realtidsdiagnostik.

17 STODBEN STABILITET BETYDER ATT ALLTID 0 HA FOTTERNA PA MARKEN! II II STABILITET ARSTANDARD Fyra hydrauliskt drivna stbdben sakerstaller au Roto teleskoplastare ar stabila pa alia underlag. Fbraren kan konfigurera stbdbenen au passa till typen av terrang och lutning sa au arbete alltid sker med maximal sakerhet. Unikt ar au MeSS modellerna kan manbvreras pa eu sakert sau med stbdbenen bara delvis utskjutna vilket mbjliggbr arbete nara trouoarkanter eller murar, eller pa mycket tranga gator. Oberoende av stbdbenens lage, sakerstalls maximal driftssakerhet inom det arbetsomrade som stabilitetspolygonen skapar. Alia Rotomodeller kan lau nivelleras genom au stbdbenen manbvreras parvis. Sido- och langsgaende lutning kan justeras separat. Pa vissa modeller kan de fyra stbdbenen automatsikt och samtidigt dras upp/in helt genom en enda tryckning pa en manbverknapp. Da stbdbenen ar indragna ar de innanfbr maskinens yttermatt.

18 ROTO STOOBEN Fallbara stodben pa Roto 400 seriens modeller. Stodben med kombination av utskjutning och ansattning pa Roto 600 seriens modeller. Det unika, automatiska Merlo stabiliserings och nivelleringssystemet gor uppstallning av maskinen lattare och sakrare. Stodben med oberoende utskjutning och ansattning pa Roto MCSS. Ytterligare lastfordelande plattor kan anvandas pa mjukare underlag. Mess. KONTINUERLIG KONTROLL AV STABILITETEN Da Roto MCSS teleskoplastare manovreras med ansatta stbdben, overvakar det kontinuerliga kontrollsystemet for stabi Iiteten (MCSS: Merlin Continuous Slew Safety) konstant de kralter som verkar pa de fyra stodbensfotterna. Systemet anvander dessa varden for att automatiskt kalkylera positionen pa tyngdpunkten for maskinen och lasten. Av detta kan mikroprocessorn bestam- ma stabilitetsnivan i det ogonblicket. Om stabiliteten ar mindre an vad som kravs for saker manovrering blockeras omedelbart rorelser som forsamrar stabiliteten. Berakningen galler oavsett stodbenens lage. Detta gor att foraren kan placera stodbenen elter behov, beroende pa arbetsuppgilten; Iyftdiagrammet justeras automatiskt och dynamiskt att passa den stodbensposition som foraren har vait. Systemet kontrollerar automatiskt och kontinuerligt maskinens stabilitet sa att foraren kan fokusera pa sitt arbete, eftersom lastkurvan skapas dynamiskt beroende pa totala tyngdpunktscentrum vilket ger maximal sakerhet i varje lage. / ) o MCSS systemet til/ater arbete med maskinen aven da stodbenen arplacerade i en ovanlig konfiguration. Oavsett stodbensbasen skapar systemet dynamiskt en virtueillastkurva inom vilken maskinen kan arbeta. Oberoende av monterad utrustning kan Iyftdiagrammet for den konfigurationen utnyttjas helt (inkluderande arbetsplattformar). oa stodbenen ar helt utkorda och ansatta (Fig. A), ar arbetsomradet cirkulart och ger full kapacitet under hela svangrorelsen. Arbetsomradet begransas automatiskt av datom da, beroende pa forarens behov, stodbenen skjutits ut olika langt (t.ex. ett stodben ar bara delvis utkort enligt Fig. B). En annan begransande forutsattning uppstar da ett stodben inte ar i kontakt med marken, t.ex. beroende pa att marken sjunkit under en stodbensfot (Fig. C). Aven i handelse av detta begransas arbetsomradet automatiskt.

19 MOTORN KRAFT I RORELSE HOGRE EFFEKTIVITET pa ARBETPLATSEN Teleskoplastarna i alia Roto serierna drivs av fyra eller sexcylinders dieselrnotorer med turbo, som uppfyller kraven enligt Steg 3 avgasstandard och som ger tillrackligt moment fbr hela driftsomradet. Ett snabbt svar pa ett effektbehov ar avgarande for dessa maskiner, som behaver kraft under de mest varierande farutsattningar. Motorn ar lagt monterad pa chassiets hagra sida vilket gar att service och underhall kan utfaras pa ett sakert satt dar underhallspersonalen kan ha bada fbtterna pa marken och alia mekaniska och hydrauliska enheter inorn rackhall. Merlo var det farsta teleskoplastarfaretaget med denna placering vilken senare blivit en industrinorm. Transmissionen ar hydrostatiskt och utnyttjar motor och pump med variabelt flade vilket sakerstaller hog prestanda och ett brett arbetsomrade med full kraft. Maximal karhastighet ar, pa vissa rnodeller, sa hog som 40 km/tim.

20 ROTO MOTORN Permanent 4-hjulsdrift sakerstaller bra framkomlighet pa alia underlag. Motorn med hog prestanda och effektiv hydrostatisk transmission ger hog korprestanda och sakerhet, aven pa lutande underlag. Den hydrostatiska transmissionen, som har en oberoende hydraulkrets, har en hog dynamiskt bromseffekt sa att anvandningen av bromsarna kan minimeras. Oljeflodet, kommer fran en hydraulpump som i sin tur driver hydrostatmotorn som sedan overgar till mekanisk kraft. Denna kraft overfors till axlarna genom en vaxellada och kardanaxlar. Korhastigheten varieras endast med hjalp av gaspedalen, utan att vaxla som med konventionella mekaniska transmissioner. Den hydrostatiskatransmissionen ar kombinerad med en permanent 4-hjulsdrift, vilket ger optimal framkomlighet och vaghflllning aven under svflra forhflllanden. 1 - Axel 2 - Hydrostatoljetank 3 - Kardanaxel 4 - Hydrostatmotor 5 - Hydrostatoljekylare 6 - Oieselmotor 7 - Hydrostatpump 8 - Hydrauls/anga... Alia modeller ar utrustade med en lastkannande hydraulpump. Hydrauloljeflodet varieras automatiskt beroende pa behovet fran de olika hydraulkretsarna. Detta system ar mycket effektivt under svara kontinuerliga driftsforhallanden eftersom det sakerstaller krafttillgang och ett snabbt svar pa manovrerna da det kravs, aven am flera maskinsystem skall matas samtidigt. Oljeflodet matchar alltid bara kravet fran hydraulkretsarna som utgar fran joystickens rorelse, vilket reducerar bransleforbrukningen och okar komponenternas hallbarhet.

21 PORTALAXLAR.. MASTARE o PA VARJE VAGVAL EXKLUSIV STYRKA OCH TILLFORLlTLIGHET Portalaxlarna, designade och tillverkade av Merlo, okar bade kortillfredsstallelse och maskinstabilitet pa alia underlag. Designade for tunga applikationer placerar konceptet axelhuset over centrumlinjen pa navreduktionerna. Jamfort med traditionella axeldesigner ger denna storre markfrigang med lika stora dack. Permanent 4-hjulsdrift gor att maskinen ror sig lattare aven i forradiska situationer. Bakaxeln pendlar och anpassar sig till ojamnheter aven vid terrangkorning och sakerstaller maximalt dackgrepp aven i stora lutningar genom att reducera slirning. Vid behov finns differentialsparr pa bakaxeln som extrautrustning.

22 e'.... Portalaxlarna har en navreduktion med kronhjul och pinjong och ger en exceptionell markfrigang. Layouten pa drivlinan, utvecklad av Merlos ingenjorer reducerar bade Ijud och kast under inbromsning och acceleration vilket okar korkomforten och minskar belastningen pa lager. BROMS PALLA HJULEN Servoassisterade hydrauliska skivbromsar, med flytande bromsok, ar monterade pfl varje nay. En tvakrets hydrauliskt system anvands for att garantera maximal sakerhet. En automatisk parkeringsbroms ansatts automatiskt dfl motorn stoppas (eller via manuell brytare). En oberoende, fjii.deraktiverad skivbroms verkar pa kardanaxeln fran vaxelladan. Axelpendling okar maskinens terrangprestanda. Maskinerna har en imponerande markfrigang. Maskinens lemmgpreslanda ar spec/ellt Imponerande for sin klass beroende pa de slora fngangsvinklarna..;...; ' TRE STYRSATT De fyra drivhjulen ar alia styrbara med hjalp av ett hydrauliskt styrsystem. Foraren kan valja mellan tre styrsatt och automatiskt synkronisering av hjulen kan ske vid eventuell forskjutning mel Ian hjulen. e Framhjulsstyrning for korning pa vag (fig. A); 4-hjulsstyrning for minsta svangradie (fig. B); Krabbstyrning for att forflytta maskinen i sidled, utan att stabiliteten forandras (fig. C). Tack yare den lilla svangradien kan en Roto teleskoplastare latt arbeta bade pa smala gator och pa tranga arbetsplatser.

23 HYDROPENUMATISK FJADRING STABILITET AVEN I TERRANG DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV KOMFORT OCH SAKERHET En innovativ, sjalvnivellerande hydropneumatisk fjadring ger optimal komfort aven vid korning pa ojamnt underlag. Denna teknologi ar exklusiv for Merlo och ger eftektiv dampning oberoende av last, underlag och korhastighet, utan att foraren behover utfora nagon justering. Den perfekta kombinationen av hydraulik och elektronik i fjadringssystemet resulterar i ett aktivt system som ger basta mojliga utnyttjande av teleskoplastarens prestanda och som ger foraren oovertraftad komfort och sakerhet.

24 ROTO HYDROPENUMATISK FJADRING Automatiska fjadringen i:ir idealiskt for terrangkorning och for transportkorningar pa vag och sakersti:iller utmarkt fordonsstabilitet upp till 4Okm/tim. Fjadringen kan lasas i onskat lage sa att nodvandig stabilitet och sakerhet ges under Iyft da maskinen anvands for "Iyft pa hjulen". Knapparna ger foraren mojlighet att stalla in alia driftsparametrar. Da manuell installning av fjadringen valjs, kan foraren kontinuerligt andra bade sidolutningen upp till ±9 grader (±16%) och langdlutningen upp till ±5 grader (±9%).

25 l MERLOMOBILITY MERLO GROUP INFOMOBILITY* finns bara i vissa lander DIN TELEKOMMUNICERANDE PARTNER GOR ATT DU KAN KONTROLLERA ALLT MerloMobility ar ett enkelt, ekonomiskt och helt anpassningsbart system som datoriserar, fbrvaltar och lokaliserar din privata och fbretagets fordonsflotta. Det ger lokalisering, i realtid, av flera fordon via GPS, och gbr det mbjligt att bvervaka de viktigaste fordonsparametrarna, tar emot och behandlar larm samt sander kommandon fbr hantering av handelser. MerloMobility sander och tar emot information via GSM/GPRS/UMTS mobiltelefonnat och bver internet. Systemet kan nas via World Wide Web (WWW); komplexa programvaror behbver inte installeras eftersom en vanlig Webblasare kan na alia systemfunktioner fran en dator eller en PDA. Sa du kan se var dina fordon ar, vem som anvander dem och under vilka fbrutsattningar de arbetar. Vi dare fungerar MerloMobility aven som ett stbldskydd vid obehbrig anvandning eller skadegbrelse. Annu en gang ar Merlo Group ledande inom teknologis innovation och research.

26 ROTO MERLOMOBILITY LOGISTIK Fordonets lage / Fordonsflottans lage / Maskiner som inte anvands/ Maskinens driftstimmar / Karta bver fordonsflottan / Arbetsomraden / Branslefbrbrukning / Fordonshastighet ~, _.'" I I I I, STOLDSKYDD Driftstider / Skydd mot obehbrig anvandning / Rbrelselarm / Bogserlarm / Sparrning av motorn / Fbraridentifiering / Inbrottslarm / Deplacement larm MerloMobility ger dig mbjlighet att hiimta information om logistik, diagnostik och underhilll direkt fran CAN-BUS systemet pa ditt fordon. Pa Merlo maskiner som ar utrustade med antingen MCSS- eller Merlinsystemet, ar MerloMobility det enda system som kan komma at dessa signaler. DIAGNOSTIK Kylvatsketemperatur / Motoroljetryck / Maskineffektivitet / Underhallsdata / Lyfttabeller / Underhallsbvervakning / Anvandningsrapporter / Sparning av handelser DRIFTSPLANNERING Arbetsschema / Reseplanering / Anpassning av intressanta punkter / Optimering av fardvagar / Anpassning av fordonet till fbrare / Vecko- och manatlig statistik / Anpassningsbara listor och rapporter / Export av data till Excelfiler MERLO MOBILITY. FORDELARNA Reglering av varje resa Det producerar en detaljerad grafisk visning och ger mbjligheten att kontrollera maskinens lage och rbrelser inom en fbrbestamd tidsintervall. Varningsovervakning av larm och handelser Ett larm ges via Web, E-post eller SMS varje gang maskinen aktiveras och manbvreras utanfbr de fbrinstallda parametrarna. Exakt information All viktig maskininformation sparas i databasens "svarta lada" och kan snabbt nas automatiskt eller manuellt via Internet. Dessa data kan exporteras i Excelformat. Det ar mycket konkurrenskraftigt Denna interna research och utveckling ger Merlo mbjlighet all erbjuda en produkt av hbgsta kvalitet och effektivitet. Innovativ teknologi MerloMobility har redan integrerats i manga maskiner och kommer att bli kompatibel med alia produkter fran Merlo. Milngsidighet Alia funktioner ar integrerade inom ett system. Tidsoptimering Det mbjliggbr planering, styrning och programmering av transporter och arbetsuppgifter. Reducerad bransleforbrukning En mer rationell anvandning av maskinparken leder till optimering av transporter och arbetsaktiviteter vilket reducerar den anvanda branslemangden. Reducerade underhilllskostnader Systemet signalerar om fel uppstar och ger mbjlighet till fjarrdiagnostik och fbrebyggande bvervakning.

27 SPACE SYSTEM OCH ARBETSPLATTFORMAR.. 0 SAKERHET PA HOG HOJD II HOGA FORVANTNINGAR Roto teleskoplastare anvands med stor framgang vid manga olika uppgifter pa arbetsplatsen. Ett flertal utbytbara system for Iyft av material och personal kompletterar anvandningen for dessa teleskoplastare, vilket ger ett stort anvandningsomrade. Alia system uppfyller kraven i EN280 for mobila arbetsplattformar - ytterligare ett bevis pa overlagsenhet da det galler teknologisk innovation. "Space System" ar ett utmarkt exempel; en hogteknologisk arbetsplattform utrustad med en teleskopbom, som innehailer sin egen forlangning och svangfunktion. Det finns aven manga andra system utrustade med personkorgar. Prestanda och sakerhet vid drift ar bara tva av de manga konkurrenskraftiga fordelarna med denna teknologi som ersatter konventionella byggstallningar och mobila stallningar vilket sparar tid och arbetskostnad. Detta ar ett klart tecken pa Merlos atagande att erbjuda banbrytande teknologi, frukten av konstant research och innovation, garanterad av mer an 40 ars erfarenhet.

28 ROTO SPACE SYSTEM OCH ARBETSPlATTFORMAR "Space System" kan snabbt fallas ihop pa Rotomaskinen fbr bekvam transportkbrning. Flera Merlo personkorgar ar utrustade med en hydrau Iisk svangfunktion, vilket gbr del mbjligt att arbeta oberoende av maskinens position. Den anvandbara bredden pa denna personkorg fran Merlo kan justeras med det patenterade utskjuts systemet, aven da den ar uppkbrd! Teleskopbommen pfl "Space System", pa vilken plattformen ar monterad, ar svangbar i sig sjalv, vilket gbr det mbjligt att na aven de mest svaratkomliga platser. "Space System" kan konfigureras att na over 9 meter under gatunivfln. Oavsett vilken Merlo personkorg som anvands kan foraren manovrera alia rorelser frfln korgen.

29 MERLO UTRUSTNING.. SLAPP LOSS KRAFTEN AV MANGSIDIGHET MANGA MASKINER len Merlo utrustning ar ett bra koncept vilket ytterligare har okat den stora mangsidigheten for Roto teleskoplastare. For alia modeller finns orakneligt antal teknologiskt avancerade verktyg vilka maximerar sin potential, starker sin mangsidighet och optimerar sin anvandning inom alia sektorer. Den utmarkta prestandan och karakteristiken pa utrustningarna fran Merlo ar resultatet av integrering av tekniken med grundmaskinen och av en exklusiv tillverkningsprocess. Da utrustade med Merlos utrustning ger Roto teleskoplastare effektivitet, lonsamhet och betydande kostnadsbesparingar.det gar snabbt och ar enkelt att koppla en Merlo utrustning pa gaffelstativet och snabbt och effektivt uppfylla alternativa Iyft, transport- och lastnings/lossningsbehov. Merlos multifunktionella system ar alltid beredda att arbeta i orakneligt antal olika applikationer och att ge sitt basta da det galler mangsidighet, kvalitet, lonsamhet och mest av alit, sakerhet.

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 KUBOTA HJULLASTARE RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI NX Serien traktorer från Kioti traktor NX4510/NX5010/NX5510/NX6010 NX Ny avancerad TEKNIK Modern och elegant Kioti-design Kiotis nya, moderna och elegant utformade motorhuv ger snabb och bekväm åtkomst

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4 Maeda Minikranar Gång på gång visar dessa innovativa maskiner sitt stora värde. Från stenläggning och panelsättning, genom hela spektret av glashantering till restaureringsprojekt, speciella lyftsituationer

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Produktbroschyr Hiab Multilift XR ger dig ett enastående utförande Maximera din mångsidighet Montering av Hiab Multilift XR lätta lastväxlare på vilken lastbil

Läs mer

P25.6 P28.8. Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

P25.6 P28.8. Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! P25.6 P28.8 Vår vision: ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! ALLFIXAREN - Öka din flexibilitet P25.6 FAKTA MERLO P25.6 Kan traktor-registreras Godkänd dragkrok Kan utrustas med

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

TERGO UFW Fyrvägstruck

TERGO UFW Fyrvägstruck TERGO UFW Fyrvägstruck 24/7 support worldwide network reach trucks UFW Fyrvägstrucken UFW 200/250 Maximal flexibilitet Nya UFW är flexibel och effektiv med långgods och även en fantastisk skjutstativtruck

Läs mer

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO EN OSTOPPBAR KRAFT DRAGKRAFT I ALL SLAGS TERRÄNG Utöver motoruppgraderingen ruvar 2015 års PONSSE Buffalo på en rad andra förbättringar. Vi har förbättrat

Läs mer

EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER

EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER STABIL OCH SMIDIG ETT VERKLIGT KRAFTPAKET FÖR GALLRINGSPLATSER PONSSE Beaver är en tillförlitlig och mångsidig skördare från tät förstagallring till föryngringsavverkning.

Läs mer

Piteå 0911-67045. Umeå 090-131670. Stockholm 08-6275777. Båstad 0431-74400. Malmö 040-291280. Göteborg 031-582000

Piteå 0911-67045. Umeå 090-131670. Stockholm 08-6275777. Båstad 0431-74400. Malmö 040-291280. Göteborg 031-582000 PITEÅ 3D HYRLIFTAR AB är ett svenskt företag, som hyr ut och säljer produktivitetshöjande, ergonomiskt väl anpassade mobila arbetsplattformar samt minikranar, till främst byggnads och installationsbranschen.

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

När du vill ha mycket för pengarna

När du vill ha mycket för pengarna När du vill ha mycket för pengarna Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd

Läs mer

SD75, SD115, SD135. VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw

SD75, SD115, SD135. VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw SD75, SD115, SD135 VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw Kraft att prestera. Volvo introducerar SD75, SD115 och SD135 envalsvältar kraftfulla maskiner konstruerade för överlägsen kompaktering. Valet av amplitud,

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Bekvämare förlossning

Bekvämare förlossning Förlossningssäng Bekvämare förlossning MÖDRAVÅRD Bekvämare förlossning Det är en överväldigande upplevelse att föda barn och något som föräldrarna kommer att komma ihåg för alltid. Det är dock också en

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet.

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet. JX 60-95 hk u Förarkomfort. Den fullt justerbara upraktisk teknologi i alla avseende. u förarstolen kan lätt ställas in för att ge dig en bekväm arbetsplats, även under besvärliga förhållanden. Som tillval

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen Produktkatalog Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700 Upplev den maxade körglädjen Från början var nog betydelsen av ordet ATV inte tänkt att innefatta stadstrafik. Terrängen

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

När du satsar på kvalité BISON SKOTARE. www.kranman.com

När du satsar på kvalité BISON SKOTARE. www.kranman.com När du satsar på kvalité BISON SKOTARE www.kranman.com Bison 4000 Pris från 197.000:- + moms www.kranman.com 2 Basutrustning Bison 4000 Pris 197.000:- + moms Helgalvat chassi 18hk Vanguard, bensinmotor

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare

Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare Utnyttja vagnparken maximalt med Laxo Låt två bilar arbeta för tre! har möjlighet att få fler körningar, vilket gör att vagnparken utnyttjas fullt ut. 2.

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING En grundläggande komponent för fordonssäkerhet TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE Hur alla negativa effekter som orsakas av utslitna stötdämpare påverkar andra delar på bilen

Läs mer

Söker du hög prestanda med låg energiförbrukning?

Söker du hög prestanda med låg energiförbrukning? Söker du hög prestanda med låg energiförbrukning? Då behöver du en av våra fyrhjuliga elektriska motviktstruckar med kapacitet på 2 500 kg till 3 000 kg. Välj modellen Efficiency eller Drive&Lift Plus.

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Ideen bewegen mehr > PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Våra rehabprodukter AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11 72458 Albstadt Tel: 0 74 31.12 95-0 Fax: 12 95-35 www.aat-online.de

Läs mer

Maximal snabbhet, minimal bredd

Maximal snabbhet, minimal bredd Maximal snabbhet, minimal bredd Dubbelstaplaren PDP 200 27/7 support worldwide network Double Stacker PDP Modell PDP 200 Lyfthöjd Lyftkapacitet Truckbredd Åkhastighet Standardutrustning Extrautrustning

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd Nyhet! Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Sedan mer än 20 år har vi specialiserat oss på att utveckla parabolsystem. Nu

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Volvos ramstyrda dumprar TRANSPORTLÖSNINGAR

Volvos ramstyrda dumprar TRANSPORTLÖSNINGAR Volvos ramstyrda dumprar TRANSPORTLÖSNINGAR BEPRÖVAD TEKNIK innovativa lösningar Det var Volvo som utvecklade dumperkonceptet på 1960-talet, och vi har lett utvecklingen ända sedan dess. Den unika ramstyrningen

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

FLL 16 ton Nordic Box

FLL 16 ton Nordic Box FLL 16 ton Nordic Box Volvo FL 16-ton Nordic Box-koncept Volvo Nordic box är en komplett och effektiv distributionsvagn, enkel att beställa och klar att använda direkt från fabrik. Den har en totalvikt

Läs mer

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET Rekrytera rätt medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare Bland tusentals bärbara datorer är det inte lätt att hitta rätt modell i förhållande till verksamhetens krav. Måste den vara

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

- allt en håltagare behöver. Golvsågsprogrammet. golvsågar för alla behov

- allt en håltagare behöver. Golvsågsprogrammet. golvsågar för alla behov - allt en håltagare behöver Golvsågsprogrammet golvsågar för alla behov Golvsåg MGS550-4, 4 kw / sågdjup 228 mm MADE IN SWEDEN - Vår egen lilla golvsåg tillverkas i Sverige av kvalitetskomponenter från

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovation GAT med guldkant Med nytänkande och uppfinningsrikedom har bubbelbadkaret nu tagits till en helt ny nivå. Ett badkar ur GATs Innovation-serie ger dig fler valmöjligheter, enklare funktioner

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer