Slutrapport. juni Hälsa 3 i Nyland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. juni 2012. Hälsa 3 i Nyland 2011-2012"

Transkript

1 Hälsa 3 i Nyland juni 2012 Slutrapport Inledning Projektet Hälsa 3 i Nyland har avslutats. Nitton deltagare har under sex träffar fått vara med om intressanta föreläsningar, konst- och naturupplevelser och de har fått prova på motion i olika former. För dem som ville ordnades konditionstest då projektet inleddes och motsvarande test då projektet avslutades. Enligt utvärderingen av projektet har deltagarna varit nöjda och fått ut mycket av att vara med. Samtidigt har många upplevt det svårt att veta hur man kan sprida intresset för den egna hälsan och arbetshälsan vidare på arbetsplatsen. Projektet ordnades av Svenska Studiecentralen och Folkhälsans Förbund r.f. i samarbete med Veritas Pensionsförsäkring. Deltagare Totalt 19 deltagare från 13 organisationer deltog i projektet. Två organisationer bytte deltagare under projektets gång då deltagarna bytte jobb. Organisationerna som deltog var Ekonomföreningen Niord, Hem och skola, FAMI, FDUV, Finlands svenska 4H, Munksnäs småbarnsskola, Natur och miljö, Norr om Stan, Psykosociala förbundet, Sedmigradsky småbarnsskola 1, Svenska kulturfonden, Svenska pensionärsförbundet och Sympati psykosociala föreningen. Kickoff på Solvalla Temat under kickoff-dagarna var mat och motion. Syftet var att under dessa dagar främst inspirera deltagarna att främja den egna fysiska hälsan, samt att de skulle dela med sig av informationen de fick till övriga arbetskolleger. Under dagarna varvades föreläsningar med praktiska motionspass. Efter att Thea Kusénius, överlärare vid yrkeshögskolan Novia, klargjort vad som avses med ett salutogent synsätt (hälsofrämjande synsätt) och en hälsofrämjande arbetsplats, gavs deltagarna möjlighet att delta i ett hälsokonditionstest. Testet består av UKK-gångtest och test av balans, muskelstyrka och spänst. Testet mäter deltagarens förmåga att röra sig i vardagen i den kropp och med den hälsonivå man för tillfället har. Fysioterapeut Mikaela Wiik från Folkhälsan föreläste om fysisk aktivitet och ergonomi, och kostrådgivare Linda Hongisto om kost och hälsa. Under dagarna fick deltagarna boka tid till individuella motions- och kostrådgivningstillfällen hos Mikaela och Linda. Kursdagarna var trevliga, givande och ganska lagom svettiga. Nyttan av motion kom bra fram i både föreläsningar o träning. Också det vi säkert alla redan vet, vikten av att äta hälsosamt. Ska definitivt försöka påverka våra rutiner på kansliet lite, samt inspirera till lite mer rörelse, både vad gäller övriga anställda och styrelsen.

2 Gav mycket inspiration och energi. Har alltid tänkt i ganska hälsosamma banor och tycker om att röra mig (fast jag inte alltid lyckas dra iväg mig) så i och för sig fick jag kanske inte SÅ mycket nytt, men små guldkorn här och där som väcker tankar. Kultur och hälsa En vacker försommardag samlades Hälsa 3 -deltagarna i Borgå för att, under ledning av konstnären Anna Toresdotter, vara kreativa med färg och papper. Efter en kort introduktion testade alla att göra tre små bilder på papper. Av dessa tre fick man sedan välja en att göra en tavla av. Det ordnades utställning av konstverken och deltagarna fick i smågrupper gå runt och diskutera samt namnge de övrigas alster. Anna Toresdotter gav samtliga konstnärer feedback för tavlorna, och jämförde namnförslagen med det namn som konstnären själv valt. Deltagarna fick även pröva på bildsamtal. Genom att via bilder/konstverk motivera vad som fascinerar i just den bilden, öppnar man för också djupare samtal. Efter en ekologisk, vegetarisk lunch testade deltagarna på asahi yoga under ett körsbärsträd. Dagen avslutades med en öppen föreläsning av Anna Toresdotter. En föreläsning med konstbildspel och musik, där syftet var att visa vilken främjande effekt kultur har på vår hälsa. Jätteinspirerande att få måla! Känner mig själv som en kratta på det området så det krävs något av en gränsöverskridning för mig att ge mig hän åt skapandet. Konstaterade att man ska inte ha för höga krav utan bara låta färgerna föra fram mot 'något'. Anna var en empatisk och vidsynt ledare, som lyckades hitta något positivt i alla alster, utan att direkt kommentera om dom var bra eller inte. Det var så roligt. Jag är liksom "tondöv" när det gäller att skapa bilder, men det här var så roligt ändå. Och, man märkte hur alla koncentrerade sig och var inspirerade och liksom fick flow. God idé med lite paus i uteluften efter lunchen. Det var roligt att få pröva på rörelse i lugnt tempo, då jag själv alltid går på flås och svett gymnastik. Nå, visste egentligen allt, så det var mest att komma ut och skämma bort sig lite. Dan Hasson: Stressa rätt Stressforskare Dan Hasson, med.dr, leg. sjuksköterska och akupunktör från Karolinska Institutet föreläste kring stresshantering under en öppen förmiddagsföreläsning. Förutom Hälsa 3 -deltagare inbjöds även andra organisationsanställda till detta föreläsningstillfälle. Dan Hasson presenterade de senaste forskningsrönen kring stress och stresshantering samt gav konkreta praktiska tips. Vill man hålla sig uppdaterad på området kan man med fördel besöka den hemsida som Dan Hasson upprätthåller, Där får man även fri tillgång till ett unikt verktyg för att mäta, följa och jämföra hälsa och stressnivå över tiden. Under eftermiddagen fortsatte Hälsa3-gruppen tillsammans med Dan Hasson. Då fokuserades på temat kommunikation och hur vårt sätt att kommunicera påverkar omgivningen och våra relationer. Bra balans mellan teori och praktik - både vetenskapliga fakta och konkreta ahaupplevelser som man lätt kan pröva på i praktiken. Stresshantering som tema i september är Helt Rätt!

3 Jättebra med påminnelse om hur viktig rätt växelverkan är. Minna Lindström: Hälsan i organisationen Minna Lundström, arbetshälsochef på Veritas höll i en träff med rubriken Hälsan i organisationen. Under föreläsningen gick hon igenom lagar och förordningar som styr arbetshälsan samt ansvarsfördelning och -områden. Veritas har utarbetat ett material kring detta, Serious Fun (arbetsgivarens arbetshälsopaket). Detta material delades ut till deltagarna och man fick även konkret jobba med vissa uppgifter. Som avslutning på dagen erbjöds deltagarna en timmes vattengymnastik i terapibassäng. Christoph Treier: Arbetsglädje Christoph Treier, mental tränare och företagscoach, föreläste en halv dag kring arbetsglädje. Han tog ofta exempel från idrottsvärlden och drog paralleller till arbetslivet, vilket gav upphov till intressanta diskussioner med åhörarna. Christoph Treier för fram att arbetsglädje bygger på begreppen motivation, positiva attityder, självförtroende, självkänsla och stresshantering. När det gäller motivationen poängterar han bl.a. vikten av att ha en SMART målsättning. Det gäller att veta vad man vill och inte fokusera på det man inte vill. Ämnet intressant men viktigast att föreläsaren är inspirerande och lätt att nå som idag. Jämförts med förra gången då dagen inte gav ett skvatt. Går hem med konkreta förslag till hur jobba med egen arbetsmotivation och glädje samt hur föra vidare det man lärt sig idag på organisationsnivå och enhetsnivå. En verkligen inspirerande och intressant föreläsning. Arbetsplatsbesök Hälsa3-deltagarna gavs möjlighet att få besök av representanter från Studiecentralen och Folkhälsan för att diskutera kring arbetshälsa. Syftet var inte att kolla upp arbetsplatsen, utan att fundera på hur man kunde utveckla arbetsplatsen att vara ännu mera hälsofrämjande. Fem organisationer valde att utnyttja erbjudandet. Ibland diskuterades enbart med Hälsa3-deltagaren, men på några arbetsplatser satt hela arbetskollegiet ner och diskuterade hälsofrämjande insatser. Avslutningsseminarium på Solvalla När ett år gått efter Hälsa 3 - kickoffen, samlades åter deltagarna på Solvalla. Denna gång med temat återhämtning och uppföljning. Under dagarna gavs möjlighet att följa upp sina hälsokonditionstestresultat, och glädjande nog var det många som förbättrade sina resultat, framförallt i UKK-gångtesten. Björn Wallén från Studiecentralen ledde en diskussionsrunda och idéverkstad där deltagarna fick dela med sig av olika initiativ de själva tagit på sin arbetsplats, när det gäller att främja arbetshälsan. Mikaela Wiik från Folkhälsan inspirerade deltagarna med olika återhämtningsövningar och -diskussion, vilket var en skön motvikt till de lite tuffare motionspassen. Dagarna avslutades med att samtliga deltagare erhöll ett diplom på att de härefter kan kalla sig Hälsa 3 -hälsoinspiratörer. Jag har ont överallt... Men det har nog varit riktigt kiva och inspirerande!

4 Avslappningsdelen och utmanarpromenaden var bäst. Det var också kul att pröva på piloxing. Kvällsprogrammet var bra! Kaffepaus kräver åtminstone ett litet kex, bara frukt blir för surt. Resultat från hälsokonditionstester I första testet på kickoffen 2011 deltog 20 personer och i uppföljningstestet i april 2012 deltog 10 personer. Nedan följer en jämförelse mellan testen. Alla värden är medelvärden för hela gruppen. Gruppens medel-bmi var 25,2 i starten och 25,2 vid avslut. Hälsa3 har alltså inte varit en bantningsgrupp... När det gäller konditionsindex i UKK gångtestet var medelindex år ,6 och 2012 hela 103,3! Konditionen har alltså ökat fint. På en skala från 1-5 (1= betydligt sämre än medelvärdet, 5 = betydligt bättre än medelvärdet) motsvarar dessa; 2011: 2,45 och 2012: 2,8. Resten av resultaten kan ses i tabellen nedan. Glädjande är att konditionen har ökat precis som den allmänna rörelseförmågan. Det tyder på att deltagarna rört på sig mer än tidigare under detta år. Balansen har också blivit snäppet bättre. När det gäller styrka ser man bara en förbättring i benspänsten som kan hänga ihop med den ökade mängden fysisk aktivitet. Rörligheten i axlar och rygg har minskat av någon orsak. Magmusklerna är ungefär på samma nivå medan armstyrkan minskat (den ligger ändå över medelnivån). 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 START 2011 SLUT 2012 Slututvärderingen Efter projektet gjordes en utvärdering via nätet. Tretton deltagare svarade på enkäten. Överlag var deltagarna som svarade på enkäten nöjda med projektet. Deras synsätt på hälsa har delvis förändrats under projektåret, ofta så att de blivit mer medvetna och fått bekräftelse på sådant de redan vetat. Många skriver att de förändrat sina hälsovanor och ger konkreta exempel på ändringar: Jag har börjat jogga, det gjorde jag inte förut. Kanske inte direkt p.g.a. Hälsa 3, men vem vet, kanske resultatet i gångtestet gav den lilla gnista som behövdes!

5 Lite, men förstås kunde jag göra mer. Men jag har börjat stavgå, och så har jag slutat stressa något. Har inte dramatiskt ändrat kostvanor, men andelen grönsaker har ökat. Försöker också minska på sötsaker och andra snabba kolhydrater. På fritiden har jag mer satsat på muskelträning och minskat på konditionshöjande träning. På jobbet försöker jag sitta i rätt ställning för att undvika spänningar i nacken. Deltagarna har uppskattat att få delta i projektet som betytt nya bekantskaper, givande föreläsningar och trevliga upplevelser. En deltagare skriver så här: Projektet har gett möjlighet att stanna upp i "arbetsrutinerna" och fördjupa sig i hälsofrågor på ett helt annat plan än vad man annars skulle ge sig tid att göra. På frågan om deltagandet i projektet haft någon inverkan på arbetsplatsen svarar fyra personer nej, men av dessa skriver två att det finns planer på förändringar. Fem personer skriver att det nog haft en liten positiv inverkan och fem personer skriver att projektet haft en positiv inverkan och nämner exempel på konkreta saker. Sju personer svarar att de på arbetsplatsen haft nytta av verktygen de fått under kursen, fyra personer att de delvis haft nytta eller tror sig kunna ha nytta i framtiden och två personer skriver att de inte haft nytta. En brist inom projektet verkar vara att det för deltagarna upplevs svårt att få arbetet med arbetshälsan att gå vidare inom organisationen, till verksamhetsledare och styrelsen. Det är viktigt att tankarna förankras hos dessa personer och flera hade önskat större stöd gällande detta inom projektet. Vårt jobb påverkas mycket av samarbetet med styrelsen. De enskilda styrelsemedlemmarna och styrelseordföranden är inte alltid medvetna om sitt ansvar som arbetsgivare, vilket kan leda till att samarbetet lider. Därför skulle organisationens arbetshälsa stödas av information som riktar sig till styrelserna. Å andra sidan kan det vara svårt att hitta på hur detta kunde göras. Några skriver dock att de upplevde besöken i organisationerna som viktiga i denna fråga om flera inom organisationen deltog i träffen. De flesta var nöjda med projektet som helhet och de praktiska arrangemangen har fungerat väl. Vissa delar av utbildningen fick kritik: två av föreläsningarna upplevdes av flera som mindre bra och gruppsammanhållningen upplevdes av en del som varierande under projektets gång. Informationen om projektet har överlag fungerat bra, men några har önskat mera information på nätet om projektet för att kunna visa vad som varit på gång. Också att det skett personalbyten inom projektets ledning har en del märkt av. Märktes nog att personal byttes ut, men så är det. Energin kring projektet försvann nog i något skede lite. Bra! Särskilt bra att alla föreläsningar har varvats med aktiviteter av olika slag, att bara sitta och lyssna är inte särskilt motiverande (eller hälsofrämjande...) Ett nyttigt och bra projekt som varje arbetsplats borde vara med om. Tillräckligt långt. Varierande. Många olika infallsvinklar. Testerna bra. Avslappning och stresshantering också behövliga. Konstdagen ny och givande. Bäst fungerar projektet om

6 alla i organisationen kan vara med: jag tror inte på att rollen som hälsoinspiratör fungerar särskilt bra i praktiken. Projektets målsättningar och hur dessa uppfyllts Projektets målsättningar för de deltagande organisationerna var att ge också små organisationer möjlighet att satsa på arbetshälsa för sina anställda samt att ge möjligheter till kunskapsutbyte och lärande inom och mellan organisationerna. Varje deltagande organisation ska inom projekttiden påbörja arbetet med en struktur för det hälsofrämjande arbetet i organisationen. Organisationerna förutsätts också samarbeta och nätverka med varandra under och efter projekttiden. Projektet ger de deltagande organisationerna praktiska verktyg och studiematerial för att höja välmåendet. Dessa målsättningar har uppfyllts i varierande grad. De organisationer som valde att delta i projektet har satsat på arbetshälsan för sina anställda i varierande grad, och åtminstone den/de anställda som deltog i projektet har haft möjlighet att på olika sätt fokusera på sin egen arbetshälsa. De deltagande organisationerna har påbörjat, i vissa fall planerat att påbörja, arbetet med en struktur för det hälsofrämjande arbetet. Deltagarna har fått praktiska verktyg och studiematerial under projektets gång. Målsättningarna för de individuella deltagarna var att förstå betydelsen av eget ansvar för den individuella hälsan, att i gemenskap med andra utveckla den egna kompetensen kring hälsa och arbetshälsa, att få metoder och verktyg att själv aktivt påverka sin fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö och att bli en hälsoinspiratör inom den egna organisationen. Hälsoinspiratören förmedlar det hälsofrämjande budskapet vidare till övriga medarbetare. Deltagarna fick vid avslutningsseminariet ett diplom med titeln hälsoinspiratör. Via slututvärderingen kom det fram att deltagarna lärt sig nya saker kring den egna hälsan och också fått bekräftelse för det de redan känt till. De har fått metoder och verktyg för att själva aktivt kunna påverka sin fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö. Fortsättning efter projektet Hälsa 3 -projektet i Nyland är nu avslutat. Redan under den sista träffen berättade deltagarna om vad som är på gång inom de olika organisationerna. Några exempel på vad som gjorts: den fysiska arbetsmiljön har förbättrats på ett förbundskansli, en organisation har genomfört utvecklingssamtal under promenader och man har inriktat samtalen på positiv kreativitet, man har börjat med arbetshandledning för olika arbetslag inom en enhet, en styrelse har beslutat att personalen ska få utvidgad arbetshälsovård. Mycket är på gång inom de olika organisationerna! Hälsa 3 -projektet som helhet går vidare när projektet kör igång i Åboland i höst. En bloggcirkel kring temat arbetshälsa har startat och alla Hälsa 3 -deltagare har bjudits in. Det finns också en Facebookgrupp för Hälsa 3 i Nyland där deltagarna kan sprida information och tips till varandra. I september ( ) ordnas en efterträff enligt önskemål, på programmet står då en uppföljning av vad som gjorts gällande arbetshälsan inom organisationerna och fågelskådning. Det är viktigt att alla som deltagit i projektet ges möjlighet att delta eftersom det blivit ett bra sammansvetsat gäng och det är viktigt att hålla kontakten med övriga deltagare och få fortsatt inspiration som hälsoinspiratör.

7 Nu hänger det på er i organisationerna hur arbetet med arbetshälsan fortsätter. Hälsa 3 -deltagarna har fått olika verktyg och vi hoppas att ni använder er av dessa eller hittar andra som passar er. Lycka till! Hälsa 3 -ögonblick Som avslutning kommer det några Hälsa 3 -ögonblick som fastnat i deltagarnas minne: Känslan efter dagen i Borgå. Avslappnad och glad. Jag som aldrig har gått på dagis tyckte det var roligt att måla med underbara färger. Något nytt att prova på. Det var roligt att hitta sin inre konstnär en solig dag i Borgå Gångtesten inne med fel skor gav kramp i musklerna på framsidan av smalbenet Jag kunde faktiskt måla en tavla, och det var roligt! Kan man bli berusad av asahi yoga? Sluddrade, var jättetrött och fick otroliga skrattskov under bussresan hem Rollspel med Hasson Den terapeutiska paddlingen på Noux långträsk, inkl. smålommarna, salskrakarna och sjöorrarna Det var inte så lätt att koncentrera sig på den stora bollen men peppningen gjorde susen. När Christoph Treier i misstag drog ett streck med tuschen på gardinen Juni 2012: Mari Pennanen och Anna-Lena Blusi

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén Folkhälsans rapporter 1/2014 Bra mat för äldre slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013 Carina Blom och Hedvig Silén Innehåll Förord... 1 1 Inledning och bakgrund... 2 2 Projektets mål och visioner...

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström Utvärdering av SABIR FSKC ARBETSPAPPER 6/2011 Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström: Utvärdering av SABIR FSKC Arbetspapper 6/2011 Ab Det finlandssvenska

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer