Slutrapport. juni Hälsa 3 i Nyland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. juni 2012. Hälsa 3 i Nyland 2011-2012"

Transkript

1 Hälsa 3 i Nyland juni 2012 Slutrapport Inledning Projektet Hälsa 3 i Nyland har avslutats. Nitton deltagare har under sex träffar fått vara med om intressanta föreläsningar, konst- och naturupplevelser och de har fått prova på motion i olika former. För dem som ville ordnades konditionstest då projektet inleddes och motsvarande test då projektet avslutades. Enligt utvärderingen av projektet har deltagarna varit nöjda och fått ut mycket av att vara med. Samtidigt har många upplevt det svårt att veta hur man kan sprida intresset för den egna hälsan och arbetshälsan vidare på arbetsplatsen. Projektet ordnades av Svenska Studiecentralen och Folkhälsans Förbund r.f. i samarbete med Veritas Pensionsförsäkring. Deltagare Totalt 19 deltagare från 13 organisationer deltog i projektet. Två organisationer bytte deltagare under projektets gång då deltagarna bytte jobb. Organisationerna som deltog var Ekonomföreningen Niord, Hem och skola, FAMI, FDUV, Finlands svenska 4H, Munksnäs småbarnsskola, Natur och miljö, Norr om Stan, Psykosociala förbundet, Sedmigradsky småbarnsskola 1, Svenska kulturfonden, Svenska pensionärsförbundet och Sympati psykosociala föreningen. Kickoff på Solvalla Temat under kickoff-dagarna var mat och motion. Syftet var att under dessa dagar främst inspirera deltagarna att främja den egna fysiska hälsan, samt att de skulle dela med sig av informationen de fick till övriga arbetskolleger. Under dagarna varvades föreläsningar med praktiska motionspass. Efter att Thea Kusénius, överlärare vid yrkeshögskolan Novia, klargjort vad som avses med ett salutogent synsätt (hälsofrämjande synsätt) och en hälsofrämjande arbetsplats, gavs deltagarna möjlighet att delta i ett hälsokonditionstest. Testet består av UKK-gångtest och test av balans, muskelstyrka och spänst. Testet mäter deltagarens förmåga att röra sig i vardagen i den kropp och med den hälsonivå man för tillfället har. Fysioterapeut Mikaela Wiik från Folkhälsan föreläste om fysisk aktivitet och ergonomi, och kostrådgivare Linda Hongisto om kost och hälsa. Under dagarna fick deltagarna boka tid till individuella motions- och kostrådgivningstillfällen hos Mikaela och Linda. Kursdagarna var trevliga, givande och ganska lagom svettiga. Nyttan av motion kom bra fram i både föreläsningar o träning. Också det vi säkert alla redan vet, vikten av att äta hälsosamt. Ska definitivt försöka påverka våra rutiner på kansliet lite, samt inspirera till lite mer rörelse, både vad gäller övriga anställda och styrelsen.

2 Gav mycket inspiration och energi. Har alltid tänkt i ganska hälsosamma banor och tycker om att röra mig (fast jag inte alltid lyckas dra iväg mig) så i och för sig fick jag kanske inte SÅ mycket nytt, men små guldkorn här och där som väcker tankar. Kultur och hälsa En vacker försommardag samlades Hälsa 3 -deltagarna i Borgå för att, under ledning av konstnären Anna Toresdotter, vara kreativa med färg och papper. Efter en kort introduktion testade alla att göra tre små bilder på papper. Av dessa tre fick man sedan välja en att göra en tavla av. Det ordnades utställning av konstverken och deltagarna fick i smågrupper gå runt och diskutera samt namnge de övrigas alster. Anna Toresdotter gav samtliga konstnärer feedback för tavlorna, och jämförde namnförslagen med det namn som konstnären själv valt. Deltagarna fick även pröva på bildsamtal. Genom att via bilder/konstverk motivera vad som fascinerar i just den bilden, öppnar man för också djupare samtal. Efter en ekologisk, vegetarisk lunch testade deltagarna på asahi yoga under ett körsbärsträd. Dagen avslutades med en öppen föreläsning av Anna Toresdotter. En föreläsning med konstbildspel och musik, där syftet var att visa vilken främjande effekt kultur har på vår hälsa. Jätteinspirerande att få måla! Känner mig själv som en kratta på det området så det krävs något av en gränsöverskridning för mig att ge mig hän åt skapandet. Konstaterade att man ska inte ha för höga krav utan bara låta färgerna föra fram mot 'något'. Anna var en empatisk och vidsynt ledare, som lyckades hitta något positivt i alla alster, utan att direkt kommentera om dom var bra eller inte. Det var så roligt. Jag är liksom "tondöv" när det gäller att skapa bilder, men det här var så roligt ändå. Och, man märkte hur alla koncentrerade sig och var inspirerade och liksom fick flow. God idé med lite paus i uteluften efter lunchen. Det var roligt att få pröva på rörelse i lugnt tempo, då jag själv alltid går på flås och svett gymnastik. Nå, visste egentligen allt, så det var mest att komma ut och skämma bort sig lite. Dan Hasson: Stressa rätt Stressforskare Dan Hasson, med.dr, leg. sjuksköterska och akupunktör från Karolinska Institutet föreläste kring stresshantering under en öppen förmiddagsföreläsning. Förutom Hälsa 3 -deltagare inbjöds även andra organisationsanställda till detta föreläsningstillfälle. Dan Hasson presenterade de senaste forskningsrönen kring stress och stresshantering samt gav konkreta praktiska tips. Vill man hålla sig uppdaterad på området kan man med fördel besöka den hemsida som Dan Hasson upprätthåller, Där får man även fri tillgång till ett unikt verktyg för att mäta, följa och jämföra hälsa och stressnivå över tiden. Under eftermiddagen fortsatte Hälsa3-gruppen tillsammans med Dan Hasson. Då fokuserades på temat kommunikation och hur vårt sätt att kommunicera påverkar omgivningen och våra relationer. Bra balans mellan teori och praktik - både vetenskapliga fakta och konkreta ahaupplevelser som man lätt kan pröva på i praktiken. Stresshantering som tema i september är Helt Rätt!

3 Jättebra med påminnelse om hur viktig rätt växelverkan är. Minna Lindström: Hälsan i organisationen Minna Lundström, arbetshälsochef på Veritas höll i en träff med rubriken Hälsan i organisationen. Under föreläsningen gick hon igenom lagar och förordningar som styr arbetshälsan samt ansvarsfördelning och -områden. Veritas har utarbetat ett material kring detta, Serious Fun (arbetsgivarens arbetshälsopaket). Detta material delades ut till deltagarna och man fick även konkret jobba med vissa uppgifter. Som avslutning på dagen erbjöds deltagarna en timmes vattengymnastik i terapibassäng. Christoph Treier: Arbetsglädje Christoph Treier, mental tränare och företagscoach, föreläste en halv dag kring arbetsglädje. Han tog ofta exempel från idrottsvärlden och drog paralleller till arbetslivet, vilket gav upphov till intressanta diskussioner med åhörarna. Christoph Treier för fram att arbetsglädje bygger på begreppen motivation, positiva attityder, självförtroende, självkänsla och stresshantering. När det gäller motivationen poängterar han bl.a. vikten av att ha en SMART målsättning. Det gäller att veta vad man vill och inte fokusera på det man inte vill. Ämnet intressant men viktigast att föreläsaren är inspirerande och lätt att nå som idag. Jämförts med förra gången då dagen inte gav ett skvatt. Går hem med konkreta förslag till hur jobba med egen arbetsmotivation och glädje samt hur föra vidare det man lärt sig idag på organisationsnivå och enhetsnivå. En verkligen inspirerande och intressant föreläsning. Arbetsplatsbesök Hälsa3-deltagarna gavs möjlighet att få besök av representanter från Studiecentralen och Folkhälsan för att diskutera kring arbetshälsa. Syftet var inte att kolla upp arbetsplatsen, utan att fundera på hur man kunde utveckla arbetsplatsen att vara ännu mera hälsofrämjande. Fem organisationer valde att utnyttja erbjudandet. Ibland diskuterades enbart med Hälsa3-deltagaren, men på några arbetsplatser satt hela arbetskollegiet ner och diskuterade hälsofrämjande insatser. Avslutningsseminarium på Solvalla När ett år gått efter Hälsa 3 - kickoffen, samlades åter deltagarna på Solvalla. Denna gång med temat återhämtning och uppföljning. Under dagarna gavs möjlighet att följa upp sina hälsokonditionstestresultat, och glädjande nog var det många som förbättrade sina resultat, framförallt i UKK-gångtesten. Björn Wallén från Studiecentralen ledde en diskussionsrunda och idéverkstad där deltagarna fick dela med sig av olika initiativ de själva tagit på sin arbetsplats, när det gäller att främja arbetshälsan. Mikaela Wiik från Folkhälsan inspirerade deltagarna med olika återhämtningsövningar och -diskussion, vilket var en skön motvikt till de lite tuffare motionspassen. Dagarna avslutades med att samtliga deltagare erhöll ett diplom på att de härefter kan kalla sig Hälsa 3 -hälsoinspiratörer. Jag har ont överallt... Men det har nog varit riktigt kiva och inspirerande!

4 Avslappningsdelen och utmanarpromenaden var bäst. Det var också kul att pröva på piloxing. Kvällsprogrammet var bra! Kaffepaus kräver åtminstone ett litet kex, bara frukt blir för surt. Resultat från hälsokonditionstester I första testet på kickoffen 2011 deltog 20 personer och i uppföljningstestet i april 2012 deltog 10 personer. Nedan följer en jämförelse mellan testen. Alla värden är medelvärden för hela gruppen. Gruppens medel-bmi var 25,2 i starten och 25,2 vid avslut. Hälsa3 har alltså inte varit en bantningsgrupp... När det gäller konditionsindex i UKK gångtestet var medelindex år ,6 och 2012 hela 103,3! Konditionen har alltså ökat fint. På en skala från 1-5 (1= betydligt sämre än medelvärdet, 5 = betydligt bättre än medelvärdet) motsvarar dessa; 2011: 2,45 och 2012: 2,8. Resten av resultaten kan ses i tabellen nedan. Glädjande är att konditionen har ökat precis som den allmänna rörelseförmågan. Det tyder på att deltagarna rört på sig mer än tidigare under detta år. Balansen har också blivit snäppet bättre. När det gäller styrka ser man bara en förbättring i benspänsten som kan hänga ihop med den ökade mängden fysisk aktivitet. Rörligheten i axlar och rygg har minskat av någon orsak. Magmusklerna är ungefär på samma nivå medan armstyrkan minskat (den ligger ändå över medelnivån). 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 START 2011 SLUT 2012 Slututvärderingen Efter projektet gjordes en utvärdering via nätet. Tretton deltagare svarade på enkäten. Överlag var deltagarna som svarade på enkäten nöjda med projektet. Deras synsätt på hälsa har delvis förändrats under projektåret, ofta så att de blivit mer medvetna och fått bekräftelse på sådant de redan vetat. Många skriver att de förändrat sina hälsovanor och ger konkreta exempel på ändringar: Jag har börjat jogga, det gjorde jag inte förut. Kanske inte direkt p.g.a. Hälsa 3, men vem vet, kanske resultatet i gångtestet gav den lilla gnista som behövdes!

5 Lite, men förstås kunde jag göra mer. Men jag har börjat stavgå, och så har jag slutat stressa något. Har inte dramatiskt ändrat kostvanor, men andelen grönsaker har ökat. Försöker också minska på sötsaker och andra snabba kolhydrater. På fritiden har jag mer satsat på muskelträning och minskat på konditionshöjande träning. På jobbet försöker jag sitta i rätt ställning för att undvika spänningar i nacken. Deltagarna har uppskattat att få delta i projektet som betytt nya bekantskaper, givande föreläsningar och trevliga upplevelser. En deltagare skriver så här: Projektet har gett möjlighet att stanna upp i "arbetsrutinerna" och fördjupa sig i hälsofrågor på ett helt annat plan än vad man annars skulle ge sig tid att göra. På frågan om deltagandet i projektet haft någon inverkan på arbetsplatsen svarar fyra personer nej, men av dessa skriver två att det finns planer på förändringar. Fem personer skriver att det nog haft en liten positiv inverkan och fem personer skriver att projektet haft en positiv inverkan och nämner exempel på konkreta saker. Sju personer svarar att de på arbetsplatsen haft nytta av verktygen de fått under kursen, fyra personer att de delvis haft nytta eller tror sig kunna ha nytta i framtiden och två personer skriver att de inte haft nytta. En brist inom projektet verkar vara att det för deltagarna upplevs svårt att få arbetet med arbetshälsan att gå vidare inom organisationen, till verksamhetsledare och styrelsen. Det är viktigt att tankarna förankras hos dessa personer och flera hade önskat större stöd gällande detta inom projektet. Vårt jobb påverkas mycket av samarbetet med styrelsen. De enskilda styrelsemedlemmarna och styrelseordföranden är inte alltid medvetna om sitt ansvar som arbetsgivare, vilket kan leda till att samarbetet lider. Därför skulle organisationens arbetshälsa stödas av information som riktar sig till styrelserna. Å andra sidan kan det vara svårt att hitta på hur detta kunde göras. Några skriver dock att de upplevde besöken i organisationerna som viktiga i denna fråga om flera inom organisationen deltog i träffen. De flesta var nöjda med projektet som helhet och de praktiska arrangemangen har fungerat väl. Vissa delar av utbildningen fick kritik: två av föreläsningarna upplevdes av flera som mindre bra och gruppsammanhållningen upplevdes av en del som varierande under projektets gång. Informationen om projektet har överlag fungerat bra, men några har önskat mera information på nätet om projektet för att kunna visa vad som varit på gång. Också att det skett personalbyten inom projektets ledning har en del märkt av. Märktes nog att personal byttes ut, men så är det. Energin kring projektet försvann nog i något skede lite. Bra! Särskilt bra att alla föreläsningar har varvats med aktiviteter av olika slag, att bara sitta och lyssna är inte särskilt motiverande (eller hälsofrämjande...) Ett nyttigt och bra projekt som varje arbetsplats borde vara med om. Tillräckligt långt. Varierande. Många olika infallsvinklar. Testerna bra. Avslappning och stresshantering också behövliga. Konstdagen ny och givande. Bäst fungerar projektet om

6 alla i organisationen kan vara med: jag tror inte på att rollen som hälsoinspiratör fungerar särskilt bra i praktiken. Projektets målsättningar och hur dessa uppfyllts Projektets målsättningar för de deltagande organisationerna var att ge också små organisationer möjlighet att satsa på arbetshälsa för sina anställda samt att ge möjligheter till kunskapsutbyte och lärande inom och mellan organisationerna. Varje deltagande organisation ska inom projekttiden påbörja arbetet med en struktur för det hälsofrämjande arbetet i organisationen. Organisationerna förutsätts också samarbeta och nätverka med varandra under och efter projekttiden. Projektet ger de deltagande organisationerna praktiska verktyg och studiematerial för att höja välmåendet. Dessa målsättningar har uppfyllts i varierande grad. De organisationer som valde att delta i projektet har satsat på arbetshälsan för sina anställda i varierande grad, och åtminstone den/de anställda som deltog i projektet har haft möjlighet att på olika sätt fokusera på sin egen arbetshälsa. De deltagande organisationerna har påbörjat, i vissa fall planerat att påbörja, arbetet med en struktur för det hälsofrämjande arbetet. Deltagarna har fått praktiska verktyg och studiematerial under projektets gång. Målsättningarna för de individuella deltagarna var att förstå betydelsen av eget ansvar för den individuella hälsan, att i gemenskap med andra utveckla den egna kompetensen kring hälsa och arbetshälsa, att få metoder och verktyg att själv aktivt påverka sin fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö och att bli en hälsoinspiratör inom den egna organisationen. Hälsoinspiratören förmedlar det hälsofrämjande budskapet vidare till övriga medarbetare. Deltagarna fick vid avslutningsseminariet ett diplom med titeln hälsoinspiratör. Via slututvärderingen kom det fram att deltagarna lärt sig nya saker kring den egna hälsan och också fått bekräftelse för det de redan känt till. De har fått metoder och verktyg för att själva aktivt kunna påverka sin fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö. Fortsättning efter projektet Hälsa 3 -projektet i Nyland är nu avslutat. Redan under den sista träffen berättade deltagarna om vad som är på gång inom de olika organisationerna. Några exempel på vad som gjorts: den fysiska arbetsmiljön har förbättrats på ett förbundskansli, en organisation har genomfört utvecklingssamtal under promenader och man har inriktat samtalen på positiv kreativitet, man har börjat med arbetshandledning för olika arbetslag inom en enhet, en styrelse har beslutat att personalen ska få utvidgad arbetshälsovård. Mycket är på gång inom de olika organisationerna! Hälsa 3 -projektet som helhet går vidare när projektet kör igång i Åboland i höst. En bloggcirkel kring temat arbetshälsa har startat och alla Hälsa 3 -deltagare har bjudits in. Det finns också en Facebookgrupp för Hälsa 3 i Nyland där deltagarna kan sprida information och tips till varandra. I september ( ) ordnas en efterträff enligt önskemål, på programmet står då en uppföljning av vad som gjorts gällande arbetshälsan inom organisationerna och fågelskådning. Det är viktigt att alla som deltagit i projektet ges möjlighet att delta eftersom det blivit ett bra sammansvetsat gäng och det är viktigt att hålla kontakten med övriga deltagare och få fortsatt inspiration som hälsoinspiratör.

7 Nu hänger det på er i organisationerna hur arbetet med arbetshälsan fortsätter. Hälsa 3 -deltagarna har fått olika verktyg och vi hoppas att ni använder er av dessa eller hittar andra som passar er. Lycka till! Hälsa 3 -ögonblick Som avslutning kommer det några Hälsa 3 -ögonblick som fastnat i deltagarnas minne: Känslan efter dagen i Borgå. Avslappnad och glad. Jag som aldrig har gått på dagis tyckte det var roligt att måla med underbara färger. Något nytt att prova på. Det var roligt att hitta sin inre konstnär en solig dag i Borgå Gångtesten inne med fel skor gav kramp i musklerna på framsidan av smalbenet Jag kunde faktiskt måla en tavla, och det var roligt! Kan man bli berusad av asahi yoga? Sluddrade, var jättetrött och fick otroliga skrattskov under bussresan hem Rollspel med Hasson Den terapeutiska paddlingen på Noux långträsk, inkl. smålommarna, salskrakarna och sjöorrarna Det var inte så lätt att koncentrera sig på den stora bollen men peppningen gjorde susen. När Christoph Treier i misstag drog ett streck med tuschen på gardinen Juni 2012: Mari Pennanen och Anna-Lena Blusi

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen MIMY är en kombination av Mindfulness och MediYoga, två flertusenåriga metoder som i forskning pekar på ökat

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte Mentala effekter av träning och annan fysisk aktivitet Avspänning och avslappning Om man ofta är spänd, psykiskt och/eller fysiskt blir man lätt trött. Den psykiska spänningen

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

En träningsform på väg tillbaka

En träningsform på väg tillbaka Spinning En träningsform på väg tillbaka När spinningen slog igenom för snart 20 år sedan blev konditionscykling i grupp snabbt det självklara valet för många träningsentusiaster. Och det är inte så svårt

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden. Hitta träningsglädjen!

Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden. Hitta träningsglädjen! Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden Vi erbjuder ett unikt tillfälle till inspiration, välbefinnande och värme FormaKroppen Träningsresa Följ med på en unik resa till Playitas Resort

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi 1 ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi PRESENTATIONSLEK 1. Marknad i Korpilombolo Syfte: Rörelse, trygghetsskapande, presentation Grupp: Obegränsat antal Deltagarna står i en ring så att

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program Föräldrakväll åk 9 4..2011 Välkommen Program Läsårets tyngdpunktsområden och projekt Enkäten Hälsa i skolan 20, skolrapport Ann-Christin Åsten, rektor Olika stödformer Gustav Laxell, vicerektor 1 Program

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor?

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Utmana dina kollegor i Höstens stora aktivitetstävling TappaTrampet 2015 17 sep tem 5 nove ber mber Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Gör något roligt och aktivt tillsammans på jobbet! Läs om

Läs mer

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola Projektmaterial NÄTTIDNING Dalarö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...3

Läs mer