Slutrapport. juni Hälsa 3 i Nyland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. juni 2012. Hälsa 3 i Nyland 2011-2012"

Transkript

1 Hälsa 3 i Nyland juni 2012 Slutrapport Inledning Projektet Hälsa 3 i Nyland har avslutats. Nitton deltagare har under sex träffar fått vara med om intressanta föreläsningar, konst- och naturupplevelser och de har fått prova på motion i olika former. För dem som ville ordnades konditionstest då projektet inleddes och motsvarande test då projektet avslutades. Enligt utvärderingen av projektet har deltagarna varit nöjda och fått ut mycket av att vara med. Samtidigt har många upplevt det svårt att veta hur man kan sprida intresset för den egna hälsan och arbetshälsan vidare på arbetsplatsen. Projektet ordnades av Svenska Studiecentralen och Folkhälsans Förbund r.f. i samarbete med Veritas Pensionsförsäkring. Deltagare Totalt 19 deltagare från 13 organisationer deltog i projektet. Två organisationer bytte deltagare under projektets gång då deltagarna bytte jobb. Organisationerna som deltog var Ekonomföreningen Niord, Hem och skola, FAMI, FDUV, Finlands svenska 4H, Munksnäs småbarnsskola, Natur och miljö, Norr om Stan, Psykosociala förbundet, Sedmigradsky småbarnsskola 1, Svenska kulturfonden, Svenska pensionärsförbundet och Sympati psykosociala föreningen. Kickoff på Solvalla Temat under kickoff-dagarna var mat och motion. Syftet var att under dessa dagar främst inspirera deltagarna att främja den egna fysiska hälsan, samt att de skulle dela med sig av informationen de fick till övriga arbetskolleger. Under dagarna varvades föreläsningar med praktiska motionspass. Efter att Thea Kusénius, överlärare vid yrkeshögskolan Novia, klargjort vad som avses med ett salutogent synsätt (hälsofrämjande synsätt) och en hälsofrämjande arbetsplats, gavs deltagarna möjlighet att delta i ett hälsokonditionstest. Testet består av UKK-gångtest och test av balans, muskelstyrka och spänst. Testet mäter deltagarens förmåga att röra sig i vardagen i den kropp och med den hälsonivå man för tillfället har. Fysioterapeut Mikaela Wiik från Folkhälsan föreläste om fysisk aktivitet och ergonomi, och kostrådgivare Linda Hongisto om kost och hälsa. Under dagarna fick deltagarna boka tid till individuella motions- och kostrådgivningstillfällen hos Mikaela och Linda. Kursdagarna var trevliga, givande och ganska lagom svettiga. Nyttan av motion kom bra fram i både föreläsningar o träning. Också det vi säkert alla redan vet, vikten av att äta hälsosamt. Ska definitivt försöka påverka våra rutiner på kansliet lite, samt inspirera till lite mer rörelse, både vad gäller övriga anställda och styrelsen.

2 Gav mycket inspiration och energi. Har alltid tänkt i ganska hälsosamma banor och tycker om att röra mig (fast jag inte alltid lyckas dra iväg mig) så i och för sig fick jag kanske inte SÅ mycket nytt, men små guldkorn här och där som väcker tankar. Kultur och hälsa En vacker försommardag samlades Hälsa 3 -deltagarna i Borgå för att, under ledning av konstnären Anna Toresdotter, vara kreativa med färg och papper. Efter en kort introduktion testade alla att göra tre små bilder på papper. Av dessa tre fick man sedan välja en att göra en tavla av. Det ordnades utställning av konstverken och deltagarna fick i smågrupper gå runt och diskutera samt namnge de övrigas alster. Anna Toresdotter gav samtliga konstnärer feedback för tavlorna, och jämförde namnförslagen med det namn som konstnären själv valt. Deltagarna fick även pröva på bildsamtal. Genom att via bilder/konstverk motivera vad som fascinerar i just den bilden, öppnar man för också djupare samtal. Efter en ekologisk, vegetarisk lunch testade deltagarna på asahi yoga under ett körsbärsträd. Dagen avslutades med en öppen föreläsning av Anna Toresdotter. En föreläsning med konstbildspel och musik, där syftet var att visa vilken främjande effekt kultur har på vår hälsa. Jätteinspirerande att få måla! Känner mig själv som en kratta på det området så det krävs något av en gränsöverskridning för mig att ge mig hän åt skapandet. Konstaterade att man ska inte ha för höga krav utan bara låta färgerna föra fram mot 'något'. Anna var en empatisk och vidsynt ledare, som lyckades hitta något positivt i alla alster, utan att direkt kommentera om dom var bra eller inte. Det var så roligt. Jag är liksom "tondöv" när det gäller att skapa bilder, men det här var så roligt ändå. Och, man märkte hur alla koncentrerade sig och var inspirerade och liksom fick flow. God idé med lite paus i uteluften efter lunchen. Det var roligt att få pröva på rörelse i lugnt tempo, då jag själv alltid går på flås och svett gymnastik. Nå, visste egentligen allt, så det var mest att komma ut och skämma bort sig lite. Dan Hasson: Stressa rätt Stressforskare Dan Hasson, med.dr, leg. sjuksköterska och akupunktör från Karolinska Institutet föreläste kring stresshantering under en öppen förmiddagsföreläsning. Förutom Hälsa 3 -deltagare inbjöds även andra organisationsanställda till detta föreläsningstillfälle. Dan Hasson presenterade de senaste forskningsrönen kring stress och stresshantering samt gav konkreta praktiska tips. Vill man hålla sig uppdaterad på området kan man med fördel besöka den hemsida som Dan Hasson upprätthåller, Där får man även fri tillgång till ett unikt verktyg för att mäta, följa och jämföra hälsa och stressnivå över tiden. Under eftermiddagen fortsatte Hälsa3-gruppen tillsammans med Dan Hasson. Då fokuserades på temat kommunikation och hur vårt sätt att kommunicera påverkar omgivningen och våra relationer. Bra balans mellan teori och praktik - både vetenskapliga fakta och konkreta ahaupplevelser som man lätt kan pröva på i praktiken. Stresshantering som tema i september är Helt Rätt!

3 Jättebra med påminnelse om hur viktig rätt växelverkan är. Minna Lindström: Hälsan i organisationen Minna Lundström, arbetshälsochef på Veritas höll i en träff med rubriken Hälsan i organisationen. Under föreläsningen gick hon igenom lagar och förordningar som styr arbetshälsan samt ansvarsfördelning och -områden. Veritas har utarbetat ett material kring detta, Serious Fun (arbetsgivarens arbetshälsopaket). Detta material delades ut till deltagarna och man fick även konkret jobba med vissa uppgifter. Som avslutning på dagen erbjöds deltagarna en timmes vattengymnastik i terapibassäng. Christoph Treier: Arbetsglädje Christoph Treier, mental tränare och företagscoach, föreläste en halv dag kring arbetsglädje. Han tog ofta exempel från idrottsvärlden och drog paralleller till arbetslivet, vilket gav upphov till intressanta diskussioner med åhörarna. Christoph Treier för fram att arbetsglädje bygger på begreppen motivation, positiva attityder, självförtroende, självkänsla och stresshantering. När det gäller motivationen poängterar han bl.a. vikten av att ha en SMART målsättning. Det gäller att veta vad man vill och inte fokusera på det man inte vill. Ämnet intressant men viktigast att föreläsaren är inspirerande och lätt att nå som idag. Jämförts med förra gången då dagen inte gav ett skvatt. Går hem med konkreta förslag till hur jobba med egen arbetsmotivation och glädje samt hur föra vidare det man lärt sig idag på organisationsnivå och enhetsnivå. En verkligen inspirerande och intressant föreläsning. Arbetsplatsbesök Hälsa3-deltagarna gavs möjlighet att få besök av representanter från Studiecentralen och Folkhälsan för att diskutera kring arbetshälsa. Syftet var inte att kolla upp arbetsplatsen, utan att fundera på hur man kunde utveckla arbetsplatsen att vara ännu mera hälsofrämjande. Fem organisationer valde att utnyttja erbjudandet. Ibland diskuterades enbart med Hälsa3-deltagaren, men på några arbetsplatser satt hela arbetskollegiet ner och diskuterade hälsofrämjande insatser. Avslutningsseminarium på Solvalla När ett år gått efter Hälsa 3 - kickoffen, samlades åter deltagarna på Solvalla. Denna gång med temat återhämtning och uppföljning. Under dagarna gavs möjlighet att följa upp sina hälsokonditionstestresultat, och glädjande nog var det många som förbättrade sina resultat, framförallt i UKK-gångtesten. Björn Wallén från Studiecentralen ledde en diskussionsrunda och idéverkstad där deltagarna fick dela med sig av olika initiativ de själva tagit på sin arbetsplats, när det gäller att främja arbetshälsan. Mikaela Wiik från Folkhälsan inspirerade deltagarna med olika återhämtningsövningar och -diskussion, vilket var en skön motvikt till de lite tuffare motionspassen. Dagarna avslutades med att samtliga deltagare erhöll ett diplom på att de härefter kan kalla sig Hälsa 3 -hälsoinspiratörer. Jag har ont överallt... Men det har nog varit riktigt kiva och inspirerande!

4 Avslappningsdelen och utmanarpromenaden var bäst. Det var också kul att pröva på piloxing. Kvällsprogrammet var bra! Kaffepaus kräver åtminstone ett litet kex, bara frukt blir för surt. Resultat från hälsokonditionstester I första testet på kickoffen 2011 deltog 20 personer och i uppföljningstestet i april 2012 deltog 10 personer. Nedan följer en jämförelse mellan testen. Alla värden är medelvärden för hela gruppen. Gruppens medel-bmi var 25,2 i starten och 25,2 vid avslut. Hälsa3 har alltså inte varit en bantningsgrupp... När det gäller konditionsindex i UKK gångtestet var medelindex år ,6 och 2012 hela 103,3! Konditionen har alltså ökat fint. På en skala från 1-5 (1= betydligt sämre än medelvärdet, 5 = betydligt bättre än medelvärdet) motsvarar dessa; 2011: 2,45 och 2012: 2,8. Resten av resultaten kan ses i tabellen nedan. Glädjande är att konditionen har ökat precis som den allmänna rörelseförmågan. Det tyder på att deltagarna rört på sig mer än tidigare under detta år. Balansen har också blivit snäppet bättre. När det gäller styrka ser man bara en förbättring i benspänsten som kan hänga ihop med den ökade mängden fysisk aktivitet. Rörligheten i axlar och rygg har minskat av någon orsak. Magmusklerna är ungefär på samma nivå medan armstyrkan minskat (den ligger ändå över medelnivån). 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 START 2011 SLUT 2012 Slututvärderingen Efter projektet gjordes en utvärdering via nätet. Tretton deltagare svarade på enkäten. Överlag var deltagarna som svarade på enkäten nöjda med projektet. Deras synsätt på hälsa har delvis förändrats under projektåret, ofta så att de blivit mer medvetna och fått bekräftelse på sådant de redan vetat. Många skriver att de förändrat sina hälsovanor och ger konkreta exempel på ändringar: Jag har börjat jogga, det gjorde jag inte förut. Kanske inte direkt p.g.a. Hälsa 3, men vem vet, kanske resultatet i gångtestet gav den lilla gnista som behövdes!

5 Lite, men förstås kunde jag göra mer. Men jag har börjat stavgå, och så har jag slutat stressa något. Har inte dramatiskt ändrat kostvanor, men andelen grönsaker har ökat. Försöker också minska på sötsaker och andra snabba kolhydrater. På fritiden har jag mer satsat på muskelträning och minskat på konditionshöjande träning. På jobbet försöker jag sitta i rätt ställning för att undvika spänningar i nacken. Deltagarna har uppskattat att få delta i projektet som betytt nya bekantskaper, givande föreläsningar och trevliga upplevelser. En deltagare skriver så här: Projektet har gett möjlighet att stanna upp i "arbetsrutinerna" och fördjupa sig i hälsofrågor på ett helt annat plan än vad man annars skulle ge sig tid att göra. På frågan om deltagandet i projektet haft någon inverkan på arbetsplatsen svarar fyra personer nej, men av dessa skriver två att det finns planer på förändringar. Fem personer skriver att det nog haft en liten positiv inverkan och fem personer skriver att projektet haft en positiv inverkan och nämner exempel på konkreta saker. Sju personer svarar att de på arbetsplatsen haft nytta av verktygen de fått under kursen, fyra personer att de delvis haft nytta eller tror sig kunna ha nytta i framtiden och två personer skriver att de inte haft nytta. En brist inom projektet verkar vara att det för deltagarna upplevs svårt att få arbetet med arbetshälsan att gå vidare inom organisationen, till verksamhetsledare och styrelsen. Det är viktigt att tankarna förankras hos dessa personer och flera hade önskat större stöd gällande detta inom projektet. Vårt jobb påverkas mycket av samarbetet med styrelsen. De enskilda styrelsemedlemmarna och styrelseordföranden är inte alltid medvetna om sitt ansvar som arbetsgivare, vilket kan leda till att samarbetet lider. Därför skulle organisationens arbetshälsa stödas av information som riktar sig till styrelserna. Å andra sidan kan det vara svårt att hitta på hur detta kunde göras. Några skriver dock att de upplevde besöken i organisationerna som viktiga i denna fråga om flera inom organisationen deltog i träffen. De flesta var nöjda med projektet som helhet och de praktiska arrangemangen har fungerat väl. Vissa delar av utbildningen fick kritik: två av föreläsningarna upplevdes av flera som mindre bra och gruppsammanhållningen upplevdes av en del som varierande under projektets gång. Informationen om projektet har överlag fungerat bra, men några har önskat mera information på nätet om projektet för att kunna visa vad som varit på gång. Också att det skett personalbyten inom projektets ledning har en del märkt av. Märktes nog att personal byttes ut, men så är det. Energin kring projektet försvann nog i något skede lite. Bra! Särskilt bra att alla föreläsningar har varvats med aktiviteter av olika slag, att bara sitta och lyssna är inte särskilt motiverande (eller hälsofrämjande...) Ett nyttigt och bra projekt som varje arbetsplats borde vara med om. Tillräckligt långt. Varierande. Många olika infallsvinklar. Testerna bra. Avslappning och stresshantering också behövliga. Konstdagen ny och givande. Bäst fungerar projektet om

6 alla i organisationen kan vara med: jag tror inte på att rollen som hälsoinspiratör fungerar särskilt bra i praktiken. Projektets målsättningar och hur dessa uppfyllts Projektets målsättningar för de deltagande organisationerna var att ge också små organisationer möjlighet att satsa på arbetshälsa för sina anställda samt att ge möjligheter till kunskapsutbyte och lärande inom och mellan organisationerna. Varje deltagande organisation ska inom projekttiden påbörja arbetet med en struktur för det hälsofrämjande arbetet i organisationen. Organisationerna förutsätts också samarbeta och nätverka med varandra under och efter projekttiden. Projektet ger de deltagande organisationerna praktiska verktyg och studiematerial för att höja välmåendet. Dessa målsättningar har uppfyllts i varierande grad. De organisationer som valde att delta i projektet har satsat på arbetshälsan för sina anställda i varierande grad, och åtminstone den/de anställda som deltog i projektet har haft möjlighet att på olika sätt fokusera på sin egen arbetshälsa. De deltagande organisationerna har påbörjat, i vissa fall planerat att påbörja, arbetet med en struktur för det hälsofrämjande arbetet. Deltagarna har fått praktiska verktyg och studiematerial under projektets gång. Målsättningarna för de individuella deltagarna var att förstå betydelsen av eget ansvar för den individuella hälsan, att i gemenskap med andra utveckla den egna kompetensen kring hälsa och arbetshälsa, att få metoder och verktyg att själv aktivt påverka sin fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö och att bli en hälsoinspiratör inom den egna organisationen. Hälsoinspiratören förmedlar det hälsofrämjande budskapet vidare till övriga medarbetare. Deltagarna fick vid avslutningsseminariet ett diplom med titeln hälsoinspiratör. Via slututvärderingen kom det fram att deltagarna lärt sig nya saker kring den egna hälsan och också fått bekräftelse för det de redan känt till. De har fått metoder och verktyg för att själva aktivt kunna påverka sin fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö. Fortsättning efter projektet Hälsa 3 -projektet i Nyland är nu avslutat. Redan under den sista träffen berättade deltagarna om vad som är på gång inom de olika organisationerna. Några exempel på vad som gjorts: den fysiska arbetsmiljön har förbättrats på ett förbundskansli, en organisation har genomfört utvecklingssamtal under promenader och man har inriktat samtalen på positiv kreativitet, man har börjat med arbetshandledning för olika arbetslag inom en enhet, en styrelse har beslutat att personalen ska få utvidgad arbetshälsovård. Mycket är på gång inom de olika organisationerna! Hälsa 3 -projektet som helhet går vidare när projektet kör igång i Åboland i höst. En bloggcirkel kring temat arbetshälsa har startat och alla Hälsa 3 -deltagare har bjudits in. Det finns också en Facebookgrupp för Hälsa 3 i Nyland där deltagarna kan sprida information och tips till varandra. I september ( ) ordnas en efterträff enligt önskemål, på programmet står då en uppföljning av vad som gjorts gällande arbetshälsan inom organisationerna och fågelskådning. Det är viktigt att alla som deltagit i projektet ges möjlighet att delta eftersom det blivit ett bra sammansvetsat gäng och det är viktigt att hålla kontakten med övriga deltagare och få fortsatt inspiration som hälsoinspiratör.

7 Nu hänger det på er i organisationerna hur arbetet med arbetshälsan fortsätter. Hälsa 3 -deltagarna har fått olika verktyg och vi hoppas att ni använder er av dessa eller hittar andra som passar er. Lycka till! Hälsa 3 -ögonblick Som avslutning kommer det några Hälsa 3 -ögonblick som fastnat i deltagarnas minne: Känslan efter dagen i Borgå. Avslappnad och glad. Jag som aldrig har gått på dagis tyckte det var roligt att måla med underbara färger. Något nytt att prova på. Det var roligt att hitta sin inre konstnär en solig dag i Borgå Gångtesten inne med fel skor gav kramp i musklerna på framsidan av smalbenet Jag kunde faktiskt måla en tavla, och det var roligt! Kan man bli berusad av asahi yoga? Sluddrade, var jättetrött och fick otroliga skrattskov under bussresan hem Rollspel med Hasson Den terapeutiska paddlingen på Noux långträsk, inkl. smålommarna, salskrakarna och sjöorrarna Det var inte så lätt att koncentrera sig på den stora bollen men peppningen gjorde susen. När Christoph Treier i misstag drog ett streck med tuschen på gardinen Juni 2012: Mari Pennanen och Anna-Lena Blusi

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Mat/näring Uppdrag 1

Mat/näring Uppdrag 1 Mat/näring Uppdrag 1 Ät minst tre saker under dagen som är bra för hjärnan. Tips: o Rågbröd o Gröt o Müsli o Fisk o Skaldjur o Kaffe o Färgrann frukt o Vinbär o Nässlor o Grönkål o Jordgubbar o Spenat

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker 2014:1 Arbetshälsan i Sverige Rapport från Expertpanelen Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker Denna expertbedömning, vars data samlas in

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola Projektmaterial NÄTTIDNING Dalarö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...3

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer