Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och under dag två beslutades om satsningar i budgeten för Vidare beslutades bland annat att kommunens skattesats höjs med 15 öre till 17:35 per intjänad hundralapp. På hemsidan finns mötets alla handlingar att läsa, men du kan även ta del av ljudinspelning från budgetsammanträdets debatt, yrkanden och beslut. I detta nummer finns en översiktlig redovisning av kommunens fördelning av inkomster och utgifter. Vidare beskrivs olika kommunpolitikers syn på vilka satsningar och prioriteringar som anses behöva göras i budgeten för Mer om budget 2012 på sidan 2 samt på sidorna 3-5. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före Julafton, fredag 23/12, dagen före Nyårsafton, fredag 30/12 och dagen före Trettondagen, torsdag 5/1 har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8.00 och Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Skatten 2012 Sidan 2 Hit går dina skattepengar Sidan 2 Politikernas syn på Budget 2012 Sidan 3-5 Välkommen till skolan! Informationsmöten inför skolvalet 2012 Sidan 6-7 När kommer plogoch sandbilarna? När det snöat börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom tolv timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Snöröjningen kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta inte ut all snö från din uppfart ut i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Du kan hämta 1-2 hinkar krossgrus vid depåer runt om i kommunen, om du behöver sanda din infart. Om is och snö skulle ligga kvar utan åtgärd, felanmäl detta till kommunens driftentreprenör Svevia Har du allmänna synpunkter kan du vända dig till tekniska kontorets kundtjänst, Telefontid vardagar samt Läs mer om snöröjning på Anhörigstödet Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 8 Utgivningsplan för Danderyds- Aktuellt 2012 Sidan 8 Läs mer på kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige Nästa sammanträde äger rum den 30 januari kl i Banérsalen på Djursholms slott. Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar: 12 mars, kl 19.00, Djursholms slott 16 april, kl 19.00, Djursholms slott 7 maj, kl 19.00, Djursholms slott Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens hemsida Schema för Farliga Avfallsbilen 2012 Nytt schema för Farliga Avfallsbilen kommer att delas ut direkt i brevlådan till samtliga hushåll i början på januari. Fixaren Schemat kommer också att publiceras på kommunens hemsida: Du som är fyllda 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden kan vända dig till vår Fixare! Han kan hjälpa Dig med att: sätta upp och ta ner gardiner och rullgardiner byta glödlampor i taket, proppar batterier och liknande ta ner saker från höga skåp hämta och lämna saker i förrådsutrymmen ordna sladdar och mattkanter för att göra bostaden säkrare lufta element, smörja lås, dörrar etc montera och kontrollera brandvarnare I tjänsten ingår inte sådan service och personlig omvårdnad som ingår i hemtjänstens ordinarie uppgifter. Där ingår inte heller fönsterputs, trädgårdsarbete eller snöskottning. Fixaren är anställd för att öka tryggheten i ditt hem och för att förebygga fallolyckor. Fixarens tjänster är gratis men allt material som behövs betalar Du själv. Vår nye Fixare heter Martin Hall och du kan kontakta honom för tidsbokning på telefon Telefontid måndag-torsdag. Skatten år 2012 Kommun 17,35 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,73 Begravningsavgift 0,09 Totalt 30,27 För icke medlem i svenska kyrkan 29,54 Hit går Dina skattepengar Den 29 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: 2011 Milj kr 2012 Milj kr 2011 Kr/ inv 2012 Kr/ inv Intäkter Kommunalskatt samt tillf. konj.stöd 1 684, , Försäljning av fastigheter 17,5 30, Räntor och diverse intäkter 81,1 57, Summa 1782, , Kostnader Utjämningssystemet 312,8 353, Barnomsorg 241,8 247, Grund- och gymnasieskola 449,5 464, Öv. verks. barn- o utbildningsn. 18,6 18, Äldreomsorg 316,8 328, Handikappomsorg 104,3 107, Övrig verksamhet socialnämnden 75,9 78, Gator, vägar, parker 72,8 73, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,8 15, Övrig verksamhet, teknisk nämnd -3,0 3, Kultur-och fritidsverksamhet 69,0 73, Kommunstyrelsens verksamheter 53,9 55, Anst. pensioner (åtag. intj. f. 1998) 29,1 29, Byggnadsnämnden 7,4 7, Diverse verksamheter 17,5 21, Prodstyr. Dator ,5-111 Summa 1 777, , Budgeterat resultat 5,6 0,

3 Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Olle Reichenberg Moderata samlingspartiet Hög kvalitet i välfärden vårt fokus i budgeten Danderyd styrs sedan valet 2010 av en koalition bestående av moderaterna, danderydscentern och kristdemokraterna. Budgeten för år 2012 är den första gemensamma budget som koalitionen presenterat. Det är en offensiv budget. Den innehåller bland annat en mycket stor satsning på skolan. Barn- och utbildningsnämnden tillförs drygt 20 miljoner kronor mer jämfört med Pengarna kommer bland annat att användas till att säkerställa att vi har konkurrenskraftiga lärarlöner och utveckla nya karriärvägar inom skolan, till exempel införande av lektorstjänster. En kommun med de högsta ambitioner inom utbildningsområdet måste naturligtvis gå i spetsen också då det gäller den pedagogiska utvecklingen. Därför är jag särskilt glad åt att budgeten innehåller en stor satsning på utveckling av så kallad 1:1-pedagogik i Fribergaskolan och Mörbyskolan (en dator per elev). Inom äldreomsorgen satsar vi extra på att höja ambitionsnivån gällande personaltäthet och personalens kompetens. Bygget av ett nytt gruppboende för funktionshindrade, Ekologen i Anneberg, påbörjas under nästa år. Vidare kommer Fribergaskolan att genomgå en efterlängtad renovering. En cirkulationsplats byggs i korsningen Mörbyleden/Vendevägen. Alla idrottsintresserade barn och ungdomar kan glädja sig åt att den nya sporthallen vid Mörbyskolan öppnas under hösten Här kommer bland annat Enebybergsgymnasternas duktiga tjejer och killar att kunna få riktigt bra förutsättningar för att träna och tävla. Budgeten för 2012 är en kombination av angelägna kvalitetshöjningar i våra kärnverksamheter, besparingar och effektiviseringar. Den innebär också att vi gör en mindre skattehöjning om 15 öre, från 17:20 i utdebitering till 17:35. Skattehöjningen ger ca 16 miljoner kronor och dessa pengar används alltså till de satsningar på skolan som vi bedömer som angelägna och nödvändiga. Danderyd har Sveriges bästa skolor, men om vi vill behålla den positionen måste vi fortsätta att utveckla verksamheten. Med 2012 års budget har vi goda förutsättningar att lyckas! Siv Sahlström Danderydscentern Ett grönare Danderyd med högre kvalitet i välfärden När Danderydscentern med 10, moderaterna med 19 och kristdemokraterna med tre mandat efter valet bildade en majoritet blev det en vitalisering av det politiska arbetet. Vi gör nu extra satsningar inom skolan. Danderyd ska erbjuda lärare så konkurrenskraftiga villkor att vi kan rekrytera de skickligaste pedagogerna t.ex. genom utökade karriärvägar som inrättande av lektorstjänster. Högstadieskolorna har begärt att få använda sina överskott till inköp av datorer. För majoriteten är det självklart att tillmötesgå det önskemålet. Vi får annars svårare att rekrytera unga lärare för vilka datorn är ett självklart hjälpmedel i undervisningen. Ett hjälpmedel som gör att de får mer tid över för eleverna kommer Danderyd åter att ha en egen miljö- och hälsoskyddsnämnd, som bland annat ska fokusera på Danderyds gissel, buller- och partikelfrågorna. Under 2012 ska vi uppdatera utredningarna om en tunnelförläggning av E18, som på sikt skulle lösa de stora problemen med buller och smutsig luft. För att driva på ett övergripande strategiskt miljöarbete tillsätter vi en särskild tjänst för detta. Vi spar genom att minska antalet sammanträdeslokaler och använda dem till arbetsrum för det nya kontoret. Vi tror att regeringen inom den närmaste tiden kommer att avgöra frågan om Mörby Centrum, vilket kan få budgetpåverkan. Rinkebyskogen ska 2012 bli naturreservat. Inom reservatet kommer vi att införa bestämmelser som innebär att kraftledningarna kan grävas ned. Däremot kommer vi att omöjliggöra en tvärled, bebyggelse och en tunnelbanestation i Rinkebyskogen. Skogen bevaras för kommande generationer, våra barn. Viktigt i korthet Det blir inga taxehöjningar för hemtjänsten. Kulturskolan får inga höjda avgifter. Föreningsstödet sänks inte. Biblioteken får inte sänkt anslag för bokinköp. Cedergrenska parken får pengar för fortsatt upprustning. En ny Hemsida ska ge Danderydsborna bättre service. Vi spar genom administrativa rationaliseringar, drifteffektiviseringar och energisparåtgärder. Djursholms ridhus ska byggas om. Pensionärsbostäderna i Enebyberg ska rustas upp. Fribergaskolan får en välbehövlig renovering. I Enebyberg bygger vi med modernaste miljöteknik en ny fin förskola, Skogsgläntan. 3

4 Politikernas D a n d syn e r y d på s A k t budget u e l l t 2012 Bengt Sylvan Folkpartiet liberalerna Danderyd kan bli bättre! Många kommuninvånare ställer frågan om vad som är skillnaden på majoritetens (m, c, kd) och folkpartiet liberalernas budget i Danderyd? Ett mycket tydligt exempel är inom skolan. Majoriteten kommer att på högstadiet investera en dator per elev till en kostnad om minst 12 miljoner kronor under tre år. Folkpartiet satsar på lärarna. Vi prioriterar pedagogerna genom att höja statusen. Ett sätt är att höja duktiga lärares löner. Folkpartiet lägger pengarna på lärarna, majoriteten på datautrustning. Givetvis är vi inte emot datorer och det finns gott om datorer på våra skolor och hem. De elever som inte har tillgång får givetvis låna moderna datorer. Vi skapar också olika möjligheter att göra karriär inom skolan, allt för att vi ska konkurrera om de bästa lärarna. Ett annat exempel på skillnaden på vår politik är hur vi planerar för nya förskolor. Moderaterna har nu på kort tid misslyckats med två projekt och det har tillsammans kostad över 6 miljoner kronor i förgävesprojekt. Det är inte att göra Danderyd bättre! Folkpartiet prioriterar trafiksäkerheten kring våra förskolor och skolor genom att höja investeringsanslagen med ytterligare en miljon. Våra oskyddade små medborgare måste ha en säker väg till sin skola. Vi kan inte vänta längre! Ytterligare ett exempel på skillnaden mellan majoriteten och folkpartiets budget är hur vi ser på underhåll. Folkpartiet menar att planerat underhåll är mer ekonomiskt än akut underhåll. Under flera år har underhållsskulden ökat för våra fastigheter och vägar. Vi kan inte acceptera, att man vältrar den skulden till nästa generation. Ett annat exempel är att det är mycket prat när det gäller E18, Danderyds största miljöbov. Alla politiker vill, men inget händer från majoriteten! Folkpartiet har lagt motioner i frågan och i årets budget återigen lagt pengar för att verkligen utreda. Majoritetens förslag är ett sparbeting för kommunstyrelsen! Det är inte att vara offensiv! Folkpartiet skär inte ned på äldreomsorgen. Vi höjer äldrepengen, ser till så att anhörigstödet har resurser och inga neddragningar på verksamheten på Idalagården. Folkpartiet vill göra ett bra Danderyd bättre genom att se till så att våra ungdomar har ett rikt utbud på olika aktiviteter inom kultur och föreningslivet. Återigen har majoriteten skrämt om att stänga fritidsgården Pavven, men ändrade sig och fegt la man ett sparbeting på alla fritidsgårdarna om över en halvmiljon. Folkpartiet vet hur viktiga dessa mötesplatser är för ungdomar. Danderyd kan bli bättre, för folkpartiet gör skillnad. Catharina Melian Socialdemokraterna Vi har nu lämnat bakom oss en period med god tillväxt i vår region. Men Danderyd gör det utan att ha något sparat i ladorna. Tvärt om så har kommunen ackumulerat ett skuldberg som hotar verksamheterna. När investeringar görs i nya sportanläggningar och i nödvändiga renoveringar av skolor och förskolor så gör vi det på lånade pengar. Drift och underhåll av nya anläggningar hotar befintliga verksamheter som tvingas skäras ner. Och det är brist på långsiktighet i samhällsplaneringen som medför att det inte längre är medvetna val och prioriteringar som styr utan kortsiktiga ogenomtänkta besparingar som i slutänden genererar större kostnader. Ett sådant exempel är när vägar och fastigheter inte underhålls enligt plan utan att underhållsskulden växer år från år. När skador uppstår så tvingas man till dyra panikåtgärder. Under senare år har vi i Danderyd fått ökade möjligheter att välja förskola, skola och äldreomsorg. Valfriheten har ökat och den är inte ifrågasatt i sig. Dock är uppräkning av peng- och checksystem inte tillräcklig över tiden vilket urholkar förutsättningarna för verksamheterna som inte har råd att satsa så mycket som behövs för att upprätthålla hög kvalitet i lärande och omsorg över tiden. Vi socialdemokrater lägger tyngdpunkten på satsningar inom förskola och skolbarnomsorg, samt omsorg om äldre. Vi motsätter oss också alla besparingar på fritidsgårdar samt på kommunens vägar och fastigheter. Vi socialdemokrater försöker på detta sätt att bedriva en aktiv men ansvarsfull oppositionspolitik med alla Danderydsbors bästa i fokus. Vi behöver bygga Danderyd starkare för framtiden. Vi vill att vår kommun ska gå i framkant när det gäller omsorg om barn och äldre och skapa möjligheter för tillväxt genom att se till att fler skattebetalare bereds möjlighet att flytta till vår kommun. Det behövs en nytändning i Danderyd. Våra yrkanden på de olika nämnderna att vi inte accepterar några nedskärningar i verksamheterna eller i vad majoriteten kallar administration, sammanlagt lägger vi tillbaka sammanlagt tkr. Vi satsar på höjningar av barnomsorgspeng, skolbarnsomsorgspeng liksom äldrepengen och hemtjänstchecken. Vi vill särskilt prioritera insatser för barn med särskilda behov och personer med demenssjukdom. Vi lägger resurser på fastighetsunderhåll, anhörigstöd, kulturskolan och kultur i äldreomsorgen. Sammanlagt tkr, vilket ger en skattesats på 17:70. 4

5 Peter Forssman Kristdemokraterna Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Danderyds budget 2012 Budgeten 2012 är ett uttryck för det goda samarbetet inom koalitionen mellan M, C och KD. Från kristdemokraternas synpunkt vill vi gärna framhålla följande inslag i budgeten Danderyd: kommunen med valmöjligheter Kristdemokraterna anser att en av de viktigaste principerna för styret av Danderyd är den s k Danderydsmodellen, som är grunden för innevånarnas möjligheter att välja och därmed påverka den service, som kommunen erbjuder. Vi inom KD anser att valmöjligheterna då måste omfatta både privata och kommunala alternativ. Det är inte bara en valfrihetsfråga, det innebär också att vi behåller en värdefull kompetens. Samtidigt pekar den senaste tidens debatt tydligt på att vår förmåga att kontrollera, utvärdera och kvalitetssäkra såväl den privata som den kommunala servicen är av avgörande betydelse. Satsning på skolan. I koalitionens budget satsas det kraftfullt på barn och utbildning. Barnen är vår framtid och förtjänar bästa möjliga start i livet. Samtidigt upplever många barn en stark press. KD välkomnar att produktionsstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att få del av regeringens extra satsning för att förbättra elevhälsan. Bättre äldrevård. Äldrevården är en hjärtefråga för KD, som med tillfredsställelse ser att hemtjänsttaxan kan hållas oförändrad och att den viktiga fälttjänsten kan bibehållas. Socialnämnden har, med stöd från KD, uttalat följande viktiga förbättringsområden: bättre mat på våra äldreboenden, utökade sociala aktiviteter för de äldre och bättre personalkontinuitet inom hemtjänste Satsning på miljön. KD står helhjärtat bakom beslutet att miljö- och hälsovårdsnämnden återförs till Danderyd. Danderyd står inför stora utmaningar när det gäller bullerproblem och partikelstörningar från E18 och Roslagsbanan. Miljöfrågorna kommer att beröra alla nämnder och KD tillstyrker därför att miljönämnden tillförs en övergripande miljösamordnare. Måttlig skattehöjning ger stark budget Sammantaget står KD helhjärtat bakom koalitionens budget för 2012, inklusive de stora investeringarna av t ex Mörbyhallen. Det är en budget som innebär så stora framtidssatsningar som möjligt med hänsyn till en osäker omvärld! Mikael Adersteg Miljöpartiet de gröna Miljöpartiets framtidsvision för Danderyd är ett långsiktig ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Danderyd har goda förutsättningar att lyckas med god ekonomisk hushållning. Faktorer som har stor betydelse är närheten till Stockholm, hög kunskapsnivå och höga ambitioner för våra barn. Majoriteten berömmer oftast sig själva för en framgångsrik kommun men det är Danderyds unika möjligheter och dess invånare som gör resultatet så lyckat. Vi delar majoritetens syn att skatteutjämningssystemet får ett orättvist stort uttag för Danderyds kommun. Vi delar även synen att Verksamhetens kostnader bör även långsiktigt rymmas inom ramen för skatteintäkter och utjämning. Men vi upplever inte att det finns någon balans gällande detta. Majoriteten höjer i år skatten med 15 öre. Vi (MP) upplever att majoriteten haft ambitioner att ha så låg skatt som möjligt utan att man långsiktigt analyserat detta i förhållande till bibehållen kvalité. Ett exempel är långvarigt brist på underhåll av våra fastigheter. Utifrån det underlag majoriteten presenterat borde skatten ha varit öre högre de senaste 5 åren. I miljöpartiets budget har vi ökat skatteuttaget med 35 öre för att kunna behålla kvalité på fastigheter, barnomsorg etc. I budgetarbete ska även ingå: Barnrättsperspektiv Vi anser att barns delaktighet och inflytande behöver utvidgas. FNs Barnkonvention bör användas som ett verktyg för att förbättra barns villkor. Danderyds kommun följer inte alliansregeringens strategi för att öka barns rättigheter i Sverige. Medborgarperspektiv 190 kommuner har redan infört medborgarförslag. Nu är det hög tid för Danderyd att låta invånarna komma till tals. Genom att utveckla samrådsmöten och andra kontakter mellan politiker och danderydsbor blir beslut också bättre förankrade. Helhetsperspektiv Ur ett helhetsperspektiv är det lika viktigt att förebygga psykisk ohälsa som att satsa på vår miljö. Ett exempel på helhetsperspektiv är vår motion om klimat, hälsa, mat och ekonomi (http://www.mp.se/danderyd ). 5

6 D a n d e r y d s A k t u e l l t Öppet hus i skolan Välkommen till skolan! Välkommen till Mörbyskolan - Kunskap och hjärta Öppet hus inför valet till årskurs 7 Lördagen den 21 januari kl Information i aulan kl och Danderyds Gymnasium Rektorerna hälsar alla nya elever välkomna till skolan. Under januari - februari kommer informationsmöten att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten inför Skolvalet Stocksundsskolan Informationsmöte...17/1...kl Långängsskolan Informationsmöte...18/1...kl Mörbyskolan Öppet hus...21/1...kl Baldersskolan Informationsmöte...23/1...kl Kyrkskolan Informationsmöte...24/1...kl Brageskolan Informationsmöte...26/1...kl Eneby- och Hagaskolan Öppet Hus...27/1...kl Fribergaskolan Informationsmöte/ Öppet hus...28/1...kl /1...kl Kevingeskolan Informationsmöte...30/1...kl Öppet hus...31/1...kl Ekebyskolan Informationsmöte...1/2...kl Öppet hus...1/2...kl Svalnässkolan Informationsmöte...2/2...kl Öppet hus...2/2...kl Öppet Hus på Danderyds Gymnasium Onsdag 1/ Information i aulan kl Vasaskolan Informationsmöte...6/2...kl Öppet hus...v. 6...kl Välkomna önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor Viktor Rydbergs Samskola Öppet hus för blivande år 7 elever onsdag 1 februari 2012 mellan kl

7 ÖDpapnedt e hr yu ds s ia ks tkuo el lalnt välja skola snart? f-klass och år 1, enstaka platser i år 2 och 3 Öppen skoldag lördag 28 januari 2012 kl bild Stortorget Skolan som förmedlar kunskaper och främjar personlig utveckling Vad händer efter jul och nyår? Fyrverkerier och smällare Fyrverkerier och smällare som inte är avfyrade räknas som explosiva varor och ska lämnas till polisen. Närpolisen i Danderyd tar emot dessa produkter under ordinarie öppentider. Gå in på för öppentider och adress. Avfyrade fyrverkerier och smällare sorteras som hushållsavfall. Kontrollera att fyrverkerierna VERKLIGEN ÄR AVFYRADE innan du lägger dem i soppåsen. Informationskväll inför gymnasievalet. Tisdag den 24 jan kl Välkomna! Julgranar Julgranar lämnas som grovavfall. Du kan antigen själv kostnadsfritt lämna din julgran till återvinningscentralen i Hagby eller få den hämtad vid fastigheten mot särskild avgift. Ring Sita om du vill beställa hämtning av grovavfall på telefon Öppet cafe för anhörigvårdare Välkommen till årets första anhörigcafé torsdag 5 januari kl i Information Danderyd i Mörby centrum. Kom och träffa anhörigkonsulenterna Catherine Berglund och Sol-Britt Österlund som finns på plats första torsdagen i varje månad. Oönskade julklappar Har du fått en klapp som du inte vill ha eller behöver? Tänk på att du kan skänka din present till t.ex. en biståndsorganisation eller sälja den i andra hand. Samtalsgruppen för anhöriga till missbrukare Övrigt Sophämtning sker som vanligt under jul- och nyårshelgen. Kundtjänst kommer dock att ha begränsade öppentider. Gå in på för mer information. träffas första torsdagen i varje månad kl med start i februari. Plats: Anhörigstödets nya lokal på Edsviksvägen 1D, nedre botten. 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 12/12-14/ /12 Kulturskolans bild- och formelever ställer ut sina alster. Enebybergs bibliotek. Lör. 17/12 kl Danderyds Blåsorkester. Julkonsert med allsång i Danderydsgården. Entré 50: /12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Enebybergsv. 3. Info Sön. 18/12 kl Jul på svenska och amerikanska med Danderyds Vokalensemble med jazztrio. Danderyds kyrka. Fri entré. 9-28/1 Akter. Skulptur och collage i trä av Ulla Timander. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 14/1-4/2 Chinna Giertz ställer ut akvareller. Enebybergs bibliotek. 14/1-1/2 Harmonium. Lars Attling visar målningar. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Ons. 25/1 kl Afternoon tea. Kevinge Värdshus, Edsviksv. 1. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 26/1 kl Kulturkväll om boken och utställningen Danderyd flera sidor. Församlingens hus, Angantyrv. 39. Utställningen pågår 27/11-28/2. Sön. 29/1 kl Spelmansgruppen Roslagsvår under ledning av riksspelmannen Benny Johansson. Enebybergs gård. Tors. 2/2 kl Från bomber till sockerdricka. Timo Ekholm berättar om livet som krigsbarn. Idalagården, Stocksund. 4-22/2 Kicki Oskarsson visar fotomontage. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 4-22/2 Hans Kolb visar skulpturer. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 7/2 kl 9.30 Dockteatern Tittut spelar Den vilda bebin. Ålder 2-6 år. Pris 40:-/barn. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 14/2 kl Lunchkonsert i Danderyds kyrka med Monika Mannerström, sopran och Anders Ölund, orgel. Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2012 Nr Manusstopp Distribution 1. 3 februari 23 februari 2. 2 mars 22 mars mars 12 april maj 14 juni Sommaruppehåll 5. 3 augusti 23 augusti augusti 20 september oktober 8 november november 13 december Opera och balett på Danderydsgården Söndag 18/12 kl Bolsjoj: Nötknäpparen. Lördag 21/1 kl Den förtrollade ön. Lördag 11/2 kl Wagner: Ragnarök. Lördag 25/2 kl Verdi: Ernani. Entré 250:- (inkl. värdecheck i vår servering). För biljetter: e-post: Läs mer på www. danderyd.se/danderydsgarden DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! DanderydsAktuellt Informationsblad utgivet av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Jenny Pedersen, Karin Tegsten Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 23 februari Manusstopp den 3 februari

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

till god hälsa och livskvalitet. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande.

till god hälsa och livskvalitet. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande. Danderyds Nummer 1 februari 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Stockholms Ström - kraftledningen genom Danderyd Sidan 2 Snabbcykelväg till Stockholm Sidan 3 Kostpolicy ska säkerställa

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013. 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Ändringsyrkanden - Budget 2017

Ändringsyrkanden - Budget 2017 Ändringsyrkanden - Budget 2017 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag (tkr) Ordf KS ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkande, nytt övergripande mål "Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Danderyds. Du har väl inte missat att du kan gå på opera i Danderyd? De direktsända operaföreställningarna från Metropolitan

Danderyds. Du har väl inte missat att du kan gå på opera i Danderyd? De direktsända operaföreställningarna från Metropolitan Danderyds Nummer 8 december 2012 Du har väl inte missat att du kan gå på opera i Danderyd? De direktsända operaföreställningarna från Metropolitan i New York blir mer och mer populära! Nytt är att operavisningarna

Läs mer

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt Danderyd 2010-10-31 Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt - överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(13) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-15:30 Paragrafer 43-53 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 3 maj 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Eldning av trädgårdsavfall Sidan 2 Vill du bli Volontär? Sidan 3 På gång på Danderydsgården Sidan 3 Danderyds grundskolor bäst

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 08:30-11:45 Paragrafer 31-38 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordförande Ersättare Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N SEPTEMBER 2003 SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N Varför behövs en kommun... Kommunen sköter mycket av allt det som behövs för att ett samhället ska fungera. Skola, snöröjning, äldreomsorg, bibliotek, brandkår,

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Danderyds. postöppning samt med begränsad bemanning på förvaltningarna för akuta ärenden. För Socialkontoret gäller tiden 8.00-12.00.

Danderyds. postöppning samt med begränsad bemanning på förvaltningarna för akuta ärenden. För Socialkontoret gäller tiden 8.00-12.00. Nummer 8 december 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Utgivningsplan för Aktuellt 2015 Sidan 2 Höjning av VA-taxan Sidan 2 Budget 2015 - Hit går dina skattepengar Sidan 3 Kommunens öppettider

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering?

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering? Danderyds Nummer 1 - februari 2011 Nu öppnar Tekniska kontorets kundtjänst Detta innebär att du som kommuninvånare får lättare att komma i kontakt med tekniska kontoret via telefon, e-post eller besök.

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Komplettera driftbudgeten med ökat ramanslag till Omsorgsnämnden på 2 miljoner årligen.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Danderyds. Nummer 8 december 2013. Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna

Danderyds. Nummer 8 december 2013. Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna Danderyds Nummer 8 december 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Höjning av VA-taxan Sidan 2 Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna Dagen före Julafton, 23/12, har kommunens växel

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum Danderyds Nummer 7 november 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 21 oktober att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02 1(13) Plats och tid Djursholms slott, kl 19:00-20.25 Paragrafer 231-242 Beslutande Jonas Uebel (FP) Ersättare Ulla Hurtig Nielsen (M) Fredrik Wevle (M) Patrik Nimmerstam (C) Bodil Borison (M) Robert Nibelius

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) PM 2004 RIV (Dnr 323-3049/2003) Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Mikael Söderlund

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Danderyd. svar på. Fortsättning på sidan 2

Danderyd. svar på. Fortsättning på sidan 2 Danderyds Nummer 2 - mars 2012 Lyckad satsning på etablerade artister fortsätter på Danderydsgården Den 29 januari i år gav legendariska synthbandet Lustans Lakejer med Johan Kinde i spetsen en exklusiv

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Danderyds. Feriearbete 2015

Danderyds. Feriearbete 2015 Danderyds Nummer 1 februari 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Hemma på sportlovet? Sidan 3 Sophämtning och snöröjning hör ihop Sidan 3 Cykla i vinter - sopsaltar det regionala cykelstråket

Läs mer

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Utlåtande 2006:8 RI (Dnr 019-4964/2005) Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till nya principer

Läs mer

för I(atrineholms kommun

för I(atrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 6 Sida 1 Innehåll 1 Aktuella möten 3 Kommunens delårsrapport 2016-08-31 3 Är det ett onödigt starkt resultat? 3 Senaste nytt om Koncernstruktur och bolagsbildning 4 Till vilken nytta

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer