Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och under dag två beslutades om satsningar i budgeten för Vidare beslutades bland annat att kommunens skattesats höjs med 15 öre till 17:35 per intjänad hundralapp. På hemsidan finns mötets alla handlingar att läsa, men du kan även ta del av ljudinspelning från budgetsammanträdets debatt, yrkanden och beslut. I detta nummer finns en översiktlig redovisning av kommunens fördelning av inkomster och utgifter. Vidare beskrivs olika kommunpolitikers syn på vilka satsningar och prioriteringar som anses behöva göras i budgeten för Mer om budget 2012 på sidan 2 samt på sidorna 3-5. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före Julafton, fredag 23/12, dagen före Nyårsafton, fredag 30/12 och dagen före Trettondagen, torsdag 5/1 har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8.00 och Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Skatten 2012 Sidan 2 Hit går dina skattepengar Sidan 2 Politikernas syn på Budget 2012 Sidan 3-5 Välkommen till skolan! Informationsmöten inför skolvalet 2012 Sidan 6-7 När kommer plogoch sandbilarna? När det snöat börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom tolv timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Snöröjningen kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta inte ut all snö från din uppfart ut i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Du kan hämta 1-2 hinkar krossgrus vid depåer runt om i kommunen, om du behöver sanda din infart. Om is och snö skulle ligga kvar utan åtgärd, felanmäl detta till kommunens driftentreprenör Svevia Har du allmänna synpunkter kan du vända dig till tekniska kontorets kundtjänst, Telefontid vardagar samt Läs mer om snöröjning på Anhörigstödet Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 8 Utgivningsplan för Danderyds- Aktuellt 2012 Sidan 8 Läs mer på kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige Nästa sammanträde äger rum den 30 januari kl i Banérsalen på Djursholms slott. Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar: 12 mars, kl 19.00, Djursholms slott 16 april, kl 19.00, Djursholms slott 7 maj, kl 19.00, Djursholms slott Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens hemsida Schema för Farliga Avfallsbilen 2012 Nytt schema för Farliga Avfallsbilen kommer att delas ut direkt i brevlådan till samtliga hushåll i början på januari. Fixaren Schemat kommer också att publiceras på kommunens hemsida: Du som är fyllda 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden kan vända dig till vår Fixare! Han kan hjälpa Dig med att: sätta upp och ta ner gardiner och rullgardiner byta glödlampor i taket, proppar batterier och liknande ta ner saker från höga skåp hämta och lämna saker i förrådsutrymmen ordna sladdar och mattkanter för att göra bostaden säkrare lufta element, smörja lås, dörrar etc montera och kontrollera brandvarnare I tjänsten ingår inte sådan service och personlig omvårdnad som ingår i hemtjänstens ordinarie uppgifter. Där ingår inte heller fönsterputs, trädgårdsarbete eller snöskottning. Fixaren är anställd för att öka tryggheten i ditt hem och för att förebygga fallolyckor. Fixarens tjänster är gratis men allt material som behövs betalar Du själv. Vår nye Fixare heter Martin Hall och du kan kontakta honom för tidsbokning på telefon Telefontid måndag-torsdag. Skatten år 2012 Kommun 17,35 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,73 Begravningsavgift 0,09 Totalt 30,27 För icke medlem i svenska kyrkan 29,54 Hit går Dina skattepengar Den 29 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: 2011 Milj kr 2012 Milj kr 2011 Kr/ inv 2012 Kr/ inv Intäkter Kommunalskatt samt tillf. konj.stöd 1 684, , Försäljning av fastigheter 17,5 30, Räntor och diverse intäkter 81,1 57, Summa 1782, , Kostnader Utjämningssystemet 312,8 353, Barnomsorg 241,8 247, Grund- och gymnasieskola 449,5 464, Öv. verks. barn- o utbildningsn. 18,6 18, Äldreomsorg 316,8 328, Handikappomsorg 104,3 107, Övrig verksamhet socialnämnden 75,9 78, Gator, vägar, parker 72,8 73, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,8 15, Övrig verksamhet, teknisk nämnd -3,0 3, Kultur-och fritidsverksamhet 69,0 73, Kommunstyrelsens verksamheter 53,9 55, Anst. pensioner (åtag. intj. f. 1998) 29,1 29, Byggnadsnämnden 7,4 7, Diverse verksamheter 17,5 21, Prodstyr. Dator ,5-111 Summa 1 777, , Budgeterat resultat 5,6 0,

3 Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Olle Reichenberg Moderata samlingspartiet Hög kvalitet i välfärden vårt fokus i budgeten Danderyd styrs sedan valet 2010 av en koalition bestående av moderaterna, danderydscentern och kristdemokraterna. Budgeten för år 2012 är den första gemensamma budget som koalitionen presenterat. Det är en offensiv budget. Den innehåller bland annat en mycket stor satsning på skolan. Barn- och utbildningsnämnden tillförs drygt 20 miljoner kronor mer jämfört med Pengarna kommer bland annat att användas till att säkerställa att vi har konkurrenskraftiga lärarlöner och utveckla nya karriärvägar inom skolan, till exempel införande av lektorstjänster. En kommun med de högsta ambitioner inom utbildningsområdet måste naturligtvis gå i spetsen också då det gäller den pedagogiska utvecklingen. Därför är jag särskilt glad åt att budgeten innehåller en stor satsning på utveckling av så kallad 1:1-pedagogik i Fribergaskolan och Mörbyskolan (en dator per elev). Inom äldreomsorgen satsar vi extra på att höja ambitionsnivån gällande personaltäthet och personalens kompetens. Bygget av ett nytt gruppboende för funktionshindrade, Ekologen i Anneberg, påbörjas under nästa år. Vidare kommer Fribergaskolan att genomgå en efterlängtad renovering. En cirkulationsplats byggs i korsningen Mörbyleden/Vendevägen. Alla idrottsintresserade barn och ungdomar kan glädja sig åt att den nya sporthallen vid Mörbyskolan öppnas under hösten Här kommer bland annat Enebybergsgymnasternas duktiga tjejer och killar att kunna få riktigt bra förutsättningar för att träna och tävla. Budgeten för 2012 är en kombination av angelägna kvalitetshöjningar i våra kärnverksamheter, besparingar och effektiviseringar. Den innebär också att vi gör en mindre skattehöjning om 15 öre, från 17:20 i utdebitering till 17:35. Skattehöjningen ger ca 16 miljoner kronor och dessa pengar används alltså till de satsningar på skolan som vi bedömer som angelägna och nödvändiga. Danderyd har Sveriges bästa skolor, men om vi vill behålla den positionen måste vi fortsätta att utveckla verksamheten. Med 2012 års budget har vi goda förutsättningar att lyckas! Siv Sahlström Danderydscentern Ett grönare Danderyd med högre kvalitet i välfärden När Danderydscentern med 10, moderaterna med 19 och kristdemokraterna med tre mandat efter valet bildade en majoritet blev det en vitalisering av det politiska arbetet. Vi gör nu extra satsningar inom skolan. Danderyd ska erbjuda lärare så konkurrenskraftiga villkor att vi kan rekrytera de skickligaste pedagogerna t.ex. genom utökade karriärvägar som inrättande av lektorstjänster. Högstadieskolorna har begärt att få använda sina överskott till inköp av datorer. För majoriteten är det självklart att tillmötesgå det önskemålet. Vi får annars svårare att rekrytera unga lärare för vilka datorn är ett självklart hjälpmedel i undervisningen. Ett hjälpmedel som gör att de får mer tid över för eleverna kommer Danderyd åter att ha en egen miljö- och hälsoskyddsnämnd, som bland annat ska fokusera på Danderyds gissel, buller- och partikelfrågorna. Under 2012 ska vi uppdatera utredningarna om en tunnelförläggning av E18, som på sikt skulle lösa de stora problemen med buller och smutsig luft. För att driva på ett övergripande strategiskt miljöarbete tillsätter vi en särskild tjänst för detta. Vi spar genom att minska antalet sammanträdeslokaler och använda dem till arbetsrum för det nya kontoret. Vi tror att regeringen inom den närmaste tiden kommer att avgöra frågan om Mörby Centrum, vilket kan få budgetpåverkan. Rinkebyskogen ska 2012 bli naturreservat. Inom reservatet kommer vi att införa bestämmelser som innebär att kraftledningarna kan grävas ned. Däremot kommer vi att omöjliggöra en tvärled, bebyggelse och en tunnelbanestation i Rinkebyskogen. Skogen bevaras för kommande generationer, våra barn. Viktigt i korthet Det blir inga taxehöjningar för hemtjänsten. Kulturskolan får inga höjda avgifter. Föreningsstödet sänks inte. Biblioteken får inte sänkt anslag för bokinköp. Cedergrenska parken får pengar för fortsatt upprustning. En ny Hemsida ska ge Danderydsborna bättre service. Vi spar genom administrativa rationaliseringar, drifteffektiviseringar och energisparåtgärder. Djursholms ridhus ska byggas om. Pensionärsbostäderna i Enebyberg ska rustas upp. Fribergaskolan får en välbehövlig renovering. I Enebyberg bygger vi med modernaste miljöteknik en ny fin förskola, Skogsgläntan. 3

4 Politikernas D a n d syn e r y d på s A k t budget u e l l t 2012 Bengt Sylvan Folkpartiet liberalerna Danderyd kan bli bättre! Många kommuninvånare ställer frågan om vad som är skillnaden på majoritetens (m, c, kd) och folkpartiet liberalernas budget i Danderyd? Ett mycket tydligt exempel är inom skolan. Majoriteten kommer att på högstadiet investera en dator per elev till en kostnad om minst 12 miljoner kronor under tre år. Folkpartiet satsar på lärarna. Vi prioriterar pedagogerna genom att höja statusen. Ett sätt är att höja duktiga lärares löner. Folkpartiet lägger pengarna på lärarna, majoriteten på datautrustning. Givetvis är vi inte emot datorer och det finns gott om datorer på våra skolor och hem. De elever som inte har tillgång får givetvis låna moderna datorer. Vi skapar också olika möjligheter att göra karriär inom skolan, allt för att vi ska konkurrera om de bästa lärarna. Ett annat exempel på skillnaden på vår politik är hur vi planerar för nya förskolor. Moderaterna har nu på kort tid misslyckats med två projekt och det har tillsammans kostad över 6 miljoner kronor i förgävesprojekt. Det är inte att göra Danderyd bättre! Folkpartiet prioriterar trafiksäkerheten kring våra förskolor och skolor genom att höja investeringsanslagen med ytterligare en miljon. Våra oskyddade små medborgare måste ha en säker väg till sin skola. Vi kan inte vänta längre! Ytterligare ett exempel på skillnaden mellan majoriteten och folkpartiets budget är hur vi ser på underhåll. Folkpartiet menar att planerat underhåll är mer ekonomiskt än akut underhåll. Under flera år har underhållsskulden ökat för våra fastigheter och vägar. Vi kan inte acceptera, att man vältrar den skulden till nästa generation. Ett annat exempel är att det är mycket prat när det gäller E18, Danderyds största miljöbov. Alla politiker vill, men inget händer från majoriteten! Folkpartiet har lagt motioner i frågan och i årets budget återigen lagt pengar för att verkligen utreda. Majoritetens förslag är ett sparbeting för kommunstyrelsen! Det är inte att vara offensiv! Folkpartiet skär inte ned på äldreomsorgen. Vi höjer äldrepengen, ser till så att anhörigstödet har resurser och inga neddragningar på verksamheten på Idalagården. Folkpartiet vill göra ett bra Danderyd bättre genom att se till så att våra ungdomar har ett rikt utbud på olika aktiviteter inom kultur och föreningslivet. Återigen har majoriteten skrämt om att stänga fritidsgården Pavven, men ändrade sig och fegt la man ett sparbeting på alla fritidsgårdarna om över en halvmiljon. Folkpartiet vet hur viktiga dessa mötesplatser är för ungdomar. Danderyd kan bli bättre, för folkpartiet gör skillnad. Catharina Melian Socialdemokraterna Vi har nu lämnat bakom oss en period med god tillväxt i vår region. Men Danderyd gör det utan att ha något sparat i ladorna. Tvärt om så har kommunen ackumulerat ett skuldberg som hotar verksamheterna. När investeringar görs i nya sportanläggningar och i nödvändiga renoveringar av skolor och förskolor så gör vi det på lånade pengar. Drift och underhåll av nya anläggningar hotar befintliga verksamheter som tvingas skäras ner. Och det är brist på långsiktighet i samhällsplaneringen som medför att det inte längre är medvetna val och prioriteringar som styr utan kortsiktiga ogenomtänkta besparingar som i slutänden genererar större kostnader. Ett sådant exempel är när vägar och fastigheter inte underhålls enligt plan utan att underhållsskulden växer år från år. När skador uppstår så tvingas man till dyra panikåtgärder. Under senare år har vi i Danderyd fått ökade möjligheter att välja förskola, skola och äldreomsorg. Valfriheten har ökat och den är inte ifrågasatt i sig. Dock är uppräkning av peng- och checksystem inte tillräcklig över tiden vilket urholkar förutsättningarna för verksamheterna som inte har råd att satsa så mycket som behövs för att upprätthålla hög kvalitet i lärande och omsorg över tiden. Vi socialdemokrater lägger tyngdpunkten på satsningar inom förskola och skolbarnomsorg, samt omsorg om äldre. Vi motsätter oss också alla besparingar på fritidsgårdar samt på kommunens vägar och fastigheter. Vi socialdemokrater försöker på detta sätt att bedriva en aktiv men ansvarsfull oppositionspolitik med alla Danderydsbors bästa i fokus. Vi behöver bygga Danderyd starkare för framtiden. Vi vill att vår kommun ska gå i framkant när det gäller omsorg om barn och äldre och skapa möjligheter för tillväxt genom att se till att fler skattebetalare bereds möjlighet att flytta till vår kommun. Det behövs en nytändning i Danderyd. Våra yrkanden på de olika nämnderna att vi inte accepterar några nedskärningar i verksamheterna eller i vad majoriteten kallar administration, sammanlagt lägger vi tillbaka sammanlagt tkr. Vi satsar på höjningar av barnomsorgspeng, skolbarnsomsorgspeng liksom äldrepengen och hemtjänstchecken. Vi vill särskilt prioritera insatser för barn med särskilda behov och personer med demenssjukdom. Vi lägger resurser på fastighetsunderhåll, anhörigstöd, kulturskolan och kultur i äldreomsorgen. Sammanlagt tkr, vilket ger en skattesats på 17:70. 4

5 Peter Forssman Kristdemokraterna Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Danderyds budget 2012 Budgeten 2012 är ett uttryck för det goda samarbetet inom koalitionen mellan M, C och KD. Från kristdemokraternas synpunkt vill vi gärna framhålla följande inslag i budgeten Danderyd: kommunen med valmöjligheter Kristdemokraterna anser att en av de viktigaste principerna för styret av Danderyd är den s k Danderydsmodellen, som är grunden för innevånarnas möjligheter att välja och därmed påverka den service, som kommunen erbjuder. Vi inom KD anser att valmöjligheterna då måste omfatta både privata och kommunala alternativ. Det är inte bara en valfrihetsfråga, det innebär också att vi behåller en värdefull kompetens. Samtidigt pekar den senaste tidens debatt tydligt på att vår förmåga att kontrollera, utvärdera och kvalitetssäkra såväl den privata som den kommunala servicen är av avgörande betydelse. Satsning på skolan. I koalitionens budget satsas det kraftfullt på barn och utbildning. Barnen är vår framtid och förtjänar bästa möjliga start i livet. Samtidigt upplever många barn en stark press. KD välkomnar att produktionsstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att få del av regeringens extra satsning för att förbättra elevhälsan. Bättre äldrevård. Äldrevården är en hjärtefråga för KD, som med tillfredsställelse ser att hemtjänsttaxan kan hållas oförändrad och att den viktiga fälttjänsten kan bibehållas. Socialnämnden har, med stöd från KD, uttalat följande viktiga förbättringsområden: bättre mat på våra äldreboenden, utökade sociala aktiviteter för de äldre och bättre personalkontinuitet inom hemtjänste Satsning på miljön. KD står helhjärtat bakom beslutet att miljö- och hälsovårdsnämnden återförs till Danderyd. Danderyd står inför stora utmaningar när det gäller bullerproblem och partikelstörningar från E18 och Roslagsbanan. Miljöfrågorna kommer att beröra alla nämnder och KD tillstyrker därför att miljönämnden tillförs en övergripande miljösamordnare. Måttlig skattehöjning ger stark budget Sammantaget står KD helhjärtat bakom koalitionens budget för 2012, inklusive de stora investeringarna av t ex Mörbyhallen. Det är en budget som innebär så stora framtidssatsningar som möjligt med hänsyn till en osäker omvärld! Mikael Adersteg Miljöpartiet de gröna Miljöpartiets framtidsvision för Danderyd är ett långsiktig ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Danderyd har goda förutsättningar att lyckas med god ekonomisk hushållning. Faktorer som har stor betydelse är närheten till Stockholm, hög kunskapsnivå och höga ambitioner för våra barn. Majoriteten berömmer oftast sig själva för en framgångsrik kommun men det är Danderyds unika möjligheter och dess invånare som gör resultatet så lyckat. Vi delar majoritetens syn att skatteutjämningssystemet får ett orättvist stort uttag för Danderyds kommun. Vi delar även synen att Verksamhetens kostnader bör även långsiktigt rymmas inom ramen för skatteintäkter och utjämning. Men vi upplever inte att det finns någon balans gällande detta. Majoriteten höjer i år skatten med 15 öre. Vi (MP) upplever att majoriteten haft ambitioner att ha så låg skatt som möjligt utan att man långsiktigt analyserat detta i förhållande till bibehållen kvalité. Ett exempel är långvarigt brist på underhåll av våra fastigheter. Utifrån det underlag majoriteten presenterat borde skatten ha varit öre högre de senaste 5 åren. I miljöpartiets budget har vi ökat skatteuttaget med 35 öre för att kunna behålla kvalité på fastigheter, barnomsorg etc. I budgetarbete ska även ingå: Barnrättsperspektiv Vi anser att barns delaktighet och inflytande behöver utvidgas. FNs Barnkonvention bör användas som ett verktyg för att förbättra barns villkor. Danderyds kommun följer inte alliansregeringens strategi för att öka barns rättigheter i Sverige. Medborgarperspektiv 190 kommuner har redan infört medborgarförslag. Nu är det hög tid för Danderyd att låta invånarna komma till tals. Genom att utveckla samrådsmöten och andra kontakter mellan politiker och danderydsbor blir beslut också bättre förankrade. Helhetsperspektiv Ur ett helhetsperspektiv är det lika viktigt att förebygga psykisk ohälsa som att satsa på vår miljö. Ett exempel på helhetsperspektiv är vår motion om klimat, hälsa, mat och ekonomi (http://www.mp.se/danderyd ). 5

6 D a n d e r y d s A k t u e l l t Öppet hus i skolan Välkommen till skolan! Välkommen till Mörbyskolan - Kunskap och hjärta Öppet hus inför valet till årskurs 7 Lördagen den 21 januari kl Information i aulan kl och Danderyds Gymnasium Rektorerna hälsar alla nya elever välkomna till skolan. Under januari - februari kommer informationsmöten att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten inför Skolvalet Stocksundsskolan Informationsmöte...17/1...kl Långängsskolan Informationsmöte...18/1...kl Mörbyskolan Öppet hus...21/1...kl Baldersskolan Informationsmöte...23/1...kl Kyrkskolan Informationsmöte...24/1...kl Brageskolan Informationsmöte...26/1...kl Eneby- och Hagaskolan Öppet Hus...27/1...kl Fribergaskolan Informationsmöte/ Öppet hus...28/1...kl /1...kl Kevingeskolan Informationsmöte...30/1...kl Öppet hus...31/1...kl Ekebyskolan Informationsmöte...1/2...kl Öppet hus...1/2...kl Svalnässkolan Informationsmöte...2/2...kl Öppet hus...2/2...kl Öppet Hus på Danderyds Gymnasium Onsdag 1/ Information i aulan kl Vasaskolan Informationsmöte...6/2...kl Öppet hus...v. 6...kl Välkomna önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor Viktor Rydbergs Samskola Öppet hus för blivande år 7 elever onsdag 1 februari 2012 mellan kl

7 ÖDpapnedt e hr yu ds s ia ks tkuo el lalnt välja skola snart? f-klass och år 1, enstaka platser i år 2 och 3 Öppen skoldag lördag 28 januari 2012 kl bild Stortorget Skolan som förmedlar kunskaper och främjar personlig utveckling Vad händer efter jul och nyår? Fyrverkerier och smällare Fyrverkerier och smällare som inte är avfyrade räknas som explosiva varor och ska lämnas till polisen. Närpolisen i Danderyd tar emot dessa produkter under ordinarie öppentider. Gå in på för öppentider och adress. Avfyrade fyrverkerier och smällare sorteras som hushållsavfall. Kontrollera att fyrverkerierna VERKLIGEN ÄR AVFYRADE innan du lägger dem i soppåsen. Informationskväll inför gymnasievalet. Tisdag den 24 jan kl Välkomna! Julgranar Julgranar lämnas som grovavfall. Du kan antigen själv kostnadsfritt lämna din julgran till återvinningscentralen i Hagby eller få den hämtad vid fastigheten mot särskild avgift. Ring Sita om du vill beställa hämtning av grovavfall på telefon Öppet cafe för anhörigvårdare Välkommen till årets första anhörigcafé torsdag 5 januari kl i Information Danderyd i Mörby centrum. Kom och träffa anhörigkonsulenterna Catherine Berglund och Sol-Britt Österlund som finns på plats första torsdagen i varje månad. Oönskade julklappar Har du fått en klapp som du inte vill ha eller behöver? Tänk på att du kan skänka din present till t.ex. en biståndsorganisation eller sälja den i andra hand. Samtalsgruppen för anhöriga till missbrukare Övrigt Sophämtning sker som vanligt under jul- och nyårshelgen. Kundtjänst kommer dock att ha begränsade öppentider. Gå in på för mer information. träffas första torsdagen i varje månad kl med start i februari. Plats: Anhörigstödets nya lokal på Edsviksvägen 1D, nedre botten. 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 12/12-14/ /12 Kulturskolans bild- och formelever ställer ut sina alster. Enebybergs bibliotek. Lör. 17/12 kl Danderyds Blåsorkester. Julkonsert med allsång i Danderydsgården. Entré 50: /12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Enebybergsv. 3. Info Sön. 18/12 kl Jul på svenska och amerikanska med Danderyds Vokalensemble med jazztrio. Danderyds kyrka. Fri entré. 9-28/1 Akter. Skulptur och collage i trä av Ulla Timander. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 14/1-4/2 Chinna Giertz ställer ut akvareller. Enebybergs bibliotek. 14/1-1/2 Harmonium. Lars Attling visar målningar. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Ons. 25/1 kl Afternoon tea. Kevinge Värdshus, Edsviksv. 1. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 26/1 kl Kulturkväll om boken och utställningen Danderyd flera sidor. Församlingens hus, Angantyrv. 39. Utställningen pågår 27/11-28/2. Sön. 29/1 kl Spelmansgruppen Roslagsvår under ledning av riksspelmannen Benny Johansson. Enebybergs gård. Tors. 2/2 kl Från bomber till sockerdricka. Timo Ekholm berättar om livet som krigsbarn. Idalagården, Stocksund. 4-22/2 Kicki Oskarsson visar fotomontage. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 4-22/2 Hans Kolb visar skulpturer. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 7/2 kl 9.30 Dockteatern Tittut spelar Den vilda bebin. Ålder 2-6 år. Pris 40:-/barn. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 14/2 kl Lunchkonsert i Danderyds kyrka med Monika Mannerström, sopran och Anders Ölund, orgel. Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2012 Nr Manusstopp Distribution 1. 3 februari 23 februari 2. 2 mars 22 mars mars 12 april maj 14 juni Sommaruppehåll 5. 3 augusti 23 augusti augusti 20 september oktober 8 november november 13 december Opera och balett på Danderydsgården Söndag 18/12 kl Bolsjoj: Nötknäpparen. Lördag 21/1 kl Den förtrollade ön. Lördag 11/2 kl Wagner: Ragnarök. Lördag 25/2 kl Verdi: Ernani. Entré 250:- (inkl. värdecheck i vår servering). För biljetter: e-post: Läs mer på www. danderyd.se/danderydsgarden DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! DanderydsAktuellt Informationsblad utgivet av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Jenny Pedersen, Karin Tegsten Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 23 februari Manusstopp den 3 februari

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Danderyds. Du har väl inte missat att du kan gå på opera i Danderyd? De direktsända operaföreställningarna från Metropolitan

Danderyds. Du har väl inte missat att du kan gå på opera i Danderyd? De direktsända operaföreställningarna från Metropolitan Danderyds Nummer 8 december 2012 Du har väl inte missat att du kan gå på opera i Danderyd? De direktsända operaföreställningarna från Metropolitan i New York blir mer och mer populära! Nytt är att operavisningarna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Danderyds. Nummer 8 december 2013. Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna

Danderyds. Nummer 8 december 2013. Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna Danderyds Nummer 8 december 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Höjning av VA-taxan Sidan 2 Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna Dagen före Julafton, 23/12, har kommunens växel

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum Danderyds Nummer 7 november 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 21 oktober att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Svar på frågor från Danderyds villaägareförening

Svar på frågor från Danderyds villaägareförening Svar på frågor från Danderyds villaägareförening 1. Kommer det att byggas några nya boningshus i anslutning till Mörby centrum? C: Det kommer att byggas bostäder i anslutning till Mörby centrum, men ingenting

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Danderyds. förvaltning med Douglas Lindström som chef. Den 1 januari i år anställdes fem inspektörer och två livsmedelsinspektörer

Danderyds. förvaltning med Douglas Lindström som chef. Den 1 januari i år anställdes fem inspektörer och två livsmedelsinspektörer Danderyds Nummer 1 - februari 2012 Miljö och hälsoskydd tillbaka i Danderyd Miljö- och hälsoskyddsnämnden med förvaltning är nu åter tillbaka i Danderyd efter att ha ingått i Södra Roslagens miljö och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

med Danderyds Hjälp oss att utveckla kommunens nya hemsida! Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 4 - juni 2011 Fira Midsommar!

med Danderyds Hjälp oss att utveckla kommunens nya hemsida! Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 4 - juni 2011 Fira Midsommar! Danderyds Nummer 4 - juni 2011 Hjälp oss att utveckla kommunens nya hemsida! Vi vill gärna veta vad du som är danderydsbo eller driver företag i kommunen tycker att en bra hemsida ska innehålla. Vi bjuder

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Danderyds. Danderyds gymnasieskolor placerar sig i topp inom flera områden

Danderyds. Danderyds gymnasieskolor placerar sig i topp inom flera områden Danderyds Nummer 7 - november 2011 Danderyds gymnasieskolor placerar sig i topp inom flera områden Öppna jämförelser gymnasieskola 2011, är den fjärde rapporten i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018.

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Vi Kristdemokrater vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan i sej själv är värdefull,

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer