Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och under dag två beslutades om satsningar i budgeten för Vidare beslutades bland annat att kommunens skattesats höjs med 15 öre till 17:35 per intjänad hundralapp. På hemsidan finns mötets alla handlingar att läsa, men du kan även ta del av ljudinspelning från budgetsammanträdets debatt, yrkanden och beslut. I detta nummer finns en översiktlig redovisning av kommunens fördelning av inkomster och utgifter. Vidare beskrivs olika kommunpolitikers syn på vilka satsningar och prioriteringar som anses behöva göras i budgeten för Mer om budget 2012 på sidan 2 samt på sidorna 3-5. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före Julafton, fredag 23/12, dagen före Nyårsafton, fredag 30/12 och dagen före Trettondagen, torsdag 5/1 har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8.00 och Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Skatten 2012 Sidan 2 Hit går dina skattepengar Sidan 2 Politikernas syn på Budget 2012 Sidan 3-5 Välkommen till skolan! Informationsmöten inför skolvalet 2012 Sidan 6-7 När kommer plogoch sandbilarna? När det snöat börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom tolv timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Snöröjningen kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta inte ut all snö från din uppfart ut i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Du kan hämta 1-2 hinkar krossgrus vid depåer runt om i kommunen, om du behöver sanda din infart. Om is och snö skulle ligga kvar utan åtgärd, felanmäl detta till kommunens driftentreprenör Svevia Har du allmänna synpunkter kan du vända dig till tekniska kontorets kundtjänst, Telefontid vardagar samt Läs mer om snöröjning på Anhörigstödet Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 8 Utgivningsplan för Danderyds- Aktuellt 2012 Sidan 8 Läs mer på kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige Nästa sammanträde äger rum den 30 januari kl i Banérsalen på Djursholms slott. Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar: 12 mars, kl 19.00, Djursholms slott 16 april, kl 19.00, Djursholms slott 7 maj, kl 19.00, Djursholms slott Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens hemsida Schema för Farliga Avfallsbilen 2012 Nytt schema för Farliga Avfallsbilen kommer att delas ut direkt i brevlådan till samtliga hushåll i början på januari. Fixaren Schemat kommer också att publiceras på kommunens hemsida: Du som är fyllda 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden kan vända dig till vår Fixare! Han kan hjälpa Dig med att: sätta upp och ta ner gardiner och rullgardiner byta glödlampor i taket, proppar batterier och liknande ta ner saker från höga skåp hämta och lämna saker i förrådsutrymmen ordna sladdar och mattkanter för att göra bostaden säkrare lufta element, smörja lås, dörrar etc montera och kontrollera brandvarnare I tjänsten ingår inte sådan service och personlig omvårdnad som ingår i hemtjänstens ordinarie uppgifter. Där ingår inte heller fönsterputs, trädgårdsarbete eller snöskottning. Fixaren är anställd för att öka tryggheten i ditt hem och för att förebygga fallolyckor. Fixarens tjänster är gratis men allt material som behövs betalar Du själv. Vår nye Fixare heter Martin Hall och du kan kontakta honom för tidsbokning på telefon Telefontid måndag-torsdag. Skatten år 2012 Kommun 17,35 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,73 Begravningsavgift 0,09 Totalt 30,27 För icke medlem i svenska kyrkan 29,54 Hit går Dina skattepengar Den 29 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: 2011 Milj kr 2012 Milj kr 2011 Kr/ inv 2012 Kr/ inv Intäkter Kommunalskatt samt tillf. konj.stöd 1 684, , Försäljning av fastigheter 17,5 30, Räntor och diverse intäkter 81,1 57, Summa 1782, , Kostnader Utjämningssystemet 312,8 353, Barnomsorg 241,8 247, Grund- och gymnasieskola 449,5 464, Öv. verks. barn- o utbildningsn. 18,6 18, Äldreomsorg 316,8 328, Handikappomsorg 104,3 107, Övrig verksamhet socialnämnden 75,9 78, Gator, vägar, parker 72,8 73, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,8 15, Övrig verksamhet, teknisk nämnd -3,0 3, Kultur-och fritidsverksamhet 69,0 73, Kommunstyrelsens verksamheter 53,9 55, Anst. pensioner (åtag. intj. f. 1998) 29,1 29, Byggnadsnämnden 7,4 7, Diverse verksamheter 17,5 21, Prodstyr. Dator ,5-111 Summa 1 777, , Budgeterat resultat 5,6 0,

3 Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Olle Reichenberg Moderata samlingspartiet Hög kvalitet i välfärden vårt fokus i budgeten Danderyd styrs sedan valet 2010 av en koalition bestående av moderaterna, danderydscentern och kristdemokraterna. Budgeten för år 2012 är den första gemensamma budget som koalitionen presenterat. Det är en offensiv budget. Den innehåller bland annat en mycket stor satsning på skolan. Barn- och utbildningsnämnden tillförs drygt 20 miljoner kronor mer jämfört med Pengarna kommer bland annat att användas till att säkerställa att vi har konkurrenskraftiga lärarlöner och utveckla nya karriärvägar inom skolan, till exempel införande av lektorstjänster. En kommun med de högsta ambitioner inom utbildningsområdet måste naturligtvis gå i spetsen också då det gäller den pedagogiska utvecklingen. Därför är jag särskilt glad åt att budgeten innehåller en stor satsning på utveckling av så kallad 1:1-pedagogik i Fribergaskolan och Mörbyskolan (en dator per elev). Inom äldreomsorgen satsar vi extra på att höja ambitionsnivån gällande personaltäthet och personalens kompetens. Bygget av ett nytt gruppboende för funktionshindrade, Ekologen i Anneberg, påbörjas under nästa år. Vidare kommer Fribergaskolan att genomgå en efterlängtad renovering. En cirkulationsplats byggs i korsningen Mörbyleden/Vendevägen. Alla idrottsintresserade barn och ungdomar kan glädja sig åt att den nya sporthallen vid Mörbyskolan öppnas under hösten Här kommer bland annat Enebybergsgymnasternas duktiga tjejer och killar att kunna få riktigt bra förutsättningar för att träna och tävla. Budgeten för 2012 är en kombination av angelägna kvalitetshöjningar i våra kärnverksamheter, besparingar och effektiviseringar. Den innebär också att vi gör en mindre skattehöjning om 15 öre, från 17:20 i utdebitering till 17:35. Skattehöjningen ger ca 16 miljoner kronor och dessa pengar används alltså till de satsningar på skolan som vi bedömer som angelägna och nödvändiga. Danderyd har Sveriges bästa skolor, men om vi vill behålla den positionen måste vi fortsätta att utveckla verksamheten. Med 2012 års budget har vi goda förutsättningar att lyckas! Siv Sahlström Danderydscentern Ett grönare Danderyd med högre kvalitet i välfärden När Danderydscentern med 10, moderaterna med 19 och kristdemokraterna med tre mandat efter valet bildade en majoritet blev det en vitalisering av det politiska arbetet. Vi gör nu extra satsningar inom skolan. Danderyd ska erbjuda lärare så konkurrenskraftiga villkor att vi kan rekrytera de skickligaste pedagogerna t.ex. genom utökade karriärvägar som inrättande av lektorstjänster. Högstadieskolorna har begärt att få använda sina överskott till inköp av datorer. För majoriteten är det självklart att tillmötesgå det önskemålet. Vi får annars svårare att rekrytera unga lärare för vilka datorn är ett självklart hjälpmedel i undervisningen. Ett hjälpmedel som gör att de får mer tid över för eleverna kommer Danderyd åter att ha en egen miljö- och hälsoskyddsnämnd, som bland annat ska fokusera på Danderyds gissel, buller- och partikelfrågorna. Under 2012 ska vi uppdatera utredningarna om en tunnelförläggning av E18, som på sikt skulle lösa de stora problemen med buller och smutsig luft. För att driva på ett övergripande strategiskt miljöarbete tillsätter vi en särskild tjänst för detta. Vi spar genom att minska antalet sammanträdeslokaler och använda dem till arbetsrum för det nya kontoret. Vi tror att regeringen inom den närmaste tiden kommer att avgöra frågan om Mörby Centrum, vilket kan få budgetpåverkan. Rinkebyskogen ska 2012 bli naturreservat. Inom reservatet kommer vi att införa bestämmelser som innebär att kraftledningarna kan grävas ned. Däremot kommer vi att omöjliggöra en tvärled, bebyggelse och en tunnelbanestation i Rinkebyskogen. Skogen bevaras för kommande generationer, våra barn. Viktigt i korthet Det blir inga taxehöjningar för hemtjänsten. Kulturskolan får inga höjda avgifter. Föreningsstödet sänks inte. Biblioteken får inte sänkt anslag för bokinköp. Cedergrenska parken får pengar för fortsatt upprustning. En ny Hemsida ska ge Danderydsborna bättre service. Vi spar genom administrativa rationaliseringar, drifteffektiviseringar och energisparåtgärder. Djursholms ridhus ska byggas om. Pensionärsbostäderna i Enebyberg ska rustas upp. Fribergaskolan får en välbehövlig renovering. I Enebyberg bygger vi med modernaste miljöteknik en ny fin förskola, Skogsgläntan. 3

4 Politikernas D a n d syn e r y d på s A k t budget u e l l t 2012 Bengt Sylvan Folkpartiet liberalerna Danderyd kan bli bättre! Många kommuninvånare ställer frågan om vad som är skillnaden på majoritetens (m, c, kd) och folkpartiet liberalernas budget i Danderyd? Ett mycket tydligt exempel är inom skolan. Majoriteten kommer att på högstadiet investera en dator per elev till en kostnad om minst 12 miljoner kronor under tre år. Folkpartiet satsar på lärarna. Vi prioriterar pedagogerna genom att höja statusen. Ett sätt är att höja duktiga lärares löner. Folkpartiet lägger pengarna på lärarna, majoriteten på datautrustning. Givetvis är vi inte emot datorer och det finns gott om datorer på våra skolor och hem. De elever som inte har tillgång får givetvis låna moderna datorer. Vi skapar också olika möjligheter att göra karriär inom skolan, allt för att vi ska konkurrera om de bästa lärarna. Ett annat exempel på skillnaden på vår politik är hur vi planerar för nya förskolor. Moderaterna har nu på kort tid misslyckats med två projekt och det har tillsammans kostad över 6 miljoner kronor i förgävesprojekt. Det är inte att göra Danderyd bättre! Folkpartiet prioriterar trafiksäkerheten kring våra förskolor och skolor genom att höja investeringsanslagen med ytterligare en miljon. Våra oskyddade små medborgare måste ha en säker väg till sin skola. Vi kan inte vänta längre! Ytterligare ett exempel på skillnaden mellan majoriteten och folkpartiets budget är hur vi ser på underhåll. Folkpartiet menar att planerat underhåll är mer ekonomiskt än akut underhåll. Under flera år har underhållsskulden ökat för våra fastigheter och vägar. Vi kan inte acceptera, att man vältrar den skulden till nästa generation. Ett annat exempel är att det är mycket prat när det gäller E18, Danderyds största miljöbov. Alla politiker vill, men inget händer från majoriteten! Folkpartiet har lagt motioner i frågan och i årets budget återigen lagt pengar för att verkligen utreda. Majoritetens förslag är ett sparbeting för kommunstyrelsen! Det är inte att vara offensiv! Folkpartiet skär inte ned på äldreomsorgen. Vi höjer äldrepengen, ser till så att anhörigstödet har resurser och inga neddragningar på verksamheten på Idalagården. Folkpartiet vill göra ett bra Danderyd bättre genom att se till så att våra ungdomar har ett rikt utbud på olika aktiviteter inom kultur och föreningslivet. Återigen har majoriteten skrämt om att stänga fritidsgården Pavven, men ändrade sig och fegt la man ett sparbeting på alla fritidsgårdarna om över en halvmiljon. Folkpartiet vet hur viktiga dessa mötesplatser är för ungdomar. Danderyd kan bli bättre, för folkpartiet gör skillnad. Catharina Melian Socialdemokraterna Vi har nu lämnat bakom oss en period med god tillväxt i vår region. Men Danderyd gör det utan att ha något sparat i ladorna. Tvärt om så har kommunen ackumulerat ett skuldberg som hotar verksamheterna. När investeringar görs i nya sportanläggningar och i nödvändiga renoveringar av skolor och förskolor så gör vi det på lånade pengar. Drift och underhåll av nya anläggningar hotar befintliga verksamheter som tvingas skäras ner. Och det är brist på långsiktighet i samhällsplaneringen som medför att det inte längre är medvetna val och prioriteringar som styr utan kortsiktiga ogenomtänkta besparingar som i slutänden genererar större kostnader. Ett sådant exempel är när vägar och fastigheter inte underhålls enligt plan utan att underhållsskulden växer år från år. När skador uppstår så tvingas man till dyra panikåtgärder. Under senare år har vi i Danderyd fått ökade möjligheter att välja förskola, skola och äldreomsorg. Valfriheten har ökat och den är inte ifrågasatt i sig. Dock är uppräkning av peng- och checksystem inte tillräcklig över tiden vilket urholkar förutsättningarna för verksamheterna som inte har råd att satsa så mycket som behövs för att upprätthålla hög kvalitet i lärande och omsorg över tiden. Vi socialdemokrater lägger tyngdpunkten på satsningar inom förskola och skolbarnomsorg, samt omsorg om äldre. Vi motsätter oss också alla besparingar på fritidsgårdar samt på kommunens vägar och fastigheter. Vi socialdemokrater försöker på detta sätt att bedriva en aktiv men ansvarsfull oppositionspolitik med alla Danderydsbors bästa i fokus. Vi behöver bygga Danderyd starkare för framtiden. Vi vill att vår kommun ska gå i framkant när det gäller omsorg om barn och äldre och skapa möjligheter för tillväxt genom att se till att fler skattebetalare bereds möjlighet att flytta till vår kommun. Det behövs en nytändning i Danderyd. Våra yrkanden på de olika nämnderna att vi inte accepterar några nedskärningar i verksamheterna eller i vad majoriteten kallar administration, sammanlagt lägger vi tillbaka sammanlagt tkr. Vi satsar på höjningar av barnomsorgspeng, skolbarnsomsorgspeng liksom äldrepengen och hemtjänstchecken. Vi vill särskilt prioritera insatser för barn med särskilda behov och personer med demenssjukdom. Vi lägger resurser på fastighetsunderhåll, anhörigstöd, kulturskolan och kultur i äldreomsorgen. Sammanlagt tkr, vilket ger en skattesats på 17:70. 4

5 Peter Forssman Kristdemokraterna Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Danderyds budget 2012 Budgeten 2012 är ett uttryck för det goda samarbetet inom koalitionen mellan M, C och KD. Från kristdemokraternas synpunkt vill vi gärna framhålla följande inslag i budgeten Danderyd: kommunen med valmöjligheter Kristdemokraterna anser att en av de viktigaste principerna för styret av Danderyd är den s k Danderydsmodellen, som är grunden för innevånarnas möjligheter att välja och därmed påverka den service, som kommunen erbjuder. Vi inom KD anser att valmöjligheterna då måste omfatta både privata och kommunala alternativ. Det är inte bara en valfrihetsfråga, det innebär också att vi behåller en värdefull kompetens. Samtidigt pekar den senaste tidens debatt tydligt på att vår förmåga att kontrollera, utvärdera och kvalitetssäkra såväl den privata som den kommunala servicen är av avgörande betydelse. Satsning på skolan. I koalitionens budget satsas det kraftfullt på barn och utbildning. Barnen är vår framtid och förtjänar bästa möjliga start i livet. Samtidigt upplever många barn en stark press. KD välkomnar att produktionsstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att få del av regeringens extra satsning för att förbättra elevhälsan. Bättre äldrevård. Äldrevården är en hjärtefråga för KD, som med tillfredsställelse ser att hemtjänsttaxan kan hållas oförändrad och att den viktiga fälttjänsten kan bibehållas. Socialnämnden har, med stöd från KD, uttalat följande viktiga förbättringsområden: bättre mat på våra äldreboenden, utökade sociala aktiviteter för de äldre och bättre personalkontinuitet inom hemtjänste Satsning på miljön. KD står helhjärtat bakom beslutet att miljö- och hälsovårdsnämnden återförs till Danderyd. Danderyd står inför stora utmaningar när det gäller bullerproblem och partikelstörningar från E18 och Roslagsbanan. Miljöfrågorna kommer att beröra alla nämnder och KD tillstyrker därför att miljönämnden tillförs en övergripande miljösamordnare. Måttlig skattehöjning ger stark budget Sammantaget står KD helhjärtat bakom koalitionens budget för 2012, inklusive de stora investeringarna av t ex Mörbyhallen. Det är en budget som innebär så stora framtidssatsningar som möjligt med hänsyn till en osäker omvärld! Mikael Adersteg Miljöpartiet de gröna Miljöpartiets framtidsvision för Danderyd är ett långsiktig ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Danderyd har goda förutsättningar att lyckas med god ekonomisk hushållning. Faktorer som har stor betydelse är närheten till Stockholm, hög kunskapsnivå och höga ambitioner för våra barn. Majoriteten berömmer oftast sig själva för en framgångsrik kommun men det är Danderyds unika möjligheter och dess invånare som gör resultatet så lyckat. Vi delar majoritetens syn att skatteutjämningssystemet får ett orättvist stort uttag för Danderyds kommun. Vi delar även synen att Verksamhetens kostnader bör även långsiktigt rymmas inom ramen för skatteintäkter och utjämning. Men vi upplever inte att det finns någon balans gällande detta. Majoriteten höjer i år skatten med 15 öre. Vi (MP) upplever att majoriteten haft ambitioner att ha så låg skatt som möjligt utan att man långsiktigt analyserat detta i förhållande till bibehållen kvalité. Ett exempel är långvarigt brist på underhåll av våra fastigheter. Utifrån det underlag majoriteten presenterat borde skatten ha varit öre högre de senaste 5 åren. I miljöpartiets budget har vi ökat skatteuttaget med 35 öre för att kunna behålla kvalité på fastigheter, barnomsorg etc. I budgetarbete ska även ingå: Barnrättsperspektiv Vi anser att barns delaktighet och inflytande behöver utvidgas. FNs Barnkonvention bör användas som ett verktyg för att förbättra barns villkor. Danderyds kommun följer inte alliansregeringens strategi för att öka barns rättigheter i Sverige. Medborgarperspektiv 190 kommuner har redan infört medborgarförslag. Nu är det hög tid för Danderyd att låta invånarna komma till tals. Genom att utveckla samrådsmöten och andra kontakter mellan politiker och danderydsbor blir beslut också bättre förankrade. Helhetsperspektiv Ur ett helhetsperspektiv är det lika viktigt att förebygga psykisk ohälsa som att satsa på vår miljö. Ett exempel på helhetsperspektiv är vår motion om klimat, hälsa, mat och ekonomi (http://www.mp.se/danderyd ). 5

6 D a n d e r y d s A k t u e l l t Öppet hus i skolan Välkommen till skolan! Välkommen till Mörbyskolan - Kunskap och hjärta Öppet hus inför valet till årskurs 7 Lördagen den 21 januari kl Information i aulan kl och Danderyds Gymnasium Rektorerna hälsar alla nya elever välkomna till skolan. Under januari - februari kommer informationsmöten att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten inför Skolvalet Stocksundsskolan Informationsmöte...17/1...kl Långängsskolan Informationsmöte...18/1...kl Mörbyskolan Öppet hus...21/1...kl Baldersskolan Informationsmöte...23/1...kl Kyrkskolan Informationsmöte...24/1...kl Brageskolan Informationsmöte...26/1...kl Eneby- och Hagaskolan Öppet Hus...27/1...kl Fribergaskolan Informationsmöte/ Öppet hus...28/1...kl /1...kl Kevingeskolan Informationsmöte...30/1...kl Öppet hus...31/1...kl Ekebyskolan Informationsmöte...1/2...kl Öppet hus...1/2...kl Svalnässkolan Informationsmöte...2/2...kl Öppet hus...2/2...kl Öppet Hus på Danderyds Gymnasium Onsdag 1/ Information i aulan kl Vasaskolan Informationsmöte...6/2...kl Öppet hus...v. 6...kl Välkomna önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor Viktor Rydbergs Samskola Öppet hus för blivande år 7 elever onsdag 1 februari 2012 mellan kl

7 ÖDpapnedt e hr yu ds s ia ks tkuo el lalnt välja skola snart? f-klass och år 1, enstaka platser i år 2 och 3 Öppen skoldag lördag 28 januari 2012 kl bild Stortorget Skolan som förmedlar kunskaper och främjar personlig utveckling Vad händer efter jul och nyår? Fyrverkerier och smällare Fyrverkerier och smällare som inte är avfyrade räknas som explosiva varor och ska lämnas till polisen. Närpolisen i Danderyd tar emot dessa produkter under ordinarie öppentider. Gå in på för öppentider och adress. Avfyrade fyrverkerier och smällare sorteras som hushållsavfall. Kontrollera att fyrverkerierna VERKLIGEN ÄR AVFYRADE innan du lägger dem i soppåsen. Informationskväll inför gymnasievalet. Tisdag den 24 jan kl Välkomna! Julgranar Julgranar lämnas som grovavfall. Du kan antigen själv kostnadsfritt lämna din julgran till återvinningscentralen i Hagby eller få den hämtad vid fastigheten mot särskild avgift. Ring Sita om du vill beställa hämtning av grovavfall på telefon Öppet cafe för anhörigvårdare Välkommen till årets första anhörigcafé torsdag 5 januari kl i Information Danderyd i Mörby centrum. Kom och träffa anhörigkonsulenterna Catherine Berglund och Sol-Britt Österlund som finns på plats första torsdagen i varje månad. Oönskade julklappar Har du fått en klapp som du inte vill ha eller behöver? Tänk på att du kan skänka din present till t.ex. en biståndsorganisation eller sälja den i andra hand. Samtalsgruppen för anhöriga till missbrukare Övrigt Sophämtning sker som vanligt under jul- och nyårshelgen. Kundtjänst kommer dock att ha begränsade öppentider. Gå in på för mer information. träffas första torsdagen i varje månad kl med start i februari. Plats: Anhörigstödets nya lokal på Edsviksvägen 1D, nedre botten. 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 12/12-14/ /12 Kulturskolans bild- och formelever ställer ut sina alster. Enebybergs bibliotek. Lör. 17/12 kl Danderyds Blåsorkester. Julkonsert med allsång i Danderydsgården. Entré 50: /12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Enebybergsv. 3. Info Sön. 18/12 kl Jul på svenska och amerikanska med Danderyds Vokalensemble med jazztrio. Danderyds kyrka. Fri entré. 9-28/1 Akter. Skulptur och collage i trä av Ulla Timander. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 14/1-4/2 Chinna Giertz ställer ut akvareller. Enebybergs bibliotek. 14/1-1/2 Harmonium. Lars Attling visar målningar. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Ons. 25/1 kl Afternoon tea. Kevinge Värdshus, Edsviksv. 1. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 26/1 kl Kulturkväll om boken och utställningen Danderyd flera sidor. Församlingens hus, Angantyrv. 39. Utställningen pågår 27/11-28/2. Sön. 29/1 kl Spelmansgruppen Roslagsvår under ledning av riksspelmannen Benny Johansson. Enebybergs gård. Tors. 2/2 kl Från bomber till sockerdricka. Timo Ekholm berättar om livet som krigsbarn. Idalagården, Stocksund. 4-22/2 Kicki Oskarsson visar fotomontage. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 4-22/2 Hans Kolb visar skulpturer. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 7/2 kl 9.30 Dockteatern Tittut spelar Den vilda bebin. Ålder 2-6 år. Pris 40:-/barn. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 14/2 kl Lunchkonsert i Danderyds kyrka med Monika Mannerström, sopran och Anders Ölund, orgel. Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2012 Nr Manusstopp Distribution 1. 3 februari 23 februari 2. 2 mars 22 mars mars 12 april maj 14 juni Sommaruppehåll 5. 3 augusti 23 augusti augusti 20 september oktober 8 november november 13 december Opera och balett på Danderydsgården Söndag 18/12 kl Bolsjoj: Nötknäpparen. Lördag 21/1 kl Den förtrollade ön. Lördag 11/2 kl Wagner: Ragnarök. Lördag 25/2 kl Verdi: Ernani. Entré 250:- (inkl. värdecheck i vår servering). För biljetter: e-post: Läs mer på www. danderyd.se/danderydsgarden DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! DanderydsAktuellt Informationsblad utgivet av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Jenny Pedersen, Karin Tegsten Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 23 februari Manusstopp den 3 februari

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Danderyds Nummer 7 - november 2006 Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Det ser förhållandevis ljust ut för Danderyds ekonomi inför 2007 och de närmast följande åren. Kostnadsökningarna för

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012 Danderyds Nummer 6 - september 2012 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Ny parkeringstjänst Sidan 2 Bildreportage från Kungaparets besök Sidan 3 Solsken, flaggor och fest när Kungaparet och

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 MED PLAN 2014-2015 FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler.

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler. Danderyds Nummer 6 - oktober 2011 Förstudien om kommunens nya hemsida klar Syftet med förstudien var att få kunskap om hur en ny hemsida kan ge större nytta för invånare, företagare och förtroendevalda.

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24

Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24 Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Hur vill du utveckla centrala Danderyd?

Hur vill du utveckla centrala Danderyd? Danderyds Nummer 3 april/maj 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Missa inte kommunens cykeldag! Sidan 2 Grävningsarbeten för nya elkablar Sidan 3 Städa naturligt! Sidan 4 Hur vill du utveckla

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer