Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och under dag två beslutades om satsningar i budgeten för Vidare beslutades bland annat att kommunens skattesats höjs med 15 öre till 17:35 per intjänad hundralapp. På hemsidan finns mötets alla handlingar att läsa, men du kan även ta del av ljudinspelning från budgetsammanträdets debatt, yrkanden och beslut. I detta nummer finns en översiktlig redovisning av kommunens fördelning av inkomster och utgifter. Vidare beskrivs olika kommunpolitikers syn på vilka satsningar och prioriteringar som anses behöva göras i budgeten för Mer om budget 2012 på sidan 2 samt på sidorna 3-5. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före Julafton, fredag 23/12, dagen före Nyårsafton, fredag 30/12 och dagen före Trettondagen, torsdag 5/1 har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8.00 och Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Skatten 2012 Sidan 2 Hit går dina skattepengar Sidan 2 Politikernas syn på Budget 2012 Sidan 3-5 Välkommen till skolan! Informationsmöten inför skolvalet 2012 Sidan 6-7 När kommer plogoch sandbilarna? När det snöat börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom tolv timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Snöröjningen kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta inte ut all snö från din uppfart ut i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Du kan hämta 1-2 hinkar krossgrus vid depåer runt om i kommunen, om du behöver sanda din infart. Om is och snö skulle ligga kvar utan åtgärd, felanmäl detta till kommunens driftentreprenör Svevia Har du allmänna synpunkter kan du vända dig till tekniska kontorets kundtjänst, Telefontid vardagar samt Läs mer om snöröjning på Anhörigstödet Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 8 Utgivningsplan för Danderyds- Aktuellt 2012 Sidan 8 Läs mer på kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige Nästa sammanträde äger rum den 30 januari kl i Banérsalen på Djursholms slott. Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar: 12 mars, kl 19.00, Djursholms slott 16 april, kl 19.00, Djursholms slott 7 maj, kl 19.00, Djursholms slott Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens hemsida Schema för Farliga Avfallsbilen 2012 Nytt schema för Farliga Avfallsbilen kommer att delas ut direkt i brevlådan till samtliga hushåll i början på januari. Fixaren Schemat kommer också att publiceras på kommunens hemsida: Du som är fyllda 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden kan vända dig till vår Fixare! Han kan hjälpa Dig med att: sätta upp och ta ner gardiner och rullgardiner byta glödlampor i taket, proppar batterier och liknande ta ner saker från höga skåp hämta och lämna saker i förrådsutrymmen ordna sladdar och mattkanter för att göra bostaden säkrare lufta element, smörja lås, dörrar etc montera och kontrollera brandvarnare I tjänsten ingår inte sådan service och personlig omvårdnad som ingår i hemtjänstens ordinarie uppgifter. Där ingår inte heller fönsterputs, trädgårdsarbete eller snöskottning. Fixaren är anställd för att öka tryggheten i ditt hem och för att förebygga fallolyckor. Fixarens tjänster är gratis men allt material som behövs betalar Du själv. Vår nye Fixare heter Martin Hall och du kan kontakta honom för tidsbokning på telefon Telefontid måndag-torsdag. Skatten år 2012 Kommun 17,35 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,73 Begravningsavgift 0,09 Totalt 30,27 För icke medlem i svenska kyrkan 29,54 Hit går Dina skattepengar Den 29 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: 2011 Milj kr 2012 Milj kr 2011 Kr/ inv 2012 Kr/ inv Intäkter Kommunalskatt samt tillf. konj.stöd 1 684, , Försäljning av fastigheter 17,5 30, Räntor och diverse intäkter 81,1 57, Summa 1782, , Kostnader Utjämningssystemet 312,8 353, Barnomsorg 241,8 247, Grund- och gymnasieskola 449,5 464, Öv. verks. barn- o utbildningsn. 18,6 18, Äldreomsorg 316,8 328, Handikappomsorg 104,3 107, Övrig verksamhet socialnämnden 75,9 78, Gator, vägar, parker 72,8 73, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,8 15, Övrig verksamhet, teknisk nämnd -3,0 3, Kultur-och fritidsverksamhet 69,0 73, Kommunstyrelsens verksamheter 53,9 55, Anst. pensioner (åtag. intj. f. 1998) 29,1 29, Byggnadsnämnden 7,4 7, Diverse verksamheter 17,5 21, Prodstyr. Dator ,5-111 Summa 1 777, , Budgeterat resultat 5,6 0,

3 Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Olle Reichenberg Moderata samlingspartiet Hög kvalitet i välfärden vårt fokus i budgeten Danderyd styrs sedan valet 2010 av en koalition bestående av moderaterna, danderydscentern och kristdemokraterna. Budgeten för år 2012 är den första gemensamma budget som koalitionen presenterat. Det är en offensiv budget. Den innehåller bland annat en mycket stor satsning på skolan. Barn- och utbildningsnämnden tillförs drygt 20 miljoner kronor mer jämfört med Pengarna kommer bland annat att användas till att säkerställa att vi har konkurrenskraftiga lärarlöner och utveckla nya karriärvägar inom skolan, till exempel införande av lektorstjänster. En kommun med de högsta ambitioner inom utbildningsområdet måste naturligtvis gå i spetsen också då det gäller den pedagogiska utvecklingen. Därför är jag särskilt glad åt att budgeten innehåller en stor satsning på utveckling av så kallad 1:1-pedagogik i Fribergaskolan och Mörbyskolan (en dator per elev). Inom äldreomsorgen satsar vi extra på att höja ambitionsnivån gällande personaltäthet och personalens kompetens. Bygget av ett nytt gruppboende för funktionshindrade, Ekologen i Anneberg, påbörjas under nästa år. Vidare kommer Fribergaskolan att genomgå en efterlängtad renovering. En cirkulationsplats byggs i korsningen Mörbyleden/Vendevägen. Alla idrottsintresserade barn och ungdomar kan glädja sig åt att den nya sporthallen vid Mörbyskolan öppnas under hösten Här kommer bland annat Enebybergsgymnasternas duktiga tjejer och killar att kunna få riktigt bra förutsättningar för att träna och tävla. Budgeten för 2012 är en kombination av angelägna kvalitetshöjningar i våra kärnverksamheter, besparingar och effektiviseringar. Den innebär också att vi gör en mindre skattehöjning om 15 öre, från 17:20 i utdebitering till 17:35. Skattehöjningen ger ca 16 miljoner kronor och dessa pengar används alltså till de satsningar på skolan som vi bedömer som angelägna och nödvändiga. Danderyd har Sveriges bästa skolor, men om vi vill behålla den positionen måste vi fortsätta att utveckla verksamheten. Med 2012 års budget har vi goda förutsättningar att lyckas! Siv Sahlström Danderydscentern Ett grönare Danderyd med högre kvalitet i välfärden När Danderydscentern med 10, moderaterna med 19 och kristdemokraterna med tre mandat efter valet bildade en majoritet blev det en vitalisering av det politiska arbetet. Vi gör nu extra satsningar inom skolan. Danderyd ska erbjuda lärare så konkurrenskraftiga villkor att vi kan rekrytera de skickligaste pedagogerna t.ex. genom utökade karriärvägar som inrättande av lektorstjänster. Högstadieskolorna har begärt att få använda sina överskott till inköp av datorer. För majoriteten är det självklart att tillmötesgå det önskemålet. Vi får annars svårare att rekrytera unga lärare för vilka datorn är ett självklart hjälpmedel i undervisningen. Ett hjälpmedel som gör att de får mer tid över för eleverna kommer Danderyd åter att ha en egen miljö- och hälsoskyddsnämnd, som bland annat ska fokusera på Danderyds gissel, buller- och partikelfrågorna. Under 2012 ska vi uppdatera utredningarna om en tunnelförläggning av E18, som på sikt skulle lösa de stora problemen med buller och smutsig luft. För att driva på ett övergripande strategiskt miljöarbete tillsätter vi en särskild tjänst för detta. Vi spar genom att minska antalet sammanträdeslokaler och använda dem till arbetsrum för det nya kontoret. Vi tror att regeringen inom den närmaste tiden kommer att avgöra frågan om Mörby Centrum, vilket kan få budgetpåverkan. Rinkebyskogen ska 2012 bli naturreservat. Inom reservatet kommer vi att införa bestämmelser som innebär att kraftledningarna kan grävas ned. Däremot kommer vi att omöjliggöra en tvärled, bebyggelse och en tunnelbanestation i Rinkebyskogen. Skogen bevaras för kommande generationer, våra barn. Viktigt i korthet Det blir inga taxehöjningar för hemtjänsten. Kulturskolan får inga höjda avgifter. Föreningsstödet sänks inte. Biblioteken får inte sänkt anslag för bokinköp. Cedergrenska parken får pengar för fortsatt upprustning. En ny Hemsida ska ge Danderydsborna bättre service. Vi spar genom administrativa rationaliseringar, drifteffektiviseringar och energisparåtgärder. Djursholms ridhus ska byggas om. Pensionärsbostäderna i Enebyberg ska rustas upp. Fribergaskolan får en välbehövlig renovering. I Enebyberg bygger vi med modernaste miljöteknik en ny fin förskola, Skogsgläntan. 3

4 Politikernas D a n d syn e r y d på s A k t budget u e l l t 2012 Bengt Sylvan Folkpartiet liberalerna Danderyd kan bli bättre! Många kommuninvånare ställer frågan om vad som är skillnaden på majoritetens (m, c, kd) och folkpartiet liberalernas budget i Danderyd? Ett mycket tydligt exempel är inom skolan. Majoriteten kommer att på högstadiet investera en dator per elev till en kostnad om minst 12 miljoner kronor under tre år. Folkpartiet satsar på lärarna. Vi prioriterar pedagogerna genom att höja statusen. Ett sätt är att höja duktiga lärares löner. Folkpartiet lägger pengarna på lärarna, majoriteten på datautrustning. Givetvis är vi inte emot datorer och det finns gott om datorer på våra skolor och hem. De elever som inte har tillgång får givetvis låna moderna datorer. Vi skapar också olika möjligheter att göra karriär inom skolan, allt för att vi ska konkurrera om de bästa lärarna. Ett annat exempel på skillnaden på vår politik är hur vi planerar för nya förskolor. Moderaterna har nu på kort tid misslyckats med två projekt och det har tillsammans kostad över 6 miljoner kronor i förgävesprojekt. Det är inte att göra Danderyd bättre! Folkpartiet prioriterar trafiksäkerheten kring våra förskolor och skolor genom att höja investeringsanslagen med ytterligare en miljon. Våra oskyddade små medborgare måste ha en säker väg till sin skola. Vi kan inte vänta längre! Ytterligare ett exempel på skillnaden mellan majoriteten och folkpartiets budget är hur vi ser på underhåll. Folkpartiet menar att planerat underhåll är mer ekonomiskt än akut underhåll. Under flera år har underhållsskulden ökat för våra fastigheter och vägar. Vi kan inte acceptera, att man vältrar den skulden till nästa generation. Ett annat exempel är att det är mycket prat när det gäller E18, Danderyds största miljöbov. Alla politiker vill, men inget händer från majoriteten! Folkpartiet har lagt motioner i frågan och i årets budget återigen lagt pengar för att verkligen utreda. Majoritetens förslag är ett sparbeting för kommunstyrelsen! Det är inte att vara offensiv! Folkpartiet skär inte ned på äldreomsorgen. Vi höjer äldrepengen, ser till så att anhörigstödet har resurser och inga neddragningar på verksamheten på Idalagården. Folkpartiet vill göra ett bra Danderyd bättre genom att se till så att våra ungdomar har ett rikt utbud på olika aktiviteter inom kultur och föreningslivet. Återigen har majoriteten skrämt om att stänga fritidsgården Pavven, men ändrade sig och fegt la man ett sparbeting på alla fritidsgårdarna om över en halvmiljon. Folkpartiet vet hur viktiga dessa mötesplatser är för ungdomar. Danderyd kan bli bättre, för folkpartiet gör skillnad. Catharina Melian Socialdemokraterna Vi har nu lämnat bakom oss en period med god tillväxt i vår region. Men Danderyd gör det utan att ha något sparat i ladorna. Tvärt om så har kommunen ackumulerat ett skuldberg som hotar verksamheterna. När investeringar görs i nya sportanläggningar och i nödvändiga renoveringar av skolor och förskolor så gör vi det på lånade pengar. Drift och underhåll av nya anläggningar hotar befintliga verksamheter som tvingas skäras ner. Och det är brist på långsiktighet i samhällsplaneringen som medför att det inte längre är medvetna val och prioriteringar som styr utan kortsiktiga ogenomtänkta besparingar som i slutänden genererar större kostnader. Ett sådant exempel är när vägar och fastigheter inte underhålls enligt plan utan att underhållsskulden växer år från år. När skador uppstår så tvingas man till dyra panikåtgärder. Under senare år har vi i Danderyd fått ökade möjligheter att välja förskola, skola och äldreomsorg. Valfriheten har ökat och den är inte ifrågasatt i sig. Dock är uppräkning av peng- och checksystem inte tillräcklig över tiden vilket urholkar förutsättningarna för verksamheterna som inte har råd att satsa så mycket som behövs för att upprätthålla hög kvalitet i lärande och omsorg över tiden. Vi socialdemokrater lägger tyngdpunkten på satsningar inom förskola och skolbarnomsorg, samt omsorg om äldre. Vi motsätter oss också alla besparingar på fritidsgårdar samt på kommunens vägar och fastigheter. Vi socialdemokrater försöker på detta sätt att bedriva en aktiv men ansvarsfull oppositionspolitik med alla Danderydsbors bästa i fokus. Vi behöver bygga Danderyd starkare för framtiden. Vi vill att vår kommun ska gå i framkant när det gäller omsorg om barn och äldre och skapa möjligheter för tillväxt genom att se till att fler skattebetalare bereds möjlighet att flytta till vår kommun. Det behövs en nytändning i Danderyd. Våra yrkanden på de olika nämnderna att vi inte accepterar några nedskärningar i verksamheterna eller i vad majoriteten kallar administration, sammanlagt lägger vi tillbaka sammanlagt tkr. Vi satsar på höjningar av barnomsorgspeng, skolbarnsomsorgspeng liksom äldrepengen och hemtjänstchecken. Vi vill särskilt prioritera insatser för barn med särskilda behov och personer med demenssjukdom. Vi lägger resurser på fastighetsunderhåll, anhörigstöd, kulturskolan och kultur i äldreomsorgen. Sammanlagt tkr, vilket ger en skattesats på 17:70. 4

5 Peter Forssman Kristdemokraterna Politikernas D a n d syn e r y d s på A k t budget u e l l t 2012 Danderyds budget 2012 Budgeten 2012 är ett uttryck för det goda samarbetet inom koalitionen mellan M, C och KD. Från kristdemokraternas synpunkt vill vi gärna framhålla följande inslag i budgeten Danderyd: kommunen med valmöjligheter Kristdemokraterna anser att en av de viktigaste principerna för styret av Danderyd är den s k Danderydsmodellen, som är grunden för innevånarnas möjligheter att välja och därmed påverka den service, som kommunen erbjuder. Vi inom KD anser att valmöjligheterna då måste omfatta både privata och kommunala alternativ. Det är inte bara en valfrihetsfråga, det innebär också att vi behåller en värdefull kompetens. Samtidigt pekar den senaste tidens debatt tydligt på att vår förmåga att kontrollera, utvärdera och kvalitetssäkra såväl den privata som den kommunala servicen är av avgörande betydelse. Satsning på skolan. I koalitionens budget satsas det kraftfullt på barn och utbildning. Barnen är vår framtid och förtjänar bästa möjliga start i livet. Samtidigt upplever många barn en stark press. KD välkomnar att produktionsstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att få del av regeringens extra satsning för att förbättra elevhälsan. Bättre äldrevård. Äldrevården är en hjärtefråga för KD, som med tillfredsställelse ser att hemtjänsttaxan kan hållas oförändrad och att den viktiga fälttjänsten kan bibehållas. Socialnämnden har, med stöd från KD, uttalat följande viktiga förbättringsområden: bättre mat på våra äldreboenden, utökade sociala aktiviteter för de äldre och bättre personalkontinuitet inom hemtjänste Satsning på miljön. KD står helhjärtat bakom beslutet att miljö- och hälsovårdsnämnden återförs till Danderyd. Danderyd står inför stora utmaningar när det gäller bullerproblem och partikelstörningar från E18 och Roslagsbanan. Miljöfrågorna kommer att beröra alla nämnder och KD tillstyrker därför att miljönämnden tillförs en övergripande miljösamordnare. Måttlig skattehöjning ger stark budget Sammantaget står KD helhjärtat bakom koalitionens budget för 2012, inklusive de stora investeringarna av t ex Mörbyhallen. Det är en budget som innebär så stora framtidssatsningar som möjligt med hänsyn till en osäker omvärld! Mikael Adersteg Miljöpartiet de gröna Miljöpartiets framtidsvision för Danderyd är ett långsiktig ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Danderyd har goda förutsättningar att lyckas med god ekonomisk hushållning. Faktorer som har stor betydelse är närheten till Stockholm, hög kunskapsnivå och höga ambitioner för våra barn. Majoriteten berömmer oftast sig själva för en framgångsrik kommun men det är Danderyds unika möjligheter och dess invånare som gör resultatet så lyckat. Vi delar majoritetens syn att skatteutjämningssystemet får ett orättvist stort uttag för Danderyds kommun. Vi delar även synen att Verksamhetens kostnader bör även långsiktigt rymmas inom ramen för skatteintäkter och utjämning. Men vi upplever inte att det finns någon balans gällande detta. Majoriteten höjer i år skatten med 15 öre. Vi (MP) upplever att majoriteten haft ambitioner att ha så låg skatt som möjligt utan att man långsiktigt analyserat detta i förhållande till bibehållen kvalité. Ett exempel är långvarigt brist på underhåll av våra fastigheter. Utifrån det underlag majoriteten presenterat borde skatten ha varit öre högre de senaste 5 åren. I miljöpartiets budget har vi ökat skatteuttaget med 35 öre för att kunna behålla kvalité på fastigheter, barnomsorg etc. I budgetarbete ska även ingå: Barnrättsperspektiv Vi anser att barns delaktighet och inflytande behöver utvidgas. FNs Barnkonvention bör användas som ett verktyg för att förbättra barns villkor. Danderyds kommun följer inte alliansregeringens strategi för att öka barns rättigheter i Sverige. Medborgarperspektiv 190 kommuner har redan infört medborgarförslag. Nu är det hög tid för Danderyd att låta invånarna komma till tals. Genom att utveckla samrådsmöten och andra kontakter mellan politiker och danderydsbor blir beslut också bättre förankrade. Helhetsperspektiv Ur ett helhetsperspektiv är det lika viktigt att förebygga psykisk ohälsa som att satsa på vår miljö. Ett exempel på helhetsperspektiv är vår motion om klimat, hälsa, mat och ekonomi (http://www.mp.se/danderyd ). 5

6 D a n d e r y d s A k t u e l l t Öppet hus i skolan Välkommen till skolan! Välkommen till Mörbyskolan - Kunskap och hjärta Öppet hus inför valet till årskurs 7 Lördagen den 21 januari kl Information i aulan kl och Danderyds Gymnasium Rektorerna hälsar alla nya elever välkomna till skolan. Under januari - februari kommer informationsmöten att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten inför Skolvalet Stocksundsskolan Informationsmöte...17/1...kl Långängsskolan Informationsmöte...18/1...kl Mörbyskolan Öppet hus...21/1...kl Baldersskolan Informationsmöte...23/1...kl Kyrkskolan Informationsmöte...24/1...kl Brageskolan Informationsmöte...26/1...kl Eneby- och Hagaskolan Öppet Hus...27/1...kl Fribergaskolan Informationsmöte/ Öppet hus...28/1...kl /1...kl Kevingeskolan Informationsmöte...30/1...kl Öppet hus...31/1...kl Ekebyskolan Informationsmöte...1/2...kl Öppet hus...1/2...kl Svalnässkolan Informationsmöte...2/2...kl Öppet hus...2/2...kl Öppet Hus på Danderyds Gymnasium Onsdag 1/ Information i aulan kl Vasaskolan Informationsmöte...6/2...kl Öppet hus...v. 6...kl Välkomna önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor Viktor Rydbergs Samskola Öppet hus för blivande år 7 elever onsdag 1 februari 2012 mellan kl

7 ÖDpapnedt e hr yu ds s ia ks tkuo el lalnt välja skola snart? f-klass och år 1, enstaka platser i år 2 och 3 Öppen skoldag lördag 28 januari 2012 kl bild Stortorget Skolan som förmedlar kunskaper och främjar personlig utveckling Vad händer efter jul och nyår? Fyrverkerier och smällare Fyrverkerier och smällare som inte är avfyrade räknas som explosiva varor och ska lämnas till polisen. Närpolisen i Danderyd tar emot dessa produkter under ordinarie öppentider. Gå in på för öppentider och adress. Avfyrade fyrverkerier och smällare sorteras som hushållsavfall. Kontrollera att fyrverkerierna VERKLIGEN ÄR AVFYRADE innan du lägger dem i soppåsen. Informationskväll inför gymnasievalet. Tisdag den 24 jan kl Välkomna! Julgranar Julgranar lämnas som grovavfall. Du kan antigen själv kostnadsfritt lämna din julgran till återvinningscentralen i Hagby eller få den hämtad vid fastigheten mot särskild avgift. Ring Sita om du vill beställa hämtning av grovavfall på telefon Öppet cafe för anhörigvårdare Välkommen till årets första anhörigcafé torsdag 5 januari kl i Information Danderyd i Mörby centrum. Kom och träffa anhörigkonsulenterna Catherine Berglund och Sol-Britt Österlund som finns på plats första torsdagen i varje månad. Oönskade julklappar Har du fått en klapp som du inte vill ha eller behöver? Tänk på att du kan skänka din present till t.ex. en biståndsorganisation eller sälja den i andra hand. Samtalsgruppen för anhöriga till missbrukare Övrigt Sophämtning sker som vanligt under jul- och nyårshelgen. Kundtjänst kommer dock att ha begränsade öppentider. Gå in på för mer information. träffas första torsdagen i varje månad kl med start i februari. Plats: Anhörigstödets nya lokal på Edsviksvägen 1D, nedre botten. 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 12/12-14/ /12 Kulturskolans bild- och formelever ställer ut sina alster. Enebybergs bibliotek. Lör. 17/12 kl Danderyds Blåsorkester. Julkonsert med allsång i Danderydsgården. Entré 50: /12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Enebybergsv. 3. Info Sön. 18/12 kl Jul på svenska och amerikanska med Danderyds Vokalensemble med jazztrio. Danderyds kyrka. Fri entré. 9-28/1 Akter. Skulptur och collage i trä av Ulla Timander. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 14/1-4/2 Chinna Giertz ställer ut akvareller. Enebybergs bibliotek. 14/1-1/2 Harmonium. Lars Attling visar målningar. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Ons. 25/1 kl Afternoon tea. Kevinge Värdshus, Edsviksv. 1. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 26/1 kl Kulturkväll om boken och utställningen Danderyd flera sidor. Församlingens hus, Angantyrv. 39. Utställningen pågår 27/11-28/2. Sön. 29/1 kl Spelmansgruppen Roslagsvår under ledning av riksspelmannen Benny Johansson. Enebybergs gård. Tors. 2/2 kl Från bomber till sockerdricka. Timo Ekholm berättar om livet som krigsbarn. Idalagården, Stocksund. 4-22/2 Kicki Oskarsson visar fotomontage. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. 4-22/2 Hans Kolb visar skulpturer. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 7/2 kl 9.30 Dockteatern Tittut spelar Den vilda bebin. Ålder 2-6 år. Pris 40:-/barn. Danderyds bibliotek, Mörby centrum. Tis. 14/2 kl Lunchkonsert i Danderyds kyrka med Monika Mannerström, sopran och Anders Ölund, orgel. Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2012 Nr Manusstopp Distribution 1. 3 februari 23 februari 2. 2 mars 22 mars mars 12 april maj 14 juni Sommaruppehåll 5. 3 augusti 23 augusti augusti 20 september oktober 8 november november 13 december Opera och balett på Danderydsgården Söndag 18/12 kl Bolsjoj: Nötknäpparen. Lördag 21/1 kl Den förtrollade ön. Lördag 11/2 kl Wagner: Ragnarök. Lördag 25/2 kl Verdi: Ernani. Entré 250:- (inkl. värdecheck i vår servering). För biljetter: e-post: Läs mer på www. danderyd.se/danderydsgarden DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! DanderydsAktuellt Informationsblad utgivet av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Jenny Pedersen, Karin Tegsten Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 23 februari Manusstopp den 3 februari

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum Danderyds Nummer 7 november 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 21 oktober att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Svar på frågor från Danderyds villaägareförening

Svar på frågor från Danderyds villaägareförening Svar på frågor från Danderyds villaägareförening 1. Kommer det att byggas några nya boningshus i anslutning till Mörby centrum? C: Det kommer att byggas bostäder i anslutning till Mörby centrum, men ingenting

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Danderydscenterns viktigaste frågor

Danderydscenterns viktigaste frågor Danderydscenterns viktigaste frågor Vägledande princip för Danderyds kommun ska vara att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling, föregå med gott exempel och vara en förebild i miljöarbetet. Miljökrav

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

S-budgetförslag för 2014

S-budgetförslag för 2014 S-budgetförslag för 2014 Budgetförslaget bygger på 20 öres skattehöjning inkl. nytt utjämningssystem (dvs. skattesats 19.18, 10 öre = 6,2 milj.). Satsningar utöver alliansens förslag: BUN fasta ram: 6,5

Läs mer

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018.

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Vi Kristdemokrater vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan i sej själv är värdefull,

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-02-23 Plats: Statshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 09:00 17.00 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer