AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015"

Transkript

1 Innehåll: Ordföranden har ordet 1 Den nya programperioden 2 Hyrrä tas i bruk 3 Landbygdsriksdagen 4 Öppna byarnas dag 4 Fiskergrupperna står i startposition 5 NYHETSBREV APRIL /2015 AKTION SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter Nätverk mellan åtgärder som stöder landsbygdsområden. Det är betydelsen bakom den franska akronymen LEADER, som de flesta av oss lärt känna sedan Finlands inträde i EU. Inom den Europeiska unionen har vi idag ca lokala aktionsgrupper inom LEADER och ca 300 fiskerigrupper. Nätverket håller på att bli mer och mer finmaskigt för att täcka landsbygdsområdena. Nätverken vi skapar finns alltså på alla nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Några nyckelord som jag anser är viktiga för att vi ska ha framgångsrika nätverk: Öppenhet. Våra nätverk blir innovativa, tack vare öppenheten. Där tankar och perspektiv får brytas på ett positivt sätt, där finns också en grogrund för att släppa fram de bästa lösningarna på svåra problem. Förtroende. Öppenheten främjar samtidigt förtroende. Möta utmaningarna med gemensamma krafter. I ett samspel bildar vi bättre förutsättningar för att möta våra lokala utmaningar, som kan variera från plats till plats. Öppenheten är oerhört central. Den är nyckeln till att vi även i fortsättningen kan rekrytera nya krafter till våra nätverk. Som en regional egenskap, i termer av öppna regioner som handlar mycket med andra regioner internationellt, är det någonting som är mycket betydelsefullt och värdeskapande. För våra finlandssvenska regioner är detta en stor kraftkälla: vi är alla mångkulturella gräns- och kustregioner med etablerade nätverk utanför våra egna gränser. Exemplen på ekonomiskt starka mångkulturella regioner finns det gott om utomlands; i vårt land hamnar vi ofta i bakvattnet då tillväxten diskuteras. Det känns ibland att den nationella regionpolitiken varit blind för våra styrkor. I tillväxtpolitiken ligger fokus starkt på städerna. I och med att det sällan grundas nya städer är det risk för att stadspolitiken blir alltför konserverande: den är fokuserad på en plats, staden; inriktad på ett förvisso väldigt starkt fenomen, urbaniseringen; men jag kan inte låta bli att tänka att det är en stor risk att man inte ser nya globala rörelser utan blir en centraliserande kraft som inte ser helheten. Att några av leader-rörelsens pionjärer i våra finlandssvenska sammanhang varit viidfäälo och gett upphov till nya landsbygdsnätverk har gynnat oss på många sätt. Ulf Grindgärds snappade upp nyheterna om LEADER på Sicilien 1994; Peter Backa kom i kontakt med idéerna i Bryssel. Jag tycker att det visar på betydelsen av att vi deltar, syns, hörs och, inte minst, samlas för att de goda idéerna ska sprida sig. Nätverken vi skapar handlar till syvende og sidst om att samla mänskor för att engagera deras drivkrafter för goda ändamål. Mats Brandt Ordförande i Aktion Österbotten r.f. VASA: Handelsesplanaden 23a VASA (06) PEDERSÖRE: Mjölvägen BENNÄS (06) NÄRPES: Närpesvägen NÄRPES

2 Det nya landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland samt Aktion Österbottens eget program Österbottens kusttrakter 2020-möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper är klara och medel har beviljats ur Landsbygdsfonden för Leaderprojekt i Österbotten. Lagstiftningen finns och ännu ska en del detaljer justeras i statsrådets förordningar. Aktions styrelse tar beslut i maj kring områdets egna stödprocenter, maxbudgeter och kriterier för allmännyttiga projektansökningar samt företagsstöd. Utvecklingsprojekt, investeringsprojekt, utbildnings- och rådgivningsprojekt, internationella och interregionala projekt är möjliga att söka. Företagsstöd, investeringar, utvecklande åtgärder, nyetableringsstöd gäller för företagsstöd. Huvudpunkter under denna period är; - Förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö, tex smart specialisation, innovationer inom landsbygdsutveckling, kreativa branscher och kultur, besöksnäringen. Projekt, företagsstöd som ger tydlig effekt och nytta på landsbygden. - Högre socialt kapital och stärkt sammanhållning, tex integreringsprojekt, tredje sektorns roll som tjänsteproducent, projekt som främjar delaktighet, trivsel och samarbete mellan olika aktörer. - Mångsidigare näringsstruktur, tex företagsstöd samt nyetableringsstöd för utvecklande av landsbygdsföretag, branschutvecklingsprojekt, breddande av verksamhet för lantbruksföretag mm - Lokala livskraftiga byagemenskaper, tex utveckla koncept kring närmat och lokalproducerat, lokal infrastruktur, lokala bastjänster på landsbygden, fritidsverksamhet och kultur. - Internationell och interregional strategi, tex gränsöverskridande samarbete över språk-, regionoch nationsgränser, utveckling av vänortsverksamheten, branschutveckling. Nytt för denna period är att man kan i ansökan välja mellan tre olika finansieringsmodeller: - På basis av verkliga kostnader ( gamla systemet) - Uträkning av allmänna kostnader på procentuell basis (flat rate) + 24 % på basis av lönekostnader (inkl. resekostnader) + 15% på basis av lönekostnader (exkl. resekostnader) + köptjänster - Engångsersättning (lump sum) Man väljer en modell och det går inte att byta finansieringsmodell efter att beslut erhållits. Enligt Landsbygdsverkets bedömning kan företags- och projektstöd för landsbygden börja sökas tidigast i slutet av april. Det kommer information om exaktare tidtabeller när tidpunkterna för ansökningarna närmar sig. Håll utkik på våra hemsidor! Åsa Blomstedt Leaderrådgivare Den pappersexercis som hör ihop med att söka projekt- eller företagsstöd underlättas när man kan fylla i ansökan elektroniskt. Man använder inte ansökningsblanketter av papper utan ansökan skickas via e-tjänsten Hyrrä. Ansökan om företags- och projektstöd inom ramen för det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kommer att inledas i april E-tjänsten vägleder användarna och ger råd om ifyllandet. Ansökan kan sändas iväg när som helst under dygnet, från vilken dator som helst som är Sid 3 uppkopplad till nätet. De tilläggsuppgifter som behövs och ansökningarna om utbetalning kan man också lämna in snabbt via nätet. I Hyrrä ser varje sökande hur långt behandlingen av den egna ansökan har hunnit. När du ansöker om stöd för ett företag eller en förening behövs ett FO-nummer och Katso-kod. I Katso-tjänsten ger huvudanvändaren i din organisation en auktorisering att fylla i ansökningar och underteckna dem elektroniskt i företagets eller föreningens namn. Det är gratis för organisationer att anlita Katso-tjänsten. Efter det loggar du in i Hyrrä med dina egna bankkoder, mobil ID eller ett chipför-

3 sett ID-kort (HST-kort). När du loggar in i Hyrrä, säkerställer systemet automatiskt att du är behörig att representera företaget eller föreningen i Hyrrä. Hyrrä-tjänsten fungerar på bästa sätt med Google Chrome och Mozilla Firefox. Aktion Österbottens personal ger råd och handleder gärna sökande. Du kan ta kontakt med oss redan före du går in i Hyrrä. Vi hjälper dig gärna! Allt om Hyrrä på adressen Så här framskrider ansökningsprocessen: 1. Fyll i ansökan och skicka den elektroniskt till myndigheten via Hyrrä. Hyrrä vägleder dig och ger dig råd när det gäller ifyllandet samt bifogandet och sändningen av bilagor som behövs. Ansökan undertecknas elektroniskt. 2. Du får ett meddelande om att din ansökan har blivit anhängig. På samma gång får du veta vem som kommer att handlägga ansökan och ungefär när handläggningen kan väntas bli färdig. 3. Efter att din ansökan har handlagts får du stödbeslutet via Hyrrä. Om ansökan behöver kompletteras får du en begäran om komplettering. 4. När du har påbörjat projektet och kostnader har uppkommit, ansök då via Hyrrä om utbetalning. Om utbetalningsansökan behöver kompletteras så ge in kompletteringarna via Hyrrä. Efter att beslut om utbetalningen har fattats får du besked om saken via Hyrrä, och pengarna sätts in på kontot. Landsbygdsriksdagen ordnades för trettonde gången, denna gång på Sursik i Pedersöre, med ett sjuttiotal deltagare. Det genomgående temat i diskussionerna var att beslutanderätten om landsbygdsfrågor bör flyttas närmare invånarna. Förslagen från arbetsgrupperna kommer att delges de politiska partierna och myndigheter som har hand om landsbygdsfrågor. Nästa gång år 2016 står Västnyland som värd. Landsbygdsriksdagen i Pedersöre mars Sid 4

4 Öppna byars dag den 6.6 visar upp bredden i byaverksamheten Sid 5 Med hjälp av en nationell kampanj liknande restaurangdagen Öppna byarnas dag vill man lyfta fram det positiva med att bo på landsbygden. Med detta i åtanke arrangerar Byaverksamhet i Finland i samarbete med de regionala byaorganisationerna och enskilda byarna en landsomfattande Öppna byarnas dag lördagen den 6 juni Aktion Österbotten koordinerar evenemanget i Kust-Österbotten. Meningen med kampanjen är att lyfta fram byaverksamheten, isynnerhet det ideella arbete som görs i byarna. Evenemanget är tänkt att sammanföra invånarna i den egna byn och presentera byn för byborna för att visa vilka möjligheter den egna byn erbjuder. Samtidigt kan man sänka tröskeln för att besöka grannbyn, vem vet vilka goda idéer man kan låna från den?vad som händer under dagen får byarna själva fria händer att planera. Det finns inga krav på hur programmet ska se ut, byn ordnar en eller flera aktiviteter som bäst belyser byn och dess invånare, det kan vara allt från marknadstorg till gemensam bastutur eller trädkramning. Byaverksamhet i Finland (SYTY) sköter den nationella reklamkampanjen i medierna, med hjälp av en hemsida och genom att tillhandahålla reklammaterial, bland annat vägskyltar i A3 format. Kan vår by delta i Öppna byar? Jo, alla byar är välkomna med i kampanjen, ni kan komma med genom att anmäla er fram till mitten av april månad till oss på Aktion Österbotten.Själva programmet har ni möjlighet att fila på i lugn och ro liksom att bestämma klockslag och ett mera exakt innehåll. Passa på att visa upp er by och era aktiviteter, allt är möjligt. Månadens by Goda idéer behöver spridas för att vara riktigt effektiva. En idé som fungerat bra i en by kan med lite modifiering användas framgångsrikt i en annan by. Avsikten är också att vi på Aktion Österbotten ska ha möjlighet att bekanta oss med byarna och att Aktion ska bli mera bekant för byaföreningarna. Byaombudet kommer att besöka en by per månad och göra en presentation av byn på byarnas hemsida, i nyhetsbrevet mm. Ta kontakt med byaombudet Karl-Gustav Byskata, eller så kan vi komma överens om ett besök i er by. Karl-Gustav Byskata byaombud

5 Fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll i hållbarhetsfrågorna Fiskegrupperna FLAG i Europa står i startposition och spänd förväntan inför den nya programperioden. I skrivande stund har de nationella grupperna ännu inte fått något officiellt beslut om finansiering och uppstart, vilket troligen meddelas nu under våren Om allt går som planerat har vi en inspirerande utmaning framför oss, fast ovissheten är stor och frågorna många. I samband med ett FLAG-seminarium i Bryssel nyligen framkom att fiskegrupperna, inklusive KAG, borde gå in för att jobba med flera finansieringskällor samtidigt, vilket betyder en flerfondsmodell under samma paraply med samma dragare som koordinerar projektet. I praktiken utreder projektaktören möjlighet till finansiering från olika fonder för olika delåtgärder och förverkligar målsättningen genom ett samlat grepp. Genom dessa synergier kunde man få ett kraftfullare projektpaket. Här återstår samtidigt att se hur myndigheterna på nationell nivå kan ta till sig tanken på den här verksamhetsmodellen när projektet står inför laglighetsgranskning. Den kommande målsättningen i fiskeripolitiken genomsyras av hållbarhet och ekologi och man kan tycka att fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll vid omställning till hållbarhetsfrågorna på det lokala planet. När man tolkar målsättningen för perioden fram till år 2020 är förväntningarna onekligen ambitiösa med stora förväntningar som vilar på de europeiska fiskegruppernas axlar och på ett utvecklingsarbete som stimulerar en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling inom fiskerinäringen. En av utmaningarna kommer att vara hur vi framgångsrikt kan integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet i den lokala fiskegruppen. Jag vill hävda att det kustnära fisket i Österbotten redan nu är långt harmoniserad med den europeiska fiskestrategin. För oss gäller det att ta avstamp från denna plattform som i grunden är sund. Det gäller att kunna motivera oss att finna nya lösningar som gör att vi har lönsamhet i näringen och att vi samtidigt i större utsträckning lyckas uppmärksamma konsumenten på den miljösmarta producenten av mat som yrkesfiskaren är och lyfta yrkesfiskarens viktiga roll som en matproducent som måste få utrymme och en ren miljö att verka i. Man borde sätta mer fokus på detta och påminna om enskilda individers möjlighet att påverka genom att leva på ett hållbart sätt så att det blir en naturlig del av ens handlande. En kollektiv hållbarhetssträvan ger som slutprodukt en ren miljö, som i slutändan ska vara grunden för de byggstenar som ger individen god hälsa och livskvalitet. Visst kan det kännas fåfängt att vi i Österbotten ska fokusera på att framgångsrikt integrera hållbarhetsfrågor på det lokala planet då det på riksplanet ibland tas beslut som saknar hållbarhetsideal och då om världens stormakter rus tar respektlöst och inte prio riterar hållbarhetsfrågor, hälsa och välfärd särskilt högt. Om vi specifikt ser på fisket, är det oerhört viktigt att politiska beslut konsekvensbedöms, så att havet - verkstaden för en r e n matproduktion inte blir trängt, även om de flesta röstarna inte finns i glesbygden. Mikael Nygård KAG Sid 6

Guide till Leader-aktionsgruppernas styrelsearbete

Guide till Leader-aktionsgruppernas styrelsearbete 2012 L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r G u i d e t i l l L e a d e r - a k t i o n s g r u p p e r n a s s t y r e l s e a r b e t e Guide till Leader-aktionsgruppernas styrelsearbete

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Österbotten Byråkrati och framtid

Österbotten Byråkrati och framtid Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet Inspirationsdagen i Vasa Aktuellt från byaverksamheten Skräpfisk är smartfisk 1 2 3 4 NYHETSBREV FEBRUARI 2014 1/2014 AKTION SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING

Läs mer

Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020

Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 Sida 2 av 33 INNEHÅLL Leader Åland r.f. utvecklingsförening för Åland... 4 SWOT-analys... 5 Beskrivning av SWOT:... 5 Jämförelse med Landsbydgdsutvecklingspromgrammets

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

1. Allmän översikt... 3. 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6. 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens...

1. Allmän översikt... 3. 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6. 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens... Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2 av 20 Innehållsförteckning 1. Allmän översikt... 3 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens... 6 2.2.

Läs mer

Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november.

Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november. Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november. Deltagare Anja Wändal Lisa Gottfridsson Lottie Rääf Tina Nilsson

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer