Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet."

Transkript

1 Konsthögskolan är en institution inom Humanistisk fakultet vid Umeå universitet vars beslutande organ är fakultetsnämnden. Konsthögskolan leds av prefekt som beslutar om verksamheten. Det finns två råd som bereder ärenden och ger rekommendation till beslut. Beslutsmöten sker vid prefektens beslutsmöte varannan måndag 9.30 i Biblioteket. Grundutbildningsrådet möts en gång varje månad, se schema. Där medverkar Studierektor utbildningssamordnare, professorer, lärare representanter och student representanter från varje årskurs. Forskningsrådet möts en gång varje månad, se schema. Där medverkar prefekt, forskningsansvarig, administrativ samordnare, professorer, lärare, representanter, forskarstuderande och en MFA-studentrepresentant. Konsthögskolans studentföreningar: Studentråd 2014/2015: Ordförande: Sara Annsofidotter & Ida-Johanna Lundqvist Sekreterare: Kassör: Therese Nilsson Övriga: Studenternas Arbetsmiljöombud SAMO: Olivia Pettersson Fleur Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet. Roller/Kontaktpersoner A-Ö: Analogt/digitalt foto: Mattias Eriksson/Julia Peirone Arbetsmiljöombud: Robert Djärv Brandskyddsombud: Tryggve Lundberg Data/nätverk/systemteknik: Jonathan Harding (en dag/vecka, se schema) Ekonomi/personal: Susanne Andegras Ekonomi/adm: Monica Granberg Fristående kurs i Estetik: Gerd Aurell Filosof; Per Nilsson Galleri: Gunno Bengtsson Grafik: Antti Savela Handledare BFA 1: Erla Haraldsdottir/Carin Ellberg Handledare BFA 2: Julia Peirone Handledare BFA 3: Magnus Wallin Handledare MFA 1: Florian Zeyfang Handledare MFA 2: Swetlana Heger Hemsida: Robert Djärv Hus/larm/passerkort: Robert Djärv Internationell kontaktperson: Jeanette Nilsson Lika villkor, företrädare: Monica Granberg Ljudstudio: Billy Davis Lokalvårdare: Kristina Spets Lost&Found/in och utlåning - audio/videoutrustning: Antti Savela Metallverkstad: Tryggve Lundberg Miljöombud: Robert Djärv Prefekt: Micael Norberg

2 Professor: Swetlana Heger Professor: Florian Zeyfang Skulpturverkstäder: Tryggve Lundberg Studierektor: Gerd Aurell Studiesamordnare: Jeanette Nilsson Träverkstad: Gunno Bengtsson Videoredigering/foto/filmstudio: Mattias Ericsson/Billy Davis/Jonathan Harding Felanmälan, fastighet Dagtid: Robert Djärv Gunno Bengtsson Övrig tid: jour telefon Baltic Terminens start och slut 2014: v.36, v.3, ******************************* Kodkort Alla som arbetar i skolan får ett s k UMU-kort. UMU-kortet är ett flerfunktionskort och fungerar som Id-kort, passerkort, lånekort för universitetsbiblioteket samt kopierings- och utskriftskort med ett kontantlöst betalningssystem för studenter (Payex). Se mer: https://aurora.umu.se/stod-och-service/campus-och-lokaler/umukort/ Arbetstid för administration/tekniker är (flextid). Endast skolans elever och personal får befinna sig i skolan under annan tid. Städning Städpersonalen sköter korridorer och allmänna arbetsrum, d.v.s. torkar golv och tömmer sopor men tar inte upp måltidsrester etc från köket. Diska och plocka bort efter dig i köket, och övriga gemensamma lokaler. Varje studentgrupp har i köket 1 kylskåp och 1 skafferiskåp för förvaring av mat. Det är inte tillåtet att medföra djur i universitetets lokaler och rökning får endast förekomma på anvisad plats utomhus. Gemensamma utrymmen som t.ex entrén, seminarierum och bibliotek städas och sätts i samma skick som innan det användes. Korridorer skall hållas öppna och får inte användas som förvarings plats. Förvaringsplatser finns på varje våningsplan. Fester På Konsthögskolan ordnas två fester/år, en vid terminsstart på hösten och en vid terminsslut på våren, dvs en inspark och en utspark. Festerna ska anmälas till prefekt minst 7 dagar i förväg, blankett samt dokument med regler för detta finns hos Konsthögskolans vaktmästare. Bl a gäller att det ska finnas en ansvarig arrangör som ska vara närvarande och nykter under hela festen, denna är också ekonomiskt ansvarig för eventuella tillkommande kostnader, t ex utryckningar. Fester ska också planeras i samråd med vaktmästare med tanke på larm och öppethållande av dörrar.

3 Ateljéplats Varje årskurs sköter ateljéfördelning när höstterminen startar med hjälp av underlag från intendent. Förstaårsstudenter får hjälp med detta av Tryggve Lundberg och Robert Djärv. De större ateljéer som finns på skolan är avsedda att delas av två studerande. Dessa ateljéer är vikta till förstaårsstudenter. Vid utbyte eller längre frånvaro måste ateljén tömmas för att göra plats för annan student. Ateljéerna är arbetslokaler och får ej användas som sovplats eller tillfällig bostad. Om studenter använder ateljéerna som tillfällig bostad finns risk att skolan låses och endast blir öppen under kontorstid. Korridorer skall hållas öppna (av brandsäkerhetsskäl) och inte användas som förvaringsplats. Den studerande städar själv i sin ateljé och kastar sopor och sorterar i återvinningsstationerna. Verkstäder Introduktion till verkstäderna ges under första året för BFA resp. MFA. Efter genomgången introduktion ges särskild genomgång av resp. maskin innan självständigt arbete vid maskinen tillåts. Även efter genomgången instruktion får man ej arbeta ensam i vissa verkstäder p.g.a olycksrisken. Föreståndaren informerar om rutiner och föreskrifter i varje verkstad. Studenten förbinder sig att följa dessa säkerhetsföreskrifter enligt ingången överenskommelse. Verktyg får endast lånas efter bokning, och verktygen ska återlämnas i ursprungligt skick. Rutiner för kontroll av risker och förebyggande åtgärder Konsthögskolans verkstadsansvariga vistas i verkstäderna och har därigenom uppsyn över det arbete som sker. De har daglig tillsyn över maskiner och material och kan utifrån det bedöma vad som behöver åtgärdas för att arbetet ska kunna genomföras på ett ur alla aspekter säkert sätt. Vid intagning av nya studenter hålls genomgång av verkstäderna där säkerhet och miljöpåverkan har ett stort fokus. Studenterna tillåts inte arbeta själva i verkstäderna innan de ansvariga bedömer att de är mogna därför. Skada/Tillbud Alla skador och tillbud som sker på skolan skall anmälas till Försäkringskassan, anmälan upprättas i samråd med arbetsmiljöombudet. Projektrum Det finns ett antal projektrum på skolan som kan bokas max 1 vecka i taget förutsatt att det inte krockar med någon schemalagd aktivitet. Samtliga rum bokas via Cambro, seminarierummet och biblioteket bokas av studiesamordnare eller ansvarig lärare. https://www.cambro.umu.se/portal När du är färdig med ditt arbete i projektateljén ska du se till att ateljén är färdig att användas av nästa person som behöver den. Det innebär att: - du ska ta ut allt som du har tagit in. - du ska se till att det är städat. - du ska måla över eventuella fläckar på väggar och golv som inte går bort i städningen, bättringsfärg finns på vaktmästarkontoret.

4 - bord och stolar från seminarierummet får inte användas i projektateljéerna. Gör det och projektateljén kommer att vara färdig att tas i bruk nästa gång du ska använda den. Dessutom slipper du slösa så mycket energi på att städa upp efter andra och på att irritera dig på dina kamrater. Schema Schema med föreläsningar, seminarier, kurser, workshopar, konstnärspresentationer, utställningsgenomgångar etc finns på vår google kalender. ckholm Ta för vana att även studera whiteboardtavlan utanför administrationen, där anslås anmälningslistor till workshopar, ateljésamtal mm efter att de mejlats ut. Veckoschema visas på skärmen utanför biblioteket. Studiekrav För att få dina poäng för terminen krävs att du som student varje termin deltar i de obligatoriska kurser som finns för din årskurs (se kursplan för varje terminskurs, finns på skolan hemsida) Är man sjuk eller förhinder att delta i undervisningen meddela snarast kursansvarig och din huvudhandledare. Man ska inte lämna en föreläsning mitt i eller ej återkomma efter lunch. Efter varje kurs eller workshop ska studenterna få möjlighet att utvärdera kursen eller workshopen. Vid slutet av varje termin görs en större muntlig utvärdering med varje årsgrupp tillsammans med prefekt och studierektor. Galleriet Skolan har ett eget galleri Galleriet i Konsthögskolans gamla lokaler, mitt emot Designhögskolan och intill Arkitekthögskolan. Galleriet sköts av utställande student i samråd med Gunno Bengtsson. Lista för inbokade utställningar finns hos Robert Djärv. Utbyten med andra skolor Konsthögskolan i Umeå är medlem i nätverket Nordplus/Kuno som består av de 17 nordiska konsthögskolorna samt Balticum. Nätverket organiserar student- och lärarutbyten mellan skolorna (3 mån, 6 mån, 1 år). Inom nätverket kan även studenter göra kortare utbyten för deltagande i projekt eller kurs på annan skola. Det finns också möjlighet att göra utbyte inom Erasmus-programmet. Konsthögskolan har avtal med ett antal skolor i Europa och ett fåtal utanför Europa. Ta kontakt med studiesamordnaren i dessa frågor. Läs mer om utbyten på skolan hemsida. Projektateljén i Berlin Konsthögskolan och Konstfackskolan i Stockholm delar på en ateljé i Berlin. Skolorna bekostar hyran. Studenterna kan söka vistelseperioder 1 vecka. Ansökan för vistelse ska göras skriftligen med en projektbeskrivning till huvudhandledaren samt redovisas för samma efter genomförd vistelse. Nyckel lämnas ut mot deposition på 500 kr hos skolans intendent. Bokningen görs i Cambro av studiesamordnaren. Lost&Found i Lost&Found finns olika sorters teknisk utrustning för utlåning.

5 T.ex. videokameror, analoga kameror, datorer, videoprojektorer o.s.v. Utrustningen bokas av studenten själv och hämtas ut efter överenskommelse. Utrustningen lånas ut under max 2 veckor mot en deposition av 600 kr. Bokning sker online. Öppettider för in/utlämning av utrustning i Lost&Found: Tisdagar Vid utställning: Kontakta ansvarig för Lost&Found och galleriet minst 2 veckor i förväg och kolla upp utrustningen som ni behöver. Produktionskostnader för examensprojekt för BFA3 och MFA2 Under läsåret 2014/2015 finns det möjlighet att som student få bidrag till produktionskostnader inför examensprojektet, max 5000kr för BFA3 och max 8000kr* för MFA2. Särskild blankett med projektbeskrivning samt materialspecifikation ska användas. Blanketten ska godkännas av respektive ansvarig professor. När den är godkänd kan material inhandlas med hjälp av administrativ samordnare via faktura till skolan enligt gällande regelverk. Inköpen samordnas till några få tillfällen och studenten håller koll på utgifterna själv. Produktionskostnader kan ej utnyttjas efter examensutställningen. (*Med särskild uppdelning mellan höst-och vårtermin.) Internet Vid Umeå Universitet finns ett trådlöst internet öppet för studenterna. För att logga in på det använd den CAS kod och identitet som skickats ut till er vid antagningen. Vid problem eller förlorat användarnamn eller lösenord kontakta datatekniker Jonathan Harding som är på skolan en dag i veckan(se schemat). Biblioteket Umeå universitetsbibliotek på konstnärligt campus erbjuder böcker, tidskrifter och elektroniska resurser inom samtida konst, arkitektur och design. Biblioteket vänder sig till studenter, lärare och forskare på de konstnärliga högskolorna, men välkomnar även allmänheten. UB Konstnärligt Campus lokaler vetter mot Umeälven och är granne med Bildmuseet. Viss referenslitteratur, endast för läsning i biblioteket, finns i Konsthögskolans bibliotek. Söka och låna böcker Saknas den bok man letar efter, så lämnar man ett inköpsförslag Bibliotekarierna Lenita och Lotta på biblioteket på Konstnärligt campus kan hjälpa till om ni har frågor eller vill beställa en bok från universitetsbiblioteket. Konsttidskrifter finns numera i biblioteket på Konstnärligt campus. I vårt bibliotek kommer det att finnas kvar tidskrifter från tidigare år. Man kan också läsa och söka tidskrifter online (via CAS inloggning) Husdjur och rökning Det är inte tillåtet att ha husdjur på Konsthögskolan. Rökning är endast tillåten på därför avsedd plats utomhus.

6 Studenthälsan Studenthälsan finns för alla studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Studenthälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att studenter ska må så bra som möjligt under sin studietid. Vår verksamhet är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Hos Studenthälsan finns ingen läkare. Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria för studenter! Viktiga Länkar Skolans hemsida: Umeå Universitet: KHS Google Kalendern: https://www.google.com/calendar/embed?src=scheduleumeakhs%40gmail.com&ctz=europe/ Stockholm Utbildningsplan: Kandidatprogrammet i Fri konst Utbildningens mål Examen Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Kandidatexamen i fri konst/bachelor in Fine Arts i enlighet med lokal examensbeskrivning. Beskrivning av utbildning på berörd nivå Enligt Högskolelagen, 1 Kap 8 gäller: Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009: 1037). Nationella mål för aktuell examen Kunskap och förståelse För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen inbegripen kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

7 Färdighet och förmåga För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständiga skapa, förverkliga och uttrycka sina idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa förståelse för konstens roll i samhället, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Lokala mål för aktuell examen De studerande skall efter kandidatprogrammet i fri konst visa en grundläggande orientering och fördjupning i samtidskonstens praktiker, metoder och verkan ha tillgodogjort sig sådana teoretiska och praktiska kunskaper att de självständigt kan uttrycka och formulera sin konstnärliga gestaltningsförmåga och egenart i skilda kulturella sammanhang redovisa en grundläggande orientering i såväl konstens samtidsteori som i konstens historia visa förmåga att kritiskt analysera konstnärliga idéer och de sammanhang i vilka de ingår, visa förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för konsten intressanta ämnen, ha färdigheter att arbeta professionellt som konstnär och/eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse, samt ha tillgodogjort sig kunskaper om juridiska, ekonomiska och samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i Sverige. Programmets uppläggning Allmänt Utbildningen är internationellt inriktad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse. Den studerande har tillgång till en ateljéplats under utbildningen. Var och en av de tre årskurserna inom kandidatprogrammet är indelad i ett antal kurser inom områdena Den Fria Konsten Teorier och historia, Kreativt skrivande, Konstnärligt arbete i dagens samhälle samt Konstnärligt gestaltningsarbete. Kursen Konstnärligt gestaltningsarbete löper under hela terminen och övriga kurser under terminen studeras alltså parallellt med denna kurs.

8 Under första terminen inleds studierna med en Introduktionskurs där studenten ges en praktisk introduktion till skolan, utbildningen och de verkstäder som finns där. Kurserna Konstnärligt gestaltningsarbete A, B, C, D och E upptar merparten av studietiden under var och en av terminerna. Inom dessa kurser arbetar den studerande främst individuellt men även i grupp med konstnärligt gestaltningsarbete. Detta redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje studerande som regel minst tre gånger per termin presenterar det egna arbetet och dessutom aktivt deltar i de seminarier där de medstuderande presenterar sina gestaltningsarbeten. Inom ramen för dessa kurser deltar den studerande också i minst en valfri workshop under var och en av terminerna. Där erbjuds den studerande fördjupning inom olika konstnärliga delområden som till exempel måleri, rumslighet, fotografi, grafik och video. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med handledaren planera utvecklingen, den innehållsliga inriktningen och arbetssättet av det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Undervisningen bedrivs i form av seminarier och lektioner men främst i form av individuellt arbete och handledning i ateljéer och verkstäder och i seminarier inom handledningsgrupper. Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng där den studerande under handledning planerar och färdigställer ett konstnärligt gestaltningsarbete som presenteras i en gemensam grupputställning. Inom examensarbetet planerar och redigerar de studerande en utställningskatalog, vilken i tryckt form är en del av den gemensamma utställningen. I examensarbetet ingår också att den studerande i en egen text reflekterar kring det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Programöversikt Årskurs 1: Introduktionskurs, 9 hp Den Fria konstens teori och historia A, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete A,18 hp Den Fria konstens teori och historia B, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete B, 27 hp Årskurs 2: Den Fria konstens Teori och historia C, 7,5 hp Konstnärligt gestaltningsarbete C, 22,5 hp Den Fria Konsten Teori och historia D, 7,5 hp Konstnärligt gestaltningsarbete D, 22,5 hp Årskurs 3: Kreativt skrivande, 3 hp Konstnärligt arbete i dagens samhälle, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete E, 24 hp Examensarbete, 30 hp Inom kursen Konstnärligt gestaltningsarbete, A-E deltar den studerande i minst en valbar

9 workshop varje termin. Behörighet Tillträdesnivå Utbildningen genomförs på grundnivå och ett urval av behöriga sökande görs av en särskild jury. Efter en inledande urvalsprocess baserad på dokumentation (6-8 bilder eller motsvarande som visar den sökandes konstnärliga strävan) kallas ett antal sökande till intervju och ca studenter antas. Sökande från studerande bosatta utanför Sverige intervjuas per telefon. Behörighetskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. Den sökande måste vara minst 18 år när utbildningen påbörjas. Särskild behörighet: konstnärlig kompetens som bedöms genom arbetsprover. Ansökan består av dokumentation av konstnärligt gestaltningsarbete. Examination och betygsättning Examination Examination av kurser sker kontinuerligt och oftast genom bedömning i seminarieform av konstnärliga gestaltningsarbeten. Även bedömning av muntliga och/eller skriftliga presentationer förekommer. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner Examination av examensarbetet äger rum under slutet av sjätte terminen i anslutning till den avslutande grupputställning där de konstnärliga gestaltningsarbetena presenteras. Examinationen av den studerande, som genomförs i seminarieform, innefattar främst bedömning av den studerandes utställda konstnärliga gestaltningsarbete, en reflekterande text, som tar sin utgångspunkt i det utställda konstnärliga gestaltningsarbetet, dokumentation av det utställda gestaltningsarbetet i ett för detta lämpligt format, en muntlig presentation av det utställda examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen, den studerandes muntliga försvar av det egna examensarbetet under slutseminariet, samt opposition av en medstuderandes examensarbete. I bedömningen och värderingen av examensarbetet läggs vikt vid arbetsinsats och resultat samt vid kunskaper och färdigheter i relation till uppställda mål för kandidatutbildningen. Den muntliga och skriftliga presentationen skall innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över metod, praktik och referenser inom och utanför konstens område. Den studerandes medverkan och arbetsinsats i framställningen av utställningskatalog och i uppbyggandet av utställningen vägs också in i den samlade bedömningen av examensarbetet. Tillgodoräknande Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se Högskoleförordningen samt: Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Betyg Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Övriga föreskrifter Anstånd med studiestart

10 Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan görs hos Studentcentrum/Antagning. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieuppehåll Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieavbrott Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten. Övrigt Undervisningsspråket är svenska men litteratur och viss undervisning på engelska förekommer. Konsthögskolan samarbetar med andra universitet och högskolor inom och utanför Sverige också inom utbytesprogram. Studentutbyten genomförs bäst under termin 4. Utbildningsplan: Masterprogrammet i Fri konst Utbildningens mål Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Masterexamen i Fri konst/master of Fine Arts i enlighet med lokal examensbeskrivning Beskrivning av utbildning på berörd nivå Enligt Högskolelagen, 1 Kap 9 gäller: Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och för mågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbild ning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). Nationella mål för aktuell examen: Kunskap och förståelse För konstnärlig masterexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området. Färdighet och förmåga För konstnärlig masterexamen skall studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till

11 kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvud-området för utbildningen, visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För konstnärlig masterexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om konstens roll i samhället, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Självständigt arbete (examensarbete) För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng dock minst 15 högskolepoäng om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Lokala mål för aktuell examen: De studerande skall efter masterprogrammet i Fri konst visa visa förmåga att självständigt arbeta professionellt som konstnär eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap, konstnärligt undersökande utvecklingsarbete och forskning är av betydelse, goda kunskaper om juridiska, ekonomiska och samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i Sverige. förmåga och färdigheter att ta initiativ till diskussioner och debatter, argumentera och föra fram idéer, kunskaper, förmåga och färdighet i att utforma, organisera, driva, utvärdera, redovisa och förmedla det egna konstnärliga undersökande utvecklingsarbetet färdigheter att kritiskt analysera och diskutera eget och andras konstnärliga gestalt-ningsarbeten också från sociala, juridiska och ekonomiska utgångspunkter och i det sammanhanget också beakta klass, etnicitet och kön förmåga att kritiskt analysera det egna fältets metoder och kunskapsmässiga ramverk Programmets uppläggning Allmänt Utbildningen är internationellt inriktad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse. Den studerande har tillgång till en ateljéplats under utbildningen.

12 För studerande, som inte tidigare studerat vid Konsthögskolan, anordnas obligatorisk genomgång av användningen av skolans verkstäder under inledningen av den första terminens studier. Var och en av de två årskurserna inom master programmet är indelad i ett antal kurser inom områdena Konstnärligt gestaltningsarbete, Den Fria Konsten Teorier och historia, Kreativt skrivande, Konstnärligt arbete i dagens samhälle samt Konstnärliga processer och forskningsmetoder. Kursen Konstnärligt gestaltningsarbete löper under hela terminen och övriga kurser under terminen studeras alltså parallellt med denna kurs. Kurserna Konstnärligt gestaltningsarbete A, B och C upptar merparten av studietiden under var och en av terminerna. Inom dessa kurser arbetar den studerande främst individuellt men även i grupp med konstnärligt gestaltningsarbete. Detta redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje studerande som regel minst tre gånger per termin presenterar det egna arbetet och aktivt deltar i de medstuderandes presentationer. Under den tredje terminen planerar och genomför de studerande individuellt eller i en minde grupp en utställning och under den fjärde terminen genomförs grupputställning där examensarbetena presenteras. Inom ramen för kurserna i Konstnärligt gestaltningsarbete deltar den studerande också under var och en av terminerna i minst en valfri workshop där hen erbjuds fördjupning inom olika konstnärliga delområden som t ex måleri, rumslighet, fotografi, grafik och video. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med handledaren planera utvecklingen, den innehållsliga inriktningen och arbetssättet av det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Undervisningen bedrivs i form av seminarier och lektioner men främst i form av individuellt arbete och handledning i ateljéer och verkstäder och i seminarier inom handledningsgrupper. Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng där den studerande under givna ramar färdigställer ett konstnärligt gestaltningsarbete som presenteras i en gemensam utställning, vilken de studerande under handledning planerar och genomför. Inom examensarbetet planerar och redigerar de studerande en utställningskatalog, vilken i tryckt form är en del av den gemensamma utställningen. I examensarbetet ingår också att den studerande i en egen text reflekterar kring det egna konstnärliga gestaltningsarbetet och bland annat relaterar det till samtida konstnärlig teori och praktik. Det egna konstnärliga arbetet skall jämfört med kandidatnivån uppvisa en tydlig progression och en betydande grad av fördjupning och självständighet. Programöversikt Årskurs 1: Konstnärligt gestaltningsarbete A, 25,5 hp Konst och konstnärligt arbete i dagens samhälle A, 1,5 hp Konstnärliga processer och forskningsmetoder A, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete B, 19,5 hp Kreativt skrivande, 3 hp Den fria konstens teori och historia, 7,5 hp Årskurs 2: Konstnärligt gestaltningsarbete C, 25,5 hp

13 Konst och konstnärligt arbete i dagens samhälle B, 3 hp Konstnärliga processer och forskningsmetoder B, 1,5 hp Examensarbete, 30 hp Inom kursen Konstnärligt gestaltningsarbete, A-C deltar den studerande i minst en valbarworkshop varje termin. Behörighet Tillträdesnivå Utbildningen genomförs på avancerad nivå och ett urval av behöriga sökande görs av en särskild jury. Efter en inledande urvalsprocess baserad på arbetsprover (12 bilder eller motsvarande) och en projektplan som visar den sökandes konstnärliga strävan) kallas ett antal sökande till intervju och ca studenter antas. Sökande utanför Sverige intervjuas per telefon. Behörighetskrav Kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande samt arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Engelska B/6. Examination och betygssättning Examination Examination av kurser sker kontinuerligt och oftast genom bedömning i seminarieform av konstnärliga gestaltningsarbeten. Även bedömning av muntliga och/eller skriftliga presentationer förekommer. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner Under termin 4 anordnas en särskild examination, som består aven presentation av avslutande examensarbetet - en konstnärlig gestaltning med fokus på konstnärligt undersökande utvecklingsarbete (30 högskolepoäng). Jämfört med examensarbetet på kandidatnivå måste examensarbetet på masternivå uppvisa en betydande grad av fördjupning och självständighet. Examination av examensarbetet äger rum under slutet av fjärde terminen i anslutning till den avslutande grupputställning där examensarbetena presenteras. Examinationen av den studerande äger rum i seminarieform och innefattar främst bedömning av: den studerandes utställda konstnärliga gestaltningsarbete, dokumentation av det utställda gestaltningsarbetet i ett för detta lämpligt format, en reflekterande text med utgångspunkt i det utställda konstnärliga gestaltningsarbetet där detta bland annat relateras till samtida teori och praktik inom huvudområdet Fri konst, muntlig presentation under av examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen, den studerandes muntliga försvar av det egna examensarbetet under slutseminariet, samt opposition på en medstuderandes examensarbete. Tillgodoräknande Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se Högskoleförordningen samt: Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Betyg

14 Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Övriga föreskrifter Anstånd med studiestart Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan görs hos Studentcentrum/Antagning. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieuppehåll Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieavbrott Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten. Övrigt Undervisningsspråket är engelska Studenterna vid Konsthögskolan har i en arbetsgrupp arbetat fram riktlinjer som de anser vara av betydelse vid Konsthögskolan i Umeå. Detta är ett levande dokument som kan vara utgångspunkt och tillägg till den likabehandlingsplan som finns vid Umeå Universitet och till diskussioner om den arbetsmiljö som Umeå Konsthögskolan, Umeå Universitet är. Students and staff should work together in following these rules: -Any student or school employee must be treated as an individual and not judged from gender, ethnicity, class, sexual preference, age, handicap etc. -The student or school employee is responsible for thinking critically about and reflecting on their role and position at the school. -An open climate with freedom of opinion should prevail. -All school staff must read and follow the rules of the University s Document for Equal Treatment (Likabehandlingsplan). -All education material and work methods should be gender conscious and norm critical. -Structures within the frame of education at the school should be transparent and clear. Studio talks: -Studio talks should be for the student and focus on the student s work. -In the initial studio talk the professor should together with the student formulate the procedure for the coming studio talks and what the expectations are. -The professor should be updated with the students work and for example keep notes if needed. -The professor should encourage the student s development. -Constructive criticism should be given, both in the individual studio talk and in group discussions. -Discussions about and education in giving constructive criticism should be offered by the school, both to professors and students. -The professor has professional secrecy. -Students must be given the opportunity to evaluate courses and workshops and also give broader evaluations at the end of each semester.

15 These rules are formulated from anonymous opinions sent in by the students of Umeå Art Academy. These could and should be re-formulated continually. The rules should be accessible on the school s bulletin board, course web and sent out to all students and staff. When the school is visited by guest teachers these should have been given the rules in good advance.

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

ROLLER/KONTAKTPERSONER A-Ö

ROLLER/KONTAKTPERSONER A-Ö Konsthögskolan är en institution inom Humanistisk fakultet vid Umeå universitet vars beslutande organ är fakultetsnämnden. Konsthögskolan leds av prefekt som beslutar om verksamheten. Det finns två råd

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Program for developing entrepreneurial skills

Program for developing entrepreneurial skills UMEÅ UNIVERSITET USBE UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLEEXAMEN Företagarprogrammet Program for developing entrepreneurial skills 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Examensbenämningen är ännu ej fastställd

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot avancerad produktdesign

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot avancerad produktdesign Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-926-07 Datum 2012-03-05 Sid 1 (6) Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Masterprogrammet i Datavetenskap

Masterprogrammet i Datavetenskap Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-57-11 Datum 2012-12-18 Sid 1 (6) Masterprogrammet i Datavetenskap Master of Science

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits Utbildningsplan Movit regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it directing and dramaturgy for movementbased performing arts, 120 credits Programkod: SMOVA Fastställd av: StDH:s lokala

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Med inriktning: Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning

Läs mer

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot interaktionsdesign

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot interaktionsdesign Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-927-07 Datum 2012-03-05 Sid 1 (6) Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning, med specialisering i Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä eller Textil Kläder Formgivning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Humanistiskt samhällsprogram

Humanistiskt samhällsprogram UMEÅ UNIVERSITET Humanistiska fakulteten UTBILDNINGSPLAN Humanistiskt samhällsprogram Arts and Social Sciences Programme 1. Basdata Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet

Läs mer

Masterprogram i farmaci

Masterprogram i farmaci Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-760-10 Datum 2012-05-22 Sid 1 (7) Masterprogram i farmaci Master of Pharmaceutical Science programme Omfattning:

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4112-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp University Programme in Nature Guiding, 120 Credits Högskolepoäng: 120 hp Programkod: NGNAT Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Datum för

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp Programmet för kulturjournalistik, 120 hp BA in Cultural Journalism, 120 ects 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i journalistik med inriktning mot kulturjournalistik

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Kandidatprogrammet i datavetenskap Kandidatprogrammet i datavetenskap Bachelor of Science Programme in Computing Science Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Examensbeskrivningen

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Physical Trainer Program

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Physical Trainer Program Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: peter.forsgren@idrott.umu.se www.umu.se Utbildningsplan Dnr 503-2451-11 Datum 2012-03-01 Sid 1 (5) Tränarprogrammet inriktning

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad , Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1605- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Konstvetenskap Art History Konstvetenskap handlar om bildkonst men även om byggnader och bebyggelsemiljö, design

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014.

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014. Utbildningsplan Masterprogrammet i design Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete 131211. Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014. 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras.

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras. KANDIDATEXAMENSPROJEKT INREDNINGSARKITEKTUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER 2015 Examensarbetet Examensarbete, 18 hp Under examensarbete får studenten möjlighet att visa att hen tillgodogjort sig utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning Beslutad av Prefekt 2010-09-23 Fastställd i KU-nämnden 2010-10-06 Reviderad av KU-nämnden 2014-03-12. Gäller fr o m HT 2011 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer