Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet."

Transkript

1 Konsthögskolan är en institution inom Humanistisk fakultet vid Umeå universitet vars beslutande organ är fakultetsnämnden. Konsthögskolan leds av prefekt som beslutar om verksamheten. Det finns två råd som bereder ärenden och ger rekommendation till beslut. Beslutsmöten sker vid prefektens beslutsmöte varannan måndag 9.30 i Biblioteket. Grundutbildningsrådet möts en gång varje månad, se schema. Där medverkar Studierektor utbildningssamordnare, professorer, lärare representanter och student representanter från varje årskurs. Forskningsrådet möts en gång varje månad, se schema. Där medverkar prefekt, forskningsansvarig, administrativ samordnare, professorer, lärare, representanter, forskarstuderande och en MFA-studentrepresentant. Konsthögskolans studentföreningar: Studentråd 2014/2015: Ordförande: Sara Annsofidotter & Ida-Johanna Lundqvist Sekreterare: Kassör: Therese Nilsson Övriga: Studenternas Arbetsmiljöombud SAMO: Olivia Pettersson Fleur Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet. Roller/Kontaktpersoner A-Ö: Analogt/digitalt foto: Mattias Eriksson/Julia Peirone Arbetsmiljöombud: Robert Djärv Brandskyddsombud: Tryggve Lundberg Data/nätverk/systemteknik: Jonathan Harding (en dag/vecka, se schema) Ekonomi/personal: Susanne Andegras Ekonomi/adm: Monica Granberg Fristående kurs i Estetik: Gerd Aurell Filosof; Per Nilsson Galleri: Gunno Bengtsson Grafik: Antti Savela Handledare BFA 1: Erla Haraldsdottir/Carin Ellberg Handledare BFA 2: Julia Peirone Handledare BFA 3: Magnus Wallin Handledare MFA 1: Florian Zeyfang Handledare MFA 2: Swetlana Heger Hemsida: Robert Djärv Hus/larm/passerkort: Robert Djärv Internationell kontaktperson: Jeanette Nilsson Lika villkor, företrädare: Monica Granberg Ljudstudio: Billy Davis Lokalvårdare: Kristina Spets Lost&Found/in och utlåning - audio/videoutrustning: Antti Savela Metallverkstad: Tryggve Lundberg Miljöombud: Robert Djärv Prefekt: Micael Norberg

2 Professor: Swetlana Heger Professor: Florian Zeyfang Skulpturverkstäder: Tryggve Lundberg Studierektor: Gerd Aurell Studiesamordnare: Jeanette Nilsson Träverkstad: Gunno Bengtsson Videoredigering/foto/filmstudio: Mattias Ericsson/Billy Davis/Jonathan Harding Felanmälan, fastighet Dagtid: Robert Djärv Gunno Bengtsson Övrig tid: jour telefon Baltic Terminens start och slut 2014: v.36, v.3, ******************************* Kodkort Alla som arbetar i skolan får ett s k UMU-kort. UMU-kortet är ett flerfunktionskort och fungerar som Id-kort, passerkort, lånekort för universitetsbiblioteket samt kopierings- och utskriftskort med ett kontantlöst betalningssystem för studenter (Payex). Se mer: https://aurora.umu.se/stod-och-service/campus-och-lokaler/umukort/ Arbetstid för administration/tekniker är (flextid). Endast skolans elever och personal får befinna sig i skolan under annan tid. Städning Städpersonalen sköter korridorer och allmänna arbetsrum, d.v.s. torkar golv och tömmer sopor men tar inte upp måltidsrester etc från köket. Diska och plocka bort efter dig i köket, och övriga gemensamma lokaler. Varje studentgrupp har i köket 1 kylskåp och 1 skafferiskåp för förvaring av mat. Det är inte tillåtet att medföra djur i universitetets lokaler och rökning får endast förekomma på anvisad plats utomhus. Gemensamma utrymmen som t.ex entrén, seminarierum och bibliotek städas och sätts i samma skick som innan det användes. Korridorer skall hållas öppna och får inte användas som förvarings plats. Förvaringsplatser finns på varje våningsplan. Fester På Konsthögskolan ordnas två fester/år, en vid terminsstart på hösten och en vid terminsslut på våren, dvs en inspark och en utspark. Festerna ska anmälas till prefekt minst 7 dagar i förväg, blankett samt dokument med regler för detta finns hos Konsthögskolans vaktmästare. Bl a gäller att det ska finnas en ansvarig arrangör som ska vara närvarande och nykter under hela festen, denna är också ekonomiskt ansvarig för eventuella tillkommande kostnader, t ex utryckningar. Fester ska också planeras i samråd med vaktmästare med tanke på larm och öppethållande av dörrar.

3 Ateljéplats Varje årskurs sköter ateljéfördelning när höstterminen startar med hjälp av underlag från intendent. Förstaårsstudenter får hjälp med detta av Tryggve Lundberg och Robert Djärv. De större ateljéer som finns på skolan är avsedda att delas av två studerande. Dessa ateljéer är vikta till förstaårsstudenter. Vid utbyte eller längre frånvaro måste ateljén tömmas för att göra plats för annan student. Ateljéerna är arbetslokaler och får ej användas som sovplats eller tillfällig bostad. Om studenter använder ateljéerna som tillfällig bostad finns risk att skolan låses och endast blir öppen under kontorstid. Korridorer skall hållas öppna (av brandsäkerhetsskäl) och inte användas som förvaringsplats. Den studerande städar själv i sin ateljé och kastar sopor och sorterar i återvinningsstationerna. Verkstäder Introduktion till verkstäderna ges under första året för BFA resp. MFA. Efter genomgången introduktion ges särskild genomgång av resp. maskin innan självständigt arbete vid maskinen tillåts. Även efter genomgången instruktion får man ej arbeta ensam i vissa verkstäder p.g.a olycksrisken. Föreståndaren informerar om rutiner och föreskrifter i varje verkstad. Studenten förbinder sig att följa dessa säkerhetsföreskrifter enligt ingången överenskommelse. Verktyg får endast lånas efter bokning, och verktygen ska återlämnas i ursprungligt skick. Rutiner för kontroll av risker och förebyggande åtgärder Konsthögskolans verkstadsansvariga vistas i verkstäderna och har därigenom uppsyn över det arbete som sker. De har daglig tillsyn över maskiner och material och kan utifrån det bedöma vad som behöver åtgärdas för att arbetet ska kunna genomföras på ett ur alla aspekter säkert sätt. Vid intagning av nya studenter hålls genomgång av verkstäderna där säkerhet och miljöpåverkan har ett stort fokus. Studenterna tillåts inte arbeta själva i verkstäderna innan de ansvariga bedömer att de är mogna därför. Skada/Tillbud Alla skador och tillbud som sker på skolan skall anmälas till Försäkringskassan, anmälan upprättas i samråd med arbetsmiljöombudet. Projektrum Det finns ett antal projektrum på skolan som kan bokas max 1 vecka i taget förutsatt att det inte krockar med någon schemalagd aktivitet. Samtliga rum bokas via Cambro, seminarierummet och biblioteket bokas av studiesamordnare eller ansvarig lärare. https://www.cambro.umu.se/portal När du är färdig med ditt arbete i projektateljén ska du se till att ateljén är färdig att användas av nästa person som behöver den. Det innebär att: - du ska ta ut allt som du har tagit in. - du ska se till att det är städat. - du ska måla över eventuella fläckar på väggar och golv som inte går bort i städningen, bättringsfärg finns på vaktmästarkontoret.

4 - bord och stolar från seminarierummet får inte användas i projektateljéerna. Gör det och projektateljén kommer att vara färdig att tas i bruk nästa gång du ska använda den. Dessutom slipper du slösa så mycket energi på att städa upp efter andra och på att irritera dig på dina kamrater. Schema Schema med föreläsningar, seminarier, kurser, workshopar, konstnärspresentationer, utställningsgenomgångar etc finns på vår google kalender. ckholm Ta för vana att även studera whiteboardtavlan utanför administrationen, där anslås anmälningslistor till workshopar, ateljésamtal mm efter att de mejlats ut. Veckoschema visas på skärmen utanför biblioteket. Studiekrav För att få dina poäng för terminen krävs att du som student varje termin deltar i de obligatoriska kurser som finns för din årskurs (se kursplan för varje terminskurs, finns på skolan hemsida) Är man sjuk eller förhinder att delta i undervisningen meddela snarast kursansvarig och din huvudhandledare. Man ska inte lämna en föreläsning mitt i eller ej återkomma efter lunch. Efter varje kurs eller workshop ska studenterna få möjlighet att utvärdera kursen eller workshopen. Vid slutet av varje termin görs en större muntlig utvärdering med varje årsgrupp tillsammans med prefekt och studierektor. Galleriet Skolan har ett eget galleri Galleriet i Konsthögskolans gamla lokaler, mitt emot Designhögskolan och intill Arkitekthögskolan. Galleriet sköts av utställande student i samråd med Gunno Bengtsson. Lista för inbokade utställningar finns hos Robert Djärv. Utbyten med andra skolor Konsthögskolan i Umeå är medlem i nätverket Nordplus/Kuno som består av de 17 nordiska konsthögskolorna samt Balticum. Nätverket organiserar student- och lärarutbyten mellan skolorna (3 mån, 6 mån, 1 år). Inom nätverket kan även studenter göra kortare utbyten för deltagande i projekt eller kurs på annan skola. Det finns också möjlighet att göra utbyte inom Erasmus-programmet. Konsthögskolan har avtal med ett antal skolor i Europa och ett fåtal utanför Europa. Ta kontakt med studiesamordnaren i dessa frågor. Läs mer om utbyten på skolan hemsida. Projektateljén i Berlin Konsthögskolan och Konstfackskolan i Stockholm delar på en ateljé i Berlin. Skolorna bekostar hyran. Studenterna kan söka vistelseperioder 1 vecka. Ansökan för vistelse ska göras skriftligen med en projektbeskrivning till huvudhandledaren samt redovisas för samma efter genomförd vistelse. Nyckel lämnas ut mot deposition på 500 kr hos skolans intendent. Bokningen görs i Cambro av studiesamordnaren. Lost&Found i Lost&Found finns olika sorters teknisk utrustning för utlåning.

5 T.ex. videokameror, analoga kameror, datorer, videoprojektorer o.s.v. Utrustningen bokas av studenten själv och hämtas ut efter överenskommelse. Utrustningen lånas ut under max 2 veckor mot en deposition av 600 kr. Bokning sker online. Öppettider för in/utlämning av utrustning i Lost&Found: Tisdagar Vid utställning: Kontakta ansvarig för Lost&Found och galleriet minst 2 veckor i förväg och kolla upp utrustningen som ni behöver. Produktionskostnader för examensprojekt för BFA3 och MFA2 Under läsåret 2014/2015 finns det möjlighet att som student få bidrag till produktionskostnader inför examensprojektet, max 5000kr för BFA3 och max 8000kr* för MFA2. Särskild blankett med projektbeskrivning samt materialspecifikation ska användas. Blanketten ska godkännas av respektive ansvarig professor. När den är godkänd kan material inhandlas med hjälp av administrativ samordnare via faktura till skolan enligt gällande regelverk. Inköpen samordnas till några få tillfällen och studenten håller koll på utgifterna själv. Produktionskostnader kan ej utnyttjas efter examensutställningen. (*Med särskild uppdelning mellan höst-och vårtermin.) Internet Vid Umeå Universitet finns ett trådlöst internet öppet för studenterna. För att logga in på det använd den CAS kod och identitet som skickats ut till er vid antagningen. Vid problem eller förlorat användarnamn eller lösenord kontakta datatekniker Jonathan Harding som är på skolan en dag i veckan(se schemat). Biblioteket Umeå universitetsbibliotek på konstnärligt campus erbjuder böcker, tidskrifter och elektroniska resurser inom samtida konst, arkitektur och design. Biblioteket vänder sig till studenter, lärare och forskare på de konstnärliga högskolorna, men välkomnar även allmänheten. UB Konstnärligt Campus lokaler vetter mot Umeälven och är granne med Bildmuseet. Viss referenslitteratur, endast för läsning i biblioteket, finns i Konsthögskolans bibliotek. Söka och låna böcker Saknas den bok man letar efter, så lämnar man ett inköpsförslag Bibliotekarierna Lenita och Lotta på biblioteket på Konstnärligt campus kan hjälpa till om ni har frågor eller vill beställa en bok från universitetsbiblioteket. Konsttidskrifter finns numera i biblioteket på Konstnärligt campus. I vårt bibliotek kommer det att finnas kvar tidskrifter från tidigare år. Man kan också läsa och söka tidskrifter online (via CAS inloggning) Husdjur och rökning Det är inte tillåtet att ha husdjur på Konsthögskolan. Rökning är endast tillåten på därför avsedd plats utomhus.

6 Studenthälsan Studenthälsan finns för alla studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Studenthälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att studenter ska må så bra som möjligt under sin studietid. Vår verksamhet är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Hos Studenthälsan finns ingen läkare. Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria för studenter! Viktiga Länkar Skolans hemsida: Umeå Universitet: KHS Google Kalendern: https://www.google.com/calendar/embed?src=scheduleumeakhs%40gmail.com&ctz=europe/ Stockholm Utbildningsplan: Kandidatprogrammet i Fri konst Utbildningens mål Examen Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Kandidatexamen i fri konst/bachelor in Fine Arts i enlighet med lokal examensbeskrivning. Beskrivning av utbildning på berörd nivå Enligt Högskolelagen, 1 Kap 8 gäller: Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009: 1037). Nationella mål för aktuell examen Kunskap och förståelse För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen inbegripen kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

7 Färdighet och förmåga För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständiga skapa, förverkliga och uttrycka sina idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa förståelse för konstens roll i samhället, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Lokala mål för aktuell examen De studerande skall efter kandidatprogrammet i fri konst visa en grundläggande orientering och fördjupning i samtidskonstens praktiker, metoder och verkan ha tillgodogjort sig sådana teoretiska och praktiska kunskaper att de självständigt kan uttrycka och formulera sin konstnärliga gestaltningsförmåga och egenart i skilda kulturella sammanhang redovisa en grundläggande orientering i såväl konstens samtidsteori som i konstens historia visa förmåga att kritiskt analysera konstnärliga idéer och de sammanhang i vilka de ingår, visa förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för konsten intressanta ämnen, ha färdigheter att arbeta professionellt som konstnär och/eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse, samt ha tillgodogjort sig kunskaper om juridiska, ekonomiska och samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i Sverige. Programmets uppläggning Allmänt Utbildningen är internationellt inriktad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse. Den studerande har tillgång till en ateljéplats under utbildningen. Var och en av de tre årskurserna inom kandidatprogrammet är indelad i ett antal kurser inom områdena Den Fria Konsten Teorier och historia, Kreativt skrivande, Konstnärligt arbete i dagens samhälle samt Konstnärligt gestaltningsarbete. Kursen Konstnärligt gestaltningsarbete löper under hela terminen och övriga kurser under terminen studeras alltså parallellt med denna kurs.

8 Under första terminen inleds studierna med en Introduktionskurs där studenten ges en praktisk introduktion till skolan, utbildningen och de verkstäder som finns där. Kurserna Konstnärligt gestaltningsarbete A, B, C, D och E upptar merparten av studietiden under var och en av terminerna. Inom dessa kurser arbetar den studerande främst individuellt men även i grupp med konstnärligt gestaltningsarbete. Detta redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje studerande som regel minst tre gånger per termin presenterar det egna arbetet och dessutom aktivt deltar i de seminarier där de medstuderande presenterar sina gestaltningsarbeten. Inom ramen för dessa kurser deltar den studerande också i minst en valfri workshop under var och en av terminerna. Där erbjuds den studerande fördjupning inom olika konstnärliga delområden som till exempel måleri, rumslighet, fotografi, grafik och video. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med handledaren planera utvecklingen, den innehållsliga inriktningen och arbetssättet av det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Undervisningen bedrivs i form av seminarier och lektioner men främst i form av individuellt arbete och handledning i ateljéer och verkstäder och i seminarier inom handledningsgrupper. Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng där den studerande under handledning planerar och färdigställer ett konstnärligt gestaltningsarbete som presenteras i en gemensam grupputställning. Inom examensarbetet planerar och redigerar de studerande en utställningskatalog, vilken i tryckt form är en del av den gemensamma utställningen. I examensarbetet ingår också att den studerande i en egen text reflekterar kring det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Programöversikt Årskurs 1: Introduktionskurs, 9 hp Den Fria konstens teori och historia A, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete A,18 hp Den Fria konstens teori och historia B, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete B, 27 hp Årskurs 2: Den Fria konstens Teori och historia C, 7,5 hp Konstnärligt gestaltningsarbete C, 22,5 hp Den Fria Konsten Teori och historia D, 7,5 hp Konstnärligt gestaltningsarbete D, 22,5 hp Årskurs 3: Kreativt skrivande, 3 hp Konstnärligt arbete i dagens samhälle, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete E, 24 hp Examensarbete, 30 hp Inom kursen Konstnärligt gestaltningsarbete, A-E deltar den studerande i minst en valbar

9 workshop varje termin. Behörighet Tillträdesnivå Utbildningen genomförs på grundnivå och ett urval av behöriga sökande görs av en särskild jury. Efter en inledande urvalsprocess baserad på dokumentation (6-8 bilder eller motsvarande som visar den sökandes konstnärliga strävan) kallas ett antal sökande till intervju och ca studenter antas. Sökande från studerande bosatta utanför Sverige intervjuas per telefon. Behörighetskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. Den sökande måste vara minst 18 år när utbildningen påbörjas. Särskild behörighet: konstnärlig kompetens som bedöms genom arbetsprover. Ansökan består av dokumentation av konstnärligt gestaltningsarbete. Examination och betygsättning Examination Examination av kurser sker kontinuerligt och oftast genom bedömning i seminarieform av konstnärliga gestaltningsarbeten. Även bedömning av muntliga och/eller skriftliga presentationer förekommer. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner Examination av examensarbetet äger rum under slutet av sjätte terminen i anslutning till den avslutande grupputställning där de konstnärliga gestaltningsarbetena presenteras. Examinationen av den studerande, som genomförs i seminarieform, innefattar främst bedömning av den studerandes utställda konstnärliga gestaltningsarbete, en reflekterande text, som tar sin utgångspunkt i det utställda konstnärliga gestaltningsarbetet, dokumentation av det utställda gestaltningsarbetet i ett för detta lämpligt format, en muntlig presentation av det utställda examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen, den studerandes muntliga försvar av det egna examensarbetet under slutseminariet, samt opposition av en medstuderandes examensarbete. I bedömningen och värderingen av examensarbetet läggs vikt vid arbetsinsats och resultat samt vid kunskaper och färdigheter i relation till uppställda mål för kandidatutbildningen. Den muntliga och skriftliga presentationen skall innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över metod, praktik och referenser inom och utanför konstens område. Den studerandes medverkan och arbetsinsats i framställningen av utställningskatalog och i uppbyggandet av utställningen vägs också in i den samlade bedömningen av examensarbetet. Tillgodoräknande Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se Högskoleförordningen samt: Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Betyg Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Övriga föreskrifter Anstånd med studiestart

10 Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan görs hos Studentcentrum/Antagning. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieuppehåll Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieavbrott Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten. Övrigt Undervisningsspråket är svenska men litteratur och viss undervisning på engelska förekommer. Konsthögskolan samarbetar med andra universitet och högskolor inom och utanför Sverige också inom utbytesprogram. Studentutbyten genomförs bäst under termin 4. Utbildningsplan: Masterprogrammet i Fri konst Utbildningens mål Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Masterexamen i Fri konst/master of Fine Arts i enlighet med lokal examensbeskrivning Beskrivning av utbildning på berörd nivå Enligt Högskolelagen, 1 Kap 9 gäller: Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och för mågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbild ning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). Nationella mål för aktuell examen: Kunskap och förståelse För konstnärlig masterexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området. Färdighet och förmåga För konstnärlig masterexamen skall studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till

11 kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvud-området för utbildningen, visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För konstnärlig masterexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om konstens roll i samhället, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Självständigt arbete (examensarbete) För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng dock minst 15 högskolepoäng om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Lokala mål för aktuell examen: De studerande skall efter masterprogrammet i Fri konst visa visa förmåga att självständigt arbeta professionellt som konstnär eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap, konstnärligt undersökande utvecklingsarbete och forskning är av betydelse, goda kunskaper om juridiska, ekonomiska och samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i Sverige. förmåga och färdigheter att ta initiativ till diskussioner och debatter, argumentera och föra fram idéer, kunskaper, förmåga och färdighet i att utforma, organisera, driva, utvärdera, redovisa och förmedla det egna konstnärliga undersökande utvecklingsarbetet färdigheter att kritiskt analysera och diskutera eget och andras konstnärliga gestalt-ningsarbeten också från sociala, juridiska och ekonomiska utgångspunkter och i det sammanhanget också beakta klass, etnicitet och kön förmåga att kritiskt analysera det egna fältets metoder och kunskapsmässiga ramverk Programmets uppläggning Allmänt Utbildningen är internationellt inriktad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse. Den studerande har tillgång till en ateljéplats under utbildningen.

12 För studerande, som inte tidigare studerat vid Konsthögskolan, anordnas obligatorisk genomgång av användningen av skolans verkstäder under inledningen av den första terminens studier. Var och en av de två årskurserna inom master programmet är indelad i ett antal kurser inom områdena Konstnärligt gestaltningsarbete, Den Fria Konsten Teorier och historia, Kreativt skrivande, Konstnärligt arbete i dagens samhälle samt Konstnärliga processer och forskningsmetoder. Kursen Konstnärligt gestaltningsarbete löper under hela terminen och övriga kurser under terminen studeras alltså parallellt med denna kurs. Kurserna Konstnärligt gestaltningsarbete A, B och C upptar merparten av studietiden under var och en av terminerna. Inom dessa kurser arbetar den studerande främst individuellt men även i grupp med konstnärligt gestaltningsarbete. Detta redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje studerande som regel minst tre gånger per termin presenterar det egna arbetet och aktivt deltar i de medstuderandes presentationer. Under den tredje terminen planerar och genomför de studerande individuellt eller i en minde grupp en utställning och under den fjärde terminen genomförs grupputställning där examensarbetena presenteras. Inom ramen för kurserna i Konstnärligt gestaltningsarbete deltar den studerande också under var och en av terminerna i minst en valfri workshop där hen erbjuds fördjupning inom olika konstnärliga delområden som t ex måleri, rumslighet, fotografi, grafik och video. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med handledaren planera utvecklingen, den innehållsliga inriktningen och arbetssättet av det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Undervisningen bedrivs i form av seminarier och lektioner men främst i form av individuellt arbete och handledning i ateljéer och verkstäder och i seminarier inom handledningsgrupper. Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng där den studerande under givna ramar färdigställer ett konstnärligt gestaltningsarbete som presenteras i en gemensam utställning, vilken de studerande under handledning planerar och genomför. Inom examensarbetet planerar och redigerar de studerande en utställningskatalog, vilken i tryckt form är en del av den gemensamma utställningen. I examensarbetet ingår också att den studerande i en egen text reflekterar kring det egna konstnärliga gestaltningsarbetet och bland annat relaterar det till samtida konstnärlig teori och praktik. Det egna konstnärliga arbetet skall jämfört med kandidatnivån uppvisa en tydlig progression och en betydande grad av fördjupning och självständighet. Programöversikt Årskurs 1: Konstnärligt gestaltningsarbete A, 25,5 hp Konst och konstnärligt arbete i dagens samhälle A, 1,5 hp Konstnärliga processer och forskningsmetoder A, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete B, 19,5 hp Kreativt skrivande, 3 hp Den fria konstens teori och historia, 7,5 hp Årskurs 2: Konstnärligt gestaltningsarbete C, 25,5 hp

13 Konst och konstnärligt arbete i dagens samhälle B, 3 hp Konstnärliga processer och forskningsmetoder B, 1,5 hp Examensarbete, 30 hp Inom kursen Konstnärligt gestaltningsarbete, A-C deltar den studerande i minst en valbarworkshop varje termin. Behörighet Tillträdesnivå Utbildningen genomförs på avancerad nivå och ett urval av behöriga sökande görs av en särskild jury. Efter en inledande urvalsprocess baserad på arbetsprover (12 bilder eller motsvarande) och en projektplan som visar den sökandes konstnärliga strävan) kallas ett antal sökande till intervju och ca studenter antas. Sökande utanför Sverige intervjuas per telefon. Behörighetskrav Kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande samt arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Engelska B/6. Examination och betygssättning Examination Examination av kurser sker kontinuerligt och oftast genom bedömning i seminarieform av konstnärliga gestaltningsarbeten. Även bedömning av muntliga och/eller skriftliga presentationer förekommer. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner Under termin 4 anordnas en särskild examination, som består aven presentation av avslutande examensarbetet - en konstnärlig gestaltning med fokus på konstnärligt undersökande utvecklingsarbete (30 högskolepoäng). Jämfört med examensarbetet på kandidatnivå måste examensarbetet på masternivå uppvisa en betydande grad av fördjupning och självständighet. Examination av examensarbetet äger rum under slutet av fjärde terminen i anslutning till den avslutande grupputställning där examensarbetena presenteras. Examinationen av den studerande äger rum i seminarieform och innefattar främst bedömning av: den studerandes utställda konstnärliga gestaltningsarbete, dokumentation av det utställda gestaltningsarbetet i ett för detta lämpligt format, en reflekterande text med utgångspunkt i det utställda konstnärliga gestaltningsarbetet där detta bland annat relateras till samtida teori och praktik inom huvudområdet Fri konst, muntlig presentation under av examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen, den studerandes muntliga försvar av det egna examensarbetet under slutseminariet, samt opposition på en medstuderandes examensarbete. Tillgodoräknande Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se Högskoleförordningen samt: Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Betyg

14 Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Övriga föreskrifter Anstånd med studiestart Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan görs hos Studentcentrum/Antagning. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieuppehåll Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieavbrott Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten. Övrigt Undervisningsspråket är engelska Studenterna vid Konsthögskolan har i en arbetsgrupp arbetat fram riktlinjer som de anser vara av betydelse vid Konsthögskolan i Umeå. Detta är ett levande dokument som kan vara utgångspunkt och tillägg till den likabehandlingsplan som finns vid Umeå Universitet och till diskussioner om den arbetsmiljö som Umeå Konsthögskolan, Umeå Universitet är. Students and staff should work together in following these rules: -Any student or school employee must be treated as an individual and not judged from gender, ethnicity, class, sexual preference, age, handicap etc. -The student or school employee is responsible for thinking critically about and reflecting on their role and position at the school. -An open climate with freedom of opinion should prevail. -All school staff must read and follow the rules of the University s Document for Equal Treatment (Likabehandlingsplan). -All education material and work methods should be gender conscious and norm critical. -Structures within the frame of education at the school should be transparent and clear. Studio talks: -Studio talks should be for the student and focus on the student s work. -In the initial studio talk the professor should together with the student formulate the procedure for the coming studio talks and what the expectations are. -The professor should be updated with the students work and for example keep notes if needed. -The professor should encourage the student s development. -Constructive criticism should be given, both in the individual studio talk and in group discussions. -Discussions about and education in giving constructive criticism should be offered by the school, both to professors and students. -The professor has professional secrecy. -Students must be given the opportunity to evaluate courses and workshops and also give broader evaluations at the end of each semester.

15 These rules are formulated from anonymous opinions sent in by the students of Umeå Art Academy. These could and should be re-formulated continually. The rules should be accessible on the school s bulletin board, course web and sent out to all students and staff. When the school is visited by guest teachers these should have been given the rules in good advance.

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Umeå Universitet Huvudområde: Fri konst Utvärderingsärende: Fri konst reg.nr 411-549-13 Examen: Konstnärlig kandidatexamen Självvärderingen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 1(5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer