Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet."

Transkript

1 Konsthögskolan är en institution inom Humanistisk fakultet vid Umeå universitet vars beslutande organ är fakultetsnämnden. Konsthögskolan leds av prefekt som beslutar om verksamheten. Det finns två råd som bereder ärenden och ger rekommendation till beslut. Beslutsmöten sker vid prefektens beslutsmöte varannan måndag 9.30 i Biblioteket. Grundutbildningsrådet möts en gång varje månad, se schema. Där medverkar Studierektor utbildningssamordnare, professorer, lärare representanter och student representanter från varje årskurs. Forskningsrådet möts en gång varje månad, se schema. Där medverkar prefekt, forskningsansvarig, administrativ samordnare, professorer, lärare, representanter, forskarstuderande och en MFA-studentrepresentant. Konsthögskolans studentföreningar: Studentråd 2014/2015: Ordförande: Sara Annsofidotter & Ida-Johanna Lundqvist Sekreterare: Kassör: Therese Nilsson Övriga: Studenternas Arbetsmiljöombud SAMO: Olivia Pettersson Fleur Galleriförening 2014/2015: Ordförande: Galleriföreningen har utställningsverksamhet i Galleriet. Roller/Kontaktpersoner A-Ö: Analogt/digitalt foto: Mattias Eriksson/Julia Peirone Arbetsmiljöombud: Robert Djärv Brandskyddsombud: Tryggve Lundberg Data/nätverk/systemteknik: Jonathan Harding (en dag/vecka, se schema) Ekonomi/personal: Susanne Andegras Ekonomi/adm: Monica Granberg Fristående kurs i Estetik: Gerd Aurell Filosof; Per Nilsson Galleri: Gunno Bengtsson Grafik: Antti Savela Handledare BFA 1: Erla Haraldsdottir/Carin Ellberg Handledare BFA 2: Julia Peirone Handledare BFA 3: Magnus Wallin Handledare MFA 1: Florian Zeyfang Handledare MFA 2: Swetlana Heger Hemsida: Robert Djärv Hus/larm/passerkort: Robert Djärv Internationell kontaktperson: Jeanette Nilsson Lika villkor, företrädare: Monica Granberg Ljudstudio: Billy Davis Lokalvårdare: Kristina Spets Lost&Found/in och utlåning - audio/videoutrustning: Antti Savela Metallverkstad: Tryggve Lundberg Miljöombud: Robert Djärv Prefekt: Micael Norberg

2 Professor: Swetlana Heger Professor: Florian Zeyfang Skulpturverkstäder: Tryggve Lundberg Studierektor: Gerd Aurell Studiesamordnare: Jeanette Nilsson Träverkstad: Gunno Bengtsson Videoredigering/foto/filmstudio: Mattias Ericsson/Billy Davis/Jonathan Harding Felanmälan, fastighet Dagtid: Robert Djärv Gunno Bengtsson Övrig tid: jour telefon Baltic Terminens start och slut 2014: v.36, v.3, ******************************* Kodkort Alla som arbetar i skolan får ett s k UMU-kort. UMU-kortet är ett flerfunktionskort och fungerar som Id-kort, passerkort, lånekort för universitetsbiblioteket samt kopierings- och utskriftskort med ett kontantlöst betalningssystem för studenter (Payex). Se mer: https://aurora.umu.se/stod-och-service/campus-och-lokaler/umukort/ Arbetstid för administration/tekniker är (flextid). Endast skolans elever och personal får befinna sig i skolan under annan tid. Städning Städpersonalen sköter korridorer och allmänna arbetsrum, d.v.s. torkar golv och tömmer sopor men tar inte upp måltidsrester etc från köket. Diska och plocka bort efter dig i köket, och övriga gemensamma lokaler. Varje studentgrupp har i köket 1 kylskåp och 1 skafferiskåp för förvaring av mat. Det är inte tillåtet att medföra djur i universitetets lokaler och rökning får endast förekomma på anvisad plats utomhus. Gemensamma utrymmen som t.ex entrén, seminarierum och bibliotek städas och sätts i samma skick som innan det användes. Korridorer skall hållas öppna och får inte användas som förvarings plats. Förvaringsplatser finns på varje våningsplan. Fester På Konsthögskolan ordnas två fester/år, en vid terminsstart på hösten och en vid terminsslut på våren, dvs en inspark och en utspark. Festerna ska anmälas till prefekt minst 7 dagar i förväg, blankett samt dokument med regler för detta finns hos Konsthögskolans vaktmästare. Bl a gäller att det ska finnas en ansvarig arrangör som ska vara närvarande och nykter under hela festen, denna är också ekonomiskt ansvarig för eventuella tillkommande kostnader, t ex utryckningar. Fester ska också planeras i samråd med vaktmästare med tanke på larm och öppethållande av dörrar.

3 Ateljéplats Varje årskurs sköter ateljéfördelning när höstterminen startar med hjälp av underlag från intendent. Förstaårsstudenter får hjälp med detta av Tryggve Lundberg och Robert Djärv. De större ateljéer som finns på skolan är avsedda att delas av två studerande. Dessa ateljéer är vikta till förstaårsstudenter. Vid utbyte eller längre frånvaro måste ateljén tömmas för att göra plats för annan student. Ateljéerna är arbetslokaler och får ej användas som sovplats eller tillfällig bostad. Om studenter använder ateljéerna som tillfällig bostad finns risk att skolan låses och endast blir öppen under kontorstid. Korridorer skall hållas öppna (av brandsäkerhetsskäl) och inte användas som förvaringsplats. Den studerande städar själv i sin ateljé och kastar sopor och sorterar i återvinningsstationerna. Verkstäder Introduktion till verkstäderna ges under första året för BFA resp. MFA. Efter genomgången introduktion ges särskild genomgång av resp. maskin innan självständigt arbete vid maskinen tillåts. Även efter genomgången instruktion får man ej arbeta ensam i vissa verkstäder p.g.a olycksrisken. Föreståndaren informerar om rutiner och föreskrifter i varje verkstad. Studenten förbinder sig att följa dessa säkerhetsföreskrifter enligt ingången överenskommelse. Verktyg får endast lånas efter bokning, och verktygen ska återlämnas i ursprungligt skick. Rutiner för kontroll av risker och förebyggande åtgärder Konsthögskolans verkstadsansvariga vistas i verkstäderna och har därigenom uppsyn över det arbete som sker. De har daglig tillsyn över maskiner och material och kan utifrån det bedöma vad som behöver åtgärdas för att arbetet ska kunna genomföras på ett ur alla aspekter säkert sätt. Vid intagning av nya studenter hålls genomgång av verkstäderna där säkerhet och miljöpåverkan har ett stort fokus. Studenterna tillåts inte arbeta själva i verkstäderna innan de ansvariga bedömer att de är mogna därför. Skada/Tillbud Alla skador och tillbud som sker på skolan skall anmälas till Försäkringskassan, anmälan upprättas i samråd med arbetsmiljöombudet. Projektrum Det finns ett antal projektrum på skolan som kan bokas max 1 vecka i taget förutsatt att det inte krockar med någon schemalagd aktivitet. Samtliga rum bokas via Cambro, seminarierummet och biblioteket bokas av studiesamordnare eller ansvarig lärare. https://www.cambro.umu.se/portal När du är färdig med ditt arbete i projektateljén ska du se till att ateljén är färdig att användas av nästa person som behöver den. Det innebär att: - du ska ta ut allt som du har tagit in. - du ska se till att det är städat. - du ska måla över eventuella fläckar på väggar och golv som inte går bort i städningen, bättringsfärg finns på vaktmästarkontoret.

4 - bord och stolar från seminarierummet får inte användas i projektateljéerna. Gör det och projektateljén kommer att vara färdig att tas i bruk nästa gång du ska använda den. Dessutom slipper du slösa så mycket energi på att städa upp efter andra och på att irritera dig på dina kamrater. Schema Schema med föreläsningar, seminarier, kurser, workshopar, konstnärspresentationer, utställningsgenomgångar etc finns på vår google kalender. ckholm Ta för vana att även studera whiteboardtavlan utanför administrationen, där anslås anmälningslistor till workshopar, ateljésamtal mm efter att de mejlats ut. Veckoschema visas på skärmen utanför biblioteket. Studiekrav För att få dina poäng för terminen krävs att du som student varje termin deltar i de obligatoriska kurser som finns för din årskurs (se kursplan för varje terminskurs, finns på skolan hemsida) Är man sjuk eller förhinder att delta i undervisningen meddela snarast kursansvarig och din huvudhandledare. Man ska inte lämna en föreläsning mitt i eller ej återkomma efter lunch. Efter varje kurs eller workshop ska studenterna få möjlighet att utvärdera kursen eller workshopen. Vid slutet av varje termin görs en större muntlig utvärdering med varje årsgrupp tillsammans med prefekt och studierektor. Galleriet Skolan har ett eget galleri Galleriet i Konsthögskolans gamla lokaler, mitt emot Designhögskolan och intill Arkitekthögskolan. Galleriet sköts av utställande student i samråd med Gunno Bengtsson. Lista för inbokade utställningar finns hos Robert Djärv. Utbyten med andra skolor Konsthögskolan i Umeå är medlem i nätverket Nordplus/Kuno som består av de 17 nordiska konsthögskolorna samt Balticum. Nätverket organiserar student- och lärarutbyten mellan skolorna (3 mån, 6 mån, 1 år). Inom nätverket kan även studenter göra kortare utbyten för deltagande i projekt eller kurs på annan skola. Det finns också möjlighet att göra utbyte inom Erasmus-programmet. Konsthögskolan har avtal med ett antal skolor i Europa och ett fåtal utanför Europa. Ta kontakt med studiesamordnaren i dessa frågor. Läs mer om utbyten på skolan hemsida. Projektateljén i Berlin Konsthögskolan och Konstfackskolan i Stockholm delar på en ateljé i Berlin. Skolorna bekostar hyran. Studenterna kan söka vistelseperioder 1 vecka. Ansökan för vistelse ska göras skriftligen med en projektbeskrivning till huvudhandledaren samt redovisas för samma efter genomförd vistelse. Nyckel lämnas ut mot deposition på 500 kr hos skolans intendent. Bokningen görs i Cambro av studiesamordnaren. Lost&Found i Lost&Found finns olika sorters teknisk utrustning för utlåning.

5 T.ex. videokameror, analoga kameror, datorer, videoprojektorer o.s.v. Utrustningen bokas av studenten själv och hämtas ut efter överenskommelse. Utrustningen lånas ut under max 2 veckor mot en deposition av 600 kr. Bokning sker online. Öppettider för in/utlämning av utrustning i Lost&Found: Tisdagar Vid utställning: Kontakta ansvarig för Lost&Found och galleriet minst 2 veckor i förväg och kolla upp utrustningen som ni behöver. Produktionskostnader för examensprojekt för BFA3 och MFA2 Under läsåret 2014/2015 finns det möjlighet att som student få bidrag till produktionskostnader inför examensprojektet, max 5000kr för BFA3 och max 8000kr* för MFA2. Särskild blankett med projektbeskrivning samt materialspecifikation ska användas. Blanketten ska godkännas av respektive ansvarig professor. När den är godkänd kan material inhandlas med hjälp av administrativ samordnare via faktura till skolan enligt gällande regelverk. Inköpen samordnas till några få tillfällen och studenten håller koll på utgifterna själv. Produktionskostnader kan ej utnyttjas efter examensutställningen. (*Med särskild uppdelning mellan höst-och vårtermin.) Internet Vid Umeå Universitet finns ett trådlöst internet öppet för studenterna. För att logga in på det använd den CAS kod och identitet som skickats ut till er vid antagningen. Vid problem eller förlorat användarnamn eller lösenord kontakta datatekniker Jonathan Harding som är på skolan en dag i veckan(se schemat). Biblioteket Umeå universitetsbibliotek på konstnärligt campus erbjuder böcker, tidskrifter och elektroniska resurser inom samtida konst, arkitektur och design. Biblioteket vänder sig till studenter, lärare och forskare på de konstnärliga högskolorna, men välkomnar även allmänheten. UB Konstnärligt Campus lokaler vetter mot Umeälven och är granne med Bildmuseet. Viss referenslitteratur, endast för läsning i biblioteket, finns i Konsthögskolans bibliotek. Söka och låna böcker Saknas den bok man letar efter, så lämnar man ett inköpsförslag Bibliotekarierna Lenita och Lotta på biblioteket på Konstnärligt campus kan hjälpa till om ni har frågor eller vill beställa en bok från universitetsbiblioteket. Konsttidskrifter finns numera i biblioteket på Konstnärligt campus. I vårt bibliotek kommer det att finnas kvar tidskrifter från tidigare år. Man kan också läsa och söka tidskrifter online (via CAS inloggning) Husdjur och rökning Det är inte tillåtet att ha husdjur på Konsthögskolan. Rökning är endast tillåten på därför avsedd plats utomhus.

6 Studenthälsan Studenthälsan finns för alla studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Studenthälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att studenter ska må så bra som möjligt under sin studietid. Vår verksamhet är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Hos Studenthälsan finns ingen läkare. Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria för studenter! Viktiga Länkar Skolans hemsida: Umeå Universitet: KHS Google Kalendern: https://www.google.com/calendar/embed?src=scheduleumeakhs%40gmail.com&ctz=europe/ Stockholm Utbildningsplan: Kandidatprogrammet i Fri konst Utbildningens mål Examen Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Kandidatexamen i fri konst/bachelor in Fine Arts i enlighet med lokal examensbeskrivning. Beskrivning av utbildning på berörd nivå Enligt Högskolelagen, 1 Kap 8 gäller: Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009: 1037). Nationella mål för aktuell examen Kunskap och förståelse För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen inbegripen kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

7 Färdighet och förmåga För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständiga skapa, förverkliga och uttrycka sina idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För konstnärlig kandidatexamen skall studenten: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa förståelse för konstens roll i samhället, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Lokala mål för aktuell examen De studerande skall efter kandidatprogrammet i fri konst visa en grundläggande orientering och fördjupning i samtidskonstens praktiker, metoder och verkan ha tillgodogjort sig sådana teoretiska och praktiska kunskaper att de självständigt kan uttrycka och formulera sin konstnärliga gestaltningsförmåga och egenart i skilda kulturella sammanhang redovisa en grundläggande orientering i såväl konstens samtidsteori som i konstens historia visa förmåga att kritiskt analysera konstnärliga idéer och de sammanhang i vilka de ingår, visa förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för konsten intressanta ämnen, ha färdigheter att arbeta professionellt som konstnär och/eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse, samt ha tillgodogjort sig kunskaper om juridiska, ekonomiska och samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i Sverige. Programmets uppläggning Allmänt Utbildningen är internationellt inriktad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse. Den studerande har tillgång till en ateljéplats under utbildningen. Var och en av de tre årskurserna inom kandidatprogrammet är indelad i ett antal kurser inom områdena Den Fria Konsten Teorier och historia, Kreativt skrivande, Konstnärligt arbete i dagens samhälle samt Konstnärligt gestaltningsarbete. Kursen Konstnärligt gestaltningsarbete löper under hela terminen och övriga kurser under terminen studeras alltså parallellt med denna kurs.

8 Under första terminen inleds studierna med en Introduktionskurs där studenten ges en praktisk introduktion till skolan, utbildningen och de verkstäder som finns där. Kurserna Konstnärligt gestaltningsarbete A, B, C, D och E upptar merparten av studietiden under var och en av terminerna. Inom dessa kurser arbetar den studerande främst individuellt men även i grupp med konstnärligt gestaltningsarbete. Detta redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje studerande som regel minst tre gånger per termin presenterar det egna arbetet och dessutom aktivt deltar i de seminarier där de medstuderande presenterar sina gestaltningsarbeten. Inom ramen för dessa kurser deltar den studerande också i minst en valfri workshop under var och en av terminerna. Där erbjuds den studerande fördjupning inom olika konstnärliga delområden som till exempel måleri, rumslighet, fotografi, grafik och video. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med handledaren planera utvecklingen, den innehållsliga inriktningen och arbetssättet av det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Undervisningen bedrivs i form av seminarier och lektioner men främst i form av individuellt arbete och handledning i ateljéer och verkstäder och i seminarier inom handledningsgrupper. Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng där den studerande under handledning planerar och färdigställer ett konstnärligt gestaltningsarbete som presenteras i en gemensam grupputställning. Inom examensarbetet planerar och redigerar de studerande en utställningskatalog, vilken i tryckt form är en del av den gemensamma utställningen. I examensarbetet ingår också att den studerande i en egen text reflekterar kring det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Programöversikt Årskurs 1: Introduktionskurs, 9 hp Den Fria konstens teori och historia A, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete A,18 hp Den Fria konstens teori och historia B, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete B, 27 hp Årskurs 2: Den Fria konstens Teori och historia C, 7,5 hp Konstnärligt gestaltningsarbete C, 22,5 hp Den Fria Konsten Teori och historia D, 7,5 hp Konstnärligt gestaltningsarbete D, 22,5 hp Årskurs 3: Kreativt skrivande, 3 hp Konstnärligt arbete i dagens samhälle, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete E, 24 hp Examensarbete, 30 hp Inom kursen Konstnärligt gestaltningsarbete, A-E deltar den studerande i minst en valbar

9 workshop varje termin. Behörighet Tillträdesnivå Utbildningen genomförs på grundnivå och ett urval av behöriga sökande görs av en särskild jury. Efter en inledande urvalsprocess baserad på dokumentation (6-8 bilder eller motsvarande som visar den sökandes konstnärliga strävan) kallas ett antal sökande till intervju och ca studenter antas. Sökande från studerande bosatta utanför Sverige intervjuas per telefon. Behörighetskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. Den sökande måste vara minst 18 år när utbildningen påbörjas. Särskild behörighet: konstnärlig kompetens som bedöms genom arbetsprover. Ansökan består av dokumentation av konstnärligt gestaltningsarbete. Examination och betygsättning Examination Examination av kurser sker kontinuerligt och oftast genom bedömning i seminarieform av konstnärliga gestaltningsarbeten. Även bedömning av muntliga och/eller skriftliga presentationer förekommer. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner Examination av examensarbetet äger rum under slutet av sjätte terminen i anslutning till den avslutande grupputställning där de konstnärliga gestaltningsarbetena presenteras. Examinationen av den studerande, som genomförs i seminarieform, innefattar främst bedömning av den studerandes utställda konstnärliga gestaltningsarbete, en reflekterande text, som tar sin utgångspunkt i det utställda konstnärliga gestaltningsarbetet, dokumentation av det utställda gestaltningsarbetet i ett för detta lämpligt format, en muntlig presentation av det utställda examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen, den studerandes muntliga försvar av det egna examensarbetet under slutseminariet, samt opposition av en medstuderandes examensarbete. I bedömningen och värderingen av examensarbetet läggs vikt vid arbetsinsats och resultat samt vid kunskaper och färdigheter i relation till uppställda mål för kandidatutbildningen. Den muntliga och skriftliga presentationen skall innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över metod, praktik och referenser inom och utanför konstens område. Den studerandes medverkan och arbetsinsats i framställningen av utställningskatalog och i uppbyggandet av utställningen vägs också in i den samlade bedömningen av examensarbetet. Tillgodoräknande Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se Högskoleförordningen samt: Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Betyg Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Övriga föreskrifter Anstånd med studiestart

10 Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan görs hos Studentcentrum/Antagning. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieuppehåll Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieavbrott Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten. Övrigt Undervisningsspråket är svenska men litteratur och viss undervisning på engelska förekommer. Konsthögskolan samarbetar med andra universitet och högskolor inom och utanför Sverige också inom utbytesprogram. Studentutbyten genomförs bäst under termin 4. Utbildningsplan: Masterprogrammet i Fri konst Utbildningens mål Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Masterexamen i Fri konst/master of Fine Arts i enlighet med lokal examensbeskrivning Beskrivning av utbildning på berörd nivå Enligt Högskolelagen, 1 Kap 9 gäller: Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och för mågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbild ning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). Nationella mål för aktuell examen: Kunskap och förståelse För konstnärlig masterexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området. Färdighet och förmåga För konstnärlig masterexamen skall studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till

11 kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvud-området för utbildningen, visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För konstnärlig masterexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om konstens roll i samhället, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Självständigt arbete (examensarbete) För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng dock minst 15 högskolepoäng om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Lokala mål för aktuell examen: De studerande skall efter masterprogrammet i Fri konst visa visa förmåga att självständigt arbeta professionellt som konstnär eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap, konstnärligt undersökande utvecklingsarbete och forskning är av betydelse, goda kunskaper om juridiska, ekonomiska och samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i Sverige. förmåga och färdigheter att ta initiativ till diskussioner och debatter, argumentera och föra fram idéer, kunskaper, förmåga och färdighet i att utforma, organisera, driva, utvärdera, redovisa och förmedla det egna konstnärliga undersökande utvecklingsarbetet färdigheter att kritiskt analysera och diskutera eget och andras konstnärliga gestalt-ningsarbeten också från sociala, juridiska och ekonomiska utgångspunkter och i det sammanhanget också beakta klass, etnicitet och kön förmåga att kritiskt analysera det egna fältets metoder och kunskapsmässiga ramverk Programmets uppläggning Allmänt Utbildningen är internationellt inriktad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse. Den studerande har tillgång till en ateljéplats under utbildningen.

12 För studerande, som inte tidigare studerat vid Konsthögskolan, anordnas obligatorisk genomgång av användningen av skolans verkstäder under inledningen av den första terminens studier. Var och en av de två årskurserna inom master programmet är indelad i ett antal kurser inom områdena Konstnärligt gestaltningsarbete, Den Fria Konsten Teorier och historia, Kreativt skrivande, Konstnärligt arbete i dagens samhälle samt Konstnärliga processer och forskningsmetoder. Kursen Konstnärligt gestaltningsarbete löper under hela terminen och övriga kurser under terminen studeras alltså parallellt med denna kurs. Kurserna Konstnärligt gestaltningsarbete A, B och C upptar merparten av studietiden under var och en av terminerna. Inom dessa kurser arbetar den studerande främst individuellt men även i grupp med konstnärligt gestaltningsarbete. Detta redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje studerande som regel minst tre gånger per termin presenterar det egna arbetet och aktivt deltar i de medstuderandes presentationer. Under den tredje terminen planerar och genomför de studerande individuellt eller i en minde grupp en utställning och under den fjärde terminen genomförs grupputställning där examensarbetena presenteras. Inom ramen för kurserna i Konstnärligt gestaltningsarbete deltar den studerande också under var och en av terminerna i minst en valfri workshop där hen erbjuds fördjupning inom olika konstnärliga delområden som t ex måleri, rumslighet, fotografi, grafik och video. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med handledaren planera utvecklingen, den innehållsliga inriktningen och arbetssättet av det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Undervisningen bedrivs i form av seminarier och lektioner men främst i form av individuellt arbete och handledning i ateljéer och verkstäder och i seminarier inom handledningsgrupper. Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng där den studerande under givna ramar färdigställer ett konstnärligt gestaltningsarbete som presenteras i en gemensam utställning, vilken de studerande under handledning planerar och genomför. Inom examensarbetet planerar och redigerar de studerande en utställningskatalog, vilken i tryckt form är en del av den gemensamma utställningen. I examensarbetet ingår också att den studerande i en egen text reflekterar kring det egna konstnärliga gestaltningsarbetet och bland annat relaterar det till samtida konstnärlig teori och praktik. Det egna konstnärliga arbetet skall jämfört med kandidatnivån uppvisa en tydlig progression och en betydande grad av fördjupning och självständighet. Programöversikt Årskurs 1: Konstnärligt gestaltningsarbete A, 25,5 hp Konst och konstnärligt arbete i dagens samhälle A, 1,5 hp Konstnärliga processer och forskningsmetoder A, 3 hp Konstnärligt gestaltningsarbete B, 19,5 hp Kreativt skrivande, 3 hp Den fria konstens teori och historia, 7,5 hp Årskurs 2: Konstnärligt gestaltningsarbete C, 25,5 hp

13 Konst och konstnärligt arbete i dagens samhälle B, 3 hp Konstnärliga processer och forskningsmetoder B, 1,5 hp Examensarbete, 30 hp Inom kursen Konstnärligt gestaltningsarbete, A-C deltar den studerande i minst en valbarworkshop varje termin. Behörighet Tillträdesnivå Utbildningen genomförs på avancerad nivå och ett urval av behöriga sökande görs av en särskild jury. Efter en inledande urvalsprocess baserad på arbetsprover (12 bilder eller motsvarande) och en projektplan som visar den sökandes konstnärliga strävan) kallas ett antal sökande till intervju och ca studenter antas. Sökande utanför Sverige intervjuas per telefon. Behörighetskrav Kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande samt arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Engelska B/6. Examination och betygssättning Examination Examination av kurser sker kontinuerligt och oftast genom bedömning i seminarieform av konstnärliga gestaltningsarbeten. Även bedömning av muntliga och/eller skriftliga presentationer förekommer. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner Under termin 4 anordnas en särskild examination, som består aven presentation av avslutande examensarbetet - en konstnärlig gestaltning med fokus på konstnärligt undersökande utvecklingsarbete (30 högskolepoäng). Jämfört med examensarbetet på kandidatnivå måste examensarbetet på masternivå uppvisa en betydande grad av fördjupning och självständighet. Examination av examensarbetet äger rum under slutet av fjärde terminen i anslutning till den avslutande grupputställning där examensarbetena presenteras. Examinationen av den studerande äger rum i seminarieform och innefattar främst bedömning av: den studerandes utställda konstnärliga gestaltningsarbete, dokumentation av det utställda gestaltningsarbetet i ett för detta lämpligt format, en reflekterande text med utgångspunkt i det utställda konstnärliga gestaltningsarbetet där detta bland annat relateras till samtida teori och praktik inom huvudområdet Fri konst, muntlig presentation under av examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen, den studerandes muntliga försvar av det egna examensarbetet under slutseminariet, samt opposition på en medstuderandes examensarbete. Tillgodoräknande Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se Högskoleförordningen samt: Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Betyg

14 Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Övriga föreskrifter Anstånd med studiestart Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan görs hos Studentcentrum/Antagning. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieuppehåll Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Studieavbrott Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten. Övrigt Undervisningsspråket är engelska Studenterna vid Konsthögskolan har i en arbetsgrupp arbetat fram riktlinjer som de anser vara av betydelse vid Konsthögskolan i Umeå. Detta är ett levande dokument som kan vara utgångspunkt och tillägg till den likabehandlingsplan som finns vid Umeå Universitet och till diskussioner om den arbetsmiljö som Umeå Konsthögskolan, Umeå Universitet är. Students and staff should work together in following these rules: -Any student or school employee must be treated as an individual and not judged from gender, ethnicity, class, sexual preference, age, handicap etc. -The student or school employee is responsible for thinking critically about and reflecting on their role and position at the school. -An open climate with freedom of opinion should prevail. -All school staff must read and follow the rules of the University s Document for Equal Treatment (Likabehandlingsplan). -All education material and work methods should be gender conscious and norm critical. -Structures within the frame of education at the school should be transparent and clear. Studio talks: -Studio talks should be for the student and focus on the student s work. -In the initial studio talk the professor should together with the student formulate the procedure for the coming studio talks and what the expectations are. -The professor should be updated with the students work and for example keep notes if needed. -The professor should encourage the student s development. -Constructive criticism should be given, both in the individual studio talk and in group discussions. -Discussions about and education in giving constructive criticism should be offered by the school, both to professors and students. -The professor has professional secrecy. -Students must be given the opportunity to evaluate courses and workshops and also give broader evaluations at the end of each semester.

15 These rules are formulated from anonymous opinions sent in by the students of Umeå Art Academy. These could and should be re-formulated continually. The rules should be accessible on the school s bulletin board, course web and sent out to all students and staff. When the school is visited by guest teachers these should have been given the rules in good advance.

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Umeå Universitet Huvudområde: Fri konst Utvärderingsärende: Fri konst reg.nr 411-549-13 Examen: Konstnärlig kandidatexamen Självvärderingen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.se Dnr 514-908-07 Datum 2012-02-20 Sid 1 (8) Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR LOGOPEDPROGRAMMET 240 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR LOGOPEDPROGRAMMET 240 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR LOGOPEDPROGRAMMET 240 HÖGSKOLEPOÄNG SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY PROGRAMME 240 CREDITS Dnr LiU-2014 00387 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer