DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR"

Transkript

1 LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: , Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och dela ut detta elektroniska studiematerial för undervisningsändamål. Ändrande eller användande av verket i kommersiellt syfte är ovillkorligen förbjuden.

2 FÖRE LEKTIONEN TILLBEHÖR: För lektionen behövs fungerande internetförbindelse och tavla eller Smart Board. På lektionen tittar man på fotografier och filmer på Internet. Före lektionen bekantar sig läraren med Mål och förhandsuppfattningar. Där finns angivet vad som är meningen att lära sig under lektionen. Läraren kan också i elevens bok läsa texten Du kan själv förebygga olyckor. Det finns 29 dian som hör till lektionen. Det finns undervisningstips för varje dia och de beskrivs senare i instruktionen. LEKTIONENS GÅNG ARBETANDE MED BOKEN: I början av lektionen läser eleverna texten i boken på egen hand. Allra helst ska de bekanta sig med texten hemma innan lektionen. DIA 1: Kartläggning av elevernas förhandsuppfattningar om ämnet. Läraren behandlar frågorna på dian en i taget. Som grund för diskussionen kan man använda diskussionstipsen som finns på blanketten Mål och förhandsuppfattningar. Eleverna kan även själv ställa frågor. Om ni vill kan ni skriva sakerna som kommer upp på tavlan. 1. PIPER DET HOS DIG? Brandvarnaren och farliga röken DIA 2: Se på bilden. Läraren påminner om att det i en brinnande bostad är mörkt, varmt och fullt med livsfarlig rök. Ett andetag är tillräckligt för att bedöva en människa så att han inte längre kan rädda sig på egen hand. I en rökfylld lägenhet måste man röra sig nära golvet eftersom röken stiger uppåt. Rök uppstår när textilier, plaster och möbler brinner. Den är mycket giftigare än den rök som uppkommer när man bränner ved i en lägereld. Och när branden är inne i bostaden kan inte röken försvinna ut i det fria som vid en lägereld, utan fyller snabbt hela bostaden. Be eleverna att fantisera hur det känns att röra sig i rummet. Berätta att röken mörklägger hela rummet så att människans orienteringsförmåga försvinner. Därför är det svårt att röra sig. När utrymning har övats på förhand är det lättare vid ett nödläge. DIA 3: Piper det hos dig?-kampanjen påminner människor om att skaffa brandvarnare och att testa dem. Bekanta er med kampanjens webbplats genom att klicka på bilden som finns på dian. På webbplatsen finns en uppgift där man ska placera brandvarnare och förstahandssläckningsutrustning på rätt plats. Gör uppgiften tillsammans. Läraren ber eleverna berätta var säkerhetsredskapen ska placeras. Läraren påminner eleverna om att det för varje begynnande 60 m2 på varje våning i en bostad ska finnas minst en brandvarnare. DIA 4: Titta på VTT:s film om hur en lägenhetsbrand utvecklas. Före filmen börjar, ber läraren eleverna att lägga märke till tiden som går och vad som sker vid varje ögonblick. Efter filmen ställer läraren frågorna som finns nedan till eleverna. De kommer fram en i taget på dian. Vi behov kan filmen ses på nytt.

3 Var fick branden sin början? (av en cigarett som lämnats på soffan) När larmar brandvarnaren? (50 s) När är det ännu möjligt att tryggt avlägsna sig från rummet? (1 min 30 s) När är sikten ännu hyfsad i höjd med huvudet? (2 min) På vilket sätt beter sig röken? (samlas först i rummets övre del och fyller så småningom hela rummet) När är det inte längre tryggt att avlägsna sig? (4 min) När börjar ytorna på alla möbler brinna? (4 min 50 s) När övertänds hela rummet? (6 min) DIA 5: Diskutera om följande ämne: Hur hade det gått för den boende om han t.ex. alkoholpåverkad hade somnat på soffan eller om han hade gått till ett annat rum, och brandvarnaren inte hade fungerat? (SVAR: Den boende hade troligen omkommit i branden, eftersom endast en fungerande brandvarnare väcker en som sover i tid.) Hur snabbt skulle den boende sväva i livsfara? (SVAR: inom cirka tre minuter) DIA 6: Design-brandvarnare. Läraren berättar varför brandvarnare är viktiga: Den larmar mycket snabbt. Den väcker de som sover. Den ger dyrbar tid att rädda sig innan det finns för mycket rök. Titta en stund på bilder av design-brandvarnare. Kända designer har börjat formge design-brandvarnare. Med hjälp av dem försöker man göra eftertraktade inredningselement av varnarna så att det ska vara mer lockande att skaffa en. Fundera på metoder för att få människor att skaffa brandvarnare till hemmet och hålla den i funktionsskick. Fundera på basis av bilderna var varnarens testknapp finns. (SVAR: På dessa brandvarnare finns inga skilda testknappar, utan varnarens yttre skal fungerar som tryckknapp som det är möjligt att testa varnarens funktion med eller dämpa ljudet vid obefogade larm.) 2. EN KÄND MILJÖ ÖVERRASKAR Kartläggning av farliga platser i hemmet DIA 7: Titta på diagrammet över finländarnas olyckor och undersök antalen. Finländarna råkar årligen ut för nästan olyckor. Drygt 70 % är olyckor i hemmet och på fritiden. En stor del av olyckor i hemmet är halkolyckor, fallolyckor eller bränder. Eleverna tittar en stund på bilderna som finns på diorna Därefter ber läraren eleverna att lägga märke till med hur små åtgärder man kan påverka hemmets säkerhet. Sök farliga platser på bilden. Fundera efter det vad som har skett och hur man kan förebygga eller kunde ha förebyggt en dold fara.

4 DIA 8: Elkablar som går kors och tvärs kan knytas ihop till exempel med buntband eller lyftas bort från golvet. Det gör också städningen lättare. Kontrollera att elkablarna är borta ur vägen och att man inte snubblar på dem. Damm som samlas bland kablarna ökar brandrisken. DIA 9: Det är viktigt med renlighet förutom för allmän trivsel även för säkerheten. I en bostad som är stökig kan det lättare hända att man halkar eller snubblar. Överlopps saker som ligger på golvet gör även att en brand blir kraftigare och mer förödande när det p.g.a. överlopps saker bildas rökgaser när de brinner. På spisen eller i närheten av den får inte förvaras saker. DIA 10: Renlighet i köket är viktigt med tanke på brandsäkerheten i hemmet. På spisen eller i närheten av den får inte förvaras saker. Spisplattan kan gå på av misstag och därför kan plastkärl, kaffekokare och servetter som ligger på spisen lätt orsaka en brand. DIA 11: Det måste finnas ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd runt ljusen i synnerhet till brännbara textilier. Ljuset sätts på ett stadigt underlag så att det inte kan stjälpa. Ljuset kan stjälpa när man går förbi det. Även husdjur kan få ljuset att stjälpa till exempel när de viftar med svansen. I fallet på bilden kan öppnandet av ytterdörren få gardinen att fladdra direkt i ljuslågan. DIA 12: I köket får man inte förvara lätt brännbara saker i närheten av en het spis. Här är ett exempel på hur det kan gå. DIA 13: I köket får man inte förvara lätt brännbara saker i närheten av en het spis. Pannlappar och andra textilier ska förvaras i en låda långt från spisen. Det lönar sig inte att placera pannlappar på krokar ovanför spisen, fastän det är behändigt. DIA 14: Det har hänt att fyrverkeripjäser som förvarats i barnens klädgarderob har exploderat. Fyrverkeripjäser får inte förvaras inomhus. De ska hållas utom räckhåll för barn. Det rekommenderas att över huvud taget inte förvara saker som är lätt brännbara i en klädgarderob. DIA 15: En sluten askkopp kan antändas och explodera på grund av hettan. På det viset kan en brand spridas i omgivningen. En askkopp kan även lätt ramla från ett ostadigt underlag och en glödande cigarett i askkoppen kan orsaka en byggnadsbrand. DIAT 16 17: En askkopp som placerats så här nära en byggnad kan när den blir het antända husets konstruktioner och orsaka till och med en stor brand. DIA 18: Det är vackert med ljusunderlag som man gjort själv och värmeljus, men de kan ibland vara väldigt farliga. Trä kan lätt antändas av ett värmeljus som blir hett. I affärerna kan man se många vackra men farliga ljus. Det ska inte finnas lätt brännbart material på ett ljus, och mellan värmeljus måste det vara ett cirka 5 cm säkerhetsavstånd. Före ett ljus tänds lönar det sig att tänka efter om det är säkert.

5 DIAT 19 20: Flest bränder antänds från elapparater. Flest bränder orsakar spisen eller ugnen. Bränder orsakas i stor grad också av belysningsarmatur, tvättmaskin, teve, kylanläggning och diskmaskin. En spisplatta som lämnats på eller mat som lämnats på plattan orsakar också många bränder. DIA 21: Att använda bastun till annat än bastubad orsakar brandfara. Man får inte ens för en stund lägga något på bastuugnen så att det inte inträffar en skada. Till exempel ett tvättfat i plast som tillfälligt har lagts och glömts kvar på en eluppvärmd bastuugn har orsakat en brand när bastun kopplades på. Häng inte upp tvätt att torka ovanför bastuugnen! Det kan ramla på bastuugnen och torklinor, klädnypor och klädhängare i plast tänjs ut och smälter i värmen. En torkställning kan också falla från bastulaven på bastuugnen. På grund av brandfaran ska tvätt torkas på en helt annan plats än i bastun. DIA 22: Mat som glömts kvar på spisen eller i ugnen orsakar många bränder. Det uppstår kraftigt med rök från maten innan den antänds. Röken är livsfarlig och bedövar en människa inom några minuter. Risken ökar av grytlappar, plastkärl, hushållspapper och andra brännbara saker som förvaras runt spisen som avger livsfarlig rök och gör att en brand utvecklas snabbare. DIA 23: Spisar har mer sällan sådana tekniska fel som orsakar en brand. Spisbränder antänds vanligen för att en spisplatta eller ugnen av en eller annan orsak i misstag har lämnats på. Det finns flera orsaker till skadan: ibland glöms spisen på, ibland kopplar till exempel ett barn på spisen utan att de vuxna märker något. Även husdjur kan orsaka en spisbrand. En hund som försöker få mat från spisen hoppar så att den rör vid strömställaren och spisen kopplas på eller blir hetare än det var meningen. På gamla spisar kan strömställarna vridas så lätt att även en katt kan få på spisplattan med att använda sin tass, och orsaka en bostadsbrand. Det lönar sig absolut att skydda spisen mot djur och barn. Framför strömställarna och spishällen kan man lägga ett skydd som hindrar en spisplatta från att kopplas på i misstag och att maten dras ner från plattan. Säkerheten ökar också av strömställare med två funktioner som först måste dras ut innan de kan vridas. DIA 24: Det finns även farliga platser i skolan. Fundera en stund på alla utrymmen i skolan och tänk igenom var det är mest sannolikt att det kan uppstå en brand eller hurudana olyckor det kan hända i skolan. (FÖRSLAG TILL SVAR: alla möjliga risker på rasterna, halkolyckor i korridorerna, mopedolyckor på vägen till skolan, vassa knivar, spisar mm. i huslig ekonomi, elcentral, elapparater, utrymmet för tekniskt arbete, laboratoriet, belysningsarmaturer, skräpkorgar, fester ) Läraren uppmanar eleverna att se över farliga platser i hemmet med hjälp av listan som finns i elevens arbetsbok. DIA 25: Se filmen Mission Possible: Gör hemmet tryggare.

6 3. MOTIONSGLÄDJE ELLER HUVUDLÖS AKTIVITET? Undvik olyckor på fritiden DIA 26: Se på diagrammet. 14-åringar är de som råkar ut för mest olyckor som kräver sjukhusvård när de utövar motion och idrott. Förmodligen är det flera av eleverna som också har skadat sig vid motionering. Läraren frågar av eleverna hurudana olyckor de har råkat ut för i sina motionsintressen. Fundera på om de på något sätt hade kunnat undvikas. (SVAR: Till exempel med uppvärmning och tänjning före motionsutförandet, kunde skydden ha varit bättre? osv.) DIA 27: Se på reklamen om Olycksfallsdagen som finns på dian. I Finland firas årligen en officiell Olycksfallsdag. År 2011 var temat för dagen Motionsglädje eller huvudlös aktivitet? Som kampanjens skyddare fungerade friidrottaren Tommi Evilä och alpinisten Sanni Leinonen. DIA 28: Lyssna på Tommi Eviläs och Sanni Leinonens tips för tryggt motionerande. Inspelningarna öppnas med att klicka på frågan. DIA 29: Se filmen Mission Possible: Ta det lugnt när du motionerar. TILLÄGGSMATERIAL: Mera tips och information om motionsolyckor finns på olycksfallskampanjens webbplats: Källa: sv/idrottares-tips-for-att-forebyggande-av-motionsolyckor UPPGIFTER: Eleverna gör uppgift 1 självständigt hemma. Läraren ber eleverna meddela vems brandvarnare de har testat, och läraren antecknar uppgifterna. SPEK är tacksam om läraren sänder uppgifterna via e-post till adressen: spek.fi för brandsäkerhetsstatistiken. I e-posten kan det meddelas hur många brandvarnare klassen sammanlagt har testat i samband med kampanjen.