HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA"

Transkript

1 Sida 1(9) 16. UTMÄRKELSER Grunder Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj Instiftande Utseende Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i guld Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i silver Försvarsutbildarnas Förtjänsttecken Instiftande Utseende Försvarsutbildarnas stora hederssköld Instiftande Utseende Försvarsutbildarnas hederssköld Instiftande Utseende Försvarsutbildarnas hederssköld i guld Försvarsutbildarnas hederssköld i silver Försvarsutbildarnas hedersstandar Utseende Försvarsutbildarnas hedersjetong Instiftande Utseende Försvarsutbildarnas hedersjetong i guld Försvarsutbildarnas hedersjetong i silver Försvarsutbildarnas hedersjetong i brons 6

2 Sida 2(9) Hederstecken för ungdom Utseende Hederstecknet för ungdom i guld Hederstecknet för ungdom i silver Hederstecknet för ungdom i brons Förslag Beslut Förbunds/Förenings utmärkelser Allmänna bestämmelser 8 Bilagor 9 Bilaga 16.1 Blankett för ansökan om utmärkelser 9 Bilaga 16.2 Blankett för ansökan om hedersjetong och hederstecken för ungdom 9 Bilaga 16.3 Bildförteckning över utmärkelser mm 9

3 Sida 3(9) 16. UTMÄRKELSER 16.1 Grunder Svenska Försvarsutbildningsförbundet utdelar följande utmärkelser: Förtjänstmedalj i guld och silver Förtjänsttecken Stor hederssköld i guld Hederssköld i guld och silver Hedersstandar Hedersjetong i guld, silver och brons Hederstecken för ungdom i guld, silver och brons Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj Instiftande Medaljen, som är en halvofficiell kunglig förtjänstmedalj, gillades och stadfästes ursprungligen av H M Konungen , och beviljades ånyo nådigt tillstånd senast Utseende Bild. Se Bilaga 16.3 sida 1. Medaljen utgöres av en 31 mm hög och 27 mm bred oval medalj i guld respektive silver motsvarande 8:e storleken och är ovan försedd med kunglig krona. Åtsidan (framsidan visar H M Konungens bild inom omskriften CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG. Frånsidan (baksidan) visar upptill Svenska Försvarsutbildningsförbundets heraldiska vapen (i fält ett kors och däröver en med tre bjälkvis ordnade kronor belagd ginstam) omgivet av två korslagda stiliserade kvistar och nedtill Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Bandet av blått vattrat siden med två gula ränder på vardera sidan, är 35 mm brett (proportioner 3,2,3,2,15,2,3,2,3). Medaljen präglas av oxiderat förgyllt kontrollerat silver respektive oxiderat kontrollerat silver Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i guld Medaljen utdelas till svensk eller utländsk medborgare som erkänsla för förtjänstfullt arbete och goda personliga insatser inom Försvarsutbildarnas verksamhetsområde, och detta under långvarig verksamhet, i regel minst 20 år, som givit särskilt fruktbärande resultat. Vederbörande bör som regel tidigare ha tilldelats medaljen i silver. Högst 10 medaljer bör utdelas per verksamhetsår.

4 Sida 4(9) 16.4 Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i silver Medaljen utdelas till svensk eller utländsk medborgare som erkänsla för förtjänstfullt arbete och goda personliga insatser inom Försvarsutbildarnas verksamhetsområde, och detta för flerårigt hängivet arbete, i regel minst 10 år. Vederbörande bör som regel tidigare ha tilldelats förtjänsttecknet, och utdelas silvermedaljen i regel tidigast 3 år därefter. Högst 30 medaljer bör utdelas per verksamhetsår Försvarsutbildarnas Förtjänsttecken Instiftande Tecknet är instiftat Utseende Bild. Se Bilaga 16.3 sida 2. Tecknet utgörs av ett 36 mm högt och 31 mm brett genombrutet tecken motsvarande 8:e storleken. Åtsidan (framsidan) består av en oval stiliserad krans med Försvarsutbildarnas heraldiska vapen (i fält ett kors, och däröver en med tre bjälkvis ordnade kronor belagd ginstam) vilande på två över kransen korslagda svärd. Frånsidan (baksidan) är slät. Bandet, av vattrat siden med en 3 mm bred gul rand på mitten, är 35 mm brett Tecknet utdelas till svensk eller utländsk medborgare som erkänsla för förtjänstfulla insatser inom Försvarsutbildarnas verksamhetsområde under i regel 5 år. Vederbörande bör som regel tidigare ha tilldelats eget förbunds silvermedalj (motsv) och utdelas tecknet i regel tidigast 3 år därefter. Högst 60 tecken bör utdelas per verksamhetsår Försvarsutbildarnas stora hederssköld Instiftande Skölden är instiftad Utseende Bild. Se Bilaga 16.3 sida 3. Skölden utgöres av en svartlackerad platta, 190 mm hög och 125 m bred. Därå anbringas en oxiderad förgylld sköld av kontrollerat silver, 125 mm hög och 80 mm bred, försedd upptill med Försvarsutbildarnas heraldiska vapen (i blått fält ett kors av guld, och däröver en med tre bjälkvis ordnade kronor av guld belagd blå ginstam) och på mitten med texten Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Därunder finns plats för gravering av den tilldelades namn och årtal.

5 Sida 5(9) Stora hedersskölden utdelas till organisation eller person för långvariga synnerligen betydelsefulla insatser, vilka underlättat och varit till förmån för organisation ingående i Försvarsutbildarna eller Försvarsutbildarna som sådant. Vid tilldelning till person bör denne som regel tidigare ha tilldelats förtjänstmedaljen i guld Försvarsutbildarnas hederssköld Instiftande Skölden är instiftad Utseende Bild. Se Bilaga 16.3 sida 4. Skölden utgöres av en svartlackerad platta 110 mm hög och 85 mm bred. Därå anbringas en sköld, 70 mm hög och 45 mm bred, försedd upptill med Försvarsutbildarnas heraldiska vapen (jfr ovan punkt 16.6) och på mitten med texten Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Därunder finns plats för gravering av den tilldelades namn och årtal. Skölden präglas av oxiderat förgyllt kontrollerat silver respektive oxiderat kontrollerat silver Försvarsutbildarnas hederssköld i guld Skölden tilldelas organisation eller person som erkänsla för långvariga betydelsefulla insatser, vilka underlättat och varit till fördel för organisation ingående i Försvarsutbildarna eller Försvarsutbildarna som sådant. Person som inte anses böra ifrågakomma till förtjänstmedalj i guld kan i stället tilldelas denna sköld. Vid tilldelning till person bör denne som regel tidigare ha tilldelats förtjänstmedalj i silver Försvarsutbildarnas hederssköld i silver Skölden tilldelas organisation eller person som erkänsla för långvariga insatser, vilka underlättat och varit till fördel för organisation ingående i Försvarsutbildarna eller Försvarsutbildarna som sådant. Person som inte anses böra ifrågakomma till förtjänstmedalj i silver kan i stället tilldelas denna sköld. Vid tilldelning till person bör denne som regel tidigare ha tilldelats förtjänsttecknet Försvarsutbildarnas hedersstandar Utseende Bild. Se Bilaga 16.3 sida 5. Standaret utgöres av en från en tvärstång nedhängande bordsflagga av processionsfanetyp och utföres av dubbelsidigt vitt siden med tre tungor och dimensionerna 195 (höjden) x 120 bredden). Duken är på åtsidan (framsidan) belagd med Försvarsutbildarnas heraldiska vapen (i blått fält ett gult kors, och därovan tre bjälkvis ordnade kronor av guld i en blå ginstam), 110 mm högt och 85 mm brett. Vapnet är placerat 25 mm nedanför dukens överkant och är dukens spetsar

6 Sida 6(9) försedda med en 40 mm lång tofs av vitt silke. Stången av förnicklat utförande bör vara 400 mm hög med en 20 mm hög marmorfot Standaret tilldelas organisation eller person som erkänsla för insatser, vilka varit till fördel för organisationer ingående i Försvarsutbildarna eller Försvarsutbildarna som sådant Försvarsutbildarnas hedersjetong Instiftande Jetongen är instiftad Utseende Bild. Se Bilaga 16.3 sida 6. Jetongen är av 8:e storleken (35 mm). Åtsidan (framsidan) visar överst ett vänstervänt tillbakaseende gående lejon hållande i vänster framram lilla riksvapnet, och därunder texten Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Frånsidan (baksidan) visar överst Försvarsutbildarnas heraldiska vapen (i fält ett kors, och däröver tre bjälkvis ordnade kronor i en ginstam) och i mitten texten MED TACKSAMHET TILL. Där nedanför finns plats för gravering av den tilldelades namn och årtal. Jetongen präglas i oxiderat förgyllt kontrollerat silver respektive oxiderat kontrollerat silver och oxiderat brons Försvarsutbildarnas hedersjetong i guld Jetongen utdelas som erkänsla för kortvariga eller tillfälliga insatser, vilka varit till betydande fördel för organisation ingående i Försvarsutbildarna eller Försvarsutbildarna som sådant Försvarsutbildarnas hedersjetong i silver Jetongen utdelas som erkänsla för kortvariga eller tillfälliga insatser, vilka varit till stor fördel för organisation ingående i Försvarsutbildarna eller Försvarsutbildarna som sådant Försvarsutbildarnas hedersjetong i brons Jetongen utdelas som erkänsla för kortvariga eller tillfälliga insatser, vilka varit till fördel för organisation ingående i Försvarsutbildarna eller Försvarsutbildarna som sådant Hederstecken för ungdom Utseende Bild. Se Bilaga 16.3 sida 6. Tecknet utgöres av ett 18 mm högt och 18 mm brett tecken bestående av Försvarsutbildarnas heraldiska vapen (i fält ett kors, därovan tre bjälkvis ordnade kronor i en ginstam) placerat på överdelen av en stiliserad krans. Tecknet präglas i oxiderat, förgyllt, kontrollerat silver respektive oxiderat, kontrollerat silver och oxiderat brons.

7 Sida 7(9) Hederstecknet för ungdom i guld Tecknet tilldelas medlemmar under värnpliktsåldern, som flitigt och på ett hedrande sätt deltagit i ungdomsverksamheten i tre verksamhetsår Hederstecknet för ungdom i silver Tecknet tilldelas medlemmar under värnpliktsåldern, som flitigt och på ett hedrande sätt deltagit i ungdomsverksamheten i två verksamhetsår Hederstecknet för ungdom i brons Tecknet tilldelas medlemmar under värnpliktsåldern, som flitigt och på ett hedrande sätt deltagit i ungdomsverksamheten i ett verksamhetsår Förslag Förslagsrätt har Försvarsutbildarnas ordförande, Försvarsutbildarnas vice ordförande, ordinarie ledamot i Överstyrelsen, ordinarie representant i Försvarsutbildarnas Råd för frivillig befälsutbildning. Förbundsordförande, ordförande i organisation ingående i Försvarsutbildarnas Råd för frivillig befälsutbildning och ledamöterna i Medaljutskottet. Förslag skall vara insänt till Försvarsutbildarna: 1)före 15 november angående förtjänstmedaljer och förtjänsttecken 2) minst 14 dagar före utdelningstillfället vad gäller stor hederssköld, hederssköldar, hedersstandar, hedersjetonger och hederstecken för ungdom. Förbund (motsv) sammanställer föreningars förslag och förbunds egna förslag. Kontroll sker dels av att gällande statuter följts, dels av att föreslagen utmärkelse inte tidigare tilldelats vederbörande. Då flera förslag gällande samma sorts utmärkelse föreligger avfattas de i angelägenhetsordning. Förslag som inte vinner beaktande återgår, men kan upprepas ånyo vid senare tillfälle. Förslag beträffande förtjänstmedalj och förtjänsttecken kan vid särskilda uppkomna skäl, förutom vid ovannämnda tidpunkter, upptas till beaktande vid annan tidpunkt enligt bestämmande av Medaljutskottet, vilket prövar förslaget i vanlig ordning. Vid eventuellt beaktande påförs utmärkelsen verksamhetsårets, eller om denna redan är utnyttjad, påföljande års kvot. Förslag från förening skall vara insänt till förbund: 1) före 15 oktober angående förtjänstmedaljer och förtjänsttecken 2) i så god tid angående stor hederssköld, hederssköldar, hedersstandar, hedersjetonger och hederstecken för ungdom, att förbundet hinner handlägga ärendet och insända till Försvarsutbildarna minst 14 dagar före tilldelandet. Förslag från förening tillhörande organisation ingående i Försvarsutbildarnas Råd för frivillig befälsutbildning. Enligt egen organisations bestämmande, dock så att bestämmelserna i punkt 1) kan beaktas. Förslag beträffande förtjänstmedaljer, förtjänsttecken, stor hederssköld och hederssköldar inlämnas på därför avsedd blankett (Bilaga 16:1). Förslag beträffande hedersstandar, hedersjetonger och hederstecken för ungdom inlämnas på därför avsedd blankett (Bilaga 16:2).

8 Sida 8(9) Beslut Inkomna förslag beträffande förtjänstmedaljer och förtjänsttecken prövas av ett medaljutskott. bestående av Försvarsutbildarnas generalsekreterare och två ledamöter, den ene utsedd av Överstyrelsen och den andre utsedd av Försvarsutbildarnas Råd för frivillig befälsutbildning för en tid av ett år i taget. Ledamöterna behöver inte ingå i Överstyrelsen eller Rådet. Medaljutskottets förslag, med ledamöternas till- eller avstyrkan, överlämnas till Försvarsutbildarnas ordförande för beslut. Vad beträffar förtjänstmedaljerna sker detta med H M Konungens nådiga bemyndigande. Diarium upprättas över inkomna förslag. Generalsekreteraren låter föra särskilt register över utdelade medaljer och tecken. Inkomna förslag beträffande stor hederssköld, hederssköldar, hedersstandar, hedersjetonger och hederstecken för ungdom handläggs av Generalsekreteraren och föredrages i förekommande fall, d v s stor hederssköld och hederssköldar, för Försvarsutbildarnas ordförande för beslut Förbunds/Förenings utmärkelser Förbunden äger instifta och utdela: 1) förtjänstmedalj i guld och silver 2) plakett i guld och silver 3) jetong i guld, silver och brons Guldmedalj bör som regel utdelas efter minst tio års och silvermedalj efter minst fyra års verksamhet Statuter och bestämmelser i övrigt fastställs av respektive förbund och bör godkännas av Överstyrelsen. Dock skall förtjänstmedaljens band utgöras av ett gult vattrat sidenband med två blå ränder på vardera sidan och 35 mm brett (proportioner ). Förening äger instifta och utdela: 1) plakett i guld och silver 2) jetong i guld, silver och brons Statuter och bestämmelser utformas av respektive förening och bör godkännas av eget förbund. Förening som tidigare instiftat förtjänstmedalj får alltfort utdela densamma. Förening insänder till förbund förslag angående tilldelning av eget förbunds utmärkelser på tidpunkt som fastställts av förbundet. Inom förbund respektive förening bör ärenden rörande utmärkelser handläggas av ett särskilt medaljutskott enligt de principer som angivits i punkt 1) ovan. Förbund (motsv) ingående i Försvarsutbildarnas Råd för frivillig befälsutbildning äger rätt att instifta utmärkelser enligt eget gottfinnande Allmänna bestämmelser Endast en utmärkelse (Försvarsutbildarna eller förbunds) bör utdelas till vederbörande ett och samma år. Utmärkelser skall överlämnas under högtidliga former. Försvarsutbildarnas förtjänstmedaljer och förtjänsttecken bör om möjligt överlämnas vid stämmor motsv. Diplom för Försvarsutbildarnas förtjänstmedaljer och förtjänsttecken utfärdas av Försvarsutbildarnas ordförande.

9 Sida 9(9) Kostnader för Försvarsutbildarnas utmärkelser erläggs enligt gällande prislistor av förslagsställaren eller dennes organisation. Miniatyr av förtjänstmedaljer och förtjänsttecken kan lösas hos Försvarsutbildarna enligt gällande prislistor. Försvarsutbildarnas förtjänstmedaljer (endast högsta valören) och förtjänsttecken samt hederstecken för ungdom liksom förbunds förtjänstmedalj får bäras till uniform enligt av ÖB utfärdade föreskrifter (FFS 1996:14). Bilagor Bilaga 16.1 Blankett för ansökan om utmärkelser Bilaga 16.2 Blankett för ansökan om hedersjetong och hederstecken för ungdom Bilaga 16.3 Bildförteckning över utmärkelser mm

10 Bilaga 16.1, Sid 1(2) Blankett för ansökan om utmärkelser Undertecknad föreslår att... Titel Förnamn Efternamn... Organisation erhåller Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i guld / silver förtjänsttecken hederssköld i guld / silver stora hederssköld i guld Den föreslagnes personnummer... Meritförteckning, se sida 2 gatuadress... postnummer... postadress den Förening/Förbund... Ordförande (ordinarie ledamot av Överstyrelsen) Förslaget godkännes godkännes icke Vid sammanställning av inkomna förslag avseende ovanstående utmärkelse är den föreslagne nummer... i angelägenhetsordning av summa... förslag.... den Förbund... Ordförande HB\bil

11 Bilaga 16.1, Sid 2(2) Meritförteckning gällande... Namn 1) Har tidigare tilldelats... år år ) Tillhör kategori värnpliktig krigsfrivillig reservanställd övriga medlemmar ungdom yrkesofficer övriga 3) Har upprätthållit följande befattningar under angiven period: ) Har gjort följande insatser för frivilligförsvaret, Försvarsutbildarna, förbundet under angivna perioder: ) Har genomgått följande frivilliga försvarsutbildning: (Kopia av övningskort kan lämpligen bifogas) HB\bil

12 Bilaga 16.2, Sid 1 (1) 16. UTMÄRKELSER Önskemål om gravering på Förslaget gäller Försvarsutbildarnas hedersjetong hedersjetong anges särskilt Försvarsutbildarnas hederstecken för ungdom Titel Personnr Adress Tillhör Har förut Föreslås Meriter; Verksam i antal år Efternamn organisation valör valör Förnamn HB\BIL

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9)

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9) Sid 1 (9) 1 STYRELSEARBETE 1.5 Utmärkelser 3 1.5.1 Grunder 3 1.5.2 Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänstmedalj 3 1.5.2.1 Instiftande 3 1.5.2.2 Utseende 3 1.5.3 Svenska Försvarsutbildningsförbundets

Läs mer

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Följande bestämmelser är fastställda av Hallands Försvarsförbunds styrelse den xxxx och ersätter tidigare bestämmelser från 1983-06-28

Läs mer

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 \ BEST ÄMMELSER FOR.... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS. UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 1 BEST ÄMMELSER FÖR SVERIGES CIVILFÖRSV ARSFÖRBUNDS UTMÄRKELSER Sveriges Civilförsvarsförbund,

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN BF PLAKETTREGLEMENTE 2005 venska Ballongfederationen Medalj och plakettreglemente RF och FF Tävlingsplaketter och BF förtjänstplakett TÅHL-PLAKETTEN Fastställd av BF styrelse den 22 januari 2005 BF PLAKETTREGLEMENTE

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen Belöningsreglemente Antaget av styrelsen 2014-11-16 SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET FEDERATION SUEDOISE D ESCRIME Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A. SE-114 73 Stockholm, Suède Tel: +46 (0)8 699 65 40. Fax: +46(0)8

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR FASTSTÄLLT AV STYRELSEN 950923 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR 1. SVENSKA FÄKTFÖRBUNDETS UTMÄRKELSER SvFF kan utdela följande utmärkelser: Enskilda personer Organisationer m m 1. Kungl förtjänstmedalj

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN 1 Kretsens utmärkelsetecken tilldelas personer som gjort sig därtill berättigade eller förtjänta enligt bestämmelserna i detta reglemente. 2 Hederstecken

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

BESLUT. Vår föregående

BESLUT. Vår föregående FM2016-14202:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare PROD UTB, förvaltare Patrik Laestadius patriklaestadius@mil.se Vårt föregående

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad )

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad ) MEDALJREGLEMENTE (Reviderad 040419) omfattande bestämmelser för nedanstående medaljer, märken diplom m.m. Medalj i guld (förgyllt silver) Medalj i silver Medalj i brons Förtjänsttecken i guld (förgyllt

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2014-05-19 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

Fastställt regelverk för Svenska Ishockeyförbundets förtjänstutmärkelser

Fastställt regelverk för Svenska Ishockeyförbundets förtjänstutmärkelser Fastställt regelverk för Svenska Ishockeyförbundets förtjänstutmärkelser 2008-07-02 Av SIF-styrelsen fastställt regelverk för Svenska Ishockeyförbundets, SIF:s, förtjänstutmärkelser Anders Feltenmark,

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Bestämmelser för Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds utmärkelser

Bestämmelser för Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds utmärkelser Bestämmelser för Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds utmärkelser Följande utmärkelser finns: * Förtjänst diplom * Spelarmärke i brons * Stora standaret * Spelarmärke i silver * Förtjänsttecken i brons

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

FINLANDS LEJONS ORDEN

FINLANDS LEJONS ORDEN STATUTER FÖR FINLANDS VITA ROS ORDEN FÖRORDNING ANGÅENDE INSTIFTANDE AV FINLANDS LEJONS ORDEN BESTÄMMELSER OM FÖRLÄNANDET AV FINLANDS VITA ROS OCH FINLANDS LEJONS ORDENS UTMÄRKELSETECKEN Jag Carl Gustaf

Läs mer

Scouternas. Scouternas. utmärkelser

Scouternas. Scouternas. utmärkelser Scouternas Scouternas utmärkelser 2 Scouternas utmärkelser Scouterna har instiftat utmärkelser för Scouternas medlemmar och för personer och organisationer som bidragit till Scouternas verksamhet. Dessa

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 5 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 5, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

Neptuni Ordens policy för bärande av medaljer inom Orden

Neptuni Ordens policy för bärande av medaljer inom Orden Medaljutskottet Neptuni Orden 20130522 Neptuni Ordens policy för bärande av medaljer inom Orden 1 Högtidsdräkt inom Orden Neptuni Orden efterlever Hovets bärandereglemente vid bärande av ordnar och medaljer

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2016-12-08 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

REGLER FÖR UTMÄRKELSER

REGLER FÖR UTMÄRKELSER Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2016-03-19 sida 1 REGLER FÖR UTMÄRKELSER A. Utmärkelser till kanotister som gjort framstående resultat på tävlingsbanan 1. Utmärkelser för segrare vid olympiska spel

Läs mer

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik)

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik) 5.1 Musikmateriel Bilder i tabell kommer från Materielkatalog MS 571 (FM, Combat Camera och Studio Ljusspel) och illustrationer (FSV/GP respektive Sörman Information AB) Innan pukfanor, trumpetfanor, notställsdekorationer

Läs mer

14.4.2008. Närmare information om utmärkelsetecken finns på Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordens webbsidor på adressen www.ritarikunnat.fi.

14.4.2008. Närmare information om utmärkelsetecken finns på Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordens webbsidor på adressen www.ritarikunnat.fi. 1 Bilaga 1 14.4.2008 ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN Erhållande av utmärkelsetecken förutsätter enligt statuterna för Finlands Vita Ros (FVR) orden förtjänster för fosterlandet och enligt förordningen

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Yxtaholms slott, Flen, söndagen den 27 oktober 2013. Närvarande Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade: Anmält förhinder:

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad

Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad Fastställd av fullmäktige 2015-04-28 Reviderad av fullmäktige 2017-03-22 Kårens kårband 1 Humanistiska och teologiska studentkårens kårband är vinrött

Läs mer

Reglemente för Nyländska Jaktklubbens seglartecken

Reglemente för Nyländska Jaktklubbens seglartecken Reglemente för Nyländska Jaktklubbens seglartecken antaget av klubbmötet den 27.11.2003 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Syftet med seglartecknen. Nyländska Jaktklubbens (nedan klubben, eller NJK ) seglartecken

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR Reviderade 1982-03-13, 1994-04-27, 2008-11-20 samt 2012-11-29. 1 NAMN Blekinge Båtförbund, stiftat i april 1969, är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen för till denna

Läs mer

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6)

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET Märkesbestämmelser Innehåll H 1 Bowlingmärket H 2 Elitmärke och Elitplakett H 3 Stipulationsnål - Stora Grabbars Märke H 4 Rekordplakett H 5 300-diplom

Läs mer

Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983.

Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983. FFS 1983:40 Utkom från trycket 1983-06-22 Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983. Överbefälhavaren föreskriver enligt regeringens bemyndigande

Läs mer

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser Antagna den 5 december 1936, ändrade den 28 november 1942, den 1 december 1945, den 1 december 1962, den 16 december 1969, 22 november 2014 Övergripande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R för... förening Föreningen bildad den... Stadgarna antagna vid... föreningens stämma...och godkända av... den... och av Svenska

Läs mer

STADGAR 1 NAMN Förbundets namn är Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, vilket på engelska skall översättas med Swedish Veterans Federation. Namnet förkortas SVF både på svenska och på engelska. 2 FÖRBUNDSIDÉ

Läs mer

-teknologsektionen inom TLTH Hilbert Älgs orden

-teknologsektionen inom TLTH Hilbert Älgs orden -teknologsektionen inom TLTH Hilbert Älgs orden Tagna vid terminsmötet 25 november 2014 Senast reviderade 21 april 2015 Innehåll 1 Ordens syfte och sammansättning............................. 2 1.1 Generell

Läs mer

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (5) Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Livgardets nya fana 2016 Livkompaniets fana från 1868 Detalj från tillverkningen av Livgardets nya fana

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

GRUNDSTADGAR. FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna)

GRUNDSTADGAR. FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna) GRUNDSTADGAR FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna) (Antagna av 2006 års Riksstämma att gälla från 30 juni 2006) UPPGIFT 1 Svenska Försvarsutbildningsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbunds stadgar

Försvarets Civila Idrottsförbunds stadgar Sida 1 (9) 2005-05-11 Försvarets Civila Idrottsförbunds stadgar l. ALLMÄNT 1.1. Ändamål och verksamhet Försvarets civila idrottsförbund stiftat den 15 februari 1953, är en sammanslutning av civila idrottsföreningar

Läs mer

CK Hymer. Stadgar. För. Cykelklubben Hymer. Antagna den 21 november Fastställda den 3 mars 1972

CK Hymer. Stadgar. För. Cykelklubben Hymer. Antagna den 21 november Fastställda den 3 mars 1972 CK Hymer Stadgar För Cykelklubben Hymer Antagna den 21 november 1971 Fastställda den 3 mars 1972 Ändring av stadgarna vid årsmöte den 29 oktober 1994 samt den 28 november 1998 och 14 november 2009 1 (7)

Läs mer

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter SOSFS Bilaga 1 ANSÖKAN om specialistkompetens Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Uppgifter om utfärdat behörighetsbevis

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

STADGAR FÖR. Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening

STADGAR FÖR. Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening STADGAR FÖR Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening med ungdomsavdelning Föreningen kommuniceras som Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening (fd Lycksele FBU-föreningen) bildades NIL Stadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm STADGAR FÖR Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm Föreningen bildad den 26 oktober 2015 Godkända av : Hemvärnsbefälets Riksförbund den 15 december 2015, Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland den

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sid 2 samt att ett

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Obs! Handläggningstiden är ca 3 veckor. Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun Kansliet 444 82 Stenungsund 2015-01-05 Så här ansöker du om

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING. fastställda vid årsmötet 2013-04-27

STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING. fastställda vid årsmötet 2013-04-27 STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING fastställda vid årsmötet 2013-04-27 Kamratföreningen bildades vid Kungl Skaraborgs Regementes 300-årsjubileum den 4 juli 1931. Västgöta Regementes (I 6)

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter 11:e omarbetade upplagan Uppdaterad 2004-03-02 Beställes

Läs mer

S T A D G A R. Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund

S T A D G A R. Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund Bohuslän-Dal S T A D G A R för Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund Förbundet bildat den 24 mars 2001 genom sammanslagning av Bohusläns FBU förbund bildat den 7 februari 1914 och Västgöta Dals FBU

Läs mer

Minnesgåva skall utdelas till kommunens arbetstagare enligt följande

Minnesgåva skall utdelas till kommunens arbetstagare enligt följande FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 112/90 1991-01-01 Kf 15 1 Kf 13/08 2008-02-06 ändring 2010-01-01 ändring Kf 119 2010-09-29 ändring 2011-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01

Läs mer

GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING

GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING [GSFR] Ansökan inkom GSFRs anteckningar ELOF OCH MARGARETA JANSSONS ANN-WILL OCH ALLAN OLOFSSONS M.FL. MINNE TURE BODINS MINNE MINNESFOND INOM GÖTEBORGSREGIONENS

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling Ansökan insänds till den kommun där den sökande är folkbokförd ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer Teknisk kravspecifikation 1 (8) Bilaga 4 Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer (1 bilaga, Ritning) Innehåll 1 ALLMÄNNA KRAV... 2 2 BEGREPP... 2 3 UTFORMNING... 2 3.1 Medaljer... 2 3.1.1

Läs mer

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995 2007-02-01 Sida 1 (7) Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR För Luftvärnets befälsutbildningsförbund Förbundet bildat den 30 november 1995 av Stockholms Luftvärnsförening bildad den 13

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Ansökan föreningsbidrag - Unga leder unga

Ansökan föreningsbidrag - Unga leder unga Sida 1 av 8 Ansökan föreningsbidrag - Unga leder unga * Obligatoriska fält 1 Om föreningen 1.1 Vi har tagit del av den gemensamma värdegrunden och förbinder oss att bedriva verksamheten i enlighet med

Läs mer

Antagna den 26 mars 1997 och reviderade den 30 november 1998, den 23 mars 1999, den 29 februari 2000, den 25 februari 2002

Antagna den 26 mars 1997 och reviderade den 30 november 1998, den 23 mars 1999, den 29 februari 2000, den 25 februari 2002 Förslag till nya stadgar för Göteborgs atlet- och idrottssällskap Vid årsmötet 2013 diskuterades ett antal motioner rörande föreningens stadgar som gavs till en stadgekommitté för att titta närmare på.

Läs mer

Statuter för UNF:s utmärkelser

Statuter för UNF:s utmärkelser Statuter för UNF:s utmärkelser Innehållsföreteckning Statuter för UNF:s utmärkelse Hedersknyffeln... 2 Statuter för UNF:s utmärkelse Guldcirkeln för god studieinsats... 3 Statuter för UNF:s utmärkelse

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Det kan också noteras att domarna av tradition har haft relativt många utmärkelser som Regel- och domarkommittén har ansvarat för.

Det kan också noteras att domarna av tradition har haft relativt många utmärkelser som Regel- och domarkommittén har ansvarat för. PM 12-11-05/KEE Svenska Bandyförbundets utmärkelser Bakgrund Nuvarande bestämmelser för utmärkelser i Svenska Bandyförbundet (SBF) reviderades senast 1993, således för ca 20 år sedan. Det finns många skäl

Läs mer

Riksfunktionärshandboken 2010 -- 2012. Zornmärket. Historisk bakgrund...2. Statuter...3

Riksfunktionärshandboken 2010 -- 2012. Zornmärket. Historisk bakgrund...2. Statuter...3 Zornmärket Historisk bakgrund...2 Statuter...3 Syfte...3 Zornmärkesnämnden...3 Uppspelningar...3 Normer och bedömningsgrunder vid uppspelningar...5 Övrigt...5 Ekonomi...6 Arkivering...6 Arbetsordning...6

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Förnamn Efternamn Adress Postadress Land Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Vi är tacksamma för att du har åtagit dig uppdraget. Din

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

Manual för grupper, partier och liknande sammanslutningar

Manual för grupper, partier och liknande sammanslutningar Manual för grupper, partier och liknande sammanslutningar Val till Sametinget 2017 Valmyndigheten 957 utg 3 1. Anmälan är obligatorisk 15 mars 2017 Alla grupper, partier eller liknande sammanslutningar

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 94185 Piteå Tel: 0911-69 62 00 Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Jag söker för första

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente Reglemente Detta reglemente är reviderat vid flertalet odaterade tillfällen samt 2011-10-25, 2012-03-04 och 2014-03-26. Detta reglemente är senast reviderat 2015-04-15. Definitioner och förkortningar LiTH

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Specialreglemente för FRIMUNG 2017

Specialreglemente för FRIMUNG 2017 Sidan 1 (5) Specialreglemente för FRIMUNG 2017 FRIMUNG 2017 är en nationell och regional vykorts- och frimärksutställning för ungdom som arrangeras av SFU Stockholmsdistriktet i Hägerstensåsens medborgarhus,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12-2010 2010-12-04 (10.30-16.10) Grand Hotel, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

STADGAR IDROTTSFÖRENINGEN ELFSBORGS FÖRENINGSSTADGAR

STADGAR IDROTTSFÖRENINGEN ELFSBORGS FÖRENINGSSTADGAR STADGAR IDROTTSFÖRENINGEN ELFSBORGS FÖRENINGSSTADGAR REVIDERADE 2008 2 3 STADGAR FÖR IDROTTS- FÖRENINGEN ELFSBORG FÖRENINGENS VERKSAMHET 1 Inriktning och målsättning Idrottsföreningen Elfsborg är en ideell

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:3 Utkom från trycket 2007-10 -18 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Jag ansöker för första gången. Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto. Se nedan och bifogad information. Jag

Läs mer

TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida Anlänt: 1. SÖKANDE Efternamn och förnamn Personbeteckning Titel eller yrke Tjänst eller befattning Adress Postnummer och postanstalt Telefon, arbete Telefon,

Läs mer