Delårsrapport januari - september Perioden januari september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - september 2014. Perioden januari september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring"

Transkript

1 Delårsrapport januari - september 2014 Perioden januari september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring De nio första månaderna för koncernen redovisar; Ökning av nettoomsättning med 39 % till 958,5 MSEK (690,6).* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökar med 101 % till 55,0 MSEK (27,4).* Resultat per aktie förbättras med 200 % till 2,25 SEK/aktie (0,75).* JANUARI - SEPTEMBER* Nettoomsättning, MSEK 958,5 690,6 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 55,0 27,4 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 44,8 17,9 Bruttomarginal, % 26,7 26,8 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 5,7 4,0 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 4,7 2,6 Resultat per aktie, SEK 2,25 0,75 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -23,6-41,2 * Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april JULI - SEPTEMBER Nettoomsättning, MSEK 340,7 258,5 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 20,5 9,7 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,1 6,0 Bruttomarginal, % 25,4 25,5 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,0 3,8 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,0 2,3 Resultat per aktie, SEK 0,75 0,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -7,0-5,2 Väsentliga händelser Styrelsen har utsett Ove Ewaldsson till ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB. Ove har mångårig erfarenhet som ekonomi- och finanschef i nordiska verksamheter och kommer närmast från tjänsten som nordisk CFO inom Micros Retail-koncernen.

2 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se KONCERNENS NYCKELTAL KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 340,7 258,5 958,5 690, ,3 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 20,5 9,7 55,0 27,4 35,3 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,1 6,0 44,8 17,9 22,7 Resultat efter skatt, MSEK 9,2 2,6 27,6 9,2 13,1 Bruttomarginal, % 25,4 25,5 26,7 26,8 27,2 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,0 3,8 5,7 4,0 3,5 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,0 2,3 4,7 2,6 2,2 Nettomarginal, % 2,7 1,0 2,9 1,3 1,3 Soliditet, % * 32,7 33,7 32,7 33,7 29,6 Avkastning på eget kapital, % * 4,4 1,5 14,1 5,2 7,5 Netto räntebärande skulder 189,4 143,8 189,4 143,8 142,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -7,0-5,2-23,6-41,2-41,5 Eget kapital per aktie, SEK * 17,5 16,0 17,5 16,0 15,97 Resultat per aktie (efter utspädning), SEK 0,75 0,21 2,25 0,75 1,07 Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning) st Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång * Skulden till minoritetsägare har inkluderats i eget kapital i enlighet med K3. Nyckeltal för respektive bolag som en juridisk enhet utan hänsyn till exempelvis koncernmässiga avskrivningar, moderbolagets resultat, m.m. Alcadon KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 53,1 41,5 174,7 139,6 193,3 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 6,4 3,7 24,7 14,5 18,9 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 6,2 3,2 24,0 13,1 17,1 Bruttomarginal, % 34,3 36,4 35,2 36,6 36,0 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 12,1 8,9 14,1 10,4 9,8 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 11,7 7,7 13,7 9,4 8,8 AURORA * KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 135,2 118,3 376,0 361,2 517,8 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 8,5 1,9 14,0 2,8 0,7 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 6,8 0,8 9,1-0,6-5,2 Bruttomarginal, % 27,6 28,8 28,0 29,0 27,1 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,3 1,6 3,7 0,8 0,1 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,0 0,7 2,4-0,2-1,0 * Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april I uppställningen för Aurora ovan ingår Auroras omsättning och resultat från och med januari SWEDELTACO* KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 155,5 105,4 416,6 316,3 440,8 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 7,4 5,4 22,2 15,7 23,5 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 6,1 4,3 18,6 12,2 18,9 Bruttomarginal, % 20,4 23,4 21,7 24,2 24,4 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 4,8 5,1 5,3 5,0 5,3 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 3,9 4,1 4,5 3,9 4,3 * AG Trade ingår I SweDeltaco-koncernen från och med 14 maj

3 STYRELSEordförande har ordet Samtliga verksamheter i DistIT har en fortsatt stabil och positiv utveckling. Alcadon bibehåller sina försäljningsvolymer och visar en god lönsamhet. Förändringsarbetet hos Aurora fortsätter och utvecklingen tredje kvartalet bekräftar fortsatt positiva effekter. Det senaste förvärvet, AG Trade UAB i Litauen, har under kvartalet positivt bidragit till både omsättning och resultat hos SweDeltaco. Den organiska omsättningsökningen, förvärvet av AG Trade UAB och pågående investeringar belastar kassaflödet under perioden. Egna varumärken utgör idag cirka 35 % av koncernens intäkter och deras betydelse är väsentlig för koncernens fortsatta utveckling. Detta gäller samtliga verksamheter och idag då speciellt för Alcadon och SweDeltaco. Vi avser att öka de egna varumärkenas andel av omsättningen dels genom fler egna varumärken dels genom utökade produktgrupper. Tidigare genomfört arbete med synergieffekter inom fraktkostnader från Asien har kompletterats med fortsatta besparingar av transportkostnader i Norden. Upphandling av frakter sker kontinuerligt med olika transportbolag för att kunna utnyttja stordriftsfördelar i koncernen. Samordning av inköp sker även av kablar samt försäkringar. Koncernens omsättning uppgick för nio månader till 958,5 MSEK (690,6) en ökning med 39 % och rörelseresultatet för avskrivningar uppgick till 55,0 MSEK (27,4) en förbättring med 100,7 %. Resultat per aktie uppgick till 2,25 kronor (0,75). Alcadon Alcadons huvudmarknad består av produkter för nätverk och telekommunikation. Produkterna används bland annat för nätverksinstallationer hos små och medelstora företag och fiberdragningar i stadsnät. Efterfrågan av dessa produkter bedöms god och stabil. Alcadons inarbetade affärsmodell med långa relationer med kunder och leverantörer ger en gynnsam position vid både avmattning och tillväxt i marknaden. Större omsättningsförändringar hos enskilda kunder kan ersättas med nya kunder och fortsatt utveckling av befintliga kunder. Alcadon kommer att fortsätta med sin inslagna strategi för att möta eventuella förändringar hos kunder och marknaden. De expansiva satsningarna på fibernät och förbättrad infrastruktur som görs och fortsatt planeras på marknaden av operatörer och stadsnätföreningar öppnar möjligheter till fortsatt stabil omsättnings- och resultatutveckling. Aurora Aurora är en av få distributörer i Norden som erbjuder en helhetslösning för hemelektronikbutiker i olika storlekar. Bolaget arbetar inom de fyra produktområdena brunvaror, vitvaror, hemmakontor och telekom. Företaget har en gedigen kunskap och erfarenhet av att marknadsföra och sälja nischade varumärken i Norden. Det senaste årets fokusering på; a) diversifiering av företagets säljkanaler för att täcka alla kanaler på marknaden (hemelektronikkedjor, e-handel, lågpriskedjor, dagligvaruhandel och B2B) och b) minskade kostnader, har nu för tredje kvartalet i rad stabiliserat Auroras omsättning och förbättrat resultatet. Det interna förändringsarbetet, som påbörjades genom VD och ledningsbytet för ett år sedan, fortsätter och intensifieras inom de områden som ledningen framöver bedömer ha störst resultatverkan på verksamheten. SweDeltaco SweDeltaco erbjuder med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser ett attraktivt sortiment av IT-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Verksamheten med totalt 88 kvartal med positiva siffror visar för perioden en stabil ökning av omsättning och en förbättrad lönsamhet jämfört med Förvärvet av AG Trade ger ett positivt bidrag i både omsättning och resultat. De första leveranserna av DELTACO TM -produkter till Litauen har skett under sommaren och ett aktivt marknadsförings- och försäljningsarbete sker av personal i båda Litauen och Sverige. Den högre omsättningen och flödena har intensifierat behovet av att se över framtida lagerhantering och affärssystem i Tullinge. Dessa arbeten har påbörjats och är nu inne i intensiva utvecklingsfaser. Båda frågorna är planerade att slutföras under första hälften av Kassaflöde och koncernens finanser Kassaflödet från den löpande verksamheten för nio månader uppgår till 23,6 MSEK. De enskilt två största posterna består av en ökning av kundfordringar och betalda leverantörsskulder. Den ökade omsättningen har även inneburit ett ökat varulager speciellt hos Aurora men även hos SweDeltaco. Lagret hos SweDeltaco inkluderar sedan 14 maj 2014 även lagret hos AG Trade. Lagret förväntas under det fjärde kvartalet minska med anledning av kommande högsäsong. Byte av affärssystem hos SweDeltaco har under året påverkat kassaflödet med 12,1 MSEK. Koncernens likvida medel har under de första nio månaderna minskat med 7,0 MSEK. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 29,6 MSEK (23,6). En omläggning av koncernens bankarrangemang har medfört att koncernkonton med möjlighet till internlån har upprättats. Koncernens gemensamma löpande bankkrediter kan som maximalt uppgå till 69,2 MSEK (78,2) och vid periodens utgång är den tillgängliga likviditeten 38,3 MSEK (92,4). Lånet till Solar A/S med anledning av förvärvet av Aurora Group Danmark A/S uppgår till 4,3 MEuro (= 39,6 MSEK). Lån med anledning av fastigheten i Tullinge uppgår till 19 MSEK. Arne Myhrman Styrelseordförande 03

4 Finansiell information Kassaflöde och likvida medel Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick januari-september 2014 till -23,6 MSEK (-41,2). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -25,9 MSEK (-74,6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 42,4 MSEK (91,2). Den 30 september 2014 uppgick nettoskulden till 189,4 MSEK (143,8). Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 29,6 MSEK (23,6). Den tillgängliga likviditet utgör 38,3 MSEK (92,4). Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Vid periodens utgång uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 37 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 8,1 MSEK (9,9). Investeringar och finansiering Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -12,6 MSEK (0,0) och investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -1,3 MSEK (-2,0). Soliditeten uppgick till 32,7% (33,7) efter att minoritetsskulden inkluderats i totalt eget kapital i enlighet med K3. Under perioden juli till september 2014 har koncernens räntebärande skulder ökat med 4,7 MSEK och uppgick till 219,0 MSEK (167,4) den 30 september Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 198 personer (226). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 206 personer (223). Tvister Alcadon AB har år 2010 levererat fiberkabel till Regionförbundet Södra Småland (RFSS). Regionförbundet har efter leverans och deras egen installation hävt köpet. Regionförbundets grund för hävning är att den levererade fiberkabeln inte uppfyller avtalad standard. Regionförbundet har därutöver riktat skadeståndskrav mot Alcadon med anledning av hävningen. Sammanlagt kräver RFSS ett belopp om 2,2 MSEK jämte ränta. Alcadon har bestridit kravet. Grunden för bestridandet är bl.a. att kabeln var felfri vid leverans och att eventuella fel i kabeln uppstått vid installationen. Tvisten handläggs vid Växjö tingsrätt. Huvudförhandling kommer att ske vid Växjö tingsrätt. Datum för förhandlingen är ännu inte fastställt. En tvist har uppstått mellan SweDeltaco och extern hyresgäst med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Vid omförhandling av hyresvillkoren kunde parterna inte enas varför hyresavtalet sades upp. Parterna var inte överens om uppsägningen av hyreskontraktet och en stämningsansökan är inlämnad till Södertörns tingsrätt som kallat parterna till muntlig förberedande förhandling den 19 november Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för DistIT finns beskrivna i 2013 års årsredovisning sid 38 som finns på bolagets hemsida www. distit.se. Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av dessa beskrivningar. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade med tidigare år. Med anledning av kommande notering av den tidigare under år 2014 utgivna företagsobligationen kommer byte av koncernens redovisningsprinciper till IFRS (International Financial Reporting Standards) att ske från och med den 1 januari Från och med delårsrapporten för perioden januari mars 2015 kommer förutom Årsredovisningslagen även IAS 34 Delårsrapportering att följas. Valberedning I enlighet med årsstämman den 29 april 2013 beslutade riktlinjer för valberedningens arbete i DistIT AB så är valberedningen inför årsstämman 2015 sammansatt till att omfatta Ulf Strömsten, Martin Bjäringer och Arne Myhrman. Ulf Strömsten är utsedd till valberedningens ordförande. Valberedningen har även beslutat att inför årsstämman 2015 adjungera Tedde Jeansson och Anders Bladh till valberedningen. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: eller med brev till adressen: DistIT AB, Valberedningen, Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Årsstämma 2015 Årsstämma kommer att avhållas den 22 april kl i bolagets lokaler på Alfred Nobels Allé 109 i Tullinge. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall begära detta skriftligen senast den 11 mars 2015 vilket kan skickas med e-post till: distit.se eller med brev till adressen: DistIT AB, Bolagsstämma, Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Finansiell kalender 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2014, 18 februari 2015 kl. 08:00 Delårsrapport januari mars 2015, 22 april 2015 kl. 08:00 Årsstämma april 2015 kl. 10:00 Delårsrapport januari juni 2015, 31 juli 2015 kl. 08:00 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken i sin helhet är koncernintern, uppgick för perioden till 6,5 MSEK (5,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,0 MSEK (-1,0). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Den 30 september 2014 uppgick likvida medel till 8,2 MSEK (2,6). Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 1 person (1). Årsstämma 2014 Årsstämma i DistIT AB hölls den 8 maj För information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets webbplats Delårsrapport januari september 2015, 23 oktober 2015 kl. 08:00 DistIT AB (publ) Alfred Nobels Allé Tullinge Organisationsnummer Siamak Alian, VD och koncernchef tel mob Ove Ewaldsson, CFO tel mob

5 aktie och ägare Noteringsplats DistITs aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North sedan 19 april För bolag anslutna till Nasdaq Stockholm First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är DistITs Certified Adviser. Aktieinformation Kortnamn DIST ISIN-kod SE Antal aktier Handelspost 1 aktie Röstvärde 1 röst per aktie Aktiefakta Aktiens stängningskurs har under det tredje kvartalet 2014 varierat från 28,50 SEK (22,30) som lägst och till 33,40 SEK (24,90) som högst. Aktiens stängningskurs den 30 september 2014 var 31,10 SEK (24,50) vilket innebar en ökning med 41,4 % i jämförelse med aktiens stängningskurs den sista handelsdagen DistITs börsvärde uppgick per den 30 september 2014 till 382,0 MSEK (270,8). Antalet aktieägare i DistIT uppgick den 30 september 2014 till Av dessa hade 395 fler än aktier vardera. I genomsnitt omsattes aktier (5 230) per börsdag under juli-september. DistITs aktiekapital uppgick den 30 september 2014 till SEK fördelat på aktier. Konvertibler En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) (tidigare Deltaco AB (publ)), beslutade den 10 juni 2011, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,30 kronor med konvertering mellan den 1-13 juni Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i framför allt SweDeltaco-koncernen. Full konvertering har nu genomförts vilket ökade antalet aktier med , en utspädning om cirka tio procent (10 %) av tidigare totala antalet aktier i DistIT AB. OBLIGATIONSLÅN DistIT AB har den 16 maj 2014 emitterat ett femårigt icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr inom en ram om 200 mkr. Obligationslånet förfaller den 22 maj Obligationslånet löper med en kupongränta om 3-månaders Stibor plus 400bps och avses att noteras på en reglerad marknadsplats. OBLIGATIONSINFORMATION Lån rb ISIN-kod se Innehav Aktieägare Antal aktier Totalt DISTIT aktieutveckling (procent) jan-sep 2014 Cirka två tredjedelar av det konvertibla skuldebrevet placerades hos investerare och resterande tredjedel placerades hos anställda i DistITkoncernen. Bolagets totala antal aktier uppgår nu till och aktiekapitalet uppgår nu till kronor. 05

6 De 25 största aktieägarna NAMN Antal aktier Andel kapital och röster (%) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,67% CATELLA FONDFÖRVALTNING ,18% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,02% RIBBSKOTTET AB ,50% UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,16% HAJSKÄRET INVEST AB ,73% JP MORGAN BANK ,26% PICTET & CIE ,13% TAMT AB ,85% HOTELL RIDDARGATAN AB ,66% MÅRTENSSON, JONAS ,44% ALIAN, SIAMAK ,36% DIRBAL AB ,04% JEANSSON, KRISTOFFER ,04% JEANSSON, THEODOR ,99% MÖRNER JEANSSON, CECILIA ,86% WIKSTRÖM, JONAS ,53% UNITED COMPUTER SYSTEMS ,51% HANELL, MIKAEL ,18% KIHLBERG, JAN ,74% MOTAZEDI, ALI REZA ,73% TIDHOLM, ULF ,67% JÄRNSTRÖM, MATZ ,65% JEANSSON, KATARINA ,61% GULDBRAND, MATS ,58% Summa de 25 största ägarna ,11% Summa övriga ägare ,89% Totalt ,00% 06

7 Koncernen DistIT koncernen RESULTATRÄKNING (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Nettoomsättning 340,7 258,5 958,5 690, ,3 Summa intäkter 340,7 258,5 958,5 690, ,3 Rörelsekostnader -320,2-248,8-903,5-663,2-986,0 Rörelseresultat före avskrivningar 20,5 9,7 55,0 27,4 35,3 Avskrivningar materiella tillgångar -0,8-0,8-2,5-2,6-3,6 Avskrivningar immateriella tillgångar -2,6-2,9-7,7-6,9-9,0 Rörelseresultat 17,1 6,0 44,8 17,9 22,7 Finansnetto -3,3-1,6-4,2-2,6-3,0 Resultat efter finansiella poster 13,8 4,4 40,6 15,3 19,7 Skatt på årets resultat -3,4-1,5-9,1-4,8-5,1 Minoritetsandel -1,2-0,3-3,9-1,3-1,5 Periodens resultat 9,2 2,6 27,6 9,2 13,1 DATA PER AKTIE KVARTAL JAN-SEP HELÅR Antal aktier Antal aktier vid periodens utgång, st Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st Resultat per aktie Periodens resultat per aktie (före utspädning), kr 0,75 0,24 2,25 0,83 1,19 Periodens resultat per aktie (efter utspädning), kr 0,75 0,21 2,25 0,75 1,07 Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 17,55 15,98 17,55 15,98 15,97 DistIT koncernen BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Anläggningstillgångar Goodwill 39,4 31,4 35,3 Övriga immateriella anläggningstillgångar 28,4 29,9 19,2 Materiella anläggningstillgångar 50,1 51,4 51,0 Finansiella anläggningstillgångar 10,0 13,0 10,9 Summa anläggningstillgångar 127,9 125,7 116,4 Omsättningstillgångar Varulager 237,7 181,9 213,6 Kundfordringar 239,2 176,3 206,2 Övriga omsättningstillgångar 25,3 16,0 22,6 Kassa och bank 29,6 23,6 36,7 Summa omsättningstillgångar 531,8 397,8 479,1 SUMMA TILLGÅNGAR 659,7 523,5 595,5 07

8 DISTIT koncernen BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Eget kapital Aktiekapital 24,6 22,1 22,1 Fria reserver 154,8 138,0 134,1 Minoritetetens andel av eget kapital 8,5 7,3 7,2 Periodens resultat 27,6 9,2 13,1 Summa eget kapital 215,5 176,6 176,5 Avsättningar Avsättningar m.m. 9,6 14,8 9,2 Summa avsättningar 9,6 14,8 9,2 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0,0 95,9 91,3 Konvertibla lån 0,0 0,0 0,0 Obligationslån 100,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 100,8 95,9 91,3 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 79,4 49,0 65,1 Konvertibla lån 0,0 22,5 22,5 Övriga räntebärande skulder 39,6 0,0 0,0 Leverantörsskulder 149,8 109,6 180,0 Övriga kortfristiga skulder 65,0 55,1 50,9 Summa kortfristiga skulder 333,8 236,2 318,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 659,7 523,5 595,5 Ställda säkerheter 157,6 114,3 158,4 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 08

9 DISTIT koncernen KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Eget kapital vid periodens början 204,7 174,5 176,5 174,7 174,7 Konvertering 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 Utdelning 0,0 0,0-13,3-13,3-13,3 Omräkningsdifferens 0,3-0,8 0,9 1,5-2,4 Minoritetens andel av eget kapital 1,3 0,3 1,3 4,5 4,4 Periodens resultat 9,2 2,6 27,6 9,2 13,1 Eget kapital vid periodens slut 215,5 176,6 215,5 176,6 176,5 DISTIT koncernen KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Rörelseresultat 17,1 6,0 44,8 17,9 22,7 Återläggning av av- och nedskrivningar 3,4 3,7 10,2 9,5 12,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,5 0,1-1,6 0,0-1,0 Finansnetto -3,3-1,6-4,2-2,6-3,0 Betald skatt -1,9-0,3-7,5-4,1-8,5 Förändring i rörelsekapital -22,8-13,1-65,3-61,9-64,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,0-5,2-23,6-41,2-41,5 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4,3-0,9-13,9-2,0-4,4 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,0-0,4-2,0 0,0 Förvärv av dotterföretag 0,0 0,0-11,6-70,6-63,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,0-0,9-25,9-74,6-67,9 Förändring lån 4,7-15,0 59,1 91,0 102,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,8-1,5 42,4 91,2 97,9 Förändring av likvida medel -7,2-7,6-7,1-24,6-11,5 Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel 36,8 31,2 36,7 48,2 48,2 Utgående balans likvida medel 29,6 23,6 29,6 23,6 36,7 Förändring av likvida medel -7,2-7,6-7,1-24,6-11,5 09

10 Moderbolaget Moderbolaget DISTIT ab RESULTATRÄKNING (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Nettoomsättning 2,3 1,8 6,5 5,4 6,8 Summa intäkter 2,3 1,8 6,5 5,4 6,8 Rörelsekostnader -2,8-1,9-8,2-6,0-8,4 Av- och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -0,5-0,1-1,7-0,6-1,6 Finansnetto -0,1-0,2 10,7-0,4-0,9 Resultat efter finansiella poster -0,6-0,3 9,0-1,0-2,5 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Resultat före skatt -0,6-0,3 9,0-1,0 10,5 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-2,3 Periodens resultat -0,6-0,3 9,0-1,0 8,2 Moderbolaget DISTIT ab BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 208,5 206,6 208,5 Andra lånfristiga fordringar 0,7 1,9 0,0 Uppskjuten skattefordran 9,2 11,6 9,2 Summa anläggningstillgångar 218,4 220,1 217,7 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernföretag 130,0 29,7 42,0 Övriga fordringar 1,5 0,4 1,1 Kassa och bank 8,2 2,6 1,3 Summa omsättningstillgångar 139,7 32,7 44,4 SUMMA TILLGÅNGAR 358,1 252,8 262,1 Moderbolaget DISTIT ab BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Eget kapital Aktiekapital 24,6 22,1 22,1 Fria reserver 221,3 206,4 206,4 Periodens resultat 9,0-1,0 8,2 Summa eget kapital 254,9 227,5 236,7 Långfristiga skulder Obligationslån 100,0 0,0 0,0 Konvertibla lån 0,0 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 100,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder Konvertibla lån 0,0 22,5 22,5 Leverantörskulder 0,2 0,3 0,2 Skulder till koncernföretag 0,1 0,0 1,9 Övriga kortfristiga skulder 2,9 2,5 0,8 Summa kortfristiga skulder 3,2 25,3 25,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 358,1 252,8 262,1 Ställda säkerheter 157,6 114,3 184,4 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 10

11 Moderbolaget DISTIT ab MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Eget kapital vid periodens början 255,5 227,8 236,7 241,8 241,8 Konvertering 0,0 0,0 22,5 0,0 Utdelning 0,0 0,0-13,3-13,3-13,3 Omräkningsdifferens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat -0,6-0,3 9,0-1,0 8,2 Eget kapital vid periodens slut 254,9 227,5 254,9 227,5 236,7 Moderbolaget DISTIT ab MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Rörelseresultat -0,5-0,1-1,7-0,6-1,6 Återläggning av av- och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,0 0,1 0,0 0,1 13,0 Finansnetto -0,1-0,2 10,7-0,4-0,9 Betald skatt 0,3-0,1 0,8-0,1-0,7 Förändring i rörelsekapital -8,6 1,6-88,9 45,5 33,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,9 1,3-79,1 44,5 43,2 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,0-0,7 0,0 0,0 Förvärv av dotterföretag 0,0-0,1 0,0-29,1-29,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,3-0,1-0,7-29,1-29,1 Förändring lån 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Utdelning 0,0 0,0-13,3-13,3-13,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 86,7-13,3-13,3 Förändring av likvida medel -8,6 1,2 6,9 2,1 0,8 Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel 16,8 1,4 1,3 0,5 0,5 Utgående balans likvida medel 8,2 2,6 8,2 2,6 1,3 Förändring av likvida medel -8,6 1,2 6,9 2,1 0,8 11

12 Finansiell information för koncernen i sammandrag DistIT AB - Delårsrapport januari - september 2014 PERIOD Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RESULTATRÄKNING, MSEK Nettoomsättning 340,7 309,6 308,2 330,7 258,5 269,4 162,7 175,9 99,3 105,4 Resultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 20,5 13,4 21,1 7,9 9,7 6,5 11,2 12,3 3,4 2,2 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 17,1 10,1 17,6 4,8 6,0 2,7 9,2 9,6 2,5 1,5 Resultat efter finansiella poster 13,8 11,0 15,8 4,4 4,4 2,6 8,3 3,9 1,9 1,0 Periodens resultat 9,2 7,6 10,8 3,9 2,6 1,2 5,4-1,3 1,4 0,8 Marginalmått Bruttomarginal % 25,4 26,7 27,9 28,2 25,5 26,9 28,4 27,4 22,5 20,9 EBITDA-marginal % 6,0 4,3 6,8 2,4 3,8 2,4 6,9 7,0 3,4 2,1 EBIT-marginal % 5,0 3,3 5,7 1,5 2,3 1,0 5,7 5,5 2,5 1,4 Nettomarginal % 2,7 2,5 3,5 1,2 1,0 0,4 3,3-0,7 1,4 0,8 BALANSRÄKNING, MSEK Goodwill 39,4 41,0 33,7 35,3 42,3 44,4 7,9 8,3 0,0 0,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 28,4 25,5 20,9 19,2 19,0 19,0 14,3 14,7 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 50,1 50,4 50,8 51,0 51,4 52,1 50,6 50,8 51,4 51,8 Finansiella anläggningstillgångar 2,0 2,3 2,3 1,2 3,1 3,1 0,0 0,0 2,9 3,4 Uppskjuten skattefordran 8,0 9,0 8,8 9,7 9,9 10,5 11,6 11,6 16,3 16,3 Summa anläggningstillgångar 127,9 128,2 116,5 116,4 125,7 129,1 84,4 85,4 70,6 71,5 Likvida medel 29,6 36,8 28,4 36,7 23,6 31,2 48,6 48,2 28,1 21,7 Övriga omsättningstillgångar 502,2 483,5 435,0 442,4 374,2 372,2 199,3 185,5 153,2 158,7 Summa omsättningstillgångar 531,8 520,3 463,4 479,1 397,8 403,4 247,9 233,7 181,3 180,4 Summa tillgångar 659,7 648,5 579,9 595,5 523,5 532,5 332,3 319,1 251,9 251,9 Summa eget kapital 215,5 204,7 189,0 176,5 176,6 174,5 180,7 174,8 173,1 171,7 Räntebärande långfristiga skulder 100,0 100,0 86,2 91,3 95,9 116,0 56,5 66,5 41,5 38,6 Avsättningar 9,6 10,4 9,2 9,2 14,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 110,4 111,2 96,2 100,5 111,5 118,0 57,3 67,3 41,5 38,6 Räntebärande kortfristiga skulder 119,0 114,3 108,8 87,6 71,5 85,1 10,0 10,0 0,0 4,2 Övriga kortfristiga skulder 214,8 218,3 185,9 230,9 163,9 154,9 84,3 67,0 37,3 37,4 Summa kortfristiga skulder 333,8 332,6 294,7 318,5 235,4 240,0 94,3 77,0 37,3 41,6 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 659,7 648,5 579,9 595,5 523,5 532,5 332,3 319,1 251,9 251,9 KASSAFLÖDE, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,0 3,5-20,1-0,3-5,2-47,4 11,4 30,1 4,0-6,9 Nettoinvesteringar -4,0-17,5-4,4 6,7-0,9-72,7-1,0-40,8-0,4-0,2 Operativt kassaflöde -11,0-14,0-24,5 6,4-6,1-120,1 10,4-10,7 3,6-7,1 NYCKELTAL Personal Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång Avkastningstal, rullande fyra kvartal Avkastning på sysselsatt kapital % 12,5 10,3 8,5 6,9 9,0 8,8 9,8 8,4 7,1 7,9 Avskastning på eget kaptial % 16,0 13,3 10,3 7,4 4,5 3,8 3,6 2,5 4,8 5,6 Finansiella mått Nettokassa (+) / nettoskuld (-) MSEK -189,4-177,5-166,6-142,2-143,8-169,9-17,9-28,3-13,4-21,1 Soliditet % 32,7 31,6 32,6 29,6 33,7 32,8 54,4 54,8 68,7 68,2 Skuldsättningsgrad ggr 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,4 0,4 0,2 0,2 Definitioner Nettoinvesteringar: Operativt kassaflöde: Bruttomarginal: EBITDA-marginal: EBIT-marginal: Nettomarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Nettokassa/Nettoskuld: Soliditet: Skuldsättningsgrad: Resultat per aktie: Resultat per aktie efter utspädning: Nettot av inköp och försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald skatt och finansiella poster samt rörelseförvärv Bruttoresultatet i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Periodens resultat i procent av nettoomsättningen Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kaptial Nettot av finansiella tillgångar inkl. likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden Periodens nettoresultat justerat för räntekostnader hänförliga till konvertibelt lån dividerat med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden med tillägg för antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående konvertibla skuldebrev. 12

13 Delårsrapport januari - september 2014 Adresser DistIT AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: Fastighetsbolaget Genetikern2 AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: SweDeltaco AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: AG Trade UAB R. Kalantos Str Kaunas Tel: DanDeltaco A/S Telegrafvej 5 A 2750 Ballerup Tel: FinDeltaco OY Bulevardi Helsinki Tel: NorDeltaco AS Arbins gate Oslo Tel: Aurora Group Danmark A/S Lautruphøj Ballerup Tel: Aurora Group Finland Oy Toiviontie Pirkkala Tel: +358 (0) Aurora Group Norge AS Kjøpmannsgata Stjørdal Tel: Aurora Group Sverige AB Alfred Nobels Allé 109 C/O DistIT AB Tullinge Tel: Alcadon AB Segelbåtsvägen Stockholm Tel: Alcadon AS Alfaset 1, Industrivei Oslo Tel: Remium Nordic AB / Certified Adviser Kungsgatan Stockholm Tel:

Delårsrapport januari - juni 2014. Rörelseresultat efter avskrivningar första halvåret ökar med 133%*

Delårsrapport januari - juni 2014. Rörelseresultat efter avskrivningar första halvåret ökar med 133%* Delårsrapport januari - juni 2014 Rörelseresultat efter avskrivningar första halvåret ökar med 133%* Resultat per aktie ökar med 178% från 0,54SEK till 1,50SEK.* Nettoomsättning ökar med 43% från 432,1MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - september 2015

DELÅRSRAPPORT januari - september 2015 DELÅRSRAPPORT januari - september 2015 Ökad omsättning och stabil resultatutveckling i samtliga dotterbolag. Nettoomsättningen ökade med 14,6 %, 1 098,4 MSEK jämfört med 958,5 MSEK. Rörelseresultat före

Läs mer

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen.

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen. DELÅRSRAPPORT januari - mars Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen. - Nettoomsättningen ökar med 43%, bruttomarginalen förbättras med

Läs mer

Ökad omsättning och lönsamhet för fjärde året i rad.

Ökad omsättning och lönsamhet för fjärde året i rad. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2014 Ökad omsättning och lönsamhet för fjärde året i rad. Nettoomsättningen ökar med 36 % till 1 390,9 MSEK (1 021,3)*. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Alcadon, Deltacos första förvärv är ett stabilt och lönsamt företag. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Alcadon, Deltacos första förvärv är ett stabilt och lönsamt företag. Väsentliga händelser efter periodens utgång Deltaco AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Alcadon, Deltacos första förvärv är ett stabilt och lönsamt företag. - Nettoomsättning uppgick till 318,5 (293,5) MSEK, en ökning med 8,5 procent.

Läs mer

Deltaco AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011

Deltaco AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011 Deltaco AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011 Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 Ännu ett bra kvartal för DistIT-koncernen Ökning av nettoomsättning med 14,7 %, 353,5 MSEK jämfört med 308,2 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick

Läs mer

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN DELÅRSRAPPORT januari - september 2013 FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN * Koncernens nettoomsättning ökar med 117%, bruttomarginalen förbättras med 4,4 procentenheter och rörelseresultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 Fortsatt god försäljningsutveckling i samtliga dotterbolag. Aurora tecknar strategiskt avtal med Procter & Gamble Aps. Ökning av nettoomsättning med + 15,7 %, 715,0 MSEK

Läs mer

Starkt första kvartal, etablering i Baltikum.

Starkt första kvartal, etablering i Baltikum. Starkt första kvartal, etablering i Baltikum. * Koncernens nettoomsättning ökar med 89 %. * Rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 88 %. * Resultat per aktie ökar med 100 %. JANUARI - MARS * 2014

Läs mer

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad.

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad. Deltaco AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012 Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad. Nettoomsättning uppgick till 113,8 (103,4) MSEK, en ökning med 10,0

Läs mer

Deltaco AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011

Deltaco AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011 Deltaco AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011 Deltaco expanderar och startar verksamhet i Norge. Nettoomsättningen uppgick till 193,8MSEK en ökning med 5,3% jämfört med 184,1MSEK*, och en minskning

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Deltaco AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Deltaco visar organisk tillväxt på 13,1 procent och lägger bud på Alcadon - Nettoomsättning uppgick till 219,2 (193,8) MSEK, en ökning med 13,1 procent.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer