Delårsrapport januari - september Perioden januari september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - september 2014. Perioden januari september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring"

Transkript

1 Delårsrapport januari - september 2014 Perioden januari september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring De nio första månaderna för koncernen redovisar; Ökning av nettoomsättning med 39 % till 958,5 MSEK (690,6).* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökar med 101 % till 55,0 MSEK (27,4).* Resultat per aktie förbättras med 200 % till 2,25 SEK/aktie (0,75).* JANUARI - SEPTEMBER* Nettoomsättning, MSEK 958,5 690,6 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 55,0 27,4 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 44,8 17,9 Bruttomarginal, % 26,7 26,8 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 5,7 4,0 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 4,7 2,6 Resultat per aktie, SEK 2,25 0,75 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -23,6-41,2 * Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april JULI - SEPTEMBER Nettoomsättning, MSEK 340,7 258,5 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 20,5 9,7 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,1 6,0 Bruttomarginal, % 25,4 25,5 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,0 3,8 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,0 2,3 Resultat per aktie, SEK 0,75 0,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -7,0-5,2 Väsentliga händelser Styrelsen har utsett Ove Ewaldsson till ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB. Ove har mångårig erfarenhet som ekonomi- och finanschef i nordiska verksamheter och kommer närmast från tjänsten som nordisk CFO inom Micros Retail-koncernen.

2 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se KONCERNENS NYCKELTAL KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 340,7 258,5 958,5 690, ,3 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 20,5 9,7 55,0 27,4 35,3 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,1 6,0 44,8 17,9 22,7 Resultat efter skatt, MSEK 9,2 2,6 27,6 9,2 13,1 Bruttomarginal, % 25,4 25,5 26,7 26,8 27,2 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,0 3,8 5,7 4,0 3,5 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,0 2,3 4,7 2,6 2,2 Nettomarginal, % 2,7 1,0 2,9 1,3 1,3 Soliditet, % * 32,7 33,7 32,7 33,7 29,6 Avkastning på eget kapital, % * 4,4 1,5 14,1 5,2 7,5 Netto räntebärande skulder 189,4 143,8 189,4 143,8 142,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -7,0-5,2-23,6-41,2-41,5 Eget kapital per aktie, SEK * 17,5 16,0 17,5 16,0 15,97 Resultat per aktie (efter utspädning), SEK 0,75 0,21 2,25 0,75 1,07 Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning) st Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång * Skulden till minoritetsägare har inkluderats i eget kapital i enlighet med K3. Nyckeltal för respektive bolag som en juridisk enhet utan hänsyn till exempelvis koncernmässiga avskrivningar, moderbolagets resultat, m.m. Alcadon KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 53,1 41,5 174,7 139,6 193,3 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 6,4 3,7 24,7 14,5 18,9 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 6,2 3,2 24,0 13,1 17,1 Bruttomarginal, % 34,3 36,4 35,2 36,6 36,0 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 12,1 8,9 14,1 10,4 9,8 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 11,7 7,7 13,7 9,4 8,8 AURORA * KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 135,2 118,3 376,0 361,2 517,8 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 8,5 1,9 14,0 2,8 0,7 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 6,8 0,8 9,1-0,6-5,2 Bruttomarginal, % 27,6 28,8 28,0 29,0 27,1 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,3 1,6 3,7 0,8 0,1 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,0 0,7 2,4-0,2-1,0 * Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april I uppställningen för Aurora ovan ingår Auroras omsättning och resultat från och med januari SWEDELTACO* KVARTAL JAN-SEP HELÅR JUL-SEP 2014 JUL-SEP 2013 JAN-SEP 2014 JAN-SEP 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 155,5 105,4 416,6 316,3 440,8 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 7,4 5,4 22,2 15,7 23,5 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 6,1 4,3 18,6 12,2 18,9 Bruttomarginal, % 20,4 23,4 21,7 24,2 24,4 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 4,8 5,1 5,3 5,0 5,3 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 3,9 4,1 4,5 3,9 4,3 * AG Trade ingår I SweDeltaco-koncernen från och med 14 maj

3 STYRELSEordförande har ordet Samtliga verksamheter i DistIT har en fortsatt stabil och positiv utveckling. Alcadon bibehåller sina försäljningsvolymer och visar en god lönsamhet. Förändringsarbetet hos Aurora fortsätter och utvecklingen tredje kvartalet bekräftar fortsatt positiva effekter. Det senaste förvärvet, AG Trade UAB i Litauen, har under kvartalet positivt bidragit till både omsättning och resultat hos SweDeltaco. Den organiska omsättningsökningen, förvärvet av AG Trade UAB och pågående investeringar belastar kassaflödet under perioden. Egna varumärken utgör idag cirka 35 % av koncernens intäkter och deras betydelse är väsentlig för koncernens fortsatta utveckling. Detta gäller samtliga verksamheter och idag då speciellt för Alcadon och SweDeltaco. Vi avser att öka de egna varumärkenas andel av omsättningen dels genom fler egna varumärken dels genom utökade produktgrupper. Tidigare genomfört arbete med synergieffekter inom fraktkostnader från Asien har kompletterats med fortsatta besparingar av transportkostnader i Norden. Upphandling av frakter sker kontinuerligt med olika transportbolag för att kunna utnyttja stordriftsfördelar i koncernen. Samordning av inköp sker även av kablar samt försäkringar. Koncernens omsättning uppgick för nio månader till 958,5 MSEK (690,6) en ökning med 39 % och rörelseresultatet för avskrivningar uppgick till 55,0 MSEK (27,4) en förbättring med 100,7 %. Resultat per aktie uppgick till 2,25 kronor (0,75). Alcadon Alcadons huvudmarknad består av produkter för nätverk och telekommunikation. Produkterna används bland annat för nätverksinstallationer hos små och medelstora företag och fiberdragningar i stadsnät. Efterfrågan av dessa produkter bedöms god och stabil. Alcadons inarbetade affärsmodell med långa relationer med kunder och leverantörer ger en gynnsam position vid både avmattning och tillväxt i marknaden. Större omsättningsförändringar hos enskilda kunder kan ersättas med nya kunder och fortsatt utveckling av befintliga kunder. Alcadon kommer att fortsätta med sin inslagna strategi för att möta eventuella förändringar hos kunder och marknaden. De expansiva satsningarna på fibernät och förbättrad infrastruktur som görs och fortsatt planeras på marknaden av operatörer och stadsnätföreningar öppnar möjligheter till fortsatt stabil omsättnings- och resultatutveckling. Aurora Aurora är en av få distributörer i Norden som erbjuder en helhetslösning för hemelektronikbutiker i olika storlekar. Bolaget arbetar inom de fyra produktområdena brunvaror, vitvaror, hemmakontor och telekom. Företaget har en gedigen kunskap och erfarenhet av att marknadsföra och sälja nischade varumärken i Norden. Det senaste årets fokusering på; a) diversifiering av företagets säljkanaler för att täcka alla kanaler på marknaden (hemelektronikkedjor, e-handel, lågpriskedjor, dagligvaruhandel och B2B) och b) minskade kostnader, har nu för tredje kvartalet i rad stabiliserat Auroras omsättning och förbättrat resultatet. Det interna förändringsarbetet, som påbörjades genom VD och ledningsbytet för ett år sedan, fortsätter och intensifieras inom de områden som ledningen framöver bedömer ha störst resultatverkan på verksamheten. SweDeltaco SweDeltaco erbjuder med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser ett attraktivt sortiment av IT-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Verksamheten med totalt 88 kvartal med positiva siffror visar för perioden en stabil ökning av omsättning och en förbättrad lönsamhet jämfört med Förvärvet av AG Trade ger ett positivt bidrag i både omsättning och resultat. De första leveranserna av DELTACO TM -produkter till Litauen har skett under sommaren och ett aktivt marknadsförings- och försäljningsarbete sker av personal i båda Litauen och Sverige. Den högre omsättningen och flödena har intensifierat behovet av att se över framtida lagerhantering och affärssystem i Tullinge. Dessa arbeten har påbörjats och är nu inne i intensiva utvecklingsfaser. Båda frågorna är planerade att slutföras under första hälften av Kassaflöde och koncernens finanser Kassaflödet från den löpande verksamheten för nio månader uppgår till 23,6 MSEK. De enskilt två största posterna består av en ökning av kundfordringar och betalda leverantörsskulder. Den ökade omsättningen har även inneburit ett ökat varulager speciellt hos Aurora men även hos SweDeltaco. Lagret hos SweDeltaco inkluderar sedan 14 maj 2014 även lagret hos AG Trade. Lagret förväntas under det fjärde kvartalet minska med anledning av kommande högsäsong. Byte av affärssystem hos SweDeltaco har under året påverkat kassaflödet med 12,1 MSEK. Koncernens likvida medel har under de första nio månaderna minskat med 7,0 MSEK. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 29,6 MSEK (23,6). En omläggning av koncernens bankarrangemang har medfört att koncernkonton med möjlighet till internlån har upprättats. Koncernens gemensamma löpande bankkrediter kan som maximalt uppgå till 69,2 MSEK (78,2) och vid periodens utgång är den tillgängliga likviditeten 38,3 MSEK (92,4). Lånet till Solar A/S med anledning av förvärvet av Aurora Group Danmark A/S uppgår till 4,3 MEuro (= 39,6 MSEK). Lån med anledning av fastigheten i Tullinge uppgår till 19 MSEK. Arne Myhrman Styrelseordförande 03

4 Finansiell information Kassaflöde och likvida medel Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick januari-september 2014 till -23,6 MSEK (-41,2). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -25,9 MSEK (-74,6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 42,4 MSEK (91,2). Den 30 september 2014 uppgick nettoskulden till 189,4 MSEK (143,8). Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 29,6 MSEK (23,6). Den tillgängliga likviditet utgör 38,3 MSEK (92,4). Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Vid periodens utgång uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 37 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 8,1 MSEK (9,9). Investeringar och finansiering Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -12,6 MSEK (0,0) och investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -1,3 MSEK (-2,0). Soliditeten uppgick till 32,7% (33,7) efter att minoritetsskulden inkluderats i totalt eget kapital i enlighet med K3. Under perioden juli till september 2014 har koncernens räntebärande skulder ökat med 4,7 MSEK och uppgick till 219,0 MSEK (167,4) den 30 september Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 198 personer (226). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 206 personer (223). Tvister Alcadon AB har år 2010 levererat fiberkabel till Regionförbundet Södra Småland (RFSS). Regionförbundet har efter leverans och deras egen installation hävt köpet. Regionförbundets grund för hävning är att den levererade fiberkabeln inte uppfyller avtalad standard. Regionförbundet har därutöver riktat skadeståndskrav mot Alcadon med anledning av hävningen. Sammanlagt kräver RFSS ett belopp om 2,2 MSEK jämte ränta. Alcadon har bestridit kravet. Grunden för bestridandet är bl.a. att kabeln var felfri vid leverans och att eventuella fel i kabeln uppstått vid installationen. Tvisten handläggs vid Växjö tingsrätt. Huvudförhandling kommer att ske vid Växjö tingsrätt. Datum för förhandlingen är ännu inte fastställt. En tvist har uppstått mellan SweDeltaco och extern hyresgäst med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Vid omförhandling av hyresvillkoren kunde parterna inte enas varför hyresavtalet sades upp. Parterna var inte överens om uppsägningen av hyreskontraktet och en stämningsansökan är inlämnad till Södertörns tingsrätt som kallat parterna till muntlig förberedande förhandling den 19 november Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för DistIT finns beskrivna i 2013 års årsredovisning sid 38 som finns på bolagets hemsida www. distit.se. Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av dessa beskrivningar. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade med tidigare år. Med anledning av kommande notering av den tidigare under år 2014 utgivna företagsobligationen kommer byte av koncernens redovisningsprinciper till IFRS (International Financial Reporting Standards) att ske från och med den 1 januari Från och med delårsrapporten för perioden januari mars 2015 kommer förutom Årsredovisningslagen även IAS 34 Delårsrapportering att följas. Valberedning I enlighet med årsstämman den 29 april 2013 beslutade riktlinjer för valberedningens arbete i DistIT AB så är valberedningen inför årsstämman 2015 sammansatt till att omfatta Ulf Strömsten, Martin Bjäringer och Arne Myhrman. Ulf Strömsten är utsedd till valberedningens ordförande. Valberedningen har även beslutat att inför årsstämman 2015 adjungera Tedde Jeansson och Anders Bladh till valberedningen. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: eller med brev till adressen: DistIT AB, Valberedningen, Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Årsstämma 2015 Årsstämma kommer att avhållas den 22 april kl i bolagets lokaler på Alfred Nobels Allé 109 i Tullinge. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall begära detta skriftligen senast den 11 mars 2015 vilket kan skickas med e-post till: distit.se eller med brev till adressen: DistIT AB, Bolagsstämma, Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Finansiell kalender 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2014, 18 februari 2015 kl. 08:00 Delårsrapport januari mars 2015, 22 april 2015 kl. 08:00 Årsstämma april 2015 kl. 10:00 Delårsrapport januari juni 2015, 31 juli 2015 kl. 08:00 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken i sin helhet är koncernintern, uppgick för perioden till 6,5 MSEK (5,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,0 MSEK (-1,0). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Den 30 september 2014 uppgick likvida medel till 8,2 MSEK (2,6). Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 1 person (1). Årsstämma 2014 Årsstämma i DistIT AB hölls den 8 maj För information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets webbplats Delårsrapport januari september 2015, 23 oktober 2015 kl. 08:00 DistIT AB (publ) Alfred Nobels Allé Tullinge Organisationsnummer Siamak Alian, VD och koncernchef tel mob Ove Ewaldsson, CFO tel mob

5 aktie och ägare Noteringsplats DistITs aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North sedan 19 april För bolag anslutna till Nasdaq Stockholm First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är DistITs Certified Adviser. Aktieinformation Kortnamn DIST ISIN-kod SE Antal aktier Handelspost 1 aktie Röstvärde 1 röst per aktie Aktiefakta Aktiens stängningskurs har under det tredje kvartalet 2014 varierat från 28,50 SEK (22,30) som lägst och till 33,40 SEK (24,90) som högst. Aktiens stängningskurs den 30 september 2014 var 31,10 SEK (24,50) vilket innebar en ökning med 41,4 % i jämförelse med aktiens stängningskurs den sista handelsdagen DistITs börsvärde uppgick per den 30 september 2014 till 382,0 MSEK (270,8). Antalet aktieägare i DistIT uppgick den 30 september 2014 till Av dessa hade 395 fler än aktier vardera. I genomsnitt omsattes aktier (5 230) per börsdag under juli-september. DistITs aktiekapital uppgick den 30 september 2014 till SEK fördelat på aktier. Konvertibler En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) (tidigare Deltaco AB (publ)), beslutade den 10 juni 2011, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,30 kronor med konvertering mellan den 1-13 juni Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i framför allt SweDeltaco-koncernen. Full konvertering har nu genomförts vilket ökade antalet aktier med , en utspädning om cirka tio procent (10 %) av tidigare totala antalet aktier i DistIT AB. OBLIGATIONSLÅN DistIT AB har den 16 maj 2014 emitterat ett femårigt icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr inom en ram om 200 mkr. Obligationslånet förfaller den 22 maj Obligationslånet löper med en kupongränta om 3-månaders Stibor plus 400bps och avses att noteras på en reglerad marknadsplats. OBLIGATIONSINFORMATION Lån rb ISIN-kod se Innehav Aktieägare Antal aktier Totalt DISTIT aktieutveckling (procent) jan-sep 2014 Cirka två tredjedelar av det konvertibla skuldebrevet placerades hos investerare och resterande tredjedel placerades hos anställda i DistITkoncernen. Bolagets totala antal aktier uppgår nu till och aktiekapitalet uppgår nu till kronor. 05

6 De 25 största aktieägarna NAMN Antal aktier Andel kapital och röster (%) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,67% CATELLA FONDFÖRVALTNING ,18% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,02% RIBBSKOTTET AB ,50% UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,16% HAJSKÄRET INVEST AB ,73% JP MORGAN BANK ,26% PICTET & CIE ,13% TAMT AB ,85% HOTELL RIDDARGATAN AB ,66% MÅRTENSSON, JONAS ,44% ALIAN, SIAMAK ,36% DIRBAL AB ,04% JEANSSON, KRISTOFFER ,04% JEANSSON, THEODOR ,99% MÖRNER JEANSSON, CECILIA ,86% WIKSTRÖM, JONAS ,53% UNITED COMPUTER SYSTEMS ,51% HANELL, MIKAEL ,18% KIHLBERG, JAN ,74% MOTAZEDI, ALI REZA ,73% TIDHOLM, ULF ,67% JÄRNSTRÖM, MATZ ,65% JEANSSON, KATARINA ,61% GULDBRAND, MATS ,58% Summa de 25 största ägarna ,11% Summa övriga ägare ,89% Totalt ,00% 06

7 Koncernen DistIT koncernen RESULTATRÄKNING (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Nettoomsättning 340,7 258,5 958,5 690, ,3 Summa intäkter 340,7 258,5 958,5 690, ,3 Rörelsekostnader -320,2-248,8-903,5-663,2-986,0 Rörelseresultat före avskrivningar 20,5 9,7 55,0 27,4 35,3 Avskrivningar materiella tillgångar -0,8-0,8-2,5-2,6-3,6 Avskrivningar immateriella tillgångar -2,6-2,9-7,7-6,9-9,0 Rörelseresultat 17,1 6,0 44,8 17,9 22,7 Finansnetto -3,3-1,6-4,2-2,6-3,0 Resultat efter finansiella poster 13,8 4,4 40,6 15,3 19,7 Skatt på årets resultat -3,4-1,5-9,1-4,8-5,1 Minoritetsandel -1,2-0,3-3,9-1,3-1,5 Periodens resultat 9,2 2,6 27,6 9,2 13,1 DATA PER AKTIE KVARTAL JAN-SEP HELÅR Antal aktier Antal aktier vid periodens utgång, st Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st Resultat per aktie Periodens resultat per aktie (före utspädning), kr 0,75 0,24 2,25 0,83 1,19 Periodens resultat per aktie (efter utspädning), kr 0,75 0,21 2,25 0,75 1,07 Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 17,55 15,98 17,55 15,98 15,97 DistIT koncernen BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Anläggningstillgångar Goodwill 39,4 31,4 35,3 Övriga immateriella anläggningstillgångar 28,4 29,9 19,2 Materiella anläggningstillgångar 50,1 51,4 51,0 Finansiella anläggningstillgångar 10,0 13,0 10,9 Summa anläggningstillgångar 127,9 125,7 116,4 Omsättningstillgångar Varulager 237,7 181,9 213,6 Kundfordringar 239,2 176,3 206,2 Övriga omsättningstillgångar 25,3 16,0 22,6 Kassa och bank 29,6 23,6 36,7 Summa omsättningstillgångar 531,8 397,8 479,1 SUMMA TILLGÅNGAR 659,7 523,5 595,5 07

8 DISTIT koncernen BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Eget kapital Aktiekapital 24,6 22,1 22,1 Fria reserver 154,8 138,0 134,1 Minoritetetens andel av eget kapital 8,5 7,3 7,2 Periodens resultat 27,6 9,2 13,1 Summa eget kapital 215,5 176,6 176,5 Avsättningar Avsättningar m.m. 9,6 14,8 9,2 Summa avsättningar 9,6 14,8 9,2 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0,0 95,9 91,3 Konvertibla lån 0,0 0,0 0,0 Obligationslån 100,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 100,8 95,9 91,3 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 79,4 49,0 65,1 Konvertibla lån 0,0 22,5 22,5 Övriga räntebärande skulder 39,6 0,0 0,0 Leverantörsskulder 149,8 109,6 180,0 Övriga kortfristiga skulder 65,0 55,1 50,9 Summa kortfristiga skulder 333,8 236,2 318,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 659,7 523,5 595,5 Ställda säkerheter 157,6 114,3 158,4 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 08

9 DISTIT koncernen KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Eget kapital vid periodens början 204,7 174,5 176,5 174,7 174,7 Konvertering 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 Utdelning 0,0 0,0-13,3-13,3-13,3 Omräkningsdifferens 0,3-0,8 0,9 1,5-2,4 Minoritetens andel av eget kapital 1,3 0,3 1,3 4,5 4,4 Periodens resultat 9,2 2,6 27,6 9,2 13,1 Eget kapital vid periodens slut 215,5 176,6 215,5 176,6 176,5 DISTIT koncernen KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Rörelseresultat 17,1 6,0 44,8 17,9 22,7 Återläggning av av- och nedskrivningar 3,4 3,7 10,2 9,5 12,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,5 0,1-1,6 0,0-1,0 Finansnetto -3,3-1,6-4,2-2,6-3,0 Betald skatt -1,9-0,3-7,5-4,1-8,5 Förändring i rörelsekapital -22,8-13,1-65,3-61,9-64,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,0-5,2-23,6-41,2-41,5 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4,3-0,9-13,9-2,0-4,4 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,0-0,4-2,0 0,0 Förvärv av dotterföretag 0,0 0,0-11,6-70,6-63,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,0-0,9-25,9-74,6-67,9 Förändring lån 4,7-15,0 59,1 91,0 102,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,8-1,5 42,4 91,2 97,9 Förändring av likvida medel -7,2-7,6-7,1-24,6-11,5 Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel 36,8 31,2 36,7 48,2 48,2 Utgående balans likvida medel 29,6 23,6 29,6 23,6 36,7 Förändring av likvida medel -7,2-7,6-7,1-24,6-11,5 09

10 Moderbolaget Moderbolaget DISTIT ab RESULTATRÄKNING (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Nettoomsättning 2,3 1,8 6,5 5,4 6,8 Summa intäkter 2,3 1,8 6,5 5,4 6,8 Rörelsekostnader -2,8-1,9-8,2-6,0-8,4 Av- och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -0,5-0,1-1,7-0,6-1,6 Finansnetto -0,1-0,2 10,7-0,4-0,9 Resultat efter finansiella poster -0,6-0,3 9,0-1,0-2,5 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Resultat före skatt -0,6-0,3 9,0-1,0 10,5 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-2,3 Periodens resultat -0,6-0,3 9,0-1,0 8,2 Moderbolaget DISTIT ab BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 208,5 206,6 208,5 Andra lånfristiga fordringar 0,7 1,9 0,0 Uppskjuten skattefordran 9,2 11,6 9,2 Summa anläggningstillgångar 218,4 220,1 217,7 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernföretag 130,0 29,7 42,0 Övriga fordringar 1,5 0,4 1,1 Kassa och bank 8,2 2,6 1,3 Summa omsättningstillgångar 139,7 32,7 44,4 SUMMA TILLGÅNGAR 358,1 252,8 262,1 Moderbolaget DISTIT ab BALANSRÄKNING (Belopp i msek) Eget kapital Aktiekapital 24,6 22,1 22,1 Fria reserver 221,3 206,4 206,4 Periodens resultat 9,0-1,0 8,2 Summa eget kapital 254,9 227,5 236,7 Långfristiga skulder Obligationslån 100,0 0,0 0,0 Konvertibla lån 0,0 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 100,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder Konvertibla lån 0,0 22,5 22,5 Leverantörskulder 0,2 0,3 0,2 Skulder till koncernföretag 0,1 0,0 1,9 Övriga kortfristiga skulder 2,9 2,5 0,8 Summa kortfristiga skulder 3,2 25,3 25,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 358,1 252,8 262,1 Ställda säkerheter 157,6 114,3 184,4 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 10

11 Moderbolaget DISTIT ab MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Eget kapital vid periodens början 255,5 227,8 236,7 241,8 241,8 Konvertering 0,0 0,0 22,5 0,0 Utdelning 0,0 0,0-13,3-13,3-13,3 Omräkningsdifferens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat -0,6-0,3 9,0-1,0 8,2 Eget kapital vid periodens slut 254,9 227,5 254,9 227,5 236,7 Moderbolaget DISTIT ab MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (Belopp i msek) KVARTAL JAN-SEP HELÅR Rörelseresultat -0,5-0,1-1,7-0,6-1,6 Återläggning av av- och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,0 0,1 0,0 0,1 13,0 Finansnetto -0,1-0,2 10,7-0,4-0,9 Betald skatt 0,3-0,1 0,8-0,1-0,7 Förändring i rörelsekapital -8,6 1,6-88,9 45,5 33,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,9 1,3-79,1 44,5 43,2 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,0-0,7 0,0 0,0 Förvärv av dotterföretag 0,0-0,1 0,0-29,1-29,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,3-0,1-0,7-29,1-29,1 Förändring lån 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Utdelning 0,0 0,0-13,3-13,3-13,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 86,7-13,3-13,3 Förändring av likvida medel -8,6 1,2 6,9 2,1 0,8 Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel 16,8 1,4 1,3 0,5 0,5 Utgående balans likvida medel 8,2 2,6 8,2 2,6 1,3 Förändring av likvida medel -8,6 1,2 6,9 2,1 0,8 11

12 Finansiell information för koncernen i sammandrag DistIT AB - Delårsrapport januari - september 2014 PERIOD Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RESULTATRÄKNING, MSEK Nettoomsättning 340,7 309,6 308,2 330,7 258,5 269,4 162,7 175,9 99,3 105,4 Resultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 20,5 13,4 21,1 7,9 9,7 6,5 11,2 12,3 3,4 2,2 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 17,1 10,1 17,6 4,8 6,0 2,7 9,2 9,6 2,5 1,5 Resultat efter finansiella poster 13,8 11,0 15,8 4,4 4,4 2,6 8,3 3,9 1,9 1,0 Periodens resultat 9,2 7,6 10,8 3,9 2,6 1,2 5,4-1,3 1,4 0,8 Marginalmått Bruttomarginal % 25,4 26,7 27,9 28,2 25,5 26,9 28,4 27,4 22,5 20,9 EBITDA-marginal % 6,0 4,3 6,8 2,4 3,8 2,4 6,9 7,0 3,4 2,1 EBIT-marginal % 5,0 3,3 5,7 1,5 2,3 1,0 5,7 5,5 2,5 1,4 Nettomarginal % 2,7 2,5 3,5 1,2 1,0 0,4 3,3-0,7 1,4 0,8 BALANSRÄKNING, MSEK Goodwill 39,4 41,0 33,7 35,3 42,3 44,4 7,9 8,3 0,0 0,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 28,4 25,5 20,9 19,2 19,0 19,0 14,3 14,7 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 50,1 50,4 50,8 51,0 51,4 52,1 50,6 50,8 51,4 51,8 Finansiella anläggningstillgångar 2,0 2,3 2,3 1,2 3,1 3,1 0,0 0,0 2,9 3,4 Uppskjuten skattefordran 8,0 9,0 8,8 9,7 9,9 10,5 11,6 11,6 16,3 16,3 Summa anläggningstillgångar 127,9 128,2 116,5 116,4 125,7 129,1 84,4 85,4 70,6 71,5 Likvida medel 29,6 36,8 28,4 36,7 23,6 31,2 48,6 48,2 28,1 21,7 Övriga omsättningstillgångar 502,2 483,5 435,0 442,4 374,2 372,2 199,3 185,5 153,2 158,7 Summa omsättningstillgångar 531,8 520,3 463,4 479,1 397,8 403,4 247,9 233,7 181,3 180,4 Summa tillgångar 659,7 648,5 579,9 595,5 523,5 532,5 332,3 319,1 251,9 251,9 Summa eget kapital 215,5 204,7 189,0 176,5 176,6 174,5 180,7 174,8 173,1 171,7 Räntebärande långfristiga skulder 100,0 100,0 86,2 91,3 95,9 116,0 56,5 66,5 41,5 38,6 Avsättningar 9,6 10,4 9,2 9,2 14,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 110,4 111,2 96,2 100,5 111,5 118,0 57,3 67,3 41,5 38,6 Räntebärande kortfristiga skulder 119,0 114,3 108,8 87,6 71,5 85,1 10,0 10,0 0,0 4,2 Övriga kortfristiga skulder 214,8 218,3 185,9 230,9 163,9 154,9 84,3 67,0 37,3 37,4 Summa kortfristiga skulder 333,8 332,6 294,7 318,5 235,4 240,0 94,3 77,0 37,3 41,6 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 659,7 648,5 579,9 595,5 523,5 532,5 332,3 319,1 251,9 251,9 KASSAFLÖDE, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,0 3,5-20,1-0,3-5,2-47,4 11,4 30,1 4,0-6,9 Nettoinvesteringar -4,0-17,5-4,4 6,7-0,9-72,7-1,0-40,8-0,4-0,2 Operativt kassaflöde -11,0-14,0-24,5 6,4-6,1-120,1 10,4-10,7 3,6-7,1 NYCKELTAL Personal Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång Avkastningstal, rullande fyra kvartal Avkastning på sysselsatt kapital % 12,5 10,3 8,5 6,9 9,0 8,8 9,8 8,4 7,1 7,9 Avskastning på eget kaptial % 16,0 13,3 10,3 7,4 4,5 3,8 3,6 2,5 4,8 5,6 Finansiella mått Nettokassa (+) / nettoskuld (-) MSEK -189,4-177,5-166,6-142,2-143,8-169,9-17,9-28,3-13,4-21,1 Soliditet % 32,7 31,6 32,6 29,6 33,7 32,8 54,4 54,8 68,7 68,2 Skuldsättningsgrad ggr 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,4 0,4 0,2 0,2 Definitioner Nettoinvesteringar: Operativt kassaflöde: Bruttomarginal: EBITDA-marginal: EBIT-marginal: Nettomarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Nettokassa/Nettoskuld: Soliditet: Skuldsättningsgrad: Resultat per aktie: Resultat per aktie efter utspädning: Nettot av inköp och försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald skatt och finansiella poster samt rörelseförvärv Bruttoresultatet i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Periodens resultat i procent av nettoomsättningen Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kaptial Nettot av finansiella tillgångar inkl. likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden Periodens nettoresultat justerat för räntekostnader hänförliga till konvertibelt lån dividerat med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden med tillägg för antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående konvertibla skuldebrev. 12

13 Delårsrapport januari - september 2014 Adresser DistIT AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: Fastighetsbolaget Genetikern2 AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: SweDeltaco AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: AG Trade UAB R. Kalantos Str Kaunas Tel: DanDeltaco A/S Telegrafvej 5 A 2750 Ballerup Tel: FinDeltaco OY Bulevardi Helsinki Tel: NorDeltaco AS Arbins gate Oslo Tel: Aurora Group Danmark A/S Lautruphøj Ballerup Tel: Aurora Group Finland Oy Toiviontie Pirkkala Tel: +358 (0) Aurora Group Norge AS Kjøpmannsgata Stjørdal Tel: Aurora Group Sverige AB Alfred Nobels Allé 109 C/O DistIT AB Tullinge Tel: Alcadon AB Segelbåtsvägen Stockholm Tel: Alcadon AS Alfaset 1, Industrivei Oslo Tel: Remium Nordic AB / Certified Adviser Kungsgatan Stockholm Tel:

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen.

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen. DELÅRSRAPPORT januari - mars Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen. - Nettoomsättningen ökar med 43%, bruttomarginalen förbättras med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 Ännu ett bra kvartal för DistIT-koncernen Ökning av nettoomsättning med 14,7 %, 353,5 MSEK jämfört med 308,2 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 Fortsatt god försäljningsutveckling i samtliga dotterbolag. Aurora tecknar strategiskt avtal med Procter & Gamble Aps. Ökning av nettoomsättning med + 15,7 %, 715,0 MSEK

Läs mer

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN DELÅRSRAPPORT januari - september 2013 FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN * Koncernens nettoomsättning ökar med 117%, bruttomarginalen förbättras med 4,4 procentenheter och rörelseresultatet före

Läs mer

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad.

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad. Deltaco AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012 Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad. Nettoomsättning uppgick till 113,8 (103,4) MSEK, en ökning med 10,0

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 FLER FÖRSVARSMARKNADER ÖPPNADE UNDER KVARTALET Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 14,4 (13,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (-1,8). Resultat efter skatt var MSEK -1,4 (-1,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 BESPARINGSPROGRAMMEN SLUTFÖRDA PLANENLIGT LYCKAD NYEMISSION GENOMFÖRD April - juni: Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (17,5) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 1 (9) DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2014 Kvartalet juli september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10 116 Tkr (10 048 Tkr) Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 VINST FÖR HELÅRET FÖRHANDLINGAR OM NÄSTA FÖLJDAFFÄR I USA NYSATSNING I INDIEN ASELSAN Oktober - december: Nettoomsättningen uppgick till 9,7 (8,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010 Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 Done Management and Systems AB (publ) Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010 Omsättningen för perioden ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer