AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE 2015. Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31"

Transkript

1 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31 Sidensvansar Foto: Enar Svensson Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Verksamhetsberättelse Valen Budget 2015 Verksamhetsplan 2015 Program Vårträff 2015 Annonser Kallelse! till ÅRSMÖTE 2015 Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00 Lokal: HOTELL VÄNNÄS VÄLKOMNA Sektion Västerbotten (underlag för mötet finns på sidorna 4-9)

2 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen c/o sekreterare Siv Palm Nygatan 46 A UMEÅ Sektionsstyrelsen Ordförande Helena Svensson Tel Kronv Vännäs Sekreterare. Siv Palm Tel Västerbottens valberedning! Du som är intresserad av att vara med och påverka i AC-sektionen. Vi i valberedningen behöver hjälp av er medlemmar med namnförslag på styrelseledamöter till kommande styrelse, om det gäller dig själv eller någon som du vill föreslå som har intresse och erfarenhet av liknande uppdrag. Ta kontakt med någon av oss i valberedningen och lämna in dina förslag. Valberedningens ledamöter Birgitta Vennberg sammankallande! Tel Kjell-Åke Ivarsson Tel Ekonomiansvarig/ vice ordf. Åke Gradin Tel Ledamot Dan Vester Tel Ledamot. Anders Näslund Tel Ledamot. Filip Sundström Tel Ledamot. Marita Lindblom Andersson Tel Vägansvarig. Kjell Erik Levisson Tel Redaktionen. Helena Svensson ansvarig utgivare. Enar Svensson Webbmaster Siv Palm KOM I HÅG! Vid inbetalning till Caravan Club i Västerbotten på plusgiro glöm inte att skriva namn och CC nr. Har du flyttat, ändrat telefonnummer eller vill att ditt mobilnummer och adressen ska finnas i medlemsregistret. Kontakta Caravan Club of Sweden, Örebro Tele AC-NYTT kommande utgivning 2015 AC - Nytt nr:1 v.12, nr:2 v.19, nr:3 v.30, nr:4 v.49 Manusstop 2 veckor före utgivning Annonsörer i detta nummer: Caravan Center Fritids Metropolen AB Svenska Tält Tryckning. Tele H SERVICE AC-Nytt 2015 nr 1 sid 2

3 Ordförande har ordet Några ord från ordförande. J ag vill börja med att hälsa nya medlemmar välkomna till AC - sektionen ett konstaterande är att våren är på gång. Jag hoppas det blir en fin vår där solen skall lysa på alla. Många av er har varit och är fortfarande på vintercampingar med husvagnarna, Jag önskar att det fortfarande blir några fina dagar att kunna sola och grilla med familj och goda grannar. Caravan Club i Ta med AC-Nytt Till årsmötet Västerbotten börjar nu ett nytt verksamhetsår 2015, visst är man lite nyfiken på vad det kommer att innehålla. Styrelsen har som brukligt är planerat in styrelsemöten, träffar av olika slag allt samlat i träfflistan som finns i AC- nytt och på hemsidan listan finns även i FMC. Den nya styrelsen tillträder som ni vet direkt efter årsmötet. Det finns inga förslag på nya förtroendevalda i styrelsen utan samtliga har tackat ja och ställer upp på omval. När det gäller de olika kommittéerna ska det enligt våra stadgar utses av styrelsen, Som ordförande vill jag gärna se så många som möjligt av er på vårt årsmöte i april. Ni som ska komma på Årsmötet glöm inte att ta med tidningen AC-Nytt som du håller i handen, som du ser finns som vanligt handlingarna i tidningen. Tänk även efter om du/ni kan åka till rikstinget i Hultsfred i mitten av maj. Som många av er säkert känner till är Riksting ett trevligt sätt och en möjlighet att träffa nya och gamla Caravan medlemmar. Västerbotten har tre delegater. Det är alltid roligt med fler familjer som åker från Västerbotten Jag vill nu önska alla en Glad Påsk med bra och soligt väder och många ägg både de vanliga och de med godis i. Helena ordf. AC-Nytt 2015 nr 1 sid 3

4 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen Kallelse till Årsmöte den 12 april 2015 kl Lokal: Hotell Vännäs Program: Sedvanliga årsmötes förhandlingar. Sektionen bjuder på mat efter avslutat årsmöte! Vi behöver dels veta hur många och vilka av er medlemmar som kommer att delta på årsmötet och som vill äta en bit mat tillsammans med oss. Styrelsen vill ha anmälan senast den26 mars. Anmälan lämnas till Ordf. Helena Svensson telefon Sekr. Siv Palm telefon OBS! Anmälan är bindande Varmt Välkomna! Styrelse AC-Nytt 2015 nr 1 sid 4

5 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Kallelse till ordinarie ÅRSMÖTE söndag den 12 april 2015 kl. 14,00 Lokal: Vännäs Hotell FÖRSLAG TILL DAGORDNING. 1. Öppnande samt justering av röstlängd 2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande jämte sekreterare 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 2 rösträknare. 4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst/förlustdisposition 5. Revisorernas berättelse 6. Beslut om vinst/förlustdisposition 7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 8. Arvode för sektionsstyrelsen 9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner samt av styrelsen lagda förslag 10. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår 11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 12. Val av sekreterare för två år ekonomiansvarige för två år 2 övriga ledamöter för två år Suppleant för 1 år 13. Val av revisor jämte personlig ersättare för två år 14. Val av valberedning om 1 ledamot för två år sammankallande i valberedningen 15. Behandling av motioner till Tinget Godkännande av Caravan Club `s stadgar 17. Information och frågor 18. Avtackning 19. Avslutning. AC-Nytt 2015 nr 1 sid 5

6 CARAVAN CLUB OF SWEDEN VÄSTERBOTTENSSEKTIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen för Västerbottenssektionen av Caravan Club of Sweden får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2014 (1 januari december 2014). STYRELSEN Styrelsen har under året bestått av Helena Svensson ordf, Siv Palm sekr, Åke Gradin ekonomiansvar/ v.ordf. ledamöter, Anders Näslund, Marita Lindblom Andersson, Dan Vester, Filip Sundström. REVISORER Revisorer har varit Berndt Andersson och Arne Lahti. VALBEREDNING Sektionens valberedning 2014 har bestått av Birgitta Vennberg sammankallande, Kjell-Åke Ivarsson och Lennart Eriksson. MEDLEMSANTAL Medlemsantalet vid 2014 års bokslut var 479st. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året haft 7 st. protokollförda styrelsemöten 1 konstitueringssammanträde. Samt ett årsmöte som även 2014 hölls i Vännäs där sektionen bjöd på mat, mycket trevligt och med bra deltagande av våra medlemmar. Sektionen har varit representerad med 1 delegat på Repskapet i Olofsbo Halland och ordförandeträff i Stockholm av sektionsordförande. KURS/UTBILDNING Sektionen har deltagit på ett antal information/utbildningar under året. TRÄFFAR Sektionen har anordnat 3-5 träffar. Vår första träff var vårrallyt, som vanligt en trevlig träff som var förlagd till Vännäsby. Så var det dags för öppningen i Norsträsk, en arbetsträff och en information till säsongsgästerna och midsommarfirande med sedvanliga festligheter. Fiskepremiären på midsommardagen är ett trevligt och uppskattat arrangemang. Det anordnades också en familjeträff på campingen som blev mycket uppskattad. I augusti hade vi fisketräffen i Norsträsk och därefter en arbetsträff med knytis. Till sist var det dags för ärtsoppan och campingens stängning med bra uppslutning Styrelsen har i år firat klubbens 50 årsdag med en god middag, tävlingar och dans för ett 70 tal medlemmar/gäster. Beläggning av campinggäster i Norsträsk säsongen 2014 antal - totalt 314 dygn Säsongskort 42 st. 39 st. Eftersäsong 0 st. 0 Dygnskort 314 dygn 377 dygn. Stuga/ 44 dygn ingår i totalen 33 dygn. ingår Rum 20 dygn. ingår Tält 0 3 dygn. ingår Gratisnätter 20 dygn ingår 3 dygn. ingår EKONOMI Sektionens ekonomi framgår av balans samt vinst- och förlusträkning enligt revisorernas berättelse. SLUTORD Styrelsen för Caravan Club of Sweden AC-sektionen har i denna verksamhetsberättelse velat återge en del av vår verksamhet under säsongen och tackar för förtroendet som visats styrelsen under verksamhetsåret Vi vill också tacka för all hjälp under året som många medlemmar ställt upp med i Norsträsk under säsongen, samt för alla trevliga träffar vi har haft. Helena Svensson Ordförande Siv Palm Sekreterare Åke Gradin Ekonomiansvarig Marita Lindblom Andersson Ledamot Dan Vester Ledamot Anders Näslund Ledamot Filip Sundström Ledamot AC-Nytt 2015 nr 1 sid 6

7 Kommittéernas verksamhetsberättelser i AC-sektionen. PR-kommittén 2014 Medlemmarna i CC Västerbotten har även i år fått ta del av sektionens verksamhet via sektionstidningen AC-nytt och vår hemsida med olika nyheter och blandat innehåll. Tidningen har också i år bestått till största delen av 16 till 20 sidor, det är fortfarande uppskattat att tidningen är till största delen i färg och utges av sektionen själv. Vi har under året kontaktat gamla och nya annonsörer i AC-Nytt, via mail och telefonsamtal om fortsatt införande av annonser, vi har haft under året fyra annonsörer 2014 de har alla varit nöjda med den marknadsföring de får. PR-kommittén fortsätter att sprida information om vår egen sektion och Caravan Club centralt. CC: s hemsida uppdateras med jämna mellanrum. Som ansvariga för PR-kommittén hoppas vi, att ni medlemmar läser vår sektionstidning och besöker vår hemsida för att ta del av det innehåll som finns. Helena och Enar Svensson och Siv Palm Förvaltningskommittén En kort sammanfattning från förvaltningskommittén för verksamhetsåret Två arbetsträffar har vi haft där medlemmarna som vanligt ställde upp och arbetade. Färdigställande av nya servicebyggnaden. Gamla diskrummet gjordes om till ett förråd för gräsklippare och diverse verktyg. Restaurering av pissoaren. En grovdisk för grillgaller har ställts iordning på baksidan av duschbyggnaden. Diverse målning och städning har också gjorts under sommaren. Nisse och Ulla Fredriksson Teknikkommittén Arbeten utförda i CC Norsträsk 2014 Organiserar, som tidigare, uppstart och stängning av campingen. Uppföljning från föregående år, fortsatt inspektion av elsäkerhet på campingen och i husvagnar så att rätt kabelarea används, samt försäljning av 2,5 mm² kabel. Byte av resterade jordfelsutrustning i de 10-tal stolpar som saknade jordfelsbrytare. Trots upprepade prov har inte bredbandet fungerat på campingen, varför abonnemanget avslutades. Flera campinggäster har i stället utrustat sig med egna interna lösningar. Enar Svensson, Kjell Forsgren och Stig Larsson Trafikkommittén Kommittén har under 2014 inte varit aktiv bl.a. saknas det ledamöter, styrelsen hoppas däremot att det blir en del aktiviteter som har med trafik att göra under 2015 och att några medlemmar känner för att ingå i kommittén. Aktivitetskommittén Det finns inga valda ledamöter under 2014 men några medlemmar har anordnat en familjeträff i Norsträsk med gott resultat. Styrelsen hoppas nu att några medlemmar känner för att ingå i kommittén under AC-Nytt 2015 nr 1 sid 7

8 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Budgetförslag för år 2015 CAMPINGVERKSAMHETEN 2015 Intäkter Campingavgifter Aktiviteter Bidrag Avskrivning lån CC 1500 Summa intäkter Kostnader Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier Renhållning, telefon m.m Inventarier Underhåll camping Underhåll väg Aktiviteter Försäkring 9000 El Fastighetsskatt 1000 Avskrivningar Ränta, bankavgifter 8000 Årets vinst 500 Summa kostnader KLUBBVERKSAMHETEN Intäkter Medlemsbidrag Annonsintäkter AC-Nytt Summa intäkter Kostnader Porto, avgifter, mm AC-Nytt Utbildning, rep.skap. m.m Årsmöte Försäkring 1000 Årets resultat 0 Summa kostnader Underlag förutsättningar: Budgeterat antal säsongsplatser 52pl Säsongpriset är of ,300 kr Övriga campingavgifter medl.160kr Abonnemangsavgift 125A AC-Nytt 2015 nr 1 sid 8

9 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Valberedningens förslag till årsmötet 2015 Val av Sekreterare 2 år Siv Palm Omval Val av Ledamot 2 år Anders Näslund Omval Val av Ledamot 2 år Åke Gradin Omval Val av Ledamot 2 år Filip Sundström Omval Val av Revisor. 2 år Tage Burstedt Nyval Ledamöter som har kvar tid på sina mandatperioder t.o.m. årsmöte 2016 Ordförande Ledamot Ledamot Helena Svensson Marita L Andersson Dan Wäster Övriga förtroendevalda Utses av sektionsstyrelsen PR ansv. utgiv. ingår i uppdraget ordf. Redaktör/web Helena Svensson Siv Palm Enar Svensson Förvaltningskommitté Teknikkommitté Trafikkommitté Inköpansv. Vägansv. Nisse & Ulla Fredriksson Mikael Norgren Kjell Forsgren Enar Svensson Stig Larsson Simon Jälmbrant Kerstin Forsgren Kjell-Erik Levisson AC-Nytt 2015 nr 1 sid 9

10 Förslag Verksamhetsplan 2015 Caravan Club Sektion Västerbotten Styrelse. Enligt Caravans stadgar 3 består styrelsen av 7 ordinarie ledamöter med ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt 4 ledamöter som tillsammans leder sektionens verksamhet. Styrelsen är ansvarig för sektionens verksamhet och att fattade beslut genomförs. Styrelsen ska utse de funktionärer och kommittéer som verksamheten kräver teknik, trafik, aktivitet och förvaltningskommitté. PR - kommitté för AC-Nytt och webbansv. För de olika uppdragen bör engagemang och kompetens finnas för att nå ett bra resultat. Samtliga kommittéer består av minst tre ledamöter varav en är sammankallande. Ytterligare uppdrag i sektionen är valberedning på minst tre och två ordinarie revisorer och suppleanter, båda uppdragen väljs på årsmötet. Verksamhetsberättelse sker skriftligt från samtliga kommittéer och skickas till sekreteraren innan varje årsmöte. Syfte: AC - sektionen är en klubbcamping som ska erbjuda en attraktiv campingplats för medlemmar till en rimlig kostnad. Att - intressera fler yngre familjer med barn att bli medlemmar Att campingplatsen drivs i egen regi i form av ideellt arbete. Att föreningen är öppen för alla som delar syftet med vår verksamhet. Att föreningen är neutral i politiska och religiösa frågor. Att sektionen utser arrangörer för olika träffar och arrangemang, som ska erbjuda och aktivera blivande och nuvarande medlemmar. Västerbottenssektionen ska ge bra medlemsservice genom att erbjuda aktivt friluftsliv och möjlighet till vila och rekreation, ta hand om såväl nya som gamla medlemmar. Alla skall känna sig välkomna och uppleva gemenskap inom Caravan Club. Ett trevligt bemötande är grunden för detta. Styrelsen ska informera om vår verksamhet genom CC: s hemsida och Fritidsmagasinet Caravan. Information ges även genom vår egen sektionstidning AC Nytt (utges 4 ggr/år) som alla medlemmar inom sektionen får. Träfflista upprättas inför varje verksamhetsår och ska finnas med i AC- Nytt och på sektionens hemsida. (www.caravanclub.se/sektioner) Arrangörerna för olika träffar ska planera inbjudan och program i god tid och skicka den till redaktören och webb. ansvarige för införande i tidningen ACnytt och hemsidan. Informationsfolder 4 sidig i färg med generella föreskrifter ska hållas aktuell. trafikkommittén ska verka för ökad trafiksäkerhet och miljömedvetenhet och ordna utbildning för BE körkort m.m. Trafik/Teknik Träffar med olika teman och inriktningar ska arrangeras under verksamhetsåret. T.ex. Teknikkommittén bör ordna informationsträffar i samarbete med olika husvagns- och bilfirmor inom länet samt även med andra intressenter. Marknadsföring: Exempelvis medverka vid mässor som Nolia vartannat år i Umeå och vid andra tillfällen som är bra för sektionen. Styrelsen och kommittéerna ska tillsammans göra insatser för att marknadsföra vår sektion och campingplats Norsträsk och informera om medlemskapets fördelar, och skapa intresse för medlemskap inom Caravan Club of Sweden. Mötesverksamhet: enl. stadgarna ska Årsmöte anordnas på våren samt i förekommande fall övriga medlemsmöten. Tidpunkt för övriga träffar bestäms av sektionsstyrelsen och får inte kollidera med träffarna för Riksstämma, Representantskap och Nordiska NCT Sektionens Vision för 2015: Att medlemsantalet ökar med 5 % från december statistiken Erbjuda utbildning för styrelse och kommittéledamöter inom bl.a. områden som mötesteknik, ekonomi, det goda värdskapet, stadgar/generella anvisningar och kommittéarbete. Sektionen bör anordna ett par träffar på annan plats i Västerbotten utanför Norsträsk campingplats. Se över möjligheten att hitta ytterligare en camping i Västerbotten. Planerade mål för Norsträsk Camping Enl. förslag från styrelsen och förvaltningskommittén. Åtgärda campingens lekplats för att få en säker och trygg plats för barnen. Se över möjligheterna till central TV- anläggning på camping CC Norsträsk? Upprustning/modernisering av lillstugan så att den kan användas till samlingslokal. Underhåll av övriga befintliga byggnader på campingen. Söka en lämplig byggnad för ny familjebastu. Förbättra parkeringen för bilar. Verksamhetsplanen bör revideras och utvärderas årsvis. Styrelsen AC-Nytt 2015 nr 1 sid 10

11 Västerbottens riktlinjer för lediga säsongsplatser, säsongsuppehåll (sabbatsår) och byte av säsongsplats. Förutsättningen för att vara med vid fördelningen av lediga säsongsplatser är att man är medlem i Caravan Club of Sweden och har tecknat sig på lista till säsongsplats och att säsongsavgiften är betald i rätt tid Det datum då anmälan kommit till sekreterarens kännedom räknas som anmälningsdag och fördelningen av plats sker efter den 15 mars i mån av lediga platser och i turordning efter gällande lista. Sabbatsår Medlem med hel sommarsäsongsplats har rätt till ett (1) sabbatsår, efter att sammanhängande haft platsen i en period av tre (3) år på campingen. Eventuella sabbatsårsplatser blir s.k. 1- årsplatser och fördelas enligt lista bland dem som inte tilldelats ledig plats för hel sommarsäsong. För att få uppehåll ännu en gång måste det ha gått ytterligare två år och vara meddelat skriftligen till sekreteraren senast den 31 januari för att få behålla sin plats. Om tillräckliga skäl finns kan ytterligare sabbatsår medges av sektionens styrelse. Medlem kan inte under sabbatsåret göra anspråk på sin sommarsäsongsplats. Byteslista (för säsongare) Medlem med helsäsongsplats (inte 1 års plats) kan anmäla sitt intresse skriftligt för viss annan plats och sätta upp sig på byteslistan. Som anmälningsdag räknas det datum då sekreteraren tagit emot ett önskemål om byte av plats från medlem. Om medlem med fast säsongplats vill flytta till 1-årsplats gäller att man avstår rätten till sin fasta säsongplats. Den som fått byta plats och därmed fått sitt önskemål uppfyllt, tas bort från platsbyteslistan. Tillfälligt lämnande av plats under säsong Om medlem, som har säsongsplats, lämnar sin plats för längre tid än 5 dagar under en säsong, skall detta meddelas till campingvärden som antecknar på befintlig lista under vilka veckor platsen är ledig. Campingvärden har rätt att upplåta platsen till gästande medlemmar. Tänk då även på att inventarier som vi har i tälten inte skall stå kvar på golvet utan ställas på anvisad plats (vid norra sidan av logen) på campingen. Medlemmen är garanterad sin plats när de återvänder, under förutsättning att detta inte sker tidigare. Även vid senare ankomst är man skyldig att meddela campingen då platsen även i detta fall kan vara uthyrd. Skyldigheter för medlem med helsäsong/eftersäsongsplats När säsongsavgiften är betald innebär det att medlemmen också accepterar de anvisningar och regler som gäller för campingen. Detta innefattar förståelse för att befintliga anvisningar och regler är till för allas trivsel och säkerhet. Medlem med säsongsplats är skyldig att informera sig om vilka regler som gäller. Styrelsen AC-Nytt 2015 nr 1 sid 11

12 Är du intresserad av säsongsplatser i Norsträsk 2015 Till dig som aldrig varit i Norsträsk vill jag berätta lite om Caravan Clubs fina camping som finns i Norsträsk - Storsävarträsk/Sjöbotten. Campingen ligger vid en sjö som är rik på fisk. Alla kan och får fiska utan fiskekort. Har du ingen egen båt kan du låna båt och flytvästar. Campingen har också golfbana, Boulebana, trampbåtar till barn och ungdomar som man får låna gratis. Det finns också sjöar i närheten där campingen har båtar för att låna. Är du intresserad av att plocka bär, så finns det alla sorter som går att plocka under hösten, bl.a. hjortron, blåbär, lingon och svamp. Om du som har säsongsplats bjud med dina vänner som inte har husvagn, så har campingen en övernattningsstuga och två övernattningsrum som du kan hyra Om du vill lösa en säsongsplats så ta kontakt med vår sekreterare i Västerbotten. Hör gärna av dig om du har några frågor eller förslag. Välkommen till Norsträsk önskar Helena/ordf. AC Nytt 2015 nr 1 sid 12

13 Till Caravan Clubs medlemmar i Västerbottenssektionen. Efterlysning av Ekonomiansvarige AC- sektionen har en vakant plats i styrelsen är du intresserad själv eller känner du någon som kan ta på sig uppdraget som förtroendevald Ekonomiansvarige under två år ? Önskemål att man har någon slags utbildning i ekonomi och kanske erfarenhet av liknande uppdrag och om du har någon styrelse/föreningsvana. Önskvärt (men inte helt avgörande) att du bor i närheten av Umeå pga. att styrelsen ofta har sina sammanträden i Umeå. Ta kontakt med valberedningen i sektionen sammankallande är Birgitta Vennberg Telefon Epost De tar tacksamt emot alla förslag på lämplig kandidat. Har du frågor om uppdraget kontakta valberedningen eller ordförande Helena Svensson. Caravan Club of Sweden/ Västerbottenssektionen är en ideell klubborganisation med allt vad det innebär. RIKTLINJER VID UTHYRNING AV STUGA/RUM UNDER MIDSOMMAR OCH FISKETRÄFF I NORSTRÄSK hyrt året tidigare. Du få endast hyra ett rum/stuga per tillfälle. Mellan 1 januari och 1 juni kan du som är medlem i AC-sektionen anmäla ditt intresse att hyra sovstuga eller ett av de två uthyrningsrummen till Midsommarhelgen eller Fisketräffen. Om du har bokat ett år så får du stå över nästa. Detta för att så många som möjligt ska få tillfälle att hyra. Reglerna är sådana att först till kvarn gäller. Köa kan du göra även om du har För att undvika att någon anmäler sitt intresse men ångrar sig i sista minuten har styrelsen beslutat att om avbokningen sker en vecka före träffen återbetalas inte avgiften. Detta för att stuga/rum inte ska behöva stå outhyrda. Hör av dig till vår sekreterare Siv Palm som sköter bokningen. Du når henne på telefon: eller samt e - mail Styrelsen AC-Nytt 2015 nr 1 sid 13

14 Husvagn i blåsväder Vi passerade denna husvagn där det blåste bra på den Norska östkusten. Ett tips hur man förankrar sin husvagn där det blåser. En hälsning från Åke och Berit Lidman AC Nytt 2015 nr 1 sid 14

15 Välkommen till Rikstinget den maj! Den maj 2015 arrangerar Caravan Club Smålandssektionen Riksting i Hultsfred på festivalområdet i Hultsfred. Rikstinget är högsta beslutande organ inom Caravan Club och det är här medlemmarnas representanter väljer föreningens styrelse och fattar andra viktiga beslut om verksamheten. Rikstinget är en stor händelse samtidigt som en stor medlemsträff äger rum i samband med rikstinget. Denna gång anordnar Smålandssektionen rikstinget och det blir ett riksting och medlemsträff i hopslaget med att Smålandssektionen firar sitt 50 års jubileum. Hoppsan, här händer det saker på rikstinget 2015 i Hultsfred. Området i Hultsfred där rikstinget kommer att vara på är festivalplatsen, det finns kanske en och annan som har varit här tidigare på festivaler! Vi kommer även att använda oss utav campingen som ligger intill festivalområdet. Riksstämman och de olika kommittémötena kommer att hållas på Metropol. Området gränsar även till idrottsplatsen och ett par minuters gångväg från området ligger smalspåret och det kommer vi att kunna åka med in till Hultsfreds tätort. Barnaktiviteter kommer vi att anordna med hjälp av lokala föreningar och det kommer att vara olika slags aktiviteter, Scouterna kommer så vi får lära oss att knyta en knop och baka något att stoppa i magen. Det finns säkert någon som vill bli målade i ansiktet, prova ponnyridning, fotbollsturnering eller varför inte testa startgrinden för Speedway! Disco blir det naturligtvis också både fredag och lördag kväll. En löpartävling kommer att anordnas för alla som vill vara med gammal som ung; barnen kan springa 1km och vi vuxna kan ta en 5 km:s tur eller varför inte 10 km? Riksstämman hålls enligt tradition under lördagen. En omgång med musikquiz på Rockarkivet kommer att anordnas under lördags eftermiddagen för den som önskar det. Under rikstinget kommer det att finnas möjlighet att köra manöverkörning och alla som kör under rikstinget får Smålandssektionens jubileumsmärke. Torsdagen startar med invigning och på kvällen rockar vi loss till Lifens. Det är irländsk amerikansk folkmusik på småländska. Som med fördel avnjuts i kläder från det glada 60-talet Fredag är det Carambakörning på flygfältet. Vem blir svensk mästare? Kom och titta på våra duktiga förare och njut av farten! Aktiviteterna under fredagen är flera och på kvällen firar Smålandssektionen sitt 50-års jubileum. För den Drönare med kamera som önskar vara med på jubileumsmiddagen kommer det att bli separat anmälan. Festligheterna denna kväll fortsätter med dans till Chiquitas orkester. Pub och barservering kommer att finnas öppen på festivalområdet torsdag, fredag och lördag kväll så ingen kommer att behöva vara törstig! Lördags eftermiddagen håller vi avslutningsceremoni och efter det dansar vi sista kvällen till Robbans orkester. Söndagen är den dag som vi vinkar hejdå till varandra och hoppas att vi ses snart igen! Vi hoppas att just ni blir sugna på Rikstinget och bokar in i er kalender redan nu att vi ska ses på rikstinget i Hultsfred Utöver vad Smålandssektionen har i sitt program kommer det att finnas fler olika utflyktsmål som kommer vara rabatterade för just oss tingsdeltagare bl.a. Astrid Lindgrens värld och Målilla hembygdspark. Är det någon som önskar att ge bort en biljett till rikstinget som julklapp kontakta Smålandssektionen Anmälan till rikstinget kommer att öppna 1/ och anmälning kommer att finnas både via hemsidan och tidningen AC Nytt 2015 nr 1 sid 15

16 Säkrare med hadsfree i bilen Hittills har drygt 40 personer fällts för att ha använt mobiltelefonen under bilkörning under det år som de nya reglerna har gällt. Straffen varierar från böter till indraget körkort. Motormännen menar att säkerheten ökar om reglerna blir tydligare och försäkringsbolaget If har i en undersökning visat att ca 75 % inte ändrat sitt beteende sedan regeländringen den 1 december förra året. Transportstyrelsen arbetar för att informera mer om säkerhet i trafiken. Budskapet är att det är trafikfarligt att använda mobilen medan man kör. Säkrare med handsfree i bilen För att öka trafiksäkerheten och undvika olyckor som orsakas av att mobilen används under körning finns tekniska lösningar. Handsfree är det som de flesta rekommenderar. Jabra har en rad lösningar för mobilsamtal i bilen där man inte behöver hålla i telefonen. Det kan till exempel vara en högtalare som fästs på solskyddet, ett headset som fästs på ena örat eller ett par hörlurar. Alla de produkterna arbetar med trådlös bluetooth-teknik. Med dagens teknik ska man inte behöva riskera en olycka bara för att man vill svara i telefonen. Röststyrning av telefonen kopplat till någon av våra bluetooth-lösningar betyder en väsentlig ökad trafiksäkerhet, säger John Bäckström, nordisk försäljningschef på Jabra. Ännu finns ingen statistik på att trafikolyckorna ökat i Sverige på grund av mobiltelefonanvändning. Men i Storbritannien ser det dystrare ut. Där har dödsolyckorna där föraren använt mobiltelefonen ökat med 30 procent. Fotnot: Från den första december 2013 skärptes reglerna för att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under bilfärd. Utrustningen får bara användas om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Angående Stora Nolia 2015! Sektionen behöver ett antal familjer som kan ställa upp på Nolia i Umeå den 1-9 aug Man byter av varandra och jobbar med att informera och intressera husvagn/ husbilssägare att bli medlemar i Caravan Club of Sweden. Caravan Club har en egen monter mitt bland husvagnsföretagen. Om ni är intresserad av att ställa upp, ta kontakt med Helena Och det är bra om du/ni är lite insatt i frågor som rör Caravan Club. Hälsningar Helena ordf. Tel AC-Nytt 2015 nr 1 sid 16

17 Arrangörer AC Nytt 2015 nr 1 sid 17

18 VÅRTRÄFF den 9 maj I Byarnas hus Tväråbäck Lördag 12:00 Start: Med tävlingar. Gratis Ponnyridning för de små Mellan kl :00 Lotteriförsäljning 19:00 Middag med underhållning Meny: Kyckling/fläskfilé och potatisgratäng 2 såser + grönsallad, kaffe och kaka, ta med egen dricka 20:00-24:00 Dans till Gun Renman Söndag 12:00 Lotteridragning Avgift: 250 kr/vuxen (gärna jämnapengar) obs. Ingen tillgång till EL Telefon nr. för anmälan Ove Marita Inger & Per-Erik obs. Bindande anmälan senast 24 april AC-Nytt 2015 nr 1 sid 18

19 AC-Nytt 2015 nr 1 sid 19 Norrlands största husbiloch husvagnsanläggning

20 Vårmässa på Caravan Center fredag den 27/ lördag 28/ söndag 29/ Se annons i VK/VF eller på caravancenterumea.se för kommande erbjudanden Vi bjuder naturligtvis på fika Nu visar vi även markiser och markistält i vår stora tältutställning

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 Det är vårrally på gång den 17-18/5 Start: Willys/Jula parkeringen i Umeå Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Program vårrally Program midsommar

Läs mer

KLMnytt. Vårträff. Vi firar Påsk. med årsmöte i Höganäs. på Söndremark. Långpromenad i repris. nr 1 2015 MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN

KLMnytt. Vårträff. Vi firar Påsk. med årsmöte i Höganäs. på Söndremark. Långpromenad i repris. nr 1 2015 MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN KLMnytt Årgång 54 47 nr 1 2015 Vårträff med årsmöte i Höganäs Långpromenad i repris Vi firar Påsk på Söndremark SLALOMTRICKET 40 ÅR Boka redan nu in helgen 7-9 augusti.

Läs mer

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 1 Sektionsstyrelsen Ordförande Håkan Söderman e-post: hakan.soderman@cc-orebro.se Kassör Göran Axelsson e-post: 0703111488@telia.com Sekreterare, marknad/pr Inger

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 -

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 - Älvsborgs- Nytt 1 2010 Årgång 11 Insidorna Den röde hanen slog till Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - E-kort på Kärradal - 24 - Natten till den 26 oktober i höstas drabbades

Läs mer

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna DRAGBLADET Smålandssektionen Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna NR 2 /2010 Årgång 24 Glad midsommar och Njut av sommaren I detta nummer: Redaktörens ruta Ordförande har ordet Protokoll från årsmötet

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Insidorna. Nyårsfest på Lassalyckan. Inte så här rörigt! Årgång 10. Inbjudan till årsmöte 4. 40 år med P-sektionen 18-21

Älvsborgs- Nytt. Insidorna. Nyårsfest på Lassalyckan. Inte så här rörigt! Årgång 10. Inbjudan till årsmöte 4. 40 år med P-sektionen 18-21 Älvsborgs- Nytt 1 2009 Årgång 10 Insidorna Nyårsfest på Lassalyckan Inbjudan till årsmöte 4 40 år med P-sektionen 18-21 Träffar 22-23 I dansens virvlar. Det var fullt på dansgolvet när 2009 firades in

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsmöte. i Älvsborgssektionen. 26 april 2015. Caravan Club Kärradal i Varberg. Inbjudan årsmöte - 2 -

Årsmöte. i Älvsborgssektionen. 26 april 2015. Caravan Club Kärradal i Varberg. Inbjudan årsmöte - 2 - Inbjudan årsmöte - 2 - Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter - 2 - Dagordning - 3 - Verksamhetsberättelser - 4-5 - Ekonomi - 6-13 - Revisionsberättelse - 14 - Påsk på Lassalyckan - 15 - Årsmöte

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

KLMnytt. Skogning på campingen. 39:e slalomtricket. Missa inte det. ÅRETS BAngolFTÄVling går AV STAPEln DEn 31 JUli

KLMnytt. Skogning på campingen. 39:e slalomtricket. Missa inte det. ÅRETS BAngolFTÄVling går AV STAPEln DEn 31 JUli MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN KLMnytt Årgång 5347 Skogning på campingen ÅRETS BAngolFTÄVling går AV STAPEln DEn 31 JUli Missa inte det 39:e slalomtricket 2 2014 Midsommar Midsommarafton 9.00

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna DRAGBLADET Smålandssektionen Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna NR 2 /2011 Årgång 25 Glad midsommar och Njut av sommaren I detta nummer: Redaktörens ruta Ordförande har ordet Protokoll från årsmötet

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss! Innehåll Innehåll!... 2 Kontaktinformation!... 2 Kallelse Årsmöte!... 3 Dagordning Årsmöte!... 3 Val av ny styrelse!... 4 Sida för egna anteckningar!... 5 Några ord ifrån Styrelseordförande!... 6 Verksamhetsberättelse

Läs mer