Interpellationer till landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interpellationer till landstingsfullmäktige 1971-2005"

Transkript

1 Interpellationer till landstingsfullmäktige Landstingets möte den april Om budgetsekreterare (Bertil Strandberg, m) 2 Om jourtjänst vid läkarstationer (Olof Hult, m) 3 Om växtgifter (Erik Nyström, vpk) 4 Om tandvården i Pajala (Karl Grönberg, vpk) 5 Om personalen vid Övertorneå centrala verkstadsskola (K-G Malmberg, s) Landstingets möte den 4-7 oktober Om byggnadskostnader vid Gällivare lasarett (Bertil Strandberg, m och Arne Söderberg, fp) 2 Om överföring av vinstmedel från LKAB till AB Statsföretag (Erik Isaksson, m och Torsten Stridsman, c) 3 Om anbudsförfarandet vid kanslihusbygget (Bertil Öhvall, fp) 4 Om åtgärder för intensifierad skogsvård (Torsten Stridsman, c) Landstingets möte den april Om bristen på sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Bertil Strandberg, m) 2 Om höjning av mervärdesskatten och skatten på motorbränsle (Per Pettersson, m) 3 Om näringsliv och sysselsättning i östra Norrbotten (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om höjning av mervärdesskatten (Torsten Stridsman, c) 5 Om utbyggnad av landstingets verksamhet för planerat föräldraskap (Frida Berglund, s) 6 Om tuberkulosdispensärverksamheten (K-G Malmberg, s) 7 Om Piteåvägarnas upprustning (Axel Bogren, s) 8 Om valkretsindelningen och kostnaderna vid resor till vallokaler i glesbygden (Erik Nyström, vpk) 9 Om konsekvenserna för kommunerna vid aviserad omläggning av beskattningen (Bertil Öhvall, fp) 1

2 Landstingets möte den 9-12 oktober Om arbetslöshet bland länets målare (Bertil Larsson, vpk) 2 Om resursförstärkning till länets företagareförening (Bertil Öhvall, fp) 3 Om personalutvecklingen vid sjukvårdsinrättningarna (Edgar Sundkvist, s) 4 Om läkarrekrytering (Per Pettersson, m) Landstingets möte den 9-10 april Om trafikpolitik och målsättning och åtgärdsprogram i Länsprogram 70 (Bertil Strandberg, m) 2 Om företagshälsovården (Gösta Andersson, vpk) 3 Om järnförädlingsverk i Malmfälten (Gösta Badlund, vpk) 4 Om tvätten i Gällivare (Emil Isaksson, vpk) 5 Om skogsbruksskolornas lokalisering (Karl Grönberg, vpk) 6 Om daghemsplatser (Bertil Larsson, vpk) 7 Om kommunal sysselsättningsplanering (Bertil Öhvall, fp) 8 Om Vittangi vårdcentral (Georg Baas, s) Landstingets möte den 8-11 oktober Om skogsbruksutbildningen i Norrbotten (Erik Nyström, vpk) 2 Om gynekologtjänster i Malmfälten (Arne Söderberg, fp) 3 Om byggnadsarbeten vid centrallasarettet (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den mars Om företagsdemokratin (Gunnar Johansson, s) 2 Om förlossningsvården (Valborg Bylund, c) 3 Om patientvärdinnor (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om förlossningsvården (Olof Hult, m) 5 Om personaltillgång vid långvårdsavdelningar (Beda Nilsson, s) 6 Om indragning av vägstationer (Emil Isaksson, vpk) Landstingets möte den 7-10 oktober Om följderna av prisstegringen på plastvaror och eventuellt motiv för återgång - helt eller delvis - till flergångsmaterial (Göte Pettersson, fp) 2

3 2 Om anställning av vårdare inom ramen för hemsjukvårdsreformen (Holger Granlund, c) 3 Om Sandträskgårdens framtida användning (Rune Sundberg, s) Landstingets möte den april Om sjukgymnastsituationen och rekryteringsåtgärder (Bertil Strandberg, m) 2 Om huvudmannaskapet för arbetsvården (Bertil Strandberg, m) 3 Om lanthushållsskolor (Härdis Hultin, c) 4 Om medicinsk rationalisering (Birger Simu, c) 5 Om sjukvårdspersonals betänkligheter att medverka vid abort (Curt Andersson, c) 6 Om etablering av aluminiumsmältverk i Jokkmokk (Henry Jacobsson, vpk) 7 Om jourverksamheten vid Haparanda vårdcentral (Henry Jacobsson, vpk) 8 Om remissförfarandet vid vissa sjukvårdsinrättningar (Maja-Lisa Lundström, vpk) 9 Om resultat av blodgivarkampanjen (Göte Pettersson, fp) 10 Om planerad utbyggnad av Kiruna lasarett (Georg Baas, s) 11 Om sjukhussjukan (Beda Nilsson, s) 12 Om hälsokontroll för tidigare upptäckt av bröstcancer (Gösta Andersson, vpk) Landstingets möte den 6-9 oktober Om industriprojekt till Tornedalen (Olof Hult, m) 2 Om Bergnässkolans framtida användning (Per Pettersson, m) 3 Om etablering av fabrik för kartonger vid ASSIs industri i Karlsborgsverken (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om patientombudsman (Göte Pettersson, fp) 5 Om planering för om- och tillbyggnad av Kiruna lasarett (Ingrid Larsson, s) 6 Om NAB (Gösta Andersson, vpk) 7 Om företagshälsovård (Gösta Andersson, vpk) 8 Om luftrenare till astmatikersjuka (Gunborg Carlsson, s) 9 Om rehabiliteringsåtgärder för stomiopererade (Greta Nordkvist, s) 3

4 Landstingets möte den april Om ambulansfrågan i Vittangi (Georg Baas, s) 2 Om förskrivningsrätt för bidragsberättigade glasögon (Axel Bogren, s) 3 Om tolkhjälp för invandrare vid landstingets vårdinrättningar (Greta Nordkvist, s) 4 Om medverkan till ökad sysselsättning i Jokkmokks kommun (Rut Hellsén, s) 5 Om praktikanter på landstingets sjukvårdsinrättningar (Rut Hellsén, s) 6 Om tvättservice vid Kiruna lasarett (Ingrid Larsson, s) 7 Om ungdomsarbetslösheten (Göte Pettersson, fp) 8 Om konsulttjänster för byggnadsverksamhet (Göte Pettersson, fp) 9 Om vårdadministrationen (Valborg Bylund, c) 10 Om spridningseffekter till Tornedalen och inlandet av Stålverk 80 (Per-Ola Eriksson, c) 11 Om ungdomsarbetslösheten (Holger Granlund, c) 12 Om praktikanter (Maja-Lisa Lundström, vpk) 13 Om abortförebyggande verksamhet (Maja-Lisa Lundström, vpk) 14 Om årlig hälsokontroll av personal vid arbetsvårdsverkstäderna (Bertil Larsson, vpk) 15 Om databasen i Haparanda och upprättande av filialer i Övertorneå och Pajala (Olof Hult, m) 16 Om landstingets företagshälsovård för sjukvårdspersonal (Beda Nilsson, s) 17 Om åtgärder från landstingets sida i anslutning till de ändrade planerna för Stålverk 80 (Olle Fors, vpk) Landstingets möte den 18-21oktober Om läkarmottagning i Korpilombolo (Karl Grönberg, vpk) 2 Om skolhälsovården (Göte Pettersson, fp) 3 Om träningsskola i Älvsbyn (Maja-Lisa Lundström, vpk) 4 Om Gällivare gamla lasarett (Emil Isaksson, vpk) 5 Om kostnader inom distriktstandvården (Per Pettersson, m) 6 Om ersättning av sysselsättningsobjekt (Rune Sundberg, s) 7 Om bemanningssituationen för vissa personalgrupper (Ingrid Larsson, s) 4

5 Landstingets möte den 21 mars Om landstingshusets uppvärmning (Göte Pettersson, fp) 2 Om utnyttjande av lokalerna vid Björkfors skogsbruksskola (Valborg Bylund, c) 3 Om förbättring av vården för länet reumatiker (Gerd Nilsson, c) 4 Om bristen på operationssjuksköterskor vid Kalix lasarett (Henry Jacobsson, -) 5 Om vakans- och utbildningssituationen för arbetsterapeuter i landstinget (Gunborg Carlsson, s) 6 Om jourmottagning och ambulanstillgången inom Haparandaområdet (Bertil Strandberg, m) 7 Om smittorisk vid håltagning i öronen (Rut Hellsén, s) 8 Om ambulanspersonalens kunskapsnivå (Alf Lövenborg, -) Landstingets möte den maj Om läkarmottagning i Långträsk (Irma Larsson, s) 2 Om omhändertagande av berusade personer sedan LOB införts (Kirsti Rinander, fp) 3 Om smärtlindring vid förlossning (Eva Winther, fp) 4 Om nyanställning mot bakgrund av den s k främjandelagen (Gunnar Fors, vpk) 5 Om information om lokalisering, huvudmannaskap och finansiering för hälsocenter i länet (Maja-Lisa Lundström, vpk) 6 Om lokalisering av länsalarmeringscentralen i BD län (Ulf Sundberg, s) Landstingets möte den november Om förebyggande åtgärder för att minska ryggbesvär och ryggskador hos vårdpersonalen (Eva Winther, fp) 2 Om bidrag till glasögon för personer med synnedsättning på grund av diabetes m fl sjukdomar (Rut Hellsén, s) 3 Om tillgodoseende av barns behov av lekterapi på landstingets institutioner (Eva Winther, fp) 4 Om möjligheten att tidigarelägga byggandet av den medicinska servicedelen vid Kalix lasarett (Henry Jacobsson, -) 5 Om tolkfrågan på sjukvårdsinrättningar i länet utanför Luleå kommun (Kirsti Rinander, fp) 6 Om tolkar för döva (Sera Olofsson, c) 7 Om tandläkarsituationen i tornedalskommunerna (Bernt Sturk, s) 8 Om problemet med tidsutnyttjandet vid våra folktandvårds- 5

6 kliniker (Aino Marklund, s) 9 Om genomförd eller planerad blankettrevision inom sjukvården samt eventuella åtgärder för att minska behovet av administrativ personal inom sjukvården samt eventuella planer för att minska vårdpersonalens administrativa uppgifter (Bertil Larsson, vpk) 10 Om uppföljning av Landstingsförbundets och Kommunförbundets rekommendation om åtgärder för att förbättra kvinnors situation och skapa ökad jämlikhet mellan kvinnor och män i kommunal tjänst (Gunborg Carlsson, s) 11 Om upprätthållande av järnvägstrafiken och bättre utnyttjande av järnvägarna i länet (Emil Isaksson, -) 12 Om fraktavtalet mellan SJ och LKAB och avvecklingshotet för malmhamnen i Luleå (Alf Lövenborg, -) 13 Om åtgärder för att ge samma villkor för landstingsgruppen Arbetarpartiet Kommunisterna (k) som övriga partigrupper och ledamöter för att delta i landstingsarbetet (Henry Jacobsson, -) 14 Om utbildning vid lantbruks- och lanthushållsskolorna i länet (Bertil Strandberg, m) 15 Om redovisning av ungefärliga totala årskostnader för landstinget som medbestämmandelagen medför (Bertil Strandberg, m) 16 Om vårdavgifter för ålderdomshems- och långvårdspatienter (Irma Larsson, s) Landstingets möte den 6 mars Om AD-vitaminer till spädbarn (Alf Lövenborg, -) 2 Om utbildning m m av tandhygienister i länet (Alf Lövenborg, -) 3 Om ökade insatser för att bereda handikappade i länet arbete (Sten Mattsson, -) 4 Om planerad höjning av bensinskatten och konsekvenserna för norrlandslänen (Emil Isaksson, -) 5 Om landstingets besvärsnämnd (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den maj Om allmän hälsokontroll i syfte att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar (Alf Lövenborg, -) 2 Om tonårsaborter (Gunnel Essling, s) 3 Om den rabatterade folktandvårdstaxan (Göte Pettersson, fp) 4 Om standarden idag på konvalescenthemmen (Rut Hellsén, s) 5 Om lekutrustning på vårdmottagningarna 6

7 (Maja-Lisa Lundström, vpk) Landstingets möte den 18 september Om krav på bättre och lägre persontransportkostnader för länets företagare och invånare (Bertil Strandberg, m) 2 Om vilka regler landstinget tillämpar vid sina inköp av konst (Göte Pettersson, fp) 3 Om försöksverksamhet med joursamarbete mellan vårdcentralerna i Övertorneå och finska Ylitornio (K-G Malmberg, s) Landstingets möte den november Om sjukvårdskostnaderna för hjärt- och kärlsjukdomarna m m (Sten Mattsson, -) 2 Om bevakning och åtgärder med anledning av SJs beslut om att stänga stationshuset i Nattavaara (Erik Norlin, -) 3 Om införande av långbyxor/jacka som arbetskläder för landstingets vårdpersonal (Bertil Larsson, vpk) 4 Om ökad information om bröstcancer i enlighet med dr Gästrins metod (Kirsti Rinander, fp) 5 Om initiativ för att införa den s k MAMA-metoden för tidig upptäckt av bröstcancer (Gerd Nilsson, c) 6 Om vilka åtgärder som vidtagits från landstingets sida för att förhindra nedläggning av ASSIs boardfabrik i Piteå m m (Henry Jacobsson, -) 7 Om kurativ personal inom landstingets företagshälsovård (Bo-Gunnar Ledin, fp) 8 Om hälsokontroll m m för misstänkta asbestos (Alf Lövenborg, -) Landstingets möte den 5 mars /78 Om etablering av konstgödseltillverkning i Norrbotten (Gunnar Fors, vpk) 10/78 Om sjukgymnastens roll i den förebyggande sjuk- och hälsovården (Gunnar Fors, vpk) 1/79 Om hörselundersökningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 2/79 Om förbättrade möjligheter att tillvarata njurar för transplantation (Sera Olofsson, c) 3/79 Om sjukhusinfektioner inom sjukvården i länet (Bertil Larsson, vpk) 4/79 Om pedagogisk riktig lekutrustning vid landstingets inrättningar m m (Maja-Lisa Lundström, vpk) 7

8 5/79 Om läkarsituationen i länet och rekrytering av specialistkompetenta läkare till Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Holger Granlund, c) 6/79 Om tidigareläggning av investeringar (Göte Pettersson, fp) 7/79 Om tidigareläggning av investeringar (Bertil Strandberg, m) 8/79 Om utnyttjande av lokalerna vid f d Vojakkala lantbruksskola (Bertil Strandberg, m) 9/79 Om landstingets beredskap vid längre strömavbrott (Erik Olofsson, c) 10/79 Om sysselsättningssituationen i Jokkmokk (Rut Hellsén, s) Landstingets möte den maj /79 Om hälsokontroll för att i tid upptäcka prostatacancer (Beda Nilsson, s) 12/79 Om akutmottagningen för barn vid Luleå lasarett (Kirsti Rinander, fp) 13/79 Om avskilda vårdplatser vid Jokkmokks vårdcentral för personer med alkoholproblem (Rut Hellsén, s) 14/79 Om den framtida dispensärverksamheten för lungsjukdomar inom Gällivare-Kiruna sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Erik Isaksson, m) 15/79 Om helikoptertransporter vid olycksfall och akuta sjukdomsfall (Rut Hellsén, s) 16/79 Om den flygburna ambulanstjänsten i länet (Alf Lövenborg, k) 17/79 Om samordnade helikoptertransporter inom länet (Bertil Strandberg, m) 18/79 Om situationen vid Öbergahemmet i Älvsbyn (Henry Jacobsson, k) 19/79 Om verksamheten vid skogsbruksskolan i Arvidsjaur (Holger Granlund, c) 20/79 Om brandskyddet vid landstingets sjukhus och andra vårdinrättningar (Bertil Larsson, vpk) 21/79 Om miljöfarliga utsläpp från SSAB i Luleå (Gunnar Fors, vpk) Landstingets möte den 5 oktober /79 Om kurser och studiecirklar i finska för vårdpersonal (Kirsti Rinander, fp) 23/79 Om planering för att bygga utrymmen för vård av patienter som omhändertagits enligt LOB (Kirsti Rinander, fp) 8

9 24/79 Om större resurser till Statens strålskyddsinstitut samt om utbildning i strålskydd för berörd personal vid vårdinrättningarna (Rut Hellsén, s) Landstingets möte den november /79 Om konsekvenserna för Norrbottens del av överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och läkarförbundet om läkarförsörjningen (Holger Granlund, c) 26/79 Om höjning av ersättningen till blodgivare (Sera Olofsson, c) 27/79 Om åtgärder för att få allmän föräldrautbildning i anslutning till barns födelse att fungera i länet under 1980 (Bo-Gunnar Ledin, fp) 28/79 Om bidraget till skyddsklädsel (Maja-Lisa Lundström, vpk) 29/79 Om fortsatt användning av Öbergahemmet i Älvsbyn (Anders Engelmark, m) 30/79 Om principerna för upphandling och eventuella förslag om ändringar i upphandlingsreglementet (Bertil Strandberg, m) 31/79 Om att landstinget vid bidragsgivning till representation borde rekommendera att bidraget inte används till spritdrycker (Lars Landberg, fp) Landstingets möte den 3 mars /80 Om öppethållande av förlossningsenheten vid Luleå lasarett under semestermånaderna (Valborg Bylund, c) 2/80 Om jour vid Haparanda vårdcentral (Anna-Lisa Scheynius, c) 3/80 Om anslutning till fjärrvärmeanläggningar och andra värmecentraler samt om fliseldning (Bertil Strandberg, m) 4/80 Om planering för ökad användning av datatekniken samt om konsekvenser för patienternas integritet vid ökad journalföring på data (Gerd Nilsson, c) Landstingets möte den maj /80 Om omprövning av stomplanen för ombyggnad av Luleå lasarett (Gunnar Fors, vpk) 6/80 Om när och hur en upprustning/nybyggnad av akutvårdsavdelningarna vid Luleå lasarett kommer att ske (Göte Pettersson, fp) 7/80 Om hur eftervården av psykiskt sjuka i länets glesbygder fungerar idag samt om framtidsplanerna (Beda Nilsson, s) 8/80 Om planerna för konvalescenthemmet Vängåvan i Luleå samt om hur konvalescentvården för gamla bör vara ordnad (Blenda Askeroth, m) 9/80 Om redovisning av landstingets engagemang i bidragsgivning för 9

10 anskaffning av glasögon (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den november /80 Om hur patientresor med taxi är organiserade och om skäl föreligger att vidta åtgärder i besparingssyfte (Bertil Strandberg, m) 11/80 Om möjligheten att tvättgodset från landstingets vårdinrättningar i Arjeplog får tvättas i kommunens tvättinrättning (Holger Granlund, c) 12/80 Om anbud från norrbottensföretag vid upphandling av inventarier, varor och tjänster (Bertil Strandberg, m) 13/80 Om lasarettsutbyggnaden i Kiruna (Gunnar Bendix, fp) 14/80 Om ungdomsarbetslösheten i länet (Gunnar Fors, vpk) Landstingets möte den 31 mars /81 Om utveckling av de psykiatriska vårdresurserna i Luleåområdet samt om hur den psykiatriska vården och rehabiliteringen i Luleå ska organiseras för att fullfölja detaljplanen för psykiatrin (Leif Hjalmarsson, s) 2/81 Om eventuell ändring av bestämmelserna för hemsjukvårdsbidrag till anhöriga för att möjliggöra tillämpning även för närstående hemsjukvårdare (Bertil Strandberg, m) 3/81 Om tandvårdssituationen i Haparanda kommun (Anna-Lisa Scheynius, c) 4/81 Om landstinget även fortsättningsvis kommer att anlita tvätten i Malmberget eller om det finns planer på att överföra all tvätthantering till Boden (Vivi Niva, vpk) 5/81 Om arten och omfattningen av brottsligheten vid länets sjukhus samt om vilka förebyggande åtgärder som vidtagits (Gunnar Bendix, fp) 6/81 Om brandskyddet och beredskapssituationen vid landstingets vårdinrättningar (Bertil Strandberg, m) 7/81 Om utredning och bevakning av frågan om eventuell handelsgödseltillverkning i länet (Bertil Larsson, vpk) 8/81 Om hur många fackliga förtroendevalda som bekostas av landstinget, tidsåtgången för landstinget som arbetsgivare vid förhandling/information/samråd med de fackliga organisationerna, totala årskostnaden för den fackliga verksamheten samt vilka slutsatser redovisade uppgifter föranleder (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den maj /81 Om stöd och utbildning till mammor som ammar 10

11 (Åsa Strömbäck, s och Beda Nilsson, s) 10/81 Om kostnader och statsbidragsbestämmelser m m för sjuktransportverksamheten (Bertil Strandberg, m) 11/81 Om det fortsatta utnyttjandet av Tallhedsskolans i Råneå lokaler (Anders Engelmark, m) 12/81 Om kostnadsutvecklingen för inrättningar inom omsorgsverksamheten (Bertil Strandberg, m) 13/81 Om primärkommunerna och de utvecklingsstördas behov (Åsa Strömbäck, s) 14/81 Om information om den nya sekretesslagen och dess tillämpning inom vårdområdet (Bo-Gunnar Ledin, fp) 15/81 Om SJs trafikplaner i Tornedalen (Alfons Kieri, vpk) Landstingets möte den 21 september /81 Om Depo-Provera (Maja-Lisa Lundström, vpk) 17/81 Om uppförande av vårdcentral i Töre-Morjärv (Per-Ola Eriksson, c) Landstingets möte den november /81 Om anskaffning av utrustning för blodflödesmätning i hjärnan för säkrare diagnos beträffande falsk och äkta demens (Gunnar Bendix, fp) 19/81 Om att direktionen för Gällivare-Kiruna sjukvårdsförvaltningsdistrikt ser över den privata läkarverksamhet som bedrivs i landstingets lokaler samt verksamheten vid vårdcentralerna vad gäller utfärdande av läkarintyg (Vivi Niva, vpk) 20/81 Om frågorna om engångs- och flergångsmateriel vid landstingets inrättningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 21/81 Om vissa åtgärder i anslutning till Kiruna lasaretts tillbyggnad samt frågan om omklädningsrum i den gamla lasarettsdelen (Sven Söderlund, vpk) 22/81 Om utnyttjande av gemensamma resurser landsting/kommun vid byggandet av ny vårdskola och ny gymnasieskola med lokaler för vårdlinje i Boden (Lars Landberg, fp) Landstingets möte den 30 mars /82 Om läkarnas medverkan vid s k konstgjord befruktning (Bo-Gunnar Ledin, fp) 2/82 Om konsekvenserna för landstinget vårdutbildningar av att många 11

12 läkare vägrar medverka i utbildningarna (Bo-Gunnar Ledin, fp) 3/82 Om sysselsättningsläget i Norrbotten (Per-Ola Eriksson, c och Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den 7-8 juni /82 Om landstingets insatser för tandvård hos gamla som ej är intagna på sjukhus (Gunnar Bendix, fp) 5/82 Om mindre stråldoser och högre bildkvalitet till lägre kostnader vid röntgenundersökningar inom vårt landsting (Gunnar Bendix, fp) 6/82 Om personalutbildning för personal inom landstingets administration (Bo-Gunnar Ledin, fp) Landstingets möte den 15 oktober /82 Om integrerad städning (Göte Pettersson, fp) 8/82 Om planerad reduktion av akutvårdsplatser vid Kiruna lasarett (Gunnar Bendix, fp) 9/82 Om kostinformation vid lasarettsvistelser (Gunnar Bendix, fp) 10/82 Om det fria läkarvalet i Norrbotten (Rolf Ericsson, m) 11/82 Om hörselvårdssituationen i Kiruna (Gunnel Essling, s) Landstingets möte den november /82 Om väntetiderna vid öronmottagningen, Gällivare lasarett (Vivi Niva, vpk) 13/82 Om finska invandrares möjligheter till tolkhjälp vid besök på landstingets inrättningar (Maj-Lis Palo, kds) 14/82 Om frågor rörande samverkan med primärkommunerna i utredningen Hemsjukvården inför 80-talet (Erik Holmkvist, m) 15/82 Om riksdagens beslut våren 1982 att dra in 3,5 miljarder kronor av kommunala skattemedel (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 31 maj - 1 juni /83 Om åtgärder mot rökningens skadeverkningar (Lennart Winroth, kds) 2/83 Om snara och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen med tobaksrökning vid landstingets vårdinrättningar (Erik Holmkvist, m) 12

13 3/83 Om ändrad tillämpning beträffande differentierade vårdavgifter så att hemmavarande make/maka inte drabbas ekonomiskt av den enes sjukhusvistelse (Göte Pettersson, fp) 4/83 Om snabbare budgetinformation och om kontinuerlig och total insyn för oppositionspartierna i landstingets budgetarbete (Erik Holmkvist, m) 5/83 Om vissa brister i landstingets informationsverksamhet på inrättningarna (Bertil Larsson, vpk) 6/83 Om beredskapen i landstinget inför försörjningskriser (Lennart Winroth, kds) 7/83 Om planläggning för att skydda människorna i länet mot följderna av en kärnexplosion (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den 3 oktober /83 Om registrering av kvinnomisshandel (Maud Eriksson, vpk) 9/83 Om smärtfri förlossning (Maud Eriksson, vpk) 10/83 Om läkarförsörjningen i länet (Lars-Eric Jonsson, c) 11/83 Om vad som kan göras för att förbättra situationen på vårdcentralerna i Luleå (AnnaBritta Nilsson, s) 12/83 Om läkartillgången inom den öppna vården i länet (Erik Holmkvist, m) 13/83 Om hembesök av läkare (Kurt Johansson, s) 14/83 Om vårdprogram mot självmord (Svea Cederlund, fp) 15/83 Om patientskador som inträffar vid landstingets vårdinrättningar (Erik Holmkvist, m) 16/83 Om utbildning i giftfri odling i den av landstinget bedrivna lantbruksutbildningen (Lennart Winroth, kds) Landstingets möte den november /83 Om vissa frågor rörande landstingsanställda läkare med fritidspraktik (Erik Holmkvist, m) 18/83 Om inrättande av läkartjänster i Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Svea Cederlund, fp) 19/83 Om energiåtervinning (Erling Nilsson, s) 20/83 Om energiåtervinning vid tvätteriet i Boden (Erling Nilsson, s) Landstingets möte den 19 mars /84 Om genomförda förändringar inom distriktssköterskornas arbetsområde i Kalix sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Göte Pettersson, fp) 2/84 Om tilldelning av läkare för Porsöns vårdcentral i Luleå (Erik Holmkvist, m) 3/84 Om planer för eventuell utbyggnad av den öppna vården inom Kalix kommun (Erik Holmkvist, m) 13

14 4/84 Om utskrivning av långvarigt psykiskt sjuka innan överenskommelse träffats med berörda kommuner (Gunnar Fors, vpk) 5/84 Om boende för vuxna utvecklingsstörda (Lars-Eric Jonsson, c) 6/84 Om konsekvenserna för Norrbotten om landstinget avskaffas (Per-Ola Eriksson, c) 7/84 Om ledigförklarande och återbesättande av vakanta tjänster inom sociala nämndens verksamhetsområde (Lars-Eric Jonsson, c) Landstingets möte den maj /84 Om läkarutbildningen i socialmedicin (Tyra Norberg, s) 9/84 Om initiativ och försök i fråga om den danska modellen för äldrevård (Erik Holmkvist, m) 10/84 Om redovisning av synen på rutinerna i samband med dödsfall i hemmet (Svea Cederlund, fp) 11/84 Om rekrytering till högskoleutbildning (Valborg Bylund, c) 12/84 Om bekämpandet av videovåld (Lennart Winroth, kds) 13/84 Om landstingets policy i datafrågor, särskilt beträffande personnummer (Tyra Norberg, s) Landstingets möte den 26 september /84 Om handläggningen av ärendet om den föreslagna rivningen av de åtta fastigheterna vid Furunäsets sjukhus (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den november /84 Om sjukvårdssituationen i Kiruna (Assar Wågström, vpk) 16/84 Om rutiner för information till patients anhöriga (Maj-Lis Palo, kds) 17/84 Om incest (Lennart Winroth, kds) 18/84 Om förstärkta resurser och utbildning i ortopedisk medicin (Lennart Winroth, kds) 19/84 Om psykiatrisk vård för döva, dövblinda och hörselskadade (Lennart Winroth, kds) 20/84 Om den gynekologiska vården i länet (Svea Cederlund, fp) 21/84 Om förebyggande insatser mot cancer (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den 27 mars /85 Om program för allmänna mammografiundersökningar i länet (Sera Olofsson, c) 2/85 Om tekniska och personella resurser m m för mammografi- 14

15 undersökningar (Bertil Larsson, vpk) 3/85 Om hälsokontroll med mammografi inom landstingsområdet (Irma Berggren, s) 4/85 Om det finns anledning för landstinget att genomföra massundersökning med mammografi och hur snart en sådan åtgärd kan genomföras (Blenda Askeroth, m) 5/85 Om situationen för hemsjukvården i Luleå kommun (Maud Eriksson, vpk) 6/85 Om hemsjukvårdspatienters integritetsskydd (Maj-Lis Palo, kds) 7/85 Om aktivitetshuset i Juoksengi för psykiskt långtidssjuka (Lennart Winroth, kds) 8/85 Om kostnadsfri skyddsympning för vissa utsatta patientgrupper samt för sjukvårdsbiträden (Alfons Kieri, vpk) 9/85 Om möjligheterna för neurologiskt handikappade till behandlingsresor för utomlandsvård (Svea Cederlund, fp) 10/85 Om patienter med höga sjukresekostnader (Lennart Winroth, kds) 11/85 Om vad som görs från landstingets sida för att förbättra arbetssituationen vid medicinkliniken, Luleå lasarett (Maud Eriksson, vpk) 12/85 Om långvårdssituationen i Älvsbyn och möjligheterna att förbättra den (Per-Gunnar Sundström, c) 13/85 Om behovet av fler långvårdsplatser vid Överkalix vårdcentral (Alfons Kieri, vpk) 14/85 Om landstingen och den solidariska läkarfördelningen (Lennart Winroth, kds) 15/85 Om semester för vuxna utvecklingsstörda som bor på vårdhem (Lars-Eric Jonsson, c) 16/85 Om utnyttjande av modern kommunikationsteknik vid landstingets förvaltningar och vårdenheter (Lennart Winroth, kds) 17/85 Om tolkning av budgetdirektiv och budgetramar (Per-Gunnar Sundström, c) 18/85 Om premier till anställda för uppslag och tips i landstingsverksamheten samt om s k kvalitetscirklar (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den maj /85 Om konsekvenserna för landstingets vidkommande av regeringsförslagen i kompletteringspropositionen om likviditetsindragning från kommunsektorn (Erik Holmkvist, m) 20/85 Om utvecklingen av antalet anställda under 25 år i Norrbottens läns landsting (Per-Gunnar Sundström, c) 21/85 Om AIDS (Lennart Winroth, kds) 22/85 Om organisationsöversyn vid Kiruna lasarett (Assar Wågström, vpk) 15

16 23/85 Om översyn av rondsystemet på våra sjukhus (Maj-Lis Palo, kds) 24/85 Om hörselvården i Luleå (Bertil Larsson, vpk) 25/85 Om planeringen av vården inför sommaren (Sera Olofsson, c) 26/85 Om tillämpningen av landstingets jämställdhetsplan (Göte Pettersson, fp) 27/85 Om förändringar för de utvecklingsstörda med anledning av den nya omsorgslagen (Lars-Eric Jonsson, c) 28/85 Om fastighetsunderhållet i landstinget (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 2-3 oktober /85 Om utvecklingen av och utbildningen i ortopedisk medicin i Norrbotten (Lennart Winroth, kds) 30/85 Om helhetssyn i vården och utbildning av vårdpersonal däri (Lennart Winroth, kds) 31/85 Om handläggning av ärendet Fritidshus i Sävast för utvecklingsstörda samt om principerna för fritidshus inom omsorgsverksamheten (Svea Cederlund, fp) 32/85 Om landstingets datasäkerhet (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den november /85 Om laserbehandling av kondylom (Kirsti Rinander, fp) 34/85 Om införskaffande av laserapparatur till gynekologiska kliniken vid centrallasarettet (Unni Ruthberg, vpk) 35/85 Om åtgärder för att förbättra den förebyggande diabetesfotvården (Svea Cederlund, fp) 36/85 Om bojkott av sydafrikanska varor (Margareta Neovius, c) 37/85 Om uppvaktning av regeringen med krav om ökade regionalpolitiska insatser (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den 12 mars /86 Om resultatet av Dagmarreformen (Bertil Larsson, vpk) 2/86 Om studiedagar dels för lärare i biologi och i samhällsorienterande ämnen om förebyggande av sexuellt överförda sjukdomar, dels för gymnastiklärare om idrottsskador (Kirsti Rinander, fp) 3/86 Om ögonbottenkamera för regelbundna kontroller av diabetiker (Svea Cederlund, fp) 4/86 Om fria tandvården för hemsjukvårdspatienter (Sven Söderlund, vpk) 5/86 Om tandvården i länet (Lars Spolander, m) 16

17 6/86 Om läkarrekryteringen (Anna-Lisa Scheynius, c) 7/86 Om anställningstrygghet för landstingets anställda (Sera Olofsson, c) 8/86 Om beläggningen på Holmforshemmet (Leif Skanefors, m) 9/86 Om Norrbottens museum (Blenda Askeroth, m och Kirsti Rinander, fp) 10/86 Om vissa lokalfrågor vid lasarettet i Kiruna (Sven Söderlund, vpk) 11/86 Om inköp av kött till landstingets inrättningar (Svea Cederlund, fp) 12/86 Om regionala kollektivtrafiken (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den 5-6 juni /86 Om effekterna för landstinget av regeringens budgetproposition och kompletteringsproposition (Bertil Larsson, vpk) 14/86 Om resultatet av insatserna för att aktivera trädgårdsodling i Tornedalen (Bertil Larsson, vpk) 15/86 Om ambulanspersonalens utbildning i hjärt- och lungräddning (Anna-Lisa Scheynius, c) 16/86 Om logopedtjänster i Luleå (Kirsti Rinander, fp) 17/86 Om beredskap vid kärnkraftsolyckor (Per-Gunnar Sundström, c) 18/86 Om marknadsföring av utbildning vid trädgårdsskolan i Vojakkala (Anna-Lisa Scheynius, c) 19/86 Om behovet av stomiterapeut i vårt landsting (Blenda Askeroth, m) 20/86 Om åtgärder med anledning av beräknat budgetunderskott (Antero Ijäs, m) 21/86 Om åtgärder med anledning av beräknat budgetunderskott (Olle Lindström, m) 22/86 Om medicinsk beredskap och information m m vid kärnkraftsolyckor (Svea Cederlund, fp) Landstingets möte den 1-2 oktober /86 Om sjukvårdskostnaderna i Norrbotten samt om effekterna av satsningarna inom primärvården (Lars Spolander, m) 24/86 Om utbildning i smärtlindring samt om den s k smärtgruppens arbete (Bo-Gunnar Ledin, fp och Kirsti Rinander, fp) 25/86 Om informationsmaterial för flyktingar angående sjukvården (Svea Cederlund, fp) 17

18 26/86 Om läkartillgången på ögon- och ortopedklinikerna samt om resultatet av läkarrekryteringskampanjerna (Bertil Larsson, vpk) 27/86 Om riktlinjer för och beredning av ansökningar om bidrag ur anslaget för riktade kulturinsatser (Per-Gunnar Sundström, c) 28/86 Om bidrag till politiska ungdomsförbund för vissa aktiviteter (Lars Spolander, m) 29/86 Om utnyttjande av lokaler i landstingets verksamhet (Gerd Nilsson, c) Landstingets möte den 26 november /86 Om köerna till ortoped-kirurgiska kliniken i Boden (Bertil Larsson, vpk) 31/86 Om kuratorerna i sjukvårdsorganisationen (Göte Pettersson, fp) 32/86 Om operationer av gråstarr (Lars Spolander, m) 33/86 Om hemsjukvårdsavtalet (Lars Spolander, m) 34/86 Om kvacksalveri eller inte i Svanstein (Lars Spolander, m) 35/86 Om annonskampanj under pågående konflikt på arbetsmarknaden (Bertil Larsson, vpk) 36/86 Om motiven för indragning av Piteå distriktskontor inom sociala nämndens verksamhetsområde (Svea Cederlund, fp) 37/86 Om ungdomsplatser för arbetslös ungdom i länet (Anna-Lisa Scheynius, c) 38/86 Om landstingets fastighetsförsäljningar (Sera Olofsson, c) Landstingets möte den december /86 Om läkare till pensionärshem (Göte Pettersson, fp) 40/86 Om väntetider för handikapphjälpmedel (Svea Cederlund, fp) 41/86 Om policyn vid försäljning av landstingets skogsfastigheter (Per-Gunnar Sundström, c) 42/86 Om landstingets riktlinjer för verksamheten inom Norrbottens Turistråd/Nordkalottresor (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 12 mars /87 Om statens indragning av medel från landsting och kommuner (Bertil Larsson, vpk) 2/87 Om handlingsprogram inom den förebyggande hälso- och sjukvården i landstingsområdet (Per-Ola Eriksson, c) 3/87 Om tidsplan för genomförande av hälsoundersökning med mammografi i Norrbotten (Blenda Askeroth, m) 4/87 Om kösituationen i Norrbotten för operationer 18

19 (Per-Gunnar Sundström, c) 5/87 Om operationsköer i landstinget (Göte Pettersson, fp) 6/87 Om tillämpningen av Dagmaravtalet (Lars Spolander, m) 7/87 Om prövning inom hela landstingsområdet av den s k Björknäsmodellen för öppen mottagning av patienter (Bo-Gunnar Ledin, fp) 8/87 Om åtgärder mot AIDS (Svea Cederlund, fp) 9/87 Om rapportering till Socialstyrelsen beträffande utvecklingsstörda i Norrbotten (Svea Cederlund, fp) 10/87 Om landstingets beslut att ej tillåta anslutning av F 21s flottiljläkare till försäkringskassan (Leif Skanefors, m) Landstingets möte den 2-3 juni /87 Om utvecklingen av kirurgklinikerna i länet (Svea Cederlund, fp) 12/87 Om försök med tidigare hemgång från sjukhus efter förlossning (Svea Cederlund, fp) 13/87 Om ändring av benämningen sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Svea Cederlund, fp) 14/87 Om synundersökning av utvecklingsstörda i länet (Sera Olofsson, c) 15/87 Om landstingets engagemang i Alftastiftelsens verksamhet i Öjebyn (Bertil Larsson, vpk) 16/87 Om beslut rörande vissa rekryterings- och utbildningsresor (Antero Ijäs, m) 18/87 Om Norvijaurprojektet i Jokkmokk (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 7-8 oktober /87 Om samordning av turistsatsningar i Norrbotten (Eilert Apelqvist, c). Interpellationen ställdes vid föregående landstingsmöte. 19/87 Om avdelning 49 vid Bodens lasarett (Bertil Larsson, vpk) 20/87 Om smärtlindring för cancersjuka (Bo-Gunnar ledin, fp) 21/87 Om akupunktur som smärtlindring (Per-Gunnar Sundström, c) 22/87 Om kostnadsersättning vid njurdonationer (Lars Spolander, m) 23/87 Om specialistvård för neurologiskt handikappade (Svea Cederlund, fp) 24/87 Om möjligheten för patienter att i kösituationer söka vård vid annan vårdcentral i Luleå än den man normalt tillhör (Lars Spolander, m) 19

20 Landstingets möte den november /87 Om vårdkvalitet och personaltäthet vid lasaretten i Boden och Luleå (Tomas Kanter, vpk) 26/87 Om stängning av Luleå lasaretts BB- och förlossningsavdelningar somrarna 1986 och 1987 (Leif Skanefors, m) 27/87 Om hörselvården i länet (Per-Gunnar Sundström, c) 28/87 Om patient i Norrbotten med hänsyn till risken för HIV-smitta kan få transfusion med eget blod från blodbank (Svea Cederlund, fp) 29/87 Om ekonomiskt stöd för att klara läkarbehovet vid Svansteins hälsohem (Irma Granberg, fp) 30/87 Om upphandling av datatjänster (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 16 mars /88 Om information till massmedia i anslutning till direktionernas sammanträden (Bertil Larsson, vpk) 2/88 Om problemet med bestrålade livsmedel vid upphandling till landstingets institutioner (Valborg Rehnman, c) 3/88 Om jumbolans/sambulans inom sjuktransportverksamheten i länet (Göte Pettersson, fp) 4/88 Om tjänst som stomiterapeut i Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Bo-Gunnar Ledin, fp) 5/88 Om väntetider för starroperationer (Alfons Kieri, vpk) 6/88 Om de målformuleringar förvaltningsutskottet angett för basenhetsutvecklingen i sjukvården (Bertil Larsson, vpk) 7/88 Om undersökning av synförmåga och reflexer hos barn (Kirsti Rinander, fp) 8/88 Om företagshälsovården i länet (Per-Gunnar Sundström, c) 9/88 Om personal- och demokratifrågor i landstingets verksamhet (Per-Gunnar Sundström, c) 10/88 Om alternativa driftformer inom landstinget (Per-Gunnar Sundström, c) 11/88 Om val av studieförbund för vuxenutbildning vid dagcenter (Leif Skanefors, m) 12/88 Om tandvårdsförvaltningens arbetsmetoder (Lars Spolander, m) 13/88 Om läkarrekryteringen i Norrbotten (Lars Spolander, m) 14/88 Om datortomograf i Piteå och Kalix (Svea Cederlund, fp och Irma Granberg, fp) 20

21 15/88 Om smärtlindring (Svea Cederlund, fp) 16/88 Om NLL-tvättens resultat och fördelning (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 2-3 juni /88 Om hjärtmedicinen TPA (Nils Lindh, s) 18/88 Om information beträffande könssjukdomen klamydia (Vivi Niva, vpk) 19/88 Om reglerna för de fackliga organisationernas information och affischering på landstingets institutioner (Per-Gunnar Sundström, c) 20/88 Om läkarutbildning i Umeå (Per-Gunnar Sundström, c) 21/88 Om indragningen av kuratorstjänst i Piteå (Svea Cederlund, fp) 22/88 Om hjälpmedelsförrådet i Luleå (Svea Cederlund, fp) 23/88 Om behov av egen lägenhet eller gruppbostad för psykiskt utvecklingsstörda (Svea Cederlund, fp) 24/88 Om tjänster med mindre än 75 procents tjänstgöringsgrad samt om den medicinska kompetensen nattetid (Tomas Kanter, vpk) 25/88 Om Socialstyrelsens folkhälsorapport och dess konsekvenser (Tomas Kanter, vpk) 26/88 Om programmet för arbetet mot alkohol- och drogmissbruk (Kirsti Rinander, fp) 27/88 Om sponsring av idrottsföreningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 28/88 Om effekterna på landstingets ekonomi av statliga indragningar (Lars Spolander, m) 29/88 Om budgetmässiga effekter av senaste löneavtalet samt om real löneökning för sjuksköterska hos landstinget (Lars Spolander, m) 30/88 Om väntetider för hjärtoperationer (Lars Spolander, m) Landstingets möte den september /88 Om situationen inom äldreomsorgen (Bertil Larsson, vpk) 32/88 Om anhörigvårdarbidrag (Svea Cederlund, fp) Landstingets möte den november /88 Om åtgärder för att förbättra SLAKOs funktionssätt (Birgit Sandahl, m) 34/88 Om datavirus (Per-Gunnar Sundström, c) 35/88 Om åtgärder för att förbättra skogsbruksutbildningen (Karl-Gustav Lindbäck, c) 36/88 Om vattenförsörjningen vid landstingets inrättningar 21

22 (Valborg Rehnman, c) 37/88 Om förfarandet vid tjänstetillsättningar inom landstinget (Bertil Larsson, vpk) 38/88 Återkallad 39/88 Om förebyggande åtgärder mot klamydia och kondylom (Svea Cederlund, fp) 40/88 Om mammografiscreening (Olle Åsander, m) 41/88 Om länsmuseets utveckling (Eilert Apelqvist, c) 42/88 Om landstingets ledningsfilosofi (Olle Lindström, m) 43/88 Om landstingets personalrekrytering (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 15 mars /89 Om bäckenfoglossning (Ann-Christine Rutqvist, c) 2/89 Om rekryteringen till utbildningen vid Grans lantbruksskola (Sven-Erik Bucht, s) 3/89 Om regler för utlåning av hjälpmedel (Alfons Kieri, vpk) 4/89 Om rehabilitering av strokepatienter (Per-Gunnar Sundström, c) 5/89 Om rätt till förlängd föräldraledighet för landstingsanställda (Unni Ruthberg, vpk) 6/89 Om fysisk träning på arbetstid för landstingets personal (Unni Ruthberg, vpk) 7/89 Om kostnadsfria läkemedel för kroniskt sjuka (Tomas Kanter, vpk) 8/89 Om folkrörelsernas arkiv (Bertil Larsson, vpk) 9/89 Om förebyggande verksamhet mot barnolycksfall (Svea Cederlund, fp) 10/89 Om hemsjukvården (Kirsti Rinander, fp) 11/89 Om generalplan för Bodens lasarett (Olle Lindström, m) 12/89 Om köerna till hjärtoperation m m (Lars Spolander, m) 13/89 Om rekrytering av läkare och sjukgymnaster (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 31 maj - 1 juni /89 Om etiken inom hälso- och sjukvården (Irma Berggren, s) 15/89 Om insatser för att minska alkoholkonsumtionen i Norrbottens län (Per-Gunnar Sundström, c) 16/89 Om reumatikervården i länet (Ann-Christine Rutqvist, c) 17/89 Om ersättnings- och anställningsvillkor m m för anhöriga 22

23 hemsjukvårdare (Svea Cederlund, fp) 18/89 Om planeringen för sammanträdestider för olika landstingsorgan (Svea Cederlund, fp) 19/89 Om hälsokontrollen av flyktingbarn (Ann-Christine Rutqvist, c) 20/89 Om klinikfärdiga patienter (Bertil Larsson, vpk) 21/89 Om psykiatriska verksamheten i Kalix (Lars Spolander, m) 22/89 Om väntetider för operation (Lars Spolander, m) 23/89 Om personalbrist under semestertider (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 27 september /89 Om regler och ansvar för förtroendevaldas studiebesök inom landstingets verksamhet (Bertil Larsson, vpk) 25/89 Om rutiner för utlåning av tekniska hjälpmedel (Bertil Larsson, vpk) 26/89 Om donation av organ (Göte Pettersson, fp) 27/89 Om redovisning av tvångssparandet (Lars Spolander, m) 28/89 Om spårandet av livmoderhalscancer (Unni Ruthberg, vpk) 29/89 Om åtgärder för bättre arbetsmiljö (Per-Gunnar Sundström, c) 30/89 Om Råneå sjukhem (Göte Pettersson, fp) 31/89 Om underremisser till landstingets yttrande över ÄDEL-utredningen (Bertil Larsson, vpk) 32/89 Om gruppbostäder för utvecklingsstörda (Sören Lejonclou, c) 33/89 Om vem som bestämmer i Piteådirektionen (Lars Spolander, m) 34/89 Om persontrafiken på länsjärnvägarna (Robert Svartholm, mp) 35/89 Om sjukvården i glesbygderna (Robert Svartholm, mp) Landstingets möte den 9 november /89 Om åtgärder för att öka säkerheten vid läkemedelshantering inom den slutna vården samt för att förhindra identitetsförväxling (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingets möte den 29 november - 1 december /89 Om vårdavtal mellan landstinget och privatpraktiserande sjukgymnaster (Tomas Kanter, vpk) 38/89 Om antalet HIV-smittade i Norrbotten (Kirsti Rinander, fp) 39/89 Om biotekniken (Ann-Christine Rutqvist, c) 40/89 Om våldsförebyggande arbete (Svea Cederlund, fp) 41/89 Återkallad 23

24 42/89 Om beredskap för kurativ och psykologisk hjälp i katastrofsituationer (Irma Granberg, fp) 43/89 Om patienter i behov av näringstillförsel direkt i blodet (Sera Olofsson, c) 44/89 Om information om HIV/AIDS och klamydia m m (Bertil Larsson, vpk) 45/89 Om saneringen av folktandvårdens lokaler i Kiruna (Sonja Franz, fp) Landstingets möte den 28 mars /90 Om arbetsterapeuttjänster i landstinget m m (Tomas Kanter, vpk) 2/90 Om det ökande antalet aborter i Norrbotten (Sera Olofsson, c) 3/90 Om ortopedisk medicin (Robert Svartholm, mp) 4/90 Om mammografiverksamheten (Robert Svartholm, mp) 5/90 Om rökavvänjning (Robert Svartholm, mp) 6/90 Om ändring i kursplanen för Grans lantbruksskola (Karl-Gustav Lindbäck, c) 7/90 Om utbyggnad av sjukhemmet i Älvsbyn (Per-Gunnar Sundström, c) 8/90 Om hantering av aborterade foster (Svea Cederlund, fp) 9/90 Om hantering av riskavfall vid lasarettet i Boden (Lars Spolander, m) 10/90 Om hemtagning av hjärtoperationer till Norrbotten (Lars Spolander, m) Landstingets möte den maj /90 Om rekrytering och utbildning av sjukgymnaster (Bertil Larsson, vpk) 12/90 Om läkarbemanningen inom primärvården (Robert Svartholm, mp) 13/90 Om effektivisering av sjuktransporterna (Lars Spolander, m) 14/90 Om fritt val av studieförbund (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 3 oktober /90 Om thoraxkirurgin på regionsjukhuset i Umeå (Per-Gunnar Sundström, c) 16/90 Om äldre- och handikappomsorgen (Göte Pettersson, fp) 18/90 Om kvinnlig omskärelse (Sonja Franz, fp) 19/90 Om läkaretableringar i fyrkanten (Lars Spolander, m) 24

25 Landstingets möte den november /90 Om datorträning för afatiker (Kirsti Rinander, fp) 20/90 Om kvinnomedicinsk forskning (Irma Berggren, s, Inga Forss, s och Gunnel Essling, s) 21/90 Om utredningar inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhet (Kirsti Rinander, fp) 22/90 Om mätning av kvalitet och effektivitet (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingets möte den 21 mars /91 Om ansvarig utgivare av landstingstidningen (Unni Ruthberg, vpk) 2/91 Om väntetider och köer inom sjukvården (Bertil Larsson, vpk) 3/91 Om motverkande av aborter och spridning av STD i länet (Kirsti Rinander, fp och Svea Cederlund, fp) 4/91 Om primärvårdens framtid (Tomas Kanter, vpk) 5/91 Om habilitering för handikappade barn och ungdomar (Valborg Rehnman, c) 6/91 Om landstingets arbete mot familjevåld (Svea Cederlund, fp) 7/91 Om planer för att förbättra villkoren för konstnärerna och konstlivet i länet (Börje Ekström, mp) 8/91 Om förebyggande hälso- och sjukvård (Lennart Rahm, mp) 9/91 Om basenhetsutvecklingen inom landstinget (Unni Ruthberg, vpk) 10/91 Om rekryteringen av psykiater (Unni Ruthberg, vpk) 11/91 Om landstingets energisystem och energihushållning (Per-Ola Eriksson, c) Landstingets möte den juni /91 Om ny vårdcentral i Boden (Bertil Larsson, vpk) 13/91 Om anhörigvårdarnas anställningsförhållanden (Kirsti Rinander, fp) 14/91 Om folkrörelsernas arkiv (Kirsti Rinander, fp) 15/91 Om läkarrekrytering (Per-Gunnar Sundström, c) 16/91 Om miljömedicinskt åtgärdsprogram (Per-Gunnar Sundström, c) 17/91 Om trafikpolitiskt program (Bertil Larsson, v) 18/91 Om höga tandvårdskostnader vid vissa kroniska sjukdomar (Svea Cederlund, fp) 25

26 19/91 Om Ädel-reformen (Robert Svartholm, mp) 20/91 Om valfrihet i vården (Robert Svartholm, mp) 21/91 Om mammografi (Robert Svartholm, mp) 22/91 Om läkarrekryteringen inom primärvården (Robert Svartholm, mp) 23/91 Om KRAV-kontrollerad mat till patienter (Lennart Rahm, mp) 24/91 Om länstrafiken (Lennart Rahm, mp) 25/91 Om utredningen om Konstcentrum (Börje Ekström, mp) 26/91 Om länskulturinstitutionerna (Börje Ekström, mp) 27/91 Om politikerrollen inom NLL (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 26 september /91 Om stereotaktisk punktionsutrustning (Inga Thuomas, s) 29/91 Om skattereformens effekter för landstinget (Unni Ruthberg, v) 30/91 Om personalkooperativ (Lars Spolander, m) Landstingets möte den november /91 Om bortfall vid mammografiundersökningar (Tomas Kanter, v) 32/91 Om projektet Vården mot våld (Svea Cederlund, fp) 33/91 Om hjälpmedelsinformationen (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingsfullmäktige den 19 mars /92 Om avgift för uteblivet behandlingsbesök vid försenad sjuktransport (Karl-Göran Wälivaara, kds) 2/92 Om flexibel arbetsorganisation (Gunilla Wallsten, m) 3/92 Om patienters möjlighet att själva svara för kostnaden för tekniska hjälpmedel (Göte Pettersson, fp) 4/92 Om ersättning/lön vid deltagande i psykiatrisk behandlingsverksamhet (Ann-Christine Rutqvist, c) 5/92 Om förändringar i landstingets ekonomi de närmaste åren (Bertil Larsson, v) Landstingsfullmäktige den juni /92 Om möjligheterna att få kvicksilverfritt vaccin (Unni Ruthberg, v) 7/92 Om ledningsansvaret inom hälso- och sjukvården (Ann-Christine Rutqvist, c) 26

27 Landstingsfullmäktige den 24 september /92 Om privatvården och landstingets planering (Göte Pettersson, fp) 9/92 Om misstänkta oegentligheter vid debitering av privatvård (Tomas Kanter, v) 10/92 Om primärvårdens sparbeting (Tomas Kanter, v) Landstingsfullmäktige den 8 december /92 Om informationsinsatser till potentiella benmärgsgivare i Norrbotten (Els Jakobsson, fp) 12/92 Om missförhållanden vid öronkliniken i Boden (Lars Spolander, m) 13/92 Om insatser för att minska tonårsaborterna i länet (Unni Ruthberg, v) 14/92 Om logopedverksamheten i Luleå-Boden (Unni Ruthberg, v) Landstingsfullmäktige den 18 mars /93 Om rehabilitering av strokepatienter (Maj-Lis Palo, kds) 2/93 Om utredningen om de regionala utvecklingsfonderna (Bertil Larsson, v) 3/93 Om cellgiftsbehandlingar (Lars Spolander, m) 4/93 Om det s k Harmonicaprojektet vid Gällivare lasarett (Birgit Sandahl, m) Landstingsfullmäktige den juni /93 Om subventionering av p-piller till tonårsflickor (Svea Cederlund, fp) Landstingsfullmäktige den 30 september /93 Om trygghets- och pensionsavtal inom landstinget (Roine Karlsson, v) 7/93 Om möjligheterna för Landstingsfastigheters hyresgäster att omförhandla hyrorna (Gunilla Wallsten, m) Landstingsfullmäktige den november /93 Om krisberedskapen vid akutmottagningarna (Svea Cederlund, fp) 9/93 Om reglerna för föräldraledighet (Irma Berggren, s) 10/93 Återkallad 11/93 Om sjukresor med taxi (Kerstin Eriksson, m) 12/93 Om regionalt handlingsprogram för kvinnor 27

28 (Ann-Christine Rutqvist, c) 13/93 Om husläkarsystemets införande i Norrbotten (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den 17 mars /94 Om ersättare för personal som deltar i Sunderbyprojektet (Bertil Larsson, v) 2/94 Om upphandling av optikertjänster (Maj-Lis Palo, kds) 3/94 Om samarbete med kommunerna i vissa folkhälsofrågor (Svea Cederlund, fp) 4/94 Om foniatrisk behandling för utvecklingsstörda barn och ungdomar (Unni Ruthberg, v) Landstingsfullmäktige den 10 maj /94 Om beslutade besparingar vid sjukhusen i Luleå och Boden (Bertil Larsson, v) 6/94 Om elavbrott vid Piteå älvdals sjukhus (Elisabeth Fjällström, c) 7/94 Om Harr-projektet (Göte Pettersson, fp) Landstingsfullmäktige den juni /94 Om arbetssituationen vid neurologiska kliniken i Boden (Els Jakobsson, fp) Landstingsfullmäktige den 29 september /94 Om stöd till personalen vid införande av ny vårdorganisation inom länssjukhuset Luleå-Boden (Erik Nilzon, fp) 10/94 Om åtgärder för att utveckla de högre utbildningarna i länet (Lars-Erick Forsgren, fp) Landstingsfullmäktige den november /94 Om gratis sjukresa med kollektivtrafik (Leif Hjalmarsson, s) Landstingsfullmäktige den 13 december /94 Om kvinnliga chefer (Els Jakobsson, fp) 13/94 Om miljöprogram (Thore Kostenniemi, c) 14/94 Om köp av kranskärlsoperationer (Lars Spolander, m) 15/94 Om korrigering av orättvisa löner (Elisabeth Fjällström, c) Landstingsfullmäktige den 16 mars /95 Om omflyttningar av PBU i Boden (Harry Nyström, v) 28

29 2/95 Om landstingets pensionsskuld (Magnus Wildeman, ns) 3/95 Om investeringar i Luleå och Bodens sjukhus (Magnus Wildeman, ns) 4/95 Om bemanningsnivån i Boden (Harry Nyström, v) 5/95 Om beslutsordningen för internationellt bistånd (Lars Spolander, m) 6/95 Om rätten att välja vårdgivare (Els Jakobsson, fp) 7/95 Om landstingets informationsstrategi (Solweig Bergström, m) 8/95 Om åtgärder för att minska arbetslöshetseffekterna inom Bodens kommun (Kenneth Backgård, ns) 9/95 Om säkerhet för Sunderbyprojektet (Kenneth Backgård, ns) 10/95 Om kontrollorganisation för Sunderby sjukhus (Birger Arvidsson, ns) 11/95 Om tillämpning av vårdgarantin (Ulla Burman, fp) Landstingsfullmäktige den 11 maj /95 Om andelen kvinnliga chefer vid landstingets kansli (Göte Pettersson, fp) Landstingsfullmäktige den 21 september /95 Om användandet av mobiltelefoner vid våra sjukhus (Birgit Sandahl, m) 14/95 Om att förebygga överförskrivning av antibiotika och resistensutveckling hos bakterier (Ulla Burman, fp) 15/95 Om landstingets regionala utvecklingsarbete (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den november /95 Om s k övrig frånvaro (Vivi-Anne Hedberg-Svensson, ns) 17/95 Om sjukresor med taxi (Els Jakobsson, fp) 18/95 Om fördelning av bidrag till studieförbunden (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den 28 mars /96 Om mysteriet Erikslund (Lars Spolander, m) 2/96 Om vad som händer med rehabiliteringen i Norrbotten (Lars Spolander, m) 29

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Bilaga om äldre. Innehållsförteckning:

Bilaga om äldre. Innehållsförteckning: Bilaga om äldre Innehållsförteckning: Befolkningsutvecklingen i Norrbotten.. 1 Hälso- och sjukvård 2 Vårdkonsumtion.. 3 Läkarbesök.. 5 Medicinska diagnoser 8 Tandhälsan. 9 Väntetider..9 Utskrivningsklara

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden 1(5) Protokoll MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden Tid och plats Fredagen 9 maj 2014 08.00 12.00 IVAs konferensrum Sunderby sjukhus Ulf Bergman, närsjukvårdschef Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v)

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Beredning Piteå SYD Arjeplog Ordförande Ida Anita Johansson (S) Gustavsson (S) Peter Eriksson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Marta Berglund (MP) Lage Hortlund (M) Martin Åström (NS) Arvidsjaur Älvsbyn Ulla

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 13 augusti 2003 160 165 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 5 juni 1996 102-104 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Nils Sundberg (ns) Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 10 juni 1992 K-G Holmqvist (s), ordf Lars Melin (m), ers Ann-Christine Rutqvist (c) Hans Rolfs (s) Bertil Larsson (v) Lars Brunnberg (m) Niklas Nordström

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN Nyckelindikatorer B&U kommundata 120,00 1. Behörighet till gymnasiet:andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun. Procent. 100,00 80,00

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 19 november 1996 188-192 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson (fp)

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Nya ärenden april -15

Nya ärenden april -15 Sid: 1 01383-2015 2015-04-10 Utbildningsdepartement et Remiss av betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 01384-2015 2015-04-10 Socialdepartementet Remiss Ds 2015:18 Patientrörlighet

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter?

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter? Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov Vad hände med medborgarnas synpunkter? 1 Därför är dina synpunkter viktiga Som förtroendevald behöver vi hela tiden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:4 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:5 av Andres Käärik m fl (fp) om gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom äldrevården Föredragande landstingsråd: Ralph

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Vid protokollet Mikael Johansson Sekreterare Justerat den Åke Eriksson Ordförande Ulf Grell Justerare 2 (6) Närvarande ledamöter Kerstin Karlsson (S) Sven-Olof Reinholdsson (S) Sten Lang (MP) Christina

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledningstal av Professor Åsa Engström i

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 39-48

Länspensionärsrådet (LPR) 39-48 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Jimmy Henriksson, L ordförande Solveig Löfdahl, PRO vice ordf Britt Johansson, M Lena Persson, S Kjell Lindström, SPF Birgitta Sigfridsson,

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6)

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet 2009-09-16 19-24 1(6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter Birger Lundberg,

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008 Pensionärsrådet Minnesanteckningar 2016-09-05 Pensionärsrådet den 5 september 2016. 1. Närvaro 2. Svar inkomna frågor 3. Uppföljning dialogmöten fortsatt arbete 4. Fortsatt arbete framtidens hälso- och

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 92-28 43 3 Nr 2 25 INNEHÅLL Antibiotikaförbrukning i Norrbotten...1 Antibiotikaförbrukning

Läs mer

Samverkan mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Samverkan mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 (5) Ledning och styrning Samverkan mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Datum Torsdag 26 november 2009 Tid Kl 13:00-15:00 Plats HSN-förvaltningens

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården

Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården Enhet VASadm Vårdcentraler Namn Telefon Användarid e-post Arjeplogs Margareta Lestander 14814 Pemarles Margareta.Lestander@nll.se Anna Lundberg

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med 2001 funnits och verkat, enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning, i ett år.

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten

Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten LÄNSSTYRGRUPPEN Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten Analys och handlingsplan 216-9-14 Inriktning Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser verka för att ungdomar och unga vuxna har

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-32

Landstingets pensionärsråd 21-32 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-08 Landstingets pensionärsråd 21-32 Tid: Fredagen den 8 september, kl 09.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Biblioteket, Vårdcentralen Centrum Falkenberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling.

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. Motion angående cancerpaket D Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. En snabb diagnos och insatt behandling vid

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer