Interpellationer till landstingsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interpellationer till landstingsfullmäktige 1971-2005"

Transkript

1 Interpellationer till landstingsfullmäktige Landstingets möte den april Om budgetsekreterare (Bertil Strandberg, m) 2 Om jourtjänst vid läkarstationer (Olof Hult, m) 3 Om växtgifter (Erik Nyström, vpk) 4 Om tandvården i Pajala (Karl Grönberg, vpk) 5 Om personalen vid Övertorneå centrala verkstadsskola (K-G Malmberg, s) Landstingets möte den 4-7 oktober Om byggnadskostnader vid Gällivare lasarett (Bertil Strandberg, m och Arne Söderberg, fp) 2 Om överföring av vinstmedel från LKAB till AB Statsföretag (Erik Isaksson, m och Torsten Stridsman, c) 3 Om anbudsförfarandet vid kanslihusbygget (Bertil Öhvall, fp) 4 Om åtgärder för intensifierad skogsvård (Torsten Stridsman, c) Landstingets möte den april Om bristen på sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Bertil Strandberg, m) 2 Om höjning av mervärdesskatten och skatten på motorbränsle (Per Pettersson, m) 3 Om näringsliv och sysselsättning i östra Norrbotten (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om höjning av mervärdesskatten (Torsten Stridsman, c) 5 Om utbyggnad av landstingets verksamhet för planerat föräldraskap (Frida Berglund, s) 6 Om tuberkulosdispensärverksamheten (K-G Malmberg, s) 7 Om Piteåvägarnas upprustning (Axel Bogren, s) 8 Om valkretsindelningen och kostnaderna vid resor till vallokaler i glesbygden (Erik Nyström, vpk) 9 Om konsekvenserna för kommunerna vid aviserad omläggning av beskattningen (Bertil Öhvall, fp) 1

2 Landstingets möte den 9-12 oktober Om arbetslöshet bland länets målare (Bertil Larsson, vpk) 2 Om resursförstärkning till länets företagareförening (Bertil Öhvall, fp) 3 Om personalutvecklingen vid sjukvårdsinrättningarna (Edgar Sundkvist, s) 4 Om läkarrekrytering (Per Pettersson, m) Landstingets möte den 9-10 april Om trafikpolitik och målsättning och åtgärdsprogram i Länsprogram 70 (Bertil Strandberg, m) 2 Om företagshälsovården (Gösta Andersson, vpk) 3 Om järnförädlingsverk i Malmfälten (Gösta Badlund, vpk) 4 Om tvätten i Gällivare (Emil Isaksson, vpk) 5 Om skogsbruksskolornas lokalisering (Karl Grönberg, vpk) 6 Om daghemsplatser (Bertil Larsson, vpk) 7 Om kommunal sysselsättningsplanering (Bertil Öhvall, fp) 8 Om Vittangi vårdcentral (Georg Baas, s) Landstingets möte den 8-11 oktober Om skogsbruksutbildningen i Norrbotten (Erik Nyström, vpk) 2 Om gynekologtjänster i Malmfälten (Arne Söderberg, fp) 3 Om byggnadsarbeten vid centrallasarettet (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den mars Om företagsdemokratin (Gunnar Johansson, s) 2 Om förlossningsvården (Valborg Bylund, c) 3 Om patientvärdinnor (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om förlossningsvården (Olof Hult, m) 5 Om personaltillgång vid långvårdsavdelningar (Beda Nilsson, s) 6 Om indragning av vägstationer (Emil Isaksson, vpk) Landstingets möte den 7-10 oktober Om följderna av prisstegringen på plastvaror och eventuellt motiv för återgång - helt eller delvis - till flergångsmaterial (Göte Pettersson, fp) 2

3 2 Om anställning av vårdare inom ramen för hemsjukvårdsreformen (Holger Granlund, c) 3 Om Sandträskgårdens framtida användning (Rune Sundberg, s) Landstingets möte den april Om sjukgymnastsituationen och rekryteringsåtgärder (Bertil Strandberg, m) 2 Om huvudmannaskapet för arbetsvården (Bertil Strandberg, m) 3 Om lanthushållsskolor (Härdis Hultin, c) 4 Om medicinsk rationalisering (Birger Simu, c) 5 Om sjukvårdspersonals betänkligheter att medverka vid abort (Curt Andersson, c) 6 Om etablering av aluminiumsmältverk i Jokkmokk (Henry Jacobsson, vpk) 7 Om jourverksamheten vid Haparanda vårdcentral (Henry Jacobsson, vpk) 8 Om remissförfarandet vid vissa sjukvårdsinrättningar (Maja-Lisa Lundström, vpk) 9 Om resultat av blodgivarkampanjen (Göte Pettersson, fp) 10 Om planerad utbyggnad av Kiruna lasarett (Georg Baas, s) 11 Om sjukhussjukan (Beda Nilsson, s) 12 Om hälsokontroll för tidigare upptäckt av bröstcancer (Gösta Andersson, vpk) Landstingets möte den 6-9 oktober Om industriprojekt till Tornedalen (Olof Hult, m) 2 Om Bergnässkolans framtida användning (Per Pettersson, m) 3 Om etablering av fabrik för kartonger vid ASSIs industri i Karlsborgsverken (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om patientombudsman (Göte Pettersson, fp) 5 Om planering för om- och tillbyggnad av Kiruna lasarett (Ingrid Larsson, s) 6 Om NAB (Gösta Andersson, vpk) 7 Om företagshälsovård (Gösta Andersson, vpk) 8 Om luftrenare till astmatikersjuka (Gunborg Carlsson, s) 9 Om rehabiliteringsåtgärder för stomiopererade (Greta Nordkvist, s) 3

4 Landstingets möte den april Om ambulansfrågan i Vittangi (Georg Baas, s) 2 Om förskrivningsrätt för bidragsberättigade glasögon (Axel Bogren, s) 3 Om tolkhjälp för invandrare vid landstingets vårdinrättningar (Greta Nordkvist, s) 4 Om medverkan till ökad sysselsättning i Jokkmokks kommun (Rut Hellsén, s) 5 Om praktikanter på landstingets sjukvårdsinrättningar (Rut Hellsén, s) 6 Om tvättservice vid Kiruna lasarett (Ingrid Larsson, s) 7 Om ungdomsarbetslösheten (Göte Pettersson, fp) 8 Om konsulttjänster för byggnadsverksamhet (Göte Pettersson, fp) 9 Om vårdadministrationen (Valborg Bylund, c) 10 Om spridningseffekter till Tornedalen och inlandet av Stålverk 80 (Per-Ola Eriksson, c) 11 Om ungdomsarbetslösheten (Holger Granlund, c) 12 Om praktikanter (Maja-Lisa Lundström, vpk) 13 Om abortförebyggande verksamhet (Maja-Lisa Lundström, vpk) 14 Om årlig hälsokontroll av personal vid arbetsvårdsverkstäderna (Bertil Larsson, vpk) 15 Om databasen i Haparanda och upprättande av filialer i Övertorneå och Pajala (Olof Hult, m) 16 Om landstingets företagshälsovård för sjukvårdspersonal (Beda Nilsson, s) 17 Om åtgärder från landstingets sida i anslutning till de ändrade planerna för Stålverk 80 (Olle Fors, vpk) Landstingets möte den 18-21oktober Om läkarmottagning i Korpilombolo (Karl Grönberg, vpk) 2 Om skolhälsovården (Göte Pettersson, fp) 3 Om träningsskola i Älvsbyn (Maja-Lisa Lundström, vpk) 4 Om Gällivare gamla lasarett (Emil Isaksson, vpk) 5 Om kostnader inom distriktstandvården (Per Pettersson, m) 6 Om ersättning av sysselsättningsobjekt (Rune Sundberg, s) 7 Om bemanningssituationen för vissa personalgrupper (Ingrid Larsson, s) 4

5 Landstingets möte den 21 mars Om landstingshusets uppvärmning (Göte Pettersson, fp) 2 Om utnyttjande av lokalerna vid Björkfors skogsbruksskola (Valborg Bylund, c) 3 Om förbättring av vården för länet reumatiker (Gerd Nilsson, c) 4 Om bristen på operationssjuksköterskor vid Kalix lasarett (Henry Jacobsson, -) 5 Om vakans- och utbildningssituationen för arbetsterapeuter i landstinget (Gunborg Carlsson, s) 6 Om jourmottagning och ambulanstillgången inom Haparandaområdet (Bertil Strandberg, m) 7 Om smittorisk vid håltagning i öronen (Rut Hellsén, s) 8 Om ambulanspersonalens kunskapsnivå (Alf Lövenborg, -) Landstingets möte den maj Om läkarmottagning i Långträsk (Irma Larsson, s) 2 Om omhändertagande av berusade personer sedan LOB införts (Kirsti Rinander, fp) 3 Om smärtlindring vid förlossning (Eva Winther, fp) 4 Om nyanställning mot bakgrund av den s k främjandelagen (Gunnar Fors, vpk) 5 Om information om lokalisering, huvudmannaskap och finansiering för hälsocenter i länet (Maja-Lisa Lundström, vpk) 6 Om lokalisering av länsalarmeringscentralen i BD län (Ulf Sundberg, s) Landstingets möte den november Om förebyggande åtgärder för att minska ryggbesvär och ryggskador hos vårdpersonalen (Eva Winther, fp) 2 Om bidrag till glasögon för personer med synnedsättning på grund av diabetes m fl sjukdomar (Rut Hellsén, s) 3 Om tillgodoseende av barns behov av lekterapi på landstingets institutioner (Eva Winther, fp) 4 Om möjligheten att tidigarelägga byggandet av den medicinska servicedelen vid Kalix lasarett (Henry Jacobsson, -) 5 Om tolkfrågan på sjukvårdsinrättningar i länet utanför Luleå kommun (Kirsti Rinander, fp) 6 Om tolkar för döva (Sera Olofsson, c) 7 Om tandläkarsituationen i tornedalskommunerna (Bernt Sturk, s) 8 Om problemet med tidsutnyttjandet vid våra folktandvårds- 5

6 kliniker (Aino Marklund, s) 9 Om genomförd eller planerad blankettrevision inom sjukvården samt eventuella åtgärder för att minska behovet av administrativ personal inom sjukvården samt eventuella planer för att minska vårdpersonalens administrativa uppgifter (Bertil Larsson, vpk) 10 Om uppföljning av Landstingsförbundets och Kommunförbundets rekommendation om åtgärder för att förbättra kvinnors situation och skapa ökad jämlikhet mellan kvinnor och män i kommunal tjänst (Gunborg Carlsson, s) 11 Om upprätthållande av järnvägstrafiken och bättre utnyttjande av järnvägarna i länet (Emil Isaksson, -) 12 Om fraktavtalet mellan SJ och LKAB och avvecklingshotet för malmhamnen i Luleå (Alf Lövenborg, -) 13 Om åtgärder för att ge samma villkor för landstingsgruppen Arbetarpartiet Kommunisterna (k) som övriga partigrupper och ledamöter för att delta i landstingsarbetet (Henry Jacobsson, -) 14 Om utbildning vid lantbruks- och lanthushållsskolorna i länet (Bertil Strandberg, m) 15 Om redovisning av ungefärliga totala årskostnader för landstinget som medbestämmandelagen medför (Bertil Strandberg, m) 16 Om vårdavgifter för ålderdomshems- och långvårdspatienter (Irma Larsson, s) Landstingets möte den 6 mars Om AD-vitaminer till spädbarn (Alf Lövenborg, -) 2 Om utbildning m m av tandhygienister i länet (Alf Lövenborg, -) 3 Om ökade insatser för att bereda handikappade i länet arbete (Sten Mattsson, -) 4 Om planerad höjning av bensinskatten och konsekvenserna för norrlandslänen (Emil Isaksson, -) 5 Om landstingets besvärsnämnd (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den maj Om allmän hälsokontroll i syfte att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar (Alf Lövenborg, -) 2 Om tonårsaborter (Gunnel Essling, s) 3 Om den rabatterade folktandvårdstaxan (Göte Pettersson, fp) 4 Om standarden idag på konvalescenthemmen (Rut Hellsén, s) 5 Om lekutrustning på vårdmottagningarna 6

7 (Maja-Lisa Lundström, vpk) Landstingets möte den 18 september Om krav på bättre och lägre persontransportkostnader för länets företagare och invånare (Bertil Strandberg, m) 2 Om vilka regler landstinget tillämpar vid sina inköp av konst (Göte Pettersson, fp) 3 Om försöksverksamhet med joursamarbete mellan vårdcentralerna i Övertorneå och finska Ylitornio (K-G Malmberg, s) Landstingets möte den november Om sjukvårdskostnaderna för hjärt- och kärlsjukdomarna m m (Sten Mattsson, -) 2 Om bevakning och åtgärder med anledning av SJs beslut om att stänga stationshuset i Nattavaara (Erik Norlin, -) 3 Om införande av långbyxor/jacka som arbetskläder för landstingets vårdpersonal (Bertil Larsson, vpk) 4 Om ökad information om bröstcancer i enlighet med dr Gästrins metod (Kirsti Rinander, fp) 5 Om initiativ för att införa den s k MAMA-metoden för tidig upptäckt av bröstcancer (Gerd Nilsson, c) 6 Om vilka åtgärder som vidtagits från landstingets sida för att förhindra nedläggning av ASSIs boardfabrik i Piteå m m (Henry Jacobsson, -) 7 Om kurativ personal inom landstingets företagshälsovård (Bo-Gunnar Ledin, fp) 8 Om hälsokontroll m m för misstänkta asbestos (Alf Lövenborg, -) Landstingets möte den 5 mars /78 Om etablering av konstgödseltillverkning i Norrbotten (Gunnar Fors, vpk) 10/78 Om sjukgymnastens roll i den förebyggande sjuk- och hälsovården (Gunnar Fors, vpk) 1/79 Om hörselundersökningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 2/79 Om förbättrade möjligheter att tillvarata njurar för transplantation (Sera Olofsson, c) 3/79 Om sjukhusinfektioner inom sjukvården i länet (Bertil Larsson, vpk) 4/79 Om pedagogisk riktig lekutrustning vid landstingets inrättningar m m (Maja-Lisa Lundström, vpk) 7

8 5/79 Om läkarsituationen i länet och rekrytering av specialistkompetenta läkare till Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Holger Granlund, c) 6/79 Om tidigareläggning av investeringar (Göte Pettersson, fp) 7/79 Om tidigareläggning av investeringar (Bertil Strandberg, m) 8/79 Om utnyttjande av lokalerna vid f d Vojakkala lantbruksskola (Bertil Strandberg, m) 9/79 Om landstingets beredskap vid längre strömavbrott (Erik Olofsson, c) 10/79 Om sysselsättningssituationen i Jokkmokk (Rut Hellsén, s) Landstingets möte den maj /79 Om hälsokontroll för att i tid upptäcka prostatacancer (Beda Nilsson, s) 12/79 Om akutmottagningen för barn vid Luleå lasarett (Kirsti Rinander, fp) 13/79 Om avskilda vårdplatser vid Jokkmokks vårdcentral för personer med alkoholproblem (Rut Hellsén, s) 14/79 Om den framtida dispensärverksamheten för lungsjukdomar inom Gällivare-Kiruna sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Erik Isaksson, m) 15/79 Om helikoptertransporter vid olycksfall och akuta sjukdomsfall (Rut Hellsén, s) 16/79 Om den flygburna ambulanstjänsten i länet (Alf Lövenborg, k) 17/79 Om samordnade helikoptertransporter inom länet (Bertil Strandberg, m) 18/79 Om situationen vid Öbergahemmet i Älvsbyn (Henry Jacobsson, k) 19/79 Om verksamheten vid skogsbruksskolan i Arvidsjaur (Holger Granlund, c) 20/79 Om brandskyddet vid landstingets sjukhus och andra vårdinrättningar (Bertil Larsson, vpk) 21/79 Om miljöfarliga utsläpp från SSAB i Luleå (Gunnar Fors, vpk) Landstingets möte den 5 oktober /79 Om kurser och studiecirklar i finska för vårdpersonal (Kirsti Rinander, fp) 23/79 Om planering för att bygga utrymmen för vård av patienter som omhändertagits enligt LOB (Kirsti Rinander, fp) 8

9 24/79 Om större resurser till Statens strålskyddsinstitut samt om utbildning i strålskydd för berörd personal vid vårdinrättningarna (Rut Hellsén, s) Landstingets möte den november /79 Om konsekvenserna för Norrbottens del av överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och läkarförbundet om läkarförsörjningen (Holger Granlund, c) 26/79 Om höjning av ersättningen till blodgivare (Sera Olofsson, c) 27/79 Om åtgärder för att få allmän föräldrautbildning i anslutning till barns födelse att fungera i länet under 1980 (Bo-Gunnar Ledin, fp) 28/79 Om bidraget till skyddsklädsel (Maja-Lisa Lundström, vpk) 29/79 Om fortsatt användning av Öbergahemmet i Älvsbyn (Anders Engelmark, m) 30/79 Om principerna för upphandling och eventuella förslag om ändringar i upphandlingsreglementet (Bertil Strandberg, m) 31/79 Om att landstinget vid bidragsgivning till representation borde rekommendera att bidraget inte används till spritdrycker (Lars Landberg, fp) Landstingets möte den 3 mars /80 Om öppethållande av förlossningsenheten vid Luleå lasarett under semestermånaderna (Valborg Bylund, c) 2/80 Om jour vid Haparanda vårdcentral (Anna-Lisa Scheynius, c) 3/80 Om anslutning till fjärrvärmeanläggningar och andra värmecentraler samt om fliseldning (Bertil Strandberg, m) 4/80 Om planering för ökad användning av datatekniken samt om konsekvenser för patienternas integritet vid ökad journalföring på data (Gerd Nilsson, c) Landstingets möte den maj /80 Om omprövning av stomplanen för ombyggnad av Luleå lasarett (Gunnar Fors, vpk) 6/80 Om när och hur en upprustning/nybyggnad av akutvårdsavdelningarna vid Luleå lasarett kommer att ske (Göte Pettersson, fp) 7/80 Om hur eftervården av psykiskt sjuka i länets glesbygder fungerar idag samt om framtidsplanerna (Beda Nilsson, s) 8/80 Om planerna för konvalescenthemmet Vängåvan i Luleå samt om hur konvalescentvården för gamla bör vara ordnad (Blenda Askeroth, m) 9/80 Om redovisning av landstingets engagemang i bidragsgivning för 9

10 anskaffning av glasögon (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den november /80 Om hur patientresor med taxi är organiserade och om skäl föreligger att vidta åtgärder i besparingssyfte (Bertil Strandberg, m) 11/80 Om möjligheten att tvättgodset från landstingets vårdinrättningar i Arjeplog får tvättas i kommunens tvättinrättning (Holger Granlund, c) 12/80 Om anbud från norrbottensföretag vid upphandling av inventarier, varor och tjänster (Bertil Strandberg, m) 13/80 Om lasarettsutbyggnaden i Kiruna (Gunnar Bendix, fp) 14/80 Om ungdomsarbetslösheten i länet (Gunnar Fors, vpk) Landstingets möte den 31 mars /81 Om utveckling av de psykiatriska vårdresurserna i Luleåområdet samt om hur den psykiatriska vården och rehabiliteringen i Luleå ska organiseras för att fullfölja detaljplanen för psykiatrin (Leif Hjalmarsson, s) 2/81 Om eventuell ändring av bestämmelserna för hemsjukvårdsbidrag till anhöriga för att möjliggöra tillämpning även för närstående hemsjukvårdare (Bertil Strandberg, m) 3/81 Om tandvårdssituationen i Haparanda kommun (Anna-Lisa Scheynius, c) 4/81 Om landstinget även fortsättningsvis kommer att anlita tvätten i Malmberget eller om det finns planer på att överföra all tvätthantering till Boden (Vivi Niva, vpk) 5/81 Om arten och omfattningen av brottsligheten vid länets sjukhus samt om vilka förebyggande åtgärder som vidtagits (Gunnar Bendix, fp) 6/81 Om brandskyddet och beredskapssituationen vid landstingets vårdinrättningar (Bertil Strandberg, m) 7/81 Om utredning och bevakning av frågan om eventuell handelsgödseltillverkning i länet (Bertil Larsson, vpk) 8/81 Om hur många fackliga förtroendevalda som bekostas av landstinget, tidsåtgången för landstinget som arbetsgivare vid förhandling/information/samråd med de fackliga organisationerna, totala årskostnaden för den fackliga verksamheten samt vilka slutsatser redovisade uppgifter föranleder (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den maj /81 Om stöd och utbildning till mammor som ammar 10

11 (Åsa Strömbäck, s och Beda Nilsson, s) 10/81 Om kostnader och statsbidragsbestämmelser m m för sjuktransportverksamheten (Bertil Strandberg, m) 11/81 Om det fortsatta utnyttjandet av Tallhedsskolans i Råneå lokaler (Anders Engelmark, m) 12/81 Om kostnadsutvecklingen för inrättningar inom omsorgsverksamheten (Bertil Strandberg, m) 13/81 Om primärkommunerna och de utvecklingsstördas behov (Åsa Strömbäck, s) 14/81 Om information om den nya sekretesslagen och dess tillämpning inom vårdområdet (Bo-Gunnar Ledin, fp) 15/81 Om SJs trafikplaner i Tornedalen (Alfons Kieri, vpk) Landstingets möte den 21 september /81 Om Depo-Provera (Maja-Lisa Lundström, vpk) 17/81 Om uppförande av vårdcentral i Töre-Morjärv (Per-Ola Eriksson, c) Landstingets möte den november /81 Om anskaffning av utrustning för blodflödesmätning i hjärnan för säkrare diagnos beträffande falsk och äkta demens (Gunnar Bendix, fp) 19/81 Om att direktionen för Gällivare-Kiruna sjukvårdsförvaltningsdistrikt ser över den privata läkarverksamhet som bedrivs i landstingets lokaler samt verksamheten vid vårdcentralerna vad gäller utfärdande av läkarintyg (Vivi Niva, vpk) 20/81 Om frågorna om engångs- och flergångsmateriel vid landstingets inrättningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 21/81 Om vissa åtgärder i anslutning till Kiruna lasaretts tillbyggnad samt frågan om omklädningsrum i den gamla lasarettsdelen (Sven Söderlund, vpk) 22/81 Om utnyttjande av gemensamma resurser landsting/kommun vid byggandet av ny vårdskola och ny gymnasieskola med lokaler för vårdlinje i Boden (Lars Landberg, fp) Landstingets möte den 30 mars /82 Om läkarnas medverkan vid s k konstgjord befruktning (Bo-Gunnar Ledin, fp) 2/82 Om konsekvenserna för landstinget vårdutbildningar av att många 11

12 läkare vägrar medverka i utbildningarna (Bo-Gunnar Ledin, fp) 3/82 Om sysselsättningsläget i Norrbotten (Per-Ola Eriksson, c och Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den 7-8 juni /82 Om landstingets insatser för tandvård hos gamla som ej är intagna på sjukhus (Gunnar Bendix, fp) 5/82 Om mindre stråldoser och högre bildkvalitet till lägre kostnader vid röntgenundersökningar inom vårt landsting (Gunnar Bendix, fp) 6/82 Om personalutbildning för personal inom landstingets administration (Bo-Gunnar Ledin, fp) Landstingets möte den 15 oktober /82 Om integrerad städning (Göte Pettersson, fp) 8/82 Om planerad reduktion av akutvårdsplatser vid Kiruna lasarett (Gunnar Bendix, fp) 9/82 Om kostinformation vid lasarettsvistelser (Gunnar Bendix, fp) 10/82 Om det fria läkarvalet i Norrbotten (Rolf Ericsson, m) 11/82 Om hörselvårdssituationen i Kiruna (Gunnel Essling, s) Landstingets möte den november /82 Om väntetiderna vid öronmottagningen, Gällivare lasarett (Vivi Niva, vpk) 13/82 Om finska invandrares möjligheter till tolkhjälp vid besök på landstingets inrättningar (Maj-Lis Palo, kds) 14/82 Om frågor rörande samverkan med primärkommunerna i utredningen Hemsjukvården inför 80-talet (Erik Holmkvist, m) 15/82 Om riksdagens beslut våren 1982 att dra in 3,5 miljarder kronor av kommunala skattemedel (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 31 maj - 1 juni /83 Om åtgärder mot rökningens skadeverkningar (Lennart Winroth, kds) 2/83 Om snara och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen med tobaksrökning vid landstingets vårdinrättningar (Erik Holmkvist, m) 12

13 3/83 Om ändrad tillämpning beträffande differentierade vårdavgifter så att hemmavarande make/maka inte drabbas ekonomiskt av den enes sjukhusvistelse (Göte Pettersson, fp) 4/83 Om snabbare budgetinformation och om kontinuerlig och total insyn för oppositionspartierna i landstingets budgetarbete (Erik Holmkvist, m) 5/83 Om vissa brister i landstingets informationsverksamhet på inrättningarna (Bertil Larsson, vpk) 6/83 Om beredskapen i landstinget inför försörjningskriser (Lennart Winroth, kds) 7/83 Om planläggning för att skydda människorna i länet mot följderna av en kärnexplosion (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den 3 oktober /83 Om registrering av kvinnomisshandel (Maud Eriksson, vpk) 9/83 Om smärtfri förlossning (Maud Eriksson, vpk) 10/83 Om läkarförsörjningen i länet (Lars-Eric Jonsson, c) 11/83 Om vad som kan göras för att förbättra situationen på vårdcentralerna i Luleå (AnnaBritta Nilsson, s) 12/83 Om läkartillgången inom den öppna vården i länet (Erik Holmkvist, m) 13/83 Om hembesök av läkare (Kurt Johansson, s) 14/83 Om vårdprogram mot självmord (Svea Cederlund, fp) 15/83 Om patientskador som inträffar vid landstingets vårdinrättningar (Erik Holmkvist, m) 16/83 Om utbildning i giftfri odling i den av landstinget bedrivna lantbruksutbildningen (Lennart Winroth, kds) Landstingets möte den november /83 Om vissa frågor rörande landstingsanställda läkare med fritidspraktik (Erik Holmkvist, m) 18/83 Om inrättande av läkartjänster i Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Svea Cederlund, fp) 19/83 Om energiåtervinning (Erling Nilsson, s) 20/83 Om energiåtervinning vid tvätteriet i Boden (Erling Nilsson, s) Landstingets möte den 19 mars /84 Om genomförda förändringar inom distriktssköterskornas arbetsområde i Kalix sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Göte Pettersson, fp) 2/84 Om tilldelning av läkare för Porsöns vårdcentral i Luleå (Erik Holmkvist, m) 3/84 Om planer för eventuell utbyggnad av den öppna vården inom Kalix kommun (Erik Holmkvist, m) 13

14 4/84 Om utskrivning av långvarigt psykiskt sjuka innan överenskommelse träffats med berörda kommuner (Gunnar Fors, vpk) 5/84 Om boende för vuxna utvecklingsstörda (Lars-Eric Jonsson, c) 6/84 Om konsekvenserna för Norrbotten om landstinget avskaffas (Per-Ola Eriksson, c) 7/84 Om ledigförklarande och återbesättande av vakanta tjänster inom sociala nämndens verksamhetsområde (Lars-Eric Jonsson, c) Landstingets möte den maj /84 Om läkarutbildningen i socialmedicin (Tyra Norberg, s) 9/84 Om initiativ och försök i fråga om den danska modellen för äldrevård (Erik Holmkvist, m) 10/84 Om redovisning av synen på rutinerna i samband med dödsfall i hemmet (Svea Cederlund, fp) 11/84 Om rekrytering till högskoleutbildning (Valborg Bylund, c) 12/84 Om bekämpandet av videovåld (Lennart Winroth, kds) 13/84 Om landstingets policy i datafrågor, särskilt beträffande personnummer (Tyra Norberg, s) Landstingets möte den 26 september /84 Om handläggningen av ärendet om den föreslagna rivningen av de åtta fastigheterna vid Furunäsets sjukhus (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den november /84 Om sjukvårdssituationen i Kiruna (Assar Wågström, vpk) 16/84 Om rutiner för information till patients anhöriga (Maj-Lis Palo, kds) 17/84 Om incest (Lennart Winroth, kds) 18/84 Om förstärkta resurser och utbildning i ortopedisk medicin (Lennart Winroth, kds) 19/84 Om psykiatrisk vård för döva, dövblinda och hörselskadade (Lennart Winroth, kds) 20/84 Om den gynekologiska vården i länet (Svea Cederlund, fp) 21/84 Om förebyggande insatser mot cancer (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den 27 mars /85 Om program för allmänna mammografiundersökningar i länet (Sera Olofsson, c) 2/85 Om tekniska och personella resurser m m för mammografi- 14

15 undersökningar (Bertil Larsson, vpk) 3/85 Om hälsokontroll med mammografi inom landstingsområdet (Irma Berggren, s) 4/85 Om det finns anledning för landstinget att genomföra massundersökning med mammografi och hur snart en sådan åtgärd kan genomföras (Blenda Askeroth, m) 5/85 Om situationen för hemsjukvården i Luleå kommun (Maud Eriksson, vpk) 6/85 Om hemsjukvårdspatienters integritetsskydd (Maj-Lis Palo, kds) 7/85 Om aktivitetshuset i Juoksengi för psykiskt långtidssjuka (Lennart Winroth, kds) 8/85 Om kostnadsfri skyddsympning för vissa utsatta patientgrupper samt för sjukvårdsbiträden (Alfons Kieri, vpk) 9/85 Om möjligheterna för neurologiskt handikappade till behandlingsresor för utomlandsvård (Svea Cederlund, fp) 10/85 Om patienter med höga sjukresekostnader (Lennart Winroth, kds) 11/85 Om vad som görs från landstingets sida för att förbättra arbetssituationen vid medicinkliniken, Luleå lasarett (Maud Eriksson, vpk) 12/85 Om långvårdssituationen i Älvsbyn och möjligheterna att förbättra den (Per-Gunnar Sundström, c) 13/85 Om behovet av fler långvårdsplatser vid Överkalix vårdcentral (Alfons Kieri, vpk) 14/85 Om landstingen och den solidariska läkarfördelningen (Lennart Winroth, kds) 15/85 Om semester för vuxna utvecklingsstörda som bor på vårdhem (Lars-Eric Jonsson, c) 16/85 Om utnyttjande av modern kommunikationsteknik vid landstingets förvaltningar och vårdenheter (Lennart Winroth, kds) 17/85 Om tolkning av budgetdirektiv och budgetramar (Per-Gunnar Sundström, c) 18/85 Om premier till anställda för uppslag och tips i landstingsverksamheten samt om s k kvalitetscirklar (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den maj /85 Om konsekvenserna för landstingets vidkommande av regeringsförslagen i kompletteringspropositionen om likviditetsindragning från kommunsektorn (Erik Holmkvist, m) 20/85 Om utvecklingen av antalet anställda under 25 år i Norrbottens läns landsting (Per-Gunnar Sundström, c) 21/85 Om AIDS (Lennart Winroth, kds) 22/85 Om organisationsöversyn vid Kiruna lasarett (Assar Wågström, vpk) 15

16 23/85 Om översyn av rondsystemet på våra sjukhus (Maj-Lis Palo, kds) 24/85 Om hörselvården i Luleå (Bertil Larsson, vpk) 25/85 Om planeringen av vården inför sommaren (Sera Olofsson, c) 26/85 Om tillämpningen av landstingets jämställdhetsplan (Göte Pettersson, fp) 27/85 Om förändringar för de utvecklingsstörda med anledning av den nya omsorgslagen (Lars-Eric Jonsson, c) 28/85 Om fastighetsunderhållet i landstinget (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 2-3 oktober /85 Om utvecklingen av och utbildningen i ortopedisk medicin i Norrbotten (Lennart Winroth, kds) 30/85 Om helhetssyn i vården och utbildning av vårdpersonal däri (Lennart Winroth, kds) 31/85 Om handläggning av ärendet Fritidshus i Sävast för utvecklingsstörda samt om principerna för fritidshus inom omsorgsverksamheten (Svea Cederlund, fp) 32/85 Om landstingets datasäkerhet (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den november /85 Om laserbehandling av kondylom (Kirsti Rinander, fp) 34/85 Om införskaffande av laserapparatur till gynekologiska kliniken vid centrallasarettet (Unni Ruthberg, vpk) 35/85 Om åtgärder för att förbättra den förebyggande diabetesfotvården (Svea Cederlund, fp) 36/85 Om bojkott av sydafrikanska varor (Margareta Neovius, c) 37/85 Om uppvaktning av regeringen med krav om ökade regionalpolitiska insatser (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den 12 mars /86 Om resultatet av Dagmarreformen (Bertil Larsson, vpk) 2/86 Om studiedagar dels för lärare i biologi och i samhällsorienterande ämnen om förebyggande av sexuellt överförda sjukdomar, dels för gymnastiklärare om idrottsskador (Kirsti Rinander, fp) 3/86 Om ögonbottenkamera för regelbundna kontroller av diabetiker (Svea Cederlund, fp) 4/86 Om fria tandvården för hemsjukvårdspatienter (Sven Söderlund, vpk) 5/86 Om tandvården i länet (Lars Spolander, m) 16

17 6/86 Om läkarrekryteringen (Anna-Lisa Scheynius, c) 7/86 Om anställningstrygghet för landstingets anställda (Sera Olofsson, c) 8/86 Om beläggningen på Holmforshemmet (Leif Skanefors, m) 9/86 Om Norrbottens museum (Blenda Askeroth, m och Kirsti Rinander, fp) 10/86 Om vissa lokalfrågor vid lasarettet i Kiruna (Sven Söderlund, vpk) 11/86 Om inköp av kött till landstingets inrättningar (Svea Cederlund, fp) 12/86 Om regionala kollektivtrafiken (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den 5-6 juni /86 Om effekterna för landstinget av regeringens budgetproposition och kompletteringsproposition (Bertil Larsson, vpk) 14/86 Om resultatet av insatserna för att aktivera trädgårdsodling i Tornedalen (Bertil Larsson, vpk) 15/86 Om ambulanspersonalens utbildning i hjärt- och lungräddning (Anna-Lisa Scheynius, c) 16/86 Om logopedtjänster i Luleå (Kirsti Rinander, fp) 17/86 Om beredskap vid kärnkraftsolyckor (Per-Gunnar Sundström, c) 18/86 Om marknadsföring av utbildning vid trädgårdsskolan i Vojakkala (Anna-Lisa Scheynius, c) 19/86 Om behovet av stomiterapeut i vårt landsting (Blenda Askeroth, m) 20/86 Om åtgärder med anledning av beräknat budgetunderskott (Antero Ijäs, m) 21/86 Om åtgärder med anledning av beräknat budgetunderskott (Olle Lindström, m) 22/86 Om medicinsk beredskap och information m m vid kärnkraftsolyckor (Svea Cederlund, fp) Landstingets möte den 1-2 oktober /86 Om sjukvårdskostnaderna i Norrbotten samt om effekterna av satsningarna inom primärvården (Lars Spolander, m) 24/86 Om utbildning i smärtlindring samt om den s k smärtgruppens arbete (Bo-Gunnar Ledin, fp och Kirsti Rinander, fp) 25/86 Om informationsmaterial för flyktingar angående sjukvården (Svea Cederlund, fp) 17

18 26/86 Om läkartillgången på ögon- och ortopedklinikerna samt om resultatet av läkarrekryteringskampanjerna (Bertil Larsson, vpk) 27/86 Om riktlinjer för och beredning av ansökningar om bidrag ur anslaget för riktade kulturinsatser (Per-Gunnar Sundström, c) 28/86 Om bidrag till politiska ungdomsförbund för vissa aktiviteter (Lars Spolander, m) 29/86 Om utnyttjande av lokaler i landstingets verksamhet (Gerd Nilsson, c) Landstingets möte den 26 november /86 Om köerna till ortoped-kirurgiska kliniken i Boden (Bertil Larsson, vpk) 31/86 Om kuratorerna i sjukvårdsorganisationen (Göte Pettersson, fp) 32/86 Om operationer av gråstarr (Lars Spolander, m) 33/86 Om hemsjukvårdsavtalet (Lars Spolander, m) 34/86 Om kvacksalveri eller inte i Svanstein (Lars Spolander, m) 35/86 Om annonskampanj under pågående konflikt på arbetsmarknaden (Bertil Larsson, vpk) 36/86 Om motiven för indragning av Piteå distriktskontor inom sociala nämndens verksamhetsområde (Svea Cederlund, fp) 37/86 Om ungdomsplatser för arbetslös ungdom i länet (Anna-Lisa Scheynius, c) 38/86 Om landstingets fastighetsförsäljningar (Sera Olofsson, c) Landstingets möte den december /86 Om läkare till pensionärshem (Göte Pettersson, fp) 40/86 Om väntetider för handikapphjälpmedel (Svea Cederlund, fp) 41/86 Om policyn vid försäljning av landstingets skogsfastigheter (Per-Gunnar Sundström, c) 42/86 Om landstingets riktlinjer för verksamheten inom Norrbottens Turistråd/Nordkalottresor (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 12 mars /87 Om statens indragning av medel från landsting och kommuner (Bertil Larsson, vpk) 2/87 Om handlingsprogram inom den förebyggande hälso- och sjukvården i landstingsområdet (Per-Ola Eriksson, c) 3/87 Om tidsplan för genomförande av hälsoundersökning med mammografi i Norrbotten (Blenda Askeroth, m) 4/87 Om kösituationen i Norrbotten för operationer 18

19 (Per-Gunnar Sundström, c) 5/87 Om operationsköer i landstinget (Göte Pettersson, fp) 6/87 Om tillämpningen av Dagmaravtalet (Lars Spolander, m) 7/87 Om prövning inom hela landstingsområdet av den s k Björknäsmodellen för öppen mottagning av patienter (Bo-Gunnar Ledin, fp) 8/87 Om åtgärder mot AIDS (Svea Cederlund, fp) 9/87 Om rapportering till Socialstyrelsen beträffande utvecklingsstörda i Norrbotten (Svea Cederlund, fp) 10/87 Om landstingets beslut att ej tillåta anslutning av F 21s flottiljläkare till försäkringskassan (Leif Skanefors, m) Landstingets möte den 2-3 juni /87 Om utvecklingen av kirurgklinikerna i länet (Svea Cederlund, fp) 12/87 Om försök med tidigare hemgång från sjukhus efter förlossning (Svea Cederlund, fp) 13/87 Om ändring av benämningen sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Svea Cederlund, fp) 14/87 Om synundersökning av utvecklingsstörda i länet (Sera Olofsson, c) 15/87 Om landstingets engagemang i Alftastiftelsens verksamhet i Öjebyn (Bertil Larsson, vpk) 16/87 Om beslut rörande vissa rekryterings- och utbildningsresor (Antero Ijäs, m) 18/87 Om Norvijaurprojektet i Jokkmokk (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 7-8 oktober /87 Om samordning av turistsatsningar i Norrbotten (Eilert Apelqvist, c). Interpellationen ställdes vid föregående landstingsmöte. 19/87 Om avdelning 49 vid Bodens lasarett (Bertil Larsson, vpk) 20/87 Om smärtlindring för cancersjuka (Bo-Gunnar ledin, fp) 21/87 Om akupunktur som smärtlindring (Per-Gunnar Sundström, c) 22/87 Om kostnadsersättning vid njurdonationer (Lars Spolander, m) 23/87 Om specialistvård för neurologiskt handikappade (Svea Cederlund, fp) 24/87 Om möjligheten för patienter att i kösituationer söka vård vid annan vårdcentral i Luleå än den man normalt tillhör (Lars Spolander, m) 19

20 Landstingets möte den november /87 Om vårdkvalitet och personaltäthet vid lasaretten i Boden och Luleå (Tomas Kanter, vpk) 26/87 Om stängning av Luleå lasaretts BB- och förlossningsavdelningar somrarna 1986 och 1987 (Leif Skanefors, m) 27/87 Om hörselvården i länet (Per-Gunnar Sundström, c) 28/87 Om patient i Norrbotten med hänsyn till risken för HIV-smitta kan få transfusion med eget blod från blodbank (Svea Cederlund, fp) 29/87 Om ekonomiskt stöd för att klara läkarbehovet vid Svansteins hälsohem (Irma Granberg, fp) 30/87 Om upphandling av datatjänster (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 16 mars /88 Om information till massmedia i anslutning till direktionernas sammanträden (Bertil Larsson, vpk) 2/88 Om problemet med bestrålade livsmedel vid upphandling till landstingets institutioner (Valborg Rehnman, c) 3/88 Om jumbolans/sambulans inom sjuktransportverksamheten i länet (Göte Pettersson, fp) 4/88 Om tjänst som stomiterapeut i Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Bo-Gunnar Ledin, fp) 5/88 Om väntetider för starroperationer (Alfons Kieri, vpk) 6/88 Om de målformuleringar förvaltningsutskottet angett för basenhetsutvecklingen i sjukvården (Bertil Larsson, vpk) 7/88 Om undersökning av synförmåga och reflexer hos barn (Kirsti Rinander, fp) 8/88 Om företagshälsovården i länet (Per-Gunnar Sundström, c) 9/88 Om personal- och demokratifrågor i landstingets verksamhet (Per-Gunnar Sundström, c) 10/88 Om alternativa driftformer inom landstinget (Per-Gunnar Sundström, c) 11/88 Om val av studieförbund för vuxenutbildning vid dagcenter (Leif Skanefors, m) 12/88 Om tandvårdsförvaltningens arbetsmetoder (Lars Spolander, m) 13/88 Om läkarrekryteringen i Norrbotten (Lars Spolander, m) 14/88 Om datortomograf i Piteå och Kalix (Svea Cederlund, fp och Irma Granberg, fp) 20

21 15/88 Om smärtlindring (Svea Cederlund, fp) 16/88 Om NLL-tvättens resultat och fördelning (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 2-3 juni /88 Om hjärtmedicinen TPA (Nils Lindh, s) 18/88 Om information beträffande könssjukdomen klamydia (Vivi Niva, vpk) 19/88 Om reglerna för de fackliga organisationernas information och affischering på landstingets institutioner (Per-Gunnar Sundström, c) 20/88 Om läkarutbildning i Umeå (Per-Gunnar Sundström, c) 21/88 Om indragningen av kuratorstjänst i Piteå (Svea Cederlund, fp) 22/88 Om hjälpmedelsförrådet i Luleå (Svea Cederlund, fp) 23/88 Om behov av egen lägenhet eller gruppbostad för psykiskt utvecklingsstörda (Svea Cederlund, fp) 24/88 Om tjänster med mindre än 75 procents tjänstgöringsgrad samt om den medicinska kompetensen nattetid (Tomas Kanter, vpk) 25/88 Om Socialstyrelsens folkhälsorapport och dess konsekvenser (Tomas Kanter, vpk) 26/88 Om programmet för arbetet mot alkohol- och drogmissbruk (Kirsti Rinander, fp) 27/88 Om sponsring av idrottsföreningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 28/88 Om effekterna på landstingets ekonomi av statliga indragningar (Lars Spolander, m) 29/88 Om budgetmässiga effekter av senaste löneavtalet samt om real löneökning för sjuksköterska hos landstinget (Lars Spolander, m) 30/88 Om väntetider för hjärtoperationer (Lars Spolander, m) Landstingets möte den september /88 Om situationen inom äldreomsorgen (Bertil Larsson, vpk) 32/88 Om anhörigvårdarbidrag (Svea Cederlund, fp) Landstingets möte den november /88 Om åtgärder för att förbättra SLAKOs funktionssätt (Birgit Sandahl, m) 34/88 Om datavirus (Per-Gunnar Sundström, c) 35/88 Om åtgärder för att förbättra skogsbruksutbildningen (Karl-Gustav Lindbäck, c) 36/88 Om vattenförsörjningen vid landstingets inrättningar 21

22 (Valborg Rehnman, c) 37/88 Om förfarandet vid tjänstetillsättningar inom landstinget (Bertil Larsson, vpk) 38/88 Återkallad 39/88 Om förebyggande åtgärder mot klamydia och kondylom (Svea Cederlund, fp) 40/88 Om mammografiscreening (Olle Åsander, m) 41/88 Om länsmuseets utveckling (Eilert Apelqvist, c) 42/88 Om landstingets ledningsfilosofi (Olle Lindström, m) 43/88 Om landstingets personalrekrytering (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 15 mars /89 Om bäckenfoglossning (Ann-Christine Rutqvist, c) 2/89 Om rekryteringen till utbildningen vid Grans lantbruksskola (Sven-Erik Bucht, s) 3/89 Om regler för utlåning av hjälpmedel (Alfons Kieri, vpk) 4/89 Om rehabilitering av strokepatienter (Per-Gunnar Sundström, c) 5/89 Om rätt till förlängd föräldraledighet för landstingsanställda (Unni Ruthberg, vpk) 6/89 Om fysisk träning på arbetstid för landstingets personal (Unni Ruthberg, vpk) 7/89 Om kostnadsfria läkemedel för kroniskt sjuka (Tomas Kanter, vpk) 8/89 Om folkrörelsernas arkiv (Bertil Larsson, vpk) 9/89 Om förebyggande verksamhet mot barnolycksfall (Svea Cederlund, fp) 10/89 Om hemsjukvården (Kirsti Rinander, fp) 11/89 Om generalplan för Bodens lasarett (Olle Lindström, m) 12/89 Om köerna till hjärtoperation m m (Lars Spolander, m) 13/89 Om rekrytering av läkare och sjukgymnaster (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 31 maj - 1 juni /89 Om etiken inom hälso- och sjukvården (Irma Berggren, s) 15/89 Om insatser för att minska alkoholkonsumtionen i Norrbottens län (Per-Gunnar Sundström, c) 16/89 Om reumatikervården i länet (Ann-Christine Rutqvist, c) 17/89 Om ersättnings- och anställningsvillkor m m för anhöriga 22

23 hemsjukvårdare (Svea Cederlund, fp) 18/89 Om planeringen för sammanträdestider för olika landstingsorgan (Svea Cederlund, fp) 19/89 Om hälsokontrollen av flyktingbarn (Ann-Christine Rutqvist, c) 20/89 Om klinikfärdiga patienter (Bertil Larsson, vpk) 21/89 Om psykiatriska verksamheten i Kalix (Lars Spolander, m) 22/89 Om väntetider för operation (Lars Spolander, m) 23/89 Om personalbrist under semestertider (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 27 september /89 Om regler och ansvar för förtroendevaldas studiebesök inom landstingets verksamhet (Bertil Larsson, vpk) 25/89 Om rutiner för utlåning av tekniska hjälpmedel (Bertil Larsson, vpk) 26/89 Om donation av organ (Göte Pettersson, fp) 27/89 Om redovisning av tvångssparandet (Lars Spolander, m) 28/89 Om spårandet av livmoderhalscancer (Unni Ruthberg, vpk) 29/89 Om åtgärder för bättre arbetsmiljö (Per-Gunnar Sundström, c) 30/89 Om Råneå sjukhem (Göte Pettersson, fp) 31/89 Om underremisser till landstingets yttrande över ÄDEL-utredningen (Bertil Larsson, vpk) 32/89 Om gruppbostäder för utvecklingsstörda (Sören Lejonclou, c) 33/89 Om vem som bestämmer i Piteådirektionen (Lars Spolander, m) 34/89 Om persontrafiken på länsjärnvägarna (Robert Svartholm, mp) 35/89 Om sjukvården i glesbygderna (Robert Svartholm, mp) Landstingets möte den 9 november /89 Om åtgärder för att öka säkerheten vid läkemedelshantering inom den slutna vården samt för att förhindra identitetsförväxling (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingets möte den 29 november - 1 december /89 Om vårdavtal mellan landstinget och privatpraktiserande sjukgymnaster (Tomas Kanter, vpk) 38/89 Om antalet HIV-smittade i Norrbotten (Kirsti Rinander, fp) 39/89 Om biotekniken (Ann-Christine Rutqvist, c) 40/89 Om våldsförebyggande arbete (Svea Cederlund, fp) 41/89 Återkallad 23

24 42/89 Om beredskap för kurativ och psykologisk hjälp i katastrofsituationer (Irma Granberg, fp) 43/89 Om patienter i behov av näringstillförsel direkt i blodet (Sera Olofsson, c) 44/89 Om information om HIV/AIDS och klamydia m m (Bertil Larsson, vpk) 45/89 Om saneringen av folktandvårdens lokaler i Kiruna (Sonja Franz, fp) Landstingets möte den 28 mars /90 Om arbetsterapeuttjänster i landstinget m m (Tomas Kanter, vpk) 2/90 Om det ökande antalet aborter i Norrbotten (Sera Olofsson, c) 3/90 Om ortopedisk medicin (Robert Svartholm, mp) 4/90 Om mammografiverksamheten (Robert Svartholm, mp) 5/90 Om rökavvänjning (Robert Svartholm, mp) 6/90 Om ändring i kursplanen för Grans lantbruksskola (Karl-Gustav Lindbäck, c) 7/90 Om utbyggnad av sjukhemmet i Älvsbyn (Per-Gunnar Sundström, c) 8/90 Om hantering av aborterade foster (Svea Cederlund, fp) 9/90 Om hantering av riskavfall vid lasarettet i Boden (Lars Spolander, m) 10/90 Om hemtagning av hjärtoperationer till Norrbotten (Lars Spolander, m) Landstingets möte den maj /90 Om rekrytering och utbildning av sjukgymnaster (Bertil Larsson, vpk) 12/90 Om läkarbemanningen inom primärvården (Robert Svartholm, mp) 13/90 Om effektivisering av sjuktransporterna (Lars Spolander, m) 14/90 Om fritt val av studieförbund (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 3 oktober /90 Om thoraxkirurgin på regionsjukhuset i Umeå (Per-Gunnar Sundström, c) 16/90 Om äldre- och handikappomsorgen (Göte Pettersson, fp) 18/90 Om kvinnlig omskärelse (Sonja Franz, fp) 19/90 Om läkaretableringar i fyrkanten (Lars Spolander, m) 24

25 Landstingets möte den november /90 Om datorträning för afatiker (Kirsti Rinander, fp) 20/90 Om kvinnomedicinsk forskning (Irma Berggren, s, Inga Forss, s och Gunnel Essling, s) 21/90 Om utredningar inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhet (Kirsti Rinander, fp) 22/90 Om mätning av kvalitet och effektivitet (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingets möte den 21 mars /91 Om ansvarig utgivare av landstingstidningen (Unni Ruthberg, vpk) 2/91 Om väntetider och köer inom sjukvården (Bertil Larsson, vpk) 3/91 Om motverkande av aborter och spridning av STD i länet (Kirsti Rinander, fp och Svea Cederlund, fp) 4/91 Om primärvårdens framtid (Tomas Kanter, vpk) 5/91 Om habilitering för handikappade barn och ungdomar (Valborg Rehnman, c) 6/91 Om landstingets arbete mot familjevåld (Svea Cederlund, fp) 7/91 Om planer för att förbättra villkoren för konstnärerna och konstlivet i länet (Börje Ekström, mp) 8/91 Om förebyggande hälso- och sjukvård (Lennart Rahm, mp) 9/91 Om basenhetsutvecklingen inom landstinget (Unni Ruthberg, vpk) 10/91 Om rekryteringen av psykiater (Unni Ruthberg, vpk) 11/91 Om landstingets energisystem och energihushållning (Per-Ola Eriksson, c) Landstingets möte den juni /91 Om ny vårdcentral i Boden (Bertil Larsson, vpk) 13/91 Om anhörigvårdarnas anställningsförhållanden (Kirsti Rinander, fp) 14/91 Om folkrörelsernas arkiv (Kirsti Rinander, fp) 15/91 Om läkarrekrytering (Per-Gunnar Sundström, c) 16/91 Om miljömedicinskt åtgärdsprogram (Per-Gunnar Sundström, c) 17/91 Om trafikpolitiskt program (Bertil Larsson, v) 18/91 Om höga tandvårdskostnader vid vissa kroniska sjukdomar (Svea Cederlund, fp) 25

26 19/91 Om Ädel-reformen (Robert Svartholm, mp) 20/91 Om valfrihet i vården (Robert Svartholm, mp) 21/91 Om mammografi (Robert Svartholm, mp) 22/91 Om läkarrekryteringen inom primärvården (Robert Svartholm, mp) 23/91 Om KRAV-kontrollerad mat till patienter (Lennart Rahm, mp) 24/91 Om länstrafiken (Lennart Rahm, mp) 25/91 Om utredningen om Konstcentrum (Börje Ekström, mp) 26/91 Om länskulturinstitutionerna (Börje Ekström, mp) 27/91 Om politikerrollen inom NLL (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 26 september /91 Om stereotaktisk punktionsutrustning (Inga Thuomas, s) 29/91 Om skattereformens effekter för landstinget (Unni Ruthberg, v) 30/91 Om personalkooperativ (Lars Spolander, m) Landstingets möte den november /91 Om bortfall vid mammografiundersökningar (Tomas Kanter, v) 32/91 Om projektet Vården mot våld (Svea Cederlund, fp) 33/91 Om hjälpmedelsinformationen (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingsfullmäktige den 19 mars /92 Om avgift för uteblivet behandlingsbesök vid försenad sjuktransport (Karl-Göran Wälivaara, kds) 2/92 Om flexibel arbetsorganisation (Gunilla Wallsten, m) 3/92 Om patienters möjlighet att själva svara för kostnaden för tekniska hjälpmedel (Göte Pettersson, fp) 4/92 Om ersättning/lön vid deltagande i psykiatrisk behandlingsverksamhet (Ann-Christine Rutqvist, c) 5/92 Om förändringar i landstingets ekonomi de närmaste åren (Bertil Larsson, v) Landstingsfullmäktige den juni /92 Om möjligheterna att få kvicksilverfritt vaccin (Unni Ruthberg, v) 7/92 Om ledningsansvaret inom hälso- och sjukvården (Ann-Christine Rutqvist, c) 26

27 Landstingsfullmäktige den 24 september /92 Om privatvården och landstingets planering (Göte Pettersson, fp) 9/92 Om misstänkta oegentligheter vid debitering av privatvård (Tomas Kanter, v) 10/92 Om primärvårdens sparbeting (Tomas Kanter, v) Landstingsfullmäktige den 8 december /92 Om informationsinsatser till potentiella benmärgsgivare i Norrbotten (Els Jakobsson, fp) 12/92 Om missförhållanden vid öronkliniken i Boden (Lars Spolander, m) 13/92 Om insatser för att minska tonårsaborterna i länet (Unni Ruthberg, v) 14/92 Om logopedverksamheten i Luleå-Boden (Unni Ruthberg, v) Landstingsfullmäktige den 18 mars /93 Om rehabilitering av strokepatienter (Maj-Lis Palo, kds) 2/93 Om utredningen om de regionala utvecklingsfonderna (Bertil Larsson, v) 3/93 Om cellgiftsbehandlingar (Lars Spolander, m) 4/93 Om det s k Harmonicaprojektet vid Gällivare lasarett (Birgit Sandahl, m) Landstingsfullmäktige den juni /93 Om subventionering av p-piller till tonårsflickor (Svea Cederlund, fp) Landstingsfullmäktige den 30 september /93 Om trygghets- och pensionsavtal inom landstinget (Roine Karlsson, v) 7/93 Om möjligheterna för Landstingsfastigheters hyresgäster att omförhandla hyrorna (Gunilla Wallsten, m) Landstingsfullmäktige den november /93 Om krisberedskapen vid akutmottagningarna (Svea Cederlund, fp) 9/93 Om reglerna för föräldraledighet (Irma Berggren, s) 10/93 Återkallad 11/93 Om sjukresor med taxi (Kerstin Eriksson, m) 12/93 Om regionalt handlingsprogram för kvinnor 27

28 (Ann-Christine Rutqvist, c) 13/93 Om husläkarsystemets införande i Norrbotten (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den 17 mars /94 Om ersättare för personal som deltar i Sunderbyprojektet (Bertil Larsson, v) 2/94 Om upphandling av optikertjänster (Maj-Lis Palo, kds) 3/94 Om samarbete med kommunerna i vissa folkhälsofrågor (Svea Cederlund, fp) 4/94 Om foniatrisk behandling för utvecklingsstörda barn och ungdomar (Unni Ruthberg, v) Landstingsfullmäktige den 10 maj /94 Om beslutade besparingar vid sjukhusen i Luleå och Boden (Bertil Larsson, v) 6/94 Om elavbrott vid Piteå älvdals sjukhus (Elisabeth Fjällström, c) 7/94 Om Harr-projektet (Göte Pettersson, fp) Landstingsfullmäktige den juni /94 Om arbetssituationen vid neurologiska kliniken i Boden (Els Jakobsson, fp) Landstingsfullmäktige den 29 september /94 Om stöd till personalen vid införande av ny vårdorganisation inom länssjukhuset Luleå-Boden (Erik Nilzon, fp) 10/94 Om åtgärder för att utveckla de högre utbildningarna i länet (Lars-Erick Forsgren, fp) Landstingsfullmäktige den november /94 Om gratis sjukresa med kollektivtrafik (Leif Hjalmarsson, s) Landstingsfullmäktige den 13 december /94 Om kvinnliga chefer (Els Jakobsson, fp) 13/94 Om miljöprogram (Thore Kostenniemi, c) 14/94 Om köp av kranskärlsoperationer (Lars Spolander, m) 15/94 Om korrigering av orättvisa löner (Elisabeth Fjällström, c) Landstingsfullmäktige den 16 mars /95 Om omflyttningar av PBU i Boden (Harry Nyström, v) 28

29 2/95 Om landstingets pensionsskuld (Magnus Wildeman, ns) 3/95 Om investeringar i Luleå och Bodens sjukhus (Magnus Wildeman, ns) 4/95 Om bemanningsnivån i Boden (Harry Nyström, v) 5/95 Om beslutsordningen för internationellt bistånd (Lars Spolander, m) 6/95 Om rätten att välja vårdgivare (Els Jakobsson, fp) 7/95 Om landstingets informationsstrategi (Solweig Bergström, m) 8/95 Om åtgärder för att minska arbetslöshetseffekterna inom Bodens kommun (Kenneth Backgård, ns) 9/95 Om säkerhet för Sunderbyprojektet (Kenneth Backgård, ns) 10/95 Om kontrollorganisation för Sunderby sjukhus (Birger Arvidsson, ns) 11/95 Om tillämpning av vårdgarantin (Ulla Burman, fp) Landstingsfullmäktige den 11 maj /95 Om andelen kvinnliga chefer vid landstingets kansli (Göte Pettersson, fp) Landstingsfullmäktige den 21 september /95 Om användandet av mobiltelefoner vid våra sjukhus (Birgit Sandahl, m) 14/95 Om att förebygga överförskrivning av antibiotika och resistensutveckling hos bakterier (Ulla Burman, fp) 15/95 Om landstingets regionala utvecklingsarbete (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den november /95 Om s k övrig frånvaro (Vivi-Anne Hedberg-Svensson, ns) 17/95 Om sjukresor med taxi (Els Jakobsson, fp) 18/95 Om fördelning av bidrag till studieförbunden (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den 28 mars /96 Om mysteriet Erikslund (Lars Spolander, m) 2/96 Om vad som händer med rehabiliteringen i Norrbotten (Lars Spolander, m) 29

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1993 88-98 K-G Holmqvist (s), ordf ande Lars Spolander (m) Toivo Hofslagare (s), vice ordf Ann-Christine Rutqvist (c) Ebbe Resin (s), ers Bertil

Läs mer

Förslag till strategisk plan 2016-2019

Förslag till strategisk plan 2016-2019 2016 Förslag till strategisk plan 2016-2019 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2016-2019 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008 Prioritering av landstingets verksamheter Pressinformation 7 februari 2008 1 Deltagare Svante Lönnbark, landstingsdirektör, 070-559 28 19 Berit Fredricsson, chef Division Primärvård, 070-655 94 31 Gunnar

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Cirkulärnr: 1995:100 Diarienr: 1995/1419 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: Mottagare: Rubrik: Vård och Omsorg Alwa Nilsson Ingrid Söderström Alwa Nilsson Ingrid Söderström Vård och Omsorg 1995-05-11 Äldreomsorg

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Det blir gratis influensavaccinering för alla västerbottningar. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen.

Det blir gratis influensavaccinering för alla västerbottningar. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen. Dagen Efter 25 augusti I dag, tisdag, har landstingsstyrelsen sammanträtt i Umeå. Styrelsen beslutade bl.a. att den kommande massvaccinationen av länets befolkning ska vara gratis för alla. Däremot beslutade

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform DATUM DIARIENR 2004-02-23 LKD04124 15 Återkallande av uppdragen för de förtroendevalda i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Bakgrund Sedan valet 2002 har socialdemokraterna och vänsterpartiet bedrivit

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden 1(5) Protokoll MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden Tid och plats Fredagen 28 mars 2014 10.00 12.00 Geriatrikmottagningens konferensrum Ulf Bergman, närsjukvårdschef Camilla

Läs mer

Råd när du vill starta eget

Råd när du vill starta eget Råd när du vill starta eget Uppdaterad 2014 STARTA EGET Tolv tips och råd 1. Affärsidé och affärsplan Innan du startar företag är det viktigt att formulera en vision en affärsidé - för verksamheten i ett

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 20-26 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Samverkansforum för Närsjukvården Luleå/Boden

Samverkansforum för Närsjukvården Luleå/Boden 1(5) Protokoll Samverkansforum för Närsjukvården Luleå/Boden Tid och plats Fredag 13 mars 2015 konferenscentrum rum 2-3, Sunderby sjukhus Ulf Bergman Närsjukvårdschef Åsa Hällström, Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer