Interpellationer till landstingsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interpellationer till landstingsfullmäktige 1971-2005"

Transkript

1 Interpellationer till landstingsfullmäktige Landstingets möte den april Om budgetsekreterare (Bertil Strandberg, m) 2 Om jourtjänst vid läkarstationer (Olof Hult, m) 3 Om växtgifter (Erik Nyström, vpk) 4 Om tandvården i Pajala (Karl Grönberg, vpk) 5 Om personalen vid Övertorneå centrala verkstadsskola (K-G Malmberg, s) Landstingets möte den 4-7 oktober Om byggnadskostnader vid Gällivare lasarett (Bertil Strandberg, m och Arne Söderberg, fp) 2 Om överföring av vinstmedel från LKAB till AB Statsföretag (Erik Isaksson, m och Torsten Stridsman, c) 3 Om anbudsförfarandet vid kanslihusbygget (Bertil Öhvall, fp) 4 Om åtgärder för intensifierad skogsvård (Torsten Stridsman, c) Landstingets möte den april Om bristen på sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Bertil Strandberg, m) 2 Om höjning av mervärdesskatten och skatten på motorbränsle (Per Pettersson, m) 3 Om näringsliv och sysselsättning i östra Norrbotten (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om höjning av mervärdesskatten (Torsten Stridsman, c) 5 Om utbyggnad av landstingets verksamhet för planerat föräldraskap (Frida Berglund, s) 6 Om tuberkulosdispensärverksamheten (K-G Malmberg, s) 7 Om Piteåvägarnas upprustning (Axel Bogren, s) 8 Om valkretsindelningen och kostnaderna vid resor till vallokaler i glesbygden (Erik Nyström, vpk) 9 Om konsekvenserna för kommunerna vid aviserad omläggning av beskattningen (Bertil Öhvall, fp) 1

2 Landstingets möte den 9-12 oktober Om arbetslöshet bland länets målare (Bertil Larsson, vpk) 2 Om resursförstärkning till länets företagareförening (Bertil Öhvall, fp) 3 Om personalutvecklingen vid sjukvårdsinrättningarna (Edgar Sundkvist, s) 4 Om läkarrekrytering (Per Pettersson, m) Landstingets möte den 9-10 april Om trafikpolitik och målsättning och åtgärdsprogram i Länsprogram 70 (Bertil Strandberg, m) 2 Om företagshälsovården (Gösta Andersson, vpk) 3 Om järnförädlingsverk i Malmfälten (Gösta Badlund, vpk) 4 Om tvätten i Gällivare (Emil Isaksson, vpk) 5 Om skogsbruksskolornas lokalisering (Karl Grönberg, vpk) 6 Om daghemsplatser (Bertil Larsson, vpk) 7 Om kommunal sysselsättningsplanering (Bertil Öhvall, fp) 8 Om Vittangi vårdcentral (Georg Baas, s) Landstingets möte den 8-11 oktober Om skogsbruksutbildningen i Norrbotten (Erik Nyström, vpk) 2 Om gynekologtjänster i Malmfälten (Arne Söderberg, fp) 3 Om byggnadsarbeten vid centrallasarettet (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den mars Om företagsdemokratin (Gunnar Johansson, s) 2 Om förlossningsvården (Valborg Bylund, c) 3 Om patientvärdinnor (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om förlossningsvården (Olof Hult, m) 5 Om personaltillgång vid långvårdsavdelningar (Beda Nilsson, s) 6 Om indragning av vägstationer (Emil Isaksson, vpk) Landstingets möte den 7-10 oktober Om följderna av prisstegringen på plastvaror och eventuellt motiv för återgång - helt eller delvis - till flergångsmaterial (Göte Pettersson, fp) 2

3 2 Om anställning av vårdare inom ramen för hemsjukvårdsreformen (Holger Granlund, c) 3 Om Sandträskgårdens framtida användning (Rune Sundberg, s) Landstingets möte den april Om sjukgymnastsituationen och rekryteringsåtgärder (Bertil Strandberg, m) 2 Om huvudmannaskapet för arbetsvården (Bertil Strandberg, m) 3 Om lanthushållsskolor (Härdis Hultin, c) 4 Om medicinsk rationalisering (Birger Simu, c) 5 Om sjukvårdspersonals betänkligheter att medverka vid abort (Curt Andersson, c) 6 Om etablering av aluminiumsmältverk i Jokkmokk (Henry Jacobsson, vpk) 7 Om jourverksamheten vid Haparanda vårdcentral (Henry Jacobsson, vpk) 8 Om remissförfarandet vid vissa sjukvårdsinrättningar (Maja-Lisa Lundström, vpk) 9 Om resultat av blodgivarkampanjen (Göte Pettersson, fp) 10 Om planerad utbyggnad av Kiruna lasarett (Georg Baas, s) 11 Om sjukhussjukan (Beda Nilsson, s) 12 Om hälsokontroll för tidigare upptäckt av bröstcancer (Gösta Andersson, vpk) Landstingets möte den 6-9 oktober Om industriprojekt till Tornedalen (Olof Hult, m) 2 Om Bergnässkolans framtida användning (Per Pettersson, m) 3 Om etablering av fabrik för kartonger vid ASSIs industri i Karlsborgsverken (Henry Jacobsson, vpk) 4 Om patientombudsman (Göte Pettersson, fp) 5 Om planering för om- och tillbyggnad av Kiruna lasarett (Ingrid Larsson, s) 6 Om NAB (Gösta Andersson, vpk) 7 Om företagshälsovård (Gösta Andersson, vpk) 8 Om luftrenare till astmatikersjuka (Gunborg Carlsson, s) 9 Om rehabiliteringsåtgärder för stomiopererade (Greta Nordkvist, s) 3

4 Landstingets möte den april Om ambulansfrågan i Vittangi (Georg Baas, s) 2 Om förskrivningsrätt för bidragsberättigade glasögon (Axel Bogren, s) 3 Om tolkhjälp för invandrare vid landstingets vårdinrättningar (Greta Nordkvist, s) 4 Om medverkan till ökad sysselsättning i Jokkmokks kommun (Rut Hellsén, s) 5 Om praktikanter på landstingets sjukvårdsinrättningar (Rut Hellsén, s) 6 Om tvättservice vid Kiruna lasarett (Ingrid Larsson, s) 7 Om ungdomsarbetslösheten (Göte Pettersson, fp) 8 Om konsulttjänster för byggnadsverksamhet (Göte Pettersson, fp) 9 Om vårdadministrationen (Valborg Bylund, c) 10 Om spridningseffekter till Tornedalen och inlandet av Stålverk 80 (Per-Ola Eriksson, c) 11 Om ungdomsarbetslösheten (Holger Granlund, c) 12 Om praktikanter (Maja-Lisa Lundström, vpk) 13 Om abortförebyggande verksamhet (Maja-Lisa Lundström, vpk) 14 Om årlig hälsokontroll av personal vid arbetsvårdsverkstäderna (Bertil Larsson, vpk) 15 Om databasen i Haparanda och upprättande av filialer i Övertorneå och Pajala (Olof Hult, m) 16 Om landstingets företagshälsovård för sjukvårdspersonal (Beda Nilsson, s) 17 Om åtgärder från landstingets sida i anslutning till de ändrade planerna för Stålverk 80 (Olle Fors, vpk) Landstingets möte den 18-21oktober Om läkarmottagning i Korpilombolo (Karl Grönberg, vpk) 2 Om skolhälsovården (Göte Pettersson, fp) 3 Om träningsskola i Älvsbyn (Maja-Lisa Lundström, vpk) 4 Om Gällivare gamla lasarett (Emil Isaksson, vpk) 5 Om kostnader inom distriktstandvården (Per Pettersson, m) 6 Om ersättning av sysselsättningsobjekt (Rune Sundberg, s) 7 Om bemanningssituationen för vissa personalgrupper (Ingrid Larsson, s) 4

5 Landstingets möte den 21 mars Om landstingshusets uppvärmning (Göte Pettersson, fp) 2 Om utnyttjande av lokalerna vid Björkfors skogsbruksskola (Valborg Bylund, c) 3 Om förbättring av vården för länet reumatiker (Gerd Nilsson, c) 4 Om bristen på operationssjuksköterskor vid Kalix lasarett (Henry Jacobsson, -) 5 Om vakans- och utbildningssituationen för arbetsterapeuter i landstinget (Gunborg Carlsson, s) 6 Om jourmottagning och ambulanstillgången inom Haparandaområdet (Bertil Strandberg, m) 7 Om smittorisk vid håltagning i öronen (Rut Hellsén, s) 8 Om ambulanspersonalens kunskapsnivå (Alf Lövenborg, -) Landstingets möte den maj Om läkarmottagning i Långträsk (Irma Larsson, s) 2 Om omhändertagande av berusade personer sedan LOB införts (Kirsti Rinander, fp) 3 Om smärtlindring vid förlossning (Eva Winther, fp) 4 Om nyanställning mot bakgrund av den s k främjandelagen (Gunnar Fors, vpk) 5 Om information om lokalisering, huvudmannaskap och finansiering för hälsocenter i länet (Maja-Lisa Lundström, vpk) 6 Om lokalisering av länsalarmeringscentralen i BD län (Ulf Sundberg, s) Landstingets möte den november Om förebyggande åtgärder för att minska ryggbesvär och ryggskador hos vårdpersonalen (Eva Winther, fp) 2 Om bidrag till glasögon för personer med synnedsättning på grund av diabetes m fl sjukdomar (Rut Hellsén, s) 3 Om tillgodoseende av barns behov av lekterapi på landstingets institutioner (Eva Winther, fp) 4 Om möjligheten att tidigarelägga byggandet av den medicinska servicedelen vid Kalix lasarett (Henry Jacobsson, -) 5 Om tolkfrågan på sjukvårdsinrättningar i länet utanför Luleå kommun (Kirsti Rinander, fp) 6 Om tolkar för döva (Sera Olofsson, c) 7 Om tandläkarsituationen i tornedalskommunerna (Bernt Sturk, s) 8 Om problemet med tidsutnyttjandet vid våra folktandvårds- 5

6 kliniker (Aino Marklund, s) 9 Om genomförd eller planerad blankettrevision inom sjukvården samt eventuella åtgärder för att minska behovet av administrativ personal inom sjukvården samt eventuella planer för att minska vårdpersonalens administrativa uppgifter (Bertil Larsson, vpk) 10 Om uppföljning av Landstingsförbundets och Kommunförbundets rekommendation om åtgärder för att förbättra kvinnors situation och skapa ökad jämlikhet mellan kvinnor och män i kommunal tjänst (Gunborg Carlsson, s) 11 Om upprätthållande av järnvägstrafiken och bättre utnyttjande av järnvägarna i länet (Emil Isaksson, -) 12 Om fraktavtalet mellan SJ och LKAB och avvecklingshotet för malmhamnen i Luleå (Alf Lövenborg, -) 13 Om åtgärder för att ge samma villkor för landstingsgruppen Arbetarpartiet Kommunisterna (k) som övriga partigrupper och ledamöter för att delta i landstingsarbetet (Henry Jacobsson, -) 14 Om utbildning vid lantbruks- och lanthushållsskolorna i länet (Bertil Strandberg, m) 15 Om redovisning av ungefärliga totala årskostnader för landstinget som medbestämmandelagen medför (Bertil Strandberg, m) 16 Om vårdavgifter för ålderdomshems- och långvårdspatienter (Irma Larsson, s) Landstingets möte den 6 mars Om AD-vitaminer till spädbarn (Alf Lövenborg, -) 2 Om utbildning m m av tandhygienister i länet (Alf Lövenborg, -) 3 Om ökade insatser för att bereda handikappade i länet arbete (Sten Mattsson, -) 4 Om planerad höjning av bensinskatten och konsekvenserna för norrlandslänen (Emil Isaksson, -) 5 Om landstingets besvärsnämnd (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den maj Om allmän hälsokontroll i syfte att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar (Alf Lövenborg, -) 2 Om tonårsaborter (Gunnel Essling, s) 3 Om den rabatterade folktandvårdstaxan (Göte Pettersson, fp) 4 Om standarden idag på konvalescenthemmen (Rut Hellsén, s) 5 Om lekutrustning på vårdmottagningarna 6

7 (Maja-Lisa Lundström, vpk) Landstingets möte den 18 september Om krav på bättre och lägre persontransportkostnader för länets företagare och invånare (Bertil Strandberg, m) 2 Om vilka regler landstinget tillämpar vid sina inköp av konst (Göte Pettersson, fp) 3 Om försöksverksamhet med joursamarbete mellan vårdcentralerna i Övertorneå och finska Ylitornio (K-G Malmberg, s) Landstingets möte den november Om sjukvårdskostnaderna för hjärt- och kärlsjukdomarna m m (Sten Mattsson, -) 2 Om bevakning och åtgärder med anledning av SJs beslut om att stänga stationshuset i Nattavaara (Erik Norlin, -) 3 Om införande av långbyxor/jacka som arbetskläder för landstingets vårdpersonal (Bertil Larsson, vpk) 4 Om ökad information om bröstcancer i enlighet med dr Gästrins metod (Kirsti Rinander, fp) 5 Om initiativ för att införa den s k MAMA-metoden för tidig upptäckt av bröstcancer (Gerd Nilsson, c) 6 Om vilka åtgärder som vidtagits från landstingets sida för att förhindra nedläggning av ASSIs boardfabrik i Piteå m m (Henry Jacobsson, -) 7 Om kurativ personal inom landstingets företagshälsovård (Bo-Gunnar Ledin, fp) 8 Om hälsokontroll m m för misstänkta asbestos (Alf Lövenborg, -) Landstingets möte den 5 mars /78 Om etablering av konstgödseltillverkning i Norrbotten (Gunnar Fors, vpk) 10/78 Om sjukgymnastens roll i den förebyggande sjuk- och hälsovården (Gunnar Fors, vpk) 1/79 Om hörselundersökningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 2/79 Om förbättrade möjligheter att tillvarata njurar för transplantation (Sera Olofsson, c) 3/79 Om sjukhusinfektioner inom sjukvården i länet (Bertil Larsson, vpk) 4/79 Om pedagogisk riktig lekutrustning vid landstingets inrättningar m m (Maja-Lisa Lundström, vpk) 7

8 5/79 Om läkarsituationen i länet och rekrytering av specialistkompetenta läkare till Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Holger Granlund, c) 6/79 Om tidigareläggning av investeringar (Göte Pettersson, fp) 7/79 Om tidigareläggning av investeringar (Bertil Strandberg, m) 8/79 Om utnyttjande av lokalerna vid f d Vojakkala lantbruksskola (Bertil Strandberg, m) 9/79 Om landstingets beredskap vid längre strömavbrott (Erik Olofsson, c) 10/79 Om sysselsättningssituationen i Jokkmokk (Rut Hellsén, s) Landstingets möte den maj /79 Om hälsokontroll för att i tid upptäcka prostatacancer (Beda Nilsson, s) 12/79 Om akutmottagningen för barn vid Luleå lasarett (Kirsti Rinander, fp) 13/79 Om avskilda vårdplatser vid Jokkmokks vårdcentral för personer med alkoholproblem (Rut Hellsén, s) 14/79 Om den framtida dispensärverksamheten för lungsjukdomar inom Gällivare-Kiruna sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Erik Isaksson, m) 15/79 Om helikoptertransporter vid olycksfall och akuta sjukdomsfall (Rut Hellsén, s) 16/79 Om den flygburna ambulanstjänsten i länet (Alf Lövenborg, k) 17/79 Om samordnade helikoptertransporter inom länet (Bertil Strandberg, m) 18/79 Om situationen vid Öbergahemmet i Älvsbyn (Henry Jacobsson, k) 19/79 Om verksamheten vid skogsbruksskolan i Arvidsjaur (Holger Granlund, c) 20/79 Om brandskyddet vid landstingets sjukhus och andra vårdinrättningar (Bertil Larsson, vpk) 21/79 Om miljöfarliga utsläpp från SSAB i Luleå (Gunnar Fors, vpk) Landstingets möte den 5 oktober /79 Om kurser och studiecirklar i finska för vårdpersonal (Kirsti Rinander, fp) 23/79 Om planering för att bygga utrymmen för vård av patienter som omhändertagits enligt LOB (Kirsti Rinander, fp) 8

9 24/79 Om större resurser till Statens strålskyddsinstitut samt om utbildning i strålskydd för berörd personal vid vårdinrättningarna (Rut Hellsén, s) Landstingets möte den november /79 Om konsekvenserna för Norrbottens del av överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och läkarförbundet om läkarförsörjningen (Holger Granlund, c) 26/79 Om höjning av ersättningen till blodgivare (Sera Olofsson, c) 27/79 Om åtgärder för att få allmän föräldrautbildning i anslutning till barns födelse att fungera i länet under 1980 (Bo-Gunnar Ledin, fp) 28/79 Om bidraget till skyddsklädsel (Maja-Lisa Lundström, vpk) 29/79 Om fortsatt användning av Öbergahemmet i Älvsbyn (Anders Engelmark, m) 30/79 Om principerna för upphandling och eventuella förslag om ändringar i upphandlingsreglementet (Bertil Strandberg, m) 31/79 Om att landstinget vid bidragsgivning till representation borde rekommendera att bidraget inte används till spritdrycker (Lars Landberg, fp) Landstingets möte den 3 mars /80 Om öppethållande av förlossningsenheten vid Luleå lasarett under semestermånaderna (Valborg Bylund, c) 2/80 Om jour vid Haparanda vårdcentral (Anna-Lisa Scheynius, c) 3/80 Om anslutning till fjärrvärmeanläggningar och andra värmecentraler samt om fliseldning (Bertil Strandberg, m) 4/80 Om planering för ökad användning av datatekniken samt om konsekvenser för patienternas integritet vid ökad journalföring på data (Gerd Nilsson, c) Landstingets möte den maj /80 Om omprövning av stomplanen för ombyggnad av Luleå lasarett (Gunnar Fors, vpk) 6/80 Om när och hur en upprustning/nybyggnad av akutvårdsavdelningarna vid Luleå lasarett kommer att ske (Göte Pettersson, fp) 7/80 Om hur eftervården av psykiskt sjuka i länets glesbygder fungerar idag samt om framtidsplanerna (Beda Nilsson, s) 8/80 Om planerna för konvalescenthemmet Vängåvan i Luleå samt om hur konvalescentvården för gamla bör vara ordnad (Blenda Askeroth, m) 9/80 Om redovisning av landstingets engagemang i bidragsgivning för 9

10 anskaffning av glasögon (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den november /80 Om hur patientresor med taxi är organiserade och om skäl föreligger att vidta åtgärder i besparingssyfte (Bertil Strandberg, m) 11/80 Om möjligheten att tvättgodset från landstingets vårdinrättningar i Arjeplog får tvättas i kommunens tvättinrättning (Holger Granlund, c) 12/80 Om anbud från norrbottensföretag vid upphandling av inventarier, varor och tjänster (Bertil Strandberg, m) 13/80 Om lasarettsutbyggnaden i Kiruna (Gunnar Bendix, fp) 14/80 Om ungdomsarbetslösheten i länet (Gunnar Fors, vpk) Landstingets möte den 31 mars /81 Om utveckling av de psykiatriska vårdresurserna i Luleåområdet samt om hur den psykiatriska vården och rehabiliteringen i Luleå ska organiseras för att fullfölja detaljplanen för psykiatrin (Leif Hjalmarsson, s) 2/81 Om eventuell ändring av bestämmelserna för hemsjukvårdsbidrag till anhöriga för att möjliggöra tillämpning även för närstående hemsjukvårdare (Bertil Strandberg, m) 3/81 Om tandvårdssituationen i Haparanda kommun (Anna-Lisa Scheynius, c) 4/81 Om landstinget även fortsättningsvis kommer att anlita tvätten i Malmberget eller om det finns planer på att överföra all tvätthantering till Boden (Vivi Niva, vpk) 5/81 Om arten och omfattningen av brottsligheten vid länets sjukhus samt om vilka förebyggande åtgärder som vidtagits (Gunnar Bendix, fp) 6/81 Om brandskyddet och beredskapssituationen vid landstingets vårdinrättningar (Bertil Strandberg, m) 7/81 Om utredning och bevakning av frågan om eventuell handelsgödseltillverkning i länet (Bertil Larsson, vpk) 8/81 Om hur många fackliga förtroendevalda som bekostas av landstinget, tidsåtgången för landstinget som arbetsgivare vid förhandling/information/samråd med de fackliga organisationerna, totala årskostnaden för den fackliga verksamheten samt vilka slutsatser redovisade uppgifter föranleder (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den maj /81 Om stöd och utbildning till mammor som ammar 10

11 (Åsa Strömbäck, s och Beda Nilsson, s) 10/81 Om kostnader och statsbidragsbestämmelser m m för sjuktransportverksamheten (Bertil Strandberg, m) 11/81 Om det fortsatta utnyttjandet av Tallhedsskolans i Råneå lokaler (Anders Engelmark, m) 12/81 Om kostnadsutvecklingen för inrättningar inom omsorgsverksamheten (Bertil Strandberg, m) 13/81 Om primärkommunerna och de utvecklingsstördas behov (Åsa Strömbäck, s) 14/81 Om information om den nya sekretesslagen och dess tillämpning inom vårdområdet (Bo-Gunnar Ledin, fp) 15/81 Om SJs trafikplaner i Tornedalen (Alfons Kieri, vpk) Landstingets möte den 21 september /81 Om Depo-Provera (Maja-Lisa Lundström, vpk) 17/81 Om uppförande av vårdcentral i Töre-Morjärv (Per-Ola Eriksson, c) Landstingets möte den november /81 Om anskaffning av utrustning för blodflödesmätning i hjärnan för säkrare diagnos beträffande falsk och äkta demens (Gunnar Bendix, fp) 19/81 Om att direktionen för Gällivare-Kiruna sjukvårdsförvaltningsdistrikt ser över den privata läkarverksamhet som bedrivs i landstingets lokaler samt verksamheten vid vårdcentralerna vad gäller utfärdande av läkarintyg (Vivi Niva, vpk) 20/81 Om frågorna om engångs- och flergångsmateriel vid landstingets inrättningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 21/81 Om vissa åtgärder i anslutning till Kiruna lasaretts tillbyggnad samt frågan om omklädningsrum i den gamla lasarettsdelen (Sven Söderlund, vpk) 22/81 Om utnyttjande av gemensamma resurser landsting/kommun vid byggandet av ny vårdskola och ny gymnasieskola med lokaler för vårdlinje i Boden (Lars Landberg, fp) Landstingets möte den 30 mars /82 Om läkarnas medverkan vid s k konstgjord befruktning (Bo-Gunnar Ledin, fp) 2/82 Om konsekvenserna för landstinget vårdutbildningar av att många 11

12 läkare vägrar medverka i utbildningarna (Bo-Gunnar Ledin, fp) 3/82 Om sysselsättningsläget i Norrbotten (Per-Ola Eriksson, c och Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den 7-8 juni /82 Om landstingets insatser för tandvård hos gamla som ej är intagna på sjukhus (Gunnar Bendix, fp) 5/82 Om mindre stråldoser och högre bildkvalitet till lägre kostnader vid röntgenundersökningar inom vårt landsting (Gunnar Bendix, fp) 6/82 Om personalutbildning för personal inom landstingets administration (Bo-Gunnar Ledin, fp) Landstingets möte den 15 oktober /82 Om integrerad städning (Göte Pettersson, fp) 8/82 Om planerad reduktion av akutvårdsplatser vid Kiruna lasarett (Gunnar Bendix, fp) 9/82 Om kostinformation vid lasarettsvistelser (Gunnar Bendix, fp) 10/82 Om det fria läkarvalet i Norrbotten (Rolf Ericsson, m) 11/82 Om hörselvårdssituationen i Kiruna (Gunnel Essling, s) Landstingets möte den november /82 Om väntetiderna vid öronmottagningen, Gällivare lasarett (Vivi Niva, vpk) 13/82 Om finska invandrares möjligheter till tolkhjälp vid besök på landstingets inrättningar (Maj-Lis Palo, kds) 14/82 Om frågor rörande samverkan med primärkommunerna i utredningen Hemsjukvården inför 80-talet (Erik Holmkvist, m) 15/82 Om riksdagens beslut våren 1982 att dra in 3,5 miljarder kronor av kommunala skattemedel (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 31 maj - 1 juni /83 Om åtgärder mot rökningens skadeverkningar (Lennart Winroth, kds) 2/83 Om snara och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen med tobaksrökning vid landstingets vårdinrättningar (Erik Holmkvist, m) 12

13 3/83 Om ändrad tillämpning beträffande differentierade vårdavgifter så att hemmavarande make/maka inte drabbas ekonomiskt av den enes sjukhusvistelse (Göte Pettersson, fp) 4/83 Om snabbare budgetinformation och om kontinuerlig och total insyn för oppositionspartierna i landstingets budgetarbete (Erik Holmkvist, m) 5/83 Om vissa brister i landstingets informationsverksamhet på inrättningarna (Bertil Larsson, vpk) 6/83 Om beredskapen i landstinget inför försörjningskriser (Lennart Winroth, kds) 7/83 Om planläggning för att skydda människorna i länet mot följderna av en kärnexplosion (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den 3 oktober /83 Om registrering av kvinnomisshandel (Maud Eriksson, vpk) 9/83 Om smärtfri förlossning (Maud Eriksson, vpk) 10/83 Om läkarförsörjningen i länet (Lars-Eric Jonsson, c) 11/83 Om vad som kan göras för att förbättra situationen på vårdcentralerna i Luleå (AnnaBritta Nilsson, s) 12/83 Om läkartillgången inom den öppna vården i länet (Erik Holmkvist, m) 13/83 Om hembesök av läkare (Kurt Johansson, s) 14/83 Om vårdprogram mot självmord (Svea Cederlund, fp) 15/83 Om patientskador som inträffar vid landstingets vårdinrättningar (Erik Holmkvist, m) 16/83 Om utbildning i giftfri odling i den av landstinget bedrivna lantbruksutbildningen (Lennart Winroth, kds) Landstingets möte den november /83 Om vissa frågor rörande landstingsanställda läkare med fritidspraktik (Erik Holmkvist, m) 18/83 Om inrättande av läkartjänster i Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Svea Cederlund, fp) 19/83 Om energiåtervinning (Erling Nilsson, s) 20/83 Om energiåtervinning vid tvätteriet i Boden (Erling Nilsson, s) Landstingets möte den 19 mars /84 Om genomförda förändringar inom distriktssköterskornas arbetsområde i Kalix sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Göte Pettersson, fp) 2/84 Om tilldelning av läkare för Porsöns vårdcentral i Luleå (Erik Holmkvist, m) 3/84 Om planer för eventuell utbyggnad av den öppna vården inom Kalix kommun (Erik Holmkvist, m) 13

14 4/84 Om utskrivning av långvarigt psykiskt sjuka innan överenskommelse träffats med berörda kommuner (Gunnar Fors, vpk) 5/84 Om boende för vuxna utvecklingsstörda (Lars-Eric Jonsson, c) 6/84 Om konsekvenserna för Norrbotten om landstinget avskaffas (Per-Ola Eriksson, c) 7/84 Om ledigförklarande och återbesättande av vakanta tjänster inom sociala nämndens verksamhetsområde (Lars-Eric Jonsson, c) Landstingets möte den maj /84 Om läkarutbildningen i socialmedicin (Tyra Norberg, s) 9/84 Om initiativ och försök i fråga om den danska modellen för äldrevård (Erik Holmkvist, m) 10/84 Om redovisning av synen på rutinerna i samband med dödsfall i hemmet (Svea Cederlund, fp) 11/84 Om rekrytering till högskoleutbildning (Valborg Bylund, c) 12/84 Om bekämpandet av videovåld (Lennart Winroth, kds) 13/84 Om landstingets policy i datafrågor, särskilt beträffande personnummer (Tyra Norberg, s) Landstingets möte den 26 september /84 Om handläggningen av ärendet om den föreslagna rivningen av de åtta fastigheterna vid Furunäsets sjukhus (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den november /84 Om sjukvårdssituationen i Kiruna (Assar Wågström, vpk) 16/84 Om rutiner för information till patients anhöriga (Maj-Lis Palo, kds) 17/84 Om incest (Lennart Winroth, kds) 18/84 Om förstärkta resurser och utbildning i ortopedisk medicin (Lennart Winroth, kds) 19/84 Om psykiatrisk vård för döva, dövblinda och hörselskadade (Lennart Winroth, kds) 20/84 Om den gynekologiska vården i länet (Svea Cederlund, fp) 21/84 Om förebyggande insatser mot cancer (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den 27 mars /85 Om program för allmänna mammografiundersökningar i länet (Sera Olofsson, c) 2/85 Om tekniska och personella resurser m m för mammografi- 14

15 undersökningar (Bertil Larsson, vpk) 3/85 Om hälsokontroll med mammografi inom landstingsområdet (Irma Berggren, s) 4/85 Om det finns anledning för landstinget att genomföra massundersökning med mammografi och hur snart en sådan åtgärd kan genomföras (Blenda Askeroth, m) 5/85 Om situationen för hemsjukvården i Luleå kommun (Maud Eriksson, vpk) 6/85 Om hemsjukvårdspatienters integritetsskydd (Maj-Lis Palo, kds) 7/85 Om aktivitetshuset i Juoksengi för psykiskt långtidssjuka (Lennart Winroth, kds) 8/85 Om kostnadsfri skyddsympning för vissa utsatta patientgrupper samt för sjukvårdsbiträden (Alfons Kieri, vpk) 9/85 Om möjligheterna för neurologiskt handikappade till behandlingsresor för utomlandsvård (Svea Cederlund, fp) 10/85 Om patienter med höga sjukresekostnader (Lennart Winroth, kds) 11/85 Om vad som görs från landstingets sida för att förbättra arbetssituationen vid medicinkliniken, Luleå lasarett (Maud Eriksson, vpk) 12/85 Om långvårdssituationen i Älvsbyn och möjligheterna att förbättra den (Per-Gunnar Sundström, c) 13/85 Om behovet av fler långvårdsplatser vid Överkalix vårdcentral (Alfons Kieri, vpk) 14/85 Om landstingen och den solidariska läkarfördelningen (Lennart Winroth, kds) 15/85 Om semester för vuxna utvecklingsstörda som bor på vårdhem (Lars-Eric Jonsson, c) 16/85 Om utnyttjande av modern kommunikationsteknik vid landstingets förvaltningar och vårdenheter (Lennart Winroth, kds) 17/85 Om tolkning av budgetdirektiv och budgetramar (Per-Gunnar Sundström, c) 18/85 Om premier till anställda för uppslag och tips i landstingsverksamheten samt om s k kvalitetscirklar (Erik Holmkvist, m) Landstingets möte den maj /85 Om konsekvenserna för landstingets vidkommande av regeringsförslagen i kompletteringspropositionen om likviditetsindragning från kommunsektorn (Erik Holmkvist, m) 20/85 Om utvecklingen av antalet anställda under 25 år i Norrbottens läns landsting (Per-Gunnar Sundström, c) 21/85 Om AIDS (Lennart Winroth, kds) 22/85 Om organisationsöversyn vid Kiruna lasarett (Assar Wågström, vpk) 15

16 23/85 Om översyn av rondsystemet på våra sjukhus (Maj-Lis Palo, kds) 24/85 Om hörselvården i Luleå (Bertil Larsson, vpk) 25/85 Om planeringen av vården inför sommaren (Sera Olofsson, c) 26/85 Om tillämpningen av landstingets jämställdhetsplan (Göte Pettersson, fp) 27/85 Om förändringar för de utvecklingsstörda med anledning av den nya omsorgslagen (Lars-Eric Jonsson, c) 28/85 Om fastighetsunderhållet i landstinget (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 2-3 oktober /85 Om utvecklingen av och utbildningen i ortopedisk medicin i Norrbotten (Lennart Winroth, kds) 30/85 Om helhetssyn i vården och utbildning av vårdpersonal däri (Lennart Winroth, kds) 31/85 Om handläggning av ärendet Fritidshus i Sävast för utvecklingsstörda samt om principerna för fritidshus inom omsorgsverksamheten (Svea Cederlund, fp) 32/85 Om landstingets datasäkerhet (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den november /85 Om laserbehandling av kondylom (Kirsti Rinander, fp) 34/85 Om införskaffande av laserapparatur till gynekologiska kliniken vid centrallasarettet (Unni Ruthberg, vpk) 35/85 Om åtgärder för att förbättra den förebyggande diabetesfotvården (Svea Cederlund, fp) 36/85 Om bojkott av sydafrikanska varor (Margareta Neovius, c) 37/85 Om uppvaktning av regeringen med krav om ökade regionalpolitiska insatser (Per-Gunnar Sundström, c) Landstingets möte den 12 mars /86 Om resultatet av Dagmarreformen (Bertil Larsson, vpk) 2/86 Om studiedagar dels för lärare i biologi och i samhällsorienterande ämnen om förebyggande av sexuellt överförda sjukdomar, dels för gymnastiklärare om idrottsskador (Kirsti Rinander, fp) 3/86 Om ögonbottenkamera för regelbundna kontroller av diabetiker (Svea Cederlund, fp) 4/86 Om fria tandvården för hemsjukvårdspatienter (Sven Söderlund, vpk) 5/86 Om tandvården i länet (Lars Spolander, m) 16

17 6/86 Om läkarrekryteringen (Anna-Lisa Scheynius, c) 7/86 Om anställningstrygghet för landstingets anställda (Sera Olofsson, c) 8/86 Om beläggningen på Holmforshemmet (Leif Skanefors, m) 9/86 Om Norrbottens museum (Blenda Askeroth, m och Kirsti Rinander, fp) 10/86 Om vissa lokalfrågor vid lasarettet i Kiruna (Sven Söderlund, vpk) 11/86 Om inköp av kött till landstingets inrättningar (Svea Cederlund, fp) 12/86 Om regionala kollektivtrafiken (Göte Pettersson, fp) Landstingets möte den 5-6 juni /86 Om effekterna för landstinget av regeringens budgetproposition och kompletteringsproposition (Bertil Larsson, vpk) 14/86 Om resultatet av insatserna för att aktivera trädgårdsodling i Tornedalen (Bertil Larsson, vpk) 15/86 Om ambulanspersonalens utbildning i hjärt- och lungräddning (Anna-Lisa Scheynius, c) 16/86 Om logopedtjänster i Luleå (Kirsti Rinander, fp) 17/86 Om beredskap vid kärnkraftsolyckor (Per-Gunnar Sundström, c) 18/86 Om marknadsföring av utbildning vid trädgårdsskolan i Vojakkala (Anna-Lisa Scheynius, c) 19/86 Om behovet av stomiterapeut i vårt landsting (Blenda Askeroth, m) 20/86 Om åtgärder med anledning av beräknat budgetunderskott (Antero Ijäs, m) 21/86 Om åtgärder med anledning av beräknat budgetunderskott (Olle Lindström, m) 22/86 Om medicinsk beredskap och information m m vid kärnkraftsolyckor (Svea Cederlund, fp) Landstingets möte den 1-2 oktober /86 Om sjukvårdskostnaderna i Norrbotten samt om effekterna av satsningarna inom primärvården (Lars Spolander, m) 24/86 Om utbildning i smärtlindring samt om den s k smärtgruppens arbete (Bo-Gunnar Ledin, fp och Kirsti Rinander, fp) 25/86 Om informationsmaterial för flyktingar angående sjukvården (Svea Cederlund, fp) 17

18 26/86 Om läkartillgången på ögon- och ortopedklinikerna samt om resultatet av läkarrekryteringskampanjerna (Bertil Larsson, vpk) 27/86 Om riktlinjer för och beredning av ansökningar om bidrag ur anslaget för riktade kulturinsatser (Per-Gunnar Sundström, c) 28/86 Om bidrag till politiska ungdomsförbund för vissa aktiviteter (Lars Spolander, m) 29/86 Om utnyttjande av lokaler i landstingets verksamhet (Gerd Nilsson, c) Landstingets möte den 26 november /86 Om köerna till ortoped-kirurgiska kliniken i Boden (Bertil Larsson, vpk) 31/86 Om kuratorerna i sjukvårdsorganisationen (Göte Pettersson, fp) 32/86 Om operationer av gråstarr (Lars Spolander, m) 33/86 Om hemsjukvårdsavtalet (Lars Spolander, m) 34/86 Om kvacksalveri eller inte i Svanstein (Lars Spolander, m) 35/86 Om annonskampanj under pågående konflikt på arbetsmarknaden (Bertil Larsson, vpk) 36/86 Om motiven för indragning av Piteå distriktskontor inom sociala nämndens verksamhetsområde (Svea Cederlund, fp) 37/86 Om ungdomsplatser för arbetslös ungdom i länet (Anna-Lisa Scheynius, c) 38/86 Om landstingets fastighetsförsäljningar (Sera Olofsson, c) Landstingets möte den december /86 Om läkare till pensionärshem (Göte Pettersson, fp) 40/86 Om väntetider för handikapphjälpmedel (Svea Cederlund, fp) 41/86 Om policyn vid försäljning av landstingets skogsfastigheter (Per-Gunnar Sundström, c) 42/86 Om landstingets riktlinjer för verksamheten inom Norrbottens Turistråd/Nordkalottresor (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 12 mars /87 Om statens indragning av medel från landsting och kommuner (Bertil Larsson, vpk) 2/87 Om handlingsprogram inom den förebyggande hälso- och sjukvården i landstingsområdet (Per-Ola Eriksson, c) 3/87 Om tidsplan för genomförande av hälsoundersökning med mammografi i Norrbotten (Blenda Askeroth, m) 4/87 Om kösituationen i Norrbotten för operationer 18

19 (Per-Gunnar Sundström, c) 5/87 Om operationsköer i landstinget (Göte Pettersson, fp) 6/87 Om tillämpningen av Dagmaravtalet (Lars Spolander, m) 7/87 Om prövning inom hela landstingsområdet av den s k Björknäsmodellen för öppen mottagning av patienter (Bo-Gunnar Ledin, fp) 8/87 Om åtgärder mot AIDS (Svea Cederlund, fp) 9/87 Om rapportering till Socialstyrelsen beträffande utvecklingsstörda i Norrbotten (Svea Cederlund, fp) 10/87 Om landstingets beslut att ej tillåta anslutning av F 21s flottiljläkare till försäkringskassan (Leif Skanefors, m) Landstingets möte den 2-3 juni /87 Om utvecklingen av kirurgklinikerna i länet (Svea Cederlund, fp) 12/87 Om försök med tidigare hemgång från sjukhus efter förlossning (Svea Cederlund, fp) 13/87 Om ändring av benämningen sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Svea Cederlund, fp) 14/87 Om synundersökning av utvecklingsstörda i länet (Sera Olofsson, c) 15/87 Om landstingets engagemang i Alftastiftelsens verksamhet i Öjebyn (Bertil Larsson, vpk) 16/87 Om beslut rörande vissa rekryterings- och utbildningsresor (Antero Ijäs, m) 18/87 Om Norvijaurprojektet i Jokkmokk (Bertil Larsson, vpk) Landstingets möte den 7-8 oktober /87 Om samordning av turistsatsningar i Norrbotten (Eilert Apelqvist, c). Interpellationen ställdes vid föregående landstingsmöte. 19/87 Om avdelning 49 vid Bodens lasarett (Bertil Larsson, vpk) 20/87 Om smärtlindring för cancersjuka (Bo-Gunnar ledin, fp) 21/87 Om akupunktur som smärtlindring (Per-Gunnar Sundström, c) 22/87 Om kostnadsersättning vid njurdonationer (Lars Spolander, m) 23/87 Om specialistvård för neurologiskt handikappade (Svea Cederlund, fp) 24/87 Om möjligheten för patienter att i kösituationer söka vård vid annan vårdcentral i Luleå än den man normalt tillhör (Lars Spolander, m) 19

20 Landstingets möte den november /87 Om vårdkvalitet och personaltäthet vid lasaretten i Boden och Luleå (Tomas Kanter, vpk) 26/87 Om stängning av Luleå lasaretts BB- och förlossningsavdelningar somrarna 1986 och 1987 (Leif Skanefors, m) 27/87 Om hörselvården i länet (Per-Gunnar Sundström, c) 28/87 Om patient i Norrbotten med hänsyn till risken för HIV-smitta kan få transfusion med eget blod från blodbank (Svea Cederlund, fp) 29/87 Om ekonomiskt stöd för att klara läkarbehovet vid Svansteins hälsohem (Irma Granberg, fp) 30/87 Om upphandling av datatjänster (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 16 mars /88 Om information till massmedia i anslutning till direktionernas sammanträden (Bertil Larsson, vpk) 2/88 Om problemet med bestrålade livsmedel vid upphandling till landstingets institutioner (Valborg Rehnman, c) 3/88 Om jumbolans/sambulans inom sjuktransportverksamheten i länet (Göte Pettersson, fp) 4/88 Om tjänst som stomiterapeut i Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltningsdistrikt (Bo-Gunnar Ledin, fp) 5/88 Om väntetider för starroperationer (Alfons Kieri, vpk) 6/88 Om de målformuleringar förvaltningsutskottet angett för basenhetsutvecklingen i sjukvården (Bertil Larsson, vpk) 7/88 Om undersökning av synförmåga och reflexer hos barn (Kirsti Rinander, fp) 8/88 Om företagshälsovården i länet (Per-Gunnar Sundström, c) 9/88 Om personal- och demokratifrågor i landstingets verksamhet (Per-Gunnar Sundström, c) 10/88 Om alternativa driftformer inom landstinget (Per-Gunnar Sundström, c) 11/88 Om val av studieförbund för vuxenutbildning vid dagcenter (Leif Skanefors, m) 12/88 Om tandvårdsförvaltningens arbetsmetoder (Lars Spolander, m) 13/88 Om läkarrekryteringen i Norrbotten (Lars Spolander, m) 14/88 Om datortomograf i Piteå och Kalix (Svea Cederlund, fp och Irma Granberg, fp) 20

21 15/88 Om smärtlindring (Svea Cederlund, fp) 16/88 Om NLL-tvättens resultat och fördelning (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 2-3 juni /88 Om hjärtmedicinen TPA (Nils Lindh, s) 18/88 Om information beträffande könssjukdomen klamydia (Vivi Niva, vpk) 19/88 Om reglerna för de fackliga organisationernas information och affischering på landstingets institutioner (Per-Gunnar Sundström, c) 20/88 Om läkarutbildning i Umeå (Per-Gunnar Sundström, c) 21/88 Om indragningen av kuratorstjänst i Piteå (Svea Cederlund, fp) 22/88 Om hjälpmedelsförrådet i Luleå (Svea Cederlund, fp) 23/88 Om behov av egen lägenhet eller gruppbostad för psykiskt utvecklingsstörda (Svea Cederlund, fp) 24/88 Om tjänster med mindre än 75 procents tjänstgöringsgrad samt om den medicinska kompetensen nattetid (Tomas Kanter, vpk) 25/88 Om Socialstyrelsens folkhälsorapport och dess konsekvenser (Tomas Kanter, vpk) 26/88 Om programmet för arbetet mot alkohol- och drogmissbruk (Kirsti Rinander, fp) 27/88 Om sponsring av idrottsföreningar (Bo-Gunnar Ledin, fp) 28/88 Om effekterna på landstingets ekonomi av statliga indragningar (Lars Spolander, m) 29/88 Om budgetmässiga effekter av senaste löneavtalet samt om real löneökning för sjuksköterska hos landstinget (Lars Spolander, m) 30/88 Om väntetider för hjärtoperationer (Lars Spolander, m) Landstingets möte den september /88 Om situationen inom äldreomsorgen (Bertil Larsson, vpk) 32/88 Om anhörigvårdarbidrag (Svea Cederlund, fp) Landstingets möte den november /88 Om åtgärder för att förbättra SLAKOs funktionssätt (Birgit Sandahl, m) 34/88 Om datavirus (Per-Gunnar Sundström, c) 35/88 Om åtgärder för att förbättra skogsbruksutbildningen (Karl-Gustav Lindbäck, c) 36/88 Om vattenförsörjningen vid landstingets inrättningar 21

22 (Valborg Rehnman, c) 37/88 Om förfarandet vid tjänstetillsättningar inom landstinget (Bertil Larsson, vpk) 38/88 Återkallad 39/88 Om förebyggande åtgärder mot klamydia och kondylom (Svea Cederlund, fp) 40/88 Om mammografiscreening (Olle Åsander, m) 41/88 Om länsmuseets utveckling (Eilert Apelqvist, c) 42/88 Om landstingets ledningsfilosofi (Olle Lindström, m) 43/88 Om landstingets personalrekrytering (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 15 mars /89 Om bäckenfoglossning (Ann-Christine Rutqvist, c) 2/89 Om rekryteringen till utbildningen vid Grans lantbruksskola (Sven-Erik Bucht, s) 3/89 Om regler för utlåning av hjälpmedel (Alfons Kieri, vpk) 4/89 Om rehabilitering av strokepatienter (Per-Gunnar Sundström, c) 5/89 Om rätt till förlängd föräldraledighet för landstingsanställda (Unni Ruthberg, vpk) 6/89 Om fysisk träning på arbetstid för landstingets personal (Unni Ruthberg, vpk) 7/89 Om kostnadsfria läkemedel för kroniskt sjuka (Tomas Kanter, vpk) 8/89 Om folkrörelsernas arkiv (Bertil Larsson, vpk) 9/89 Om förebyggande verksamhet mot barnolycksfall (Svea Cederlund, fp) 10/89 Om hemsjukvården (Kirsti Rinander, fp) 11/89 Om generalplan för Bodens lasarett (Olle Lindström, m) 12/89 Om köerna till hjärtoperation m m (Lars Spolander, m) 13/89 Om rekrytering av läkare och sjukgymnaster (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 31 maj - 1 juni /89 Om etiken inom hälso- och sjukvården (Irma Berggren, s) 15/89 Om insatser för att minska alkoholkonsumtionen i Norrbottens län (Per-Gunnar Sundström, c) 16/89 Om reumatikervården i länet (Ann-Christine Rutqvist, c) 17/89 Om ersättnings- och anställningsvillkor m m för anhöriga 22

23 hemsjukvårdare (Svea Cederlund, fp) 18/89 Om planeringen för sammanträdestider för olika landstingsorgan (Svea Cederlund, fp) 19/89 Om hälsokontrollen av flyktingbarn (Ann-Christine Rutqvist, c) 20/89 Om klinikfärdiga patienter (Bertil Larsson, vpk) 21/89 Om psykiatriska verksamheten i Kalix (Lars Spolander, m) 22/89 Om väntetider för operation (Lars Spolander, m) 23/89 Om personalbrist under semestertider (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 27 september /89 Om regler och ansvar för förtroendevaldas studiebesök inom landstingets verksamhet (Bertil Larsson, vpk) 25/89 Om rutiner för utlåning av tekniska hjälpmedel (Bertil Larsson, vpk) 26/89 Om donation av organ (Göte Pettersson, fp) 27/89 Om redovisning av tvångssparandet (Lars Spolander, m) 28/89 Om spårandet av livmoderhalscancer (Unni Ruthberg, vpk) 29/89 Om åtgärder för bättre arbetsmiljö (Per-Gunnar Sundström, c) 30/89 Om Råneå sjukhem (Göte Pettersson, fp) 31/89 Om underremisser till landstingets yttrande över ÄDEL-utredningen (Bertil Larsson, vpk) 32/89 Om gruppbostäder för utvecklingsstörda (Sören Lejonclou, c) 33/89 Om vem som bestämmer i Piteådirektionen (Lars Spolander, m) 34/89 Om persontrafiken på länsjärnvägarna (Robert Svartholm, mp) 35/89 Om sjukvården i glesbygderna (Robert Svartholm, mp) Landstingets möte den 9 november /89 Om åtgärder för att öka säkerheten vid läkemedelshantering inom den slutna vården samt för att förhindra identitetsförväxling (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingets möte den 29 november - 1 december /89 Om vårdavtal mellan landstinget och privatpraktiserande sjukgymnaster (Tomas Kanter, vpk) 38/89 Om antalet HIV-smittade i Norrbotten (Kirsti Rinander, fp) 39/89 Om biotekniken (Ann-Christine Rutqvist, c) 40/89 Om våldsförebyggande arbete (Svea Cederlund, fp) 41/89 Återkallad 23

24 42/89 Om beredskap för kurativ och psykologisk hjälp i katastrofsituationer (Irma Granberg, fp) 43/89 Om patienter i behov av näringstillförsel direkt i blodet (Sera Olofsson, c) 44/89 Om information om HIV/AIDS och klamydia m m (Bertil Larsson, vpk) 45/89 Om saneringen av folktandvårdens lokaler i Kiruna (Sonja Franz, fp) Landstingets möte den 28 mars /90 Om arbetsterapeuttjänster i landstinget m m (Tomas Kanter, vpk) 2/90 Om det ökande antalet aborter i Norrbotten (Sera Olofsson, c) 3/90 Om ortopedisk medicin (Robert Svartholm, mp) 4/90 Om mammografiverksamheten (Robert Svartholm, mp) 5/90 Om rökavvänjning (Robert Svartholm, mp) 6/90 Om ändring i kursplanen för Grans lantbruksskola (Karl-Gustav Lindbäck, c) 7/90 Om utbyggnad av sjukhemmet i Älvsbyn (Per-Gunnar Sundström, c) 8/90 Om hantering av aborterade foster (Svea Cederlund, fp) 9/90 Om hantering av riskavfall vid lasarettet i Boden (Lars Spolander, m) 10/90 Om hemtagning av hjärtoperationer till Norrbotten (Lars Spolander, m) Landstingets möte den maj /90 Om rekrytering och utbildning av sjukgymnaster (Bertil Larsson, vpk) 12/90 Om läkarbemanningen inom primärvården (Robert Svartholm, mp) 13/90 Om effektivisering av sjuktransporterna (Lars Spolander, m) 14/90 Om fritt val av studieförbund (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 3 oktober /90 Om thoraxkirurgin på regionsjukhuset i Umeå (Per-Gunnar Sundström, c) 16/90 Om äldre- och handikappomsorgen (Göte Pettersson, fp) 18/90 Om kvinnlig omskärelse (Sonja Franz, fp) 19/90 Om läkaretableringar i fyrkanten (Lars Spolander, m) 24

25 Landstingets möte den november /90 Om datorträning för afatiker (Kirsti Rinander, fp) 20/90 Om kvinnomedicinsk forskning (Irma Berggren, s, Inga Forss, s och Gunnel Essling, s) 21/90 Om utredningar inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhet (Kirsti Rinander, fp) 22/90 Om mätning av kvalitet och effektivitet (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingets möte den 21 mars /91 Om ansvarig utgivare av landstingstidningen (Unni Ruthberg, vpk) 2/91 Om väntetider och köer inom sjukvården (Bertil Larsson, vpk) 3/91 Om motverkande av aborter och spridning av STD i länet (Kirsti Rinander, fp och Svea Cederlund, fp) 4/91 Om primärvårdens framtid (Tomas Kanter, vpk) 5/91 Om habilitering för handikappade barn och ungdomar (Valborg Rehnman, c) 6/91 Om landstingets arbete mot familjevåld (Svea Cederlund, fp) 7/91 Om planer för att förbättra villkoren för konstnärerna och konstlivet i länet (Börje Ekström, mp) 8/91 Om förebyggande hälso- och sjukvård (Lennart Rahm, mp) 9/91 Om basenhetsutvecklingen inom landstinget (Unni Ruthberg, vpk) 10/91 Om rekryteringen av psykiater (Unni Ruthberg, vpk) 11/91 Om landstingets energisystem och energihushållning (Per-Ola Eriksson, c) Landstingets möte den juni /91 Om ny vårdcentral i Boden (Bertil Larsson, vpk) 13/91 Om anhörigvårdarnas anställningsförhållanden (Kirsti Rinander, fp) 14/91 Om folkrörelsernas arkiv (Kirsti Rinander, fp) 15/91 Om läkarrekrytering (Per-Gunnar Sundström, c) 16/91 Om miljömedicinskt åtgärdsprogram (Per-Gunnar Sundström, c) 17/91 Om trafikpolitiskt program (Bertil Larsson, v) 18/91 Om höga tandvårdskostnader vid vissa kroniska sjukdomar (Svea Cederlund, fp) 25

26 19/91 Om Ädel-reformen (Robert Svartholm, mp) 20/91 Om valfrihet i vården (Robert Svartholm, mp) 21/91 Om mammografi (Robert Svartholm, mp) 22/91 Om läkarrekryteringen inom primärvården (Robert Svartholm, mp) 23/91 Om KRAV-kontrollerad mat till patienter (Lennart Rahm, mp) 24/91 Om länstrafiken (Lennart Rahm, mp) 25/91 Om utredningen om Konstcentrum (Börje Ekström, mp) 26/91 Om länskulturinstitutionerna (Börje Ekström, mp) 27/91 Om politikerrollen inom NLL (Lars Spolander, m) Landstingets möte den 26 september /91 Om stereotaktisk punktionsutrustning (Inga Thuomas, s) 29/91 Om skattereformens effekter för landstinget (Unni Ruthberg, v) 30/91 Om personalkooperativ (Lars Spolander, m) Landstingets möte den november /91 Om bortfall vid mammografiundersökningar (Tomas Kanter, v) 32/91 Om projektet Vården mot våld (Svea Cederlund, fp) 33/91 Om hjälpmedelsinformationen (Ann-Christine Rutqvist, c) Landstingsfullmäktige den 19 mars /92 Om avgift för uteblivet behandlingsbesök vid försenad sjuktransport (Karl-Göran Wälivaara, kds) 2/92 Om flexibel arbetsorganisation (Gunilla Wallsten, m) 3/92 Om patienters möjlighet att själva svara för kostnaden för tekniska hjälpmedel (Göte Pettersson, fp) 4/92 Om ersättning/lön vid deltagande i psykiatrisk behandlingsverksamhet (Ann-Christine Rutqvist, c) 5/92 Om förändringar i landstingets ekonomi de närmaste åren (Bertil Larsson, v) Landstingsfullmäktige den juni /92 Om möjligheterna att få kvicksilverfritt vaccin (Unni Ruthberg, v) 7/92 Om ledningsansvaret inom hälso- och sjukvården (Ann-Christine Rutqvist, c) 26

27 Landstingsfullmäktige den 24 september /92 Om privatvården och landstingets planering (Göte Pettersson, fp) 9/92 Om misstänkta oegentligheter vid debitering av privatvård (Tomas Kanter, v) 10/92 Om primärvårdens sparbeting (Tomas Kanter, v) Landstingsfullmäktige den 8 december /92 Om informationsinsatser till potentiella benmärgsgivare i Norrbotten (Els Jakobsson, fp) 12/92 Om missförhållanden vid öronkliniken i Boden (Lars Spolander, m) 13/92 Om insatser för att minska tonårsaborterna i länet (Unni Ruthberg, v) 14/92 Om logopedverksamheten i Luleå-Boden (Unni Ruthberg, v) Landstingsfullmäktige den 18 mars /93 Om rehabilitering av strokepatienter (Maj-Lis Palo, kds) 2/93 Om utredningen om de regionala utvecklingsfonderna (Bertil Larsson, v) 3/93 Om cellgiftsbehandlingar (Lars Spolander, m) 4/93 Om det s k Harmonicaprojektet vid Gällivare lasarett (Birgit Sandahl, m) Landstingsfullmäktige den juni /93 Om subventionering av p-piller till tonårsflickor (Svea Cederlund, fp) Landstingsfullmäktige den 30 september /93 Om trygghets- och pensionsavtal inom landstinget (Roine Karlsson, v) 7/93 Om möjligheterna för Landstingsfastigheters hyresgäster att omförhandla hyrorna (Gunilla Wallsten, m) Landstingsfullmäktige den november /93 Om krisberedskapen vid akutmottagningarna (Svea Cederlund, fp) 9/93 Om reglerna för föräldraledighet (Irma Berggren, s) 10/93 Återkallad 11/93 Om sjukresor med taxi (Kerstin Eriksson, m) 12/93 Om regionalt handlingsprogram för kvinnor 27

28 (Ann-Christine Rutqvist, c) 13/93 Om husläkarsystemets införande i Norrbotten (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den 17 mars /94 Om ersättare för personal som deltar i Sunderbyprojektet (Bertil Larsson, v) 2/94 Om upphandling av optikertjänster (Maj-Lis Palo, kds) 3/94 Om samarbete med kommunerna i vissa folkhälsofrågor (Svea Cederlund, fp) 4/94 Om foniatrisk behandling för utvecklingsstörda barn och ungdomar (Unni Ruthberg, v) Landstingsfullmäktige den 10 maj /94 Om beslutade besparingar vid sjukhusen i Luleå och Boden (Bertil Larsson, v) 6/94 Om elavbrott vid Piteå älvdals sjukhus (Elisabeth Fjällström, c) 7/94 Om Harr-projektet (Göte Pettersson, fp) Landstingsfullmäktige den juni /94 Om arbetssituationen vid neurologiska kliniken i Boden (Els Jakobsson, fp) Landstingsfullmäktige den 29 september /94 Om stöd till personalen vid införande av ny vårdorganisation inom länssjukhuset Luleå-Boden (Erik Nilzon, fp) 10/94 Om åtgärder för att utveckla de högre utbildningarna i länet (Lars-Erick Forsgren, fp) Landstingsfullmäktige den november /94 Om gratis sjukresa med kollektivtrafik (Leif Hjalmarsson, s) Landstingsfullmäktige den 13 december /94 Om kvinnliga chefer (Els Jakobsson, fp) 13/94 Om miljöprogram (Thore Kostenniemi, c) 14/94 Om köp av kranskärlsoperationer (Lars Spolander, m) 15/94 Om korrigering av orättvisa löner (Elisabeth Fjällström, c) Landstingsfullmäktige den 16 mars /95 Om omflyttningar av PBU i Boden (Harry Nyström, v) 28

29 2/95 Om landstingets pensionsskuld (Magnus Wildeman, ns) 3/95 Om investeringar i Luleå och Bodens sjukhus (Magnus Wildeman, ns) 4/95 Om bemanningsnivån i Boden (Harry Nyström, v) 5/95 Om beslutsordningen för internationellt bistånd (Lars Spolander, m) 6/95 Om rätten att välja vårdgivare (Els Jakobsson, fp) 7/95 Om landstingets informationsstrategi (Solweig Bergström, m) 8/95 Om åtgärder för att minska arbetslöshetseffekterna inom Bodens kommun (Kenneth Backgård, ns) 9/95 Om säkerhet för Sunderbyprojektet (Kenneth Backgård, ns) 10/95 Om kontrollorganisation för Sunderby sjukhus (Birger Arvidsson, ns) 11/95 Om tillämpning av vårdgarantin (Ulla Burman, fp) Landstingsfullmäktige den 11 maj /95 Om andelen kvinnliga chefer vid landstingets kansli (Göte Pettersson, fp) Landstingsfullmäktige den 21 september /95 Om användandet av mobiltelefoner vid våra sjukhus (Birgit Sandahl, m) 14/95 Om att förebygga överförskrivning av antibiotika och resistensutveckling hos bakterier (Ulla Burman, fp) 15/95 Om landstingets regionala utvecklingsarbete (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den november /95 Om s k övrig frånvaro (Vivi-Anne Hedberg-Svensson, ns) 17/95 Om sjukresor med taxi (Els Jakobsson, fp) 18/95 Om fördelning av bidrag till studieförbunden (Lars Spolander, m) Landstingsfullmäktige den 28 mars /96 Om mysteriet Erikslund (Lars Spolander, m) 2/96 Om vad som händer med rehabiliteringen i Norrbotten (Lars Spolander, m) 29

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 7 september 1995 111-135 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Nils Sundberg (ns) Maria Salmgren (m), ersättare Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 januari 2001 1 39 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande, ej 5 Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Lars Wikström (kd) Yvonne Stålnacke (s), vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 mars 2002 39 61 Ronny Liljeholm (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m) Rune Grankvist

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 10 september 1992 K-G Holmqvist (s), ordf Lars Spolander (m) Ann-Christine Rutqvist (c) Hans Rolfs (s) Bertil Larsson (v) Inga Thoumas (s) Maj-Lis Palo (kds),

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 11 december 2000 177 203 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Berne Lorefors (kd), ersättare Yvonne Stålnacke

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 3 april 2008 23 42 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 10 april 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Brita Ström, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 3 juni 2009 97 127 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

LANDSTINGETS VERKSAMHETSIDÉ

LANDSTINGETS VERKSAMHETSIDÉ ÅRSREDOVISNING 1997 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Landstingets verksamhetsidé...1 Vi ska ge våra medarbetare växtkraft... 2 3 Vi bygger nya broar för en bättre och mer effektiv vård... 4 5 Förvaltningsberättelse...7

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 25 februari 2015 1 20 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 5 mars 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Mats Dahlberg, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 30 oktober 2014 188 227 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), vice ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Kristin Nilsson (S) Eivy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ALLA LIKA VÄRDA

ÅRSREDOVISNING 2013 ALLA LIKA VÄRDA ÅRSREDOVISNING 213 religion ålder funktionsnedsätning sexuell läggning kön socioekonomi glesbygd/tätort könsöverskridande identitet etnicitet ALLA LIKA VÄRDA 1 2 VERKSAMHETSIDÉ Landstinget arbetar för

Läs mer