KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 1 Barn- och Utbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin) 2. Fastställande av föredragningslista 3. Information 4. Delårsrapport januari - april och helårsprognos Förskolelyftet i Tjörns kommun 6. Förvaltningens detaljorganisation 7. Ny reviderad programplan för Turistgymnasiet 8. Förskoleverksamhet på specialförskola i Bräcke Östergård 9. Förarutbildning - uppdragsutbildning 10. Turistprogrammet Mimers Hus 11. Delegeringsbeslut 12. Meddelande Välkomna! Inga-Lill Hast ordförande Iréne Hillberg sekreterare

2 BoU-nämnden Val av protokollsjusterare (Erling Alsin) 2. Fastställande av föredragningslista Inbjudna Anneli Gustafsson, rektor på Bleketskolan, informerar om dataprojekt på Bleketskolan. 3. Information - fadder informerar - vårdnadsbidrag - budgetarbetet inför val till gymnasieskola Övrigt - Nämndens sammanträde den 18 juni 2009 flyttas till den 17 juni BoU AU 28a 4. DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL OCH HELÅRSPROGNOS 2009 Vid arbetsutskottets sammanträde, , har inte delårsrapporten för januari-april 2009 hunnit bli färdig. Delårsrapporten kommer att redovisas för nämnden Arbetsutskottets beslut: Ärendet lämnas till nämnden utan eget förslag BoU AU 28b Dnr 2008/ FÖRSKOLELYFTET I TJÖRNS KOMMUN Barn- och Utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att kartlägga behovet av fortbildning för förskollärare och barnskötare. Förskolecheferna har arbetat fram en kompetensutvecklingsplan 2009/2010 för förskolan på Tjörn. Förvaltningschef Berit Swanström redovisar kompetensutvecklingsplanen. Kommunstyrelsen BoU-nämnden Anta kompetensutvecklingsplan 2009/2010 för förskolan på Tjörn.

3 BoU AU 29 Dnr 2009/ FÖRVALTNINGENS DETALJORGANISATION 3 Kommunfullmäktige beslutade om en organisationsförändring från den 1 januari Organisationsförändringen innebar bland annat att barn- och utbildningsnämndens två förvaltningar slogs samman till en gemensam förvaltning. Den gemensamma förvaltningen organiseras i tre verksamhetsområden, två områden för förskola/grundskola och ett område för den verksamhet som bedrivs inom utbildningscentrum. Kommunfullmäktige har överlämnat till Barn- och utbildningsnämnden att fortsätta arbetet med förvaltningens detaljorganisation. Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande BoU-nämnden , information Barn- och utbildningsförvaltningen organiseras från och med i tre verksamhetsområden, Söder, Norr och Utbildningscentrum (UCT). Resurscentrum får ett utökat uppdrag och arbetar med alla verksamheter inom förvaltningen. Skolornas administration delas in i tre enheter. BoU AU 30 Dnr 2009/ NY REVIDERAD PROGRAMPLAN FÖR TURISTGYMNASIET Enligt den handlingsplan som beslutats i BoU-nämnden angående Turistgymnasiets verksamhet läsåret 2009/2010 behöver programplanen för Turistgymnasiet förändras. Ett större utbud av valbara kurser kommer att erbjudas. Det innebär också att grundutbildningen i kök och servering tas bort samt även den inriktning inom fisk och skaldjur som tidigare erbjudits. Verksamhetsområdeschef Kerstin Littkes tjänsteutlåtande BoU-nämnden BoU-nämnden (handlingsplan) Godkänna Turistgymnasiets reviderade programplan från och med läsåret 2009/2010.

4 BoU Au 32a Dnr 2007/ FÖRSKOLEVERKSAMHET PÅ SPECIALFÖRSKOLA I BRÄCKE ÖSTERGÅRD Stegen är en förskola som arbetar utifrån Konduktiv pedagogik som är en specialpedagogik som riktar sig till personer med rörelsehinder. Nämnden har beviljat ett barn (född 2003) förskoleverksamhet på specialskolan Stegen, med förlängning t o m 30 juni En ny prövning beslutades ske under våren Förskolechef Mona Johanssons och rektor Lars-Eric Petterssons tjänsteutlåtande daterat BoU-nämnden BoU-nämnden BoU-nämnden Bevilja fortsatt placering i specialförskola i Bräcke Östergård med oförändrad omfattning under läsåret 2009/ BoU U FÖRARUTBILDNING UPPDRAGSUTBILDNING Tjörns kommun har sedan 2005 inom ramen för Göteborgsregionens samverkansavtal bedrivit förarutbildning för lastbil och buss för vuxna. Diskussion har under våren förts mellan ansvariga tjänstemän för vuxenutbildning och gymnasieskola på Tjörn och i Stenungsund om verksamheten kan och bör samordnas med Fordonsprogrammet på Nösnäs. Förvaltningen ser att en sådan lösning ger positiva synergieffekter och förordar att huvudmannaskapet för förarutbildningarna övertas av Stenungsunds kommun. Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande Arbetsutskottets beslut: Ärendet lämnas till nämnden utan eget förslag.

5 BoU AU TURISTPROGRAMMET MIMERS HUS Ordföranden föreslår att Turistprogrammets elever, årskurs 1, övergår till Mimers Hus i Kungälv från och med höstterminen Notering Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. Arbetsutskottets beslut: Undersöka förutsättningarna att Turistprogrammet, årskurs 1, (20 elever) övergår till Mimers hus i Kungälv från och med höstterminen Undersökningen redovisas på nämnden sammanträde den 14 maj DELEGERINGSBESLUT 12. MEDDELANDE Från:Länsrätten i Göteborg Dnr 2008/ Överklagat beslut angående nämndens beslut , att lokalisera all skolverksamhet från och med höstterminen 2009 för årskurs 6 på Häggvallskolan och Bleketskolan. Länsrätten avslår överklagandena. Dnr 2009/ Överklagat beslut angående laglighetsprövning enligt kommunallagen ansökan om kostnadsfri skolskjuts för elev. F 1994, Hjältebyvägen Häggvallskolan 4,3 km. Länsrätten har begärt in nämndens beslutshandlingar. Från: Skolinspektionen Dnr 2009/ Anmälan angående skolsituationen för elev vid Turistgymnasiet i Tjörns kommun. Yttrande från BoU-nämnden skall vara skolinspektionen tillhanda senast Från: BoU-förvaltningen Dnr 2009/ Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion den 7 maj, kl med anledning av att skyddsombudet Ingemar Mogren (LR) enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6a begärt arbetsmiljöverkets ingripande, då han saknar riskkartläggning inför en eventuell ombyggnad av TBAB:s lokaler i Wallhamn till gymnasieskola. Dnr 2009/ Svarsbrev till lärare och pedagoger vid Skärhamns förskolor angående pedagogiska måltider.

6 6 Från: Riskhanteringsgruppen (Tjörns kommun) Verksamhetsberättelse för säkerhetsarbete Från: Kommunfullmäktige (protokollsutdrag) KF , 26, revidering av samtliga nämnders reglementen avseende delegation av beslut om taxor och avgifter. KF , 46, antagande av drogpolitiskt handlingsprogram för Tjörns kommun. KF , 47, antagande av övergripande plan rörande våld i nära relationer. KF , 48, införande av funktionen tjänsteman i beredskap (TIB) inom Tjörns kommun. Från Kommunstyrelsen (protokollsutdrag) KS , yttrande över samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GRs kommunalförbund 2010.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. 2014-10-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ulla Mortimer

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående dagordning och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget.

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående dagordning och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget. Plats och tid Kommunhuset, lokal Långö, Kungshamn, kl. 08.30-12.30 Ajournering kl.12.30 Mötet återupptas måndag den 12 september kl. 08.30-12.30 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer