TAXFULLMÄKTIGE 2015 Lördagen den 11 april 2015 kl: vid hotell Scandic Nord, Uppsala Hjärtligt Välkomna!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXFULLMÄKTIGE 2015 Lördagen den 11 april 2015 kl: 10.00 vid hotell Scandic Nord, Uppsala Hjärtligt Välkomna!!!"

Transkript

1 TAXFULLMÄKTIGE 2015 Lördagen den 11 april 2015 kl: vid hotell Scandic Nord, Uppsala Hjärtligt Välkomna!!!

2 TIDSPLAN Lördagen den 11 april (Taxfullmäktigemöte) Kl Samling, upprop Förhandlingar Lunch Förhandlingar (fika på plats 16.00) Gemensam middag, utdelning av SvTK s VPR m.m kl Söndagen den 12 april (Informationsdag) Kl Parallellt i två olika salar: Inför kommande drevprovssäsong (drevprovsredovisning, aktuella drevprovsregler och anvisningar, teknisk utrustning m.m.) + Att tänka på inför, under och efter utställningar Fika Forts. drev- och utställnings-info till lunch Lunch

3 ORDINARIE TF-DELEGATER Totalt antal röster Röst-fördelning Bohuslän-Dals Taxklubb 3 1. Marita Krantz, Frändefors 1 2. Birgitta Johansson, Bengtsfors 1 3. Tommy Jacobsen, Sjuntorp 1 Dalarnas Taxklubb 2 4. Niklas Granberg, Vikmanshyttan 1 5. Bo Danielsson, Ludvika 1 Gotlands Taxklubb 1 6. Roland Johansson, Romakloster 1 Gävleborgs Taxklubb 2 7. Torbjörn Nässlander, Årsunda 1 8. Göran Dahlin, Gävle 1 Hallands Taxklubb 2 9. Inger Hjelt-Larsen, Torup Catharina Ulfström, Torup 1 Jämtland-Härjedalens Taxklubb Åsa Thunberg, Mattmar Torbjörn Norrlund, Orrviken 1 Kronobergs Taxklubb Conny Andersson, Braås Kenneth Svensson, Lammhult 1 Norra Taxklubben Arne Söderberg, Köpmanholmen Kjell Mikaelsson, Njurunda 1 Skaraborgs Taxklubb Gerhard Lilliestierna, Österskär Ronny Hjalmarsson, Skövde 1 Skåne-Blekinge Taxklubb Eva Bermsjö, Klippan Jessica Nilsson, Perstorp Kalle Larsson, Hässleholm Elisabeth Iregren, Lund 1 Smålands Taxklubb Jörgen Fransson, Forserum Bernt Ivarsson, Sandsjöfors 1

4 25. Niclas Petersson, Sävsjö 2 Södermanlands Taxklubb Jan Stridh, Flen Ola Lagerbäck, Malmköping Bo Walther, Björkvik 1 Upplands Taxklubb Hans Wallin, Bälinge Torgny Edin, Storvreta Kicki Lagerblad, Märsta Maria Johansson, Alunda 1 Värmlands Taxklubb Marie-Louise Ridde, Kristinehamn Göran Nilsson, Karlstad Ingrid Andersson, Väse 1 Västmanlands läns Taxklubb Mats Hedkvist, Krylbo Allan Westin, Sala 1 Västsvenska Taxklubben George Pettersson, Ulricehamn Helena Knez, Ytterby Stig Lövgren, Floda 1 Örebro läns Taxklubb Kristoffer Nohrborg, Örebro Claes Strömberg, Pålsboda 1 Östergötlands Taxklubb Liselott Ringman, Braås Katarina Karlsson, Björkvik John Hammar, Hällestad 1 Östsvenska Taxklubben Lars O Törnkvist, Strömsund Susanne Segersten, Fjärdhundra Leif O Rohlin, Ekerö Emmie Björkenor, Vänge Tommy Vestergren, Värmdö Åsa Björk, Stocksund 1 Övre Norrlands Taxklubb Christopher Wackfelt, Altersbruk Per Gustafsson, Umeå 1 SUMMA: 59 röster 59 röster

5 Huvudstyrelsens ledamöter 54. Agneta Ståhle, Älvsjö 55. Anders Öberg, Alvesta 56. Yvonne Hansén, Ålberga 57. Johan Axelsson, Linköping 58. Birgitta Sterner, Östersund 59. Marie Kvenild, Ås 60. Eva von Celsing, Eskilstuna 61. Carina Olsson, Segmon 62. Björn Lindblom, Rydaholm 63. Alf Olsson, Henån 64. Alf Andersson, Onsala SvTK:s revisorer 65. Anders Fändrik, Björnlunda 66. Kerstin Mogård, Katrineholm SvTK:s avelsråd 67. Åke Svensson, Alvesta 68. Elisabet Svanberg, Linghem 69. Marianne Fredriksson, Björnlunda 70. Ingemari Jansson, Västerås Valberedningens ordförande Conny Andersson, Braås (ord.delegat KTK) Tidskriften Taxens redaktör Birgitta Sterner, Östersund ( HS )

6 DAGORDNING Förslag Vid ordinarie möte med Svenska Taxklubbens fullmäktige, som hålls på hotell Scandic Nord i Uppsala, lördagen den 11 april 2015 med början kl Mötet öppnas av Svenska Taxklubbens ordförande, Agneta Ståhle. 2. Justering av röstlängden. 3. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet. 4. Anmälan av huvudstyrelsens val av protokollförare vid mötet. 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare vid mötet. 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 7. Fråga om fullmäktigedelegaterna har blivit stadgeenligt kallade. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Behandling av huvudstyrelsens årsredovisningar med balans- och Bilaga 1,2,3,4 resultaträkningar, för åren 2013 och 2014, jämte revisorernas berättelser samt redogörelser för arbetet med avelsfrågor. 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar för åren 2013 och 2014 samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 11. Huvudstyrelsens rapport om de uppdrag föregående TF givit till Bilaga 5 huvudstyrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen för åren 2013 och :1. Beslut om huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2016 Bilaga 6 och :2. Föredragning av huvudstyrelsens rambudget för åren 2016 och Bilaga 7 :3. Beslut om ram för avgifter för kommande verksamhetsår, 2016 och Bilaga 8 :4. Fastställande av rambudget för åren 2016 och Val av ledamöter till huvudstyrelsen, enligt 8 mom 1. Bilaga Val av två revisorer och två revisorssuppleanter, enligt 9. Bilaga Val av valberedning, enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna

7 18. Anmälan av den av huvudstyrelsen utsedda avelskommittén. 19. Ärenden från HS, enligt 7 mom 6. a) Förslag ang ersättning till styrelseledamöter, revisorer, kommitté- Bilaga 11 ledamöter och fullmäktige. 20. Motion nr 1 ang anmälningsblankettens utformning. Bilaga Motion nr 2 ang uppdatering av anmälningsblankett. Bilaga Motion nr 3 ang centralt inköp av chipläsare Bilaga Motion nr 4 ang tätare uppdateringar av Jyckedata. Bilaga Motion nr 5 ang revidering av statuter för utmärkelse- och förtjänsttecken. Bilaga Motion nr 6 ang Taxfullmäktiges geografiska lokalisering. Bilaga Motion nr 7 ang provledares möjlighet att starta hund. Bilaga Motion nr 8 ang elektroniskt drevprovsprotokoll. Bilaga Motion nr 9 ang ändring av viltspårs svårighetsgrad. Bilaga Motion nr 10 ang höjning av anmälningsavgifter på utställning. Bilaga Motion nr 11 ang uttagning till viltspår-sm. Bilaga Motion nr 12 ang nya krav för viltspårchampionat. Bilaga Motion nr 13 ang återinförandet av poängsystemet för viltspår. Bilaga Motion nr 14 ang krav för viltspårchampionat. Bilaga Motion nr 15 ang förändringar i viltspårprotokollen. Bilaga Motion nr 16 ang Svenska Taxklubbens medlemskort. Bilaga Motion nr 17 ang nya krav för deltagande i Jkl/Bkl på utställning. Bilaga Motion nr 18 ang rätt att starta på drevprov. Bilaga Motion nr 19 ang rätt att starta på drevprov. Bilaga Motion nr 20 ang kallelse till drevprovskonferens. Bilaga Motion nr 21 ang domarens användande av GPS och likn. vid drevprov. Bilaga 32

8 41. Motion nr 22 ang anlagsprov på vildsvin. Bilaga Motion nr 23 ang vildsvin på drevprov. Bilaga Motion nr 24 ang avelspoäng för godkänt anlagsprov i gryt. Bilaga Motion nr 25 ang ändring av ögonlysningskrav för valpannonser. Bilaga Motion nr 26 ang ändring av ögonlysningskrav för valpannonser. Bilaga Motion nr 27 ang ändring i RAS gällande rek. Om ögonlysning. Bilaga Motion nr 28 ang drevtider för prisvalör djurslag. Bilaga Övriga frågor som har anmälts av HS, lokalavdelning eller enskild TF-delegat. Väcks vid ordinarie TF förslag i ärende, som ej finns upptaget på dagordningen, kan ärendet tas upp till behandling och beslut om TF så beslutar. För att ärendet skall tas upp till behandling och eventuellt beslut erfodras att ärendet biträdes av tre fjärdedelar av de röster som är representerade vid TF. Förslag från HS ang Hedersledamöter i SvTK Bilaga Mötets avslutande.

9 Bilaga 1, Dagordn.punkt 9 Svenska Taxklubbens VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Svenska Taxklubbens styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för året STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, REVISORER ETC Styrelsen har under året, intill Taxfullmäktiges möte den 13 april 2013, utgjorts av: ordförande Anders Öberg Alvesta, vice ordförande Carina Olsson Segmon, sekreterare Kickie Andersson Åsbro samt övriga ledamöterna Marie Kvenild Ås, Birgitta Sterner Östersund, Björn Lindblom Rydaholm, Agneta Ståhle Älvsjö, Eva von Celsing Eskilstuna och som adjungerad kassör t.o.m. februari Eva Brenkle Hangren -Vagnhärad. Vid Taxfullmäktiges möte den 13 april 2013 valdes Agneta Ståhle Älvsjö till ordförande i Svenska Taxklubben. Till vice ordförande valdes Anders Öberg Alvesta och till övriga ledamöter valdes: omval för Carina Olsson-Segmon, nyval av Alf Andersson Onsala, Yvonne Hansén Ålberga, Johan Axelsson Linköping och Alf Olsson Henån. Ledamöter valda t.o.m. TF 2015: Eva von Celsing Eskilstuna, Marie Kvenild Ås och Birgitta Sterner Östersund. Adjungerad sekreterare har varit Kickie Andersson -Åsbro. Revisorer, fram till Taxfullmäktiges möte den 13 april 2013, har varit: Anders Fändrik Björnlunda och Annika Rönnings Ålberga med Claes Hedlund Hällevadsholm och Gunnar Lönnberg Finspång som suppleanter. Revisorer valda vid Taxfullmäktige 2013: Anders Fändrik Björnlunda och Kerstin Lundén Mogård Katrineholm med Claes Hedlund Hällevadsholm och Gunnar Lönnberg Finspång som suppleanter. Valberedning, fram till Taxfullmäktiges möte den 13 april 2013, har varit: Sammankallande Bertil Larsson Helgum, Anders Albanus Leksand (valda till TF 2013) och Susanne Segersten Fjärdhundra, Claes Lundberg Hölö (valda till TF 2015, men valde att avgå på egen begäran vid TF 2013). Valberedning utsedd vid Taxfullmäktige 2013: Sammankallande Conny Andersson Braås, Bertil Larsson Helgum (valda till TF 2015) och Anne-Lie Helander Idkerberget, Jörgen Fransson Lekeryd (valda till TF 2017). Avelsråd, fram till Taxfullmäktiges möte den 13 april 2013, har varit: Åke Svensson Alvesta för korthårig normaltax, Elisabet Svanberg Linghem för strävhårig normaltax samt Marianne Fredriksson för långhårig normaltax och samtliga dvärg- och kanintaxar. Av Svenska Taxklubbens huvudstyrelse utsedda avelsråd under året 2013, efter Taxfullmäktiges, möte har varit: Åke Svensson Alvesta för korthårig normaltax, Elisabet Svanberg Linghem för strävhårig normaltax, Ingemarie Jansson Västerås för långhårig normaltax och Marianne Fredriksson för samtliga dvärg- och kanintaxar. SAMMANTRÄDEN

10 Styrelsen har under året haft sju (7) protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande, sex (6) fysiska möten och ett (1) telefonmöte. Därutöver har de olika kommittéerna haft ett antal e- postskrivelser, telefonsammanträden och möten, där fattade beslut har anmälts till styrelsens ordinarie sammanträden. Som arbetsutskott (AU) har ordförande, vice ordförande, kassör och mötessekreterare fungerat. KONFERENSER, MÖTEN OCH UTBILDNING Den januari deltog Agneta Ståhle som SvTK:s representant vid specialklubbskonferensen för ordförande, sekreterare och kassörer, vilken arrangerades av SKK i Stockholm. Carina Olsson närvarade också, men inte som representant för SvTK. Den mars så anordnade SKK sin årliga avelskonferens, där Eva von Celsing var representant från SvTK. Vid årets Temadagar vid Öster Malma, som SKK och Svenska Jägarförbundet anordnar, deltog tyvärr ingen representant från SvTK pga att det kolliderade med vårt Taxfullmäktige. Eva von Celsing deltog den 20 april vid Agrias utbildning om Agria Breed profile. Den 24 april var Yvonne Hansén, Eva Brenkle-Hangren och Agneta Ståhle på möte med SKK ang färgregistreringar på tax september avhölls Kennelfullmäktige och SvTK:s representanter var Eva von Celsing, Anders Öberg, Björn Lindblom, Johan Axelsson samt Agneta Ståhle utan rösträtt. Till SKK:s grundutbildning för avelsfunktionärer den oktober var Elisabet Svanberg och Ingemari Jansson anmälda. Tyvärr blev de bortlottade pga platsbrist. Helena Hellström och Eva von Celsing deltog vid Södermanlands KK:s föreläsning om BPH den 28 november. INTERNATIONELLT I början på februari avhölls 2013 års WUT-möte (Welt Union Teckel/världsunionen för tax) rum i Rom, Italien. SvTK hade tyvärr ingen egen representant på plats, men Björn G Pettersen, Norge representerade även SvTK. Sverige stod som värd för det nordiska samarbetsmötet som avhölls den 28 juni i Hässleholm. SvTK representerades av Alf Andersson, Yvonne Hansén, Marianne Fredriksson och Eva von Celsing. Likt föregående år så behandlades problemet med otillåtna färger på tax, gemensamma nordiska drevprovsregler, diskbråcksproblematik etc, etc. DOMARAUKTORISATIONER Under verksamhetsåret 2013 har huvudstyrelsen auktoriserat sammanlagt sex (6) nya domare, samtliga drevprovsdomare. Dessutom har på egen begäran 1 domare avauktoriserats som spårdomare. MEDLEMMAR

11 Medlemsantalet per den 31 december 2013 var st mot st föregående år, vilket är en rejäl minskning med medlemmar. OBS! Det är endast aktiva medlemmar som betalt sin medlemsavgift i tid som inräknats i medlemsantalet. LOKALKLUBBAR Under 2013 års verksamhetsår har inga nya lokalklubbar bildats eller upphört, varför antalet per den 31 december 2013 fortfarande är 20 st. SvTK:s MEDLEMSKOMMITTÉ Medlemskommittén har under året bestått av följande personer: Alf Andersson (samk.), Birgitta Sterner (hemsida) och Marie Kvenild. Även under 2013 har fortsatt fritt medlemskap (första-året-gratis) funnits för nya taxägare som är boende i Sverige. Dock har HS beslutat att endast ett gratismedlemslkap per hund gäller. Sponsoravtalet med Eukanuba är omförhandlat, däremot pågår fortfarande förhandlingar om sponsoravtal med försäkringsbolag. Domarberättelserna har inte tryckts, eller bränts på CD pga dålig efterfrågan. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information, diverse nyheter, samtliga SvTK:s prov- och utställningsresultat etc. SvTK:s medlemsregister har under året handlagt av SKK:s medlemsavdelning och Kickie Andersson har fungerat som kontaktman mellan SvTK och SKK. Problematiskt har varit att SvTK:s medlemmar inte förstått att betalningen gäller SvTK, utan ofta har kastat inbetalningsavierna. Ungdomsläger anordnades den juni vid Öster Malma utanför Gnesta. Det var nitton (19) barn/ungdomar i varierande åldrar och 5 vuxna, närvarande på heltid, som deltog på lägret. Aktiviteterna var b.l.a grytträning, agility, handlerträning, info om drevjakt, lydnad, konditionsträning etc TIDSKRIFTEN TAXEN Klubbens tidskrift Taxen har under året 2013 utkommit med fem (5) nummer, totalt 224 sidor (inkl. omslag) i A4-format. Redaktör har varit Kerstin Norberg och ansvarig utgivare har varit SvTK:s ordförande, Anders Öberg t.o.m 5/5 och Agneta Ståhle f.r.o.m 6/5 och framåt. I redaktionskommittén har under året ingått: Carina Olsson (samk.), Agneta Ståhle (ansv.utgivare f.r.o.m 6/5), Eva von Celsing, Björn Lindblom, Kerstin Norberg (redaktör) och t.o.m 5/5 Anders Öberg (ansv.utgivare t.o.m 5/5). SvTK:s AVELSKOMMITTÉ I Avelskommittén 2013 har följande personer ingått: Eva von Celsing (samk), de fyra avelsråden Marianne Fredriksson, Ingemari Jansson, Elisabet Svanberg och Åke Svensson, Maria Johansson, Lars- Erik Stoltz, Alf Olsson (Jakt, mentalitet), Helena Hellström (Information, utbildning), Tommy Jacobsen (Population, data) samt Carina Olsson (Internationellt samarbete, exteriör).

12 AVK har informerat om aktuella frågor såsom registreringsutveckling, hälsa och RAS-arbete i en återkommande sida i Taxen. RAS 2012 presenterades vid TF 2013 och dess strategi och avelsrekommendationer har därefter godkänts av SKK. Uppfödare som arbetar i enlighet med rekommendationerna i RAS erbjuds att annonsera sina valpkullar på SvTK:s hemsida. Styrelsen beslutade den 18 juni att på åskådligöra det inrapporterade materialet över taxar som fått diagnosen diskbråck genom färgmarkering i stamtavlor. Syftet är att ge uppfödare och avelsråd ett verktyg att bedöma hälsorisker vid avelsplanering/provparningar. Den 31 december hade 145 antal diskbråcksblanketter skickats till styrelsen. Vid det nordiska samarbetsmötet avhandlades i vanlig ordning olika avels/hälsofrågor bl.a otillåtna färger på tax, nordiska provformer etc. Planeringen inför den kommande Avels- och Uppfödarkonferensen i april 2014 startade redan 1 november då Marianne Fredriksson, Ingemari Jansson, Helena Hellström och Eva von Celsing träffades för ett första planeringsmöte. ÅRSBERÄTTELSE FRÅN AVELSRÅDET FÖR STRÄVHÅRIG NORMALTAX- Elisabet Svanberg Antal reg/år Tikar (varav importer) 297 (5) 264 (7) 288 Hanar (varav importer) 305 (1) 269 (2) 298 Totalt 602 (6) 533 (9) 586 Registreringssiffrorna under 2013 har glädjande nog vänt uppåt. Under året registrerades 586 SN, en ökning med 52 registreringar sedan Vi hoppas på att denna trend kommer att hålla i sig. Under året har 78 hanhundar används i avelsarbetet. Av dessa är 8 hanar utlandsregistrerade. 122 tikar har fått 124 kullar. Som avelsråd och valphänvisare är det mycket tråkigt att inte kunna hänvisa intresserade spekulanter till valpar. Det råder nämligen brist på dessa i förhållande till den efterfrågan som finns idag. En vädjan till uppfödarna: Meddela avelsrådet när ni planerar/fått valpar. Hos SKK finns följande championat registrerade: Utställningschampionat: 45 Drevchampionat: 46 Viltspårschampionat: 40 Grytchampionat: 1 Alla drevprov är i skrivande stund inte redovisade och dessa siffror är därmed ännu inte fullständiga: 126 hanhundar och 199 tikar har tillsammans gjort 372 drevprovsstarter, vilket har resulterat i smått fantastiska 2.17 i medelpoäng. Under de hittills redovisade proven har 5 st. D-CERT utdelats.

13 Anledningen till de goda resultaten kan delvis härledas till det gynnsamma vädret under provsäsongen. Vi måste dock konstatera att taxen är en fantastisk jakthund och det är roligt när det visar sig i resultatlistorna. Slutligen får vi glädja oss åt att återigen ha en strävhårig i topp på Drev-SM. Dessutom vann taxlaget småhunds-sm. Vi får summera detta som ett bra år för taxen. ÅRSBERÄTTELSE FRÅN AVELSRÅDET FÖR KORTHÅRIG NORMALTAX Åke Svensson Avelsrådet har under året haft ett flertal inavelsberäkningar med rekommendationer om lämpliga hanhundar till tikägare. Vikten att följa nya RAS har poängterats och RAS dokument har bifogats avelsrekommendationerna. Det har varit en stor efterfrågan på valpar. Tillgången har däremot varit dålig vilket får sin förklaring i den sjunkande registreringen på -37,5 %. De flesta valpar har varit tingade redan vid parningen. Vi rekommenderar de som har jaktmeriterade tikar att para sina hundar för att efterfrågan på drivande korthår är mycket stor. Glöm inte att meddela avelsrådet när ni har valpar så vi kan meddela intresserade valpköpare. Antal starter på drev har ökat, antal grytstarter är ungefär samma som tidigare. Viltspårstarterna har även de ökat under Antal jaktchampions har ökat i antal jämfört med Redovisning av detta kommer i TAXEN. Registreringarna 2013 har sjunkit från 277 år 2012, till 173 år 2013, en kraftig minskning med -37,5 %. 39 kullar registrerades på 39 tikar varav en tik LN med 2 registrerade KN valpar. 35 hanhundar användes, varav 4 KD. TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR Antal reg/år Tikar (varav importer) 115 ( 8) 139 ( 3) 86 Hanar (varav importer) 102 ( 2) 138 ( 4) 87 Totalt 217 ( 10) 277 ( 7) 173 ÅRSBERÄTTELSE FRÅN AVELSRÅDET FÖR LÅNGHÅRIG TAX- Ingemari Jansson Det är glädjande att se att de flesta uppfödare och hanhundsägare tycks anammat nya RAS som godkändes av SKK Under 2013 importerades det 16 långhår av samtliga varianter. Kontakten med uppfödare och medlemmar har bestått av diskussioner om lämplig täckhund, valpförfrågningarna har varit få. LÅNGHÅRIG KANIN: Registreringarna 2013 låg i stort sett still för 2013, -2,9 %. 27 kullar registrerades på sammanlagt 25 tikar 14 hanhundar användes 2013

14 LÅNGHÅRIG DVÄRG: Registreringarna 2013 har ökat sedan föregående år till 227 stycken, + 14,1 % 48 kullar registrerades på sammanlagt 47 tikar 41 hanhundar användes fall av PRA har diagnostiserats, publicerat i Taxen nr 5/2013 LÅNGHÅRIG NORMAL: Registreringarna 2013 har sjunkit till 116 för 2013, -24,2 % 19 kullar registrerades på sammanlagt 18 tikar 15 hanhundar användes 2013 Registreringssiffror Hundar inom parantes är importer TAX, LÅNGHÅRIG KANIN Antal reg/år Tikar (varav importer) 27 ( 4) 20 ( 2) 20 Hanar (varav importer) 14 ( 2) 14 ( 1) 13 Totalt 41 ( 6) 34 ( 3) 33 TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG Antal reg/år Tikar (varav importer) 132 ( 9) 89 ( 8) 124 Hanar (varav importer) 122 ( 9) 110 ( 4) 103 Totalt 254 ( 18) 199 ( 12) 227 TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR Antal reg/år Tikar (varav importer) 64 ( 6) 79 ( 5) 64 Hanar (varav importer) 74 ( 3) 74 ( 5) 52 Totalt 138 ( 9) 153 ( 10) 116 ÅRSBERÄTTELSE FRÅN AVELSRÅDET FÖR KORT-&STRÄVHÅRIG KANIN/DVÄRGTAX - Marianne Fredriksson Vid TF 2013 utsågs Ingemarie Jansson till avelsråd för samtliga långhår. För de övriga varianterna KD, KK, SD och SK kvarstår Marianne Fredriksson som avelsråd.

15 År 2013 blev revideringen av RAS färdig och godkänd av SKK. Revideringen redovisades i årsberättelsen för 2012 och har sedan dess inte förändrats nämnvärt. Däremot redovisas 2013 års registreringssiffror för Kort- och Strävhåriga dvärg- och kanintaxar där dvärgvarianterna visar en väsentlig ökning, vilket är positivt då övriga taxvarianters registreringar har sjunkit. Registreringar för därav importer Korth.dvärg (3+3) Korth.kanin (0+2) Strävh.dvärg (1+6) Strävh.kanin (4+1) Det är mycket glädjande att de små dvärgvarianterna har ökat i antal. Om vi tittar på den korthåriga varianten har den ökat från 23 stycken registreringar år 2004 till idag 84 stycken. Den strävhåriga dvärgen har däremot legat konstant på omkring 80 registreringar per år under de senaste 10 åren. En annan sak som är positiv är att dvärg- och kanintaxarna KD, KK, SD och SK får relativt stora valpkullar, 4-7 valpar/kull är inte ovanligt. Kan det bero på den låga inavelsgraden? Här måste uppfödarna få en eloge för att de i de allra flesta fall hittat obesläktat avelsmaterial i de små populationerna. Kanske har man fått ta hjälp utomlands, dels genom importer eller helt enkelt parat utomlands. Någon direkt överanvändning av hanar har inte förekommit. Däremot har 5 sycken KD-hanar under 2013 uppnått maximalt antal avkommor enligt RAS rekommendationer, vilket betyder att de bör tas ur avel. 2 stycken SD-hanar har också fyllt sin kvot under Med tanke på att KD och SD utgör en väldigt liten population är det viktigt att inte överanvända enskilda hanhundar, något som naturligtvis är viktigt även för övriga rasvarianter. I samband med revideringen av RAS under 2012 beslutades att samtliga taxvarianters debutålder för avel höjs från 2,5 till 3 år. Detta har tyvärr inte hörsammats fullt ut bland uppfödarna. Man har tagit till sig det här med inavel. Att ha en så låg inavelsgrad som möjligt har de flesta insett är en väg att gå för att få friskare hundar. Att undvika överanvändning av enskilda hanhundar har uppfödarna klarat utmärkt. Men tyvärr har i vissa fall allt för unga hundar speciellt hanar använts i aveln. Men som uppfödare är det inte alltid lätt att till fullo följa alla rekommendationer. För att citera en erfaren uppfödare: Att bara hitta en obesläktad hane, som inte har ryggproblem eller ögonproblem i släkten och som dessutom är trevlig med bra hårlag och ser ut som en tax och är mer än 3 år gammal och inte haft 8 valpar är inte lätt. Något att tänka på kanske. ANTAL REGISTRERINGAR AV TAX 2013, ALLA VARIANTER 2011: st 2012: st 2013: st Rasvis: SN-586, SD-84, SK-8, LN-116, LD-227, LK-33, KN-173, KD-84, KK-6 SvTK:s UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ Kommittén har under verksamhetsåret bestått av följande personer: Birgitta Sterner (samk.), Carina Olsson, Marie Kvenild, Alf Andersson och Yvonne Hansén. Registreringssiffrorna för tax har under en följd av år sjunkit, men detta har inte nämnvärt påverkat intresset och deltagarantalet på våra utställningar. För verksamhetsåret 2013 redovisar taxklubbens

16 lokalklubbar ett deltagarantal på 2676 fördelat på 42 stycken utställningar. Detta är en ökning med 64 starter jämfört med år Genom fortlöpande utbildning av utställningsarrangörerna försöker SvTK se till att klubbens utställningar ska vara välordnade och trevliga. På detta sätt kan vi få fler taxägare att prova på att ställa ut sin tax. Anmälningsavgifterna till klubbens evenemang är också relativt låga liksom också medlemsavgiften, allt för att försöka få många taxar att komma till en officiell bedömning. Att svenska taxar håller en mycket hög exteriör kvalitet har vi också sett prov på under året. Flera taxar representerande olika varianter av rasen har placerat sig högt på SKK:s utställningar och på detta sätt gjort god reklam för rasen. Taxklubben är välförsedd med många kunniga rasspecialister inom domarkåren. Under 2013 auktoriserades en (1) ny exteriördomare på tax, Mia Sandgren. SvTK är ett föredöme för många klubbar genom att man inviterar nya domare så att dessa snabbt får den rutin och erfarenhet som är viktig för att utföra ett bra arbete. Den juni arrangerade SkåTK dubbelutställning i Hässleholm i samband med Nordisk Segrarhelg. Utställningarna båda dagarna denna helg var välarrangerade med många deltagande taxar från hela norden, vilket var glädjande. SvTK:s DATAKOMMITTÉ (resultatredovisning) Kommittén har under året bestått av följande ledamöter: Marie Kvenild (samk.), Birgitta Sterner och Lars Krantz (adj.). Hemsidan, vilket är klubbens skyltfönster, är under ständig utveckling till nytta och glädje för medlemmarna. SvTK finns fortfarande kvar på Facebook och de flesta av de många inläggen är trevliga i tonen men det har även förekommit en del rena personangrepp. HS har därför beslutat att alla personangrepp och liknande skall plockas bort och anmälas till SKK/DN. Medlemshanteringen har under året skötts av SKK medlemsavdelning, vilket i stort har fungerat bra. Däremot har många medlemmar misstolkat inbetalningsavierna som kommit och trott att de gällt SKK istället för SvTK, med utebliven betalning som följd. Jyckedata har uppdaterats tre (3) gånger under Resultatredovisningen, där Peder Andreasson (drev), Birgitta Sterner (utställning), Lars Krantz (viltspår) och Anne-Lie Helander (gryt) ingår, har fungerat relativt smidigt när resultaten väl blir inrapporterade, vilket vissa lokalklubbar missköter tidsmässigt. Samarbetet med Jörgen Norrblom fortsätter som tidigare med Taxdata. SvTK:s JAKTPROVSKOMMITTÉ (rovdjur&jakt) Kommittén har under året bestått av följande personer: Anders Öberg (samk.), Björn Lindblom (ansv. drevutb.), Carina Olsson (rovdjur&jakt), Agneta Ståhle, Anne-Lie Helander (adj. grytfrågor) och Alf Olsson (ansv. spårutb.). De reviderade drevprovsreglerna, som antogs på TF 2013, är godkända av SKK och kommer att gå i tryck våren Viltspår-SM: Årets viltspår-sm arrangerades den 18 augusti i trakterna kring Årsunda utanför Sandviken. Arrangörsklubb var GäTK och HS representerades av ordföranden Agneta Ståhle. Av de tjugoen (21) startande hundarna fick fjorton (14) hundar över 70 poäng, av maximala 75 poäng. Trion i topp var: 1. SEVCH,SEJdCH Disa/SN äg. Torgny Edin, Storvreta UTK, 75p + HP. 2. SEVCH,SEUvCH,C.I.B Bussahagens Singoalla/LN äg. Marie Jacobsson, Skillingaryd SmTK, 75p 3. SEVCH,SEUvCH Sönnerskogens Hampus/SN äg. Ylva Lind, Uddevalla BDTK, 75p. Drev-SM: Drev-SM arrangerades av HTK den 4 november i Nösslinge. Representanter från HS var Eva von

17 Celsing och Alf Olsson. Årets topptrio var: 1. J Näckströms Trolle/SN äg. Torbjörn Krig ÖTK, 1:a Rå 49p. 2. SEVCH,SEJdCH Klackebo Ullie/KN äg. Roger Johansson GTK, 1:a Rå 49p. 3. SEVCH, SEJdCH Ludvig-Ludde/KN äg. Solveig Ekelund UTK, 1:a Rå 48p. Småhunds-SM: Småhunds-SM är ett samarrangemang mellan Jaktjournalen, Drever-, Basset-, Beagle- och Taxklubben. Årets tävling tilldrog sig som vanligt i trakterna kring Vårgårda. I vanlig ordning var Carina Olsson lagledare för taxlaget med Kickie Andersson som taxlagets kökspersonal. Lagtävlingen vanns av Taxklubben med 279p mot Dreverklubbens 277,6p, och även individuellt så blev det taxseger genom Ludvig-Ludde. Taxlaget bestod av J Näckströms Trolle/SN äg. Torbjörn Krig, SEVCH,SEJdCH Ludvig-Ludde/KN äg. Solveig Ekelund och SEVCH,SEJdCH Klackebo Ullie/KN äg. Roger Johansson. Nordisk drevlandskamp för tax: 2013 års drevlandskamp arrangerades av SkbTK och förläggning var på Öhns gård mellan Skövde och Mariestad. Lagledare var som vanligt Anders Öberg och laget bestod av Idaholms Ludde/SN äg. Mikael Forss, Råtax Bibbie Bus/KN äg. Joakim Hallin och Vimurs Acke/KN äg. Erik Löfstrand. Det svenska laget vann lagsegern med 148p, 2:a kom Norge med 143p, 3:a kom Danmark med 127p och på 4:e plats kom Finland med 82p. Även i landskampen blev vi totalsegrare genom att Vimurs Acke/KN,Sverige segrade med 1:a Rå 54p. De övriga två topphundarna var: 2:a Kvillestads Fibbe/SN, Norge 1:a Rå 53p och 3:a Idaholms Ludde/SN, Sverige 1:a Rå 48p. På grytsidan har det inte varit några större förändringar utan de regler som trädde i kraft 2012 verkar ha fungerat relativt bra. Trots att det har varit färre lokalklubbar som arrangerat grytprov under 2013 har antalet starter glädjande nog ökat i alla fall. Som ny grytprovssekreterare har Anne-Lie Helander tillträtt då Kickie Andersson avsagt sig uppdraget. Provverksamheten har under 2013 totalt ökat i startantal, vissa grenar har dock minskat. Drevprov: ODP - 15 st, DP + 139st. Spårprov: totalt st, taxar st, övriga raser + 3 st. Grytprov: grytanlagsprov +15 st, grytapporteringsprov +4 st, grytjaktprov +3 st. Fullständig provredovisning finns på efterföljande sida 9. EKONOMISK REDOGÖRELSE Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 250 kronor för fullt betalande medlem och 100 kronor för familjemedlem. Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet samt klubbens ekonomiska ställning vid årets slut hänvisas till efterföljande resultat- samt balansräkning på sidorna

18 Årsredovisning 2013 SVENSKA TAXKLUBBEN Årsredovisning 2013 års Utställningar, Vilspårprov, Drevprov och Grytprov Utställning Drevprov Viltspårprov Lokalklubb Ant Start ODP/start SDP Start taxar övr.raser totalt Bohuslän_Dals TK Dalarnas TK Gotlands TK Gävleborgs TK Hallands TK Jämtl Härjd TK Kronobergs TK NorraTK Skaraborgs TK Skå/Ble TK Smålands TK Södermanl TK Upplands TK Värmlands TK Västmanl. Läns TK Västsvenska TK Örebro läns TK Östergötlands TK ÖstsvenskaTK Övre Norrlands TK SUMMA Ant Utställln/start SUMMA SUMMA förd mellan SUMMA SUMMA förd mellan Grytprov 2013 Lokalavdelning Grytanlagsprov Grytjaktprov Apport.prov Rasant. Start tax ant.start tax ant.start tax fördelning Dalarnas TK 33 22tax 3 1tax 1 st 1 tax 24 tax+14övr. Smålands TK 9 1 1tax 1tax+9övr. Södermanl TK 9 3tax 1 5 st 1 tax 5 tax+10 övr. Västmanl. Läns TK 1 1tax 1 tax SUMMA SUMMA SUMMA förd mellan SUMMA SUMMA förd mellan Sida 1 av 1

19 SVENSKA TAXKLUBBEN Org nr EKONOMISK REDOVISNING för räkenskapsåret 2013

20 Svenska Taxklubben Balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Likvida medel Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Lager Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Aktieobligatgioner SEB Aktier SEB Diligentia Summa anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER & EGET KAPITAL Korftfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupen skuld aktivitetsbidrag Upplupen skuld förlustbidrag Upplupna lagstadgade sociala avgifter Övriga kortfristiga skulder Förskott medlemsavgifter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER Fonder Tage Karlssons Minnesfond Göteborgs Taxklubbs Fond Arvsfond Plaengve-Jakobson Plaenge-Jakobson Fond medlemsvård & värvning Summa fonder Eget kapital Beräknat resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL

21 BUDGET Svenska Taxklubben Utfall Utfall Prognos Utfall Budget Budget INTÄKTER Medlemsavgifter , Försäljning material Förs Taxvideo/bok/Web-shop Resultatdokumentation Annonser/Sponsring Övvriga intäkter Summa intäkter , KOSTNADER Direkta kostnaderr Inköp material Kostnader materialförvaltning Kostnader avelsråden Tidskriften Taxen tryckning Tidskriftgen Taxen porto Tidskriften Taxen övrigt , Resultatdokumentation Medlemshantering , Lagerförändring Taxbok Summa direkta kostnader Övriga kostnader Arvoden Arbetsgivaravgifter Reseersättning Lokalhyra Styrelsesammanträden Kostnad kommittér Datakostnader Taxdata info Kontorssmaterial Taxfullmäktige Tele/data Porto Drev-SM Spår-SM Nordisk Segrarutställning Konferenser & utbildning Ungdomslägret Jaktprovskonferens Domarkonferens SKK Kennelfullmäktige Nordisk Tax Weltunion Teckel , Försäkringar Övriga kostnader Bidrag lokalavdelningar Bidrag PR Avskrivning invent. Enl. plan

22 Övriga tävlingar Summa övriga kostnader , Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Övr. fin. Kostnader Utdelning Övr.fin. Intäkter 2940 Summa finansiella poster Årets resultat Beräknat Medlemsavg. & ers.lokalavd. Antal medlemmar Medlemsavgift Familjemedlemsavgift Lokalavd. Andel andel medlemsavg

23

24 Svenska Taxklubbens verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 2, Dagordn.punkt 9 Svenska Taxklubbens styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för året STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, REVISORER ETC Styrelsen har under året som gått utgjorts av ordförande Agneta Ståhle Älvsjö, vice ordförande Anders Öberg Alvesta, kassör Yvonne Hansén Ålberga, mötessekreterare Johan Axelsson Linköping samt övriga ledamöterna Birgitta Sterner Östersund, Marie Kvenild Ås, Eva von Celsing Eskilstuna, Carina Olsson Segmon, Björn Lindblom Rydaholm, Alf Olsson Henån och Alf Andersson Onsala. Adjungerad sekreterare t.o.m 31/5 har varit Kickie Andersson Åsbro, därefter har Johan Axelsson övertagit även den sekreterardelen. Av 2013 års Taxfullmäktige valda revisorer: Anders Fändrik Björnlunda och Kerstin Lundén Mogård Katrineholm med Claes Hedlund Hällevadsholm och Gunnar Lönnberg Finspång som suppleanter. Av 2013 års Taxfullmäktige utsedd valberedning: Conny Andersson Braås (sammankallande, Bertil Larsson Helgum, Anne-Lie Helander Idkerberget och Jörgen Fransson Lekeryd. Avelsråd har varit: Åke Svensson Alvesta för korthårig normaltax, Elisabet Svanberg Linghem för strävhårig normaltax, Ingemarie Jansson Västerås för långhårig normaltax och Marianne Fredriksson, Björlunda för samtliga dvärg- och kanintaxar. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda sammanträden. Samtliga möten har ägt rum hemma hos ordförande Agneta Ståhle vilket gjort att möteskostnaderna minskat. Därutöver har de olika kommittéerna haft ett antal e-postskrivelser, telefonsammanträden och möten, där fattade beslut har anmälts till styrelsens ordinarie sammanträden. Som arbetsutskott (AU) har ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare fungerat. KONFERENSER, MÖTEN OCH UTBILDNING Alf Olsson deltog den 5 april på Öster Malma då SKKs Jakthundskommitté och Svenska Jägareförbundet diskuterade viktiga frågor som etik, moral och digital rapportering, men också den tydliga trenden med sjunkande registreringssiffror för flera jakthundsraser. Den 5-6 april anordnades avelskonferens i Flen. Marianne Fredriksson var som vanligt ansvarig för den mycket trevliga konferensen. Under dag två var samtliga lokalklubbar inbjudna för att diskutera framtida uttagningsregler för drev-sm. Då beslutades att minska antalet startande hundar från 20 plus fjolårets vinnare till 10 plus fjolårets vinnare. Den april deltog Marianne Fredriksson och Elisabet Svanberg på Öster Malma i en kurs för jakthundklubbarnas avelsfunktionärer anordnad av SKK.

25 Den 6 juni hade grytprovskollegiet bjudit in representanter från SvTK, SGK och SvTeK till ett möte för att diskutera prissättning på jaktprov. Johan Axelsson, Alf Olsson och Jan-Olof Olsson (grytdomare) deltog från Svenska Taxklubben. Kollegiet hade noterat att det blir så tätt mellan första- och andrapris att det nästan inte går att få ett andrapris. Johan och Alf föredrog därefter för SvTKs HS det förslag som framkommit vid mötet, vilket antogs av HS. Den 22 november deltog Marianne Fredriksson, Elisabet Svanberg och Eva von Celsing på en informationsdag vid SLU i Uppsala om Genetik och hälsa. Flera projekt presenterades och finns samlade på INTERNATIONELLT I början året hölls ett WUT-möte (Welt Union Teckel/världsunionen för tax) i Dresden,Tyskland. SvTK hade tyvärr ingen egen representant på plats, men representerades av övriga närvarande nordiska taxrepresentanter. Norge stod som värd 4-6 juni för Nordiska mötet i Trondheim. Yvonne Hansén och Marianne Fredriksson representerade SvTK. Ärenden som diskuterades var bl.a otillåtna färger, taxen på SRD-listan, nordisk samlingstabell samt olika hälsoproblem. DOMARAUKTORISATIONER Under verksamhetsåret 2014 har huvudstyrelsen auktoriserat sammanlagt sju (7) nya domare, två (2) drevprovsdomare och fem (5) viltspårdomare. MEDLEMMAR Medlemsantalet per den 31 december 2014 var st mot st föregående år, vilket är en minskning med 89 medlemmar. LOKALKLUBBAR Under 2014 års verksamhetsår har inga nya lokalklubbar bildats eller upphört, varför antalet per den 31 december 2014 fortfarande är 20 st. SvTK:s MEDLEMSKOMMITTÉ Medlemskommittén har under året bestått av följande personer: Alf Andersson (samk.), Birgitta Sterner (hemsida) och Marie Kvenild. Även under 2014 har fortsatt fritt medlemskap (första-året-gratis) funnits för nya taxägare som är boende i Sverige. Endast ett gratismedlemskap per hund gäller.

26 Sponsorer under 2014 har varit foderföretaget Eukanuba och försäkringsbolaget Agria. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information, diverse nyheter, samtliga SvTK:s prov- och utställningsresultat etc. SvTK:s medlemsregister har under året handlagt av SKK:s medlemsavdelning och Johan Axelsson har fr.om 1/6-14 fungerat som kontaktman mellan SvTK och SKK. Ungdomsläger anordnades den augusti vid Öster Malma utanför Gnesta. Det var tjugo (20) barn/ungdomar i varierande åldrar som deltog på lägret. Carl Söderberg som ytterst ansvarig hade samlat flera instruktörer som gav deltagarna insikt i bl.a hundvård, mentalitet, konditionsträning, utställning, gryt, viltspår och skytte. I samband med avslutningen hade SöTK anordnat Taxens dag. TIDSKRIFTEN TAXEN Klubbens tidskrift Taxen har under året 2014 utkommit med fem (5) nummer i A4-format. Kerstin Norberg har varit redaktör t.om 31/8-14 (nr.4) och därefter har Birgitta Sterner tagit över som redaktör. Ansvarig utgivare har varit SvTK:s ordförande Agneta Ståhle. I redaktionskommittén har under året ingått: Carina Olsson (samk.), Agneta Ståhle (ansv.utgivare), Eva von Celsing, Björn Lindblom, Kerstin Norberg redaktör t.o.m nr:4, därefter blev Birgitta Sterner redaktör. SvTK:s AVELSKOMMITTÉ I Avelskommittén 2014 har följande personer ingått: Eva von Celsing (sammankallande), de fyra avelsråden Marianne Fredriksson, Ingemari Jansson, Elisabet Svanberg och Åke Svensson, Alf Olsson, Lars-Erik Stoltz och Maria Johansson (jakt och mentalitet), Helena Hellström (information, utbildning), Tommy Jacobsen (population, data) samt Carina Olsson (internationellt samarbete, exteriör). I Tidningen Taxen har i varje nummer utnyttjats möjligheten att göra reflektioner och informerat medlemmarna om aktuella frågor. Nr 1 Med RAS mot en friskare tax, nr 2 Drevprovsverksamheten idag, nr 3 SKK höll kurs för avelsfunktionärer, nr 4 Taxarna på SRD-listan (text Elisabet Rhodin) samt nr 5 Är det dags att lätta på ögonlysningskraven?. Styrelsen fattade förra året (18 juni 2013) beslutet att publicera inrapporterade fall av diskbråck på hemsidan och på Syftet är att ge uppfödare och avelsråd ett verktyg i bedömningen av hälsorisker vid avelsplanering/provparningar. Vid årets början fanns 145 inrapporterade fall och det har tillkommit 26 under verksamhetsåret 2014, således totalt 171. Lite om färger: SvTK har sedan 2010 sänt ett flertal skrivelser till SKK/AK ang färger som enligt FCIs rasstandard ej är godkända för registrering. Hitintills har vi inte fått gehör för våra önskemål, vilka är: 1. Införa avelsförbud på tax där en eller båda föräldrarna har en icke godkänd färg enligt FCIs standard. 2. Märker ut i registreringsbeviset med X-ej godkänd färg när en tax har en icke godkänd färg enligt FCIs standard samt X-märka även föräldradjur eller anfäder i stamtavla som ej har

27 godkänd färg. På det Nordiska samarbetsmötet år 2014 enades alla om att de fyra nordiska länderna ska verka gemensamt för detta problem och försöka få respektive kennelklubbsorganisation att verkligen inse vidden av problemet och att det ska tas upp på WUT-mötet Konsensus rådde om att taxar med häftiga icke godkända färger inte gynnar vårt avelsarbete, utan snarare tvärtom. SRD står för Särskilda rasspecifika domaranvisningar och taxen finns idag med bland de raser som av exteriördomare ska uppmärksammas för osunda exteriöra överdrifter. Svenska Taxklubben har yttrat sig i frågan och ansåg inte att taxen skulle finnas med bland de omkring 40 raser som idag finns listade. Taxdomare ska, enligt SRD, vara särskilt uppmärksamma på fronter (krokiga framben), otillräckligt markavstånd samt bröstkorgar. Förhoppningsvis kommer domarnas rapporter visa att taxen kan tas bort från SRD-listan vid framtida revideringar. Lars-Erik Stoltz har under året följt BPH och test av taxar. Nedan har vardera avelsråd summerat verksamheten för 2014: Ingemari Jansson har varit Avelsråd för samtliga långhårstaxar och har gjort följande sammanställning: Årsberättelse för 2014 från avelsrådet för långhår, samtliga varianter. Totalt sett så har alla långhårsvarianter tappat något i registreringsantal. Dock är det kaninvarianten som minskat mest och har nästan halverat registreringssiffrorna 2014 jämfört med Under 2014 importerades det 26 långhår av samtliga varianter. Kontakten med uppfödare/medlemmar har bestått av diskussioner om lämplig täckhund och valpförfrågningar. LÅNGHÅRIG KANIN: Registreringarna 2014 har sjunkit med nästan häften till 23st, -46,5% 9 kullar registrerades på sammanlagt 8 tikar 8 hanhundar användes 2014 LÅNGHÅRIG DVÄRG: Registreringarna 2014 har sjunkit till 198 st, -8,8% 48 kullar registrerades på sammanlagt 46 tikar 43 hanhundar användes 2014 LÅNGHÅRIG NORMAL: Registreringarna 2014 har sjunkit till 104, -9,6 % 21 kullar registrerades på sammanlagt 20 tikar 19 hanhundar användes 2014

28 Registreringssiffror Hundar inom parantes är importer TAX, LÅNGHÅRIG KANIN Antal reg/år Tikar (varav importer) 20 ( 2) 29 ( 3) 15 ( 1) Hanar (varav importer) 13 ( 1) 14 ( 1) 8 ( 1) Totalt 33 ( 3) 43 ( 4) 23 ( 2) TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG Antal reg/år Tikar (varav importer) 90 ( 8) 117 ( 5) 89 ( 7) Hanar (varav importer) 107 ( 5) 100 ( 1) 109 ( 8) Totalt 197 ( 13) 217 ( 6) 198 (15) TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR Antal reg/år Tikar (varav importer) 78 ( 5) 61 ( 4) 52 ( 5) Hanar (varav importer) 78 ( 5) 54 ( 2) 52 ( 4) Totalt 156 ( 10) 115 ( 6) 104 ( 9) Marianne Fredriksson har varit Avelsråd för samtliga korthåriga och strävhåriga dvärgar och kanintaxar och har gjort följande sammanställning: Årsberättelse från avelsrådet för korth. o strävh.dvärg- och kanintaxar. Registreringssiffrorna för KD, KK, SD och SK har inte förändrats nämnvärt under Registreringar för därav importer Korth.dvärg (3+5) Korth.kanin (0+1) Strävh.dvärg (2+5) Strävh.kanin (1+3) Efterfrågan på dessa varianter har varit större än tillgången. Det är synd, för när valpspekulanterna inte hittar någon tax köper de i värsta fall valp av annan ras. Förfrågan på täckhundar under året har varit få. Aveln sköts av duktiga och erfarna uppfödare som i stor utsträckning försöker avla efter RAS rekommendationer. Glädjande är att de allra flesta kombinationer

29 på samtliga ovan nämnda rasvarianter har låg inavelsgrad. Endast några få kullar har mer än 2,5%. Det är enastående med tanke på, att det rör sig om mycket små populationer. Men en av vägarna till friskare och sundare hundar är just att använda obesläktat avelsmaterial. En annan sak man bör tänka på, är att använda så många hanar som möjligt i aveln. Även detta har uppfödarna skött ganska bra. På korth.dvärg är fem st. hanar något överrepresenterade i förhållande till övriga hanar. På strävh.dvärg o. kanin har tre hanar fyllt kvoten. Vad man vidare bör tänka på är att dessa avelsmetoder är sammanflätade med varandra. Om man överanvänder vissa hanar blir det svårt att hitta obesläktat material i kommande generationer då det visar sig, att alla är mer eller mindre släkt med varandra. Så har vi den sena avelsdebuten. Tyvärr har vissa allt för unga hanar använts i aveln. På samtliga fyra varianterna KD, KK, SD och SK har 12 st. hanar varit mellan ett och två år gamla. Kanske har hanhundsägarna röntgat sin hund och det har visat sig att den har mycket litet förkalkningar. Men det är ingen garanti för att hunden inte kan få diskbråck. Till det behövs bara en enda förkalkning, det har t.o.m. visat sig, att hundar med K0 har fått diskbråck i vuxen ålder. Avslutningsvis bör sägas, att det är inte lätt att hitta avelskombinationer med 0-2,5% inavelssgrad och att hanen inte har för många avkommor efter sig samt att han har fyllt tre år. Dessutom till råga på allt rör det sig om mycket små populationer med mycket begränsat avelsmaterial. Elisabet Svanberg har varit Avelsråd för strävhåriga normaltaxar och har gjort följande sammanställning: Glädjande nog har registreringssiffrorna fortsatt öka för våra strävhår! Jämfört med 2013 en ökning med 88 individer. Trevligt är också att det under året hört av sig många jägare från framförallt vår södra landsända som vill återgå till jakt med tax, då de tröttnat på snabba kortdrivande raser. År 2014 registrerades 340 hanvalpar (varav 7 importer) samt 322 tikvalpar (varav 9 importer) I avelsarbetet har 82 hanhundar använts, varav 14 från utlandet och det har resulterat i 65 valpar. 58 hanar är far till en kull vardera, en god spridning kan man tycka. Vi har ett antal hanar som närmar sig, eller även överstigit, rekommenderat antal valpar, som för år 2015 är 62 per individ: Alarps Conrad S36154/ Algot S44605/ Boknäsets Qrut S25373/ Bellomis Ice Beefeater S25714/ Campillios Näver S39182/ Bellomis X-Man S11769/ Kamsåsmyrens Elis S31366/ Rapplehalls Malte Funf S25180/ Sjöhamras Krut S40822/

30 Skogslettas ZD Svinto S39225/ Trappbergets Amos Batman S22286/ Ubsola Kalle S33490/ Vilgs co Poppe S33905/ Öllmans Öst S25510/ Under året har det varit 302 starter på drevprov, hanar med 140 starter, tikar med 162 (alla prov är i skrivande stund ännu inte redovisade). 187 förstapris har utdelats med nio D-cert och endast ett GF. SKK har registrerat följande Championat: Viltspår 59 st Utställning 47 st Drev 73 st Gryt 2 st CIB 1 st RLD 2 st Många valpspekulanter hör av sig, vi ser fram emot 2015 med tillförsikt! Åke Svensson har varit Avelsråd för korthåriga normaltaxar och har gjort följande sammanställning: Årsberättelse från avelsrådet för korthårig normaltax (KN) 2014 Under 2014 har registreringarna för KN ökat med 95 jämfört med Rekommendationen att para sina jaktprovsmeriterade tikar har givit resultat på antal registrerade kullar. Totalt har 57 kullar registrerats var den siffran 39. Det är 55 tikar och 39 hanar som är använda i avel under Inavelsgraden i rasen ligger på 1,2 %, beräknat över 5 generationer. Endast några parningar ligger på en högre inavelsgrad. Registreringar för TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR Antal reg/år Tikar (varav importer) 139 ( 3) 88 ( 4) 141 ( 6) Hanar (varav importer) 138 ( 4) 87 ( 5) 129 ( 1) Totalt 277 ( 7) 175 ( 9) 270 ( 7) Under året har det varit en del förfrågningar på täckhundar. Erfarna och duktiga uppfödare sköter sin avel själva med hjälp av SKK avelsdata och försöker avla enligt RAS rekommendationer. Vi bör tänka på att använda många olika hanhundar i avel, även de som ännu inte är champion, men tagit sin 1 på jaktprov, allt för att hitta obesläktat material i kommande generationer. Det är rasen TAX vi ska förvalta. Som avelsråd har vi även en stor uppgift att stötta och hjälpa nyblivna tax ägare och de som planerar sin första kull. Det har varit en hel del valpförfrågningar under året. Största informationen om planerade parningar och valpkullar ligger på sociala medier, tex Facebook, i olika Taxgrupper. Ni som planerar kullar, GLÖM inte att meddela avelsrådet, så vi kan meddela de valpköpare som inte är inne på dessa medier. En hel del har sina valpar tingade och lägger inte ut någon information, men för avelsrådet är det bra att veta vilka hanhundar som används, samt hur många kullar som är på gång. Under 2015 är det en hel del parningar på gång. Det bådar gott för framtiden och förhoppningsvis får vi ett utökat avelsmaterial att arbeta med. Året 2014 har varit gynnsamt på många delar av Sverige och det har resulterat i flera nya JCH till avelsarbetet för KN.

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!!

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TIDSPLAN Lördagen den 13 april (Taxfullmäktigemöte) kl 10.00-10.15 Samling,

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 1. Mötets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Upprop och röstberättigade Närvarande:

Läs mer

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Program enligt Bilaga 1 Deltagare enligt Bilaga 2 Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna. Kjell Andersson pratar om Hundavel--en

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Välkommen till Svenska Taxklubben!

Välkommen till Svenska Taxklubben! Välkommen till Svenska Taxklubben! En tax kan du ha till ALLT! Annika Lövgren, Säter 1 Den här broschyren är tänkt att ge dig en kort presentation om följande: 4 Varför ska du välja en tax? 7 Vilka olika

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 BALANS-OCH RESULTATRÄKNING 2003 REVISIONSRAPPORT 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 BUDGET 2004 MOTIONER Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för Författare (Klubb) BBHC RAS-dokument avseende Version Status Reviderad 1-140428 1/13 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Bichon Havanais 2/13 Innehåll Inledning... 4 Generellt om rasen... 4 Rasens historia,

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

2. Till ordförande valdes Jonas Jonsson. 9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst 5653,50 kr ska överforas

2. Till ordförande valdes Jonas Jonsson. 9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst 5653,50 kr ska överforas Protokoll årsstämma Hälleforshundklubben 2014-05-31, Lycksele Närvarande: 40 st Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman. Noterades också att Hälleforhundklubben

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleant 1 Suppleant 2 Lotta

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Handlingarna till fullmäktige består av 141 sidor! Styrelsen går igenom och diskuterar handlingarna.

Handlingarna till fullmäktige består av 141 sidor! Styrelsen går igenom och diskuterar handlingarna. Protokoll för styrelsemöte 18-19 maj 2013, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Annika Andersson Ingrid Grundström Janet Johansson Eva Arnell Ek Sigvard Eriksson Suppleanter:

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer