Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse IF GUIF 2004-2005 Hittas på http://www.guif.nu"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOTO PÅ FRAMSIDAN, AV JIMMY JANSSON OCH SASA TODOSIJEVIC TAGET AV JOAKIM SERRANDER ÖVRIGA FOTON TAGNA PÅ UNGDOMSAVSLUTNINGEN FÖRORD AV INTERIMSSTYRELSEN 2. STYRELSEN HEMSIDAN 3. KANSLIET TILL MINNE REPRESENTATION FÖRSÄLJNING/LOTTERIER MEDLEMMAR 4. MEDLEMSAVGIFTER UTMÄRKELSER DAMER 5. HERRAR A-LAGET ELITGRUPPEN 6. ELITJUNIORER GP UNGDOM LAG TRÄNINGSGRUPPER LEDARE TRÄNING MATCHER MATERIAL 7. CUPER SM-SPEL UTBILDNING FÖRÄLDRAUPPDRAG ÖVRIGA ARRANGEMANG UNGDOMSAVSLUTNING ÅRETS GUIF-POJKE 8. ÅRETS UNGDOMSLEDARE PRESENTATION AV UNGDOMSLAGEN P-88 P-89 RÖD P-89 VIT 90 ICA-LAGET 9. P90 RÖD P90 VIT P91 RÖD P91 VIT P 92 RÖD P92 VIT 10. P93 RÖD P93 VIT P94 RÖD P94 VIT 11. P95 RÖD P95 VIT P96-97 F89 F90 F F92 F93 F94 F95-96 GUIF 13. TEGELVIKEN F/P BOLLSKOLA P/F BOLLSKOLA F/P DOMARE VERKSAMHETSPLAN EKONOMI 1. RESULTATRÄKNING 2. BALANSRÄKNING 3. REVISIONSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på

3 INTERIMSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IF GUIF GÄLLANDE PERIODEN 15 DEC APRIL 2005 Under verksamhetsåret har IF Guif gått igenom en organisatorisk och ekonomisk kris av omfattande slag. Som ny styrelse från 15 dec 2004, och med ytterst begränsad vetskap om verksamheten före detta datum, kan vi endast konstatera läget per 15 dec och åtgärder efter detta datum. Den nya styrelsen ser det vare sig meningsfullt eller seriöst att analysera hur den uppkomna situationen uppstått. Det har inte varit vårt uppdrag att gräva i gammalt, och framförallt inte kritisera skilda åtgärder eller personer. Efter ett extra, extra årsmöte konsoliderade vi en ny styrelse, där hälften av medlemmarna endast varit publik, och nästan inte visste något om klubben. Den andra hälften hade blandade kunskaper om veteranerna, ungdomssektionen, framtidgruppen och spelartruppen. Vi såg alltså framför oss ett omfattande men också spännande uppdrag, där nyfikenhet, kunskap från andra verksamheter och oräddhet utgjorde hörnstenar i ett nödvändigt förändringsarbete. Ekonomiskt var klubben i en mycket ansträngd situation. Framför oss låg en upptaxering från skatteverket på 672 tkr att betalas i mitten på januari. Spelarskulder med kostnader för skatter och sociala avgifter beräknades till 1631 tkr. En likviditetsprognos, utan yttre förstärkning, tydde på ett underskott på 4200 tkr per 30 april. En fullständigt ohållbar situation, där konkurs var den naturliga lösningen. Dock, ett saneringsprogram, med möjligt kapitaltillskott via banker och sponsorer samt kostnadssänkningar i form av sänkta spelarlöner och uppsägning av sportchefen, beslutades och genomfördes. Skulden till skatteverket betalades. Två av klubbens dyraste spelare lämnade klubben, Spyros Balomenos i januari och Dane Sijan efter slutspelet i april. Kostnadssänkningarna fortsatte, åtskilliga avtal både med spelare, sponsorer och leverantörer omförhandlades och renodlades. Samtliga löner, skatter och sociala kostnader har betalats under våren. Alla leverantörer har fått betalt, några efter viss väntan eller/och justering. Skulder till Eskilstuna kommun har omförhandlats till lån med ränta och amortering. För kvarvarande kanslipersonal har lönerevision genomförts och retroaktiva löner utbetalts. Kvar finns en skuld på 740 tkr (inkl sociala kostnader) till ett tiotal spelare. Lösningar och överenskommelser är klara eller under framtagande. Kostnaderna för dessa spelarskulder är tagna och skuldförda i resultatet för det gångna verksamhetsåret. Klubbens negativa kapital per är 964 tkr. Klubbens betalningsförmåga över den alltid besvärliga sommaren har säkrats genom ett kortfristigt lån i bank. Den lagda budgeten och tillhörande prognos över likviditetsutvecklingen indikerar ett utrymme att kunna betala de skulder som faller på verksamhetsåret 2005/06. En försiktig prognos för ytterligare ett år framåt antyder ett möjligt positivt eget kapital per Det bör dock påpekas att detta förutsätter ett gott och förtroendefullt sponsorarbete, ett brett ideellt arbete av många i klubben och försiktighet med kostnaderna. För att lyckas behöver vi naturligtvis också ett attraktivt och spelskickligt representationslag. Ett sådant är i dagsläget kontrakterat till över 90 %. Laget domineras av tidigare spelare, men är också kryddat med några nytillskott. Laget har byggts upp kring Kent Andersson som erfaren tränare, en i övrigt kompetent ledning, ett mycket erfaret sportråd, ett nytt och satsande medicinskt råd samt relevanta avtal. Träning och förberedelser för nästa spelsäsong är i dagsläget i full fart. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 1(13)

4 Stämningen är god. En arrangemangsgrupp arbetar med att skapa goda förutsättningar för trevliga och publikvänliga elitseriematcher för nästa säsong. Den avgående styrelsen har undanröjt ett uppenbart konkurshot. Ekonomiska förutsättningar har skapats för fortsatt elitseriespel av mycket god kvalitet. Kvarvarande skulder har klubben full kontroll på. Framtiden kräver utvecklat sponsorsamarbete och ekonomiskt gnet. Styrelsen känner att den inte hunnit med ungdoms- och damverksamheterna i tillräcklig omfattning. På styrelsens uppdrag Eskilstuna juni 2005 Anders Krafft ordförande IF Guif STYRELSEN Under verksamhetsåret har det varit flera konstellationer på styrelser i IF Guif. Fredagen den 11 juni 2004 hölls 108:e årsmötet vid IF Guifs kansli där Jan Kågebäck fick förtroendet som ordförande. Helmuth Schütze, Tommy Svensson, Stig Hedlund och Anette Sonesten omvaldes. Joakim Ragnebro, Anders Wretling, Nils Johannesson, Mikael Lantz, Anitha Wretling blev nyvalda styrelseledamöter. Avtackade för sina insatser i IF Guif blev Kurt Olsson, Gustav Ysing, Thomas Ohlsson, Roland Karlsson och Christer Lundborg. Tisdagen den 23 november beslutades att utlysa ett extra årsmöte för att genomföra ett fyllnadsval. Det mötet inträffade den 6 december Valberedningens ordförande Runar Svensson meddelade att val-beredningen inte lyckats få fram kandidater till ny styrelse. Tommy Svensson avsade sig sina uppdrag i IF Guif. Nytt extra årsmöte utlystes till 15 december Onsdagen den 15 december 2004 presenterade valberedningen nya styrelseledamöter som skulle sitta fram till nästa ordinarie årsmöte. Anders Krafft valdes till ny ordförande. Nils Andersson, Ove Johansson, Joakim Ragnebro, Pontus Järleskog, Leif Söderberg, Sonny Pettersson och Niklas Johansson utsågs till nya styrelseledamöter. Kvar från föregående styrelse är endast Nils Johannesson. Suppleanter blev Roland Carlsson och Christer Lundborg. Niklas Johansson adjungerades, torsdagen den 30 december 2004 Joakim Ragnebro adjungerades, måndagen den 21 mars 2005 HEMSIDAN kan vi konstatera att IF Guif nu fått en ny och bra hemsida. Här skall vi på ett enkelt och tydligt sätt kunna informera om oss själva och kommunicera både internt och externt. Ungdom fick ett eget utrymme. Hemsidan är efterfrågad, så låt oss använda den på ett effektivt sätt. Torsdagen den 14 oktober 2004 meddelade Helmut Schütze att han med omedelbar verkan avsade sig alla uppdrag som styrelseledamot. Den 15 oktober hade Jan Kågebäck och Helmut Schütz en konversation där de kom överens om att Helmut Schütz skulle stanna i styrelsen till nästa årsmöte. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 2(13)

5 KANSLIET har haft sina lokaler på Strandgatan 24, fram till tisdagen den 29 mars 2005 när kansliet flyttades till Munktellstorget 3 (Kanonhuset) Eskilstuna. Personal som varit anställda under året är Karin Tenglin, Ann-Marie Nordström, Olle Andersson, Harriet Carnestén, Tommy Holmberg, Kjell Eriksson och Mona Carlsson. Tommy Holmbergs visstidsanställning upphörde april Kjell Eriksson är uppsagd från sin tjänst sedan januari Mona Carlsson avtackades och gick i pension juli Catarina Magnusson och Ulf Dahlström har praktiserat under Telefonnumret och till IF Guif har upphört. De telefonnummer som gäller är: Till kansliet Ungdomskonsulent Fax TILL MINNE IF Guif trogen gick Bengt Andersson ur tiden under året. Representanter från föreningen deltog vid jordfästningen. REPRESENTATION Föreningen har under verksamhetsåret varit representerad på möten/årsmöten med elitserieföreningen Herrar Elit Handboll (HEH), Svenska handbollsförbundet, Sörmlands handbollsförbund, Eskilstuna Samorganisation och Eskilstuna föreningsbingo. Inför seriestart (HEH:s upptaktsträff) deltog Kent Andersson och Kjell Eriksson, som representanter från IF Guif. Startkonferensen hölls i Stockholm på Johanneshovs konferensläktare. Presskonferenser och andra mediekontakter har varit en del av verksamheten. FÖRSÄLJNING/LOTTERIER Försäljning av Bingolotter sker genom ungdomslagens försorg/abonnemang samt vid hemmamatcher. Eftersom Bingolottoförsäljningen fortsätter att minska slutade vi med försäljning vid City varuhuset och Sveaplan. Sverigelotten och matchlotter har sålts vid hemmamatcherna i sporthallen. Ullmax Försäljningen av underställ märket Ullmax har ledare/föräldrar och kansliet gjort under året, dock ej i samma omfattning som första året. MEDLEMMAR Medlemmar Antal medlemmar Bidragsberättigade Sammankomster Deltagartillfällen totalt Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 3(13)

6 MEDLEMSAVGIFTER Följande avgifter och villkor har varit gällande under verksamhetsåret * Ledare och stödjande 500 kr * Familj kr * E-F ungdom År kr * C-D ungdom År kr * A-B ungdom och juniorer År kr * Seniorer kr Aktiva och ledare har gratis entré till ståplats på våra hemma matcher i Eskilstuna sporthall samt 10 % rabatt under våra försäljningskvällar mot uppvisande av medlemskort. Familjemedlemmar betalar halv ståplatsentré och har också samma rabatt vid försäljningskvällarna. Licens fr.o.m. 15 års ålder ingår i medlemsavgiften. Alla aktiva har också försäkringsskydd. UTMÄRKELSER Dane Sijan blev utsedd till Sveriges bäste målvakt säsongen Föreningens hedersordförande Birgith Kihlström har tilldelats Eskilstatyetten och RF:s förtjänsttecken underverksamhetsåret. DAMER Som väntat blev det en väldigt tuff handbollssäsong för oss damer den här säsongen. Intresset för oss damer har från föreningens sida varit klent. Vi har nu varit utan tränare i 1,5 säsong. Som de flesta vet är det inte lätt att rekrytera damtränare till våra damlag i stan. Försäsong Vi körde själva igång försäsongsträningen i augusti, med en förhoppning att tränarfrågan skulle lösa sig. Det gjordes en del försök att hitta tränare under säsongen, men alla misslyckades. På grund av att vi stod utan tränare så valde några av våra etablerade damspelare att lämna klubben, vilket innebar att vi som redan var en väldigt tunn trupp, bara blev några få tappert kämpande kvar. Vi har varit 5-6 damer som regelbundet har tränat, sen är det ytterligare några stycken som har ställt upp när det krisat vid matcher. Som vid föregående säsong har vi tränat själva 1g/v och med F-89 1g/v. Matcher 89- tjejerna har också medverkat vid de flesta matcherna så att vi har fått ihop lag. Starkt jobbat av de unga tjejerna som har haft ett tufft spelschema. Trots tunn trupp har vi lyckats genomföra säsongen utan att lämna wo någon match. Vid matcherna har Ove Karlsson ställt upp som lagledare, Mats Sonesten som coach och Olle Andersson som vår ständige chaufför. Tack allesammans! Med tanke på förutsättningarna vi haft är det inte förvånande att vi kom sist i div. 2 och därmed åker ur serien. Vi damer ser nu med spänning fram emot den utlovade satsningen på Guif:s dam/flickhandboll. IF GUIF DAM / Anette Sonesten Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 4(13)

7 HERRAR A-LAGET Ledartruppen har bestått av Kent Andersson, tränare Jimmy Jonsson, tränare Björn Axelsson, lagledare Jonas Andreasson, sjukgymnast Leif Hildenborg, materialansvarig Olle Andersson, IF Guifs allt i allo samt Magnus Fliesberg fys-tränare. Försäsongen Träningsläger i augusti vid Solbacka sport & konferenscenter. Turnering spelades i Skövde under augusti, som vi också vann. Samt ett flertal träningsmatcher bl.a. Tumba, Hammarby, Djurgården och Irsta m.fl. Seriespelet Startade mycket lovande, men vi blev utsatta för en hel del skador under hösten. Efter uppehållet lyckades vi vinna nyckelmatcherna Tumba och Kroppskultur trots turbulensen som ägt rum under året. Tyvärr blev vi av med en av nyckelspelarna. Men lyckades hitta spelrytmen igen. Slutspel Vi lyckade gå till slutspel och mötte Hammarby i bäst av fem matcher, med en stor publikfest både i vår sporthall och i Eriksdalshallen. Dane Sijan blev utsedd till Sveriges bäste målvakt. IF GUIF A-TRUPPEN / Kent Andersson ELITGRUPPEN Elitgruppen har i år inget haft några egna träningar eftersom samtliga elitjuniorer ändå skulle ha ingått. Däremot flyttades ett par lovande 88:or upp i elitjuniorerna. Det var Robin Andersson och Christoffer Söderlind. IF GUIF JUNIOR Thomas Forslöf ELITJUNIORER I juniorlaget har det varit ca 20 aktiva spelare under säsongen. Ledare har varit Thomas Forslöf (tränare), Gert Olofsson (material), Per Åström (lagledare) samt Henry Saarholm som har fungerat som backup. Vi började med spel i Ystad Open där vi var regerande mästare. Vi tog oss även i år till final, men väl där blev det tyvärr stryk mot Ystad IF som vi slog enkelt i gruppspelet. I övrigt gjorde vi en bra turnering. Helgen september spelade vi steg 1 i JSM på hemmaplan. I gruppen ingick Polisen, Wasaiterna och HP Skövde 90. Vi vann samtliga matcher med nästan 20 bollar. I början av november spelade vi Skadevi cup, en bra turnering med bra matcher. Tyvärr hade vi en del skador som gjorde att resultatet uteblev. Helgen november var det dags för steg 3 i JSM. Vi fick äran att besöka Robertsfors mellan Umeå och Luleå. Lagen vi mötte var Sikeå, Brännan, Tumba och Irsta Västerås. Vi vann samtliga matcher komfortabelt. Steg 4 spelade vi i Karlskrona, sista helgen i januari. Lagen var Karlskrona, IFK Ystad och Västra Frölunda. 2 vinster och 1 oavgjord gjorde att delmål 1 för säsongen var avklarat. Vi var klara för finalspel! Veckoslutet 4-6 mars spelades slutspelet i JSM i Märsta. En mycket tuff lottning med Skånela, Skövde och RIK i gruppen. Efter vinst mot Skånela, förlust mot Skövde och oavgjort mot RIK väntade Sävehof i semi. Efter en bra match där vi hela tiden låg steget före avslutade vi med en trippeljapan! och var i final. I finalen väntade RIK. Ett RIK som gick ut på dubbelpunkt från start. Vi löste det dock väldigt bra och gick fram till 9-4. Tyvärr orkade vi inte stå emot detta hela matchen och fick se oss besegrade till slut. Det är alltid surt att förlora en final, men med lite distans till det hela, så tror jag att grabbarna är lika stolta som vi ledare. Vi var även i år med i seriespel i Stockholm. En serie vi kom 2:a i och fick spela slutspel. Ett slutspel som gick som på räls. Final på Hovet mot Tyresö och vinst med Tack till Thommy Löfqvist, Bobban Andersson och Henry Saarholm som har coachat laget i den här serien. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 5(13)

8 För Guifs handbollsjuniorer har det blivit en tradition att avsluta säsongen i Hallsberg med spel i Järnvägen Cup. Sista helgen i maj hade vi inga större problem att defilera hem turneringen. I gruppspelet besegrades Lindeskolans andralag med 32-17, Silwing/Troja, 25-15, och Örebro, I semifinalen fick vi helgens tuffaste motstånd då Linköpings Lejon pressade oss och vinsten stannade vid I finalen ställdes vi mot Lindeskolans förstalag som kördes över med siffrorna Vi fick med med fyra spelare i All Star Team, Patrik Johanson, högernia, Tomas Tverin, högersexa, Carl Wilén, mittnia, och Leo Ojala, mittsexa. IF GUIF JUNIOR Thomas Forslöf GP Säsongen så spelade GP i Div. 2 Östra, tyvärr så var det några lag som drog sig ur serien. Så när det var dags för avkast, så var vi bara 10 lag som skulle göra upp om poängen. När vi hade spelat 18 omgångar så stod GP som seriesegrare. Vi förlorade bara en match, det var första matchen mot HK Eskil. Vi skrapade ihop 34 p mål ganska imponerande eller hur? Alla killar som var med och spelade gjorde ett jättejobb. Under dom 18 matcher som vi spelade så var det 31 killar (några födda 88) som hjälpte till att fixa poängen. Det var mest juniorer som spelade. Vi hade några gubbar med i laget (Danne J, David Ö, Hannu V o Danne A). Danne J var med i 16 matcher därefter Haukur A 15 matcher sedan kom Hannu V med 13 matcher, Patrik J och Tobias A skrapade ihop 12 matcher. Skytteligan i GP vanns av Patrik J 77 mål David Ö 64 mål, Hannu V 62 mål och Tobias A 47 mål. Anton Claesson bröt handled mot HK Eskil i först matchen 2/11 men han kom tillbaka med stormsteg under våren, bra gjort. Det har varit ett härligt gäng som spelat i 2:an, bra inställning. Många av spelarna har gått framåt och utvecklats. Så i det stora hela hela har det varit en mycket bra säsong 04/05. Vill även tack Thomas F och Per Å för en bra säsong. IF GUIF GP Gert Olfosson UNGDOM LAG TRÄNINGSGRUPPER Det är 650 flickor och pojkar i åldrarna 4-17 år inom Guif Ungdom. De är uppdelade i 28 träningsgrupper som innehåller 48 seriespelande lag. LEDARE Lagen tränas av 85 ledare som arbetar helt ideellt. De flesta är föräldrar, men även juniorer och andra som brinner för handboll hjälper till. TRÄNING Träningar utförs alla vardagar mellan i Sporthallen, Assahallen och i kommunens skolor. Lagen har önskemål om att kunna träna ännu mer, men hallarna räcker inte till. MATCHER Vid 7-årsålder börjar lagen spela matcher och från 9-årsålder deltar de i seriespel. De allra äldsta spelar sina hemmamatcher i Sporthallen, övriga lag spelar sina i Assahallen. Seriematcherna spelas oftast på helgerna och varje helg får vi besök av lag från Östergötland, Västmanland, Närke och givetvis Sörmland. I Assa-hallen är det matcher varje lördag och söndag MATERIAL Bollar, matchtröjor, sjukvårdsartiklar och övrigt träningsmaterial lånar klubben ut till lagen. Matchtröjor går i arv mellan lagen men bollarna sliter de oftast ut under en säsong. Klubboverall får spelarna köpa till reducerat pris, skor och shorts köper spelarna själva. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 6(13)

9 CUPER Under säsongen deltar lagen i både inomoch utomhus cuper. Varje år spelar vissa förutbestämda årskullar Skadevi cup i Skövde, Kuriren cup i Eskilstuna, Irstablixten i Västerås, Järnvägen cup i Hallsberg och Partille cup i Göteborg, klubben betalar anmälningsavgiften och ledarnas gästkort. Vissa lag deltar på eget initiativ i andra cuper. Under hösten 2004 arrangerade Guif med hjälp av Ulf Dahlström som då hade praktikplats hos oss egna träningscuper för Junior-, A-, och B-ungdomar. SM _ SPEL Varje år deltar Guif-lag i ICA-cupen både för flickor och pojkar, Flick/Pojk SM och Junior- SM. Läs mer under resp. lag. UTBILDNING Våra ledare har under säsongen erbjudits utbildning i tränarkunskap, hur man förebygger skador, kostlära samt div. intressanta föreläsningar. Många föräldrar har deltagit i funktionärsutbildningar. Våra ungdomar födda 1990 har erbjudits föreningsdomarutbildning 1 och några av de äldre spelarna har genomfört föreningsdomarkurs november arrangerade ungdomssektionen en Ungdomsdag i samband med en A-lagsmatch. UNGDOMSAVSLUTNINGEN Onsdagen 11 maj samlades spelare, ledare, domare och föräldrar i Sporthallen för att summera årets handbollssäsong och för att emottaga välförtjänta priser och seriemedaljer. ÅRETS GUIF-POJKE Ledarna för det äldsta pojklaget utser årets Guif-pojke. Årets Guif-pojke: Robin Andersson Motivering: Årets Guif-pojke ställer alltid upp för laget både på och utanför handbollsplanen. Han är mycket ambitiös och positiv på träningar. Han ger alltid allt och sliter som ett djur på alla matcher. Han är den spelare som handbollsmässigt utvecklats mest under säsongen, detta har han även visat upp i Junior SM och i div. 2 med GP. Guif ungdom önskar Robin lycka till som junior och ser fram emot att så småningom få se honom spela i A-laget. Robin erhöll glasstatyett, blommor och ett bidrag ur Birgith Kihlströms stipendiefond. FÖRÄLDRAUPPDRAG Spelarnas föräldrar har hjälpt till med transport till matcher, varje fredag och lördagskväll har de städat Sporthallen lagvis, varje helg har de arbetat lagvis i vår kiosk i Assa-hallen och vid varje hemmamatch är det föräldrarna som varit funktionärer. Under som gick av stapeln i augusti arbetade föräldrar ur varje lag som tivoliarbetare. ÖVRIGA ARRANGEMANG Under i augusti spelade våra yngsta lag uppvisningsmatcher i Stadsparken. 11 december anordnade ungdomssektionen luciadisco i Assa-hallen, där A-laget var luciatåg. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 7(13)

10 ÅRETS UNGDOMSLEDARE Ungdomssektionen utser årets Ungdomsledare. Årets Ungdomsledare: Tina Westin Motivering: Årets ungdomsledare har under året genomgått basutbildningen. Hon är duktig på att hitta och ta fram det bästa hos alla sina spelare. Hon gör allt för att lära ut att man kommer långt med gått uppförande på och utanför planen, att ingen är starkare än den svagaste länken och att det är ledarna som bestämmer och inte barnen. Pustas det och stönas eller protesteras på träningar så är hon inte rädd för kollektiv tillrättavisning. Hon är alltid villig att ställa upp när ungdomssektionen haft olika aktiviteter under året, detta har resulterat i bl.a. en träning ihop med A-laget. Första och säkert inte sista cupvinsten för hennes lag blev det i Irstablixten som spelades i april. Hon är även med i dam-sportrådet Tina erhöll glasstatyett, blommor och ett bidrag ur Birgith Kihlströms stipendiefond. PRESENTATION AV UNGDOMSLAGEN Pojkar 88 Ledare: Bobban Andersson, Thommy Löfkvist, Jari Mehtälä, Peter Karlsson Partille Mälarcupen Pojk SM Skadevi Lundaspelen A 16.del Guld B-final steg 4 så nära att ta sig till final. A 16-del B-final Övrigt: Laget har 1 spelare på riksläger 3. Några har spelat med juniorerna och GP. Några spelare var med i juniorlaget som kom 2:a i JSM. Vi önskar 88-orna lycka till när de nu tar steget från ungdoms till juniorspelare. Skadevi Irstablixten B-guld B-guld Övrigt: Laget hade många representanter i Sörmlands distriktslag som spelade semifinal i Sverigecupen. Laget har även haft spelare på riksläger 1. Grabbarna laddar nu för Järnvägen och Partille cup. Lagen representerar Guif i Pojk-SM nästa år. Pojkar 89 vit Ledare: Claes Nyman, Göran Larsson 1 lag i P89div1 10:a Övrigt: Liten grupp som till nästa säsong söker ny tränare. 90 ICA-laget Ledare: Leffe Flodman, Runar Svensson, Tobias Nilsson, Kent Flodman 1 lag i P89div1 7:a 1 lag P88 div1 8:a 1 lag i HJ 5:a mellansvenska Mälarcupen Kuriren cup ICA-cupen Silver Guld fin 4:e plats Övrigt: Ett samarbete mellan våra tre 90- lag. De tre 90-lagen har under året blivit två. Alla 90-tränare ligger bakom framgången med säsongens ICA-lag. Pojkar 89 röd Ledare: Björn Bohman, Mikael Jonsson, Leif Lindgren 1 lag i P89div1 Guld 1 lag i P88div1 Brons Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 8(13)

11 Pojkar 90 röd Ledare: Tobias Nilsson, Micke Ludwigsson, Bo Amundsen 1 lag P90div1 Brons Partille Skadevi Kuriren cup KAIK handboll cup A 16-del A 8-del A kvart A kvart Övrigt: 90-grabbarna kom på silver och brons plats i 90 div1 serien. Endast slagna av Eskil 90 som är Sveriges bästa 90-lag och årets ICA-vinnare. Lagen laddar nu för Järnvägen cup som spelas i slutet av maj, där de ställer upp med 3 lag. Pojkar 90 vit Ledare: Micke Lindberg, Kent Flodman, Christer Stenvinkel 1 lag P90div1 2:a Partille A 16-del 2 lag Skadevi A kvart och A 8-del Kuriren cup B semi KAIK handboll cup A Silver Övrigt: Se 90 röd Pojkar 91 röd Ledare: Peter Johannesson, Hans Henriksson, Patrik Södermark 1 lag P91div1 Guld 1 lag med 91vit i P90 div1 7:a 2 lag I Norden cup med A elit kvart, B elit guld 91vit 1 lag i Irstablixten A guld Övrigt: Våra 91-grabbar kom 1:a och 2:a i 91-serien. Båda lagen har även fina framgångar i cupspel. I 90div1-serien har de spelat med ett gemensamt lag mot ett år äldre och tufft motstånd. Lagen ska spela Partille cup i sommar. 91-lagen fortsätter samarbetet och representerar Guif i ICA-spel nästa säsong. Pojkar 91 vit Ledare: Anette Eriksson, Mats Sonesten, Stefan Adolfsson, Per Lindstedt 1 lag P91div1 Silver 1 lag med 91röd i P90div1 7:a 2 lag i Norden cup i med A elit kvart, B elit guld 91röd 2 lag Irstablixten A semi, B guld Övrigt: Se 91röd Pojkar 92 röd Ledare: Claes Nyman, Lars Winqvist, Bengt Johansson 1 lag P92div1 Silver 1 lag med 92vit i P91div1 11:a 1 lag med 92vit i P91div2 Silver 2 lag Partille A semi, A 16-del 2 lag i Skadevi A semi, A kvart 2 lag i Irstablixten med A silver, A kvart 92vit 2 lag i KAIK-cup med 92vit A guld, A Silver Övrigt: Våra 92-grabbar kom 1a och 2a i 92-serien. I 91-serier och under cuper har lagen samarbetat och skördat fina framgångar med silver i 91div2, silver i Irstablixten och guld och silver i Katrineholms handbollscup. Samarbetet fortsätter då lagen ska spela Järnvägen cup i slutet av maj. Pojkar 92 vit Ledare: Tommy Flodman, Petra Assarsson, Monica Söderberg, Lars Adolfsson 1 lag P92div1 Guld 1 lag med 92röd i P91div1 11:a 1 lag med 92röd i P91div2 Silver 2 lag i Partille A 8-del, A 16-del 2 lag Skadevi A kvart, B-guld 2 lag i Irstablixten med A silver, A kvart 92röd 2 lag i KAIK-cup med 92röd A guld, A silver Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 9(13)

12 Pojkar 94 röd Ledare: Stefan Wigö, Mats Andersson, Tomas Eriksson, Annika Kjällström 1 lag P94 Guld 1 lag P93div2 4:a. Övrigt: Se 92röd Pojkar 93 röd Ledare: Mats Gustavsson, Tim Handorff, Pentti Holm, Anders Aspö 2 lag P93div1 Silver, 6:a 1 lag P92div2 Silver 2 lag Kuriren cup B final, B semi 2 lag Södertörn cup A guld, A semi 2 lag Irstablixten A semi, B-final Övrigt: 93-grabbarna har haft fina framgångar både i seriespel och cuper. 93 röd har arrangerat egen nyårscup som var mycket uppskattad av andra lag och klubbar. Båda lagen debuterar i Partille cup i juli. Pojkar 93 vit Ledare: Per Forsberg, Arja Kilpeläinen, Stefan Andersson, Tobias Ahlros, Rasmus Cannerstad 1 lag P93div1 Brons 1 lag P92div2 Brons 1 lag i Kuriren cup A guld Sportlovsblixten 3:a 1 lag KAIK handb cup A guld Övrigt: Pojkar 94 är mycket framgångsrika med guld och silver i serien och flera cupvinster under säsongen. De tuffaste matcherna spelar de mot varandra. Pojkar 94 vit Ledare: Håkan Hargedahl, Ulf Rundström, Peder Andersson, Peter Mossteg, Patrik Taleus 1 lag P94 Silver 1 lag P93div2 Guld. 1 lag Kuriren cup A semi Södertörn cup Guld 1 lag Sportlovsblixten 2:a 2 lag Kuriren cup B final, B semi 2 lag Södertörn cup A guld, A semi 2 lag Irstablixten A semi, B final Övrigt: Se 93 röd Övrigt: Se 94 röd Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 10(13)

13 Pojkar 95 röd Ledare: Anette Karlsson, Susanne Eriksson, Anders Stomvall, Ove Timarsson, Christian Antswee 2 lag P95. Ingen tabell 3 lag Rekarecupen 2 lag Irstablixten A semi, A kvart Övrigt: Två jämna lag i serien som båda vunnit många matcher Pojkar 95 vit Ledare: Håkan Johansson, Glenn Andersson, Patrik Fasth 1 lag P95 Ingen tabell 1 lag P94 2 lag i Irstablixten A kvart, B 8-del Övrigt: Laget har även spelat i 94-serien på stor plan mot ett år äldre. Pojkar Ledare: Anders Blomgren, Mikael Lundqvist, Johnny Karlsson, Anette Skoog 2 lag P95 Ingen tabell 2 lag Rekarnecupen Övrigt: Har spelat med två jämna lag i 95- serie, där de kämpat mot ett-två år äldre grabbar. Flickor 89 Ledare: Andrés Kristjansson, Pierre Jonsson, Stefan Göransson, Jari Pustinen 1 lag I F88div1 Guld oftast var 1 år äldre kom 89-tjejerna till steg 4. Många tjejer var med i distriktslaget som spelade Sverigecupen. Några flickor har varit på riksläger 1. Ett antal spelare har även spelat i vårt damlag under säsongen. Flickorna ska spela Partille cup i sommar och representerar Guif i Flick-SM även nästa säsong. Flickor 90 Ledare: Turo Eriksson, David Borg, Susanna Eriksson 1 lag I F90div1 10:a Partille B 16-del Mälarcupen B semi Ica-spel Steg 2 Kuriren cup A semi ProMatch KAIK handboll cup A kvart Övrigt: Laget har i år representerat Guif i ICA-spel där de spelade steg 2 på hemmaplan och så när tog sig till steg 3. Tjejerna laddar för Järnvägen cup. Flera tjejer har under säsongen även spelat med flickor 89. Flickor 92 Ledare: Sandra Bengtsson, Mats Bengtsson, Peter Skoog 2 lag F92div1 Guld, Silver 1 lag F91div1 Silver Partille A guld 2 lag Skadevi A guld, A 8-del 2 lag Kuriren cup A guld, A silver Sthlm Winter games 2 lag ProMatch cup Guld i 91-klass, guld i 92- klass 2 lag Irstablixten A 8-del i 91-klass, A silver i 92-klass Partille A silver Mälarcupen B silver Flick SM Steg 4 Skadevi A semi Annas cup B guld Övrigt: 89-tjejerna har representerat Guif i Flick-SM under säsongen, där de lyckades alldeles utmärkt och trots att de andra lagen Övrigt: Ett av våra allra mest framgångsrika lag. Tuffaste matcherna spelar de mot varandra. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 11(13)

14 Laget har verkligen skämt bort oss med cup och serie vinster under åren. Spelar både Järnvägen och Partille cup under våren och sommaren. Representerar Guif i ICA-spel nästa säsong. Flickor 93 Ledare: Lena Barrögård, Timo Haavisto, Helena Ekroth, Peter Luberts 1 lag F93div1 Brons 1 lag F92div2 5:a. 2 lag i Sthlm Winter games 8-del 2 lag i ProMatchcup Semi, kvart 2 lag i Irstablixten A kvart, A8-del Övrigt: Laget har skördat många fina framgångar i både serie och cupspel under säsongen. Tjejerna ska spela Partille cup i juli. Flickor 94 Ledare: Sandra Jederud, Ingela Stenberg-Blomgren, Johanna Johnsson, Catarina Isaksson-Lundqvis, 1 lag F94 Silver 1 lag F93div2 4:a 2 lag ProMatch cup Semi, kvart 2 lag Kuriren cup A semi 2 lag KAIK -cup A silver, A semi Flickor Ledare: Tina Westin, Gunilla Eriksson, Stefan Adolfsson, Johan Orrholm 2 lag F95 Ingen tabell 2 lag ProMatch cup Guld, silver 1 lag Rekarne cupen 1 lag Irstablixten A guld Övrigt: Båda lagen har vunnit nästan alla sina matcher i serien. Guif Tegelviken flickor/pojkar Ledare: Helena Järleskog, Niklas Eriksson-Hellerstedt Inget seriespel den här säsongen då gruppen bildades i år. Kommer nästa år delta i 95- serie. Övrigt: Nystartat lag som tränar i Kvicksund. Laget är ett samarbete mellan Tegelvikens skola och Guif. Bollskola flickor/pojkar Ledare: Stefan Bengtsson, Anders Borgh, Bo Hildenborg, Tomi Peltonen Inget seriespel, får vänta ytterligare ett år. 1 flick- och 1 pojklag i Rekarnecupen Övrigt: Vår största grupp delas till hösten i en pojk- och en flickgrupp. Bollskola flickor/pojkar 2000 Ledare: Runar Svensson, Magnus Cederlöf Inget seriespel Övrigt: Ett av de lag som handbollsmässigt utvecklats mest under säsongen. Silver i serien och silver i Katrineholm handboll cup. Ska spela Järnvägen cup i slutet av maj. Inga cuper Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 12(13)

15 Övrigt: Vårt yngsta lag tränar 9-10 på lördagarna. DOMARE Under säsongen har vi haft 27 föreningsdomare som dömt ca 546 matcher i serier upp till B-ungdom. Namn Antal matcher Christoffer Bolin 55 Andreas Wallin 43 Charlie Yvander-Blomberg 31 Martin Stenvinkel 29 Anders Nordström 28 Martin Bäck 25 Tobias Carlberg 25 Andreas Gustavsson 25 Alexander Ahlberg 23 Kim Karlsson 23 Christoffer Deticek 22 Rasmus Nilsson 22 Daniel Mehtälä 20 Christoffer Saarholm 20 Victor Skillhammar 20 Johan Eriksson 18 Peter Olsson 18 Sebastian Dywling 15 Joakim Engström 14 Martin Hjelm 14 Claes Karlsson 11 Nicklas Sandberg 11 David Borg 10 Charlie Norrhammar 8 Joel Jonsson 7 Henrik Stenvinkel 7 Marcus Saarholm 2 VERKSAMHETSPLAN IF GUIFS VISION Säsongen 05/06 Inför säsongen vill vi fortsätta att satsa på en stomme av årets lag. Vi vill lyfta upp ytterligare några av våra lovande juniorer samt eventuellt krydda truppen med någon extern spelare utöver den redan klara Alexandar Switlica. Under kommande säsong kommer vi också att arrangera ett antal seminarier och föreläsningar. Placering i Elitserien, plats 5-8 slutspel med kvartsfinal. Semifinal ses som en bonus God utveckling av egna talanger, start av utvecklingsgrupp SM-finalspel för herrjuniorer och minst ett lag till Väl utvecklat samarbete Guif-Eskil-GP, även damer Utvecklat samarbete med Idrottsgymnasiet Ungdomsverksamheten ska fortsätta vara bland de ledande i Sverige Attraktivt spel och bra arrangemang ger ofta fullsatt hall (2000 åskådare) Ekonomiskt resultat +400 tkr före amorteringar Alla avtal riktiga och relevanta Säsongen 06/07 Placering i Elitserien, bland de 4 bästa. Slutspel, kvarts- och semifinal. Final betraktas som en bonus Max två utlandsproffs + flera egna spelare av mycket hög kvalitet Minst en egen spelare med landslagsuppdrag på seniornivå Fortsatt god utveckling av egna produkter, fortsättning med utvecklingsgrupp SM-finalspel för herrjuniorer och minst två lag till Fortsatt utveckling av samarbetet Guif-Eskil-GP, herr, dam och ungdom Attraktivt spel och bra arrangemang ger nästan alltid full hall (2100 åskådare) ev. storbildsvisning ibland Framgång för damlaget Ekonomiskt resultat tkr före amorteringar Kansliet placerat i Sporthallen Vi hoppas på ett gott samarbete och ser fram emot en framgångsrik och spännande handbollssäsong På styrelsens uppdrag Eskilstuna juni 2005 Anders Krafft ordförande IF Guif Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 13(13)

16 RESULTATRÄKNING IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 1(3)

17 BALANSRÄKNING IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 2(3)

18 REVISIONSBERÄTTELSE IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 3(3)

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2016/2017 Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ansvarig Damakademin Ansvarig Herrakademin Ansvarig Ungdom Adj. ledamot Karl Gustav Holmgren Jan Hansson Åsa Berling

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Årsmöte hölls den 23 maj 2007 Styrelse under året har varit: Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Louise Grapne (tillträdde Maj 2007) Kassör: Marie

Läs mer

Föräldramöte YIS P04. Oktober 2016

Föräldramöte YIS P04. Oktober 2016 Föräldramöte YIS P04 Oktober 2016 Agenda Truppen - spelare och ledare Föräldragrupp/grupper Hemsidan Träningar Matcher Höst/Vinter Cuper 2017 Seriespel 2017 Nivåanpassning Värderingar Övrigt Spelare och

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2013 Fotbollssektionen har under 2013 bestått av följande personer; Per Pettersson-Löfqvist (ordf), Tommy Ingabo Nilsson, Karl-Johan Fredriksson,

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skå IK Handboll 2008

Verksamhetsberättelse Skå IK Handboll 2008 Verksamhetsberättelse Skå IK Handboll 2008 Handbollsektionen lever och frodas! Under året har vi haft en positiv trend på antalet aktiva medlemmar i sektionen. Att vi lyckats med detta trots att två lag

Läs mer

DETTA ÄR MINA GRABBAR!

DETTA ÄR MINA GRABBAR! DETTA ÄR MINA GRABBAR! NAMN: Amir Omercehajic SPELARNUMMER: 12 FÖDELSEÅR: 1984 LÄNGD: 1,82 m VIKT: 84 kg POSITION: Målvakt YRKE: Lagerarbetare MODERKLUBB: Orust HK ÖVRIGA KLUBBAR: Tjörns HK, Stenungsunds

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Styrelsen för Skå IK Handboll får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2006. Styrelsen Styrelsen har under året sen tillträde i maj 2006 bestått av

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen

Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen Sittande i styrelsen Lena Jerkhage Henrik Svensson Susanne Nilsson Helen Söderholm Rikard Larking Lag i ungdomssektionen vid årets slut F08 F00 samt F96-F99

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Birdsmoor Sport News No 2 2011 page 1

Birdsmoor Sport News No 2 2011 page 1 Birdsmoor Sport News No 2 2011 page 1 Till Idrottsvänner i april 2012, härlig påsk och vår tillönskas av Håkan/BHG/Madstuga/Birdsmoor Här följer egna bilder och texter från våren sportåret 2012, hoppas

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Final-Racet

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Final-Racet juniorer (Heat 37) Ej start 1 11 Natalie Granfors Eskilstuna MK Opel 7 3 2 2 2 Marcus Agerheim Stockholms Opel 5 7-3 8 Simon Andersson Finspångs MS Volvo 4 2 7 4 4 Erika Pettersson Mk Ran Volvo 4 7 3 5

Läs mer

Dalhems historia. Dalhems IF bildades 1954

Dalhems historia. Dalhems IF bildades 1954 Dalhems historia Dalhems IF bildades 1954 1954 Den 1/10-1954 bildas Dalhems IF Man bröt sig ur SJ gymnastik o idrottsförening och bildade Dalhems IF. Uppkallat efter Dalhems IP på Kisrseberg där man på

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Organisation: Ordförande: Hans Bohdén Vice Ordförande: Håkan Brandt Sekreterare: Mikael Östh Kassör: Jörgen Njord Ledamot: Catharina Åslund Ledamot: Cecilia Moesby Suppleant:

Läs mer

Dessutom ordnade vi Åländska Mästerskapen i bordtennis i april där 32 spelare deltog.

Dessutom ordnade vi Åländska Mästerskapen i bordtennis i april där 32 spelare deltog. Ifk Mariehamn Bordtennis r.f. Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse och Verksamhetsgranskare Följande personer har varit medlemmar i Ifk Mariehamn Bordtennis r.f.:s styrelse 2014-2015 : Harry Lindqvist

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Historisk kavalkad över

Historisk kavalkad över Historisk kavalkad över f.d. IF SAAB Presentation 2005-02-06 på klubbmöte (av Martin och Ingela Hedlund) Material samlat från SBTFs hemsida, SAAB arkiv, Uno Forsgren,och L-G Olsson. Hur det började Sällskapsspelet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Mål satta till 2017 1. Utbilda instruktörer som aktivt instruerar och vägleder aktiva och kommande lyftare med utvecklande och resultatförbättrande metodik. 2. Ambitionen

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Bordtennis 2015-2016. Team Åland tar lagbrons i Island Games på Jersey

Bordtennis 2015-2016. Team Åland tar lagbrons i Island Games på Jersey Bordtennis 2015-2016 Team Åland tar lagbrons i Island Games på Jersey Ifk Mariehamn Bordtennis r.f. Verksamhetsberättelse 2015-2016 Styrelse och Verksamhetsgranskare Följande personer har varit medlemmar

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sida 1 av 9 1 augusti 2014 31 Juli 2015 Ljunghusens Handbollsklubb Box 138 236 23 Höllviken Besöksadress Halörhallen, Esplanaden 9 Plusgiro 20 10 95-7 Föreningsnummer 37129-21 Organisationsnummer 846502-5883

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Helsingborgs TK svenska lagmästare H45 utomhus år 2009

Helsingborgs TK svenska lagmästare H45 utomhus år 2009 Helsingborgs TK svenska lagmästare H45 utomhus år 2009 Slutspelet för segrande lag i H45 arrangerades av Ullevi TK. Resultaten i de olika lagmatcherna blev som följer: Semifinal 1 Hallstahammars TK Helsingborgs

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Datum: 2009-08-29. Plats: Wisby Rackethall. Närvarande, röstberättigade: Kjell Pettersson, Johan Gate, Anneli Gate Lawergren, Bertil Lawergren, Mattias

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Verksamhetsberättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelse Ordförande, Ledamot Richard Brännström Anläggningssektionen (1 år) Vice ordförande, Ledamot Hans Bark marknad/ekonomi (1 år) Sekreterare

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Information inför säsongen

Information inför säsongen Information inför säsongen 2015-2016 Internationell basketcup 2017 På ett styrelsemöte nyligen klubbades det igenom att Onsala Pirates ska försöka åka på en internationell basketcup våren/sommaren 2017

Läs mer

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16)

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16) Verksamhetsberättelse 2015-2016 Ordförande har ordet Äntligen är den här skitsäsongen över och vi kan med tillförsikt börja blicka mot nästa säsong och förhoppningsvis en ny era inom VIK Hockey. Det var

Läs mer

Ljungby Volley F15 kom 1:a i Gränsfejden Grön för U15 i Laholm.

Ljungby Volley F15 kom 1:a i Gränsfejden Grön för U15 i Laholm. Ljungby Volley F15 kom 1:a i Gränsfejden Grön för U15 i Laholm. Lördagen den 14/4 spelades Gränsfejden i Laholm. Det var 15 lag som samlats för att spela. Det var en samlad trupp (Linnea Larsson, Vilma

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge 1694 1581 Kviberg Sjuhäradsbygden 1700 1699 Skillingmark Vakant 1691 0 Eskilstuna 2 Figeholm 1645 1612 Kviberg 3 3 0 0 5125 6 Eskilstuna 1 3 3 0 0 5070 6 Kviberg

Läs mer

Föräldramöte 9/9-2014

Föräldramöte 9/9-2014 Föräldramöte 9/9-2014 Dagordning: Föräldramöte Nr 1. Skånela Flickor 01 Plats / Tid: Teorisalen den 9 Oktober, kl 18.30 Kallade: Ledare och föräldrar F-01 Närvarande: Sarah, Therese, Peter (Emilia), Carro

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK Verksamhetsberättelse för Horreds BTK 2015-2016 Stort tack alla HBTK:are för en fantastisk säsong! För ca 3 år sedan satte styrelsen upp Vision 2016. Visionen innebar kortfattat att vi skulle ha representationslaget

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC (1) Historia Föreningen registrerad som Västerås

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 INNEHÅLL: - INLEDNING - PRESENTATION LEDARSTAB - HUVUDTRÄNAREN HAR ORDET - SPELARTRUPP - JUNIOR- & SENIORFOTBOLL - TRÄNINGAR FRAM TILL

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2010-09-12

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2010-09-12 RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2010-09-12 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla; 79 (76) deltagare från 18 (19) klubbar för sina 175 (158) starter - samt givetvis alla funktionärer och

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

SÄSONGSPLANERING_AP 2016/2017

SÄSONGSPLANERING_AP 2016/2017 SÄSONGSPLANERING_AP 2016/2017 Innehåll 1. Gruppen P01 1.1 Truppen 1.2 Ledare 2. Kommande säsong 2.1 Förväntningar 2.2 Målsättningar 2.3 Klimat i gruppen 2.4 Rehab vid skador 3. Match 3.1 Seriespel 3.2

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Herrserien på Gotland bestod av 3 lag, BBC C vann före BBC B och SIP. Någon damserie genomfördes inte.

Herrserien på Gotland bestod av 3 lag, BBC C vann före BBC B och SIP. Någon damserie genomfördes inte. !" #$%!!&'() " *+!,'-.'/ #$% %&# BBC Visby herrar deltog i div II och slutade 6:a i serien. Team Gotland damer deltog i div II och slutade 6:a i serien. Herrserien på Gotland bestod av 3 lag, BBC C vann

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

DM:s fantastiska fyror gör upp

DM:s fantastiska fyror gör upp DM:s fantastiska fyror gör upp Internationellt kallas det Final Four. Nu har vi gallrat fram dam- och herr-dm:s sista fyra lag. Vi kallar de kvalificerade lagen för Fantastiska Fyran. Välkommen till DM:s

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1990-1991 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Säsongens resultat kommer från tidningsurklipp, böckerna med bokförda resultat saknas. Under fliken statistik

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. November månad har varit en spännande månad för alla

Läs mer

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson 2015-06-07 Årets jägarduva i Frövi genomfördes i ett mycket blåsigt väder. Vinbyar på upp mot 10 m/s ställde till det för skyttarna. Trots vädret genomfördes det 229 serier fördelade på 92 skyttar. Anders

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

IFK Eskilstuna P04. Föräldramöte

IFK Eskilstuna P04. Föräldramöte IFK Eskilstuna P04 Föräldramöte 2016-02-07 Innehåll föräldramöte 1. Truppen 2. Träningar 3. Träningsmatcher/cuper/turneringar 4. Seriespel 5. Agerande på matcher 6. Information från föräldragruppen 7.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2011

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2011 Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2011 Fotbollssektionen har under 2011 bestått av följande personer; Sten Nielsen (ordf), Tommy Ingabo Nilsson, Karl-Johan Fredriksson, Peter

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Föräldramöte Lerkils IF P07

Föräldramöte Lerkils IF P07 Föräldramöte Lerkils IF P07 170225 Innan vi börjar Vi använder oss av enbart laget.se för kommunikation med föräldrar (http://www.laget.se/lerkilp07) Får ni information av oss via denna sida? Vi skulle

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Spelprogram för Ungdoms-SM, Steg 5 Jönköping mars 2014 Domare - Funktionärer - Delegater

Spelprogram för Ungdoms-SM, Steg 5 Jönköping mars 2014 Domare - Funktionärer - Delegater Spelprogram för Ungdoms-SM, Steg 5 Jönköping 14-16 mars 2014 Domare - Funktionärer - Delegater 2014-03-09 Idrottshuset Arenan Fredagen den 14 mars 2014 1530 HJ 1 Eskilstuna Guif Lugi HF Niclas Persson

Läs mer

SPELPROGRAM. 26 27 april 2014. bb-ungdom Hummel Tropy C-ungdom Sefax Trophy

SPELPROGRAM. 26 27 april 2014. bb-ungdom Hummel Tropy C-ungdom Sefax Trophy SPELPROGRAM 26 27 april 2014 bb-ungdom Hummel Tropy C-ungdom Sefax Trophy Varmt välkomna till Sollentuna Mixed Cup 2014! Alla spelare, ledare, funktionärer och publik, åter igen varmt välkomna till Sollentuna

Läs mer

Statistik J18. Träningsmatcher 2004/05

Statistik J18. Träningsmatcher 2004/05 Träningsmatcher 2004/05 1/8 Individuell statistik Utespelare GP G A TP PIM +/- FO% 1 Tobias Lindström 12 12 6 13 16 +9 2 Sebastian Bergström 15 12 5 13 37 +4 58,1 3 Nicklas Frank 11 10 5 12 8 +5 47,5 4

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Flick & Pojkträffen 2012

Flick & Pojkträffen 2012 Flick & Pojkträffen 2012 elitturnering för A-ungdom 31 augusti 2 september Uddevalla Turneringsinformation hälsar alla spelare och ledare välkomna till årets turnering. Vi hoppas på bra matcher och trevlig

Läs mer

Protokoll från WIBK:s styrelsemöte , 18.00~21.00 hos Karin E.

Protokoll från WIBK:s styrelsemöte , 18.00~21.00 hos Karin E. Protokoll från WIBK:s styrelsemöte 2016-08-25, 18.00~21.00 hos Karin E. Närvarande: Karin Eriksson Karin Rosenmüller Lars Bertilsson Magnus Ragnarsson Marie Axelsson Petra Vik Frånvarande: Fredrik Linderson

Läs mer

Gimo IF FK P !!! Laget. Gimo IF FK P05 Årsberättelse 2015

Gimo IF FK P !!! Laget. Gimo IF FK P05 Årsberättelse 2015 Gimo IF FK P05 Årsberättelse 2015 Gimo IF FK P05 2015 Laget Adam Jansson Alvin Hagstedt Alwin Lager Anton Davidsson Daniel Tomov Destin Mamyanga Elias Seppälä Erik Roos Fabian Negga Filip Holm Kasper Björklund

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

P03 FÖRÄLDRAMÖTE

P03 FÖRÄLDRAMÖTE P03 FÖRÄLDRAMÖTE 2015-09-05 Introduktion Ambition för säsongen Kalender Ekonomi alla är delaktiga i laget Kommentarer, återkoppling & frågor AGENDA Ledare Torbjörn Håkansson, Tomi Ahovalli, Magnus Bystedt,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Div 3 tävlingsbestämmelser och lag Version 2

Div 3 tävlingsbestämmelser och lag Version 2 28-29 Version 2 Stockholm 28-11-2 Tävlingsledning Jonas Ödman, Per Forsberg 72-23 58 76-83 66 73; 8-6181949 Kansli Helen Ahlgren 175-732 97, 7-498 15 21 Salahallen 224/14 69 Danderydshallen 8/544 97 825

Läs mer

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN Korta fakta om säsongen 2014 Vi var 16 spelare i truppen Vi hade över 90 träningar på Örsholmen Seriespel i P14 Simon/Olle/Pedram Vi spelade ett antal cuper; - FBK Karlstad futsal

Läs mer

Pojkinnebandy Flickinnebandy P02 P03 HJ Herr Dam

Pojkinnebandy Flickinnebandy P02 P03 HJ Herr Dam Verksamhetsberättelse för lagen i Skälby IBK säsongen 2015 / 2016 Pojkinnebandy Flickinnebandy P02 P03 HJ Herr Dam Verksamhetsberättelse för Pojkinnebandy säsongen 15 / 16 Ledare: Mika Kaipainen, Kai Ojala,

Läs mer