Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse IF GUIF 2004-2005 Hittas på http://www.guif.nu"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOTO PÅ FRAMSIDAN, AV JIMMY JANSSON OCH SASA TODOSIJEVIC TAGET AV JOAKIM SERRANDER ÖVRIGA FOTON TAGNA PÅ UNGDOMSAVSLUTNINGEN FÖRORD AV INTERIMSSTYRELSEN 2. STYRELSEN HEMSIDAN 3. KANSLIET TILL MINNE REPRESENTATION FÖRSÄLJNING/LOTTERIER MEDLEMMAR 4. MEDLEMSAVGIFTER UTMÄRKELSER DAMER 5. HERRAR A-LAGET ELITGRUPPEN 6. ELITJUNIORER GP UNGDOM LAG TRÄNINGSGRUPPER LEDARE TRÄNING MATCHER MATERIAL 7. CUPER SM-SPEL UTBILDNING FÖRÄLDRAUPPDRAG ÖVRIGA ARRANGEMANG UNGDOMSAVSLUTNING ÅRETS GUIF-POJKE 8. ÅRETS UNGDOMSLEDARE PRESENTATION AV UNGDOMSLAGEN P-88 P-89 RÖD P-89 VIT 90 ICA-LAGET 9. P90 RÖD P90 VIT P91 RÖD P91 VIT P 92 RÖD P92 VIT 10. P93 RÖD P93 VIT P94 RÖD P94 VIT 11. P95 RÖD P95 VIT P96-97 F89 F90 F F92 F93 F94 F95-96 GUIF 13. TEGELVIKEN F/P BOLLSKOLA P/F BOLLSKOLA F/P DOMARE VERKSAMHETSPLAN EKONOMI 1. RESULTATRÄKNING 2. BALANSRÄKNING 3. REVISIONSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på

3 INTERIMSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IF GUIF GÄLLANDE PERIODEN 15 DEC APRIL 2005 Under verksamhetsåret har IF Guif gått igenom en organisatorisk och ekonomisk kris av omfattande slag. Som ny styrelse från 15 dec 2004, och med ytterst begränsad vetskap om verksamheten före detta datum, kan vi endast konstatera läget per 15 dec och åtgärder efter detta datum. Den nya styrelsen ser det vare sig meningsfullt eller seriöst att analysera hur den uppkomna situationen uppstått. Det har inte varit vårt uppdrag att gräva i gammalt, och framförallt inte kritisera skilda åtgärder eller personer. Efter ett extra, extra årsmöte konsoliderade vi en ny styrelse, där hälften av medlemmarna endast varit publik, och nästan inte visste något om klubben. Den andra hälften hade blandade kunskaper om veteranerna, ungdomssektionen, framtidgruppen och spelartruppen. Vi såg alltså framför oss ett omfattande men också spännande uppdrag, där nyfikenhet, kunskap från andra verksamheter och oräddhet utgjorde hörnstenar i ett nödvändigt förändringsarbete. Ekonomiskt var klubben i en mycket ansträngd situation. Framför oss låg en upptaxering från skatteverket på 672 tkr att betalas i mitten på januari. Spelarskulder med kostnader för skatter och sociala avgifter beräknades till 1631 tkr. En likviditetsprognos, utan yttre förstärkning, tydde på ett underskott på 4200 tkr per 30 april. En fullständigt ohållbar situation, där konkurs var den naturliga lösningen. Dock, ett saneringsprogram, med möjligt kapitaltillskott via banker och sponsorer samt kostnadssänkningar i form av sänkta spelarlöner och uppsägning av sportchefen, beslutades och genomfördes. Skulden till skatteverket betalades. Två av klubbens dyraste spelare lämnade klubben, Spyros Balomenos i januari och Dane Sijan efter slutspelet i april. Kostnadssänkningarna fortsatte, åtskilliga avtal både med spelare, sponsorer och leverantörer omförhandlades och renodlades. Samtliga löner, skatter och sociala kostnader har betalats under våren. Alla leverantörer har fått betalt, några efter viss väntan eller/och justering. Skulder till Eskilstuna kommun har omförhandlats till lån med ränta och amortering. För kvarvarande kanslipersonal har lönerevision genomförts och retroaktiva löner utbetalts. Kvar finns en skuld på 740 tkr (inkl sociala kostnader) till ett tiotal spelare. Lösningar och överenskommelser är klara eller under framtagande. Kostnaderna för dessa spelarskulder är tagna och skuldförda i resultatet för det gångna verksamhetsåret. Klubbens negativa kapital per är 964 tkr. Klubbens betalningsförmåga över den alltid besvärliga sommaren har säkrats genom ett kortfristigt lån i bank. Den lagda budgeten och tillhörande prognos över likviditetsutvecklingen indikerar ett utrymme att kunna betala de skulder som faller på verksamhetsåret 2005/06. En försiktig prognos för ytterligare ett år framåt antyder ett möjligt positivt eget kapital per Det bör dock påpekas att detta förutsätter ett gott och förtroendefullt sponsorarbete, ett brett ideellt arbete av många i klubben och försiktighet med kostnaderna. För att lyckas behöver vi naturligtvis också ett attraktivt och spelskickligt representationslag. Ett sådant är i dagsläget kontrakterat till över 90 %. Laget domineras av tidigare spelare, men är också kryddat med några nytillskott. Laget har byggts upp kring Kent Andersson som erfaren tränare, en i övrigt kompetent ledning, ett mycket erfaret sportråd, ett nytt och satsande medicinskt råd samt relevanta avtal. Träning och förberedelser för nästa spelsäsong är i dagsläget i full fart. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 1(13)

4 Stämningen är god. En arrangemangsgrupp arbetar med att skapa goda förutsättningar för trevliga och publikvänliga elitseriematcher för nästa säsong. Den avgående styrelsen har undanröjt ett uppenbart konkurshot. Ekonomiska förutsättningar har skapats för fortsatt elitseriespel av mycket god kvalitet. Kvarvarande skulder har klubben full kontroll på. Framtiden kräver utvecklat sponsorsamarbete och ekonomiskt gnet. Styrelsen känner att den inte hunnit med ungdoms- och damverksamheterna i tillräcklig omfattning. På styrelsens uppdrag Eskilstuna juni 2005 Anders Krafft ordförande IF Guif STYRELSEN Under verksamhetsåret har det varit flera konstellationer på styrelser i IF Guif. Fredagen den 11 juni 2004 hölls 108:e årsmötet vid IF Guifs kansli där Jan Kågebäck fick förtroendet som ordförande. Helmuth Schütze, Tommy Svensson, Stig Hedlund och Anette Sonesten omvaldes. Joakim Ragnebro, Anders Wretling, Nils Johannesson, Mikael Lantz, Anitha Wretling blev nyvalda styrelseledamöter. Avtackade för sina insatser i IF Guif blev Kurt Olsson, Gustav Ysing, Thomas Ohlsson, Roland Karlsson och Christer Lundborg. Tisdagen den 23 november beslutades att utlysa ett extra årsmöte för att genomföra ett fyllnadsval. Det mötet inträffade den 6 december Valberedningens ordförande Runar Svensson meddelade att val-beredningen inte lyckats få fram kandidater till ny styrelse. Tommy Svensson avsade sig sina uppdrag i IF Guif. Nytt extra årsmöte utlystes till 15 december Onsdagen den 15 december 2004 presenterade valberedningen nya styrelseledamöter som skulle sitta fram till nästa ordinarie årsmöte. Anders Krafft valdes till ny ordförande. Nils Andersson, Ove Johansson, Joakim Ragnebro, Pontus Järleskog, Leif Söderberg, Sonny Pettersson och Niklas Johansson utsågs till nya styrelseledamöter. Kvar från föregående styrelse är endast Nils Johannesson. Suppleanter blev Roland Carlsson och Christer Lundborg. Niklas Johansson adjungerades, torsdagen den 30 december 2004 Joakim Ragnebro adjungerades, måndagen den 21 mars 2005 HEMSIDAN kan vi konstatera att IF Guif nu fått en ny och bra hemsida. Här skall vi på ett enkelt och tydligt sätt kunna informera om oss själva och kommunicera både internt och externt. Ungdom fick ett eget utrymme. Hemsidan är efterfrågad, så låt oss använda den på ett effektivt sätt. Torsdagen den 14 oktober 2004 meddelade Helmut Schütze att han med omedelbar verkan avsade sig alla uppdrag som styrelseledamot. Den 15 oktober hade Jan Kågebäck och Helmut Schütz en konversation där de kom överens om att Helmut Schütz skulle stanna i styrelsen till nästa årsmöte. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 2(13)

5 KANSLIET har haft sina lokaler på Strandgatan 24, fram till tisdagen den 29 mars 2005 när kansliet flyttades till Munktellstorget 3 (Kanonhuset) Eskilstuna. Personal som varit anställda under året är Karin Tenglin, Ann-Marie Nordström, Olle Andersson, Harriet Carnestén, Tommy Holmberg, Kjell Eriksson och Mona Carlsson. Tommy Holmbergs visstidsanställning upphörde april Kjell Eriksson är uppsagd från sin tjänst sedan januari Mona Carlsson avtackades och gick i pension juli Catarina Magnusson och Ulf Dahlström har praktiserat under Telefonnumret och till IF Guif har upphört. De telefonnummer som gäller är: Till kansliet Ungdomskonsulent Fax TILL MINNE IF Guif trogen gick Bengt Andersson ur tiden under året. Representanter från föreningen deltog vid jordfästningen. REPRESENTATION Föreningen har under verksamhetsåret varit representerad på möten/årsmöten med elitserieföreningen Herrar Elit Handboll (HEH), Svenska handbollsförbundet, Sörmlands handbollsförbund, Eskilstuna Samorganisation och Eskilstuna föreningsbingo. Inför seriestart (HEH:s upptaktsträff) deltog Kent Andersson och Kjell Eriksson, som representanter från IF Guif. Startkonferensen hölls i Stockholm på Johanneshovs konferensläktare. Presskonferenser och andra mediekontakter har varit en del av verksamheten. FÖRSÄLJNING/LOTTERIER Försäljning av Bingolotter sker genom ungdomslagens försorg/abonnemang samt vid hemmamatcher. Eftersom Bingolottoförsäljningen fortsätter att minska slutade vi med försäljning vid City varuhuset och Sveaplan. Sverigelotten och matchlotter har sålts vid hemmamatcherna i sporthallen. Ullmax Försäljningen av underställ märket Ullmax har ledare/föräldrar och kansliet gjort under året, dock ej i samma omfattning som första året. MEDLEMMAR Medlemmar Antal medlemmar Bidragsberättigade Sammankomster Deltagartillfällen totalt Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 3(13)

6 MEDLEMSAVGIFTER Följande avgifter och villkor har varit gällande under verksamhetsåret * Ledare och stödjande 500 kr * Familj kr * E-F ungdom År kr * C-D ungdom År kr * A-B ungdom och juniorer År kr * Seniorer kr Aktiva och ledare har gratis entré till ståplats på våra hemma matcher i Eskilstuna sporthall samt 10 % rabatt under våra försäljningskvällar mot uppvisande av medlemskort. Familjemedlemmar betalar halv ståplatsentré och har också samma rabatt vid försäljningskvällarna. Licens fr.o.m. 15 års ålder ingår i medlemsavgiften. Alla aktiva har också försäkringsskydd. UTMÄRKELSER Dane Sijan blev utsedd till Sveriges bäste målvakt säsongen Föreningens hedersordförande Birgith Kihlström har tilldelats Eskilstatyetten och RF:s förtjänsttecken underverksamhetsåret. DAMER Som väntat blev det en väldigt tuff handbollssäsong för oss damer den här säsongen. Intresset för oss damer har från föreningens sida varit klent. Vi har nu varit utan tränare i 1,5 säsong. Som de flesta vet är det inte lätt att rekrytera damtränare till våra damlag i stan. Försäsong Vi körde själva igång försäsongsträningen i augusti, med en förhoppning att tränarfrågan skulle lösa sig. Det gjordes en del försök att hitta tränare under säsongen, men alla misslyckades. På grund av att vi stod utan tränare så valde några av våra etablerade damspelare att lämna klubben, vilket innebar att vi som redan var en väldigt tunn trupp, bara blev några få tappert kämpande kvar. Vi har varit 5-6 damer som regelbundet har tränat, sen är det ytterligare några stycken som har ställt upp när det krisat vid matcher. Som vid föregående säsong har vi tränat själva 1g/v och med F-89 1g/v. Matcher 89- tjejerna har också medverkat vid de flesta matcherna så att vi har fått ihop lag. Starkt jobbat av de unga tjejerna som har haft ett tufft spelschema. Trots tunn trupp har vi lyckats genomföra säsongen utan att lämna wo någon match. Vid matcherna har Ove Karlsson ställt upp som lagledare, Mats Sonesten som coach och Olle Andersson som vår ständige chaufför. Tack allesammans! Med tanke på förutsättningarna vi haft är det inte förvånande att vi kom sist i div. 2 och därmed åker ur serien. Vi damer ser nu med spänning fram emot den utlovade satsningen på Guif:s dam/flickhandboll. IF GUIF DAM / Anette Sonesten Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 4(13)

7 HERRAR A-LAGET Ledartruppen har bestått av Kent Andersson, tränare Jimmy Jonsson, tränare Björn Axelsson, lagledare Jonas Andreasson, sjukgymnast Leif Hildenborg, materialansvarig Olle Andersson, IF Guifs allt i allo samt Magnus Fliesberg fys-tränare. Försäsongen Träningsläger i augusti vid Solbacka sport & konferenscenter. Turnering spelades i Skövde under augusti, som vi också vann. Samt ett flertal träningsmatcher bl.a. Tumba, Hammarby, Djurgården och Irsta m.fl. Seriespelet Startade mycket lovande, men vi blev utsatta för en hel del skador under hösten. Efter uppehållet lyckades vi vinna nyckelmatcherna Tumba och Kroppskultur trots turbulensen som ägt rum under året. Tyvärr blev vi av med en av nyckelspelarna. Men lyckades hitta spelrytmen igen. Slutspel Vi lyckade gå till slutspel och mötte Hammarby i bäst av fem matcher, med en stor publikfest både i vår sporthall och i Eriksdalshallen. Dane Sijan blev utsedd till Sveriges bäste målvakt. IF GUIF A-TRUPPEN / Kent Andersson ELITGRUPPEN Elitgruppen har i år inget haft några egna träningar eftersom samtliga elitjuniorer ändå skulle ha ingått. Däremot flyttades ett par lovande 88:or upp i elitjuniorerna. Det var Robin Andersson och Christoffer Söderlind. IF GUIF JUNIOR Thomas Forslöf ELITJUNIORER I juniorlaget har det varit ca 20 aktiva spelare under säsongen. Ledare har varit Thomas Forslöf (tränare), Gert Olofsson (material), Per Åström (lagledare) samt Henry Saarholm som har fungerat som backup. Vi började med spel i Ystad Open där vi var regerande mästare. Vi tog oss även i år till final, men väl där blev det tyvärr stryk mot Ystad IF som vi slog enkelt i gruppspelet. I övrigt gjorde vi en bra turnering. Helgen september spelade vi steg 1 i JSM på hemmaplan. I gruppen ingick Polisen, Wasaiterna och HP Skövde 90. Vi vann samtliga matcher med nästan 20 bollar. I början av november spelade vi Skadevi cup, en bra turnering med bra matcher. Tyvärr hade vi en del skador som gjorde att resultatet uteblev. Helgen november var det dags för steg 3 i JSM. Vi fick äran att besöka Robertsfors mellan Umeå och Luleå. Lagen vi mötte var Sikeå, Brännan, Tumba och Irsta Västerås. Vi vann samtliga matcher komfortabelt. Steg 4 spelade vi i Karlskrona, sista helgen i januari. Lagen var Karlskrona, IFK Ystad och Västra Frölunda. 2 vinster och 1 oavgjord gjorde att delmål 1 för säsongen var avklarat. Vi var klara för finalspel! Veckoslutet 4-6 mars spelades slutspelet i JSM i Märsta. En mycket tuff lottning med Skånela, Skövde och RIK i gruppen. Efter vinst mot Skånela, förlust mot Skövde och oavgjort mot RIK väntade Sävehof i semi. Efter en bra match där vi hela tiden låg steget före avslutade vi med en trippeljapan! och var i final. I finalen väntade RIK. Ett RIK som gick ut på dubbelpunkt från start. Vi löste det dock väldigt bra och gick fram till 9-4. Tyvärr orkade vi inte stå emot detta hela matchen och fick se oss besegrade till slut. Det är alltid surt att förlora en final, men med lite distans till det hela, så tror jag att grabbarna är lika stolta som vi ledare. Vi var även i år med i seriespel i Stockholm. En serie vi kom 2:a i och fick spela slutspel. Ett slutspel som gick som på räls. Final på Hovet mot Tyresö och vinst med Tack till Thommy Löfqvist, Bobban Andersson och Henry Saarholm som har coachat laget i den här serien. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 5(13)

8 För Guifs handbollsjuniorer har det blivit en tradition att avsluta säsongen i Hallsberg med spel i Järnvägen Cup. Sista helgen i maj hade vi inga större problem att defilera hem turneringen. I gruppspelet besegrades Lindeskolans andralag med 32-17, Silwing/Troja, 25-15, och Örebro, I semifinalen fick vi helgens tuffaste motstånd då Linköpings Lejon pressade oss och vinsten stannade vid I finalen ställdes vi mot Lindeskolans förstalag som kördes över med siffrorna Vi fick med med fyra spelare i All Star Team, Patrik Johanson, högernia, Tomas Tverin, högersexa, Carl Wilén, mittnia, och Leo Ojala, mittsexa. IF GUIF JUNIOR Thomas Forslöf GP Säsongen så spelade GP i Div. 2 Östra, tyvärr så var det några lag som drog sig ur serien. Så när det var dags för avkast, så var vi bara 10 lag som skulle göra upp om poängen. När vi hade spelat 18 omgångar så stod GP som seriesegrare. Vi förlorade bara en match, det var första matchen mot HK Eskil. Vi skrapade ihop 34 p mål ganska imponerande eller hur? Alla killar som var med och spelade gjorde ett jättejobb. Under dom 18 matcher som vi spelade så var det 31 killar (några födda 88) som hjälpte till att fixa poängen. Det var mest juniorer som spelade. Vi hade några gubbar med i laget (Danne J, David Ö, Hannu V o Danne A). Danne J var med i 16 matcher därefter Haukur A 15 matcher sedan kom Hannu V med 13 matcher, Patrik J och Tobias A skrapade ihop 12 matcher. Skytteligan i GP vanns av Patrik J 77 mål David Ö 64 mål, Hannu V 62 mål och Tobias A 47 mål. Anton Claesson bröt handled mot HK Eskil i först matchen 2/11 men han kom tillbaka med stormsteg under våren, bra gjort. Det har varit ett härligt gäng som spelat i 2:an, bra inställning. Många av spelarna har gått framåt och utvecklats. Så i det stora hela hela har det varit en mycket bra säsong 04/05. Vill även tack Thomas F och Per Å för en bra säsong. IF GUIF GP Gert Olfosson UNGDOM LAG TRÄNINGSGRUPPER Det är 650 flickor och pojkar i åldrarna 4-17 år inom Guif Ungdom. De är uppdelade i 28 träningsgrupper som innehåller 48 seriespelande lag. LEDARE Lagen tränas av 85 ledare som arbetar helt ideellt. De flesta är föräldrar, men även juniorer och andra som brinner för handboll hjälper till. TRÄNING Träningar utförs alla vardagar mellan i Sporthallen, Assahallen och i kommunens skolor. Lagen har önskemål om att kunna träna ännu mer, men hallarna räcker inte till. MATCHER Vid 7-årsålder börjar lagen spela matcher och från 9-årsålder deltar de i seriespel. De allra äldsta spelar sina hemmamatcher i Sporthallen, övriga lag spelar sina i Assahallen. Seriematcherna spelas oftast på helgerna och varje helg får vi besök av lag från Östergötland, Västmanland, Närke och givetvis Sörmland. I Assa-hallen är det matcher varje lördag och söndag MATERIAL Bollar, matchtröjor, sjukvårdsartiklar och övrigt träningsmaterial lånar klubben ut till lagen. Matchtröjor går i arv mellan lagen men bollarna sliter de oftast ut under en säsong. Klubboverall får spelarna köpa till reducerat pris, skor och shorts köper spelarna själva. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 6(13)

9 CUPER Under säsongen deltar lagen i både inomoch utomhus cuper. Varje år spelar vissa förutbestämda årskullar Skadevi cup i Skövde, Kuriren cup i Eskilstuna, Irstablixten i Västerås, Järnvägen cup i Hallsberg och Partille cup i Göteborg, klubben betalar anmälningsavgiften och ledarnas gästkort. Vissa lag deltar på eget initiativ i andra cuper. Under hösten 2004 arrangerade Guif med hjälp av Ulf Dahlström som då hade praktikplats hos oss egna träningscuper för Junior-, A-, och B-ungdomar. SM _ SPEL Varje år deltar Guif-lag i ICA-cupen både för flickor och pojkar, Flick/Pojk SM och Junior- SM. Läs mer under resp. lag. UTBILDNING Våra ledare har under säsongen erbjudits utbildning i tränarkunskap, hur man förebygger skador, kostlära samt div. intressanta föreläsningar. Många föräldrar har deltagit i funktionärsutbildningar. Våra ungdomar födda 1990 har erbjudits föreningsdomarutbildning 1 och några av de äldre spelarna har genomfört föreningsdomarkurs november arrangerade ungdomssektionen en Ungdomsdag i samband med en A-lagsmatch. UNGDOMSAVSLUTNINGEN Onsdagen 11 maj samlades spelare, ledare, domare och föräldrar i Sporthallen för att summera årets handbollssäsong och för att emottaga välförtjänta priser och seriemedaljer. ÅRETS GUIF-POJKE Ledarna för det äldsta pojklaget utser årets Guif-pojke. Årets Guif-pojke: Robin Andersson Motivering: Årets Guif-pojke ställer alltid upp för laget både på och utanför handbollsplanen. Han är mycket ambitiös och positiv på träningar. Han ger alltid allt och sliter som ett djur på alla matcher. Han är den spelare som handbollsmässigt utvecklats mest under säsongen, detta har han även visat upp i Junior SM och i div. 2 med GP. Guif ungdom önskar Robin lycka till som junior och ser fram emot att så småningom få se honom spela i A-laget. Robin erhöll glasstatyett, blommor och ett bidrag ur Birgith Kihlströms stipendiefond. FÖRÄLDRAUPPDRAG Spelarnas föräldrar har hjälpt till med transport till matcher, varje fredag och lördagskväll har de städat Sporthallen lagvis, varje helg har de arbetat lagvis i vår kiosk i Assa-hallen och vid varje hemmamatch är det föräldrarna som varit funktionärer. Under som gick av stapeln i augusti arbetade föräldrar ur varje lag som tivoliarbetare. ÖVRIGA ARRANGEMANG Under i augusti spelade våra yngsta lag uppvisningsmatcher i Stadsparken. 11 december anordnade ungdomssektionen luciadisco i Assa-hallen, där A-laget var luciatåg. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 7(13)

10 ÅRETS UNGDOMSLEDARE Ungdomssektionen utser årets Ungdomsledare. Årets Ungdomsledare: Tina Westin Motivering: Årets ungdomsledare har under året genomgått basutbildningen. Hon är duktig på att hitta och ta fram det bästa hos alla sina spelare. Hon gör allt för att lära ut att man kommer långt med gått uppförande på och utanför planen, att ingen är starkare än den svagaste länken och att det är ledarna som bestämmer och inte barnen. Pustas det och stönas eller protesteras på träningar så är hon inte rädd för kollektiv tillrättavisning. Hon är alltid villig att ställa upp när ungdomssektionen haft olika aktiviteter under året, detta har resulterat i bl.a. en träning ihop med A-laget. Första och säkert inte sista cupvinsten för hennes lag blev det i Irstablixten som spelades i april. Hon är även med i dam-sportrådet Tina erhöll glasstatyett, blommor och ett bidrag ur Birgith Kihlströms stipendiefond. PRESENTATION AV UNGDOMSLAGEN Pojkar 88 Ledare: Bobban Andersson, Thommy Löfkvist, Jari Mehtälä, Peter Karlsson Partille Mälarcupen Pojk SM Skadevi Lundaspelen A 16.del Guld B-final steg 4 så nära att ta sig till final. A 16-del B-final Övrigt: Laget har 1 spelare på riksläger 3. Några har spelat med juniorerna och GP. Några spelare var med i juniorlaget som kom 2:a i JSM. Vi önskar 88-orna lycka till när de nu tar steget från ungdoms till juniorspelare. Skadevi Irstablixten B-guld B-guld Övrigt: Laget hade många representanter i Sörmlands distriktslag som spelade semifinal i Sverigecupen. Laget har även haft spelare på riksläger 1. Grabbarna laddar nu för Järnvägen och Partille cup. Lagen representerar Guif i Pojk-SM nästa år. Pojkar 89 vit Ledare: Claes Nyman, Göran Larsson 1 lag i P89div1 10:a Övrigt: Liten grupp som till nästa säsong söker ny tränare. 90 ICA-laget Ledare: Leffe Flodman, Runar Svensson, Tobias Nilsson, Kent Flodman 1 lag i P89div1 7:a 1 lag P88 div1 8:a 1 lag i HJ 5:a mellansvenska Mälarcupen Kuriren cup ICA-cupen Silver Guld fin 4:e plats Övrigt: Ett samarbete mellan våra tre 90- lag. De tre 90-lagen har under året blivit två. Alla 90-tränare ligger bakom framgången med säsongens ICA-lag. Pojkar 89 röd Ledare: Björn Bohman, Mikael Jonsson, Leif Lindgren 1 lag i P89div1 Guld 1 lag i P88div1 Brons Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 8(13)

11 Pojkar 90 röd Ledare: Tobias Nilsson, Micke Ludwigsson, Bo Amundsen 1 lag P90div1 Brons Partille Skadevi Kuriren cup KAIK handboll cup A 16-del A 8-del A kvart A kvart Övrigt: 90-grabbarna kom på silver och brons plats i 90 div1 serien. Endast slagna av Eskil 90 som är Sveriges bästa 90-lag och årets ICA-vinnare. Lagen laddar nu för Järnvägen cup som spelas i slutet av maj, där de ställer upp med 3 lag. Pojkar 90 vit Ledare: Micke Lindberg, Kent Flodman, Christer Stenvinkel 1 lag P90div1 2:a Partille A 16-del 2 lag Skadevi A kvart och A 8-del Kuriren cup B semi KAIK handboll cup A Silver Övrigt: Se 90 röd Pojkar 91 röd Ledare: Peter Johannesson, Hans Henriksson, Patrik Södermark 1 lag P91div1 Guld 1 lag med 91vit i P90 div1 7:a 2 lag I Norden cup med A elit kvart, B elit guld 91vit 1 lag i Irstablixten A guld Övrigt: Våra 91-grabbar kom 1:a och 2:a i 91-serien. Båda lagen har även fina framgångar i cupspel. I 90div1-serien har de spelat med ett gemensamt lag mot ett år äldre och tufft motstånd. Lagen ska spela Partille cup i sommar. 91-lagen fortsätter samarbetet och representerar Guif i ICA-spel nästa säsong. Pojkar 91 vit Ledare: Anette Eriksson, Mats Sonesten, Stefan Adolfsson, Per Lindstedt 1 lag P91div1 Silver 1 lag med 91röd i P90div1 7:a 2 lag i Norden cup i med A elit kvart, B elit guld 91röd 2 lag Irstablixten A semi, B guld Övrigt: Se 91röd Pojkar 92 röd Ledare: Claes Nyman, Lars Winqvist, Bengt Johansson 1 lag P92div1 Silver 1 lag med 92vit i P91div1 11:a 1 lag med 92vit i P91div2 Silver 2 lag Partille A semi, A 16-del 2 lag i Skadevi A semi, A kvart 2 lag i Irstablixten med A silver, A kvart 92vit 2 lag i KAIK-cup med 92vit A guld, A Silver Övrigt: Våra 92-grabbar kom 1a och 2a i 92-serien. I 91-serier och under cuper har lagen samarbetat och skördat fina framgångar med silver i 91div2, silver i Irstablixten och guld och silver i Katrineholms handbollscup. Samarbetet fortsätter då lagen ska spela Järnvägen cup i slutet av maj. Pojkar 92 vit Ledare: Tommy Flodman, Petra Assarsson, Monica Söderberg, Lars Adolfsson 1 lag P92div1 Guld 1 lag med 92röd i P91div1 11:a 1 lag med 92röd i P91div2 Silver 2 lag i Partille A 8-del, A 16-del 2 lag Skadevi A kvart, B-guld 2 lag i Irstablixten med A silver, A kvart 92röd 2 lag i KAIK-cup med 92röd A guld, A silver Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 9(13)

12 Pojkar 94 röd Ledare: Stefan Wigö, Mats Andersson, Tomas Eriksson, Annika Kjällström 1 lag P94 Guld 1 lag P93div2 4:a. Övrigt: Se 92röd Pojkar 93 röd Ledare: Mats Gustavsson, Tim Handorff, Pentti Holm, Anders Aspö 2 lag P93div1 Silver, 6:a 1 lag P92div2 Silver 2 lag Kuriren cup B final, B semi 2 lag Södertörn cup A guld, A semi 2 lag Irstablixten A semi, B-final Övrigt: 93-grabbarna har haft fina framgångar både i seriespel och cuper. 93 röd har arrangerat egen nyårscup som var mycket uppskattad av andra lag och klubbar. Båda lagen debuterar i Partille cup i juli. Pojkar 93 vit Ledare: Per Forsberg, Arja Kilpeläinen, Stefan Andersson, Tobias Ahlros, Rasmus Cannerstad 1 lag P93div1 Brons 1 lag P92div2 Brons 1 lag i Kuriren cup A guld Sportlovsblixten 3:a 1 lag KAIK handb cup A guld Övrigt: Pojkar 94 är mycket framgångsrika med guld och silver i serien och flera cupvinster under säsongen. De tuffaste matcherna spelar de mot varandra. Pojkar 94 vit Ledare: Håkan Hargedahl, Ulf Rundström, Peder Andersson, Peter Mossteg, Patrik Taleus 1 lag P94 Silver 1 lag P93div2 Guld. 1 lag Kuriren cup A semi Södertörn cup Guld 1 lag Sportlovsblixten 2:a 2 lag Kuriren cup B final, B semi 2 lag Södertörn cup A guld, A semi 2 lag Irstablixten A semi, B final Övrigt: Se 93 röd Övrigt: Se 94 röd Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 10(13)

13 Pojkar 95 röd Ledare: Anette Karlsson, Susanne Eriksson, Anders Stomvall, Ove Timarsson, Christian Antswee 2 lag P95. Ingen tabell 3 lag Rekarecupen 2 lag Irstablixten A semi, A kvart Övrigt: Två jämna lag i serien som båda vunnit många matcher Pojkar 95 vit Ledare: Håkan Johansson, Glenn Andersson, Patrik Fasth 1 lag P95 Ingen tabell 1 lag P94 2 lag i Irstablixten A kvart, B 8-del Övrigt: Laget har även spelat i 94-serien på stor plan mot ett år äldre. Pojkar Ledare: Anders Blomgren, Mikael Lundqvist, Johnny Karlsson, Anette Skoog 2 lag P95 Ingen tabell 2 lag Rekarnecupen Övrigt: Har spelat med två jämna lag i 95- serie, där de kämpat mot ett-två år äldre grabbar. Flickor 89 Ledare: Andrés Kristjansson, Pierre Jonsson, Stefan Göransson, Jari Pustinen 1 lag I F88div1 Guld oftast var 1 år äldre kom 89-tjejerna till steg 4. Många tjejer var med i distriktslaget som spelade Sverigecupen. Några flickor har varit på riksläger 1. Ett antal spelare har även spelat i vårt damlag under säsongen. Flickorna ska spela Partille cup i sommar och representerar Guif i Flick-SM även nästa säsong. Flickor 90 Ledare: Turo Eriksson, David Borg, Susanna Eriksson 1 lag I F90div1 10:a Partille B 16-del Mälarcupen B semi Ica-spel Steg 2 Kuriren cup A semi ProMatch KAIK handboll cup A kvart Övrigt: Laget har i år representerat Guif i ICA-spel där de spelade steg 2 på hemmaplan och så när tog sig till steg 3. Tjejerna laddar för Järnvägen cup. Flera tjejer har under säsongen även spelat med flickor 89. Flickor 92 Ledare: Sandra Bengtsson, Mats Bengtsson, Peter Skoog 2 lag F92div1 Guld, Silver 1 lag F91div1 Silver Partille A guld 2 lag Skadevi A guld, A 8-del 2 lag Kuriren cup A guld, A silver Sthlm Winter games 2 lag ProMatch cup Guld i 91-klass, guld i 92- klass 2 lag Irstablixten A 8-del i 91-klass, A silver i 92-klass Partille A silver Mälarcupen B silver Flick SM Steg 4 Skadevi A semi Annas cup B guld Övrigt: 89-tjejerna har representerat Guif i Flick-SM under säsongen, där de lyckades alldeles utmärkt och trots att de andra lagen Övrigt: Ett av våra allra mest framgångsrika lag. Tuffaste matcherna spelar de mot varandra. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 11(13)

14 Laget har verkligen skämt bort oss med cup och serie vinster under åren. Spelar både Järnvägen och Partille cup under våren och sommaren. Representerar Guif i ICA-spel nästa säsong. Flickor 93 Ledare: Lena Barrögård, Timo Haavisto, Helena Ekroth, Peter Luberts 1 lag F93div1 Brons 1 lag F92div2 5:a. 2 lag i Sthlm Winter games 8-del 2 lag i ProMatchcup Semi, kvart 2 lag i Irstablixten A kvart, A8-del Övrigt: Laget har skördat många fina framgångar i både serie och cupspel under säsongen. Tjejerna ska spela Partille cup i juli. Flickor 94 Ledare: Sandra Jederud, Ingela Stenberg-Blomgren, Johanna Johnsson, Catarina Isaksson-Lundqvis, 1 lag F94 Silver 1 lag F93div2 4:a 2 lag ProMatch cup Semi, kvart 2 lag Kuriren cup A semi 2 lag KAIK -cup A silver, A semi Flickor Ledare: Tina Westin, Gunilla Eriksson, Stefan Adolfsson, Johan Orrholm 2 lag F95 Ingen tabell 2 lag ProMatch cup Guld, silver 1 lag Rekarne cupen 1 lag Irstablixten A guld Övrigt: Båda lagen har vunnit nästan alla sina matcher i serien. Guif Tegelviken flickor/pojkar Ledare: Helena Järleskog, Niklas Eriksson-Hellerstedt Inget seriespel den här säsongen då gruppen bildades i år. Kommer nästa år delta i 95- serie. Övrigt: Nystartat lag som tränar i Kvicksund. Laget är ett samarbete mellan Tegelvikens skola och Guif. Bollskola flickor/pojkar Ledare: Stefan Bengtsson, Anders Borgh, Bo Hildenborg, Tomi Peltonen Inget seriespel, får vänta ytterligare ett år. 1 flick- och 1 pojklag i Rekarnecupen Övrigt: Vår största grupp delas till hösten i en pojk- och en flickgrupp. Bollskola flickor/pojkar 2000 Ledare: Runar Svensson, Magnus Cederlöf Inget seriespel Övrigt: Ett av de lag som handbollsmässigt utvecklats mest under säsongen. Silver i serien och silver i Katrineholm handboll cup. Ska spela Järnvägen cup i slutet av maj. Inga cuper Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 12(13)

15 Övrigt: Vårt yngsta lag tränar 9-10 på lördagarna. DOMARE Under säsongen har vi haft 27 föreningsdomare som dömt ca 546 matcher i serier upp till B-ungdom. Namn Antal matcher Christoffer Bolin 55 Andreas Wallin 43 Charlie Yvander-Blomberg 31 Martin Stenvinkel 29 Anders Nordström 28 Martin Bäck 25 Tobias Carlberg 25 Andreas Gustavsson 25 Alexander Ahlberg 23 Kim Karlsson 23 Christoffer Deticek 22 Rasmus Nilsson 22 Daniel Mehtälä 20 Christoffer Saarholm 20 Victor Skillhammar 20 Johan Eriksson 18 Peter Olsson 18 Sebastian Dywling 15 Joakim Engström 14 Martin Hjelm 14 Claes Karlsson 11 Nicklas Sandberg 11 David Borg 10 Charlie Norrhammar 8 Joel Jonsson 7 Henrik Stenvinkel 7 Marcus Saarholm 2 VERKSAMHETSPLAN IF GUIFS VISION Säsongen 05/06 Inför säsongen vill vi fortsätta att satsa på en stomme av årets lag. Vi vill lyfta upp ytterligare några av våra lovande juniorer samt eventuellt krydda truppen med någon extern spelare utöver den redan klara Alexandar Switlica. Under kommande säsong kommer vi också att arrangera ett antal seminarier och föreläsningar. Placering i Elitserien, plats 5-8 slutspel med kvartsfinal. Semifinal ses som en bonus God utveckling av egna talanger, start av utvecklingsgrupp SM-finalspel för herrjuniorer och minst ett lag till Väl utvecklat samarbete Guif-Eskil-GP, även damer Utvecklat samarbete med Idrottsgymnasiet Ungdomsverksamheten ska fortsätta vara bland de ledande i Sverige Attraktivt spel och bra arrangemang ger ofta fullsatt hall (2000 åskådare) Ekonomiskt resultat +400 tkr före amorteringar Alla avtal riktiga och relevanta Säsongen 06/07 Placering i Elitserien, bland de 4 bästa. Slutspel, kvarts- och semifinal. Final betraktas som en bonus Max två utlandsproffs + flera egna spelare av mycket hög kvalitet Minst en egen spelare med landslagsuppdrag på seniornivå Fortsatt god utveckling av egna produkter, fortsättning med utvecklingsgrupp SM-finalspel för herrjuniorer och minst två lag till Fortsatt utveckling av samarbetet Guif-Eskil-GP, herr, dam och ungdom Attraktivt spel och bra arrangemang ger nästan alltid full hall (2100 åskådare) ev. storbildsvisning ibland Framgång för damlaget Ekonomiskt resultat tkr före amorteringar Kansliet placerat i Sporthallen Vi hoppas på ett gott samarbete och ser fram emot en framgångsrik och spännande handbollssäsong På styrelsens uppdrag Eskilstuna juni 2005 Anders Krafft ordförande IF Guif Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 13(13)

16 RESULTATRÄKNING IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 1(3)

17 BALANSRÄKNING IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 2(3)

18 REVISIONSBERÄTTELSE IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 3(3)

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Linköpings Hockey Club ideell förening

Linköpings Hockey Club ideell förening FOTO: peter holgersson LINKÖPINGS HOCKEY CLUB ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FOTO: JOSEFINE LOFTENIUS Styrelsen för Linköpings Hockey Club ideell förening får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Vellinge Idrottsförening

Vellinge Idrottsförening Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till vårsäsongen 2006 Hemmamatcher herr/dam våren 2006 HERRAR DAMER Måndagen 17 april kl 16.00 Vellinge IF - Genarps IF Matchvärd: Leif Bengtsson Fritids & Underhålls

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Jul på Högestad. Funktionärsfest. YIF:s almanacka YSTAD OPEN. Omslagsbilder: Kusinerna Lukas Nilsson, 17 år (stora bilden) och Måns Landgren, 15 år

Jul på Högestad. Funktionärsfest. YIF:s almanacka YSTAD OPEN. Omslagsbilder: Kusinerna Lukas Nilsson, 17 år (stora bilden) och Måns Landgren, 15 år 4 2013 Jul på Högestad Funktionärsfest YIF:s almanacka YSTAD OPEN Omslagsbilder: Kusinerna Lukas Nilsson, 17 år (stora bilden) och Måns Landgren, 15 år Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30 Även avhämtning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 3 Ordförandens tankar 4 Bertils årskrönika 5 Snabbguiden 6-9 Föreningens verksamhet Verksamheten 10 Årsmöte 11 Styrelsen 11 Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 IFK Göteborg

Verksamhetsberättelse 2005 IFK Göteborg Verksamhetsberättelse 2005 IFK Göteborg verksamhetsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg avger härmed förvaltningsberättelse för tiden 1 januari 2005 31

Läs mer

OSTERGOTLAND TEAM. ÄNTLIGEN DAGS! VI LADDAR OM! UTBILDNINGSPLAN! Vår resa mot TV-pucken startade i januari 2014. TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE

OSTERGOTLAND TEAM. ÄNTLIGEN DAGS! VI LADDAR OM! UTBILDNINGSPLAN! Vår resa mot TV-pucken startade i januari 2014. TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE ÄNTLIGEN DAGS! VI LADDAR OM! UTBILDNINGSPLAN! Vår resa mot TV-pucken startade i januari 2014. Östergötland har etableratb starkt i ungdomsishockey! Utbildningsplanen bygger på ett bra samarbete med vår

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FARFARS HÖRNA ARENABYGGET. GATUFEST YSTAD Tis 9 juli kl 10-22 GULD OCH BRONSMEDALJÖRER I NORRKÖPING VÄLGÖRENHETSMATCH FÖR BARNCANCER

FARFARS HÖRNA ARENABYGGET. GATUFEST YSTAD Tis 9 juli kl 10-22 GULD OCH BRONSMEDALJÖRER I NORRKÖPING VÄLGÖRENHETSMATCH FÖR BARNCANCER 2 2013 YIF ARENABYGGET FARFARS HÖRNA GATUFEST YSTAD Tis 9 juli kl 10-22 GULD OCH BRONSMEDALJÖRER I NORRKÖPING VÄLGÖRENHETSMATCH FÖR BARNCANCER Årets komet i Svenska Handboll blev Jim Gottfridsson Vi serverar

Läs mer

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1-31.12 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Styrelsen för Enskede Idrottsklubb avger härmed följande berättelse för året 2007. ORGANISATION Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 SVENSKA MÄSTARE 2004 Innehåll 4 Ordföranden 5 Klubbdirektören 6 Ekonomichefen 7 Marknadschefen 8 Sportchefen 10 HV71 Ungdom 11 Arena Service 12 HV71 Fastighets AB

Läs mer

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 1 2 Styrelsen Tyresö FF s styrelse har under 2008 haft följande sammansättning; Ordförande Erik Strand Vice ordförande Ulf Lönnqvist Sekreterare Sickan Lönnkvist Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoandra säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

CAMP YSTAD - HANDBOLL BEACHSOCCER- SUMMERINGEN AV FRIIDROTTS-SM TURNERING TVÅ MINUTER EKONOMI

CAMP YSTAD - HANDBOLL BEACHSOCCER- SUMMERINGEN AV FRIIDROTTS-SM TURNERING TVÅ MINUTER EKONOMI 3 2014 YIF CAMP YSTAD - HANDBOLL BEACHSOCCER- TURNERING SUMMERINGEN AV FRIIDROTTS-SM TVÅ MINUTER EKONOMI För dig över 18 år För dig över 18 år Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30 Även avhämtning

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet. Verksamheten 2011/2012

Svenska Ishockeyförbundet. Verksamheten 2011/2012 Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2011/2012 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Västgöten. Årg. 22 Nr 2-2015. F Många kom till årsmötet F Framgångsrikt år för HBK F Glada stipendiater F Finalrysare i Stenstorpscup och mycket mera!

Västgöten. Årg. 22 Nr 2-2015. F Många kom till årsmötet F Framgångsrikt år för HBK F Glada stipendiater F Finalrysare i Stenstorpscup och mycket mera! Västgöten Årg. 22 Nr 2-2015 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Många kom till årsmötet F Framgångsrikt år för HBK F Glada stipendiater F Finalrysare i Stenstorpscup och mycket mera!

Läs mer

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET TIDNINGEN OM ISHOCKEYNS FRAMTID I ÖRNSKÖLDSVIK Nr 1 2014 MAN SKA ALDRIG SLÄPPA SINA DRÖMMAR LÄS MER PÅ SID 6 FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET LÄS MER PÅ SID 14 DET FINNS ETT DRIV I GRUPPEN LÄS MER

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer