Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse IF GUIF 2004-2005 Hittas på http://www.guif.nu"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOTO PÅ FRAMSIDAN, AV JIMMY JANSSON OCH SASA TODOSIJEVIC TAGET AV JOAKIM SERRANDER ÖVRIGA FOTON TAGNA PÅ UNGDOMSAVSLUTNINGEN FÖRORD AV INTERIMSSTYRELSEN 2. STYRELSEN HEMSIDAN 3. KANSLIET TILL MINNE REPRESENTATION FÖRSÄLJNING/LOTTERIER MEDLEMMAR 4. MEDLEMSAVGIFTER UTMÄRKELSER DAMER 5. HERRAR A-LAGET ELITGRUPPEN 6. ELITJUNIORER GP UNGDOM LAG TRÄNINGSGRUPPER LEDARE TRÄNING MATCHER MATERIAL 7. CUPER SM-SPEL UTBILDNING FÖRÄLDRAUPPDRAG ÖVRIGA ARRANGEMANG UNGDOMSAVSLUTNING ÅRETS GUIF-POJKE 8. ÅRETS UNGDOMSLEDARE PRESENTATION AV UNGDOMSLAGEN P-88 P-89 RÖD P-89 VIT 90 ICA-LAGET 9. P90 RÖD P90 VIT P91 RÖD P91 VIT P 92 RÖD P92 VIT 10. P93 RÖD P93 VIT P94 RÖD P94 VIT 11. P95 RÖD P95 VIT P96-97 F89 F90 F F92 F93 F94 F95-96 GUIF 13. TEGELVIKEN F/P BOLLSKOLA P/F BOLLSKOLA F/P DOMARE VERKSAMHETSPLAN EKONOMI 1. RESULTATRÄKNING 2. BALANSRÄKNING 3. REVISIONSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på

3 INTERIMSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IF GUIF GÄLLANDE PERIODEN 15 DEC APRIL 2005 Under verksamhetsåret har IF Guif gått igenom en organisatorisk och ekonomisk kris av omfattande slag. Som ny styrelse från 15 dec 2004, och med ytterst begränsad vetskap om verksamheten före detta datum, kan vi endast konstatera läget per 15 dec och åtgärder efter detta datum. Den nya styrelsen ser det vare sig meningsfullt eller seriöst att analysera hur den uppkomna situationen uppstått. Det har inte varit vårt uppdrag att gräva i gammalt, och framförallt inte kritisera skilda åtgärder eller personer. Efter ett extra, extra årsmöte konsoliderade vi en ny styrelse, där hälften av medlemmarna endast varit publik, och nästan inte visste något om klubben. Den andra hälften hade blandade kunskaper om veteranerna, ungdomssektionen, framtidgruppen och spelartruppen. Vi såg alltså framför oss ett omfattande men också spännande uppdrag, där nyfikenhet, kunskap från andra verksamheter och oräddhet utgjorde hörnstenar i ett nödvändigt förändringsarbete. Ekonomiskt var klubben i en mycket ansträngd situation. Framför oss låg en upptaxering från skatteverket på 672 tkr att betalas i mitten på januari. Spelarskulder med kostnader för skatter och sociala avgifter beräknades till 1631 tkr. En likviditetsprognos, utan yttre förstärkning, tydde på ett underskott på 4200 tkr per 30 april. En fullständigt ohållbar situation, där konkurs var den naturliga lösningen. Dock, ett saneringsprogram, med möjligt kapitaltillskott via banker och sponsorer samt kostnadssänkningar i form av sänkta spelarlöner och uppsägning av sportchefen, beslutades och genomfördes. Skulden till skatteverket betalades. Två av klubbens dyraste spelare lämnade klubben, Spyros Balomenos i januari och Dane Sijan efter slutspelet i april. Kostnadssänkningarna fortsatte, åtskilliga avtal både med spelare, sponsorer och leverantörer omförhandlades och renodlades. Samtliga löner, skatter och sociala kostnader har betalats under våren. Alla leverantörer har fått betalt, några efter viss väntan eller/och justering. Skulder till Eskilstuna kommun har omförhandlats till lån med ränta och amortering. För kvarvarande kanslipersonal har lönerevision genomförts och retroaktiva löner utbetalts. Kvar finns en skuld på 740 tkr (inkl sociala kostnader) till ett tiotal spelare. Lösningar och överenskommelser är klara eller under framtagande. Kostnaderna för dessa spelarskulder är tagna och skuldförda i resultatet för det gångna verksamhetsåret. Klubbens negativa kapital per är 964 tkr. Klubbens betalningsförmåga över den alltid besvärliga sommaren har säkrats genom ett kortfristigt lån i bank. Den lagda budgeten och tillhörande prognos över likviditetsutvecklingen indikerar ett utrymme att kunna betala de skulder som faller på verksamhetsåret 2005/06. En försiktig prognos för ytterligare ett år framåt antyder ett möjligt positivt eget kapital per Det bör dock påpekas att detta förutsätter ett gott och förtroendefullt sponsorarbete, ett brett ideellt arbete av många i klubben och försiktighet med kostnaderna. För att lyckas behöver vi naturligtvis också ett attraktivt och spelskickligt representationslag. Ett sådant är i dagsläget kontrakterat till över 90 %. Laget domineras av tidigare spelare, men är också kryddat med några nytillskott. Laget har byggts upp kring Kent Andersson som erfaren tränare, en i övrigt kompetent ledning, ett mycket erfaret sportråd, ett nytt och satsande medicinskt råd samt relevanta avtal. Träning och förberedelser för nästa spelsäsong är i dagsläget i full fart. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 1(13)

4 Stämningen är god. En arrangemangsgrupp arbetar med att skapa goda förutsättningar för trevliga och publikvänliga elitseriematcher för nästa säsong. Den avgående styrelsen har undanröjt ett uppenbart konkurshot. Ekonomiska förutsättningar har skapats för fortsatt elitseriespel av mycket god kvalitet. Kvarvarande skulder har klubben full kontroll på. Framtiden kräver utvecklat sponsorsamarbete och ekonomiskt gnet. Styrelsen känner att den inte hunnit med ungdoms- och damverksamheterna i tillräcklig omfattning. På styrelsens uppdrag Eskilstuna juni 2005 Anders Krafft ordförande IF Guif STYRELSEN Under verksamhetsåret har det varit flera konstellationer på styrelser i IF Guif. Fredagen den 11 juni 2004 hölls 108:e årsmötet vid IF Guifs kansli där Jan Kågebäck fick förtroendet som ordförande. Helmuth Schütze, Tommy Svensson, Stig Hedlund och Anette Sonesten omvaldes. Joakim Ragnebro, Anders Wretling, Nils Johannesson, Mikael Lantz, Anitha Wretling blev nyvalda styrelseledamöter. Avtackade för sina insatser i IF Guif blev Kurt Olsson, Gustav Ysing, Thomas Ohlsson, Roland Karlsson och Christer Lundborg. Tisdagen den 23 november beslutades att utlysa ett extra årsmöte för att genomföra ett fyllnadsval. Det mötet inträffade den 6 december Valberedningens ordförande Runar Svensson meddelade att val-beredningen inte lyckats få fram kandidater till ny styrelse. Tommy Svensson avsade sig sina uppdrag i IF Guif. Nytt extra årsmöte utlystes till 15 december Onsdagen den 15 december 2004 presenterade valberedningen nya styrelseledamöter som skulle sitta fram till nästa ordinarie årsmöte. Anders Krafft valdes till ny ordförande. Nils Andersson, Ove Johansson, Joakim Ragnebro, Pontus Järleskog, Leif Söderberg, Sonny Pettersson och Niklas Johansson utsågs till nya styrelseledamöter. Kvar från föregående styrelse är endast Nils Johannesson. Suppleanter blev Roland Carlsson och Christer Lundborg. Niklas Johansson adjungerades, torsdagen den 30 december 2004 Joakim Ragnebro adjungerades, måndagen den 21 mars 2005 HEMSIDAN kan vi konstatera att IF Guif nu fått en ny och bra hemsida. Här skall vi på ett enkelt och tydligt sätt kunna informera om oss själva och kommunicera både internt och externt. Ungdom fick ett eget utrymme. Hemsidan är efterfrågad, så låt oss använda den på ett effektivt sätt. Torsdagen den 14 oktober 2004 meddelade Helmut Schütze att han med omedelbar verkan avsade sig alla uppdrag som styrelseledamot. Den 15 oktober hade Jan Kågebäck och Helmut Schütz en konversation där de kom överens om att Helmut Schütz skulle stanna i styrelsen till nästa årsmöte. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 2(13)

5 KANSLIET har haft sina lokaler på Strandgatan 24, fram till tisdagen den 29 mars 2005 när kansliet flyttades till Munktellstorget 3 (Kanonhuset) Eskilstuna. Personal som varit anställda under året är Karin Tenglin, Ann-Marie Nordström, Olle Andersson, Harriet Carnestén, Tommy Holmberg, Kjell Eriksson och Mona Carlsson. Tommy Holmbergs visstidsanställning upphörde april Kjell Eriksson är uppsagd från sin tjänst sedan januari Mona Carlsson avtackades och gick i pension juli Catarina Magnusson och Ulf Dahlström har praktiserat under Telefonnumret och till IF Guif har upphört. De telefonnummer som gäller är: Till kansliet Ungdomskonsulent Fax TILL MINNE IF Guif trogen gick Bengt Andersson ur tiden under året. Representanter från föreningen deltog vid jordfästningen. REPRESENTATION Föreningen har under verksamhetsåret varit representerad på möten/årsmöten med elitserieföreningen Herrar Elit Handboll (HEH), Svenska handbollsförbundet, Sörmlands handbollsförbund, Eskilstuna Samorganisation och Eskilstuna föreningsbingo. Inför seriestart (HEH:s upptaktsträff) deltog Kent Andersson och Kjell Eriksson, som representanter från IF Guif. Startkonferensen hölls i Stockholm på Johanneshovs konferensläktare. Presskonferenser och andra mediekontakter har varit en del av verksamheten. FÖRSÄLJNING/LOTTERIER Försäljning av Bingolotter sker genom ungdomslagens försorg/abonnemang samt vid hemmamatcher. Eftersom Bingolottoförsäljningen fortsätter att minska slutade vi med försäljning vid City varuhuset och Sveaplan. Sverigelotten och matchlotter har sålts vid hemmamatcherna i sporthallen. Ullmax Försäljningen av underställ märket Ullmax har ledare/föräldrar och kansliet gjort under året, dock ej i samma omfattning som första året. MEDLEMMAR Medlemmar Antal medlemmar Bidragsberättigade Sammankomster Deltagartillfällen totalt Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 3(13)

6 MEDLEMSAVGIFTER Följande avgifter och villkor har varit gällande under verksamhetsåret * Ledare och stödjande 500 kr * Familj kr * E-F ungdom År kr * C-D ungdom År kr * A-B ungdom och juniorer År kr * Seniorer kr Aktiva och ledare har gratis entré till ståplats på våra hemma matcher i Eskilstuna sporthall samt 10 % rabatt under våra försäljningskvällar mot uppvisande av medlemskort. Familjemedlemmar betalar halv ståplatsentré och har också samma rabatt vid försäljningskvällarna. Licens fr.o.m. 15 års ålder ingår i medlemsavgiften. Alla aktiva har också försäkringsskydd. UTMÄRKELSER Dane Sijan blev utsedd till Sveriges bäste målvakt säsongen Föreningens hedersordförande Birgith Kihlström har tilldelats Eskilstatyetten och RF:s förtjänsttecken underverksamhetsåret. DAMER Som väntat blev det en väldigt tuff handbollssäsong för oss damer den här säsongen. Intresset för oss damer har från föreningens sida varit klent. Vi har nu varit utan tränare i 1,5 säsong. Som de flesta vet är det inte lätt att rekrytera damtränare till våra damlag i stan. Försäsong Vi körde själva igång försäsongsträningen i augusti, med en förhoppning att tränarfrågan skulle lösa sig. Det gjordes en del försök att hitta tränare under säsongen, men alla misslyckades. På grund av att vi stod utan tränare så valde några av våra etablerade damspelare att lämna klubben, vilket innebar att vi som redan var en väldigt tunn trupp, bara blev några få tappert kämpande kvar. Vi har varit 5-6 damer som regelbundet har tränat, sen är det ytterligare några stycken som har ställt upp när det krisat vid matcher. Som vid föregående säsong har vi tränat själva 1g/v och med F-89 1g/v. Matcher 89- tjejerna har också medverkat vid de flesta matcherna så att vi har fått ihop lag. Starkt jobbat av de unga tjejerna som har haft ett tufft spelschema. Trots tunn trupp har vi lyckats genomföra säsongen utan att lämna wo någon match. Vid matcherna har Ove Karlsson ställt upp som lagledare, Mats Sonesten som coach och Olle Andersson som vår ständige chaufför. Tack allesammans! Med tanke på förutsättningarna vi haft är det inte förvånande att vi kom sist i div. 2 och därmed åker ur serien. Vi damer ser nu med spänning fram emot den utlovade satsningen på Guif:s dam/flickhandboll. IF GUIF DAM / Anette Sonesten Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 4(13)

7 HERRAR A-LAGET Ledartruppen har bestått av Kent Andersson, tränare Jimmy Jonsson, tränare Björn Axelsson, lagledare Jonas Andreasson, sjukgymnast Leif Hildenborg, materialansvarig Olle Andersson, IF Guifs allt i allo samt Magnus Fliesberg fys-tränare. Försäsongen Träningsläger i augusti vid Solbacka sport & konferenscenter. Turnering spelades i Skövde under augusti, som vi också vann. Samt ett flertal träningsmatcher bl.a. Tumba, Hammarby, Djurgården och Irsta m.fl. Seriespelet Startade mycket lovande, men vi blev utsatta för en hel del skador under hösten. Efter uppehållet lyckades vi vinna nyckelmatcherna Tumba och Kroppskultur trots turbulensen som ägt rum under året. Tyvärr blev vi av med en av nyckelspelarna. Men lyckades hitta spelrytmen igen. Slutspel Vi lyckade gå till slutspel och mötte Hammarby i bäst av fem matcher, med en stor publikfest både i vår sporthall och i Eriksdalshallen. Dane Sijan blev utsedd till Sveriges bäste målvakt. IF GUIF A-TRUPPEN / Kent Andersson ELITGRUPPEN Elitgruppen har i år inget haft några egna träningar eftersom samtliga elitjuniorer ändå skulle ha ingått. Däremot flyttades ett par lovande 88:or upp i elitjuniorerna. Det var Robin Andersson och Christoffer Söderlind. IF GUIF JUNIOR Thomas Forslöf ELITJUNIORER I juniorlaget har det varit ca 20 aktiva spelare under säsongen. Ledare har varit Thomas Forslöf (tränare), Gert Olofsson (material), Per Åström (lagledare) samt Henry Saarholm som har fungerat som backup. Vi började med spel i Ystad Open där vi var regerande mästare. Vi tog oss även i år till final, men väl där blev det tyvärr stryk mot Ystad IF som vi slog enkelt i gruppspelet. I övrigt gjorde vi en bra turnering. Helgen september spelade vi steg 1 i JSM på hemmaplan. I gruppen ingick Polisen, Wasaiterna och HP Skövde 90. Vi vann samtliga matcher med nästan 20 bollar. I början av november spelade vi Skadevi cup, en bra turnering med bra matcher. Tyvärr hade vi en del skador som gjorde att resultatet uteblev. Helgen november var det dags för steg 3 i JSM. Vi fick äran att besöka Robertsfors mellan Umeå och Luleå. Lagen vi mötte var Sikeå, Brännan, Tumba och Irsta Västerås. Vi vann samtliga matcher komfortabelt. Steg 4 spelade vi i Karlskrona, sista helgen i januari. Lagen var Karlskrona, IFK Ystad och Västra Frölunda. 2 vinster och 1 oavgjord gjorde att delmål 1 för säsongen var avklarat. Vi var klara för finalspel! Veckoslutet 4-6 mars spelades slutspelet i JSM i Märsta. En mycket tuff lottning med Skånela, Skövde och RIK i gruppen. Efter vinst mot Skånela, förlust mot Skövde och oavgjort mot RIK väntade Sävehof i semi. Efter en bra match där vi hela tiden låg steget före avslutade vi med en trippeljapan! och var i final. I finalen väntade RIK. Ett RIK som gick ut på dubbelpunkt från start. Vi löste det dock väldigt bra och gick fram till 9-4. Tyvärr orkade vi inte stå emot detta hela matchen och fick se oss besegrade till slut. Det är alltid surt att förlora en final, men med lite distans till det hela, så tror jag att grabbarna är lika stolta som vi ledare. Vi var även i år med i seriespel i Stockholm. En serie vi kom 2:a i och fick spela slutspel. Ett slutspel som gick som på räls. Final på Hovet mot Tyresö och vinst med Tack till Thommy Löfqvist, Bobban Andersson och Henry Saarholm som har coachat laget i den här serien. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 5(13)

8 För Guifs handbollsjuniorer har det blivit en tradition att avsluta säsongen i Hallsberg med spel i Järnvägen Cup. Sista helgen i maj hade vi inga större problem att defilera hem turneringen. I gruppspelet besegrades Lindeskolans andralag med 32-17, Silwing/Troja, 25-15, och Örebro, I semifinalen fick vi helgens tuffaste motstånd då Linköpings Lejon pressade oss och vinsten stannade vid I finalen ställdes vi mot Lindeskolans förstalag som kördes över med siffrorna Vi fick med med fyra spelare i All Star Team, Patrik Johanson, högernia, Tomas Tverin, högersexa, Carl Wilén, mittnia, och Leo Ojala, mittsexa. IF GUIF JUNIOR Thomas Forslöf GP Säsongen så spelade GP i Div. 2 Östra, tyvärr så var det några lag som drog sig ur serien. Så när det var dags för avkast, så var vi bara 10 lag som skulle göra upp om poängen. När vi hade spelat 18 omgångar så stod GP som seriesegrare. Vi förlorade bara en match, det var första matchen mot HK Eskil. Vi skrapade ihop 34 p mål ganska imponerande eller hur? Alla killar som var med och spelade gjorde ett jättejobb. Under dom 18 matcher som vi spelade så var det 31 killar (några födda 88) som hjälpte till att fixa poängen. Det var mest juniorer som spelade. Vi hade några gubbar med i laget (Danne J, David Ö, Hannu V o Danne A). Danne J var med i 16 matcher därefter Haukur A 15 matcher sedan kom Hannu V med 13 matcher, Patrik J och Tobias A skrapade ihop 12 matcher. Skytteligan i GP vanns av Patrik J 77 mål David Ö 64 mål, Hannu V 62 mål och Tobias A 47 mål. Anton Claesson bröt handled mot HK Eskil i först matchen 2/11 men han kom tillbaka med stormsteg under våren, bra gjort. Det har varit ett härligt gäng som spelat i 2:an, bra inställning. Många av spelarna har gått framåt och utvecklats. Så i det stora hela hela har det varit en mycket bra säsong 04/05. Vill även tack Thomas F och Per Å för en bra säsong. IF GUIF GP Gert Olfosson UNGDOM LAG TRÄNINGSGRUPPER Det är 650 flickor och pojkar i åldrarna 4-17 år inom Guif Ungdom. De är uppdelade i 28 träningsgrupper som innehåller 48 seriespelande lag. LEDARE Lagen tränas av 85 ledare som arbetar helt ideellt. De flesta är föräldrar, men även juniorer och andra som brinner för handboll hjälper till. TRÄNING Träningar utförs alla vardagar mellan i Sporthallen, Assahallen och i kommunens skolor. Lagen har önskemål om att kunna träna ännu mer, men hallarna räcker inte till. MATCHER Vid 7-årsålder börjar lagen spela matcher och från 9-årsålder deltar de i seriespel. De allra äldsta spelar sina hemmamatcher i Sporthallen, övriga lag spelar sina i Assahallen. Seriematcherna spelas oftast på helgerna och varje helg får vi besök av lag från Östergötland, Västmanland, Närke och givetvis Sörmland. I Assa-hallen är det matcher varje lördag och söndag MATERIAL Bollar, matchtröjor, sjukvårdsartiklar och övrigt träningsmaterial lånar klubben ut till lagen. Matchtröjor går i arv mellan lagen men bollarna sliter de oftast ut under en säsong. Klubboverall får spelarna köpa till reducerat pris, skor och shorts köper spelarna själva. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 6(13)

9 CUPER Under säsongen deltar lagen i både inomoch utomhus cuper. Varje år spelar vissa förutbestämda årskullar Skadevi cup i Skövde, Kuriren cup i Eskilstuna, Irstablixten i Västerås, Järnvägen cup i Hallsberg och Partille cup i Göteborg, klubben betalar anmälningsavgiften och ledarnas gästkort. Vissa lag deltar på eget initiativ i andra cuper. Under hösten 2004 arrangerade Guif med hjälp av Ulf Dahlström som då hade praktikplats hos oss egna träningscuper för Junior-, A-, och B-ungdomar. SM _ SPEL Varje år deltar Guif-lag i ICA-cupen både för flickor och pojkar, Flick/Pojk SM och Junior- SM. Läs mer under resp. lag. UTBILDNING Våra ledare har under säsongen erbjudits utbildning i tränarkunskap, hur man förebygger skador, kostlära samt div. intressanta föreläsningar. Många föräldrar har deltagit i funktionärsutbildningar. Våra ungdomar födda 1990 har erbjudits föreningsdomarutbildning 1 och några av de äldre spelarna har genomfört föreningsdomarkurs november arrangerade ungdomssektionen en Ungdomsdag i samband med en A-lagsmatch. UNGDOMSAVSLUTNINGEN Onsdagen 11 maj samlades spelare, ledare, domare och föräldrar i Sporthallen för att summera årets handbollssäsong och för att emottaga välförtjänta priser och seriemedaljer. ÅRETS GUIF-POJKE Ledarna för det äldsta pojklaget utser årets Guif-pojke. Årets Guif-pojke: Robin Andersson Motivering: Årets Guif-pojke ställer alltid upp för laget både på och utanför handbollsplanen. Han är mycket ambitiös och positiv på träningar. Han ger alltid allt och sliter som ett djur på alla matcher. Han är den spelare som handbollsmässigt utvecklats mest under säsongen, detta har han även visat upp i Junior SM och i div. 2 med GP. Guif ungdom önskar Robin lycka till som junior och ser fram emot att så småningom få se honom spela i A-laget. Robin erhöll glasstatyett, blommor och ett bidrag ur Birgith Kihlströms stipendiefond. FÖRÄLDRAUPPDRAG Spelarnas föräldrar har hjälpt till med transport till matcher, varje fredag och lördagskväll har de städat Sporthallen lagvis, varje helg har de arbetat lagvis i vår kiosk i Assa-hallen och vid varje hemmamatch är det föräldrarna som varit funktionärer. Under som gick av stapeln i augusti arbetade föräldrar ur varje lag som tivoliarbetare. ÖVRIGA ARRANGEMANG Under i augusti spelade våra yngsta lag uppvisningsmatcher i Stadsparken. 11 december anordnade ungdomssektionen luciadisco i Assa-hallen, där A-laget var luciatåg. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 7(13)

10 ÅRETS UNGDOMSLEDARE Ungdomssektionen utser årets Ungdomsledare. Årets Ungdomsledare: Tina Westin Motivering: Årets ungdomsledare har under året genomgått basutbildningen. Hon är duktig på att hitta och ta fram det bästa hos alla sina spelare. Hon gör allt för att lära ut att man kommer långt med gått uppförande på och utanför planen, att ingen är starkare än den svagaste länken och att det är ledarna som bestämmer och inte barnen. Pustas det och stönas eller protesteras på träningar så är hon inte rädd för kollektiv tillrättavisning. Hon är alltid villig att ställa upp när ungdomssektionen haft olika aktiviteter under året, detta har resulterat i bl.a. en träning ihop med A-laget. Första och säkert inte sista cupvinsten för hennes lag blev det i Irstablixten som spelades i april. Hon är även med i dam-sportrådet Tina erhöll glasstatyett, blommor och ett bidrag ur Birgith Kihlströms stipendiefond. PRESENTATION AV UNGDOMSLAGEN Pojkar 88 Ledare: Bobban Andersson, Thommy Löfkvist, Jari Mehtälä, Peter Karlsson Partille Mälarcupen Pojk SM Skadevi Lundaspelen A 16.del Guld B-final steg 4 så nära att ta sig till final. A 16-del B-final Övrigt: Laget har 1 spelare på riksläger 3. Några har spelat med juniorerna och GP. Några spelare var med i juniorlaget som kom 2:a i JSM. Vi önskar 88-orna lycka till när de nu tar steget från ungdoms till juniorspelare. Skadevi Irstablixten B-guld B-guld Övrigt: Laget hade många representanter i Sörmlands distriktslag som spelade semifinal i Sverigecupen. Laget har även haft spelare på riksläger 1. Grabbarna laddar nu för Järnvägen och Partille cup. Lagen representerar Guif i Pojk-SM nästa år. Pojkar 89 vit Ledare: Claes Nyman, Göran Larsson 1 lag i P89div1 10:a Övrigt: Liten grupp som till nästa säsong söker ny tränare. 90 ICA-laget Ledare: Leffe Flodman, Runar Svensson, Tobias Nilsson, Kent Flodman 1 lag i P89div1 7:a 1 lag P88 div1 8:a 1 lag i HJ 5:a mellansvenska Mälarcupen Kuriren cup ICA-cupen Silver Guld fin 4:e plats Övrigt: Ett samarbete mellan våra tre 90- lag. De tre 90-lagen har under året blivit två. Alla 90-tränare ligger bakom framgången med säsongens ICA-lag. Pojkar 89 röd Ledare: Björn Bohman, Mikael Jonsson, Leif Lindgren 1 lag i P89div1 Guld 1 lag i P88div1 Brons Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 8(13)

11 Pojkar 90 röd Ledare: Tobias Nilsson, Micke Ludwigsson, Bo Amundsen 1 lag P90div1 Brons Partille Skadevi Kuriren cup KAIK handboll cup A 16-del A 8-del A kvart A kvart Övrigt: 90-grabbarna kom på silver och brons plats i 90 div1 serien. Endast slagna av Eskil 90 som är Sveriges bästa 90-lag och årets ICA-vinnare. Lagen laddar nu för Järnvägen cup som spelas i slutet av maj, där de ställer upp med 3 lag. Pojkar 90 vit Ledare: Micke Lindberg, Kent Flodman, Christer Stenvinkel 1 lag P90div1 2:a Partille A 16-del 2 lag Skadevi A kvart och A 8-del Kuriren cup B semi KAIK handboll cup A Silver Övrigt: Se 90 röd Pojkar 91 röd Ledare: Peter Johannesson, Hans Henriksson, Patrik Södermark 1 lag P91div1 Guld 1 lag med 91vit i P90 div1 7:a 2 lag I Norden cup med A elit kvart, B elit guld 91vit 1 lag i Irstablixten A guld Övrigt: Våra 91-grabbar kom 1:a och 2:a i 91-serien. Båda lagen har även fina framgångar i cupspel. I 90div1-serien har de spelat med ett gemensamt lag mot ett år äldre och tufft motstånd. Lagen ska spela Partille cup i sommar. 91-lagen fortsätter samarbetet och representerar Guif i ICA-spel nästa säsong. Pojkar 91 vit Ledare: Anette Eriksson, Mats Sonesten, Stefan Adolfsson, Per Lindstedt 1 lag P91div1 Silver 1 lag med 91röd i P90div1 7:a 2 lag i Norden cup i med A elit kvart, B elit guld 91röd 2 lag Irstablixten A semi, B guld Övrigt: Se 91röd Pojkar 92 röd Ledare: Claes Nyman, Lars Winqvist, Bengt Johansson 1 lag P92div1 Silver 1 lag med 92vit i P91div1 11:a 1 lag med 92vit i P91div2 Silver 2 lag Partille A semi, A 16-del 2 lag i Skadevi A semi, A kvart 2 lag i Irstablixten med A silver, A kvart 92vit 2 lag i KAIK-cup med 92vit A guld, A Silver Övrigt: Våra 92-grabbar kom 1a och 2a i 92-serien. I 91-serier och under cuper har lagen samarbetat och skördat fina framgångar med silver i 91div2, silver i Irstablixten och guld och silver i Katrineholms handbollscup. Samarbetet fortsätter då lagen ska spela Järnvägen cup i slutet av maj. Pojkar 92 vit Ledare: Tommy Flodman, Petra Assarsson, Monica Söderberg, Lars Adolfsson 1 lag P92div1 Guld 1 lag med 92röd i P91div1 11:a 1 lag med 92röd i P91div2 Silver 2 lag i Partille A 8-del, A 16-del 2 lag Skadevi A kvart, B-guld 2 lag i Irstablixten med A silver, A kvart 92röd 2 lag i KAIK-cup med 92röd A guld, A silver Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 9(13)

12 Pojkar 94 röd Ledare: Stefan Wigö, Mats Andersson, Tomas Eriksson, Annika Kjällström 1 lag P94 Guld 1 lag P93div2 4:a. Övrigt: Se 92röd Pojkar 93 röd Ledare: Mats Gustavsson, Tim Handorff, Pentti Holm, Anders Aspö 2 lag P93div1 Silver, 6:a 1 lag P92div2 Silver 2 lag Kuriren cup B final, B semi 2 lag Södertörn cup A guld, A semi 2 lag Irstablixten A semi, B-final Övrigt: 93-grabbarna har haft fina framgångar både i seriespel och cuper. 93 röd har arrangerat egen nyårscup som var mycket uppskattad av andra lag och klubbar. Båda lagen debuterar i Partille cup i juli. Pojkar 93 vit Ledare: Per Forsberg, Arja Kilpeläinen, Stefan Andersson, Tobias Ahlros, Rasmus Cannerstad 1 lag P93div1 Brons 1 lag P92div2 Brons 1 lag i Kuriren cup A guld Sportlovsblixten 3:a 1 lag KAIK handb cup A guld Övrigt: Pojkar 94 är mycket framgångsrika med guld och silver i serien och flera cupvinster under säsongen. De tuffaste matcherna spelar de mot varandra. Pojkar 94 vit Ledare: Håkan Hargedahl, Ulf Rundström, Peder Andersson, Peter Mossteg, Patrik Taleus 1 lag P94 Silver 1 lag P93div2 Guld. 1 lag Kuriren cup A semi Södertörn cup Guld 1 lag Sportlovsblixten 2:a 2 lag Kuriren cup B final, B semi 2 lag Södertörn cup A guld, A semi 2 lag Irstablixten A semi, B final Övrigt: Se 93 röd Övrigt: Se 94 röd Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 10(13)

13 Pojkar 95 röd Ledare: Anette Karlsson, Susanne Eriksson, Anders Stomvall, Ove Timarsson, Christian Antswee 2 lag P95. Ingen tabell 3 lag Rekarecupen 2 lag Irstablixten A semi, A kvart Övrigt: Två jämna lag i serien som båda vunnit många matcher Pojkar 95 vit Ledare: Håkan Johansson, Glenn Andersson, Patrik Fasth 1 lag P95 Ingen tabell 1 lag P94 2 lag i Irstablixten A kvart, B 8-del Övrigt: Laget har även spelat i 94-serien på stor plan mot ett år äldre. Pojkar Ledare: Anders Blomgren, Mikael Lundqvist, Johnny Karlsson, Anette Skoog 2 lag P95 Ingen tabell 2 lag Rekarnecupen Övrigt: Har spelat med två jämna lag i 95- serie, där de kämpat mot ett-två år äldre grabbar. Flickor 89 Ledare: Andrés Kristjansson, Pierre Jonsson, Stefan Göransson, Jari Pustinen 1 lag I F88div1 Guld oftast var 1 år äldre kom 89-tjejerna till steg 4. Många tjejer var med i distriktslaget som spelade Sverigecupen. Några flickor har varit på riksläger 1. Ett antal spelare har även spelat i vårt damlag under säsongen. Flickorna ska spela Partille cup i sommar och representerar Guif i Flick-SM även nästa säsong. Flickor 90 Ledare: Turo Eriksson, David Borg, Susanna Eriksson 1 lag I F90div1 10:a Partille B 16-del Mälarcupen B semi Ica-spel Steg 2 Kuriren cup A semi ProMatch KAIK handboll cup A kvart Övrigt: Laget har i år representerat Guif i ICA-spel där de spelade steg 2 på hemmaplan och så när tog sig till steg 3. Tjejerna laddar för Järnvägen cup. Flera tjejer har under säsongen även spelat med flickor 89. Flickor 92 Ledare: Sandra Bengtsson, Mats Bengtsson, Peter Skoog 2 lag F92div1 Guld, Silver 1 lag F91div1 Silver Partille A guld 2 lag Skadevi A guld, A 8-del 2 lag Kuriren cup A guld, A silver Sthlm Winter games 2 lag ProMatch cup Guld i 91-klass, guld i 92- klass 2 lag Irstablixten A 8-del i 91-klass, A silver i 92-klass Partille A silver Mälarcupen B silver Flick SM Steg 4 Skadevi A semi Annas cup B guld Övrigt: 89-tjejerna har representerat Guif i Flick-SM under säsongen, där de lyckades alldeles utmärkt och trots att de andra lagen Övrigt: Ett av våra allra mest framgångsrika lag. Tuffaste matcherna spelar de mot varandra. Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 11(13)

14 Laget har verkligen skämt bort oss med cup och serie vinster under åren. Spelar både Järnvägen och Partille cup under våren och sommaren. Representerar Guif i ICA-spel nästa säsong. Flickor 93 Ledare: Lena Barrögård, Timo Haavisto, Helena Ekroth, Peter Luberts 1 lag F93div1 Brons 1 lag F92div2 5:a. 2 lag i Sthlm Winter games 8-del 2 lag i ProMatchcup Semi, kvart 2 lag i Irstablixten A kvart, A8-del Övrigt: Laget har skördat många fina framgångar i både serie och cupspel under säsongen. Tjejerna ska spela Partille cup i juli. Flickor 94 Ledare: Sandra Jederud, Ingela Stenberg-Blomgren, Johanna Johnsson, Catarina Isaksson-Lundqvis, 1 lag F94 Silver 1 lag F93div2 4:a 2 lag ProMatch cup Semi, kvart 2 lag Kuriren cup A semi 2 lag KAIK -cup A silver, A semi Flickor Ledare: Tina Westin, Gunilla Eriksson, Stefan Adolfsson, Johan Orrholm 2 lag F95 Ingen tabell 2 lag ProMatch cup Guld, silver 1 lag Rekarne cupen 1 lag Irstablixten A guld Övrigt: Båda lagen har vunnit nästan alla sina matcher i serien. Guif Tegelviken flickor/pojkar Ledare: Helena Järleskog, Niklas Eriksson-Hellerstedt Inget seriespel den här säsongen då gruppen bildades i år. Kommer nästa år delta i 95- serie. Övrigt: Nystartat lag som tränar i Kvicksund. Laget är ett samarbete mellan Tegelvikens skola och Guif. Bollskola flickor/pojkar Ledare: Stefan Bengtsson, Anders Borgh, Bo Hildenborg, Tomi Peltonen Inget seriespel, får vänta ytterligare ett år. 1 flick- och 1 pojklag i Rekarnecupen Övrigt: Vår största grupp delas till hösten i en pojk- och en flickgrupp. Bollskola flickor/pojkar 2000 Ledare: Runar Svensson, Magnus Cederlöf Inget seriespel Övrigt: Ett av de lag som handbollsmässigt utvecklats mest under säsongen. Silver i serien och silver i Katrineholm handboll cup. Ska spela Järnvägen cup i slutet av maj. Inga cuper Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 12(13)

15 Övrigt: Vårt yngsta lag tränar 9-10 på lördagarna. DOMARE Under säsongen har vi haft 27 föreningsdomare som dömt ca 546 matcher i serier upp till B-ungdom. Namn Antal matcher Christoffer Bolin 55 Andreas Wallin 43 Charlie Yvander-Blomberg 31 Martin Stenvinkel 29 Anders Nordström 28 Martin Bäck 25 Tobias Carlberg 25 Andreas Gustavsson 25 Alexander Ahlberg 23 Kim Karlsson 23 Christoffer Deticek 22 Rasmus Nilsson 22 Daniel Mehtälä 20 Christoffer Saarholm 20 Victor Skillhammar 20 Johan Eriksson 18 Peter Olsson 18 Sebastian Dywling 15 Joakim Engström 14 Martin Hjelm 14 Claes Karlsson 11 Nicklas Sandberg 11 David Borg 10 Charlie Norrhammar 8 Joel Jonsson 7 Henrik Stenvinkel 7 Marcus Saarholm 2 VERKSAMHETSPLAN IF GUIFS VISION Säsongen 05/06 Inför säsongen vill vi fortsätta att satsa på en stomme av årets lag. Vi vill lyfta upp ytterligare några av våra lovande juniorer samt eventuellt krydda truppen med någon extern spelare utöver den redan klara Alexandar Switlica. Under kommande säsong kommer vi också att arrangera ett antal seminarier och föreläsningar. Placering i Elitserien, plats 5-8 slutspel med kvartsfinal. Semifinal ses som en bonus God utveckling av egna talanger, start av utvecklingsgrupp SM-finalspel för herrjuniorer och minst ett lag till Väl utvecklat samarbete Guif-Eskil-GP, även damer Utvecklat samarbete med Idrottsgymnasiet Ungdomsverksamheten ska fortsätta vara bland de ledande i Sverige Attraktivt spel och bra arrangemang ger ofta fullsatt hall (2000 åskådare) Ekonomiskt resultat +400 tkr före amorteringar Alla avtal riktiga och relevanta Säsongen 06/07 Placering i Elitserien, bland de 4 bästa. Slutspel, kvarts- och semifinal. Final betraktas som en bonus Max två utlandsproffs + flera egna spelare av mycket hög kvalitet Minst en egen spelare med landslagsuppdrag på seniornivå Fortsatt god utveckling av egna produkter, fortsättning med utvecklingsgrupp SM-finalspel för herrjuniorer och minst två lag till Fortsatt utveckling av samarbetet Guif-Eskil-GP, herr, dam och ungdom Attraktivt spel och bra arrangemang ger nästan alltid full hall (2100 åskådare) ev. storbildsvisning ibland Framgång för damlaget Ekonomiskt resultat tkr före amorteringar Kansliet placerat i Sporthallen Vi hoppas på ett gott samarbete och ser fram emot en framgångsrik och spännande handbollssäsong På styrelsens uppdrag Eskilstuna juni 2005 Anders Krafft ordförande IF Guif Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 13(13)

16 RESULTATRÄKNING IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 1(3)

17 BALANSRÄKNING IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 2(3)

18 REVISIONSBERÄTTELSE IF GUIF Verksamhetsberättelse IF GUIF Hittas på 3(3)

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Föräldramöte 9/9-2014

Föräldramöte 9/9-2014 Föräldramöte 9/9-2014 Dagordning: Föräldramöte Nr 1. Skånela Flickor 01 Plats / Tid: Teorisalen den 9 Oktober, kl 18.30 Kallade: Ledare och föräldrar F-01 Närvarande: Sarah, Therese, Peter (Emilia), Carro

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Årsberättelse för AIK Handboll

Årsberättelse för AIK Handboll Årsberättelse för AIK Handboll 1 maj 2009-30 april 2010 Styrelse ordförande v ordförande och herransvarig kassör sekreterare ledamot och ansvarig ungdom ledamot ungdom Gösta Mårtensson Niklas Öberg Jane

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna Damsenior Hemmamatcher DIV II Västergötland Lördag 30 SEPTEMBER kl. 13.30 Sandareds IBS Skövde IB Tisdag 10 Oktober kl. 19.30 Lördag 14

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Sporten Herrar A - Översikt

Sporten Herrar A - Översikt Sporten Herrar A - Översikt Mål och vision Sportens ambition är att långsiktigt prestera bättre sportsliga resultat per satsad krona än våra huvudkonkurrenter (de allsvenska storstadsklubbarna). Vårt mål

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989 Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK 15. Lars-Johan Clarberg Född: 1962 Moderklubb: Olofströms IK Säsong: 9 - Christer

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 2012 Ett nytt år är här! Ett nytt år med Gnesta FF i ett nytt kansli, herrlaget i en ny division, ny kanslist på Gnesta Marknad, tre nya personer i styrelsen,

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK 2014-04-28

ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK 2014-04-28 ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK 2014-04-28 Närvarande var total 22 st av våra medlemmar varav huvudstyrelsen och alla sektioner var representerade samt stipendiater. 1 Mötets öppnande Årsmötet öppnades av

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

Informationsblad från Gnesta FF Nr 10 - december 2011. Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Gnesta Marknad Nät-handla Årsmöte Kansliflytt

Informationsblad från Gnesta FF Nr 10 - december 2011. Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Gnesta Marknad Nät-handla Årsmöte Kansliflytt Informationsblad från Gnesta FF Nr 10 - december 2011 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Gnesta Marknad Nät-handla Årsmöte Kansliflytt Fotbollsåret 2011 har varit ett bra år för Gnesta FF En av årets

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Medlemstider Vardagsspel dagtid Tisdagar och Torsdagar 9-12 Måndagar 19.30-23, Onsdagar 19.30-23, Vardagsspel kvällar OBS v49-v51 start kl 20.00

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

V ä l k o m m e n t i l l L U C I A C U P E N. 12-14 december 2014. i Tångvallaskolans Idrottshall, Falsterbo för pojkar 9 13 år. Söndag 14 december:

V ä l k o m m e n t i l l L U C I A C U P E N. 12-14 december 2014. i Tångvallaskolans Idrottshall, Falsterbo för pojkar 9 13 år. Söndag 14 december: V ä l k o m m e n t i l l L U C I A C U P E N 12-14 december 2014 i Tångvallaskolans Idrottshall, Falsterbo för pojkar 9 13 år Fredag 12 december: Lördag 13 december: Söndag 14 december: P13 P9 och P12

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Vattenpolon är tillbaka i RAN och Malmö!

Vattenpolon är tillbaka i RAN och Malmö! Vattenpolon är tillbaka i RAN och Malmö! I Ran finns idag förutom simning även triathlon och vattenpolo! En vision är att alla barn som går på medleyskola ska få prova vattenpolo. När de sen blir äldre

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med:

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med: Stockholm 2015 INBJUDAN Arrangeras i samarbete med: SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 3 april - 31 maj 2015 Finalspel: 5-7 juni 2015 Spelsätt I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Föräldramöte FCH P02 2014-09-12

Föräldramöte FCH P02 2014-09-12 Föräldramöte FCH P02 2014-09-12 Anmälda att närvara (föräldrar till barn): Simon Persson Adam Hjersing William Meredith Lucas Vahtera Benjamin Guberina Carl Jörnell David Berg David Perntoft Filip Nilsson

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Redogör för vilka som sitter i styrelsen samt att föreningen har tre olika delar, elitverksamhet, damkommitté och ungdomskommitté.

Redogör för vilka som sitter i styrelsen samt att föreningen har tre olika delar, elitverksamhet, damkommitté och ungdomskommitté. PROTOKOLL LEDARMÖTE NR 1 14/15 Plats: Estrad Alingsås Datum: 140816 Tid: 18.30-20.00 Närvarande: Representanter från styrelse, damkommitté, ungdomskommitté samt ledare från samtliga årgångar. 1. Mötet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Ungdom Dam 1 107 Evelin Idarand Helsinkin Työväenluistelijat 01:00,7 2 108 Linnea Eklund MAIF Skrinnarna Motala 3 100 Emma Ĺström Göteborg Skridsko 4 106

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB. verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB. verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30 VERKSAMHET Södertälje Sportklubbs verksamhet har under det gångna verksamhetsåret omfattat ishockey herr- och damseniorer,

Läs mer

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå.

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Norrbottens Handbollförbund Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Sara Lundberg, (Sekreterare) Carola Skalman

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2011-2012

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2011-2012 Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2011-2012 Medlemstider Vardagsspel dagtid Tisdagar och Torsdagar 9-12 Måndagar 19.30-23, Onsdagar 19.30-23, OBS Vardagsspel kvällar v48-v50 start kl 20.00

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 20130611 Sida 1 (5) Tid: 20130611 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB Markus Brånemo

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer