Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011."

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret Daniel Bäckman Sidan 1 av 3 Dnr 2011/07 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gemeosaimima program priser för den nya gymnasieskolan Gy 11 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli SammanfattBinng Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har rekommenderat länets kommuner att anta förslag till gemensamma priser för de nya gymnasieprogrammen i Stockholms län att gälla från 1 juli Bakgrund Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har i december 2010 rekommenderat länets kommuner att tillämpa förslaget till gemensamma priser i länet för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan (Gy 1. Prislistan föreslås gälla från den 1 juli Kommunernas beslutsprocess behöver vara slutförd senast den 31 januari. Prislistan föreslås gälla både mellan kommuner och till fristående skolor. KSL föreslår att prislistan gäller för kalenderår och att debitering sker varje månad. I relationen med fristående skolor är detta lagstadgat och bör därför också gälla mellan kommuner. Prislistan kommer enligt KSL att justeras årligen mot bakgrund av kommunernas kostnadsutveckling. Beslut om justering inför kalenderåret 2012 tas under hösten Prislistan omfattar inte de kommande introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan och International Baccalaureate. En överenskommelse kring några av dessa utbildningsvägar kan komma att föreslås av KSL i ett senare skede. De utbildningar som godkänts av Skolverket (riksrekryterande, särskilda varianter, spetsutbildningar) prissätts av Skolverket och omfattas inte av denna prislista. Gemensamma programpriser i länet I november 2010 beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Sollentuna att anta den gemensamma prislista för de nuvarande gymnasieprogrammen som KSL rekommenderat. Hösten 2011 startar den nya gymnasieskolan Gy 11. En gemensam prislista för de nya programmen är en naturlig konsekvens av den prislista som antagits för de nuvarande gymnasieprogrammen. Nedan följer förslaget till prislista för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan. Besök Turebergshuset Turebergs torg Postadress Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/07 UAN. Sidan 2 av 3 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Inriktning Program Barn- och fritid Bygg- och anläggning El- och energi Fordons- och transport Handels- och administration Hantverk Hotell- och turism Industritekniska Naturbruk Restaurang och livsmedel WS- och fastighet Vård- och omsorg Ekonomi Humanistisk Estetiska Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Nationellt godkända idrotts utbildningar Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri Anläggningsfordon Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik Energiteknik Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Administrativ service Handel- och service Finsnickeri Florist Frisör Textil design Övriga hantverk Hotell och konferens Turism och resor Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Djur Lantbruk Trädgård Skogsbruk Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering Fastighet Kyl och värmepumpsteknik Ventilationsteknik WS Juridik Ekonomi Kultur Språk Bild och formgivning Dans Teater Estetik och media Musik Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Tilläggsersättning för Lagidrott Tilläggsersättning för Individuell idrott Pris ht 2011 Pris ht 2011 exkl. moms inkl. moms Finns ej

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/07 UAN. Sidan 3 av 3 BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET r _ Leif Hitdebrand Förvaltningschef Daniel Bäckman Bilaga: Rekommendation från KSL med förslag till gemensamma priser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

4 KSL i mm Kommunförbundet _ ^, Dnr: 2010/0092 Stockholms Län vj A^ OZ^ll-6l~oL0 Kommunerna i Stockholms län / ^*^ ^ y Håbo kommun, Uppsala län fy^ltrs, &w^ SOLLENTUNA KOMMUN ] "ynn"-,ts-ochr-"-tbadningsnamndwi ( * DIAFUENI Ätf I3ST Rekommendation från KSL: Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län KSLs styrelse beslöt vid sitt sammanträde att tillsända länets kommuner bifogad rekommendation. Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att enligt gällande delegationsordning avgöra vilken nämnd som är behörig att fatta beslut. FÖRSLAG TILL BESLUT KSLs styrelse föreslår att kommunstyrelse/behörig nämnd före den 31 januari 2011 beslutar att tillämpa den gemensamma prislistan avseende den nya gymnasieskolan Gy 11 från och med den 1 juli ÄRENDEGÅNG Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag från kommunstyrelse eller behörig nämnd. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax E-post Hemsida Organisationsnummer

5 KOMMUNFÖRBUNDET MISSIV 2 (2) STOCKHOLMS LÄN Dnr: 2010/0092 SVARSPERIOD KSL önskar få kommunernas protokollsutdrag så snart som möjligt efter beslut till adressen Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM alternativt med e-post till infotaksl.se FRÅGOR OCH INFORMATION För frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Björn Larsson, handläggare, tel > e-post bjorn.iarsson(g)ksl.se Camilla Wallström, projektledare, tel , e-post camilla.wallstrom(5)ksl.se Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LAN Cooc^a^ V^^^?4JV0 Gunilla Weidenfors Bilaga Rekommendation

6 KSL1 Ml Kommunförbundet Stockholms Län För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola REKOMMENDATION Dnr: 2010/0092 Kommunstyrelsen Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy u i Stockholms län Bakgrund KSL har den 7 oktober 2010 rekommenderat kommunerna i Stockholms län att besluta att anta en gemensam prislista för nuvarande gymnasieprogram. Hösten 2011 startar den nya gymnasieskolan Gyii. En gemensam prislista för de nya programmen är en naturlig fortsättning på den prislista som rekommenderats för de nuvarande gymnasieprogrammen. Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Kansliet har prövat olika beräkningsmodeller i framtagandet av förslag till ny prislista och oavsett vilken beräkningsmodell som används hamnar prisförslaget på samma nivå. Det innebär att flertalet av nuvarande programpriserna kan direkt överföras till de nya utbildningsvägarna. Dock finns det några inriktningar som av olika orsaker behöver justeras. Förslag till prislista för nya gymnasieskolan (se bilaga. I prislistan framgår vilka programpriser som kan direkt överföras till de nya utbildningsvägarna, och också vilka inriktningar som av olika orsaker behöver justeras. Prislistan föreslås gälla både mellan kommuner och mellan kommuner och fristående skolor. KSL föreslår att prislistan gäller för kalenderår och att debitering sker varje månad. I relationen med fristående skolor är detta lagstadgat och bör därför också gälla mellan kommuner. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax Hemsida Organisationsnummer

7 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION 2 (2) STOCKHOLMS LÄN Dnr: 2010/0092 Prislistan kommer årligen att justeras mot bakgrund av kommunernas kostnadsutveckling. Beslut om justering inför kalenderåret 2012 tas under hösten Program som inte omfattas i förslaget Prislistan omfattar inte Introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan och International Baccalaureate-programmet. En överenskommelse kring några av dessa kan komma att föreslås i ett senare skede. De utbildningar som godkänts av Skolverket (riksrekryterande, särskilda varianter, spetsutbildningar) prissätts av Skolverket och omfattas inte av denna prislista, se bilaga 2. Rekommendation Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9 december 2010 att rekommendera kommunerna att fatta beslut före den 31 januari 2011 om att tillämpa den gemensamma prislistan avseende den nya gymnasieskolan Gyii från och med den 1 juli Frågor med anledning av detta besvaras av: Björn Larsson, handläggare, tel , e-post bjorn.larsson(5)ksl.se Camilla Wallström, projektledare, tel , e-post camilla.wallstrom(5)ksl.se Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Erik Langby Ordförande Lennart Dahlberg Direktör Bilagor Bilaga 1. Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 Bilaga 2. Av Skolverket godkända utbildningar

8 KSL i mm Kommunförbundet Stockholms Län BILAGA i Dnr 2010/0092 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Program Barn- och fritid Bygg- och anläggning El- och energi Fordons- och transport Handels- och administration Hantverk Hotell- och turism Industritekniska Naturbruk Restaurang och livsmedel WS- och fastighet Vård- och omsorg Ekonomi Humanistisk Estetiska Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Nationellt godkända idrottsutbildningar Inriktning Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Social arbete Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri Anläggningsfordon Automation, Dator- och kommunikationstekmk, Elteknik Energiteknik Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Administrativ service Handel- och service Finsnickeri Florist Frisör Textil design Övriga hantverk Hotell och konferens Turism och resor Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Djur Lantbruk Trädgård Skogsbruk Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering Fastighet Kyl och värmepumpsteknik Ventilationsteknik WS Juridik Ekonomi Kultur Språk Bild och fonngraiing Dans Teater Estetik och media Musik Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Tilläggsersättning för Lagidrott Tilläggsersättning för Individuell idrott Föreslaget pris ht 2011, exkl. moms Finns ej Föreslaget pris ht 2011, inkl. moms Anm 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 12) 1 9) 10) 10)

9 KOMMUNFÖRBUNDET BILAGA i 2(2) STOCKHOLMS LÄN Dnr 2010/0092 Anmärkningar; Programmet motsvaras av likartat program i nuvarande gymnasieskola. 2) Inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet fanns tidigare både inom inriktningen Transport inom Fordonsprogrammet och inom Byggprogrammet. 3) Inriktningen Energiteknik fanns tidigare inom det nu borttagna Energiprogrammet. 4) Hotell och turism är ett nytt program. Tidigare fanns inriktningen turism inom Handels- och administrationsprogrammet och hotell inom hotell och restaurangprogrammet. 5) Den nuvarande prislistan är baserad på ett vägt genomsnitt. När det gäller Industriprogrammet är det vägda genomsnittet endast baserad på en enda observation. För att få ett pris som baseras på fler observationer, har i stället använts programpriset enligt riksprislistan för ht ) Restaurang och livsmedelsprogrammet motsvarar det tidigare Hotell och restaurangprogrammet samt det tidigare Livsmedelsprogrammet. 7) Motsvarigheten till WS och fastighetsprogrammet fanns tidigare inom Energiprogrammet. 8) Motsvarigheten till Ekonomiprogrammet fanns tidigare inom Samhällsvetenskapsprogrammet. 9) Medieprogrammet har utgått och delar av programmet finns nu inom Samhällsprogrammet med inriktningen medier mm. Priset som föreslås är hämtat från ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med medieinriktning som finns i Stockholms stad. 10) Tilläggsbeloppen för lagidrotter respektive individuella idrotter motsvarar 60 procent av de belopp som riksidrottsförbundet fastställt för de riksrekryterande idrottsprogrammen, vilka har högre krav än de nationellt godkända idrottsutbildningarna. Procentsatsen har anpassats för att i möjligaste mån ligga inom det kostnads intervall som kommunernas nuvarande idrottsprofiler har. 1 Medieinriktningen på Estetiska programmet har till viss del hämtats från tidigare Medieprogrammet, se även punkt 9 ovan. Skillnaden är dock inte lika stor som inom samhällsprogrammet. 12) Motsvarigheten till Humanistiska programmet fanns tidigare inom Samhällsvetenskapsprogrammet.

10 KSL i mm Kommunförbundet Stockholms Län BILAGA Dnr 2010/0092 Av Skolverket godkända utbudningar inför Gyii inom Stockholms län Kommun Program Inriktning Anmärkning Botkyrka Danderyd Stockholms stad Media Media Estetisk Naturvetenskap Estetisk Grafisk prod Anim,foto,ljud,film,TV Nycirkus Matematik Yrkesmusiker GY11-R GY11-RP Gyii-RP Gyii-SP Gyii-RP Fristående skolor Säkerhetsgymnasiet i Kista Föreningen Örjanskolan i Järna Stift. Josefinaskolan i Märsta Stift. Ellen key i Spånga Stift. Kristoffersk. i Bromma Sjömansskolan i Stockholm (Långh) Marina Läroverket i Djursholm TågiaAB Lilla Akademin Musikgymnasium Säkerhet Waldorf Waldorf Waldorf Waldorf Sjöman Naturbruk Industriprogr Estetisk-musik Gyn-S Gyn-R Gyil-R Gyn-R Gyn-R J3yii-RX Gyii-RX Gyii-R Gyii-RS Godkänd av Skolverket (SV) enligt följande kategori; R = Riksrekryterande S = Särskild variant P = SpetsutbUdning X = Egna Examensmål Utöver ovan nämnda utbildningar finns några dels utbildningar som godkänts som försöksutbildningar under 2008 och 2009 och dels riksrekryterande idrottsutbildningar inför Gy 11.

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

Driftbudget för programområdet gymnasieskolan

Driftbudget för programområdet gymnasieskolan Driftbudget för programområdet gymnasieskolan Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Gymnasieskola 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 2 983 3 374 3 409 3 393 3 361 Verksamhetens kostnader

Läs mer

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-10-15 Tid 2012-10-23, Kl 19:00 Plats Tullinge gymnasium, matsalen, Alfred Nobels Allé 206, Tullinge Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl.

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MATRIS 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015.

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015. HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r4-tt-13 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen 24 november 2014 ki 16.00 Ärenden l. Antagande

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren Gävles kommunala gymnasieskola väljaren Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF 9 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete

Läs mer

Vasa International School

Vasa International School internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School

Läs mer