perspektiv av den otillräckliga finansieringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "perspektiv av den otillräckliga finansieringen"

Transkript

1 25733_FP4/ Sida 1 fackligt APRIL 2003 perspektiv 4 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Posten stänger 200 kassakontor Otillräcklig finansiering drabbar personalen Posten ska lägga ner 200 serviceställen för kassaservice. SEKO Posten menar att det är djupt olyckligt att en redan hårt drabbad personalgrupp återigen tvingas bli brickor i ett spel där såväl ansvariga politiker som företagsledning under en lång tid har hanterat frågan på ett mycket dåligt sätt. Posten har nu bestämt att fullfölja sina tidigare aviserade planer på att att minska antalet serviceställen för kassaservice. SEKO Posten konstaterar att Postens beslut om neddragningar av kontorsnätet för kassaservice är en konsekvens av den otillräckliga finansieringen av denna viktiga samhällsservice. Men SEKO Posten har hela tiden ställt krav på arbetsgivaren att man ska titta på andra åtgärder än personalneddragningar i nätet för att minska kostnader, till exempel de så kallade overheadkostnaderna. Nu blir i stället uppdraget att göra allt för att medlemmarna som drabbas ska få en så bra behandling som möjligt av Posten. Banker ska bidra Enligt SEKO Posten finns det tre olika finansieringsmöjligheter för kassaservicen. Den lösning som förordas av SEKO är att banker och andra finansiella aktörer ekonomiskt ska bidra till den service som Posten enligt lag är skyldiga att utföra. Staten betalar En annan möjlighet är att staten helt enkelt betalar vad kassaservicen kostar, och därmed täcker det underskott som Posten får genom uppdraget att tillhandahålla kassaservicen. Kunden betalar Den tredje och mest osannolika lösningen är att kunderna betalar vad det kostar att få tjänsterna utförda. En sådan lösning skulle medföra mycket kraftiga prisökningar och drabba kunderna på ett orättvist sätt eftersom det fortfarande finns många privatpersoner som saknar alternativ till den kassaservice som erbjuds av Posten. Det finns andra sätt att spara än på personalen, hävdar SEKO Posten, som kräver att Posten tar sitt ansvar. Stora förväntningar på ny postchef Marianne Nivert blir ny styrelseordförande och Erik Olsson blir ny VD och koncernchef för Posten från den 1 maj. Erik Olsson har tidigare verkat bland annat som koncernchef för Dagab och som VD för Coop Sverige. Vi förväntar oss att Erik Olsson har höga ambitioner att finna en långsiktig och hållbar lösning för kassaverksamheten. Den nuvarande situationen där Posten tvingas bedriva den verksamheten med ekonomiskt underskott är orimlig och drabbar de anställda inom kassaverksamheten på ett mycket negativt sätt, säger Åke Kihlberg, ordförande i SEKO Posten. Erik Olsson, VD 2. Europaportalen 3. Första maj 4. Vårbudgeten 5. Arbetsplatsbesök i Märsta 6. Brev till näringsministern 7. Ny hemsida på gång m m 8. Röster om facket m m 1 maj på webben:

2 25733_FP4/ Sida 2 2 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 notiser LO ställer sig neutrala till EMU Den 22 april beslutade LOs representantskap att LO ska förhålla sig neutral i frågan om huruvida Sverige bör gå med i EMUs tredje steg. Representantskapet gav styrelsen i uppdrag att arbeta för en aktivare finanspolitik som bidrar till att trygga hög sysselsättning och stabil välfärd vid ett medlemskap i valutaunionen. LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin riktade i sitt tal stark kritik mot dem som i debatten velat framställa LOs krav på en stabilitetsreserv som ett sätt att införa fondsocialism. LOs och fackföreningsrörelsens viktigaste uppdrag handlar om jobben, välfärden och en rättvis fördelning. Det vet kritikerna. Det är därför de tar till vulgärargument. Det är därför de vill begränsa vår makt, sade Lundby-Wedin. Wanja Lundby-Wedin poängterade också att ett neutralt LO inte betyder ett passivt LO, utan en sansad röst i debatten. EMU-sektion på SEKOs hemsida På SEKOs hemsida finns nu en sektion som handlar om EMU. Du hittar dit genom att klicka på bannern nere till vänster på förstasidan. Avdelningen innehåller SEKOs ståndpunkter i EMU-frågan, en knippe länksamlingar till andra EMU-sidor och naturligtvis finns även möjlighet till debatt. I takt med att vi närmar oss valet kommer sektionen på hemsidan att fyllas med mer EMU-relaterad information. fackligt perspektiv Ny förbundsgemensam europaportal Den 25 april var det premiär för Europaportalen. Portalen är en förbundsgemensam samlingsplats för löntagare där information om europafrågor, EMU och förbundens verksamhet inom Europa finns tillgänglig. Informationen på sajten är opartisk och portalen har en daglig redaktion som ansvarar för uppdatering, senaste nytt och så vidare. SEKO liksom övriga förbund som ingår i satsningen har en egen sektion på portalen vilken kommer att fyllas på med mer förbundsspecifik information efter hand. Debattera EU-frågor På portalen kan du bland annat läsa om aktiviteterna inför höstens EMU-val, ta del av olika debattkrönikor och själv vara med i debatten. Dessutom finns en stor samling länkar till andra sidor med anknytning till EU och facket i Europa. Du hittar till Europaportalen från SEKOs hemsida eller genom att gå Europaportalen för dig som vill direkt till veta mer om facket i Europa Det här finns på Europaportalen Daglig nyhetsportal med nordiska källor. Bred sida om EMU och folkomröstningen. EUs framtidsfrågor dagliga nyheter, debatt och fakta på temat. Löntagarnas EU beskriver det fackliga europaperspektivet tillsammans med nyhetslänkar rörande löntagare, ekonomi och sociala frågor. Parlamentsguiden hjälper dig bland annat att hålla koll på de svenska europaparlamentarikerna. Nordens största europalänksida med globaliseringslänkar. Bokrecensioner. Nyhetsbrev m m Skaffa kunskaper om EMU via IT-skolan Den 14 september ska vi rösta om Sverige ska gå med i EMU eller inte. Oavsett utgången kommer resultatet att påverka alla löntagare. Se till att skaffa dig en bra grund för att kunna ta ställning genom att lära dig mer om EMU i LOs utbildning Valutavalet på nätet. Du anmäler dig till utbildningen via Klicka på EMU-kurser i menyn till vänster. Välj sedan Anmäl dig och starta här. Därefter registrerar du dig och startar utbildningen. EMU-utbildningen är kostnadsfri. Ja eller nej? Genom att vara påläst blir beslutet enklare att fatta. I LOs EMU-utbildning Valutavalet kan du: Lära dig basfakta om EMU. Ta del av för-och nackdelar ur ett löntagarperspektiv om Sverige går med eller står kvar utanför EMU. Anmäla dig till studiecirklar om EMU. Diskutera löntagarfrågor och EMU. Läsa vad de enskilda LO-förbunden har för argument och ståndpunkter i EMU-frågan. Ansvarig utgivare: Lars-Olov Pettersson Redaktion & layout: Erik Sandberg Åsa Jansson Adress: Fackligt Perspektiv, SEKO Facket för Service och Kommunikation, Box 1105, Stockholm. Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Tryck: EO Print AB. Fackligt Perspektiv trycks på miljövänligt papper. Upplaga: Fackligt Perspektiv utkommer med 11 nummer per år samt extranummer vid behov och går ut till SEKOs fackligt förtroendevalda.

3 25733_FP4/ Sida 3 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/ SEKO ser rött på 1 maj Årets första maj blir avstampet för SEKO-kampanjen "Vi ser rött". Tillsammans med devisen Reglera avregleringen utgör dessa också SEKOs huvudparoller på 1 maj. En person som ser rött är en arg person. Deviserna Vi ser rött och Jag ser rött ska således kanalisera den ilska som många medlemmar känner inför sin arbetssituation. Det gäller arbetsmiljön och tryggheten i jobbet, men också flera av våra arbetsgivares sätt att hantera den lokala lönebildningen, arbetstiderna och jämställdheten. Många försämringar Arbetsplatsbesöken som gjorts under verksamhetsperioden visar att många av förbundets medlemmar upplever att deras arbetsplatser blivit stressigare, att säkerhet och underhåll har blivit eftersatt och att man på flera håll har oacceptabla löneskillnader. Arbetsplatsbesöken tillsammans med de plattformar som tagits fram under våren visar att den kostnadsjakt som pågår i samhället slagit hårt mot medlemmarna, oavsett om de jobbar inom avreglerade sektorer eller i statliga verk. Även konsumenterna hamnar på förlorarnas sida då priserna inte sjunkit men krånglet ökat. Lång kampanj "Vi ser rött"-kampanjen kommer att pågå under en längre period med start den 1 maj och över förbundsmötet i september. Tanken är att SEKO-medlemmar från olika yrkesgrupper och branscher ska träda fram och med egna ord berätta varför de se rött. Hallå där... Tracy Bodin, tunnelbaneförare i Stockholm som ställer upp i SEKOs kampanj Vi ser rött. Vad är det i din arbetssituation som gör dig arg? Det är att jobbet som tunnelbaneförare blir allt mer otryggt. Jag har själv blivit hotad och misshandlad flera gånger, och många av mina arbetskamrater vågar inte köra vissa sträckor själva. Vilka hotfulla situationer brukar du hamna i? En gång blev jag misshandlad med en käpp av en trafikant som var irriterad över tekniska fel som gjorde att inte trafiken gick som den skulle. Det händer ofta att uppretade trafikanter försöker ta sig in i förarhytten och några gånger har det varit slagsmål med knivar inblandade. Vad måste göras för att situationen ska förbättras? Det behövs många fler poliser och väktare i tunnelbanan. Vi vill också ha fungerande larmsystem för all personal, dubbelbemanning vid yttre tjänster och bemanning av samtliga stationer/uppgångar. Pratar ni mycket om de här frågorna på din arbetsplats? Ja, det är ett stort samtalsämne. Många är rädda för att gå till jobbet. Vi ser rött. Banderollen på bilden samt en med parollen Reglera avregleringen har skickats till de geografiska avdelningarna. Slut upp bakom dessa på 1 maj. Här kan du demonstrera den 1 maj ORT PLATS AVMARSCH Stockholm Humlegården 14:00 Göteborg Gustav Adolfs torg Malmö Stortorget Karlstad Stora Torget Eskilstuna Fristadstorget Norrköping Fröbelhuset 12:45 Umeå Minervaskolan Halmstad Stora Torget Sundsvall Stora Torget Gävle Folkets Hus Helsingborg Mäster Palms plats Östersund Badhusparken Jönköping Östra Torget För fler orter och tider, titta in på SEKOs första majsajt, kontakta din avdelning eller arbetarekommun.

4 25733_FP4/ Sida 4 4 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 SEKO inte tillfreds med besparingar i vårbudget Den 15 april presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition. Budgeten innehåller stora besparingar i de offentliga utgifterna. Bland annat sänks sjukpenningen, vilket kommer att drabba de redan svaga. Det förslås också att arbetsgivaren ska betala sjukpenning i tre veckor i stället för två. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén tycker att förslagen i propositionen är dåliga. Förslagen betyder att de som redan drabbats av sjukskrivning, alltså de långtidssjukskrivna får ännu mindre kvar i plånboken. För många av dessa människor, som redan har en pressad ekonomi, betyder några hundralappar jättemycket. Det är oacceptabelt att de svagaste i samhället drabbas gång på gång när tiderna blir svårare, säger Janne Rudén. Fel sänka sjukpenning Att sänka sjukpenningen för att komma tillrätta med det stigande antalet sjukdagar är enligt Rudén fel väg att gå. Den sänkta sjukpenningen kommer knappast att minska ohälsan på svensk arbetsmarknad. I stället måste ohälsoproblemen bland annat lösas genom att stimulera arbetsgivarna att agera på ett förebyggande sätt. Detta verkar regeringens samarbetspartier inte ha förstått, säger Janne Rudén. Besparingar som slår hårt. Enligt Rudén har regeringens hantering av de partssamtal om ohälsan som arbetsmarknadens parter fört det senaste året inte varit bra. De förslag som regeringen lagt fram saknar förankring på arbetsmarknaden och skulle troligtvis inte heller öka hälsan, säger Janne Rudén. Försvaret måste spara Beträffande några av SEKOs branscher så förelås det i budgeten att försvaret ska spara en miljard genom att skjuta upp inköp av material och att vissa väg- och järnvägsprojekt skjuts på framtiden. Däremot kommer kriminalvården att få 200 miljoner ytterligare. Dock nämns inget om nybyggnad av fler anstalter. Hela vårpropositionen samt sammanfattningar finns på Finansdepartementets hemsida: Connex-facket säger upp avtal I en protest mot den osäkra arbetssituationen säger nu Tunnelbaneklubben inom SEKO upp sitt samverkansavtal med Connex. Connex hävdar att man jobbar för att ha bra relationer med facket och lösa trygghetsproblemen, men tunnelbaneklubben är av en annan åsikt. Klubben menar att det finns en ovilja från arbetsgivarens sida att lösa problemen och att överenskommelser bryts. Men tunnelbaneklubben ger inte upp samarbetet med Connex. Nu ska arbetsgivaren tvingas att följa arbetsmiljölagen och MBL. SJ får mer pengar SJs ägare, staten, skjuter till mellan mellan och miljoner kronor i bolaget och vidtar en rad andra åtgärder för att skapa ett långsiktigt och stabilt SJ. Det föreslog regeringen i en proposition som överlämnades till riksdagen den 23 april. SJs styrelse upprättade i december förra året en kontrollbalansräkning. Detta innebar att SJ var omöjligt att driva utan ett kapitaltillskott. En extra bolagsstämma i januari beslutade att nyttja den frist om åtta månader som lagen tillåter för att pröva möjligheterna att återställa kapitalet i SJ AB. Syftet var att undvika konkurs. SJ tuffar vidare med hjälp av extra kaptialtillskott. Tar sitt ansvar Det är för tidigt att svara på vad uppgörelsen kommer att betyda för oss som arbetar på SJ, men i och med dessa förslag anser vi att ägaren tar sitt ansvar för bolaget, säger Lena Aldenmark, ordförande för SEKO SJ. Inför riksdagens beslut i juni kommer SEKO fortsätta sitt påverkansarbete gentemot beslutsfattarna. Hela propositionen finns att läsa på Foto: John Wahlbärj

5 25733_FP4/ Sida 5 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/ Perspektivet på arbetsplatsbesök: Trivsamt jobb, men dåligt med medbestämmande En av de branscher som har flest arbetsplatsbesök inbokade under SEKOs vårturné är väg & ban. Fackligt Perspektiv följde med till ett miljöupprustningsarbete i Märsta. Tjälen har släppt och därmed kan även de många markarbeten som SEKOs medlemmar utför dra igång på allvar. Vid besöket i Märsta sken solen och medlemmarna på plats jobbade febrilt med att gräva, lägga plattor och snygga till en stor gårdsyta vid ett bostadsområde. När detta är klart ska vi plantera cirka plantor och buskar. Så vi är lite av trädgårdsmästare också, säger Tomas Johansson, som jobbar för Skanska. Trivs på jobbet Tomas och hans kolleger trivs på jobbet, men de tycker inte att medbestämmandet fungerar tillfredsställande. Arbetsgivaren är dålig på att kalla till information och förhandlingar. Man tappar helt enkelt sugen. Dessutom fungerar inte återanställningarna och turordningsreglerna som de ska, säger Tomas Johansson, som nyligen hoppat av den medbestämmandegrupp som ska fungera som kanal mellan fack och arbetsgivare. Möte på Skanska Senare på eftermidagen åkte gänget från Märsta och andra bygg- och anläggningsarbetare till Skanskas Så här ligger det till. Ombudsman Björn-Inge Björnberg (till vänster) lyssnade på vad medlemmarna hade att säga. Torbjörn, Linkan (i förarhytten) och Tomas tar en paus i arbetet när SEKO hälsar på. regionkontor i Uppsala för att lyssna på distriktschefen och ventilera sina åsikter. Även Byggnadsmedlemmar medverkade. Även här kom frågan om MB-gruppen upp och det utsågs ombud, men man diskuterade också andra frågor, så som det nya avtalet och dess utfall, skyddsorganisation och försäkringsfrågor. På mötet fanns Björn-Inge Björnberg med, likaså SEKOs ombudsman Helena Gille, i vanliga fall ansvarig för studiefrågorna på förbundet. Det var ett givande möte med stor uppslutning och attityden till facket var positiv. Däremot pratade jag med ett par killar som funderade på att byta arbetsgivare. De var intresserade att vara MB-ombud vid den nya arbetsgivaren eftersom de tyckte att det var en viktig fråga, säger Helena Gille. Fler rapporter från besök i de olika branscherna kommer under våren. notiser SEKO stöder Kommunals strejk SEKOs förbundsstyrelse uttalar sitt stöd för de konfliktåtgärder som Svenska Kommunalarbetarförbundet vidtagit. Förbundsstyrelsen menar bland annat att de som arbetar inom vård och omsorg har löner som är oacceptabelt låga. Kommunals medlemmar, främst de som arbetar inom den kvinnodominerande vårdsektorn, har de senaste åren haft en sämre löneutveckling än många grupper på arbetsmarknaden, säger SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén. Läs hela uttalandet på webben. Konferenser för ungdomar SEKO kommer att hålla tre regionskonferenser för ungdomsansvariga under maj månad. En konferens i vardera Växjö, Sundsvall och på Brunnsvik utanför Ludvika. Deltagarna kommer att gå igenom stadgarna, ta en närmare titt på organisationen och ungdomsansvarighandboken samt göra en del grupparbeten. I nästa Fackligt Perspektiv kommer en rapport från någon av konferenserna. Skyddsombuden blir allt fler För tre år sedan fanns det registrerade skyddsombud, nu är de fler. En genomgång som Arbetsmiljöverket gjort av skyddsombudsregistret gjort visar att siffran nu är personer. Framför allt är det hos de privata arbetsgivarna som skyddsombuden blivit fler. SACO står för största ökningen följt av LO och TCO. Kvinnorna är fler än männen, men männen ökar mer.

6 25733_FP4/ Sida 6 6 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 notiser Mångfaldplaner i Landstinget Landstingsfullmäktige i Stockholm har bifallit en motion och fattat beslut om att alla verksamheter och bolag inom landstingen ska utarbeta mångfaldsplaner. Motionen som beslutet grundar sig på är skriven av SEKO-medlemmen Gerardo Berríos, även ledamot i landstingsfullmäktige och integrationsansvarig för SEKO Stockholm. I motionen påpekar Berríos att vi i ett demokratisk samhälle på alla sätt måste bekämpa segregation, etnisk diskriminering, fördomar, främlingsfientlighet och rasism. Ett verktyg för detta är mångfaldsplaner på arbetsplatserna. Enligt Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etniskmångfald i arbetslivet. Vi måste nu se till att allt tal om mångfald och integration inte bara blir läpparnas bekännelse eller en fråga om exotiska maträtter och spännande kulturinslag. Det handlar ytterst om människors lika värde och människors lika rätt, säger Gerardo Berríos. Gerardo Berríos motion om mångfaldsplaner antogs av Landstingsfullmäktige. Nu ska dessa implementeras inom hela Landstinget i Stockholm. Brev till Leif Pagrotsky: Avregleringarna måste utvärderas SEKOs förbundsordförande Janne Rudén kräver i ett brev till Näringsminister Leif Pagrotsky att avregleringarna utvärderas. Uppkomsten till brevet med kraven som finns i sin helhet på SEKOs hemsida är bland annat den försämrade servicen till allmänheten och den försämrade arbetsmiljön för de anställda som ofta varit en konsekvens av de avregleringar som genomförts. En annan verklighet Grundtanken bakom denna utveckling har varit att genom ökad konkurrens driva fram effektivare verksamheter, få fram lägre priser, bättre produkter och tjänster åt konsumenterna. LO vill förenkla och förstärka anställningstryggheten LO är inte riktigt nöjda med Arbetslivsinstitutets arbetsrättsliga utredning Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, som presenterades för regeringen förra året. LO menar att vissa delar av utredningen är bra, men att de inte uppväger de försämringar som föreslås. Därför presenterade LO nyligen en rad egna förslag i syfte att förenkla och förstärka anställningstryggheten. Meningen med förslagen är det ska bli enklare för såväl arbetstagare som arbetsgivare. LOs syfte med de föreslagna förändringarna är också att man vill att fler tillfälliga anställningar ska leda till fasta jobb och trygghet. Några av förslagen innebär bland annat att: Alla anställningar ska vara tillsvidare och på heltid om inget annat överenskommits. Dagens elva olika former av tidsbegränsade anställningar ersätts med två: Anställning på viss tid och vikariat. Anställningar på deltid kan bara ingås om det Dock har verkligheten i många fall blivit en annan. Försämrad service, hårdare press, sämre arbetsmiljö, ökad otrygghet och ständiga förändringar har blivit vardag för många av förbundets medlemmar skriver Janne Rudén. Janne Rudén kräver i brev till näringsministern att avregleringarna utvärderas. Belysa konsekvenser Vidare skriver Janne Rudén att det är nödvändigt att belysa konsekvenserna av avregleringspolitiken och att det måste göras en grundlig utredning om möjligheterna att vrida utvecklingen till en situation där kvalité och tillgänglighet liksom långsiktigheten i företagens agerande kan återskapas, liksom framtidstro, trygghet och en god arbetsmiljö för personalen. SEKOs bestämda uppfattning är att det nu är nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att göra en samlad utvärdering av de omfattande avregleringar som genomförts inom den statliga infrastrukturen. SEKO har under våren granskat tre av de avreglerade områdena, elmarknaden, spårtrafiken och postområdet. Läs programmen i sin finns särskilda skäl och ska i sådana fall ha ett angivet arbetstidsmått. Förstärkt rätt till återanställning samt en tidsram för tidsbegränsade anställningar. Efter sex månader ska företrädesrätt till återanställning träda i kraft och efter 12 månaders tidsbegränsad anställning under en treårsperiod ska man automatiskt bli tillsvidareanställd. Vikariat ska vara för namngiven person som är frånvarande från arbetet. Idag finns inget sådant krav. Vikariat övergår i fast anställning enligt samma regler som gäller idag. Om en arbetstagare begär det ska arbetsgivaren skriftligt motivera varför en tidsbegränsad anställning upphör. Tvåundantaget i turordningsreglerna ska tas bort, eftersom den skapar godtycklig behandling av anställda. Förslagen redovisas mer ingående på LO:s hemsida,

7 25733_FP4/ Sida 7 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/ Ny hemsida klar före sommaren Hallå där Lanseringsdagen för SEKOs nya hemsida börjar nu närma sig. En ny design har tagits fram och just nu pågår arbetet med att fylla webbtjänsten med innehåll. Vi räknar med att göra en större presentation av den nya webben i maj- eller juninumret av Fackligt Perspektiv, säger SEKOs webbmaster Rolf Nehl. SEKOs hemsida i dess nuvarande form har funnits sedan 1999, och har alltså några år på nacken. Arbetet har pågått under våren med den grafiska formen och just nu pågår finslipning för att se till att allt kommer att funka på lanseringsdagen, som ännu inte är definitivt fastställd. Tipset är dock att den ska vara uppe och rulla månadsskiftet maj/juni. Riktar sig till medlemmar I första hand riktar sig hemsidan till medlemmar men också till presumtiva medlemmar. Hemsidan ska också ha information för beslutsfattare/opinionsbildare, media och politiker. Målsättningen med omarbetningen av hemsidan har bland annat varit: att göra det lättare att hitta på sajten och implementera fler spännande verktyg. att göra en formmässig förändring/förbättring. att det ska vara lättare att uppdatera innehållet genom enkla publiceringsverktyg. En prototyp av hemsidan har tagits fram och testats av en panel. Panelen gav ett bra betyg över navigeringen jämfört med nuvarande hemsida. En annan viktig funktion med den nya hemsidan är också att den ska vara flexibel och kunna anpassas lätt vid olika aktiviteter/kampanjer inom SEKO, som till exempel första maj, förbundmöten och strejkvarsel, säger SEKOs webbmaster Rolf Nehl. Göran Larsson, ny arbetsmiljöombudsman på SEKO. Vad innebär ditt jobb som arbetsmiljöansvarig? Jag ska driva förbundsspecifika frågor mot myndigheter och företag och naturligtvis även mot LO. Jag ansvarar även för att information kring arbetsmiljöfrågor sprids och ser över vilket behov av utbildning som finns inom förbundet. Vilken arbetsmiljöfråga är hetast just nu? Hot -och våldssituationen för våra medlemmar är en högaktuell fråga inom flera branscher, till exempel inom spårtrafik, posten och vård. Det visade inte minst den ISA-undersökning vi har gjort (se Fackligt Perspektiv nr för mer info). Det finns mycket att göra inom dessa områden. Vad behöver SEKO jobba mer med? Kommunikationen inom förbundet är väldigt viktig. Vi kan inte arbeta effektivt om inte klubbarna sköter rapporteringen till FASAN, som är vårt uppdragsregister. Exempelvis behöver vi veta var alla skyddsombud finns för att kunna hjälpa till på de arbetsplaster som behöver åtgärder. Att bygga nätverk är väldigt viktigt för att kunna hantera arbetsmiljöfrågorna bra. En dag om unga tjejers villkor Den 21 maj anordnar LO Idédebatt tillsammans med med ABF och tankesmedjan Lacromisa ett seminarium om unga tjejers villkor på arbetsmarknaden. Platsen är LO-borgen i Stockholm och seminariet är en heldag. Diskussionerna kommer bland annat att handla om varför unga kvinnor möter hinder i sitt inträde på arbetsmarkanden och vad facket gör att uppnå lika lön för lika arbete och ett jämställt arbetsliv. Mer information om pris och anmälan finns på Plattform för arbetsmiljö Just nu pågår det ett arbete inom SEKO med att ta fram en plattform/ett program för arbetsmiljöfrågor. Programmet ska bland annat innehålla en beskrivning av arbetsmiljösituationen inom förbundets olika branscher och förslag på vad SEKO kan och bör göra åt arbetsmiljön lokalt, centralt och i samhället i övrigt. Arbetsmiljöprogrammet kommer att behandlas av förbundsstyrelsen och på SEKOs förbundsmöte den september, varpå arbetet med att sprida det inom organisationen påbörjas. Hur är engagemanget ute, tycker du? Engagemanget för arbetsmiljön är väldigt stort och det finns en stor vilja att jobba med dessa frågor ute i organisationen. På vissa håll saknas det förvisso kunskaper, men det ska vi jobba med att rätta till. Prevent delar ut stipendium Varje år delar Prevent (tidigare Arbetarskyddsnämden) ut arbetsmiljöstipendium till personer inom privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Stipendiesumman är kronor och stipendiet ska användas för stipendiatens utveckling inom arbetsmiljöområdet. Alla som vill kan nominera kandidater. Nomineringen ska vara avslutad den 30 juni och stipendiefonden vill ha förslag i god tid innan detta datum. Förslagen skickas till: Prevent Box Stockholm. Det går också bra att nominera via

8 25733_FP4/ Sida 8 Returadress: SEKO - Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm 8 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 Mindre frihet för lågavlönade Lågavlönade har mindre frihet och färre förmåner i arbetet än vad högavlönade har. Det visar LOs rapport Röster om facket och jobbet del 3. Allra minst frihet har lågavlönade kvinnliga arbetare. Nästan åtta av tio anställda med en lön på mer än kronor i månaden kan ta ledigt under arbetsdagen och uträtta ett ärende på en timme. Bland dem som tjänar högst är det mindre än fyra av tio som har en sådan frihet, och bland kvinnliga LO-medlemmar Sven Selin berättar om kamp mot cancer Med samma skärpa som gjorde honom respekterad hos såväl ministrar och generaldirektörer som medlemmarna när han var ombudsman för kriminalvården, berättar Sven Selin i en ny bok om sin kamp mot cancern. Jag har gråtit många gånger när jag har mått som sämst. I min bok vill jag berätta om hur cancer kan förändra en människa, säger Sven Selin. Fram till att han fyllde 70 år hade han inte haft en enda sjukdag och inte ätit en enda smärtstillande tablett. Jag trodde knappt jag kunde bli sjuk. Men det kunde han. Cancern slog bara tre av tio. Av SEKOs alla medlemmar har 44 procent motsvarande frihet. Flextid och frihet 60 procent av SEKOs medlemmar kan börja senare en dag och jobba igen tiden vid ett senare tillfälle. 39 procent har flextid, 68 procent kan själva bestämma hur de vill förlägga sin semester och 85 procent kan gå ifrån sin arbetsplats i fem minuter utan att be om lov eller be om ersättare. I rapporten görs jämförelser med undersökningar gjorda 1988, 1993 och Dessa jämförelser Försäkringsansvarig? Är du försäkringsansvarig i din avdelning, klubb eller sektion? Då skulle vi skulle gärna vilja veta vad du tycker om Folksams servicesidor för förtroendevalda på webben, som vi berättade om Fackligt Perspektiv nr Adressen till servicesidorna är : Är sidorna bra som de är, saknar du något på sidorna och har du haft/kommer du att ha nytta av dessa sidor framöver. Hör av dig med ett mail till med dina synpunkter. servicesidorna beskriver endast de försäkringar som SEKO har avtal med Folksam om. Alltså inte försäkringar du har via arbetsgivaren eller har tecknat privat. En kort rad eller eller en längre utläggning spelar ingen roll. Varje mail är betydelsefullt. Både vi och Folksam är angelägna om att ge så bra försäkringsservice som möjligt. Använd ditt personnummer och medlemsnumret ovan för att logga in på extranätet. visar att friheten vad gäller arbetstid och ledighet har ökat mycket påtagligt. Allra störst är förändringen vad gäller flextiden. Bland LOmedlemmar har ökningen under perioden gått från 18 till 38 procent. Den största skillnaden i frihet och förmåner mellan SEKOs medlemmar och övriga LO-medlemmar gäller subventionerad läkarvård. Av SEKO-medlemmarna har 68 procent tillgång till subventionerad läkarvård, medan genomsnittet för LO totalt är 37 procent. Ladda hem hela rapporten på till och Sven Selin blev sjuk. Mycket sjuk och han kunde varken sitta eller stå när han vårdades på sjukhus. Nu har boken kommit ut. Ett drygt hundratal sidor med tankar, funderingar och reaktioner om sjukdomen. En del handlar om hjälplöshet, sorg och depression men framför allt genomsyras boken av en enveten kamp mot cancern och ett stort livsmod. Jag hoppas kunna hjälpa andra genom att visa vad livsmod betyder. För det är just det min bok handlar om: Att inte ge upp. Boken kan beställas från Hjalmarson & Högberg förlag, SEKOs extranät för dig som är förtroendevald: Tips Seminarium på Brunnsvik Du som inte har några planer den juni kanske vill tillbringa några dagar på Brunnsviks folkhögskola och utbyta tankar och bygga nätverk tillsammans med medlemmar från Attac samt LO och dess förbund. Röd tråd på seminariet är Folkbildningens betydelse för rättvise- och demokratiarbete i en ny tid och ett hundratal deltagare får plats. LO-medlemmar kontaktar för program, anmälan och andra frågor. Seminarium på LO den 13 maj LO Idédebatt och och ABF inbjuder till seminariet Arbete Slaget om den arbetande människan den 13 maj på LO-borgen i Stockholm. Avgift 50 kronor. Anmälan senast 6 maj till Info: Prenumerera på Arbetarhistoria Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia tipsar vi gärna om tidsskriften Arbetarhistoria. Tidsskriften tar upp agitatorerna, arbetarlitteraturen, nya böcker och arbetslivet som det var förr och är idag. Dessutom innehåller tidsskriften historiska bilder och dokument ur Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer per år och en helårsprenumeration kostar 190 kronor. Prenumeration kan beställas från: Arbetarhistoria Box Stockholm eller via e-post:

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är till för dig! Skyddsombudet är en nyckelperson i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är arbetstagarnas

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 67 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer