perspektiv av den otillräckliga finansieringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "perspektiv av den otillräckliga finansieringen"

Transkript

1 25733_FP4/ Sida 1 fackligt APRIL 2003 perspektiv 4 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Posten stänger 200 kassakontor Otillräcklig finansiering drabbar personalen Posten ska lägga ner 200 serviceställen för kassaservice. SEKO Posten menar att det är djupt olyckligt att en redan hårt drabbad personalgrupp återigen tvingas bli brickor i ett spel där såväl ansvariga politiker som företagsledning under en lång tid har hanterat frågan på ett mycket dåligt sätt. Posten har nu bestämt att fullfölja sina tidigare aviserade planer på att att minska antalet serviceställen för kassaservice. SEKO Posten konstaterar att Postens beslut om neddragningar av kontorsnätet för kassaservice är en konsekvens av den otillräckliga finansieringen av denna viktiga samhällsservice. Men SEKO Posten har hela tiden ställt krav på arbetsgivaren att man ska titta på andra åtgärder än personalneddragningar i nätet för att minska kostnader, till exempel de så kallade overheadkostnaderna. Nu blir i stället uppdraget att göra allt för att medlemmarna som drabbas ska få en så bra behandling som möjligt av Posten. Banker ska bidra Enligt SEKO Posten finns det tre olika finansieringsmöjligheter för kassaservicen. Den lösning som förordas av SEKO är att banker och andra finansiella aktörer ekonomiskt ska bidra till den service som Posten enligt lag är skyldiga att utföra. Staten betalar En annan möjlighet är att staten helt enkelt betalar vad kassaservicen kostar, och därmed täcker det underskott som Posten får genom uppdraget att tillhandahålla kassaservicen. Kunden betalar Den tredje och mest osannolika lösningen är att kunderna betalar vad det kostar att få tjänsterna utförda. En sådan lösning skulle medföra mycket kraftiga prisökningar och drabba kunderna på ett orättvist sätt eftersom det fortfarande finns många privatpersoner som saknar alternativ till den kassaservice som erbjuds av Posten. Det finns andra sätt att spara än på personalen, hävdar SEKO Posten, som kräver att Posten tar sitt ansvar. Stora förväntningar på ny postchef Marianne Nivert blir ny styrelseordförande och Erik Olsson blir ny VD och koncernchef för Posten från den 1 maj. Erik Olsson har tidigare verkat bland annat som koncernchef för Dagab och som VD för Coop Sverige. Vi förväntar oss att Erik Olsson har höga ambitioner att finna en långsiktig och hållbar lösning för kassaverksamheten. Den nuvarande situationen där Posten tvingas bedriva den verksamheten med ekonomiskt underskott är orimlig och drabbar de anställda inom kassaverksamheten på ett mycket negativt sätt, säger Åke Kihlberg, ordförande i SEKO Posten. Erik Olsson, VD 2. Europaportalen 3. Första maj 4. Vårbudgeten 5. Arbetsplatsbesök i Märsta 6. Brev till näringsministern 7. Ny hemsida på gång m m 8. Röster om facket m m 1 maj på webben:

2 25733_FP4/ Sida 2 2 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 notiser LO ställer sig neutrala till EMU Den 22 april beslutade LOs representantskap att LO ska förhålla sig neutral i frågan om huruvida Sverige bör gå med i EMUs tredje steg. Representantskapet gav styrelsen i uppdrag att arbeta för en aktivare finanspolitik som bidrar till att trygga hög sysselsättning och stabil välfärd vid ett medlemskap i valutaunionen. LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin riktade i sitt tal stark kritik mot dem som i debatten velat framställa LOs krav på en stabilitetsreserv som ett sätt att införa fondsocialism. LOs och fackföreningsrörelsens viktigaste uppdrag handlar om jobben, välfärden och en rättvis fördelning. Det vet kritikerna. Det är därför de tar till vulgärargument. Det är därför de vill begränsa vår makt, sade Lundby-Wedin. Wanja Lundby-Wedin poängterade också att ett neutralt LO inte betyder ett passivt LO, utan en sansad röst i debatten. EMU-sektion på SEKOs hemsida På SEKOs hemsida finns nu en sektion som handlar om EMU. Du hittar dit genom att klicka på bannern nere till vänster på förstasidan. Avdelningen innehåller SEKOs ståndpunkter i EMU-frågan, en knippe länksamlingar till andra EMU-sidor och naturligtvis finns även möjlighet till debatt. I takt med att vi närmar oss valet kommer sektionen på hemsidan att fyllas med mer EMU-relaterad information. fackligt perspektiv Ny förbundsgemensam europaportal Den 25 april var det premiär för Europaportalen. Portalen är en förbundsgemensam samlingsplats för löntagare där information om europafrågor, EMU och förbundens verksamhet inom Europa finns tillgänglig. Informationen på sajten är opartisk och portalen har en daglig redaktion som ansvarar för uppdatering, senaste nytt och så vidare. SEKO liksom övriga förbund som ingår i satsningen har en egen sektion på portalen vilken kommer att fyllas på med mer förbundsspecifik information efter hand. Debattera EU-frågor På portalen kan du bland annat läsa om aktiviteterna inför höstens EMU-val, ta del av olika debattkrönikor och själv vara med i debatten. Dessutom finns en stor samling länkar till andra sidor med anknytning till EU och facket i Europa. Du hittar till Europaportalen från SEKOs hemsida eller genom att gå Europaportalen för dig som vill direkt till veta mer om facket i Europa Det här finns på Europaportalen Daglig nyhetsportal med nordiska källor. Bred sida om EMU och folkomröstningen. EUs framtidsfrågor dagliga nyheter, debatt och fakta på temat. Löntagarnas EU beskriver det fackliga europaperspektivet tillsammans med nyhetslänkar rörande löntagare, ekonomi och sociala frågor. Parlamentsguiden hjälper dig bland annat att hålla koll på de svenska europaparlamentarikerna. Nordens största europalänksida med globaliseringslänkar. Bokrecensioner. Nyhetsbrev m m Skaffa kunskaper om EMU via IT-skolan Den 14 september ska vi rösta om Sverige ska gå med i EMU eller inte. Oavsett utgången kommer resultatet att påverka alla löntagare. Se till att skaffa dig en bra grund för att kunna ta ställning genom att lära dig mer om EMU i LOs utbildning Valutavalet på nätet. Du anmäler dig till utbildningen via Klicka på EMU-kurser i menyn till vänster. Välj sedan Anmäl dig och starta här. Därefter registrerar du dig och startar utbildningen. EMU-utbildningen är kostnadsfri. Ja eller nej? Genom att vara påläst blir beslutet enklare att fatta. I LOs EMU-utbildning Valutavalet kan du: Lära dig basfakta om EMU. Ta del av för-och nackdelar ur ett löntagarperspektiv om Sverige går med eller står kvar utanför EMU. Anmäla dig till studiecirklar om EMU. Diskutera löntagarfrågor och EMU. Läsa vad de enskilda LO-förbunden har för argument och ståndpunkter i EMU-frågan. Ansvarig utgivare: Lars-Olov Pettersson Redaktion & layout: Erik Sandberg Åsa Jansson Adress: Fackligt Perspektiv, SEKO Facket för Service och Kommunikation, Box 1105, Stockholm. Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Tryck: EO Print AB. Fackligt Perspektiv trycks på miljövänligt papper. Upplaga: Fackligt Perspektiv utkommer med 11 nummer per år samt extranummer vid behov och går ut till SEKOs fackligt förtroendevalda.

3 25733_FP4/ Sida 3 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/ SEKO ser rött på 1 maj Årets första maj blir avstampet för SEKO-kampanjen "Vi ser rött". Tillsammans med devisen Reglera avregleringen utgör dessa också SEKOs huvudparoller på 1 maj. En person som ser rött är en arg person. Deviserna Vi ser rött och Jag ser rött ska således kanalisera den ilska som många medlemmar känner inför sin arbetssituation. Det gäller arbetsmiljön och tryggheten i jobbet, men också flera av våra arbetsgivares sätt att hantera den lokala lönebildningen, arbetstiderna och jämställdheten. Många försämringar Arbetsplatsbesöken som gjorts under verksamhetsperioden visar att många av förbundets medlemmar upplever att deras arbetsplatser blivit stressigare, att säkerhet och underhåll har blivit eftersatt och att man på flera håll har oacceptabla löneskillnader. Arbetsplatsbesöken tillsammans med de plattformar som tagits fram under våren visar att den kostnadsjakt som pågår i samhället slagit hårt mot medlemmarna, oavsett om de jobbar inom avreglerade sektorer eller i statliga verk. Även konsumenterna hamnar på förlorarnas sida då priserna inte sjunkit men krånglet ökat. Lång kampanj "Vi ser rött"-kampanjen kommer att pågå under en längre period med start den 1 maj och över förbundsmötet i september. Tanken är att SEKO-medlemmar från olika yrkesgrupper och branscher ska träda fram och med egna ord berätta varför de se rött. Hallå där... Tracy Bodin, tunnelbaneförare i Stockholm som ställer upp i SEKOs kampanj Vi ser rött. Vad är det i din arbetssituation som gör dig arg? Det är att jobbet som tunnelbaneförare blir allt mer otryggt. Jag har själv blivit hotad och misshandlad flera gånger, och många av mina arbetskamrater vågar inte köra vissa sträckor själva. Vilka hotfulla situationer brukar du hamna i? En gång blev jag misshandlad med en käpp av en trafikant som var irriterad över tekniska fel som gjorde att inte trafiken gick som den skulle. Det händer ofta att uppretade trafikanter försöker ta sig in i förarhytten och några gånger har det varit slagsmål med knivar inblandade. Vad måste göras för att situationen ska förbättras? Det behövs många fler poliser och väktare i tunnelbanan. Vi vill också ha fungerande larmsystem för all personal, dubbelbemanning vid yttre tjänster och bemanning av samtliga stationer/uppgångar. Pratar ni mycket om de här frågorna på din arbetsplats? Ja, det är ett stort samtalsämne. Många är rädda för att gå till jobbet. Vi ser rött. Banderollen på bilden samt en med parollen Reglera avregleringen har skickats till de geografiska avdelningarna. Slut upp bakom dessa på 1 maj. Här kan du demonstrera den 1 maj ORT PLATS AVMARSCH Stockholm Humlegården 14:00 Göteborg Gustav Adolfs torg Malmö Stortorget Karlstad Stora Torget Eskilstuna Fristadstorget Norrköping Fröbelhuset 12:45 Umeå Minervaskolan Halmstad Stora Torget Sundsvall Stora Torget Gävle Folkets Hus Helsingborg Mäster Palms plats Östersund Badhusparken Jönköping Östra Torget För fler orter och tider, titta in på SEKOs första majsajt, kontakta din avdelning eller arbetarekommun.

4 25733_FP4/ Sida 4 4 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 SEKO inte tillfreds med besparingar i vårbudget Den 15 april presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition. Budgeten innehåller stora besparingar i de offentliga utgifterna. Bland annat sänks sjukpenningen, vilket kommer att drabba de redan svaga. Det förslås också att arbetsgivaren ska betala sjukpenning i tre veckor i stället för två. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén tycker att förslagen i propositionen är dåliga. Förslagen betyder att de som redan drabbats av sjukskrivning, alltså de långtidssjukskrivna får ännu mindre kvar i plånboken. För många av dessa människor, som redan har en pressad ekonomi, betyder några hundralappar jättemycket. Det är oacceptabelt att de svagaste i samhället drabbas gång på gång när tiderna blir svårare, säger Janne Rudén. Fel sänka sjukpenning Att sänka sjukpenningen för att komma tillrätta med det stigande antalet sjukdagar är enligt Rudén fel väg att gå. Den sänkta sjukpenningen kommer knappast att minska ohälsan på svensk arbetsmarknad. I stället måste ohälsoproblemen bland annat lösas genom att stimulera arbetsgivarna att agera på ett förebyggande sätt. Detta verkar regeringens samarbetspartier inte ha förstått, säger Janne Rudén. Besparingar som slår hårt. Enligt Rudén har regeringens hantering av de partssamtal om ohälsan som arbetsmarknadens parter fört det senaste året inte varit bra. De förslag som regeringen lagt fram saknar förankring på arbetsmarknaden och skulle troligtvis inte heller öka hälsan, säger Janne Rudén. Försvaret måste spara Beträffande några av SEKOs branscher så förelås det i budgeten att försvaret ska spara en miljard genom att skjuta upp inköp av material och att vissa väg- och järnvägsprojekt skjuts på framtiden. Däremot kommer kriminalvården att få 200 miljoner ytterligare. Dock nämns inget om nybyggnad av fler anstalter. Hela vårpropositionen samt sammanfattningar finns på Finansdepartementets hemsida: Connex-facket säger upp avtal I en protest mot den osäkra arbetssituationen säger nu Tunnelbaneklubben inom SEKO upp sitt samverkansavtal med Connex. Connex hävdar att man jobbar för att ha bra relationer med facket och lösa trygghetsproblemen, men tunnelbaneklubben är av en annan åsikt. Klubben menar att det finns en ovilja från arbetsgivarens sida att lösa problemen och att överenskommelser bryts. Men tunnelbaneklubben ger inte upp samarbetet med Connex. Nu ska arbetsgivaren tvingas att följa arbetsmiljölagen och MBL. SJ får mer pengar SJs ägare, staten, skjuter till mellan mellan och miljoner kronor i bolaget och vidtar en rad andra åtgärder för att skapa ett långsiktigt och stabilt SJ. Det föreslog regeringen i en proposition som överlämnades till riksdagen den 23 april. SJs styrelse upprättade i december förra året en kontrollbalansräkning. Detta innebar att SJ var omöjligt att driva utan ett kapitaltillskott. En extra bolagsstämma i januari beslutade att nyttja den frist om åtta månader som lagen tillåter för att pröva möjligheterna att återställa kapitalet i SJ AB. Syftet var att undvika konkurs. SJ tuffar vidare med hjälp av extra kaptialtillskott. Tar sitt ansvar Det är för tidigt att svara på vad uppgörelsen kommer att betyda för oss som arbetar på SJ, men i och med dessa förslag anser vi att ägaren tar sitt ansvar för bolaget, säger Lena Aldenmark, ordförande för SEKO SJ. Inför riksdagens beslut i juni kommer SEKO fortsätta sitt påverkansarbete gentemot beslutsfattarna. Hela propositionen finns att läsa på Foto: John Wahlbärj

5 25733_FP4/ Sida 5 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/ Perspektivet på arbetsplatsbesök: Trivsamt jobb, men dåligt med medbestämmande En av de branscher som har flest arbetsplatsbesök inbokade under SEKOs vårturné är väg & ban. Fackligt Perspektiv följde med till ett miljöupprustningsarbete i Märsta. Tjälen har släppt och därmed kan även de många markarbeten som SEKOs medlemmar utför dra igång på allvar. Vid besöket i Märsta sken solen och medlemmarna på plats jobbade febrilt med att gräva, lägga plattor och snygga till en stor gårdsyta vid ett bostadsområde. När detta är klart ska vi plantera cirka plantor och buskar. Så vi är lite av trädgårdsmästare också, säger Tomas Johansson, som jobbar för Skanska. Trivs på jobbet Tomas och hans kolleger trivs på jobbet, men de tycker inte att medbestämmandet fungerar tillfredsställande. Arbetsgivaren är dålig på att kalla till information och förhandlingar. Man tappar helt enkelt sugen. Dessutom fungerar inte återanställningarna och turordningsreglerna som de ska, säger Tomas Johansson, som nyligen hoppat av den medbestämmandegrupp som ska fungera som kanal mellan fack och arbetsgivare. Möte på Skanska Senare på eftermidagen åkte gänget från Märsta och andra bygg- och anläggningsarbetare till Skanskas Så här ligger det till. Ombudsman Björn-Inge Björnberg (till vänster) lyssnade på vad medlemmarna hade att säga. Torbjörn, Linkan (i förarhytten) och Tomas tar en paus i arbetet när SEKO hälsar på. regionkontor i Uppsala för att lyssna på distriktschefen och ventilera sina åsikter. Även Byggnadsmedlemmar medverkade. Även här kom frågan om MB-gruppen upp och det utsågs ombud, men man diskuterade också andra frågor, så som det nya avtalet och dess utfall, skyddsorganisation och försäkringsfrågor. På mötet fanns Björn-Inge Björnberg med, likaså SEKOs ombudsman Helena Gille, i vanliga fall ansvarig för studiefrågorna på förbundet. Det var ett givande möte med stor uppslutning och attityden till facket var positiv. Däremot pratade jag med ett par killar som funderade på att byta arbetsgivare. De var intresserade att vara MB-ombud vid den nya arbetsgivaren eftersom de tyckte att det var en viktig fråga, säger Helena Gille. Fler rapporter från besök i de olika branscherna kommer under våren. notiser SEKO stöder Kommunals strejk SEKOs förbundsstyrelse uttalar sitt stöd för de konfliktåtgärder som Svenska Kommunalarbetarförbundet vidtagit. Förbundsstyrelsen menar bland annat att de som arbetar inom vård och omsorg har löner som är oacceptabelt låga. Kommunals medlemmar, främst de som arbetar inom den kvinnodominerande vårdsektorn, har de senaste åren haft en sämre löneutveckling än många grupper på arbetsmarknaden, säger SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén. Läs hela uttalandet på webben. Konferenser för ungdomar SEKO kommer att hålla tre regionskonferenser för ungdomsansvariga under maj månad. En konferens i vardera Växjö, Sundsvall och på Brunnsvik utanför Ludvika. Deltagarna kommer att gå igenom stadgarna, ta en närmare titt på organisationen och ungdomsansvarighandboken samt göra en del grupparbeten. I nästa Fackligt Perspektiv kommer en rapport från någon av konferenserna. Skyddsombuden blir allt fler För tre år sedan fanns det registrerade skyddsombud, nu är de fler. En genomgång som Arbetsmiljöverket gjort av skyddsombudsregistret gjort visar att siffran nu är personer. Framför allt är det hos de privata arbetsgivarna som skyddsombuden blivit fler. SACO står för största ökningen följt av LO och TCO. Kvinnorna är fler än männen, men männen ökar mer.

6 25733_FP4/ Sida 6 6 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 notiser Mångfaldplaner i Landstinget Landstingsfullmäktige i Stockholm har bifallit en motion och fattat beslut om att alla verksamheter och bolag inom landstingen ska utarbeta mångfaldsplaner. Motionen som beslutet grundar sig på är skriven av SEKO-medlemmen Gerardo Berríos, även ledamot i landstingsfullmäktige och integrationsansvarig för SEKO Stockholm. I motionen påpekar Berríos att vi i ett demokratisk samhälle på alla sätt måste bekämpa segregation, etnisk diskriminering, fördomar, främlingsfientlighet och rasism. Ett verktyg för detta är mångfaldsplaner på arbetsplatserna. Enligt Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etniskmångfald i arbetslivet. Vi måste nu se till att allt tal om mångfald och integration inte bara blir läpparnas bekännelse eller en fråga om exotiska maträtter och spännande kulturinslag. Det handlar ytterst om människors lika värde och människors lika rätt, säger Gerardo Berríos. Gerardo Berríos motion om mångfaldsplaner antogs av Landstingsfullmäktige. Nu ska dessa implementeras inom hela Landstinget i Stockholm. Brev till Leif Pagrotsky: Avregleringarna måste utvärderas SEKOs förbundsordförande Janne Rudén kräver i ett brev till Näringsminister Leif Pagrotsky att avregleringarna utvärderas. Uppkomsten till brevet med kraven som finns i sin helhet på SEKOs hemsida är bland annat den försämrade servicen till allmänheten och den försämrade arbetsmiljön för de anställda som ofta varit en konsekvens av de avregleringar som genomförts. En annan verklighet Grundtanken bakom denna utveckling har varit att genom ökad konkurrens driva fram effektivare verksamheter, få fram lägre priser, bättre produkter och tjänster åt konsumenterna. LO vill förenkla och förstärka anställningstryggheten LO är inte riktigt nöjda med Arbetslivsinstitutets arbetsrättsliga utredning Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, som presenterades för regeringen förra året. LO menar att vissa delar av utredningen är bra, men att de inte uppväger de försämringar som föreslås. Därför presenterade LO nyligen en rad egna förslag i syfte att förenkla och förstärka anställningstryggheten. Meningen med förslagen är det ska bli enklare för såväl arbetstagare som arbetsgivare. LOs syfte med de föreslagna förändringarna är också att man vill att fler tillfälliga anställningar ska leda till fasta jobb och trygghet. Några av förslagen innebär bland annat att: Alla anställningar ska vara tillsvidare och på heltid om inget annat överenskommits. Dagens elva olika former av tidsbegränsade anställningar ersätts med två: Anställning på viss tid och vikariat. Anställningar på deltid kan bara ingås om det Dock har verkligheten i många fall blivit en annan. Försämrad service, hårdare press, sämre arbetsmiljö, ökad otrygghet och ständiga förändringar har blivit vardag för många av förbundets medlemmar skriver Janne Rudén. Janne Rudén kräver i brev till näringsministern att avregleringarna utvärderas. Belysa konsekvenser Vidare skriver Janne Rudén att det är nödvändigt att belysa konsekvenserna av avregleringspolitiken och att det måste göras en grundlig utredning om möjligheterna att vrida utvecklingen till en situation där kvalité och tillgänglighet liksom långsiktigheten i företagens agerande kan återskapas, liksom framtidstro, trygghet och en god arbetsmiljö för personalen. SEKOs bestämda uppfattning är att det nu är nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att göra en samlad utvärdering av de omfattande avregleringar som genomförts inom den statliga infrastrukturen. SEKO har under våren granskat tre av de avreglerade områdena, elmarknaden, spårtrafiken och postområdet. Läs programmen i sin finns särskilda skäl och ska i sådana fall ha ett angivet arbetstidsmått. Förstärkt rätt till återanställning samt en tidsram för tidsbegränsade anställningar. Efter sex månader ska företrädesrätt till återanställning träda i kraft och efter 12 månaders tidsbegränsad anställning under en treårsperiod ska man automatiskt bli tillsvidareanställd. Vikariat ska vara för namngiven person som är frånvarande från arbetet. Idag finns inget sådant krav. Vikariat övergår i fast anställning enligt samma regler som gäller idag. Om en arbetstagare begär det ska arbetsgivaren skriftligt motivera varför en tidsbegränsad anställning upphör. Tvåundantaget i turordningsreglerna ska tas bort, eftersom den skapar godtycklig behandling av anställda. Förslagen redovisas mer ingående på LO:s hemsida,

7 25733_FP4/ Sida 7 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/ Ny hemsida klar före sommaren Hallå där Lanseringsdagen för SEKOs nya hemsida börjar nu närma sig. En ny design har tagits fram och just nu pågår arbetet med att fylla webbtjänsten med innehåll. Vi räknar med att göra en större presentation av den nya webben i maj- eller juninumret av Fackligt Perspektiv, säger SEKOs webbmaster Rolf Nehl. SEKOs hemsida i dess nuvarande form har funnits sedan 1999, och har alltså några år på nacken. Arbetet har pågått under våren med den grafiska formen och just nu pågår finslipning för att se till att allt kommer att funka på lanseringsdagen, som ännu inte är definitivt fastställd. Tipset är dock att den ska vara uppe och rulla månadsskiftet maj/juni. Riktar sig till medlemmar I första hand riktar sig hemsidan till medlemmar men också till presumtiva medlemmar. Hemsidan ska också ha information för beslutsfattare/opinionsbildare, media och politiker. Målsättningen med omarbetningen av hemsidan har bland annat varit: att göra det lättare att hitta på sajten och implementera fler spännande verktyg. att göra en formmässig förändring/förbättring. att det ska vara lättare att uppdatera innehållet genom enkla publiceringsverktyg. En prototyp av hemsidan har tagits fram och testats av en panel. Panelen gav ett bra betyg över navigeringen jämfört med nuvarande hemsida. En annan viktig funktion med den nya hemsidan är också att den ska vara flexibel och kunna anpassas lätt vid olika aktiviteter/kampanjer inom SEKO, som till exempel första maj, förbundmöten och strejkvarsel, säger SEKOs webbmaster Rolf Nehl. Göran Larsson, ny arbetsmiljöombudsman på SEKO. Vad innebär ditt jobb som arbetsmiljöansvarig? Jag ska driva förbundsspecifika frågor mot myndigheter och företag och naturligtvis även mot LO. Jag ansvarar även för att information kring arbetsmiljöfrågor sprids och ser över vilket behov av utbildning som finns inom förbundet. Vilken arbetsmiljöfråga är hetast just nu? Hot -och våldssituationen för våra medlemmar är en högaktuell fråga inom flera branscher, till exempel inom spårtrafik, posten och vård. Det visade inte minst den ISA-undersökning vi har gjort (se Fackligt Perspektiv nr för mer info). Det finns mycket att göra inom dessa områden. Vad behöver SEKO jobba mer med? Kommunikationen inom förbundet är väldigt viktig. Vi kan inte arbeta effektivt om inte klubbarna sköter rapporteringen till FASAN, som är vårt uppdragsregister. Exempelvis behöver vi veta var alla skyddsombud finns för att kunna hjälpa till på de arbetsplaster som behöver åtgärder. Att bygga nätverk är väldigt viktigt för att kunna hantera arbetsmiljöfrågorna bra. En dag om unga tjejers villkor Den 21 maj anordnar LO Idédebatt tillsammans med med ABF och tankesmedjan Lacromisa ett seminarium om unga tjejers villkor på arbetsmarknaden. Platsen är LO-borgen i Stockholm och seminariet är en heldag. Diskussionerna kommer bland annat att handla om varför unga kvinnor möter hinder i sitt inträde på arbetsmarkanden och vad facket gör att uppnå lika lön för lika arbete och ett jämställt arbetsliv. Mer information om pris och anmälan finns på Plattform för arbetsmiljö Just nu pågår det ett arbete inom SEKO med att ta fram en plattform/ett program för arbetsmiljöfrågor. Programmet ska bland annat innehålla en beskrivning av arbetsmiljösituationen inom förbundets olika branscher och förslag på vad SEKO kan och bör göra åt arbetsmiljön lokalt, centralt och i samhället i övrigt. Arbetsmiljöprogrammet kommer att behandlas av förbundsstyrelsen och på SEKOs förbundsmöte den september, varpå arbetet med att sprida det inom organisationen påbörjas. Hur är engagemanget ute, tycker du? Engagemanget för arbetsmiljön är väldigt stort och det finns en stor vilja att jobba med dessa frågor ute i organisationen. På vissa håll saknas det förvisso kunskaper, men det ska vi jobba med att rätta till. Prevent delar ut stipendium Varje år delar Prevent (tidigare Arbetarskyddsnämden) ut arbetsmiljöstipendium till personer inom privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Stipendiesumman är kronor och stipendiet ska användas för stipendiatens utveckling inom arbetsmiljöområdet. Alla som vill kan nominera kandidater. Nomineringen ska vara avslutad den 30 juni och stipendiefonden vill ha förslag i god tid innan detta datum. Förslagen skickas till: Prevent Box Stockholm. Det går också bra att nominera via

8 25733_FP4/ Sida 8 Returadress: SEKO - Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm 8 FACKLIGT PERSPEKTIV NR 4/2003 Mindre frihet för lågavlönade Lågavlönade har mindre frihet och färre förmåner i arbetet än vad högavlönade har. Det visar LOs rapport Röster om facket och jobbet del 3. Allra minst frihet har lågavlönade kvinnliga arbetare. Nästan åtta av tio anställda med en lön på mer än kronor i månaden kan ta ledigt under arbetsdagen och uträtta ett ärende på en timme. Bland dem som tjänar högst är det mindre än fyra av tio som har en sådan frihet, och bland kvinnliga LO-medlemmar Sven Selin berättar om kamp mot cancer Med samma skärpa som gjorde honom respekterad hos såväl ministrar och generaldirektörer som medlemmarna när han var ombudsman för kriminalvården, berättar Sven Selin i en ny bok om sin kamp mot cancern. Jag har gråtit många gånger när jag har mått som sämst. I min bok vill jag berätta om hur cancer kan förändra en människa, säger Sven Selin. Fram till att han fyllde 70 år hade han inte haft en enda sjukdag och inte ätit en enda smärtstillande tablett. Jag trodde knappt jag kunde bli sjuk. Men det kunde han. Cancern slog bara tre av tio. Av SEKOs alla medlemmar har 44 procent motsvarande frihet. Flextid och frihet 60 procent av SEKOs medlemmar kan börja senare en dag och jobba igen tiden vid ett senare tillfälle. 39 procent har flextid, 68 procent kan själva bestämma hur de vill förlägga sin semester och 85 procent kan gå ifrån sin arbetsplats i fem minuter utan att be om lov eller be om ersättare. I rapporten görs jämförelser med undersökningar gjorda 1988, 1993 och Dessa jämförelser Försäkringsansvarig? Är du försäkringsansvarig i din avdelning, klubb eller sektion? Då skulle vi skulle gärna vilja veta vad du tycker om Folksams servicesidor för förtroendevalda på webben, som vi berättade om Fackligt Perspektiv nr Adressen till servicesidorna är : Är sidorna bra som de är, saknar du något på sidorna och har du haft/kommer du att ha nytta av dessa sidor framöver. Hör av dig med ett mail till med dina synpunkter. servicesidorna beskriver endast de försäkringar som SEKO har avtal med Folksam om. Alltså inte försäkringar du har via arbetsgivaren eller har tecknat privat. En kort rad eller eller en längre utläggning spelar ingen roll. Varje mail är betydelsefullt. Både vi och Folksam är angelägna om att ge så bra försäkringsservice som möjligt. Använd ditt personnummer och medlemsnumret ovan för att logga in på extranätet. visar att friheten vad gäller arbetstid och ledighet har ökat mycket påtagligt. Allra störst är förändringen vad gäller flextiden. Bland LOmedlemmar har ökningen under perioden gått från 18 till 38 procent. Den största skillnaden i frihet och förmåner mellan SEKOs medlemmar och övriga LO-medlemmar gäller subventionerad läkarvård. Av SEKO-medlemmarna har 68 procent tillgång till subventionerad läkarvård, medan genomsnittet för LO totalt är 37 procent. Ladda hem hela rapporten på till och Sven Selin blev sjuk. Mycket sjuk och han kunde varken sitta eller stå när han vårdades på sjukhus. Nu har boken kommit ut. Ett drygt hundratal sidor med tankar, funderingar och reaktioner om sjukdomen. En del handlar om hjälplöshet, sorg och depression men framför allt genomsyras boken av en enveten kamp mot cancern och ett stort livsmod. Jag hoppas kunna hjälpa andra genom att visa vad livsmod betyder. För det är just det min bok handlar om: Att inte ge upp. Boken kan beställas från Hjalmarson & Högberg förlag, SEKOs extranät för dig som är förtroendevald: Tips Seminarium på Brunnsvik Du som inte har några planer den juni kanske vill tillbringa några dagar på Brunnsviks folkhögskola och utbyta tankar och bygga nätverk tillsammans med medlemmar från Attac samt LO och dess förbund. Röd tråd på seminariet är Folkbildningens betydelse för rättvise- och demokratiarbete i en ny tid och ett hundratal deltagare får plats. LO-medlemmar kontaktar för program, anmälan och andra frågor. Seminarium på LO den 13 maj LO Idédebatt och och ABF inbjuder till seminariet Arbete Slaget om den arbetande människan den 13 maj på LO-borgen i Stockholm. Avgift 50 kronor. Anmälan senast 6 maj till Info: Prenumerera på Arbetarhistoria Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia tipsar vi gärna om tidsskriften Arbetarhistoria. Tidsskriften tar upp agitatorerna, arbetarlitteraturen, nya böcker och arbetslivet som det var förr och är idag. Dessutom innehåller tidsskriften historiska bilder och dokument ur Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer per år och en helårsprenumeration kostar 190 kronor. Prenumeration kan beställas från: Arbetarhistoria Box Stockholm eller via e-post:

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav.

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav. f a c k l i g t M A J 2 0 0 3 p e r s p e k t i v 5 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Uttalande från SEKOs styrelse Redan den 24 april gjorde SEKOs förbundsstyrelse ett uttalande till

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004 fakta och information från seko oktober 2004 Helikopter med SEKO-folk gör sig redo för en säkerhetskontrollresa över dammarna i Lule Älv. Sverige runt på 60 dagar B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005

Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005 fakta och information från seko mars 2005 Ökad säkerhet krav från ITF B Safety first var budskapet från den kvarts miljon människor i 65 länder som manifesterade på Internatinella tranpsortarbetarefedertaionens

Läs mer

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006 fakta och information från seko mars 2006 SEKOs förbundsordförande Janne Rudén (i mitten) var en av många fackliga företrädare som demonstrerade för att försvara arbetsrätt och kollektivavtal. Historisk

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005

Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005 fakta och information från seko november 2005 Några av de glada SEKOiterna på s-kongressen. Totalt var det 16 medlemmar i SEKO som var ombud. Flitiga SEKOiter på s-kongressen B Det blev sena kvällar och

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Varumärkesutredningen så ska Kommunal uppfattas i framtiden... 2 1. Inledning... 2 2. Bakgrund...

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer