Finansdagarna 11-13:e maj 2011 mötesplatsen med högaktuella finansfrågor för den offentliga sektorn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansdagarna 11-13:e maj 2011 mötesplatsen med högaktuella finansfrågor för den offentliga sektorn."

Transkript

1 Finansdagarna 11-13:e maj 2011 mötesplatsen med högaktuella finansfrågor för den offentliga sektorn. För femte året i rad! Vi erbjuder dig tre dagar med intressanta ämnen och talare för dig som arbetar med finansiella frågor inom eller till den offentliga sektorn. Allmänna och parallella seminarier som lyfter fram högaktuella ämnen. Missa inte denna konferens! Den tredje dagen är en workshop som avhandlar den nya lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Vad innebär den nya lagstiftningen? Du kan anmäla dig på till följande alternativ; Hela konferensen inkl workshop Konferensen exklusive workshop Enbart workshop VÄLKOMMEN! Bo Lundgren, Riksgäldsdirektör Riksgälden Tom Pettersson, VD Ålandsbanken Fondbolag Ab Carl-Henrik Arosenius, upplåningschef Kommuninvest Kurt Eliasson, VD Sabo Temavärdar: Arrangörer:

2 Program Finansdagarna 11 maj registrering och lättare frukost Inledning Ola Eriksson, kanslichef Föreningen Sveriges kommunalekonomer Det ekonomiska läget och utsikter inför framtiden Den svenska kommun- och landstingssektorn klarade sig överraskande bra under den senaste konjunkturkrisen. Åren blev bland de starkaste på många år. Mycket talar för att den finansiella situationen inte blir lika ljus under de kommande åren, trots tecken på en relativt god samhällsekonomisk utveckling. Frågan är hur sektorn ska hantera de framtida utmaningarna. Mats Kinnwall, chefsekonom SKL Den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag Kurt Eliasson, Vd SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Omvärldsbevakning ur ett finansperspektiv För en effektiv riskhantering krävs, förutom policy och riktlinjer, en syn på hur räntorna kommer att utvecklas. Här ges en insikt i hur prissättning sker på räntemarknaden och vilka faktorer som påverkar prissättningen. Vi går också igenom ett antal makroekonomiska tal som ger bra indikationer på vart marknaden är på väg och visar hur man kan ta hjälp av marknadens prissättning i sina analyser. Carl-Henrik Arosenius, upplåningschef Kommuninvest samt representant från kommun/landsting LUNCH Parallella seminarier a. Handel med energi Elderivat Hur fungerar den finansiella marknaden inom energiområdet? Magnus Thysell, VD Modity Energy Trading AB, Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB 1b. Omprövning för avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringarna har också kritiserats för bristande konkurrens. Bör försäkringar som TGL, AGS m m konkurrensutsättas? Stefan Ackerby, bitr. chefsekonom SKL KAFFE Parallella seminarier a. Redovisning av finansiella instrument Vi presenterar RKR:s utkast till rekommendationer Fredrik Ericsson, redovisningsexpert, KPMG Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning Pensionsåtagandet Ett problem, tre lösningar, så hanterar vi pensionsåtagandet Göran Tjällman, Umeå kommun Sven-Ove Nilsson, Östersunds kommun Michael Andersson, Höörs kommun 2b. Kommunernas externa finansieringskällor Hur har villkoren förändrats efter finanskrisen? Vad kommer nya regleringar att medföra? Maria Viimne, Vice VD Kommuninvest Torbjörn Hamrin, Ansvarig Offentlig sektor, Swedbank Christer Bois, Bois & Partners Paul Westesson, Norm Finanspartner samt representanter för kommun/landsting MIDDAG OCH MINGEL

3 Program Finansdagarna 12 maj Ramverk för ränteriskhantering Handelsbanken har utvecklat ramverk för att belysa flera dimensioner av skuldportföljen Ramverket syftar till att komplettera bilden av en given portfölj med kvantitativa mått Dessa mått beräknas ej bara för idag utan skattas också för framtiden Framtiden är oviss, därför skattas en hel mängd framtida scenarios via Monte Carlosimulering Yvonne Vesterby Handelsbanken Kaffe och mingel Ekonomin och de offentliga finanserna Bo Lundgren, Riksgäldsdirektör Riksgälden Hållbart är lönsamt Ålandsbanken beskriver synsätt och arbetssätt vad gäller hållbarhet i kapitalförvaltningen samt beskriver miljöfonden Ålandsbanken Eco Performance, en fond som kombinerar miljö- och hållbarhetstänkande med affärsmässighet. Tom Pettersson, VD Ålandsbanken Fondbolag Ab Folke Rydén, tidigare utrikeskorrespondent för SVT och idag prisbelönt Östersjöfilmare LUNCH a.Finansiella avtal Genomgång av finansiella avtal med målsättningen att identifiera de viktigaste villkoren. Advokat Svante Hultqvist, Advokatfirman Cederquist KAFFE Parallella seminarier 4b. Etik och finans Etikfrågorna står högt på agendan idag. Inom det finansiella området handlar det dels om umgänget mellan kund och leverantör och dels om vilka etiska hänsyn som ska tas vid placering och upplåning. Statsåklagare Nils-Eric Schultz Ann-Sofie Agnevik, SKL Finansdagarna 2011 reflektioner och slutsatser Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle, reflekterar över årets Finansdagar tillsammans med Peter Wigert, ekonomi- och finansdirektör Telgegruppen och Christer Bois, Bois&Partner. Bo Lundgren Riksgäldsdirektör Riksgälden Folke Rydén, Reporter, regissör, producent Mats Kinnwall, chefsekonom SKL Mats Edman, Chefred/VD Dagens Samhälle

4 Detaljinformation parallella seminarier 1a. Handel med energi - Elderivat Hur fungerar den finansiella marknaden inom energiområdet? Möjligheter och risker med elderivat. Riskhantering, riskpolicy m m, Magnus Thysell, VD Modity Energy Trading AB Hur arbetar ett kommunalt energibolag i den finansiella marknaden? Christian Schwartz, VD Mölndals energi 1b. Omprövning för avtalsförsäkringar Parterna på arbetsmarknaden ansvarar via avtal för en betydande del av de anställdas försäkringsskydd vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Inför växande svårigheter att klara välfärdens finansiering har föreslagits att avtalsförsäkringarna skall ges en större roll och ta över en del av socialförsäkringen. Andra vill tvärtom minska avtalsförsäkringarnas roll. Vilka är för och nackdelar med avtalsförsäkringar jämfört med privat eller statlig försäkring? Hur ser socialförsäkringsutredningen på ansvarfördelningen mellan statlig och avtalad försäkring? Är försäkringsbolagen intresserade av att ta över? Avtalsförsäkringarna har också kritiserats för bristande konkurrens. Bör försäkringar som TGL, AGS m m konkurrensutsättas? Vad innebär den s k Tysklandsdomen? Har icke-väljarna i avtalspensionssystemet blivit missgynnade? Hur går det med möjligheten att byta förvaltare? Stefan Ackerby, bitr. chefsekonom SKL 2a. Redovisning av finansiella instrument Rådet för kommunal redovisning (RKR) arbetar under 2011 med att ta fram två nya rekommendationer om redovisning av finansiella instrument. Avsikten är att ersätta nuvarande rekommendation nr 9 samt att göra en mer utförlig reglering av de redovisningsfrågor som berör finansiella instrument. Fredrik Ericsson som anlitats av RKR som expert samt Torbjörn Tagesson presenterar arbetet så långt det har kommit och inbjuder till diskussion om innehållet. Fredrik Ericsson, Redovisningsexpert, KPMG, Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning 2b. Kommunernas externa finansieringskällor Finansieringsvillkoren har förändrats efter finanskrisen med bl.a. kortare löptider, högre marginaler, m m. Fler och fler kommuner/kommunala bolag är intresserade av finansiering via kapitalmarknaden. Vi går bl.a. igenom dagens villkor för bilaterala lån i finansmarknaden, finansiering i kapitalmarknaden, räntederivat, m m samt blickar framåt hur nya regleringar kan påverka villkoren. Maria Viimne, Vice VD Kommuninvest, Torbjörn Hamrin, Ansvarig Offentlig sektor, Swedbank, Christer Bois, Bois & Partners, Paul Westesson, Norm Finanspartner samt representanter för kommun/landsting samt representanter för kommun/landsting. 3. Pensionsåtagandet Vi presenterar tre kommuners olika hantering av pensionsåtagandet. Höörs kommun har valt att försäkra bort en betydande del av sitt pensionsåtagande. Umeå kommun hanterar en del av sitt åtagande genom en pensionsstiftelse. Östersunds kommun har under 2010 lagt fast en strategi som innebär förvaltning av pensionsmedel i egen balansräkning. Hur har man kommit fram till sina beslut och hur hanterar man det i fortsättningen? Göran Tjällman, finanschef, Umeå kommun, Sven-Ove Nilsson, redovisnings- och finanschef, Östersunds kommun, Michael Andersson, ekonomichef, Höörs kommun 4a. Finansiella avtal Även de finansiella avtalen har förändrats sedan finanskrisen. Med målsättningen att identifiera de viktigaste villkoren att iaktta i olika finansiella avtal går vi igenom låne- och ISDA-avtal. Advokat Svante Hultqvist, Advokatfirman Cederquist 4b. Etik och finans Etikfrågorna står högt på agendan idag. Inom det finansiella området handlar det dels om umgänget mellan kund och leverantör och dels om vilka etiska hänsyn som ska tas vid placering och upplåning. Exempel på frågeställningar är: Var går gränsen mellan representation och bestickning, är det lämpligt att kommunens ekonomichef sitter i den lokala bankstyrelsen, hur kan vi veta att vi placerar etiskt? Statsåklagare Nils-Eric Schultz, Ann-Sofie Agnevik, SKL

5 Workshop fredag 13 maj, kl fattade Riksdagen beslut om nya regler för kommunala bostadsbolag och hyressättningen. Den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs. Dagens workshop kommer att ge dig bakgrund och belysa olika intressenters syn på den nya lagstiftningen. Nya lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag 1. Bakgrund och syfte med lagen Daniel Liljenberg, Politiskt sakkunnig Socialdepartementet 2. Vad är konsekvensen av otillåtet stöd? Advokat Olle Rislund; Advokatfirman Cederquist 3. Affärsmässiga principer Vad är direktavkastning? Vad ska direktavkastningen täcka för kostnader? Vad kan man styra mot för nyckeltal? Hur ser det privata näringslivets nyckeltal ut mot de kommunala bostadsbolagens nyckeltal? Hur beräkna marknadsmässiga avkastningskrav? Marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på internlån 4. Vad innebär den nya lagstiftningen? Praktisk tillämpning av allmännyttiga bostadsaktiebolag. Olika intressenters syn på tillämpningen av lagstiftningen för sina respektive medlemmar. Talare under avsnitt 3 och 4 Lars Björnsson, Skatteexpert SKL Carl Grefberg, Director KPMG Corporate Finance Maria Gabrielsson, Ekonomi och finans, SABO Christer Jansson, VD Fastighetsägarna Stockholm Kerstin Joelsson, Finanschef Uppsalahem Sophia Mattsson-Linnala, Ekonomi- och finanschef SABO Pär Svanberg, Bostadspolitisk chef Hyresgästföreningen 5. Avslutande paneldebatt Moderator; Måns Wikstrand, Dagens Samhälle

6 Anmäl dig till Finansdagarna maj 2011 samt workshop 13:e Datum och lokal maj Kista Tower Conference Färögatan 33 i Kista tel Anmälan Anmäl dig på: Om du anmäler dig senast 13:e mars får du 500 kr rabatt på konferensavgiften. Sista dag för anmälan: Frågor: alternativt Seminarieavgift Finansdagarna 11-12:e maj kr + moms för anställda i kommuner och landsting kr + moms för övriga Workshop 13 maj Kl maj på Kista Tower Conference Frukost och registrering från kl kr + moms. Kaffe och lunch ingår. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Logi Vi har reserverat ett antal rum och kan tillsammans med Mr Chip Hotel Kista erbjuda dig ett rabatterat pris på enkelrum. Uppge referens: bokningsnummer Boka på telefon: Erbjudandet gäller längst till den 11:e april. Återbud eller förhinder Anmälan är bindande vid förhinder kan plats överlåtas till en kollega. Vill du medverka som utställare? Ring eller maila Kommunikationer Kista Tower Conference Tunnelbana: Tag linje 11 Kungsträdsgården - Akalla. Restid ca 20 minuter från T-Centralen. Gå av vid Kista (bakre utgången mot Kista Galleria). Följ skyltning i Kista Galleria mot Kista Science Tower. I Kista Science Tower finns vår konferensreception på entréplan, nära entrén. Bussar till Kista Galleria 155 Brommaplan - Kista Galleria 197 Centralen - Kista - Sollentuna 179 Vällingby - Spånga - Kista - Sollentuna 517 Spånga - Kista 518 Helenelund - Kista - Akalla - Vällingby 537 Upplands Väsby - Kista 603 (683) Mörby - Kista - (Jakobsberg) 627 Arninge - Täby - Sollentuna Kista Pendeltåg Södertälje - Märsta. Station Helenelund (J). Restid från Centralen ca 15 minuter Utställare

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

GULDLÄGE FÖR ANNA. kommunal. KRÖNIKAN Kerstin Hessius: Börsen räddar inte våra pensioner. TEMA: FINANSER Finansfrågorna allt viktigare för sektorn

GULDLÄGE FÖR ANNA. kommunal. KRÖNIKAN Kerstin Hessius: Börsen räddar inte våra pensioner. TEMA: FINANSER Finansfrågorna allt viktigare för sektorn onom#2 2013 kommunal Medlemstidning för Kommunalekonomernas förening TEMA: FINANSER Finansfrågorna allt viktigare för sektorn RÄTT KURS I BLEKINGE Höjd skatt och budgetkoll ger plus GULDLÄGE FÖR ANNA Anna

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

dialog Kommuninvest tog plats i Almedalen. Om Sverige på det stora havet Samtal med Mats Kinnwall, chefekonom på SKL. Sidan 20

dialog Kommuninvest tog plats i Almedalen. Om Sverige på det stora havet Samtal med Mats Kinnwall, chefekonom på SKL. Sidan 20 dialog En tidning från Kommuninvest Nr 3 2010 www.kommuninvest.se Kommuninvest tog plats i Almedalen. Konsthantverk av Åsa Jacobsson. Seminarium om välfärdens finansiering. Sidan 3 Om Sverige på det stora

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Grundläggande finansiell riskhantering

Grundläggande finansiell riskhantering OBS! De 20 första som anmäler sig får Lars Söderlinds nya reviderade upplaga av boken Att mäta ränterisker! IIR hälsar dig välkommen till konferensen Grundläggande finansiell riskhantering - en introduktion

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet En studie av Uppsala Konsert och Kongress Författare: Nina Larsen Handledare:

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre Programöversikt BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre partners Business Arena stockholm 2015 Per den 21 april 2015 Cu be Swedish Association En mötesplats

Läs mer

Stratsys ANVÄNDARKONFERENS

Stratsys ANVÄNDARKONFERENS ANVÄNDARKONFERENS Stratsys 2014 Årets konferens bjuder på en intressant blandning av inbjudna specialister, samarbetspartners och ett flertal kunder som delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel.

Läs mer

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län.

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län. dialog En tidning från Kommuninvest Nr 4 2010 www.kommuninvest.se Mattias Olsson, finanschef Jönköpings läns landsting Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer