Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Simförbund. Årsberättelse"

Transkript

1 Stockholms Simförbund Årsberättelse

2 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 24 februari 200 klockan 8.30 Plats: Idrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för årsmötet. 6. Val av sekreterare för årsmötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 8. Val av rösträknare (andra än justeringsmän). 9. Årsberättelse för senaste verksamhetsåret. 0. Förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.. Revisorernas berättelse. 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 3. Behandling av motioner och propositioner. a. Inga motioner har inkommit. b. Styrelsens proposition angående 6 Styrelsens sammansättning c. Styrelsens proposition angående 3 Ärenden vid årsmötet d. Styrelsens proposition angående ändrad kansliavgift 4. Beslut om antal ledamöter i SDF-styrelsen och valberedningen 5. Kandidatnominering för val enligt punkterna Val av distriktsordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen för ett år. 7. Val av erforderligt antal ledamöter i SDF-styrelsen för två år. 8. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 9. Val av ombud och suppleanter till Svenska Simförbundets årsmöte. 20. Val av ombud och suppleanter till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 2. Val av ordförande och två ledamöter till valberedning för ett år. 22. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF. 23. Redovisning av framtida verksamhetsinriktning och ekonomisk planering. 24. Avslutning

3 Röstlängd vid Stockholms Simförbunds årsmöte 24 februari 200 Förening Antal röster Förening Antal röster IF Aktiv Ungdom, Lidingö Sim- och Idrottsklubben Hellas 2 Blå Bandets Simklubb i Spånga Solna Sundbyberg Simsällskap 04 2 Bojen Simklubb Spårvägen Simförening 3 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 2 SS Hellas Masters Bromma Simsällskap Simsällskapet Stockholm Konstsim Carlsberg IF 0 Stockholm Dolphins Swim Club Danderyds Sim 2 Stockholms Kappsimningsklubb 2 Djurö-Vindö IF Stockholms Simhoppsklubb Gustavsbergs Simsällskap Stockholms Studenters Idrotsförening Hemse Bollklubb Stockholmspolisens IF Simidrottsförening 3 IFK Lidingös Simklubb Stockholms-Postens IK IFK Stockholm Sveriges Radio/TV IF 0 Ingarö Friluftsförening Södertälje GoSF Järfälla Simsällskap 2 Södertälje Simsällskap 2 Kanaans Simsällskap Södertörns Simsällskap 3 Lännersta Simsällskap Turebergs Simklubb 2 Mälarhöjdens Simsällskap Tyresö Simsällskap 2 Märsta Simsällskap Täby Sim 2 Mörbyfjärdens Idrottsförening Upplands-Bro Simsällskap Nacka Handikapp Idrottsförening Wisby Simsällskap Nacka-Wermdö-Sundbybergs SF Väsby Babysimförening Norrtälje Simklubb Väsby Simsällskap 3 Saltsjöbadens Idrottsförening Åkersberga Simsällskap Sigtuna Simklubb Årsta havsbads stugägareförening Simklubben Neptun 3 Älvsjö AIK Fritidsförening Skuru Idrottsklubb Ösmo Simsällskap Totalt 52 föreningar med 70 röster

4 Innehållsförteckning Dagordning 2 Röstlängd 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 5 Framtida verksamhetsinriktning 7 Simkommittén 8 Polokommittén 9 Hoppkommittén 5 Konstsimkommittén 7 Utbildningskommittén 22 Tävlingskommittén 25 PR och Information 26 Ekonomi 27 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse 33 Budget Medaljörer vid SM-tävlingar Distriktsmästare 44 Poloresultat Poängfördelning vid DM ochjdm Stockholmsklubbar vid SM/JSM Organisation 5-4 -

5 Styrelsens verksamhetsberättelse Inledning Simmaråret 2009 har genomförts med stora framgångar i distriktet och när det görs en summering innehåller det många glädjeämnen och samtidigt återigen stora utmaningar inför det kommande året. Stockholmsdistriktet fortsätter att visa att vi kan få fram framgångsrika simmare. I allt väsentligt beror detta på duktiga tränare och ledare i alla led i distriktets klubbar. Under 2009 har en fortsatt extra satsning på kommittéernas utveckling av de olika disciplinerna ägt rum. Dessa extra insatser har varit riktade mot ungdomsverksamheten och syftat till att få fler att börja med simidrott men också till att få fler att stanna kvar i vår idrott Årets framgångar ger oss i distriktet möjligheter att göra reklam för vår idrott och därmed få flera sponsorer, ännu bättre tränings- och tävlingsmöjligheter samt uppmärksamhet i media. Framgångarna har också uppmärksammats av våra politiker i kommunala förvaltningar. För att hantera mer komplexa frågor har lämpliga arbetsgrupper bildats som snabbt bereder och därefter framlägger ett förslag för styrelsebeslut. Ifrågasättandet av vad vi gör och vad klubbarna vill att vi ska arbeta med fortgår kontinuerligt och vi är hela tiden öppna för idéer och förslag. Styrelsen har ofta påtalat vikten av att genomföra tävlingsarrangemangen på ett positivt sätt så att alla parter blir nöjda. Samarbetet mellan klubbarna är viktigt inte minst på funktionärssidan. Samarbetet har fortsatt under året och styrelsen ser mycket positivt på denna utveckling. Kansliet i Stockholmsidrottens hus i Solna fortsätter att skapa bra kontaktvägar till bl.a Svenska Simförbundet och SISU. Under året som gått har det också visat sig att kansliet fungerat bra ut mot klubbar. Detta har varit mycket bra då snabb information kunnat ges från båda håll. För att möta framtida krav och för att hålla information tillgänglig på ett bra och enkelt sätt har vi under året moderniserat vår hemsida. Styrelsen har under året haft 2 protokollförda styrelsemöten, 3 arbetsmöten, simallting och 2 ordförandekonferenser. Simkommittén har under året genomfört sin planerade verksamhet till stora delar. Kommittén har knutit till sig kunskaper och medlemmar från flera klubbar. Arbetet har varit uppdelat på olika ansvarsområden, vilket medfört kontroll på genomförda verksamheter. Tävlingskommittén har i vissa delar samarbetat med simkommittén. Hoppkommittén har i Eriksdalsbadet fantastiska möjligheter att bedriva träning och tävling. Förutsättningarna för att vi även i fortsättningen ska vara Sveriges bästa hoppdistrikt har aldrig varit bättre. Efterfrågan från barn och ungdom i distriktet på hoppträning ökar successivt. De få klubbar som idag kan ha disciplinen hopp har därför köer. Polokommittén har under året genomfört en intensiv verksamhet med satsning på framförallt ungdomssidan. Med Eriksdalsbadets möjligheter till träning och intressanta tävlingsarrangemang kan vi se fram emot ett nytt bra poloår. Framför allt på ungdomssidan. Såväl inom herr- som dampolon är distriktet mycket framgångsrika i landet mycket tack vare goda ledare och bra organisation. Konstsimkommittén fortsätter sina ansträngningar att utveckla verksamheten och är utan tvekan den mest ambitiösa i hela landet, mycket tack vare eldsjälar med stor ambition. 5

6 Masterskommittén mastersverksamheten ingår numera i respektive kommitté. Rekordtabellerna är i ständig förändring efter varje tävling. VR, EUR, NR och SR slås på löpande band. En av de stora inom Masters gått ur tiden. Arne Jutner Utbildningskommittén har samarbetat med SISU, som även under detta år har handlagt delar av utbildningsadministrationen. Den löpande utbildningsverksamheten har främst berört simidrottsutbildningsstegen och utbildning av simfunktionärer. Utbildningen kommer även under 200 att vara ett mycket högt prioriterat område. Under året har även vårt kansli bidragit med stort engagemang. Inför 200 har vi valt att lägga hela utbildningsadministrationen på vårt kansli. Tävlingskommittén har till uppgift att samordna och likställa alla distriktets mästerskap för ett antal av tävlingar inom distriktet. Sammanfattning Vår ekonomi är fortsatt god. De bidragssystem som tillämpats i våra kommuner har i stort varit oförändrade under Det är viktigt att förbundet hela tiden bearbetar de olika politiska instanser som beslutar om våra villkor. Viktigt är också samarbetet mellan klubbarna och förbundet i frågor som berör vår gemensamma verksamhet. Vi har genomfört ett antal tävlingar i Eriksdalsbadet under året inom våra discipliner och badet och personal har fungerat mycket bra i tävlingssammanhang. Vid kontinuerliga kontakter med anläggningsledningen försöker vi rätta till de flesta av de synpunkter som vi och anläggningsansvariga haft på funktionaliteten. Ett viktigt arbete som ökat under året har varit ett antal möten med beslutsfattare på Idrottsförvaltning för att påverka och få ta del i de ombyggnationer som pågår. Under året har arbete med det nya förslaget från Svenska Simförbundet om ny distriktsindelning genomförts. Vid ett extra årsmöte fastslogs en stadgeändring där Stockholms Simförbund omfattar hela Stockholms län samt Gotland. Detta innebär att distriktet utökas med ett antal klubbar från 200. Det är med stor sorg som vi saknar Janne Nordlund som gått ur tiden. Janne var en av de stora ledarna och en stark förgrundsfigur inom svensk simning. Från Stockholms Simförbunds styrelse och dess kommittéer vill vi rikta ett stort tack till alla ledare, tränare och funktionärer för ett engagerat arbete. Vi passar även på att rikta ett stort tack till Svenska Simförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Stockholms Idrottsförvaltning, Eriksdalsbadets ledning, IC Control AB samt Stockholms Idrottsborgarråd och SISU för deras stöd. 6

7 Framtida verksamhetsinriktning För att distriktet ska fortsätta att nå idrottsliga framgångar är det viktigt att föreningar och förbund aktivt samarbetar om ledarförsörjning, utbildning och utveckling. För styrelsen blir det också viktigt att kunna behålla en god ekonomi, som i sin tur skapar förutsättningar för utveckling och handlingskraft. Idrottsliga framgångar är den självklara huvuduppgiften. För att behålla den idrottsliga ställningen i landet, som distriktet har i dag, krävs att det fortlöpande skapas positiva förutsättningar. Simidrottens verksamhetsidé "Simidrotten vill" ska ligga till grund för mycket av det utvecklingsarbete som genomförs i distriktet. Detta arbete ska vara en ständigt pågående process. En av förbundets viktigaste uppgifter är att tillhandahålla en bred och bra utbildning samt utvecklingsmöjligheter för föreningarna och deras aktiva, tränare och ledare. Förbundet ska genom en målmedveten satsning i alla discipliner, genom föreningarna och deras huvudtränare, verka för kompetensutveckling av samtliga tränare i distriktet för att därigenom uppnå resultatmässiga framgångar. Förbundet ska genom aktivt uppsökande arbete och kontinuerliga möten med anläggningsägare/-ansvariga verka för simsportens självklara rätt att disponera tillräckliga utrymmen i våra simhallar. Detta innefattar kontakter med såväl politiker som förvaltningsansvariga. Förbundet ska årligen arrangera en ordförandekonferens, Simallting och en tränarkonferens för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av distriktet och dess föreningar. Förbundet ska kontinuerligt ge information till berörda bl.a. genom förbundets hemsida. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige i framtiden, måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Stockholm i februari 200 Börje Jacobsson Jan Karlsson Norman Thulin Bengt Lundell Marianne Hörding Tanja Ilic 7

8 Simkommittén Inledning 2009 bjöd Sarah Sjöström på ett fantastiskt lopp som gav både VM-guld och världsrekord! För detta fick Sarah även pris på idrottsgalan för Årets Prestation. Även Therese Alshammar fortsätter att leverera och tog ett VMsilver. Det finns fler simmare från distriktet som kommer att vara mycket intressanta att följa under 200 och framförallt då EM i Budapest. Verksamhet Simkommittén har under 2009 genomfört flera olika aktiviteter samt en landskamp. Ålandskampen fortsätter att vara en populär aktivitet där distriktets simmare möter simmare från Svenska Finlands Idrottsförbund i Godby, Åland. Resan börjar på lördag morgon då båten går från stadsgårdskajen och avlutas på söndagskvällen efter att ha avverkat två tävlingspass. I år precis som tidigare år vann vi sammanlagt men i år vann SFI två delkamper vilket visar att de kommer närmare. För att få ännu lite mer fart på tävlingarna hade vi bl.a. förstärkt ljudet i simhallen. Nästa år ska vi försöka få med fler föräldrar som åskådare till tävlingen. Vi har också genomfört ett läger för våra simmare i Simiadenåldrarna. Det skedde i Sigtuna där distriktets bästa 2-3 åringar samlades för att träna ihop och lära känna varandra under en helg i maj. Det arrangerades ett helgläger där samtliga JSM-kvalade simmare i distriktet var inbjudna att delta, ca 40 simmare deltog. Till lägret förväntades tränare från deltagande klubbar närvara vilket bidrog till ett starkt tränarteam på kanten. Även denna aktivitet som kom till på initiativ av Fredrik Lundin och Göran Linday var mycket uppskattat bland simmarna. Precis som tidigare år bjöd vi Stockholms Sumsim riksare på middag och World Cup i Stockholm. Att våra ungdomar får chansen att se delar av simvärldseliten har alltid varit populärt, inte minst i år när Michael Phelps kom på besök. Två möten har vi arrangerat för att träffa tränare i distriktet för att dels ge information samt diskutera vilka frågeställningar vi ska jobba med. Som vanligt skedde träffarna i form av lunchmöte i samband med DM. I samband med DM arrangerades också ett seminarium där Daniela Vidakovic-Lundin och Linn Bessner berättade om vad de hade sett och hört under sitt besök till ASCA-konferensen i augusti. Linn och Daniela har även författat en rapport som går att få tag i via förbundets kansli. Idrottsligt Internationellt 26 juli-2 augusti VM (50m) Rom Ledare: Anne Forsell SK Neptun, Pär Gabrielsson Väsby SS, Johan Wallberg SK Täby, Carl Jenner Södertörn SS, Jozef Michlewicz Väsby SS, Rene Tour SK Neptun, Petter Larsson SKK Aktiva: Therese Alshammar Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, Stina Gardell Spårvägens SF, Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Sarah Sjöström Södertörns SS, Stefan Nystrand SK Neptun, Simon Sjödin SK Neptun, Petter Stymne SK Neptun Medaljörer: Guld: Sarah Sjöström 00m fjäril Silver: Therese Alshammar 50m fritt 0-3 december EM (25m) Istanbul Ledare: Carl Jenner Södertörns SS, Ulrika Sandmark Väsby SS, Jozef Michlewicz Väsby SS, Petter Larsson SK Neptun 8

9 Aktiva: Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Petter Stymne SK Neptun, Niklas Tour SK Neptun, Johan Johansson Täby Sim, Lovisa Ericsson Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, Michelle Coleman Täby Sim, Sarah Sjöström Södertörns SS, Pontus Renholm Stockholmspolisens IF, David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Henriette Stenkvist Stockholmspolisens IF, Stina Gardell Spåvägens SF Medaljörer: Silver: Petra Granlund 200 fjäril, Josefin Lillhage: 4x50 frisim, 4x50 medley, Sarah Sjöström: 4x50 frisim, 4x50 medley 8 2 juli EJM Prag (50m) Monterrey Ledare: Ingen Aktiva: David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Henriette Stenkvist Stockholmspolisens IF, Lovisa Ericsson Täby Sim, Johan Johansson Täby sim, Michelle Coleman Täby Sim, Elin Lindström Täby Sim, Sarah Sjöström Södertörns SS Medaljörer: Silver: Sarah Sjöström 00 rygg Brons: Lovisa Ericsson: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Michelle Coleman: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Henriette Stenkvist: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Sarah Sjöström 4x200 fritt Sammanfattning Året som har gått har varit bra. Det fortsätter att komma initiativ från tränare inom distriktet vilket vi ser väldigt positivt på och vill utveckla. Vi har även börjat jobba mer med tränare på andra nivåer än elit och junior nivå vilket också ska utvecklas. Sett över hela året är vi nöjda med Målsättning 200 Att fortsätta utveckla simkampen. Att ha en fortsatt bra och utvecklande kontakt med tränarna i distriktet. Att arrangera läger och träffar som inspirerar och uppmuntrar våra ungdomssimmare. Att få bättre resultat på DM. Att få ett bra samarbete inom distriktet att bli ännu bättre. Att få en fungerande Mastersverksamhet i distriktet. 9

10 Polokommittén Stockholms Stadslag gästade Åbo Inledning Stockholm distriktets klubbar har under året funnits med i samtliga finalspel. I SM finalerna i samband med Sim SM i Linköping fick SKK se sig besegrade av Hellas som återtog SM-titeln från SK Ran, Malmö efter att Hellas vunnit i två raka matcher med 6-4 och 7-6. Efter stundtals klokt och bra spel fick Järfällas damer se sig besegrade av LASS i två matcher 2-5, 3-2. Därmed tog LASS sitt tredje SM i rad. På ungdomssidan har stora framsteg gjorts där Järfälla och SKK nu har ett försprång bland klubbarna i Stockholm och dominerar från junior till pojkåldersklasserna. JSM flickor vanns av Järfälla tidigt under året. Klubbarna har i nya bad, Husby och Bro, bedrivit nyrekrytering. Södertörn som ny poloklubb har deltagit i årets ungdomsserie USMB under ledning av Göran Kron. Södertörn som är en stark och framgångsrik simförening har som ett kontinuerligt inslag i planeringen lagt in vattenpolomoment i sin träning. Hellas har startat upp knatte- och ungdomspolo. Kontakt har tagits med flera klubbar och simhallar för att etablera ett samarbete eller skapa nya lag. Polopropagandadagar har genomförts för att visat upp sporten under skollov med prova-på-aktiviteter. Gemensamma träningar har genomförts under hela året för våra pojkar och flickor som förberedelse för Novembercupen i Ängelholm, Åbo ungdomsturnering och Warszawas klubbturnering samt NM för landslag. Sent på året avled Arne Jutner och begravningen ägde rum i Sofia Kyrka nära hans uppväxtkvarter invid Vitabergsparken. Polosporten minns Arne som läromästare, stark ledare och historieberättare. 0

11 Verksamhet Stockholm befäster sin ställning som starkaste distrikt och utgör stommen i landslagen för damer/herrar, juniorer och ungdomar. Bredd och Ungdomsverksamhet har prioriterats under året med kontinuerliga utbildningar för ledare och spelare. Flera internationella turneringar har spelats i Eriksdal och Järfälla med många deltagande lag. Lars och Thomas Fjärrstad memorial. NM för klubblag, NM för landslag, Upptramp cup och Trettondagscupen. I samband med dessa turneringar har domare och funktionärer utbildats och praktiserat. Bra kontakter har etableras med ledare i Polen och England, där intresse finns att utveckla utbyte för träning och turneringsspel. Idrottsligt Nationellt Årets SM finaler på damsidan blev åter en match mellan LASS och Järfälla där Linköpings flickor som på hemmaplan i Tinnerbäcksbadet kunde vinna efter två matcher med 2-5 och 3-2. På herrsidan var årets serie en fråga om vilka Stockholmslag som skulle gå till final. Hellas och SKK kvalificerat slutligen där Hellas kunde stå som mästare efter två raka segrar 7-6 och 6-4 över SKK. Hellas vägg Magnus Strangenberg såg till att rädda många frilägen och att Claes Jutner och Hannes Reneby tyngd och rutin avgjorde till Hellas fördel. Järfälla som utvecklats under året tog tredjeplatsen. JSM flickor spelades för andra gången och Järfälla vann klart dominerande över LASS, Karlstad och SK Neptun. JSM pojkar och spelades i Stockholm där Järfälla segrade och övertog JSM-titeln från LASS. USMA po JS, SKK, LASS, GTB-sim USMA fl LASS, Järfälla -7 USMA po SKK, Järfälla, LASS, GTB-Sim USMB Järfälla, LASS, Ängelholm, Polisen USMC LASS, Ängelholm, Karlstad, Järfälla, Polisen DM för herrar spelades i samband med NM för klubblag. Järfälla, Hellas, SKK, Polisen. Final Järfälla - Hellas 2-. Järfälla arrangerade sina årliga två turneringar Trettondags cupen samt Upptramp cup. Båda turneringar är mycket väl arrangerade och välbesöka av återkommande lag från Norden och Europa både på dam-, herrsamt ungdomssidan. Upptramp cup har blivit förebild för efterföljande turneringar som vi nu märker blomma upp hos våra grannländer där fair play, deltagande med speltid för alla i laget, flickor och pojkar är vägledande i ungdomsidrott. SKK arrangerade Lars och Thomas Fjärrstad Memorial Turnering för klubblag med ungdomslag f9 som nu har blivit en etablerad turnering där de bästa klubbarna i Norden vill delta.

12 Internationellt Malou Huisman tar bollen i match mot Tyskland. A-landslaget herr hade en uppgift, 6-Nationers i Odense Danmark. 3plats NM för ungdomslandslag (pojkar 93/flickor 95), som varit en fast årligen återkommande turnering sedan 2007, arrangerades gemensamt av klubbarna. Stockholm med Eriksdalsbadet, mitt i Skandinavien och norra Europa möjliggör för länderna att hitta ekonomiska villkor att delta. Årets upplaga var som tidigare år välbesökt med många deltagande lag i åldersklasserna pojkar 93 och 95 samt flickor 9 och 95. På domarsidan har Hans Lundén som neutral dömt SM finalerna. Stefan Lundqvist och Göran Kron har också varit flitigt anlitade under året. Fredrik Månson är vår enda domare som varit anlitad internationellt under året. Damjunior landslaget spelade i Hannover Tyskland-Swe 20-5 Tyskland-Swe -6 Tyskland-Swe -3 Ungdomslandslaget Odense 93 Swe-Dan 6-4 Swe-Tjeckien 6-9 Swe-Dan 7-7 Swe-Tjeckien 7- Stockholms stadslag Warszawa 9 Warszawa-Stockholm 2-2 Stockholm-Birmingham 9-5 Bytom-Stockholm 5-2 Bytom-Stockholm -9 NM för landslag i Stockholm po 93 Swe-Litauern 6-3 Swe-Dan -0 Swe-Norge 2-4 Swe-Fin -6 Swe-Dan, final 2- Matcher spelades också i åldrarna fl 9, fl 95 och po 95 i en öppen klass. 2

13 Utbildning Pololedarkonferens i Ängelholm med deltagare från Stockholmsklubbarna En utbildningshelg i Stockholm under ledning av polokonsulenterna för nybörjare tränare och ledare. Holländsk gästföreläsare Gemensamma återkommande träningar för våra yngsta spelare och nybörjarledare. Träningshelger i februari, mars och september med spelmetodik för våra yngsta spelare på programmet. Domar- och funktionärsutbildning i samband med NM för klubblag under ledning av Lars Skåål. Utveckling Vi har sett att våra ungdomar fortsätter att utvecklas i rätt riktning vilket vi kan konstatera efter seger i NM93 över Danmark och Litauen där flera Stockholmsspelare deltog. Våra ungdomspelare börjar ta platser i klubbarnas seniorlag. I Ängelholms novembercup kom vi med våra två lag på och 5 plats f 95 och 97. I Åbos ungdomsturnering var vi klart dominerande med lagklasser för 92 och 94. En Stockholmskombination po 9 gästade Warszawa och den inledande matchen som spelades mot starkt internationellt motstånd slutade -. Målsättning 200 Gemensamt Tillsammans med SSF, SDF, och distriktets klubbar planera serier, läger och flera turneringar från pojkar/flickor till seniorer och se till att dessa blir organisatoriskt och sportsligt väl genomförda. Skapa gott samarbetsklimat och kamratskap med våra internationella deltagare och efter hand kunna göra återbesöka i form av läger och turneringar. Arbeta för förnyelse och utveckling av polosporten i distriktet med betoning på nya klubbar och nybörjarverksamhet och nya ledare. Genomföra DM för alla ålderskategorier utanför gruppspelet till JSM, USMA, USMB, USMC och att flera klubbar och lag tävlar och att därmed uppnå större deltagarantal Arrangera gemensamma turneringar nationellt och internationellt för ungdomar, juniorer och seniorer för att exponera idrotten inför publik och massmedier. Idrottsliga mål Seniorer Vinna NM för ungdomar och juniorer samt att seniorerna förbättrar sin placering i 6-nationers som 200 spelas i Stockholm. Utveckla och befästa distriktets position som landets bästa. Att ge distriktets landslagsspelare förutsättningar för att kunna utveckla sin spelstyrka till hög internationell nivå. 3

14 Juniorer Att ytterligare utveckla den nya generationen av juniorspelare för att kunna behålla JSM gulden flickor samt pojkar och förbereda spelarna för att kunna ta en plats i seniorlandslaget både på dam- och herrsidan. Ungdomar Att fortsätta den långsiktiga satsningen på och utvecklingen av ungdomslagen mot deltagande i seniorlag på klubb och landslagsnivå. Att utveckla verksamheten med poloskola så att ungdomarna får rätt utbildning och tävlingstillfällen på rätt anpassad nivå. Att ha två lag bland de tre bästa i USMA, USMB och USMC. samt att flera klubbar deltar inom distriktet Utbildningsmål Att genomföra kurser för ledare, tränare och domare och därmed försöka rekrytera ytterligare personer bland spelare och föräldragrupper. Att genomföra öppna gemensamma träningar från nybörjarnivå upp till juniorer under hela året med några tillfällen varje månad och inbjuda till deltagande från samtliga klubbar i distriktet. Att genomföra och utveckla sommarlägerskola på bred front för våra yngsta och även inbjuda rena nybörjare på flera platser i distriktet samtidigt med bra tränare och föreläsare. 4

15 Hoppkommittén Jesper Tolvers Foto: Björn Olin Inledning Vi gick in i 2009 med glada steg hade varit ett lyckat år och förhoppningarna att det skulle fortsätta var höga. High-Lights Höjdpunkten var nog Jesper Tolvers m-tävling på EJM, han hoppade på 8:or rakt igenom och det räckte till en sjätteplats vilket var väldigt otippat. Även NM-guldet på synkro, höga hopp var kul. Verksamhet En internationell tävling i Amsterdam åkte vi på och sedan en ö-stadsmatch där vi riktade in oss på våra mindre hoppare som ska lära sig att komma ut och tävla. I samband med höstlovet genomfördes ett läger för de yngsta tävlingshopparna. Vi var även på den årliga tävlingen i Lund, Diving Lund, med ett stort gäng hoppare och tränare. Det har genomförts ett DM och ett JDM. 5

16 Idrottsligt Nationellt Båda klubbarna har haft deltagare på: SM, JSM, USM, Aquarapid, Regionsfinalen, Gamma cup och ö- stadsmatch Internationellt (landslag) Daniel Egana: VM Jesper Tolvers: EJM, NM, NJM, 6-nationers, Printenspringen Johan Sandell: NJM Josefine Jähle: NJM, Printenspringen Ella Desurmont: NJM Evelina Jähle: NM Anton Nilsson: NJM, Printenspringen, 6-nationers Utbildning I utbildningsväg har klubbarna utbildat hopptränare i olika steg, sedan har även HLR genomförts och domarkurs. Utveckling Hoppningen i Stockholm tog stort kliv framåt både när det handlar om antal aktiva hoppare och till resultaten 2008 och vi har lyckats hålla uppe siffrorna och de fina resultaten i tävlingssammanhang. Nu visar vi att vi är med på alla plan nationellt och internationellt. Vi hoppas att den stora bas som nu ligger som grund kan få oss att fortsätta i samma takt. Det har skett genom fint arbete från båda klubbarna i värvningsprocessen och att vi har många tränare som kan ta hand om de nya hopparna. Sammanfattning Vi är nöjda med det år som gått och hoppas verkligen vi kan hålla i det här lyftet av aktiva hoppare. Idrottslyftet är en guldgruva i rekryteringen, många hoppare kommer den vägen. Målsättning 200 Tävlingsmål Jesper Tolvers kommer att försöka kvala till ungdoms-os, det är första gången det genomförs. Vi hoppas även på en EM-plats i Synkrohoppning. Hur ser vi på framtiden? Vi hoppas att vi kan få så många som möjligt att stanna i vår idrott och att kunna utbilda fler tränare som kan ta hand om hoppare i alla nivåer. En liten killsatsning kommer att göras då vi har för få killar längre upp i tävlingsverksamheten. 6

17 Konstsimskommittén Breddläger Inledning Konstsim (eng. synchro) är en tävlingssport som är öppen för pojkar och flickor i alla åldrar. Vid tävlingar bedömer domarpaneler simmarnas prestationer i olika grenar, i musikprogram och i obligatoriska figurer eller tekniska program för seniorer. I musikprogram ges poäng dels för hur programmet motsvarar de tekniska kraven och dels hur programmet utförs ur artistisk synpunkt. Förutom träning av styrka, kondition och rätt teknik i alla fyra simsätten omfattar träningen övningar i skovlingar, formation/figurteknik, flexibilitet, koreografiskt skapande och musiktolkning och taktfasthet. I regionen bedrivs konstsim av simklubbarna i Järfälla (JS), Täby (TS) samt av SK Neptun (SKN) i Stockholms innerstad. Verksamhet Vi närmar oss vårt mål med att behålla såväl juniorer som seniorer i regionen. Det är viktigt att yngre ser äldre som utövar sporten. Det skapar jämn kontinuitet. Master VM 200 har bidragit till att vända trenden. Breddverksamheten är basen i Stockholmsregionens konstsimsklubbar. Påfyllningen med nybörjare har flutit på bra, bland unga och i några klubbar även enstaka vuxengrupp. Vi har 2 3 kval till Ungdoms SM varje år samt JDM, DM och Marianne Wili-Blomé Cup för märkestagningar. 7

18 Aktiva och tränare åker på tävlingar inrikes och utrikes. Ett mycket uppskattat breddläger genomfördes i Stockholm under en vecka på sensommaren. Vi har arrangerat en kurs i utökad koreografi samt en kurs i koreografi för de yngre. Jennifer Gray kom till oss i Stockholm och höll sin mycket omtyckta Clinic för aktiva, tränare och domare. Aktiva och tränare i regionen har varit i Cobham, Storbritannien ett konstsimsläger. Sthlm SDF s KK möten Under året har 0 protokollförda möten hållits. Uppslutningen har varit god och klubbarna har varit väl representerade. I de fall man inte kunnat skicka representation till något möte har muntliga synpunkter och inlägg lämnats. Idrottsligt Nationellt Distriktsmästerskap JDM i konstsim ägde rum i Täby lördag den 4 februari. I år var det 20 anmälda till figurdelen. Årets Juniordistriktsmästare är: Figurer: Solo: Par: Lag: Kombinationslag: Kajsa Wernerson (SKN) Elin Linevik (JS) Järfälla S (Angelica Jonasson och Daniella Röhss) Inget lag deltog Endast Järfälla deltog, därmed utgick tävling i grenen UDM i konstsim ägde rum i Järfälla den 29 mars med totalt 4 tävlande. Årets Ungdomsdistriktsmästare är: B-klassen: C-klassen: Elin Grahn (SKN) Jenny Lindqvist (SKN) Märkestagning Marianne Wili-Blomé Cup även kallat Silverflickan gick även i år av stapeln i Järfälla. Nybörjarflickorna fick simma upp för sina första diplom och märken. Av totalt 94 starter i märkestagningen klarade 75 gränsen för godkänt. Silverflickan vanns i år av SK Neptun som får förvalta vandringspokalen ett till år. Tävlingar Under tävlingsåret 2009 har Stockholmsklubbarna deltagit vid följande nationella tävlingar (%-sats anger andel tävlande som kommer från Stockholmsregionen): JSM, ca 50% SM, 0% (endast Växjö och Örebro deltog) RM i figurer, 66% (Senior och Junior tävling) USM, ca 70% 8

19 Resultat (placeringar) JSM: Solo 6 (Elin Linevik, JS), 7 (Maria Thorell, JS), 8 (Clarice Granado Persson, TS) Par 4 (Elin Grahn och Lovisa Börthas, SKN), 5 (Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS), 7 (Kajsa och Nora Wernerson, SKN), 9 (Johanna Lundbeck och Jessica Eriksson, TS) Riksmästerskapen i figurer: Kombination 2 (Järfälla Simsällskap) 3 Jessica Ridell, TS 5 Angelica Jonasson, JS 6 Elin Grahn, SKN 7 Elin Linnevik, JS 8 Daniella Röhss, JS osv. Lovisa Börthas/Elin Grahn, SK Neptun kvalade med sin sammanlagda poäng före ett par från Örebro, till att få representera landslaget i Prag 6 dec. USM Klass A: Solo 3 (Jessica Ridell, TS), 4 (Elin Linevik, JS), 6 (Peggy Johnsson, SKN) Klass B: Solo 2 (Madeleine Billing, TS), 5 (Maria Thorell, JS), 6 (Clarice Granado Persson, TS), 7 (Ellen Gunner, JS), 9 (Lindsey Sennef, TS) Internationellt Klass B: Par 2 (Elin Grahn och Lovisa Börthas, SKN), 3 (Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS), 4 (Klara Sparr och Madeleine Billing, TS) 5 (Clarice G Persson och Pauline Djärf, TS), 6 (Sara Lundberg och Sofia Linevik, JS), 7 (Jessica Eriksson och Johanna Lundbeck, TS), 8 (Anna Söderberg och Ebba Lindgärde, TS), 9 (Sarah Olsson och Camila Belen Silva, JS) Klass B: Lag 2 (Järfälla Simsällskap), 3 (SK Neptun), 4 (Täby Sim) Klass C: Solo 2 (Alicia Arriaza, JS), 4 (Paola Abarca Andronova, TS), 5 (Sofia Enerstad, JS), 6 (Linnea Hahn, JS), 7 (Hedvig Ahldén, TS), 8 (Veronika Petagna, TS) Klass C: Par Ingen tävling då endast ett par kom till start (TS) Klass C: Lag (SKN), 2 (JS), 3 (TS) Kombination: 2 (JS), 3 (TS) Öppna NM, Köpenhamn SK Neptun skickade ett par och Järfälla Sim skickade ett par och ett lag. Primorje Synchro Cup, i Rijeka, Kroatien SK Neptun skickade paren Lovisa Börthas/Elin Grahn och Kajsa Wernerson/Nora Wernerson. Christmas Prize Prag, Tjeckien. Par åldersgrupp B: 4) Elin Grahn/ Lovisa Börthas, Sverige (SKN) (Placering före paret från Örebro.) Landslagsrepresentation Stockholmsregionen har genom Lovisa Börthas och Elin Grahn representerat Sverige på Christmas Prize i Prag. De medverkade även i Lilla Sportspegeln i höstas. 9

20 Träningsläger, clinic Regionen skickade 0 simmare till uppskattad internationell Jennifer Gray Clinic i Cobham Hall, i Kent, Storbritannien. 9-5 april. Regionen ordnade lyckat Breddläger i Stockholm vecka 43 med parallell tränarkurs i SK Neptun regi. 22 aktiva och 8 tränare. Regionen ordnade uppskattad Jennifer Gray clinic på hemmaplan 4-5 november. 40 konstsimmare och 5 tränare deltog. Tränarutveckling görs parallellt med aktiviteter. Utbildning Koreografikurs har hållits vid två tillfällen. Musikredigeringskurs hölls den 3 januari i Täby. Tränarkurser har hållits i klubbarnas regi. Domarkurs har hållits i Täby Sims regi. Domaruppdatering har hållits i Svenska KK s regi med den finska Fina-domaren Ulla Lucenius. Funktionärintroduktioner har hållits i klubbarnas regi. Föreställningar/Uppvisningar har hållits i klubbarnas regi i samband med Eriksdalsbadets 0 årsjubileum, propaganda, reklam, Lucia mm. Utveckling Målet med att, genom satsning på dem som idag är aktiva och visar stort intresse för sporten, få dem att stanna kvar som aktiva börjar nu nås. Att sporten är attraktiv för familjer och för duktiga tränare och därmed erbjuder kontinuitet är en nyckel till bredd. Även att yngre aktiva kan se och lära av äldre konstsimmare, aktiva / tränare. För att verkligen skapa stort intresse hos våra nybörjare vill vi att de tidigt får lära sig musik/koreografibiten. Detta för att de däri ska kunna utvecklas parallellt med att de blir säkrare rent tekniskt. Genom att medverka med de äldre simmarna lär de sig mycket men pedagogiska övningar är också nödvändiga. Vi utvecklar våra tränare specifikt i konstsim och arbetar vidare på att hitta pedagogiska former och lösningar som skapar en stabil plattform för sporten. En framgångsrik pedagogisk form är externa tränare som injicerar nya kunskaper i tränarkår och aktiva. Sådana klubbgemensamma övningar ser vi som nyckel till framgång för bredd och tränarkår i regionen framöver. Sammanfattning Vi har under ett antal år medvetet gynnat bredden och har som följd också fått en stark B-klass. När dessa B- flickor nu går över till A-klassen behöver de nya utmaningar och möjligheter att fortsätta utvecklas. Vi ser framför oss att vi snart börjar nå målen att ha ett större antal seniorer i regionen. Tävlingar, läger och get-together-akitviteter är viktigt. De aktiva ska känna att det satsas på dem. 20

21 Målsättning 200 Under 200 ser vi framför oss att vi löser upp de sista knutarna för att skapa rum för nytänk, kunskaper och krafter utifrån. Med en kontinuerlig, trygg och brett uppbyggd bas är vi nu starka och mogna för att låta vår topp komma högre. Kompetenshöjning i ett brett spektrum med tränare: - Tränarutveckling genom extern tränare - Tränarutveckling i samband med Breddläger - Tränarutveckling i samband med Clinic i Stockholm Satsning för att bibehålla bredden: - Breddläger - Clinic i Stockholm - Tävla Satsning på simmare som är äldre än bredd: - Utvidgning av klubbgemensamma träningar. - Clinic i Sverige eller UK - Tävla utomlands eftersom sporten är liten i Sverige 2

22 Utbildningskommittén Kommitténs uppgifter Utbildningskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen för en god utbildning i distriktet dels genom egna utbildningsaktiviteter och dels genom att på olika sätt stimulera till egna utbildningsaktiviteter i klubbarna. Däri ingår bl.a. att - arrangera kurser/temadagar/temakvällar - ansvara för att distriktets funktionärer är uppdaterade samt att av klubbarna anordnade funktionärskurser håller god kvalitet - arrangera utbildningsledarträff en gång per år för distriktets utbildningsansvariga - planera och genomföra distriktets del av SSFs simidrottsutbildningsstege samt - rekrytera och kvalitetssäkra utbildare/föreläsare. 22

23 Utbildning Simidrottsutbildningsstegen Följande utbildningar har genomförts: - 4 Hjärt- och lungräddning (HLR), 25 deltagare - 2 Hjärt- och lungräddning (Barn-HLR), 8 deltagare - Teknikskoleinstruktör (TI), 28 deltagare - 3 Simlärarkandidat (SLK), 56 deltagare - Behörig simlärare, (BS), deltagare - 2 Ungdomstränare 9-3 år (U9), 33 deltagare - Ungdomstränare 3-6 år (U3) påbörjad, 2 deltagare De tidigare problemen med missuppfattningar angående det Inledande Gemensamma Avsnittet (IGA), som ibland har uppfattats som en tillräcklig grundkurs, har vi kommit tillrätta med genom att inte formellt tillhandahålla IGA som separat kursdel. Dock, den som gått endera av Teknikskoleinstruktör och Simlärarkandidat behöver bara komplettera med en helg för att få behörighet och kursbevis (diplom), även för den andra utbildningen. Behörig simlärare har vi ambitionen att genomföra såväl vår som höst. Det bör finnas två tillfällen under året att skaffa sig den utbildningen. Även i år tvingades vi dessvärre ställa in höstkursen på grund av för få anmälda. Kursen Ungdomstränare 3-6 år (nivå SUMSIM) är svår att få tillräcklig beläggning på. Det borde finnas ett tillräckligt stort intresse i klubbarna att utbilda tränare till den nivån för att kunna genomföra kursen en gång per år. För att stimulera klubbarna att höja utbildningsnivån på tränare så är denna kurs ordentligt subventionerad. Annars ska alla våra kurser vara självfinansierande. Totalt har inom simidrottsutbildningsstegens ram genomförts kurser omfattande sammanlagt 598 utbildningsdagar. 23

24 Simfunktionärer Under året har två distriktsfunktionärskurser med 28 deltagare anordnats, samt ett regionalt regelsymposium med 35 deltagare. Dessutom har 53 nya tävlingsfunktionärer utbildats i klubbarnas regi. Distriktet har f.n. 4 Stockholmsfunktionärer med uppgifter som tävlingsledare, bitr. tävlingsledare och starter på distriktets arrangemang DM, JDM, Seriesim, Simiaden samt även på SUMSIM reg. En träff för Stockholmsfunktionärerna har genomförts. I distriktet finns 7 förbundsfunktionärer. Simallting Årets Simallting i slutet av augusti blev som vanligt lyckat med många deltagare. Kalenderkonferensen hade i år brutits ut ur Simalltinget med lyckat resultat. Tinget innehöll utbildningsinformation, skatteinformation samt information om konsekvenserna av tagna beslut på SSFs årsmöte angående SSFs organisation. Vid Simalltinget fanns också representant för Gotlands Simförbund. Övriga utbildningsinsatser En Grodankurs (tävlingsdelen) hölls tillsammans med IC Control i mars med 2 deltagare. Två ordförandekonferenser har genomförts, där det informerades om SSFs Demokratiutredning, samt den kommande distriktsindelningen. En temakväll om krishantering har genomförts där Spårvägen berättade om sina erfarenheter utifrån ett träningsläger utomlands. Två av distriktet sponsrade tränare, som deltagit i årets ASCA-konferens i USA, berättade om sina erfarenheter därifrån vid en tränarträff. Omfattning Liksom under förra året har kansliet tagit ansvar för lokalbokning för våra utbildningar samt även kontakt med samt bokning av lärare. Detta är en säkerhet för kontinuiteten i utbildningarna. SISU:s arbetsuppgifter är därmed främst att hantera inbjudningar och anmälningar inom ramen för Simidrottsutbildningsstegen. Under året har vi haft en del problem med SISUs hantering av vår verksamhet och vi har därför sagt upp avtalet med SISU för att ha handlingsfrihet att välja hur vi fortsättningsvis ska arbeta. Antalet redovisade utbildningsdagar i distriktets utbildningar har minskat från 223 (2008) till 045 (2009). Målsättning 200 Bibehålla hög kvalitet på all utbildning Erbjuda simidrottsutbildningsstegen Utveckla och bibehålla en stadig grupp av lärare/ledare med hög kompetens Erbjuda möjlighet till ledar/tränarutveckling i distriktet Erbjuda fortlöpande HLR-utbildning för distriktets samtliga tränare Bibehålla och utveckla kompetens hos simfunktionärerna bl.a. genom anordnande av regionalt regelsymposium och distriktsfunktionärskurser Genomföra Starterkurs Vidareutveckla simlärarutbildning i distriktet Stimulera till samarbete i utbildningsfrågor mellan klubbarna 24

25 Tävlingskommittén Inledning Kommitténs huvuduppgifter är att vara tekniskt ansvarig för de tävlingar som distriktet genomför i egen regi samt tillsammans med klubbarna arbeta för att alla tävlingar arrangeras på ett så bra sätt som möjligt och att tillämpliga regelverk efterlevs. Kommittén ska också verka för att samtliga distriktets mästerskap genomförs på ett likartat sätt. Verksamhet Under året så har kommittén, förutom att ha ansvaret över distriktsmästerskapen och Seriesim, även med hjälp av kansliet administrerat anmälan till Simiaden och UGP-tävlingarna. Dessutom har kommittén tillsammans med simkommittén genomfört kalenderkonferensen där årets tävlingskalender fastställdes. Systemet för att bemanna våra egna tävlingar med hjälp av placering under föregående DM/JDM har under året inte fungerat lika bra som tidigare varför beslut fattats om att så långt som möjligt genomföra dessa tävlingar med hjälp av någon av distriktets klubbar som arrangör. Kommittén har också under året bearbetat regelverken för våra gemensamma det vill säga tävlingar som genomförs av fler arrangörer med distriktet som huvudman. Målsättning 200 att förbättra sanktionssystemet på samtliga tävlingar att genomföra DM, JDM och DM/JDM i simning som arrangeras i distriktets regi på ett så bra sätt som möjligt att försöka medverka till att DM-tävlingar genomförs för samtliga discipliner på en likartad och hög nivå. att tillsammans med simkommittén verka för att deltagande klubbar i Seriesim blir fler att tillsammans med simkommittén verka för att vår landskamp genomförs på ett bra sätt. att tillsammans med simkommittén inför kalenderkonferensen tillse att grenar och åldersklasser för sökta tävlingar passar in i tiden beträffande kval etc. till mästerskapstävlingar. att fortsätta verka för att klubbarna ska se tävlingskommittén som en extern resurs och bollplank för arrangerandet av tävlingar där man kan få hjälp med hyra av teknisk utrustning, förmedling av kontakter till personer som kan teknik och data i tävlingssammanhang. 25

26 PR och Information Medlemsförteckning Medlemsförteckningen innehåller postadresser, telefon- och e-postadresser samt övriga uppgifter om förbundets 40 tävlingsklubbar och övriga anslutna 6 klubbar. Den innehåller även uppgifter om styrelsens sammansättning, revisorer, hedersmedlemmar, valberedning, kommittéansvariga m.fl. Förteckningen finns numera på förbundets hemsida och hålls aktuell under förutsättning att klubbarna rapporterar sina förändringar. Information och förbundets hemsida Hemsidan är vårt officiella organ och under året har information lagts ut där. Funktionärsförteckningar För att få ett större samarbete på funktionärssidan har förbundet sänt samtliga funktionärsförteckningar till alla tävlingsklubbar i distriktet. Klubbarna får därigenom tillgång till samtliga namn- och adressuppgifter. Det är viktigt att klubbar skickar in förändringar i sina funktionärsled. Styrelsens arbetsrutiner Styrelsen arbetar för närvarande efter principen: Ett styrelsemöte per månad. Arbets-/beredningsgrupper tillsätts vid behov. Längre arbetsmöten inom styrelsen, två gånger per år (vår och höst). Arbetsmöte mellan styrelsen och kommittér Styrelseprotokoll sänds endast till styrelsens ledamöter samt revisor. All viktig information meddelas på vår hemsida. Utskick till klubbarna sker endast via e-post. Inbjudningar till tävlingar och kurser, skrivelser m.m. sker via e-post och på förbundets hemsida.. Förbundets hemsida är vår viktigaste kontaktväg för aktuell information. Anläggnings- och föreningsfrågor Kontakterna med politiker och tjänstemän i dessa frågor kan indelas i två avdelningar. När det gäller kontakterna med Stockholms Stad och Idrottsförvaltningen följer dessa en under flera år framarbetad modell som innebär årligen återkommande arrangemangs-, tävlings- och anläggningsmöten. Nästan utan undantag sker dessa möten året före det aktuella verksamhetsåret. Uppföljningsmöten sker även under pågående verksamhetsår. Dessa möten har fungerat bra och kommer säkerligen att fortgå i samma form oavsett politisk majoritet. Direkta kontakter med ansvariga politikerna för att diskutera simsportens villkor har under verksamhetsåret 2009 ägt rum. Förutom dessa möten har det genomförts möten med ansvariga inom Idrottsförvaltningen för att klargöra synen på vad som händer med "Stockholmsbaden". 26

27 Fortfarande finns önskemål från anläggningsansvariga att klubbledare och aktiva tar ett större ansvar för att hålla rent och snyggt efter sig i baden. Cheferna för badanläggningarna inom Stockholm anser att med delvis nolltaxa och de förmåner som finns borde klubbarna kunna bidra med viss städning och lämna anläggningen i det skick man önskar finna den. När det gäller kontakter med politiker och tjänstemän i Stockholms kranskommuner har dessa frågor i regel hanterats av klubbarnas egna styrelser. Det finns ofta en lokal förankring, ett kontaktnät och kännedom om förhållandena, som gör att kontinuerliga kontakter mellan klubbledare och politiker/tjänstemän fungerar allra bäst. Givetvis är det vår skyldighet och ligger i vårt intresse att delta och stödja klubbarna i olika förhandlingssituationer. Utbildning/utveckling Styrelsen upplever att utbildning/utveckling i olika former fortsätter i distriktets klubbar på ett positivt sätt. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Utvecklingen innebär att vi tillsammans ska agera mot ansvariga politiker och idrottsförvaltning/motsv. i kommuner inom Stockholmsdistriktet. Tillsammans är vi starka. 27

28 Ekonomi Betalningar, bokföring och redovisning inklusive projektredovisning har skötts av den ekonomiansvarige inom styrelsen, medan fakturering, bevakning, påminnelser och underlag har skötts av kansliet. En stor del av Utbildningskommitténs administration har skötts av SISU i form av anmälningar, fakturering, transport av utbildningsmateriel till kurslokal samt avräkning av kursintäkter. Denna verksamhet kommer att flyttas till vårt eget kansli under 200. Noteras bör att vissa konton i resultaträkningen har lagts samman för att öka läsbarheten. Årets resultat visar ett underskott på kronor. Det budgeterade underskottet var kronor. Förbundets medel har i första hand förstås gått till en kraftfull satsning på verksamheten, vilket görs genom utbetalningar till de olika kommittéerna. Totalt har ett stöd på närmare kronor utbetalats till kommittéerna, där simkommittén fått mest. Glädjande nog har en av kommittéerna förbrukat sina budgetmedel helt och hållet, och alla tillsammans har förbrukat en större del av dem än vad man gjort historiskt, och det är positivt. Bidragen från Svenska Simförbundet och Stockholms Idrottsförbund låg på samma nivå som för Under året har också en satsning gjorts för att utveckla förbundets hemsida. Medel till detta har tagits av förbundets egna kapital. En av utgiftsposterna i förbundets ekonomi är kansliet med en halvtidsanställd kanslist. Årets underskott för denna verksamhet blev kronor, som enligt plan täcks av förbundets eget kapital. Intäkterna till kansliverksamheten, som tas ut dels genom en kansliavgift som debiteras klubbarna och dels som en liten del av startavgifter till DM och Simiaden, hölls på samma nivå som för Det egna kapitalet har som en följd av årets underskott minskat till kronor. Efter det budgeterade underskottet för 200 skulle det egna kapitalet minska ytterligare till kronor. Ser man fram emot 200 tillämpar förbundet fortfarande en försiktig kalkylering både vad gäller kostnader och intäkter. Förbundet kommer att följa upp kommittéernas verksamhet under året på ett bättre sätt och också löpande informera dem om deras ekonomiska situation och stödja dem i deras verksamhet för distriktets gemensamma satsningar. Den totala budgeten för 200 ligger på ett underskott av kronor. Det är således på samma nivå som såväl det faktiska underskottet för 2009 som budgeten för 2009 har legat på. Det innebär också att det stödet till kommittéerna totalt sett kommer att ligga på samma nivå som för Stockholms simförbund vill således fortsatt kraftfullt stödja samtliga kommittéers verksamhet och också kansliets verksamhet och den direkt styrelseledda verksamheten och använder därför en del av det egna kapitalet till detta utöver de bidrag som förbundet beräknas få

29 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 240 Inventarier Ack avskrivn inventarier Summa maskiner och inventarier Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 50 Kundfordringar Förutbet kostn uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 920 Postgiro Sparkonto SHB Räntefond ÖEB Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 200 Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder 259 Löneskatt pension Personalskatter Upplupna kostn/förutbet intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna soc avgifter Summa skulder Summa skulder och eget kapital

30 Resultatrapport Intäkter 3xx Deltagaravgifter ej SISU Deltagaravg tränarutb SISU Deltagaravg konferenser XX Övriga intäkter Bidrag Stockholms Idrförbund Bidrag Svenska Simförbundet Startavg seriesim startavg UGP startavg DM startavgift Simiaden XX kansliavgifter Summa Intäkter Kostnader 400 Personal m m IC Control xx Arrangemangskostn tävl inkl utbet överskott Simhallshyror Kost/logi Utrustning Priser, medaljer Färdbiljetter, transporter mfl Idrottsersättning och arvoden inkl ev soc Kurslokaler Inköp utb.matrl Kursadm SISU xxx Övriga kostnader kommittéer Lokalhyra kansli mfl Styrelsemöten och arbetsmöten xxx IT-tjänster, licenser, hemsida, telefon /6xxx Förbrukn inv, kontorsmtrl, porto, bankkostnader Medlems-/föreningsavgifter xxx Övriga externa kostnader Bilersättningar Avskrivningar xxx Personalkostnader (lön, soc, pension) Summa kostnader Finansiella poster 830 Ränteintäkter Summa finansiella poster Årets resultat

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 www.jarfallasim.org 1 Innehåll 1 Årsmöte... 4 1.1 Dagordning... 4 2 Klubben... 5 2.1 Inledning... 5 2.2 Styrelsen... 5 2.3 Nya stadgar... 5 2.4 Hedersmedlemmar...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 INNEHÅLL SSF:s uppgift, vision och värdegrund... 4 Förbundsstyrelsen 2009... 5 Ordförandens förord: Ny satsning mot framtiden... 6 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2011 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundets uppgift, vision och värdegrund Svenska Simförbundet organiserar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 08 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden Kansli Kommittéer Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige.

Läs mer

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden GS Kansli Komittéer Idrottskommittéer (5+långlopp) Övriga kommittéer

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

JSM/SM i Göteborg 20 24 november

JSM/SM i Göteborg 20 24 november VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2013 JSM/SM i Göteborg 20 24 november 2 INNEHÅLL Verksamhetsåret 2013 Sid 3 Styrelse m.m. Sid 3 Tränare Sid 3 Uppdrag i organisationer Sid 4 Medlemskap

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Helsingborgs Simsällskap 2013 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Årsberättelse 2013 7 Simskola 17 Tävlingskommittén

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 4 Verksamhetsberättelse 4 Förord - Kära simmarvänner! År 4 blev ett historiskt år i många avseende i vår förening. 4 blev främst ett år där vi byggt en organisation för framtiden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse INNEHÅLL DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Simkunnighet 7 Medley 9 Tävlingsverksamheten 10 Masters 22 Vuxenverksamheten

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Svenska Friidrottsförbundets Årsberättelse 2003 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Styrelsens berättelse 6 Styrelsen 6 Förbundsmötet 6 EM i friidrott 2006

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

2014 Verksamhetsberättelse

2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Idrottens organisation 4 Styrelse, projektgrupper och kansli 2014 5 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm 2015 6 Policy i olika frågor

Läs mer

arsber_08_090225:layout 1 2009-03-17 10:44 Sida 1

arsber_08_090225:layout 1 2009-03-17 10:44 Sida 1 arsber_08_090225:layout 1 2009-03-17 10:44 Sida 1 Årsberättelse 2008 arsber_08_090225:layout 1 2009-03-17 10:46 Sida 2 Rekord i Lidingöloppet. Totalt 34 475 starter i tävlingens alla klasser och lopp.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa!

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa! GympaNYTTigt Maj 2015 GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad. Här summerar styrelsen, kommittéerna och

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer