Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Simförbund. Årsberättelse"

Transkript

1 Stockholms Simförbund Årsberättelse

2 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 24 februari 200 klockan 8.30 Plats: Idrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för årsmötet. 6. Val av sekreterare för årsmötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 8. Val av rösträknare (andra än justeringsmän). 9. Årsberättelse för senaste verksamhetsåret. 0. Förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.. Revisorernas berättelse. 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 3. Behandling av motioner och propositioner. a. Inga motioner har inkommit. b. Styrelsens proposition angående 6 Styrelsens sammansättning c. Styrelsens proposition angående 3 Ärenden vid årsmötet d. Styrelsens proposition angående ändrad kansliavgift 4. Beslut om antal ledamöter i SDF-styrelsen och valberedningen 5. Kandidatnominering för val enligt punkterna Val av distriktsordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen för ett år. 7. Val av erforderligt antal ledamöter i SDF-styrelsen för två år. 8. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 9. Val av ombud och suppleanter till Svenska Simförbundets årsmöte. 20. Val av ombud och suppleanter till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 2. Val av ordförande och två ledamöter till valberedning för ett år. 22. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF. 23. Redovisning av framtida verksamhetsinriktning och ekonomisk planering. 24. Avslutning

3 Röstlängd vid Stockholms Simförbunds årsmöte 24 februari 200 Förening Antal röster Förening Antal röster IF Aktiv Ungdom, Lidingö Sim- och Idrottsklubben Hellas 2 Blå Bandets Simklubb i Spånga Solna Sundbyberg Simsällskap 04 2 Bojen Simklubb Spårvägen Simförening 3 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 2 SS Hellas Masters Bromma Simsällskap Simsällskapet Stockholm Konstsim Carlsberg IF 0 Stockholm Dolphins Swim Club Danderyds Sim 2 Stockholms Kappsimningsklubb 2 Djurö-Vindö IF Stockholms Simhoppsklubb Gustavsbergs Simsällskap Stockholms Studenters Idrotsförening Hemse Bollklubb Stockholmspolisens IF Simidrottsförening 3 IFK Lidingös Simklubb Stockholms-Postens IK IFK Stockholm Sveriges Radio/TV IF 0 Ingarö Friluftsförening Södertälje GoSF Järfälla Simsällskap 2 Södertälje Simsällskap 2 Kanaans Simsällskap Södertörns Simsällskap 3 Lännersta Simsällskap Turebergs Simklubb 2 Mälarhöjdens Simsällskap Tyresö Simsällskap 2 Märsta Simsällskap Täby Sim 2 Mörbyfjärdens Idrottsförening Upplands-Bro Simsällskap Nacka Handikapp Idrottsförening Wisby Simsällskap Nacka-Wermdö-Sundbybergs SF Väsby Babysimförening Norrtälje Simklubb Väsby Simsällskap 3 Saltsjöbadens Idrottsförening Åkersberga Simsällskap Sigtuna Simklubb Årsta havsbads stugägareförening Simklubben Neptun 3 Älvsjö AIK Fritidsförening Skuru Idrottsklubb Ösmo Simsällskap Totalt 52 föreningar med 70 röster

4 Innehållsförteckning Dagordning 2 Röstlängd 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 5 Framtida verksamhetsinriktning 7 Simkommittén 8 Polokommittén 9 Hoppkommittén 5 Konstsimkommittén 7 Utbildningskommittén 22 Tävlingskommittén 25 PR och Information 26 Ekonomi 27 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse 33 Budget Medaljörer vid SM-tävlingar Distriktsmästare 44 Poloresultat Poängfördelning vid DM ochjdm Stockholmsklubbar vid SM/JSM Organisation 5-4 -

5 Styrelsens verksamhetsberättelse Inledning Simmaråret 2009 har genomförts med stora framgångar i distriktet och när det görs en summering innehåller det många glädjeämnen och samtidigt återigen stora utmaningar inför det kommande året. Stockholmsdistriktet fortsätter att visa att vi kan få fram framgångsrika simmare. I allt väsentligt beror detta på duktiga tränare och ledare i alla led i distriktets klubbar. Under 2009 har en fortsatt extra satsning på kommittéernas utveckling av de olika disciplinerna ägt rum. Dessa extra insatser har varit riktade mot ungdomsverksamheten och syftat till att få fler att börja med simidrott men också till att få fler att stanna kvar i vår idrott Årets framgångar ger oss i distriktet möjligheter att göra reklam för vår idrott och därmed få flera sponsorer, ännu bättre tränings- och tävlingsmöjligheter samt uppmärksamhet i media. Framgångarna har också uppmärksammats av våra politiker i kommunala förvaltningar. För att hantera mer komplexa frågor har lämpliga arbetsgrupper bildats som snabbt bereder och därefter framlägger ett förslag för styrelsebeslut. Ifrågasättandet av vad vi gör och vad klubbarna vill att vi ska arbeta med fortgår kontinuerligt och vi är hela tiden öppna för idéer och förslag. Styrelsen har ofta påtalat vikten av att genomföra tävlingsarrangemangen på ett positivt sätt så att alla parter blir nöjda. Samarbetet mellan klubbarna är viktigt inte minst på funktionärssidan. Samarbetet har fortsatt under året och styrelsen ser mycket positivt på denna utveckling. Kansliet i Stockholmsidrottens hus i Solna fortsätter att skapa bra kontaktvägar till bl.a Svenska Simförbundet och SISU. Under året som gått har det också visat sig att kansliet fungerat bra ut mot klubbar. Detta har varit mycket bra då snabb information kunnat ges från båda håll. För att möta framtida krav och för att hålla information tillgänglig på ett bra och enkelt sätt har vi under året moderniserat vår hemsida. Styrelsen har under året haft 2 protokollförda styrelsemöten, 3 arbetsmöten, simallting och 2 ordförandekonferenser. Simkommittén har under året genomfört sin planerade verksamhet till stora delar. Kommittén har knutit till sig kunskaper och medlemmar från flera klubbar. Arbetet har varit uppdelat på olika ansvarsområden, vilket medfört kontroll på genomförda verksamheter. Tävlingskommittén har i vissa delar samarbetat med simkommittén. Hoppkommittén har i Eriksdalsbadet fantastiska möjligheter att bedriva träning och tävling. Förutsättningarna för att vi även i fortsättningen ska vara Sveriges bästa hoppdistrikt har aldrig varit bättre. Efterfrågan från barn och ungdom i distriktet på hoppträning ökar successivt. De få klubbar som idag kan ha disciplinen hopp har därför köer. Polokommittén har under året genomfört en intensiv verksamhet med satsning på framförallt ungdomssidan. Med Eriksdalsbadets möjligheter till träning och intressanta tävlingsarrangemang kan vi se fram emot ett nytt bra poloår. Framför allt på ungdomssidan. Såväl inom herr- som dampolon är distriktet mycket framgångsrika i landet mycket tack vare goda ledare och bra organisation. Konstsimkommittén fortsätter sina ansträngningar att utveckla verksamheten och är utan tvekan den mest ambitiösa i hela landet, mycket tack vare eldsjälar med stor ambition. 5

6 Masterskommittén mastersverksamheten ingår numera i respektive kommitté. Rekordtabellerna är i ständig förändring efter varje tävling. VR, EUR, NR och SR slås på löpande band. En av de stora inom Masters gått ur tiden. Arne Jutner Utbildningskommittén har samarbetat med SISU, som även under detta år har handlagt delar av utbildningsadministrationen. Den löpande utbildningsverksamheten har främst berört simidrottsutbildningsstegen och utbildning av simfunktionärer. Utbildningen kommer även under 200 att vara ett mycket högt prioriterat område. Under året har även vårt kansli bidragit med stort engagemang. Inför 200 har vi valt att lägga hela utbildningsadministrationen på vårt kansli. Tävlingskommittén har till uppgift att samordna och likställa alla distriktets mästerskap för ett antal av tävlingar inom distriktet. Sammanfattning Vår ekonomi är fortsatt god. De bidragssystem som tillämpats i våra kommuner har i stort varit oförändrade under Det är viktigt att förbundet hela tiden bearbetar de olika politiska instanser som beslutar om våra villkor. Viktigt är också samarbetet mellan klubbarna och förbundet i frågor som berör vår gemensamma verksamhet. Vi har genomfört ett antal tävlingar i Eriksdalsbadet under året inom våra discipliner och badet och personal har fungerat mycket bra i tävlingssammanhang. Vid kontinuerliga kontakter med anläggningsledningen försöker vi rätta till de flesta av de synpunkter som vi och anläggningsansvariga haft på funktionaliteten. Ett viktigt arbete som ökat under året har varit ett antal möten med beslutsfattare på Idrottsförvaltning för att påverka och få ta del i de ombyggnationer som pågår. Under året har arbete med det nya förslaget från Svenska Simförbundet om ny distriktsindelning genomförts. Vid ett extra årsmöte fastslogs en stadgeändring där Stockholms Simförbund omfattar hela Stockholms län samt Gotland. Detta innebär att distriktet utökas med ett antal klubbar från 200. Det är med stor sorg som vi saknar Janne Nordlund som gått ur tiden. Janne var en av de stora ledarna och en stark förgrundsfigur inom svensk simning. Från Stockholms Simförbunds styrelse och dess kommittéer vill vi rikta ett stort tack till alla ledare, tränare och funktionärer för ett engagerat arbete. Vi passar även på att rikta ett stort tack till Svenska Simförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Stockholms Idrottsförvaltning, Eriksdalsbadets ledning, IC Control AB samt Stockholms Idrottsborgarråd och SISU för deras stöd. 6

7 Framtida verksamhetsinriktning För att distriktet ska fortsätta att nå idrottsliga framgångar är det viktigt att föreningar och förbund aktivt samarbetar om ledarförsörjning, utbildning och utveckling. För styrelsen blir det också viktigt att kunna behålla en god ekonomi, som i sin tur skapar förutsättningar för utveckling och handlingskraft. Idrottsliga framgångar är den självklara huvuduppgiften. För att behålla den idrottsliga ställningen i landet, som distriktet har i dag, krävs att det fortlöpande skapas positiva förutsättningar. Simidrottens verksamhetsidé "Simidrotten vill" ska ligga till grund för mycket av det utvecklingsarbete som genomförs i distriktet. Detta arbete ska vara en ständigt pågående process. En av förbundets viktigaste uppgifter är att tillhandahålla en bred och bra utbildning samt utvecklingsmöjligheter för föreningarna och deras aktiva, tränare och ledare. Förbundet ska genom en målmedveten satsning i alla discipliner, genom föreningarna och deras huvudtränare, verka för kompetensutveckling av samtliga tränare i distriktet för att därigenom uppnå resultatmässiga framgångar. Förbundet ska genom aktivt uppsökande arbete och kontinuerliga möten med anläggningsägare/-ansvariga verka för simsportens självklara rätt att disponera tillräckliga utrymmen i våra simhallar. Detta innefattar kontakter med såväl politiker som förvaltningsansvariga. Förbundet ska årligen arrangera en ordförandekonferens, Simallting och en tränarkonferens för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av distriktet och dess föreningar. Förbundet ska kontinuerligt ge information till berörda bl.a. genom förbundets hemsida. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige i framtiden, måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Stockholm i februari 200 Börje Jacobsson Jan Karlsson Norman Thulin Bengt Lundell Marianne Hörding Tanja Ilic 7

8 Simkommittén Inledning 2009 bjöd Sarah Sjöström på ett fantastiskt lopp som gav både VM-guld och världsrekord! För detta fick Sarah även pris på idrottsgalan för Årets Prestation. Även Therese Alshammar fortsätter att leverera och tog ett VMsilver. Det finns fler simmare från distriktet som kommer att vara mycket intressanta att följa under 200 och framförallt då EM i Budapest. Verksamhet Simkommittén har under 2009 genomfört flera olika aktiviteter samt en landskamp. Ålandskampen fortsätter att vara en populär aktivitet där distriktets simmare möter simmare från Svenska Finlands Idrottsförbund i Godby, Åland. Resan börjar på lördag morgon då båten går från stadsgårdskajen och avlutas på söndagskvällen efter att ha avverkat två tävlingspass. I år precis som tidigare år vann vi sammanlagt men i år vann SFI två delkamper vilket visar att de kommer närmare. För att få ännu lite mer fart på tävlingarna hade vi bl.a. förstärkt ljudet i simhallen. Nästa år ska vi försöka få med fler föräldrar som åskådare till tävlingen. Vi har också genomfört ett läger för våra simmare i Simiadenåldrarna. Det skedde i Sigtuna där distriktets bästa 2-3 åringar samlades för att träna ihop och lära känna varandra under en helg i maj. Det arrangerades ett helgläger där samtliga JSM-kvalade simmare i distriktet var inbjudna att delta, ca 40 simmare deltog. Till lägret förväntades tränare från deltagande klubbar närvara vilket bidrog till ett starkt tränarteam på kanten. Även denna aktivitet som kom till på initiativ av Fredrik Lundin och Göran Linday var mycket uppskattat bland simmarna. Precis som tidigare år bjöd vi Stockholms Sumsim riksare på middag och World Cup i Stockholm. Att våra ungdomar får chansen att se delar av simvärldseliten har alltid varit populärt, inte minst i år när Michael Phelps kom på besök. Två möten har vi arrangerat för att träffa tränare i distriktet för att dels ge information samt diskutera vilka frågeställningar vi ska jobba med. Som vanligt skedde träffarna i form av lunchmöte i samband med DM. I samband med DM arrangerades också ett seminarium där Daniela Vidakovic-Lundin och Linn Bessner berättade om vad de hade sett och hört under sitt besök till ASCA-konferensen i augusti. Linn och Daniela har även författat en rapport som går att få tag i via förbundets kansli. Idrottsligt Internationellt 26 juli-2 augusti VM (50m) Rom Ledare: Anne Forsell SK Neptun, Pär Gabrielsson Väsby SS, Johan Wallberg SK Täby, Carl Jenner Södertörn SS, Jozef Michlewicz Väsby SS, Rene Tour SK Neptun, Petter Larsson SKK Aktiva: Therese Alshammar Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, Stina Gardell Spårvägens SF, Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Sarah Sjöström Södertörns SS, Stefan Nystrand SK Neptun, Simon Sjödin SK Neptun, Petter Stymne SK Neptun Medaljörer: Guld: Sarah Sjöström 00m fjäril Silver: Therese Alshammar 50m fritt 0-3 december EM (25m) Istanbul Ledare: Carl Jenner Södertörns SS, Ulrika Sandmark Väsby SS, Jozef Michlewicz Väsby SS, Petter Larsson SK Neptun 8

9 Aktiva: Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Petter Stymne SK Neptun, Niklas Tour SK Neptun, Johan Johansson Täby Sim, Lovisa Ericsson Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, Michelle Coleman Täby Sim, Sarah Sjöström Södertörns SS, Pontus Renholm Stockholmspolisens IF, David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Henriette Stenkvist Stockholmspolisens IF, Stina Gardell Spåvägens SF Medaljörer: Silver: Petra Granlund 200 fjäril, Josefin Lillhage: 4x50 frisim, 4x50 medley, Sarah Sjöström: 4x50 frisim, 4x50 medley 8 2 juli EJM Prag (50m) Monterrey Ledare: Ingen Aktiva: David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Henriette Stenkvist Stockholmspolisens IF, Lovisa Ericsson Täby Sim, Johan Johansson Täby sim, Michelle Coleman Täby Sim, Elin Lindström Täby Sim, Sarah Sjöström Södertörns SS Medaljörer: Silver: Sarah Sjöström 00 rygg Brons: Lovisa Ericsson: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Michelle Coleman: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Henriette Stenkvist: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Sarah Sjöström 4x200 fritt Sammanfattning Året som har gått har varit bra. Det fortsätter att komma initiativ från tränare inom distriktet vilket vi ser väldigt positivt på och vill utveckla. Vi har även börjat jobba mer med tränare på andra nivåer än elit och junior nivå vilket också ska utvecklas. Sett över hela året är vi nöjda med Målsättning 200 Att fortsätta utveckla simkampen. Att ha en fortsatt bra och utvecklande kontakt med tränarna i distriktet. Att arrangera läger och träffar som inspirerar och uppmuntrar våra ungdomssimmare. Att få bättre resultat på DM. Att få ett bra samarbete inom distriktet att bli ännu bättre. Att få en fungerande Mastersverksamhet i distriktet. 9

10 Polokommittén Stockholms Stadslag gästade Åbo Inledning Stockholm distriktets klubbar har under året funnits med i samtliga finalspel. I SM finalerna i samband med Sim SM i Linköping fick SKK se sig besegrade av Hellas som återtog SM-titeln från SK Ran, Malmö efter att Hellas vunnit i två raka matcher med 6-4 och 7-6. Efter stundtals klokt och bra spel fick Järfällas damer se sig besegrade av LASS i två matcher 2-5, 3-2. Därmed tog LASS sitt tredje SM i rad. På ungdomssidan har stora framsteg gjorts där Järfälla och SKK nu har ett försprång bland klubbarna i Stockholm och dominerar från junior till pojkåldersklasserna. JSM flickor vanns av Järfälla tidigt under året. Klubbarna har i nya bad, Husby och Bro, bedrivit nyrekrytering. Södertörn som ny poloklubb har deltagit i årets ungdomsserie USMB under ledning av Göran Kron. Södertörn som är en stark och framgångsrik simförening har som ett kontinuerligt inslag i planeringen lagt in vattenpolomoment i sin träning. Hellas har startat upp knatte- och ungdomspolo. Kontakt har tagits med flera klubbar och simhallar för att etablera ett samarbete eller skapa nya lag. Polopropagandadagar har genomförts för att visat upp sporten under skollov med prova-på-aktiviteter. Gemensamma träningar har genomförts under hela året för våra pojkar och flickor som förberedelse för Novembercupen i Ängelholm, Åbo ungdomsturnering och Warszawas klubbturnering samt NM för landslag. Sent på året avled Arne Jutner och begravningen ägde rum i Sofia Kyrka nära hans uppväxtkvarter invid Vitabergsparken. Polosporten minns Arne som läromästare, stark ledare och historieberättare. 0

11 Verksamhet Stockholm befäster sin ställning som starkaste distrikt och utgör stommen i landslagen för damer/herrar, juniorer och ungdomar. Bredd och Ungdomsverksamhet har prioriterats under året med kontinuerliga utbildningar för ledare och spelare. Flera internationella turneringar har spelats i Eriksdal och Järfälla med många deltagande lag. Lars och Thomas Fjärrstad memorial. NM för klubblag, NM för landslag, Upptramp cup och Trettondagscupen. I samband med dessa turneringar har domare och funktionärer utbildats och praktiserat. Bra kontakter har etableras med ledare i Polen och England, där intresse finns att utveckla utbyte för träning och turneringsspel. Idrottsligt Nationellt Årets SM finaler på damsidan blev åter en match mellan LASS och Järfälla där Linköpings flickor som på hemmaplan i Tinnerbäcksbadet kunde vinna efter två matcher med 2-5 och 3-2. På herrsidan var årets serie en fråga om vilka Stockholmslag som skulle gå till final. Hellas och SKK kvalificerat slutligen där Hellas kunde stå som mästare efter två raka segrar 7-6 och 6-4 över SKK. Hellas vägg Magnus Strangenberg såg till att rädda många frilägen och att Claes Jutner och Hannes Reneby tyngd och rutin avgjorde till Hellas fördel. Järfälla som utvecklats under året tog tredjeplatsen. JSM flickor spelades för andra gången och Järfälla vann klart dominerande över LASS, Karlstad och SK Neptun. JSM pojkar och spelades i Stockholm där Järfälla segrade och övertog JSM-titeln från LASS. USMA po JS, SKK, LASS, GTB-sim USMA fl LASS, Järfälla -7 USMA po SKK, Järfälla, LASS, GTB-Sim USMB Järfälla, LASS, Ängelholm, Polisen USMC LASS, Ängelholm, Karlstad, Järfälla, Polisen DM för herrar spelades i samband med NM för klubblag. Järfälla, Hellas, SKK, Polisen. Final Järfälla - Hellas 2-. Järfälla arrangerade sina årliga två turneringar Trettondags cupen samt Upptramp cup. Båda turneringar är mycket väl arrangerade och välbesöka av återkommande lag från Norden och Europa både på dam-, herrsamt ungdomssidan. Upptramp cup har blivit förebild för efterföljande turneringar som vi nu märker blomma upp hos våra grannländer där fair play, deltagande med speltid för alla i laget, flickor och pojkar är vägledande i ungdomsidrott. SKK arrangerade Lars och Thomas Fjärrstad Memorial Turnering för klubblag med ungdomslag f9 som nu har blivit en etablerad turnering där de bästa klubbarna i Norden vill delta.

12 Internationellt Malou Huisman tar bollen i match mot Tyskland. A-landslaget herr hade en uppgift, 6-Nationers i Odense Danmark. 3plats NM för ungdomslandslag (pojkar 93/flickor 95), som varit en fast årligen återkommande turnering sedan 2007, arrangerades gemensamt av klubbarna. Stockholm med Eriksdalsbadet, mitt i Skandinavien och norra Europa möjliggör för länderna att hitta ekonomiska villkor att delta. Årets upplaga var som tidigare år välbesökt med många deltagande lag i åldersklasserna pojkar 93 och 95 samt flickor 9 och 95. På domarsidan har Hans Lundén som neutral dömt SM finalerna. Stefan Lundqvist och Göran Kron har också varit flitigt anlitade under året. Fredrik Månson är vår enda domare som varit anlitad internationellt under året. Damjunior landslaget spelade i Hannover Tyskland-Swe 20-5 Tyskland-Swe -6 Tyskland-Swe -3 Ungdomslandslaget Odense 93 Swe-Dan 6-4 Swe-Tjeckien 6-9 Swe-Dan 7-7 Swe-Tjeckien 7- Stockholms stadslag Warszawa 9 Warszawa-Stockholm 2-2 Stockholm-Birmingham 9-5 Bytom-Stockholm 5-2 Bytom-Stockholm -9 NM för landslag i Stockholm po 93 Swe-Litauern 6-3 Swe-Dan -0 Swe-Norge 2-4 Swe-Fin -6 Swe-Dan, final 2- Matcher spelades också i åldrarna fl 9, fl 95 och po 95 i en öppen klass. 2

13 Utbildning Pololedarkonferens i Ängelholm med deltagare från Stockholmsklubbarna En utbildningshelg i Stockholm under ledning av polokonsulenterna för nybörjare tränare och ledare. Holländsk gästföreläsare Gemensamma återkommande träningar för våra yngsta spelare och nybörjarledare. Träningshelger i februari, mars och september med spelmetodik för våra yngsta spelare på programmet. Domar- och funktionärsutbildning i samband med NM för klubblag under ledning av Lars Skåål. Utveckling Vi har sett att våra ungdomar fortsätter att utvecklas i rätt riktning vilket vi kan konstatera efter seger i NM93 över Danmark och Litauen där flera Stockholmsspelare deltog. Våra ungdomspelare börjar ta platser i klubbarnas seniorlag. I Ängelholms novembercup kom vi med våra två lag på och 5 plats f 95 och 97. I Åbos ungdomsturnering var vi klart dominerande med lagklasser för 92 och 94. En Stockholmskombination po 9 gästade Warszawa och den inledande matchen som spelades mot starkt internationellt motstånd slutade -. Målsättning 200 Gemensamt Tillsammans med SSF, SDF, och distriktets klubbar planera serier, läger och flera turneringar från pojkar/flickor till seniorer och se till att dessa blir organisatoriskt och sportsligt väl genomförda. Skapa gott samarbetsklimat och kamratskap med våra internationella deltagare och efter hand kunna göra återbesöka i form av läger och turneringar. Arbeta för förnyelse och utveckling av polosporten i distriktet med betoning på nya klubbar och nybörjarverksamhet och nya ledare. Genomföra DM för alla ålderskategorier utanför gruppspelet till JSM, USMA, USMB, USMC och att flera klubbar och lag tävlar och att därmed uppnå större deltagarantal Arrangera gemensamma turneringar nationellt och internationellt för ungdomar, juniorer och seniorer för att exponera idrotten inför publik och massmedier. Idrottsliga mål Seniorer Vinna NM för ungdomar och juniorer samt att seniorerna förbättrar sin placering i 6-nationers som 200 spelas i Stockholm. Utveckla och befästa distriktets position som landets bästa. Att ge distriktets landslagsspelare förutsättningar för att kunna utveckla sin spelstyrka till hög internationell nivå. 3

14 Juniorer Att ytterligare utveckla den nya generationen av juniorspelare för att kunna behålla JSM gulden flickor samt pojkar och förbereda spelarna för att kunna ta en plats i seniorlandslaget både på dam- och herrsidan. Ungdomar Att fortsätta den långsiktiga satsningen på och utvecklingen av ungdomslagen mot deltagande i seniorlag på klubb och landslagsnivå. Att utveckla verksamheten med poloskola så att ungdomarna får rätt utbildning och tävlingstillfällen på rätt anpassad nivå. Att ha två lag bland de tre bästa i USMA, USMB och USMC. samt att flera klubbar deltar inom distriktet Utbildningsmål Att genomföra kurser för ledare, tränare och domare och därmed försöka rekrytera ytterligare personer bland spelare och föräldragrupper. Att genomföra öppna gemensamma träningar från nybörjarnivå upp till juniorer under hela året med några tillfällen varje månad och inbjuda till deltagande från samtliga klubbar i distriktet. Att genomföra och utveckla sommarlägerskola på bred front för våra yngsta och även inbjuda rena nybörjare på flera platser i distriktet samtidigt med bra tränare och föreläsare. 4

15 Hoppkommittén Jesper Tolvers Foto: Björn Olin Inledning Vi gick in i 2009 med glada steg hade varit ett lyckat år och förhoppningarna att det skulle fortsätta var höga. High-Lights Höjdpunkten var nog Jesper Tolvers m-tävling på EJM, han hoppade på 8:or rakt igenom och det räckte till en sjätteplats vilket var väldigt otippat. Även NM-guldet på synkro, höga hopp var kul. Verksamhet En internationell tävling i Amsterdam åkte vi på och sedan en ö-stadsmatch där vi riktade in oss på våra mindre hoppare som ska lära sig att komma ut och tävla. I samband med höstlovet genomfördes ett läger för de yngsta tävlingshopparna. Vi var även på den årliga tävlingen i Lund, Diving Lund, med ett stort gäng hoppare och tränare. Det har genomförts ett DM och ett JDM. 5

16 Idrottsligt Nationellt Båda klubbarna har haft deltagare på: SM, JSM, USM, Aquarapid, Regionsfinalen, Gamma cup och ö- stadsmatch Internationellt (landslag) Daniel Egana: VM Jesper Tolvers: EJM, NM, NJM, 6-nationers, Printenspringen Johan Sandell: NJM Josefine Jähle: NJM, Printenspringen Ella Desurmont: NJM Evelina Jähle: NM Anton Nilsson: NJM, Printenspringen, 6-nationers Utbildning I utbildningsväg har klubbarna utbildat hopptränare i olika steg, sedan har även HLR genomförts och domarkurs. Utveckling Hoppningen i Stockholm tog stort kliv framåt både när det handlar om antal aktiva hoppare och till resultaten 2008 och vi har lyckats hålla uppe siffrorna och de fina resultaten i tävlingssammanhang. Nu visar vi att vi är med på alla plan nationellt och internationellt. Vi hoppas att den stora bas som nu ligger som grund kan få oss att fortsätta i samma takt. Det har skett genom fint arbete från båda klubbarna i värvningsprocessen och att vi har många tränare som kan ta hand om de nya hopparna. Sammanfattning Vi är nöjda med det år som gått och hoppas verkligen vi kan hålla i det här lyftet av aktiva hoppare. Idrottslyftet är en guldgruva i rekryteringen, många hoppare kommer den vägen. Målsättning 200 Tävlingsmål Jesper Tolvers kommer att försöka kvala till ungdoms-os, det är första gången det genomförs. Vi hoppas även på en EM-plats i Synkrohoppning. Hur ser vi på framtiden? Vi hoppas att vi kan få så många som möjligt att stanna i vår idrott och att kunna utbilda fler tränare som kan ta hand om hoppare i alla nivåer. En liten killsatsning kommer att göras då vi har för få killar längre upp i tävlingsverksamheten. 6

17 Konstsimskommittén Breddläger Inledning Konstsim (eng. synchro) är en tävlingssport som är öppen för pojkar och flickor i alla åldrar. Vid tävlingar bedömer domarpaneler simmarnas prestationer i olika grenar, i musikprogram och i obligatoriska figurer eller tekniska program för seniorer. I musikprogram ges poäng dels för hur programmet motsvarar de tekniska kraven och dels hur programmet utförs ur artistisk synpunkt. Förutom träning av styrka, kondition och rätt teknik i alla fyra simsätten omfattar träningen övningar i skovlingar, formation/figurteknik, flexibilitet, koreografiskt skapande och musiktolkning och taktfasthet. I regionen bedrivs konstsim av simklubbarna i Järfälla (JS), Täby (TS) samt av SK Neptun (SKN) i Stockholms innerstad. Verksamhet Vi närmar oss vårt mål med att behålla såväl juniorer som seniorer i regionen. Det är viktigt att yngre ser äldre som utövar sporten. Det skapar jämn kontinuitet. Master VM 200 har bidragit till att vända trenden. Breddverksamheten är basen i Stockholmsregionens konstsimsklubbar. Påfyllningen med nybörjare har flutit på bra, bland unga och i några klubbar även enstaka vuxengrupp. Vi har 2 3 kval till Ungdoms SM varje år samt JDM, DM och Marianne Wili-Blomé Cup för märkestagningar. 7

18 Aktiva och tränare åker på tävlingar inrikes och utrikes. Ett mycket uppskattat breddläger genomfördes i Stockholm under en vecka på sensommaren. Vi har arrangerat en kurs i utökad koreografi samt en kurs i koreografi för de yngre. Jennifer Gray kom till oss i Stockholm och höll sin mycket omtyckta Clinic för aktiva, tränare och domare. Aktiva och tränare i regionen har varit i Cobham, Storbritannien ett konstsimsläger. Sthlm SDF s KK möten Under året har 0 protokollförda möten hållits. Uppslutningen har varit god och klubbarna har varit väl representerade. I de fall man inte kunnat skicka representation till något möte har muntliga synpunkter och inlägg lämnats. Idrottsligt Nationellt Distriktsmästerskap JDM i konstsim ägde rum i Täby lördag den 4 februari. I år var det 20 anmälda till figurdelen. Årets Juniordistriktsmästare är: Figurer: Solo: Par: Lag: Kombinationslag: Kajsa Wernerson (SKN) Elin Linevik (JS) Järfälla S (Angelica Jonasson och Daniella Röhss) Inget lag deltog Endast Järfälla deltog, därmed utgick tävling i grenen UDM i konstsim ägde rum i Järfälla den 29 mars med totalt 4 tävlande. Årets Ungdomsdistriktsmästare är: B-klassen: C-klassen: Elin Grahn (SKN) Jenny Lindqvist (SKN) Märkestagning Marianne Wili-Blomé Cup även kallat Silverflickan gick även i år av stapeln i Järfälla. Nybörjarflickorna fick simma upp för sina första diplom och märken. Av totalt 94 starter i märkestagningen klarade 75 gränsen för godkänt. Silverflickan vanns i år av SK Neptun som får förvalta vandringspokalen ett till år. Tävlingar Under tävlingsåret 2009 har Stockholmsklubbarna deltagit vid följande nationella tävlingar (%-sats anger andel tävlande som kommer från Stockholmsregionen): JSM, ca 50% SM, 0% (endast Växjö och Örebro deltog) RM i figurer, 66% (Senior och Junior tävling) USM, ca 70% 8

19 Resultat (placeringar) JSM: Solo 6 (Elin Linevik, JS), 7 (Maria Thorell, JS), 8 (Clarice Granado Persson, TS) Par 4 (Elin Grahn och Lovisa Börthas, SKN), 5 (Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS), 7 (Kajsa och Nora Wernerson, SKN), 9 (Johanna Lundbeck och Jessica Eriksson, TS) Riksmästerskapen i figurer: Kombination 2 (Järfälla Simsällskap) 3 Jessica Ridell, TS 5 Angelica Jonasson, JS 6 Elin Grahn, SKN 7 Elin Linnevik, JS 8 Daniella Röhss, JS osv. Lovisa Börthas/Elin Grahn, SK Neptun kvalade med sin sammanlagda poäng före ett par från Örebro, till att få representera landslaget i Prag 6 dec. USM Klass A: Solo 3 (Jessica Ridell, TS), 4 (Elin Linevik, JS), 6 (Peggy Johnsson, SKN) Klass B: Solo 2 (Madeleine Billing, TS), 5 (Maria Thorell, JS), 6 (Clarice Granado Persson, TS), 7 (Ellen Gunner, JS), 9 (Lindsey Sennef, TS) Internationellt Klass B: Par 2 (Elin Grahn och Lovisa Börthas, SKN), 3 (Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS), 4 (Klara Sparr och Madeleine Billing, TS) 5 (Clarice G Persson och Pauline Djärf, TS), 6 (Sara Lundberg och Sofia Linevik, JS), 7 (Jessica Eriksson och Johanna Lundbeck, TS), 8 (Anna Söderberg och Ebba Lindgärde, TS), 9 (Sarah Olsson och Camila Belen Silva, JS) Klass B: Lag 2 (Järfälla Simsällskap), 3 (SK Neptun), 4 (Täby Sim) Klass C: Solo 2 (Alicia Arriaza, JS), 4 (Paola Abarca Andronova, TS), 5 (Sofia Enerstad, JS), 6 (Linnea Hahn, JS), 7 (Hedvig Ahldén, TS), 8 (Veronika Petagna, TS) Klass C: Par Ingen tävling då endast ett par kom till start (TS) Klass C: Lag (SKN), 2 (JS), 3 (TS) Kombination: 2 (JS), 3 (TS) Öppna NM, Köpenhamn SK Neptun skickade ett par och Järfälla Sim skickade ett par och ett lag. Primorje Synchro Cup, i Rijeka, Kroatien SK Neptun skickade paren Lovisa Börthas/Elin Grahn och Kajsa Wernerson/Nora Wernerson. Christmas Prize Prag, Tjeckien. Par åldersgrupp B: 4) Elin Grahn/ Lovisa Börthas, Sverige (SKN) (Placering före paret från Örebro.) Landslagsrepresentation Stockholmsregionen har genom Lovisa Börthas och Elin Grahn representerat Sverige på Christmas Prize i Prag. De medverkade även i Lilla Sportspegeln i höstas. 9

20 Träningsläger, clinic Regionen skickade 0 simmare till uppskattad internationell Jennifer Gray Clinic i Cobham Hall, i Kent, Storbritannien. 9-5 april. Regionen ordnade lyckat Breddläger i Stockholm vecka 43 med parallell tränarkurs i SK Neptun regi. 22 aktiva och 8 tränare. Regionen ordnade uppskattad Jennifer Gray clinic på hemmaplan 4-5 november. 40 konstsimmare och 5 tränare deltog. Tränarutveckling görs parallellt med aktiviteter. Utbildning Koreografikurs har hållits vid två tillfällen. Musikredigeringskurs hölls den 3 januari i Täby. Tränarkurser har hållits i klubbarnas regi. Domarkurs har hållits i Täby Sims regi. Domaruppdatering har hållits i Svenska KK s regi med den finska Fina-domaren Ulla Lucenius. Funktionärintroduktioner har hållits i klubbarnas regi. Föreställningar/Uppvisningar har hållits i klubbarnas regi i samband med Eriksdalsbadets 0 årsjubileum, propaganda, reklam, Lucia mm. Utveckling Målet med att, genom satsning på dem som idag är aktiva och visar stort intresse för sporten, få dem att stanna kvar som aktiva börjar nu nås. Att sporten är attraktiv för familjer och för duktiga tränare och därmed erbjuder kontinuitet är en nyckel till bredd. Även att yngre aktiva kan se och lära av äldre konstsimmare, aktiva / tränare. För att verkligen skapa stort intresse hos våra nybörjare vill vi att de tidigt får lära sig musik/koreografibiten. Detta för att de däri ska kunna utvecklas parallellt med att de blir säkrare rent tekniskt. Genom att medverka med de äldre simmarna lär de sig mycket men pedagogiska övningar är också nödvändiga. Vi utvecklar våra tränare specifikt i konstsim och arbetar vidare på att hitta pedagogiska former och lösningar som skapar en stabil plattform för sporten. En framgångsrik pedagogisk form är externa tränare som injicerar nya kunskaper i tränarkår och aktiva. Sådana klubbgemensamma övningar ser vi som nyckel till framgång för bredd och tränarkår i regionen framöver. Sammanfattning Vi har under ett antal år medvetet gynnat bredden och har som följd också fått en stark B-klass. När dessa B- flickor nu går över till A-klassen behöver de nya utmaningar och möjligheter att fortsätta utvecklas. Vi ser framför oss att vi snart börjar nå målen att ha ett större antal seniorer i regionen. Tävlingar, läger och get-together-akitviteter är viktigt. De aktiva ska känna att det satsas på dem. 20

21 Målsättning 200 Under 200 ser vi framför oss att vi löser upp de sista knutarna för att skapa rum för nytänk, kunskaper och krafter utifrån. Med en kontinuerlig, trygg och brett uppbyggd bas är vi nu starka och mogna för att låta vår topp komma högre. Kompetenshöjning i ett brett spektrum med tränare: - Tränarutveckling genom extern tränare - Tränarutveckling i samband med Breddläger - Tränarutveckling i samband med Clinic i Stockholm Satsning för att bibehålla bredden: - Breddläger - Clinic i Stockholm - Tävla Satsning på simmare som är äldre än bredd: - Utvidgning av klubbgemensamma träningar. - Clinic i Sverige eller UK - Tävla utomlands eftersom sporten är liten i Sverige 2

22 Utbildningskommittén Kommitténs uppgifter Utbildningskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen för en god utbildning i distriktet dels genom egna utbildningsaktiviteter och dels genom att på olika sätt stimulera till egna utbildningsaktiviteter i klubbarna. Däri ingår bl.a. att - arrangera kurser/temadagar/temakvällar - ansvara för att distriktets funktionärer är uppdaterade samt att av klubbarna anordnade funktionärskurser håller god kvalitet - arrangera utbildningsledarträff en gång per år för distriktets utbildningsansvariga - planera och genomföra distriktets del av SSFs simidrottsutbildningsstege samt - rekrytera och kvalitetssäkra utbildare/föreläsare. 22

23 Utbildning Simidrottsutbildningsstegen Följande utbildningar har genomförts: - 4 Hjärt- och lungräddning (HLR), 25 deltagare - 2 Hjärt- och lungräddning (Barn-HLR), 8 deltagare - Teknikskoleinstruktör (TI), 28 deltagare - 3 Simlärarkandidat (SLK), 56 deltagare - Behörig simlärare, (BS), deltagare - 2 Ungdomstränare 9-3 år (U9), 33 deltagare - Ungdomstränare 3-6 år (U3) påbörjad, 2 deltagare De tidigare problemen med missuppfattningar angående det Inledande Gemensamma Avsnittet (IGA), som ibland har uppfattats som en tillräcklig grundkurs, har vi kommit tillrätta med genom att inte formellt tillhandahålla IGA som separat kursdel. Dock, den som gått endera av Teknikskoleinstruktör och Simlärarkandidat behöver bara komplettera med en helg för att få behörighet och kursbevis (diplom), även för den andra utbildningen. Behörig simlärare har vi ambitionen att genomföra såväl vår som höst. Det bör finnas två tillfällen under året att skaffa sig den utbildningen. Även i år tvingades vi dessvärre ställa in höstkursen på grund av för få anmälda. Kursen Ungdomstränare 3-6 år (nivå SUMSIM) är svår att få tillräcklig beläggning på. Det borde finnas ett tillräckligt stort intresse i klubbarna att utbilda tränare till den nivån för att kunna genomföra kursen en gång per år. För att stimulera klubbarna att höja utbildningsnivån på tränare så är denna kurs ordentligt subventionerad. Annars ska alla våra kurser vara självfinansierande. Totalt har inom simidrottsutbildningsstegens ram genomförts kurser omfattande sammanlagt 598 utbildningsdagar. 23

24 Simfunktionärer Under året har två distriktsfunktionärskurser med 28 deltagare anordnats, samt ett regionalt regelsymposium med 35 deltagare. Dessutom har 53 nya tävlingsfunktionärer utbildats i klubbarnas regi. Distriktet har f.n. 4 Stockholmsfunktionärer med uppgifter som tävlingsledare, bitr. tävlingsledare och starter på distriktets arrangemang DM, JDM, Seriesim, Simiaden samt även på SUMSIM reg. En träff för Stockholmsfunktionärerna har genomförts. I distriktet finns 7 förbundsfunktionärer. Simallting Årets Simallting i slutet av augusti blev som vanligt lyckat med många deltagare. Kalenderkonferensen hade i år brutits ut ur Simalltinget med lyckat resultat. Tinget innehöll utbildningsinformation, skatteinformation samt information om konsekvenserna av tagna beslut på SSFs årsmöte angående SSFs organisation. Vid Simalltinget fanns också representant för Gotlands Simförbund. Övriga utbildningsinsatser En Grodankurs (tävlingsdelen) hölls tillsammans med IC Control i mars med 2 deltagare. Två ordförandekonferenser har genomförts, där det informerades om SSFs Demokratiutredning, samt den kommande distriktsindelningen. En temakväll om krishantering har genomförts där Spårvägen berättade om sina erfarenheter utifrån ett träningsläger utomlands. Två av distriktet sponsrade tränare, som deltagit i årets ASCA-konferens i USA, berättade om sina erfarenheter därifrån vid en tränarträff. Omfattning Liksom under förra året har kansliet tagit ansvar för lokalbokning för våra utbildningar samt även kontakt med samt bokning av lärare. Detta är en säkerhet för kontinuiteten i utbildningarna. SISU:s arbetsuppgifter är därmed främst att hantera inbjudningar och anmälningar inom ramen för Simidrottsutbildningsstegen. Under året har vi haft en del problem med SISUs hantering av vår verksamhet och vi har därför sagt upp avtalet med SISU för att ha handlingsfrihet att välja hur vi fortsättningsvis ska arbeta. Antalet redovisade utbildningsdagar i distriktets utbildningar har minskat från 223 (2008) till 045 (2009). Målsättning 200 Bibehålla hög kvalitet på all utbildning Erbjuda simidrottsutbildningsstegen Utveckla och bibehålla en stadig grupp av lärare/ledare med hög kompetens Erbjuda möjlighet till ledar/tränarutveckling i distriktet Erbjuda fortlöpande HLR-utbildning för distriktets samtliga tränare Bibehålla och utveckla kompetens hos simfunktionärerna bl.a. genom anordnande av regionalt regelsymposium och distriktsfunktionärskurser Genomföra Starterkurs Vidareutveckla simlärarutbildning i distriktet Stimulera till samarbete i utbildningsfrågor mellan klubbarna 24

25 Tävlingskommittén Inledning Kommitténs huvuduppgifter är att vara tekniskt ansvarig för de tävlingar som distriktet genomför i egen regi samt tillsammans med klubbarna arbeta för att alla tävlingar arrangeras på ett så bra sätt som möjligt och att tillämpliga regelverk efterlevs. Kommittén ska också verka för att samtliga distriktets mästerskap genomförs på ett likartat sätt. Verksamhet Under året så har kommittén, förutom att ha ansvaret över distriktsmästerskapen och Seriesim, även med hjälp av kansliet administrerat anmälan till Simiaden och UGP-tävlingarna. Dessutom har kommittén tillsammans med simkommittén genomfört kalenderkonferensen där årets tävlingskalender fastställdes. Systemet för att bemanna våra egna tävlingar med hjälp av placering under föregående DM/JDM har under året inte fungerat lika bra som tidigare varför beslut fattats om att så långt som möjligt genomföra dessa tävlingar med hjälp av någon av distriktets klubbar som arrangör. Kommittén har också under året bearbetat regelverken för våra gemensamma det vill säga tävlingar som genomförs av fler arrangörer med distriktet som huvudman. Målsättning 200 att förbättra sanktionssystemet på samtliga tävlingar att genomföra DM, JDM och DM/JDM i simning som arrangeras i distriktets regi på ett så bra sätt som möjligt att försöka medverka till att DM-tävlingar genomförs för samtliga discipliner på en likartad och hög nivå. att tillsammans med simkommittén verka för att deltagande klubbar i Seriesim blir fler att tillsammans med simkommittén verka för att vår landskamp genomförs på ett bra sätt. att tillsammans med simkommittén inför kalenderkonferensen tillse att grenar och åldersklasser för sökta tävlingar passar in i tiden beträffande kval etc. till mästerskapstävlingar. att fortsätta verka för att klubbarna ska se tävlingskommittén som en extern resurs och bollplank för arrangerandet av tävlingar där man kan få hjälp med hyra av teknisk utrustning, förmedling av kontakter till personer som kan teknik och data i tävlingssammanhang. 25

26 PR och Information Medlemsförteckning Medlemsförteckningen innehåller postadresser, telefon- och e-postadresser samt övriga uppgifter om förbundets 40 tävlingsklubbar och övriga anslutna 6 klubbar. Den innehåller även uppgifter om styrelsens sammansättning, revisorer, hedersmedlemmar, valberedning, kommittéansvariga m.fl. Förteckningen finns numera på förbundets hemsida och hålls aktuell under förutsättning att klubbarna rapporterar sina förändringar. Information och förbundets hemsida Hemsidan är vårt officiella organ och under året har information lagts ut där. Funktionärsförteckningar För att få ett större samarbete på funktionärssidan har förbundet sänt samtliga funktionärsförteckningar till alla tävlingsklubbar i distriktet. Klubbarna får därigenom tillgång till samtliga namn- och adressuppgifter. Det är viktigt att klubbar skickar in förändringar i sina funktionärsled. Styrelsens arbetsrutiner Styrelsen arbetar för närvarande efter principen: Ett styrelsemöte per månad. Arbets-/beredningsgrupper tillsätts vid behov. Längre arbetsmöten inom styrelsen, två gånger per år (vår och höst). Arbetsmöte mellan styrelsen och kommittér Styrelseprotokoll sänds endast till styrelsens ledamöter samt revisor. All viktig information meddelas på vår hemsida. Utskick till klubbarna sker endast via e-post. Inbjudningar till tävlingar och kurser, skrivelser m.m. sker via e-post och på förbundets hemsida.. Förbundets hemsida är vår viktigaste kontaktväg för aktuell information. Anläggnings- och föreningsfrågor Kontakterna med politiker och tjänstemän i dessa frågor kan indelas i två avdelningar. När det gäller kontakterna med Stockholms Stad och Idrottsförvaltningen följer dessa en under flera år framarbetad modell som innebär årligen återkommande arrangemangs-, tävlings- och anläggningsmöten. Nästan utan undantag sker dessa möten året före det aktuella verksamhetsåret. Uppföljningsmöten sker även under pågående verksamhetsår. Dessa möten har fungerat bra och kommer säkerligen att fortgå i samma form oavsett politisk majoritet. Direkta kontakter med ansvariga politikerna för att diskutera simsportens villkor har under verksamhetsåret 2009 ägt rum. Förutom dessa möten har det genomförts möten med ansvariga inom Idrottsförvaltningen för att klargöra synen på vad som händer med "Stockholmsbaden". 26

27 Fortfarande finns önskemål från anläggningsansvariga att klubbledare och aktiva tar ett större ansvar för att hålla rent och snyggt efter sig i baden. Cheferna för badanläggningarna inom Stockholm anser att med delvis nolltaxa och de förmåner som finns borde klubbarna kunna bidra med viss städning och lämna anläggningen i det skick man önskar finna den. När det gäller kontakter med politiker och tjänstemän i Stockholms kranskommuner har dessa frågor i regel hanterats av klubbarnas egna styrelser. Det finns ofta en lokal förankring, ett kontaktnät och kännedom om förhållandena, som gör att kontinuerliga kontakter mellan klubbledare och politiker/tjänstemän fungerar allra bäst. Givetvis är det vår skyldighet och ligger i vårt intresse att delta och stödja klubbarna i olika förhandlingssituationer. Utbildning/utveckling Styrelsen upplever att utbildning/utveckling i olika former fortsätter i distriktets klubbar på ett positivt sätt. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Utvecklingen innebär att vi tillsammans ska agera mot ansvariga politiker och idrottsförvaltning/motsv. i kommuner inom Stockholmsdistriktet. Tillsammans är vi starka. 27

28 Ekonomi Betalningar, bokföring och redovisning inklusive projektredovisning har skötts av den ekonomiansvarige inom styrelsen, medan fakturering, bevakning, påminnelser och underlag har skötts av kansliet. En stor del av Utbildningskommitténs administration har skötts av SISU i form av anmälningar, fakturering, transport av utbildningsmateriel till kurslokal samt avräkning av kursintäkter. Denna verksamhet kommer att flyttas till vårt eget kansli under 200. Noteras bör att vissa konton i resultaträkningen har lagts samman för att öka läsbarheten. Årets resultat visar ett underskott på kronor. Det budgeterade underskottet var kronor. Förbundets medel har i första hand förstås gått till en kraftfull satsning på verksamheten, vilket görs genom utbetalningar till de olika kommittéerna. Totalt har ett stöd på närmare kronor utbetalats till kommittéerna, där simkommittén fått mest. Glädjande nog har en av kommittéerna förbrukat sina budgetmedel helt och hållet, och alla tillsammans har förbrukat en större del av dem än vad man gjort historiskt, och det är positivt. Bidragen från Svenska Simförbundet och Stockholms Idrottsförbund låg på samma nivå som för Under året har också en satsning gjorts för att utveckla förbundets hemsida. Medel till detta har tagits av förbundets egna kapital. En av utgiftsposterna i förbundets ekonomi är kansliet med en halvtidsanställd kanslist. Årets underskott för denna verksamhet blev kronor, som enligt plan täcks av förbundets eget kapital. Intäkterna till kansliverksamheten, som tas ut dels genom en kansliavgift som debiteras klubbarna och dels som en liten del av startavgifter till DM och Simiaden, hölls på samma nivå som för Det egna kapitalet har som en följd av årets underskott minskat till kronor. Efter det budgeterade underskottet för 200 skulle det egna kapitalet minska ytterligare till kronor. Ser man fram emot 200 tillämpar förbundet fortfarande en försiktig kalkylering både vad gäller kostnader och intäkter. Förbundet kommer att följa upp kommittéernas verksamhet under året på ett bättre sätt och också löpande informera dem om deras ekonomiska situation och stödja dem i deras verksamhet för distriktets gemensamma satsningar. Den totala budgeten för 200 ligger på ett underskott av kronor. Det är således på samma nivå som såväl det faktiska underskottet för 2009 som budgeten för 2009 har legat på. Det innebär också att det stödet till kommittéerna totalt sett kommer att ligga på samma nivå som för Stockholms simförbund vill således fortsatt kraftfullt stödja samtliga kommittéers verksamhet och också kansliets verksamhet och den direkt styrelseledda verksamheten och använder därför en del av det egna kapitalet till detta utöver de bidrag som förbundet beräknas få

29 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 240 Inventarier Ack avskrivn inventarier Summa maskiner och inventarier Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 50 Kundfordringar Förutbet kostn uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 920 Postgiro Sparkonto SHB Räntefond ÖEB Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 200 Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder 259 Löneskatt pension Personalskatter Upplupna kostn/förutbet intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna soc avgifter Summa skulder Summa skulder och eget kapital

30 Resultatrapport Intäkter 3xx Deltagaravgifter ej SISU Deltagaravg tränarutb SISU Deltagaravg konferenser XX Övriga intäkter Bidrag Stockholms Idrförbund Bidrag Svenska Simförbundet Startavg seriesim startavg UGP startavg DM startavgift Simiaden XX kansliavgifter Summa Intäkter Kostnader 400 Personal m m IC Control xx Arrangemangskostn tävl inkl utbet överskott Simhallshyror Kost/logi Utrustning Priser, medaljer Färdbiljetter, transporter mfl Idrottsersättning och arvoden inkl ev soc Kurslokaler Inköp utb.matrl Kursadm SISU xxx Övriga kostnader kommittéer Lokalhyra kansli mfl Styrelsemöten och arbetsmöten xxx IT-tjänster, licenser, hemsida, telefon /6xxx Förbrukn inv, kontorsmtrl, porto, bankkostnader Medlems-/föreningsavgifter xxx Övriga externa kostnader Bilersättningar Avskrivningar xxx Personalkostnader (lön, soc, pension) Summa kostnader Finansiella poster 830 Ränteintäkter Summa finansiella poster Årets resultat

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Stockholms Simförbund. Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 16 mars 2011 klockan 18.30 Plats: Stockholmsidrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna

Läs mer

Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Stockholms Simförbund. Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 2 mars 204 klockan 8.30 Plats: Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet, Hammarby

Läs mer

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse Stockholms Simförbunds Årsberättelse 2005 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 8 mars 2006 klockan 8.30 Plats: Englundavägen 5 Dagordning. Årsmötets öppnande.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

SKURUDOPPET VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999-2000.

SKURUDOPPET VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999-2000. SKURUDOPPET Simning Maj 2000 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999-2000. Styrelsen för SKURU IK simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1999-2000.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse 2014 Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse Göteborg Sim 2014 Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; -Vara en elitsatsande klubb med simning som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 1(8) Verksamhetsplanen 2014 skrevs på basen av de tankar och arbete gällande VSS långsiktiga målsättning som togs fram och arbetades med under 2012 och 2013. Många av de mål som tagits

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2013 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot Monica Höglind Ledamot Malin Thor

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SKURUDOPPET VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002-2003.

SKURUDOPPET VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002-2003. SKURUDOPPET Simning Maj 2003 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002-2003. Styrelsen för SKURU IK simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002-2003.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum 2013-08-16 Handläggare FS Versionsnr 0 1 Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation...

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 TSK:s styrdokument version 2.0 Sida 1 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV TUREBERGS SIMKLUBB... 3 2. RIKTLINJER FÖR ORGANISATIONEN...

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Pass 1 lördag kl. 11.00 12.30 Pass 2 lördag kl. 14.00 15.30 Pass 3 söndag kl. 09.00 10.30 Huvudsaklig målgrupp Pass Rubrik/föreläsare Innehåll 1 Idrott, hälsa

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 INNEHÅLL SSF:s uppgift, vision och värdegrund... 4 Förbundsstyrelsen 2009... 5 Ordförandens förord: Ny satsning mot framtiden... 6 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer