Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Simförbund. Årsberättelse"

Transkript

1 Stockholms Simförbund Årsberättelse

2 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 24 februari 200 klockan 8.30 Plats: Idrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för årsmötet. 6. Val av sekreterare för årsmötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 8. Val av rösträknare (andra än justeringsmän). 9. Årsberättelse för senaste verksamhetsåret. 0. Förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.. Revisorernas berättelse. 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 3. Behandling av motioner och propositioner. a. Inga motioner har inkommit. b. Styrelsens proposition angående 6 Styrelsens sammansättning c. Styrelsens proposition angående 3 Ärenden vid årsmötet d. Styrelsens proposition angående ändrad kansliavgift 4. Beslut om antal ledamöter i SDF-styrelsen och valberedningen 5. Kandidatnominering för val enligt punkterna Val av distriktsordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen för ett år. 7. Val av erforderligt antal ledamöter i SDF-styrelsen för två år. 8. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 9. Val av ombud och suppleanter till Svenska Simförbundets årsmöte. 20. Val av ombud och suppleanter till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 2. Val av ordförande och två ledamöter till valberedning för ett år. 22. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF. 23. Redovisning av framtida verksamhetsinriktning och ekonomisk planering. 24. Avslutning

3 Röstlängd vid Stockholms Simförbunds årsmöte 24 februari 200 Förening Antal röster Förening Antal röster IF Aktiv Ungdom, Lidingö Sim- och Idrottsklubben Hellas 2 Blå Bandets Simklubb i Spånga Solna Sundbyberg Simsällskap 04 2 Bojen Simklubb Spårvägen Simförening 3 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 2 SS Hellas Masters Bromma Simsällskap Simsällskapet Stockholm Konstsim Carlsberg IF 0 Stockholm Dolphins Swim Club Danderyds Sim 2 Stockholms Kappsimningsklubb 2 Djurö-Vindö IF Stockholms Simhoppsklubb Gustavsbergs Simsällskap Stockholms Studenters Idrotsförening Hemse Bollklubb Stockholmspolisens IF Simidrottsförening 3 IFK Lidingös Simklubb Stockholms-Postens IK IFK Stockholm Sveriges Radio/TV IF 0 Ingarö Friluftsförening Södertälje GoSF Järfälla Simsällskap 2 Södertälje Simsällskap 2 Kanaans Simsällskap Södertörns Simsällskap 3 Lännersta Simsällskap Turebergs Simklubb 2 Mälarhöjdens Simsällskap Tyresö Simsällskap 2 Märsta Simsällskap Täby Sim 2 Mörbyfjärdens Idrottsförening Upplands-Bro Simsällskap Nacka Handikapp Idrottsförening Wisby Simsällskap Nacka-Wermdö-Sundbybergs SF Väsby Babysimförening Norrtälje Simklubb Väsby Simsällskap 3 Saltsjöbadens Idrottsförening Åkersberga Simsällskap Sigtuna Simklubb Årsta havsbads stugägareförening Simklubben Neptun 3 Älvsjö AIK Fritidsförening Skuru Idrottsklubb Ösmo Simsällskap Totalt 52 föreningar med 70 röster

4 Innehållsförteckning Dagordning 2 Röstlängd 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 5 Framtida verksamhetsinriktning 7 Simkommittén 8 Polokommittén 9 Hoppkommittén 5 Konstsimkommittén 7 Utbildningskommittén 22 Tävlingskommittén 25 PR och Information 26 Ekonomi 27 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse 33 Budget Medaljörer vid SM-tävlingar Distriktsmästare 44 Poloresultat Poängfördelning vid DM ochjdm Stockholmsklubbar vid SM/JSM Organisation 5-4 -

5 Styrelsens verksamhetsberättelse Inledning Simmaråret 2009 har genomförts med stora framgångar i distriktet och när det görs en summering innehåller det många glädjeämnen och samtidigt återigen stora utmaningar inför det kommande året. Stockholmsdistriktet fortsätter att visa att vi kan få fram framgångsrika simmare. I allt väsentligt beror detta på duktiga tränare och ledare i alla led i distriktets klubbar. Under 2009 har en fortsatt extra satsning på kommittéernas utveckling av de olika disciplinerna ägt rum. Dessa extra insatser har varit riktade mot ungdomsverksamheten och syftat till att få fler att börja med simidrott men också till att få fler att stanna kvar i vår idrott Årets framgångar ger oss i distriktet möjligheter att göra reklam för vår idrott och därmed få flera sponsorer, ännu bättre tränings- och tävlingsmöjligheter samt uppmärksamhet i media. Framgångarna har också uppmärksammats av våra politiker i kommunala förvaltningar. För att hantera mer komplexa frågor har lämpliga arbetsgrupper bildats som snabbt bereder och därefter framlägger ett förslag för styrelsebeslut. Ifrågasättandet av vad vi gör och vad klubbarna vill att vi ska arbeta med fortgår kontinuerligt och vi är hela tiden öppna för idéer och förslag. Styrelsen har ofta påtalat vikten av att genomföra tävlingsarrangemangen på ett positivt sätt så att alla parter blir nöjda. Samarbetet mellan klubbarna är viktigt inte minst på funktionärssidan. Samarbetet har fortsatt under året och styrelsen ser mycket positivt på denna utveckling. Kansliet i Stockholmsidrottens hus i Solna fortsätter att skapa bra kontaktvägar till bl.a Svenska Simförbundet och SISU. Under året som gått har det också visat sig att kansliet fungerat bra ut mot klubbar. Detta har varit mycket bra då snabb information kunnat ges från båda håll. För att möta framtida krav och för att hålla information tillgänglig på ett bra och enkelt sätt har vi under året moderniserat vår hemsida. Styrelsen har under året haft 2 protokollförda styrelsemöten, 3 arbetsmöten, simallting och 2 ordförandekonferenser. Simkommittén har under året genomfört sin planerade verksamhet till stora delar. Kommittén har knutit till sig kunskaper och medlemmar från flera klubbar. Arbetet har varit uppdelat på olika ansvarsområden, vilket medfört kontroll på genomförda verksamheter. Tävlingskommittén har i vissa delar samarbetat med simkommittén. Hoppkommittén har i Eriksdalsbadet fantastiska möjligheter att bedriva träning och tävling. Förutsättningarna för att vi även i fortsättningen ska vara Sveriges bästa hoppdistrikt har aldrig varit bättre. Efterfrågan från barn och ungdom i distriktet på hoppträning ökar successivt. De få klubbar som idag kan ha disciplinen hopp har därför köer. Polokommittén har under året genomfört en intensiv verksamhet med satsning på framförallt ungdomssidan. Med Eriksdalsbadets möjligheter till träning och intressanta tävlingsarrangemang kan vi se fram emot ett nytt bra poloår. Framför allt på ungdomssidan. Såväl inom herr- som dampolon är distriktet mycket framgångsrika i landet mycket tack vare goda ledare och bra organisation. Konstsimkommittén fortsätter sina ansträngningar att utveckla verksamheten och är utan tvekan den mest ambitiösa i hela landet, mycket tack vare eldsjälar med stor ambition. 5

6 Masterskommittén mastersverksamheten ingår numera i respektive kommitté. Rekordtabellerna är i ständig förändring efter varje tävling. VR, EUR, NR och SR slås på löpande band. En av de stora inom Masters gått ur tiden. Arne Jutner Utbildningskommittén har samarbetat med SISU, som även under detta år har handlagt delar av utbildningsadministrationen. Den löpande utbildningsverksamheten har främst berört simidrottsutbildningsstegen och utbildning av simfunktionärer. Utbildningen kommer även under 200 att vara ett mycket högt prioriterat område. Under året har även vårt kansli bidragit med stort engagemang. Inför 200 har vi valt att lägga hela utbildningsadministrationen på vårt kansli. Tävlingskommittén har till uppgift att samordna och likställa alla distriktets mästerskap för ett antal av tävlingar inom distriktet. Sammanfattning Vår ekonomi är fortsatt god. De bidragssystem som tillämpats i våra kommuner har i stort varit oförändrade under Det är viktigt att förbundet hela tiden bearbetar de olika politiska instanser som beslutar om våra villkor. Viktigt är också samarbetet mellan klubbarna och förbundet i frågor som berör vår gemensamma verksamhet. Vi har genomfört ett antal tävlingar i Eriksdalsbadet under året inom våra discipliner och badet och personal har fungerat mycket bra i tävlingssammanhang. Vid kontinuerliga kontakter med anläggningsledningen försöker vi rätta till de flesta av de synpunkter som vi och anläggningsansvariga haft på funktionaliteten. Ett viktigt arbete som ökat under året har varit ett antal möten med beslutsfattare på Idrottsförvaltning för att påverka och få ta del i de ombyggnationer som pågår. Under året har arbete med det nya förslaget från Svenska Simförbundet om ny distriktsindelning genomförts. Vid ett extra årsmöte fastslogs en stadgeändring där Stockholms Simförbund omfattar hela Stockholms län samt Gotland. Detta innebär att distriktet utökas med ett antal klubbar från 200. Det är med stor sorg som vi saknar Janne Nordlund som gått ur tiden. Janne var en av de stora ledarna och en stark förgrundsfigur inom svensk simning. Från Stockholms Simförbunds styrelse och dess kommittéer vill vi rikta ett stort tack till alla ledare, tränare och funktionärer för ett engagerat arbete. Vi passar även på att rikta ett stort tack till Svenska Simförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Stockholms Idrottsförvaltning, Eriksdalsbadets ledning, IC Control AB samt Stockholms Idrottsborgarråd och SISU för deras stöd. 6

7 Framtida verksamhetsinriktning För att distriktet ska fortsätta att nå idrottsliga framgångar är det viktigt att föreningar och förbund aktivt samarbetar om ledarförsörjning, utbildning och utveckling. För styrelsen blir det också viktigt att kunna behålla en god ekonomi, som i sin tur skapar förutsättningar för utveckling och handlingskraft. Idrottsliga framgångar är den självklara huvuduppgiften. För att behålla den idrottsliga ställningen i landet, som distriktet har i dag, krävs att det fortlöpande skapas positiva förutsättningar. Simidrottens verksamhetsidé "Simidrotten vill" ska ligga till grund för mycket av det utvecklingsarbete som genomförs i distriktet. Detta arbete ska vara en ständigt pågående process. En av förbundets viktigaste uppgifter är att tillhandahålla en bred och bra utbildning samt utvecklingsmöjligheter för föreningarna och deras aktiva, tränare och ledare. Förbundet ska genom en målmedveten satsning i alla discipliner, genom föreningarna och deras huvudtränare, verka för kompetensutveckling av samtliga tränare i distriktet för att därigenom uppnå resultatmässiga framgångar. Förbundet ska genom aktivt uppsökande arbete och kontinuerliga möten med anläggningsägare/-ansvariga verka för simsportens självklara rätt att disponera tillräckliga utrymmen i våra simhallar. Detta innefattar kontakter med såväl politiker som förvaltningsansvariga. Förbundet ska årligen arrangera en ordförandekonferens, Simallting och en tränarkonferens för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av distriktet och dess föreningar. Förbundet ska kontinuerligt ge information till berörda bl.a. genom förbundets hemsida. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige i framtiden, måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Stockholm i februari 200 Börje Jacobsson Jan Karlsson Norman Thulin Bengt Lundell Marianne Hörding Tanja Ilic 7

8 Simkommittén Inledning 2009 bjöd Sarah Sjöström på ett fantastiskt lopp som gav både VM-guld och världsrekord! För detta fick Sarah även pris på idrottsgalan för Årets Prestation. Även Therese Alshammar fortsätter att leverera och tog ett VMsilver. Det finns fler simmare från distriktet som kommer att vara mycket intressanta att följa under 200 och framförallt då EM i Budapest. Verksamhet Simkommittén har under 2009 genomfört flera olika aktiviteter samt en landskamp. Ålandskampen fortsätter att vara en populär aktivitet där distriktets simmare möter simmare från Svenska Finlands Idrottsförbund i Godby, Åland. Resan börjar på lördag morgon då båten går från stadsgårdskajen och avlutas på söndagskvällen efter att ha avverkat två tävlingspass. I år precis som tidigare år vann vi sammanlagt men i år vann SFI två delkamper vilket visar att de kommer närmare. För att få ännu lite mer fart på tävlingarna hade vi bl.a. förstärkt ljudet i simhallen. Nästa år ska vi försöka få med fler föräldrar som åskådare till tävlingen. Vi har också genomfört ett läger för våra simmare i Simiadenåldrarna. Det skedde i Sigtuna där distriktets bästa 2-3 åringar samlades för att träna ihop och lära känna varandra under en helg i maj. Det arrangerades ett helgläger där samtliga JSM-kvalade simmare i distriktet var inbjudna att delta, ca 40 simmare deltog. Till lägret förväntades tränare från deltagande klubbar närvara vilket bidrog till ett starkt tränarteam på kanten. Även denna aktivitet som kom till på initiativ av Fredrik Lundin och Göran Linday var mycket uppskattat bland simmarna. Precis som tidigare år bjöd vi Stockholms Sumsim riksare på middag och World Cup i Stockholm. Att våra ungdomar får chansen att se delar av simvärldseliten har alltid varit populärt, inte minst i år när Michael Phelps kom på besök. Två möten har vi arrangerat för att träffa tränare i distriktet för att dels ge information samt diskutera vilka frågeställningar vi ska jobba med. Som vanligt skedde träffarna i form av lunchmöte i samband med DM. I samband med DM arrangerades också ett seminarium där Daniela Vidakovic-Lundin och Linn Bessner berättade om vad de hade sett och hört under sitt besök till ASCA-konferensen i augusti. Linn och Daniela har även författat en rapport som går att få tag i via förbundets kansli. Idrottsligt Internationellt 26 juli-2 augusti VM (50m) Rom Ledare: Anne Forsell SK Neptun, Pär Gabrielsson Väsby SS, Johan Wallberg SK Täby, Carl Jenner Södertörn SS, Jozef Michlewicz Väsby SS, Rene Tour SK Neptun, Petter Larsson SKK Aktiva: Therese Alshammar Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, Stina Gardell Spårvägens SF, Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Sarah Sjöström Södertörns SS, Stefan Nystrand SK Neptun, Simon Sjödin SK Neptun, Petter Stymne SK Neptun Medaljörer: Guld: Sarah Sjöström 00m fjäril Silver: Therese Alshammar 50m fritt 0-3 december EM (25m) Istanbul Ledare: Carl Jenner Södertörns SS, Ulrika Sandmark Väsby SS, Jozef Michlewicz Väsby SS, Petter Larsson SK Neptun 8

9 Aktiva: Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Petter Stymne SK Neptun, Niklas Tour SK Neptun, Johan Johansson Täby Sim, Lovisa Ericsson Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, Michelle Coleman Täby Sim, Sarah Sjöström Södertörns SS, Pontus Renholm Stockholmspolisens IF, David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Henriette Stenkvist Stockholmspolisens IF, Stina Gardell Spåvägens SF Medaljörer: Silver: Petra Granlund 200 fjäril, Josefin Lillhage: 4x50 frisim, 4x50 medley, Sarah Sjöström: 4x50 frisim, 4x50 medley 8 2 juli EJM Prag (50m) Monterrey Ledare: Ingen Aktiva: David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Henriette Stenkvist Stockholmspolisens IF, Lovisa Ericsson Täby Sim, Johan Johansson Täby sim, Michelle Coleman Täby Sim, Elin Lindström Täby Sim, Sarah Sjöström Södertörns SS Medaljörer: Silver: Sarah Sjöström 00 rygg Brons: Lovisa Ericsson: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Michelle Coleman: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Henriette Stenkvist: 4x00 fritt, 4x200 fritt, Sarah Sjöström 4x200 fritt Sammanfattning Året som har gått har varit bra. Det fortsätter att komma initiativ från tränare inom distriktet vilket vi ser väldigt positivt på och vill utveckla. Vi har även börjat jobba mer med tränare på andra nivåer än elit och junior nivå vilket också ska utvecklas. Sett över hela året är vi nöjda med Målsättning 200 Att fortsätta utveckla simkampen. Att ha en fortsatt bra och utvecklande kontakt med tränarna i distriktet. Att arrangera läger och träffar som inspirerar och uppmuntrar våra ungdomssimmare. Att få bättre resultat på DM. Att få ett bra samarbete inom distriktet att bli ännu bättre. Att få en fungerande Mastersverksamhet i distriktet. 9

10 Polokommittén Stockholms Stadslag gästade Åbo Inledning Stockholm distriktets klubbar har under året funnits med i samtliga finalspel. I SM finalerna i samband med Sim SM i Linköping fick SKK se sig besegrade av Hellas som återtog SM-titeln från SK Ran, Malmö efter att Hellas vunnit i två raka matcher med 6-4 och 7-6. Efter stundtals klokt och bra spel fick Järfällas damer se sig besegrade av LASS i två matcher 2-5, 3-2. Därmed tog LASS sitt tredje SM i rad. På ungdomssidan har stora framsteg gjorts där Järfälla och SKK nu har ett försprång bland klubbarna i Stockholm och dominerar från junior till pojkåldersklasserna. JSM flickor vanns av Järfälla tidigt under året. Klubbarna har i nya bad, Husby och Bro, bedrivit nyrekrytering. Södertörn som ny poloklubb har deltagit i årets ungdomsserie USMB under ledning av Göran Kron. Södertörn som är en stark och framgångsrik simförening har som ett kontinuerligt inslag i planeringen lagt in vattenpolomoment i sin träning. Hellas har startat upp knatte- och ungdomspolo. Kontakt har tagits med flera klubbar och simhallar för att etablera ett samarbete eller skapa nya lag. Polopropagandadagar har genomförts för att visat upp sporten under skollov med prova-på-aktiviteter. Gemensamma träningar har genomförts under hela året för våra pojkar och flickor som förberedelse för Novembercupen i Ängelholm, Åbo ungdomsturnering och Warszawas klubbturnering samt NM för landslag. Sent på året avled Arne Jutner och begravningen ägde rum i Sofia Kyrka nära hans uppväxtkvarter invid Vitabergsparken. Polosporten minns Arne som läromästare, stark ledare och historieberättare. 0

11 Verksamhet Stockholm befäster sin ställning som starkaste distrikt och utgör stommen i landslagen för damer/herrar, juniorer och ungdomar. Bredd och Ungdomsverksamhet har prioriterats under året med kontinuerliga utbildningar för ledare och spelare. Flera internationella turneringar har spelats i Eriksdal och Järfälla med många deltagande lag. Lars och Thomas Fjärrstad memorial. NM för klubblag, NM för landslag, Upptramp cup och Trettondagscupen. I samband med dessa turneringar har domare och funktionärer utbildats och praktiserat. Bra kontakter har etableras med ledare i Polen och England, där intresse finns att utveckla utbyte för träning och turneringsspel. Idrottsligt Nationellt Årets SM finaler på damsidan blev åter en match mellan LASS och Järfälla där Linköpings flickor som på hemmaplan i Tinnerbäcksbadet kunde vinna efter två matcher med 2-5 och 3-2. På herrsidan var årets serie en fråga om vilka Stockholmslag som skulle gå till final. Hellas och SKK kvalificerat slutligen där Hellas kunde stå som mästare efter två raka segrar 7-6 och 6-4 över SKK. Hellas vägg Magnus Strangenberg såg till att rädda många frilägen och att Claes Jutner och Hannes Reneby tyngd och rutin avgjorde till Hellas fördel. Järfälla som utvecklats under året tog tredjeplatsen. JSM flickor spelades för andra gången och Järfälla vann klart dominerande över LASS, Karlstad och SK Neptun. JSM pojkar och spelades i Stockholm där Järfälla segrade och övertog JSM-titeln från LASS. USMA po JS, SKK, LASS, GTB-sim USMA fl LASS, Järfälla -7 USMA po SKK, Järfälla, LASS, GTB-Sim USMB Järfälla, LASS, Ängelholm, Polisen USMC LASS, Ängelholm, Karlstad, Järfälla, Polisen DM för herrar spelades i samband med NM för klubblag. Järfälla, Hellas, SKK, Polisen. Final Järfälla - Hellas 2-. Järfälla arrangerade sina årliga två turneringar Trettondags cupen samt Upptramp cup. Båda turneringar är mycket väl arrangerade och välbesöka av återkommande lag från Norden och Europa både på dam-, herrsamt ungdomssidan. Upptramp cup har blivit förebild för efterföljande turneringar som vi nu märker blomma upp hos våra grannländer där fair play, deltagande med speltid för alla i laget, flickor och pojkar är vägledande i ungdomsidrott. SKK arrangerade Lars och Thomas Fjärrstad Memorial Turnering för klubblag med ungdomslag f9 som nu har blivit en etablerad turnering där de bästa klubbarna i Norden vill delta.

12 Internationellt Malou Huisman tar bollen i match mot Tyskland. A-landslaget herr hade en uppgift, 6-Nationers i Odense Danmark. 3plats NM för ungdomslandslag (pojkar 93/flickor 95), som varit en fast årligen återkommande turnering sedan 2007, arrangerades gemensamt av klubbarna. Stockholm med Eriksdalsbadet, mitt i Skandinavien och norra Europa möjliggör för länderna att hitta ekonomiska villkor att delta. Årets upplaga var som tidigare år välbesökt med många deltagande lag i åldersklasserna pojkar 93 och 95 samt flickor 9 och 95. På domarsidan har Hans Lundén som neutral dömt SM finalerna. Stefan Lundqvist och Göran Kron har också varit flitigt anlitade under året. Fredrik Månson är vår enda domare som varit anlitad internationellt under året. Damjunior landslaget spelade i Hannover Tyskland-Swe 20-5 Tyskland-Swe -6 Tyskland-Swe -3 Ungdomslandslaget Odense 93 Swe-Dan 6-4 Swe-Tjeckien 6-9 Swe-Dan 7-7 Swe-Tjeckien 7- Stockholms stadslag Warszawa 9 Warszawa-Stockholm 2-2 Stockholm-Birmingham 9-5 Bytom-Stockholm 5-2 Bytom-Stockholm -9 NM för landslag i Stockholm po 93 Swe-Litauern 6-3 Swe-Dan -0 Swe-Norge 2-4 Swe-Fin -6 Swe-Dan, final 2- Matcher spelades också i åldrarna fl 9, fl 95 och po 95 i en öppen klass. 2

13 Utbildning Pololedarkonferens i Ängelholm med deltagare från Stockholmsklubbarna En utbildningshelg i Stockholm under ledning av polokonsulenterna för nybörjare tränare och ledare. Holländsk gästföreläsare Gemensamma återkommande träningar för våra yngsta spelare och nybörjarledare. Träningshelger i februari, mars och september med spelmetodik för våra yngsta spelare på programmet. Domar- och funktionärsutbildning i samband med NM för klubblag under ledning av Lars Skåål. Utveckling Vi har sett att våra ungdomar fortsätter att utvecklas i rätt riktning vilket vi kan konstatera efter seger i NM93 över Danmark och Litauen där flera Stockholmsspelare deltog. Våra ungdomspelare börjar ta platser i klubbarnas seniorlag. I Ängelholms novembercup kom vi med våra två lag på och 5 plats f 95 och 97. I Åbos ungdomsturnering var vi klart dominerande med lagklasser för 92 och 94. En Stockholmskombination po 9 gästade Warszawa och den inledande matchen som spelades mot starkt internationellt motstånd slutade -. Målsättning 200 Gemensamt Tillsammans med SSF, SDF, och distriktets klubbar planera serier, läger och flera turneringar från pojkar/flickor till seniorer och se till att dessa blir organisatoriskt och sportsligt väl genomförda. Skapa gott samarbetsklimat och kamratskap med våra internationella deltagare och efter hand kunna göra återbesöka i form av läger och turneringar. Arbeta för förnyelse och utveckling av polosporten i distriktet med betoning på nya klubbar och nybörjarverksamhet och nya ledare. Genomföra DM för alla ålderskategorier utanför gruppspelet till JSM, USMA, USMB, USMC och att flera klubbar och lag tävlar och att därmed uppnå större deltagarantal Arrangera gemensamma turneringar nationellt och internationellt för ungdomar, juniorer och seniorer för att exponera idrotten inför publik och massmedier. Idrottsliga mål Seniorer Vinna NM för ungdomar och juniorer samt att seniorerna förbättrar sin placering i 6-nationers som 200 spelas i Stockholm. Utveckla och befästa distriktets position som landets bästa. Att ge distriktets landslagsspelare förutsättningar för att kunna utveckla sin spelstyrka till hög internationell nivå. 3

14 Juniorer Att ytterligare utveckla den nya generationen av juniorspelare för att kunna behålla JSM gulden flickor samt pojkar och förbereda spelarna för att kunna ta en plats i seniorlandslaget både på dam- och herrsidan. Ungdomar Att fortsätta den långsiktiga satsningen på och utvecklingen av ungdomslagen mot deltagande i seniorlag på klubb och landslagsnivå. Att utveckla verksamheten med poloskola så att ungdomarna får rätt utbildning och tävlingstillfällen på rätt anpassad nivå. Att ha två lag bland de tre bästa i USMA, USMB och USMC. samt att flera klubbar deltar inom distriktet Utbildningsmål Att genomföra kurser för ledare, tränare och domare och därmed försöka rekrytera ytterligare personer bland spelare och föräldragrupper. Att genomföra öppna gemensamma träningar från nybörjarnivå upp till juniorer under hela året med några tillfällen varje månad och inbjuda till deltagande från samtliga klubbar i distriktet. Att genomföra och utveckla sommarlägerskola på bred front för våra yngsta och även inbjuda rena nybörjare på flera platser i distriktet samtidigt med bra tränare och föreläsare. 4

15 Hoppkommittén Jesper Tolvers Foto: Björn Olin Inledning Vi gick in i 2009 med glada steg hade varit ett lyckat år och förhoppningarna att det skulle fortsätta var höga. High-Lights Höjdpunkten var nog Jesper Tolvers m-tävling på EJM, han hoppade på 8:or rakt igenom och det räckte till en sjätteplats vilket var väldigt otippat. Även NM-guldet på synkro, höga hopp var kul. Verksamhet En internationell tävling i Amsterdam åkte vi på och sedan en ö-stadsmatch där vi riktade in oss på våra mindre hoppare som ska lära sig att komma ut och tävla. I samband med höstlovet genomfördes ett läger för de yngsta tävlingshopparna. Vi var även på den årliga tävlingen i Lund, Diving Lund, med ett stort gäng hoppare och tränare. Det har genomförts ett DM och ett JDM. 5

16 Idrottsligt Nationellt Båda klubbarna har haft deltagare på: SM, JSM, USM, Aquarapid, Regionsfinalen, Gamma cup och ö- stadsmatch Internationellt (landslag) Daniel Egana: VM Jesper Tolvers: EJM, NM, NJM, 6-nationers, Printenspringen Johan Sandell: NJM Josefine Jähle: NJM, Printenspringen Ella Desurmont: NJM Evelina Jähle: NM Anton Nilsson: NJM, Printenspringen, 6-nationers Utbildning I utbildningsväg har klubbarna utbildat hopptränare i olika steg, sedan har även HLR genomförts och domarkurs. Utveckling Hoppningen i Stockholm tog stort kliv framåt både när det handlar om antal aktiva hoppare och till resultaten 2008 och vi har lyckats hålla uppe siffrorna och de fina resultaten i tävlingssammanhang. Nu visar vi att vi är med på alla plan nationellt och internationellt. Vi hoppas att den stora bas som nu ligger som grund kan få oss att fortsätta i samma takt. Det har skett genom fint arbete från båda klubbarna i värvningsprocessen och att vi har många tränare som kan ta hand om de nya hopparna. Sammanfattning Vi är nöjda med det år som gått och hoppas verkligen vi kan hålla i det här lyftet av aktiva hoppare. Idrottslyftet är en guldgruva i rekryteringen, många hoppare kommer den vägen. Målsättning 200 Tävlingsmål Jesper Tolvers kommer att försöka kvala till ungdoms-os, det är första gången det genomförs. Vi hoppas även på en EM-plats i Synkrohoppning. Hur ser vi på framtiden? Vi hoppas att vi kan få så många som möjligt att stanna i vår idrott och att kunna utbilda fler tränare som kan ta hand om hoppare i alla nivåer. En liten killsatsning kommer att göras då vi har för få killar längre upp i tävlingsverksamheten. 6

17 Konstsimskommittén Breddläger Inledning Konstsim (eng. synchro) är en tävlingssport som är öppen för pojkar och flickor i alla åldrar. Vid tävlingar bedömer domarpaneler simmarnas prestationer i olika grenar, i musikprogram och i obligatoriska figurer eller tekniska program för seniorer. I musikprogram ges poäng dels för hur programmet motsvarar de tekniska kraven och dels hur programmet utförs ur artistisk synpunkt. Förutom träning av styrka, kondition och rätt teknik i alla fyra simsätten omfattar träningen övningar i skovlingar, formation/figurteknik, flexibilitet, koreografiskt skapande och musiktolkning och taktfasthet. I regionen bedrivs konstsim av simklubbarna i Järfälla (JS), Täby (TS) samt av SK Neptun (SKN) i Stockholms innerstad. Verksamhet Vi närmar oss vårt mål med att behålla såväl juniorer som seniorer i regionen. Det är viktigt att yngre ser äldre som utövar sporten. Det skapar jämn kontinuitet. Master VM 200 har bidragit till att vända trenden. Breddverksamheten är basen i Stockholmsregionens konstsimsklubbar. Påfyllningen med nybörjare har flutit på bra, bland unga och i några klubbar även enstaka vuxengrupp. Vi har 2 3 kval till Ungdoms SM varje år samt JDM, DM och Marianne Wili-Blomé Cup för märkestagningar. 7

18 Aktiva och tränare åker på tävlingar inrikes och utrikes. Ett mycket uppskattat breddläger genomfördes i Stockholm under en vecka på sensommaren. Vi har arrangerat en kurs i utökad koreografi samt en kurs i koreografi för de yngre. Jennifer Gray kom till oss i Stockholm och höll sin mycket omtyckta Clinic för aktiva, tränare och domare. Aktiva och tränare i regionen har varit i Cobham, Storbritannien ett konstsimsläger. Sthlm SDF s KK möten Under året har 0 protokollförda möten hållits. Uppslutningen har varit god och klubbarna har varit väl representerade. I de fall man inte kunnat skicka representation till något möte har muntliga synpunkter och inlägg lämnats. Idrottsligt Nationellt Distriktsmästerskap JDM i konstsim ägde rum i Täby lördag den 4 februari. I år var det 20 anmälda till figurdelen. Årets Juniordistriktsmästare är: Figurer: Solo: Par: Lag: Kombinationslag: Kajsa Wernerson (SKN) Elin Linevik (JS) Järfälla S (Angelica Jonasson och Daniella Röhss) Inget lag deltog Endast Järfälla deltog, därmed utgick tävling i grenen UDM i konstsim ägde rum i Järfälla den 29 mars med totalt 4 tävlande. Årets Ungdomsdistriktsmästare är: B-klassen: C-klassen: Elin Grahn (SKN) Jenny Lindqvist (SKN) Märkestagning Marianne Wili-Blomé Cup även kallat Silverflickan gick även i år av stapeln i Järfälla. Nybörjarflickorna fick simma upp för sina första diplom och märken. Av totalt 94 starter i märkestagningen klarade 75 gränsen för godkänt. Silverflickan vanns i år av SK Neptun som får förvalta vandringspokalen ett till år. Tävlingar Under tävlingsåret 2009 har Stockholmsklubbarna deltagit vid följande nationella tävlingar (%-sats anger andel tävlande som kommer från Stockholmsregionen): JSM, ca 50% SM, 0% (endast Växjö och Örebro deltog) RM i figurer, 66% (Senior och Junior tävling) USM, ca 70% 8

19 Resultat (placeringar) JSM: Solo 6 (Elin Linevik, JS), 7 (Maria Thorell, JS), 8 (Clarice Granado Persson, TS) Par 4 (Elin Grahn och Lovisa Börthas, SKN), 5 (Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS), 7 (Kajsa och Nora Wernerson, SKN), 9 (Johanna Lundbeck och Jessica Eriksson, TS) Riksmästerskapen i figurer: Kombination 2 (Järfälla Simsällskap) 3 Jessica Ridell, TS 5 Angelica Jonasson, JS 6 Elin Grahn, SKN 7 Elin Linnevik, JS 8 Daniella Röhss, JS osv. Lovisa Börthas/Elin Grahn, SK Neptun kvalade med sin sammanlagda poäng före ett par från Örebro, till att få representera landslaget i Prag 6 dec. USM Klass A: Solo 3 (Jessica Ridell, TS), 4 (Elin Linevik, JS), 6 (Peggy Johnsson, SKN) Klass B: Solo 2 (Madeleine Billing, TS), 5 (Maria Thorell, JS), 6 (Clarice Granado Persson, TS), 7 (Ellen Gunner, JS), 9 (Lindsey Sennef, TS) Internationellt Klass B: Par 2 (Elin Grahn och Lovisa Börthas, SKN), 3 (Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS), 4 (Klara Sparr och Madeleine Billing, TS) 5 (Clarice G Persson och Pauline Djärf, TS), 6 (Sara Lundberg och Sofia Linevik, JS), 7 (Jessica Eriksson och Johanna Lundbeck, TS), 8 (Anna Söderberg och Ebba Lindgärde, TS), 9 (Sarah Olsson och Camila Belen Silva, JS) Klass B: Lag 2 (Järfälla Simsällskap), 3 (SK Neptun), 4 (Täby Sim) Klass C: Solo 2 (Alicia Arriaza, JS), 4 (Paola Abarca Andronova, TS), 5 (Sofia Enerstad, JS), 6 (Linnea Hahn, JS), 7 (Hedvig Ahldén, TS), 8 (Veronika Petagna, TS) Klass C: Par Ingen tävling då endast ett par kom till start (TS) Klass C: Lag (SKN), 2 (JS), 3 (TS) Kombination: 2 (JS), 3 (TS) Öppna NM, Köpenhamn SK Neptun skickade ett par och Järfälla Sim skickade ett par och ett lag. Primorje Synchro Cup, i Rijeka, Kroatien SK Neptun skickade paren Lovisa Börthas/Elin Grahn och Kajsa Wernerson/Nora Wernerson. Christmas Prize Prag, Tjeckien. Par åldersgrupp B: 4) Elin Grahn/ Lovisa Börthas, Sverige (SKN) (Placering före paret från Örebro.) Landslagsrepresentation Stockholmsregionen har genom Lovisa Börthas och Elin Grahn representerat Sverige på Christmas Prize i Prag. De medverkade även i Lilla Sportspegeln i höstas. 9

20 Träningsläger, clinic Regionen skickade 0 simmare till uppskattad internationell Jennifer Gray Clinic i Cobham Hall, i Kent, Storbritannien. 9-5 april. Regionen ordnade lyckat Breddläger i Stockholm vecka 43 med parallell tränarkurs i SK Neptun regi. 22 aktiva och 8 tränare. Regionen ordnade uppskattad Jennifer Gray clinic på hemmaplan 4-5 november. 40 konstsimmare och 5 tränare deltog. Tränarutveckling görs parallellt med aktiviteter. Utbildning Koreografikurs har hållits vid två tillfällen. Musikredigeringskurs hölls den 3 januari i Täby. Tränarkurser har hållits i klubbarnas regi. Domarkurs har hållits i Täby Sims regi. Domaruppdatering har hållits i Svenska KK s regi med den finska Fina-domaren Ulla Lucenius. Funktionärintroduktioner har hållits i klubbarnas regi. Föreställningar/Uppvisningar har hållits i klubbarnas regi i samband med Eriksdalsbadets 0 årsjubileum, propaganda, reklam, Lucia mm. Utveckling Målet med att, genom satsning på dem som idag är aktiva och visar stort intresse för sporten, få dem att stanna kvar som aktiva börjar nu nås. Att sporten är attraktiv för familjer och för duktiga tränare och därmed erbjuder kontinuitet är en nyckel till bredd. Även att yngre aktiva kan se och lära av äldre konstsimmare, aktiva / tränare. För att verkligen skapa stort intresse hos våra nybörjare vill vi att de tidigt får lära sig musik/koreografibiten. Detta för att de däri ska kunna utvecklas parallellt med att de blir säkrare rent tekniskt. Genom att medverka med de äldre simmarna lär de sig mycket men pedagogiska övningar är också nödvändiga. Vi utvecklar våra tränare specifikt i konstsim och arbetar vidare på att hitta pedagogiska former och lösningar som skapar en stabil plattform för sporten. En framgångsrik pedagogisk form är externa tränare som injicerar nya kunskaper i tränarkår och aktiva. Sådana klubbgemensamma övningar ser vi som nyckel till framgång för bredd och tränarkår i regionen framöver. Sammanfattning Vi har under ett antal år medvetet gynnat bredden och har som följd också fått en stark B-klass. När dessa B- flickor nu går över till A-klassen behöver de nya utmaningar och möjligheter att fortsätta utvecklas. Vi ser framför oss att vi snart börjar nå målen att ha ett större antal seniorer i regionen. Tävlingar, läger och get-together-akitviteter är viktigt. De aktiva ska känna att det satsas på dem. 20

21 Målsättning 200 Under 200 ser vi framför oss att vi löser upp de sista knutarna för att skapa rum för nytänk, kunskaper och krafter utifrån. Med en kontinuerlig, trygg och brett uppbyggd bas är vi nu starka och mogna för att låta vår topp komma högre. Kompetenshöjning i ett brett spektrum med tränare: - Tränarutveckling genom extern tränare - Tränarutveckling i samband med Breddläger - Tränarutveckling i samband med Clinic i Stockholm Satsning för att bibehålla bredden: - Breddläger - Clinic i Stockholm - Tävla Satsning på simmare som är äldre än bredd: - Utvidgning av klubbgemensamma träningar. - Clinic i Sverige eller UK - Tävla utomlands eftersom sporten är liten i Sverige 2

22 Utbildningskommittén Kommitténs uppgifter Utbildningskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen för en god utbildning i distriktet dels genom egna utbildningsaktiviteter och dels genom att på olika sätt stimulera till egna utbildningsaktiviteter i klubbarna. Däri ingår bl.a. att - arrangera kurser/temadagar/temakvällar - ansvara för att distriktets funktionärer är uppdaterade samt att av klubbarna anordnade funktionärskurser håller god kvalitet - arrangera utbildningsledarträff en gång per år för distriktets utbildningsansvariga - planera och genomföra distriktets del av SSFs simidrottsutbildningsstege samt - rekrytera och kvalitetssäkra utbildare/föreläsare. 22

23 Utbildning Simidrottsutbildningsstegen Följande utbildningar har genomförts: - 4 Hjärt- och lungräddning (HLR), 25 deltagare - 2 Hjärt- och lungräddning (Barn-HLR), 8 deltagare - Teknikskoleinstruktör (TI), 28 deltagare - 3 Simlärarkandidat (SLK), 56 deltagare - Behörig simlärare, (BS), deltagare - 2 Ungdomstränare 9-3 år (U9), 33 deltagare - Ungdomstränare 3-6 år (U3) påbörjad, 2 deltagare De tidigare problemen med missuppfattningar angående det Inledande Gemensamma Avsnittet (IGA), som ibland har uppfattats som en tillräcklig grundkurs, har vi kommit tillrätta med genom att inte formellt tillhandahålla IGA som separat kursdel. Dock, den som gått endera av Teknikskoleinstruktör och Simlärarkandidat behöver bara komplettera med en helg för att få behörighet och kursbevis (diplom), även för den andra utbildningen. Behörig simlärare har vi ambitionen att genomföra såväl vår som höst. Det bör finnas två tillfällen under året att skaffa sig den utbildningen. Även i år tvingades vi dessvärre ställa in höstkursen på grund av för få anmälda. Kursen Ungdomstränare 3-6 år (nivå SUMSIM) är svår att få tillräcklig beläggning på. Det borde finnas ett tillräckligt stort intresse i klubbarna att utbilda tränare till den nivån för att kunna genomföra kursen en gång per år. För att stimulera klubbarna att höja utbildningsnivån på tränare så är denna kurs ordentligt subventionerad. Annars ska alla våra kurser vara självfinansierande. Totalt har inom simidrottsutbildningsstegens ram genomförts kurser omfattande sammanlagt 598 utbildningsdagar. 23

24 Simfunktionärer Under året har två distriktsfunktionärskurser med 28 deltagare anordnats, samt ett regionalt regelsymposium med 35 deltagare. Dessutom har 53 nya tävlingsfunktionärer utbildats i klubbarnas regi. Distriktet har f.n. 4 Stockholmsfunktionärer med uppgifter som tävlingsledare, bitr. tävlingsledare och starter på distriktets arrangemang DM, JDM, Seriesim, Simiaden samt även på SUMSIM reg. En träff för Stockholmsfunktionärerna har genomförts. I distriktet finns 7 förbundsfunktionärer. Simallting Årets Simallting i slutet av augusti blev som vanligt lyckat med många deltagare. Kalenderkonferensen hade i år brutits ut ur Simalltinget med lyckat resultat. Tinget innehöll utbildningsinformation, skatteinformation samt information om konsekvenserna av tagna beslut på SSFs årsmöte angående SSFs organisation. Vid Simalltinget fanns också representant för Gotlands Simförbund. Övriga utbildningsinsatser En Grodankurs (tävlingsdelen) hölls tillsammans med IC Control i mars med 2 deltagare. Två ordförandekonferenser har genomförts, där det informerades om SSFs Demokratiutredning, samt den kommande distriktsindelningen. En temakväll om krishantering har genomförts där Spårvägen berättade om sina erfarenheter utifrån ett träningsläger utomlands. Två av distriktet sponsrade tränare, som deltagit i årets ASCA-konferens i USA, berättade om sina erfarenheter därifrån vid en tränarträff. Omfattning Liksom under förra året har kansliet tagit ansvar för lokalbokning för våra utbildningar samt även kontakt med samt bokning av lärare. Detta är en säkerhet för kontinuiteten i utbildningarna. SISU:s arbetsuppgifter är därmed främst att hantera inbjudningar och anmälningar inom ramen för Simidrottsutbildningsstegen. Under året har vi haft en del problem med SISUs hantering av vår verksamhet och vi har därför sagt upp avtalet med SISU för att ha handlingsfrihet att välja hur vi fortsättningsvis ska arbeta. Antalet redovisade utbildningsdagar i distriktets utbildningar har minskat från 223 (2008) till 045 (2009). Målsättning 200 Bibehålla hög kvalitet på all utbildning Erbjuda simidrottsutbildningsstegen Utveckla och bibehålla en stadig grupp av lärare/ledare med hög kompetens Erbjuda möjlighet till ledar/tränarutveckling i distriktet Erbjuda fortlöpande HLR-utbildning för distriktets samtliga tränare Bibehålla och utveckla kompetens hos simfunktionärerna bl.a. genom anordnande av regionalt regelsymposium och distriktsfunktionärskurser Genomföra Starterkurs Vidareutveckla simlärarutbildning i distriktet Stimulera till samarbete i utbildningsfrågor mellan klubbarna 24

25 Tävlingskommittén Inledning Kommitténs huvuduppgifter är att vara tekniskt ansvarig för de tävlingar som distriktet genomför i egen regi samt tillsammans med klubbarna arbeta för att alla tävlingar arrangeras på ett så bra sätt som möjligt och att tillämpliga regelverk efterlevs. Kommittén ska också verka för att samtliga distriktets mästerskap genomförs på ett likartat sätt. Verksamhet Under året så har kommittén, förutom att ha ansvaret över distriktsmästerskapen och Seriesim, även med hjälp av kansliet administrerat anmälan till Simiaden och UGP-tävlingarna. Dessutom har kommittén tillsammans med simkommittén genomfört kalenderkonferensen där årets tävlingskalender fastställdes. Systemet för att bemanna våra egna tävlingar med hjälp av placering under föregående DM/JDM har under året inte fungerat lika bra som tidigare varför beslut fattats om att så långt som möjligt genomföra dessa tävlingar med hjälp av någon av distriktets klubbar som arrangör. Kommittén har också under året bearbetat regelverken för våra gemensamma det vill säga tävlingar som genomförs av fler arrangörer med distriktet som huvudman. Målsättning 200 att förbättra sanktionssystemet på samtliga tävlingar att genomföra DM, JDM och DM/JDM i simning som arrangeras i distriktets regi på ett så bra sätt som möjligt att försöka medverka till att DM-tävlingar genomförs för samtliga discipliner på en likartad och hög nivå. att tillsammans med simkommittén verka för att deltagande klubbar i Seriesim blir fler att tillsammans med simkommittén verka för att vår landskamp genomförs på ett bra sätt. att tillsammans med simkommittén inför kalenderkonferensen tillse att grenar och åldersklasser för sökta tävlingar passar in i tiden beträffande kval etc. till mästerskapstävlingar. att fortsätta verka för att klubbarna ska se tävlingskommittén som en extern resurs och bollplank för arrangerandet av tävlingar där man kan få hjälp med hyra av teknisk utrustning, förmedling av kontakter till personer som kan teknik och data i tävlingssammanhang. 25

26 PR och Information Medlemsförteckning Medlemsförteckningen innehåller postadresser, telefon- och e-postadresser samt övriga uppgifter om förbundets 40 tävlingsklubbar och övriga anslutna 6 klubbar. Den innehåller även uppgifter om styrelsens sammansättning, revisorer, hedersmedlemmar, valberedning, kommittéansvariga m.fl. Förteckningen finns numera på förbundets hemsida och hålls aktuell under förutsättning att klubbarna rapporterar sina förändringar. Information och förbundets hemsida Hemsidan är vårt officiella organ och under året har information lagts ut där. Funktionärsförteckningar För att få ett större samarbete på funktionärssidan har förbundet sänt samtliga funktionärsförteckningar till alla tävlingsklubbar i distriktet. Klubbarna får därigenom tillgång till samtliga namn- och adressuppgifter. Det är viktigt att klubbar skickar in förändringar i sina funktionärsled. Styrelsens arbetsrutiner Styrelsen arbetar för närvarande efter principen: Ett styrelsemöte per månad. Arbets-/beredningsgrupper tillsätts vid behov. Längre arbetsmöten inom styrelsen, två gånger per år (vår och höst). Arbetsmöte mellan styrelsen och kommittér Styrelseprotokoll sänds endast till styrelsens ledamöter samt revisor. All viktig information meddelas på vår hemsida. Utskick till klubbarna sker endast via e-post. Inbjudningar till tävlingar och kurser, skrivelser m.m. sker via e-post och på förbundets hemsida.. Förbundets hemsida är vår viktigaste kontaktväg för aktuell information. Anläggnings- och föreningsfrågor Kontakterna med politiker och tjänstemän i dessa frågor kan indelas i två avdelningar. När det gäller kontakterna med Stockholms Stad och Idrottsförvaltningen följer dessa en under flera år framarbetad modell som innebär årligen återkommande arrangemangs-, tävlings- och anläggningsmöten. Nästan utan undantag sker dessa möten året före det aktuella verksamhetsåret. Uppföljningsmöten sker även under pågående verksamhetsår. Dessa möten har fungerat bra och kommer säkerligen att fortgå i samma form oavsett politisk majoritet. Direkta kontakter med ansvariga politikerna för att diskutera simsportens villkor har under verksamhetsåret 2009 ägt rum. Förutom dessa möten har det genomförts möten med ansvariga inom Idrottsförvaltningen för att klargöra synen på vad som händer med "Stockholmsbaden". 26

27 Fortfarande finns önskemål från anläggningsansvariga att klubbledare och aktiva tar ett större ansvar för att hålla rent och snyggt efter sig i baden. Cheferna för badanläggningarna inom Stockholm anser att med delvis nolltaxa och de förmåner som finns borde klubbarna kunna bidra med viss städning och lämna anläggningen i det skick man önskar finna den. När det gäller kontakter med politiker och tjänstemän i Stockholms kranskommuner har dessa frågor i regel hanterats av klubbarnas egna styrelser. Det finns ofta en lokal förankring, ett kontaktnät och kännedom om förhållandena, som gör att kontinuerliga kontakter mellan klubbledare och politiker/tjänstemän fungerar allra bäst. Givetvis är det vår skyldighet och ligger i vårt intresse att delta och stödja klubbarna i olika förhandlingssituationer. Utbildning/utveckling Styrelsen upplever att utbildning/utveckling i olika former fortsätter i distriktets klubbar på ett positivt sätt. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Utvecklingen innebär att vi tillsammans ska agera mot ansvariga politiker och idrottsförvaltning/motsv. i kommuner inom Stockholmsdistriktet. Tillsammans är vi starka. 27

28 Ekonomi Betalningar, bokföring och redovisning inklusive projektredovisning har skötts av den ekonomiansvarige inom styrelsen, medan fakturering, bevakning, påminnelser och underlag har skötts av kansliet. En stor del av Utbildningskommitténs administration har skötts av SISU i form av anmälningar, fakturering, transport av utbildningsmateriel till kurslokal samt avräkning av kursintäkter. Denna verksamhet kommer att flyttas till vårt eget kansli under 200. Noteras bör att vissa konton i resultaträkningen har lagts samman för att öka läsbarheten. Årets resultat visar ett underskott på kronor. Det budgeterade underskottet var kronor. Förbundets medel har i första hand förstås gått till en kraftfull satsning på verksamheten, vilket görs genom utbetalningar till de olika kommittéerna. Totalt har ett stöd på närmare kronor utbetalats till kommittéerna, där simkommittén fått mest. Glädjande nog har en av kommittéerna förbrukat sina budgetmedel helt och hållet, och alla tillsammans har förbrukat en större del av dem än vad man gjort historiskt, och det är positivt. Bidragen från Svenska Simförbundet och Stockholms Idrottsförbund låg på samma nivå som för Under året har också en satsning gjorts för att utveckla förbundets hemsida. Medel till detta har tagits av förbundets egna kapital. En av utgiftsposterna i förbundets ekonomi är kansliet med en halvtidsanställd kanslist. Årets underskott för denna verksamhet blev kronor, som enligt plan täcks av förbundets eget kapital. Intäkterna till kansliverksamheten, som tas ut dels genom en kansliavgift som debiteras klubbarna och dels som en liten del av startavgifter till DM och Simiaden, hölls på samma nivå som för Det egna kapitalet har som en följd av årets underskott minskat till kronor. Efter det budgeterade underskottet för 200 skulle det egna kapitalet minska ytterligare till kronor. Ser man fram emot 200 tillämpar förbundet fortfarande en försiktig kalkylering både vad gäller kostnader och intäkter. Förbundet kommer att följa upp kommittéernas verksamhet under året på ett bättre sätt och också löpande informera dem om deras ekonomiska situation och stödja dem i deras verksamhet för distriktets gemensamma satsningar. Den totala budgeten för 200 ligger på ett underskott av kronor. Det är således på samma nivå som såväl det faktiska underskottet för 2009 som budgeten för 2009 har legat på. Det innebär också att det stödet till kommittéerna totalt sett kommer att ligga på samma nivå som för Stockholms simförbund vill således fortsatt kraftfullt stödja samtliga kommittéers verksamhet och också kansliets verksamhet och den direkt styrelseledda verksamheten och använder därför en del av det egna kapitalet till detta utöver de bidrag som förbundet beräknas få

29 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 240 Inventarier Ack avskrivn inventarier Summa maskiner och inventarier Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 50 Kundfordringar Förutbet kostn uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 920 Postgiro Sparkonto SHB Räntefond ÖEB Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 200 Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder 259 Löneskatt pension Personalskatter Upplupna kostn/förutbet intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna soc avgifter Summa skulder Summa skulder och eget kapital

30 Resultatrapport Intäkter 3xx Deltagaravgifter ej SISU Deltagaravg tränarutb SISU Deltagaravg konferenser XX Övriga intäkter Bidrag Stockholms Idrförbund Bidrag Svenska Simförbundet Startavg seriesim startavg UGP startavg DM startavgift Simiaden XX kansliavgifter Summa Intäkter Kostnader 400 Personal m m IC Control xx Arrangemangskostn tävl inkl utbet överskott Simhallshyror Kost/logi Utrustning Priser, medaljer Färdbiljetter, transporter mfl Idrottsersättning och arvoden inkl ev soc Kurslokaler Inköp utb.matrl Kursadm SISU xxx Övriga kostnader kommittéer Lokalhyra kansli mfl Styrelsemöten och arbetsmöten xxx IT-tjänster, licenser, hemsida, telefon /6xxx Förbrukn inv, kontorsmtrl, porto, bankkostnader Medlems-/föreningsavgifter xxx Övriga externa kostnader Bilersättningar Avskrivningar xxx Personalkostnader (lön, soc, pension) Summa kostnader Finansiella poster 830 Ränteintäkter Summa finansiella poster Årets resultat

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Simklubben Täby Synchro har nu funnit sedan maj 2010. Vid årsmötet 2012 valdes Susann Hedlund till ordförande för det kommande verksamhetsåret och hon ersatte Anna-Lena Billing

Läs mer

Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Stockholms Simförbund. Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 16 mars 2011 klockan 18.30 Plats: Stockholmsidrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna

Läs mer

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Mötesanteckningar Datum: 2013-10-06 Närvarande: Pia Hildor Börthas, ordförande SK Neptun Catarina Danielsson, sekreterare Arielle Bohm SK Neptun

Läs mer

Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Stockholms Simförbund. Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 2 mars 204 klockan 8.30 Plats: Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet, Hammarby

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET FÖR ÖREBRO SIMALLIANS

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET FÖR ÖREBRO SIMALLIANS PROPOSITION NR 1 VERKSAMHETSPLAN/BUDGET FÖR ÖREBRO SIMALLIANS 2017 Förslag på utvecklingsprojekt 2017. Arbeta för ett eget simidrottens hus Arbeta för att bli en av Sveriges 10 bästa föreningar till 2020

Läs mer

Stockholms Simförbund Årsberättelse

Stockholms Simförbund Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 5 mars 2008 klockan 8.30 Plats: Idrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Stockholms Simförbund Årsberättelse

Stockholms Simförbund Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte tisdagen den 6 mars 2007 klockan 8.30 Plats: Smidesvägen 5, Solna Dagordning. Årsmötets öppnande.

Läs mer

INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND

INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND Simidrottsvänner! Nyhetsbrev 2, 2015 INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND Ett år går fort och snart skriver vi 2016. Från ett simidrottsperspektiv har det varit ett otroligt spännande år som borgar för

Läs mer

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Östergötlands Län Kronobergs Län Jönköpings Län Kalmar Län Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Styrelsen och Kommitteérnas förslag inför höstmötet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Östsvenska

Läs mer

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse Stockholms Simförbunds Årsberättelse 2005 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 8 mars 2006 klockan 8.30 Plats: Englundavägen 5 Dagordning. Årsmötets öppnande.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Strategisk verksamhetsplan

Strategisk verksamhetsplan Strategisk verksamhetsplan 2017-2020 Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Östsvenska Simförbundet Innehåll ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDETS ÅLIGGANDEN 3 ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDETS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Mötesanteckningar Datum: 2013-11-27 Närvarande: Pia Hildor Börthas, ordförande SK Neptun Catarina Danielsson Monica Hagman, mötessekreterare

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Svensk simning i utveckling SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Sundsvalls SS SK Ena Skuru IF Norrköpings SS Mölndals ASS SK Elfsborg Jönköpings SS Ängelholms SS Helsingborgs S Sjöbo SS Klubbar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2014 2 Medlemmar Föreningen har idag 28 medlemsföreningar. I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 Välkommen till Polisens IF Simidrott INJUDAN Förra året satte vi nytt deltagarrekord med 3260 starter i simning och simhopp. Simmare från 36 simklubbar och hoppare

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Hej Konstsimsvänner! Informationsbrev från Konstsimutskottet Örebro,

Hej Konstsimsvänner! Informationsbrev från Konstsimutskottet Örebro, Informationsbrev från Konstsimutskottet Örebro, 2016-05-04 Hej Konstsimsvänner! Det har nu gått ca ett halvt år sedan vi hade planeringskonferens i Stockholm där vi presenterade och diskuterade planeringen

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse Stockholms Simförbunds Årsberättelse 2004 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 8 mars 2005 klockan 8.30 Plats: Scandic Hotel Järva Krog Dagordning. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2014 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot till november 2014 Monica Höglind

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Swedish Swimming Federation

Swedish Swimming Federation Swedish Swimming Federation Uttagningskriterier, seniorer: 2015 Föra Träningsdagbok och utvärdera denna kontinuerligt. Använda någon form av Tävlingsplanering (skriftlig) inför och under alla tävlingar.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte

Innehåll. Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2015 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 1 800 m frisim Ann Linder GKKN 8.47,64 19820529 Volgograd SJR 50m Äldsta juniorrekordet 2 1500 m frisim Ann Linder GKKN 16.24,22 19831202 Malmö SJR 25m 3 1500

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014 Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet Plats: Tid: Pantaenius kontor, Hamngatan 25, Marstrand 20:00 (vi börjar med glögg 19:30 för de som vill ha) Preliminär dagordning för J/70 förbundets

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Småland/Blekinges Volleybollförbund

Småland/Blekinges Volleybollförbund Småland/Blekinges Volleybollförbund Årsberättelse 2003 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2003-01-01 2003-12-31 Till Årets förening valdes Västerviks VBK. Västervik har under 2003 starkt förbättrat

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hej Konstsimsvänner! Brev från Konstsimutskottet (KU) Örebro,

Hej Konstsimsvänner! Brev från Konstsimutskottet (KU) Örebro, Brev från Konstsimutskottet (KU) Örebro, 2017-02-01 Hej Konstsimsvänner! Vi har nu lämnat konstsimsåret 2016 bakom oss och det finns anledning att både blicka tillbaka på det år som gått och informera

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner Simförbundsmötet 16-17 april 2016 Scandic Star Sollentuna Motioner Motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016 SK Ägir vill lämna in följande motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016: Att beräkningen

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2016 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Hej Konstsimsvänner! Brev från Konstsimutskottet (KU) Örebro,

Hej Konstsimsvänner! Brev från Konstsimutskottet (KU) Örebro, Brev från Konstsimutskottet (KU) Örebro, 2016-09-07 Hej Konstsimsvänner! Vi har nu kommit en bit in på andra halvan av verksamhetsåret och vi vill (återigen) informera om kommande aktiviteter under 2016.

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2017 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Årsmöte. Dagordning. Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 3 mars 2004, klockan 18.00.

Årsmöte. Dagordning. Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 3 mars 2004, klockan 18.00. Stockholms Simförbunds årsberättelse 003 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 3 mars 004, klockan 8.00. Plats: Stockholmsidrottens Hus, Smidesvägen 5,

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Skelleftesim S34 Skelleftesim bedriver tränings och tävlingsverksamhet samt simskola. Föreningen har omkring 980 medlemmar varav ca 100 aktiva i olika träningsgrupper samt övriga i

Läs mer

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013 Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013 Föreningens verksamhet Ålands Bowlingförbund (ÅBF) är takorganisation till 6 olika bowlingklubbar på Åland. Verksamheten från ÅBF är inriktad på att ge service

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

Svenska Bob & Rodelförbundet

Svenska Bob & Rodelförbundet Årsredovisning för Svenska Bob & Rodelförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista Verksamhetsberättelse 2008 Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars 2009 Föredragningslista 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer