Avtalsrörelsen 2012 har startat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsrörelsen 2012 har startat"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 7 SEPTEMBER 2011 / Avtalsrörelsen 2012 har startat Förberedelserna inför den kommande avtalsrörelsen är i full gång. Avtalsrörelsen 2012 blir minst lika omfattande som den KFOs ena chefsförhandlare Anita Fink Knudsen är kritisk till de krav från LO som hittills kommit fram. LOs krav verkar inte alls vara förankrade i den ekonomiska verkligheten. Hur företagen ska ha råd med kraftigt ökade kostnader när efterfrågan sviker framgår inte. Inte heller hur LOs krav råder bot på den ökande arbetslösheten, inte minst bland ungdomar. Förhandlingarna inom industrins område kommer att påbörjas under hösten 2011 och övriga branscher följer därefter. Inom LO har man i skrivande stund inte kunnat enas om vilka krav man vill samordna sig om. Industrifacken vill ha ett ettårigt avtal och kräver löneökningar om 3,7 procent eller 910 kronor. Om löneökningsbestämmelserna innehåller regler om minsta/lägsta löneökning vill Industrifacken att den ska uppgå till 560 kronor per månad. Dessutom vill man ha ökad föräldralön, kompetensutveckling och bättre rehabilitering. Även övriga LO-förbund vill ha ettåriga avtal men med löneökningar på 3,5 procent, dock minst 860 kronor/ månad. Dessutom vill dessa förbund ha en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd och månad inom avtalsområden med en snittlön lägre än kronor/ månad samt att lägstalönerna höjs med minst 860 kronor. Anita Fink Knudsen igen: De sammanlagda kraven från LO-förbunden, och beaktade följdändringar i avtalsförsäkringarna, innebär cirka 5,5 procent. Inberäknat viss försiktig löneglidning skulle kostnaderna för arbetsgivarna öka med drygt 6 procent. Före skuldkrisen och dess effekter på tillväxtutsikterna bedömde Konjunkturinstitutet att 3,1 procent i totala lönekostnadsökningar skulle ge bäst långsiktiga effekter. Också dessa nivåer borde rimligen revideras ned i ljuset av de kraftiga justeringarna av tillväxtprognoser i Sverige och omvärlden, menar Anita Fink Knudsen. Nya är här! Nu gör Arbetsgivarföreningen KFO det lättare för sina medlemmar att hitta information! Nya webbplatsen är modern, tekniskt utvecklad och framför allt utformad efter många av de önskemål som kommit fram i fokusgrupper bestående av medlemmar. Bland annat har man som inloggad medlem tillgång till samtliga blanketter, avtal och broschyrer på ett och samma ställe. För den som vill ha läshjälp finns senaste versionen av ReadSpeaker installerad. Varmt välkomna att besöka nya

2 KFO bakom nytt branschråd på Försäkringskassan För användare av personlig assistans, liksom för verksamheter som bedriver personlig assistans, har omfattande förändringar av såväl regelverket som tillämpningen skett på senare tid. Därför har KFO arbetat för ökat inflytande från personlig assistans-området ett arbete som nu burit frukt i form av ett nyinrättat branschråd. Branschrådets form är regelbundna så kallade anordnarmöten med representanter från sammanlagt nio organisationer och Försäkringskassan. Mötena ska hållas två gånger per termin eller vid behov, med Försäkringskassan som sammankallande och en programkommitté, bestående av två från myndigheten och två från anordnarna, som förbereder mötena. Syftet med branschrådet är att skapa ett forum för information och diskussion av frågor som berör anordnare av personlig assistans. Organisationsföreträdarna ska också fungera som rådgivare och remissinstans. I branschrådet ingår KFO, Assistansanordnarna, Föreningen JAG, STIL, Privata assistansanordnares riksorganisation (PARO), Kommunala företagens samorganisation (KFS), Vårdföretagarna inom Almega samt IFA och SKL. Anita Fink Knudsen har varit drivande i arbetet för ett branschråd och kommer även att delta som representant för KFO. I praktiken har arbetet redan pågått under cirka ett års tid, berättar hon, men genom det mer formella inrättandet av anordnarmöten får arbetet en fastare och mer strukturerad form. Det är min förhoppning att parterna kommer att mötas i en fruktbar dialog och att vi tillsammans, med beaktande av givna lagar och regler, kan bidra till att skapa goda och förutsebara förutsättningar för personlig assistans-området. Ny lönestatistik för 2010 I början av september presenterade Medlingsinstitutet lönestrukturstatistiken för 2010, som visar genomsnittslöner för hela arbetsmarknaden. Samtidigt presenterades en analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Den visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner har minskat i alla sektorer mellan åren 2005 och Men kvinnors löner är fortfarande lägre än mäns. Den ovägda löneskillnaden när man inte tar hänsyn till att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika sektorer och yrken var förra året 14,3 procent. Det innebär att kvinnors löner i genomsnitt var 85,7 procent av männens. Tar man hänsyn till faktorer som yrke, arbetsmarknadssektor, utbildning, ålder och arbetstid är skillnaden 5,9 procent. Rapporterna finns att läsa på Kollektivavtal klart för Folksam Efter utdragna förhandlingar har FTF, facket för försäkring och finans, och KFO enats om ett nytt treårigt avtal för Folksam (Folksam Sak, KPA med flera). Avtalet innehåller ett löneutrymme på lägst 2,5 procent. Lönen bestäms efter dialog mellan chef och medarbetare precis som tidigare. Arbetsgivaren och facket slutför sedan lönerevisionen med en avslutande förhandling. Några procentsatser finns ännu inte för 2012 och 2013, utan detta ska FTF och KFO förhandla om inför kommande årsskifte. Vad gäller rätten till omställningsstöd vid uppsägning har parterna enats om att tillämpa samma regler som finns i övriga försäkringsbranschen. Ingen DO-prövning Diskrimineringsombudmannen, DO, omprövar inte enskilda avtalsformuleringar eller protokoll som har upprättats mellan fackförbund och arbetsgivare. Det krävs att någon har missgynnats för att DO ska kunna pröva om det är fråga om diskriminering. Bakgrunden till yttrandet är en anmälan från två anställda om att lönegapet mellan läkare och Vårdförbundets personal inte minskade, trots att parterna hade enats om det i lönerörelsen för tre år sedan. Arbetsgivaren bestämde sig i stället för att jämföra Vårdförbundets medlemmar med andra kvinnodominerade grupper i vården med medellång utbildning. Foto: Gustaf Brundin

3 Nytt avtal med akademiker Arbetsgivarföreningen KFO bröt den 13 september ny mark. Ett avtal, som reglerar partsställningen inom några av de kollektivavtalsområden där Saco-medlemmar finns representerade, undertecknades. Avtalet innebär att det är Sveriges Ingenjörer som ansvarar för samordningen vad avser Industritjänstemannaavtalet, och Akademikerförbundet SSR som tecknar avtalet för ideella organisationer. Jusek har ansvaret för några av de företagsspecifika avtalen, bland annat för Hyresgästföreningen och Fonus. Avtalet KFO-A får ses som en naturlig följd av det ökade antalet akademiker inom den kooperativa och idéburna sektorn. KFO välkomnar att fler akademikerföreningar bildas vid de företag/organisationer där avtalen gäller, säger KFOs vd Arne Mårtensson. Äldreboenden inspekteras Nu ska cirka 200 särskilda boenden för äldre inspekteras av Arbetsmiljöverket. Syftet är att undersöka om personalen har den arbetsmiljö som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb. Det är viktigt att personalen har arbetsmiljömässiga förutsättningar för att trygga en god omsorg. Det går inte att uppnå det ena utan det andra, säger Boel Callermo vid Arbetsmiljöverket. Besöken, som görs inom åtta län i Mellansverige, kommer att följas upp före årsskiftet. Fel att utestänga politikers assistent Diskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar Bodens kommun för att av sekretesskäl ha nekat en muskelsjuk lokalpolitiker att ha med sin personliga assistent på socialnämndens möten. Det har inneburit att politikern inte har kunnat delta i det politiska arbetet på ett fullvärdigt sätt. DO menar att kommunen därför har gjort sig skyldig till rättskränkning. Samtidigt konstaterar man att det inte finns något i lagen som tvingar kommunen att låta assistenten vara med. Skattefria gåvor från nyår Från och med nästa år får privatpersoner möjlighet till skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som arbetar med hjälpverksamhet eller som främjar vetenskaplig forskning. En förutsättning är att mottagarna i förväg har godkänts av Skatteverket. Gåvorna ska också uppgå till minst 200 kronor per gång och sammanlagt minst kronor per beskattningsår. Regeringsförslaget, som nu granskas av lagrådet, presenterades i höstbudgeten och ska enligt planerna träda i kraft vid årsskiftet. Det är ett välkommet förslag, säger Harald Hagman, vd i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, Frii. Skatteavdrag är ett effektivt sätt att öka viljan att skänka pengar. Det visar både erfarenheter från andra länder och forskning. Vår förhoppning är därför att reformen kommer att utökas till att också gälla företag. Lyckat i Almedalen Politikerveckan i Almedalen i Visby växer år från år. Även KFO har bidragit till detta med seminarier och paneldiskussioner, i egen regi och i samarbete med andra, bland annat en heldag med Civos och ett seminarium kring nya jobb! Idéer för ett ökat idéburet företagande. Sveriges Fristående Förskolor, ett nätverk som tillkommit på initiativ av KFO och Almega, arrangerade en välbesökt hearing med politiker, företrädare för Skolverket och fackförbund. En fråga som diskuterades var det mindre lämpliga i att det är kommunerna som granskar fristående förskolor. I stället borde det vara Skolinspektionen, ansåg alla i panelen.

4 Dialog om nya bemanningsregler Välkommen till onsdagssupporten! Strular datorn? Kan du alla smarta funktioner i Officepaketet? Behöver du ett Twitterkonto eller räcker det med en Facebookgrupp? Vi vet att det finns mycket som krånglar och massor att lära sig. KFO arrangerar nu tillsammans med företaget Techsoup kostnadsfri utbildning för medlemmar. Med ökade kunskaper inom it-området kan föreningar och stiftelser lättare ägna sig åt ändamålet, och med mindre datorstrul kan mer energi läggas på det vi faktiskt vill göra. Första onsdagen i varje månad inbjuder vi därför sociala medier-gurus, webbninjor, Officepaketevangelister och Open source-aktivister, som kommer att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Därefter får vi under två timmar hjälp med enklare datorproblem av en it-konsult. Målgruppen är alla som arbetar i ideell sektor och vill ha hjälp med enklare datorproblem. Antal platser är begränsat, men det är möjligt att delta på distans via dator. Seminarierna är helt gratis och öppna för företrädare från ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Tid: 5 oktober (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) 2 november (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) 7 december (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) Anmälan: Det finns stora möjligheter att påverka arbetet med Socialstyrelsens nya och bindande regler för bemanning i demensboenden. Reglerna tas nämligen fram i en öppen dialog med intressenterna, till exempel i en referensgrupp med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen. Möjligheten att inhämta anhörigas svar på olika frågor via webben ska prövas. Dessutom går förslagen på bred remiss under minst två månader. Föreskrifterna beräknas vara klara nästa sommar. Läs mer: och Kontakt viktigare än länsgränser Efter KFOs påpekande har Socialstyrelsen backat om reglerna kring tillståndsansökan för att bedriva verksamhet inom området personlig assistans. Man konstaterar nu att det inte finns tillräckligt starkt stöd i lagen för att begränsa tillståndet till ett specifikt geografiskt område. Tillstånd ska alltså varken sökas eller beviljas länsvis. I fortsättningen gäller att den som söker tillstånd ska kunna visa hur verksamheten organiseras, så att den assistansberättigade ska kunna ha direktkontakt med anordnaren, oavsett var i landet assistansen utförs. Regler för tvister vid uppsägning ses över En särskild utredare ska, på regeringens uppdrag, se över reglerna för tvister i samband med uppsägning. I uppdraget, som är en del av regeringens arbete för att främja nyanställningar, ingår bland annat att föreslå åtgärder som minskar arbetsgivarnas kostnader när det uppstår sådana tvister. Utredarna ska kartlägga hur tvisterna hanteras i praktiken, bedöma vilka problem nuvarande regler medför och föreslå åtgärder som leder till ett mer förutsägbart regelsystem. Förslagen ska överlämnas till regeringen senast i september nästa år.

5 Uppdaterat om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt inom fristående förskola/skola och vård/övrig omsorg är på vissa områden annorlunda än regler om detsamma i verksamheter i offentlig regi. Nya lathundar från KFO finns att ladda ner i pdf-format på KFOs anställda utmanar: En dagslön till Afrika Alla anställda på Arbetsgivarföreningen KFO, 25 personer, skänker en dagslön var, sammanlagt cirka kronor, till en hjälporganisation som verkar för de svältdrabbade på Afrikas horn. För att fler ska göra detsamma utmanar de alla anställda på fackförbund och arbetsgivarorganisationer att också skänka en dagslön. Ny idéskrift för civilsamhället I månadsskiftet lanserades det första numret av Kurage en idétidskrift för det civila samhället. Tidskriften, som ska komma ut med fyra nummer om året, har kommit till på initiativ av Sektor 3 och bokförlaget Idealistas, och stöttas bland annat av KFO. Redaktionen utlovar debatt, synliggörande och granskning av det civila samhället. Läs mer: Fråga Sven Har du en fråga? Mejla den till Om föräldraledighet vad gäller? Rätten till anställds ledighet vid föräldraskap (inklusive adoption) regleras i föräldraledighetslagen. Denna lag är till stora delar tvingande och KFOs kollektivavtal innebär normalt inga förändringar av lagtexten. Lagen innehåller även ett skadeståndssanktionerat missgynnandeförbud. Det finns flera olika sorters föräldraledighet: 1. Mammaledighet ger rätt till hel ledighet sju veckor före och sju veckor efter nedkomst. Modern har också rätt till ledighet för amning. Mammaledighet kan tas med eller utan föräldrapenning (FP) enligt socialförsäkringsbalken. 2. Hel ledighet utan FP under barnets första 18 månader. 3. Hel ledighet med FP. 4. Delledighet med FP genom förkortning av arbetstiden med 75, 50, 25 och 12,5 procent. 5. Delledighet utan FP genom förkortning av arbetstiden med upp till 25 procent. 6. Ledighet vid tillfällig FP (t ex vård av sjukt barn och pappadagar). 7. Ledighet med vårdnadsbidrag. Arbetstagaren ska ansöka om ledighet två månader i förväg (gäller ej vid tillfällig FP) och kan avbryta en pågående ledighet med en månads varsel (om ledigheten skulle ha pågått i minst en månad). Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samråda om begärd ledighet, men arbetsgivaren har små möjligheter att påverka förläggningen (detta kräver att en påtaglig störning uppstår för verksamheten och gäller främst vid delledighet). Arbetsgivaren bör i samband med ledighetsansökan klargöra ledighetens längd, omfattning och förläggning samt vilken ledighetsgrund som åberopas. Ledigheten beräknas alltid utifrån en heltidstjänst (enligt branschmåttet): den som är deltidsanställ på 75 procent kan t ex inte går ner i tid genom uttag av 25 procent föräldrapenning (eller enligt punkt 5). Delledighet med eller utan FP kan tas ut jämnt fördelat på veckans alla dagar eller koncentreras till viss eller vissa dagar, men ska sett över veckan gå jämnt upp med den åberopade ledighetsgrunden. Den anställde får dela upp ledighetsuttaget på tre perioder per år vad gäller omfattning och förläggning (denna begränsning gäller inte vid tillfällig FP). Om den anställde till exempel begär att få vara ledig varje fredag enligt punkt 5 utgör detta en förläggningsperiod så länge ledigheten löper. Begär den anställde däremot att få ta ut helledighet med föräldrapenning enligt punkt 3 ett antal fredagar i rad, förbrukas en förläggningsperiod varje fredag. Foto: Gustaf Brundin

6 Tio miljoner till handelsforskning Det behövs mer kunskap om strukturomvandlingen i handeln och hur den påverkar företag och anställda. Därför satsar Handelns utvecklingsråd, HUR, 10 miljoner kronor i en ny forskningsutlysning på detta område, men välkomnar även ansökningar inom andra områden av intresse för handeln. Andreas Hedlund på HUR betonar att de forskningsprojekt som beviljas pengar ska vara till nytta för branschens utveckling ett led i att stärka handelsnäringens konkurrenskraft. Träffa KFO på Eget företag-mässan I början av oktober arrangeras småföretagarmässan Eget Företag 2011 inspirations- och kunskapsdagar om att starta, driva och utveckla eget företag. Det är tionde året mässan hålls, och hit förväntas bortåt besökare komma med möjlighet att bevista 88 seminarier och se över 100 utställare. Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö. Tid: 4-6 oktober. Arrangör: Nyföretagarcentrum. Varmt välkomna till KFO! Addera Omsorg i Nordanstig AB, Hudiksvall Affero Assistans AB, Grisslehamn Al beit al falastini, Västra Frölunda Algot Assistans AB, Köping ALOIS assistans AB, Örkelljunga Alsalam förening, Angered Anna Nöjdh (Contenta Assistans), Ebebyberg Annas förskola AB, Märsta Assistansbyrå i VG AB, Göteborg Barbro Rostnäs Assistansadministration, Göteborg Barnards Assistans AB, Lärbro Bergatrollens Föräldrakooperativ, Årsunda Beta School, Enskede Bra Mat Hemma BMH AB, Karlstad Dala Arbetsrehab ek för, Falun Ekens Omsorg AB, Furulund equality, Solna Estniska förskolan i Stockholm, Stockholm Fint hemma i Karlskrona HB, Karlskrona Friskvårdsklubben, Göteborg Föräldrakooperativet Videungen, Söderköping Graphoteket AB, Hässleholm Hjelmson handel AB, Nävekvarn Hästen i Varberg AB, Varberg I ur och skur Vattendroppen, Lidingö Iranska Riksförbundet i Sverige, Sundbyberg Jim Johanssons Handel AB, Rimbo Joakim Ragnarsson, Jönköping Kooperativet Hofors Föreningsservice, Hofors Lars-Åke Karlsson, Stockholm Lees Assistans AB, Frösön Livihop AB, Stockholm LogX AB, Malmö Långseruds Friskola ek för, Långserud Lära & GG AB, Stockholm Matrix School AB, Enskede Mejiva AB, Köping MM Home Service AB, Ludvika NHR Eskilstuna, Eskilstuna Niya Care Stockholm AB, Solna Noas Arks förskola i Hedemora AB, Hedemora Närkraft Assistans AB, Vallentuna RAUK ek för, Visby Rekryt AB, Karlsborg Returskänken Second hand, Norrtälje Samteam, Västerås Scandinara AB, Sundbyberg Sefif ideell förening, Stockholm Skäggetorps Stadsdelsförening, Linköping Skänninge Kooperativa återvinning i samverkan ek för, Skänninge Smultronställets förskola, Halmstad Svenska Diabetesförbundets länsförening i Sthlms län, Sundbyberg Synskadades IF, Handen ViKan Vikarbyn Sociala företag, Vikarbyn Villa Omtanken, Västerås Zores Hemtjänst, Vallentuna Åbyggeby Landsbygdscenter, Ockelbo Åswall, Bolyckan AB, Skänninge Örebro-Värmlands distrikt av Sverigefinska riksförbundet, Karlskoga

7 GILLA om engagemang och sociala medier Hur fungerar sociala medier för de idéburna organisationerna, och hur påverkar de nya digitala kommunikationskanalerna engagemanget inom det civila samhället? Om det handlar den nyutkomna boken GILLA dela engagemang, passion och idéer via sociala medier, skriven av Brit Stakston och utgiven av Idealistas förlag. Nu kan KFO hjälpa ännu fler Arbetsgivarföreningen KFO växer sig allt större och starkare. I somras hade målet 100 nya medlemmar 2011 redan överträffats. Antalet medlemsföretag uppgår nu till 3 702, en ökning med 118 stycken sedan årsskiftet. KFO hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna och tackar samtidigt för förtroendet. Läs mer: Konferens om nya förskolan Den 9 november anordnar Skolverket, tillsammans med KFO, en konferens om de förändringar som den nya skollagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, medför. På programmet står bland annat frågor som rör förskolan som en egen skolform och det tydligare pedagogiska uppdraget, lärarlegitimation och förskolechefens roll. Konferensen hålls på Norra Latin i centrala Stockholm. Mer information kommer att finnas på KFOs hemsida. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Arbetsgivaransvaret Personlig assistans 5-6 oktober i Stockholm Tystnads- och anmälningsplikt Förskolor, fritidshem och fristående skolor 10 oktober i Göteborg Arbetsgivaransvaret Ideella organisationer 12 oktober i Stockholm Tystnads- och anmälningsplikt Personlig assistans 12 oktober i Gävle Arbetsgivaransvaret Hälsa, vård och övrig omsorg 13 oktober i Stockholm Arbetsgivaransvaret Förskolor, fritidshem och fristående skolor 13 oktober i Malmö 500 får besök Välkommen att anmäla dig Under hösten inleder Arbetsmiljöverket en omfattande insats för att förebygga allvarliga olyckor. 500 arbetsplatser i västra och södra Sverige kommer att inspekteras, framför allt där olyckor och tillbud inträffat. Syftet är att tillsammans med arbetsgivaren utreda vad som brustit i det förebyggande arbetet och öka kunskap och medvetenhet.

8 Avtalsförhandlingar i skuggan av krisen Under hösten startar en av Sveriges genom tiderna största avtalsrörelse då en mängd kollektivavtal inom såväl den privata som offentliga arbetsmarknaden löper ut och ska omförhandlas under hösten 2011 och våren Återigen hamnar avtalsförhandlingar i skuggan av en ekonomisk kris. Den djupa krisen 2008/2009 övergick i en snabb återhämtning med ökande export, stark börsutveckling, fallande räntor och förbättrad sysselsättning. Landets offentliga finanser är och var i utmärkt skick, bland de bästa i Europa. Förutsättningarna för en återgång till lugna och reallönehöjande avtalsrörelser låg inom räckhåll. Under våren 2011 triggade de skenande offentliga underskotten i bland annat Grekland, Irland och Spanien igång en ny våg av ekonomisk oro. Orosmolnen är många fler än de ovan nämnda. Risken är stor att det blir en mycket svår avtalsrörelse. Med anledning av detta kommer Arbetsgivarföreningen KFO att under oktober kalla in samtliga ledamöter i verksamhetskommittéerna för att under en dag gemensamt mer detaljerat gå igenom förutsättningarna. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Svårt att möta krav Krisen har fördjupats under hösten och utvecklingen är svår att sia om. Det är inte omöjligt att vi står inför en djup ekonomisk recession. Således rätt dystra makroekonomiska förutsättningar. Läget på den svenska arbetsmarknaden kan också inge viss oro; industriparternas nya industriavtal har skapat motsättningar inom LO. Industrifackens höga krav på kompensation för uppoffringarna under krisen inom industrin 2008/09 blir en svår nöt att knäcka i de förhandlingar som snart påbörjas. Minskad detaljhandel Den minskande inhemska konsumtionen som medför att detaljhandeln drabbas av sviktande lönsamhet i kombination med Handelsanställdas förbunds förväntade höga krav på låglönesatsning kan också komma att medföra polariserade och svåra förhandlingar. De senaste årens mycket negativa medlemsutveckling för fackförbunden innebär också att arbetstagarparterna har ett starkt intresse av att sopa bort de sista resterna av korporativt agerande för att mer öka den påtagliga nyttan av fackligt medlemskap. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Riktlinjer för längre tjänstledighet

Riktlinjer för längre tjänstledighet Riktlinjer för längre tjänstledighet Fastställda av rektor att gälla från och med samma datum. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box 27711 SE-115 91 Stockholm Sweden

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ 2014-11-10 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/951-718. Kommunstyrelsen Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken Föräldraledighet Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen Kollektivavtalet Bidrag från banken Uttag av föräldraledighet utan ersättning Som hel ledighet till dess barnet

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se Planera i tid för nya skollagen! Vid halvårsskiftet träder den nya skollagen i kraft. Lagen omfattar all utbildning från förskola till skola, och innehåller

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund HUVUDYRKANDE Avtalsförhandlingarna 2017 Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund 1 Svenska Målareförbundets huvudyrkanden i kollektivavtalsförhandlingar gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Sammanfattning Den partsgemensamma lönestatistiken för det privata detaljhandelsavtalet är insamlad. Denna visar att 2007 års avtalsrörelse resulterade

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se Allt fler avtal klara Den avtalsrörelse som får uppmärksamhet i medierna går mot sitt slut och KFO är mitt uppe i egna förhandlingar. När detta skrivs har avtal

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Arbetsgivarcirkulär Avtalsfrågor Massa/Papper Nr. 3 7 april 2017 Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Den 31 mars 2017 träffade Industriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

Regler för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp

Regler för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp Antagna i barn- och skolnämnden 2012-12-17 Bsn 139 Reviderade 2014-02-07, 2015-04-01 1 Beslut 2014-04-07 Gäller fr.o.m. 2014-08-01

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010 Kommundirektörsföreningens vårkonferens 2010 Aktuellt från SKL Regionfrågan Uppdrag från SKL:s arbetsutskott - Utse en grupp bestående av Roland Andersson, Jerker Swanstein och Kent Johansson. - Uppdrag

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer