fskf Dagordning årsmöte 2014 Dagordning Datum: 26 mars 2015 Tid: kl Quality Hotel Friends, Arenastaden Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fskf Dagordning årsmöte 2014 Dagordning 2015-02-28 Datum: 26 mars 2015 Tid: kl 16.30 Quality Hotel Friends, Arenastaden Solna"

Transkript

1 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Dagordning årsmöte 2014 Datum: 26 mars 2015 Tid: kl Plats: Quality Hotel Friends, Arenastaden Solna Dagordning 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av funktionärer för årsmötet a. Ordförande b. Sekreterare c. Två justeringsmän tillika rösträknare 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2014 (bifogas) 5. Revisorernas berättelse (bifogas) 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Val av ordförande på en tid av ett (1) år 8. Val av två styrelseledamöter för en tid av två (2) år 9. Val av två revisorer för en tid av ett år Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

2 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 10. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år 11. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 12. Inkomna motioner 13. Fastställande av medlemsavgift. Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem och 100 kr för seniorer 14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för samt budget för år 2015 (bifogas) 15. Aktuell information från styrelsen 16. Avslutning Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

3 FSKF Verksamhetsberättelse

4 Innehåll Styrelsen... 3 Studieresa... 4 Revisorer... 4 Valberedning... 4 Medlemmar... 5 Ekonomi... 5 Kurs- och konferensverksamhet... 5 Årsmötet... 5 Chefsträffar... 5 De olika nätverken... 7 Nätverket för idrottschefer... 7 Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar... 8 Nätverket för kulturchefer... 9 Nätverket för kulturfrågor Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar Nätverket för funktionshinderfrågor Nätverket för kvalitet och styrning Nätverket för musik- och kulturskolechefer Nätverket för bibliotekschefer Veteraner Regional samverkan Representation Övrigt Slutord

5 Föreningen Storstockholms kulturoch fritidschefer Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Övrig ledamot Adjungerade ledamöter Torbjörn Neiman Olof Öhman, Stockholm Staffan Jonsson, Södertälje Berit Svedberg, Stockholm Pernilla Järveroth, Vallentuna Björn Alkeby, Danderyd som efterträds av Pekka Widergren, Sigtuna från och med 2015 Lina Browall, Täby, har efterträtts av Ingela Hermansson, Sigtuna från och med hösten 2014 Petri Peltonen, Sundbyberg Ann-Britt Öhrstig, Haninge Marion Hauge-Lindberg, Stockholm Kristina Herrlander, Solna Magnus Hjort, Upplands Väsby som ersätter Martin Englund, Haninge under dennes föräldraledighet Samordnarna för nätverken har adjungerats till styrelsens möten. Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden, varav ett var ett konstituerande möte och ett var en hel planeringsdag. Några frågor som diskuterats och beslutas är: Kursprogram, nätverksträffar och studieresor samt budget och avgifter för dessa Under hösten 2014 gjordes en modernisering av kursprogrammet som numera inte trycks utan läggs ut på föreningens hemsida. En PDF-utgåva finns för utskrift för den som så önskar. Verksamhetsplanering och förslag till justerad verksamhetsplan för som läggs fram till årsmötet 2015 Uppföljning av verksamhetsplanen för Fortsatt utveckling av kommunikationen via Regional samverkan inom idrott och kultur Samverkan med SKL, KSL och SFK 1 Uppdatering av nätverkens uppdrag och roll Petri Peltonen, Sundbyberg har i januari utsetts till samordnare för fritidsfrågor för barn och unga. 1 SKL Sveriges Kommuner och Landsting, KSL Kommunförbundet Stockholms Län och SFK Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening 3

6 Ingela Hermansson, Kristina Herrlander, Solna har i september utsetts till samordnare i nätverket för kulturfrågor. Studieresa Hela chefsgruppen gjorde i maj 2014 en studieresa till Manchester, England. Det var 21 chefer som kunde delta i resan som varade från onsdag till söndag den 7-11 maj. Det var en väldigt givande studieresa där vi fördjupade oss i Manchesters förvandling från industri till kunskaps-, kultur- och idrottsstad. Det som särskilt fascinerade hela gruppen var det förhållningssätt till besökaren/besökarna som genomsyrar alla verksamheter i Manchester. Resan finns utförligt beskriven i en särskild reserapport som ligger på FSKF:s hemsida. Stadsvy från Manchester, England Revisorer Christer Dahl, Nynäshamn som har slutat i föreningen under hösten 2014 Anders Mebius, Sigtuna Marina Högland, Huddinge - suppleant Valberedning Erik Heribertson, Täby Rolf Johansson, Salem 4

7 Medlemmar Flertalet kultur- och fritidschefer inom Storstockholmsområdet är medlemmar i föreningen, liksom kultur och fritidschefen på Region Gotland. Antalet kommunmedlemmar är 24 och antal seniormedlemmar 12. Ekonomi Bokslutet redovisas i särskild bilaga. För år 2014 uppvisas ett överskott på kr, ett bättre resultat än det budgeterade underskottet på kr. Kursverksamheten har under flera år inbringat större intäkter än beräknat, varför vi nu de senaste två åren budgeterat med ett visst underskott. Eget kapital vid ingången av 2014 uppgår därmed till kr. Föreningen ligger fortfarande på en högre nivå av eget kapital än vad som tidigare har ansetts som målet. Dock bedömer styrelsen att en nivå runt drygt kr i eget kapital är önskvärt, både med tanke på föreningens expansion och också med tanke på kommande 50-årsfirande år Den högre nivån möjliggör satsningar på framtida verksamhetsutveckling. Kurs- och konferensverksamhet Årets kursprogram redovisas under respektive nätverk. En samlad beskrivning av kurserna och dess budget finns även som bilaga och där även budgeten för kurserna framgår. Årsmötet Årsmötet genomfördes den 13 mars 2014 i Nynäshamn, Folkets Hus. 15 aktiva medlemmar, 4 adjungerade och 6 seniorer deltog. Chefsträffar Chefsmöte i Nynäshamn den 13 mars 16 chefer och 4 föredragande från Nynäshamn deltog i chefsmötet. Aktualiteter i Nynäshamn. Föredragningar om: 1. Nynäshamns kulturveckor 2. Olympic Day i Nynäshamn som försiggår olympiska år 3. Fritidsmässan för barn och unga med funktionsnedsättningar som är ett samarbete mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Tyresö, Salem och Nynäshamn. 4. Vi informeras också om en ny katalog kultur och fritid för alla, fritidsnätverket fritidsstöd och fritidswebben. FSKF:s egna punkter 1. Om Manchesterresan och reseprogrammet. 2. Inför FSKF:s jubileumsår Berit Svedberg informerar om hur det regionala samarbetet fortskrider kring gemensam plattform och länslånekort inom biblioteket. 4. Om samarbetet med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) som börjar ta form. 5. Olof Öhman informerar om hur långt vi har kommit inom idrottens regionala samverkan. 5

8 6. Mikael Petrén på Stockholms stadsbibliotek får genom Berit Svedberg i uppdrag att skriva en kort rapport om hur det går med e-boklånekostnaderna. 7. Staffan Jonsson och Marina Högland rapporter från arbetsgruppen ungdomens öppna mötesplatser". 8. Torbjörn Neiman informerar från arbetsgruppen för mentor/praktik/faddersystem. Chefsträff i Upplands Väsby den 6 november 21 chefer och 4 föredragande från Upplands Väsby deltog i mötet. Torbjörn Neiman hälsar välkommen till chefsträffen och går igenom dagordningen. Vi konstaterar att vi glädjande nog är rekordmånga närvarande. Nya deltagare hälsas särskilt välkomna: tf kulturchef Birgit Lindholm, Österåker, tf kulturoch fritidschef Annika Londono, Nacka samt kultur- och fritidschef Bosse Sundkvist, Upplands Bro. Vi ger en varm applåd till Björn Alkeby, Danderyd som efter många år lämnar som samordnare i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar. Björn kommer att tackas av vid årsmötet Aktualiteter i Upplands Väsby Maria Röstberg, Upplands Väsby hälsar välkommen till kommunen och till lokalen Messingen som innehåller både kultur och idrott. Messingen kommer att fortsätta att byggas ut till ett rikt kultur- och lärandehus. Sedan får vi höra om: 1. Två medborgarbudgetprojekt: 2013 genomfördes Torget- du bestämmer. Målgruppen var ungdomar och det fanns en budget på 200 tkr. Det handlade om aktiviteter på ett tillfälligt torg genomförs Suseboparken/Stadsparken där alla Väsbybor fick komma med förslag. 2. Väsby Melodifestival. Sveriges största melodifestival för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. 3. Vikingagården Gunnes Gård. FSKF:s egna punkter 1. Uppstart av mentorprogram. 2. Prioriteringar i kursutbudet 2015; Vad saknas i utbudet? Hur ska kursprogrammet utformas? Ska kursprogrammet tryckas eller bara göras digitalt? Samt idéer för nätverksträffar och chefsträffar 3. Prioriteringar i VP Inför FSKF:s Jubileum Modell för fördjupning i strategiska frågor under Chefsmötet hösten 2015 kommer att genomföras som lunch till lunch-seminarium med tid för fördjupning 6. Plats för kombinerat chefsmöte/årsmöte 2015 samt diskussion om modellen i kombination 7. Kort utvärdering av Manchesterresan och utblick mot nästa resa. Chefsgruppen planerar att resa tillsammans en gång vartannat år, på våren jämna år 8. Aktualiteter; konferenser, kurser och bokning av viktiga datum 6

9 De olika nätverken För närvarande har föreningen 9 nätverk, förutom nätverket av kultur- och fritidschefer som samordnas av föreningens ordförande. Nätverket för idrottschefer (samordnas av Olof Öhman) Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar (samordnas av Björn Alkeby men från och med 2015 av Pekka Widergren, Sigtuna) Nätverket för kulturchefer (samordnas av Pernilla Järveroth) Nätverket för kulturfrågor (samordnades av Lina Browall fram till september 2014 och nu av Ingela Hermansson, Sigtuna från och med september 2014) Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar (samordnas av Petri Peltonen) Nätverket för funktionshinderfrågor (samordnas av Ann-Britt Öhrstig) Nätverket för kvalitet och styrning (samordnas av Martin Englund och Magnus Hjort under 2014) Nätverket för musik- och kulturskolechefer (samordnas av Marion Hauge-Lindberg) Nätverket för bibliotekschefer (samordnas av Kristina Herrlander) Nätverken utgör en mycket väsentlig stomme av föreningens verksamhet. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom det digra kursprogrammet utgår från det viktiga arbete och engagemang som läggs ner från nätverken sida. Nätverket för idrottschefer Nätverket samordnas av sju chefer inom idrottsområdet. Gruppen har haft fem sammanträden under året och vid dessa har också representanter för Stockholms Idrottsförbund deltagit. Respektive medlem i gruppen har också haft i uppdrag att utifrån ett delregionalt perspektiv samordna samverkan mellan kommuner i olika delar av länet. Deltagare i gruppen: Olof Öhman, Stockholm Torbjörn Neiman, Järfälla (ersattes i november av Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna) Erik Heribertson, Täby (ersattes i november av Cecilia Möller, Norrtälje) Åsa Engwall, Nacka Marina Högland, Huddinge Roger Markdalen, Solna Maria Lindeberg, Haninge (fr o m november 2014) Cecilia Möller, Norrtälje (fr o m november 2014) samt Roger Vintemar Botkyrka I februari genomfördes ett seminarium på Stockholms Idrottsförbund med idrottsförbundet och alla idrottschefer i regionen. Efter det seminarium bildades sex arbetsgrupper kring olika idrottsfrågor med ett brett deltagande ifrån många kommuner. Arbetsgrupperna arbetar med typhallar, simhallar, ishallar, bidragsfrågorr, bokningssystem samt samordnade upphandlingar. Arbetet ska slutrapporteras i juni Nätverket har under året tagit fram en rapport avseende Stockholmskommunernas bidrag till idrotten. 7

10 Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar Nätverket har under året haft 3 nätverksträffar där Upplands-Väsby, Salem och Ekerö varit värdar. Förutom nätverksträffarna gjordes en studieresa till Växjö där fritid Växjö på ett utmärkt sätt tog hand om gruppen. Vid årets nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 18 deltagare per träff. Antalet kommuner som deltagit i nätverksträffarna är 21 av totalt 26 stycken, vilket innebär att uppdragsbeskrivningens mål avseende antal deltagare (snitt 15 st.) är uppfyllt. Däremot har inte antalet kommuner som deltagit (26 st.) uppnåtts. Avseende målet att 60 % av antalet kommuner deltagit i nätverkets kursutbud är uppnått. Nätverket har under året genomfört 6 olika kurser/studieresor men tyvärr också tvingats ställa in 2 kurser. Nätverket är mycket aktivt och förutom de ordinarie träffarna sker ett kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter mellan kommunernas representanter. I nätverket finns utsedda kontaktpersoner vars uppgift är att ha kontakt med berörda specialförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna. I arbetsgruppen för 2014 har följande personer ingått, samordnare Björn Alkeby och sekreterare Torbjörn Bragderyd. Valberedningen har bestått av Eva Jönsson Järnstad, Thomas Johansson och Mats Bergström. Genomförda kurser Skidspår Konsten att göra bra skidspår, erfarenhetsutbyte och praktisk demonstration av olika utrustningar genomfördes på Lida friluftsgård med totalt 20 deltagare. Kursen blev tidigt fullbokad och repris blir under Studieresa bokningspersonal Studieresa och erfarenhetsutbyte för bokningspersonal är en av nätverkets trotjänare som denna gång var förlagd till Uppsala och Gävle. Förutom studiebesök hade gruppen en del tid för egna överläggningar angående bokningsfrågor. Totalt 18 deltagare. Säker ammoniakhantering Genomfördes under en heldag i Täby med totalt 24 deltagare. Ett digert material gås igenom den dagen och samtliga som arbetar med ammoniak ska ha kännedom om vad som gäller för ammoniakanläggningar. Studieresa för nätverksansvarig Genomfördes i slutet av september och destinationen var Växjö. Fritid Växjö hade gjort ett förnämligt program som vi tog del av. Både idrott och kultur ingick i programmet. Totalt 15 deltagare. Bilden är från besöket i Växjö- Vida Arena 8

11 Lokalvård Nya rutiner och hjälpmedel tog upp vid denna träff i Solna där totalt 15 deltagare var med. Sjöisar En mycket uppskattad kurs där man tar upp säkerhetsfrågor och ny utrustning. Erfarenhetsutbyte är en annan central del i kursen. Totalt deltog 41 st. Ej genomförda kurser Gräskurs, naturgräs Studieresa förutom-och inomhuspersonal Nätverket för kulturchefer Nätverket har under året arrangerat två nätverksträffar för kulturchefer, en studieresa till Kulturhuvudstadsåret Umeå, genomfört två seminarier om stadsutveckling och ett öppet seminarium om kvalitet och att mäta kulturens resultat. Den 27 mars arrangerades en nätverksträff på temat "Vilken kulturfråga är mest angelägen att hitta gemensam lösning på i länet under de närmaste åren? Nätverksträffen genomfördes på Bonniers konsthall och samplanerades med landstingets KKN (kultur och kreativa näringar):arbete och Mälardalsrådets möte med tema Kreativa mötesplatser i Mälardalsområdet. Tolv deltagare från elva kommuner var representerade på träffen. Två stadsutvecklingsseminarier genomfördes under året. Det första som var den 3 april hade tema Miljonprogram i utveckling och den andra hölls den 25 september och hade tema Malmö stads arbete med den kulturella dimensionen av hållbar utveckling. Båda programmen om stadsutveckling arrangerades i samarbete med Stockholm stad och var välbesökta. De hade 56 respektive 50 deltagare. Den 4-5 september reste 8 personer från 7 kommuner till Umeå för att uppleva Kulturhuvudstadsåret. Det blev två späckade, intressanta, inspirerande och trevliga dagar. Vi blev fantastiskt väl mottagna på alla våra studiebesök, som gick till Bildmuseet, Kulturverket, Kulturhuvudstadens kansli, Norrlandsoperan där vi såg en fantastiskt gästspel, en nycirkusföreställning Knee Deep Kulturväven (kulturhus som var under uppbyggnad) Umedalens skulpturpark, Gallerivandring och Gitarrmuseet. Att mäta kulturens resultat var ett öppet seminarium som hölls den 10 oktober. Där Lars Strannegård, professor i företagsekonomi, ledamot i Statens kulturråd och rektor vid Handelshögskolan talade om kultur, kvalitet och hur ekonomin kan bidra till att skapa kultur. Seminariet hölls i Tessinsalen på Stockholms stadsmuseum vid Slussen. Kursen hade 71 deltagare. Den 20 november hade vi en nätverksträff med tema Hur mäter vi kvalitet och vad gör vi med resultaten. Nätverket för kvalitet och styrning var inbjudna och representerades av en controller på mötet. Vi fick ta del av kvalitetsarbeten och resultat från Våga Visa, Ung livsstil. Effektmål, Mystery Visitors och reflektion över Lars Strannegårds föreläsning, kursen innan. Vi var 16 deltagare från 14 kommuner och vi hade bra diskussioner om våra möjligheter och utmaningar inför framtiden. 9

12 Samordnare för nätverket är Pernilla Järveroth (Vallentuna) som också tillsammans med Berit Svedberg (Stockholm) Staffan Jonsson (Södertälje) utgör nätverkets arbetsgrupp. Vi har gjort ett försök med nyhetsbrev för att förbättra och hålla samman kommunikationen samt minska antalet e-post utskick till våra medlemmar. Idén var god, men blev svår att genomföra konsekvent eftersom information till nätverket också behöver gå ut med kort varsel. Arbetsgruppen och landstingets har haft fortsatta träffar kring gemensamma utvecklingsfrågor inom kulturområdet. Under året har arbetsgruppen träffat landstingets nya förvaltningschef Eva Bergqvist i för ett första möte. Arbetsgruppen bevakar också landstingets arbete med KKN och samarbetet med de konstnärliga högskolorna. Bilder från Umeåresan Umedalens skulpturpark Konstnärligt Campus, Waterfront Umeå Nätverket för kulturfrågor Under 2014 har följande nätverksträffar och seminarier anordnats i arbetsgruppen för kulturfrågor, FSKF: Nätverksträff för dig som ansvarar för kulturarvsfrågor 21 mars 2014 Stockholms Stadsmuseum Nätverksträff med diskussion om behovet av samarbete, stöd och kompetensutveckling för att kunna hantera den snabba utvecklingen i samhället; Stockholms stad växer i rekordfart. Representanter från stadsmuseet, länsstyrelsen och länsmuseet delade med sig av erfarenheter och diskussion fördes kring vilka konsekvenser den kommande bostadssituationen kan få för kulturmiljövården. Nya nationella mål för kulturmiljöer nätverksträff för konstansvariga 8 april 2014 i Villa Odin, Hagalund, Solna stad Nätverksträff om hur konsten att berätta möter konsten att gestalta samt hur detta rör regeringens nya nationella mål om kulturmiljöns mångfald. Nedslag i länet gjordes med projekt från bland annat Botkyrka och Solna. Externa talare var inbjudna till nätverksträffen och talade om: 10

13 André Costa, Wikimedia Sverige, talade om uppbyggnaden av Sveriges första databas för offentlig konst offentligkonst.se samt världens största fototävling Wiki Loves Monuments Sophie Jonasson, Riksantikvarieämbetet, berättade om och om storytelling som metod. Mikael Lundberg, konstnär, berättade om pågående konstprojekt på Slussen i Stockholm i form av en kollektiv minnesplattform. Vad är det för minnen som samlas och hur påverkar det. Kulturens värde i samhället seminarium 9 maj 2014 i Skarpnäcks kulturhus Författaren Erik Modig beskrev och berättade om att visa på konstens värde för individer, företag och samhället i stort utifrån hans bok Konstens värde. Efterföljande diskussion och workshop. Nätverksträff konstansvariga 17 september 2014 i Konsthall Märsta Nätverksträff på nystartade Konsthall Märsta i Sigtuna kommun, om mål, visioner och upplägg för starten av en ny konsthall och den nya enheten Sigtuna Museum & Art som länkar samman samtidskonst och historia. Ted Hesselbom, chef Sigtuna museum och Konsthall Märsta och Ingela Hermansson, curator berättade om utställningen 361 på Wenngarn slott sommaren Efterföljande workshop och nätverkande om förmedling, samarbeten och möjliga synergier. Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar Nätverket har använt året för en nystart och nyetablering efter en period med lågt deltagande. Under våren beslutade nätverket att ändra fokus från fritidsledarens roll och uppdrag till att prata om frågor som handlar om chefs- och ledarskapet. Under en processdag den 26 september arbetade nätverket med att förnya och förtydliga nätverkets uppdrag och syfte. FSKF:S styrelse har under året också godkänt nätverkets förändrade fokus. Nätverket har beslutat att nätverksträffarna under 2015 ska genomföras ute i kommunerna och de även ska innehålla lokala studiebesök. Etablering av kunskapsnod: Nätverket fick under våren 2014 en förfrågan om att etablera en kunskapsnod som en del av Kunskapsutveckling i Dialog (KiD). Vi beslutade att ta oss an utmaningen men att vi också behövde en samordnare för detta. Styrgruppen för KiD finansierade arbetet med kr och Jens Eriksson på Skarpnäcks Folkhögskola anlitades för uppdraget. Höstens arbete bestod av att undersöka vilka aktörer som skulle kunna bli aktuella för kunskapsnoden. Nätverket beslutade att även noden skulle fokusera på frågor som berör chefer och noden fick namnet Ledarskapsnod Stockholm. Noden hade sin första träff 23 januari, 2015 där strax över 50 chefer och samordnare anmälde sig. Arbetet med etableringen fortsätter under Nätverksträffar Den 21 mars, Crossing Boarders presenterade metoden Jämställdhetseffekten. 11

14 Den 16 maj, Arbete med eventuell etablering av kunskapsnod kopplad till nätverket KiD. Den 26 september, processdag kring nätverkets uppdrag och mål. Den 21 november, fortsatt arbete med nätverkets uppdrag och syfte samt arbete med etablering av kunskapnod. Nätverket för funktionshinderfrågor Nätverket består av representanter från 22 av länets kommuner. Mindre än hälften av kommunerna har tjänstemän som samordnar funktionshindersfrågor på heltid, majoriteten har detta ansvar som del av sin tjänst. Det innebär att möjligheten att delta aktivt i nätverksarbetet varierar. Nätverket har under året haft en utvärderings- och utvecklingsdag och fyra protokollförda möten med planering och uppföljning av kurser, lägesrapporter från temagruppsarbetet, utveckling av Fritidsnätet.se, rapporter från FOMS, FSKF, NEFA och kort information från varje kommun som fasta punkter på dagordningen. Nätverksmötena har ibland inbjudna gäster eller kombineras med studiebesök. Nätverksmöten 11 februari i Älta Ishall. Information från Älta IF om konståkningslyftet för barn och unga med funktionsnedsättning och den tillgänglighetsanpassade ishallen. 12 deltagare. 7 maj på Vision i Stockholm. Besök av Oskar Svensson från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Nätverket bidrog med en nulägesrapport och listade problemställningar till rapporten Fokus 14 om levnadsvillkor för ungdomar med funktionsnedsättning. 14 deltagare. 28 augusti på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 9 deltagare. 3 november, planeringsdag inför 2015 års kursprogram på FUB-gården Tallkrogen, Björklinge i Uppsala. Kursplaneringen kombinerades med visning av Tallkrogens tillgänglighetsanpassade naturanläggning och information om verksamheten. 14 deltagare. Temagruppsarbete Nätverkets medlemmar har definierat fyra viktiga utvecklingsområden där ett fördjupat arbetet görs. Under 2013 bildades fyra temagrupper där varje nätverksmedlem deltar i en grupp. Temagrupperna är Förbättringsområden inom fritiden för ungdomar med funktionsnedsättning (NEFA ansvarar för gruppen), Ledsagning lokalt och regionalt, Förebyggande hälsoarbete och Idrott och övrigt föreningsliv. Temagrupperna arbetar var för sig och avstämning sker på ordinarie nätverksmöten. Utvärderings- och utvecklingsdag på Eriksdalsbadet Den 28 november hölls en gemensam utvärderings- och utvecklingsdag om teamgruppsarbetet mellan nätverket och NEFA som leddes av FSKF:s ordförande Torbjörn Neiman. Varje temagrupp informerade om sitt arbete och fick återkoppling från övriga genom en metod som kallas Vattentrappan. Dagen avslutades med att varje temagrupp redogjorde för sina tankar om hur arbetet ska drivas vidare under deltagare var anmälda. Nätverkets studieresa Nätverkets planerade studieresa till Norge och Nordiska nätverkets konferens i september ställdes in. Fritidsnätet webbplats med aktiviteter för personer som behöver extra stöd 12

15 Nätverket arbetar kontinuerligt med att utveckla Fritidsnätet som är en webbplats för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Genom att samla ett stort kultur- och fritidsutbud på en enda webbplats blir det enklare att hitta aktiviteter som fungerar om man behöver extra stöd. I dagsläget är 19 kommuner och Habilitering & Hälsa med i samarbetet. Fritidsnätet drivs på uppdrag av Stockholms stad och övriga kommuner ansluter sig via avtal. minfritid.nu Fritidsmässa på Arena Satelliten i Sollentuna. Den november genomfördes den första fritidsmässan riktad till personer med funktionsnedsättning på norra sidan av länet enligt samma koncept som den som genomförts 2011 och 2013 på Södertörn. Mässan 2014 är ett samarbete mellan Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro, Lidingö och Danderyds kommuner och Stockholm stad. Under två dagar fylldes Arena Satelliten med utställare, prova-på-aktiviteter och scenprogram. Mässan blev en stor succé och besöktes av 2000 personer. Beachparty på Dalarö Under konceptet minfritid.nu arrangerades Beachparty på Dalarö för 3:e året i rad den 13 juni. Arrangemanget samlar 120 ungdomar med funktionsnedsättning, föreningsliv och andra aktörer till en prova på dag med avslutande disco på Dalarö fritidsgård. Beachpartyt är ett populärt regionalt samarbete mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Stockholms stad. Kurser 2014 Baskurs om funktionsnedsättningarna utvecklingsstörning och om autismspektrat Övergripande baskurs i vad funktionsnedsättningarna innebär och hur de påverkar livet. Flyttades fram till Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet? Kursen samordnades med nätverket för kulturskolechefer. Crossing Boarders presenterade Jämställdhetseffekten, en åttastegsmodell som stöd för ett strategiskt inkluderingsarbete. Metoden ger inspiration och handfasta tips och ledorden är praktiskt och konkret. Datum: 29 oktober Antal deltagare: 141 Hur kan barn och unga bli mer delaktiga i fritidsverksamheter? Delaktighet är en nyckel till hållbar samhällsutveckling. Demokratiakademin ger handfasta tips och förhållningssätt för att lyckas leva upp till barnrättsperspektivet. Datum: 28 april Antal deltagare: 46 Kompetensutveckling för fritidsledare som arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning Kursen fokuserar på att höja fritidsledarens känsla av professionalitet i samspelet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Datum: 12,19 och 26 september, förmiddagar. Antal deltagare: 15 13

16 Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman. För ideella föreningsledare och andra intresserade. Norr: Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Upplands-Bro Föreläsning: Att leda verksamhet för barn, unga och vuxna med ADHD och Asperger. Antal deltagare: 98 st Sydöst/öst: Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka, Värmdö Inställd Öst: Nacka, Värmdö Inställd Sydväst: Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem Föreläsning: Att leda verksamhet för barn, unga och vuxna med ADHD eller Asberger Antal deltagare: 90 Stockholms stad, Lidingö, Ekerö Inställd Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och Assistenter (NEFA) NEFA är ett undernätverk för medarbetare som arbetar i direkt verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. NEFA har haft fyra protokollförda träffar under Huvudinriktningen har varit erfarenhetsutbyte och att hitta nya vägar för att förbättra fritidsvillkoren för ungdomar med funktionsnedsättning. Ett genomgående diskussionstema under året har varit att lista ned förbättringsområden inom fritiden för ungdomar med funktionsnedsättning, samt att föreslå åtgärder på dessa. Resultatet finns nedtecknat i ett dokument. Deltagande enheter har varit: Gärdesskolans ungdomscafé (Östermalm, Stockholm), Oasen (Täby), Smultronet (Akalla by, Stockholm), Brännäsgården (Norrtälje), Jordbrogården (Haninge), Fritidsgården Morris (Hökarängen, Stockholm), Allhuset och Zenith (Lidingö), Häggvik Fritid (Häggviks gymnasium, Sollentuna), Tomtebo fritidsgård (Värmdö), Eklidens Fritids (Nacka), Café Krut (Huddinge), Norrgårdens korttidsboende/fritids Stjärnan (Södertälje). Utöver nätverksträffarna har enheterna haft gemensamma aktivitetsdagar, där fritidsledare och ungdomar har träffats. Aktivitetsdagarna var: Påsklovet: Bowlingturnering i Sundbyberg, anordnad av Smultronet och Fotbollsturnering på Lidingö, anordnat av Allhuset. Sommarlovet: Beachparty på Dalarö (i samverkan med Nätverket för funktionshinderfrågor) och Kropp & själ vid Rudan i Haninge, anordnat av Jordbrogården. Höstlovet: Fotbollsturnering i Haninge, anordnat av Jordbrogården. I slutet av november var NEFA med på den strategidag som anordnades av Nätverket för funktionshinderfrågor och som leddes av FSKF:s ordförande. Där redogjorde NEFA för sitt arbete förbättringsområden inom fritiden för ungdomar med funktionsnedsättning. 14

17 Samordnare för NEFA är Hans Ledstedt, Haninge kommun, Jordbrogården (adjungerad i nätverket för funktionshinderfrågor). Nätverket för kvalitet och styrning Martin Englund, verksamhetscontroller i Haninge kommun, är utsedd att samordna nätverket. Martin arbetar tillsammans med Magnus Hjort, ekonomistrateg i Upplands Väsby kommun, med att samordna och driva nätverket. Under året har nätverket haft informationsutbyte om bland annat nyckeltal. Det har skett lite omsättning bland deltagarna, bland annat kommer en ny deltagare in från Nacka kommun. Hon har arbetat mycket med kvalitetsarbete och vi ser att detta kan lyfta nätverket. Nätverket ska dessutom försöka öka mötesfrekvensen. Ej genomförda kurser Seminarium om konkurrensutsättning av fritidsgårdar ställdes in på grund av för få anmälda. Nätverksträffar Nätverket har haft två nätverksträffar under Första träffen skedde den 20 mars i Stockholm under temat Räkenskapssammandrag med SCB som inbjuda gäster med c:a 15 deltagare. Höstens träff hölls den 8 september i Sundbyberg. Det var c:a 15 deltagare. Temat för mötet skulle vara mätning av kultur. Gäst var generaldirektören för myndigheten för kulturanalys. Dessvärre ställdes genardirektörens besök in samma morgon på grund av att de fick nedläggningsbesked. Mötet användes i huvudsak åt till att formera gruppen och planera för det kommande året. Nätverket för musik- och kulturskolechefer Nätverket vänder sig till kommunala musik-och kulturskolechefer/rektorer i Stockholms läns samtliga kommuner. Nätverket har under året genomfört tre av fyra planerade gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte, samarbete, samverkan, verksamhetsutveckling, informationsspridning och omvärldsbevakning. För att få se och uppleva mera av varandras musik- och kulturskolor har vi valt att förlägga dessa träffar på olika platser runt om i länet. Årets träffar har ägt rum enligt nedan: 14 februari Danderyds kulturskola 9 maj Sollentuna kulturskola 3 oktober Sundbybergs kulturskola 28 november Kulturskolan Stockholm (framflyttat till den 30 januari 2015) Nätverksträffarna har handlat om erfarenhetsutbyten kring till exempel arbetstidsavtalsfrågor, lönerörelser, peng/checksystem och andra aktuella/angelägna frågor/dilemman/glädjeämnen medlemmarna vill dela/få resonera kring. Vi har rapporterat om och diskuterat SMoKs (Sveriges Musik- och Kulturskoleråds) arbete med bl. a en nationell strategi för barn och ungas rätt till kulturutövande samt arbetet med 15

18 Kulturskola SMoK etablerade tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) projektet Kulturskola 2030 i syfte att utveckla kulturskolan och skapa bättre underlag för chefer och politisk ledning. Projektet tog fart 2012 och en större konferensserie genomfördes Konferensserien var en metod för att synliggöra och diskutera behov, perspektiv och utmaningar. Vi har delgivit varandra erfarenheter utifrån ett par av projekten inom Kulturskola 2030; Kulturskola på lika villkor som bl. a handlar om genus och Om vi fick bestämma som handlar om delaktighet. I arbetet med att beskriva framtidens kulturskola Kulturskola 2030 har vi använt storytelling som metod. Vi har bedrivit arbete i olika grupper som Samverkan med obligatoriska skolan Pedagogisk kompetensutveckling Check/konkurrensutsättning Organiserade samarbeten Chefsutveckling - Barn och ungdomars fritidsutbud. Flera av grupperna har givit en delrapport under året. Arbetet fortsätter under Till länsträffen i Danderyd i februari inbjöds Lotta Gusterman, projektledare inom Kulturförvaltningen Stockholm för Kultur och Fritid för alla, för att berätta om det 2-åriga samarbetsprojektet med Botkyrka kommun som handlar om Den angelägna kulturinstitutionen. Lotta informerade även om Barnkulturåret i Stockholm (KUL1415), utifrån frågeställningen: Hur ökar vi barns och ungas delaktighet i våra verksamheter? Vid länsträffen i Sundbyberg i oktober deltog Ulf Blomdahl och föreläste under rubriken Kulturskolan och kön/genus. Ulf redogjorde för resultaten i undersökningen Ung livsstil om barns och ungdomars fritidsvanor. Han har ett omfattande material från många års studier och föredragningen resulterade i intressanta reflektioner och diskussioner i gruppen. Tillsammans med Nätverket för funktionshinderfrågor arrangerade vi en föreläsning med rubriken: Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet? Ida Östensson från Crossing Boarders presenterade Jämställdhetseffekten, en åttastegsmodell som stöd för ett strategiskt inkluderingsarbete. Föreläsningen ägde rum den 29 oktober i Kulturskolan Stockholms lokaler i Hammarby Sjöstad och närmare 150 personer deltog. Utvärderingen visar ett mycket positivt resultat. Nätverket för bibliotekschefer Länets bibliotekschefer, har ett sedan länge etablerat nätverk med regelbundna träffar. Under 2014 har nätverket träffats vid 3 nätverksträffar, en gemensam studieresa och en tvådagars konferens. Träffarna samordnas med Regionbiblioteket för Stockholms län. Nätverksträffarna hölls på följande datum: Torsdag den 20 februari, 16 deltagare Onsdagen den 23 april, 11 deltagare Tisdagen den 21 oktober, 10 deltagare Måndag-tisdag 2-3 juni gjordes en studieresa för bibliotekschefer till Göteborg med omnejd. Det var 28 deltagare med på resan. Resan arrangerades av Regionbibliotek Stockholm. Dag 1 besöktes Göteborgs om- och tillbyggda stadsbibliotek på Kungsportsavenyn som renoverats och omdanats för att bli samtida. Vi fick bland annat se imponerande stora och öppna publika ytor samt många bokningsbara studierum och mötesytor. På Göteborgs stadsbibliotek råder ett allålderstänk för mycket av faktalitteraturen där intresse och inte ålder 16

19 ska styra placeringen av böckerna. Det vill säga att man blandar faktaböcker för barn, unga och vuxna. Under första dagen besökte vi också det Ekonomiska och samhällsvetenskapliga biblioteket vid Göteborgs Universitet. Dag två på morgonen besöktes Kungsbacka bibliotek och Kulturhuset Fyren. Därefter åkte vi till Mölndals bibliotek och fick delta i en diskussion kring litteraturprofilförskolor. Litteraturprofil innebär att förskolorna kan certifieras för att de främjar och sätter läsning i fokus. Biblioteket står för certifieringen. Till sist besökte gruppen Mölnlycke bibliotek där vi fick delta i en diskussion kring integrerade bibliotek och kulturhus. Därefter var det dags för hemfärd. Bibliotekschefskonferensen 2014 ägde rum torsdag-fredag november, dag 1 var det 31 deltagare och dag 2 23 deltagare. Konferensen arrangerades av Regionbibliotek Stockholm och hölls på Smådalarö gård. Innehåll i konferensen: Kvalité i verksamheten, sagostunden och referenssamtalet i fokus. Pia Borrman och Britt Löfdahl från Regionbibliotek Stockholm ledde diskussionen. Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet, Ewa Schwartz från Södertörns högskola presenterar utbildningssatsning för biblioteksmedarbetare våren Sandvikens folkbibliotek beskrev hur man arbetar med ledorden Öppet- Nyfiket- Angeläget. Gemensam webbplattform, Maria Ekendahl och Oskar Laurin från Digitala biblioteket Stockholms stadsbibliotek beskrev ett projekt och en möjlighet till framtida regional samverkan. Nya kulturchefen i Stockholms läns landsting kulturförvaltningen, Eva Bergquist, berättade om kulturstrategi för framtiden Observationer på folkbibliotek från Kalix till Ystad och vidare Malin Ögland ny länsbibliotekarie Uppsala län talar om vad besökare gör och vilka förväntningar man har på biblioteken. Makerrörelsen varför på biblioteken? Skaparbibblan trend eller strategi Lo Classon Vaggeryds kommuns bibliotekschef om en ny verksamhet som startat vid vissa folkbibliotek i Sverige. Veteraner Seniornätverket har 14 medlemmar. Seniorerna deltog traditionsenligt med delvis ett separat program vid årsmötet i Nynäshamn den 13 mars. I april anordnades en sammankomst då 6 deltagande medlemmar fick en visning av snöanläggningen på Lida Friluftsgård. Regional samverkan Den viktigaste konkreta regionala samordningen som görs är FSKF:s utbildningsverksamhet och erfarenhetsutbyte som kontinuerligt sker i vardagen. Samarbetet med Stockholms idrottsförbund pågår löpande om regional samverkan gällande idrottsanläggningar. Under året har en konferens för fritidschefer genomförts samt ett antal träffar i styrgruppen (se beskrivningen under nätverket för idrottschefer). Under 2014 har en modell tagits fram för att konkret starta samverkan kring den kommande friidrottshallen i Sollentuna. Modellen testas här och kan sedan användas till andra regionala anläggningar. 17

20 Samverkansmötena med landstingets kulturförvaltning och länskulturinstitutionerna ger nu goda effekter och samarbetet växer i form av gemensamma seminarier och satsningar. Förankringen hos Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har lett till att FSKF finns med i KSL:s verksamhetsplan för 2014 och planerar för konkret samarbete under Samverkan med SKL växer och FSKF är ett viktigt bollplank för SKL:s tjänstemän. Representation Olof Öhman har under år 2014 varit kontaktperson gentemot Stockholms Idrottsförbund och Sveriges Fritids- och Kulturchefer (SFK). Övrigt Aktiviteter under år 2014 som särskilt bör nämnas: Den mycket intressanta studieresan till Manchester Förnyelsen av FSKF:s kursprogram i digital form Förankringen hos Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Samverkan med SKL växer och FSKF är ett viktigt bollplank till SKL. Samverkan med landstingets kulturförvaltning och med länskulturinstitutionerna Framtagandet av FSKF:s mentorprogram Planeringen för fördjupning i strategiska frågor Ett nytt förslag till verksamhetsplan för har tagits fram som föreläggs årsmötet för beslut. Styrelsen har fortsatt arbeta med föreningens ansikte utåt för att stärka FSKF som namn och begrepp. Föreningens hemsida, har under året fortsatt att förbättras. Till exempel kan man nu se hela kursprogrammet utlagt på hemsidan dels i kronologisk ordning och under respektive verksamhetsflik. Styrelsens har haft flera kontakter under året på grund av att man från olika håll runt om i Sverige är intresserad av hur FSKF arbetar som så effektiv nätverksorganisation. Slutord FSKF är en verksamhetsfrämjande nätverksorganisation som anses som en av de allra bästa i kommunsverige. Föreningens arbete utgör stommen för regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet i Stockholms län och Region Gotland. FSKF fyller en funktion som samordnande kunskapsorganisation som annars skulle saknas i området. FSKF håller också på att utvecklas till en allt viktigare påverkansorganisation. Runt om i riket intresserar sig allt fler för FSKF och vill lära sig mer om hur man bygger upp en framgångsrik och effektiv nätverksorganisation. FSKF:s rika och prisvärda kursutbud som är basen i vårt löpande arbete fyller en viktig funktion för kultur- och fritidsverksamheterna i alla kommuner i regionen. Kursutbudet växer sig starkare från år till år. 18

21 Det finns anledning att tro att föreningen kan fortsätta att stärka medlemsnyttan för alla som tar del. Under de senaste åren har ambitionen inom olika regionala utvecklingsprojekt höjts och olika grupperingar inom FSKF arbetar nu långsiktigt med att göra regionen ännu mer samverkande. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat till föreningens verksamhet under år Tack till alla aktiva chefer/medlemmar, tack till nätverkssamordnarna och kursanordnarna, tack till Inger Karlsson för det administrativa stödet och tack till Ola Ilstedt för arbetet med hemsidan. Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som bedrivs inom föreningen. Torbjörn Neiman Torbjörn Neiman Olof Öhman Staffan Jonsson ordförande vice ordförande kassör Berit Svedberg Pernilla Järveroth Petri Peltonen sekreterare ledamot adjungerad Björn Alkeby Ann-Britt Öhrstig Ingela Hermansson adjungerad adjungerad adjungerad Marion Hauge-Lindberg Kristina Herrlander Magnus Hjort adjungerad adjungerad adjungerad 19

22 Resultatrapport med budget FSKF Perioden Vald budget: FSKF 2014 Datum Sida 1 Summa intäkter Vald period Budget Ackumulerat Budget 3000 Kursintäkter , , , , Medlemsavgifter 9 600, , , , Årsavgift senior 1 200, , , , Övriga intäkter 8 000,00 0, ,00 0,00 Summa intäkter , , , ,00 Övriga rörelsekostnader 5890 Konferenser 0, ,00 0, , Kurskostnader ,38 0, ,38 0, Kontorsmaterial ,00 0, ,00 0, Trycksaker , , , , Postbefordran ,00 0, ,00 0, Övr förvaltningskostnader , , , , IT-tjänster , , , , Bankkostnader ,00 0, ,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , , ,00 Beräknat resultat , , , ,00 Verifikationsnummer: Utskriven av Hogia Small Office

23 Balansrapport FSKF Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Tillgångar IB Förändring UB 1510 Kundfordringar , , , Övr förutbet kost upplup intäk , ,00 0, Bank , , ,17 Summa Tillgångar , , ,17 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,17 Skulder & Eget Kapital 2091 Balanserat vinst/förlust ,70 0, , Vinst/förlust föregående år 6 392,15 0, , Leverantörsskulder , , , Övr uppl kostn/förutbet int , ,00 0,00 Summa Skulder & Eget Kapital , , ,55 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,55 Beräknat resultat 0, , ,62 Verifikationsnummer: Utskriven av Hogia Small Office

24

25 Verksamhetsplan för FSKF Styrelsens förslag ! Verksamhetsidé Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer är en regional samverkansgrupp för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Gotlands kommun. Föreningens ändamål är att arbeta för regional samverkan och påverkan inom kultur, idrott och fritid. Genom kurser, konferenser, studiebesök och andra möten medverkar föreningen till kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. Inom föreningen kan bildas nätverk inom föreningens intresseområden. Medlemmar i dessa nätverk har inte formellt medlemskap i föreningen, men kan medverka till och delta i det kursutbud som föreningen varje år presenterar, och på andra sätt bidra till en verksamhetsutveckling inom föreningens intresseområde. Styrelsen godkänner och fastställer nätverk verksamhet ska redovisas i föreningens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Prioriterade områden 1. Föreningen ska under år 2015 fastställa tydligare samverkansformer för den regionala samverkan inom de olika verksamhetsområdena. Ansvarig: Styrelsen 2. Under 2015 ska föreningen arbeta praktiskt med utvecklingen av regional samverkan tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Samarbetet koncentreras kring följande fält: kulturskolor, idrottsanläggningar, kostnadsfördelning inom idrott och fritid samt bibliotekssystem/e-bibliotek. Ansvarig: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg och Olof Öhman 3. Föreningen ska tillsammans med Stockholms idrottsförbund genomföra en gemensam konferens kring regionala anläggningar och andra regionala idrottsfrågor. Föreningen kommer under år 2015 att starta minst två pilotfall för regional samverkan inom idrottsanläggningsområdet. Ansvarig: Olof Öhman och styrgruppen för regional idrottssamverkan. 4. Föreningen ska utveckla samverkan med högskolorna inom relevanta områden för att i olika utvecklingsprojekt koppla den dagliga verksamheten till aktuell forskning inom området. Ansvarig: Berit Svedberg, Staffan Jonsson och Torbjörn Neiman 5. Föreningen ska anordna seminarier om forskning kring kvalitetsfrågor och koppla dessa till de olika nätverkens verksamhetsfält. Ansvarig: Magnus Hjort, Martin Englund och nätverket för kvalitet och styrning. 6. Föreningen ska fortsätta satsningen från år 2014 med att stärka kulturens, fritidens och idrottens inflytande och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor. Under hösten 2015 ska

26 ett praktiskt inriktat seminarium genomföras tillsammans med företrädare från andra funktioner i kommunerna, till exempel stadsbyggnad och näringsliv. Ansvarig: Berit Svedberg och Olof Öhman 7. Föreningen ska under 2015 särskilt fokusera på att etablera samverkan med Ledarskapsnod Stockholm. Ansvarig: Petri Peltonen och nätverket för fritidsfrågor för barn och unga. 8. Föreningen ska i dialog med socialförvaltningarna i länets kommuner utveckla en modell för förbättrad ledsagning till aktiviteter på fritiden för personer med funktionsnedsättning. Ansvarig: Ann-Britt Öhrstig och nätverket för funktionshindersfrågor 9. Föreningen ska planera för och genomföra firandet av FSKF:s 50-årsjubileum år Jubileumsfirandet ska tillvarata historisk kunskap och bygga en framåtsyftande plattform för framtida framgång. Ansvarig Staffan Jonsson, Berit Svedberg, Pernilla Järveroth, Annika Londono och Tomas Dennerby. 10. Strategiskt forum. Föreningen ska i internatform bidra till fördjupning i strategiska frågor. Detta ska ske vartannat år på hösten med början hösten Syftet är att med hjälp av bra processmetoder ge tid och möjlighet till fördjupade samtal om strategiska frågor inom FSKF:s verksamhetsområde. Ansvarig: Torbjörn Neiman (sammankallande) tillsammans med Niklas Roos af Hjelmsäter, Kerstin Hassner och Erik Heribertson Styrelsen

27 BUDGET FSKF ÅR 2015 Intäkter Kursverksamhet nettointäkt Medlemsavgifter kr kr Summa kr Kostnader Trycksaker/porto Förvaltning Styrelsekonferenser/allmänt IT-tjänster, utveckling av Summa kr kr kr kr kr Beräknat resultat netto kr

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2013 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2013 ALLMÄNT Kurs 13000 Kurs 13001 Chefsträff Vallentuna 11 april. Styrelsen. Chefsträff Stockholm 30 oktober.

Läs mer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2014 ALLMÄNT Kurs 14000 Kurs 14001 Kurs 14002 Kurs 14003 Kombinerad chefsträff och årsmöte i Nynäshamn (chefsträff

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes.

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes. 2013-10-10 Protokoll Planeringsdag den 10 oktober 2013 Plats: Kulturförvaltningen, Drottninggatan 30, Stockholm Tid: 09:00 15:00 Närvaro: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Olle Öhman, Pernilla Järveroth,

Läs mer

Minnesanteckningar. Förhinder: Pernilla Järveroth, Vallentuna, Marina Högland, Huddinge och Pernilla Hellman, Botkyrka

Minnesanteckningar. Förhinder: Pernilla Järveroth, Vallentuna, Marina Högland, Huddinge och Pernilla Hellman, Botkyrka 2014-11-06 Minnesanteckningar Chefsträff 2014-11-06 Upplands Väsby Närvaro: Torbjörn Neiman, Järfälla, Björn Alkeby, Danderyd, Kerstin Hassner, Danderyd, Elisabet Lunde, Ekerö, Maria Lindeberg, Haninge,

Läs mer

Chefsträff 2013-10-30

Chefsträff 2013-10-30 2013-10-30 Chefsträff 2013-10-30 Närvarande: Björn Alkeby, Kerstin Hassner, Elisabet Lunde, Sune Eriksson, Marina Högland, Torbjörn Neiman, Åsa Engwall, Cecilia Möller, Rolf Johansson, Anders Mebius, Niklas

Läs mer

FSKF. kursprogram 2015. Läs mer på: www.fskf.nu

FSKF. kursprogram 2015. Läs mer på: www.fskf.nu 1 1 FSKF kursprogram 2015 Läs mer på: www.fskf.nu 2 2 Kursprogram 2015, per nätverk Allmänt Nr 15000 Kombinerad chefsträff och årsmöte Målgrupp: Förvaltningschefer eller motsvarande för kultur & fritid

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Stefan Quas Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Fredag den 11 november 2011 kl 09.00-12.00 Plats Sheraton Hotel Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer