SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 85 Del C... 97 Del D... 118 Del M... 120"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 12

2 L A A /8/21 FLORAL Errebi Paper S.r.l. Industria Cartaria Via Valle Po, Madonna dell'olmo (Cuneo) IT JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Corso Emilia, Torino IT IT EN 5 - Hygieniska preparat för medicinska ändamål;engångsmaterial avsett för bandagering. 1 - Engångsmaterial för medicinska och veterinära ändamål, för behandling och operativa ingrepp /8/21 3D OXIMETER MIR S.r.l. MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH Via del Maggiolino, Roma IT STUDIO FERRARIO S.r.l. Via Collina, Roma IT IT EN 9 - Optiska apparater och instrument, apparater och instrument för vägning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare; Databehandlingsutrustningar och datorer. 1 - Odontologiska apparater; Konstgjorda lemmar, ögon och tänder IT - 2/7/21 - RM21C /8/21 Orange, svart mobile.international GmbH Marktplatz Dreilinden BEITEN BURKHARDT RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Kurfürstenstr Berlin EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare; Grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Räknemaskiner; Handburna räknare; Databehandlingsutrustning och datorer; Kringutrustning till datorer; Datorprogram, programvara (ingående i klass 9); Elektroniska dagböcker; Varningstrianglar för fordon; Filtar för eldsläckning; Eldsläckare; Navigeringsapparater för fordon; Styrpaneler. 211/136 2

3 Del A.1. CTM Papper, papp (kartong ) och varor gjorda av dessa material (ingående i klass 16); Trycksaker; Böcker; Tidskrifter; Tidningar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial, ingående i klass 16; Jordglober; Förpackningsmaterial av plast, nämligen höljen, påsar och folier Annons- och reklamverksamhet; Marknadsföring; Reklambyråtjänster; Direktansluten reklam i ett datornät; Utveckling av reklam- och marknadsföringskoncept; Telemarketingtjänster; Presentation av företag på Internet och i andra medier; Sponsring i form av annons- och reklamverksamhet; Uthyrning av reklamytor på Internet; Förmedling av handels- och ekonomiska kontakter, även via Internet; Annons- och reklamverksamhet på Internet för tredje mans räkning; Visningstjänster för marknadsföring; Varuoch tjänstepresentationer; Layoututformning för reklamändamål; Prisjämförelsetjänster; Spridning av reklamannonser; Pr-verksamhet; Säljfrämjande verksamhet; Företagsadministration; Datoriserad filhantering; Sammanställning, systematisering, aktualisering och underhåll av data i datoriserade databaser; Företagsledning; Konsulttjänster och rådgivning för företag; Organisatorisk projektledning inom ADBområdet; Tillhandahållande av auktionstjänster på Internet; Förmedling av kontrakt rörande inköp och försäljning av varor för tredje mans räkning samt avseende utförande av tjänster; Ledning av företagsvärderingar; Framtagning av kostnads- och prisanalyser; Marknadsforskning; Lämnande av upplysningar/information och rådgivning för konsumenter i handels- och affärsangelägenheter; Kontorstjänster;Utarbetande av avräkningar, redovisning av räkenskaper och ekonomiska prognoser; Administrativ orderhantering; Bokföring; Utarbetande av statistik; Reproduktion av dokument Försäkringsverksamhet; Försäkringsförmedling; Finanser; Kreditförmedling; Monetära tjänster; Finansiell konsultation; Finansieringskonsultation; Ekonomisk förvaltning; Clearing; Förmedlings- och mäklartjänster Telekommunikation, speciellt internettjänster, nämligen tillhandahållande av en internetportal för anskaffning och försäljning av fordon, fordonssläp och fordonstillbehör;leverans och överföring av meddelanden, information, bilder och texter;tillhandahållande av åtkomst till information på internet avseende anskaffning och försäljning av fordon, fordonssläp och fordonstillbehör; Elektronisk förmedling av annonser;tillhandahållande och upplåtande av åtkomst av datornät (världsomspännande); Tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät; Tillhandahållande av åtkomst till datorprogram på datanät; Förskaffande av åtkomst till databaser och IT-system; Tjänster avseende elektronisk post; Vidarebefordran av meddelanden av alla slag till Internetadresser (web-messaging) och till mobil kommunikationsutrustning; Installation av webbsidor på Internet för tredje mans räkning; Tjänster för dirigering och sammankopppling av telekommunikation; Nyhetsbyråer; Utsändning av tv-program, radiosändningar, kabeltvsändningar Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskningsarbeten samt tillhörande utformningstjänster; Tjänster inom området för en ADB-programmerare; Teknisk projektledning inom ADB-området; Rådgivning avseende maskinvara och programvara; Konsultation rörande utformning av hemsidor och Internetsidor;Planering, utveckling och design av datormaskinvara och -programcara samt webbsidor och webbapplikationer för mobila kommunikationsanordningar (ingående i klass 42); Utveckling av datorprogram; Uppdatering och underhåll av datorprogramvara; Uthyrning av datorprogramvara; Konfigurering av datornät med hjälp av programvara;konvertering av datorprogram och data (ingående i klass 42); Användar- och behörighetsförvaltning i datornätverk; Elektronisk datasäkring; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man (webbhotell); Upplåtande eller uthyrning av elektroniskt minnesutrymme på Internet (webbutrymme); 3 Tjänster inom området för en certificeringsinrättning (trust center), nämligen utställande och förvaltning av digitala nycklar och/eller digitala underskrifter; Förmedling, beviljande och registrering av domäner; Upplåtande av en Internetplattform för köp och försäljning av fordon, släpvagnar för fordon och fordonstillbehör; Upplåtande av sökmotorer för Internet Tjänster avseende licensiering av programvara /9/21 GLOBAL ENTERTAINMENT AND MEDIA OUTLOOK PricewaterhouseCoopers LLP 3 Madison Avenue New York, New York 117 US BECK GREENER Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 16 - Papp och varor tillverkade av sådana material, ej ingående i andra klasser; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer. US - 31/3/21-85/3, /9/21 Start2Budget GEENENS CONSULTING bvba Waterstr Wevelgem BE CORBUS ADVOCATEN Amerikalei 79 2 Antwerpen BE NL EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Eldsläckningsapparatur Telekommunikationer Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Utformning och utveckling av datorer /9/21 211/136 3

4 CTM 9261 Del A.1. 3 Pocket Handle LG ELECTRONICS INC. 2 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul KR EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 11 - Precisionsfilter för behandling av vatten; Avsaltningsanläggningar; Membran för vattenrening; Membranfilter; Membran för vattenbehandling; Filter för vattenreningsanläggningar; Membran för vattenreningsanläggningar; Gatlyktor; Säkerhetslampor för användning under jord; Bakteriedödande lampor för luftrening; Neonlampor; Lanternor; Dynamolampor; Armaturer för urladdningslampor; Glödlampor; Armaturer för glödlampor; UV-lampor, ej för medicinska ändamål; Bakteriedödande lampor; Ljuskronor; Lampor för vattenyta; Kvicksilverlampor; Akvarielampor; Spotlights; Båglampor; Säkerhetslampor; Dykljus; Prydnadslampor; IR-projektorer; Handlyktor; Lampor som drar till sig fiskar; Innertakbelysningar; Kulörta lyktor; Elektriska belysningar för julgranar; Gatlyktor; Sökarljus; Konstgjord sollampa; Strålkastare; Lysrör; Blinkande ljus; Motorcykelljus; Billyktor; Reflektorer för bilar; Lampor för körriktningsvisare på bilar; Lampor för körriktningsvisare på bilar; Bländningsskydd för bilar; Delar av elektriska lampor; Strålkastare för bilar. KR - 19/8/ /11/21 FILES TUBE Czynienik, Łukasz Patryk ul. Stryjeńskich 13c/ Warszawa PL PL EN 35 - Reklambyråtjänster; Tjänster erbjudna av PR bolag; Marknadsföring för andras räkning Telekommunikationer; Tjänster erbjudna av telefonoperatörer; Vidarebefordran av e-post; Chattrumstjänster; Tjänster avseende mottagande och överföring av filer innehållande ljud, bild eller text, information, dokument, bilder samt andra data med hjälp av ett globalt datornät; Tjänster som gör det möjligt att utväxla filer innehållande ljud, bild eller text;tjänster omfattande anordnande av on-line diskussionsforum, utbyte av information med hjälp av chatt verktyg Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Administrering av Internetsidor; Skapande av applikationer för Internetsidor; Utveckling av webbsidor; Hosting tjänster av webbsidor; Hosting tjänster; Hosting tjänster som tillåter bloggskrivning; Söktjänster till Internetsidor /11/21 MINILECTOR 35 BIT4ID SRL Città della Scienza - Via Coroglio, Napoli IT Rossi, Carlo B.go Ronchini, Parma IT IT EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder;alla nämnda varor med undantag för - spelare Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning och design relaterad därtill; Industriell analys och forskning; Planering och utveckling av datormaskinvara och datorprogramvara;datatjänster för identifiering av digitala signaturer, för kryptering av information, för identifikation av saker och människor;alla ovanstående tjänster, ej de som avser kortläsare och smarta kort. IT - (a) (b) 27/1/29 - (c) 18/3/ /3/211 Preferred by nature Nepcon Odensegade 4B, Postboks Århus C DK NEMADVOKAT Frederiksgade 14, København K DK DA EN 35 - Stöd vid och rådgivning avseende företagsledning och -administration Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, kulturverksamhet Vetenskapliga och tekniska tjänster och forskning och design relaterad därtill, industriell analys och forskning;drift av certifieringsverksamhet avseende kvalitetssystem, miljöförvaltningssystem samt verifikation och certifiering Rådgivning avseende skönhetsvård av djur, jordbruks-, trädgårdsodlings- och skogsbruksverksamhet /2/211 CATHERINE BABA Baba, Catherine 54, rue de Clichy 759 Paris FR Lafond, Harold 45 avenue Victor Hugo 76 Paris FR FR EN 4 211/136

5 Del A.1. CTM Juvelerarvaror; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument; Ädla metaller och deras legeringar; Mynt; Konstverk av ädelmetall; Smyckesskrin; Askar av ädelmetall;lådor, armband, kedjor, fjädrar eller glas till ur; Örhängen; Nyckelringar med prydnader eller emblem; Statyer eller statyetter av ädelmetall (statyetter); Fodral för ur; Medaljer Läder och läderimitationer; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror; Plånböcker; Portmonnäer; Handväskor, ryggsäckar, väskor med hjul; Resväskor och strandväskor; Beautyboxar avsedda att rymma toalettartiklar; Halsband eller kläder för djur; Nätpåsar eller shoppingväskor; Lädersäckar (omslag, påsar) för förpackning Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Skjortor; Kläder av läder eller läderimitation; Bälten (kläder); Pälsar (bekl.); Handskar (bekl.); Halsdukar; Slipsar; Strumpvaror, trikåvaror; Sockor; Tofflor; Fotbeklädnader för strand-, skidoch sportändamål; Underkläder Upplåtande av åtkomst till webbplatser på Internet /2/211 BRAND-SWAG Brand-Swag Limited C/O Steve Wheen flat 3, Whitechapel Road London E1 1PT BRIFFA Business Design Centre 52 Upper Street, Islington London N1 QH EN FR 35 - Annons- och reklamtjänster; Säljfrämjande tjänster; Marknadsföringstjänster; Marknadsforskning; Marknadsföringsstrategi; Marknadsanalys; Marknadsföring; Säljfrämjande verksamhet; Varumärkestjänster;Tjänster avseende skapande av nytt varumärke; Varumärkesstrategi;Produktplacering;Positionering och placering av varumärke; Utveckling av varumärken; Förvaltning av varumärken; PR-tjänster;Mediesamband; Reklamtjänster;Hantering av PR och medietäckning; Affärsledning; Tjänster rörande företagsadministration; Affärsinformationstjänster; Företagsprojektledning; Företagsstrategi; Affärsplanering; Affärsutveckling; Kontorstjänster;Reklam- och marknadsföringstjänster tillhandahållna via direktanslutning via Internet;Tjänster avseende virusmarknadsföring;sammanställning av annonser, virusannonser, reklamkampanjer, kundlojalitetskampanjer och andra promotionmaterial för användning på webbsidor på Internet, på utställningar, shower och i papperspublikationer;anordnande, organisering och ledning av marknadsföringsevenemang, varumärkesevenemang och handelsshower inklusive för promotion av produkter och varumärken;organisering av säljfrämjande tävlingar och priser;publicering av filmer, videor, animeringar, datorspel och andra medier för marknadsföringsändamål;publicering av skrivet och illustrerat promotionmaterial, böcker, rapporter, nyheter och information; Skapande av märken;produktion av filmer och ljudinspelningar för reklam, promotion och virusmarknadsföring;formgivning och utveckling av animeringar och andra medier för reklam, promotion och virusmarknadsföring; Informations-, rådgivnings- och konsulttjänster avseende samtliga nämnda tjänster Undervisning/utbildning, handledning och handledning/instruktion;tillhandahållande av utbildnings-, handlednings- och träningstjänster avseende reklam, promotion, marknadsföring, marknadsundersökningar, marknadsföringsstrategi, marknadsanalys, försäljning, promotion, promotion av produkt eller företag genom reklam och utmärkande design (branding), varumärkesstrategi, produktplacering, positionering och placering av varumärken, utveckling av varumärken, förvaltning av varumärken, PR-tjänster, PR-förvaltning och medietäckning, företagsledningstjänster, tjänster avseende företagsadministration, företagsinformationstjänster, företagsprojektledning, företagsstrategi, affärsplanering, företagsutveckling, kontorsverksamhet, virusmarknadsföring, virusannonser, promotionkampanjer och kundlojalitetskampanjer;anordnande, organisering och ledning av kurser, konferenser, föreläsningar, seminarier och studiecirklar inklusive rörande nämnda tjänster; Information tillhandahållen via direktanslutning från databaser eller Internet inklusive avseende det förutnämnda; Tjänster avseende underhållning; Evenemangsplanering;Arrangerande, organisation och ledning av fester, shower, utställningar;förlagsverksamhet och publicering;bokförlagsverksamhet och publicering med hjälp av elektroniska medel och sociala nät;publicering av filmer, videor, animeringar, datorspel och andra medier;direktpublicering av elektroniska böcker böcker och tidskrifter; Produktion av filmer och ljudinspelningar;utformning och utveckling av animeringar och andra medier; Information, rådgivning och konsultation avseende samtliga nämnda tjänster Kreativa formgivningstjänster; Tjänster avseende grafiska produktioner; Utveckling och utformning av programvara; Utformning och utveckling av webbplatser;modeoch textildesigntjänster; Produktdesigntjänster; Företagsbilder och Design av logotyper;utformning av varumärken och Tjänster inom området för utveckling; Etiketter och Formgivning av emballage;utformning och utveckling av datorspel inklusive för reklam, promotion och virusmarknadsföring; Information, konsulttjänster och rådgivning med avseende på ovannämnda tjänster /2/211 TECHNOPOLIS TECHNOPOLIS OYJ (julkinen osakeyhtiö) Elektroniikkatie Oulu FI Patent Agency RestMark Puur, Kaie Kompanii 1c 514 Tartu EE ET EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Försäkring; Finansiella tjänster, monetära tjänster samt fastighetsmäkleri Telekommunikationer Undervisning/utbildning, handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Främjande av forskningsaktiviteter Patenttjänster /2/211 BREXTEN PREMIUM WHEELS 211/136 5

6 CTM Del A Brunt, svart RIM&TYRES S.L. Ronda de Outeiro, 256 A Coruña ES EUROPATENT SL Marqués de Valdavia, 2 28 Collado Villalba (Madrid) ES ES FR 12 - Hjulfälgar för fordon Pamfletter eller kataloger med reklam, trycksaker, tidskrifter Annons- och reklamverksamhet New Delhi, IN CABINET BEAU LOMENIE 158, rue de L'Université 7534 Paris Cédex 7 FR EN ES 12 - Cykeldäck [däck] och slangar /2/211 BABEASCA GRI /6/211 METRO Grått, gult Med beaktande av skrivelsen från OHIM av den 4 mars 211 förklarar vi att vi inte åberopar någon exklusiv rätt över textdelen "BABEASCA GRI" i samband med "Alkoholhaltiga drycker (undantaget öl)" ur klass 33 såsom föreskrivs i artikel 37:2 i Rådets förordning (EG) nr 27/29 av den 26 februari 29 om gemenskapsvarumärken. STATIUNEA CERCETARE-ZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU Str. G-ral Eremia Grigorescu, Nr. 65 Targu Bujor, jud. GALATI RO S.C. WEIZMANN ARIANA & PARTNERS AGENTIE PROPRIETATE INTELECTUALA S.R.L. str. 11 IUNIE, nr. 51, sc. A, etaj 1, ap. 4, sector BUCURESTI RO RO EN 33 - Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Transport;Emballering och förvaring av varor, distribution; Anordnande av resor. 591 Rött och vitt Singh, Man 134/4 And 134/5, Zamrudpur, Kailash Colony New Delhi, IN Chhabra, Rummy 134/4 And 134/5, Zamrudpur, Kailash Colony /2/211 UNIMATIC Huck International Inc East Columbia Street Tucson, Arizona US FORRESTER KETLEY & CO. Sherborne House 6 211/136

7 Del A.1. CTM Cannon Street London EC4N 5AT EN IT 6 - Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; Material av metall för järnvägsspår; Icke-elektriska kablar och metalltrådar; Små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer;Fästanordningar, fastsättningsinstrument av metall för industriella ändamål, bindnings- och monteringssystem av metall för industriella ändamål, medel av metall för fastsättning för industriella ändamål, förtäckta fastspänningsanordningar för industriella ändamål, nitar, blindnitar, muttrar, bultar, sprintar och kragar (allt av metall). BX - (a) R (b) 2/2/ (c) 2/2/1978 FR - (a) N (b) 6/1/ (c) 6/1/ (a) (b) 14/8/ (c) 25/1/1978 IT - (a) (b) 4/6/21 - (c) 5/11/27 ES - (a) M3 - (b) 16/11/22 - (c) 25/9/1992 SE - (a) 191/ (b) 3/11/ (c) 26/1/ (a) (b) 1/2/ (c) 1/2/ /2/211 ADICTUM Adictum IT-Solutions GmbH Englerstr Heidelberg EN 35 - Organisatorisk projektledning inom ADB-området; Konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; Presentation av firmor på Internet och i andra medier; Sammanställning, systematisering, aktualisering och underhåll av data i databaser Upplåtande av åtkomst av information på Internet; Telekommunikation via plattformar och portaler på Internet; Vidarebefordran av meddelanden av alla slag till Internetadresser (Web-messaging); Upplåtande av åtkomst av ett globalt datornät; Tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät; Tillhandahållande av åtkomst till datorprogram på datanät; Kommunikationstjänster via datorterminaler; Uthyrning av åtkomsttid till globalt datornät Installation, underhåll och uppdatering av programvara; Användar- och behörighetsförvaltning i datornätverk; Maskinvaru- och programvarurådgivning; Virusskydd; Planering och utveckling av maskinvara och programvara samt datorsystem; Konfigurering av datornät med hjälp av programvara; Uthyrning av maskinvara och programvara; Elektronisk datasäkring; Teknisk projektledning inom ADBområdet; Konsultation rörande utformning av hemsidor och Internetsidor; Formgivning, framställning och uppdatering av hemsidor och internetsidor; Rådgivning rörande telekommunikationsteknik; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man (webbhotell); Upplåtande eller uthyrning av elektroniskt minnesutrymme på Internet (webbutrymme); Installation av webbsidor på Internet för tredje mans räkning /3/ NBNF Blått: 8AFF rött: C Süd Technik Autoteile GmbH Junkersstr Parchim EN 7 - Cylindrar för motorer och maskiner; Cylinderkolvar; Topplock för motorer; Maskincylindrar Fjädrande stötdämpare för fordon; Stötdämpare för fordon; Bilstötdämpare; Stötdämparfjädrar för fordon; Stötdämpare för fordon; Transmissionsaxlar för fordon; Bromssystem för fordon; Bromsklossar för fordon; Bromsbelägg för fordon; Bromsbelägg för landfordon; Bromsblock för fordon; Stöldsäkerhetsutrustning för fordon; Bromsar för fordon; Bländningsskydd för bilar; Fordon (signalhorn och tutor för -); Fordon (rattar för -); Stötdämpare för fordon; Fordon (stötdämpare för -); Torsionsstavar för fordon; Bärfjädrar för fordon; Fotsteg för fordon; Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls; Fordonsfönster; Fordonskarosserier; Däck för fordon; Hjulfälgar för fordon; Fordonshjul (däck för -); Fordonsdäck (ventiler för -); Nackstöd för fordonssäten; Nav för fordonshjul; Fordonssäten (skyddsöverdrag för -); Fordonsdörrar; Hjulfälgar för fordon; Fönster (fordons-); Fjärrstyrda fordon (ej leksaker); Växellådor för fordon; Utväxlingar för fordon; Hjulväxlar för fordon; Bilkarosser; Ammunitionsvagnar; Bilkedjor;Skärmar för fordon; Motorfordon (karosserier för -); Motorfordon; Motorfordon (kedjor för -); Bilmotorer; Kopplingsanordningar för landfordon; Kopplingar (växling) för landfordon; Plattformar, höj- och sänkbara [delar av fordon]; Fordon (drivkedjor för -); Fordon (växellådor för -); Höljen för delar av fordon, ej för motorer; Drivmaskiner för landfordon; Motorer för landfordon; Fordon (reduktionsväxlar för -); Fordon (kuggdrev för -); Fordon (kopplingar för -); Fordon (drivkedjor för -); Elektriska motorer (för fordon); Fordon och farkoster; Fordon (bromsbelägg för -); Hydraulkretsar för fordon och farkoster; Fordon ( kyl-); Stoppad klädsel för fordon; Fordonshjul; Slirningsförhindrande anordningar för fordonshjul; Hydraulkretsar för fordon och farkoster; Karosserier (fordons-); Transmissionsaxlar för fordon /3/211 Fill /136 7

8 CTM Del A Svart Gebrüder Kremers GmbH Rayener Str Neukirchen-Vluyn EN 17 - Fyllningar av plastfibrer och skumplast för sängdynor, stoppade fåtöljer, madrasser, undermadrasser, madrassöverdrag, underbäddar, quiltade sängtäcken, täcken, dunoch fjädertäcken, sängöverkast, kuddar, nackstödskuddar, cylindriska nackkuddar. 2 - Sängstommar, Vadderade sängar, Vilstolar, Madrassocklar, Sängstomme, Madrasser, Undermadrasser, Undermadrasser, Madrassöverdrag, Kuddar, Nackstödsdynor, Kuddar, långa, Sovsäckar Sängtäcken, Täcken, Dun- och fjädertäcken, Överkast, Sänglinne, Kuddöverdrag, Handdukar, Frottéhandduk, Frottétyger, Gardiner, Duschdraperier /3/211 THE IP ZONE IPZ /6/211 DeliStro 1 Strootman Group B.V. Oudlandsedijk 1 4 TB Oudenbosch NL NL EN 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is /6/211 ChocoTense 1 Strootman Group B.V. Oudlandsedijk 1 4 TB Oudenbosch NL NL EN 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is. 571 En bruten kvadrat med bokstäverna IPZ till höger och orden THE IP ZONE därunder American Express Marketing & Development Corp. 2 Vesey Street, NY New York, New York US SPITZ LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Rückertstr München EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Uppdatering av annons- och reklammaterial; Uthyrning av annonsutrymme; Affärsvärdering; Professionell affärsrådgivning; Affärsinformation; Undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; Affärsutredningar; Konsultverksamhet för företagsledning och organisation;bistånd vid företagsledning; Företagsundersökningar;Kommersiell administration av överföring och/eller licensiering av andras tillgångar eller rättigheter;presentation av tillgångar på kommunikationsmedier för marknadsföringsändamål; Insamling av information till datoriserade databaser; Systematisering av information i datoriserade databaser; Datasökning i datorfiler för andras räkning; Datoriserad registerhantering; Konsulttjänster inom affärsledning; Forskning rörande marketing; Marknadsstudier; Direktansluten reklam via datornät; Försäljningsfrämjande tjänster för andra; Sammanställning av statistik;företagsnät; Strategisk företagsplanering;datoriserade företags- /affärsinformationstjänster; Företagsprojektledning; Sammanställning och tillhandahållande av företagsinformation Finansiella analyser; Finansiell konsultation; Finansiell information;finansiella bedömnings- och värderingstjänster;förmedling av kontorsutrymme Akademier för utbildning;arrangering och ledning av kollokvier, seminarier, symposier och/eller arbetsgrupper; 8 211/136

9 Del A.1. CTM Utbildningstjänster; Tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer; Textpublicering, ej reklamtexter; Utbildningar Konsulttjänster avseende datorprogramvara; Underhåll av datorprogramvara; Uppdatering av datorprogramvara; Installation av programvara;värdskap för databaser och datorplatser;värdskap för direktanslutna resurser för ledning av interaktiva diskussioner;värdskap för datoriserade data, filer och/eller information; Drift av sökmotorer för Internet;Tillhandahållande av information, råd och konsultation avseende programvara Juridisk rådgivning; Juridiska tjänster /3/211 efurn hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG Karl-Hüls-Str Stadtlohn HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 11 - Lampor, elektriska; Lampsocklar; Bärarmar för lampor; Belysningsapparater och -installationer Byggnadsmaterial (ej av metall); Golvparkett av träoch/eller laminat- och/eller plastelement; Byggpaneler ej av metall; Träpanel; Parkettgolv, parkettgolvbrädor; Väggbeklädnadsmaterial för väggar (ej av metall);varor av trä eller icke-metalliska laminat, nämligen vägg- och innertaksbeklädnader i form av paneler, plattor eller brädor, profillister; Träkubbsbeläggningar; Golv (ej av metall);alla nämnda varor ej akustiska innertaks- och väggsystem innehållande mineralull eller andra mjuka isolermaterial; Insynsskydd av trä; Bärbalkar, ej av metall; Byggnadsglas, Timmer för byggnadsändamål, Byggnadssten; Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; Byggnader, ej av metall; Träskivor, Kakel, Klinkerbeläggningar, Ej av metall; Geotextilier;Ställningar, ej av metall (byggnadsstommar), trä, trä (delvis bearbetat), bjälkar av trä, träfaner, golvbeläggningar av trä, trälister för paneler, träpaneler; Jalusier, ej av metall; Väggplattor, ej av metall, för byggnationer; Beläggning och beklädnad av keramik; Konstgjort trä; Ribbor, ej av metall; Trallar, ej av metall; Pergolor, Markiser, Ej av metall; Väggbeklädnader (byggnation), ej av metall; Pålar, Ej av metall, Pålverk, Ej av metall; Marksten, Stolpar, ej av metall, Plattor, ej av metall; Golvplattor, ej av metall; Friser, ej av metall, för kornischer; Sten, Stenhuggerialster, Stenpaneler, Trappsteg, Ej av metall; Paneler, Ej av metall; Virke i halvfabrikat, Balkar, Ej av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; Skiljeväggar, ej av metall; Dörrar, ej av metall. 2 - Möbler, Speglar, Tavelramar, Sängramar, Ramar; Möbelbeslag, ej av metall; Hyllor (möbeldelar); Metallmöbler Trikåtyger och Textilvaror, Alla tidigare nämnda varor ingående i klass 24; Gardiner av textil eller plast, Stickad väv, Möbeltyger, Linduk, Rullgardiner av textil; Textilmaterial;Persienner av textilier eller av plast, textil- eller plastgardiner, textila vävnader, väggbeklädnader av textil, vävnader, gardiner; Möbeltyger Golvbeläggningar av vinyl; Golvbeläggningar; Golvbelag som undergolv för laminatgolv; Konstgräs, Mattor, Mattor; Väggbeklädnader, ej av textil; Heltäckande mattor Tjänster inom detaljhandel/grossisthandel, även via internet och även via postorderhandel, med följande varor: lampor (elektriska), lampsocklar, lampor, bärarmar för, belysningsapparater och -anordningar, byggnadsmaterial (ej av metall), golvparkett av trä- och/eller laminat- och/eller plastelement, byggnadsplattor, ej av metall, träpaneler, parkett, parkettstavar, vägginklädnadsdelar, ej av metall, varor av trä eller icke-metalliska laminat, nämligen väggoch takinklädnader som paneler, plattor eller brädor, tätningslister, golvblock av trä, golv, ej av metall, alla nämnda varor undantaget akustiska innertaks- och väggsystem innehållande mineralull eller andra mjuka isoleringsmaterial, insynsskydd av trä, bjälklag, ej av metall, byggnadsglas, byggnadsträ, byggstenar, flyttbara byggnader, ej av metall, byggnationer, ej av metall, träskivor, kakelplattor, golvplattor, ej av metall, geotextila tyger, ställningar, ej av metall (byggnadsstommar), trä, trä (delvis bearbetad), bjälkar av trä, träfanér, golvbeläggningar av trä, trälister för paneler, träpaneler, jalusier, ej av metall, golvplattor, ej av metall, för byggnadsändamål, keramiska golvplattor och -beläggningar, konstträ, träläkter, ej av metall, trätrallar, ej av metall pergolor (byggnationer), markiser, ej av metall, murinklädnadsdelar, ej av metall, stolpar, ej av metall, stolpstaket, ej av metall, marksten, stolpar, ej av metall, plattor, ej av metall (kakelplattor), plattbeläggningar, ej av metall, kantlister, ej av metall, för kornischer, stenar, stenhuggarartiklar, sten för anläggning av trottoarer, trappsteg, ej av metall, paneler, ej av metall, delvis bearbetat trä, hållare, ej av metall, flyttbara byggnader, ej av metall, skiljeväggar, ej av metall, dörrar, ej av metall, beslag, speglar, tavelramar, sängramar, tavelramar, möbelbeslag, ej av metall, hyllor [möbeldelar], metallmöbler, virkade tyger och textilvaror, gardiner av textil eller av plast, trikåväv, inredningstextilier, filmdukar, rullgardiner, samtliga tillverkade av textila material, material, persienner av textilier eller av plast, textil- eller plastgardiner, textila vävnader, väggbeklädnader av textil, textilier, förhängen, möbeltyger, golvbeläggningar av vinyl, golvbeläggningar (golvytor), golvbelag som undergolv för laminatgolv, konstgräs, mattor, mattor, gobelänger, ej av textila material, heltäckningsmattor; Arrangera yrkes- eller reklamrelaterade mässor /4/211 We speak Foam Grönt pantone 368C 211/136 9

10 CTM Del A Palao Castillo, Patricia C/San José 54 2º 351 Yecla ES EN ES 1 - Förlossningsmadrasser Polyuretanskum [halvfabrikat];polyuretanskum i block för isolering. 2 - Skummadrasser /4/211 OPHIR Montrose, Alexandra Suite 18, 155 King Street Sydney, NSW 2 AU GASTÃO DA CUNHA FERREIRA, LDA. Arco da Conceição, 3-1º Lisboa PT EN ES 14 - Smycken Smycken, värdering av. AU - 22/3/ vid företagsledning; Företagsstöd; Redovisningstjänster; Ekonomisk prognostisering och analys för företagsändamål; Vinst- och kassaflödesprognoser, -analys och -planering, ekonomisk prognosticering; Personaladministration och anställningskonsultation; Databashantering, databehandling, dataverifiering och registerhantering; Datoriserad företagsinformation, lagring och upphämtning; Kreditkortsregistrering; Anskaffning av varor och tjänster för företags räkning; Inköp av varor och tjänster för andra företag; Företagsadministration för behandling av försäljningar och transaktioner utförda på ett globalt datornät eller Internet;Sammanförande, till nytta för andra, av olika varor inklusive, men ej begränsat till, affärsutrustning, för att möjliggöra för kunder att bekvämt se och köpa dessa varor från en webbplats på ett datornät eller på Internet; Företagsrådgivning och -information, tillhandahållande via telefon eller direktanslutning från databaser, ett datornät, ett globalt datornät eller Internet; Kundvård;Konsultations-, informations-, rådgivningsoch hjälplinjetjänster avseende alla förutnämnda tjänster, tjänster som stöd för eller som har samband med det nämnda, alla i klass Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster och affärer; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri;Tjänster som stöd för eller som har samband med det nämnda, alla i klass /4/211 enbooster /6/211 STANDARD Den blå färgen (Pantone 287) som angivits på den bild som åtföljer ansökan är ett för märket väsentligt och utmärkande drag och sökanden gör anspråk därpå som en del av märket. Blått THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED Standard Bank Centre, 6 Simmonds Street Johannesburg,Gauteng ZA IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN IT 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Företagsrådgivning och -information; Affärsplanering; Affärsvärdering; Assistans 591 Svart, vitt, grått, ljusgult, gult Netzomedia GmbH Cothmannstr Wien AT LÜBECK STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE Friedensstr Frankfurt am Main EN 6 - Ventiler av metall (ej maskindelar). 9 - Apparater och instrument för mätning, signalering och kontroll (övervakning); Omvandlare Undervisning/utbildning och underhållning; Anordnande av handledning/instruktion Konsultation inom området för energisparande /4/211 enterprise den the marketplace for success 1 211/136

11 Del A.1. CTM Grönt, blått, brunt, vitt och svart Khan, Abdul 45 Raeburn Avenue Surbiton, Surrey KT5 9BN HUMPHREYS & CO 14 King Street Bristol BS1 4EF EN FR 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Affärsledning; Företagsutvecklingstjänster; Tjänster rörande företagsundersökningar; Företagsutvärdering; Företagsstrategi och - planering; Affärsvärderingstjänster; Tjänster avseende företagsnätverk;tjänster avseende direktförsäljning till företag; Reklamtjänster rörande tillhandahållande av affärsverksamhet;annons- och reklamtjänster tillhandahållna via en databas;marknadsundersökning via en databas; Uppdatering av reklaminformation i en datoriserad databas;uppdatering av företagsinformation på en datoriserad databas;byråtjänster för arrangerande av företagsintroduktioner; Anordnande av företagsintroduktioner; Anordnande av presentationer för företagsändamål; Värdering av affärstillfällen; Annonsoch reklamverksamhet avseende finansiell investering; Information, rådgivning och konsultation avseende allt det nämnda; Informations-, konsultations- och rådgivningstjänster med avseende på allt det nämnda tillhandahållna via direktanslutning från en datoriserad databas eller Internet Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster och affärer; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri; Finansiella tjänster; Finansiella tjänster avseende affärsverksamhet; Kapitalinvesteringar; Administration av investeringar; Anordnande av investeringar; Kapitalinvesteringstjänster; Förmedling av kapitalinvesteringar; Förvaltning av kapitalfonder; Finansiella investeringstjänster; Förmedling av penningplaceringsmöjligheter; Tjänster avseende finansiella investeringsfonder; Förvaltning av investeringsfonder; Finansiell fondförvaltning;finansieringstjänster för säkerställande av kapital åt företag; Bildande av aktiefonder; Tjänster avseende risksäkringsfonder; Investering i fonder för onoterade aktier; Förvaltning av riskkapitalfonder; Information, rådgivning och konsulttjänster avseende det nämnda; Informations-, konsultations- och rådgivningstjänster med avseende på allt det nämnda tillhandahållna via direktanslutning från en datoriserad databas eller Internet Telekommunikationer; Chattningstjänster; Datoriserade anslagstavlor; Ljudtelekonferenser; Audiovisuella kommunikationstjänster; Kommunikation mellan datorer; Elektroniskt datautbyte; Direktanslutna meddelandetjänster; Tillhandahållande av videokonferenser; Videotelekonferenser /4/211 ORP GERMANY Melepalliyalil, Sunil Kumar Post Box Dubai AE ALBRIGHT PATENTS LLP Eagle Tower, Montpellier Drive Cheltenham GL5 1TA EN FR 9 - Elektriska komponenter för motorfordon; Elektriska reläer för motorfordon; Elektriska omkopplare för motorfordon; Elektroniska styrapparater för motorfordon; Elektriska ackumulatorer för fordon; Apparatur för kontroll av temperatur i fordonsbromsar; Ljudapparater för fordon; Automatiska fordonskontrollapparater för hastighetsanpassning; Batterier för fordon; Batterier för elektriska fordon;elektriska kontrollapparater för fordonsmotorer; Elektriska apparater för montering i fordon för visning av visuell information; Elektriska anordningar för säkerhetsändamål i fordon; Eldrivna hastighetsavkänningsapparater för inbyggnad i fordon;mätapparater för vätskenivå för användning i motorfordon; Säkringar för motorfordon;startkablar för fordon;fordonsantenner;maskiner för fordonsservice (elektrisk inställning);installationer för övervakning av funktionerna hos fordonskomponenter; Hastighetsmätare för fordon;styrapparater, automatiska, till fordon;temperaturmonitorer och -regulatorer för fordonsmotorer; Temperatursensorer för fordonsmotorer;temperatursensorer för fordonsvärmesystem;intrångsdetekteringssensorer [ej antistöldapparater för fordon];omkopplarmonteringar för användning med fordon; Motstånd för användning i det elektriska tändsystemet för fordon;övervakningsapparater (elektriska) för test av fordonskarosser;elektriska lås för fordon; Fordonstermostater;Elektriska komponenter för motorfordon; Delar och komponenter till alla nämnda varor Bilreservdelar;Bilersättningsdelar; Delar till motorfordon; Komponenter till motorfordon; Karossdelar för fordon; Fordonsinteriörer;Komponenter för fordons ytterdelar;fordonschassidelar; Upphängningsdelar för fordon;krafttransmissionsdelar för fordon;växeltågdelar för fordon; Bromsar för fordon;karossisolering för fordon;styranordningar för fordon [ej automatiska];styrsnäckor för fordon (ej automatiska);bromsdelar för fordon; Bromsskivor till fordon; Fordonsbromsklossar; Bromsbelägg för fordon;kopplingskomponenter för fordon (ej lameller); Motorer för fordon;vindrutetorkare för fordon; Förarhytter för fordon; Paneler för fordonskarosser; Fordonsaxlar;Fordonsaxlar fram och bak; Dörrar (fordons-); Kopplingar för fordon; Fordonsbromsar;Tryckluftsbromsar för fordon;fordonsväxellådor;intrångsdetekteringssensorer som delar till antistöldapparater för fordon;säkerhetsapparater (mot stöld) och utrustning för fordon;kompressorer till överladdning av förbränningsmotorer för landfordon; Elektriska dörrmotorer för fordon; Transmissionsaxlar för fordon;kardanaxlar för fordon;manöverdon för fordon och farkoster; Luftpumpar (tillbehör till fordon);inbrottsskyddsanordningar för fordon; Bländningsskydd för bilar;halkskyddsapparater för fordon;apparater för framdrivning av landfordon;kedjetransmissioner för fordon; Chassier (fordons-);kopplingscylindrar;kopplingsskivor; Kopplingsspakar; Konsoler utgörande delar av fordonsinredning; Kopplingar för landfordon; Överdrag för fordonssäten;vevslängar [fordonsdelar]; Dieselmotorer för fordon; Elektriska motorer för landfordon; Dieselmotorer för fordon; Startmotorer för landfordon;differentialer för fordon; 211/136 11

12 CTM 994 Del A.1. Transmissionsaxlar för fordon;drivremmar för fordon; Elektriska drivenheter för fordon;elektriska fönsterhissar till fordon; Elektroniska säkerhetsapparater för fordon; Motortransmissionsremmar för fordon;växelmekanismer för fordon; Växelspakar till fordon; Växeltransmissioner för landfordon; Kuggdrev för fordon; Signalhorn för landfordon;belägg för fordon;mekaniska kuggdrev för fordon;mekaniska strömöverföringsmekanismer för fordon;mekaniska transmissioner för fordon;drivmotormekanismer för fordon;pneumatiska transmissionskontrollenheter för landfordon;kraftöverföringsapparater för fordon;spoilers för fordon; Ekrar för fordonshjul; Upphängningsdelar för fordon; Däck för fordonshjul; Momentomvandlare för fordon;transmissionsanordningar för landfordon; Speglar för fordon;stötdämpare för fordon; Delar och komponenter till alla nämnda varor Detaljhandelstjänster i samband med bilreservdelar, bilersättningsdelar, elektriska komponenter för motorfordon, elektriska reläer för motorfordon, elektriska omkopplare för motorfordon, elektriska styrapparater för motorfordon, elektriska ackumulatorer för fordon, apparatur för kontroll av temperatur i fordonsbromsar, ljudapparater för fordon, automatiska hastighetskontrollapparater för fordon, batterier för fordon, batterier för elektriska fordon, kontrollapparater till fordonsmotorer, elektriska apparater att monteras i fordon för visning av bildinformation, elektriska anordningar för säkerhetsändamål i fordon, elektriskt manövrerade fartavkännande apparater för inlemmande i fordon, mätapparater för vätskenivå för användning i motorfordon, säkringar för motorfordon, startkablar för fordon, fordonsantenner, maskiner för service av fordon (elektrisk inställning), installationer för övervakning av komponentfunktioner i fordon, hastighetsmätare för fordon, styrmekanismer för fordon, övervakningsapparater för temperatur och regulatorer för fordonsmotorer, temperatursensorer för fordonsmotorer, temperatursensorer för värmesystem i fordon, sensorer för detektering av inbrott, omkopplarmonteringar för bruk med fordon, motstånd för bruk i det elektriska tändsystemet för fordon, monitorapparater för test av fordonskarosser, elektriska lås för fordon, fordonstermostater, delar till motorfordon, komponenter till motorfordon, el-komponenter för motorfordon, karossdelar för fordon, fordonsinredningar, komponenter för fordons ytterdelar, chassidelar till fordon, upphängningsdelar för fordon, krafttransmissionsdelar till landfordon, kuggväxeldelar för fordon, bromsar för fordon, karossisolering för fordon, styranordningar för fordon, styrväxlar för fordon, bromsdelar för fordon, bromsskivor till fordon, fordonsbromsklossar, bromsbelägg för fordon, kopplingskomponenter till fordon, motorer för fordon, vindrutetorkare för fordon, förarhytter för fordon, paneler för fordonskarosser, fordonsaxlar, fram- och bakaxlar till fordon, fordonsdörrar, fordonskopplingar, fordonsbromsar, luftbromsar till fordon, fordonsväxellådor, inbrottsdetekteringssensorer som är antistöldapparater för fordon, säkerhetsapparater och -utrustning för fordon, kompressorer till överladdning av förbränningsmotorer för landfordon, elektriska dörrmotorer för fordon, drivaxlar för fordon, kardanaxlar för landfordon, manöverdon för fordon, luftpumpar (fordonstillbehör), antiintrångsanordningar för fordon, bländskydd för fordon, slirskyddsapparater för fordon, apparater för framdrivning av fordon, kedjeväxlar för landfordon, chassin (fordon), kopplingscylindrar, kopplingsskivor, kopplingsarmar, konsoler utgörande delar av fordonsinredning, kopplingsanordningar för landfordon, överdrag för fordonssäten, vevslängar (fordonsdelar), dieselmotorer för fordon, elektriska motorer för fordon, dieselmotorer för fordon, startmotorer för landfordon, differentialer för fordon, drivaxlar för fordon, drivremmar för fordon, elektriska drivenheter för fordon, elektriska fönsterhissar till fordon, elektroniska säkerhetsapparater för fordon, motortransmissionsremmar för fordon, växelmekanismer för fordon, växelspakar till fordon, växeltransmissioner för fordon, kuggdrev för landfordon, signalhorn för landfordon, lameller till fordon, mekaniska kuggdrev för fordon, mekaniska strömöverföringsmekanismer för fordon, mekaniska transmissioner för fordon, drivmotormekanismer för fordon, pneumatiska transmissionskontrollenheter för landfordon, kraftöverföringsapparater till fordon, spoilers för fordon, förvaringsanordningar för fordonshjul, upphängningsdelar för fordon, däck för fordonshjul, momentomvandlare för fordon, transmissionsapparater för landfordon, speglar för fordon, stötdämpare för fordon, luftkompressorer för tryckluftsystem i fordon, lampor för fordon, fordonslampor, delar och tillbehör till samtliga nämnda varor; Information, rådgivning och konsultation avseende samtliga nämnda tjänster /4/ Kappersfoods B.V. De Hork NS Cuijk NL ONEL TRAMARKS Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 29 - Kyckling och kycklingprodukter, inklusive nämnda varor i djupfryst form;kött, köttprodukter, charkuterivaror, även förpackade, köttextrakt, kött i burk och snacks, ej ingående i andra klasser; Fisk, fjäderfä och vilt; Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående i andra klasser; Färska frukter och grönsaker Agenturtjänster i kommersiell affärsverksamhet genom förhandling om kyckling och kycklingprodukter, samtliga även i djupfryst form, kött, köttprodukter, charketurivaror, även förpackade, köttextrat, kött på burk och snacks, fisk, fjäderfä och vilt, konserverade, torkade och kokta frukter och grönsaker, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, färska frukter och grönsaker;sammanförande av kyckling och kycklingprodukter, inklusive nämnda varor i fryst form, kött, köttprodukter, charkuterivaror, även paketerat, köttextrakt, kött på burk och snacks, fisk, fjäderfä och vilt, konserverade, torkade och kokta frukter och grönsaker, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, färska /136

13 Del A.1. CTM frukter och grönsaker å tredje parts vägnar (ej transport därav) avseende konsumenter från ett urval /4/211 MELOXIDOLOR Le Vet. B.V. Wilgenweg TV Oudewater NL MERKPLAATS Herengracht BG Amsterdam NL NL EN 5 - Veterinärpreparat; Veterinärmedicinska läkemedel; Sanitära preparat för veterinära ändamål; Desinfektionsmedel för veterinärt bruk;bakteriologiska, biologiska, kemiska preparat för veterinär användning; Kemiska reagenser för veterinära ändamål; Enzymer för veterinära ändamål; Odling av mikroorganismer för veterinära ändamål; Lotioner och fetter för veterinära ändamål Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Public relations; Marknadsföring; Företagsadministration; Kontorstjänster; Anordnande av mässor och utställningar för kommersiellt eller reklamändamål /4/211 CARPRODOLOR Le Vet. B.V. Wilgenweg TV Oudewater NL MERKPLAATS Herengracht BG Amsterdam NL NL EN 5 - Veterinärpreparat; Veterinärmedicinska läkemedel; Sanitära preparat för veterinära ändamål; Desinfektionsmedel för veterinärt bruk;bakteriologiska, biologiska, kemiska preparat för veterinär användning; Kemiska reagenser för veterinära ändamål; Enzymer för veterinära ändamål; Odling av mikroorganismer för veterinära ändamål; Lotioner och fetter för veterinära ändamål Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Public relations; Marknadsföring; Företagsadministration; Kontorstjänster; Anordnande av mässor och utställningar för kommersiellt eller reklamändamål TV Oudewater NL MERKPLAATS Herengracht BG Amsterdam NL NL EN 5 - Veterinärpreparat; Veterinärmedicinska läkemedel; Sanitära preparat för veterinära ändamål; Desinfektionsmedel för veterinärt bruk;bakteriologiska, biologiska, kemiska preparat för veterinär användning; Kemiska reagenser för veterinära ändamål; Enzymer för veterinära ändamål; Odling av mikroorganismer för veterinära ändamål; Lotioner och fetter för veterinära ändamål Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Public relations; Marknadsföring; Företagsadministration; Kontorstjänster; Anordnande av mässor och utställningar för kommersiellt eller reklamändamål /4/211 THYROXANIL Le Vet. B.V. Wilgenweg TV Oudewater NL MERKPLAATS Herengracht BG Amsterdam NL NL EN 5 - Veterinärpreparat; Veterinärmedicinska läkemedel; Sanitära preparat för veterinära ändamål; Desinfektionsmedel för veterinärt bruk;bakteriologiska, biologiska, kemiska preparat för veterinär användning; Kemiska reagenser för veterinära ändamål; Enzymer för veterinära ändamål; Odling av mikroorganismer för veterinära ändamål; Lotioner och fetter för veterinära ändamål Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Public relations; Marknadsföring; Företagsadministration; Kontorstjänster; Anordnande av mässor och utställningar för kommersiellt eller reklamändamål /4/ /4/211 KETODOLOR Le Vet. B.V. Wilgenweg 7 211/136 13

14 CTM Del A Danisco A/S Langebrogade 1 11 København K DK Danisco A/S Friis-Mikkelsen, Tom Langebrogade 1 Copenhagen K DK DA EN 1 - Kemikalier använda i industrin, nämligen konstgjorda sötningsmedel för användning i produktion av livsmedel, kosttillskott och drycker. 5 - Socker och sötningsmedel för medicinska ändamål; Dietiska preparat för medicinsk användning Orfis Houdstermaatschappij B.V. Nieuwe Spiegelstraat Amsterdam NL MERKPLAATS Herengracht BG Amsterdam NL NL EN 33 - Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Privatundervisning; Anordnande av handledning/instruktion; Kulturverksamhet;Underhållning och nöjestjänster;anordnande av fester, tillställningar, mottagningar, musikevenemang och musikfestivaler;organisation och utförande av konstnärs-, musiker- och sångarframträdanden;anordnande av kongresser, konferenser, studiecirklar och seminarier inom området musik, kultur, gastronomi eller utbildning; Anordnande av evenemang och tillställningar för utbildnings-, rekreations- och kulturändmaål;publicering och utgivning av (kok-)böcker, tidningar och tidskrifter och andra periodiska publikationer;produktion, sammanställning, regi, realisering, montering och presentation av radio- och televisionsprogram; Rådgivning, information och upplysning avseende nämnda tjänster; Alla nämnda tjänster även via elektroniska hjälpmedel, inklusive Internet Utskänkning av mat och dryck; Hotellrestaurangtjänster;Bar-, kafé- och restaurangverksamhet; Hotellverksamhet;Uthyrning av tillfällig logi för sammanträden, mottagningar, fester, utställningar, mässor, kongresser, konferenser, workshoppar, seminarier och andra liknande evenemang;rådgivning avseende val av viner, (alkoholhaltiga) drycker och maträtter; Rådgivning, information och upplysning avseende nämnda tjänster; Alla nämnda tjänster även via elektroniska hjälpmedel, inklusive Internet /4/211 SALENTE /4/211 Wein, Weib & Gesang 591 Olika nyanser av blått, olika nyanser av grönt, vitt, svart, rött, hudfärg, olika nyanser av gult ABACUS ELECTRIC spol. s r.o. Planá U Českých Budějovic České Budějovice CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 7 - Elektrotekniska produkter för industri och hushåll ingående i klass 7, elektriska maskiner och apparater för rengöring, elektriska kvarnar (för hemmet), elektriska konservöppnare, elektriskt drivna borstar, knådmaskiner, brödskärare (maskiner), elektriska köksrobotar, elektriska köksmaskiner, maskiner och apparater för polering, elektriska pressmaskiner för avfall, elektriska fruktpressar för hushållet, manglar, /136

15 Del A.1. CTM köttkvarnar (maskiner), mekaniska handverktyg och redskap, anordning för blandning, elektriska blandande köksmaskiner, mixrar (maskiner), elektriska hushållskvarnar, kaffekvarnar, ej handdrivna, diskmaskiner, elektriska knivar, saxar (apparater) för klippning av djurpäls, elektriska saxar, uppsugare av damm och annan smuts, elektriska hushållsassistenter, doft- eller desinfektionsmedelspridare (som tillbehör till dammsugare), rivmaskiner för grönsaker, vispar (elektriska) för hushållet, pastatillverkningsmaskiner, vindruvpressar, dammsugare, slangar till dammsugare, tillbehör för spridning av dofter och desinfektionspreparat till dammsugare, rengöringsapparater till dammsugare, glassapparater, potatisskalare, instrument för hermetisk tillslutning och utsugning av luft, apparater för svetsning av plastfolier, elverktyg, särskilt elektriska handborrar, elektriska skruvmejslar, slipmaskiner, sågar, hyvlar, elektriska foliesvetsar, elektriska förseglare av plastpåsar. 8 - Handverktyg och -redskap ingående i denna klass, gafflar, skedar, skärverktyg, skrapor (handredskap), eggverktyg, mekaniska handpressar till frukt och grönsaker, manuell trädgårdsteknik ingående i denna klass, manuella köksapparater, redskap, verktyg och preparat, elektriska och icke-elektriska hårborttagningsapparater, elektriska eller icke-elektriska rakapparater, icke-elektriska konservöppnare, grönsaksskärare, hårlocktänger (för hårondulering), nagelpolerare (elektriska eller icke-elektriska), nötknäckare, ej knäckare av ädla metaller, manikyrset (elektriska). 9 - Elektroniska apparater och instrument, och det innebär förbrukningselektronik av alla slag, tv-apparater, bandspelare, radiomottagare, radiokassettbandspelare, videospelare, videobandspelare, magnetiska stöd och mekanismer för mynt, kassaapparater (registrering), kalkyleringsapparater, databehandlingsapparater och datorutrustning, eldsläckare, audio- och videoinspelningar, metriska konverterare, digitala kalkylerare och kalkylatorer med tidsremsor, mätremsor, solglasögon, ljudkassettinspelare, kikare, elektriska ackumulatorer inklusive för fordon, elektriska batteriladdare, elektriska manöver- och fördelningstavlor, inspelade och oinspelade bärare avseende information av alla slag, särskilt videokassetter, ljudkassetter, cd-skivor och dvd-bärare, plastomslag till informationsbärare, diaprojektorer, optiska lampor, filmkameror, fotoapparater, spelapparater fungerande efter anslutning till tv-mottagare, tvspel, elektriska strykjärn av alla slag, onduleringsapparater, elektriskt uppvärmda papiljotter, dryckesautomater Anordningar och produkter för kokning, bakning, stekning, uppvärmning, kylning, ingående i denna klass, kylskåp, frysskåp och istillverkningsapparater, elektriska, gas- och kombinationsanordningar för kokning, bakning, stekning och rostning, särskilt spisar, el-, gas- och mikrovågsugnar, grillar, galler, smörgåsjärn, brödrostar och brödjärn, elektriska fritöser, pannor och bakformar, kokplattor och spishällar, spisar för fasta bränslen, elektriska kaffemaskiner, maskiner för snabbespresso, doserare av hett vatten, snabbkokande kannor, apparater för ventilation och för luftkonditionering, maskiner och apparater för rening av luft, apparater för reglering av luften i lokaler, som filtreringsanordningar, befuktningsapparater och avfuktare, maskiner och apparater för luftkylning, fläktar, allt inklusive tillbehör såsom kärl för smuts, behållare för rengöringsmedel, dammoch antibakteriefilter ingående i denna klass, ångutsugningsfläktar, el- och gaseldade värmeinstallationer, inklusive pannor, radiatorer, gasuppvärmningsapparater, elektriska uppvärmningskroppar, IR-värmare och konvektorer, el- och gasvattenvärmare, hjälpmedel för elektrisk värmejustering Mindre överföringsprodukter, redskap och behållare för kokning, bakning, stekning, uppvärmning, värmning, kylning, för ångalstring, och det inkluderar reservdelar och armatur, allt för köksändamål och ingående i denna klass, hushålls- och köksgeråd och behållare, mindre överföringsinstrument, verktyg och behållare för kök och hushåll av plåt, aluminium, plastiska och andra ämnen, små apparater med manuell drift för hackning, krossning, blandning, omrörning, knådning, mosning, slipning, rivning, vispning, skärning, urpressning, söndersmulning, emulgering, ingående i denna klass, apparater, verktyg och attiraljer för kokning, bakning och stekning som stekpannor, köksredskap (uppsättningar), skålar (kärl), handkvarnar för hushållet, värmeisolerande kärl (termosflaskor), rengöringsredskap, handschamponerare, mekaniska vispar, mekaniska smutsborttagare, allt ingående i denna klass, pressar till frukt för hushållet (ej elektriska), handmekaniska pressar för frukt och grönsaker /6/211 geschichtenbox.com geschichtenbox.com - Die Internetgeschichtenplattform GmbH Andritzer Reichsstraße Graz AT KUNZ SCHIMA WALLENTIN RECHTSANWÄLTE OG Porzellangasse Wien AT EN 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster;Försäljning av sagor via elektroniska medier (webbplats); Information, rådgivning och konsultation avseende allt det nämnda Uppfostran; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;underhållningstjänster/utbildningstjänster, nämligen tillhandahållande av sagor för uppläsning;utbildningsinformation/utbildningsinitiativ avseende sagor för uppläsning;direktansluten publicering av elektroniska sagor för uppläsning;utarbetande, upptagning, förvaltning och sammanställning av sagor via elektroniska medier (webbplats) /4/211 AOP Association of Online Publishers 211/136 15

16 CTM Del A Blått Association of Online Publishers Limited Queens House, Lincoln'S Inn Fields London WC2A 3LJ REDDIE & GROSE LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL EN FR 9 - Nedladdningsbara elektroniska publikationer Tjänster rörande annons- och reklamverksamhet samt affärsverksamhet;konsultations- och rådgivningstjänster rörande direktansluten reklam- och annonsverksamhet och reklam- och annonsverksamhet via Internet eller datornät Upplåtande av chattrum på Internet för överföring av meddelanden och reklam och för socialt nätarbete;hantering av webbloggar (bloggar), upplåtande av åtkomst av webbloggar för att låta användare skapa, se och göra tillägg till existerande logginföringar Tillhandahållande av undervisning/utbildning och handledning/instruktion rörande elektronisk publicering och den elektroniska förlagsbranschen, inklusive redigering, produktion och hantering av direktanslutna publikationer;undervisning/utbildning och handledning/instruktion för människor i den elektroniska industrin och den direktanslutna förlagsbranschen;arrangering av konferenser och utställningar;förlagsverksamhet, elektronisk publicering och direktanslutna publiceringstjänster;organisering av industriella belöningsplaner och Anordnande av prisutdelningar;organisering av sociala evenemang för människor i den elektroniska och direktanslutna förlagsbranschen;tillhandahållande av rådgivnings- och konsultationstjänster i samband med den elektroniska och direktanslutna förlagsbranschen och med elektronisk och direktansluten publicering;utarbetande av rapporter, information och statistiska rapporter rörande elektronisk och direktansluten publicering och elektroniska och direktanslutna förlagsbranschen. LNG Net B.V. Ringwade LM Nieuwegein NL NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL NL EN 35 - Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring;kommersiell företagsledning inom ramen för driften av servicestationer och biltvättar;detaljhandelstjänster avseende industriella oljor och fetter, smörjmedel, bränsle och belysningsmedel; Företagsadministration; Kontorstjänster;Företagsledning av servicestationer och biltvättar;detaljhandelstjänster och reklam via internet avseende industriella oljor och fetter, smörjmedel, bränsle och belysningsmedel;kontorstjänster för lokalisering av lastbilar via dator; Administrativ hantering och registrering av kort som används för finansiella transaktioner;detaljhandelstjänster och reklam avseende diverse varor;affärsförmedling vid handel i olja, gas och övriga bränslen Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll;Installationstjänster och därvid, tvätt av motorfordon; Reparation och återmontering av fordonsdäck; Uppförande av anläggningar för elkraftsgenerering;installation, underhåll och reparation av apparater och instrument för gasförsörjning och gasdistribution; Reparation, underhåll och service av apparater och instrument för gas; Installation, underhåll och reparation av maskiner; Anläggande och underhåll av rörledningar; Reparation och underhåll av pumpar;servicestationer [för tankning och underhåll] och tankning av fordon inom ramen för bensinstationstjänster;installation av oljeborrningsutrustning;underhåll av olje- och gasfält;tjänster med avseende på tankning [påfyllning av bränsle];tankning [påfyllning av bränsle] av transportmedel;tjänster med avseende på leverans (påfyllning) av bränsle;tjänster avseende servicestationer för fordon, nämligen tankning av fordon Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor;förflyttning, emballering, lagring och transport av varor;distribution av energi, olja, gas, bensin, diesel och (andra) bränslen /4/211 TEQUILA.planet /4/211 LNG "TEQUILA.planet", "TEQUILA" i en turkos färg,".planet" i en blå färg, "TEQUILA.planet" inskrivna i en del av ett klot /136

17 Del A.1. CTM som föreställer tre människor, typ av dessa är mindre och i en turkos färg, en större med mittplacering i blått. Turkos, blått TEQUILA MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Wrocław PL Izykowska, Alicja ul. Słowiańska 29/ Wrocław PL PL EN 9 - Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration Telekommunikationer Anordnande av handledning/instruktion; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov /4/211 INSPIRED STYLE Spanner Limited A Manitou Drive Kitchener, Ontario N2C 1L3 CA BAILEY WALSH & CO LLP 5 York Place Leeds, West Yorkshire LS1 2SD EN FR 18 - Klädaccessoarer, Nämligen handväskor och Portmonnäer Kläder, nämligen, Tröjor, Skjortor, T-shirts, Ärmlösa tröjor, Kjolar, Kalsonger, Rockar, Sjalar, Halsdukar, Caper, Jackor, Blazrar, Kortbyxor, Promenadshorts, Undertröjor, Rockar, Strandkläder, Byxor, Jeans, Träningsbyxor, Spetslinnen, Klänningar;Klädaccessoarer nämligen, Hattar, Handskar, Bälten Detaljhandelstjänster med kläder och klädaccessoarer. CA - 8/12/ /4/211 Metrodialog Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein Schnewlinstr Freiburg GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT Kriegsstr Karlsruhe EN 35 - Konsulttjänster avseende organisering och ledning av företag, rådgivning i frågor rörande företagsledning; Upplysningar och rådgivning för konsumenter i handelsoch affärsangelägenheter (konsumentrådgivning); Presentation av firmor på Internet och i andra medier Organisering och genomförande av kultur- och sportevenemang, av konferenser, kongresser och symposier; Arrangerande och hållande av seminarier och arbetsgrupper; Kollokvier, arrangerande och hållande av; Anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; Upplysningar avseende evenemang; Tillhandahållande av elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); Yrkesrådgivning /4/211 in4meta PC-Ware Information Technologies AG Blochstr Leipzig EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 9 - Databehandlingsutrustning och datorer, Databärare i form av band, Chips, Disketter, Cd-romskivor, Cd-skivor, Skivor, Batterier för skivor, Magnetkort för upptagning, lagring och återgivande av analogt eller digitalt kodade data; Programvara;Datorprogramvara för innehållsförvaltningssystem, för dokumenthantering, för hantering av digitala tillgångar;efterforskningsprogramvara, applikationsintegrationsprogramvara; På databärare skrivna program för bearbetning av kodade data på datorer Affärsrådgivning;Organisatorisk och affärsmässig projekthantering inom området för informations- och kommunikationsteknologi, speciellt rådgivning avseende process- och infrastrukturer och innehållshanteringssystem; Sammanställning av data i datoriserade databaser; Systematisering av data i databaser; Uppdatering och skötsel av data i databaser; Databashantering;Detaljist- och grossisthandelstjänster inom områdena programvara och programvarulicenser samt maskinvaruprodukter;tjänster tillhandahållna av detaljist- och grossisthandel via internet inom områdena programvara och licenser för programvara samt maskinvaruprodukter; Organisatorisk rådgivning och företagsekonomisk analys för företag med hjälp av IT-tjänster, ingående i klass 35; ADB-konsultationer Utformning och utveckling av datormaskinvara och datorprogramvara; Utarbetande av koncept för, Installation, Uppdatering och underhåll av programvara; Tekniska rådgivnings- och stödtjänster,särskilt inom området maskinvara/programvara;design och utveckling av programvara för system för innehållshantering; Utarbetande av koncept för, Installation, Uppdatering och underhåll av datorprogramvara,speciellt för innehållshanteringssystem; Rådgivning inom 211/136 17

18 CTM Del A.1. området för maskin- och programvara; Rådgivningstjänster via telefon avseende datormaskinvara och -programvara, särskilt vid störningar och användningsproblemen; Utformning av datorprogram och webbplatser; Tillämpning av programvara; Konception av IT-infrastrukturer (maskin- och programvara), installation och underhåll av IT-infrastrukturer (programvara) och rådgivning för detta; Datorprogrammering; Utarbetande av koncept för, Installation, Uppdatering och underhåll av programvara; Migration, speciellt konvertering av datorprogram och data; Utveckling, Drift och underhåll av ett databassystem; Teknisk projektledning inom ADB-området; Tjänster inom området informations- och kommunikationsteknologi, särskilt datorsystemanalyser och Tekniska dataanalystjänster /4/211 EN GALLERY EN GALLERY Ltd 1 David Hamelech St Jerusalem IL MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD Thierschstr München EN IT 35 - Organisera och presentera artisters verk, för marknadsföring och kommersiella ändamål, nämligen, målningar i olja och akvareller, skulpturer i keramik, glas, sten, trä, metall och brons, och blandade medier inklusive korgar, vaser och kärl;främjande konstevenemang medelst upplåtande av en online-evenemangskalender, originalartiklar, intervjuer och information om konst, artister och konstevenemang via en Internetwebbplats, allt för kommersiella, kulturella och pedagogiska ändamål;online-detaljhandelstjänster avseende målningar, fotografiska reproduktioner av målningar och gravyrer;anordnande och genomförande av handelsutställningar inom konst;franchising, nämligen tjänster lämnade av en licensgivare, dvs.överföring av affärer och administrativ know-how, assistans i utveckling och ledning av ett kommersiellt företag;företrädande artister över hela världen, nämligen köp och försäljning av en konstnärs alla konstverk på en exklusiv basis; Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Konstgalleritjänster, Konstgalleritjänster, Onlinekonstgallerier;Organisera och presentera artisters verk, för kulturella och pedagogiska ändamål, nämligen, oljemålningar och akvareller, skulpturer i keramik, glas, sten, trä, metall och brons, och blandade medier inklusive korgar, vaser och kärl; Undervisning/utbildning och underhållning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sportoch idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Franchising, nämligen tjänster lämnade av en licensgivare, dvs överförande av juridisk know-how och beviljande av licenser till konstgallerier att nyttja varumärkena och representera artister; Juridiska tjänster; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov /4/211 EN FINE ART EN GALLERY Ltd 1 David Hamelech St Jerusalem IL MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD Thierschstr München EN IT 35 - Organisera och presentera artisters verk, för marknadsföring och kommersiella ändamål, nämligen, målningar i olja och akvareller, skulpturer i keramik, glas, sten, trä, metall och brons, och blandade medier inklusive korgar, vaser och kärl;främjande konstevenemang medelst upplåtande av en online-evenemangskalender, originalartiklar, intervjuer och information om konst, artister och konstevenemang via en Internetwebbplats, allt för kommersiella, kulturella och pedagogiska ändamål;online-detaljhandelstjänster avseende målningar, fotografiska reproduktioner av målningar och gravyrer;anordnande och genomförande av handelsutställningar inom konst;franchising, nämligen tjänster lämnade av en licensgivare, dvs.överföring av affärer och administrativ know-how, assistans i utveckling och ledning av ett kommersiellt företag;företrädande artister över hela världen, nämligen köp och försäljning av en konstnärs alla konstverk på en exklusiv basis; Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Konstgalleritjänster, Konstgalleritjänster, Onlinekonstgallerier;Organisera och presentera artisters verk, för kulturella och pedagogiska ändamål, nämligen, oljemålningar och akvareller, skulpturer i keramik, glas, sten, trä, metall och brons, och blandade medier inklusive korgar, vaser och kärl;undervisning/utbildningsverksamhet; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Franchising, nämligen tjänster lämnade av en licensgivare, dvs överförande av juridisk know-how och beviljande av licenser till konstgallerier att nyttja varumärkena och representera artister; Juridiska tjänster; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov /5/211 NORESUN NOREVA PHARMA (Société par Actions Simplifiée) 66 Avenue des Champs Elysées 758 Paris FR CABINET SUEUR & L'HELGOUALCH Le Centralis 63 avenue du Général Leclerc 9234 Bourg-la-Reine FR FR EN 3 - Kosmetika, Parfymer, Toalettvatten, Eteriska oljor, Tvål, Rengöringsmjölk för toalettändamål; Krämer, Geléer, Mjölker, Lotioner,Pomador och kosmetiska preparat för hudoch ansiktsvård och -skydd; Bad, kosmetiska preparat för; Smink- och avsminkningspreparat; Solskyddspreparat (kosmetika); Kosmetiska preparat för att göra huden brunare;aftersunpreparat; Hårvårdspreparat, schamponeringsmedel. 5 - Näringstillskott för kosmetiska ändamål /136

19 Del A.1. CTM /6/211 CFB Chemische Fabrik Budenheim KG Rheinstr Budenheim MAI RECHTSANWÄLTE Lutterstr Bielefeld EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Gödsel; Kemiska sammansättningar för eldsläckning; Kemiska ämnen för konservering av livsmedel. 2 - Målarfärger, fernissor och lacker; Skyddsmedel mot rost; Färgämnen; Betningsmedel. 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tandpulver, -kräm och -pastor. 4 - Industriella oljor och fetter; Smörjmedel och -ämnen. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat;tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor. 9 - Batterier. 3 - Bakpulver, Preparat för att tillverka bageriprodukter, Bakpulver Djurfoder; Djurfoder; Tillsatser för foder (ej för medicinska ändamål) /5/211 AIREDALE Boswell, Waraire 3145 Marengo Avenue Altadena, California 911 US FIELD FISHER WATERHOUSE LLP 35 Vine Street London EC3N 2AA EN IT 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, Modesmycken och Oäkta smycken, Ädelstenar; Armbandsur, klockor och stoppur; Tidmätningsinstrument; Kedjor, Klockarmband och armband; Manschettknappar; Prydnadsnålar; Märken på prydnadsnålar; Slipsnålar; Nyckelringar; Märken; Delar och komponenter till alla nämnda varor Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Portmonnäer, Portmonnäer, Plånböcker,Passfodral för resor, Handväskor; Bagage, Adresslappar för bagage, Resväskor, Ryggsäckar, Bärmesar, Sportväskor, Skolväskor, Shoppingväskor, Modeväskor, Toalettväskor, Toalettväskor, Flygväskor, Inköpskassar, Skoväskor, Strandväskor; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar;lädertillverkade paketbehållare Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /5/211 EQUIPCERAMIC Vinrött, svart, vitt EQUIPCERAMIC, S.A. Ctra. de La Pobla Vilanova del Camí ES LAGENCIA BGA Av. Diagonal, 421,2º 88 Barcelona ES ES EN 7 - Maskiner och maskinverktyg; Motorer (dock ej för fordon); Maskinkopplingsdelar och transmissionsremmar (dock ej för fordon); Jordbruksredskap (andra än handredskap); Äggkläckningsmaskiner;Speciellt apparater för mottagning och ivägskickning av paket samt robotapparater;maskiner för sortering, lastning, lossning och stapling av gods Ugnar, matlagnings- och torkapparater;gasinjektorer, Brännare Import och export för keramikindustrin /5/211 PPP PLANO Svart och gult PLANO MOLDING COMPANY 431 East South Street Plano, Illinois US MCGUIREWOODS LLP Rue des Colonies 56 Boîte 3 1 Bruxelles 211/136 19

20 CTM Del A.1. 3 BE EN FR 13 - Skyddande förvaringsfodral för eldvapen, nämligen, gevär, hagelgevär, pistoler, och eldvapen som kan tas isär (takedowns);resefodral för eldvapen, nämligen, gevär, hagelgevär, pistoler, och eldvapen som kan tas isär (takedowns);fodral speciellt anpassade för lagring av tillbehör, optik, och ammunition till eldvapen. 2 - Hyllor och visnings- och förvaringsställ alla av plast; Verktygslådor;Nyttolådor av plast ej för industriellt bruk 28 - Fiskeredskaplådor,Förvaringsväskor för fiskeredskap, Rör för fiskspön,förvaringsväskor för fisketillbehör, betesförvaring;skyddande förvaringsväskor för bågar och pilar för bågskytte;resefodral för bågar och pilar för bågskytte och förvaring av bågskyttetillbehör. US - 11/3/ /5/211 HospitAlert Verhoef, Vincent Rijk Ravelstraat 3 Castricum NL NL EN 9 - Datorprogram; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska och elektroniska databärare, grammofonskivor;chips, chipkort, och mp3-spelare; Registrerade datorprogram, databehandlingsutrustningar och datorer; Datahårdvara;Programvara, inklusive programvara för (bärbara) datorer och kommunikationsapparater såsom mobiltelefoner, smarta telefoner, tabletter, datorer samt programvara som kan kopplas till externa säkerhets- och/eller autentiseringssystem;programvara och telekommunikationsutrustning som möjliggör anslutning till databaser och Internet samt programvara som kan sända information via diverse kommunikationskanaler; Elektroniska publikationer, speciellt webbplatser;säkerhetsutrustning för spårning av personer; Apparater för detektering;larmanordningar Telekommunikation, inklusive (interaktiv) kommunikation via datorterminaler och via Internet; Elektronisk sändning av meddelanden och bilder;telekommunikationstjänster för larmmeddelanden;receptionstjänster; Information avseende (interaktiv) telekommunikation; Telex-, telegraf-, telefon-, radiotelefoni- och telegrafitjänster;överföring av ljud, bild och information, främst via Internet och mobilnät, inklusive "WAP"; Kommunikation via datorterminaler; Överföring av information via telekommunikationsnät; Upplåtande av åtkomst av kommunikationsnät;tillhandahållande av en interaktiv plattform för utbyte av information;telekommunikation, nämligen lagring av information, inklusive dokument, fotografier, bilder, video och audio; Rådgivning inom området (interaktiv) telekommunikation; Elektroniska mail-tjänster;upplåtande av åtkomst till datafiler, elektroniska och direktanslutna databaser, datoriserade databaser, datornät och servrar, Internet och andra (elektroniska) telekommunikationsnät/förbindelser;kommunikationstjänster via datorer (terminaler); Interaktiv kommunikation via Internet, kabelnät eller andra former av dataöverföring;rådgivning avseende nämnda tjänster Utformning av datorprogramvara; Uppdatering av datorprogramvara; Konsultationer inom området datorer; Datorprogrammering; Installation, underhåll och uppdatering av programvara till datasystem; Utformning, utveckling och underhåll av webbplatser; Webbhotell; Teknisk forskning; Vetenskaplig forskning; Teknisk rådgivning avseende information och kommunikation, telekommunikation och datakommunikation; Utformning och underhåll av ett digitalt arkiv; Utveckling av programvara för hantering av och möjliggörande av åtkomst till arkiv och dokumentation; Digitalisering av foto- och dia-arkiv;uppdatering och konvertering av arkiv och informationsregister; Utformning, utveckling, förverkligande, förvaltning och drift av datakommunikationsnät och programvara för datakommunikationsnät; Tjänster inom området elektroniska och/eller digitala namnteckningar, skyddande av data och datatrafik, kryptering; Utfärdande och förvaltning av digitala certifikat;underlättande av datatrafik och åtkomst till nätverk och databanker;analys och rådgivning med avseende på säkerhet, åtkomst till andras datornät, data, system, databanker, tjänster eller produkter, auktoriserings-, autentiserings-, krypterings- och identifikationssystem för datorer, datormaskinvara och datornätverk; Operatörstjänster för applikationstjänster;datortjänster för konsultation av kundspecifika webbplatser med användardefinierad information, personliga profiler och information; Grafisk formgivning; Grafisk formgivning;test- och kontrollverksamhet inom ramen för systemförvaltning; Rådgivning avseende nämnda tjänster /5/211 MAYFLOWER COMPLETE LIGHTING CONTROL SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC Inveralmond House 2 Dunkeld Road Perth, Scotland PH1 3AQ MURGITROYD & COMPANY Scotland House Scotland Street Glasgow G5 8PL EN FR 4 - Elektricitet. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Elektriska apparater,nämligen ballaster för elektriska belysningskomponenter, Belysningskontrollapparater,Apparater för strömfördelning för gatubelysning och Brytare [elektriska]; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Elektriska kontrollapparater; Fjärrövervakningsapparater; Elektriska kablar, Ledare, Kabelkanaler, Kontaktdon och Strömbrytare; Mätanordningar; Apparater och instrument för mätning; Fjärrövervakningssystem; Elektriska batterier;apparater för samling, insamling, bearbetning, lagring, mottagning och sändning av data; Kopplings- och styranordningar; Maskinvara, fast programvara och programvara för datorer; Optiska anordningar; Databehandlingsapparater;Distributions- och fördelningsskåp, signalförbindelseapparater; Mätningslagringsutrustning; Kopplings- och 2 211/136

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

Tekniskt regelverk STCC 2013

Tekniskt regelverk STCC 2013 Det är underförstått att allt som inte uttryckligen är tillåtet enligt detta dokument, är förbjudet. Tekniskt regelverk STCC 2013 1. Tillåtna bilar. Bilar enligt Solution F homologering TC12 samt med TCTA

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Bultcirkel Navhål Inpr.

Bultcirkel Navhål Inpr. LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON Slanglösa fälgar för lastbilar och bussar....... 166 Slanglösa fälgar för släpvagnar............. 167 Alcoa fälgar........................... 168 Alcoa tillbehör.........................

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL TYDLIG PROFIL Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79 L A A.1. 8883696 15/2/21 flowfilters Van de Oudeweetering, Ronald Eerste van Swindenstraat 2 3hg 193 GD Amsterdam NL INADAY Hengelosestraat

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 46, vecka 49/2014 Kungjorda beslut, vecka 49 2014-12-01-2014-12-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / /

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / / 2. Livsstil & Näring Namn: Datum: / / Var god läs instruktionerna innan du utför testet. Detta så att inga oklarheter förekommer och så att vi kan få ett tillförlitligt resultat. Besvara varje fråga med

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321 Slanglösa stålfälgar för lastbilar/bussar..... 322 Slanglösa stålfälgar för släpvagnar........ 323 Alcoa lättmetallfälgar för lastbilar......... 324 Alcoa tillbehör...................... 326 Viktjämförelse

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Juridiska säkerhetskrav

Juridiska säkerhetskrav Juridiska säkerhetskrav Lagar med säkerhetskrav Det finns ingen datasäkerhetslag och inga juridiska krav på viss teknik, men... Vissa juridiska krav leder till krav på teknik i praktiken Grundtyper av

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 DEL A A.1. 546 591 8816324 15/3/21 Hoffman Loeb Zucker IPPA INVESTMENTS LIMITED Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 50 Del D... 76 Del M... 110

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 50 Del D... 76 Del M... 110 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 5 Del D... 76 Del M... 11 L A A.1. 27 35 8978595 24/3/21 more power per watt Clean Mobile AG Inselkammerstr. 4 828 Unterhaching SCHWEIGER & PARTNER Karlstr.

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 2 Del M... 22 L A A.1. 8368979 17/6/29 RUUKKI RAUTARUUKKI OYJ Suolakivenkatu 1 81 Helsinki FI KROGERUS ATTORNEYS LTD Unioninkatu 22 13 Helsinki

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer