Gud har blivit människa!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gud har blivit människa!"

Transkript

1 Årg. 16 1/2004 J esus är gåvan, himmelska skatten, Frälsning och liv för var människosjäl. Allt har oss givits den saliga natten, då Herren Jesus kom hit för vårt väl. Ty ett barn är fött idag, en son oss given är, vilkens herradöme varar, och han heter Gud. Jesus är gåvan, himmelska skatten, frälsning och liv för var människosjäl.

2 Gud har blivit människa! Upp, dyrköpta blodsförvanter; tagen mot er konung blid! Samlens nu från alla kanter; veten, nu är juletid. Träden fram med fröjdeljud omkring vår nyfödde Gud! Gud är själv nu mänska vorden, Gud är själv vår broder kär; Han är som ett får av hjorden, han nu släkten likställd är. Ha vi då ej orsak stor Prisa Gud, som är vår bror? Nu är så vår önskan vunnen: Salighetens Gud är född; Nådens sol är nu upprunnen, livets säd blir nu utströdd. Himlens här basunar ut över oss Guds nåds beslut. Vi med böjda hjärtan skåde Herren Gud, som är oss blid, vi se under av hans nåde och av vördnad falle ned! Komme därför världen all dristigt till hans fotapall! Änglar, helgon, bovar falle ned för salighetens Gud! Alla Sions rymder skalle utav fröjd och glädjeljud; Ty vår Gud, som förr synts vred, lyser ut en allmän fred. 2 Världens ändar, skynden eder, varen alla väl tillfreds, fallen, fallen mangrant neder, ty vårt väl är helt tillreds! Sjungen, loven, att det hörs och till övre koren förs. C.C Gjörwell, 1756 Bearb Lova Herren 119

3 Predikan, på tredje söndagen i advent av Ingemar Andersson nder kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus U var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: "En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning." Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden." Folket frågade honom: "Vad skall vi då göra?" Han svarade dem: "Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt." Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är fastställt." Även soldater frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!" Amen. Luk. 3:1-14 3

4 I Guds rike råder inte slumpen. Där styr inte tillfälligheter. Det påverkas inte av konjunkturens svängningar. Dess budskap är inte tillrättalagt för att passa den allmänna opinionen och rättar sig inte efter vad majoriteten för tillfället tycker. Vad som gäller för detta rike, dess framväxt och utveckling, dess sändebuds budskap, dess Konungs ankomst allt är i ett rådslut av evighet fastställt och vinner sin fullbordan i den tid som är bestämd. Konungens ankomst var kungjord för tusentals år sedan. Genom sina sändebud har han gång på gång påmint om detta. En av dem var Jesaja, som förkunnade: En röst ropar i öknen: Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land skall bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. (Jes. 40:3-5) Och profeten Malaki, den siste av Gamla förbundets profeter, lät utropa: Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. (Mal. 3:1-2; 4:5) Elia Gamla förbundets stora profetgestalt, profeten som fick Herrens eld att falla från himmelen och som höll dom över alla avgudaprofeter, som beredde väg för Herren, så att allt folket bekände: Herren är det som är Gud! enligt Malaki skulle han komma som en förelöpare till Herren själv, men när? Profetrösterna hade tystnat i Israel. Åren gick, blev till årtionden och århundraden, men ingen ny profet trädde fram med budskap från Herren. Hade Herren glömt sitt folk? Hade han svikit sina löften? Men så en dag som en löpeld sprider sig ryktet: En profet har trätt fram 4 i Israel. Han kommer utifrån öknen. Han har kläder av kamelhår och han livnär sig på gräshoppor och vildhonung och han predi-

5 kar och döper nere vid Jordan-floden. Och från alla håll strömmar folk till i stora skaror Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Det här är inte det var en gång som alla sagor börjar. Inte heller bollas här med årsmiljoner fram och tillbaka, som när människor skall datera händelser långt tillbaka i tiden. Det här är levande verklighet. Tiden, som Jesaja och Malaki profeterat om, var inne! I en exakt tidpunkt i historien går förutsägelserna i uppfyllelse. Det sker i Herrens tid! Vi hoppas snart få fira jul. Då påminns vi om det Paulus skriver om i brevet till Galaterna: När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. (Gal. 4:4) Då var den tiden inne och allt gick i fullbordan enligt Herrens ord. Adventstiden är en tid i väntan på Herrens ankomst i olika avseenden. Ämnet på 3:e Advent handlar om tiden för Jesu offentliga framträdande. Det har gått omkring 30 år sedan han föddes i stallet i Betlehem, och nu skall han snart träda fram med budskapet: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. (Mark. 1:15) Men först skall han träda fram som skulle bereda väg för Herren, i enlighet med de Herrens ord profeterna Jesaja och Malaki talat. Och så träder Johannes fram och han är enligt Jesu egna ord den Elias som Malaki profeterat om. I en andlig ökentrakt ropar han ut sitt budskap. Men det är egentligen inte han som ropar han är bara, som han själv säger, en ropandes röst, han är Herrens röst. Det bör vara kännetecknet på varje sann förkunnare: Jag är intet. Jag är inte ens värdig att lösa min Herres skorem, jag har inget att komma med, men jag är Hans röst som ropar ut Hans budskap. Bana väg! Bered väg! Avsikten med detta är att alla människor 5

6 skall se Guds frälsning. Därför ropar den evige Fadern från höjden, därför ger han röst åt sitt budskap och sänder väckelsens och varningens ord till de i synden sovande. Därför har han inrättat Ordets predikan och förvaltandet av sakramenten för att man skall se Guds frälsning och leva i den. Men skall Herrens väg till människors hjärtan beredas, då måste Sanningen ropas ut. Då måste människomeningars krokiga stigar och förnuftets tuviga vägar rätas och hyvlas. Då skall inte misströstans och förtvivlans mörka dalar gapa med sina avgrunder och inga självgoda berg av egenrättfärdighet skymma ljuset från honom som i Bibeln kallas för Rättfärdighetens sol. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning. Och därför ropar vi med Johannes: Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Huggormsyngel! Ormens avkomma! Barn av ormen, djävulen! Det var domen över dem som kommit för att se och höra honom som skulle bereda väg för Herren. Och hur skulle sådana kunna fly undan Herrens vredesdom! Samma dom avkunnas över oss var och en i dag. Ormens avkomma det är vi alla av naturen. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv, bekänner konung David i den 51:a psalmen. Och från detta behöver vi frälsas om det skall gå oss väl så att vi inte drabbas av Herrens vredesdom. Man kom till Johannes för att döpas och dopet är ingen tom ceremoni. Det är ett verksamt sakrament. Johannes förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, läste vi i texten. 6

7 Dopet är, som Bibeln säger, ett nåderikt bad till ny födelse. Men dopet verkar inte ex opere operato, bara genom att den yttre handlingen utförs. Till dopet hör tron. Dopets gåva tas emot i tro på Guds ord och löften. Och tron är en Guds gåva, som Gud kan lägga i människors hjärtan. Bäst ryms den gåvan i barnahjärtan, som inte är så uppfyllda av tvivel och förnuft. Det är därför Jesus ställer fram de små barnen som exempel för sina lärjungar och säger att de måste bli som barnen om de skall passa för himmelriket. Det är för att pröva sina åhörares tro, som Johannes så strängt möter dem som kommer för att döpas. Tror ni att det bara är att låta döpa sig, som en sorts förtjänstfull lydnadshandling, för att slippa undan vredesdomen? Till omvändelsens dop hör omvändelsens frukter! De ville åberopa sig på att de ändå hörde till Guds egendomsfolk. De var ju Abrahams barn! Och så får de veta att de är hårdare än stenen, att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Jag är i alla fall ingen brottsling, tänker du. Jag lever ett ordentligt liv, sköter mitt jobb och mina plikter. Jag är ärlig och samvetsgrann och gör så gott jag kan Ja, du kanske rent av går i kyrkan ibland, du är döpt och konfirmerad, du läser Bibeln, du är medlem i en luthersk församling, osv. osv Men själva handlingarna frälsar ingen. Här hjälper det inte att hänvisa till varken det ena eller andra. Du behöver omvändas till Herren! Och det brådskar: Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Varje träd Här finns inget kollektiv att gömma sig i. Det gäller dig och mig personligen. God frukt omvändelsens frukt. Har jag något sådant? Det finns för oss var och en mer än nog av anledningar att ta Johannes budskap till oss i allvarlig självprövning. Och blir det allvar av, så skall du finna att du alldeles ingen omvändelse har att luta dig emot mycket hellre kan Gud göra barn av sten än av dig genomträngd av 7

8 synd och ondska som du är. Bereden väg för Herren, sjunger vi. Och till att bereda väg för Herren till ditt hjärta hör att alla tankar på egen förtjänst eller värdighet skall rövas ifrån dig. Våra ögon behöver öppnas för vilka vi är i oss själva, syndare, i saknad av allt. Blott så får Jesus rida in. Psalmförfattaren har beskrivit detta så: Med min svett och möda jag Aldrig fyller upp din lag. Om mitt nit blev aldrig matt, Om jag grät båd dag och natt, Står dock syndens fläckar kvar. Blott i dig jag frälsning har! Intet kan jag giva dig. Till ditt kors jag sluter mig; Naken, dig om kläder ber, Hjälplös, upp till nåden ser. I din livsvåg låt mig tvås, Herre, annars jag förgås! Och har man kommit dit, då får Frälsaren ta hand om det förtappade och förlorade, ta hand om den som ingen omvändelse och inga goda frukter har och av bara nåd skänka liv, frid och salighet. Så blir man omvänd! Och det är Herrens verk i nåd. Gud är mäktig att göra sådant, rädda dig undan vredesdomen och skänka dig livet i Kristus Jesus. På omvändelsen följer sedan omvändelsens frukter. Folket frågar Johannes: Vad skall vi då göra? Och svaret blir praktiska anvisningar om att den som har skall dela med sig till den som inget har. Publikanerna/tullarna skall följa taxan och inte sko sig på andras bekostnad och soldaterna skall inte använda sin makt till att pressa folk på pengar. Har man blivit omvänd till Gud, då har man också fått ett nytt sinne och en ny vilja. Och det sätter spår i en människas liv. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: Genom att han Kristus gav sitt liv för oss har vi lärt känna 8 kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder.

9 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. (1 Joh.3:16-18) Där Guds ord får omskapa människors hjärtan, där blir också relationerna människor emellan rätta. Där den vertikala förbindelsen är i ordning, där kan också det horisontella fungera. Och vertikalt och horisontellt bildar tillsammans korsets tecken, och det är i det tecknet de goda frukterna växer till: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. (Tit. 2:11-13) Vår text slutar med orden: Folket gick där i väntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes berättade för dem att det inte var så. Han talade om en som skulle komma efter honom, och han är så mycket större än jag, att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar. Och en dag kunde Johannes lyfta sin hand och peka på Jesus och säga: Se Guds Lamm som tar bort världens synd. Också vi går i väntan. Vi väntar på att få fira Jesu födelsedag. För vår skull blev han människa, för oss skulle han Strida, Lida dödens smärta, Att vårt hjärta Frid må vinna, Och en öppnad himmel finna. Till Betlehem mitt hjärta I stilla pilgrimsfärd Nu skyndar från den smärta, Som bor i tidens flärd. Där vill min själ sig gömma, Där har min tro sin skatt, Jag vill ej Jesus glömma, Sen han fått hjärtat fatt. 9

10 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och från Herren Jesus Kristus. Gal. 1:3 ot kan det inte sägas vara, när jag genom min gärning B vill gottgöra och betala för synden. Ty därför att jag är en syndare och ett vredens barn av naturen, som Skriften säger, kommer jag inte att kunna utplåna synd med synd utan bara öka synden. Men det är bättring, när jag tror Guds Ord, som överbevisar mig om och anklagar mig för att vara en syndare inför Gud och fördömd, och när jag av hjärtat förskräckes för att jag åter och åter varit olydig mot min Gud, inte rätt aktat och betraktat Hans bud, ännu mindre hållit något av dem, varken det största eller det minsta, men likväl inte förtvivlar, utan låter visa mig till Kristus för att hos Honom söka nåd och hjälp och samtidigt tror att jag skall finna nåd. Ty Han är Guds Lamm, av evighet, utsedd till att bära all världens synd och genom sin död betala för den. E ftersom du genom tron har fattat Kristus och är kommen till Honom, genom vilken du är rättfärdig, så gå nu bort och älska Gud och din nästa, åkalla Gud, tacka, lova och prisa Honom, gör väl och tjäna din nästa. Gör sådant, som i ditt kall och stånd är dig befallt o.s.v. Dessa är de goda och i Gud välbehagliga gärningar, som kommer av tron och görs av hjärtans lust, därför att man fått 10 nåd och syndernas förlåtelse genom Kristus.

11 i tänker så föga på, att den suck, som vi i ångest och V svaghet frampressar, inför Guds öron är såsom ett väldigt ropande, fast vi knappast märker att vi har suckat. Ty för vår känsla är tron, som sålunda suckar till Kristus, övermåttan svag. Men Han, som utrannsakar hjärtan, förstår allra bäst och säkrast vad andens sinne och begäran är; och Han anser en i våra tankar svag och ringa suck för ett stort och väldigt rop och en outsäglig suckan. Ett gudaktigt hjärtas suckan uppfyller hela himlen och ljuder så väldigt, att även de kära änglarna tycker sig icke höra annat än ett sådant högt ropande. D et är med Guds ord som med maten: den som äter vill ha ännu mer. Och därför skall Guds ord rikligen bo ibland oss, men vi skall inte bli mätta på det. Vi har det fasta löftet och trösten att Ordet inte skall vara overksamt om vi flitigt umgås med det. Låt oss därför betrakta det med desto större flit och brinnande längtan och inte lämna rum för den motvilja, med vilken Satan frestar oss. D ärför bör man noga fatta denna lära så, att man tar alldeles för avgjort att vår fromhet inför Gud heter syndernas förlåtelse. På det sättet måste vi arbeta oss lösa från oss själva och svinga oss upp över förnuftet, som strider med oss och förehåller oss både synd och goda gärningar. Ja, vi måste flyga så högt att vi varken ser på synd eller goda gärningar, utan grundar oss på och alldeles försjunker i denna artikel och varken ser eller vet något annat. Och det så att vi sätter nåden och förlåtelsen inte endast mot synden, utan också mot goda gärningar och utesluter all mänsklig rättfärdighet och helighet. 11

12 Andakt av Gunnar Edwardsson y så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde T Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh. 3:16. Temat för denna betraktelse är inte något sekundärt utan fastmer en sammanfattning för all kristen tro: Guds nådiga vilja om människans salighet. Med det temat innefattar vi allt avgörande och viktiga i den kristna tron. Vi kan formulera det i frågor: Vad går kristendomen ut på? Vad är grunden för kristendomen och för att du och jag ska kunna erkänna den, tro på dess innehåll? Är det våra strävanden här i jordelivet som fäller utslaget eller vad är det? Med de frågorna ska vi gå till huvudorden om Guds nådiga vilja om människans salighet Vi lär oss då 1) Att Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde Son D et står som dårskap för världen att Gud i sin höghet skulle ge ut det käraste han ägde. Om han har all makt, varför gå till väga så? Kunde han inte ha gjort på något annat sätt? Men här står vi inför det mest utrannsakliga mysterium som ingen människa kan fatta och förstå med sitt förnuft, men likväl är den sanningarnas sanning: Gud älskade världen, den värld som inte bara vänt honom ryggen, utan som trampat hans namn under fötterna, förkastat hans lag och överträtt alla hans budord. Vi kan inte förstå annat än att det borde heta: Så hatade Gud världen Men det heter tvärtom: Så älskade Gud världen Och lägg märke till det lilla SÅ.. Jesus visar oss på det sätt vilket Gud älskade världen. Det var inte genom att komma 12 och predika en filosofi eller för att avhjälpa vissa miss-

13 förhållanden eller för att ge oss en ny syn på omvärlden eller att få oss engagerad för ett politiskt program. Han älskade världen så att han utgav i döden det käraste han ägde. Sin egen Son! Det är en kärlek vi inte kan fatta. Men som vi i all vår svaghet får tro på. 2) på det att var en som tror på honom D et är genom tro på den som utgavs för våra synder, som vi människor blir frälsta. Det sker alltså inte genom våra gärningar, våra uppoffringar, inte ens de bästa gärningar, än mindre genom de mindre bra. Utan endast och allenast genom Jesus som offrades för våra synder. Ja, det skulle komma alla till godo att han lidit döden säger Hebreerbrevets författare. Tro är inte bara att veta att det så är, tro är att förtrösta på honom, äga sitt hopp och sin tillit till Frälsaren Jesus. Det får du som människa göra, när du hör detta ord sägas till dig eller du läser vad evangelisten skriver. Det är inte nedskrivet för att du ska tvivla och gå förlorad, utan för att du ska sätta din tillit till Jesus och ha liv i hans namn. 3) inte ska förgås utan ha evigt liv F rälsningen som han berett oss är evig. Det var inte bara för sina lärjungar han led och dog och uppstod, utan det var också för oss, vi som lever nu. Ja, det var för alla. Och frälsningen och räddning är inte bara för stunden, utan räcker in i evigheten, bortom döden och in i det eviga livet. Allt detta lovar han för sin kärleks skull. Om Guds nådiga vilja om vår frälsning kan vi därför bekänna med katekesens ord: Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld; inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död, på det att jag skall vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han är uppstånden, lever och regerar i evighet. Det är visserligen sant. Amen 13

14 För rätt lära För rätt lära, Gud till ära må vi strida bedja, lida. Vargar många söker fånga fårahjorden här på jorden. Falska munnar nu förkunnar mänskotankar och åsamkar hjorden skada med sin svada. Herrens skara vaken vara bör och bedja. Fåren och herderösten Fåren hör på Herdens röst, följer honom gärna när han ger dem ro och tröst och mot ondskan vill dem värna. Men en främmande, som vill hjorden blott förgöra, lyssnar fåren inte till, honom vill ej fåren höra. Genom Kristus dörren går in till fårahuset, genom Jesu blod och sår vägen går mot gryningsljuset. Ut ur mörka fållan skall Herden fåren leda tryggt på Herrens berg i vall bortom allfarvägar breda. Är du ett av Herdens får, lyssna då på rösten, som på Skriftens blad dig når och ger dig den sanna trösten. Ur diktsamlingen Vid källan av Johannes Wikström, utgiven på 14 BV-FÖRLAG 2003 och kan beställas därifrån.

15 Välkommen till NYÅRSLÄGER i Norrköping 30/ / Lägret börjar på torsdagkvällen med mat kl och avslutas med gudstjänst kl nyårsdagen. Vi samlas till gudstjänster, föredrag, bibelstudium och sång. På nyårsafton blir det nyårsbön och samkväm. Medverkande: Gunnar Edwardsson och Ingemar Andersson. Lokal: Svärtinge kyrka med församlingsgård, Kyrkbacken 1, Svärtinge, ca 8 km nordväst om Norrkping. Från Norrköping tag väg 51 mot Finspång/Örebro. Tag vänster efter trafikljusen i centrum av Svärtinge. Kyrkan ligger längs med Finspångsvägen. Tel. under lägerdagarna ( Bertil Waldemarson) Förläggning: Tallbackens gård Vandrarhemsmotell, Finspångsvägen 497, ca 1 km från Svärtinge församlingshem mot Norrköping. Vandrarhemmet har moderna rum med toalett och dusch. Medtag lakan och örngott. Nycklar till vandrarhemmet utdelas på församlingsgården. Lägeravgift: Lägeravgiften är frivillig. Anmälan : senast måndagen den 27 december till församlingens E- post: eller Birgit och Per-Gunnar Gunnarsson, Sänkdalen Kättinge, VIKBOLANDET. Tel eller Fam. Waldemarson, Skånegatan 5, NORRKÖPING Tel Se även församlingens hemsida: lutherskaforsamlingen.org 15

16 Den mars 2004 samlades ett hundratal personer i Vasa, Finland till en nordisk luthersk konferens med temat "Vägen fram 04". Konferensen var en uppföljning av boken Vägen fram som utgavs för ett par år sedan. Syftet med boken var att bidra till ett fördjupat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen, och till att befrämja enheten mellan bekännelsetrogna lutheraner i Norden. Konferens i Vasa var en första samling, där de medverkande kunde träffas och knyta kontakter. Under och efter konferensen framhölls vikten av att fortsätta träffas. Under sommaren och hösten har därför en kommitté arbetat fram en ny konferens, som denna gång hålls i Märsta, Sverige. Vägen fram 05 inleds på fredagen den 11 mars 2005 kl 17.00, och kommer att ha följande programpunkter: Fredag: Gunner Jensen: Lutherska kyrkan - den glada frälsningsvisshetens kyrka Leif G Jensen: Den lutherska kyrkans materialprincip. En granskning av Konkordiebokens rättfärdiggörelselära mot bakgrund av Joint Declaration. Kommentarer och samtal. 16

17 Lördag: Jan Bygstad: Kyrkans sanna enhet. Vad avser CA med "satis est"? Kommentarer och samtal. Åke Nilsson: Bibel- och bekännelsetrohet - klyscha eller förpliktelse? Peter Olsen: Väckelsekristendom och nådemedelskristendom. Kommentarer och samtal. Under lördag kväll presenterar en representant från varje land erfarenheter och deltar i panelsamtal. Söndag: Ola Österbacka: Var står vi? Och var går vägen vidare? Gudstjänst med LFS, Ingemar Andersson. Med blicken framåt. Avslutande samtal. Konferensen avslutas på söndag med lunch kl 13. För anmälan och ytterligare information, gå in på konferensens hemsida: mars05/index.html Förbered konferensen genom att läsa boken Vägen fram? Lutherska väckelserörelser I uppbrott. 252 s. Boken belyser det läromässiga förfallet inom de Nordiska folkkyrkorna och framhåller värdet av en hel församling där Guds ord ljuder rent och klart och där sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Författare från Danmark, Finland, Norge och Sverige medverkar. Var och en svarar för sin egen framställning. De sju författarna representerar olika bakgrund men förenas av nöden över det läromässiga sönderfallet i folkkyrkorna, som även hotar de inomkyrkliga organisationerna. Bokens redaktör är Ola Österbacka. Vasa, Finland. E-post: Kan beställa under adress: Anders Österbacka, Biologigränd 39, UMEÅ, Telnr , mobilnr

18 O min Jesus, jag behöver ständigt stå under den gode, trofaste Andens ledning och vård, på det att jag ej må komma bort från livets smala väg. Om du drar din hand tillbaka, så är jag strax i samma olyckliga belägenhet som förr, då jag vandrade utan Gud i världen. Tag därför aldrig din Helige Ande ifrån mig. ag är av naturen så död och känslolös J för de himmelska tingen och allt som är till gagn för min själ. Därför beder jag dig, o Helige Ande, tröttna icke att arbeta på mitt motsträviga hjärta samt att varje dag dra mig till Jesus. U ppväck mig, när jag börjar bli trög och sömnaktig. Rena mig från allt som är dig till hinder. Giv mig en allt klarare och djupare självkännedom. För mig till Kristus, att jag hos honom allena må ha min själaro, min lycka och frid. Amen. 18 * * * Gustaf Edén Ur En liten bönbok

19 DÖPTA Nils Filip, son till Alma och Jonas Waldemarson, Norsholm, född den 25 juli 2004 och döpt den 1 augusti Armin Benjamin, son till Anna och Jon Priebe, Södra Källbo, född den 26 augusti 2004 och döpt den 29 augusti Synden skall mig ej fördöma: Jag är döpt i Jesu namn. Fadern all min skuld vill glömma, föra till den trygga hamn, där mitt hjärta rening vinner och min själ hugsvalan finner. Mig i Jesu dyra blod skänkes frihet, kraft och mod. För nästa år planeras gudstjänster enligt följande: LFU (Umeåområdet) enligt upplysning av Henning Lindmark. LFS (Stockholmsområdet): I Stockholm i kapellet Olof Palmes gata 25, första och tredje söndagen i varje månad. Andra söndagen i månaden hålls gudstjänst i Norrköping och fjärde söndagen i Rudskoga. Se vidare församlingens hemsida: - Vi önskar våra läsare en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År i Jesu vår Frälsares namn! Tack för gåvor som sänts in! 19

20 LUTHERSKT FÖRSAMLINGSBLAD utges och bekostas med frivilliga gåvor. Den som önskar få församlingsbladet och eventuellt annan information om församlingarnas verksamhet, eller önskar att församlingsbladet sändes till vänner och bekanta kan använda bifogade beställningskort. Om någon önskar understödja församlingsbladets utgivning eller församlingarnas verksamhet, kan bidrag insättas på Lutherska Församlingen, postgiro ISSN Ansvarig utgivare: Henning Lindmark, Ostvägen 97 D, Umeå, tel Redaktör: Ingemar Andersson, Steninge Karlavagnen 40, Märsta, tel E-post: Redaktionssekreterare: Bertil Waldemarson, Skånegatan 5, Norrköping. tel E-post: LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLMSOMRÅDET Gudstjänster och bibelstudier hålles i Stockholm, Norrköping, Rudskoga och på Vikbolandet. Upplysningar om församlingen och dess verksamhet lämnas av Ingemar Andersson, Steninge Karlavagnen 40, Märsta, tel , eller Bertil Waldemarson, Skånegatan 5, Norrköping, tel Församlingens postgiro LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I UMEÅOMRÅDET Upplysningar om församlingen och dess verksamhet lämnas av Henning Lindmark, Ostvägen 97 D, Umeå, tel , eller Tore Karlsson, Hissjö, Pl. 367, Umeå, tel PREDIKOMISSIONEN Cd-skivor med predikningar och föredrag kan beställas från Per-Gunnar Gunnarsson, Sänkdalen, Kättinge, Vikbolandet, tel Abonnera gärna på cd-skivorna. Enda kostnaden är portot för att skicka cdskivan vidare till nästa abonnent. TALTIDNING Församlingsbladet kan fås som taltidning. Meddela redaktionssekreteraren. INTERNET Hemsida: ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNAS 20 GUDSTJÄNSTER, LÄGER OCH ÖVRIG VERKSAMHET!

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Biblicum. tidskrift för biblisk tro och forskning. Nr 2 2012 Årg. 76

Biblicum. tidskrift för biblisk tro och forskning. Nr 2 2012 Årg. 76 Biblicum tidskrift för biblisk tro och forskning Jesu höghet och lidande Jesu Bergspredikan V Profeten Jesajas bok, del 10 Hesekiel och Ryssland Nederstigen till helvetet Nr 2 2012 Årg. 76 INNEHÅLL Redaktionellt...

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 30 juli

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7.

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7. Nr 4 2014 årgång 28. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning FOTO: BJARTE EDVARDSEN Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från

Läs mer

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 2/2013 LaDonna Osborn: Församlingen är kallad att förändra världen sida 6

Läs mer

Bed och ni skall få (Matt 7:7)

Bed och ni skall få (Matt 7:7) Nr 3 2010 årgång 24. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning Bed och ni skall få (Matt 7:7) Varför går vi till nattvarden? Vilken gudstjänst behagar Gud? BIBEL OCH BEKÄNNELSE Lutherska Bekännelse kyrkans tidning.

Läs mer

Reformationsbibeln. nya testamentet

Reformationsbibeln. nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Svenska reformationsbibelsällskapets revidering av Karl XII:s Kyrkobibel Svenska Reformationsbibelsällskapet Borås 2003 Svenska Reformationsbibelsällskapet

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

1 maj. Läsning Apg 13:44 52

1 maj. Läsning Apg 13:44 52 1 maj Läsning Apg 13:44 52 En sabbat samlades så gott som hela folket från Antiochia för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.

Läs mer

Överflödande nåd (Rom 5:20)

Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformationsdagens festdag i Pedersöre, Hotel Polaris, 1.11.2009, pastor Juhani Viitala, SLT 1 ( 10) Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformatorn Martin Luther säger om ordet nåd, att det är det käraste och

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

L. L. Laestadius 35 PREDIKNINGAR PROVÖVERSÄTTNING

L. L. Laestadius 35 PREDIKNINGAR PROVÖVERSÄTTNING FÖRORD TILL PROVÖVERSÄTTNINGARNA 2004 L. L. Laestadius 35 PREDIKNINGAR PROVÖVERSÄTTNING Lauri Koistinen 2004 3 FÖRORD TILL PROVÖVERSÄTTNINGARNA 2004 Ty allt kött är såsom gräs, och all människors härlighet

Läs mer

Anpassning är ett huvudord i ledaren på nästa sida. Enskilda kristna möter olika frestelser på skilda plan. Alla behöver förmaningen

Anpassning är ett huvudord i ledaren på nästa sida. Enskilda kristna möter olika frestelser på skilda plan. Alla behöver förmaningen till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 Jesus, min Herre och Gud! Det var du som

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 2 LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA ENLIGT

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

EREVNA. Årg. VI N:r 3 1949

EREVNA. Årg. VI N:r 3 1949 EREVNA Årg. VI N:r 3 1949 111 Innehåll Anteckningar till Matteustexter. I. Av professor Hugo Odeberg.... 113 Matt. 1:18-24. Förhistorien till Jesu födelse.... 113 Matt. 5:13-16. Jordens salt och världens

Läs mer

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN WWW.OPUSDEI.ORG J. A. Loarte Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN Berättelsen om människan på jorden är historien om Guds barmhärtighet. Han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå

Läs mer