Gud har blivit människa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gud har blivit människa!"

Transkript

1 Årg. 16 1/2004 J esus är gåvan, himmelska skatten, Frälsning och liv för var människosjäl. Allt har oss givits den saliga natten, då Herren Jesus kom hit för vårt väl. Ty ett barn är fött idag, en son oss given är, vilkens herradöme varar, och han heter Gud. Jesus är gåvan, himmelska skatten, frälsning och liv för var människosjäl.

2 Gud har blivit människa! Upp, dyrköpta blodsförvanter; tagen mot er konung blid! Samlens nu från alla kanter; veten, nu är juletid. Träden fram med fröjdeljud omkring vår nyfödde Gud! Gud är själv nu mänska vorden, Gud är själv vår broder kär; Han är som ett får av hjorden, han nu släkten likställd är. Ha vi då ej orsak stor Prisa Gud, som är vår bror? Nu är så vår önskan vunnen: Salighetens Gud är född; Nådens sol är nu upprunnen, livets säd blir nu utströdd. Himlens här basunar ut över oss Guds nåds beslut. Vi med böjda hjärtan skåde Herren Gud, som är oss blid, vi se under av hans nåde och av vördnad falle ned! Komme därför världen all dristigt till hans fotapall! Änglar, helgon, bovar falle ned för salighetens Gud! Alla Sions rymder skalle utav fröjd och glädjeljud; Ty vår Gud, som förr synts vred, lyser ut en allmän fred. 2 Världens ändar, skynden eder, varen alla väl tillfreds, fallen, fallen mangrant neder, ty vårt väl är helt tillreds! Sjungen, loven, att det hörs och till övre koren förs. C.C Gjörwell, 1756 Bearb Lova Herren 119

3 Predikan, på tredje söndagen i advent av Ingemar Andersson nder kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus U var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: "En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning." Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden." Folket frågade honom: "Vad skall vi då göra?" Han svarade dem: "Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt." Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är fastställt." Även soldater frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!" Amen. Luk. 3:1-14 3

4 I Guds rike råder inte slumpen. Där styr inte tillfälligheter. Det påverkas inte av konjunkturens svängningar. Dess budskap är inte tillrättalagt för att passa den allmänna opinionen och rättar sig inte efter vad majoriteten för tillfället tycker. Vad som gäller för detta rike, dess framväxt och utveckling, dess sändebuds budskap, dess Konungs ankomst allt är i ett rådslut av evighet fastställt och vinner sin fullbordan i den tid som är bestämd. Konungens ankomst var kungjord för tusentals år sedan. Genom sina sändebud har han gång på gång påmint om detta. En av dem var Jesaja, som förkunnade: En röst ropar i öknen: Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land skall bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. (Jes. 40:3-5) Och profeten Malaki, den siste av Gamla förbundets profeter, lät utropa: Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. (Mal. 3:1-2; 4:5) Elia Gamla förbundets stora profetgestalt, profeten som fick Herrens eld att falla från himmelen och som höll dom över alla avgudaprofeter, som beredde väg för Herren, så att allt folket bekände: Herren är det som är Gud! enligt Malaki skulle han komma som en förelöpare till Herren själv, men när? Profetrösterna hade tystnat i Israel. Åren gick, blev till årtionden och århundraden, men ingen ny profet trädde fram med budskap från Herren. Hade Herren glömt sitt folk? Hade han svikit sina löften? Men så en dag som en löpeld sprider sig ryktet: En profet har trätt fram 4 i Israel. Han kommer utifrån öknen. Han har kläder av kamelhår och han livnär sig på gräshoppor och vildhonung och han predi-

5 kar och döper nere vid Jordan-floden. Och från alla håll strömmar folk till i stora skaror Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Det här är inte det var en gång som alla sagor börjar. Inte heller bollas här med årsmiljoner fram och tillbaka, som när människor skall datera händelser långt tillbaka i tiden. Det här är levande verklighet. Tiden, som Jesaja och Malaki profeterat om, var inne! I en exakt tidpunkt i historien går förutsägelserna i uppfyllelse. Det sker i Herrens tid! Vi hoppas snart få fira jul. Då påminns vi om det Paulus skriver om i brevet till Galaterna: När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. (Gal. 4:4) Då var den tiden inne och allt gick i fullbordan enligt Herrens ord. Adventstiden är en tid i väntan på Herrens ankomst i olika avseenden. Ämnet på 3:e Advent handlar om tiden för Jesu offentliga framträdande. Det har gått omkring 30 år sedan han föddes i stallet i Betlehem, och nu skall han snart träda fram med budskapet: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. (Mark. 1:15) Men först skall han träda fram som skulle bereda väg för Herren, i enlighet med de Herrens ord profeterna Jesaja och Malaki talat. Och så träder Johannes fram och han är enligt Jesu egna ord den Elias som Malaki profeterat om. I en andlig ökentrakt ropar han ut sitt budskap. Men det är egentligen inte han som ropar han är bara, som han själv säger, en ropandes röst, han är Herrens röst. Det bör vara kännetecknet på varje sann förkunnare: Jag är intet. Jag är inte ens värdig att lösa min Herres skorem, jag har inget att komma med, men jag är Hans röst som ropar ut Hans budskap. Bana väg! Bered väg! Avsikten med detta är att alla människor 5

6 skall se Guds frälsning. Därför ropar den evige Fadern från höjden, därför ger han röst åt sitt budskap och sänder väckelsens och varningens ord till de i synden sovande. Därför har han inrättat Ordets predikan och förvaltandet av sakramenten för att man skall se Guds frälsning och leva i den. Men skall Herrens väg till människors hjärtan beredas, då måste Sanningen ropas ut. Då måste människomeningars krokiga stigar och förnuftets tuviga vägar rätas och hyvlas. Då skall inte misströstans och förtvivlans mörka dalar gapa med sina avgrunder och inga självgoda berg av egenrättfärdighet skymma ljuset från honom som i Bibeln kallas för Rättfärdighetens sol. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning. Och därför ropar vi med Johannes: Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Huggormsyngel! Ormens avkomma! Barn av ormen, djävulen! Det var domen över dem som kommit för att se och höra honom som skulle bereda väg för Herren. Och hur skulle sådana kunna fly undan Herrens vredesdom! Samma dom avkunnas över oss var och en i dag. Ormens avkomma det är vi alla av naturen. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv, bekänner konung David i den 51:a psalmen. Och från detta behöver vi frälsas om det skall gå oss väl så att vi inte drabbas av Herrens vredesdom. Man kom till Johannes för att döpas och dopet är ingen tom ceremoni. Det är ett verksamt sakrament. Johannes förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, läste vi i texten. 6

7 Dopet är, som Bibeln säger, ett nåderikt bad till ny födelse. Men dopet verkar inte ex opere operato, bara genom att den yttre handlingen utförs. Till dopet hör tron. Dopets gåva tas emot i tro på Guds ord och löften. Och tron är en Guds gåva, som Gud kan lägga i människors hjärtan. Bäst ryms den gåvan i barnahjärtan, som inte är så uppfyllda av tvivel och förnuft. Det är därför Jesus ställer fram de små barnen som exempel för sina lärjungar och säger att de måste bli som barnen om de skall passa för himmelriket. Det är för att pröva sina åhörares tro, som Johannes så strängt möter dem som kommer för att döpas. Tror ni att det bara är att låta döpa sig, som en sorts förtjänstfull lydnadshandling, för att slippa undan vredesdomen? Till omvändelsens dop hör omvändelsens frukter! De ville åberopa sig på att de ändå hörde till Guds egendomsfolk. De var ju Abrahams barn! Och så får de veta att de är hårdare än stenen, att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Jag är i alla fall ingen brottsling, tänker du. Jag lever ett ordentligt liv, sköter mitt jobb och mina plikter. Jag är ärlig och samvetsgrann och gör så gott jag kan Ja, du kanske rent av går i kyrkan ibland, du är döpt och konfirmerad, du läser Bibeln, du är medlem i en luthersk församling, osv. osv Men själva handlingarna frälsar ingen. Här hjälper det inte att hänvisa till varken det ena eller andra. Du behöver omvändas till Herren! Och det brådskar: Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Varje träd Här finns inget kollektiv att gömma sig i. Det gäller dig och mig personligen. God frukt omvändelsens frukt. Har jag något sådant? Det finns för oss var och en mer än nog av anledningar att ta Johannes budskap till oss i allvarlig självprövning. Och blir det allvar av, så skall du finna att du alldeles ingen omvändelse har att luta dig emot mycket hellre kan Gud göra barn av sten än av dig genomträngd av 7

8 synd och ondska som du är. Bereden väg för Herren, sjunger vi. Och till att bereda väg för Herren till ditt hjärta hör att alla tankar på egen förtjänst eller värdighet skall rövas ifrån dig. Våra ögon behöver öppnas för vilka vi är i oss själva, syndare, i saknad av allt. Blott så får Jesus rida in. Psalmförfattaren har beskrivit detta så: Med min svett och möda jag Aldrig fyller upp din lag. Om mitt nit blev aldrig matt, Om jag grät båd dag och natt, Står dock syndens fläckar kvar. Blott i dig jag frälsning har! Intet kan jag giva dig. Till ditt kors jag sluter mig; Naken, dig om kläder ber, Hjälplös, upp till nåden ser. I din livsvåg låt mig tvås, Herre, annars jag förgås! Och har man kommit dit, då får Frälsaren ta hand om det förtappade och förlorade, ta hand om den som ingen omvändelse och inga goda frukter har och av bara nåd skänka liv, frid och salighet. Så blir man omvänd! Och det är Herrens verk i nåd. Gud är mäktig att göra sådant, rädda dig undan vredesdomen och skänka dig livet i Kristus Jesus. På omvändelsen följer sedan omvändelsens frukter. Folket frågar Johannes: Vad skall vi då göra? Och svaret blir praktiska anvisningar om att den som har skall dela med sig till den som inget har. Publikanerna/tullarna skall följa taxan och inte sko sig på andras bekostnad och soldaterna skall inte använda sin makt till att pressa folk på pengar. Har man blivit omvänd till Gud, då har man också fått ett nytt sinne och en ny vilja. Och det sätter spår i en människas liv. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: Genom att han Kristus gav sitt liv för oss har vi lärt känna 8 kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder.

9 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. (1 Joh.3:16-18) Där Guds ord får omskapa människors hjärtan, där blir också relationerna människor emellan rätta. Där den vertikala förbindelsen är i ordning, där kan också det horisontella fungera. Och vertikalt och horisontellt bildar tillsammans korsets tecken, och det är i det tecknet de goda frukterna växer till: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. (Tit. 2:11-13) Vår text slutar med orden: Folket gick där i väntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes berättade för dem att det inte var så. Han talade om en som skulle komma efter honom, och han är så mycket större än jag, att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar. Och en dag kunde Johannes lyfta sin hand och peka på Jesus och säga: Se Guds Lamm som tar bort världens synd. Också vi går i väntan. Vi väntar på att få fira Jesu födelsedag. För vår skull blev han människa, för oss skulle han Strida, Lida dödens smärta, Att vårt hjärta Frid må vinna, Och en öppnad himmel finna. Till Betlehem mitt hjärta I stilla pilgrimsfärd Nu skyndar från den smärta, Som bor i tidens flärd. Där vill min själ sig gömma, Där har min tro sin skatt, Jag vill ej Jesus glömma, Sen han fått hjärtat fatt. 9

10 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och från Herren Jesus Kristus. Gal. 1:3 ot kan det inte sägas vara, när jag genom min gärning B vill gottgöra och betala för synden. Ty därför att jag är en syndare och ett vredens barn av naturen, som Skriften säger, kommer jag inte att kunna utplåna synd med synd utan bara öka synden. Men det är bättring, när jag tror Guds Ord, som överbevisar mig om och anklagar mig för att vara en syndare inför Gud och fördömd, och när jag av hjärtat förskräckes för att jag åter och åter varit olydig mot min Gud, inte rätt aktat och betraktat Hans bud, ännu mindre hållit något av dem, varken det största eller det minsta, men likväl inte förtvivlar, utan låter visa mig till Kristus för att hos Honom söka nåd och hjälp och samtidigt tror att jag skall finna nåd. Ty Han är Guds Lamm, av evighet, utsedd till att bära all världens synd och genom sin död betala för den. E ftersom du genom tron har fattat Kristus och är kommen till Honom, genom vilken du är rättfärdig, så gå nu bort och älska Gud och din nästa, åkalla Gud, tacka, lova och prisa Honom, gör väl och tjäna din nästa. Gör sådant, som i ditt kall och stånd är dig befallt o.s.v. Dessa är de goda och i Gud välbehagliga gärningar, som kommer av tron och görs av hjärtans lust, därför att man fått 10 nåd och syndernas förlåtelse genom Kristus.

11 i tänker så föga på, att den suck, som vi i ångest och V svaghet frampressar, inför Guds öron är såsom ett väldigt ropande, fast vi knappast märker att vi har suckat. Ty för vår känsla är tron, som sålunda suckar till Kristus, övermåttan svag. Men Han, som utrannsakar hjärtan, förstår allra bäst och säkrast vad andens sinne och begäran är; och Han anser en i våra tankar svag och ringa suck för ett stort och väldigt rop och en outsäglig suckan. Ett gudaktigt hjärtas suckan uppfyller hela himlen och ljuder så väldigt, att även de kära änglarna tycker sig icke höra annat än ett sådant högt ropande. D et är med Guds ord som med maten: den som äter vill ha ännu mer. Och därför skall Guds ord rikligen bo ibland oss, men vi skall inte bli mätta på det. Vi har det fasta löftet och trösten att Ordet inte skall vara overksamt om vi flitigt umgås med det. Låt oss därför betrakta det med desto större flit och brinnande längtan och inte lämna rum för den motvilja, med vilken Satan frestar oss. D ärför bör man noga fatta denna lära så, att man tar alldeles för avgjort att vår fromhet inför Gud heter syndernas förlåtelse. På det sättet måste vi arbeta oss lösa från oss själva och svinga oss upp över förnuftet, som strider med oss och förehåller oss både synd och goda gärningar. Ja, vi måste flyga så högt att vi varken ser på synd eller goda gärningar, utan grundar oss på och alldeles försjunker i denna artikel och varken ser eller vet något annat. Och det så att vi sätter nåden och förlåtelsen inte endast mot synden, utan också mot goda gärningar och utesluter all mänsklig rättfärdighet och helighet. 11

12 Andakt av Gunnar Edwardsson y så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde T Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh. 3:16. Temat för denna betraktelse är inte något sekundärt utan fastmer en sammanfattning för all kristen tro: Guds nådiga vilja om människans salighet. Med det temat innefattar vi allt avgörande och viktiga i den kristna tron. Vi kan formulera det i frågor: Vad går kristendomen ut på? Vad är grunden för kristendomen och för att du och jag ska kunna erkänna den, tro på dess innehåll? Är det våra strävanden här i jordelivet som fäller utslaget eller vad är det? Med de frågorna ska vi gå till huvudorden om Guds nådiga vilja om människans salighet Vi lär oss då 1) Att Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde Son D et står som dårskap för världen att Gud i sin höghet skulle ge ut det käraste han ägde. Om han har all makt, varför gå till väga så? Kunde han inte ha gjort på något annat sätt? Men här står vi inför det mest utrannsakliga mysterium som ingen människa kan fatta och förstå med sitt förnuft, men likväl är den sanningarnas sanning: Gud älskade världen, den värld som inte bara vänt honom ryggen, utan som trampat hans namn under fötterna, förkastat hans lag och överträtt alla hans budord. Vi kan inte förstå annat än att det borde heta: Så hatade Gud världen Men det heter tvärtom: Så älskade Gud världen Och lägg märke till det lilla SÅ.. Jesus visar oss på det sätt vilket Gud älskade världen. Det var inte genom att komma 12 och predika en filosofi eller för att avhjälpa vissa miss-

13 förhållanden eller för att ge oss en ny syn på omvärlden eller att få oss engagerad för ett politiskt program. Han älskade världen så att han utgav i döden det käraste han ägde. Sin egen Son! Det är en kärlek vi inte kan fatta. Men som vi i all vår svaghet får tro på. 2) på det att var en som tror på honom D et är genom tro på den som utgavs för våra synder, som vi människor blir frälsta. Det sker alltså inte genom våra gärningar, våra uppoffringar, inte ens de bästa gärningar, än mindre genom de mindre bra. Utan endast och allenast genom Jesus som offrades för våra synder. Ja, det skulle komma alla till godo att han lidit döden säger Hebreerbrevets författare. Tro är inte bara att veta att det så är, tro är att förtrösta på honom, äga sitt hopp och sin tillit till Frälsaren Jesus. Det får du som människa göra, när du hör detta ord sägas till dig eller du läser vad evangelisten skriver. Det är inte nedskrivet för att du ska tvivla och gå förlorad, utan för att du ska sätta din tillit till Jesus och ha liv i hans namn. 3) inte ska förgås utan ha evigt liv F rälsningen som han berett oss är evig. Det var inte bara för sina lärjungar han led och dog och uppstod, utan det var också för oss, vi som lever nu. Ja, det var för alla. Och frälsningen och räddning är inte bara för stunden, utan räcker in i evigheten, bortom döden och in i det eviga livet. Allt detta lovar han för sin kärleks skull. Om Guds nådiga vilja om vår frälsning kan vi därför bekänna med katekesens ord: Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld; inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död, på det att jag skall vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han är uppstånden, lever och regerar i evighet. Det är visserligen sant. Amen 13

14 För rätt lära För rätt lära, Gud till ära må vi strida bedja, lida. Vargar många söker fånga fårahjorden här på jorden. Falska munnar nu förkunnar mänskotankar och åsamkar hjorden skada med sin svada. Herrens skara vaken vara bör och bedja. Fåren och herderösten Fåren hör på Herdens röst, följer honom gärna när han ger dem ro och tröst och mot ondskan vill dem värna. Men en främmande, som vill hjorden blott förgöra, lyssnar fåren inte till, honom vill ej fåren höra. Genom Kristus dörren går in till fårahuset, genom Jesu blod och sår vägen går mot gryningsljuset. Ut ur mörka fållan skall Herden fåren leda tryggt på Herrens berg i vall bortom allfarvägar breda. Är du ett av Herdens får, lyssna då på rösten, som på Skriftens blad dig når och ger dig den sanna trösten. Ur diktsamlingen Vid källan av Johannes Wikström, utgiven på 14 BV-FÖRLAG 2003 och kan beställas därifrån.

15 Välkommen till NYÅRSLÄGER i Norrköping 30/ / Lägret börjar på torsdagkvällen med mat kl och avslutas med gudstjänst kl nyårsdagen. Vi samlas till gudstjänster, föredrag, bibelstudium och sång. På nyårsafton blir det nyårsbön och samkväm. Medverkande: Gunnar Edwardsson och Ingemar Andersson. Lokal: Svärtinge kyrka med församlingsgård, Kyrkbacken 1, Svärtinge, ca 8 km nordväst om Norrkping. Från Norrköping tag väg 51 mot Finspång/Örebro. Tag vänster efter trafikljusen i centrum av Svärtinge. Kyrkan ligger längs med Finspångsvägen. Tel. under lägerdagarna ( Bertil Waldemarson) Förläggning: Tallbackens gård Vandrarhemsmotell, Finspångsvägen 497, ca 1 km från Svärtinge församlingshem mot Norrköping. Vandrarhemmet har moderna rum med toalett och dusch. Medtag lakan och örngott. Nycklar till vandrarhemmet utdelas på församlingsgården. Lägeravgift: Lägeravgiften är frivillig. Anmälan : senast måndagen den 27 december till församlingens E- post: eller Birgit och Per-Gunnar Gunnarsson, Sänkdalen Kättinge, VIKBOLANDET. Tel eller Fam. Waldemarson, Skånegatan 5, NORRKÖPING Tel Se även församlingens hemsida: lutherskaforsamlingen.org 15

16 Den mars 2004 samlades ett hundratal personer i Vasa, Finland till en nordisk luthersk konferens med temat "Vägen fram 04". Konferensen var en uppföljning av boken Vägen fram som utgavs för ett par år sedan. Syftet med boken var att bidra till ett fördjupat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen, och till att befrämja enheten mellan bekännelsetrogna lutheraner i Norden. Konferens i Vasa var en första samling, där de medverkande kunde träffas och knyta kontakter. Under och efter konferensen framhölls vikten av att fortsätta träffas. Under sommaren och hösten har därför en kommitté arbetat fram en ny konferens, som denna gång hålls i Märsta, Sverige. Vägen fram 05 inleds på fredagen den 11 mars 2005 kl 17.00, och kommer att ha följande programpunkter: Fredag: Gunner Jensen: Lutherska kyrkan - den glada frälsningsvisshetens kyrka Leif G Jensen: Den lutherska kyrkans materialprincip. En granskning av Konkordiebokens rättfärdiggörelselära mot bakgrund av Joint Declaration. Kommentarer och samtal. 16

17 Lördag: Jan Bygstad: Kyrkans sanna enhet. Vad avser CA med "satis est"? Kommentarer och samtal. Åke Nilsson: Bibel- och bekännelsetrohet - klyscha eller förpliktelse? Peter Olsen: Väckelsekristendom och nådemedelskristendom. Kommentarer och samtal. Under lördag kväll presenterar en representant från varje land erfarenheter och deltar i panelsamtal. Söndag: Ola Österbacka: Var står vi? Och var går vägen vidare? Gudstjänst med LFS, Ingemar Andersson. Med blicken framåt. Avslutande samtal. Konferensen avslutas på söndag med lunch kl 13. För anmälan och ytterligare information, gå in på konferensens hemsida: mars05/index.html Förbered konferensen genom att läsa boken Vägen fram? Lutherska väckelserörelser I uppbrott. 252 s. Boken belyser det läromässiga förfallet inom de Nordiska folkkyrkorna och framhåller värdet av en hel församling där Guds ord ljuder rent och klart och där sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Författare från Danmark, Finland, Norge och Sverige medverkar. Var och en svarar för sin egen framställning. De sju författarna representerar olika bakgrund men förenas av nöden över det läromässiga sönderfallet i folkkyrkorna, som även hotar de inomkyrkliga organisationerna. Bokens redaktör är Ola Österbacka. Vasa, Finland. E-post: Kan beställa under adress: Anders Österbacka, Biologigränd 39, UMEÅ, Telnr , mobilnr

18 O min Jesus, jag behöver ständigt stå under den gode, trofaste Andens ledning och vård, på det att jag ej må komma bort från livets smala väg. Om du drar din hand tillbaka, så är jag strax i samma olyckliga belägenhet som förr, då jag vandrade utan Gud i världen. Tag därför aldrig din Helige Ande ifrån mig. ag är av naturen så död och känslolös J för de himmelska tingen och allt som är till gagn för min själ. Därför beder jag dig, o Helige Ande, tröttna icke att arbeta på mitt motsträviga hjärta samt att varje dag dra mig till Jesus. U ppväck mig, när jag börjar bli trög och sömnaktig. Rena mig från allt som är dig till hinder. Giv mig en allt klarare och djupare självkännedom. För mig till Kristus, att jag hos honom allena må ha min själaro, min lycka och frid. Amen. 18 * * * Gustaf Edén Ur En liten bönbok

19 DÖPTA Nils Filip, son till Alma och Jonas Waldemarson, Norsholm, född den 25 juli 2004 och döpt den 1 augusti Armin Benjamin, son till Anna och Jon Priebe, Södra Källbo, född den 26 augusti 2004 och döpt den 29 augusti Synden skall mig ej fördöma: Jag är döpt i Jesu namn. Fadern all min skuld vill glömma, föra till den trygga hamn, där mitt hjärta rening vinner och min själ hugsvalan finner. Mig i Jesu dyra blod skänkes frihet, kraft och mod. För nästa år planeras gudstjänster enligt följande: LFU (Umeåområdet) enligt upplysning av Henning Lindmark. LFS (Stockholmsområdet): I Stockholm i kapellet Olof Palmes gata 25, första och tredje söndagen i varje månad. Andra söndagen i månaden hålls gudstjänst i Norrköping och fjärde söndagen i Rudskoga. Se vidare församlingens hemsida: - Vi önskar våra läsare en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År i Jesu vår Frälsares namn! Tack för gåvor som sänts in! 19

20 LUTHERSKT FÖRSAMLINGSBLAD utges och bekostas med frivilliga gåvor. Den som önskar få församlingsbladet och eventuellt annan information om församlingarnas verksamhet, eller önskar att församlingsbladet sändes till vänner och bekanta kan använda bifogade beställningskort. Om någon önskar understödja församlingsbladets utgivning eller församlingarnas verksamhet, kan bidrag insättas på Lutherska Församlingen, postgiro ISSN Ansvarig utgivare: Henning Lindmark, Ostvägen 97 D, Umeå, tel Redaktör: Ingemar Andersson, Steninge Karlavagnen 40, Märsta, tel E-post: Redaktionssekreterare: Bertil Waldemarson, Skånegatan 5, Norrköping. tel E-post: LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLMSOMRÅDET Gudstjänster och bibelstudier hålles i Stockholm, Norrköping, Rudskoga och på Vikbolandet. Upplysningar om församlingen och dess verksamhet lämnas av Ingemar Andersson, Steninge Karlavagnen 40, Märsta, tel , eller Bertil Waldemarson, Skånegatan 5, Norrköping, tel Församlingens postgiro LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I UMEÅOMRÅDET Upplysningar om församlingen och dess verksamhet lämnas av Henning Lindmark, Ostvägen 97 D, Umeå, tel , eller Tore Karlsson, Hissjö, Pl. 367, Umeå, tel PREDIKOMISSIONEN Cd-skivor med predikningar och föredrag kan beställas från Per-Gunnar Gunnarsson, Sänkdalen, Kättinge, Vikbolandet, tel Abonnera gärna på cd-skivorna. Enda kostnaden är portot för att skicka cdskivan vidare till nästa abonnent. TALTIDNING Församlingsbladet kan fås som taltidning. Meddela redaktionssekreteraren. INTERNET Hemsida: ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNAS 20 GUDSTJÄNSTER, LÄGER OCH ÖVRIG VERKSAMHET!

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Gud vill. 1 Tim. 2:4 Gud vår frälsare, som vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Gud vill. 1 Tim. 2:4 Gud vår frälsare, som vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud vill. 1 Tim. 2:4 Gud vår frälsare, som vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Vi är ju i första hand här för att tala om för dig, att Gud vill att du skall

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 9 augusti 2015 Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son (Markus 1:1) Bibeltext Här börjar

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning STANNA KVAR Budskap om evig räddning STANNA KVAR För en del år sedan hände det att vi passerade genom den lilla staden Yarmouth på ön Isle of Wight, just då en svår storm drabbade Englands sydkust. Yarmouth

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Julnattens mässa - år A

Julnattens mässa - år A Ingångsantifon (Ps 2:7) 95 Julnattens mässa - år A Herren sade till mig: Du är min Son, jag har fött dig i dag. Inledning Vi samlas vid midnatt för att återuppleva den händelse som en gång ägde rum i Betlehem.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

Andra söndagen i advent år A Ingångsantifon - Inledning Kollektbön

Andra söndagen i advent år A Ingångsantifon - Inledning Kollektbön 33 Andra söndagen i advent år A Ingångsantifon - Jfr Jes 30:19,29 Du folk som bor på Sion, se, Herren kommer för att frälsa folken. Ni skall höra hans röst, och era hjärtan skall glädja sig. Inledning

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

Juldagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Juldagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Juldagen Psalmer: 119, 113, 126, 123, 127 Texter: Jes 9:2-7, Hebr 1:1-6, Luk 2:1-20 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext: Luk 2:1-20 Låt oss be! Herre,

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

AFTONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

AFTONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! AFTONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer