Gud har blivit människa!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gud har blivit människa!"

Transkript

1 Årg. 16 1/2004 J esus är gåvan, himmelska skatten, Frälsning och liv för var människosjäl. Allt har oss givits den saliga natten, då Herren Jesus kom hit för vårt väl. Ty ett barn är fött idag, en son oss given är, vilkens herradöme varar, och han heter Gud. Jesus är gåvan, himmelska skatten, frälsning och liv för var människosjäl.

2 Gud har blivit människa! Upp, dyrköpta blodsförvanter; tagen mot er konung blid! Samlens nu från alla kanter; veten, nu är juletid. Träden fram med fröjdeljud omkring vår nyfödde Gud! Gud är själv nu mänska vorden, Gud är själv vår broder kär; Han är som ett får av hjorden, han nu släkten likställd är. Ha vi då ej orsak stor Prisa Gud, som är vår bror? Nu är så vår önskan vunnen: Salighetens Gud är född; Nådens sol är nu upprunnen, livets säd blir nu utströdd. Himlens här basunar ut över oss Guds nåds beslut. Vi med böjda hjärtan skåde Herren Gud, som är oss blid, vi se under av hans nåde och av vördnad falle ned! Komme därför världen all dristigt till hans fotapall! Änglar, helgon, bovar falle ned för salighetens Gud! Alla Sions rymder skalle utav fröjd och glädjeljud; Ty vår Gud, som förr synts vred, lyser ut en allmän fred. 2 Världens ändar, skynden eder, varen alla väl tillfreds, fallen, fallen mangrant neder, ty vårt väl är helt tillreds! Sjungen, loven, att det hörs och till övre koren förs. C.C Gjörwell, 1756 Bearb Lova Herren 119

3 Predikan, på tredje söndagen i advent av Ingemar Andersson nder kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus U var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: "En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning." Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden." Folket frågade honom: "Vad skall vi då göra?" Han svarade dem: "Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt." Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är fastställt." Även soldater frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!" Amen. Luk. 3:1-14 3

4 I Guds rike råder inte slumpen. Där styr inte tillfälligheter. Det påverkas inte av konjunkturens svängningar. Dess budskap är inte tillrättalagt för att passa den allmänna opinionen och rättar sig inte efter vad majoriteten för tillfället tycker. Vad som gäller för detta rike, dess framväxt och utveckling, dess sändebuds budskap, dess Konungs ankomst allt är i ett rådslut av evighet fastställt och vinner sin fullbordan i den tid som är bestämd. Konungens ankomst var kungjord för tusentals år sedan. Genom sina sändebud har han gång på gång påmint om detta. En av dem var Jesaja, som förkunnade: En röst ropar i öknen: Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land skall bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. (Jes. 40:3-5) Och profeten Malaki, den siste av Gamla förbundets profeter, lät utropa: Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. (Mal. 3:1-2; 4:5) Elia Gamla förbundets stora profetgestalt, profeten som fick Herrens eld att falla från himmelen och som höll dom över alla avgudaprofeter, som beredde väg för Herren, så att allt folket bekände: Herren är det som är Gud! enligt Malaki skulle han komma som en förelöpare till Herren själv, men när? Profetrösterna hade tystnat i Israel. Åren gick, blev till årtionden och århundraden, men ingen ny profet trädde fram med budskap från Herren. Hade Herren glömt sitt folk? Hade han svikit sina löften? Men så en dag som en löpeld sprider sig ryktet: En profet har trätt fram 4 i Israel. Han kommer utifrån öknen. Han har kläder av kamelhår och han livnär sig på gräshoppor och vildhonung och han predi-

5 kar och döper nere vid Jordan-floden. Och från alla håll strömmar folk till i stora skaror Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Det här är inte det var en gång som alla sagor börjar. Inte heller bollas här med årsmiljoner fram och tillbaka, som när människor skall datera händelser långt tillbaka i tiden. Det här är levande verklighet. Tiden, som Jesaja och Malaki profeterat om, var inne! I en exakt tidpunkt i historien går förutsägelserna i uppfyllelse. Det sker i Herrens tid! Vi hoppas snart få fira jul. Då påminns vi om det Paulus skriver om i brevet till Galaterna: När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. (Gal. 4:4) Då var den tiden inne och allt gick i fullbordan enligt Herrens ord. Adventstiden är en tid i väntan på Herrens ankomst i olika avseenden. Ämnet på 3:e Advent handlar om tiden för Jesu offentliga framträdande. Det har gått omkring 30 år sedan han föddes i stallet i Betlehem, och nu skall han snart träda fram med budskapet: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. (Mark. 1:15) Men först skall han träda fram som skulle bereda väg för Herren, i enlighet med de Herrens ord profeterna Jesaja och Malaki talat. Och så träder Johannes fram och han är enligt Jesu egna ord den Elias som Malaki profeterat om. I en andlig ökentrakt ropar han ut sitt budskap. Men det är egentligen inte han som ropar han är bara, som han själv säger, en ropandes röst, han är Herrens röst. Det bör vara kännetecknet på varje sann förkunnare: Jag är intet. Jag är inte ens värdig att lösa min Herres skorem, jag har inget att komma med, men jag är Hans röst som ropar ut Hans budskap. Bana väg! Bered väg! Avsikten med detta är att alla människor 5

6 skall se Guds frälsning. Därför ropar den evige Fadern från höjden, därför ger han röst åt sitt budskap och sänder väckelsens och varningens ord till de i synden sovande. Därför har han inrättat Ordets predikan och förvaltandet av sakramenten för att man skall se Guds frälsning och leva i den. Men skall Herrens väg till människors hjärtan beredas, då måste Sanningen ropas ut. Då måste människomeningars krokiga stigar och förnuftets tuviga vägar rätas och hyvlas. Då skall inte misströstans och förtvivlans mörka dalar gapa med sina avgrunder och inga självgoda berg av egenrättfärdighet skymma ljuset från honom som i Bibeln kallas för Rättfärdighetens sol. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning. Och därför ropar vi med Johannes: Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Huggormsyngel! Ormens avkomma! Barn av ormen, djävulen! Det var domen över dem som kommit för att se och höra honom som skulle bereda väg för Herren. Och hur skulle sådana kunna fly undan Herrens vredesdom! Samma dom avkunnas över oss var och en i dag. Ormens avkomma det är vi alla av naturen. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv, bekänner konung David i den 51:a psalmen. Och från detta behöver vi frälsas om det skall gå oss väl så att vi inte drabbas av Herrens vredesdom. Man kom till Johannes för att döpas och dopet är ingen tom ceremoni. Det är ett verksamt sakrament. Johannes förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, läste vi i texten. 6

7 Dopet är, som Bibeln säger, ett nåderikt bad till ny födelse. Men dopet verkar inte ex opere operato, bara genom att den yttre handlingen utförs. Till dopet hör tron. Dopets gåva tas emot i tro på Guds ord och löften. Och tron är en Guds gåva, som Gud kan lägga i människors hjärtan. Bäst ryms den gåvan i barnahjärtan, som inte är så uppfyllda av tvivel och förnuft. Det är därför Jesus ställer fram de små barnen som exempel för sina lärjungar och säger att de måste bli som barnen om de skall passa för himmelriket. Det är för att pröva sina åhörares tro, som Johannes så strängt möter dem som kommer för att döpas. Tror ni att det bara är att låta döpa sig, som en sorts förtjänstfull lydnadshandling, för att slippa undan vredesdomen? Till omvändelsens dop hör omvändelsens frukter! De ville åberopa sig på att de ändå hörde till Guds egendomsfolk. De var ju Abrahams barn! Och så får de veta att de är hårdare än stenen, att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Jag är i alla fall ingen brottsling, tänker du. Jag lever ett ordentligt liv, sköter mitt jobb och mina plikter. Jag är ärlig och samvetsgrann och gör så gott jag kan Ja, du kanske rent av går i kyrkan ibland, du är döpt och konfirmerad, du läser Bibeln, du är medlem i en luthersk församling, osv. osv Men själva handlingarna frälsar ingen. Här hjälper det inte att hänvisa till varken det ena eller andra. Du behöver omvändas till Herren! Och det brådskar: Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Varje träd Här finns inget kollektiv att gömma sig i. Det gäller dig och mig personligen. God frukt omvändelsens frukt. Har jag något sådant? Det finns för oss var och en mer än nog av anledningar att ta Johannes budskap till oss i allvarlig självprövning. Och blir det allvar av, så skall du finna att du alldeles ingen omvändelse har att luta dig emot mycket hellre kan Gud göra barn av sten än av dig genomträngd av 7

8 synd och ondska som du är. Bereden väg för Herren, sjunger vi. Och till att bereda väg för Herren till ditt hjärta hör att alla tankar på egen förtjänst eller värdighet skall rövas ifrån dig. Våra ögon behöver öppnas för vilka vi är i oss själva, syndare, i saknad av allt. Blott så får Jesus rida in. Psalmförfattaren har beskrivit detta så: Med min svett och möda jag Aldrig fyller upp din lag. Om mitt nit blev aldrig matt, Om jag grät båd dag och natt, Står dock syndens fläckar kvar. Blott i dig jag frälsning har! Intet kan jag giva dig. Till ditt kors jag sluter mig; Naken, dig om kläder ber, Hjälplös, upp till nåden ser. I din livsvåg låt mig tvås, Herre, annars jag förgås! Och har man kommit dit, då får Frälsaren ta hand om det förtappade och förlorade, ta hand om den som ingen omvändelse och inga goda frukter har och av bara nåd skänka liv, frid och salighet. Så blir man omvänd! Och det är Herrens verk i nåd. Gud är mäktig att göra sådant, rädda dig undan vredesdomen och skänka dig livet i Kristus Jesus. På omvändelsen följer sedan omvändelsens frukter. Folket frågar Johannes: Vad skall vi då göra? Och svaret blir praktiska anvisningar om att den som har skall dela med sig till den som inget har. Publikanerna/tullarna skall följa taxan och inte sko sig på andras bekostnad och soldaterna skall inte använda sin makt till att pressa folk på pengar. Har man blivit omvänd till Gud, då har man också fått ett nytt sinne och en ny vilja. Och det sätter spår i en människas liv. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: Genom att han Kristus gav sitt liv för oss har vi lärt känna 8 kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder.

9 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. (1 Joh.3:16-18) Där Guds ord får omskapa människors hjärtan, där blir också relationerna människor emellan rätta. Där den vertikala förbindelsen är i ordning, där kan också det horisontella fungera. Och vertikalt och horisontellt bildar tillsammans korsets tecken, och det är i det tecknet de goda frukterna växer till: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. (Tit. 2:11-13) Vår text slutar med orden: Folket gick där i väntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes berättade för dem att det inte var så. Han talade om en som skulle komma efter honom, och han är så mycket större än jag, att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar. Och en dag kunde Johannes lyfta sin hand och peka på Jesus och säga: Se Guds Lamm som tar bort världens synd. Också vi går i väntan. Vi väntar på att få fira Jesu födelsedag. För vår skull blev han människa, för oss skulle han Strida, Lida dödens smärta, Att vårt hjärta Frid må vinna, Och en öppnad himmel finna. Till Betlehem mitt hjärta I stilla pilgrimsfärd Nu skyndar från den smärta, Som bor i tidens flärd. Där vill min själ sig gömma, Där har min tro sin skatt, Jag vill ej Jesus glömma, Sen han fått hjärtat fatt. 9

10 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och från Herren Jesus Kristus. Gal. 1:3 ot kan det inte sägas vara, när jag genom min gärning B vill gottgöra och betala för synden. Ty därför att jag är en syndare och ett vredens barn av naturen, som Skriften säger, kommer jag inte att kunna utplåna synd med synd utan bara öka synden. Men det är bättring, när jag tror Guds Ord, som överbevisar mig om och anklagar mig för att vara en syndare inför Gud och fördömd, och när jag av hjärtat förskräckes för att jag åter och åter varit olydig mot min Gud, inte rätt aktat och betraktat Hans bud, ännu mindre hållit något av dem, varken det största eller det minsta, men likväl inte förtvivlar, utan låter visa mig till Kristus för att hos Honom söka nåd och hjälp och samtidigt tror att jag skall finna nåd. Ty Han är Guds Lamm, av evighet, utsedd till att bära all världens synd och genom sin död betala för den. E ftersom du genom tron har fattat Kristus och är kommen till Honom, genom vilken du är rättfärdig, så gå nu bort och älska Gud och din nästa, åkalla Gud, tacka, lova och prisa Honom, gör väl och tjäna din nästa. Gör sådant, som i ditt kall och stånd är dig befallt o.s.v. Dessa är de goda och i Gud välbehagliga gärningar, som kommer av tron och görs av hjärtans lust, därför att man fått 10 nåd och syndernas förlåtelse genom Kristus.

11 i tänker så föga på, att den suck, som vi i ångest och V svaghet frampressar, inför Guds öron är såsom ett väldigt ropande, fast vi knappast märker att vi har suckat. Ty för vår känsla är tron, som sålunda suckar till Kristus, övermåttan svag. Men Han, som utrannsakar hjärtan, förstår allra bäst och säkrast vad andens sinne och begäran är; och Han anser en i våra tankar svag och ringa suck för ett stort och väldigt rop och en outsäglig suckan. Ett gudaktigt hjärtas suckan uppfyller hela himlen och ljuder så väldigt, att även de kära änglarna tycker sig icke höra annat än ett sådant högt ropande. D et är med Guds ord som med maten: den som äter vill ha ännu mer. Och därför skall Guds ord rikligen bo ibland oss, men vi skall inte bli mätta på det. Vi har det fasta löftet och trösten att Ordet inte skall vara overksamt om vi flitigt umgås med det. Låt oss därför betrakta det med desto större flit och brinnande längtan och inte lämna rum för den motvilja, med vilken Satan frestar oss. D ärför bör man noga fatta denna lära så, att man tar alldeles för avgjort att vår fromhet inför Gud heter syndernas förlåtelse. På det sättet måste vi arbeta oss lösa från oss själva och svinga oss upp över förnuftet, som strider med oss och förehåller oss både synd och goda gärningar. Ja, vi måste flyga så högt att vi varken ser på synd eller goda gärningar, utan grundar oss på och alldeles försjunker i denna artikel och varken ser eller vet något annat. Och det så att vi sätter nåden och förlåtelsen inte endast mot synden, utan också mot goda gärningar och utesluter all mänsklig rättfärdighet och helighet. 11

12 Andakt av Gunnar Edwardsson y så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde T Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh. 3:16. Temat för denna betraktelse är inte något sekundärt utan fastmer en sammanfattning för all kristen tro: Guds nådiga vilja om människans salighet. Med det temat innefattar vi allt avgörande och viktiga i den kristna tron. Vi kan formulera det i frågor: Vad går kristendomen ut på? Vad är grunden för kristendomen och för att du och jag ska kunna erkänna den, tro på dess innehåll? Är det våra strävanden här i jordelivet som fäller utslaget eller vad är det? Med de frågorna ska vi gå till huvudorden om Guds nådiga vilja om människans salighet Vi lär oss då 1) Att Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde Son D et står som dårskap för världen att Gud i sin höghet skulle ge ut det käraste han ägde. Om han har all makt, varför gå till väga så? Kunde han inte ha gjort på något annat sätt? Men här står vi inför det mest utrannsakliga mysterium som ingen människa kan fatta och förstå med sitt förnuft, men likväl är den sanningarnas sanning: Gud älskade världen, den värld som inte bara vänt honom ryggen, utan som trampat hans namn under fötterna, förkastat hans lag och överträtt alla hans budord. Vi kan inte förstå annat än att det borde heta: Så hatade Gud världen Men det heter tvärtom: Så älskade Gud världen Och lägg märke till det lilla SÅ.. Jesus visar oss på det sätt vilket Gud älskade världen. Det var inte genom att komma 12 och predika en filosofi eller för att avhjälpa vissa miss-

13 förhållanden eller för att ge oss en ny syn på omvärlden eller att få oss engagerad för ett politiskt program. Han älskade världen så att han utgav i döden det käraste han ägde. Sin egen Son! Det är en kärlek vi inte kan fatta. Men som vi i all vår svaghet får tro på. 2) på det att var en som tror på honom D et är genom tro på den som utgavs för våra synder, som vi människor blir frälsta. Det sker alltså inte genom våra gärningar, våra uppoffringar, inte ens de bästa gärningar, än mindre genom de mindre bra. Utan endast och allenast genom Jesus som offrades för våra synder. Ja, det skulle komma alla till godo att han lidit döden säger Hebreerbrevets författare. Tro är inte bara att veta att det så är, tro är att förtrösta på honom, äga sitt hopp och sin tillit till Frälsaren Jesus. Det får du som människa göra, när du hör detta ord sägas till dig eller du läser vad evangelisten skriver. Det är inte nedskrivet för att du ska tvivla och gå förlorad, utan för att du ska sätta din tillit till Jesus och ha liv i hans namn. 3) inte ska förgås utan ha evigt liv F rälsningen som han berett oss är evig. Det var inte bara för sina lärjungar han led och dog och uppstod, utan det var också för oss, vi som lever nu. Ja, det var för alla. Och frälsningen och räddning är inte bara för stunden, utan räcker in i evigheten, bortom döden och in i det eviga livet. Allt detta lovar han för sin kärleks skull. Om Guds nådiga vilja om vår frälsning kan vi därför bekänna med katekesens ord: Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld; inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död, på det att jag skall vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han är uppstånden, lever och regerar i evighet. Det är visserligen sant. Amen 13

14 För rätt lära För rätt lära, Gud till ära må vi strida bedja, lida. Vargar många söker fånga fårahjorden här på jorden. Falska munnar nu förkunnar mänskotankar och åsamkar hjorden skada med sin svada. Herrens skara vaken vara bör och bedja. Fåren och herderösten Fåren hör på Herdens röst, följer honom gärna när han ger dem ro och tröst och mot ondskan vill dem värna. Men en främmande, som vill hjorden blott förgöra, lyssnar fåren inte till, honom vill ej fåren höra. Genom Kristus dörren går in till fårahuset, genom Jesu blod och sår vägen går mot gryningsljuset. Ut ur mörka fållan skall Herden fåren leda tryggt på Herrens berg i vall bortom allfarvägar breda. Är du ett av Herdens får, lyssna då på rösten, som på Skriftens blad dig når och ger dig den sanna trösten. Ur diktsamlingen Vid källan av Johannes Wikström, utgiven på 14 BV-FÖRLAG 2003 och kan beställas därifrån.

15 Välkommen till NYÅRSLÄGER i Norrköping 30/ / Lägret börjar på torsdagkvällen med mat kl och avslutas med gudstjänst kl nyårsdagen. Vi samlas till gudstjänster, föredrag, bibelstudium och sång. På nyårsafton blir det nyårsbön och samkväm. Medverkande: Gunnar Edwardsson och Ingemar Andersson. Lokal: Svärtinge kyrka med församlingsgård, Kyrkbacken 1, Svärtinge, ca 8 km nordväst om Norrkping. Från Norrköping tag väg 51 mot Finspång/Örebro. Tag vänster efter trafikljusen i centrum av Svärtinge. Kyrkan ligger längs med Finspångsvägen. Tel. under lägerdagarna ( Bertil Waldemarson) Förläggning: Tallbackens gård Vandrarhemsmotell, Finspångsvägen 497, ca 1 km från Svärtinge församlingshem mot Norrköping. Vandrarhemmet har moderna rum med toalett och dusch. Medtag lakan och örngott. Nycklar till vandrarhemmet utdelas på församlingsgården. Lägeravgift: Lägeravgiften är frivillig. Anmälan : senast måndagen den 27 december till församlingens E- post: eller Birgit och Per-Gunnar Gunnarsson, Sänkdalen Kättinge, VIKBOLANDET. Tel eller Fam. Waldemarson, Skånegatan 5, NORRKÖPING Tel Se även församlingens hemsida: lutherskaforsamlingen.org 15

16 Den mars 2004 samlades ett hundratal personer i Vasa, Finland till en nordisk luthersk konferens med temat "Vägen fram 04". Konferensen var en uppföljning av boken Vägen fram som utgavs för ett par år sedan. Syftet med boken var att bidra till ett fördjupat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen, och till att befrämja enheten mellan bekännelsetrogna lutheraner i Norden. Konferens i Vasa var en första samling, där de medverkande kunde träffas och knyta kontakter. Under och efter konferensen framhölls vikten av att fortsätta träffas. Under sommaren och hösten har därför en kommitté arbetat fram en ny konferens, som denna gång hålls i Märsta, Sverige. Vägen fram 05 inleds på fredagen den 11 mars 2005 kl 17.00, och kommer att ha följande programpunkter: Fredag: Gunner Jensen: Lutherska kyrkan - den glada frälsningsvisshetens kyrka Leif G Jensen: Den lutherska kyrkans materialprincip. En granskning av Konkordiebokens rättfärdiggörelselära mot bakgrund av Joint Declaration. Kommentarer och samtal. 16

17 Lördag: Jan Bygstad: Kyrkans sanna enhet. Vad avser CA med "satis est"? Kommentarer och samtal. Åke Nilsson: Bibel- och bekännelsetrohet - klyscha eller förpliktelse? Peter Olsen: Väckelsekristendom och nådemedelskristendom. Kommentarer och samtal. Under lördag kväll presenterar en representant från varje land erfarenheter och deltar i panelsamtal. Söndag: Ola Österbacka: Var står vi? Och var går vägen vidare? Gudstjänst med LFS, Ingemar Andersson. Med blicken framåt. Avslutande samtal. Konferensen avslutas på söndag med lunch kl 13. För anmälan och ytterligare information, gå in på konferensens hemsida: mars05/index.html Förbered konferensen genom att läsa boken Vägen fram? Lutherska väckelserörelser I uppbrott. 252 s. Boken belyser det läromässiga förfallet inom de Nordiska folkkyrkorna och framhåller värdet av en hel församling där Guds ord ljuder rent och klart och där sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Författare från Danmark, Finland, Norge och Sverige medverkar. Var och en svarar för sin egen framställning. De sju författarna representerar olika bakgrund men förenas av nöden över det läromässiga sönderfallet i folkkyrkorna, som även hotar de inomkyrkliga organisationerna. Bokens redaktör är Ola Österbacka. Vasa, Finland. E-post: Kan beställa under adress: Anders Österbacka, Biologigränd 39, UMEÅ, Telnr , mobilnr

18 O min Jesus, jag behöver ständigt stå under den gode, trofaste Andens ledning och vård, på det att jag ej må komma bort från livets smala väg. Om du drar din hand tillbaka, så är jag strax i samma olyckliga belägenhet som förr, då jag vandrade utan Gud i världen. Tag därför aldrig din Helige Ande ifrån mig. ag är av naturen så död och känslolös J för de himmelska tingen och allt som är till gagn för min själ. Därför beder jag dig, o Helige Ande, tröttna icke att arbeta på mitt motsträviga hjärta samt att varje dag dra mig till Jesus. U ppväck mig, när jag börjar bli trög och sömnaktig. Rena mig från allt som är dig till hinder. Giv mig en allt klarare och djupare självkännedom. För mig till Kristus, att jag hos honom allena må ha min själaro, min lycka och frid. Amen. 18 * * * Gustaf Edén Ur En liten bönbok

19 DÖPTA Nils Filip, son till Alma och Jonas Waldemarson, Norsholm, född den 25 juli 2004 och döpt den 1 augusti Armin Benjamin, son till Anna och Jon Priebe, Södra Källbo, född den 26 augusti 2004 och döpt den 29 augusti Synden skall mig ej fördöma: Jag är döpt i Jesu namn. Fadern all min skuld vill glömma, föra till den trygga hamn, där mitt hjärta rening vinner och min själ hugsvalan finner. Mig i Jesu dyra blod skänkes frihet, kraft och mod. För nästa år planeras gudstjänster enligt följande: LFU (Umeåområdet) enligt upplysning av Henning Lindmark. LFS (Stockholmsområdet): I Stockholm i kapellet Olof Palmes gata 25, första och tredje söndagen i varje månad. Andra söndagen i månaden hålls gudstjänst i Norrköping och fjärde söndagen i Rudskoga. Se vidare församlingens hemsida: - Vi önskar våra läsare en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År i Jesu vår Frälsares namn! Tack för gåvor som sänts in! 19

20 LUTHERSKT FÖRSAMLINGSBLAD utges och bekostas med frivilliga gåvor. Den som önskar få församlingsbladet och eventuellt annan information om församlingarnas verksamhet, eller önskar att församlingsbladet sändes till vänner och bekanta kan använda bifogade beställningskort. Om någon önskar understödja församlingsbladets utgivning eller församlingarnas verksamhet, kan bidrag insättas på Lutherska Församlingen, postgiro ISSN Ansvarig utgivare: Henning Lindmark, Ostvägen 97 D, Umeå, tel Redaktör: Ingemar Andersson, Steninge Karlavagnen 40, Märsta, tel E-post: Redaktionssekreterare: Bertil Waldemarson, Skånegatan 5, Norrköping. tel E-post: LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLMSOMRÅDET Gudstjänster och bibelstudier hålles i Stockholm, Norrköping, Rudskoga och på Vikbolandet. Upplysningar om församlingen och dess verksamhet lämnas av Ingemar Andersson, Steninge Karlavagnen 40, Märsta, tel , eller Bertil Waldemarson, Skånegatan 5, Norrköping, tel Församlingens postgiro LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I UMEÅOMRÅDET Upplysningar om församlingen och dess verksamhet lämnas av Henning Lindmark, Ostvägen 97 D, Umeå, tel , eller Tore Karlsson, Hissjö, Pl. 367, Umeå, tel PREDIKOMISSIONEN Cd-skivor med predikningar och föredrag kan beställas från Per-Gunnar Gunnarsson, Sänkdalen, Kättinge, Vikbolandet, tel Abonnera gärna på cd-skivorna. Enda kostnaden är portot för att skicka cdskivan vidare till nästa abonnent. TALTIDNING Församlingsbladet kan fås som taltidning. Meddela redaktionssekreteraren. INTERNET Hemsida: ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNAS 20 GUDSTJÄNSTER, LÄGER OCH ÖVRIG VERKSAMHET!

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska 11 Livets flod Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

24x7. röst i öknen. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. röst i öknen. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 21 En LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv och

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt

Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt 21 En röst i öknen Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Matteus 11:11. Vad vet vi om denne man som Jesus sa var den störste av profeterna?

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer