RESULTATRAPPORT Sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATRAPPORT 2014-12-31 - Sammanställning"

Transkript

1 RESULTATRAPPORT Sammanställning RESULTAT Överskott Underskott IN UT NETTO MEDLEMMARNA 1199,45 Medlemsavgifter in 9250,00 Medlemsavgifter ut (SH 2500 kr, CIAA 300 EUR) -5406,34 ASHR medlemsavgift ut ,00 Medlemsavgifter netto 2343,66 Kostnader för Medlemstidning (bilder) -422,46 Övriga möten: Resor, SH-möte -423, ,75 REGISTRATUREN inkl minskning av lager av hästpass 8447,00 före minskning av lager av hästpass 8587,00 Registreringar o övriga int registraturen 7375,00 Intäkter för hästpass 0,00 Hingstlicenser 1150,00 Avgifter till registrator 0,00 Porton, netto 104,00 Övriga kostnader i registraturen -42,00 Förbrukat av lager av hästpass -140,00 MÄSSOR ,70 Deltagande vid SIHS, Friend's Arena, Solna 13196,70 KURSER OCH UTBILDNING -240,00 SH domarkonferens -240,00 PREMIER, STIMULANSBIDRAG ,00 Årets Anglo, övriga premier -1093,00 ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER -641,63 Portokostnader, kontorsmateriel -245,40 Avgifter postgirokonto -460,50 Ränteintäkter 14,27 Övriga rörelseintäkter 50,00 SUMMA 9 646, ,33 ÅRETS RESULTAT ,88 LAGERFÖRÄNDRINGAR Förändring av lager (minskning) av hästpass -140,00 Förändring av lager av priser (minskning) 0,00 Förändring av lager klubbvaror 0,00 Sida 1 av 1

2 BALANSRAPPORT Sammanställning TILLGÅNGAR LAGER Lager av klubbvaror Lager av priser, rosetter etc Lager av hästpass Summa lager 0, , , ,20 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos ASHR 1960,00 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Handkassa, materialförvaltare 371,00 Handkassa kassör 0,00 Summa kortfristiga fordringar 371,00 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6460,75 (Avräkning från ASHR, +en registrering) KASSA OCH BANK Postgiro 25049,82 Riksgäldssparkonto 4909,89 Summa kassa och bank 29959,71 SUMMA TILLGÅNGAR 52251,66 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Balanserad vinst eller förlust 53779,08 Årets resultat -5524,88 Summa eget kapital 48254,20 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till medlemmar/styrelseledamöter 605,76 Registraturen, Stuteri Kaizcenn, Lena Gävert 800,70 Summa övriga kortfristiga skulder 1406,46 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Förutbetalda medlemsavgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0, , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52251,66

3 Kommentarer till årsredovisningen 2014 Årets resultat Årets resultat -5524,88 kr Inga av- eller nedskrivningar har gjorts detta år Postgirokonto Behållning på plusgirokonto vid årets slut 25049,82 kr Minskning av tillgodohavandet på postgirokontot under året -5059,59 Riksgäldssparkonto Behållning på Riksgäldssparkonto vid årets slut 4909,89 kr Handkassor Summa inbetalningar till plusgirokontot Summa utbetalningar från plusgirokontot Antal transaktioner via föreningens plusgirokonto Utöver behållningen på Plusgiro- och Riksgäldssparkonton fanns vid årets slut i handkassor 15695,00 kr 20754,59 kr 49 st 371,00 kr Balansomslutning Balansomslutning 52251,66 kr Omsättning Se bilaga 19735,00 kr Medlemsantal Antal medlemmar var under under året 25 st varav enskilda medlemskap 13 st och familjemedlemskap 12 st Medlemsavgifter Summa medlemsavgifter 2014 (1400 kr mindre än 2013) 9250,00 kr Utbetalda medlemsavgifter SAAF har erlagt medlemsavgift till SH, 2650 kr, samt till CIAA med 300 EUR (2756,34 kr) 5406,34 kr ASHR Till ASHR har medlemsavgift betalts med 1500,00 kr AngloNytt Har utkommit med två nummer, i form av webbtidning Övriga kostnader för AngloNytt (inköpta bilder) 422,46 kr Webb, angloarab.se Kostnader för hyra av webbhotell one.com 180,00 kr Kostnder för domännamn.se 118,75 kr Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader: Webbhotell och domänavgift för angloarab.se för år Upplupna intäkter: Avräkning från ASHR 5392 kr som bokförts av Plusgirot först 2015, en registrering 725 kr inkl porto. 6460,75 kr Klubbvaror Inga sålda klubbvaror 0,00 kr Lager av priser (rosetter etc) Inga inköp har gjorts under året 0,00 CIAA SIHS, Sweden International Horse Show Maud Delling och Ann Gyllenswärd deltog vid CIAA-mötet som hölls i Paris i slutet av året. SAAF deltog som utställare vid SIHS på Friends Arena i Solna i månadsskiftet november/december. Kostnaden för deltagandet blev hög, främst beroende på det markknadsföringsmaterial som behövde införskaffas till mässan (banderoll 2x1 m, affischer 50x70cm, A5 folder 300 ex., mm. Detta finns dock kvar och kan användas vid kommande evenemang för att marknadsföra anglon. SAAF representerades av Concorde AA, Strong Shakiro AA (som åkt från Sundsvall) och Björkängs Antique AA. Bokförda kostnader för SAAF:s deltagande vid SIHS uppgår till 13196,70 kr

4 Utöver de kostnader som fakturerats SAAF sponsarade Ekesås Gård och Stuteri Kaizcenn med 500 kr vardera för Åsa Bloms arbete med broschyrer och affischer. Dessutom sponsarade Stuteri Kaizcenn med små affischer (A3) till ett värde av 720 kr. Alla ryttare som var med på dessa har fått varsin (Alexandra Jurå, Johan Lundin, Emma Tingsby och Emelie Löfström). Registrator har inte tagit ut någon ersättning för sitt arbete Resultat tidigare år: Resultat 2013 Stort plusresultat pga alla registreringar som inte kunnat utföras under ffa kr Resultat kr Resultat kr Resultat kr Resultat kr Resultat kr Resultat kr Resultat kr Resultat kr

5 Omsättning Medlemsavgifter 9 250,00 kr Registrering föl 3 000,00 kr Registrering äldre 0,00 kr Ägarbyten/Import/Namnbyte 3 775,00 kr Stamboksföring 0,00 kr Nya registreringsbevis 0,00 kr Hästpass 0,00 kr Övriga int registraturen 600,00 kr Hingstlic, stoavg SAAF 1 150,00 kr Portointäkter reg 1 910,00 kr Annonser Medlemstidning 0,00 kr Annonser Hingstann/hingstkat 0,00 kr Annonser webbplats 0,00 kr Försäljning klubbvaror 0,00 kr Försäljning semin 0,00 kr Int för deb avg Svensk Avel 0,00 kr Avelsvärdering 0,00 kr Se utställn Sponsorbidrag 0,00 kr Övriga bidrag, övriga intäkter 50,00 kr Summa ,00 kr Utställning: netto sponsorbidrag (200 kr ingår utstres) Mässor 1000

Verksamhetsberättelse 2007/08

Verksamhetsberättelse 2007/08 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamhetsberättelsen avser Föreningen Sveriges Energirådgivares, EnergiRådgivarnas, verksamhetsår från maj 2007 till januari 2008. Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Årsredovisning RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen

Föreningen Djurhjälpen Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer